Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ"

Transkript

1 mimořádná příloha Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ Patnáctka s nejmenšími šancemi na přijetí v roce 2004/2005 Pořadí patnácti fakult podle počtu uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 2004/2005 KAM SMĚŘUJE NEJVÍCE ZÁJEMCŮ Pořadí patnácti univerzit podle počtu uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 2004/2005 Škola úspěšnost uchazečů 1. Akademie výtvarných umění v Praze 9 % 2. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně 9,1 % 3. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze 9,3 % 4. Vysoká škola uměleckoprůmyslová 10,7 % 5. Divadelní fakulta AMU v Praze 11 % 6. Právnická fakulta MU v Brně 11,2 % 7. Fakulta právnická ZU v Plzni 14 % 8. Fakulta užitého umění a designu U. J. E. Purkyně 14,8 % 9. Divadelní fakulta JAMU v Brně 15,8 % 10. Fakulta architektury TU v Liberci 17 % 11. Fakulta sociálních studií MU v Brně 17,6 % 12. Právnická fakulta UK 18,2 % 13. Fakulta sociálních věd UK 19,6 % 14. Fakulta ekonomicko-správní MU v Brně 21,7 % 15. Fakulta podnikatelská VUT v Brně 26,1 % 1. Právnická fakulta MU v Brně Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta MU v Brně Fakulta ekonomicko-správní MU v Brně Pedagogická fakulta MU v Brně Fakulta sociálních studií MU v Brně Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Pedagogická fakulta UP v Olomouci Právnická fakulta UK Filozofická fakulta UP v Olomouci Pedagogická fakulta OU v Ostravě Fakulta pedagogická ZU v Plzni Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích Fakulta sociálních věd UK Masarykova univerzita v Brně Univerzita Karlova v Praze Univerzita Palackého v Olomouci Západočeská univerzita v Plzni Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola báňská-tu v Ostravě České vysoké učení technické v Praze Ostravská univerzita Česká zemědělská univerzita Univerzita v Hradci Králové Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita Pardubice Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 5544 Zdroj: Právo podle údajů ÚIV Kompletní adresář všech vysokých škol Veřejné vysoké školy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (UK) Ovocný trh 3/5, Praha 1, tel: , , fax: , KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (KTF) Thákurova 3, Praha 6, tel: , , fax: , EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (ETF) Černá 9, Praha 1-Nové Město, tel: , , fax: , HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (HTF) Pacovská 350/4, P.O.Box 56, Praha 4 - Krč, tel: , , fax: , PRÁVNICKÁ FAKULTA (PF) Nám. Curieových 7, Praha 1, tel: , , fax: , 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (1. LF) Kateřinská 32, Praha 2, tel: , , fax: , 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (2. LF) V Úvalu 84, Praha 5, tel: , , , , , fax: , 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (3. LF) Ruská 87, Praha 10, tel: , , fax: , LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI (LF PL) Husova 3, Plzeň, tel: , , fax: , LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (LF HK) Šimkova 870, Hradec Králové, tel: , , fax: , FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (FaF) Heyrovského 1203, Hradec Králové, tel: , , fax: , FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel: , fax: , prijimacky.ff.cuni.cz PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF) Albertov 6, Praha 2, tel: , , fax: , FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD (FSV) Smetanovo nábřeží 955/6, Praha 1, tel: , fax: , MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA (MFF) Ke Karlovu 3, Praha 2, tel: , , , fax: , PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PedF) M. D. Rettigové 4, Praha 1, tel: , , fax: , FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU (FTVS) J. Martího 31, Praha 6, tel: , , f ax: , FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (FHS) U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, tel: , , fax: , MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ (MU) Žerotínovo nám. 9, Brno, tel: , , fax: , PRÁVNICKÁ FAKULTA (PrF MU) Veveří 70, Brno, tel: (Mgr.), (Bc.), fax: , LÉKAŘSKÁ FAKULTA (LF MU) Komenského nám. 2, Brno, tel: , , , , , fax: , PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF MU) Kotlářská 2, Brno, tel: , , fax: , FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF MU) Arna Nováka 1, Brno, tel: , , fax: , PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF MU) Poříčí 7, Brno, tel: ústředna, , 3169, 3254, 3271, 3068, fax: , EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA (ESF MU) Lipová 41a, Brno, tel: , fax: , FAKULTA INFORMATIKY (FI MU) Botanická 68a, Brno, tel: , , , , fax: , FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ (FSS MU) Gorkého 7, Brno, tel: , fax: , FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ (FSpS) Sladkého 13, Brno, tel: , , fax: , UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (UP) Křížkovského 8, Olomouc, tel: , fax: , CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (CMTF) Univerzitní 22, Olomouc, tel: , fax: , FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY (FTK) Tř. Míru 115, Olomouc, tel: , , fax: , FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Křížkovského 10, Olomouc, tel: , fax: , LÉKAŘSKÁ FAKULTA (LF) Tř. Svobody 8, Olomouc, tel: , , fax: , PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF) Žižkovo nám. 5, Olomouc, tel: , , fax: , PRÁVNICKÁ FAKULTA (PF) Tř. 17. listopadu 8, pošt. schr. 16, Olomouc, tel: , , fax: , PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF) Tř. Svobody 26, Olomouc, tel: , , fax: , JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, České Budějovice, tel: , fax: , ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA (ZF) Studentská 13, České Budějovice, tel: , , fax: , BIOLOGICKÁ FAKULTA (BF) Branišovská 31, České Budějovice, tel: , , fax: , PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) Jeronýmova 10, České Budějovice, tel: , fax: , TEOLOGICKÁ FAKULTA (TF) Kněžská 8, České Budějovice, tel: , , fax: , ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA (ZSF) Jírovcova 24/1347, České Budějovice, tel: , , fax: , HISTORICKÝ ÚSTAV (HÚ) Jeronýmova 10, České Budějovice, tel: , ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE (ÚFB) Zámek 136, Nové Hrady, tel: , fax: , greentech.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNi (ZČU) Univerzitní 8, Plzeň, tel: , fax: , FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD (FAV) Univerzitní 22, P.O.BOX 314, Plzeň, tel: , fax: , FAKULTA EKONOMICKÁ (FEK) Husova 11, Plzeň, tel: , fax: , Hradební 22, Cheb, tel: , fax: , FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ (FEL) Univerzitní 26, Plzeň, tel: , , fax: , FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (FHS) Sedláčkova 38, Plzeň, tel: , fax: , FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, Plzeň, tel: , fax: , v FAKULTA PRÁVNICKÁ (FPR) Americká 42, Plzeň, tel: , fax: , FAKULTA STROJNÍ (FST) Univerzitní 22, Plzeň - Bory, tel: , ÚSTAV UMĚNÍ A DESIGNU (UUD) Univerzitní 22, Plzeň, tel: , fax: , UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM (UJEP) Hoření 13, Ústí nad Labem, tel: , , fax: , PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) České mládeže 8, Ústí nad Labem, tel: , fax: , FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ (FSE) Moskevská 54, Ústí nad Labem, tel: , fax: , fse.ujep.cz FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (FŽP) Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem, tel: , , fax: , fzp.ujep.cz FAKULTA UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU (FUUD) Velká hradební 13, Ústí nad Labem, tel: , , fax: , ÚSTAV TECHNIKY A ŘÍZENÍ VÝROBY (ÚTŘV) Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, tel: , fax: , ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (ÚZS UJEP) České mládeže 8, Ústí nad Labem, tel: , uzs.ujep.cz OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (OU) Dvořákova 7, Ostrava 1, tel: , fax: , FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Reální 5, Ostrava 1, tel: , fax: , ff.osu.cz PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PDF) Dvořákova 7, Ostrava 1, tel: , , fax: , PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF) 30. dubna 22, Ostrava 1, tel: , , fax: , prf.osu.cz ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA (ZSF) Syllabova 19, Ostrava 3, tel: , , fax: , INSTITUT PRO UMĚLECKÁ STUDIA (IpUS) Dvořákova 7, Ostrava, tel: Hudební umění, Výtvarná umění, - Hudební umění, - Výtvarná umění,

