Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby (dle zřizovací listiny ve znění platném k ) Gymnázium, Praha 6, Arabská Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitelka školy RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová, statutární zástupkyně ředitelky RNDr. Bc. Libuše Hobzová, (od ) 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) škola gymnázium, kapacita 670 žáků školní jídelna, kapacita 700 strávníků 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 2

3 škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/404 Gymnázium - přírodovědné předměty 265 dobíhající obor Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP: zaměření: Přírodní vědy 265 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/405 Gymnázium - programování 140 dobíhající obor Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP: zaměření: Programování 140 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/411 Gymnázium - humanitní předměty 265 dobíhající obor Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP: zaměření: Humanitní vědy 265 od výuka dle ŠVP 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011: a) nové obory / programy b) zrušené obory / programy ke poznámka škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/404 Gymnázium - přírodovědné předměty 265 Gymnázium K/405 Gymnázium - programování 140 Gymnázium K/411 Gymnázium - humanitní předměty 265 zrušený obor ke zrušený obor ke zrušený obor ke Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Arabská 14, Praha 6 (vlastník objektu je HMP) 3

4 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vedení školy se snaží zabezpečit dlouhodobě velmi dobré podmínky pro výuku všech povinných a volitelných předmětů a pro realizaci všech plánovaných školních a mimoškolních aktivit, které jsou součástí učebního plánu. Každoročně se provádí technická modernizace budovy školy i učeben a následně jejich postupné vybavení novými učebními pomůckami. Škola se pravidelně zapojuje do grantových řízení MHMP, Městské části Praha 6, MŠMT či jiných institucí, jejichž cílem je získání finančních prostředků na moderní výuku. Ve školním roce 2011/2012 byly čerpány ze získaných grantů tyto finanční prostředky: Poskytovatel Název akce Částka Realizace MHMP Městská Praha 6 Městská část Praha 6 MHMP MHMP MHMP část Zdravé město Praha 2010 Seznamme se! Projekt Krok za krokem školou i životem Kč srpen - září Kč září 2011 červen 2012 Seznamme se! Kč srpen - září 2011 Ekosystémy ve výuce a osvětě (grant Kč do ) Černobílý svět I (grant Kč do ) Černobílý svět II (grant Kč do ) Kč září prosinec Kč září prosinec Kč duben - červen 2012 MHMP Rekonstrukce víceúčelového hřiště Kč červenec srpen 2012 Dále byly z rozpočtu MHMP, z rozpočtu právnické osoby a Společnosti přátel Gymnázia Arabská realizovány tyto akce většího rozsahu: Poskytovatel financí Akce Částka v Kč Termín realizace Právnická osoba Rekonstrukce laboratoře biologie červenec - srpen 2012 Právnická osoba Rekonstrukce šaten v areálu TV červenec - srpen 2012 Právnická osoba Příprava učeben na elektronickou třídní knihu červenec - srpen 2012 Právnická osoba Nákup nábytku do učebny ČJ červen 2012 SPGA Nákup ozvučení na školní akce leden 2012 SPGA Nákup sedacích souprav na chodby duben

5 Žákům a pedagogům byly ve školním roce 2011/2012 k dispozici: odborné učebny o fyziky - s audiovizuální a projekční technikou o chemie - 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou, jedna s interaktivní tabulí) o biologie -2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o zeměpisu - 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o dějepisu - s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční technikou o základů společenských věd - s audiovizuální a projekční technikou o českého jazyka - s audiovizuální a projekční technikou o výtvarné výchovy - s audiovizuální a projekční technikou o hudební výchovy o anglického jazyka - 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o německého jazyka - 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o francouzského jazyka - s audiovizuální a projekční technikou o ruského jazyka - s audiovizuální a projekční technikou o matematiky - 2 učebny s interaktivní tabulí a projekční technikou laboratoře o o o biologie chemie fyziky dvě tělocvičny, posilovna a venkovní komplex hřišť s atletickým oválem 250 m s umělým povrchem tři učebny s výpočetní technikou, s internetem a s projekční technikou hudební zkušebny keramická dílna s keramickou pecí fotokomora moderní knihovna s celodenním provozem a s možností kopírování, skenování a využívání počítačů s internetem k dispozici je knih (z toho knih ve volném výběru), 128 audiovizuálních dokumentů a 45 titulů odborných časopisů studovna pro individuální studium a přednášky (s audiovizuální a projekční technikou) studentský klub klub pedagogů školní jídelna školní kavárna 9. Školská rada Složení rady do voleb : člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka zřizovatele - HMP předseda Petr Dolínek PaedDr. Markéta Šlegerová zřizovatele - HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky 5

