MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne nabytí areálu AFK Chrudim (letního stadionu V Průhonech), stejně jako to předtím učinila Rada města Chrudimi. Areál Letního stadiónu AFK nabývá město Chrudim od občanského sdružení AFK LS na základě příslušné Smlouvy o bezúplatném převodu ke dni Pokračovalo tak v řadě podobných rozhodnutí z minulosti. V posledních 20 letech se v naší republice stává často, že obce do vlastnictví a správy přebírají sportovní zařízení od sportovně zaměřených občanských sdružení (za reálného socialismu se používal termín společenské organizace ). Pro občanská sdružení se zjevně již dříve stávalo a nadále stává čím dál obtížnějším zajistit údržbu Ve dnech 27. a 28. ledna 2012 se jako každoročně uskutečnil zápis do prvních tříd čtyř základních škol v Chrudimi. K zápisu se dostavilo 320 dětí, což je stejný počet jako v loňském roce. Oproti zápisu v roce 2011 bylo letos o 15 odkladů méně. Jejich počet není uzavřen a může se změnit, protože někteří rodiče v současné době ještě odklad řeší. Do ZŠ v ulici Dr. Malíka přišlo k zápisu 83 dětí, v loňském roce 90 dětí, v ZŠ v ulici Dr. Peška se k zápisu dostavilo 96 dětí, loni 92 děti, ZŠ na Školním náměstí má zapsaných 63 prvňáčků Město Chrudim od roku 2001, kdy začalo realizovat mezinárodní projekt Zdravé město a Místní agenda 21, soustavně a systematicky pracuje na zlepšování podmínek života ve městě. Jednou z priorit tohoto projektu je vracet do prvovýroby co nejvíce recyklovatelných materiálů. Má k tomu vytvořený systém shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na jeho katastrálním území. Tento systém provozují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. Po jednání Rady města, kdy byla schválena smlouva o spolupráci s organizací ASEKOL s. r. o., se tato činnost ještě rozšíří o další aktivity. ASEKOL je společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení Rostoucí břemena měst a provoz rozsáhlých a jaksepatří mohutných areálů a budov (golfová střediska jejich provozovatelé obvykle městům nepředávají). Hledají proto pomoc u veřejné správy, zejména u měst, jejichž volené reprezentace jsou takto postaveny před těžkou volbu, kdy nakonec často (a zřejmě obvykle) převáží snaha udržet sportovní park technicky udržovaný a v provozu pro širokou veřejnost a pro sportovní kluby různého zaměření. Náklady na provoz a údržbu je pak nutno citlivě rozvrhnout a vyvážit tak, aby dotace mohly být únosné a stav věcí dlouhodobě udržitelný. Podíváme-li se do chrudimské historie, zimní stadión byl prvním v řadě objektů, které město Chrudim převzalo spolu s budovou šaten, saunou, garážemi, dílnami, strojovnou a příslušnými pozemky. Na město Chrudim byly tyto objekty převedeny Darovací smlouvou z Dále došlo k převodu stadiónu SK Chrudim (č. p. 230/II) včetně příslušných pozemků. V tomto případě šlo o Kupní smlouvu ze Předposledním objektem byl areál TJ Sokol, rovněž s příslušenstvím. Zde se jednalo o převod Smlouvou o bezúplatném převodu majetku, která byla podepsána a převod nabyl účinnosti k A nyní jak bylo uvedeno shora došlo na letní stadion AFK Miroslav Tejkl, místostarosta Stručná statistika zápisu do prvních tříd základních škol v Chrudimi (loni jich bylo 51) a v ZŠ v sídlišti U Stadionu do prvních tříd nastoupí 78 budoucích školáčků, v roce 2011 jich bylo zapsáno 87. V souladu s koncepcí základního školství v Chrudimi budou otevřeny 2 třídy v ZŠ v ulici Dr. Malíka, 3 třídy v ZŠ v ulici Dr. Peška a 2 třídy v ZŠ v sídlišti U Stadionu. Vzhledem k velkému počtu dětí budou oproti koncepci školství otevřeny 3 třídy v ZŠ na Školním náměstí. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče přeje všem prvňáčkům hodně úspěchů. js Zpětný odběr elektrozařízení a baterií z domácností organizuje celostátní systém zpětného odběru těchto produktů. Firma je oprávněna ke zpětnému odběru historických elektrozařízení a nových zařízení ze skupiny 3 (tj. výpočetní a kancelářská technika, např. PC, tiskárny, kopírky, mobilní telefony), skupiny 4 (spotřební elektronika, např. televizory, rádia, videorekordéry ) a skupiny 7 (hračky, vybavení pro volný čas a sport), dále nových zařízení ze skupiny 6 (elektrické a elektronické nástroje, např. vybavení domácích dílen), skupiny 8 (lékařské přístroje) a skupiny 9 (přístroje pro monitorování a kontrolu). Na základě schválené smlouvy ASEKOL zajistí zpětný odběr elektrozařízení a baterií z domácností prostřednictvím stacionárních kontejnerů pokračování na straně 2 1 Město Chrudim nositel prestižní ceny OSN Bude v dubnu Martin Kámen: Současné baroko Výstava fotografa Martina Kámena (1982) Výstava otevřena od 21. března do 1. května 2012 Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha Hudební festival Athény východních Čech 2012 pátek 27. dubna neděle 29. dubna chrudimský hudební pátek zahajovací koncert festivalu CHHP Komorní filharmonie Pardubice pátek 27. dubna v 19 hodin, Velký sál Muzea Schola Gregoriana Pragensis umělecký vedoucí David Eben pátek 27. dubna v hodin Muzeum barokních soch Výlet festivalu Výlet (kolem Podhůry) s koncertem hudby doby císaře Rudolfa II. v kostele nejsvětější Trojice v Sobětuchách sobota 28. dubna od 9 do 13 hodin Sraz v 9 hodin u Muzea Prodaná nevěsta sobota 28. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Slavnostní závěrečný koncert s udílením cen Osobnost města Chrudim neděle 29. dubna v hodin Velký sál Muzea Swingové odpoledne Účinkují KYX Orchestra, Mladý týnišťský Big Band a Black Buřiňos ZUŠ Týniště nad Orlicí neděle 29. dubna od 14 do 18 hodin Resselovo náměstí Příloha: Chrudim Dnes Více na Nezapomeňte uhradit místní poplatky za psy nejpozději do 30. dubna 2012! Příští uzávěrka:

