RESOLUTIONBOOKLET PŘEDKOLA 17. NÁRODNÍ VÝBĚROVÉ KONFERENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RESOLUTIONBOOKLET PŘEDKOLA 17. NÁRODNÍ VÝBĚROVÉ KONFERENCE"

Transkript

1 RESOLUTIONBOOKLET PŘEDKOLA 17. NÁRODNÍ VÝBĚROVÉ KONFERENCE

2 Předkola 17. Národní výběrové konference instrukce Organizační informace Předkola probíhají mezi 23. a 26. lednem, a to konkrétně v pátek 23. ledna v Brně a ledna (od soboty do pondělí) v Praze. Každá škola obdržela informace o tom, který den se má na předkola dostavit. Berte na vědomí, že je delegacím zakázáno navštěvovat jiné dny předkol, než jim byly přiděleny. Konkrétní rozpis a časový plán jednotlivých dní naleznete níže. Program začíná vždy v 9:00 a předpokládaný konec je v 16:30. Prosíme všechny delegace, aby byly přítomny na místě konání jejich předkola 15 minut před začátkem programu, aby mohla předkola začít včas. Také prosíme delegáty, aby se oblékli formálně, tedy oblek pro pány a šaty nebo sako pro slečny. Na programu každého dne bude oběd formou bagety a coffee break s drobným občerstvením. PŘEDKOLA V BRNĚ Místo konání: Administrativní a školicí centrum Cejl, adresa: Cejl 530/ Brno. Popis cesty: Z hlavního nádraží nebo AN u hotelu Grand, popřípadě AN Zvonařka, je nejlepší nasednout na tramvaj č. 2, 4 nebo x9 a jet do zastávky Körnerova (2 zastávky). Pěšky je to zhruba 15 minut, tramvají kolem 3 minut. PŘEDKOLA V PRAZE Místo konání: Magistrát hl.m.prahy, adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1, Z hlavního nádraží je nejlépe jet metrem C na Muzeum a tam přestoupit na metro A a vystoupit na zastávce Staroměstská. Z autobusového nádraží na Florenci je ideální jet metrem B do stanice Můstek a přestoupit na metro A do stanice Staroměstská. Obě cesty metrem zaberou kolem 15 minut, o víkendu bývají delší intervaly přestupu, tedy počítejte raději s 25 minutami. Magistrát se nachází vedle městské knihovny a naproti národní knihovně. V případě jakýchkoliv problémů s cestou či dotazů se obraťte na Kristýnu Stejskalovou ( ). Úkol delegace Každá delegace dostala zadanou rezoluci, kterou má obhajovat. Jsme si vědomi toho, že se s rezolucí nemusí delegace ztotožňovat. Účelem je, aby se delegáti vcítili do rezoluce a snažili se ji obhájit, jako by to bylo jejich vlastní dílo. Rezoluce jsou připojeny v tomto dokumentu. Pořadí debat určují předsedající. Konkrétně mají členové delegací za úkol připravit si jednotlivé projevy a podněty do diskuse k ostatním rezolucím. Také by se měli zamyslet nad slabinami vlastní rezoluce, aby byli schopni pohotově reagovat na Attack Speech a podněty z Open Debate. Názory jednotlivých členů delegace na ostatní rezoluce se mohou lišit. stránka 2 z 20

3 Prosíme delegace, aby si donesly vlastní kopie brožury s rezolucemi, vytištěné brožury na místě nebudou. Hodnocení poroty Kompletní postup, kterým se porota na předkolech 17. Národní výběrové konference bude řídit, je k nalezení na stránkách eyp.cz. Základní soupis nabízíme i zde. Připravenost delegace zda si delegace dokázala obstojně připravit práci na své vlastní rezoluci a zároveň materiály a fakta pro debaty o ostatních rezolucích, Konstruktivnost argumentů aneb hloubka argumentů; zdali si delegace dokázala připravit i konstruktivní řešení k daným problémům, Spolupráce v týmu zdali práce delegace nestojí pouze na jednom aktivním členovi, ale opravdu se všichni rovnoměrně zapojují, Jazyková vybavenost je potřeba základní úrovně angličtiny, aby byli delegáti schopni zvládnout se bez problémů zapojit do debat, Kvalita odevzdané eseje. Výsledek hlasování o jednotlivých rezolucích nebude mít vliv na hodnocení poroty. Výsledky předkol budou k dispozici na webových stránkách eyp.cz nejpozději Procedura Valného shromáždění Vůle promluvit je indikována zvednutím plakátu s názvem komise. Jednacím jazykem předkol je angličtina. Autorita předsedajících je absolutní. Z časových důvodů nebudou během Valného shromáždění na programu Points of Information, takže prosíme delegáty, aby si význam veškerých zkratek a pojmů, které neznají, zjistili dopředu. DEFENCE SPEECH Tento projev v maximální délce 3 minut slouží k vysvětlení a obhajobě hlavních myšlenek rezoluce. Cílem je ostatní delegáty přesvědčit, že navrhovaná řešení jsou správná. ATTACK SPEECH Člen jedné z ostatních delegací přednáší Attack Speech, který nesmí být delší než 2 minuty. V něm shrne názor delegace na rezoluci jako takovou a přednese stanoviska k jednotlivým bodům. Attack Speech nemusí být nutně kritikou celé rezoluce, ale může také vyzdvihnout body, které daná delegace podporuje. stránka 3 z 20

