Školní rok 2006/ pololetí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2006/2007 2. pololetí"

Transkript

1 ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: tel , fax: , Regionální centra: Kladno, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram Školní rok 2006/ pololetí pro střední školy Středočeského kraje a Prahy

2 OBSAH Úvod... str. 3 Jak pracovat s nabídkou školení... 4 Organizace DVPP ve Středočeském kraji... 5 Adresy a kontakty na všechna regionální centra... 6 Nabídka školení-seminářů pro Střední Čechy Obecný modul... 7 Český jazyk... 7 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... 8 Ruský jazyk... 8 Francouzský jazyk... 9 Španělský jazyk... 9 Italský jazyk... 9 Matematika... 9 Fyzika Dějepis Chemie Občanský a společenskovědní základ Informačně technologický základ Zeměpis Biologie Nabídka školení-seminářů pro Prahu Obecný modul Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Italský jazyk Matematika Fyzika Dějepis Chemie Občanský a společenskovědní základ Informačně technologický základ Zeměpis Biologie Přihláška... 18

3 Úvod Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, naše organizace, Zařízení pro další vzdělávání a Středisko služeb školám Středočeského kraje (ZDVPP a SSŠ), byla pověřena ve spolupráci z Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT), ve spolupráci s OŠ KÚ Středočeského kraje a OŠ Magistrátu HMP organizačně zabezpečit vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky pro střední školy ve Středočeském kraji a v Praze. Předkládáme Vám nabídku termínů školení pro jednotlivé cílové skupiny ředitele a zástupce ředitelů SŠ, zkušební komisaře, pracovníky pověřené organizací MZ, pro které je určen obecný modul a dále podle oborovýchpředmětových specializací pro zadavatele a hodnotitele MZ. Všechny vzdělávací programy jsou akreditovány MŠMT (č.j / ) a lze je hradit z prostředků na DVPP. Školení-semináře povedou lektoři, kteří byli proškolení ústředními lektory Cermatu a obdrželi osvědčení, které je opravňuje vést školení - semináře v souvislosti s reformou maturitní zkoušky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zabezpečení téměř 90 kurzů v období únor-duben 2007, nebude lehké tento úkol organizačně zajistit. Proto věnujte pozornost informacím na následujících stránkách o způsobu přihlašování, kritériích zařazení při větším počtu zájemců o jednotlivé termíny, do kdy a kam posílat přihlášky. Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří vše zvládnout. Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi. Za Zařízení pro DVPP a SSSŠ Středočeského kraje Mgr. Miroslav Špak ředitel a Mgr. Jaroslav Borský vedoucí metodik DVPP, org. garant školení k nové maturitě 3

4 Úvod Jak pracovat s nabídkou školení k nové maturitě Uspořádání nabídky: Nabídka je rozdělena na dvě části. První část je určena pro střední školy Středočeského kraje, druhá část pro pražské střední školy (rozdělení nemá vliv na přihlašování, školy si mohou vybrat z celé nabídky). Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání svých školení-seminářů, je u každé akce uváděn lektor, konkrétní místo konání, termín a čas konání a číselný kód akce (důležitý pro přihlašování). Přihlášky: Přihlášky za školu zasílejte poštou, faxem, em na níže uvedený kontakt. Na přihláškách uvádějte číselný kód akce uvedený u místa konání a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro počítačové zpracování. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Přihlášky jsou závazné, pozvánky a informace o akci budou přihlášeným účastníkům zasílány pouze v případě změny nebo upřesnění termínu a místa konání, případně bude zaslána informace o zrušení akce. Protože školení jsou zahajována již v prvním týdnu v únoru, je termín uzávěrky přihlášek 31. ledna 2007, abychom vše mohli administrativně zpracovat. Adresa a kontakt k zasílání přihlášek: U každé akce je uváděno číslo, které je nutné uvádět na přihlášce. Číslo obsahuje písmenný kód (např A40), který určuje naše pracoviště, které je organizačním garantem dané akce a kam zasílejte přihlášky. Zařízení pro DVPP a SSŠ Středočeského kraje Vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník tel./fax: , Organizační garant: Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Pravidla pro zařazení v případě větší poptávky Jednotlivé kurzy jsou kapacitně omezené a naší snahou je, v případě většího zájmu o jednotlivé kurzy, aby školení absolvovali zástupci za každý obor z co nejvíce škol. Proto bude při zařazování přihlášených postupováno v případě vyšší poptávky podle těchto kritérií: - pro zařazení rozhoduje datum přijetí přihlášky - v případě, že se hlásí na stejný kurz více učitelů z jedné školy, budou zařazováni zapsaní na prvních místech Nezařazeným zájemcům bude nabídnuto školení v jiném termínu, pokud nebude naplněn. Účastnické poplatky U každé vzdělávací akce jsou uváděny účastnické poplatky. Všechny nabízené vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT a mohou být hrazeny z prostředků na DVPP. Způsob úhrady Bankovním převodem na základě vystavené faktury s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin. Stornovací podmínky a) při neomluvené neúčasti se účtuje poplatek v plné výši b) omluvení neúčasti bez poplatku je možné z vážných důvodů do 7 dnů před konáním akce (omlouvá ředitelství školy) c) v případě omluvení neúčasti po termínu se účtuje 20% stornovací poplatek Osvědčení Každý absolvent školení obdrží osvědčení pro výkon dané funkce při MZ. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna

5 Organizace DVPP a kontakty Organizace DVPP ve Středočeském kraji DVPP ve Středočeském kraji zabezpečuje od po sloučení čtyř samostatných zařízení nástupnická celokrajská organizace zřizovaná Středočeským krajem Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804, se sídlem V Kolonii 1804, Nymburk se čtyřmi regionálními centry s působností: Regionální centrum Kladno v ech Kladno, Rakovník, Praha-západ, Praha-východ Regionální centrum Mladá Boleslav v ech Mladá Boleslav, Mělník Regionální centrum Nymburk v ech Nymburk, Kolín, Kutná Hora Regionální centrum Příbram v ech Příbram, Beroun, Benešov Organizační schéma ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804 REGIONÁLNÍ CENTRUM Kladno K Nemocnici 2007 REGIONÁLNÍ CENTRUM Mladá Boleslav Komenského nám. 94 REGIONÁLNÍ CENTRUM Nymburk V Kolonii 1804 REGIONÁLNÍ CENTRUM Příbram 28. října 24 Vzdělávací střediska Vzdělávací střediska Vzdělávací střediska Vzdělávací střediska Kladno Ymca K Nemocnici 2007 KL Mladá Boleslav Komenského nám. 94 MB Nymburk V Kolonii 1804 NB Příbram 28. října 24 PB Rakovník Wintrovo nám RA Mělník Pražská 2817 (v budově ZŠ) MĚ Kutná Hora Radnická 178 (v budově býv. OkÚ) KH Beroun S.K. Neumanna 1141/1 BE Praha 5 Kořenského 10 (v budově ZŠ) PZ PV Kolín Lipanská 420 (v budově ZŠ) KO Benešov Černoleská 1997 BN Adresy a kontakty na jednotlivá pracoviště ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje SÍDLO ORGANIZACE a REGIONÁLNÍ CENTRUM Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje, Nymburk, V Kolonii 1804 V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: , DIČ CZ , bakovní spojení: /0100 tel.: , , , fax Mgr. Miroslav Špak Ředitel Vzdělávací středisko Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk Ing. Jan Stejskal ICT, metodik DVPP Mgr. Jiřina Kelymanová Metodik DVPP Milena Černá Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Kutná Hora, Radnická 178, Kutná Hora (v budově bývalého OkÚ) Eva Strnadová Metodik DVPP Vzdělávací středisko Kolín, Lipanská 420, Kolín III (v budově základní školy) Neobsazeno 5

6 Organizace DVPP a kontakty REGIONÁLNÍ CENTRA ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Regionální centrum Kladno K Nemocnici 2007, Kladno tel./fax: / Běla Outratová Regionální manažer Vzdělávací středisko Kladno Ymca, K Nemocnici 2007, Kladno Běla Outratová Metodik DVPP Martina Steinerová Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník Mgr. Jaroslav Borský Vedoucí metodik DVPP Klára Chládková Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v budově základní školy) PaedDr. Marie Hanzová Pracovník DVPP PaedDr. Pavel Schneider Pracovník DVPP Vlasta Koubová Pracovník DVPP ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Regionální centrum Mladá Boleslav Komenského nám. 94, Mladá Boleslav tel.: , , fax: / Jan Patočka Regionální manažer Vzdělávací středisko Mladá Boleslav, Komenského nám. 94, Mladá Boleslav Pavla Langrová Pracovník DVPP Jan Patočka Pracovník DVPP Petra Tomášová Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Mělník, Pražská 2817 (v budově základní školy) Neobsazeno ZDVPP a SSŠ Středočeského kraje Regionální centrum Příbram 28. října 24, Příbram tel./fax: , / Ing. Luboš Halenkovský Regionální manažer Vzdělávací středisko Příbram, 28. října 24, Příbram Mgr. Eva Burdová Metodik DVPP Ing. Luboš Halenkovský Metodik DVPP Tomáš Běloušek Pracovník DVPP Ludvík Tršo Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Beroun, S.K.Neumanna 1141/1 Zdeněk Kunc Pracovník DVPP Vzdělávací středisko Benešov, Černoleská 1997, Benešov Neobsazeno