2 pokračování ze strany 1 rozmístěných na veřejných místech ve městě. Tyto kontejnery jsou vybavené bubnovým vhozem a schránkou na baterie a akumulátory. Věříme, že se takto sníží množství elektrozařízení a baterií odkládaných společně s komunálním odpadem a že se sníží náklady města na odpadový systém. Současně se zvýší komfort pro občany a zpětný odběr bude pro ně co nejméně zatěžující. Zároveň se posílí ochrana životního prostředí a budou využity druhotné suroviny vhodné pro další zpracování. Do sestavy na stanovištích barevných kontejnerů určených pro sběr vytříděných složek komunálního odpadu (ke žlutým na plasty, modrým na papír, zeleným na sklo) přibude další barva červená. Do červených kontejnerů bude možné odložit elektrozařízení bez ohledu na výrobce a datum jeho uvedení na trh. Limitující je pouze velikost vhozového otvoru. Větší elektrozařízení přijme bezplatně Sběrný dvůr Technických služeb v ulici Obce Ležáků. Pro lepší budoucnost naší Země udělejme jen to, že dáme do každého kontejneru, co tam patří. Petr Řezníček, starosta Granty na rok 2012 schválené Radou města Chrudim dne usnesením č. R/55/2012 Organizace návrh Kč 1 Acet ČR, o. s Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 0 4 Klub českých turistů Chrudim Občanské sdružení Altus Naděžda Gutzerová Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Ekocentrum Paleta Ekocentrum Paleta Mama klub Chrudim 0 11 Mateřská škola, Sv. Čecha 345, Chrudim Péče o duševní zdraví region Pardubice Oblastní spolek ČČK Chrudim Asociace sportovních oddílů Fitcentra Chrudim 0 15 Šance pro Tebe, o. s Mama klub Chrudim 0 17 TyfloCentrum Pardubice, o. p. s Občanské sdružení Kontakt Ústí n. Orlicí vyřazeno z projednávání dle domluvy s R. Pochobradskou dostávají Kč z rozpočtu Odboru soc. věcí a zdravotnictví 19 Nikola Holeková, Vanda Sůrová V Mraveništi 0 20 Mama klub Chrudim Celkem Kulturní dotace do Kč schválené Radou města Chrudim dne usnesením č. R/57/2012 č. Organizace Navrženo komisí Kč činnost projekt 1 Promusic Český lidový soubor Chrudim, o. s Čajový klub Familiaris Domini Regis Kacafírek, loutkářský spolek Chrudim Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim Jana Baboráková, Ivan Baborák Vodácké sdružení Kačeři Slavoj, pěvecký a hudební spolek v Chrudimi Chrudimská Komorní filharmonie, občanské sdružení hudebníků, učitelů a žáků ZUŠ a přátel orchestru města Chrudim Chrudimští patrioti Rytíři Černého vlka Hudební spolek Chrudim Naděžda Gutzerová Melodie Chrudim, o. s Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek Yanderov Sdružení rodičů a přátel dětského folklorního souboru Kuřátka Chrudim, o. s Malikchor Chrudim Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, občanské sdružení Salvátor Chrudim, o. s Klub rodičů při ZUŠ Chrudim Šance pro Tebe, o. s Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Občanské sdružení MaChr za Chrudim malebnou Římskokatolická farnost arciděkanství Chrudim Mama klub Chrudim Mama klub Chrudim Celkem Do druhého kola zbývají Kč. Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o vydání mapy vybraných organizací působících v sociální oblasti ve městě Chrudim, která je v současné době k dispozici. V této mapě jsou uvedeny organizace sídlící nebo působící v Chrudimi, včetně kontaktů a stručného popisu služeb. V případě zájmu si můžete mapu vyzvednout v kanceláři koordinátora KPSS Martina Dytrta (Pardubická 67) nebo v Informačním centru (Resselovo nám. 1). Pokud máte zájem zapojit se do procesu zlepšování sociálních služeb v našem městě, obraťte se na koordinátora komunitního plánování sociálních služeb, Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, tel , mobil , martin. Další informace naleznete na webových stránkách města Chrudim Komunitní plánování sociálních služeb. Martin Dytrt, koordinátor KPSS Chrudim Chrudimští patrioti v roce 2012 Naše občanské sdružení se sešlo 30. ledna 2012 na výroční členské a volební schůzi, aby zhodnotilo svoji činnost za uplynulé 2 roky, zvolilo si nový výbor a naplánovalo další činnost. V letech 2010 a 2011 jsme uspořádali celkem devět přednášek a besed s veřejností, které se týkaly chrudimských problémů. Dále jsme přivezli a instalovali 3 výstavy týkající se výstavby a architektury. Pro další období byl zvolen nový výbor ve složení Josef Kopečný předseda, Lubomír Motyčka místopředseda, Zuzana Dostálková ekonom a pokladní, Vladimír Bálek tajemník, Petr Bohatý styk s veřejností, média. V nejbližším období jsme zajistili besedu s městským architektem Markem Janatkou, která proběhla 1. března 2012 v Sůvě na téma Architekt a město. Zaměřena byla na nový územní plán a na poznatky nového městského architekta z problémů v Chrudimi. Na duben plánujeme besedu na naše dlouhodobé téma doprava ve městě, obchvat se zaměřením na znečištění ovzduší a hluk z dopravy. V květnu bychom se rádi věnovali problematice chrudimského školství vždyť za Rakouska a 1. republiky měla Chrudim přízvisko Athény východních Čech. Co z této slávy zbylo do dneška? Na všechny akce vyvěšujeme pozvánky na všech 30 plakátovacích plochách v Chrudimi a oznamujeme je i na našich webových stránkách oddíl Přednášky, výstavy. Budeme jenom rádi, pokud se k nám přidají i další zájemci o dění ve městě a pomohou nám hledat řešení chrudimských problémů. Přihlásit se k Chrudimským patriotům můžete nejlépe u Mgr. Z. Dostálkové v budově Komerční banky. Na našich akcích i přímo v našich řadách Vás rádi přivítáme! Josef Kopečný, předseda o. s. CHRPAT 2

