VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, Poříčí nad Sázavou IČ: , tel , web: Č.j.:545/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace za školní rok Vypracoval: Mgr. Radim Navrátil ředitel školy Projednáno na pedagogické radě dne: Projednáno a schváleno školskou radou dne:

2 I. Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou, okres Benešov, příspěvková organizace Sídlo: Školní 190, Poříčí nad Sázavou IČ: Web: Tel.: Zřizovatel: obec Poříčí nad Sázavou, okres Benešov, Sázavská 57, Poříčí nad Sázavou IČ: Vedení školy: statutární orgán: Mgr. Radim Navrátil ředitel Mgr. Jiří Frantl zástupce ředitele Bc. Martina Vojtíšková vedoucí MŠ Petra Klabíková vedoucí ŠJ Jaroslava Škvorová vedoucí ŠD Školská rada: Ing. Marta Prachařová, Jiří Krema, Mgr. Alena Řezníčková, Mgr. Eva Vorlová, Markéta Kholová, Renáta Stibůrková Charakteristika školy Základní škola Poříčí nad Sázavou je škola s právní subjektivitou spolu s mateřskou školou, školní jídelnou a školní družinou. Ve školním roce základní školu navštěvovalo 222 žáků, mateřskou školu 78 a školní družinu 90 žáků. Pracovalo zde 39 zaměstnanců. Žáci jsou z několika obcí - Poříčí nad Sázavou, Městečko, Mrač, Nespeky, Borová Lhota, Čerčany a Benešov. K činnosti školy jsou využívány tyto budovy: MŠ na adrese Benešovská 232, Poříčí nad Sázavou ZŠ na adrese Školní 190, Poříčí nad Sázavou a rozsáhlý areál školy se školním pozemkem, sadem, dopravním hřištěm, venkovními hřišti na míčové hry, atletickými sektory a dětským hřištěm. Počet žáků ZŠ Počet žáků MŠ Počet žáků ŠD 222 žáků (z toho 127 chlapců a 95 dívek) 78 žáků (z toho 40 chlapců a 38 dívek) 90 žáků Přehled o žácích ve školním roce Tř. Třídní učitel H D celkem Poříčí Mrač Nespeky Městečko Bor. Lhota ostatní I.A H. Vyčítalová I.B H. Pášová II. D. Kotková III. Š. Fremutová IV. A. Řezníčková V. P. Náprstková VI. E. Gallová VII. I. Červenková VIII. E. Vorlová IX. J. Mácová I.-V VI.- IX I.-IX

3 II. Informace ze školského rejstříku Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení: Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou, okres Benešov, příspěvková organizace Adresa: Školní 190, Poříčí nad Sázavou Výuka v cizím jazyce: Ne Nejvyšší počet žáků ve škole: 350 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Resortní identifikátor (IZO): Resortní identifikátor (REDIZO): Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: - Mateřská škola, Benešovská 232, Poříčí nad Sázavou, kapacita: 78 - Základní škola, Školní 190, Poříčí nad Sázavou, kapacita: Školní družina, Školní 190, Poříčí nad Sázavou, kapacita: Školní jídelna, Školní 190, Poříčí nad Sázavou, kapacita: 350 Počet pedagogických pracovníků: 16 Počet vychovatelek ŠD: 6 Počet učitelek MŠ: 6 Počet správních zaměstnanců: 12 Počet asistentů pedagoga: 2 Počet osobních asistentů: 1 III. Personální zabezpečení Ve škole pracovalo mimo ředitele a zástupce 14 pedagogických pracovníků, 1 asistent pedagoga, 1 osobní asistent a šest vychovatelek školní družiny, z toho dvě na plný úvazek, ze správních zaměstnanců tři uklízečky a školník s částečným úvazkem topiče, jedna účetní a pokladní na částečný úvazek. Ve školní jídelně pracuje vedoucí a čtyři kuchařky (jedna na částečný úvazek), v mateřské škole vedoucí, pět učitelek, dvě uklízečky, školnice a 1 asistent pedagoga. Zařazení Příjmení Jméno Titul Studium Aprobace Délka praxe Ředitel Navrátil Radim Mgr. FTVS UK TVS 18 Zást.ř. Frantl Jiří Mgr. PF JČU 1.st 8 2.st. Mácová Jana Mgr. PřF MU Brno Bi,GeZ 12 1.st. Náprstková Pavlína Mgr. PF UK 1.st st. Vorlová Eva Mgr. MFF UK M, F r 2.st. Červenková Iva Mgr. PF UK Rj,Čj,Hv r 1.st. Kotková Dana Mgr. PF JČU 1.st+Hv 34 2.st. Šimánková Hana Mgr. PF UK D,Rj,Aj 41 1.st. Řezníčková Alena Mgr. PF UK 1.st st. Růžičková Michaela Mgr. MFF UK M, F 16 1.st. Pášová Hana Mgr. PF UK 1.st. 4 1.st. Fremutová Šárka Mgr PF UK Praha 1.st. 20 ŠD Škvorová Jaroslava SPgŠ Beroun Vychovatelství 26 ŠD Chumová Daniela SpgŠ Čáslav Vychovatelství 20 MŠ Bejlková Milena Bc. PF JČU MŠ 25 MŠ Krištofová Božena SpgŠ Praha MŠ

