Školní rok 2006/ pololetí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2006/2007 2. pololetí"

Transkript

1 ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: tel , fax: , Regionální centra: Kladno, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram Školní rok 2006/ pololetí pro střední školy Středočeského kraje a Prahy

2 OBSAH Úvod... str. 3 Jak pracovat s nabídkou školení... 4 Organizace DVPP ve Středočeském kraji... 5 Adresy a kontakty na všechna regionální centra... 6 Nabídka školení-seminářů pro Střední Čechy Obecný modul... 7 Český jazyk... 7 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... 8 Ruský jazyk... 8 Francouzský jazyk... 9 Španělský jazyk... 9 Italský jazyk... 9 Matematika... 9 Fyzika Dějepis Chemie Občanský a společenskovědní základ Informačně technologický základ Zeměpis Biologie Nabídka školení-seminářů pro Prahu Obecný modul Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Italský jazyk Matematika Fyzika Dějepis Chemie Občanský a společenskovědní základ Informačně technologický základ Zeměpis Biologie Přihláška... 18

3 Úvod Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, naše organizace, Zařízení pro další vzdělávání a Středisko služeb školám Středočeského kraje (ZDVPP a SSŠ), byla pověřena ve spolupráci z Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT), ve spolupráci s OŠ KÚ Středočeského kraje a OŠ Magistrátu HMP organizačně zabezpečit vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky pro střední školy ve Středočeském kraji a v Praze. Předkládáme Vám nabídku termínů školení pro jednotlivé cílové skupiny ředitele a zástupce ředitelů SŠ, zkušební komisaře, pracovníky pověřené organizací MZ, pro které je určen obecný modul a dále podle oborovýchpředmětových specializací pro zadavatele a hodnotitele MZ. Všechny vzdělávací programy jsou akreditovány MŠMT (č.j / ) a lze je hradit z prostředků na DVPP. Školení-semináře povedou lektoři, kteří byli proškolení ústředními lektory Cermatu a obdrželi osvědčení, které je opravňuje vést školení - semináře v souvislosti s reformou maturitní zkoušky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zabezpečení téměř 90 kurzů v období únor-duben 2007, nebude lehké tento úkol organizačně zajistit. Proto věnujte pozornost informacím na následujících stránkách o způsobu přihlašování, kritériích zařazení při větším počtu zájemců o jednotlivé termíny, do kdy a kam posílat přihlášky. Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří vše zvládnout. Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi. Za Zařízení pro DVPP a SSSŠ Středočeského kraje Mgr. Miroslav Špak ředitel a Mgr. Jaroslav Borský vedoucí metodik DVPP, org. garant školení k nové maturitě 3

4 Úvod Jak pracovat s nabídkou školení k nové maturitě Uspořádání nabídky: Nabídka je rozdělena na dvě části. První část je určena pro střední školy Středočeského kraje, druhá část pro pražské střední školy (rozdělení nemá vliv na přihlašování, školy si mohou vybrat z celé nabídky). Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání svých školení-seminářů, je u každé akce uváděn lektor, konkrétní místo konání, termín a čas konání a číselný kód akce (důležitý pro přihlašování). Přihlášky: Přihlášky za školu zasílejte poštou, faxem, em na níže uvedený kontakt. Na přihláškách uvádějte číselný kód akce uvedený u místa konání a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro počítačové zpracování. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Přihlášky jsou závazné, pozvánky a informace o akci budou přihlášeným účastníkům zasílány pouze v případě změny nebo upřesnění termínu a místa konání, případně bude zaslána informace o zrušení akce. Protože školení jsou zahajována již v prvním týdnu v únoru, je termín uzávěrky přihlášek 31. ledna 2007, abychom vše mohli administrativně zpracovat. Adresa a kontakt k zasílání přihlášek: U každé akce je uváděno číslo, které je nutné uvádět na přihlášce. Číslo obsahuje písmenný kód (např A40), který určuje naše pracoviště, které je organizačním garantem dané akce a kam zasílejte přihlášky. Zařízení pro DVPP a SSŠ Středočeského kraje Vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník tel./fax: , Organizační garant: Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Pravidla pro zařazení v případě větší poptávky Jednotlivé kurzy jsou kapacitně omezené a naší snahou je, v případě většího zájmu o jednotlivé kurzy, aby školení absolvovali zástupci za každý obor z co nejvíce škol. Proto bude při zařazování přihlášených postupováno v případě vyšší poptávky podle těchto kritérií: - pro zařazení rozhoduje datum přijetí přihlášky - v případě, že se hlásí na stejný kurz více učitelů z jedné školy, budou zařazováni zapsaní na prvních místech Nezařazeným zájemcům bude nabídnuto školení v jiném termínu, pokud nebude naplněn. Účastnické poplatky U každé vzdělávací akce jsou uváděny účastnické poplatky. Všechny nabízené vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT a mohou být hrazeny z prostředků na DVPP. Způsob úhrady Bankovním převodem na základě vystavené faktury s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin. Stornovací podmínky a) při neomluvené neúčasti se účtuje poplatek v plné výši b) omluvení neúčasti bez poplatku je možné z vážných důvodů do 7 dnů před konáním akce (omlouvá ředitelství školy) c) v případě omluvení neúčasti po termínu se účtuje 20% stornovací poplatek Osvědčení Každý absolvent školení obdrží osvědčení pro výkon dané funkce při MZ. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna

5 Organizace DVPP a kontakty Organizace DVPP ve Středočeském kraji DVPP ve Středočeském kraji zabezpečuje od po sloučení čtyř samostatných zařízení nástupnická celokrajská organizace zřizovaná Středočeským krajem Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804, se sídlem V Kolonii 1804, Nymburk se čtyřmi regionálními centry s působností: Regionální centrum Kladno v ech Kladno, Rakovník, Praha-západ, Praha-východ Regionální centrum Mladá Boleslav v ech Mladá Boleslav, Mělník Regionální centrum Nymburk v ech Nymburk, Kolín, Kutná Hora Regionální centrum Příbram v ech Příbram, Beroun, Benešov Organizační schéma ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804 REGIONÁLNÍ CENTRUM Kladno K Nemocnici 2007 REGIONÁLNÍ CENTRUM Mladá Boleslav Komenského nám. 94 REGIONÁLNÍ CENTRUM Nymburk V Kolonii 1804 REGIONÁLNÍ CENTRUM Příbram 28. října 24 Vzdělávací střediska Vzdělávací střediska Vzdělávací střediska Vzdělávací střediska Kladno Ymca K Nemocnici 2007 KL Mladá Boleslav Komenského nám. 94 MB Nymburk V Kolonii 1804 NB Příbram 28. října 24 PB Rakovník Wintrovo nám RA Mělník Pražská 2817 (v budově ZŠ) MĚ Kutná Hora Radnická 178 (v budově býv. OkÚ) KH Beroun S.K. Neumanna 1141/1 BE Praha 5 Kořenského 10 (v budově ZŠ) PZ PV Kolín Lipanská 420 (v budově ZŠ) KO Benešov Černoleská 1997 BN Adresy a kontakty na jednotlivá pracoviště ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje SÍDLO ORGANIZACE a REGIONÁLNÍ CENTRUM Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804 V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: , DIČ CZ , bakovní spojení: /0100 tel.: , , , fax Mgr. Miroslav Špak Ředitel Vzdělávací středisko Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Ing. Jan Stejskal ICT, metodik DVPP Mgr. Jiřina Kelymanová Metodik DVPP Milena Černá Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Kutná Hora, Radnická 178, Kutná Hora (v budově bývalého OkÚ) Eva Strnadová Metodik DVPP Vzdělávací středisko Kolín, Lipanská 420, Kolín III (v budově základní školy) Neobsazeno 5

6 Organizace DVPP a kontakty REGIONÁLNÍ CENTRA ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Regionální centrum Kladno K Nemocnici 2007, Kladno tel./fax: / Běla Outratová Regionální manažer Vzdělávací středisko Kladno Ymca, K Nemocnici 2007, Kladno Běla Outratová Metodik DVPP Martina Steinerová Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník Mgr. Jaroslav Borský Vedoucí metodik DVPP Klára Chládková Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v budově základní školy) PaedDr. Marie Hanzová Pracovník DVPP PaedDr. Pavel Schneider Pracovník DVPP Vlasta Koubová Pracovník DVPP ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Regionální centrum Mladá Boleslav Komenského nám. 94, Mladá Boleslav tel.: , , fax: / Jan Patočka Regionální manažer Vzdělávací středisko Mladá Boleslav, Komenského nám. 94, Mladá Boleslav Pavla Langrová Pracovník DVPP Jan Patočka Pracovník DVPP Petra Tomášová Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Mělník, Pražská 2817 (v budově základní školy) Neobsazeno ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Regionální centrum Příbram 28. října 24, Příbram tel./fax: , / Ing. Luboš Halenkovský Regionální manažer Vzdělávací středisko Příbram, 28. října 24, Příbram Mgr. Eva Burdová Metodik DVPP Ing. Luboš Halenkovský Metodik DVPP Tomáš Běloušek Pracovník DVPP Ludvík Tršo Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Beroun, S.K.Neumanna 1141/1 Zdeněk Kunc Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Benešov, Černoleská 1997, Benešov Neobsazeno