7 Školení k nové maturitě Střední Čechy Školení pedagogických pracovníků k nové maturitě (Střední Čechy) Nová maturita obecný modul 6 hod. Koncepce a legislativní rámec maturitní zkoušky, struktura zkoušky a problematika konkrétní zkoušky z předmětu skupiny předmětů, hodnocení ústního a písemného projevu, úkoly před zahájením nové maturitní zkoušky, uzpůsobené podmínky konání, organizace a logistika maturitní zkoušky: logistické a organizační zajištění, bezpečnostní režim, povinnosti komisaře, zadavatele a hodnotitele, testové schéma a testové materiály, konání a zadávání zkoušek, svoz záznamových archů, hodnocení otevřených úloh, protokol o výsledcích zkoušek, přihlášky a archivace dokumentů, náhradní a opravná zkouška. Určeno: ředitelům a zástupcům ředitelů SŠ, zkušebním komisařům, pracovníkům pověřeným organizací MZ Cena: 400,-Kč Lektor: PhDr. Dagmar Sitná certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov SL40 Lektor: RNDr. Milan Dundr certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KL-Gymn.V.B.Třebízského, Slaný, Smetanovo n SL41 Lektor: Mgr. Ilona Drahotová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: NB-Gymnázium Nymburk, Komenského nám SL42 Lektor: Mgr. Ivana Kadeřábková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PB-Gymnázium Příbram, Komenského SL43 Nová maturita / český jazyk a literatura 2x Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů strukturované písemné práce a otevřených úloh: 1. Koncepce nové maturitní zkoušky z ČJL (struktura, organizace a legislativní rámec, katalog požadavků, hodnocení jednotlivých částí zkoušky) 2. Hodnocení otevřených úloh a strukturované písemné práce (pokyny, kritéria hodnocení, praktické ukázky a nácvik hodnocení) Určeno: učitelům ČJL na SŠ Cena: 700,-Kč Lektor: Mgr. Pavel Janík certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl SL díl Lektor: PaedDr. Marie Kocálová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KL-ZDVPP a SSŠ, Kladno YMCA, K Nemocnici díl SL díl Lektor: Mgr. Radek Kotlaba certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl S díl MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n díl díl S43 Nová maturita / anglický jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům AJ a SŠ Cena: 800,-Kč 7

8 Školení k nové maturitě Střední Čechy Lektor: Věra Novotná certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl S díl MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n díl díl S Lektor: Dr. Jana Jílková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-ZDVPP a SSŠ Stř. kraje, Radnická 178, býv. OkÚ díl N díl PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl N Lektor: Mgr. Bohuslava Šetková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl G díl PB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. Stř. Příbram, 28.října díl díl G Nová maturita / německý jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům NJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Olga Beulakkkerová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: RA-Gymnázium Z.W., Rakovník, nám. J. Žižky díl SL díl PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl SL Lektor: Mgr. Ivana Vrubová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-Gymnázium a Stř. odb. škola pedagogická Čáslav díl N díl PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl N Nová maturita / ruský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům RJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: PhDr. Alena Bednářová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl S díl MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n díl díl S Lektor: Mgr. Jaroslava Šíbová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PB-ISŠ HPOS Příbram, Generála Tesaříka díl díl G