2 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, Opava, tel: , fax: , FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ (FPF) Bezručovo nám. 13, Opava, tel: , fax: , OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ (OPF) Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, tel: , fax: , MATEMATICKÝ ÚSTAV V OPAVĚ (MÚ) Na Rybníčku 626/1, Opava, tel: , , fax: , UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ (UHK) Rokitanského 62, Hradec Králové, tel: , fax: , PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PdF) Rokitanského 62, Hradec Králové, tel: , , fax: , FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU (FIM) Rokitanského 62, Hradec Králové, tel: , , fax: , VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO (VFU BRNO) Palackého 1/3, Brno, tel: , , fax: , FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ (FVL) Palackého 1/3, Brno, tel: , , fax: , FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE (FVHE) Palackého 1/3, Brno, tel: , , fax: , FARMACEUTICKÁ fakulta (FaF) Palackého 1/3, Brno, tel: , , fax: , ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE (ČVUT) Zikova 4, Praha 6, tel: , fax: , FAKULTA STAVEBNÍ (FSV) Thákurova 7, Praha 6, tel: , fax: , FAKULTA STROJNÍ (FS) Technická 4, Praha 6, tel: , , fax: , FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ (ČVUT FEL) Technická 2, Praha 6, tel: , , fax: , FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ (ČVUT FJFI) Břehová 7, Praha 1, tel: , , fax: , FAKULTA ARCHITEKTURY (FA) Thákurova 7, Praha 6, tel: , linka 3728, fax: , web.cvut.cz/fa FAKULTA DOPRAVNÍ (FD) Konviktská 20, Praha 1, tel: , , , , fax: , ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ (ÚBMI) Nám. Sítná 3105, Kladno, tel: , , fax: , VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ (VUT) Antonínská 1, Brno, tel: , fax: , FAKULTA STAVEBNÍ (FAST) Veveří 95, Brno, tel: , , fax: , FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ (FSI) Technická 2, Brno, tel: , , fax: , FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (FEKT) Údolní 53, Brno, tel: , fax: , FAKULTA ARCHITEKTURY (FA) Poříčí 5, Brno, tel: , fax: , FAKULTA PODNIKATELSKÁ (FP) Kolejní 2906/4, Brno, tel: , , fax: , FAKULTA CHEMICKÁ (FCH) Purkyňova 118, Brno, tel: , , fax: , FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ (FaVU) Rybářská 125/13/15, Brno, tel: , fax: , FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (FIT) Božetěchova 2, Brno, tel: , , fax: , UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ (UTB) Mostní 5139, Zlín, tel: , fax: , FAKULTA TECHNOLOGICKÁ VE ZLÍNĚ (FT) Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, tel: , , fax: , FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ (FaME) Mostní 5139, Zlín, tel: , , fax: , FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ (FMK) Štefánikova 2431, Zlín, tel: , fax: , UNIVERZITNÍ INSTITUT (UNI) Mostní 5139, Zlín, tel: , , fax: , uni.utb.cz VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE (VŠCHT) Technická 5, Praha 6, tel: , , FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (FCHT) Technická 5, Praha 6, tel: , fax: , FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ (FTOP) Technická 3, Praha 6, tel: , fax: , FAKULTA POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEMICKÉ TECHNOLOGIE (FPBT) Technická 3, Praha 6, tel: , ( fax: , FAKULTA CHEMICKO-INŽENÝRSKÁ (FCHI) Technická 3, Praha 6, tel: , UNIVERZITA PARDUBICE (UPa) Studentská 95, Pardubice, tel: , , fax: , DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA (DFJP) Studentská 95, Pardubice, tel: , fax: , FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ (FES) Studentská 84, Pardubice, tel: , , fax: , fes.upce.cz FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ (FChT) Nám. Čs. legií 565, Pardubice, tel: , , fax: , FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (FHS) Studentská 84, Pardubice, tel: , , fax: , ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY (ÚEI) Studentská 95, Pardubice, tel: , , ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (ÚZS) Průmyslová 395, Pardubice, tel: , , fax: , VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA (VŠB-TUO) Ul. 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, tel: , fax: , FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ (FBI) Lumírova 13, Ostrava-Výškovice, tel: , fax: , FAKULTA EKONOMICKÁ (EkF) Sokolská tř. 33, Ostrava 1, tel: , fax: , ws.vsb.cz FAKULTA STAVEBNÍ (FAST) Ul. Ludvíka Podéště 1875, Ostrava - Poruba, tel: , , fax: , FAKULTA STROJNÍ (FS) Ul. 17. listopadu, Ostrava - Poruba, tel: , , fax: , FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY (FEI) Ul. 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, tel: , , fax: , fei.vsb.cz HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA (HGF) Ul. 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, tel: , , fax: , FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ (FMMI) Ul. 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba, tel: , , fax: , TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (TUL) Hálkova 6, Liberec, tel: , fax: , FAKULTA STROJNÍ (FS) Hálkova 6, Liberec 1, tel: , fax: , FAKULTA TEXTILNÍ (FT) Hálkova 6, Liberec 1, tel: , fax: , FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FP) Hálkova 6, Liberec 1, tel: , , fax: ,

3 HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA (HF) Hálkova 6, Liberec 1, tel: , fax: , FAKULTA ARCHITEKTURY (FA) Hálkova 6, Liberec I, tel: , , fax: , aa.vslib.cz FAKULTA MECHATRONIKY (FM) Hálkova 6, Liberec, tel: , fax: , VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE (VŠE) Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, tel: , , fax: , FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ (FFU) Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, tel: , , fax: , FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (FMV) Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, tel: (bakalářské a magisterské studium), (navazující magisterské studium), fax: , (bakalářské a magisterské studium), (navazující magisterské studium), fmv.vse.cz FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ (FPH) Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, tel: , , fax: , fph.vse.cz FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY (FIS) Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, tel: , fax: , fis.vse.cz FAKULTA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ (FNH) Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, tel: , , fax: , (obecné informace), (bakalářské studium), (navazující magisterské studium), (doktorské studium), fnh.vse.cz FAKULTA MANAGEMENTU (FM) Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec, tel: , , fax: , ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, tel: , fax: , AGRONOMICKÁ FAKULTA (AF) Kamýcká ulice 129, Praha 6, tel: , fax: , PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA (PEF) Kamýcká 129, Praha 6, tel: , fax: , TECHNICKÁ FAKULTA (TF) Kamýcká 129, Praha 6, tel: , , fax: , FAKULTA LESNICKÁ A ENVIROMENTÁLNÍ (FLE) Kamýcká 1176, Praha 6 - Suchdol, tel: , , fax: , INSTITUT TROPICKÉHO A SUBTROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (ITSZ) Kamýcká 129, Praha 6, tel: , fax: , (English) MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ (MZLU) Zemědělská 1, Brno, tel: , , fax: AGRONOMICKÁ FAKULTA (AF) Zemědělská 1, Brno, tel: , fax: , LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA (LDF) Zemědělská 3, Brno, tel: , fax: , PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA (PEF) Zemědělská 1, Brno, tel: , , , fax: , ZAHRADNICKÁ FAKULTA (ZF) Valtická 337, Lednice na Moravě, tel: , , fax: , AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské nám. 12, Praha 1, tel: , fax: , HUDEBNÍ FAKULTA (HAMU) Malostranské náměstí 13, Praha 1, tel: , , fax: , DIVADELNÍ FAKULTA (DAMU) Karlova 26, Praha 1, tel: , fax: , FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA (FAMU) Smetanovo nábřeží 2, Praha 1, tel: , , fax: , AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) U Akademie 4, Praha 7, tel: , , fax: , VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE (VŠUP) Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, metro A - Staroměstská, tel: , stud. odd , fax: , JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ (JAMU) Beethovenova 2, Brno, tel: , fax: , DIVADELNÍ FAKULTA (DIFA) Mozartova 1, Brno, tel: , fax: , HUDEBNÍ FAKULTA (HF) Komenského nám. 6, Brno, tel: , , fax: , VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Tolstého 16, Jihlava, tel: , fax: , Státní vysoké školy UNIVERZITA OBRANY (UO) Univerzita obrany se sídlem v Brně byla zřízena zákonem č. 214/2004 Sb. o zřízení Univerzity obrany. Vznikla splynutím Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, které se zřízením univerzity zanikly. Informace o možnostech studia budou uveřejněny na webu vysoké školy. POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY (PA ČR) Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54, Praha 4, tel: , , fax: , Soukromé vysoké školy Kód: vyjadřuje obor a jeho typ. B je bakalářský studijní program. N označuje navazující magisterský program, M magisterský studijní program. Číslo je vlastním kódem studijního programu. Údaje v závorce: Bc. úspěšný absolvent získá akademický titul bakalář, ve zkratce Bc. PS prezenční forma studia. Dis distanční forma studia. KS kombinovaná forma studia (kombinace prezenční a distanční formy). Číslo v závorce je standardní doba studia v letech. Datum: den, dokdy je daný studijní program akreditován ministerstvem školství. EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s. r. o. (EPI) Osvobození 699, Kunovice, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B1801 Informatika (Bc., PS, 3), , B6205 Management a marketing (Bc., PS, 3), , B6208 Bankovnictví (Bc., PS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. (VŠH) Svídnická 506, Praha 8, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), , B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, KS, 3), Navazující magisterské studium: N6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Ing., PS, KS, 2), BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, a. s. (BIVŠ) Ovenecká 9, Praha 7, tel: , fax: , Bakalářské studium: B6208 Bankovnictví (Bc., PS, KS, 3), Navazující magisterské studium: N6208 Bankovnictví (Ing., PS, KS, 2), , N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ o. p. s. (VŠFS) Estonská 500, Praha 10, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3), , B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3), , B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), Navazující magisterské studium: N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, KS, 2), , N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2), VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, o. p. s. (VŠKV) T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3, 4), ŠKODA AUTO a. s. VYSOKÁ ŠKOLA (ŠAVŠ) Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, tel: , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3,5), LITERÁRNÍ AKADEMIE (SOUKROMÁ ŠKOLA JOSEFA ŠKVORECKÉHO), s. r. o. (LA) Malovická 2751, Praha 4, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B7202 Mediální a komunikační studia (BcA., PS, 3), Magisterské studium: M7202 Mediální a komunikační studia (MgA., PS, 5),