4 RESPONSE TO ATTACK SPEECH V tomto minutovém projevu člen obhajující komise zareaguje na body zmíněné v Attack Speech a dále podpoří danou rezoluci. OPEN DEBATE Během tohoto bloku mají všichni delegáti šanci vyjádřit se k dané rezoluci nabídnout návrhy na zlepšení nebo kritizovat jednotlivé body. Open Debate bude probíhat ve dvou až třech kolech, z nichž každé tradičně sestává ze čtyř až pěti podnětů. Na konci každého kola člen obhajující komise zareaguje na každý z podnětů. Poslední kolo otázek je zodpovězeno z pódia, spolu s přednesením Summation Speech. Během debaty je možno použít plakáty, které budou mít všechny delegace k dispozici. Pokud bude delegace cítit potřebu vyjádřit se okamžitě k poslednímu podnětu řečenému v debatě, může k tomu využít plakát Direct Response. Plakát Point of Personal Privilege lze využít v případě, že některý delegát neslyší osobu, která právě mluví. SUMMATION SPEECH Tento projev je přednášen po zodpovězení posledního kola otázek. Na pódium tedy jdou v tuto chvíli dvě osoby první delegát zodpoví otázky a druhý přednese Summation Speech. Dohromady se jejich vystoupení musí vejít do 3 minut. Úkolem tohoto projevu je znovu zdůraznit silné stránky rezoluce a pokusit se přesvědčit shromáždění, aby pro ni volilo. VOTING PROCEDURE V této poslední části projednávání rezoluce Valné shromáždění hlasuje o přijetí či nepřijetí rezoluce. Každý delegát se zde může rozhodnout sám za sebe, zda pro rezoluci hlasovat, či nikoliv. Výsledek hlasování o rezoluci komise nebude mít vliv na rozhodování poroty. Zkratky názvů komisí Constitutional Affairs (AFCO) Culture and Education (CULT) Legal Affairs (JURI) Economic and Monetary Affairs (ECON) Employment and Social Affairs (EMPL) Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) Women s Rights and Gender Equality (FEMM) stránka 4 z 20

5 Industry, Research and Energy I (ITRE I) Industry, Research and Energy II (ITRE II) Civil Liberties, Justice and Home Affairs I (LIBE I) Civil Liberties, Justice and Home Affairs II (LIBE II) Civil Liberties, Justice and Home Affairs III (LIBE III) Security and Defence (SEDE) Rozdělení dní a rezolucí Pátek Brno začátek 9:00 Škola (delegace) Obhajuje (Proposing committee) Gymnázium Brno, Slovanské náměstí AFCO SEDE Gymnázium a Jazyková škola Zlín 2 ITRE I CULT Gymnázium Kroměříž CULT ECON Gymnázium Brno-Řečkovice ECON EMPL SPŠP-COP Zlín FEMM ENVI Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí 1 ITRE II JURI Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži SEDE FEMM Gymnázium a Jazyková škola Zlín 1 LIBE II ITRE II Obchodní akademie, Ostrava-Mariánské Hory JURI ITRE I Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí 2 ENVI LIBE II Gymnázium Uherské Hradiště EMPL AFCO Napadá (Has Attack Speech on) stránka 5 z 20

