Školní rok 2006/ pololetí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2006/2007 2. pololetí"

Transkript

1 ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: tel , fax: , Regionální centra: Kladno, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram Školní rok 2006/ pololetí pro střední školy Středočeského kraje a Prahy

2 OBSAH Úvod... str. 3 Jak pracovat s nabídkou školení... 4 Organizace DVPP ve Středočeském kraji... 5 Adresy a kontakty na všechna regionální centra... 6 Nabídka školení-seminářů pro Střední Čechy Obecný modul... 7 Český jazyk... 7 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... 8 Ruský jazyk... 8 Francouzský jazyk... 9 Španělský jazyk... 9 Italský jazyk... 9 Matematika... 9 Fyzika Dějepis Chemie Občanský a společenskovědní základ Informačně technologický základ Zeměpis Biologie Nabídka školení-seminářů pro Prahu Obecný modul Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Italský jazyk Matematika Fyzika Dějepis Chemie Občanský a společenskovědní základ Informačně technologický základ Zeměpis Biologie Přihláška... 18

3 Úvod Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, naše organizace, Zařízení pro další vzdělávání a Středisko služeb školám Středočeského kraje (ZDVPP a SSŠ), byla pověřena ve spolupráci z Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT), ve spolupráci s OŠ KÚ Středočeského kraje a OŠ Magistrátu HMP organizačně zabezpečit vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky pro střední školy ve Středočeském kraji a v Praze. Předkládáme Vám nabídku termínů školení pro jednotlivé cílové skupiny ředitele a zástupce ředitelů SŠ, zkušební komisaře, pracovníky pověřené organizací MZ, pro které je určen obecný modul a dále podle oborovýchpředmětových specializací pro zadavatele a hodnotitele MZ. Všechny vzdělávací programy jsou akreditovány MŠMT (č.j / ) a lze je hradit z prostředků na DVPP. Školení-semináře povedou lektoři, kteří byli proškolení ústředními lektory Cermatu a obdrželi osvědčení, které je opravňuje vést školení - semináře v souvislosti s reformou maturitní zkoušky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zabezpečení téměř 90 kurzů v období únor-duben 2007, nebude lehké tento úkol organizačně zajistit. Proto věnujte pozornost informacím na následujících stránkách o způsobu přihlašování, kritériích zařazení při větším počtu zájemců o jednotlivé termíny, do kdy a kam posílat přihlášky. Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří vše zvládnout. Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi. Za Zařízení pro DVPP a SSSŠ Středočeského kraje Mgr. Miroslav Špak ředitel a Mgr. Jaroslav Borský vedoucí metodik DVPP, org. garant školení k nové maturitě 3

4 Úvod Jak pracovat s nabídkou školení k nové maturitě Uspořádání nabídky: Nabídka je rozdělena na dvě části. První část je určena pro střední školy Středočeského kraje, druhá část pro pražské střední školy (rozdělení nemá vliv na přihlašování, školy si mohou vybrat z celé nabídky). Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání svých školení-seminářů, je u každé akce uváděn lektor, konkrétní místo konání, termín a čas konání a číselný kód akce (důležitý pro přihlašování). Přihlášky: Přihlášky za školu zasílejte poštou, faxem, em na níže uvedený kontakt. Na přihláškách uvádějte číselný kód akce uvedený u místa konání a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro počítačové zpracování. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Přihlášky jsou závazné, pozvánky a informace o akci budou přihlášeným účastníkům zasílány pouze v případě změny nebo upřesnění termínu a místa konání, případně bude zaslána informace o zrušení akce. Protože školení jsou zahajována již v prvním týdnu v únoru, je termín uzávěrky přihlášek 31. ledna 2007, abychom vše mohli administrativně zpracovat. Adresa a kontakt k zasílání přihlášek: U každé akce je uváděno číslo, které je nutné uvádět na přihlášce. Číslo obsahuje písmenný kód (např A40), který určuje naše pracoviště, které je organizačním garantem dané akce a kam zasílejte přihlášky. Zařízení pro DVPP a SSŠ Středočeského kraje Vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník tel./fax: , Organizační garant: Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Pravidla pro zařazení v případě větší poptávky Jednotlivé kurzy jsou kapacitně omezené a naší snahou je, v případě většího zájmu o jednotlivé kurzy, aby školení absolvovali zástupci za každý obor z co nejvíce škol. Proto bude při zařazování přihlášených postupováno v případě vyšší poptávky podle těchto kritérií: - pro zařazení rozhoduje datum přijetí přihlášky - v případě, že se hlásí na stejný kurz více učitelů z jedné školy, budou zařazováni zapsaní na prvních místech Nezařazeným zájemcům bude nabídnuto školení v jiném termínu, pokud nebude naplněn. Účastnické poplatky U každé vzdělávací akce jsou uváděny účastnické poplatky. Všechny nabízené vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT a mohou být hrazeny z prostředků na DVPP. Způsob úhrady Bankovním převodem na základě vystavené faktury s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin. Stornovací podmínky a) při neomluvené neúčasti se účtuje poplatek v plné výši b) omluvení neúčasti bez poplatku je možné z vážných důvodů do 7 dnů před konáním akce (omlouvá ředitelství školy) c) v případě omluvení neúčasti po termínu se účtuje 20% stornovací poplatek Osvědčení Každý absolvent školení obdrží osvědčení pro výkon dané funkce při MZ. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna

5 Organizace DVPP a kontakty Organizace DVPP ve Středočeském kraji DVPP ve Středočeském kraji zabezpečuje od po sloučení čtyř samostatných zařízení nástupnická celokrajská organizace zřizovaná Středočeským krajem Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804, se sídlem V Kolonii 1804, Nymburk se čtyřmi regionálními centry s působností: Regionální centrum Kladno v ech Kladno, Rakovník, Praha-západ, Praha-východ Regionální centrum Mladá Boleslav v ech Mladá Boleslav, Mělník Regionální centrum Nymburk v ech Nymburk, Kolín, Kutná Hora Regionální centrum Příbram v ech Příbram, Beroun, Benešov Organizační schéma ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804 REGIONÁLNÍ CENTRUM Kladno K Nemocnici 2007 REGIONÁLNÍ CENTRUM Mladá Boleslav Komenského nám. 94 REGIONÁLNÍ CENTRUM Nymburk V Kolonii 1804 REGIONÁLNÍ CENTRUM Příbram 28. října 24 Vzdělávací střediska Vzdělávací střediska Vzdělávací střediska Vzdělávací střediska Kladno Ymca K Nemocnici 2007 KL Mladá Boleslav Komenského nám. 94 MB Nymburk V Kolonii 1804 NB Příbram 28. října 24 PB Rakovník Wintrovo nám RA Mělník Pražská 2817 (v budově ZŠ) MĚ Kutná Hora Radnická 178 (v budově býv. OkÚ) KH Beroun S.K. Neumanna 1141/1 BE Praha 5 Kořenského 10 (v budově ZŠ) PZ PV Kolín Lipanská 420 (v budově ZŠ) KO Benešov Černoleská 1997 BN Adresy a kontakty na jednotlivá pracoviště ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje SÍDLO ORGANIZACE a REGIONÁLNÍ CENTRUM Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804 V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: , DIČ CZ , bakovní spojení: /0100 tel.: , , , fax Mgr. Miroslav Špak Ředitel Vzdělávací středisko Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Ing. Jan Stejskal ICT, metodik DVPP Mgr. Jiřina Kelymanová Metodik DVPP Milena Černá Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Kutná Hora, Radnická 178, Kutná Hora (v budově bývalého OkÚ) Eva Strnadová Metodik DVPP Vzdělávací středisko Kolín, Lipanská 420, Kolín III (v budově základní školy) Neobsazeno 5

6 Organizace DVPP a kontakty REGIONÁLNÍ CENTRA ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Regionální centrum Kladno K Nemocnici 2007, Kladno tel./fax: / Běla Outratová Regionální manažer Vzdělávací středisko Kladno Ymca, K Nemocnici 2007, Kladno Běla Outratová Metodik DVPP Martina Steinerová Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník Mgr. Jaroslav Borský Vedoucí metodik DVPP Klára Chládková Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v budově základní školy) PaedDr. Marie Hanzová Pracovník DVPP PaedDr. Pavel Schneider Pracovník DVPP Vlasta Koubová Pracovník DVPP ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Regionální centrum Mladá Boleslav Komenského nám. 94, Mladá Boleslav tel.: , , fax: / Jan Patočka Regionální manažer Vzdělávací středisko Mladá Boleslav, Komenského nám. 94, Mladá Boleslav Pavla Langrová Pracovník DVPP Jan Patočka Pracovník DVPP Petra Tomášová Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Mělník, Pražská 2817 (v budově základní školy) Neobsazeno ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Regionální centrum Příbram 28. října 24, Příbram tel./fax: , / Ing. Luboš Halenkovský Regionální manažer Vzdělávací středisko Příbram, 28. října 24, Příbram Mgr. Eva Burdová Metodik DVPP Ing. Luboš Halenkovský Metodik DVPP Tomáš Běloušek Pracovník DVPP Ludvík Tršo Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Beroun, S.K.Neumanna 1141/1 Zdeněk Kunc Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Benešov, Černoleská 1997, Benešov Neobsazeno