6 Mgr. Jan Tuzar Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. RNDr. Michal Lobkowicz Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Volby do Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 byly 23. listopadu 2011 (volili se zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupci pedagogů). Nová školská rada podle 167 zákona 561/2004 Sb. byla na gymnáziu ustanovena dne 9. ledna 2012 a má 6 členů. Složení rady: člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka Petr Dolínek PaedDr. Markéta Šlegerová Mgr. Jan Tuzar MUDr. Richard Becke Mgr. Aleš Němeček zřizovatele - HMP zřizovatele - HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků předseda kontakt: Ve školním roce 2011/2012 proběhla podle plánu 3 zasedání rady, na kterých se řešilo: projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2010/2011 projednání hospodaření za rok 2011 a rozpočet na rok 2012 vyjádření rady k vypsání konkurzu na místo ředitele Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 od projednání a schválení úpravy Školního vzdělávacího programu s platností pro 1. ročník od projednání harmonogramu školního roku 2012/2013 projednání a schválení školního řádu platného od včetně příloh (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní knihovny, řády laboratoří, pokyny pro bezpečnost při výuce TV, vnitřní řád školní jídelny, výpůjční řád sportovního vybavení školy). Na všechna zasedání byla pozvána ředitelka školy, aby předkládala požadované materiály. Jednací řád Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně školy. 6

7 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Gymnázium, Praha 6, Arabská , ,81 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 57 95,5 nekvalifikovaných 7 4,5 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 7

8 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet semináře 41 zaměření Práce s učebnicí Dějiny umění Kanadská Arktida Polární výzkumy Nejnovější dějiny Lliterární dějiny Kmenové buňky a biomateriály v medicíně Forenzní entomologie v kriminalistické praxi Světelné znečištění Mayský kalendář Cambridge Engl. Výcvik v programu WIKI Alternativní metody výuky Kineziotaping Státní maturita 2012 Software Matematica Přírodní vědy a matematika na SŠ Letní škola historiků Příběhy bezpráví Hlas jako zrcadlo osobnosti Konzultační seminář k ústní zkoušce z AJ Solutions Day Strukturované drama Metody práce s talentovanými žáky Využití kaučingu a mentálních map v TV Sociální vědy Práce s učebnicí Brána do Afriky Metodika výuky FJ Dějiny architektury Author Tour English through Art Metodika rozvíjení klíčových kompetencí v HV Školení pro předsedy mat. komisí Evoluční změny v angl. gramatice Metodická setkání metodiků prevence soc. patologických jevů Praha bezpečně online Biomedicínské inženýrství Čeština s humorem počet účastníků 93 vzdělávací instituce Oxford University Press Národní galerie Praha Akademie Věd ČR Asociace učitelů klasických jazyků Asociace učitelů dějepisu Jednota klasických filologů SAS při SAV University of Cambridge Goethe-Institut FTVS UK MŠMT Cermat ČŠi KŠE ELKAN ORKAN Plzeň MFF UK Člověk v tísni Vize 97 Institut pro biosyntézu NIDV JČMF Pro Alt Hueber-Verlag Comenius/Grundtvig FIPF Francouzský institut Praha AVU Megabooks VŠCHT Oxford Bookshop Descartes Občanský institut Fulbright ELEDA Národní centrum bezpečnějšího internetu Prev-Centrum FBMI ČVUT FF UK kurzy 6 Alternativní met. vzděláváníppitva žížaly Proteiny v nás a kolem nás Mechorosty 6 DAMU PřF UK Goethe-Institut ZUŠ 8