6 Sobota Praha začátek 9:00 Škola (delegace) Obhajuje (Proposing committee) Gymnázium Písek 2 ENVI LIBE II Gymnázium Pierra de Coubertina LIBE I LIBE III Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice JURI ECON Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy 1 FEMM ENVI Gymnázium Písek 1 AFCO CULT Gymnázium Vincence Makovského CULT AFCO Masarykovo gymnázium Plzeň 1 ECON EMPL Gymnázium Lipník nad Bečvou SEDE ITRE I Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. EMPL SEDE Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy 2 ITRE I LIBE I Masarykovo gymnázium Plzeň 2 LIBE III JURI Gymnázium Strakonice LIBE II FEMM Neděle Praha začátek 9:00 Škola (delegace) Obhajuje (Proposing committee) Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 1 ITRE II FEMM Gymnázium Christiana Dopplera 1 LIBE III ECON Gymnázium Omská 2 SEDE JURI Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy 2 ECON ENVI Gymnázium Oty Pavla FEMM ITRE I Gymnázium Omská 1 ITRE I CULT VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská EMPL LIBE III Gymnázium Duhovka s.r.o. LIBE II ITRE II Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy 1 JURI SEDE Gymnázium Šumperk CULT LIBE I Gymnázium Christiana Dopplera 2 ENVI LIBE II Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 2 LIBE I EMPL Napadá (Has Attack Speech on) Napadá (Has Attack Speech on) stránka 6 z 20

7 Pondělí Praha začátek 9:00 Škola (delegace) Obhajuje (Proposing committee) Gymnázium Nad Kavalírkou 2 ITRE I LIBE III Gymnázium Voděradská 1 LIBE I LIBE II Gymnázium Budějovická, Praha FEMM CULT První soukromé jazykové gymnázium v HK 2 JURI ENVI Gymnázium Jana Nerudy ITRE II ECON Gymnázium Dašická AFCO SEDE Gymnázium Nad Kavalírkou 1 ECON JURI Gymnázium J. K. Tyla LIBE II AFCO OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové EMPL LIBE I Gymnázium Voděradská 2 ENVI FEMM Gymnázium U Balvanu SEDE ITRE I První soukromé jazykové gymnázium v HK 1 LIBE III ITRE II Gymnázium a SOŠPg Čáslav CULT EMPL Napadá (Has Attack Speech on) stránka 7 z 20

8 THE COMMITTEE ON CONSTITUTIONAL AFFAIRS From the people, for the people, by the people: With the voter turnout for the 2014 election of the European Parliament reaching an all-time low, what measures should the European Union take to revitalise the culture of democratic participation and ensure the democratic legitimacy of its Parliament? A. Noting with deep concern the steady decline in voter turnout for the elections to the European Parliament, B. Deeply concerned that young citizens tend to be less involved in the democratic process, C. Alarmed by the lack of information about the European Union (EU) in media and educational systems of Member States, D. Taking note of the influence lobbying has on the legislative procedure of the EU, E. Recognising the need to improve accessibility of voting to increase voter turnout; 1. Encourages the European Parliament parties to expand their online campaigns on national level through the promotion of informative online platforms, such as 2. Requests Member States to offer free political education in secondary schools to: a) improve understanding of the EU amongst youngsters, b) encourage youngsters to get involved in the democratic life of the EU; 3. Calls for informative media campaigns to provide further information about the EU and the means of democratic participation available to European citizens; 4. Recommends an annual review of lobbying activities within the EU to ensure transparency and legality; 5. Invites Member States to increase voting accessibility by: a) enhancing postal voting and advance voting for the 2019 elections, b) implementing e-voting for the 2024 elections. stránka 8 z 20

9 THE COMMITTEE ON CULTURE AND EDUCATION As the e-learning and social networking continuously increase, how can institutions of higher education meet the demands of digital generation, while guaranteeing academic relevance and meeting educational standards at the same time? A. Welcoming the effort the European Commission puts into supporting e-learning, which has resulted in establishing the Opening up Education Initiative, Open Educational Europa portal and Open digital badges, B. Noting with concern the differences in the field of providing ICT equipment in each one of the Member States, C. Fully alarmed by the obstacles connected with e-learning, such as: i) unspecific and insufficient legal framework regarding producing, using, reusing and sharing educational content online, ii) security threats coming with usage of the Internet and other computing technologies, iii) reduced social and cultural integration, iv) doubtful reliability of educational content, D. Deeply concerned by the fact that a significant number of EU Member States has recently decreased the amount of the GNP expenditure on education, E. Having studied the decentralised power in the field of e-learning being connected with the speculations if all the stakeholders are in fact invited to take part in the decisions-making; 1. Invites further promotion of the European Commission s e-learning programmes and more frequent updates of their portals or databases; 2. Authorises the European Commission to control the impact of both the EU funds and Member States investments in the field of providing educational institutions with resources to have sufficient ICT environment; 3. Declares accordingly that the rest of the resources needed for education in those Member States is going to be paid from different than educational funds from Horizon 2020; 4. Calls for the creation of a new EU agency, named the ICTs in Culture and Education Agency (ICTCEA) in order to create a complete overview of e-learning and other connected topics; 5. Encourages the European Commission to suggest creation of a new legislation for centralising the power and the competences under the body of the EU in cooperation with the ICTCEA. stránka 9 z 20