3 č. Organizace Navrženo komisí Kč činnost projekt 1 Česká křesťanská akademie, místní skupina Chrudim Přátelé Chrudim AVZO Svaz tělesně postižených, místní organizace Chrudim Konfederace politických vězňů M klub Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje Český svaz chovatelů Chrudim Český svaz bojovníků za svobodu ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov Občanské sdružení Altus Občanské sdružení Altus Občanské sdružení Altus Společnost seniorů a jejich přátel Společnost seniorů a jejich přátel Společnost seniorů a jejich přátel Český zahrádkářský svaz Ekocentrum Paleta, pobočka Chrudim Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů Chrudim Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Chrudim Český červený kříž, oblastní spolek Chrudim Český červený kříž, oblastní spolek Chrudim Sbor dobrovolných hasičů Topol Šance pro Tebe, o. s Mama klub Chrudim Když-tak Péče o duševní zdraví Celkem Dotace ostatní do Kč schválené Radou města Chrudim dne Do druhého kola zbývá k rozdělení Kč Kč Dotace ostatní nad Kč schválené Zastupitelstvem města Chrudim dne č. Organizace Navrženo komisí Kč činnost projekt 1 MS Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Chrudim Výuka anglického jazyka v TyfloCentru Pardubice, o. p. s. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. realizuje projekt s názvem Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Jednou z aktivit, kterou může TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. díky podpoře projektu realizovat, je výuka anglického jazyka. Jedná se o pravidelnou aktivitu, která je realizována cca dvakrát do měsíce. Kurz je plně přizpůsoben potřebám lidí s těžkým zrakovým postižením, výuka probíhá v malé skupině uživatelů. Výukové materiály jsou poskytovány ve zvětšeném černotisku, v digitální podobě či zvukové podobě, dle individuálních potřeb uživatelů. Důraz je kladen nejen na teoretické znalosti slovíček, ale především na praktickou možnost využití znalostí a na konverzaci. V dnešní době se anglická slova objevují v mnoha oblastech každodenního života, např. v oblasti výpočetní techniky, hudby apod. Uživatelé znalosti také prakticky použijí na zahraniční dovolené či dokáží poradit dětem s domácím úkolem. Znalost anglického jazyka napomáhá uplatnění ve společnosti a na trhu práce, na řadě pracovních pozic je požadována alespoň základní znalost anglického jazyka. Hlavním cílem vzdělávacích aktivit v rámci tohoto projektu je pomoci lidem se zrakovým postižením k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a tím pozitivně ovlivňovat proces integrace do společnosti a kvalitu života. Zároveň vzdělávací aktivity motivují k aktivnímu životu, rozšiřují spektrum znalostí a zmírňují osamělost a izolovanost lidí s těžkým zrakovým postižením. Mgr. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o. p. s. Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením Nevíte si rady a potřebujete poradit? Obraťte se na Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje. Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se například o pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpečení ČR a to zejména v oblasti invalidních důchodů, státní sociální podpory, přípěvku na péči, dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku. Můžete se na nás také obrátit při sepisování žádostí, námitek, odvolání a vyplňování formulářů. Naše pomoc také spočívá v podpoře při hledání vhodného pracovního místa a při sepisování strukturovaného životopisu. Při řešení situace vám bude umožněna práce na počítači, využití scanneru, tiskárny a telefonu. Centrum je otevřené od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin a sídlí v Chrudimi v Revoluční ulici č. p Můžete také zavolat na telefonní čísla , Andrea Dubcová, DiS., sociální pracovnice Novinky z oddělení dokladů 1. Bohužel delší čekání Po změně zákona o občanských průkazech přešel náš úřad, stejně jako ty ostatní, na nový systém výroby občanských průkazů. Ten s sebou přinesl mnoho změn pro úředníky, ale bohužel také prodloužení čekacích lhůt pro klienty. Je třeba si uvědomit, proč tomu tak je: - MěÚ Chrudim je jediným úřadem správního obvodu, který může žádosti o občanské průkazy pořizovat a doklady vydávat (do konce roku mu pomáhalo ještě 11 matrik), ve správním obvodu žije přibližně 82 tisíc obyvatel; - nově musí klienti procházet dvojí kontrolou, která je ze zákona povinná, tj. kontrolou v systému občanských průkazů a kontrolou souladu systému na pořízení dokladů. Vzhledem k místním podmínkám není možná kontrola v jednom místě nemáme na to ani prostor, ani možnost umístění všeho nezbytného technického zařízení; - vybavení úřadu, byť jen jediným dalším pracovištěm na pořizování dokladů, by s sebou přineslo provozní náklady ve výši cca 1,1 milionu Kč každý rok, pozor vůbec nehovoříme o částce na přebudování celého pracoviště v řádech milionů korun; - pracovnice oddělení osobně zajišťují od února 2012 navíc nábory všech žádostí klientů, kteří se nemohou na úřad dostavit ze zdravotních důvodů, vyjíždějí za nimi se speciálním zařízením, žádosti dále zpracovávají na pracovišti (dříve mohli vypomoci rodinní příslušníci a matriky, dnes to s novým systémem možné není), stejné je to při vydání hotových dokladů; - počet pracovnic v oddělení zůstává i po veliké změně organizace a způsobu práce a při trvale nutném zvýšení pracovního úsilí stejný, nárůst počtu úředníků není možný. 2. Blíží se konec platnosti zápisů dětí do pasů již 26. června 2012! Upozorňujeme rodiče dětí, že k cestám mimo státy Evropské unie budou pro své děti od potřebovat cestovní pasy, a to i v případě, že jsou děti v pasech rodičů již zapsány! K vydání cestovních pasů dětí není nově potřeba osvědčení o státním občanství z krajského úřadu, ale je nutné předložit doklady, které je osvědčují, určení občanství se provádí na místě. (Rodiče ušetří 100 Kč správního poplatku a zdržení o lhůtu, která byla nutná k vydání osvědčení.) 3. Na občanky fotíme nejenom my, ale i fotografové Občané si mohou vybrat, kdo je na občanský průkaz vyfotografuje, zda zvolí službu profesionálního fotografa, anebo vyfotografování při podání žádosti o občanský průkaz na úřadě. Volba je na občanovi, systém občanských průkazů je připraven na zpracování obou variant. Pozor, na cestovní pas je nutná fotografie na úřadě. 4. My jsme službou pro Vás, ale jsme také jenom lidé Věřte, že pracovnice, které se Vám na úseku dokladů věnují, pracují s maximálním nasazením a pod stálým tlakem na kvalitu své práce. V dlouhých dnech (v pondělí a ve středu) je odbaveno až 300 žadatelů o doklady. Nový systém nutí pracovnice zvládat mnoho různorodých úkonů s nezbytnou absolutní přesností. Buďte proto prosím trpěliví a vstřícní. Naší snahou jsou Vaše včas a řádně vystavené osobní doklady, přesné a bezchybné vykonávání služby uložené nám zákony naší země. Žádná z úřednic nemá chuť ani snahu Vaši žádost zdržovat, za Vámi čekají další. Máte-li předložit doklad, nechce ho úřednice v žádném případě vidět ze své libovůle, ale proto, že jí to ukládá zákon. Závěrem si Vás dovolím vyzvat, abyste své připomínky, náměty a vyjádření k práci oddělení dokladů směrovali na mne. Rády se jimi budeme zabývat. Eva Doležalová, vedoucí Odboru správního MěÚ (tel , 3