4 VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, a. s. (VŠP) Michálkovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava, tel: , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), INSTITUT RESTAUROVÁNÍ A KONZERVAČNÍCH TECHNIK LITOMYŠL, o. p. s. (IRKT) Jiráskova 3, Litomyšl, tel: , fax: , Bakalářské studium: B8206 Výtvarná umění (Bc., PS, 4), VYSOKÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ, s. r. o. (VŠ CRHL) Senovážné náměstí 23, Praha 1, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÝCH STUDIÍ, s. r. o. (SVŠES) Lindnerova 575/1, Praha 8 - Libeň, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3), , B6808 Ochrana a bezpečnost organizace (Bc., PS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE, o. p. s. (VŠO) Masná 13, Praha 1, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3,5), AKADEMIE STING, o. p. s. Stromovka 1, Brno, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3), , B6208 Ekonomika a management (Bc., KS, 3), PRAŽSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT, o. p. s. (PIT) Choceradská 13/2600, Praha 4, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B3904 Inženýrská ekologie (Bc., PS, KS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. (VŠ VSMV) Dubečská 900/10, Praha 10-Strašnice, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3), , B6804 Právní specializace (Bc., PS, KS, 3), , B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3) Navazující magisterské studium: N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2), VYSOKÁ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO, s. r. o. (VŠJAK) Tržiště 20, Praha 1, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B7506 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, 3), , B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3), Navazující magisterské studium: N7501 Pedagogika (Mgr., PS, KS, 2), Přehled vypracovalo a poskytlo Centrum pro studium vysokého školství ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, o. p. s. (AAVŠ) Lázeňská 4, Praha 1, tel: , fax: , Bakalářské studium: B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3), , B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3), VŠ KARLA ENGLIŠE V BRNĚ a. s. (VŠKE Brno) Šujanovo nám. 1, Brno, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3), PRAŽSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ, s. r. o. (PVŠPS) Hekrova 805, Praha 4-Háje, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO PRÁVA, s. r. o. (VSAP) Chomutovická 1443, Praha 11-Jižní Město, tel: , fax: , Bakalářské studium: B6804 Právní specializace (Bc., PS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA V PLZNI, o. p. s. (VŠ PL) Ledecká 35, Plzeň, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, 3), , B5345 Specializace ve zdravotnictví (Bc., PS, 3), UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE, s. r. o. (UNYP) Legerova 72, Praha 2, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 4), , B6210 Mezinárodní ekonomické vztahy (Bc., PS, PS, 4, 3), VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU, s. r. o. (VŠEM) Národního odboje 17, Ústí nad Labem, tel: , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY, a. s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, Praha 5, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA, o. p. s. (VŠMVV Praha) U Santošky 17, Praha 5, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6702 Mezinárodní a veřejné vztahy (Bc., PS, 3), MEZINÁRODNÍ BAPTISTICKÝ TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ EVROPSKÉ BAPTISTICKÉ FEDERACE, o. p. s. (EBF) Nad Habrovkou 3, Praha 6, tel: , , fax: , Navazující magisterské studium: N6141 Teologie (Mgr., PS, KS, 2), STŘEDOČESKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT, s. r. o. Kladno (SVI) C. Boudy 1444, Kladno, tel: , , , , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3), ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, o. p. s. (ZMVŠ) Okružní 935, Třebíč, tel: , , Bakalářské studium: B3918 Aplikované vědy a informatika (Bc., PS, 3), ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD (VŠPSV) Ovčárecká 312, Kolín V, tel: , fax: , Bakalářské studium: B6701 Politologie (Bc., PS, KS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. (VŠERS) Žižkova 6, České Budějovice, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, KS, 3), RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA s. r. o. (RVŠ) Hudcova 78, Brno, tel: , , fax: , Bakalářské studium: B6213 Ekonomika a insolvence (Bc., PS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. (VSRR) Žalanského 68/54, Praha 6, tel: , fax: , Bakalářské studium: B6214 Regionální rozvoj (Bc., PS, 3), FILMOVÁ AKADEMIE V PÍSKU (FAP) Lipová alej 2068, Písek, tel: , fax: , Bakalářské studium: B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby (BcA., PS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, s. r. o. (VSTVS PALESTRA) Pilská 9, Praha 14 - Hostavice, tel: , , Bakalářské studium: B7401 Tělesná výchova a sport (Bc., PS, 3), NEWTON COLLEGE, a. s. (NC) Tř. Generála Píky 7, Brno, tel: , fax: , Bakalářské studium: B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY, o. p. s. Palackého 1380/19, Přerov I - město, tel: , fax: , Bakalářské studium: B3706 Dopravní a spojová infrastruktura (Bc., PS, 3), VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. (VSZ) Duškova 7, Praha 5, tel: , fax: , Bakalářské studium: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, 3),

