Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby (dle zřizovací listiny ve znění platném k ) Gymnázium, Praha 6, Arabská Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitelka školy RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová, statutární zástupkyně ředitelky RNDr. Bc. Libuše Hobzová, (od ) 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) škola gymnázium, kapacita 670 žáků školní jídelna, kapacita 700 strávníků 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 2

3 škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/404 Gymnázium - přírodovědné předměty 265 dobíhající obor Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP: zaměření: Přírodní vědy 265 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/405 Gymnázium - programování 140 dobíhající obor Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP: zaměření: Programování 140 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/411 Gymnázium - humanitní předměty 265 dobíhající obor Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP: zaměření: Humanitní vědy 265 od výuka dle ŠVP 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011: a) nové obory / programy b) zrušené obory / programy ke poznámka škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/404 Gymnázium - přírodovědné předměty 265 Gymnázium K/405 Gymnázium - programování 140 Gymnázium K/411 Gymnázium - humanitní předměty 265 zrušený obor ke zrušený obor ke zrušený obor ke Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Arabská 14, Praha 6 (vlastník objektu je HMP) 3

4 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vedení školy se snaží zabezpečit dlouhodobě velmi dobré podmínky pro výuku všech povinných a volitelných předmětů a pro realizaci všech plánovaných školních a mimoškolních aktivit, které jsou součástí učebního plánu. Každoročně se provádí technická modernizace budovy školy i učeben a následně jejich postupné vybavení novými učebními pomůckami. Škola se pravidelně zapojuje do grantových řízení MHMP, Městské části Praha 6, MŠMT či jiných institucí, jejichž cílem je získání finančních prostředků na moderní výuku. Ve školním roce 2011/2012 byly čerpány ze získaných grantů tyto finanční prostředky: Poskytovatel Název akce Částka Realizace MHMP Městská Praha 6 Městská část Praha 6 MHMP MHMP MHMP část Zdravé město Praha 2010 Seznamme se! Projekt Krok za krokem školou i životem Kč srpen - září Kč září 2011 červen 2012 Seznamme se! Kč srpen - září 2011 Ekosystémy ve výuce a osvětě (grant Kč do ) Černobílý svět I (grant Kč do ) Černobílý svět II (grant Kč do ) Kč září prosinec Kč září prosinec Kč duben - červen 2012 MHMP Rekonstrukce víceúčelového hřiště Kč červenec srpen 2012 Dále byly z rozpočtu MHMP, z rozpočtu právnické osoby a Společnosti přátel Gymnázia Arabská realizovány tyto akce většího rozsahu: Poskytovatel financí Akce Částka v Kč Termín realizace Právnická osoba Rekonstrukce laboratoře biologie červenec - srpen 2012 Právnická osoba Rekonstrukce šaten v areálu TV červenec - srpen 2012 Právnická osoba Příprava učeben na elektronickou třídní knihu červenec - srpen 2012 Právnická osoba Nákup nábytku do učebny ČJ červen 2012 SPGA Nákup ozvučení na školní akce leden 2012 SPGA Nákup sedacích souprav na chodby duben

5 Žákům a pedagogům byly ve školním roce 2011/2012 k dispozici: odborné učebny o fyziky - s audiovizuální a projekční technikou o chemie - 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou, jedna s interaktivní tabulí) o biologie -2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o zeměpisu - 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o dějepisu - s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční technikou o základů společenských věd - s audiovizuální a projekční technikou o českého jazyka - s audiovizuální a projekční technikou o výtvarné výchovy - s audiovizuální a projekční technikou o hudební výchovy o anglického jazyka - 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o německého jazyka - 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o francouzského jazyka - s audiovizuální a projekční technikou o ruského jazyka - s audiovizuální a projekční technikou o matematiky - 2 učebny s interaktivní tabulí a projekční technikou laboratoře o o o biologie chemie fyziky dvě tělocvičny, posilovna a venkovní komplex hřišť s atletickým oválem 250 m s umělým povrchem tři učebny s výpočetní technikou, s internetem a s projekční technikou hudební zkušebny keramická dílna s keramickou pecí fotokomora moderní knihovna s celodenním provozem a s možností kopírování, skenování a využívání počítačů s internetem k dispozici je knih (z toho knih ve volném výběru), 128 audiovizuálních dokumentů a 45 titulů odborných časopisů studovna pro individuální studium a přednášky (s audiovizuální a projekční technikou) studentský klub klub pedagogů školní jídelna školní kavárna 9. Školská rada Složení rady do voleb : člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka zřizovatele - HMP předseda Petr Dolínek PaedDr. Markéta Šlegerová zřizovatele - HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky 5