4 Po uzávěrce: Den Země 2012 v duchu motta Jednej lokálně, mysli globálně Resselovo náměstí, čtvrtek 19. dubna od 9.30 do hodin (Podrobný program najdete na plakátech a na webových stránkách města.) Předběžný pódiový program Zahájení Dne Země, vyhlášení výsledků a předávání cen Ukliďme svět, nakrmte Hliníkožrouta, pohádka, hudební vystoupení apod. V rámci doprovodného programu budou otevřeny dílny tradičních lidových řemesel. Ve stáncích se představí ovčí a kozí farma z Licibořic, prodejci biopotravin, biozeleniny a dalších bioproduktů, obchod Mlsný pecivál s čaji a kávou, přírodní kosmetika, včelí výrobky, výrobky Fair Trade, výrobky z Ateliéru MH, výrobky ze dřeva, keramika apod. Do stánků se přijďte seznámit s aktivitami Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, s úklidovou technikou Technických služeb, Ekocentrem Zelený dům, Mama klubem, Momo Chrudim, o. p. s. U stánku Ekocentra Paleta můžete navštívit interaktivní infostan o environmentálně šetrném stavění domů z přírodních materiálů. Budou prezentovány ukázky přírodních stavebních materiálů a tepelných izolací, informační materiály, počítačová prezentace stavby domů ze slámy a hlíny. Na místě bude i praktický workshop, v průběhu dne můžete vyzkoušet omítání provizorní slaměné stěny hliněnou omítkou včetně vlastní výroby omítky. Ruku k dílu mohou přiložit dospělí i děti! Zájemce o přednášku o stavbě slaměných domů zveme do infostanu v hodin. Přijďte si také zkusit vytvořit živý tkalcovský stav! Pochopíte princip tkaní, zjistíte, jaké je být součástkou tkalcovského stavu a zda lze tkát i ze starého papíru. VÝZVA! Máte doma nepotřebné drobné elektrospotřebiče, zářivky či hliník? Můžete je odevzdat k recyklaci do připravených nádob u stánku Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim 19. dubna přímo na Resselově náměstí. Součástí oslav Dne Země budou i následující akce: Sportovně přírodovědný den v parku Střelnice 12. dubna od 9.00 do hodin Pátý ročník zábavného dopoledne pro Vás připraví Ekocentrum Zelený dům, Ekocentrum Paleta, DDM, ČČK, Klubíčko při SŠZ a VOŠ Chrudim, dravci a sovy Jany Mazúchové a další. Zelená stezka Zlatý list místní kolo Chrudim 40. ročník celostátní soutěže dětských kolektivů s kladným vztahem k přírodě ve znalostech přírody i její ochraně. PP Ptačí ostrovy a Blehovsko. Start 12. dubna od 9.30 hodin v parku Střelnice. Partneři: DDM a SŠZ a VOŠ Chrudim. Přehlídka a burza dětských dopravních prostředků na dopravním hřišti ve čtvrtek 12. dubna od hodin Značka: Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Přilby, odrážedla i jiná vozítka vlastní, na výměnu i do prodeje s sebou. Sraz na dopravním hřišti v Chrudimi. Bližší informace na tel Sázení stromků na Podhůře v sobotu 14. dubna od 9.30 hodin Sraz na parkovišti na Podhůře. Svou účast hlaste do čtvrtka 12. dubna na tel Tradiční akce, při které sázíme malé stromky pod vedením pana hajného. Vhodné pro rodiny s menšími i většími dětmi, vítáni tatínci jako kopáči a maminky s dětmi jako sázeči. Odměnou Vám bude diplom, opečený buřt i dobrý pocit z rozšíření lesní školky o zelené mrňousky. Čištění řeky Chrudimky 14. dubna Vodácký oddíl východních Čech KVT Pardubice pořádá u příležitosti tradičního vodáckého svátku Odemykání Chrudimky zahájení vodácké sezóny veřejně prospěšnou akci. V průběhu plavby z Chrudimi do Pardubic se účastníci postarají o sběr odpadu a zútulnění koryta a břehů řeky Chrudimky. Výstava ke Dni Země dubna v DDM (Palackého 418. po. čt hod., pá hod.) Ozvěny Ekofilmu 17. dubna 2012 Městské kino Chrudim Poděkování za spolupráci na kampani patří všem výše jmenovaným partnerům. Bližší informace o programu akce sledujte na výlepových plochách města a na http.//www.chrudim.eu/zdrave-mesto. html pod odkazem Akce Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim. Šárka Trunečková Ruční mytí chodníků Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. Jak se stalo již každoroční praxí, v dubnu proběhne svoz nebezpečného odpadu podle níže uvedeného harmonogramu. Upozorňujeme, že sbírat se budou pouze nebezpečné odpady, jako např. akumulátory, zářivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postřikových látek apod. Ostatní odpady je možné předat k dalšímu zpracování ve sběrném dvoře, který je v ulici Obce Ležáků před železničním přejezdem. Starý papír, železo a další tradiční sběrový artikl je možné dát za úhradu do Sběrných surovin. Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v Chrudimi duben 2012 ÚTERÝ Víta Nejedlého parkoviště hod. Husova ul. u ZŠ směr lávka přes Chrudimku hod. Rozhledna u prodejny potravin hod. Skřivánek Nezvalova ul hod. STŘEDA sídl. U Stadionu parkoviště u prodejny potravin hod. Píšťovy prostor před č. p hod. Vlčí Hora, sídliště pod vysokým napětím hod. Presy křižovatka hod. ČTVRTEK Koželužská ul. prostor pod Kopanicí hod. Malecko U Kapličky hod. Lupáčova parkoviště hod. sídl. Leguma parkoviště před č. p hod. PÁTEK Školní náměstí parkoviště hod. Novoměstská prostor před ZŠ Dr. Malíka hod. sídl. Na Šancích parkoviště za prodejnou potravin hod. sídl. Na Větrníku u zastávky MHD hod. Družstevní u zastávky MHD hod. SOBOTA Markovice u hřiště hod. Medlešice u pomníku hod. Vestec u čekárny hod. Topol u čekárny hod. Vlčnov u rybníčku hod. Od dubna bude probíhat blokové čištění jednotlivých ulic dle nově zpracovaného plánu. Žádám tímto všechny majitele automobilů, aby respektovali dočasné dopravní značení, které budeme instalovat do jednotlivých lokalit k zabezpečení blokového čištění. Tím se vyhneme navzájem způsobeným problémům. Sběr plastů probíhá v intenzivnější formě. Svoz provádí popelářské vozidlo, které je vyčleněno pouze k tomuto účelu. Plasty lisuje a odváží je na třídící linku do Černé za Bory. Touto cestou bych chtěl společně s pracovnicemi útulku poděkovat Vám všem, kteří se podílíte na materiální a finanční pomoci útulku. Poděkování patří samozřejmě i těm, kteří pravidelně dochází do útulku a pomáhají s venčením psů. Všechny informace jsou zveřejňovány na stránkách útulku -chrudim.cz. Pokud se rozhodnete pomoci chovancům útulku, můžete tak učinit zasláním finanční částky na účet /0100, VS 1, nebo číslo zvířete v naší virtuální adopci na webových stránkách. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim 2000, spol. s r. o. budou provádět ruční mytí chodníků v uvedených lokalitách v následujících termínech: Novoměstská (celá) Václavská (celá) Dr. Horákové Vlčnovská, Na Valech Opletalova Sladkovského Obce Ležáků Palackého Masarykovo náměstí Leguma Pardubická Čáslavská (po Vaňkovy školky) Průmyslová Na Rozhledně Tyršovo náměstí, Svěchyňova Poděbradova Tovární Olbrachtova + podchod Skřivánek Družstevní TS Chrudim Po uzávěrce: Sbírka materiálních darů Diakonie Broumov i letos organizuje sbírku věcí pro potřebné. V sobotu bude na nákladovém nádraží v Chrudimi v době od 9.00 do hodin přistaven vagón Diakonie Broumov, do kterého můžete přinést dámské, pánské, dětské oděvy, bytový textil, ložní prádlo, ručníky, hračky, školní potřeby, menší funkční spotřebiče, obuv a další věci pro Vás již nepotřebné. Děkujeme. Zuzana Keraghelová, Oblastní středisko Diakonie Broumov 4