5 Vyšší odborné školy Databáze představuje vzdělávací nabídku VOŠ ve školním roce 2004/2005, kterou školy poskytly Národnímu ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Zdravotnické obory VOŠ nejsou uvedeny, protože v současné době procházejí změnami a je nutné informovat se na konkrétní škole. Aktuální nabídku oborů pro příští školní rok (2005/2006) bude zahrnovat publikace Kam na školu VOPŠ, kterou NÚOV vydává v březnu D=denní studium. L=dálkové studium. Převis=šance na přijetí: počet uchazečů/počet přijatých. Střední zdravotnická škola Alšovo nábřeží 6/82, Praha Soukromá vyšší zdravotnická škola MEDEA, s. r. o. Benediktská 685/2, Praha VOŠ grafická a SPŠ grafická Hellichova 22, Praha Grafický design a realizace tiskovin 3 D 176/ Vyšší obchodní podnikatelská škola, s. r. o. Masná 13, Praha Management cestovního ruchu 3 D 157/ Management cestovního ruchu 3,5 L 33/ Bankovnictví a finance 3,5 D 55/ VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, Praha Diagnostika silničních vozidel 3 D 155/ Obchodník v dopravě 3 D 161/ Collegium Marianum - Týnská VOŠ, s. r. o. Melantrichova 19, Praha Péče o památky 3 D 0/ VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha Silnoproudá elektrotechnika 2 D 81/ Silnoproudá elektrotechnika 3 D 48/ VOŠ publicistiky Opatovická 160/18, Praha Publicistika 3 D 140/ VOŠ textilních řemesel U Půjčovny 9, Praha a Střední umělecká škola textilních řemesel Konzervování a restaurování textilií 3 D 0/ VOŠ sociálně právní Jahodová 2800, Praha Sociální práce 3 D 1000/ Sociální práce 4 L 0/ Vyšší zdravotnická škola Ječná 33, Praha Suverénního řádu maltézských rytířů VOŠ a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání Podskalská 10, Praha Personální řízení 4 L 87/ Veřejná správa (regionální) 3 D 418/ Personální řízení 3 D 431/ Účetnictví a finance 4 L 0/ Veřejná správa (regionální) 4 L 60/ Účetnictví a finance 3 D 237/ JABOK - Vyšší sociálně pedagogická Salmovská 8, Praha a teologická škola Sociální pedagogika a teologie 3 D 180/ Soukromá vyšší zdravotnická škola Sekaninova 12, Praha pro dentální hygienistky, s. r. o. 1. české tenisové gymnázium, Prokopova 100/16, Praha SPgŠ a VOŠ spol. s r.o. Cestovní ruch 3 D 100/ Bankovní akademie, a.s. - VOŠ Vlkova 12, Praha Firemní management 2,5 D 53/15 0 Bankovnictví 3 L 7/ Bankovnictví 3 L 25/7 0 Pojišťovnictví 3 L 2/ Bankovnictví 2,5 D 75/ Pojišťovnictví 2,5 D 4/ VOŠ uměleckoprůmyslová Žižkovo nám. 1, Praha a Střední uměleckoprůmyslová škola Malba a přidružené techniky 3 D 53/ Řezbářství a restaurování dřeva 2 D 35/ Design herních předmětů 2 D 42/ Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha CEDUK - Soukromá VOŠ spol. s r.o. Donovalská 1684, Praha Odhadcovství 3 D 39/ Odhadcovství 4 L 20/ Evangelická akademie Hrusická 2537/7, Praha VOŠ sociálně právní a střední sociální škola Sociálně právní činnost 3 D 90/ Škola mezinárodních Michelská 12, Praha a veřejných vztahů Praha, VOŠ, SOŠ, Gymnázium, s. r. o Diplomatické služby a Public Relations 3 D 164/ VOŠ herecká s. r. o. Michelská 6/23, Praha Dramatické umění a moderování 3 D 100/ SOŠ specializační a VOŠ ARITA spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha Cestovní ruch 3 D 325/ VOŠ informačních služeb Pacovská 350, Praha Informační management 3,5 D 220/ Soukromá VOŠ umění a reklamy, s. r. o. Pošepného nám. 2022, Praha Reklamní tvorba 3 D 0/ Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka Roškotova 1692/4, Praha Tvorba textu a scénáře 3 D 38/ Hudba 3 D 36/ Vyšší zdravotnická škola Duškova 7, Praha VOŠ pedagogická a sociální, SPgŠ Evropská 33, Praha a Gymnázium Sociální pedagogika 3 D 890/ VOŠ ČSTV s. r. o. Zátopkova 2/100, Praha Management tělesné výchovy a sportu 3 D VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní Jablonského 3, Praha Oděvní návrhářství 3 D 143/ VOŠ ekonomická a Obchodní akademie Kollárova 5/271, Praha Ekonomika mezinárodního hospodářství 3 D 176/ TRIVIS - Soukromá veřejnoprávní akademie Libčická 8/399, Praha a VOŠ, s. r. o. Prevence kriminality 3 L 44/ Krizové řízení 2 D 57/ Prevence kriminality 2 D 76/ Krizové řízení 3 L 40/ PB - VOŠ a střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, Praha Sociální pojišťovnictví 2 D 23/ Aplikace výpočetní techniky 3 D 69/ Finanční poradenství 3 L 58/ Finanční poradenství 2 D 82/ Soukromá VOŠ Kytlická 757, Praha a Střední podnikatelská škola, spol. s r.o. Komerční právo 3 D 136/ Regionální správa a Evropská unie 4 L 0/ Firemní management 3 D 112/ Firemní management 4 L 87/ Komerční právo 4 L 93/ Regionální správa a Evropská unie 3 D 0/ Akademie tělesné výchovy Slovačíkova 400/1, Praha a sportu PALESTRA - VOŠ spol. s r.o. Pedagogika volného času 4 L 30/ Manažer sportu 4 L 50/ Manažer sportu 3 D 160/ Pedagogika volného času 3 D 0/ Evangelikální teologický seminář Stoliňská 2417/41a, Praha VOŠ teologická Teologická a pastorační činnost 4 L 20/ Teologická a pastorační činnost 3 D 25/ Jihočeský kraj Střední zdravotnická škola Husova 3, České Budějovice VOŠ Okružní 10, České Budějovice Organizace a řízení ve stavebnictví 4 L 5/ Marketing 3 D 97/ Financování a účetnictví 3,5 L 40/ Obchodní podnikání 3,5 L 10/ Organizace a řízení ve stavebnictví 3,5 D 28/ Stavby inženýrské 3,5 D 44/ Počítačová grafika v elektrotechnice 3 D 93/ Obchodní podnikání 3 D 218/ Bankovnictví 3 D 95/ Stavby pozemní 4 L 39/ Počítačová grafika v elektrotechnice 3,5 L 13/ Financování a účetnictví 3 D 158/ Stavby inženýrské 4 L 6/ Bankovnictví 3,5 L 4/ Marketing 3,5 L 26/ Stavby pozemní 3,5 D 138/ Soukromá VOŠ a Obchodní akademie, s. r. o. Pražská 3, České Budějovice Výpočetní technika a základy programování 3 D 22/ Bankovnictví a pojišťovnictví 3 D 15/ Obchodní podnikatelství 3 D 15/ Mezinárodní obchod 3 D 55/ ISŠ cestovního ruchu a VOŠ Senovážné nám. 12, České Budějovice Cestovní ruch 3 D 396/ VOŠ, SPŠ automobilní a SOU dopravní a technické Skuherského 3,České Budějovice Diagnostika a servis silničních vozidel 3 D 41/ Provoz a ekonomika dopravy 3 D 53/ Vyšší zdravotnická škola Bílá vločka s. r. o. Zachariášova 3, České Budějovice SPŠ a VOŠ Karla Čapka 402,Písek , Systémy informační 3 D 115/ VOŠ lesnická Lesnická 55, Písek a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Lesnictví 3 L 31/ Lesnictví 3 D 101/ Soukromá VOŠ filmová s. r. o. Písek Lipová alej 2068, Písek Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě 2 D 20/ Výtvarné zpracování animovaného filmu 2 D 10/ Organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby 2 D 57/ VOŠ sociální a SPgŠ Zahradní 249, Prachatice Sociální práce 3 D 170/ VOŠ a SPŠ Želivského 291, Strakonice Výrobní technologie ve strojírenství 3,5 D 73/ Výrobní technologie ve strojírenství 4 L 0/ Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Jiráskova 1615, Tábor Účetnictví 3 D 93/ Bankovnictví 3 D 94/ VOŠ a Střední zemědělská škola nám. T. G., Tábor Masaryka , ř.381 Péče o krajinu 3 D 151/ Střední rybářská škola Zátiší 480, Vodňany a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodní hospodářství a ekologie 3 D 127/ VOŠ a SPŠ Resslova 440, Volyně Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce 3 D 206/ Jihomoravský kraj Národohospodářská VOŠ, Hybešova 53, Boskovice Vyšší zdravotnická škola, SOŠ a SOU Podnikání a management 2,5 D 336/ Veřejně správní akademie Filipínského 1, Brno , vyšší odborná škola s. r. o. Hospodářsko správní činnost 4 L 96/ Personální řízení 3 D 89/ Správní činnost 3 D 326/ Správní činnost 4 L 284/ Hospodářsko správní činnost 3 D 118/ SPŠ textilní a VOŠ textilní Francouzská 101, Brno , Textilní technologické procesy 3 L 0/ Výrobní a obchodní manažer textilu 3 D 0/ Textilní technologické procesy 3 D 46/ Textilní výtvarník 3 D 111/ VOŠ a SOŠ informačních Hapalova 6, Brno , ř a knihovnických služeb Informační systémy 3 D 223/