7 Školení k nové maturitě Střední Čechy Školení pedagogických pracovníků k nové maturitě (Střední Čechy) Nová maturita obecný modul 6 hod. Koncepce a legislativní rámec maturitní zkoušky, struktura zkoušky a problematika konkrétní zkoušky z předmětu skupiny předmětů, hodnocení ústního a písemného projevu, úkoly před zahájením nové maturitní zkoušky, uzpůsobené podmínky konání, organizace a logistika maturitní zkoušky: logistické a organizační zajištění, bezpečnostní režim, povinnosti komisaře, zadavatele a hodnotitele, testové schéma a testové materiály, konání a zadávání zkoušek, svoz záznamových archů, hodnocení otevřených úloh, protokol o výsledcích zkoušek, přihlášky a archivace dokumentů, náhradní a opravná zkouška. Určeno: ředitelům a zástupcům ředitelů SŠ, zkušebním komisařům, pracovníkům pověřeným organizací MZ Cena: 400,-Kč Lektor: PhDr. Dagmar Sitná certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov SL40 Lektor: RNDr. Milan Dundr certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KL-Gymn.V.B.Třebízského, Slaný, Smetanovo n SL41 Lektor: Mgr. Ilona Drahotová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: NB-Gymnázium Nymburk, Komenského nám SL42 Lektor: Mgr. Ivana Kadeřábková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PB-Gymnázium Příbram, Komenského SL43 Nová maturita / český jazyk a literatura 2x Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů strukturované písemné práce a otevřených úloh: 1. Koncepce nové maturitní zkoušky z ČJL (struktura, organizace a legislativní rámec, katalog požadavků, hodnocení jednotlivých částí zkoušky) 2. Hodnocení otevřených úloh a strukturované písemné práce (pokyny, kritéria hodnocení, praktické ukázky a nácvik hodnocení) Určeno: učitelům ČJL na SŠ Cena: 700,-Kč Lektor: Mgr. Pavel Janík certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl SL díl Lektor: PaedDr. Marie Kocálová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KL-ZDVPP a SSŠ, Kladno YMCA, K Nemocnici díl SL díl Lektor: Mgr. Radek Kotlaba certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl S díl MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n díl díl S43 Nová maturita / anglický jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům AJ a SŠ Cena: 800,-Kč 7

8 Školení k nové maturitě Střední Čechy Lektor: Věra Novotná certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl S díl MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n díl díl S Lektor: Dr. Jana Jílková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-ZDVPP a SSŠ Stř. kraje, Radnická 178, býv. OkÚ díl N díl PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl N Lektor: Mgr. Bohuslava Šetková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl G díl PB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. Stř. Příbram, 28.října díl díl G Nová maturita / německý jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům NJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Olga Beulakkkerová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: RA-Gymnázium Z.W., Rakovník, nám. J. Žižky díl SL díl PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl SL Lektor: Mgr. Ivana Vrubová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-Gymnázium a Stř. odb. škola pedagogická Čáslav díl N díl PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl N Nová maturita / ruský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům RJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: PhDr. Alena Bednářová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl S díl MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n díl díl S Lektor: Mgr. Jaroslava Šíbová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PB-ISŠ HPOS Příbram, Generála Tesaříka díl díl G

9 Školení k nové maturitě Střední Čechy Nová maturita / francouzský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům FJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Blanka Vokálková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-CERMAT, Jeruzalémská 957/12, Praha díl SL díl Poznámka: 1. a 2.díl spol. pro SČ i PH Nová maturita / španělský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům ŠJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Josef Ponikelský certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl SL Poznámka: 1. a 2.díl spol. pro SČ i PH Nová maturita / italský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům IJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Renata Krbcová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Ústavní, Praha díl A díl Poznámka: 1. a 2.díl spol. pro SČ i PH Nová maturita / matematika 1.Koncepce nové maturitní zkoušky z matematiky: struktura, organizace, legislativní rámec zkoušky, pojetí části společné ( matematika 1 ) a profilové (matematika 2) 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů matematiky: hodnocení otevřených úloh ( pokyny, kritéria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům M na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Mgr. Jana Hanušová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov S40 MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n S41 9