6 Mgr. Jan Tuzar Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. RNDr. Michal Lobkowicz Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Volby do Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 byly 23. listopadu 2011 (volili se zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupci pedagogů). Nová školská rada podle 167 zákona 561/2004 Sb. byla na gymnáziu ustanovena dne 9. ledna 2012 a má 6 členů. Složení rady: člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka Petr Dolínek PaedDr. Markéta Šlegerová Mgr. Jan Tuzar MUDr. Richard Becke Mgr. Aleš Němeček zřizovatele - HMP zřizovatele - HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků předseda kontakt: Ve školním roce 2011/2012 proběhla podle plánu 3 zasedání rady, na kterých se řešilo: projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2010/2011 projednání hospodaření za rok 2011 a rozpočet na rok 2012 vyjádření rady k vypsání konkurzu na místo ředitele Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 od projednání a schválení úpravy Školního vzdělávacího programu s platností pro 1. ročník od projednání harmonogramu školního roku 2012/2013 projednání a schválení školního řádu platného od včetně příloh (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní knihovny, řády laboratoří, pokyny pro bezpečnost při výuce TV, vnitřní řád školní jídelny, výpůjční řád sportovního vybavení školy). Na všechna zasedání byla pozvána ředitelka školy, aby předkládala požadované materiály. Jednací řád Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně školy. 6

7 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Gymnázium, Praha 6, Arabská , ,81 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 57 95,5 nekvalifikovaných 7 4,5 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 7

8 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet semináře 41 zaměření Práce s učebnicí Dějiny umění Kanadská Arktida Polární výzkumy Nejnovější dějiny Lliterární dějiny Kmenové buňky a biomateriály v medicíně Forenzní entomologie v kriminalistické praxi Světelné znečištění Mayský kalendář Cambridge Engl. Výcvik v programu WIKI Alternativní metody výuky Kineziotaping Státní maturita 2012 Software Matematica Přírodní vědy a matematika na SŠ Letní škola historiků Příběhy bezpráví Hlas jako zrcadlo osobnosti Konzultační seminář k ústní zkoušce z AJ Solutions Day Strukturované drama Metody práce s talentovanými žáky Využití kaučingu a mentálních map v TV Sociální vědy Práce s učebnicí Brána do Afriky Metodika výuky FJ Dějiny architektury Author Tour English through Art Metodika rozvíjení klíčových kompetencí v HV Školení pro předsedy mat. komisí Evoluční změny v angl. gramatice Metodická setkání metodiků prevence soc. patologických jevů Praha bezpečně online Biomedicínské inženýrství Čeština s humorem počet účastníků 93 vzdělávací instituce Oxford University Press Národní galerie Praha Akademie Věd ČR Asociace učitelů klasických jazyků Asociace učitelů dějepisu Jednota klasických filologů SAS při SAV University of Cambridge Goethe-Institut FTVS UK MŠMT Cermat ČŠi KŠE ELKAN ORKAN Plzeň MFF UK Člověk v tísni Vize 97 Institut pro biosyntézu NIDV JČMF Pro Alt Hueber-Verlag Comenius/Grundtvig FIPF Francouzský institut Praha AVU Megabooks VŠCHT Oxford Bookshop Descartes Občanský institut Fulbright ELEDA Národní centrum bezpečnějšího internetu Prev-Centrum FBMI ČVUT FF UK kurzy 6 Alternativní met. vzděláváníppitva žížaly Proteiny v nás a kolem nás Mechorosty 6 DAMU PřF UK Goethe-Institut ZUŠ 8