10 THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS The plague of corruption: not only an economical problem, but also a threat to democracy. How should the member states of the European Union (EU) suppress corruption and renew public trust in democratic institutions? A. Guided by the fact that corruption is morally wrong, B. Fully aware of the long existence of corruption as a mean of personal enrichment, C. Believing that those with decision-making power, such as politicians, are both subject to and guilty of bribery. D. Taking into consideration the lack of transparency in public tenders, E. Deeply concerned by the lenient penalties for corruption within the criminal codes of the EU Member States; 1. Encourages anti-corruption organisations to create media campaigns in order to raise awareness about the consequences of corruption; 2. Requests that Member States agree upon common penalties for corruption by implementing the Criminal Law Convention on Corruption; 3. Recommends abolishing parliamentary immunity in cases when corruption is suspected, to facilitate proper investigation and create the potential for prosecution; 4. Suggests online publishing budgetary information regarding the awarding of public tenders; 5. Calls for harsher penalties for officials convicted of corruption, such as: a) resignation from all public positions, b) unconditional imprisonment. stránka 10 z 20

11 THE COMMITTEE ON ECONOMIC AND MONETARY AFFAIRS With the United States Department of Justice declaring Bitcoin to be a legitimate financial instrument, the state media of China giving attention to the virtual currency as well, and the recent volatility of the value of the Bitcoin, what stance should the European Union take on the matter, opportunities and dangers of digital currencies? A. Fully aware that crypto currencies are not fulfilling the first two of three standards for generally accepted currencies which is, inter alia, leading to the inability to trace the highly increasing number of crime related transactions, B. Concerned that the European Union (EU) has not adopted a strategy to investigate and eliminate major illicit activity platforms on the Dark Web, C. Noting with deep concern the dissatisfaction of EU citizens with the current banking system, combined with their lack of knowledge concerning the dangers of crypto currencies, D. Recognising that crypto currencies may have a negative impact on the EU economy as a result of: i) high volatility due to the fact that the value is purely based on the trust of its users, ii) the absence of an insurance scheme that will refund money if the currency collapses, iii) the lack of consumer protection against any form of theft, E. Deeply concerned by the lack of cooperation between Member States on the subject of crypto currency recognition and regulation, which could result in global trading conflict; 1. Calls upon the European Commission to investigate the use of crypto currencies in illegal transactions; 2. Encourages the European Commission to ensure that the Internal Security Strategy programs will focus on eliminating internet platforms that host illegal trading using crypto currencies; 3. Endorses the creation of an EU-wide informative website for potential consumers in order to provide them with reliable information about crypto currencies; 4. Advises all the Member States national banks to not issue crypto currencies until the European Commission is satisfied with their stability, safety and outlook; 5. Urges the European Central Bank (ECB) to host a conference for Member States national banks in order to: a) address the risks of using crypto currencies, b) exchange knowledge on this new phenomenon, c) start collaboration in applying the positive mechanism of crypto currencies to the conventional banking system. stránka 11 z 20

12 THE COMMITTEE ON EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS Equality on labour market. Which measures and policies should the European Union adopt in order to create equal job opportunities for people with disabilities? A. Observing the lack of job opportunities for people with disabilities, B. Bearing in mind that people with disabilities might often suffer from discrimination or social exclusion, C. Taking into account such employees might need assistance or special equipment, D. Disturbed by the general view on people with disabilities as less efficient workers, E. Realising that many people with disabilities may not be determined to find a job, mostly because of the discouraging view on them as a workforce; 1. Calls for wider job opportunities regarding people with disabilities in both public and private sector; 2. Encourages Member States to cooperate with NGOs regarding disabled people in order to strongly support their inclusion into society; 3. Recommends Member States to set minimum standards for those needing further assistance or medical equipment; 4. Emphasises the need to open the job market to every group of people without any of them being considered any less efficient; 5. Supports the European Commission in finding stakeholders dealing with inclusion of disabled people to motivate them to seek workplace. stránka 12 z 20