10 Školení k nové maturitě Střední Čechy Nová maturita / fyzika 1.Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z fyziky v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Fy na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: RNDr. Vladimír Kulich certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: SL-Gymn. V.B.T. Slaný, Smetanovo nám SL40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov SL41 Lektor: RNDr. Lubislava Žaludová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n S40 Nová maturita / dějepis 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (Katalog požadavků k maturitní zkoušce) 4 Testování obecně (typy testových úloh výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, výklad výsledků testování) 5.Hodnocení otevřených úloh obecně Určeno: učitelům D na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Mgr. Dana Vepřková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-Gymnázium J. Ortena Kutná Hora N40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov N41 Lektor: Mgr. Milada Bártová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: Čáslav-Gymnázium Čáslav N42 Nová maturita / chemie 1 Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z chemie v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky, řešení modelových situací) Určeno: učitelům CH na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Ing. Bc. Danica Štěpánková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PB-ZDVPP a SSŠ, vzd. Stř. Příbram, 28.října G40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov G41 Poznámka: Org. garant - Mgr. Eva Burdová, , , 10

11 Školení k nové maturitě Střední Čechy Lektor: RNDr. Lubislava Žaludová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n S40 Nová maturita / občanský a společenskovědní základ 1. Maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na prezentaci zkoušky volitelné Občanský základ a zkoušky profilové Občanský a společenskovědní základ, vč. rozdílů) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky z pohledu vyhlášky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům ZSV Cena: 350,-Kč Lektor: PhDr. Luděk Fára certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov G40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov G41 PB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. Příbram, 28.října G42 Nová maturita / informačně technologický základ 1 Příprava učitelů na novou formu volitelné maturitní zkoušky: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska obsahu, koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska struktury, obecná kritéria hodnocení praktické zkoušky (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení praktické zkoušky, technologie hodnocení, elektronická komunikace centra s hodnotiteli. Určeno: učitelům ITZ na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: RNDr. Olga Švábová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha SL40 PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha SL41 Nová maturita / zeměpis 1.Příprava učitelů zeměpisu na novou formu volitelné maturitní zkoušky z přírodovědně technického základu a na profilovou zkoušku ze zeměpisu: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů zeměpisu: koncepce a typy otevřených úloh, obecná kritéria hodnocení otevřených úloh (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení otevřených úloh, aktualizace přípravy hodnotitelů. Určeno: učitelům Z na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Mgr. Pavel Taibr certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov S40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov S41 11

12 Školení k nové maturitě Střední Čechy Nová maturita / biologie 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z biologie v profilové části) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4. Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Bio na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: RNDr. Jan Jirátko certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: RA-Gymnázium Z.W. Rakovník, nám. J. Žižky SL40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov SL41 Lektor: Dr. Jana Jílková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-ZDVPP a SSŠ Stř. kraje, Radnická 178, býv. OkÚ N40 Uzávěrka přihlášek je 31. ledna

13 Školení k nové maturitě - Praha Školení pedagogických pracovníků k nové maturitě (Praha) Nová maturita obecný modul 6 hod. Koncepce a legislativní rámec maturitní zkoušky, struktura zkoušky a problematika konkrétní zkoušky z předmětu skupiny předmětů, hodnocení ústního a písemného projevu, úkoly před zahájením nové maturitní zkoušky, uzpůsobené podmínky konání, organizace a logistika maturitní zkoušky: logistické a organizační zajištění, bezpečnostní režim, povinnosti komisaře, zadavatele a hodnotitele, testové schéma a testové materiály, konání a zadávání zkoušek, svoz záznamových archů, hodnocení otevřených úloh, protokol o výsledcích zkoušek, přihlášky a archivace dokumentů, náhradní a opravná zkouška. Určeno: ředitelům a zástupcům ředitelů SŠ, zkušebním komisařům, pracovníkům pověřeným organizací MZ Cena 400,-Kč Lektor: Mgr. Tomáš Mikeska certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A40 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A41 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A42 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A43 Nová maturita / český jazyk a literatura 2x Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů strukturované písemné práce a otevřených úloh: 1. Koncepce nové maturitní zkoušky z ČJL (struktura, organizace a legislativní rámec, katalog požadavků, hodnocení jednotlivých částí zkoušky) 2. Hodnocení otevřených úloh a strukturované písemné práce (pokyny, kritéria hodnocení, praktické ukázky a nácvik hodnocení) Určeno: učitelům ČJL na SŠ Cena 700,-Kč Lektor: PaedDr. Jitka Keharová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Smíchovská stř. prům. škola, Preslova 25, Praha díl A díl PH-Smíchovská stř. prům. škola, Preslova 25, Praha díl díl A41 Lektor: PhDr. Klára Hausmannová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium nad Štolou 1, Praha díl A díl PH-Gymnázium nad Štolou 1, Praha díl díl A43 Nová maturita / anglický jazyk 2x6 (3x4) hod. Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům AJ a SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Dagmar Škorpíková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl A díl PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl A díl PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl díl A42 Lektor: Mgr. Hana Musílková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha díl díl díl A43 13

