MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne nabytí areálu AFK Chrudim (letního stadionu V Průhonech), stejně jako to předtím učinila Rada města Chrudimi. Areál Letního stadiónu AFK nabývá město Chrudim od občanského sdružení AFK LS na základě příslušné Smlouvy o bezúplatném převodu ke dni Pokračovalo tak v řadě podobných rozhodnutí z minulosti. V posledních 20 letech se v naší republice stává často, že obce do vlastnictví a správy přebírají sportovní zařízení od sportovně zaměřených občanských sdružení (za reálného socialismu se používal termín společenské organizace ). Pro občanská sdružení se zjevně již dříve stávalo a nadále stává čím dál obtížnějším zajistit údržbu Ve dnech 27. a 28. ledna 2012 se jako každoročně uskutečnil zápis do prvních tříd čtyř základních škol v Chrudimi. K zápisu se dostavilo 320 dětí, což je stejný počet jako v loňském roce. Oproti zápisu v roce 2011 bylo letos o 15 odkladů méně. Jejich počet není uzavřen a může se změnit, protože někteří rodiče v současné době ještě odklad řeší. Do ZŠ v ulici Dr. Malíka přišlo k zápisu 83 dětí, v loňském roce 90 dětí, v ZŠ v ulici Dr. Peška se k zápisu dostavilo 96 dětí, loni 92 děti, ZŠ na Školním náměstí má zapsaných 63 prvňáčků Město Chrudim od roku 2001, kdy začalo realizovat mezinárodní projekt Zdravé město a Místní agenda 21, soustavně a systematicky pracuje na zlepšování podmínek života ve městě. Jednou z priorit tohoto projektu je vracet do prvovýroby co nejvíce recyklovatelných materiálů. Má k tomu vytvořený systém shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na jeho katastrálním území. Tento systém provozují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. Po jednání Rady města, kdy byla schválena smlouva o spolupráci s organizací ASEKOL s. r. o., se tato činnost ještě rozšíří o další aktivity. ASEKOL je společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení Rostoucí břemena měst a provoz rozsáhlých a jaksepatří mohutných areálů a budov (golfová střediska jejich provozovatelé obvykle městům nepředávají). Hledají proto pomoc u veřejné správy, zejména u měst, jejichž volené reprezentace jsou takto postaveny před těžkou volbu, kdy nakonec často (a zřejmě obvykle) převáží snaha udržet sportovní park technicky udržovaný a v provozu pro širokou veřejnost a pro sportovní kluby různého zaměření. Náklady na provoz a údržbu je pak nutno citlivě rozvrhnout a vyvážit tak, aby dotace mohly být únosné a stav věcí dlouhodobě udržitelný. Podíváme-li se do chrudimské historie, zimní stadión byl prvním v řadě objektů, které město Chrudim převzalo spolu s budovou šaten, saunou, garážemi, dílnami, strojovnou a příslušnými pozemky. Na město Chrudim byly tyto objekty převedeny Darovací smlouvou z Dále došlo k převodu stadiónu SK Chrudim (č. p. 230/II) včetně příslušných pozemků. V tomto případě šlo o Kupní smlouvu ze Předposledním objektem byl areál TJ Sokol, rovněž s příslušenstvím. Zde se jednalo o převod Smlouvou o bezúplatném převodu majetku, která byla podepsána a převod nabyl účinnosti k A nyní jak bylo uvedeno shora došlo na letní stadion AFK Miroslav Tejkl, místostarosta Stručná statistika zápisu do prvních tříd základních škol v Chrudimi (loni jich bylo 51) a v ZŠ v sídlišti U Stadionu do prvních tříd nastoupí 78 budoucích školáčků, v roce 2011 jich bylo zapsáno 87. V souladu s koncepcí základního školství v Chrudimi budou otevřeny 2 třídy v ZŠ v ulici Dr. Malíka, 3 třídy v ZŠ v ulici Dr. Peška a 2 třídy v ZŠ v sídlišti U Stadionu. Vzhledem k velkému počtu dětí budou oproti koncepci školství otevřeny 3 třídy v ZŠ na Školním náměstí. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče přeje všem prvňáčkům hodně úspěchů. js Zpětný odběr elektrozařízení a baterií z domácností organizuje celostátní systém zpětného odběru těchto produktů. Firma je oprávněna ke zpětnému odběru historických elektrozařízení a nových zařízení ze skupiny 3 (tj. výpočetní a kancelářská technika, např. PC, tiskárny, kopírky, mobilní telefony), skupiny 4 (spotřební elektronika, např. televizory, rádia, videorekordéry ) a skupiny 7 (hračky, vybavení pro volný čas a sport), dále nových zařízení ze skupiny 6 (elektrické a elektronické nástroje, např. vybavení domácích dílen), skupiny 8 (lékařské přístroje) a skupiny 9 (přístroje pro monitorování a kontrolu). Na základě schválené smlouvy ASEKOL zajistí zpětný odběr elektrozařízení a baterií z domácností prostřednictvím stacionárních kontejnerů pokračování na straně 2 1 Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v dubnu Martin Kámen: Současné baroko Výstava fotografa Martina Kámena (1982) Výstava otevřena od 21. března do 1. května 2012 Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha Hudební festival Athény východních Čech 2012 pátek 27. dubna neděle 29. dubna chrudimský hudební pátek zahajovací koncert festivalu CHHP Komorní filharmonie Pardubice pátek 27. dubna v 19 hodin, Velký sál Muzea Schola Gregoriana Pragensis umělecký vedoucí David Eben pátek 27. dubna v hodin Muzeum barokních soch Výlet festivalu Výlet (kolem Podhůry) s koncertem hudby doby císaře Rudolfa II. v kostele nejsvětější Trojice v Sobětuchách sobota 28. dubna od 9 do 13 hodin Sraz v 9 hodin u Muzea Prodaná nevěsta sobota 28. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Slavnostní závěrečný koncert s udílením cen Osobnost města Chrudim neděle 29. dubna v hodin Velký sál Muzea Swingové odpoledne Účinkují KYX Orchestra, Mladý týnišťský Big Band a Black Buřiňos ZUŠ Týniště nad Orlicí neděle 29. dubna od 14 do 18 hodin Resselovo náměstí Příloha: Chrudim Dnes Více na Nezapomeňte uhradit místní poplatky za psy nejpozději do 30. dubna 2012! Příští uzávěrka:

2 pokračování ze strany 1 rozmístěných na veřejných místech ve městě. Tyto kontejnery jsou vybavené bubnovým vhozem a schránkou na baterie a akumulátory. Věříme, že se takto sníží množství elektrozařízení a baterií odkládaných společně s komunálním odpadem a že se sníží náklady města na odpadový systém. Současně se zvýší komfort pro občany a zpětný odběr bude pro ně co nejméně zatěžující. Zároveň se posílí ochrana životního prostředí a budou využity druhotné suroviny vhodné pro další zpracování. Do sestavy na stanovištích barevných kontejnerů určených pro sběr vytříděných složek komunálního odpadu (ke žlutým na plasty, modrým na papír, zeleným na sklo) přibude další barva červená. Do červených kontejnerů bude možné odložit elektrozařízení bez ohledu na výrobce a datum jeho uvedení na trh. Limitující je pouze velikost vhozového otvoru. Větší elektrozařízení přijme bezplatně Sběrný dvůr Technických služeb v ulici Obce Ležáků. Pro lepší budoucnost naší Země udělejme jen to, že dáme do každého kontejneru, co tam patří. Petr Řezníček, starosta Granty na rok 2012 schválené Radou města Chrudim dne usnesením č. R/55/2012 Organizace návrh Kč 1 Acet