9 Jugend debattiert intern. Figurální kresba Kurz filmové historie Národní filmový archiv doplňkové pedagogické studium školský management 4 Zákon o ochraně osobních údajů Školská legislativa Výklad zákona Bakaláři - TK 4 Služba škole KŠE MŠMT rozšiřování aprobace 1 učitelství AJ 1 PedF UK mezinárodní konference 4 Ornitologie Konference učitelů IT Světový kongres učitelů FJ Kurikulum G Rozvojové cíle tisíciletí Chemie pro život 4 Česká společnost ornitologická Mirandanet NÚN konference 4 4 MDG 15 VŠCHT studijní pobyt 1 USA školský systém USA 1 Měst. část Praha 6 Projekt Jaro 3 AJ 5 příprava státních maturit 5 Hodnotitel ústní zkoušky 5 Cermat doktorandské studium 1 Česká literatura 1 FF UK d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků 22 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 19 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilí mluvčí 4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 21 20,895 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 6 zaměření účetnictví VEMA Poslání a význam školního stravování Hygiena a bezpečnost provozu počet účastníků 6 vzdělávací instituce MHMP GORDIC Odbor-Consult VEMA Brno Společnost pro výživu kurzy jiné (uvést jaké) 9

10 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 1. Počty tříd a počty žáků a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium, Praha 6, Arabská Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 4 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 6 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) - nemáme 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 29,35 12,08 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 10

11 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 prospělo s vyznamenáním 50 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 26 opakovalo ročník 1 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 92,67 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 72,981 z toho neomluvených 0,27 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 141 z toho konali zkoušku opakovaně 9 11

12 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 prospěl s vyznamenáním 30 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 102 neprospěl 9* * k nebyly dokončeny opravné zkoušky. K všichni prospěli. 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 b) Gymnázia skupina oborů vzdělání, kód, název K/41 Gymnázium počet přihlášek celkem 309 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem 211 z toho v 1. kole 211 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 66 počet nepřijatých celkem 93 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/41 Gymnázium humanitní vědy 0 obor: K/41 Gymnázium přírodovědné vědy 0 obor: K/41 Gymnázium programování 5 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí : Azerbajdžánská republika 1 Běloruská republika 1 Íránská islámská republika 1 Korejská republika 1 Norské království 1 Pákistánská islámská republika 1 Peruánská republika 1 Republika Kazachstán 1 12

13 Republika Srbsko 1 Ruská federace 9 Slovenská republika 3 Turecká republika 1 Ukrajina 6 Vietnamská socialistická republika 3 Jednou z forem integrace na naší škole je studium žáků cizinců. V poslední době přicházejí studenti různých národností. Těchto žáků je kolem 5,28 procenta z celkového počtu všech žáků školy a rozhodně přispívají k vzájemnému obohacení mezi žáky ve třídě. Aktivně se zapojují i do mimoškolních činností (hra na hudební nástroje, zpěv, sport). 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Integrovaní žáci do běžné třídy: sluchové postižení (2) autismus (3) zdravotní postižení (2). Individuální vzdělávací plán mělo ze zdravotních důvodů 9 studentů. Naše gymnázium nemá speciální třídy. Přesto však nabízíme integraci žákům s různými potížemi. Ve škole jsou integrováni v současné době žáci s poruchami učení, nejčastěji se jedná o dyslexii a dysgrafii. Od pracuje na škole 1 asistent pedagoga na částečný pracovní úvazek. V letošním školním roce maturovali ve společné části státní maturity 4 žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) v odpovídajícím režimu. Větší pedagogická náročnost třídního učitele i ostatních vyučujících ve třídě je kompenzována ředitelkou školy a finančním příspěvkem na materiální podporu integrovaných žáků. Škola disponuje vhodnými prostředky (materiální zabezpečení) k zajištění bezproblémové integrace. Personálně je připravena nabídnout pomoc mnoha typům integrace. Projevem důvěry a svědectvím úspěšné integrace je často přání rodičů, aby mohli ponechat své dítě na naší škole. K tomu také přispívá celkové klima na škole, vztah mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Atmosféra důvěry a partnerství je prvořadým cílem výchovného procesu na naší škole. 9. Vzdělávání nadaných žáků Vzdělávání nadaných žáků je součástí koncepce školy individuálně pracovat s jednotlivci a společně zájmově orientovanými týmy (třídními i mezitřídními). Všechny komise pro vzdělávací oblast obor mají ve svém plánu činnosti pro daný školní rok zařazeny aktivity pro nadané žáky a žáky se zájmem o nějaký obor či problematiku. Tradičně je žákům nabízena účast v předmětových olympiádách a jiných soutěžích, které jsou publikovány v materiálech MŠMT. 13