9 Jugend debattiert intern. Figurální kresba Kurz filmové historie Národní filmový archiv doplňkové pedagogické studium školský management 4 Zákon o ochraně osobních údajů Školská legislativa Výklad zákona Bakaláři - TK 4 Služba škole KŠE MŠMT rozšiřování aprobace 1 učitelství AJ 1 PedF UK mezinárodní konference 4 Ornitologie Konference učitelů IT Světový kongres učitelů FJ Kurikulum G Rozvojové cíle tisíciletí Chemie pro život 4 Česká společnost ornitologická Mirandanet NÚN konference 4 4 MDG 15 VŠCHT studijní pobyt 1 USA školský systém USA 1 Měst. část Praha 6 Projekt Jaro 3 AJ 5 příprava státních maturit 5 Hodnotitel ústní zkoušky 5 Cermat doktorandské studium 1 Česká literatura 1 FF UK d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků 22 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 19 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilí mluvčí 4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 21 20,895 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 6 zaměření účetnictví VEMA Poslání a význam školního stravování Hygiena a bezpečnost provozu počet účastníků 6 vzdělávací instituce MHMP GORDIC Odbor-Consult VEMA Brno Společnost pro výživu kurzy jiné (uvést jaké) 9

10 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 1. Počty tříd a počty žáků a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium, Praha 6, Arabská Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 4 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 6 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) - nemáme 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 29,35 12,08 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 10

11 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 prospělo s vyznamenáním 50 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 26 opakovalo ročník 1 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 92,67 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 72,981 z toho neomluvených 0,27 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 141 z toho konali zkoušku opakovaně 9 11

12 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 prospěl s vyznamenáním 30 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 102 neprospěl 9* * k nebyly dokončeny opravné zkoušky. K všichni prospěli. 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 b) Gymnázia skupina oborů vzdělání, kód, název K/41 Gymnázium počet přihlášek celkem 309 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem 211 z toho v 1. kole 211 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 66 počet nepřijatých celkem 93 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/41 Gymnázium humanitní vědy 0 obor: K/41 Gymnázium přírodovědné vědy 0 obor: K/41 Gymnázium programování 5 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí : Azerbajdžánská republika 1 Běloruská republika 1 Íránská islámská republika 1 Korejská republika 1 Norské království 1 Pákistánská islámská republika 1 Peruánská republika 1 Republika Kazachstán 1 12

13 Republika Srbsko 1 Ruská federace 9 Slovenská republika 3 Turecká republika 1 Ukrajina 6 Vietnamská socialistická republika 3 Jednou z forem integrace na naší škole je studium žáků cizinců. V poslední době přicházejí studenti různých národností. Těchto žáků je kolem 5,28 procenta z celkového počtu všech žáků školy a rozhodně přispívají k vzájemnému obohacení mezi žáky ve třídě. Aktivně se zapojují i do mimoškolních činností (hra na hudební nástroje, zpěv, sport). 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Integrovaní žáci do běžné třídy: sluchové postižení (2) autismus (3) zdravotní postižení (2). Individuální vzdělávací plán mělo ze zdravotních důvodů 9 studentů. Naše gymnázium nemá speciální třídy. Přesto však nabízíme integraci žákům s různými potížemi. Ve škole jsou integrováni v současné době žáci s poruchami učení, nejčastěji se jedná o dyslexii a dysgrafii. Od pracuje na škole 1 asistent pedagoga na částečný pracovní úvazek. V letošním školním roce maturovali ve společné části státní maturity 4 žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) v odpovídajícím režimu. Větší pedagogická náročnost třídního učitele i ostatních vyučujících ve třídě je kompenzována ředitelkou školy a finančním příspěvkem na materiální podporu integrovaných žáků. Škola disponuje vhodnými prostředky (materiální zabezpečení) k zajištění bezproblémové integrace. Personálně je připravena nabídnout pomoc mnoha typům integrace. Projevem důvěry a svědectvím úspěšné integrace je často přání rodičů, aby mohli ponechat své dítě na naší škole. K tomu také přispívá celkové klima na škole, vztah mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Atmosféra důvěry a partnerství je prvořadým cílem výchovného procesu na naší škole. 9. Vzdělávání nadaných žáků Vzdělávání nadaných žáků je součástí koncepce školy individuálně pracovat s jednotlivci a společně zájmově orientovanými týmy (třídními i mezitřídními). Všechny komise pro vzdělávací oblast obor mají ve svém plánu činnosti pro daný školní rok zařazeny aktivity pro nadané žáky a žáky se zájmem o nějaký obor či problematiku. Tradičně je žákům nabízena účast v předmětových olympiádách a jiných soutěžích, které jsou publikovány v materiálech MŠMT. 13