6 Střední škola uměleckých řemesel Husova 10, Brno , VOŠ-545 a VOŠ uměleckých řemesel Konzervování a restaurování keramiky 3 D 41/ Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik 3 D 33/ Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované 3 D 72/ dřevořezby / Obchodní akademie a VOŠ sociální Kotlářská 9, Brno Sociální práce 3 D 476/ Střední zdravotnická škola Merhautova 15, Brno Evangelická akademie - VOŠ sociálně právní Opletalova 6, Brno Sociálně právní činnost 3 D 112/ Obchodní akademie a VOŠ obchodní Pionýrská 23, Brno Ekonomicko-právní činnost 3 D 210/ Ekonomicko-právní činnost 3 L 0/ Zahraniční obchod 3 D 210/ Zahraniční obchod 3 L 0/ SPŠ strojnická a VOŠ technická Sokolská 1, Brno , Slaboproudá elektrotechnika 3 D 45/ Počítačová podpora v řízení podniku 3 D 96/ Soukromá VOŠ daňového Uzbecká 2, Brno poradenství STING, s. r. o. Prokurista firmy 2 D 63/ Prokurista firmy 3 L 24/ Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka Žerotínovo nám. 6, Brno SPŠ a VOŠ potravinářské technologie Těmická 1296, Bzenec Technologie potravinářských výrob 3 D 58/ Střední průmyslová a umělecká škola a VOŠ Brandlova 32, Hodonín Vodní a odpadové hospodářství 3 D 25/ Stavebnictví 3 D 29/ SOŠ Komenského nám. 7, Vyškov Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami 3 D 0/0 0 Veřejně správní akademie Lipová 2, Vyškov vyšší odborná škola, s. r. o. Personální řízení 4 L 5/ Personální řízení 3 D 18/ Správní činnost 4 L 87/ Správní činnost 3 D 125/ Střední zdravotnická škola Jana Palacha 8, Znojmo Karlovarský kraj Obchodní akademie a VOŠ cestovního ruchu Bezručova 17, Karlovy Vary Cestovní ruch 3 D 222/ Cestovní ruch 4 L 0/ Střední zdravotnická škola Poděbradská 2,Karlovy Vary Královéhradecký kraj VOŠ rozvoje venkova Riegrova 1403, Hořice a Střední zemědělská škola Obnova a rozvoj venkova 3 D 124/ Obnova a rozvoj venkova 3 L 0/ VOŠ a SOŠ podnikatelská, s. r. o. Hradecká 1151, Hradec Králové Podnikatel pro obchod a služby 3 D 86/ Podnikatel pro obchod a služby 4 L 15/ Evangelická akademie - VOŠ biblická Kavčí plácek 121, Hradec Králové Katecheticko-pastorační činnost 3 L 18/ Střední zdravotnická škola Komenského 234, Hradec Králové Soukromá obchodní akademie tř. SNP 170, Hradec Králové a VOŠ cestovního ruchu, s. r. o. Cestovní ruch 3 D 152/ VOŠ, SPŠ a SOU Pod Koželuhy 100, Jičín Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku 3 D 98/ VOŠ, SOŠ a SOU Komenského 873, Kostelec nad Orlicí Šlechtitelství 3 D 45/ VOŠ stavební arch. Jana Letzela, Pražská 931, Náchod SPŠ stavební a SOU Stavební obnova památek 3,5 D 98/ Realizace pozemních staveb 3,5 D 116/ VOŠ a SOŠ Jana Maláta 1869, Nový Bydžov Účetnictví a daně 3 D 47/ VOŠ technicko-ekonomická a SPŠ U Stadionu 1166, Rychnov n. Kněžnou Optimalizace strojírenských technologií 3,5 D 15/ Firemní ekonomika 3 D 105/ Automobilová diagnostika a servis 3 D 75/ Strojírenský management 3,5 D 15/ Střední lesnická škola a VOŠ lesnická Lesnická 9, Trutnov Vyšší odborné lesnictví 3 D 56/ Liberecký kraj Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ Horní nám. 1, Jablonec n. Nisou Ražená medaile a mince 2 D 20/ VOŠ mezinárodního obchodu Horní nám. 15, Jablonec nad Nisou a Obchodní akademie Mezinárodní obchodní styk 3,5 D 274/ Pojišťovnictví 3,5 D 72/ Právní akademie a VOŠ právní, s. r. o. Dr. M. Horákové 60, Liberec Sociální práce 3 D 0/ Právní činnost 3 D 172/ VOŠ hospodářská, s. r. o. Liberec Hanychovská 37, Liberec Daně a účetnictví 3 L 0/ Daně a účetnictví 2 D 82/ Střední zdravotnická škola Kostelní 9, Liberec , SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ Masarykova 3,L iberec Počítačové systémy 2,5 D 112/ VOŠ sklářská, SPŠ sklářská, Wolkerova 316, Nový Bor SOU sklářské, OU a U Tvorba uměleckého skla 3 D 61/ Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ Skálova 373, Turnov Restaurování kovů 3 D 0/ Moravskoslezský kraj SOŠ požární ochrany Pionýrů 2069, Frýdek-Místek a VOŠ požární ochrany Ministerstva vnitra Prevence rizik a záchranářství 3 L 68/37 0