14 Součástí učebního plánu v prvním ročníku jsou dlouhodobě oborové ročníkové práce. Žáci se pod vedením pedagogů školy učí zpracovat odbornou práci na školou nabídnuté téma a připravují i její veřejnou obhajobu včetně prezentace s využitím ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším ročníku rozšiřují a předkládají jako práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Každoročně některé práce SOČ postoupí až do republikového kola. Nadaní žáci mají prostor v dlouhodobě realizovaném projektovém vyučování a v akcích připravovaných tradičně i nově školou jako je tvůrčí psaní, tvorba školních novin, literární večery apod. Ve školním roce 2011/2012 se začalo připravovat zapojení žáků školy do mezinárodního projektu CTYOnline (Center for talented Youth) organizovaného ve spolupráci s American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies. Vybraní talentovaní žáci budou spolupracovat s tutorem z některé z předních zahraničních univerzit. Zapojíme žáky do studia biologie a fyziky. Jeden velmi talentovaný žák byl nominován do českého týmu na mezinárodní olympiádu v matematice a v programování a je připravován na soutěž ve spolupráci s MFF UK v Praze. V roce 2011/2012 měli dva žáci individuální vzdělávací plán v jednotlivých předmětech v jazyce anglickém a francouzském, 14 žáků mělo individuální vzdělávací plán vzhledem ke svým sportovním aktivitám ve vrcholovém sportu. O systematické práci školy svědčí následující údaje: Rozvojový program Excelence středních škol - vyhlášení výsledků v únoru 2012 (výsledky žáků za školní rok 2010/2011 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT) jméno a příjmení žáka krajské kolo Soutěž ústřední kolo mezinár. kolo přírod. a technické soutěže (zkratka soutěže a body) koeficient 1 Michal Trachta (ChO) 1 (ChO) 2 3 Barbora Poláčková (SOČ 6) 3 1 Ludmila Křemenová (SOČ 4) 3 1 Filip Šamánek (SOČ 9) 1 (SOČ 9) 9 2 Oscar Hernandez (SOČ 10) 3 (SOČ 10) 15 2 Dominik Janata (SOČ 12) 2 (SOČ 12) 13 2 humanitní soutěže (zkratka soutěže a body) koeficient 0,2 Jan Husák (SOČ 18) 2 (SOČ 18) 13 2 Ondřej Hübsch (MO kat.p) 2 (MO kat.p) 15 2 Ondřej Hübsch (SP) SŠ 1 1 Maroš Hauk (SP) SŠ

15 Pavel Janda (SP) SŠ 1 1 Celkem bodů pro školu Naše škola se umístila v Praze na 1. místě projektu Excelence středních škol (v následující tabulce MŠMT jsou výsledky pražských škol zapojených do projektu, míra úspěšnosti je vyjádřena finančním příspěvkem pro školu): ŠKOLA Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 SPŠ sdělovací techniky, Panská G J. Keplera G Praha 2 Botičská G Praha 6, Nad Alejí SPŠS Betlémská Mensa G Přidělené finanční prostředky (NIV) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč G. Nad Štolou Kč Masarykova SŠCH, Křemencova SZŠ Ruská, Praha 10 G Přípotoční OA Praha 10, Heroldovy sady G Ústavní Akademické G Štěpánská G prof. J. Patočky OA Praha 6, Krupkovo nám. G Voděradská OA Praha 4 Svatoslavova G O. Pavla Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč zdroj: 15