14 Součástí učebního plánu v prvním ročníku jsou dlouhodobě oborové ročníkové práce. Žáci se pod vedením pedagogů školy učí zpracovat odbornou práci na školou nabídnuté téma a připravují i její veřejnou obhajobu včetně prezentace s využitím ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším ročníku rozšiřují a předkládají jako práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Každoročně některé práce SOČ postoupí až do republikového kola. Nadaní žáci mají prostor v dlouhodobě realizovaném projektovém vyučování a v akcích připravovaných tradičně i nově školou jako je tvůrčí psaní, tvorba školních novin, literární večery apod. Ve školním roce 2011/2012 se začalo připravovat zapojení žáků školy do mezinárodního projektu CTYOnline (Center for talented Youth) organizovaného ve spolupráci s American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies. Vybraní talentovaní žáci budou spolupracovat s tutorem z některé z předních zahraničních univerzit. Zapojíme žáky do studia biologie a fyziky. Jeden velmi talentovaný žák byl nominován do českého týmu na mezinárodní olympiádu v matematice a v programování a je připravován na soutěž ve spolupráci s MFF UK v Praze. V roce 2011/2012 měli dva žáci individuální vzdělávací plán v jednotlivých předmětech v jazyce anglickém a francouzském, 14 žáků mělo individuální vzdělávací plán vzhledem ke svým sportovním aktivitám ve vrcholovém sportu. O systematické práci školy svědčí následující údaje: Rozvojový program Excelence středních škol - vyhlášení výsledků v únoru 2012 (výsledky žáků za školní rok 2010/2011 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT) jméno a příjmení žáka krajské kolo Soutěž ústřední kolo mezinár. kolo přírod. a technické soutěže (zkratka soutěže a body) koeficient 1 Michal Trachta (ChO) 1 (ChO) 2 3 Barbora Poláčková (SOČ 6) 3 1 Ludmila Křemenová (SOČ 4) 3 1 Filip Šamánek (SOČ 9) 1 (SOČ 9) 9 2 Oscar Hernandez (SOČ 10) 3 (SOČ 10) 15 2 Dominik Janata (SOČ 12) 2 (SOČ 12) 13 2 humanitní soutěže (zkratka soutěže a body) koeficient 0,2 Jan Husák (SOČ 18) 2 (SOČ 18) 13 2 Ondřej Hübsch (MO kat.p) 2 (MO kat.p) 15 2 Ondřej Hübsch (SP) SŠ 1 1 Maroš Hauk (SP) SŠ

15 Pavel Janda (SP) SŠ 1 1 Celkem bodů pro školu Naše škola se umístila v Praze na 1. místě projektu Excelence středních škol (v následující tabulce MŠMT jsou výsledky pražských škol zapojených do projektu, míra úspěšnosti je vyjádřena finančním příspěvkem pro školu): ŠKOLA Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 SPŠ sdělovací techniky, Panská G J. Keplera G Praha 2 Botičská G Praha 6, Nad Alejí SPŠS Betlémská Mensa G Přidělené finanční prostředky (NIV) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč G. Nad Štolou Kč Masarykova SŠCH, Křemencova SZŠ Ruská, Praha 10 G Přípotoční OA Praha 10, Heroldovy sady G Ústavní Akademické G Štěpánská G prof. J. Patočky OA Praha 6, Krupkovo nám. G Voděradská OA Praha 4 Svatoslavova G O. Pavla Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč zdroj: 15