7 Školení k nové maturitě Střední Čechy Školení pedagogických pracovníků k nové maturitě (Střední Čechy) Nová maturita obecný modul 6 hod. Koncepce a legislativní rámec maturitní zkoušky, struktura zkoušky a problematika konkrétní zkoušky z předmětu skupiny předmětů, hodnocení ústního a písemného projevu, úkoly před zahájením nové maturitní zkoušky, uzpůsobené podmínky konání, organizace a logistika maturitní zkoušky: logistické a organizační zajištění, bezpečnostní režim, povinnosti komisaře, zadavatele a hodnotitele, testové schéma a testové materiály, konání a zadávání zkoušek, svoz záznamových archů, hodnocení otevřených úloh, protokol o výsledcích zkoušek, přihlášky a archivace dokumentů, náhradní a opravná zkouška. Určeno: ředitelům a zástupcům ředitelů SŠ, zkušebním komisařům, pracovníkům pověřeným organizací MZ Cena: 400,-Kč Lektor: PhDr. Dagmar Sitná certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov SL40 Lektor: RNDr. Milan Dundr certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KL-Gymn.V.B.Třebízského, Slaný, Smetanovo n SL41 Lektor: Mgr. Ilona Drahotová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: NB-Gymnázium Nymburk, Komenského nám SL42 Lektor: Mgr. Ivana Kadeřábková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PB-Gymnázium Příbram, Komenského SL43 Nová maturita / český jazyk a literatura 2x Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů strukturované písemné práce a otevřených úloh: 1. Koncepce nové maturitní zkoušky z ČJL (struktura, organizace a legislativní rámec, katalog požadavků, hodnocení jednotlivých částí zkoušky) 2. Hodnocení otevřených úloh a strukturované písemné práce (pokyny, kritéria hodnocení, praktické ukázky a nácvik hodnocení) Určeno: učitelům ČJL na SŠ Cena: 700,-Kč Lektor: Mgr. Pavel Janík certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl SL díl Lektor: PaedDr. Marie Kocálová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KL-ZDVPP a SSŠ, Kladno YMCA, K Nemocnici díl SL díl Lektor: Mgr. Radek Kotlaba certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl S díl MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n díl díl S43 Nová maturita / anglický jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům AJ a SŠ Cena: 800,-Kč 7

8 Školení k nové maturitě Střední Čechy Lektor: Věra Novotná certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl S díl MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n díl díl S Lektor: Dr. Jana Jílková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-ZDVPP a SSŠ Stř. kraje, Radnická 178, býv. OkÚ díl N díl PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl N Lektor: Mgr. Bohuslava Šetková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl G díl PB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. Stř. Příbram, 28.října díl díl G Nová maturita / německý jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům NJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Olga Beulakkkerová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: RA-Gymnázium Z.W., Rakovník, nám. J. Žižky díl SL díl PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl SL Lektor: Mgr. Ivana Vrubová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-Gymnázium a Stř. odb. škola pedagogická Čáslav díl N díl PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl N Nová maturita / ruský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům RJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: PhDr. Alena Bednářová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl S díl MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n díl díl S Lektor: Mgr. Jaroslava Šíbová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PB-ISŠ HPOS Příbram, Generála Tesaříka díl díl G