7 GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o. Prokopa Holého 400, Frýdek-Místek Cestovní ruch 4 L 30/ Cestovní ruch 3 D 109/ Zahraniční obchod 4 L 28/ Zahraniční obchod 3 D 77/ VOŠ Havířov s. r. o. Tajovského 2, Havířov-Podlesí Gastronomie a služby cestovního ruchu 3 D 210/ Veřejná správa (územní) 3 D 73/ VOŠ, SOŠ a SOU Husova 1302, Kopřivnice Ekonomika podniku a management 3,5 D 158/ Strojírenství 3,5 D 56/ VOŠ a Hotelová škola Tyršova 34, Opava Řízení hotelového provozu 3 D 106/ Rozvoj a řízení regionální turistiky 3 D 153/ Soukromá VOŠ ekonomická a dopravní, s. r. o. Hasičská 44, Ostrava-Hrabůvka Mezinárodní obchod, přeprava, zasilatelství 3,5 L 4/ Systémy informační 3,5 D 5/ Finance, účetnictví, finanční řízení 3,5 L 5/ Mezinárodní obchod, přeprava, zasilatelství 3,5 D 34/ Obchodní akademie a VOŠ sociální Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory Sociální práce 4 L 193/ Sociální práce 3 D 515/ Soukromá VOŠ podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, Ostrava-Slezská Ostrava Manažer a ekonom firmy 4 L 0/ Manažer a ekonom firmy 3 D 37/ Střední zdravotnická škola Jeremenkova 2, Ostrava-Vítkovice AHOL - Vyšší odborná škola o. p. s. Petruškova 4, Ostrava-Vítkovice Cestovní ruch 4 L 11/ Sociální pojišťovnictví 2 D 2/ Sociální pojišťovnictví 3 L 2/ Finanční poradenství 2 D 49/ Finanční poradenství 3 L 11/ Cestovní ruch 3 D 93/ Aplikace výpočetní techniky 3 D 43/ Soukromá VOŠ obchodně právní, s. r. o. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice Obchod a právo v obchodu 3 D 180/ VOŠ DAKOL a střední školy DAKOL, o. p. s. č.p. 570, Petrovice u Karviné Podnikatel pro obchod a služby 4 L 0/ Podnikatel pro obchod a služby 3 D 0/ Olomoucký kraj VOŠ sociální a teologická - Dorkas Blažejské nám. 9/84,Olomouc , Sociální a teologická činnost 3 D 26/ VOŠ a SPŠ elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Aplikace výpočetní techniky 3 D 225/ CARITAS - VOŠ sociální Křížkovského 6, Olomouc , Charitní a sociální činnost 3 D 320/ Sociální a humanitární práce 3 D 71/ Charitní a sociální činnost 4 L 188/ Střední zdravotnická škola Pöttingova 2, Olomouc Emanuela Pöttinga VOŠ živnostenská Přerov, s. r. o. Palackého 19, Přerov Marketing 3 D 29/ Veřejná správa 3 L 0/ Celnictví a spedice 3 D 17/ Finanční řízení 3 D 30/ Veřejná správa 2 D 66/ VOŠ a SPŠ Gen. Krátkého 1, Šumperk Užití počítačů 3 D 183/ Užití počítačů 3,5 L 0/ VOŠ, SPŠ a SOU U Dráhy 6/827, Zábřeh Diagnostika silničních vozidel 3 D 78/ Pardubický kraj VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Habrmanova 1540, Česká Třebová Management technických oborů 3,5 D 15/ Logistika a management 3,5 D 92/ Logistika a management 4 L 12/ Sociální práce 3 D 300/ SPŠ strojnická a VOŠ Čáslavská 973, Chrudim Jakost a metrologie 3 D 58/ VOŠ, Střední zemědělská škola a SOU Poděbradova 842, Chrudim Správa ochrany životního prostředí 2 D 163/ Správa ochrany životního prostředí 3 L 68/ VOŠ pedagogická a SPgŠ Komenského nám. 22, Litomyšl Pedagogika specifických činností ve volném čase 3 D 270/ Pedagogika specifických činností ve volném čase 4 L 110/ VOŠ a SOŠ technická T. G. Masaryka 659, Litomyšl Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod 3 D 47/ Polabská soukromá obchodní akademie a VOŠ, s. r. o., Pardubice Gorkého 867, Pardubice Finance a daně 3 D 29/ Finance a daně 4 L 0/ SPŠ elektrotechnická a VOŠ Karla IV. 13, Pardubice Výpočetní technika 3,5 D 44/ Lékařská elektronika 3,5 D 36/ Systémy informační 3,5 D 54/ Řídicí technika 3,5 D 8/ Marketing výpočetní techniky 3,5 D 51/ Sociální práce 3 D 292/ Obchodní akademie a VOŠ ekonomická T. G. Masaryka 20, Svitavy Finance a účetnictví 3 D 136/ VOŠ stavební a ISŠ stavební Komenského 1/II, Vysoké Mýto Inženýrské stavitelství 3 D 158/ Plzeňský kraj VOŠ, Obchodní akademie Erbenova 184, Domažlice a Střední zdravotnická škola Sociální práce 4 L 17/ Sociální práce 3 D 120/ VOŠ a Obchodní akademie Plánická 196, Klatovy Bankovnictví 3 D 50/ Účetnictví a daně 3 D 67/ Střední zdravotnická škola Karlovarská 99, Plzeň VOŠ a SPŠ elektrotechnická Koterovská 85, Plzeň Marketing 3 D 212/ Management dopravy 3 D 116/ Výpočetní systémy 3 D 140/ Stavebnictví 3 D 127/ Soukromá vyšší zdravotnická škola Ledecká 35, Plzeň Dr. Ilony Mauritzové s. r. o. Středočeský kraj VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131, Benešov Zemědělské podnikání 3 D 95/ Svatojánská kolej - VOŠ pedagogická Svatý Jan pod, Beroun Skalou , Pedagogika - vychovatelství 4 L 53/ Pedagogika - vychovatelství 3 D 79/ Střední a Vyšší odborná škola, Střední Královická 915, Brandýs nad Labem MILLS, s. r. o , Sociální práce 3 D 53/ Sociální práce 4 L 10/ VOŠ a SOŠ Rožmitálská 340, Březnice Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami 3 D 39/ VOŠ, SPŠ a Obchodní akademie Přemysla Otakara II. 938, Čáslav Výrobní a řídící systémy podniku 3 D 169/ Výrobní a řídící systémy podniku 4 L 35/ Střední zdravotnická škola Havířská 1141, Kladno SPŠ a VOŠ Jana Palacha 1840, Kladno Strojírenství 3 D 100/ Soukromá VOŠ územně-správní T. G. Masaryka 103, Kladno a střední hotelová škola s. r. o. Finance a bankovnictví 3,5 L 0/ Územní správa a samospráva 3 D 41/ Územní správa a samospráva 3,5 L 31/ Sociální práce 3 D 42/ Firemní management 4 L 0/ Finance a bankovnictví 3 D 36/ Firemní management 3 D 41/ Sociální práce 4 L 21/ VOŠ misijní a teologická V Zídkách 402, Kolín Misijní a teologická činnost 2 D 15/ VOŠ a SPŠ Masarykova 197, Kutná Hora Automatizační technika 3,5 D 171/ VOŠ zahradnická a Střední zahradnická škola Na Polabí 411, Mělník Zahradní a krajinná tvorba 4 L 132/ Zahradní a krajinná tvorba 3 D 207/ Obchodní akademie a VOŠ ekonomická T. G. Masaryka 14, Mladá Boleslav Finanční řízení 4 L 61/ Finanční řízení 3 D 204/ Automatizované informační systémy řízení v ekonomice 3 D 21/ Hotelová škola a VOŠ hotelnictví a turismu Komenského 156, Poděbrady Řízení hotelnictví a turistických služeb 2 D 164/ Řízení hotelnictví a turistických služeb 3 D 280/ Střední zdravotnická škola Jiráskovy sady 113, Příbram , Obchodní akademie a VOŠ Na Příkopech 104, Příbram Finanční a ekonomické poradenství 3 D 161/ Teologický seminář Radvanice 29, Sázava Církve adventistů sedmého dne Teologicko-pastorační činnost 3 D 0/ Soukromá Vyšší zdravotnická škola s.r.o-, V Sadě 1565, Vlašim