4 MŠ Vojtíšková Martina Bc. PF JČU MŠ 22 MŠ Pokorná Věra SPgŠ Praha MŠ 16 MŠ Nováková Lenka SPgŠ Beroun MŠ 11 MŠ Pazderová Jitka Bc. PF UK uč. pro MŠ MŠ 5 2.st. Gallová Ema Mgr. PF UK Praha 2.+3.st. Aj,Hv 16 2.st. Novotná Milena Mgr. ZU Plzeň Aj 2.st st. Pártlová Kateřina Mgr. FTVS UK Aj,Tv 8 ŠD, as.ped.,2.st Durecová Tereza Bc. PF JČU Vychovatelství 2 1.st. Vyčítalová Hana Mgr. UJEP Ústí n/l. 1.st. 12 as.ped. Pohořalová Barbora Kurz as. ped. os. asistent Veselá Nikola Kurz as. ped. IV. Schválená vzdělávací koncepce ZŠ - Ve školním roce se vyučovalo podle vlastního Školního vzdělávacího programu,,škola pro život - ŠVP ZV ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou,č.j.:416/2011;vč. Dodatku č.1 pod č.j.:383/2013, zpracovaného podle RVP ZV. MŠ - Ve školním roce se vyučovalo podle vlastního Školního vzdělávacího programu (č.j.416/2011), zpracovaného podle RVP V. Výsledky zápisu do MŠ, ZŠ a přijímacích řízení 1. Zápis do MŠ pro školní rok : u zápisu 31 dětí / 19 přijato 2. Zápis do 1.třídy ZŠ pro školní rok : přijato 38 dětí / 7 dětí odklad povinné školní docházky 3. Výsledky přijímacích řízení pro školní rok : Druh školy Počet přihlášených Počet přijatých 1. Gymnázium - 5.třída Gymnázium 9.třída Gymnázium 7. třída Střední odborné školy Učební obory s maturitou Učební obory tříleté třída VOŠ a SZeŠ Benešov agropodnikání SPŠ Vlašim - stavebnictví SPŠ elektrotechnická, V Úžlabině, Praha 10 SOŠ Černoleská, Benešov -sociální činnost Střední škola cestovního ruchu, Táborská, Benešov VOŠ a SŠ uměleckoprůmyslová, Praha 3 1 žák 1 žák 2 žáci 1 žák 2 žáci 1 žák SOU a SOŠ Vlašim Zámek opravář zemědělských strojů 1 žák SOU stavební J.Nohy, Benešov- truhlář 1 žák - aranžér 1 žák 5. třída Gymnázium Benešov 2 žáci 7.třída Gymnázium Voděradská, Praha 10 Gymnázium Jižní Město, Praha 4 1 žák 1 žák

5 VI. Výsledky vzdělávání žáků

6

7

8

9 Předmět UČEBNÍ PLÁN 2013/2014 Ročník 1.A 1.B Český jazyk 10Vy 10Pá 9Ko 9Frem 8Řez 7Náp 5Pá 4Če 4Če 5Če Cizí jazyk 3Ga 3Ga/ 3Nov Matematika 4Vy 4Pá 5Ko 5Frem 5Řez 5Náp 4Vo 4Rů 4Vo 5Rů Informatika 1Fr 1Rů 1Rů 3Ga/ 3Nov Svět kolem nás 1Vy 1Pá 2Ko 3Frem 4Řez 4Náp Chemie 2Vo 2Vo Fyzika 2Vo 2Rů 2Vo 2Rů Přírodopis 2Má 2Má 1Má Zeměpis 1Má 2Má 2Má 2Má Dějepis 2Vo 2Šim 2Šim 2Šim Hudební výchova 1Vy 1Fr 1Ko 1Fr 1Ko 1Náp 1Ko 1Ce 1Če 1Če Pracovní činnosti 3Ga/ 3Nov Tělesná výchova 2Vy 2Fr 2Fr 2Frem 2Fr 2Náp 2Fr/ 2Nav Výtvarná výchova 2Vy 2Řez 2Ko 2Frem 3Řez 3Náp 2Má 2Má 1Rů 1Frem Volitelné předměty 1Rů 1Má/ 1Nov Pracovní a výtvarné činnosti Člověk a výchova ke zdraví 1Má 2Má Výchova k občanství 2Šim 1Má 1Vo 1Má Člověk a svět práce 2Rů 1Nav/ 1Dur TÝDENNÍ DOTACE Ga/ 3Nov 2Ce/ 2Nov 2Fr/ 2Nav 3Ga/ 3Nov 2Ce/ 2Nov 2Nav 2Vo/ 2Dur 3Ga 2Nov 2Nav 1Ga 1Vo ŠD 25Šk 23Ch 1Ře 2Če 2Frem 1Šim Vyčítalová-20 Navrátil-7 Kotková-21+1 Vorlová E.-22 Fremutová 22 Řezníčková-22 Frantl-11 Růžičková-19+SpS Mácová 22 Pášová-20 Červenková-20+VP Šimánková-8 Škvorová-25ŠD Chumová-25ŠD Náprstková-22 Gallová-22 Durecová 3+Asist Veselá Asist Novotná-22 Žáky 8. třídy naše škola přihlásila do celostátního srovnávacího testování znalostí a dovedností z všeobecného přehledu, matematiky a českého jazyka testy SCIO. Do průběhu testování bylo zahrnuto i sebehodnocení žáka a volba střední školy, porovnání výsledků žáků se školní výukou a průměrná úspěšnost žáků podle známek na vysvědčení. Výsledky testování byly rozděleny do tří částí na souhrnnou zprávu, analytickou zprávu a individuální zprávu pro žáka. Souhrnná zpráva obsahuje charakteristiku celého projektu, výsledky za všechny školy a návod na interpretaci jednotlivých tabulek a grafů. Analytická zpráva zachycuje výsledky školy ve srovnání s ostatními školami, které se zúčastnily testování v podobě samostatných tabulek a grafů.