9 Školení k nové maturitě Střední Čechy Nová maturita / francouzský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům FJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Blanka Vokálková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-CERMAT, Jeruzalémská 957/12, Praha díl SL díl Poznámka: 1. a 2.díl spol. pro SČ i PH Nová maturita / španělský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům ŠJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Josef Ponikelský certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl SL Poznámka: 1. a 2.díl spol. pro SČ i PH Nová maturita / italský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům IJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Renata Krbcová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Ústavní, Praha díl A díl Poznámka: 1. a 2.díl spol. pro SČ i PH Nová maturita / matematika 1.Koncepce nové maturitní zkoušky z matematiky: struktura, organizace, legislativní rámec zkoušky, pojetí části společné ( matematika 1 ) a profilové (matematika 2) 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů matematiky: hodnocení otevřených úloh ( pokyny, kritéria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům M na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Mgr. Jana Hanušová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov S40 MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n S41 9

10 Školení k nové maturitě Střední Čechy Nová maturita / fyzika 1.Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z fyziky v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Fy na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: RNDr. Vladimír Kulich certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: SL-Gymn. V.B.T. Slaný, Smetanovo nám SL40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov SL41 Lektor: RNDr. Lubislava Žaludová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n S40 Nová maturita / dějepis 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (Katalog požadavků k maturitní zkoušce) 4 Testování obecně (typy testových úloh výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, výklad výsledků testování) 5.Hodnocení otevřených úloh obecně Určeno: učitelům D na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Mgr. Dana Vepřková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-Gymnázium J. Ortena Kutná Hora N40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov N41 Lektor: Mgr. Milada Bártová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: Čáslav-Gymnázium Čáslav N42 Nová maturita / chemie 1 Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z chemie v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky, řešení modelových situací) Určeno: učitelům CH na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Ing. Bc. Danica Štěpánková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PB-ZDVPP a SSŠ, vzd. Stř. Příbram, 28.října G40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov G41 Poznámka: Org. garant - Mgr. Eva Burdová, , , 10

11 Školení k nové maturitě Střední Čechy Lektor: RNDr. Lubislava Žaludová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n S40 Nová maturita / občanský a společenskovědní základ 1. Maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na prezentaci zkoušky volitelné Občanský základ a zkoušky profilové Občanský a společenskovědní základ, vč. rozdílů) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky z pohledu vyhlášky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům ZSV Cena: 350,-Kč Lektor: PhDr. Luděk Fára certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov G40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov G41 PB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. Příbram, 28.října G42 Nová maturita / informačně technologický základ 1 Příprava učitelů na novou formu volitelné maturitní zkoušky: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska obsahu, koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska struktury, obecná kritéria hodnocení praktické zkoušky (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení praktické zkoušky, technologie hodnocení, elektronická komunikace centra s hodnotiteli. Určeno: učitelům ITZ na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: RNDr. Olga Švábová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha SL40 PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha SL41 Nová maturita / zeměpis 1.Příprava učitelů zeměpisu na novou formu volitelné maturitní zkoušky z přírodovědně technického základu a na profilovou zkoušku ze zeměpisu: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů zeměpisu: koncepce a typy otevřených úloh, obecná kritéria hodnocení otevřených úloh (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení otevřených úloh, aktualizace přípravy hodnotitelů. Určeno: učitelům Z na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Mgr. Pavel Taibr certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov S40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov S41 11

12 Školení k nové maturitě Střední Čechy Nová maturita / biologie 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z biologie v profilové části) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4. Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Bio na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: RNDr. Jan Jirátko certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: RA-Gymnázium Z.W. Rakovník, nám. J. Žižky SL40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov SL41 Lektor: Dr. Jana Jílková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-ZDVPP a SSŠ Stř. kraje, Radnická 178, býv. OkÚ N40 Uzávěrka přihlášek je 31. ledna