ČR, o. s Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 0 4 Klub českých turistů Chrudim Občanské sdružení Altus Naděžda Gutzerová Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Ekocentrum Paleta Ekocentrum Paleta Mama klub Chrudim 0 11 Mateřská škola, Sv. Čecha 345, Chrudim Péče o duševní zdraví region Pardubice Oblastní spolek ČČK Chrudim Asociace sportovních oddílů Fitcentra Chrudim 0 15 Šance pro Tebe, o. s Mama klub Chrudim 0 17 TyfloCentrum Pardubice, o. p. s Občanské sdružení Kontakt Ústí n. Orlicí vyřazeno z projednávání dle domluvy s R. Pochobradskou dostávají Kč z rozpočtu Odboru soc. věcí a zdravotnictví 19 Nikola Holeková, Vanda Sůrová V Mraveništi 0 20 Mama klub Chrudim Celkem Kulturní dotace do Kč schválené Radou města Chrudim dne usnesením č. R/57/2012 č. Organizace Navrženo komisí Kč činnost projekt 1 Promusic Český lidový soubor Chrudim, o. s Čajový klub Familiaris Domini Regis Kacafírek, loutkářský spolek Chrudim Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim Jana Baboráková, Ivan Baborák Vodácké sdružení Kačeři Slavoj, pěvecký a hudební spolek v Chrudimi Chrudimská Komorní filharmonie, občanské sdružení hudebníků, učitelů a žáků ZUŠ a přátel orchestru města Chrudim Chrudimští patrioti Rytíři Černého vlka Hudební spolek Chrudim Naděžda Gutzerová Melodie Chrudim, o. s Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek Yanderov Sdružení rodičů a přátel dětského folklorního souboru Kuřátka Chrudim, o. s Malikchor Chrudim Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, občanské sdružení Salvátor Chrudim, o. s Klub rodičů při ZUŠ Chrudim Šance pro Tebe, o. s Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Občanské sdružení MaChr za Chrudim malebnou Římskokatolická farnost arciděkanství Chrudim Mama klub Chrudim Mama klub Chrudim Celkem Do druhého kola zbývají Kč. Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o vydání mapy vybraných organizací působících v sociální oblasti ve městě Chrudim, která je v současné době k dispozici. V této mapě jsou uvedeny organizace sídlící nebo působící v Chrudimi, včetně kontaktů a stručného popisu služeb. V případě zájmu si můžete mapu vyzvednout v kanceláři koordinátora KPSS Martina Dytrta (Pardubická 67) nebo v Informačním centru (Resselovo nám. 1). Pokud máte zájem zapojit se do procesu zlepšování sociálních služeb v našem městě, obraťte se na koordinátora komunitního plánování sociálních služeb, Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, tel , mobil , martin. Další informace naleznete na webových stránkách města Chrudim Komunitní plánování sociálních služeb. Martin Dytrt, koordinátor KPSS Chrudim Chrudimští patrioti v roce 2012 Naše občanské sdružení se sešlo 30. ledna 2012 na výroční členské a volební schůzi, aby zhodnotilo svoji činnost za uplynulé 2 roky, zvolilo si nový výbor a naplánovalo další činnost. V letech 2010 a 2011 jsme uspořádali celkem devět přednášek a besed s veřejností, které se týkaly chrudimských problémů. Dále jsme přivezli a instalovali 3 výstavy týkající se výstavby a architektury. Pro další období byl zvolen nový výbor ve složení Josef Kopečný předseda, Lubomír Motyčka místopředseda, Zuzana Dostálková ekonom a pokladní, Vladimír Bálek tajemník, Petr Bohatý styk s veřejností, média. V nejbližším období jsme zajistili besedu s městským architektem Markem Janatkou, která proběhla 1. března 2012 v Sůvě na téma Architekt a město. Zaměřena byla na nový územní plán a na poznatky nového městského architekta z problémů v Chrudimi. Na duben plánujeme besedu na naše dlouhodobé téma doprava ve městě, obchvat se zaměřením na znečištění ovzduší a hluk z dopravy. V květnu bychom se rádi věnovali problematice chrudimského školství vždyť za Rakouska a 1. republiky měla Chrudim přízvisko Athény východních Čech. Co z této slávy zbylo do dneška? Na všechny akce vyvěšujeme pozvánky na všech 30 plakátovacích plochách v Chrudimi a oznamujeme je i na našich webových stránkách oddíl Přednášky, výstavy. Budeme jenom rádi, pokud se k nám přidají i další zájemci o dění ve městě a pomohou nám hledat řešení chrudimských problémů. Přihlásit se k Chrudimským patriotům můžete nejlépe u Mgr. Z. Dostálkové v budově Komerční banky. Na našich akcích i přímo v našich řadách Vás rádi přivítáme! Josef Kopečný, předseda o. s. CHRPAT 2

3 č. Organizace Navrženo komisí Kč činnost projekt 1 Česká křesťanská akademie, místní skupina Chrudim Přátelé Chrudim AVZO Svaz tělesně postižených, místní organizace Chrudim Konfederace politických vězňů M klub Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Český svaz chovatelů Chrudim Český svaz bojovníků za svobodu ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov Občanské sdružení Altus Občanské sdružení Altus Občanské sdružení Altus Společnost seniorů a jejich přátel Společnost seniorů a jejich přátel Společnost seniorů a jejich přátel Český zahrádkářský svaz Ekocentrum Paleta, pobočka Chrudim Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů Chrudim Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Chrudim Český červený kříž, oblastní spolek Chrudim Český červený kříž, oblastní spolek Chrudim Sbor dobrovolných hasičů Topol Šance pro Tebe, o. s Mama klub Chrudim Když-tak Péče o duševní zdraví Celkem Dotace ostatní do Kč schválené Radou města Chrudim dne Do druhého kola zbývá k rozdělení Kč Kč Dotace ostatní nad Kč schválené Zastupitelstvem města Chrudim dne č. Organizace Navrženo komisí Kč činnost projekt 1 MS Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Chrudim Výuka anglického jazyka v TyfloCentru Pardubice, o. p. s. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. realizuje projekt s názvem Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Jednou z aktivit, kterou může TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. díky podpoře projektu realizovat, je výuka anglického jazyka. Jedná se o pravidelnou aktivitu, která je realizována cca dvakrát do měsíce. Kurz je plně přizpůsoben potřebám lidí s těžkým zrakovým postižením, výuka probíhá v malé skupině uživatelů. Výukové materiály jsou poskytovány ve zvětšeném černotisku, v digitální podobě či zvukové podobě, dle individuálních potřeb uživatelů. Důraz je kladen nejen na teoretické znalosti slovíček, ale především na praktickou možnost využití znalostí a na konverzaci. V dnešní době se anglická slova objevují v mnoha oblastech každodenního života, např. v oblasti výpočetní techniky, hudby apod. Uživatelé znalosti také prakticky použijí na zahraniční dovolené či dokáží poradit dětem s domácím úkolem. Znalost anglického jazyka napomáhá uplatnění ve společnosti a na trhu práce, na řadě pracovních pozic je požadována alespoň základní znalost anglického jazyka. Hlavním cílem vzdělávacích aktivit v rámci tohoto projektu je pomoci lidem se zrakovým postižením k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a tím pozitivně ovlivňovat proces integrace do společnosti a kvalitu života. Zároveň vzdělávací aktivity motivují k aktivnímu životu, rozšiřují spektrum znalostí a zmírňují osamělost a izolovanost lidí s těžkým zrakovým postižením. Mgr. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o. p. s. Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením Nevíte si rady a potřebujete poradit? Obraťte se na Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se například o pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpečení ČR a to zejména v oblasti invalidních důchodů, státní sociální podpory, přípěvku na péči, dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku. Můžete se na nás také obrátit při sepisování žádostí, námitek, odvolání a vyplňování formulářů. Naše pomoc také spočívá v podpoře při hledání vhodného pracovního místa a při sepisování strukturovaného životopisu. Při řešení situace vám bude umožněna práce na počítači, využití scanneru, tiskárny a telefonu. Centrum je otevřené od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin a sídlí v Chrudimi v Revoluční ulici č. p Můžete také zavolat na telefonní čísla , Andrea Dubcová, DiS., sociální pracovnice Novinky z oddělení dokladů 1. Bohužel delší čekání Po změně zákona o občanských průkazech přešel náš úřad, stejně jako ty ostatní, na nový systém výroby občanských průkazů. Ten s sebou přinesl mnoho změn pro úředníky, ale bohužel také prodloužení čekacích lhůt pro klienty. Je třeba si uvědomit, proč tomu tak je: - MěÚ Chrudim je jediným úřadem správního obvodu, který může žádosti o občanské průkazy pořizovat a doklady vydávat (do konce roku mu pomáhalo ještě 11 matrik), ve správním obvodu žije přibližně 82 tisíc obyvatel; - nově musí klienti procházet dvojí kontrolou, která je ze zákona povinná, tj. kontrolou v systému občanských průkazů a kontrolou souladu systému na pořízení dokladů. Vzhledem k místním podmínkám není možná kontrola v jednom místě nemáme na to ani prostor, ani možnost umístění všeho nezbytného technického zařízení; - vybavení úřadu, byť jen jediným dalším pracovištěm na pořizování dokladů, by s sebou přineslo provozní náklady ve výši cca 1,1 milionu Kč každý rok, pozor vůbec nehovoříme o částce na přebudování celého pracoviště v řádech milionů korun; - pracovnice oddělení osobně zajišťují od února 2012 navíc nábory všech žádostí klientů, kteří se nemohou na úřad dostavit ze zdravotních důvodů, vyjíždějí za nimi se speciálním zařízením, žádosti dále zpracovávají na pracovišti (dříve mohli vypomoci rodinní příslušníci a matriky, dnes to s novým systémem možné není), stejné je to při vydání hotových dokladů; - počet pracovnic v oddělení zůstává i po veliké změně organizace a způsobu práce a při trvale nutném zvýšení pracovního úsilí stejný, nárůst počtu úředníků není možný. 2. Blíží se konec platnosti zápisů dětí do pasů již 26. června 2012! Upozorňujeme rodiče dětí, že k cestám mimo státy Evropské unie budou pro své děti od potřebovat cestovní pasy, a to i v případě, že jsou děti v pasech rodičů již zapsány! K vydání cestovních pasů dětí není nově potřeba osvědčení o státním občanství z krajského úřadu, ale je nutné předložit doklady, které je osvědčují, určení občanství se provádí na místě. (Rodiče ušetří 100 Kč správního poplatku a zdržení o lhůtu, která byla nutná k vydání osvědčení.) 3. Na občanky fotíme nejenom my, ale i fotografové Občané si mohou vybrat, kdo je na občanský průkaz vyfotografuje, zda zvolí službu profesionálního fotografa, anebo vyfotografování při podání žádosti o občanský průkaz na úřadě. Volba je na občanovi, systém občanských průkazů je připraven na zpracování obou variant. Pozor, na cestovní pas je nutná fotografie na úřadě. 4. My jsme službou pro Vás, ale jsme také jenom lidé Věřte, že pracovnice, které se Vám na úseku dokladů věnují, pracují s maximálním nasazením a pod stálým tlakem na kvalitu své práce. V dlouhých dnech (v pondělí a ve středu) je odbaveno až 300 žadatelů o doklady. Nový systém nutí pracovnice zvládat mnoho různorodých úkonů s nezbytnou absolutní přesností. Buďte proto prosím trpěliví a vstřícní. Naší snahou jsou Vaše včas a řádně vystavené osobní doklady, přesné a bezchybné vykonávání služby uložené nám zákony naší země. Žádná z úřednic nemá chuť ani snahu Vaši žádost zdržovat, za Vámi čekají další. Máte-li předložit doklad, nechce ho úřednice v žádném případě vidět ze své libovůle, ale proto, že jí to ukládá zákon. Závěrem si Vás dovolím vyzvat, abyste své připomínky, náměty a vyjádření k práci oddělení dokladů směrovali na mne. Rády se jimi budeme zabývat. Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního MěÚ (tel , 3

4 Po uzávěrce: Den Země 2012 v duchu motta Jednej lokálně, mysli globálně Resselovo náměstí, čtvrtek 19. dubna od 9.30 do hodin (Podrobný program najdete na plakátech a na webových stránkách města.) Předběžný pódiový program Zahájení Dne Země, vyhlášení výsledků a předávání cen Ukliďme svět, nakrmte Hliníkožrouta, pohádka, hudební vystoupení apod. V rámci doprovodného programu budou otevřeny dílny tradičních lidových řemesel. Ve stáncích se představí ovčí a kozí farma z Licibořic, prodejci biopotravin, biozeleniny a dalších bioproduktů, obchod Mlsný pecivál s čaji a kávou, přírodní kosmetika, včelí výrobky, výrobky Fair Trade, výrobky z Ateliéru MH, výrobky ze dřeva, keramika apod. Do stánků se přijďte seznámit s aktivitami Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, s úklidovou technikou Technických služeb, Ekocentrem Zelený dům, Mama klubem, Momo Chrudim, o. p. s. U stánku Ekocentra Paleta můžete navštívit interaktivní infostan o environmentálně šetrném stavění domů z přírodních materiálů. Budou prezentovány ukázky přírodních stavebních materiálů a tepelných izolací, informační materiály, počítačová prezentace stavby domů ze slámy a hlíny. Na místě bude i praktický workshop, v průběhu dne můžete vyzkoušet omítání provizorní slaměné stěny hliněnou omítkou včetně vlastní výroby omítky. Ruku k dílu mohou přiložit dospělí i děti! Zájemce o přednášku o stavbě slaměných domů zveme do infostanu v hodin. Přijďte si také zkusit vytvořit živý tkalcovský stav! Pochopíte princip tkaní, zjistíte, jaké je být součástkou tkalcovského stavu a zda lze tkát i ze starého papíru. VÝZVA! Máte doma nepotřebné drobné elektrospotřebiče, zářivky či hliník? Můžete je odevzdat k recyklaci do připravených nádob u stánku Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim 19. dubna přímo na Resselově náměstí. Součástí oslav Dne Země budou i následující akce: Sportovně přírodovědný den v parku Střelnice 12. dubna od 9.00 do hodin Pátý ročník zábavného dopoledne pro Vás připraví Ekocentrum Zelený dům, Ekocentrum Paleta, DDM, ČČK, Klubíčko při SŠZ a VOŠ Chrudim, dravci a sovy Jany Mazúchové a další. Zelená stezka Zlatý list místní kolo Chrudim 