14 Školení k nové maturitě - Praha Lektor: Pavla Šabatová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Špitálská, Špitálská 2, Praha díl A44 Vysočany díl PH-Gymnázium Špitálská, Špitálská 2, Praha 9- Vysočany PH-Gymnázium Špitálská, Špitálská 2, Praha 9- Vysočany díl díl díl díl díl díl díl A A46 Nová maturita / německý jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům NJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Hana Gottfriedová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Českolipská 373, Praha díl A díl PH-Gymnázium Českolipská 373, Praha díl díl A41 Lektor: PhDr. Renata Petrášková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Postupická, Postupická 3150, Praha díl A díl PH-Gymnázium Postupická, Postupická 3150, Praha díl díl A43 Lektor: Mgr. Jan Teplý certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl A díl PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl díl A45 Nová maturita / ruský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům RJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: PaedDr. Jarmila Havláková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠ a OA Praha 8, Kolárova díl A díl Nová maturita / francouzský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům FJ na SŠ Cena 800,-Kč 14

15 Školení k nové maturitě - Praha Lektor: Mgr. Blanka Vokálková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Praha, CERMAT, Jeruzalémská 957/12, Praha díl SL díl Nová maturita / španělský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům ŠJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Josef Ponikelský certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Praha, CERMAT, Jeruzalémská 957/12, Praha díl SL díl Poznámka: 1. i 2. díl společný pro SČ i Prahu Nová maturita / italský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům IJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Renata Krbcová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Praha, Gymnázium Ústavní, Praha díl SL díl Poznámka: 1. i 2. díl společný pro SČ i Prahu Nová maturita / matematika 1.Koncepce nové maturitní zkoušky z matematiky: struktura, organizace, legislativní rámec zkoušky, pojetí části společné ( matematika 1 ) a profilové (matematika 2) 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů matematiky: hodnocení otevřených úloh ( pokyny, kritéria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům M na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: Mgr. Hana Hofmanová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH- VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A40 PH- VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A41 Nová maturita / fyzika 1.Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z fyziky v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Fy na SŠ Cena 350,-Kč 15

16 Školení k nové maturitě - Praha Lektor: RNDr. Vladimír Kulich certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH- VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A40 Nová maturita / dějepis 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (Katalog požadavků k maturitní zkoušce) 4 Testování obecně (typy testových úloh výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, výklad výsledků testování) 5.Hodnocení otevřených úloh obecně Určeno: učitelům D na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: Mgr. Dana Vepřková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A40 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A41 Nová maturita / chemie 1 Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z chemie v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky, řešení modelových situací) Určeno: učitelům CH na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: Ing. Jan Matyáš certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A40 Lektor: Mgr. Danuše Součková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A41 Nová maturita / občanský a společenskovědní základ 1. Maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na prezentaci zkoušky volitelné Občanský základ a zkoušky profilové Občanský a společenskovědní základ, vč. rozdílů) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky z pohledu vyhlášky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům ZSV Cena 350,-Kč Lektor: Mgr. Evžen Nácar certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5.května A40 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5.května A41 16

17 Školení k nové maturitě - Praha Nová maturita / informačně technologický základ 1 Příprava učitelů na novou formu volitelné maturitní zkoušky: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska obsahu, koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska struktury, obecná kritéria hodnocení praktické zkoušky (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení praktické zkoušky, technologie hodnocení, elektronická komunikace centra s hodnotiteli. Určeno: učitelům ITZ na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: RNDr. Olga Švábová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha A40 PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha A41 PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha A42 Nová maturita / zeměpis 1.Příprava učitelů zeměpisu na novou formu volitelné maturitní zkoušky z přírodovědně technického základu a na profilovou zkoušku ze zeměpisu: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů zeměpisu: koncepce a typy otevřených úloh, obecná kritéria hodnocení otevřených úloh (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení otevřených úloh, aktualizace přípravy hodnotitelů. Určeno: učitelům Z na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: PaedDr. Jiřina Škodová, Mgr. Jana Chloupková Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha A40 PH-Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha A41 Nová maturita / biologie Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů otevřených úloh: 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z biologie v profilové části) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4. Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Bio na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: PaedDr. Marie Přečková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A40 PH-VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A41 Uzávěrka přihlášek je 31. ledna