10 Výuka cizích jazyků Třída Počet oddělení Počet žáků III. 2 Aj 21 IV. 2 Aj 22 V. 2 Aj 23 VI. 2 Aj 23 VII. VIII. IX. 2Aj 1 Nj 1 Rj 1 Aj 1 Nj 1Rj 1 Aj 1 Nj Volitelné předměty v VII. - IX. třídě Předmět Počet žáků Třída Ruský jazyk Informatika Německý jazyk Konverzave v Aj Praktika z Př Nepovinné předměty v I. - IX. třídě Předmět Počet žáků Logopedie - Školní družina Oddělení Počet žáků I. 30 II. 30 III. 30

11 VII. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program Úvod V současné době můžeme konstatovat, že drogová problematika stále narůstá a začíná být celospolečenským problémem. Drogy a jiné sociálně negativní jevy se začínají dotýkat již dětí, které navštěvují základní školu. Z pohledu pedagoga je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice, podaných přiměřeně k věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. Situace ve vztahu k návykovým látkám u dětí a dospělých úzce souvisí. Školy většinou nejsou místem, kde problémy s alkoholem nebo drogami vznikají. Jsou však místem, kde se tyto problémy mohou projevit a stát veřejné. Rodiny, v nichž se problém s návykovými látkami vyskytuje, se za něj dost často stydí a tají ho. Špatný prospěch, chození za školu a problémy s chováním ve škole se však dost dobře utajit nedají. Informace poskytované dětem by měly být velmi konkrétní. Je třeba zdůrazňovat hodnoty zdraví a srozumitelně vysvětlovat návyky a pravidla. Účinnost prevence se zvýší, je-li zahájena 2-3 roky před prvním kontaktem s drogou. Převážně informačně orientované přístupy, tzv. plakáty, přednášky apod., nevykazují potřebnou účinnost, proto se naše škola rozhodla připravit a realizovat preventivní program, který byl zaměřen především na vyplňování volného času dětí a zahrnoval spolupráci s co nejvíce subjekty. Minimální preventivní program vychází z materiálu Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR. Cíl programu Cílem našeho programu je především posilovat odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům. Způsoby: a) informovat žáky hlavně v hodinách Skn, Ov, Čvz, Vo, Př, Ch, D, Z b) zapojovat žáky do volnočasových aktivit c) propojit aktivity školy, žáků, rodičů a organizací d) motivovat učitele a rodiče k aktivnímu zapojení do realizace programu e) vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek. Nárazové akce samy o sobě nemívají pozitivní efekt a nemohou nahradit soustavnou preventivní práci. Avšak různé výstavy, soutěže, výlety a návštěvy divadel jsou užitečné jako doplněk soustavného působení. Pomáhá udržet zájem o motivaci všech zúčastněných. Vlastní program Koordinace preventivních aktivit na škole Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá metodik protidrogové prevence: Mgr. Pavlína Náprstková na prvním stupni a Mgr. Milena Novotná na druhém stupni. Vedou přípravu Minimálního preventivního programu a) spolupracují s týmem pedagogů, kteří ve svých hodinách mohou věnovat dostatečný prostor protidrogové prevenci b) spolupracují s výchovným poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogy, s pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově, OÚ Poříčí n. S., dětskou lékařkou, policií ČR, mateřskou školou, s pracovníkem o.p.s. Magdalena v Benešově c) výchovný poradce spolupracuje s PPP Benešov, žáci 9. ročníku se podrobí profesním testům, jejichž vyhodnocení proběhne za účasti rodičů (zaměření, schopnosti, zájmy, vlastnosti ovlivňující volbu povolání) d) sledování stavu sociálně negativních vlivů ve škole se provádí v průběhu školního roku ve spolupráci s oddělením sociální péče i s psychocentrem Cílem MPP je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si budou vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.