40. ročník celostátní soutěže dětských kolektivů s kladným vztahem k přírodě ve znalostech přírody i její ochraně. PP Ptačí ostrovy a Blehovsko. Start 12. dubna od 9.30 hodin v parku Střelnice. Partneři: DDM a SŠZ a VOŠ Chrudim. Přehlídka a burza dětských dopravních prostředků na dopravním hřišti ve čtvrtek 12. dubna od hodin Značka: Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Přilby, odrážedla i jiná vozítka vlastní, na výměnu i do prodeje s sebou. Sraz na dopravním hřišti v Chrudimi. Bližší informace na tel Sázení stromků na Podhůře v sobotu 14. dubna od 9.30 hodin Sraz na parkovišti na Podhůře. Svou účast hlaste do čtvrtka 12. dubna na tel Tradiční akce, při které sázíme malé stromky pod vedením pana hajného. Vhodné pro rodiny s menšími i většími dětmi, vítáni tatínci jako kopáči a maminky s dětmi jako sázeči. Odměnou Vám bude diplom, opečený buřt i dobrý pocit z rozšíření lesní školky o zelené mrňousky. Čištění řeky Chrudimky 14. dubna Vodácký oddíl východních Čech KVT Pardubice pořádá u příležitosti tradičního vodáckého svátku Odemykání Chrudimky zahájení vodácké sezóny veřejně prospěšnou akci. V průběhu plavby z Chrudimi do Pardubic se účastníci postarají o sběr odpadu a zútulnění koryta a břehů řeky Chrudimky. Výstava ke Dni Země dubna v DDM (Palackého 418. po. čt hod., pá hod.) Ozvěny Ekofilmu 17. dubna 2012 Městské kino Chrudim Poděkování za spolupráci na kampani patří všem výše jmenovaným partnerům. Bližší informace o programu akce sledujte na výlepových plochách města a na http.//www.chrudim.eu/zdrave-mesto. html pod odkazem Akce Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim. Šárka Trunečková Ruční mytí chodníků Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. Jak se stalo již každoroční praxí, v dubnu proběhne svoz nebezpečného odpadu podle níže uvedeného harmonogramu. Upozorňujeme, že sbírat se budou pouze nebezpečné odpady, jako např. akumulátory, zářivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postřikových látek apod. Ostatní odpady je možné předat k dalšímu zpracování ve sběrném dvoře, který je v ulici Obce Ležáků před železničním přejezdem. Starý papír, železo a další tradiční sběrový artikl je možné dát za úhradu do Sběrných surovin. Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v Chrudimi duben 2012 ÚTERÝ Víta Nejedlého parkoviště hod. Husova ul. u ZŠ směr lávka přes Chrudimku hod. Rozhledna u prodejny potravin hod. Skřivánek Nezvalova ul hod. STŘEDA sídl. U Stadionu parkoviště u prodejny potravin hod. Píšťovy prostor před č. p hod. Vlčí Hora, sídliště pod vysokým napětím hod. Presy křižovatka hod. ČTVRTEK Koželužská ul. prostor pod Kopanicí hod. Malecko U Kapličky hod. Lupáčova parkoviště hod. sídl. Leguma parkoviště před č. p hod. PÁTEK Školní náměstí parkoviště hod. Novoměstská prostor před ZŠ Dr. Malíka hod. sídl. Na Šancích parkoviště za prodejnou potravin hod. sídl. Na Větrníku u zastávky MHD hod. Družstevní u zastávky MHD hod. SOBOTA Markovice u hřiště hod. Medlešice u pomníku hod. Vestec u čekárny hod. Topol u čekárny hod. Vlčnov u rybníčku hod. Od dubna bude probíhat blokové čištění jednotlivých ulic dle nově zpracovaného plánu. Žádám tímto všechny majitele automobilů, aby respektovali dočasné dopravní značení, které budeme instalovat do jednotlivých lokalit k zabezpečení blokového čištění. Tím se vyhneme navzájem způsobeným problémům. Sběr plastů probíhá v intenzivnější formě. Svoz provádí popelářské vozidlo, které je vyčleněno pouze k tomuto účelu. Plasty lisuje a odváží je na třídící linku do Černé za Bory. Touto cestou bych chtěl společně s pracovnicemi útulku poděkovat Vám všem, kteří se podílíte na materiální a finanční pomoci útulku. Poděkování patří samozřejmě i těm, kteří pravidelně dochází do útulku a pomáhají s venčením psů. Všechny informace jsou zveřejňovány na stránkách útulku -chrudim.cz. Pokud se rozhodnete pomoci chovancům útulku, můžete tak učinit zasláním finanční částky na účet /0100, VS 1, nebo číslo zvířete v naší virtuální adopci na webových stránkách. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim 2000, spol. s r. o. budou provádět ruční mytí chodníků v uvedených lokalitách v následujících termínech: Novoměstská (celá) Václavská (celá) Dr. Horákové Vlčnovská, Na Valech Opletalova Sladkovského Obce Ležáků Palackého Masarykovo náměstí Leguma Pardubická Čáslavská (po Vaňkovy školky) Průmyslová Na Rozhledně Tyršovo náměstí, Svěchyňova Poděbradova Tovární Olbrachtova + podchod Skřivánek Družstevní TS Chrudim Po uzávěrce: Sbírka materiálních darů Diakonie Broumov i letos organizuje sbírku věcí pro potřebné. V sobotu bude na nákladovém nádraží v Chrudimi v době od 9.00 do hodin přistaven vagón Diakonie Broumov, do kterého můžete přinést dámské, pánské, dětské oděvy, bytový textil, ložní prádlo, ručníky, hračky, školní potřeby, menší funkční spotřebiče, obuv a další věci pro Vás již nepotřebné. Děkujeme. Zuzana Keraghelová, Oblastní středisko Diakonie Broumov 4

5 Slovo zavřeno nemáme rádi. V obchodech, na úřadech, když se vypravíme na návštěvu a nikdo neotevře. Zavřeno, to je jako závora, která nás odděluje od toho, co bychom chtěli, co bychom rádi, po čem toužíme, co potřebujeme. Zavřeno v nás vzbuzuje něco nemilého, překážku, hranici, plot, bariéru, přes kterou nemůžeme, něco definitivního, konečného... Ve velikonočních souvislostech, předávaných křesťanskou tradicí, si vybavíme hrob, zavřený, zatarasený balvanem... Zato obraz otevřených dveří, to je jako pozvání, přijetí, bezpečí, domov, svoboda (nikdo mě nenutí, ale ani nebrání vejít), nabídka někam patřit. Dveře nestojí samy o sobě, dveře většinou někam vedou, do domu, do zahrady, do kostela... A když jsou otevřeny, znamená to: jsi vítán, jsi očekáván, je s tebou počítáno... Pro mne jsou Velikonoce jako otevření okna ze zimou vychladlého pokoje vstříc hřejivému, sluncem provoněnému vzduchu. Tím oknem přichází naděje na něco nového, co promění můj život, co se mě dotýká, co mě povznáší (i když přesně nevím proč) a naplňuje radostí Ještě jsem Za nejstarší specializovaná sportoviště v Chrudimi lze považovat střelnice místních střelců a ostrostřelců. Chrudimští střelci využívali ke střelbě ku ptáku louky na svahu Pumberek, v roce 1739 si zřídili střelnici na parkánu nad dnešní Lázeňskou ulicí. V roce 1822 ostrostřelci na pozemku pod Pumberky zbudovali novou střelnici, jež byla v roce 1860 rozšířena o restauraci se společenským sálem (zničena požárem v roce 1955). Odtud tedy pochází název parku Střelnice. Sokolové zpočátku cvičili v zahradě kapucínského konventu, v tzv. staré vodárně, a v dalších nouzově upravených místnostech. V letech byla postavena na Tyršově náměstí sokolovna, jež byla v roce 1975 rozsáhle přestavěna, a mimo jiné se tu hrály například zápasy Královského poháru. Vzhled sokolovny před přestavbou Velikonoce znamenají: Je otevřeno Na místě