16 Úspěšní řešitelé 34. ročníku SOČ 2012 Sedm prací postoupilo ze školního kola do krajského kola soutěže Středoškolská odborná činnost: Bayer Jan Obor 10 Elektrotechnika Šedivý Filip, Uzel Matěj Obor 02 Fyzika Ashab Naim, Zajíc Matěj Obor 18 Informatika Černý Cyril Obor 18 Informatika Fiedler Jiří Obor 18 Informatika Šindelář Michal Obor 18 Informatika Zídek Vojtěch Obor 09 Strojírenství, doprava Univerzální přístroj k určování a měření času Simulace pohybu v gravitačním poli EARL.cz Anime Browser Animační systém A + Čtečka čárových kódů Red Killer 10. Ověřování výsledků vzdělávání Přehled umístění našich absolventů v roce 2011/ 2012 Pražské VŠ UK Praha fakulta studuje právnická 4 pedagogická 2 filosofická 6 přírodovědecká 9 lékařská 12 sociálních věd 4 matematicko-fyzikální 2 tělesné výchovy a sportu 1 humanitních studií 11 husitská 1 katolická 1 ČVUT strojní 1 elektrotechnická 5 architektury 3 dopravní 1 stavební 9 informatika 10 biomedicína 2 VŠE 18 ČZU 17 VŠCHT 4 Celkem:

17 Mimopražské VŠ Ostatní školy Západočeská universita Plzeň 2 Bohemia Institut 2 Universita HK 1 Masarykova universita 2 Literární akademie 2 Studium v zahraničí 1 Celkem: 10 Vyšší odborná škola 4 Jazykové školy 1 Pobyt v USA 2 Celkem: 7 Celkem studuje: 140 Rekapitulace : Třída Počet absolventů Počet absolventů dále studujících Počet absolventů nestudujících 4. A / 100 % 4. B / 97 % 1 4. C / 100 % 4. D / 100 % 4. E / 100 % celkem / 99 % Celkový počet absolventů v roce 2011/2012: 141 Počet absolventů, kteří budou studovat: 140 Z celkového počtu absolventů 141 bude pokračovat ve studiu 140 absolventů, tj. 99 %, někteří i na více školách, takže úspěšnost by byla ještě vyšší, kdyby vyjadřovala počet studovaných škol, nikoli pouze počet studujících absolventů. 11. Školní vzdělávací programy byla zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu v prvním ročníku ve třech variantách: Přírodní vědy, Humanitní vědy, Programování. Komise pro vzdělávací oblast obor se v rámci vlastního hodnocení školy zaměřují na průběžné zjišťování efektivity ŠVP. Ve školní roce 2011/2012 se podle ŠVP učilo v 1. až 3. ročníku studia. 17

18 Každý rok hodnotíme inovace, které přinesl jeden školní rok podle učebního plánu ŠVP. Případné úpravy budeme realizovat až po proběhnutí a zhodnocení celého čtyřletého cyklu. Důležitá je také změna legislativy týkající se státní maturity ŠVP je přípravou na novou maturitu samozřejmě ovlivněn. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuce cizích jazyků je na Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14 věnována velká pozornost. Rozvíjí se nejen organizovaná výuka ve všech třech zaměřeních, ale i různé volnočasové aktivity. Jazyk Počet žáků, kteří jazyk studují Anglický 590 Německý 320 Francouzský 193 Ruský 77 Latina 124 Metropolitní projekt rozvoje cizích jazyků - projekt HMP Gymnázium se plně zapojilo do Metropolitního programu rozvoje cizích jazyků ve školním roce 2011/2012. Žákům se zvýšil o 1 hodinu týdenní počet vyučovacích hodin cizích jazyků. Ročník Cizí jazyk Nárůst počtu hodin Vedení výuky 1. AJ +1 rodilý mluvčí 2. druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) +1 rodilý mluvčí/český učitel 3. druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) +1 rodilý mluvčí/český učitel 4. AJ +1 rodilý mluvčí Rozvoj AJ V září se uskutečnila tematická cesta Bridgwater pro 16 studentů a 1 učitele zaměřená na poznávání oblasti jihozápadní Anglie. V rámci tematické cesty jsme navštívili i Bridgwater College, což je forma střední školy pro stejnou věkovou skupinu. V červnu jsme uspořádali z této tematické cesty fotovýstavu Signs&Cries of Bridgwater v aule školy. Během školního roku jsme navštívili 3 divadelní představení klasických děl anglo-americké literatury. V rámci mezinárodního projektu Rozvojové cíle tisíciletí jsme uspořádali oslavu Světového dne učitelů a také boje za umožnění školního vzdělání pro všechny děti na celém světě pod názvem Saved by the Bell. Studenti se zapojili do různých jazykových a literárních soutěží Essay Writing (postup mezi nejlepších 7 účastníků), City&Guild English Language Contest (postup do finále), National Literary Award for Young Writers, Olympiáda v AJ (postup do obvodního kola). 18