12 Dlouhodobý program pro 1. stupeň. Tento program probíhá průběžně v rámci vyučování v jednotlivých předmětech a za jeho plnění odpovídá třídní učitel. Při výuce lze využít různých metod (výklad, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, dramat. výchova). Třídní učitel navozuje příznivé psychosociální klima ve třídě. Zaměřuje pozornost na včasné odhalení SPU a soustředí se na včasné diagnostikování sociálně patologických problémů v třídních kolektivech. Třídní učitel klade velký důraz na spolupráci s rodiči a nabízí žákům širokou možnost volnočasových aktivit. V průběhu vyučovacího procesu nezapomíná na ekologickou výchovu. Se svou třídou navštěvuje různé akce i mimo školu (besedy, koncerty, divadla ). S třídním kolektivem se zúčastní různých sportovních a výtvarných soutěží a podobně. 1.třídy třídní učitelky Mgr. Hana Pášová, Mgr. Hana Vyčítalová osobní bezpečí, pravidla třídy září (Skn) zásady mezilidské komunikace listopad, prosinec + průběžně celý rok (Skn) vztahy v dětském kolektivu září + průběžně celý rok (všechny předměty) základní hygienické návyky září + průběžně celý rok (Skn) využití volného času říjen (Skn) rodina listopad, prosinec (Skn) režim dne září, březen (Skn) vztahy mezi lidmi - listopad + průběžně celý rok (Skn) chování v krizových situacích červen celoškolní projektový den (Skn) životospráva + důsledky nevhodných návyků leden, červen (Skn) domov, rodina důvěra a vztahy v rodině - listopad, prosinec (Skn) léčivé látky (léky) a návykové látky (drogy) leden, červen (Skn) komunikace září + průběžně celý rok (všechny předměty) nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi září, červen + průběžně celý rok (Skn) 2.třída třídní učitelka Mgr. Dana Kotková osobní bezpečí, pravidla třídy září + průběžně celý rok ( Skn) zásady mezilidské komunikace září + průběžně celý rok ( Skn, ČJ) vztahy v dětském kolektivu září + průběžně celý rok (všechny předměty) základní hygienické návyky únor + průběžně celý rok (Skn) využití volného času září, duben (Skn) rodina listopad (Skn) lidské tělo (popis, seznámení ) únor ( Skn ) režim dne září ( Skn ) vztahy mezi lidmi - listopad, únor + průběžně celý rok ( Skn ) chování v krizových situacích únor, červen celoškolní projektový den ( Skn ) lidé kolem nás multikulturní výchova leden ( Skn ) životospráva + důsledky nevhodných návyků únor + průběžně celý rok ( Skn ) domov, rodina důvěra a vztahy v rodině - listopad ( Skn ) léčivé látky ( léky ) a návykové látky ( drogy ) únor ( Skn ) komunikace průběžně celý rok ( všechny předměty ) drogy a jejich vliv na organismus únor ( Skn ) nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi září + průběžně celý rok ( Skn ) 3. třída třídní učitelka Mgr. Šárka Fremutová osobní bezpečí, pravidla třídy září + průběžně celý rok ( Skn, ČJ ) zásady mezilidské komunikace listopad + průběžně celý rok ( Skn, ČJ) vztahy v dětském kolektivu průběžně celý rok ( všechny předměty ) základní hygienické návyky září + průběžně celý rok ( Pvč ) využití volného času říjen ( ČJ ) rodina září, říjen (ČJ ) lidské tělo ( popis, seznámení ) leden ( Skn ) režim dne říjen, březen (M ) vztahy mezi lidmi - leden + průběžně celý rok (Hv ) chování v krizových situacích leden, červen celoškolní projektový den ( Skn ) životospráva + důsledky nevhodných návyků březen (Pvč ) domov, rodina důvěra a vztahy v rodině - květen ( Pvč ) léčivé látky ( léky ) a návykové látky ( drogy ) leden ( Skn )

13 komunikace leden + průběžně celý rok (Skn a ostatní předměty ) nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi prosinec ( Skn ) krizová centra prosinec ( Skn ) 4. třída třídní učitelka Mgr. Alena Řezníčková osobní bezpečí, pravidla třídy září + průběžně celý rok ( ČJ - sloh ) zásady mezilidské komunikace září + průběžně celý rok ( ČJ - sloh) vztahy v dětském kolektivu říjen + průběžně celý rok ( ČJ a ostatní předměty ) základní hygienické návyky září (M, ČJ, Tv, Skn ) využití volného času leden ( ČJ - sloh ), září ( Tv ) rodina říjen (AJ, ČJ - literatura ) režim dne červen (ČJ - sloh ) vztahy mezi lidmi - prosinec (ČJ- sloh, literatura ) chování v krizových situacích listopad ( ČJ - sloh, M ), červen celoškolní projektový den lidé kolem nás multikulturní výchova prosinec ( AJ, ČJ - sloh ) životospráva + důsledky nevhodných návyků březen ( Tv, Skn ) domov, rodina důvěra a vztahy v rodině - listopad, prosinec ( ČJ - sloh, M ) léčivé látky ( léky ) a návykové látky ( drogy ) červen ( Skn ) komunikace květen, červen ( ČJ - sloh, AJ ) drogy a jejich vliv na organismus červen (Skn ) nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi červen (ČJ- sloh ) 5.třída třídní učitelka Mgr. Pavlína Náprstková osobní bezpečí, pravidla třídy březen (ČJ - sloh ) zásady mezilidské komunikace září ( ČJ- sloh) využití volného času listopad (ČJ sloh, literatura) vztahy mezi lidmi - listopad, + průběžně celý rok ( ČJ- sloh ) chování v krizových situacích červen celoškolní projektový den domov, rodina důvěra a vztahy v rodině zář ( ČJ- sloh, literatura ) komunikace září až prosinec + průběžně celý rok (ČJ a ostatní předměty ) drogy a jejich vliv na organismus únor (Skn) nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi červen + průběžně celý rok ( ČJ ) zneužívání deviantní sex. chování - únor ( Skn) Ve školní družině jsou tyto okruhy zařazovány do témat: Skn: Lidé kolem nás Lidé a čas Člověk a jeho zdraví Umění a kultura: Dramatická výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví: Tělesná výchova Dlouhodobý program pro 6. třídu. V tomto ročníku proběhne projekt EUDAP 2 CZ. V rámci předmětu Člověk a výchova k občanství ( VO ) pod vedením Mgr. Hany Šimánkové Program je zaměřen na to, proč lidé berou drogy, co je lepším řešením, na jednoduché objasnění vzniku závislosti a účinků a následků základních typů drog bez toho, že bychom se prvoplánově zabývali jednotlivými drogami a jejich názvy. Důležitou částí je nácvik reakcí na nebezpečné situace, včetně schopností odmítat nabídku. Vše probíhá formou zážitkové pedagogiky. Dlouhodobý program pro 2. stupeň základních škol Rozšiřuje a podrobněji vysvětluje bloky pro předcházející věkové skupiny. Dává více do souvislostí bezprostřední účinky drog s dlouhodobými následky jejich zneužívání, zmiňuje různé druhy pomoci závislým, včetně seznámení se zařízeními, kde je možné pomoc vyhledat. Důraz je kladen též na témata, jako jsou mezilidské vztahy, řešení problémů, poznání sebe sama, komunikace apod. S tématy v oblasti prevence se pracuje v předmětech Člověk a výchova k občanství (VO), Člověk a výchova ke zdraví ( Čvz), Dějepis (D), Chemie (CH), Český jazyk literatura (Čj), Tělesná výchova ( Tv), Zeměpis ( Z ), Přírodopis (Pří). Učitel může využít těchto metod: výklad, samostatná práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, besedy, přednášky Učitelé se při své práci s třídním kolektivem podílejí na tvorbě pozitivního sociálního klimatu ve třídě. Zabývají se včasnou diagnostikou sociálně-patologických jevů a spolupracují s odborníky při jejich řešení. Věnují pozornost problémovým žákům i skupinám, odhalují projevy asociálního chování mezi žáky soustředí se