pozdějšího letního kina měl svá zařízení Sportovní klub a jeho nástupci. V létě se tu hrál tenis a v zimě se bruslilo. Pouze nakrátko sem bylo umístěno hřiště pro házenou a provizorní atletický stadion (asi ). Po zániku tenisového oddílu TJ EVA v roce 1954 byly kurty využity pro volejbal, a ty posléze nahradilo letní kino (otevřeno v roce 1958). Tenisový odbor AFK Chrudim založil dnešní Brožkovy dvorce roku 1926, soukromé kurty se nacházely u vil Františka Wiesnera a Friedricha Leopolda Poppra. Celou řadu míst v Chrudimi vystřídal fotbal. Jako první oficiální hrací plocha bylo používáno cvičiště u bývalých kasáren v Čáslavské ulici. To zaniklo při výstavbě zemské hospodářské školy v roce 1903 (dnes obchodní učiliště). V letech existovalo hřiště u staré plovárny (později zde cvičila Dělnická tělocvičná jednota), hrálo se za železničním viaduktem v Čáslavské Z dějin chrudimského sportu V neřekla, že to okno má jednu zvláštnost, otevírá se zvenčí. Je to Boží okno. Velikonoce jsou oknem nebo dveřmi do nebe (tím ale opravdu nemyslím oblohu). Jimi nám Bůh dává nahlédnout k sobě, do svého pokoje. Od něj proudí teplo lásky a světlo naděje do našich smutkem, únavou, zlobou nebo lhostejností vychladlých a potemnělých příbytků. Tou Boží láskou, která se nás dotýká a proměňuje, je pro mne Ježíš trpící a Kristus vzkříšený. Velikonoce bez Krista jsou pěkným jarním prodlouženým víkendem, opentleným lidovými zvyky. Velikonoce s Kristem jsou dny otevřených oken (či dveří), jimiž září světlo naděje do našeho života s jeho radostmi i trápeními i do naší smrti. Velikonoce jsou pro mou víru jako vitamínová kůra pro oslabené tělo, okřeje jimi, posílí se, je povzbuzeno k novému životu. Přeji Vám, ať se o letošních Velikonocích potkáte s těmi otevřenými Božími okny a dveřmi a ať se Vás přes ně dotýká to oživující, nadějné, radostné a stavící na nohy Anna Lavická, farářka evangelického sboru v Chrudimi ulici i jinde. Po 1. světové válce vzniklo všesportovní hřiště za tkalcovnou (objekt ČSAD v ulici Obce Ležáků), v roce 1933 se odtud AFK přesunul do míst pozdějšího sídliště U Stadionu. Novoměstský SK hrál od roku 1925 fotbal na stadionu u vodojemu v Novoměstské ulici. Hokej se hrál v letech na tenisových kurtech AFK v městských sadech, poté na cvičišti DTJ u staré plovárny. V roce 1945 se hra přesunula na fotbalové hřiště, o rok později za sokolovnu a v roce 1947 do městských sadů. V roce 1954 vznikla ledová plocha v areálu stadionu Emila Zátopka, plnohodnotný zimní stadion byl realizován až v roce 1975 (zastřešen byl roku 2001). Za 2. světové války vznikl projekt letního stadionu pro německou školu umístěnou toho času v pedagogické škole (dnes gymnázium). Nedokončený areál byl po válce upraven pro závody na ploché dráze, které se konaly až do šedesátých let. V letech 1951 až 1965 byl budován stadion Emila Zátopka, posléze ještě dále upravovaný. V jeho blízkosti byla v roce 1957 otevřena nová plovárna, v roce 1975 zimní stadion, v lednu 1993 krytý plavecký bazén, dále hokejbalový stadion (1995), hala pro stolní tenis (1997) a skatepark (2003). Téměř všechny základní a střední školy a učiliště byly postupně vybaveny tělocvičnami, popřípadě venkovními hřišti, jež byly zároveň využívány pro sportovní vyžití veřejnosti. Tím končí naše stručné vyprávění o dějinách sportu v Chrudimi. Pokud vás toto téma zajímá, nenechte si ujít velkou výstavu, která se bude konat v září v Divadle Karla Pippicha. K této příležitosti bude vydána i publikace o historii chrudimského sportu. Ivo Šulc Pozvánka na velikonoční prázdniny Občanské sdružení Palučiny zve všechny zájemce na velikonoční prázdniny ve srubu od čtvrtka do soboty Na programu budou lidové zvyky, pletení pomlázky, výroba kraslic a velikonoční dekorace, pečení zvykoslovného pečiva. Další akcí o. s. Palučiny je slet čarodějnic v Palučinách od pátku do neděle Těšit se můžete na čarodějnické hry a soutěže, volbu Miss čarodějnice, pálení čarodějnic s programem u ohně. Podrobné informace u p. Hlaváčové (tel ) a na Chrudimský Zlatý brk Městský úřad Chrudim, oddělení sociální prevence vypisuje 9. ročník literární soutěže pro žáky a studenty. Pro někoho je jakékoliv psaní trestem. Jiným však činí potěšení, radost, úlevu. A když takovýto člověk dostane nápad, co s ním jiného, než přenést jej na papír. Máte-li jen špetku talentu, chuť a odvahu, neváhejte a pusťte se do toho. Pro letošek si můžete vybrat z těchto témat: 1. Co je to za systém, ta demokracie? 2. Útěky (od koho, kam, jak, proč ) 3. I láska má svá rizika 4. Závislost na moci Každý se může do soutěže přihlásit i s více pracemi v různých tématech. Žánr je zcela libovolný můžete napsat povídku, úvahu, reportáž, esej a třeba i báseň. Rozsah jedné práce může být maximálně tři strany formátu A4, a použijete-li počítač, tak nejmenší povolená velikost písma je 12. Lze ale psát i rukou, to jest perem přímo na papír. Své práce můžete přinést nejpozději do 27. dubna 2012 na recepci Městského úřadu v Pardubické ulici. Dejte své dílo do obálky a na ni napište heslo ZLATÝ BRK. Můžete rovněž použít a poslat práci na adresu Klasická poštovní adresa je: Městský úřad, oddělení sociální prevence Pardubická Chrudim Nezapomeňte uvést své jméno, školu, třídu, bydliště a věk. Další informace můžete získat na tel nebo (Radka Pochobradská) a (Zdeněk Jirásek), případně na výše uvedené ové adrese. Radka Pochobradská, oddělení prevence kriminality Chrudim Smaragdová svatba Manželé Věra a Petr Pelikánovi oslavili v obřadní síni v sobotu 3. března 2012 smaragdovou svatbu, padesát pět let společného života. Jubilantům popřál hodně spokojenosti, radosti, klidu a zdraví do dalších společně prožitých let pan starosta Petr Řezníček. K dobré náladě přispěl i soubor Klíčenky pod vedením I. Malinové. Jubilantům blahopřejeme. Komise pro občanské záležitosti Poznej svého teenagera Já mu vůbec nerozumím Ti mladí si ničeho a nikoho neváží Když my jsme byli mladí, tak Co z něho vyroste? Zase mě vůbec neposlouchá Pokud Vás někdy napadají takové myšlenky a chcete se dozvědět, proč tomu tak je, tak právě Vám je určena vzdělávací akce občanského sdružení Šance pro Tebe Poznej svého teenagera. Jejím cílem je zážitkovou formou přiblížit účastníkům dnešní život dětí a mládeže tak, aby mohli lépe porozumět jejich chování a naučit se s nimi lépe komunikovat. Lektorský tým tvoří Mgr. Petr Pražák a Mgr. Michal Zahradník, kteří mají několikaletou praxi v práci s mládeží. Vzdělávací akce se uskuteční dne od do hod. v sídle občanského sdružení Šance pro Tebe ve Štěpánkově ulici 92 v Chrudimi. Vzhledem k omezenému počtu účastníků je nutné se objednat em na chrudim.cz, nebo na tel Pro účastníky i pro širokou veřejnost je každé úterý k dispozici od do hod. poradna pro rodiče. Zájemce se musí objednat telefonicky či em. Vzdělávací akce Poznej svého teenagera a Poradna pro rodiče jsou podpořeny grantem města Chrudim a jsou bezplatné. Bc. Milan Štorek, Šance pro Tebe, 5