13 Školení k nové maturitě - Praha Školení pedagogických pracovníků k nové maturitě (Praha) Nová maturita obecný modul 6 hod. Koncepce a legislativní rámec maturitní zkoušky, struktura zkoušky a problematika konkrétní zkoušky z předmětu skupiny předmětů, hodnocení ústního a písemného projevu, úkoly před zahájením nové maturitní zkoušky, uzpůsobené podmínky konání, organizace a logistika maturitní zkoušky: logistické a organizační zajištění, bezpečnostní režim, povinnosti komisaře, zadavatele a hodnotitele, testové schéma a testové materiály, konání a zadávání zkoušek, svoz záznamových archů, hodnocení otevřených úloh, protokol o výsledcích zkoušek, přihlášky a archivace dokumentů, náhradní a opravná zkouška. Určeno: ředitelům a zástupcům ředitelů SŠ, zkušebním komisařům, pracovníkům pověřeným organizací MZ Cena 400,-Kč Lektor: Mgr. Tomáš Mikeska certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A40 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A41 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A42 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A43 Nová maturita / český jazyk a literatura 2x Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů strukturované písemné práce a otevřených úloh: 1. Koncepce nové maturitní zkoušky z ČJL (struktura, organizace a legislativní rámec, katalog požadavků, hodnocení jednotlivých částí zkoušky) 2. Hodnocení otevřených úloh a strukturované písemné práce (pokyny, kritéria hodnocení, praktické ukázky a nácvik hodnocení) Určeno: učitelům ČJL na SŠ Cena 700,-Kč Lektor: PaedDr. Jitka Keharová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Smíchovská stř. prům. škola, Preslova 25, Praha díl A díl PH-Smíchovská stř. prům. škola, Preslova 25, Praha díl díl A41 Lektor: PhDr. Klára Hausmannová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium nad Štolou 1, Praha díl A díl PH-Gymnázium nad Štolou 1, Praha díl díl A43 Nová maturita / anglický jazyk 2x6 (3x4) hod. Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům AJ a SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Dagmar Škorpíková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl A díl PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl A díl PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl díl A42 Lektor: Mgr. Hana Musílková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha díl díl díl A43 13

14 Školení k nové maturitě - Praha Lektor: Pavla Šabatová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Špitálská, Špitálská 2, Praha díl A44 Vysočany díl PH-Gymnázium Špitálská, Špitálská 2, Praha 9- Vysočany PH-Gymnázium Špitálská, Špitálská 2, Praha 9- Vysočany díl díl díl díl díl díl díl A A46 Nová maturita / německý jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům NJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Hana Gottfriedová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Českolipská 373, Praha díl A díl PH-Gymnázium Českolipská 373, Praha díl díl A41 Lektor: PhDr. Renata Petrášková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Postupická, Postupická 3150, Praha díl A díl PH-Gymnázium Postupická, Postupická 3150, Praha díl díl A43 Lektor: Mgr. Jan Teplý certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl A díl PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl díl A45 Nová maturita / ruský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům RJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: PaedDr. Jarmila Havláková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠ a OA Praha 8, Kolárova díl A díl Nová maturita / francouzský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům FJ na SŠ Cena 800,-Kč 14

15 Školení k nové maturitě - Praha Lektor: Mgr. Blanka Vokálková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Praha, CERMAT, Jeruzalémská 957/12, Praha díl SL díl Nová maturita / španělský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům ŠJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Josef Ponikelský certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Praha, CERMAT, Jeruzalémská 957/12, Praha díl SL díl Poznámka: 1. i 2. díl společný pro SČ i Prahu Nová maturita / italský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům IJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Renata Krbcová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Praha, Gymnázium Ústavní, Praha díl SL díl Poznámka: 1. i 2. díl společný pro SČ i Prahu Nová maturita / matematika 1.Koncepce nové maturitní zkoušky z matematiky: struktura, organizace, legislativní rámec zkoušky, pojetí části společné ( matematika 1 ) a profilové (matematika 2) 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů matematiky: hodnocení otevřených úloh ( pokyny, kritéria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům M na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: Mgr. Hana Hofmanová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH- VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A40 PH- VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A41 Nová maturita / fyzika 1.Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z fyziky v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Fy na SŠ Cena 350,-Kč 15

16 Školení k nové maturitě - Praha Lektor: RNDr. Vladimír Kulich certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH- VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A40 Nová maturita / dějepis 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (Katalog požadavků k maturitní zkoušce) 4 Testování obecně (typy testových úloh výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, výklad výsledků testování) 5.Hodnocení otevřených úloh obecně Určeno: učitelům D na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: Mgr. Dana Vepřková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A40 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A41 Nová maturita / chemie 1 Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z chemie v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky, řešení modelových situací) Určeno: učitelům CH na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: Ing. Jan Matyáš certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A40 Lektor: Mgr. Danuše Součková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A41 Nová maturita / občanský a společenskovědní základ 1. Maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na prezentaci zkoušky volitelné Občanský základ a zkoušky profilové Občanský a společenskovědní základ, vč. rozdílů) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky z pohledu vyhlášky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům ZSV Cena 350,-Kč Lektor: Mgr. Evžen Nácar certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5.května A40 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5.května A41 16