8 Ústecký kraj VOŠ a SPŠ stavební Čs. armády 10, Děčín Železniční stavitelství 3,5 L 55/ Železniční stavitelství 3 D 88/ SPŠ a VOŠ Školní 50, Chomutov Informatika ve státní správě 3 D 100/ Výpočetní systémy 3 D 47/ Automatizované systémy 3 D 30/ VOŠ, Obchodní akademie Palackého 730/1, Litoměřice a SOŠ EKONOM, o. p. s. Firemní management 4 L 15/ Firemní management 3 D 30/ Střední zdravotnická škola J. E. Purkyně J. E. Purkyně 272, Most VOŠ, SpgŠ a Obchodní akademie Zdeňka Fibicha 2778, Most Sociálně právní činnost 3 D 313/ Firemní ekonomika 3 D 120/ VOŠ a SOŠ Špindlerova 690, Roudnice nad Labem Zemědělský manažer 3,5 D 107/ SOŠ a VOŠ obalové techniky Kostelní 134, Štětí Obalový a grafický design 3 D 113/ Střední zdravotnická škola Kapelní 2, Teplice Střední škola sociální PERSPEKTIVA Košťanská 120/8, Teplice a VOŠ, s. r. o. Sociální práce 4 L 63/ Sociální práce 3 D 57/ Personální práce 3 D 11/ Personální práce 4 L 39/ Střední zdravotnická škola Palachova 35, Ústí nad Labem SPŠ elektrotechnická a strojní a SOU Mariánská 1100, Varnsdorf Informatika ve státní správě 3 D 0/ Vysočina VOŠ, Střední zemědělská škola Dr. Veselého 343, a SOU opravárenské Bystřice n. Pernštejnem Agroturistika 2,5 D 50/ Střední zdravotnická škola Masarykova 2033, Havlíčkův Brod VOŠ a Obchodní akademie Na Valech 690, Chotěboř Ekonomika a management podniku 3 D 59/ Ekonomika a management podniku 3,5 L 75/ Pojišťovnictví 3 D 57/ Střední zdravotnická škola, Husova 54, Jihlava Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy Soukromá VOŠ grafická Křížová 18, Jihlava a střední umělecká škola grafická, s. r. o. Multimediální umělecká tvorba 3 D 42/ Soukromá VOŠ sociální, o. p. s. Matky Boží 15, Jihlava Sociální práce 3 D 170/ Sociální práce 4 L 80/ VOŠ Tolstého 16, Jihlava Počítačové systémy 3 D 193/ Cestovní ruch 3 D 406/ Finance a řízení 3 D 383/ Gymnázium, VOŠ a ISŠ Husovo nám. 1, Ledeč nad Sázavou Ekonomika a management podniku 3 D 117/ VOŠ, Gymnázium, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou www.vossvetla.cz Střední sklářská škola, SOU a OU Sklářství 3 D 8/ Střední zdravotnická škola, Hasskova 15, Třebíč Vyšší zdravotnická škola a VOŠ Účetnictví a finanční hospodaření 3 D 84/ Střední zdravotnická škola Dvořákova 4, Žďár nad Sázavou VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad Sázavou Automatizace a informatika 3 D 98/ Ekonomika strojírenství 3 D 54/ VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ 1. máje 221, Kroměříž Sociální pedagogika 3 D 312/ VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Štěchovice 1358, Kroměříž Zpracování mléka 3 D 9/ Analýza potravin 3 D 57/ Zpracování mléka 4 L 5/ Analýza potravin 4 L 6/ Technologie a hygiena potravin 3 D 42/ Střední podnikatelská škola, Tovačovského 337, Kroměříž VOŠ a SOU, s. r. o. Prokurista firmy 3 L 40/ Turismus 3 D 142/ Prokurista firmy 2 D 68/ VOŠ právní, s. r. o. Osvobození 699, Kunovice Právo komerční 4 D 47/ Obchodní akademie a VOŠ Nádražní 22, Uherské Hradiště Prokurista 3 D 169/ Obchodní akademie a SOŠ a VOŠ Masarykova 101, Valašské Meziříčí Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací 3 D 42/ Střední zdravotnická škola nám. Svobody 809, Vsetín VOŠ filmová Zlín, s. r. o. Filmová 174, Zlín , Organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby 2 D 25/ Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě 2 D 37/ Výtvarné zpracování animovaného filmu 2 D 22/ Obchodní akademie Tomáše Bati nám. T. G. Masaryka 3669, Zlín a VOŠ ekonomická Marketing pro střední stupeň řízení 3,5 D 104/ Účetnictví a finanční řízení 3,5 D 104/ Střední zdravotnická škola Příluky 372, Zlín , Zlínská soukromá VOŠ umění, o. p. s. tř. T. Bati 4091/32, Zlín Sochařská tvorba 3 D 10/ Grafická tvorba 3 D 14/ Hudebně dramatické umění 3 D 16/ Užitá malba 3 D 15/ Přehled vypracoval a poskytl Národní ústav odborného vzdělávání CENTRUM PRO STUDIUM VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ U Lužického semináře 13, Praha 1-Malá Strana, tel.: Vydává publikaci Jak na vysokou školu, kde jsou ke každé podrobné informace. INFOCENTRUM UK Celetná 13, Praha 1, tel: , , Informace o studijních oborech, přijímacích zkouškách, nabídka pobytů ve světě, podrobnosti o uznání diplomů získaných v zahraničí, stipendiích, ubytování Zlínský kraj KDE HLEDAT VÍCE INFORMACÍ ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ (ÚIV) Senovážné náměstí 26, Praha 1, , 236, Má přehled VOŠ. Disponuje i údaji, jaká šance na přijetí je u jednotlivých vyšších odborných škol podle počtu přihlášených a přijatých v loňském roce. KANCELÁŘ SDRUŽENÍ ŠKOL VYŠŠÍHO STUDIA Sinkulova 44, Praha 4, tel.: , Zastřešuje VOŠ, které jsou členy sdružení. I zde vám poradí, například kolik uchazečů se na danou školu loni hlásilo a kolik bylo přijato. Vydává brožuru VOŠ. NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Weilova 1271/6, Praha 10 (konečná tram. 22 a 26, stanice Nádraží Hostivař) tel.: , Poskytuje informace o školách v daném regionu, podmínkách přijetí, počtu loni přihlášených a přijatých uchazečů a školném. Nabízí poradenství při volbě vhodného oboru, případně změny oboru. Lze si domluvit i osobní konzultaci (cena návštěvy 150 Kč). Vydává rozsáhlou příručku s přehledem všech VOŠ, podrobnosti najdete i na webu.