13 THE COMMITTEE ON ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND FOOD SAFETY With the reporting stage of the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) presenting a bleak outlook for European waters and coastlines, what more should be done to lessen the damaging impact of overfishing, littering, and climate change on Europe s seas? A. Deeply concerned by the damage done to European waters and coastlines by human actions that have particularly resulted into: i) loss of biodiversity through overfishing, ii) littering, iii) climate change, B. Convinced that EU s 2030 goals are not enough to combat climate change, C. Noting with concern that the potential of Marine Strategy Framework Directive (MSFD) may go unfulfilled due to the fact that: i) the targets of each Member State in their Marine Strategies lack ambition, ii) different countries within the same marine region may vary in their definitions of Good Environmental Status (GES), iii) the Member States willingness and ability to both set and achieve GES targets is dependent on domestic political and economical factors, D. Alarmed by the lack of NGOs included in the discussions about the MSFD and GES, E. Regretting the absence of comprehensive and up-to-date data on the marine environment in Europe; 1. Recommends that the European Commission implements higher 2030 climate and energy goals; 2. Calls upon the European Commission to initiate a revision of the MSFD to include different but specific definitions of GES for each marine areas; 3. Proposes to invite all stakeholders, NGOs, and experts to an annual conference to discuss coordinated issues; 4. Calls for the European Commission Directorate-General of the Environment to set guidelines for Member States to perform the necessary scientific research and data collection in order to: a) set quantitative criteria for GES, b) monitor the implementation of measures to achieve GES, c) ensure concrete and complete reporting. stránka 13 z 20

14 THE COMMITTEE ON WOMEN S RIGHTS AND GENDER EQUALITY Achieving gender equality have we succeeded, or is there still a long way to go? What measures should the European Union take in order to reach such goal? A. Noting with regret the on-going existence of gender stereotypes in our society, B. Observing the lack of willingness to employ women that is caused by the stereotypes, C. Disturbed by the existence of Gender Pay Gap (GPG), D. Aware of the lower number of women in political or managing careers, E. Believing that domestic violence on women is mostly caused by the existing gender stereotypes; 1. Recommends to strengthen penalties for those employers that base their decision of not hiring women on gender stereotypes; 2. Supports Member States in overcoming the GPG and setting up standardized equal pay; 3. Calls upon the Member States to set gender quotas in all managing and political careers; 4. Urges Member States to decrease stereotypes, and prevent gender-based crimes and domestic violence through: a) education, b) increased punishments for violators. stránka 14 z 20

15 THE COMMITTEE ON INDUSTRY, RESEARCH AND ENERGY I Energy from the East: What measures should the European Union (EU) take to minimise its increasing energy dependency on Russia? A. Alarmed by the increasing EU s energy dependency on Russia, B. Noting with regret EU s political and economical dependency on Russia, C. Bearing in mind the lack of alternative energy suppliers caused by: i) insufficient use of financial resources, ii) disagreements between the EU and the suppliers, iii) political instability in several supplier countries, D. Deeply disturbed by the insufficient use of renewable energy, E. Fully alarmed by Russia s intention to control prices of oil in the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC); 1. Approves the existence of oil and gas research projects; 2. Requests from the Member States to start negotiations and improve relations with potential suppliers; 3. Calls for constructing pipelines from the Arab and the Central Asian countries; 4. Encourages Member States to search for alternative energy resources by: a) financially supporting green and renewable energy, b) supporting research on international level; 5. Urges for the cooperation between OPEC and the EU in order to avoid the creation of a petroleum cartel. stránka 15 z 20