19 Na mezinárodní konferenci Model OSN PRAMUN školu úspěšně reprezentovali dva žáci ze 4. ročníku Přemysl Berka a Filip Tomeček. V březnu se studenti celý týden účastnili školních debat a mimoškolních aktivit v rámci návštěvy amerických středoškoláků z Texasu. Poslední ročník mezinárodní konference Deliberation in a Democracy byl mimořádně vydařený a naše studentky ze 3.A a B si vedly velmi dobře. Divadelní představení našeho Drama Clubu The Trials of Robin Hood se velmi líbila a byla hojně navštívena nejen našimi studenty, jejich rodiči a učiteli, ale i žáky ZŠ Dědina v Praze 6. Ve spolupráci s komisí pro vzdělávací oblast matematika proběhl úspěšně i anglicko-český projekt studentek 1.B Učíme se společně na ZŚ Alžírská, v Praze 6. Díky neziskové organizaci Partners Czech proběhl na naší škole workshop Let s Take Care of Our Planet, zaměřený na udržitelný rozvoj. Na jeho základě byli vybráni dva studenti ze třídy 1.D, kteří naši republiku reprezentovali na mezinárodní konferenci v Bruselu. Společně s JŠ Akcent jsme zorganizovali srovnávací jazykové testy pro studenty 3. ročníku, který prokázal míru nárůstu jejich jazykových znalostí a dovedností. Ve všech druhých ročnících úspěšně proběhl mock testing s použitím maturitního didaktického testu na úrovni Z. Ve 3. ročnících pak test proběhl na úrovni V. V červnu proběhlo ve vybraných jazykových skupinách pilotní testování jazykového portálu Eleda. V průběhu celého školního roku pořádali naši američtí lektoři nejrůznější odpolední akce typu Káva, Kino a Pub Talks, které byly mezi studenty velmi oblíbené. Rozvoj NJ Na jaře se konala tematická cesta do Berlína, účastnilo se jí 16 žáků. Žáci různých ročníků se zapojili do mezinárodních projektů Goethe Institutu v Praze (Bildung macht Schule Praha Varšava, 4 žáci) a Domu dětí a mládeže v Praze ( Praha Bonn setkání mladých lidí, 5 žáků). Žaci soutěžili na Olympiádě německého jazyka (nejlepším umístěním bylo 3. místo v obvodním kole) a v debatní soutěži Jugend debatiert international (umístili se celkově na 3. místě). Divadelní představení partnerské školy z Německa navštívili žáci 1., 2. a 3. ročníků, před představením se setkali s herci na přípravných workshopech. Pro zájemce se uskutečnila beseda o dobrovolnictví, kterou vedli mladí lidé z Německa. Pro zájemce z řad žáků i učitelů se konala exkurze do skoro adventní Vídně s procházkou městem a návštěvou galerie. 19

20 Na konci školního roku se konala exkurze do Drážďan (30 žáků), účastníci připravili komentovanou procházku centrem města. Rozvoj FJ Spolupráce s důležitými institucemi spolupráce s Francouzským institutem (La Journée européenne des langues, Dny frankofobie) spolupráce s francouzským gymnáziem v Drtinově ulici v Praze 5 příprava žáků na mezinárodní zkoušku DELF - Junior Divadelní či filmovápředstavení v FJ festival francouzského filmu návštěva 2 divadelních představení Odborné přednášky a aktivity ve FJ M. Šafránek, K. Koukolová - Prezentace studia na prestižní grande école HEC v Paříži a Montrealu P. Skácilík - Působení v kanadské firmě Bombardier P. Fuksa Petangue procházky Prahou s výkladem ve FJ Rozvoj RJ Ve školním roce 2011/2012 připravili žáci studující RJ veřejný seminář RJ, na kterém předvedli pásmo z tvorby Sergeje Jelenina. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) nemáme V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovná poradkyně Mgr. Eva Poláčková a školní metodička prevence rizikového chování PaedDr. Markéta Šlegerová. Škola spolupracuje se školní psycholožkou z Pedagogickopsychologické porady Prahy 6 - Mgr. Eliškou Kulhánkovou. Spolupráce se týká problémových žáků a kariérového poradenství. Spolupracujeme také s Mgr. Radkou Bémovou ze společnosti Vertikála a s organizací APLA při integraci žáků s autismem, aspergerovým syndromem a při integraci dlouhodobě nemocného žáka. 20