6 Poznej nové kamarády (ze Slovenska) Občanské sdružení Altus hledá mladé lidi, kteří mají chuť poznat nové kamarády a užít si společný program se slovenskými vrstevníky. Ve dnech května 2012 do Chrudimi přijedou teenageři z Prešovského kraje ve věku let, aby poznali život mladých lidí u nás. Hledáme jednotlivce, kteří by měli chuť si vzít k sobě domů na tuto dobu kamaráda či kamarádku a postarat se o jejich ubytování a stravování. Během těchto dnů bude zajištěn společný program. V něm si na seznámení zasportujeme, uspořádáme společné výlety, navštívíme některé organizace a jeden den necháme i pro Vás, abyste kamaráda mohli vzít kamkoliv. Více informací se dozvíte na u a na webových stránkách Uzávěrka přihlášek je 20. dubna Akce je připravována ve spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraje a je spolufinancována Pardubickým krajem. V budoucnu by se měla tato česká skupina podívat zase ke svým kamarádům na Slovensko. Roman Málek, Občanské sdružení Altus DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim, tel., fax , Akce v dubnu Velikonoční prázdniny: vycházka na Habrov Velikonoční prázdniny: dílny v DDM OK biologické olympiády D OK matematické olympiády Z6, Z7, Z Sportovně-přírodovědný den v parku Na Střelnici OK volejbal SŠ chlapci Den Země Rybářské závody mládeže v Markovicích Výstava ke Dni Země v DDM Chrudim Zveme všechny na velikonoční výstavu spojenou se soutěží dětských výtvarných prací na téma JARO. Letní činnost s DDM Příměstský tábor LT Mlejnek u Velin Tajuplný ostrov LT Smrčná nad Sázavou Asterix a Obelix Plavecké soustředění Taneční tábor na Sokolce Příměstský tábor Večerní keramické kurzy pro širokou veřejnost Každé pondělí od do hod. s Věrou, každou středu od do hod. s Evou. Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim Nábor handicapovaných dětí do mateřské školy Mateřská škola v ulici Svatopluka Čecha 345, Chrudim 3 přijímá i nadále handicapované nebo zdravotně oslabené děti do speciální třídy (tělesné, smyslové vady, mentální retardace, autismus, chronická onemocnění, děti s dýchacími potížemi, děti po operacích aj.). Dne 19. a 20. dubna 2012 proběhne zápis do mateřských škol v Chrudimi. Tento termín je závazný pro všechny žadatele o přijetí. Pokud jde ale o dítě vyžadující speciální pedagogické přístupy, je nutné, aby rodiče kontaktovali ředitelku školy s dostatečným předstihem a domluvili si osobní schůzku. Kapacita míst ve speciální třídě je omezena. Ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte v řádném termínu. Těšíme se na spolupráci s Vámi. PhDr. Radka Melicherová, ředitelka MŠ Východočeské národní divadlo zahájilo 1. dubna 1937 divadelní sezónu v Chrudimi hrou K. Čapka Bílá nemoc. 4. dubna 1902 zemřel ve Slatiňanech ve věku osmaosmdesáti let architekt a stavitel, čestný občan města Chrudimě František Schmoranz (v letech působil jako městský stavitel v Chrudimi, kde mj. provedl přestavbu hlavního chrudimského chrámu a divadla, přístavbu a stavbu škol, krajského soudu, městské vodárny a dvou mostů přes Chrudimku). Od 4. dubna 1977 začal v Chrudimi převod odběratelů plynu na zemní plyn (ukončen byl koncem září). 6. dubna 1947 byla ve výstavní síni chrudimského divadla otevřena výstava 48 děl akad. malíře B. Lonka Mauthausen (trvala do 20. dubna). 7. dubna 1907 byly v Chrudimi za účasti osob zahájeny stromkové slavnosti (průvod školní mládeže směřoval k městskému pivovaru, kde děti pod vedením svých pedagogů zasadily desítky nových stromků). K jubileu Slavoje, který dovršil 75 let své existence, uspořádala 10. dubna 1932 Východočeská pěvecká župa Fibichova za součinnosti téměř 700 zpěváků z 22 spolků župní festival (zúčastnil se ho i skladatel Josef Suk). V polovině dubna 1912 obdrželo Stavební bytové družstvo v Chrudimi příslib státní záruky za zápůjčku K (v Chrudimi tak mohlo být postaveno 20 rodinných domků po K; stavebníci složili na hotovosti pouze 800 K, K na každý dům půjčily chrudimské peněžní ústavy a K garantoval stát). 17. dubna 1912 mohli naši předkové sledovat kruhovité zatmění Slunce (v našem regionu však v době od 12 hodin 5 minut do 14 hodin 45 minut zakryl Měsíc Slunce 9/10 jeho plochy). Jak je to s příměstskými tábory Mama klubu na léto 2012? V poslední době se množí dotazy, jaký program připravujeme pro děti na letní prázdniny. Proto přinášíme tuto informaci. Letos připravujeme rozšířenou sadu několika příměstských táborů v době letních prázdnin. Tyto tábory jsou primárně určeny dětem, které nemohou trávit volný čas samy. My jim tímto nabízíme zajímavý způsob trávení části jejich prázdnin. Mnohé děti v jistém věku nemají odvahu odjet mimo domov na běžný letní tábor. Příměstský tábor, ze kterého se každé odpoledne vracejí domů, je pro ně přijatelnější variantou. Rodiče tak nemusí řešit otázku, co s dětmi, když oni sami musí do zaměstnání. Příměstský tábor je pro ně také finančně přijatelnější variantou proti pobytovému letnímu táboru. Nabízíme místa v táboře také pro děti předškolního věku, které jsou již zvyklé na kolektiv a odloučení od rodičů, například z mateřské školy. Termíny a náplň jednotlivých letošních letních táborů: Od 9. do 13. července připravují lektorky Dáša a Míša týden plný zábavy pod názvem Piráti z Karibiku II určený dětem od 4 do 10 let. Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na duben Ochutnávka jídel ve hod. v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Seznamte se, prosím v hod. v Měšťanské restauraci. Kavárničky ve hod. v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů ve hod. v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského. Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 2., 16. a v 9.00 hod. druhá skupina 3., 10., 17. a v 9.00 hod. Výročí měsíce 17. dubna 1932 zemřel v Chrudimi varhaník, ředitel zdejšího kůru, hudební skladatel a dirigent Slavoje Jindřich Emanuel Siegl. 18. dubna 1917 zemřel v Praze Karel František Pštross, majitel starobylého pivovaru U Fleků (jeho rod pocházel z Chrudimi). 