17 Školení k nové maturitě - Praha Nová maturita / informačně technologický základ 1 Příprava učitelů na novou formu volitelné maturitní zkoušky: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska obsahu, koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska struktury, obecná kritéria hodnocení praktické zkoušky (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení praktické zkoušky, technologie hodnocení, elektronická komunikace centra s hodnotiteli. Určeno: učitelům ITZ na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: RNDr. Olga Švábová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha A40 PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha A41 PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha A42 Nová maturita / zeměpis 1.Příprava učitelů zeměpisu na novou formu volitelné maturitní zkoušky z přírodovědně technického základu a na profilovou zkoušku ze zeměpisu: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů zeměpisu: koncepce a typy otevřených úloh, obecná kritéria hodnocení otevřených úloh (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení otevřených úloh, aktualizace přípravy hodnotitelů. Určeno: učitelům Z na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: PaedDr. Jiřina Škodová, Mgr. Jana Chloupková Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha A40 PH-Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha A41 Nová maturita / biologie Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů otevřených úloh: 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z biologie v profilové části) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4. Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Bio na SŠ Cena 350,-Kč Lektor: PaedDr. Marie Přečková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A40 PH-VOŠ a SPŠ potr. techn. Podskalská 10, Praha A41 Uzávěrka přihlášek je 31. ledna

18 ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: tel , fax: , Regionální centra: Kladno, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram P Ř I H L Á Š K A na školení k nové maturitě Přihlášku zašlete poštou, faxem, em na adresu: Zařízení pro DVPP a SSŠ Středočeského kraje,vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník tel./fax: , IČ: Škola: REDIZO: 6 (Název podle zřizovací listiny) Ulice: Místo: PSČ: Tel.: Fax: Ředitelství školy přihlašuje tyto pedagogické pracovníky: Číslo akce Název akce Datum konání Jméno, příjmení, titul Datum nar. Datum: razítko školy a podpis ředitele 18

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC Maturitní zkoušky na Slovanském gymnáziu, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 v jarním a podzimním termínu v roce 2013 Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 Rozhodnutí ředitele školy o stanovení předmětů profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků CZVV - CERMAT. 25. března 2013

TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků CZVV - CERMAT. 25. března 2013 TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CZVV - CERMAT 25. března 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 PŘIHLÁŠKY K jarnímu termínu je přihlášeno celkem 99 933 žáků, z toho: - ke společné části

Více

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY ZKOUŠKY

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY ZKOUŠKY Příloha 1 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK ZKOUŠEK FORMA 2) Český jazyk a literatura základní didaktický

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Pro všechny obory platí (SČMZ): 1. maturitní předmět ČJL (jedna úroveň) 2. maturitní předmět CJ x M (jedna úroveň) Obor vzdělání: 79 41 K/81 Gymnázium

Pro všechny obory platí (SČMZ): 1. maturitní předmět ČJL (jedna úroveň) 2. maturitní předmět CJ x M (jedna úroveň) Obor vzdělání: 79 41 K/81 Gymnázium Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, příspěvková organizace, Pontassievská 3, 669 02 Znojmo Přihláška k maturitní zkoušce pro školní

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2010/2011 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-552/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-552/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 00 844 012 Identifikátor: 600 017 176 Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: Místo

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Nová maturita od roku 2011

Nová maturita od roku 2011 Nová maturita od roku 2011 Základní charakteristika Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 - projekt KROK Příloha č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Jednotné zkušební schéma písemných částí maturitních zkoušek MZ 2015 P

Jednotné zkušební schéma písemných částí maturitních zkoušek MZ 2015 P Jednotné zkušební schéma písemných částí maturitních zkoušek MZ 2015 P Informace pro žáky maturující ve spádové škole Didaktické testy a písemné práce se budou konat v budově školy - ISŠ hotelového provozu,

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PODZIM

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PODZIM Příloha 1 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO MATURITNÍ FORMA 2) Český jazyk a literatura základní didaktický