21 Mezi nejčastější problémy patří potíže s učením, problémy vztahové ve škole a rodině, ojediněle se setkáváme s poruchami přijímaní potravy či jinými psychickými poruchami (maniodepresivní stavy, úzkost, hyperaktivita), výjimečně pomáháme v krizových životních situacích. Koncepce činnosti výchovného poradenství je kontinuální. Pomáháme žákům zvládnout přechod na gymnázium a sledujeme jejich další vývoj k maturitní zkoušce. Pomáháme jim při rozhodování o dalším vzdělávání či profesní dráze. Žákům 3. ročníku je každoročně nabízeno absolvování diagnostického testu v PPP, který posuzuje další možnosti jejich profesního vývoje. Kromě konzultace se školním psychologem žáci využívají poradenství ve škole s výchovnou poradkyní. 2. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program (MPP) Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a jeho plnění v roce 2011/2012 A: Organizace života školy 1. Koordinaci preventivních aktivit zajišťoval metodik prevence sociálně patologických jevů. 2. Výchovný poradce školy poskytoval poradenskou službu pro žáky, rodiče a pedagogy. 3. Zástupce ředitele koordinoval zájmovou činnost ve škole mimo vyučování. 4. Se školním výchovným poradcem pravidelně spolupracovala psycholožka z PPP Prahy 6 E. Kulhánková, která se zapojila do řešení konkrétního problému v jedné třídě. B: Výchova a vzdělávací oblast 1. Na úvod 1. ročníku jsme zorganizovali třídenní adaptační kurz Seznamme se (účast 5 tříd, 9 pedagogů školy). 2. V 1. ročníku jsme zařadili program Poznejme se! - blok besed třídy s výchovným poradcem, metodikem prevence a ředitelkou školy s cílem podchytit případné vznikající problémy ve vztazích ve třídě, s pedagogy i s okolím, předejít možným problémům a poskytnout žákům informace o možnostech řešení případných problémů (prevence problémů s učením, zařazením do kolektivu, vztahy v kolektivu, šikana atd.) 3. Do plánu školy byly zařazeny aktivity podporující u žáků zájem o hlubší poznávání jednotlivých oborů, podporující intenzivní činnost v různých oblastech (ročníkové práce, SOČ, tematické cesty, odborné dny, odborné kurzy) 4. Klub volného času zahrnoval veškeré akce organizované školou v době mimo vyučování (pravidelné kroužky fotokroužek, filmový klub, dramatický kroužek, pěvecký sbor, odbíjená, tenis, košíková, florbal, příležitostné návštěvy výstav atd.) 5. Projekt Sportem proti nudě pomáhal zapojit do mimoškolní činnosti řadu žáků, a to jak v akcích jednorázových, tak v pravidelné a dlouhodobé činnosti. (sportovní kroužky 4, účast na celopražských sportovních akcích 37, dívky 2. místo a chlapci 3. místo v celopražské soutěži POPRASK). 6. Žáci 2. ročníku absolvovali tradiční besedu s odborníkem z organizace Drop In o nebezpečí užívání návykových látek. 7. Třídní učitelé pravidelně sledovali důvody absence žáků, abychom dokázali včas odhalit sklony k záškoláctví. Rozbor absence provádíme v pravidelných intervalech (vyhodnocení 1 x za pololetí). U žáků s vyšší absencí upozornili třídní učitelé na problémy rodiče. C: Vzdělávání učitelů 21

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více