9 Školení k nové maturitě Střední Čechy Nová maturita / francouzský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům FJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Blanka Vokálková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-CERMAT, Jeruzalémská 957/12, Praha díl SL díl Poznámka: 1. a 2.díl spol. pro SČ i PH Nová maturita / španělský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům ŠJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Josef Ponikelský certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl díl SL Poznámka: 1. a 2.díl spol. pro SČ i PH Nová maturita / italský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům IJ na SŠ Cena: 800,-Kč Lektor: Mgr. Renata Krbcová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Ústavní, Praha díl A díl Poznámka: 1. a 2.díl spol. pro SČ i PH Nová maturita / matematika 1.Koncepce nové maturitní zkoušky z matematiky: struktura, organizace, legislativní rámec zkoušky, pojetí části společné ( matematika 1 ) a profilové (matematika 2) 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů matematiky: hodnocení otevřených úloh ( pokyny, kritéria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům M na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Mgr. Jana Hanušová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov S40 MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n S41 9

10 Školení k nové maturitě Střední Čechy Nová maturita / fyzika 1.Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z fyziky v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Fy na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: RNDr. Vladimír Kulich certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: SL-Gymn. V.B.T. Slaný, Smetanovo nám SL40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov SL41 Lektor: RNDr. Lubislava Žaludová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n S40 Nová maturita / dějepis 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (Katalog požadavků k maturitní zkoušce) 4 Testování obecně (typy testových úloh výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, výklad výsledků testování) 5.Hodnocení otevřených úloh obecně Určeno: učitelům D na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Mgr. Dana Vepřková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-Gymnázium J. Ortena Kutná Hora N40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov N41 Lektor: Mgr. Milada Bártová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: Čáslav-Gymnázium Čáslav N42 Nová maturita / chemie 1 Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z chemie v profilové části) 2.Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3.Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky, řešení modelových situací) Určeno: učitelům CH na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Ing. Bc. Danica Štěpánková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PB-ZDVPP a SSŠ, vzd. Stř. Příbram, 28.října G40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov G41 Poznámka: Org. garant - Mgr. Eva Burdová, , , 10

11 Školení k nové maturitě Střední Čechy Lektor: RNDr. Lubislava Žaludová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: MB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. MB, Komenského n S40 Nová maturita / občanský a společenskovědní základ 1. Maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na prezentaci zkoušky volitelné Občanský základ a zkoušky profilové Občanský a společenskovědní základ, vč. rozdílů) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky z pohledu vyhlášky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4.Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) 5. Hodnocení otevřených úloh (pokyny, kriteria, kódování, klíče, praktické ukázky) Určeno: učitelům ZSV Cena: 350,-Kč Lektor: PhDr. Luděk Fára certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov G40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov G41 PB-ZDVPP a SSŠ, Vzd. stř. Příbram, 28.října G42 Nová maturita / informačně technologický základ 1 Příprava učitelů na novou formu volitelné maturitní zkoušky: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2. Příprava hodnotitelů otevřených úloh: koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska obsahu, koncepce otevřených (praktických) úloh z hlediska struktury, obecná kritéria hodnocení praktické zkoušky (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení praktické zkoušky, technologie hodnocení, elektronická komunikace centra s hodnotiteli. Určeno: učitelům ITZ na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: RNDr. Olga Švábová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha SL40 PH-Gymn. Čakovice, nám. 25.března 100, Praha SL41 Nová maturita / zeměpis 1.Příprava učitelů zeměpisu na novou formu volitelné maturitní zkoušky z přírodovědně technického základu a na profilovou zkoušku ze zeměpisu: postavení zkoušky z hlediska zákona, katalog maturitních požadavků, interpretace katalogu v testových úlohách, koncepce a typy testových úloh. 2.Příprava hodnotitelů otevřených úloh z řad učitelů zeměpisu: koncepce a typy otevřených úloh, obecná kritéria hodnocení otevřených úloh (pokyny, kódování, klíče, praktické ukázky), specifická kritéria hodnocení otevřených úloh, aktualizace přípravy hodnotitelů. Určeno: učitelům Z na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: Mgr. Pavel Taibr certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov S40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov S41 11