5 Slovo zavřeno nemáme rádi. V obchodech, na úřadech, když se vypravíme na návštěvu a nikdo neotevře. Zavřeno, to je jako závora, která nás odděluje od toho, co bychom chtěli, co bychom rádi, po čem toužíme, co potřebujeme. Zavřeno v nás vzbuzuje něco nemilého, překážku, hranici, plot, bariéru, přes kterou nemůžeme, něco definitivního, konečného... Ve velikonočních souvislostech, předávaných křesťanskou tradicí, si vybavíme hrob, zavřený, zatarasený balvanem... Zato obraz otevřených dveří, to je jako pozvání, přijetí, bezpečí, domov, svoboda (nikdo mě nenutí, ale ani nebrání vejít), nabídka někam patřit. Dveře nestojí samy o sobě, dveře většinou někam vedou, do domu, do zahrady, do kostela... A když jsou otevřeny, znamená to: jsi vítán, jsi očekáván, je s tebou počítáno... Pro mne jsou Velikonoce jako otevření okna ze zimou vychladlého pokoje vstříc hřejivému, sluncem provoněnému vzduchu. Tím oknem přichází naděje na něco nového, co promění můj život, co se mě dotýká, co mě povznáší (i když přesně nevím proč) a naplňuje radostí Ještě jsem Za nejstarší specializovaná sportoviště v Chrudimi lze považovat střelnice místních střelců a ostrostřelců. Chrudimští střelci využívali ke střelbě ku ptáku louky na svahu Pumberek, v roce 1739 si zřídili střelnici na parkánu nad dnešní Lázeňskou ulicí. V roce 1822 ostrostřelci na pozemku pod Pumberky zbudovali novou střelnici, jež byla v roce 1860 rozšířena o restauraci se společenským sálem (zničena požárem v roce 1955). Odtud tedy pochází název parku Střelnice. Sokolové zpočátku cvičili v zahradě kapucínského konventu, v tzv. staré vodárně, a v dalších nouzově upravených místnostech. V letech byla postavena na Tyršově náměstí sokolovna, jež byla v roce 1975 rozsáhle přestavěna, a mimo jiné se tu hrály například zápasy Královského poháru. Vzhled sokolovny před přestavbou Velikonoce znamenají: Je otevřeno Na místě pozdějšího letního kina měl svá zařízení Sportovní klub a jeho nástupci. V létě se tu hrál tenis a v zimě se bruslilo. Pouze nakrátko sem bylo umístěno hřiště pro házenou a provizorní atletický stadion (asi ). Po zániku tenisového oddílu TJ EVA v roce 1954 byly kurty využity pro volejbal, a ty posléze nahradilo letní kino (otevřeno v roce 1958). Tenisový odbor AFK Chrudim založil dnešní Brožkovy dvorce roku 1926, soukromé kurty se nacházely u vil Františka Wiesnera a Friedricha Leopolda Poppra. Celou řadu míst v Chrudimi vystřídal fotbal. Jako první oficiální hrací plocha bylo používáno cvičiště u bývalých kasáren v Čáslavské ulici. To zaniklo při výstavbě zemské hospodářské školy v roce 1903 (dnes obchodní učiliště). V letech existovalo hřiště u staré plovárny (později zde cvičila Dělnická tělocvičná jednota), hrálo se za železničním viaduktem v Čáslavské Z dějin chrudimského sportu V neřekla, že to okno má jednu zvláštnost, otevírá se zvenčí. Je to Boží okno. Velikonoce jsou oknem nebo dveřmi do nebe (tím ale opravdu nemyslím oblohu). Jimi nám Bůh dává nahlédnout k sobě, do svého pokoje. Od něj proudí teplo lásky a světlo naděje do našich smutkem, únavou, zlobou nebo lhostejností vychladlých a potemnělých příbytků. Tou Boží láskou, která se nás dotýká a proměňuje, je pro mne Ježíš trpící a Kristus vzkříšený. Velikonoce bez Krista jsou pěkným jarním prodlouženým víkendem, opentleným lidovými zvyky. Velikonoce s Kristem jsou dny otevřených oken (či dveří), jimiž září světlo naděje do našeho života s jeho radostmi i trápeními i do naší smrti. Velikonoce jsou pro mou víru jako vitamínová kůra pro oslabené tělo, okřeje jimi, posílí se, je povzbuzeno k novému životu. Přeji Vám, ať se o letošních Velikonocích potkáte s těmi otevřenými Božími okny a dveřmi a ať se Vás přes ně dotýká to oživující, nadějné, radostné a stavící na nohy Anna Lavická, farářka evangelického sboru v Chrudimi ulici i jinde. Po 1. světové válce vzniklo všesportovní hřiště za tkalcovnou (objekt ČSAD v ulici Obce Ležáků), v roce 1933 se odtud AFK přesunul do míst pozdějšího sídliště U Stadionu. Novoměstský SK hrál od roku 1925 fotbal na stadionu u vodojemu v Novoměstské ulici. Hokej se hrál v letech na tenisových kurtech AFK v městských sadech, poté na cvičišti DTJ u staré plovárny. V roce 1945 se hra přesunula na fotbalové hřiště, o rok později za sokolovnu a v roce 1947 do městských sadů. V roce 1954 vznikla ledová plocha v areálu stadionu Emila Zátopka, plnohodnotný zimní stadion byl realizován až v roce 1975 (zastřešen byl roku 2001). Za 2. světové války vznikl projekt letního stadionu pro německou školu umístěnou toho času v pedagogické škole (dnes gymnázium). Nedokončený areál byl po válce upraven pro závody na ploché dráze, které se konaly až do šedesátých let. V letech 1951 až 1965 byl budován stadion Emila Zátopka, posléze ještě dále upravovaný. V jeho blízkosti byla v roce 1957 otevřena nová plovárna, v roce 1975 zimní stadion, v lednu 1993 krytý plavecký bazén, dále hokejbalový stadion (1995), hala pro stolní tenis (1997) a skatepark (2003). Téměř všechny základní a střední školy a učiliště byly postupně vybaveny tělocvičnami, popřípadě venkovními hřišti, jež byly zároveň využívány pro sportovní vyžití veřejnosti. Tím končí naše stručné vyprávění o dějinách sportu v Chrudimi. Pokud vás toto téma zajímá, nenechte si ujít velkou výstavu, která se bude konat v září v Divadle Karla Pippicha. K této příležitosti bude vydána i publikace o historii chrudimského sportu. Ivo Šulc Pozvánka na velikonoční prázdniny Občanské sdružení Palučiny zve všechny zájemce na velikonoční prázdniny ve srubu od čtvrtka do soboty Na programu budou lidové zvyky, pletení pomlázky, výroba kraslic a velikonoční dekorace, pečení zvykoslovného pečiva. Další akcí o. s. Palučiny je slet čarodějnic v Palučinách od pátku do neděle Těšit se můžete na čarodějnické hry a soutěže, volbu Miss čarodějnice, pálení čarodějnic s programem u ohně. Podrobné informace u p. Hlaváčové (tel ) a na Chrudimský Zlatý brk Městský úřad Chrudim, oddělení sociální prevence vypisuje 9. ročník literární soutěže pro žáky a studenty. Pro někoho je jakékoliv psaní trestem. Jiným však činí potěšení, radost, úlevu. A když takovýto člověk dostane nápad, co s ním jiného, než přenést jej na papír. Máte-li jen špetku talentu, chuť a odvahu, neváhejte a pusťte se do toho. Pro letošek si můžete vybrat z těchto témat: 1. Co je to za systém, ta demokracie? 2. Útěky (od koho, kam, jak, proč ) 3. I láska má svá rizika 4. Závislost na moci Každý se může do soutěže přihlásit i s více pracemi v různých tématech. Žánr je zcela libovolný můžete napsat povídku, úvahu, reportáž, esej a třeba i báseň. Rozsah jedné práce může být maximálně tři strany formátu A4, a použijete-li počítač, tak nejmenší povolená velikost písma je 12. Lze ale psát i rukou, to jest perem přímo na papír. Své práce můžete přinést nejpozději do 27. dubna 2012 na recepci Městského úřadu v Pardubické ulici. Dejte své dílo do obálky a na ni napište heslo ZLATÝ BRK. Můžete rovněž použít a poslat práci na adresu Klasická poštovní adresa je: Městský úřad, oddělení sociální prevence Pardubická Chrudim Nezapomeňte uvést své jméno, školu, třídu, bydliště a věk. Další informace můžete získat na tel nebo (Radka Pochobradská) a (Zdeněk Jirásek), případně na výše uvedené ové adrese. Radka Pochobradská, oddělení prevence kriminality Chrudim Smaragdová svatba Manželé Věra a Petr Pelikánovi oslavili v obřadní síni v sobotu 3. března 2012 smaragdovou svatbu, padesát pět let společného života. Jubilantům popřál hodně spokojenosti, radosti, klidu a zdraví do dalších společně prožitých let pan starosta Petr Řezníček. K dobré náladě přispěl i soubor Klíčenky pod vedením I. Malinové. Jubilantům blahopřejeme. Komise pro občanské záležitosti Poznej svého teenagera Já mu vůbec nerozumím Ti mladí si ničeho a nikoho neváží Když my jsme byli mladí, tak Co z něho vyroste? Zase mě vůbec neposlouchá Pokud Vás někdy napadají takové myšlenky a chcete se dozvědět, proč tomu tak je, tak právě Vám je určena vzdělávací akce občanského sdružení Šance pro Tebe Poznej svého teenagera. Jejím cílem je zážitkovou formou přiblížit účastníkům dnešní život dětí a mládeže tak, aby mohli lépe porozumět jejich chování a naučit se s nimi lépe komunikovat. Lektorský tým tvoří Mgr. Petr Pražák a Mgr. Michal Zahradník, kteří mají několikaletou praxi v práci s mládeží. Vzdělávací akce se uskuteční dne od do hod. v sídle občanského sdružení Šance pro Tebe ve Štěpánkově ulici 92 v Chrudimi. Vzhledem k omezenému počtu účastníků je nutné se objednat em na chrudim.cz, nebo na tel Pro účastníky i pro širokou veřejnost je každé úterý k dispozici od do hod. poradna pro rodiče. Zájemce se musí objednat telefonicky či em. Vzdělávací akce Poznej svého teenagera a Poradna pro rodiče jsou podpořeny grantem města Chrudim a jsou bezplatné. Bc. Milan Štorek, Šance pro Tebe, 5