9 Podrobný přehled šancí na přijetí Jedná se o přehled z přijímacího řízení ve školním roce 2004/2005, z něhož lze poměrně přesně odhadnout, jakou mají uchazeči na vysokých školách šanci letos. Přijatí je údaj o počtu nových studentů, jež fakulta přijala, a zapsaní ke studiu je počet těch, kteří ke studiu skutečně nastoupili. Úspěšnost vyjadřuje kolik VŠ/fakulta přihlášení, kteří se dostavili zapsaní úspěšnost k přijímacímu řízení přijatí ke studiu uchazečů ve škol. roce 2004/05 Universita Karlova v Praze ,6% 1. lékařská fakulta ,7% 3. lékařská fakulta ,3% 2. lékařská fakulta ,0% Lékařská fakulta Plzeň ,9% Lékařská fakulta Hradec Králové ,7% Farmaceutická fakulta ,6% Filozofická fakulta ,5% Právnická fakulta ,2% Fakulta sociálních věd ,6% Fakulta humanitních studií ,6% Katolická teologická fakulta ,5% Evangelická teologická fakulta ,6% Husitská teologická fakulta ,0% Přírodovědecká fakulta ,8% Matematicko-fyzikální fakulta ,2% Pedagogická fakulta ,6% Fakulta tělesné výchovy a sportu ,8% Jihočeská universita v Českých Budějovicích ,8% Fakulta zdravotně sociální ,2% Zemědělská fakulta ,3% Fakulta teologická ,7% Biologická fakulta ,3% Pedagogická fakulta ,2% Celoškolské pracoviště ,2% Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem ,7% Fakulta pedagogická ,2% Fakulta sociálně ekonomická ,7% Fakulta životního prostředí ,2% Fakulta užitého umění a designu ,8% Institut výtvarné kultury Celoškolské pracoviště ,9% Masarykova univerzita v Brně ,3% Lékařská fakulta ,8% Filozofická fakulta ,1% Právnická fakulta ,2% Fakulta sociálních studií ,6% Přírodovědecká fakulta ,9% Fakulta informatiky ,5% Pedagogická fakulta ,0% Fakulta sportovních studii ,1% Fakulta ekonomicko-správní ,7% Univerzita Palackého v Olomouci ,5% Lékařská fakulta ,2% Filozofická fakulta ,7% Právnická fakulta 1476 Cyrilometodějská teologická fakulta ,7% Přírodovědecká fakulta ,1% Pedagogická fakulta ,0% Fakulta tělesné kultury ,9% Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně ,8% Fakulta veterinárního lékařství ,5% Fakulta veterinární hygieny a ekologie ,3% Farmaceutická fakulta ,1% Ostravská univerzita v Ostravě ,1% Fakulta zdravotně sociální ,4% Filozofická fakulta ,7% Přírodovědecká fakulta ,8% Pedagogická fakulta ,1% Celoškolské pracoviště ,7% Univerzita v Hradeci Králové ,7% Pedagogická fakulta ,9% Fakulta řízení a informačních technologií ,1% Slezská univerzita v Opavě ,9% Filozoficko-přírodovědecká fakulta ,6% Obchodně podnikatelská fakulta ,2% Celoškolské pracoviště ,4% České vysoké učení tehnické v Praze ,7% Fakulta stavební ,5% Fakulta strojní ,6% Fakulta elektrotechnická ,4% Fakulta dopravní ,8% Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ,8% Fakulta architektury ,9% Celoškolské pracoviště ,0% Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ,9% Fakulta chemické technologie ,4% Fakulta technologie ochrany prostředí ,5% Fakulta potravinářské a biochemické technologie ,3% Fakulta chemicko-inženýrská ,3% Celoškolské pracoviště ,0% Západočeská univerzita v Plzni ,9% Fakulta strojní ,8% Fakulta elektrotechnická ,1% Fakulta právnická ,0% Fakulta humanitních studií ,6% Fakulta pedagogická ,6% Fakulta ekonomická ,2% Fakulta aplikovaných věd ,8% Celoškolské pracoviště ,3% Technická univerzita v Liberci ,1% Fakulta strojní ,7% Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií ,6% Hospodářská fakulta ,2% Fakulta textilní ,0% Fakulta pedagogická ,3% Fakulta architektury ,0% procent uchazečů bylo přijato z těch, kteří se k přijímacím zkouškám dostavili. V údajích jsou zahrnuti pouze uchazeči s českým občanstvím, a to do bakalářského a nenavazujícího magisterského studia. Celoškolské pracoviště znamená, že jsou zde studenti nezařazeni pod žádnou z fakult. VŠ/fakulta přihlášení, kteří se dostavili zapsaní úspěšnost k přijímacímu řízení přijatí ke studiu uchazečů ve škol. roce 2004/05 Univerzita Pardubice ,5% Fakulta humanitních studií ,8% Fakulta chemicko-technologická ,0% Fakulta ekonomicko-správní ,2% Dopravní fakulta J. Pernera ,1% studenti nezařazení pod fakultu ,4% Vysoké učení technické v Brně ,9% Fakulta stavební ,7% Fakulta strojní ,3% Fakulta elektrotechniky a informatiky ,0% Fakulta komunikačních technologií ,2% Fakulta chemická ,0% Fakulta architektury ,2% Fakulta výtvarných umění ,1% Fakulta podnikatelská ,1% Vysoká škola báňská-technická univerzita v Ostravě ,1% Fakulta stavební ,4% Fakulta bezpečnostního inženýrství ,0% Fakulta strojní ,9% Fakulta elektrotechniky a informatiky ,1% Hornicko-geologická fakulta ,4% Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství ,3% Fakulta ekonomická ,5% Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ,1% Fakulta technologická ,6% Fakulta managementu a ekonomiky ,3% Fakulta multimediálních komunikací ,3% Celoškolské pracoviště ,7% Vysoká škola ekonomická v Praze ,9% Fakulta financí a účetnictví ,2% Fakulta mezinárodních vztahů ,1% Fakulta podnikohospodářská ,9% Fakulta informatiky a statistiky ,9% Fakulta národohospodářská ,0% Fakulta managementu v Jindřichově Hradci ,0% Česká zemědělská univerzita v Praze ,5% Provozně ekonomická fakulta ,6% Agronomická fakulta ,6% Technická fakulta ,6% Lesnická a dřevařská fakulta ,8% Institut tropického a subtropického zemědělství ,9% Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ,9% Provozně ekonomická fakulta ,0% Agronomická fakulta ,9% Lesnická a enviromentální fakulta ,5% Zahradnická fakulta ,0% Akademie múzických umění v Praze ,5% Hudební fakulta ,1% Divadelní fakulta ,0% Filmová a televizní fakulta ,3% Akademie výtvarých umění v Praze ,0% Vysoká škola uměleckoprůmyslová ,7% Janáčkova akademie múzických umění v Brně ,7% Hudební fakulta ,8% Divadelní fakulta ,8% Soukromé vysoké školy Bankovní institut a. s ,0% Evropský polytechnický institut a. s., Kunovice ,0% VŠ hotelová v Praze 8, s. r. o ,0% VŠ finanční a správní Praha, o.p. s ,9% VŠ Karlovy Vary, o. p. s ,1% ŠKODA AUTO a. s., vysoká škola ,3% Literární akademie, s. r. o ,0% VŠ podnikání, a. s ,7% Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o. p. s ,6% VŠ aplikovaného práva, s. r. o ,2% VŠ ekonomiky a managementu ,0% VŠ v Plzni, o. p. s ,7% University of N.Y. in Prague, s. r. o ,8% VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a.s ,0% VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s ,4% Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o ,2% Academia rerum civilium ,0% Vysoká škola evropských a regionálních studií ,0% Rašínova VŠ ,0% VŠ regionálního rozvoje ,0% Filmová akademie ,0% VŠ TV a sportu Palestra ,0% NEWTON College ,0% VŠ logistiky ,6% VŠ cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství ,0% VŠ ekonomických studií ,0% VŠ obchodní ,0% Akademie STING, o. p. s ,0% Pražský technologický institut ,0% VŠ veřejné správy a mezinárodních vztahů ,1% VŠ J. A. Komenského ,8% VŠ Karla Engliše Brno ,0% Anglo-americký institut, o. p. s ,0% Pražská VŠ psychosociálních studií, s. r. o ,1% Západomoravská VŠ v Třebíči ,0% Celkem za všechny vysoké školy ,3% Přehled vypracoval a poskytl Ústav pro informace ve vzdělávání

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy

Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy V následujícím seznamu veřejných i soukromých vysokých škol můžete zjistit, kolik uchazečů si v loňském školním roce

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ...

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ... VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ... 4 PRAHA 1, HELLICHOVA 22... 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL... 4 PRAHA 1, U PŮJČOVNY

Více

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Škola Vyšší odborná škola sociálně právní Jahodová 2800/44 106 00 Praha-Záběhlice Vyšší odborná škola publicistiky

Více

LIBERECKÝ KRAJ přihlášení / přijatí / úspěšnost (%) KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ. PARDUBICKÝ KRAJ přihlášení / přijatí / úspěšnost (%)

LIBERECKÝ KRAJ přihlášení / přijatí / úspěšnost (%) KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ. PARDUBICKÝ KRAJ přihlášení / přijatí / úspěšnost (%) PRAHA přihlášení / přijatí / úspěšnost (%) Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Kollárova 5, Praha 8, 186 00, tel. 222 333 314, www.akademie-kollarova.cz 92 52 78,8 Vyšší obchodní podnikatelská

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) Jak na vysokou školu Veřejné vysoké školy Strana: 10 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) WWW stránka: www.amu.cz AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) WWW stránka: www.avu.cz

Více

Akreditované vzdělávací programy

Akreditované vzdělávací programy Akreditované vzdělávací programy http://rejskol.msmt.cz/ http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditovane-vzdelavaci-programy Akreditace Vzdělávací program: 26-47-N/01 Informační technologie se zaměřením výpočetní

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER

THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER 2006 CONTENTS I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...5

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008

Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008 Seznam vysokých škol a přípravných kurzů září 2008 Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek Ekonomické fakulty Policejní akademie Lékařské fakulty Právnické fakulty Veterinární a farmaceutické fakulty

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Databáze škol projektu MOV

Databáze škol projektu MOV Databáze škol projektu MOV Název školy Adresa školy Město Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková Rumburk 1, Františka Nohy 959/6 Rumburk Integrovaná střední škola technická,

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Systém vzdělávání v sociálních službách. 19. 11. 2010 Mirka Wildmannová

Systém vzdělávání v sociálních službách. 19. 11. 2010 Mirka Wildmannová Systém vzdělávání v sociálních službách 19. 11. 2010 Mirka Wildmannová Sféra sociální práce Sociální pracovník = provádí sociální šetření, v zařízeních poskytujících služby zabezpečuje sociální agendy

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

ŠKOLSTVÍ. Víte, že...

ŠKOLSTVÍ. Víte, že... Víte, že... Přestože během let 1993 až 2003 klesl počet žáků základních škol o 9,9 %, počet jejich učitelů naopak stoupl o 2,9 %? Na vysokých školách při výrazném zvýšení počtu studentů o 83,6 % vzrostl

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Výroční zpráva. rok 2006

Výroční zpráva. rok 2006 Výroční zpráva Akreditační komise vyššího odborného vzdělávání rok 2006 Praha, únor 2006 Předkládá Doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, Csc. předseda AK VOV Obsah: 1. Úvod 2. Složení AK a jejích pracovních skupin

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více