16 Úspěšní řešitelé 34. ročníku SOČ 2012 Sedm prací postoupilo ze školního kola do krajského kola soutěže Středoškolská odborná činnost: Bayer Jan Obor 10 Elektrotechnika Šedivý Filip, Uzel Matěj Obor 02 Fyzika Ashab Naim, Zajíc Matěj Obor 18 Informatika Černý Cyril Obor 18 Informatika Fiedler Jiří Obor 18 Informatika Šindelář Michal Obor 18 Informatika Zídek Vojtěch Obor 09 Strojírenství, doprava Univerzální přístroj k určování a měření času Simulace pohybu v gravitačním poli EARL.cz Anime Browser Animační systém A + Čtečka čárových kódů Red Killer 10. Ověřování výsledků vzdělávání Přehled umístění našich absolventů v roce 2011/ 2012 Pražské VŠ UK Praha fakulta studuje právnická 4 pedagogická 2 filosofická 6 přírodovědecká 9 lékařská 12 sociálních věd 4 matematicko-fyzikální 2 tělesné výchovy a sportu 1 humanitních studií 11 husitská 1 katolická 1 ČVUT strojní 1 elektrotechnická 5 architektury 3 dopravní 1 stavební 9 informatika 10 biomedicína 2 VŠE 18 ČZU 17 VŠCHT 4 Celkem:

17 Mimopražské VŠ Ostatní školy Západočeská universita Plzeň 2 Bohemia Institut 2 Universita HK 1 Masarykova universita 2 Literární akademie 2 Studium v zahraničí 1 Celkem: 10 Vyšší odborná škola 4 Jazykové školy 1 Pobyt v USA 2 Celkem: 7 Celkem studuje: 140 Rekapitulace : Třída Počet absolventů Počet absolventů dále studujících Počet absolventů nestudujících 4. A / 100 % 4. B / 97 % 1 4. C / 100 % 4. D / 100 % 4. E / 100 % celkem / 99 % Celkový počet absolventů v roce 2011/2012: 141 Počet absolventů, kteří budou studovat: 140 Z celkového počtu absolventů 141 bude pokračovat ve studiu 140 absolventů, tj. 99 %, někteří i na více školách, takže úspěšnost by byla ještě vyšší, kdyby vyjadřovala počet studovaných škol, nikoli pouze počet studujících absolventů. 11. Školní vzdělávací programy byla zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu v prvním ročníku ve třech variantách: Přírodní vědy, Humanitní vědy, Programování. Komise pro vzdělávací oblast obor se v rámci vlastního hodnocení školy zaměřují na průběžné zjišťování efektivity ŠVP. Ve školní roce 2011/2012 se podle ŠVP učilo v 1. až 3. ročníku studia. 17

18 Každý rok hodnotíme inovace, které přinesl jeden školní rok podle učebního plánu ŠVP. Případné úpravy budeme realizovat až po proběhnutí a zhodnocení celého čtyřletého cyklu. Důležitá je také změna legislativy týkající se státní maturity ŠVP je přípravou na novou maturitu samozřejmě ovlivněn. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuce cizích jazyků je na Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14 věnována velká pozornost. Rozvíjí se nejen organizovaná výuka ve všech třech zaměřeních, ale i různé volnočasové aktivity. Jazyk Počet žáků, kteří jazyk studují Anglický 590 Německý 320 Francouzský 193 Ruský 77 Latina 124 Metropolitní projekt rozvoje cizích jazyků - projekt HMP Gymnázium se plně zapojilo do Metropolitního programu rozvoje cizích jazyků ve školním roce 2011/2012. Žákům se zvýšil o 1 hodinu týdenní počet vyučovacích hodin cizích jazyků. Ročník Cizí jazyk Nárůst počtu hodin Vedení výuky 1. AJ +1 rodilý mluvčí 2. druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) +1 rodilý mluvčí/český učitel 3. druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) +1 rodilý mluvčí/český učitel 4. AJ +1 rodilý mluvčí Rozvoj AJ V září se uskutečnila tematická cesta Bridgwater pro 16 studentů a 1 učitele zaměřená na poznávání oblasti jihozápadní Anglie. V rámci tematické cesty jsme navštívili i Bridgwater College, což je forma střední školy pro stejnou věkovou skupinu. V červnu jsme uspořádali z této tematické cesty fotovýstavu Signs&Cries of Bridgwater v aule školy. Během školního roku jsme navštívili 3 divadelní představení klasických děl anglo-americké literatury. V rámci mezinárodního projektu Rozvojové cíle tisíciletí jsme uspořádali oslavu Světového dne učitelů a také boje za umožnění školního vzdělání pro všechny děti na celém světě pod názvem Saved by the Bell. Studenti se zapojili do různých jazykových a literárních soutěží Essay Writing (postup mezi nejlepších 7 účastníků), City&Guild English Language Contest (postup do finále), National Literary Award for Young Writers, Olympiáda v AJ (postup do obvodního kola). 18