6 Poznej nové kamarády (ze Slovenska) Občanské sdružení Altus hledá mladé lidi, kteří mají chuť poznat nové kamarády a užít si společný program se slovenskými vrstevníky. Ve dnech května 2012 do Chrudimi přijedou teenageři z Prešovského kraje ve věku let, aby poznali život mladých lidí u nás. Hledáme jednotlivce, kteří by měli chuť si vzít k sobě domů na tuto dobu kamaráda či kamarádku a postarat se o jejich ubytování a stravování. Během těchto dnů bude zajištěn společný program. V něm si na seznámení zasportujeme, uspořádáme společné výlety, navštívíme některé organizace a jeden den necháme i pro Vás, abyste kamaráda mohli vzít kamkoliv. Více informací se dozvíte na u a na webových stránkách Uzávěrka přihlášek je 20. dubna Akce je připravována ve spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraje a je spolufinancována Pardubickým krajem. V budoucnu by se měla tato česká skupina podívat zase ke svým kamarádům na Slovensko. Roman Málek, Občanské sdružení Altus DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim, tel., fax , Akce v dubnu Velikonoční prázdniny: vycházka na Habrov Velikonoční prázdniny: dílny v DDM OK biologické olympiády D OK matematické olympiády Z6, Z7, Z Sportovně-přírodovědný den v parku Na Střelnici OK volejbal SŠ chlapci Den Země Rybářské závody mládeže v Markovicích Výstava ke Dni Země v DDM Chrudim Zveme všechny na velikonoční výstavu spojenou se soutěží dětských výtvarných prací na téma JARO. Letní činnost s DDM Příměstský tábor LT Mlejnek u Velin Tajuplný ostrov LT Smrčná nad Sázavou Asterix a Obelix Plavecké soustředění Taneční tábor na Sokolce Příměstský tábor Večerní keramické kurzy pro širokou veřejnost Každé pondělí od do hod. s Věrou, každou středu od do hod. s Evou. Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim Nábor handicapovaných dětí do mateřské školy Mateřská škola v ulici Svatopluka Čecha 345, Chrudim 3 přijímá i nadále handicapované nebo zdravotně oslabené děti do speciální třídy (tělesné, smyslové vady, mentální retardace, autismus, chronická onemocnění, děti s dýchacími potížemi, děti po operacích aj.). Dne 19. a 20. dubna 2012 proběhne zápis do mateřských škol v Chrudimi. Tento termín je závazný pro všechny žadatele o přijetí. Pokud jde ale o dítě vyžadující speciální pedagogické přístupy, je nutné, aby rodiče kontaktovali ředitelku školy s dostatečným předstihem a domluvili si osobní schůzku. Kapacita míst ve speciální třídě je omezena. Ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte v řádném termínu. Těšíme se na spolupráci s Vámi. PhDr. Radka Melicherová, ředitelka MŠ Východočeské národní divadlo zahájilo 1. dubna 1937 divadelní sezónu v Chrudimi hrou K. Čapka Bílá nemoc. 4. dubna 1902 zemřel ve Slatiňanech ve věku osmaosmdesáti let architekt a stavitel, čestný občan města Chrudimě František Schmoranz (v letech působil jako městský stavitel v Chrudimi, kde mj. provedl přestavbu hlavního chrudimského chrámu a divadla, přístavbu a stavbu škol, krajského soudu, městské vodárny a dvou mostů přes Chrudimku). Od 4. dubna 1977 začal v Chrudimi převod odběratelů plynu na zemní plyn (ukončen byl koncem září). 6. dubna 1947 byla ve výstavní síni chrudimského divadla otevřena výstava 48 děl akad. malíře B. Lonka Mauthausen (trvala do 20. dubna). 7. dubna 1907 byly v Chrudimi za účasti osob zahájeny stromkové slavnosti (průvod školní mládeže směřoval k městskému pivovaru, kde děti pod vedením svých pedagogů zasadily desítky nových stromků). K jubileu Slavoje, který dovršil 75 let své existence, uspořádala 10. dubna 1932 Východočeská pěvecká župa Fibichova za součinnosti téměř 700 zpěváků z 22 spolků župní festival (zúčastnil se ho i skladatel Josef Suk). V polovině dubna 1912 obdrželo Stavební bytové družstvo v Chrudimi příslib státní záruky za zápůjčku K (v Chrudimi tak mohlo být postaveno 20 rodinných domků po K; stavebníci složili na hotovosti pouze 800 K, K na každý dům půjčily chrudimské peněžní ústavy a K garantoval stát). 17. dubna 1912 mohli naši předkové sledovat kruhovité zatmění Slunce (v našem regionu však v době od 12 hodin 5 minut do 14 hodin 45 minut zakryl Měsíc Slunce 9/10 jeho plochy). Jak je to s příměstskými tábory Mama klubu na léto 2012? V poslední době se množí dotazy, jaký program připravujeme pro děti na letní prázdniny. Proto přinášíme tuto informaci. Letos připravujeme rozšířenou sadu několika příměstských táborů v době letních prázdnin. Tyto tábory jsou primárně určeny dětem, které nemohou trávit volný čas samy. My jim tímto nabízíme zajímavý způsob trávení části jejich prázdnin. Mnohé děti v jistém věku nemají odvahu odjet mimo domov na běžný letní tábor. Příměstský tábor, ze kterého se každé odpoledne vracejí domů, je pro ně přijatelnější variantou. Rodiče tak nemusí řešit otázku, co s dětmi, když oni sami musí do zaměstnání. Příměstský tábor je pro ně také finančně přijatelnější variantou proti pobytovému letnímu táboru. Nabízíme místa v táboře také pro děti předškolního věku, které jsou již zvyklé na kolektiv a odloučení od rodičů, například z mateřské školy. Termíny a náplň jednotlivých letošních letních táborů: Od 9. do 13. července připravují lektorky Dáša a Míša týden plný zábavy pod názvem Piráti z Karibiku II určený dětem od 4 do 10 let. Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na duben Ochutnávka jídel ve hod. v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Seznamte se, prosím v hod. v Měšťanské restauraci. Kavárničky ve hod. v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů ve hod. v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského. Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Eliška Machačová Výuka se uskuteční v Klubu seniorů v Městském parku. první skupina 2., 16. a v 9.00 hod. druhá skupina 3., 10., 17. a v 9.00 hod. Výročí měsíce 17. dubna 1932 zemřel v Chrudimi varhaník, ředitel zdejšího kůru, hudební skladatel a dirigent Slavoje Jindřich Emanuel Siegl. 18. dubna 1917 zemřel v Praze Karel František Pštross, majitel starobylého pivovaru U Fleků (jeho rod pocházel z Chrudimi). 20. dubna 1902 se dostalo milovníkům hudby v Chrudimi vzácného uměleckého prožitku na velkém slavnostním koncertu se ve velkém sále Průmyslového muzea představila slavná zpěvačka Marie Gorlenko Dolinová, první kontraaltistka carské opery v Petrohradě a sólová pěvkyně ruského cara. ČSR doma buduje, ve světě usiluje o mír bylo téma přednášky, se kterou se 23. dubna 1947 představila chrudimské veřejnosti v hotelu Bída poslankyně ÚNS JUDr. Milada Horáková. Na III. mezinárodní výstavě manipulace s materiálem a skladového hospodářství INTRAMA 72, konané dubna 1972 v Ostravě, získala Transporta Chrudim zlatou medaili za vysokozdvižný čelní vůz DVHM dubna 1947 se v Chrudimi konalo slavnostní vyřazení prvních žáků letecké školy (zúčastnil se ho náčelník hlavního štábu armády gen. B. Boček, velitel letectva divizní gen. A. Vicherek a náčelník letectva gen. J. Hanuš). Početnická a organizační služba, závod 052 v Chrudimi, otevřela 27. dubna 1972 nové výpočtové středisko, v němž byl instalován samočinný počítač TESLA 200 (byl určen ke zpracování agendy oběhu zboží na úseku velkoobchodní činnosti ve východočeském kraji). V dubnu 1987 byla zahájena výstavba I. etapy chrudimského sídliště Stromovka (kromě 9 obytných domů s 628 byty zde měla být postavena prodejna potravin, objekt pro služby a osvětové zařízení). Pavel Kobetič V následujícím pracovním týdnu (od 16. do ) si mohou děti stejné věkové kategorie užít sportování i turistiky. Pod vedením profesionálního vojáka nahlédnou pod pokličku letectví, lezectví a navštíví vojenský areál. Lektory tohoto tábora budou Věra a Roman Kuzmovi. Od 6. do si děti od 4 do 10 let opět mohou užívat pohádek, tvoření i tematicky laděných výletů spolu s Dášou a Míšou na Pohádkovém táboře II. Jak vyrostli čuníci, koníci a krávy? Jak se daří na statku? Co se změnilo u zvěře divoké? V návaznosti na úspěšný tábor z loňského roku připravuje Věra a Markéta další dávku výletů a exkurzí na poslední tábor Hrátky se zvířátky v termínu od 27. do určený dětem od 6 do 10 let. Od počátku dubna můžete na všechny tyto tábory hlásit své děti osobně v Mama klubu. Zde budou k dispozici přihlášky i bližší informace. Vše lze zařídit také em na seznam.cz. Do kolonky Předmět pište prosím příměstský tábor a termín, o který máte zájem. Věra Kuzmová, Mama klub třetí skupina 4., 11. a v 9.00 hod. Národní divadlo přednášející paní RNDr. Jana Procházková Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici výlet první skupina ve hod. druhá skupina v hod. Počítač a jeho význam vede pan Martin Keller v počítačové učebně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 10. a v hod. druhá skupina 11. a v hod. Příjemné prožití svátků jara, hodně sluníčka a pohody Vám přejí zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim 6