16 THE COMMITTEE ON INDUSTRY, RESEARCH AND ENERGY II Knowledge is power: With Horizon 2020, the EU framework Programme for Research and Innovation aiming at leading Europe out of the crisis; which other steps can the European Union take to support Small and Medium Enterprises (SMEs) and to stimulate financial investments in a knowledge-based economy? A. Recognising Horizon 2020 as the largest funding programme of the European Union (EU), aiming to improve research and innovation by supporting the transfer of ideas from laboratories to the global market, B. Noting with deep concern that the Euro Crisis has resulted in decreased spending on Research and Development, C. Viewing with appreciation that SMEs are the backbone of European economies, considering their great potential to secure and enhance employment in the EU, D. Convinced that SMEs limited competitiveness in global markets is caused by the lack of both public and private funding, E. Fully aware of the difficulties SMEs face in obtaining financial resources due to the potential risk, vastly associated with investing in SMEs; 1. Endorses the creation of a pan-european database accessible to researchers, SMEs, and potential investors; 2. Encourages the initiation of European competition for subsidies, based on a range of sustainability criteria including the expected profitability of the business plan; 3. Requests improving the appeal of researcher positions on the European Single Market by enhancing lower taxes and increased mobility; 4. Further requests tax reductions for: a) newly founded innovative SMEs within their first five years, b) private investors, accordingly to the amount of money invested, and until their investment reaches maturity; 5. Calls for improvement of the appeal of researcher positions on the European Single Market by enhancing lower taxes and increased mobility; 6. Urges the responsibilities of the European Research Council in order to evaluate SMEs projects based on their innovative ideas, rather than focusing solely on the monetary output. stránka 16 z 20

17 THE COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS I Catalonia, Basque Country, Scotland and many others what steps should the European Union take towards the regions seeking independence within its Members States? A. Observing the recent increase of regions calling for independence due to the economic crisis, B. Taking into account the existing risks of forming new states, such as possible economic instability, C. Alarmed by the possible raise of violence in the regions seeking independence as a mean of attracting international attention, D. Fully aware of the Member States reluctance towards the separation of such regions, E. Keeping in mind that the newly-formed states would consequently lose their EU membership: 1. Calls upon the European Commission to create funds helping the economically weak regions in order to prevent the raise of calls for separation caused by the currently weak economy; 2. Recommends the individual Member States to cooperate with the independence-seeking regions in order to evaluate whether the separation would cause an economic damage or not; 3. Calls for strengthening prevention of violence and rioting in the critical areas; 4. Encourages Member States to begin dialog with the regions concerning their separation; 5. Considers encouraging the possibly newly-formed states to enter the European Union as soon as they pass the Copenhagen Criteria. stránka 17 z 20

18 THE COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS II Unity in diversity: in light of the growing anti-schengen sentiment, what is the best balance between a sustainable migration strategy and freedom of movement in Europe? A. Bearing in mind the importance of European Convention on Human Rights (ECHR), especially Article 2 of the Protocol No. 4 Freedom of movement, B. Fully alarmed by employers hiring illegal immigrants, this further leading to or supporting: i) trafficking of illegal immigrants, ii) spread of criminal businesses, C. Aware of the differences in labour markets of Schengen Zone countries that result in inconsistent immigration strategy, D. Concerned by the ineffective social integration of refugees and legal immigrants, E. Horrified by the xenophobic acts throughout Member States; 1. Emphasises the importance of stricter overseeing of implementation of Article 2 of the ECHR and enhancing financial penalties in cases of its violation; 2. Requests the Member States to further monitor businesses, and provide more forces for detecting the criminals who hire illegal immigrants; 3. Urges Member States to consider the issued visa application materials for every travel purpose separately, by implementing the same list of required documents and application fees; 4. Calls upon the governments and NGOs to improve the situation of refugees by: a) increasing the financial support of Refugee Council; b) facilitating integration of refugees within their respective local communities; 5. Further invites media to serve as a tool of social integration for refugees and legal immigrants by advertising social and multicultural events. stránka 18 z 20

19 THE COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS III The future of embryonic stem cell research: How can the European Union and its Member States strike a balance between protecting embryos for moral reasons and protecting freedom of research? A. Recognising the differing and often contradicting views on utilising embryonic stem cells for research, especially with regards to: i) defining the beginning of human life, ii) the fact that embryonic cell use is by some considered murder, iii) Taking into consideration that there is no common legal framework for cooperation between Member States regarding the embryonic stem cell research, B. Taking into consideration that there is no common legal framework for cooperation between Member States regarding the embryonic stem cell research, C. Deeply concerned by the lack of organs available for transplantations to people in need of thereof, D. Deeply disturbed by the general misconceptions about stem cells, E. Drawing attention to the existence of costly private stem cell banks, which make storing stem cells for future use more difficult; 1. Designates a new EU consortium to organise different fora concerning the possibilities of embryonic stem cell research; 2. Calls for the European Parliament to suggest creating a new common legal framework for Member States to work together on the embryonic stem cell research; 3. Considers the alternative types of stem cells that have the potential to be developed into different types of any human cells, such as the adult stem cells and induced pluripotent stem cells; 4. Recommends the creation of an EU-wide informative website in order to eradicate the false image of embryonic stem cell research; 5. Further invites the European Commission to reconsider public funding for embryonic stem cell research. stránka 19 z 20