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

VÝSLEDKY MATURITNÍGENERÁLKY. www.novamaturita.cz

VÝSLEDKY MATURITNÍGENERÁLKY. www.novamaturita.cz VÝSLEDKY MATURITNÍGENERÁLKY PROČBYLA MATURITNÍGENERÁLKA? V ROCE 2011 POPRVÉMATURITNÍZKOUŠKA SE SPOLEČNOU (STÁTNÍ) ČÁSTÍ CÍLE MATURITNÍ GENERÁLKY: 1.Prověřit připravenost logistického systému a technické

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011

Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška od školního roku 2010/2011 Maturitní zkouška žáků středních škol bude ve školním roce 2010/2011 probíhat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30 Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2009) Předseda: Mgr. Lenka Zychová Místopředseda: RNDr. Jaroslav Šolc Třídní: PhDr. Hana Zikmundová

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011 pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011 Úvod Úvod Vážení pracovníci ve veřejné správě, vážení zastupitelé, Vzdělávací institut Středočeského kraje Vám představuje svou nabídku vzdělávacích kurzů na období

Více

MATURITA 2010 změna modelu a novelizace zákona základní model nové maturity skladba zkoušek nové maturity maturita bez hendikepů průběh maturity organizace maturity generálka maturity nová maturita v číslech

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2012 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 647 066

Více

Rozpis dotace na přímé vzdělávací výdaje pro školy a školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem na rok 2014 dle jednotlivých účelových znaků

Rozpis dotace na přímé vzdělávací výdaje pro školy a školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem na rok 2014 dle jednotlivých účelových znaků okres Benešov strana 1 Účel. Název Schválený znak Položka Org.cizí organizace rozpočet 33353 3231 5336 10101 ZUŠ Votice 4 360 449 33052 3231 5336 10101 21 832 33051 3231 5336 10101 8 920 celkem 4 391 201

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Pokyn ředitelky školy č. 1/2014/2015 ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

Ing. Ladislav Němec, v. r. 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy. V Praze dne 30. prosince 2011. Č. j.

Ing. Ladislav Němec, v. r. 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy. V Praze dne 30. prosince 2011. Č. j. Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v jarním zkušebním

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2016

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2016 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany Identifikátor školy: 600 054 624

Více

Nicolle Süssová sp. - Anglický jazyk 9:30 9:50 Mgr. Věra Šimůnková / Mgr. Vojtěch Šrámek / Markéta Vránová. Petra Soukupová

Nicolle Süssová sp. - Anglický jazyk 9:30 9:50 Mgr. Věra Šimůnková / Mgr. Vojtěch Šrámek / Markéta Vránová. Petra Soukupová Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:50 sp. - Český jazyk a literatura 7:35 7:55 Mgr. Marie Šírová / Mgr. Milada Junková / sp. - Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 5. září 2014 Č. j. MSMT-31203/2014-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 Třída Žáků celkem 4.A 29 4.B 30 4.C 29 z toho 10 STV + 19 EKO Celkem žáků 88 - z toho 69 STV + 19 EKO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 JARNÍ TERMÍN Dílčí

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel/fax 469311851, mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE Cíl kurzu : Budete mít možnost v klidu rozebrat svoji situaci

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto

didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k časovému rozvrhu konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2014

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2014 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2014 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ TÜV. Vážená paní / Vážený pane,

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ TÜV. Vážená paní / Vážený pane, TÜV NORD Czech, s.r.o. Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9 - Libeň Tel: (00420) 296 587 201-5 Fax: (00420) 296 587 240 tuev-nord@tuev-nord.cz www.tuev-nord.cz TÜV Vážená paní / Vážený pane, POZVÁNKA NA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH

AGE MANAGEMENT V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Ve spolupráci s si Vás dovoluje pozvat na seminář AGE MANAGEMENT V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH Pořádaný v rámci akcí Evropského roku aktivního stárnutí

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2012/2013 č.j. GJŠS/32/2013 1. Úvod (výtah)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Pedagogicko organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové části MZ PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: Třída: P2. Školní rok: 2016 / 2017

Pedagogicko organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové části MZ PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: Třída: P2. Školní rok: 2016 / 2017 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace Pedagogicko organizační zabezpečení ústní části společné MZ a profilové části MZ PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: Třída: P2 Obor:

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Tábor, Komenského Komenského 1670, Tábor, PSČ Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Tábor, Komenského Komenského 1670, Tábor, PSČ Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Tábor, Komenského 1670 Komenského 1670, Tábor, PSČ 390 41 Identifikátor školy: 600 008 797 Termín konání

Více