7 KČT Chrudim Vejšlapy v dubnu 2012 Prosíme, sledujte změny jízdních řádů pro autobusy od a naše vývěsky. sobota 7. dubna Trhová Kamenice Hlinsko (12 km) Sraz: autobusové nádraží Chrudim v 8.05 hod., stanoviště č. 9. Odjezd v 8.15 hod. Vedoucí: Ludmila Machová, tel středa 11. dubna Holíčky Chrudim (15 km) Sraz: na autobusovém nádraží Chrudim v 8.15 hod. Odjezd v 8.33 hod. Vedoucí: Jan Tesař, tel sobota 14. dubna Hněvčeves Všestary po stopách bitvy r (15 km) Sraz: na nádraží ČD Chrudim v 6.20 hod. Odjezd v 6.44 hod. Vedoucí: Milan Ždímal čtvrtek 19. dubna Kukátko posezení v restauraci Bowling, Palackého ulice, Chrudim, od 17 hod. sobota 21. dubna Bojanov Nasavrky Čistou stezkou úklid plastových odpadků na trase 9 km. Sraz na autobusovém nádraží Chrudim v 8.20 hod. Odjezd v 8.35 hod. Vedoucí: Gabriela Zajícová, tel středa 25. dubna Bojanov Horní Bradlo (14 km) Sraz: na autobusovém nádraží v 8.20 hod. Odjezd v 8.38 hod. Vedoucí: Hana Rýzová, Jarmila Slaninová sobota 28.dubna Kolem Bohdanečských rybníků (14 km) Sraz: na nádraží ČD Chrudim v 7.10 hod. Odjezd v 7.39 hod. Vedoucí: Hana Pilařová, Josef Kožený, tel sobota 5. května Zahájení Lázeňské sezóny v Bohdanči Srdečně zveme na odpolední společenskou akci, podrobnosti na vývěskách a v Infocentru. Vedoucí: Hana Pilařová, Josef Kožený, tel Rádi Vás přivítáme na našich akcích. Záleží na Vašem rozhodnutí. Základní informace viz výše, podrobnosti u vedoucích a na našich nástěnkách, v Infocentru a na Jan Tesař, předseda klubu KČT Treking Chrudim v dubnu Velikonoční jízda cykloturistika (45 km) Miloslava Pondělíčková, tel , Odemykání Chrudimky z kola cykloturistika (45 km) Ing. Pavel Marek, tel , Český ráj BUS, pěší turistika (20 km, 15 km) Ing. Jiří Machek, tel , Čarodějnice na kole cykloturistika (20 km) Miloslava Pondělíčková, tel , Vlastimil Škvára Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v dubnu 2012 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. ne spol. 2. po muži 3. út ženy 4. st muži 5. čt ženy 6. pá spol. 7. so spol. 8. ne spol. 9. po. zavřeno zavřeno zavřeno 10. út ženy 11. st muži 12. čt ženy 13. pá spol. 14. so spol. 15. ne spol. 16. po muži 17. út ženy 18. st muži 19. čt ženy 20. pá spol. 21. so spol. 22. ne spol. 23. po muži 24. út ženy 25. st muži 26. čt ženy 27. pá spol. 28. so spol. 29. ne spol. 30. po muži Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Přesnou provozní dobu včetně pronájmů a rezervací najdete v týdenních upřesněních na V sobotu od do hod. se koná ZUMBA MARATHON na Zimním stadionu v Chrudimi. Přihlášky v prodejně OK Sport v Chrudimi, Široká ul. 115, tel , Zároveň proběhne v tento den testování in-line bruslí od do hod., taktéž na zimním stadionu v Chrudimi. Přijďte vyzkoušet jízdu na in-linech. Od druhé poloviny dubna začíná in-linová sezóna na zimním stadionu v Chrudimi. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Sportovišť. Sdružení dobrovolných záchranářů a Klub chrudimských výsadkářů pořádají ve dnech v lokalitě Jiskra Na Bělidle na Seči letní dětský tábor. Tábor je umístěn v malebném místě u lesa na břehu řeky. Podrobnější informace získáte na tel. Bc. Jiří Steiner , Mgr. Luděk Marousek nebo Eva Šíbová Odkaz na foto z loňského tábora: tabor-sec.rajce.idnes.cz/2011-indiana-jones. Co nového v mateřských školách? I letos bude Mateřská škola v sídlišti U Stadionu pro rodiče i pro veřejnost pořádat prodejní velikonoční výstavu ve dnech 3. a 4. dubna. Děti i učitelky přispějí výrobky s velikonoční tematikou. Jistě bude z čeho vybírat. Ve dnech 19. a 20. dubna 2012 proběhne v MŠ U Stadionu zápis dětí na příští školní rok. Dne bude na zahradě MŠ oblíbený čarodějnický rej. Mateřská škola v ulici Strojařů pravidelně připravuje společné aktivity, které umožňují přirozené setkávání malých dětí a seniorů. Při těchto setkáních se obě generace navzájem poznávají, což přispívá k oboustrannému pochopení odlišných věkových specifik a větší vzájemné toleranci. Děti se učí chovat citlivě a ohleduplně ke starším lidem, komunikovat s nimi a prožívat společné chvilky. V čase Velikonoc a Vánoc si přichází senioři do MŠ s dětmi vyrobit drobné předměty, se kterými si kousek radosti a potěšení odnesou i domů. Každé setkání je pro obě strany radostí a malí jsou rádi, že mohou babičky a dědy potěšit a rozveselit. Také v MŠ v ulici Dr. Jana Malíka bude největší dubnovou událostí zápis dětí, proběhne úklid okolí školky v rámci akce Ukliďme svět, bude odevzdán hliník pro Hliníkožrouta a předškoláci navštíví planetárium v Hradci Králové. Před Velikonocemi se budou plést pomlázky s kouzelným dědečkem, děti zhlédnou pohádku Tygřík Péťa a O bílé kočičce, navštíví letiště v Pardubicích a v Pohledu se poučí v lesní pedagogice. Ve spolupráci s Kruhem zdraví a Ekocentrem Paleta proběhne přednáška o zdravé výživě. V Mateřské škole v sídlišti Víta Nejedlého se věnují sportu pod heslem Sportem ke zdraví aneb Chrudimský rok sportu. Děti jsou tam v pohybu neustále: absolvují zdravotní cvičení, pohybové hry, cvičí na nářadí a overballech, zdolávají překážkové dráhy. Při pobytu venku na školní zahradě hrají děti fotbal a jiné míčové hry, jezdí na odrážedlech, tříkolkách a koloběžkách, využívají průlezek na velké lodi, šplhají a sjíždí po tyči nebo klouzačce. Sílu a odvahu upevňují na herní sestavě se šplhadly, lany a kruhy. V horkých letních dnech se rády osvěžují v brouzdališti s chladnou sprchou. Starší děti zdolají cestu do Slatiňan a zpátky pěšky, účastní se kurzů v plavecké škole v krytém bazénu, navštěvují dopravní hřiště. V letošním roce jezdí na lyžařský výcvik do Hlinska. Děti pravidelně docházejí do atletického kroužku. Získané dovednosti zúročí na Atletickém dni pro předškoláky a v krajském finále Sportovních her mateřských škol v Pardubicích. Této soutěže jsme se zúčastnili již třikrát a jednou přivezli bronzové medaile. Samozřejmostí je zapojení do sportovních akcí pořádaných městem, do Běhu naděje, do Sportovního odpoledne v Městském parku, Dne bez aut apod. S využitím podkladů S. Holubové (MŠ U Stadionu), Jany Machové (MŠ Strojařů), Dany Jožákové a Zuzky Rakové (MŠ Pastelka, Dr. J. Malíka), Hany Mikulkové (MŠ Víta Nejedlého) 7