19 Na mezinárodní konferenci Model OSN PRAMUN školu úspěšně reprezentovali dva žáci ze 4. ročníku Přemysl Berka a Filip Tomeček. V březnu se studenti celý týden účastnili školních debat a mimoškolních aktivit v rámci návštěvy amerických středoškoláků z Texasu. Poslední ročník mezinárodní konference Deliberation in a Democracy byl mimořádně vydařený a naše studentky ze 3.A a B si vedly velmi dobře. Divadelní představení našeho Drama Clubu The Trials of Robin Hood se velmi líbila a byla hojně navštívena nejen našimi studenty, jejich rodiči a učiteli, ale i žáky ZŠ Dědina v Praze 6. Ve spolupráci s komisí pro vzdělávací oblast matematika proběhl úspěšně i anglicko-český projekt studentek 1.B Učíme se společně na ZŚ Alžírská, v Praze 6. Díky neziskové organizaci Partners Czech proběhl na naší škole workshop Let s Take Care of Our Planet, zaměřený na udržitelný rozvoj. Na jeho základě byli vybráni dva studenti ze třídy 1.D, kteří naši republiku reprezentovali na mezinárodní konferenci v Bruselu. Společně s JŠ Akcent jsme zorganizovali srovnávací jazykové testy pro studenty 3. ročníku, který prokázal míru nárůstu jejich jazykových znalostí a dovedností. Ve všech druhých ročnících úspěšně proběhl mock testing s použitím maturitního didaktického testu na úrovni Z. Ve 3. ročnících pak test proběhl na úrovni V. V červnu proběhlo ve vybraných jazykových skupinách pilotní testování jazykového portálu Eleda. V průběhu celého školního roku pořádali naši američtí lektoři nejrůznější odpolední akce typu Káva, Kino a Pub Talks, které byly mezi studenty velmi oblíbené. Rozvoj NJ Na jaře se konala tematická cesta do Berlína, účastnilo se jí 16 žáků. Žáci různých ročníků se zapojili do mezinárodních projektů Goethe Institutu v Praze (Bildung macht Schule Praha Varšava, 4 žáci) a Domu dětí a mládeže v Praze ( Praha Bonn setkání mladých lidí, 5 žáků). Žaci soutěžili na Olympiádě německého jazyka (nejlepším umístěním bylo 3. místo v obvodním kole) a v debatní soutěži Jugend debatiert international (umístili se celkově na 3. místě). Divadelní představení partnerské školy z Německa navštívili žáci 1., 2. a 3. ročníků, před představením se setkali s herci na přípravných workshopech. Pro zájemce se uskutečnila beseda o dobrovolnictví, kterou vedli mladí lidé z Německa. Pro zájemce z řad žáků i učitelů se konala exkurze do skoro adventní Vídně s procházkou městem a návštěvou galerie. 19

20 Na konci školního roku se konala exkurze do Drážďan (30 žáků), účastníci připravili komentovanou procházku centrem města. Rozvoj FJ Spolupráce s důležitými institucemi spolupráce s Francouzským institutem (La Journée européenne des langues, Dny frankofobie) spolupráce s francouzským gymnáziem v Drtinově ulici v Praze 5 příprava žáků na mezinárodní zkoušku DELF - Junior Divadelní či filmovápředstavení v FJ festival francouzského filmu návštěva 2 divadelních představení Odborné přednášky a aktivity ve FJ M. Šafránek, K. Koukolová - Prezentace studia na prestižní grande école HEC v Paříži a Montrealu P. Skácilík - Působení v kanadské firmě Bombardier P. Fuksa Petangue procházky Prahou s výkladem ve FJ Rozvoj RJ Ve školním roce 2011/2012 připravili žáci studující RJ veřejný seminář RJ, na kterém předvedli pásmo z tvorby Sergeje Jelenina. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) nemáme V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovná poradkyně Mgr. Eva Poláčková a školní metodička prevence rizikového chování PaedDr. Markéta Šlegerová. Škola spolupracuje se školní psycholožkou z Pedagogickopsychologické porady Prahy 6 - Mgr. Eliškou Kulhánkovou. Spolupráce se týká problémových žáků a kariérového poradenství. Spolupracujeme také s Mgr. Radkou Bémovou ze společnosti Vertikála a s organizací APLA při integraci žáků s autismem, aspergerovým syndromem a při integraci dlouhodobě nemocného žáka. 20