12 Školení k nové maturitě Střední Čechy Nová maturita / biologie 1. Reformovaná maturitní zkouška a znění zákona (s důrazem na přírodovědně technický základ ve společné části a nabízenou písemnou zkoušku z biologie v profilové části) 2. Realizace maturitní zkoušky (organizace maturitní zkoušky - nezbytné informace, které by měl znát každý zainteresovaný účastník, který může být i hodnotitelem) 3. Maturitní požadavky (katalog a jeho propojenost s předchozími přípravnými kroky k nové maturitě, stanovení minimálních požadavků na maturanta - podklady pro další aktualizaci katalogů) 4. Testování obecně (typy úloh - výhody a nevýhody, taktika řešení testových úloh, tvorba testových úloh, příprava - zdroje testových úloh pro procvičování, výklad výsledků testování) Určeno: učitelům Bio na SŠ Cena: 350,-Kč Lektor: RNDr. Jan Jirátko certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: RA-Gymnázium Z.W. Rakovník, nám. J. Žižky SL40 PH-KÚ Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov SL41 Lektor: Dr. Jana Jílková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: KH-ZDVPP a SSŠ Stř. kraje, Radnická 178, býv. OkÚ N40 Uzávěrka přihlášek je 31. ledna

13 Školení k nové maturitě - Praha Školení pedagogických pracovníků k nové maturitě (Praha) Nová maturita obecný modul 6 hod. Koncepce a legislativní rámec maturitní zkoušky, struktura zkoušky a problematika konkrétní zkoušky z předmětu skupiny předmětů, hodnocení ústního a písemného projevu, úkoly před zahájením nové maturitní zkoušky, uzpůsobené podmínky konání, organizace a logistika maturitní zkoušky: logistické a organizační zajištění, bezpečnostní režim, povinnosti komisaře, zadavatele a hodnotitele, testové schéma a testové materiály, konání a zadávání zkoušek, svoz záznamových archů, hodnocení otevřených úloh, protokol o výsledcích zkoušek, přihlášky a archivace dokumentů, náhradní a opravná zkouška. Určeno: ředitelům a zástupcům ředitelů SŠ, zkušebním komisařům, pracovníkům pověřeným organizací MZ Cena 400,-Kč Lektor: Mgr. Tomáš Mikeska certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A40 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A41 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A42 PH-VOŠZ a Stř. zdrav. škola Praha 4, 5. května A43 Nová maturita / český jazyk a literatura 2x Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů strukturované písemné práce a otevřených úloh: 1. Koncepce nové maturitní zkoušky z ČJL (struktura, organizace a legislativní rámec, katalog požadavků, hodnocení jednotlivých částí zkoušky) 2. Hodnocení otevřených úloh a strukturované písemné práce (pokyny, kritéria hodnocení, praktické ukázky a nácvik hodnocení) Určeno: učitelům ČJL na SŠ Cena 700,-Kč Lektor: PaedDr. Jitka Keharová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Smíchovská stř. prům. škola, Preslova 25, Praha díl A díl PH-Smíchovská stř. prům. škola, Preslova 25, Praha díl díl A41 Lektor: PhDr. Klára Hausmannová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium nad Štolou 1, Praha díl A díl PH-Gymnázium nad Štolou 1, Praha díl díl A43 Nová maturita / anglický jazyk 2x6 (3x4) hod. Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům AJ a SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Dagmar Škorpíková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl A díl PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl A díl PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl díl A42 Lektor: Mgr. Hana Musílková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha díl díl díl A43 13

14 Školení k nové maturitě - Praha Lektor: Pavla Šabatová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Špitálská, Špitálská 2, Praha díl A44 Vysočany díl PH-Gymnázium Špitálská, Špitálská 2, Praha 9- Vysočany PH-Gymnázium Špitálská, Špitálská 2, Praha 9- Vysočany díl díl díl díl díl díl díl A A46 Nová maturita / německý jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu: Určeno: učitelům NJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: Mgr. Hana Gottfriedová certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Českolipská 373, Praha díl A díl PH-Gymnázium Českolipská 373, Praha díl díl A41 Lektor: PhDr. Renata Petrášková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Postupická, Postupická 3150, Praha díl A díl PH-Gymnázium Postupická, Postupická 3150, Praha díl díl A43 Lektor: Mgr. Jan Teplý certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl A díl PH-Gymnázium Sázavská, Sázavská 5, Praha díl díl A45 Nová maturita / ruský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům RJ na SŠ Cena 800,-Kč Lektor: PaedDr. Jarmila Havláková certifikovaný lektor Termín: Čas: Číslo akce: Místo: PH-VOŠ a OA Praha 8, Kolárova díl A díl Nová maturita / francouzský jazyk Vzdělávání pedag. pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky / příprava hodnotitelů písemného projevu.: Určeno: učitelům FJ na SŠ Cena 800,-Kč 14

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více