18 ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: tel , fax: , Regionální centra: Kladno, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram P Ř I H L Á Š K A na školení k nové maturitě Přihlášku zašlete poštou, faxem, em na adresu: Zařízení pro DVPP a SSŠ Středočeského kraje,vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník tel./fax: , IČ: Škola: REDIZO: 6 (Název podle zřizovací listiny) Ulice: Místo: PSČ: Tel.: Fax: Ředitelství školy přihlašuje tyto pedagogické pracovníky: Číslo akce Název akce Datum konání Jméno, příjmení, titul Datum nar. Datum: razítko školy a podpis ředitele 18

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PODZIM

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PODZIM Příloha 1 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO MATURITNÍ FORMA 2) Český jazyk a literatura základní didaktický

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 5. září 2014 Č. j. MSMT-31203/2014-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-8245/2014-1 V Praze dne 14. května 2014 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou

Více

Maturitní zkouška v souvislostech

Maturitní zkouška v souvislostech Maturitní zkouška v souvislostech 140509 8.1.1 Maturitní zkouška v souvislostech CSPPT_V1.0_KROK Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ (PODZIMNÍ TERMÍN MZ 2013) Kdy: od 16. 8. 2013 Kdo: POZVÁNKY k písemným zkouškám SČ MZ Pozvánky předává/zasílá emailem ředitel školy. Kdy: 2. 9. 5. 9. 2013 DIDAKTICKÝ

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz NOVÁ MATURITA www.novamaturita novamaturita.cz NOVÁ MATURITA - základní model nové maturity - společná část MZ - profilová část MZ - opravné a náhradní zkoušky - maturitní generálka - komplexní zkoušky

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Anglický jazyk 8:15 8:35 Mgr. Jana Svobodová / Mgr. Ladislav Douša / sp. - Anglický jazyk 8:35

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k časovému rozvrhu konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období

Více

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze

Koordinace vyššího stupně. Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Informace o volbě předmětů na vyšším stupni Německé školy v Praze Maturitní zkouška Koordinace vyššího stupně dokládá schopnost studovat s ohledem na věcně-obsahové kompetence (odborné znalosti), jazykové

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Katalogy požadavků ke stažení ve formátu PDF PŘEDMLUVA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává katalogy požadavků ke

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 8. září 2015 Čj.: MSMT-31334/2015-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 p r ů v o d c e ž á k a p ř i h l a š o v á n í m k p o d z i m n í m at u r i t n í z k o u š c e 2 0 1 3 Vážená maturantko,

Více

O R G A N I Z A C E. Školní rok : 2 0 1 1 2 0 1 2

O R G A N I Z A C E. Školní rok : 2 0 1 1 2 0 1 2 Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice O R G A N I Z A C E maturitních zkoušek oboru vzdělání 41-45-L505 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Školní rok : 2 0 1 1 2 0 1 2 Chvaletice 21.

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2014/2015 - školní a okresní kola Obsah : Přehled jednotlivých

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014

Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014 OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny, p.o. Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2013/2014 Účinnost předpisu: 4.3.2014 pořadové číslo: 3-2013 Správce předpisu: ředitelka školy Název předpisu: Dodatek

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 PaedDr. Jiří Posselt / Mgr. Monika Peková / sp. - Český jazyk

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

STUDIJNÍ KATALOG. Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská1404, 438 01 Žatec IČ 25124811, www.soazatec.cz

STUDIJNÍ KATALOG. Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská1404, 438 01 Žatec IČ 25124811, www.soazatec.cz STUDIJNÍ KATALOG Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská1404, 438 01 Žatec IČ 25124811, www.soazatec.cz Co vám nabízíme? Vážení přátelé, Kurzy Zájmové kurzy Rekvalifikační kurzy Studium

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kontakt: tel./fax.: 383 383 743, email: kancelar@gymnaziumvodnany.cz Ředitel Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046,

Více

16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 16. kapitola 16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obsah kapitoly 16 _Toc179219565Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 63 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 63

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více