20. dubna 1902 se dostalo milovníkům hudby v Chrudimi vzácného uměleckého prožitku na velkém slavnostním koncertu se ve velkém sále Průmyslového muzea představila slavná zpěvačka Marie Gorlenko Dolinová, první kontraaltistka carské opery v Petrohradě a sólová pěvkyně ruského cara. ČSR doma buduje, ve světě usiluje o mír bylo téma přednášky, se kterou se 23. dubna 1947 představila chrudimské veřejnosti v hotelu Bída poslankyně ÚNS JUDr. Milada Horáková. Na III. mezinárodní výstavě manipulace s materiálem a skladového hospodářství INTRAMA 72, konané dubna 1972 v Ostravě, získala Transporta Chrudim zlatou medaili za vysokozdvižný čelní vůz DVHM dubna 1947 se v Chrudimi konalo slavnostní vyřazení prvních žáků letecké školy (zúčastnil se ho náčelník hlavního štábu armády gen. B. Boček, velitel letectva divizní gen. A. Vicherek a náčelník letectva gen. J. Hanuš). Početnická a organizační služba, závod 052 v Chrudimi, otevřela 27. dubna 1972 nové výpočtové středisko, v němž byl instalován samočinný počítač TESLA 200 (byl určen ke zpracování agendy oběhu zboží na úseku velkoobchodní činnosti ve východočeském kraji). V dubnu 1987 byla zahájena výstavba I. etapy chrudimského sídliště Stromovka (kromě 9 obytných domů s 628 byty zde měla být postavena prodejna potravin, objekt pro služby a osvětové zařízení). Pavel Kobetič V následujícím pracovním týdnu (od 16. do ) si mohou děti stejné věkové kategorie užít sportování i turistiky. Pod vedením profesionálního vojáka nahlédnou pod pokličku letectví, lezectví a navštíví vojenský areál. Lektory tohoto tábora budou Věra a Roman Kuzmovi. Od 6. do si děti od 4 do 10 let opět mohou užívat pohádek, tvoření i tematicky laděných výletů spolu s Dášou a Míšou na Pohádkovém táboře II. Jak vyrostli čuníci, koníci a krávy? Jak se daří na statku? Co se změnilo u zvěře divoké? V návaznosti na úspěšný tábor z loňského roku připravuje Věra a Markéta další dávku výletů a exkurzí na poslední tábor Hrátky se zvířátky v termínu od 27. do určený dětem od 6 do 10 let. Od počátku dubna můžete na všechny tyto tábory hlásit své děti osobně v Mama klubu. Zde budou k dispozici přihlášky i bližší informace. Vše lze zařídit také em na seznam.cz. Do kolonky Předmět pište prosím příměstský tábor a termín, o který máte zájem. Věra Kuzmová, Mama klub třetí skupina 4., 11. a v 9.00 hod. Národní divadlo přednášející paní RNDr. Jana Procházková Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici výlet první skupina ve hod. druhá skupina v hod. Počítač a jeho význam vede pan Martin Keller v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 10. a v hod. druhá skupina 11. a v hod. Příjemné prožití svátků jara, hodně sluníčka a pohody Vám přejí zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim 6

7 KČT Chrudim Vejšlapy v dubnu 2012 Prosíme, sledujte změny jízdních řádů pro autobusy od a naše vývěsky. sobota 7. dubna Trhová Kamenice Hlinsko (12 km) Sraz: autobusové nádraží Chrudim v 8.05 hod., stanoviště č. 9. Odjezd v 8.15 hod. Vedoucí: Ludmila Machová, tel středa 11. dubna Holíčky Chrudim (15 km) Sraz: na autobusovém nádraží Chrudim v 8.15 hod. Odjezd v 8.33 hod. Vedoucí: Jan Tesař, tel sobota 14. dubna Hněvčeves Všestary po stopách bitvy r (15 km) Sraz: na nádraží ČD Chrudim v 6.20 hod. Odjezd v 6.44 hod. Vedoucí: Milan Ždímal čtvrtek 19. dubna Kukátko posezení v restauraci Bowling, Palackého ulice, Chrudim, od 17 hod. sobota 21. dubna Bojanov Nasavrky Čistou stezkou úklid plastových odpadků na trase 9 km. Sraz na autobusovém nádraží Chrudim v 8.20 hod. Odjezd v 8.35 hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová, tel středa 25. dubna Bojanov Horní Bradlo (14 km) Sraz: na autobusovém nádraží v 8.20 hod. Odjezd v 8.38 hod. Vedoucí: Hana Rýzová, Jarmila Slaninová sobota 28.dubna Kolem Bohdanečských rybníků (14 km) Sraz: na nádraží ČD Chrudim v 7.10 hod. Odjezd v 7.39 hod. Vedoucí: Hana Pilařová, Josef Kožený, tel sobota 5. května Zahájení Lázeňské sezóny v Bohdanči Srdečně zveme na odpolední společenskou akci, podrobnosti na vývěskách a v Infocentru. Vedoucí: Hana Pilařová, Josef Kožený, tel Rádi Vás přivítáme na našich akcích. Záleží na Vašem rozhodnutí. Základní informace viz výše, podrobnosti u vedoucích a na našich nástěnkách, v Infocentru a na Jan Tesař, předseda klubu KČT Treking Chrudim v dubnu Velikonoční jízda cykloturistika (45 km) Miloslava Pondělíčková, tel , Odemykání Chrudimky z kola cykloturistika (45 km) Ing. Pavel Marek, tel , Český ráj BUS, pěší turistika (20 km, 15 km) Ing. Jiří Machek, tel , Čarodějnice na kole cykloturistika (20 km) Miloslava Pondělíčková, tel , Vlastimil Škvára Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v dubnu 2012 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. ne spol. 2. po muži 3. út ženy 4. st muži 5. čt ženy 6. pá spol. 7. so spol. 8. ne spol. 9. po. zavřeno zavřeno zavřeno 10. út ženy 11. st muži 12. čt ženy 13. pá spol. 14. so spol. 15. ne spol. 16. po muži 17. út ženy 18. st muži 19. čt ženy 20. pá spol. 21. so spol. 22. ne spol. 23. po muži 24. út ženy 25. st muži 26. čt ženy 27. pá spol. 28. so spol. 29. ne spol. 30. po muži Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Přesnou provozní dobu včetně pronájmů a rezervací najdete v týdenních upřesněních na V sobotu od do hod. se koná ZUMBA MARATHON na Zimním stadionu v Chrudimi. Přihlášky v prodejně OK Sport v Chrudimi, Široká ul. 115, tel , Zároveň proběhne v tento den testování in-line bruslí od do hod., taktéž na zimním stadionu v Chrudimi. Přijďte vyzkoušet jízdu na in-linech. Od druhé poloviny dubna začíná in-linová sezóna na zimním stadionu v Chrudimi. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Sportovišť. Sdružení dobrovolných záchranářů a Klub chrudimských výsadkářů pořádají ve dnech v lokalitě Jiskra Na Bělidle na Seči letní dětský tábor. Tábor je umístěn v malebném místě u lesa na břehu řeky. Podrobnější informace získáte na tel. Bc. Jiří Steiner , Mgr. Luděk Marousek nebo Eva Šíbová Odkaz na foto z loňského tábora: tabor-sec.rajce.idnes.cz/2011-indiana-jones. Co nového v mateřských školách? I letos bude Mateřská škola v sídlišti U Stadionu pro rodiče i pro veřejnost pořádat prodejní velikonoční výstavu ve dnech 3. a 4. dubna. Děti i učitelky přispějí výrobky s velikonoční tematikou. Jistě bude z čeho vybírat. Ve dnech 19. a 20. dubna 2012 proběhne v MŠ U Stadionu zápis dětí na příští školní rok. Dne bude na zahradě MŠ oblíbený čarodějnický rej. Mateřská škola v ulici Strojařů pravidelně připravuje společné aktivity, které umožňují přirozené setkávání malých dětí a seniorů. Při těchto setkáních se obě generace navzájem poznávají, což přispívá k oboustrannému pochopení odlišných věkových specifik a větší vzájemné toleranci. Děti se učí chovat citlivě a ohleduplně ke starším lidem, komunikovat s nimi a prožívat společné chvilky. V čase Velikonoc a Vánoc si přichází senioři do MŠ s dětmi vyrobit drobné předměty, se kterými si kousek radosti a potěšení odnesou i domů. Každé setkání je pro obě strany radostí a malí jsou rádi, že mohou babičky a dědy potěšit a rozveselit. Také v MŠ v ulici Dr. Jana Malíka bude největší dubnovou událostí zápis dětí, proběhne úklid okolí školky v rámci akce Ukliďme svět, bude odevzdán hliník pro Hliníkožrouta a předškoláci navštíví planetárium v Hradci Králové. Před Velikonocemi se budou plést pomlázky s kouzelným dědečkem, děti zhlédnou pohádku Tygřík Péťa a O bílé kočičce, navštíví letiště v Pardubicích a v Pohledu se poučí v lesní pedagogice. Ve spolupráci s Kruhem zdraví a Ekocentrem Paleta proběhne přednáška o zdravé výživě. V Mateřské škole v sídlišti Víta Nejedlého se věnují sportu pod heslem