21 Mezi nejčastější problémy patří potíže s učením, problémy vztahové ve škole a rodině, ojediněle se setkáváme s poruchami přijímaní potravy či jinými psychickými poruchami (maniodepresivní stavy, úzkost, hyperaktivita), výjimečně pomáháme v krizových životních situacích. Koncepce činnosti výchovného poradenství je kontinuální. Pomáháme žákům zvládnout přechod na gymnázium a sledujeme jejich další vývoj k maturitní zkoušce. Pomáháme jim při rozhodování o dalším vzdělávání či profesní dráze. Žákům 3. ročníku je každoročně nabízeno absolvování diagnostického testu v PPP, který posuzuje další možnosti jejich profesního vývoje. Kromě konzultace se školním psychologem žáci využívají poradenství ve škole s výchovnou poradkyní. 2. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program (MPP) Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a jeho plnění v roce 2011/2012 A: Organizace života školy 1. Koordinaci preventivních aktivit zajišťoval metodik prevence sociálně patologických jevů. 2. Výchovný poradce školy poskytoval poradenskou službu pro žáky, rodiče a pedagogy. 3. Zástupce ředitele koordinoval zájmovou činnost ve škole mimo vyučování. 4. Se školním výchovným poradcem pravidelně spolupracovala psycholožka z PPP Prahy 6 E. Kulhánková, která se zapojila do řešení konkrétního problému v jedné třídě. B: Výchova a vzdělávací oblast 1. Na úvod 1. ročníku jsme zorganizovali třídenní adaptační kurz Seznamme se (účast 5 tříd, 9 pedagogů školy). 2. V 1. ročníku jsme zařadili program Poznejme se! - blok besed třídy s výchovným poradcem, metodikem prevence a ředitelkou školy s cílem podchytit případné vznikající problémy ve vztazích ve třídě, s pedagogy i s okolím, předejít možným problémům a poskytnout žákům informace o možnostech řešení případných problémů (prevence problémů s učením, zařazením do kolektivu, vztahy v kolektivu, šikana atd.) 3. Do plánu školy byly zařazeny aktivity podporující u žáků zájem o hlubší poznávání jednotlivých oborů, podporující intenzivní činnost v různých oblastech (ročníkové práce, SOČ, tematické cesty, odborné dny, odborné kurzy) 4. Klub volného času zahrnoval veškeré akce organizované školou v době mimo vyučování (pravidelné kroužky fotokroužek, filmový klub, dramatický kroužek, pěvecký sbor, odbíjená, tenis, košíková, florbal, příležitostné návštěvy výstav atd.) 5. Projekt Sportem proti nudě pomáhal zapojit do mimoškolní činnosti řadu žáků, a to jak v akcích jednorázových, tak v pravidelné a dlouhodobé činnosti. (sportovní kroužky 4, účast na celopražských sportovních akcích 37, dívky 2. místo a chlapci 3. místo v celopražské soutěži POPRASK). 6. Žáci 2. ročníku absolvovali tradiční besedu s odborníkem z organizace Drop In o nebezpečí užívání návykových látek. 7. Třídní učitelé pravidelně sledovali důvody absence žáků, abychom dokázali včas odhalit sklony k záškoláctví. Rozbor absence provádíme v pravidelných intervalech (vyhodnocení 1 x za pololetí). U žáků s vyšší absencí upozornili třídní učitelé na problémy rodiče. C: Vzdělávání učitelů 21

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více