14 především na projevy šikany mezi žáky. Věnují se prevenci záškoláctví a prevenci kouření. S žáky se účastní různých soutěží, výletů a exkurzí. Vedou žáky k odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních. Spolupracují s rodiči na třídních schůzkách hovoří o nebezpečí drog, kouření Informují rodiče, jak poznat, že moje dítě bere drogy. Dlouhodobý program pro 2. stupeň 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída rodina, komunikace v rodině Čvz - září Vv - září Čj květen (úvaha) Vo říjen -březen osobnostní výchova Vo duben, květen, červen Čvz - září Vv duben Vo volba povolání - září D v průběhu celého roku osobní bezpečí Čvz v půběhu celého Vo - únor roku návykové látky Př - říjen Čvz duben Pří listopad, únor, březen Čvz únor, květen Ch - prosinec komunikace mezi lidmi Vo prosinec, leden Čj listopad Aj - průběžně mezilidské vztahy péče o zdraví, život s handicapem Vo leden, únor Tv - průběžně Tv - průběžně sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci výchova k občanství Vo září, říjen, únor ( náboženství, morálka a člověk lidská práva, sex. násilí a pohlavní nemoci, zdravý životní styl ) řešení problémů, Vo leden, březen konfliktů chování v krizových situacích agresivita, různé formy násilí, šikana, vandalské chování odlišnosti, deviace drogová závislost kontaktní centra zdravé sexuální chování volba životního partnera vztah k jiným kulturám, národnostem a komunikace s nimi právní odpovědnost, trestní normy Úvodní schůzka Čvz září, říjen Nj - průběžně D v průběhu celého roku Aj - průběžně Čvz - září D v průběhu celého roku Tv - průběžně Čvz leden, květen Pří říjen Tv - průběžně Čvz - březen Čvz září, leden, únor D v průběhu celého roku Vo - září Čvz září říjen D v průběhu celého roku Nj průběžně Aj - průběžně Tv - průběžně Čvz únor, březen, květen Př březen Tv - průběžně Čvz - duben Čvz leden, únor,duben, květen Vo leden až červen Z březen Vo - říjen Nj průběžně Aj - průběžně Z říjen Vo - květen Tv - průběžně Př květen Nj únor Tv - průběžně Z říjen, březen Vo - duben Př květen Z únor, březen Vo duben - říjen Vo - leden Čvz - listopad Vo - únor Vo - listopad Čvz září, průběžně Vo listopad - únor Vo září, říjen, leden Aj - říjen, průběžně Vo - březen Čvz - březen Čvz - březen, duben Čvz duben Ch - prosinec Z - únor Aj říjen, průběžně Čvz - duben Čvz duben, květen Z listopad Aj - průběžně Čj únor (úvaha) Vo - listopad Z - říjen Vo - březen Aj - průběžně Vo - prosinec Z březen Vo březen - červen Úvodní schůzka vedení školy, pedagogů a zástupců rodičů s cílem informovat o vypracování a realizaci Minimálního preventivního programu na škole, se uskuteční v listopadu. Odpovědný pracovník za realizaci programu je Mgr. Pavlína Náprstková a Mgr. Milena Novotná. Zahájení tohoto programu bylo v měsíci říjnu.