Sportem ke zdraví aneb Chrudimský rok sportu. Děti jsou tam v pohybu neustále: absolvují zdravotní cvičení, pohybové hry, cvičí na nářadí a overballech, zdolávají překážkové dráhy. Při pobytu venku na školní zahradě hrají děti fotbal a jiné míčové hry, jezdí na odrážedlech, tříkolkách a koloběžkách, využívají průlezek na velké lodi, šplhají a sjíždí po tyči nebo klouzačce. Sílu a odvahu upevňují na herní sestavě se šplhadly, lany a kruhy. V horkých letních dnech se rády osvěžují v brouzdališti s chladnou sprchou. Starší děti zdolají cestu do Slatiňan a zpátky pěšky, účastní se kurzů v plavecké škole v krytém bazénu, navštěvují dopravní hřiště. V letošním roce jezdí na lyžařský výcvik do Hlinska. Děti pravidelně docházejí do atletického kroužku. Získané dovednosti zúročí na Atletickém dni pro předškoláky a v krajském finále Sportovních her mateřských škol v Pardubicích. Této soutěže jsme se zúčastnili již třikrát a jednou přivezli bronzové medaile. Samozřejmostí je zapojení do sportovních akcí pořádaných městem, do Běhu naděje, do Sportovního odpoledne v Městském parku, Dne bez aut apod. S využitím podkladů S. Holubové (MŠ U Stadionu), Jany Machové (MŠ Strojařů), Dany Jožákové a Zuzky Rakové (MŠ Pastelka, Dr. J. Malíka), Hany Mikulkové (MŠ Víta Nejedlého) 7

8 Setkání ministrantů Královéhradecké diecéze v Chrudimi V sobotu 21. dubna se v Chrudimi uskuteční Diecézní ministrantské setkání. Jedná se o každoroční setkání chlapců a děvčat pomáhajících u oltáře při římskokatolických bohoslužbách. Tímto způsobem se děti sejdou již po sedmé. První taková akce proběhla v roce 2006 v nedaleké Skutči. V dalších letech se ministranti sešli v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Kutné Hoře, Vysokém Mýtě a v minulém roce v Červeném Kostelci. Proč byla letos vybrána právě Chrudim? Důvodů bylo více. Kromě dobré dopravní dostupnosti a krásného historického města hrála roli i ochota místních podílet se. Ano, snažíme se o akci technicky postarat, ale především chceme být dobrými hostiteli pro děti z různých koutů východních Čech. V souvislosti s živou úctou k milostnému obrazu chrudimského Salvátora jsme dali celému setkání motto Hledejte jeho tvář! Motivační scénka v kostele Nanebevzetí Panny Marie nás přenese do roku Dorota Skákalíková sice zachrání obraz Salvátora před Švédy, ale bude třeba vypátrat místo, kam ho ukryla. Skupiny chlapců a děvčat postupně obejdou šest stanovišť, na kterých budou plnit různé úkoly. Snad se jim tak podaří rozluštit Dorotinu závěť a objevit skrytý obraz Kristovy tváře. Po obědě přinesou ministranti spolu s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem ve slavnostním průvodu nalezený obraz do kostela Nanebevzetí Panny Marie a budou zde slavit bohoslužbu, kterou zpěvem doprovodí místní mládež. Děkuji vedení města ale i dalším složkám za vstřícnost a pochopení. Věřím, že pro nás všechny bude radostí setkat se s dětmi, které k nám přijedou na ministrantské setkání Věřím, že se jim v naší krásné Chrudimi bude líbit a že zde zažijí poučení i dobrodružství. P. Jiří Heblt, arciděkan První internetová lékárna včeskérepublice Buďte zdraví ivjarním období! NAŠE CENA: 183 Kč BĚŽNÁ CENA: 210 Kč Rakytníček multivitamínové želatinky přispívákesprávné činnosti zažívacího traktu podporuje přirozenou obranyschopnostorganizmu přispívákdobrémufyzickému stavuaposiluje činnostsrdce udržuje zdravoupokožku ajepřirozenýmantioxidantem Lékárna.cz Vám nabízí veliký sortiment Volně prodejných léků, doplňků stravy avitamínů za super ceny. Zvolte osobní odběr Chrudim a neplaťte poštovné.výdej osobních odběrů:lékárna Prima, Fibichova 41, Chrudim, tel , , po-pá hod. Veselý duben ve Speciální základní škole Chrudim V dubnu jsme pro Vás opět připravili zajímavou nabídku činností pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiče v době hod. ukázková hodina logopedické péče v čase hod. činnost cyklistického kroužku, muzikoterapie, cvičení pro rodiče s dětmi, ukázka dětských masáží, aromaterapie, kraniosakrální terapie, bazální stimulace od 8.40 do hod. ukázka práce s interaktivní tabulí, artefiletická dílna, trampoterapie od do hod. ukázka práce ve stimulační místnosti. Bližší informace na tel Časový harmonogram bude vyvěšen na vstupních dveřích školy. Těšíme se na Vaši návštěvu! Kolektiv pedagogů Speciální ZŠ Chrudim Jarní kurz snižování nadváhy vchrudimi od 5. dubna Sleva 10%a další výhody pro členy Klubu pevného zdraví VZP. STOP STOB OBEZITĚ HUBNEME SIVOU MÁLKOVOU Kreativní studenti Obchodní akademie soutěžili v Praze na VŠE Ve čtvrtek 16. února 2012 se vybraní studenti chrudimské Obchodní akademie zúčastnili celostátní soutěže Creativity & Innovation Challenge 2012 Nový svět spolupráce. Soutěž připravila ve spolupráci s VŠE v Praze mezinárodní nezisková vzdělávací organizace Junior Achievement. Soutěžení nebylo snadné. Účastníci byli rozděleni do družstev po pěti, kde měli vypracovat společný projekt a následnou prezentaci před odbornou porotou. Zadání znělo vytvořit zcela nový produkt Social Business, jehož prostřednictvím lze zlepšit komunikaci mezi lidmi, obchodními společnostmi, zákazníkem, konkurencí apod. Cílem soutěže bylo motivovat mladé středoškoláky ke kreativním a inovativním nápadům na řešení aktuálních témat v oboru vědy a techniky, vzdělávání nebo sociální sféry. Svých úkolů se všichni zhostili velmi aktivně a ve finále se ukázalo, že i nápaditě. Naši školu reprezentovali studenti Jan Ševčík, Zdeněk Tománek, Šárka Kvirencová, Aneta Nováková a Sabina Mošnerová. Družstvo Sabiny Mošnerové získalo 1. místo a družstvo Anety Novákové 2. místo, což je vynikající výsledek. Jan Ševčík, OA Chrudim, 3. C Kurz je vhodný ipro diabetiky 2. typu. První lekce je pro všechny přihlášené zájemce ukázková abezplatná. V případě zájmu Vás čeká tříměsíční program pod odborným dohledem psycholožky PhDr. Ivy Málkové, lektorky Jany Boučkové acvičitelky Jany Machové zespolečnosti STOB. Informace na tel , více na 2 Pronajmeme ordinaci 35 m v 1. poschodí staré polikliniky vpalackého 165 se společnou čekárnou. Vhodné pro psychologa, logopeda, fyzioterapii, masáže. Kontakt: Zdraví na vlastní oči metodou Darkfield stačí kapka živé krve! Konzultace, objednávky: E. Feyfarová, , DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MASÁŽE U SALVÁTORA Masérkasdlouholetoupraxí J. Vávrová Vás zve od17hod. do nové provozovny, ukázka masáží. DÁREK PRO KAŽDÉHO Břetislavova 64, Chrudim I,mobil: č. 4/2012 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , chrudim-city.cz. Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 7. března

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ KRYTÉ PROSTORY PROVOZOVNA: Popovice 379, tel.: (+420) 724 390 839 e-mail: info@amfikbukovina.cz RESTAURACE Kapacita: 40 míst + 40 míst terasa Příjemné posezení na letní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více