8 Setkání ministrantů Královéhradecké diecéze v Chrudimi V sobotu 21. dubna se v Chrudimi uskuteční Diecézní ministrantské setkání. Jedná se o každoroční setkání chlapců a děvčat pomáhajících u oltáře při římskokatolických bohoslužbách. Tímto způsobem se děti sejdou již po sedmé. První taková akce proběhla v roce 2006 v nedaleké Skutči. V dalších letech se ministranti sešli v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Kutné Hoře, Vysokém Mýtě a v minulém roce v Červeném Kostelci. Proč byla letos vybrána právě Chrudim? Důvodů bylo více. Kromě dobré dopravní dostupnosti a krásného historického města hrála roli i ochota místních podílet se. Ano, snažíme se o akci technicky postarat, ale především chceme být dobrými hostiteli pro děti z různých koutů východních Čech. V souvislosti s živou úctou k milostnému obrazu chrudimského Salvátora jsme dali celému setkání motto Hledejte jeho tvář! Motivační scénka v kostele Nanebevzetí Panny Marie nás přenese do roku Dorota Skákalíková sice zachrání obraz Salvátora před Švédy, ale bude třeba vypátrat místo, kam ho ukryla. Skupiny chlapců a děvčat postupně obejdou šest stanovišť, na kterých budou plnit různé úkoly. Snad se jim tak podaří rozluštit Dorotinu závěť a objevit skrytý obraz Kristovy tváře. Po obědě přinesou ministranti spolu s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem ve slavnostním průvodu nalezený obraz do kostela Nanebevzetí Panny Marie a budou zde slavit bohoslužbu, kterou zpěvem doprovodí místní mládež. Děkuji vedení města ale i dalším složkám za vstřícnost a pochopení. Věřím, že pro nás všechny bude radostí setkat se s dětmi, které k nám přijedou na ministrantské setkání Věřím, že se jim v naší krásné Chrudimi bude líbit a že zde zažijí poučení i dobrodružství. P. Jiří Heblt, arciděkan První internetová lékárna včeskérepublice Buďte zdraví ivjarním období! NAŠE CENA: 183 Kč BĚŽNÁ CENA: 210 Kč Rakytníček multivitamínové želatinky přispívákesprávné činnosti zažívacího traktu podporuje přirozenou obranyschopnostorganizmu přispívákdobrémufyzickému stavuaposiluje činnostsrdce udržuje zdravoupokožku ajepřirozenýmantioxidantem Lékárna.cz Vám nabízí veliký sortiment Volně prodejných léků, doplňků stravy avitamínů za super ceny. Zvolte osobní odběr Chrudim a neplaťte poštovné.výdej osobních odběrů:lékárna Prima, Fibichova 41, Chrudim, tel , , po-pá hod. Veselý duben ve Speciální základní škole Chrudim V dubnu jsme pro Vás opět připravili zajímavou nabídku činností pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiče v době hod. ukázková hodina logopedické péče v čase hod. činnost cyklistického kroužku, muzikoterapie, cvičení pro rodiče s dětmi, ukázka dětských masáží, aromaterapie, kraniosakrální terapie, bazální stimulace od 8.40 do hod. ukázka práce s interaktivní tabulí, artefiletická dílna, trampoterapie od do hod. ukázka práce ve stimulační místnosti. Bližší informace na tel Časový harmonogram bude vyvěšen na vstupních dveřích školy. Těšíme se na Vaši návštěvu! Kolektiv pedagogů Speciální ZŠ Chrudim Jarní kurz snižování nadváhy vchrudimi od 5. dubna Sleva 10%a další výhody pro členy Klubu pevného zdraví VZP. STOP STOB OBEZITĚ HUBNEME SIVOU MÁLKOVOU Kreativní studenti Obchodní akademie soutěžili v Praze na VŠE Ve čtvrtek 16. února 2012 se vybraní studenti chrudimské Obchodní akademie zúčastnili celostátní soutěže Creativity & Innovation Challenge 2012 Nový svět spolupráce. Soutěž připravila ve spolupráci s VŠE v Praze mezinárodní nezisková vzdělávací organizace Junior Achievement. Soutěžení nebylo snadné. Účastníci byli rozděleni do družstev po pěti, kde měli vypracovat společný projekt a následnou prezentaci před odbornou porotou. Zadání znělo vytvořit zcela nový produkt Social Business, jehož prostřednictvím lze zlepšit komunikaci mezi lidmi, obchodními společnostmi, zákazníkem, konkurencí apod. Cílem soutěže bylo motivovat mladé středoškoláky ke kreativním a inovativním nápadům na řešení aktuálních témat v oboru vědy a techniky, vzdělávání nebo sociální sféry. Svých úkolů se všichni zhostili velmi aktivně a ve finále se ukázalo, že i nápaditě. Naši školu reprezentovali studenti Jan Ševčík, Zdeněk Tománek, Šárka Kvirencová, Aneta Nováková a Sabina Mošnerová. Družstvo Sabiny Mošnerové získalo 1. místo a družstvo Anety Novákové 2. místo, což je vynikající výsledek. Jan Ševčík, OA Chrudim, 3. C Kurz je vhodný ipro diabetiky 2. typu. První lekce je pro všechny přihlášené zájemce ukázková abezplatná. V případě zájmu Vás čeká tříměsíční program pod odborným dohledem psycholožky PhDr. Ivy Málkové, lektorky Jany Boučkové acvičitelky Jany Machové zespolečnosti STOB. Informace na tel , více na 2 Pronajmeme ordinaci 35 m v 1. poschodí staré polikliniky vpalackého 165 se společnou čekárnou. Vhodné pro psychologa, logopeda, fyzioterapii, masáže. Kontakt: Zdraví na vlastní oči metodou Darkfield stačí kapka živé krve! Konzultace, objednávky: E. Feyfarová, , DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MASÁŽE U SALVÁTORA Masérkasdlouholetoupraxí J. Vávrová Vás zve od17hod. do nové provozovny, ukázka masáží. DÁREK PRO KAŽDÉHO Břetislavova 64, Chrudim I,mobil: č. 4/2012 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , chrudim-city.cz. Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 7. března

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas je nedílnou součástí každodenního života člověka. Je to čas, v němž

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Závěrečná zpráva Den s Technickými službami TISKOVÁ ZPRÁVA v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Ve čtvrtek 16. června 2011 se na Resselově náměstí v Chrudimi

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Praha,

Praha, Praha, 24. 11. 2016 1 Malá městská část (8500 obyvatel). Sídlo správního obvodu (20 tis. obyvatel). Rozkládá se na levém břehu Berounky. Leží na jihozápadě Prahy. 2 Celkový pohled na Radotín 3 4 Školství

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Souhrnná zpráva Den s Technickými službami

Souhrnná zpráva Den s Technickými službami Souhrnná zpráva Den s Technickými službami 2010 1 Tisková zpráva Den s Technickými službami na Školním náměstí v Chrudimi Strojní vybavení Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o. v akci 10. září 2010

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v Text usnesení je upraven, jsou anonymizovány osobní údaje fyzických osob. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Duchcova, které se konalo dne 12. března 2015 od 15:00

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více