15 Škola a školní prostředí Důležitým výchovným prvkem je školní a třídní prostředí, ve kterém žáci tráví hodně času. Budova školy je umístěna na pozemku se sadem, sportovním zázemím a částečně parkovou úpravou. Žáci jsou všemi zaměstnanci školy vedeni k udržování pořádku a zodpovědnému přístupu k vykonané práci. Žáci dostávají prostor k vlastní realizaci svých nápadů na výzdobu a údržbu celého areálu školy včetně tříd. Zúčastňují se i veřejně prospěšné práce v obci. Vzdělávání pedagogů Ředitelé škol a pedagogové by měli získat základní poznatky o návykových látkách, měli by mít možnost získat kvalitní metodické materiály i dovednosti k práci s tématem návykových látek. Vzdělávání pedagogů na naší škole probíhá v rámci pracovních porad a pedagogických rad, dále podle nabídek zasílaných na školu vzdělávacími agenturami, podle finančních možností školy a ve spolupráci s pracovníkem centra drogové prevence a krizové pomoci. Seznam aktivit, kterých se učitelé účastní a jejich hodnocení, bude sestaven v průběhu roku podle nabídek zasílaných na školu. Metodické a učební materiály Žáci, učitelé i rodiče mají k dispozici ve školní knihovničce následující tituly: Prim.Mudr. K. Nešpor, Csc. a kol. - Alkohol, drogy a vaše děti (1994) - Fit in (1996) - Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ (1996) - Jak přestat brát drogy (1997) - Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí, časná a krátká intervence (1998) - Zásady efektivní primární prevence (1999) - Prevence problémů působených návykovými látkami (Besip) T. Illes (1999): Děti a drogy M. Elliottová (1997): Jak ochránit své dítě P. Póthe (1996): Dítě v ohrožení J. Presl (1995): Drogová závislost Mudr. J. Beran a kol. (1996): Proč??? C. Raynerová (1997): Nenič své chytré tělo E. Magic Johnson (1993): Jak se vyhnout AIDS M. Kolář (2001): Bolest šikanování Cesta K zastavení epidemie šikanování na školách Komerční sexuální zneužívání dětí: Násilí na dětech (2001) Katalog služeb poskytovaných v protidrogové prevenci (2000) Institut dětí a mládeže MŠMT (1994) Mládež, společnost a stát Odbor pro mládež MŠMT (1999) Pedagogové proti drogám DROPIN Záleží na tobě VZP Můj kamarád bere drogy Videokazety: Drogová problematika Sexuální výchova Abeceda lidské sexuality 5. blok Komu pomáhá Linka bezpečí Zneužívané děti Na cestě, stále na cestě Dospívání a menstruace Řekni drogám ne! Metody práce V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce využívány také další metody, které se dosud osvědčily. Používané metody práce: výklad, samostatná práce, besedy, diskuse, skupinová práce, sociální hry, obhajoba určitého názoru apod.

16 V tomto školním roce byl zařízen koutek prevence sociálně-patologických jevů, kde mají žáci možnost nahlédnout do literatury a letáčků týkajících se této problematiky. Jednorázové, příležitostné aktivity Akce pro školní rok 2013/14: 6. třída beseda na téma: Drogy seznámení, rizika, závislosti 7. třída - Vztahy ve třídě Co je pro mne vlastně důležité? Program 3PK-centra Magdaléna Benešov 8.třída - Co je větší riziko? Jiné závislosti Program 3P K-centrum Magdaléna Benešov 9. třída exkurze Magdaléna ( seznámení se zařízením K centrum Benešov ) Co teď? Co je a není trestné Kouření tvá volba beseda PEER program SZŠ Benešov Kulturní pořady, besedy, diskuse s odborníky zaměřené na protidrogovou tématiku budou využívány podle aktuální nabídky. Další aktivity na škole Na škole je zavedena schránka na dotazy, kam mohou žáci psát své anonymní dotazy či informace. Odpovědi vyřizuje metodik protidrogové prevence, výchovný poradce nebo třídní učitelé jedenkrát týdně. Od školního roku 2007/8 pracuje na škole Školní parlament. Prostřednictvím zástupců z každé třídy mohou žáci vznášet připomínky, přání a dotazy týkající se provozu školy. Mohou zde také navrhovat různé aktivity, kterých by se chtěli zúčastnit či samostatně zorganizovat. Školní nástěnky připravují třídní učitelé ve spolupráci se žáky, kteří pomáhají volit témata. Nástěnky pro vyučovací předměty připravují příslušní vyučující. Třídy řeší problémy v rámci pravidelných třídnických hodin prostřednictvím třídního učitele nebo prostřednictvím zástupce třídy přímo s vedením školy. Konzultační hodiny si vyučující dohodnou ve třídách podle ročníků a předmětů. Ve škole pracuje skupina pro nápravu čtení a psaní pod vedením Mgr. Šárky Fremutové. Žáci se pravidelně účastní exkurzí a naučných programů podle plánu činnosti školy. Výchovný proces je doplněn pravidelnými návštěvami divadel, v dopoledních hodinách divadla v Táboře nebo v Praze, odpoledne či večer divadelní představení KMD v Praze (Mgr. I. Červenková). Příruční knihovnička s propagačními materiály, odbornou literaturou, beletrií a videotékou je zřízena ve sborovně školy. Je k dispozici pedagogům, žákům i rodičům. V přízemí na chodbě je umístěna nástěnka s protidrogovou a prevenční literaturou a vitrína s MPP. Rodiče Informovanost rodičů o preventivním programu a to, že ho alespoň tolerují, jsou důležité. Rodiče budou informováni o záměrech a způsobech realizace programu na třídních schůzkách SRDPŠ prostřednictvím třídních učitelů a budou též požádáni o případnou pomoc a v rámci svých možností o finanční podporu na uskutečnění některých akcí. Škola nabízí: a) literaturu o návykových látkách a prevent. aktivitách pro rodiče b) možnost půjčování odborné literatury o návykových látkách c) individuální konzultace s metodikem prevence Volnočasové aktivity při ZŠ Poříčí nad Sázavou a) jednorázové akce soutěže: školní turnaj ve stol. tenisu fotbalové turnaje Mc Donald s Cup, Coca-Cola Cup turnaje ve vybíjené florbalové turnaje turnaj v házené