20 THE COMMITTEE ON SECURITY AND DEFENCE With the rising number of cybercrimes and advancing methods to access personal data, what steps should the European Union take in order to prevent such crimes and guarantee the Internet security for its citizens? A. Alarmed by the rapidly spreading software that enables hackers to gain access to credit card data and bank accounts, B. Recognising big corporations as highly valued and therefore potential targets of cybercrimes, C. Noting the lack of public knowledge concerning cyber-security, D. Taking into account there are different legislatures concerning cybercrimes throughout Member States, E. Alarmed by the raising difficulty to track down the perpetrators of cybercrimes; 1. Calls upon Member States to cooperate in research of the newest trends in cybercrime software, eventually developing software capable of resisting them; 2. Encourages the big corporations to not underestimate the threat of cybercrimes; 3. Recommends introducing the basic software protection standards lessons to school curricula; 4. Urges Member States to adopt common Internet security policy in order to raise the defence against and exchange experience with cybercrimes at the same time; 5. Supports Member States in cooperation with the police and in further research in the field of security in order to create better software capable of tracking down the criminals. stránka 20 z 20

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Resolution booklet. Předkola 16. Národní výběrové konference

Resolution booklet. Předkola 16. Národní výběrové konference Resolution booklet Předkola 16. Národní výběrové konference Pro školy Každá škola dostala zadanou rezoluci, kterou má obhajovat. Jsme si vědomi toho, že se s rezolucí nemusí delegace ztotožňovat. Účelem

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation Trusteer Apex Michal Martínek 23.9.2015 2014 1 IBM Corporation Proč útočit na koncová zařízení? Anti Virus Zaměstnanec Jednoduché Firewall IPS Antivirus Śifrování Jednoduché Malware Ukradené přihlašovací

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Actors and Institutions. Pension reform case study text for Lesson 4 Ivan Duškov

Actors and Institutions. Pension reform case study text for Lesson 4 Ivan Duškov Actors and Institutions Pension reform case study text for Lesson 4 Ivan Duškov Actor types and constellations Scharpf s typology of actors: individual and composite actors aggregate and coordinated actors

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

"Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation". Obsah prezentace. 7. rámcový program 2007 2013 (7RP)

Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation. Obsah prezentace. 7. rámcový program 2007 2013 (7RP) "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation". Infoday 12. července 2012, Praha Judita Kinkorová Obsah prezentace 7. rámcový program 2007 2013 (7RP) Kontext Horizontu 2020 Hlavní

Více

Zaměstnanost a nezaměstnanost v EU

Zaměstnanost a nezaměstnanost v EU Zaměstnanost a nezaměstnanost v EU Pavlína Žáková Zastoupení Evropské komise v České republice 4. prosince 2014 Společná zpráva Komise a Rady o zaměstnanosti Schválena Komisí 28.listopadu 2014 jako součást

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Part I. The Registry focuses on recruitment of new young donors and stem cells donation promotion

Part I. The Registry focuses on recruitment of new young donors and stem cells donation promotion Part I. Czech Stem Cells Registry, former Czech Bone Marrow Donor Registry, was founded in 1991 in the Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM) in Prague. The Registry is a member of the

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management rizik (MR) Číslo předmětu: 542-0329/03 Garantující institut: 542 Garant předmětu: Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Kredity: 5 Povinnost: povinné

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_200 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti.

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Globální rizika 5 hlavních rizik z hlediska pravděpodobnos ti Extrémní projevy počasí Rozsáhlá nedobrovolná migrace Přírodní pohromy Teroristické útoky Datové podvody

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Otevřený přístup v kontextu 7. RP a dalšího směřování

Otevřený přístup v kontextu 7. RP a dalšího směřování Otevřený přístup v kontextu 7. RP a dalšího směřování Lucie Vavříková 23. března 2011 Základní fakta o otevřeném přístupu Open Access (OA) = otevřený / volný přístup Přístup k výsledkům Přístup k infrastrukturám

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více