17 turnaj ve futsalu celoroční soutěž ve sběru žaludů, kaštanů, starého papíru ostatní akce: sportovní výcvikové kurzy testy PPP pomoc při rozhodování o volbě povolání a jeho doporučení školní divadelní představení dle aktuální nabídky třídní výlety vánoční besídka exkurze na ÚP Benešov pro žáky 9. roč. spojená s besedou, vypracováním a vyhodnocením testu pro vhodnou volbu povolání (Mgr. I. Červenková) mikulášská nadílka připravují žáci 9. roč. pro MŠ Poříčí nad Sázavou a pro 1. až 8. ročník základní školy návštěva K-centra v Benešově, beseda s pracovnicí K-centra pro žáky8.roč. b) pravidelné akce kroužky: sportovní hry, florbal, hra na flétnu, anglický jazyk, práce s počítačem, rybářský, výtvarný, první pomoc, ruční práce, KMD, KMČ, vaření, dramatická výchova, náprava poruch učení, příprava k přijímacím zkouškám na SŠ: Český jazyk (Mgr. I. Červenková) Matematika (Mgr. E. Vorlová, Mgr. M. Růžičková) příprava na školní soutěže: MO (Mgr. M. Růžičková, Mgr. E. Vorlová) FO (Mgr. M.. Růžičková, Mgr. E.Vorlová) OČJ (Mgr. I. Červenková) OAJ (Mgr. E. Gallová) ZO (Mgr. J. Mácová) Mladý historik (Mgr.H. Šimánková) V průběhu školního roku zavedeny aktivity o přestávkách pro žáky 1. a 2. stupně. V průběhu týdne se žáci 5. až 9. třídy vystřídají a tráví velkou přestávku sportovní činností v tělocvičně. Dále využívají tři stoly pro stolní tenis, stolní fotbal, kulečník a tři magnetické tabule na hraní dámy a šachů. Pro první stupeň byly na chodbě instalovány tabule na kreslení fixem, lezecká stěna a hrací koutek (basketbalový koš, florbal, skákací míče, bazének s míčky, stoly pro stolní tenis). Ostatní aktivity a spolupráce s dalšími organizacemi a) Mimoškolní zájmová činnost (škola zabezpečuje prostory): hudební obor p.uč. C. Sedláček ZUŠ Čerčany b) Jednorázové aktivity: Kurz předtaneční výchovy pro žáky 9.roč. (každoročně taneční škola SALTA p. Maršálek) ÚP Benešov spolupracuje v rámci směrování žáků 8.a 9.ročníku ke správné volbě povolání. c) Referát péče o dítě Benešov soc. pracovnice navštěvuje školu, škola zasílá hlášení o snížených známkách z chování d) Koordinátor ZŠ Poříčí n. Sázavou udržuje kontakt s okresním metodikem prevence z PPP v Benešově e) Policie ČR ve spolupráci s Policií ČR v Benešově budou připraveny besedy na téma kriminalita, drogy (podle nabídky) Řešení přestupků a) kontrolovat a dodržovat zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi včetně plnění oznamovací povinnosti b) důsledně dodržovat pravidla stanovená školním řádem c) v případech, kdy selže prevence na škole a vyskytnou se žáci, kteří budou podezření ze zneužívání návykových látek, dealerství apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením: -diskrétní šetření, individuální rozhovor se žákem, podle zjištěných informací pak spolupráce s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky - v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě - v případě dealerství oznámení věci policii Závěr O aktivitách programu bude vedena evidence. Jednotlivé části projektu budou kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány. O plnění programu budou podávány informace a zprávy na pedagogických radách a třídních schůzkách. Na realizaci programu se budou

18 podílet všichni vyučující. Materiální a finanční zabezpečení programu bude realizováno ve spolupráci s Obcí Poříčí nad Sázavou a SRDPŠ při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou. Prevence a řešení šikanování mezi žáky Charakteristika šikanování šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z různých důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení, ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Základem prevence šikanování a násilí na školách je: - podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky (i mezi žáky a učiteli ), podporovat solidaritu a toleranci, podporovat vědomí sounáležitosti - posilovat a vytvářet podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy (plánování třídních výletů, sportovních klání, práce školního parlamentu ) - uplatňovat spolupráci mezi dětmi a rozvíjet jejich vzájemný respekt ( používáním skupinových metod při vyučování, vytváření třídních a celoškolních projektů.) - pravidelná práce třídních učitelů na vytváření správného a zdravého třídního kolektivu v rámci třídnických i jiných hodin - vést žáky důsledně a systematicky k osvojení norem mezilidských vztahů, rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka - seznámit žáky i učitele s negativními důsledky šikanování- a to jak pro oběti a pachatele, tak i pro celý třídní kolektiv ( zvláště nebezpečné je podceňování počátečních projevů šikanování) - dohled ped. pracovníků nad žáky před vyučováním, o přestávkách, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, ve školní jídelně a školní družině - pravidelně doplňovat školní knihovnu o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování - vzdělávání pedagogických pracovníků Krizový plán postupy řešení šikanování: a) rozhovor s dětmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi b) nalezení vhodných svědků c) individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky ( nikoli však konfrontovat oběti a agresory ) d) zajištění ochrany obětem e) rozhovor s agresory, popřípadě konfrontace mezi nimi V případě pokročilé šikany: f) domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování g) zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi h) pokračující pomoc a podpora oběti i) nahlášení policii Čerčany tel.:158 j) vlastní vyšetřování Spolupráce : - s rodiči - s PPP ( Benešov tel: ) - středisky výchovné péče (Praha 12, Rakovského 3138, tel: ) - speciálně pedagogickým centrem ( Slaný, Tomanova 361, tel: ) - s pediatry a odbornými lékaři ( dětskými psychology, psychiatry) Nemocnice Benešov tel: (MUDr. Ottlová) - zařízení poskytující poradenskou a terapeutickou péči - s oddělením péče o rodinu MÚ Benešov Odbor sociálních věcí oddělení péče o dítě tel: s policií ČR Benešov, Čerčany Výchovná opatření Napomenutí a důtka třídního učitele Snížení známky z chování V mimořádných případech: - ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte v místně příslušném diagnostickém ústavu - ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, popřípadě k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu

19 VIII. DVPP Vedoucí pracovníci školy - rozvoj odborných znalostí, dovedností - zaměření na finanční řízení, právní vědomí, vedení lidských zdrojů Učitelé cizích jazyků - moderní výukové metody - mezinárodní spolupráce Učitelé - vzdělávání vedoucí k prohloubení odbornosti (podle nabídky ped. center) - zaměření na finanční, matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost - studium asistenta pedagoga 1. Přehled akcí školy IX. Aktivity a prezentace školy Září třída Adaptační den třída Výstava Tutanchamon (Praha) a 9. třída Začátek školního kola matematické olympiády třída Divadlo Tábor Říjen třída Výtvarná soutěž Pod modrou oblohou třída Vojenský historický ústav Praha 1.světová válka ŠD Podzimní dílna ŠD Podzimní dílna třída Planetárium Praha třída Cimbálová muzika Réva třída Úřad práce třída ZOO Praha třída Planetárium Praha třída Florbalový turnaj Neveklov - chlapci třída Florbalový turnaj Neveklov dívky třída Plavecké závody Benešov Listopad třída Klášter Sázava a spaní ve škole třída Zájezd do Berlína třída Přehlídka středních škol třída Ekocentrum Votice program ve škole třída Divadlo u Hasičů Tři mušketýři A,B Ekocentrum Votice program ve škole třída Kino Benešov preventivní program Láska ano, děti ne třída Turnaj v sálové kopané Benešov - chlapci třída Spaní ve škole třída Anežský klášter Praha třída Soutěž Zachraňte Afriku v Neveklově třída Tajemství Pražského hradu ŠD a 1.-9.třída Vánoční jarmark a vystoupení

20 Prosinec třída Florbalový turnaj Benešov A,B Divadlo u Hasičů Praha třída Mikulášská nadílka třída Hledání baroka Pražský hrad třída Divadlo u Hasičů Praha třída Taneční třída Technické muzeum Praha Energie třída Výstava dětských prací na OÚ Poříčí n. Sáz ŠD Vánoční nadílka třída Návštěva Benešova B Besídka a vystoupení pro rodiče třída Procházka Prahou ŠD Vystoupení pro rodiče A Besídka a vystoupení pro rodiče třída Vystoupení dramatického kroužku a vystoupení pro rodiče třída Besídka a vystoupení pro rodiče třída Kino Čerčany Kozí příběh se sýrem Leden a 9.třída Vyhodnocení školního kola MO třída Preventivní program Vztahy ve třídě třída Preventivní program Co je větší riziko? třída LVK třída Preventivní program Návykové látky a zákon třída Státní opera Praha třída Preventivní program Nebezpečí na internetu Okresní kolo MO A,B Ekocentrum Votice - program ve škole stupeň Dějepisná olympiáda Benešov třída Preventivní program Co je pro mě důležité? třída Preventivní program Jiné závislosti Únor třída Židovské muzeum Praha 4.2. Okresní kolo olympiády v ČJ třída Preventivní program Návykové látky Zeměpisná olympiáda Vlašim Olympiáda z AJ Benešov třída Preventivní program Řekni drogám ne! třída Školní divadlo třída Školní kolo Pythagoriády třída Preventivní program Co teď? ŠD Karneval Březen třída Florbal Cup Benešov - chlapci třída Školní kolo recitační soutěže 5.3. Putovní kino ČRo třída Letiště Václava Havla Praha třída Vyhodnocení školního kola MO Krajské kolo ZO Benešov třída Turnaj ve vybíjené Benešov ŠD Koloběžkiáda Okresní kolo recitační soutěže Bystřice A,B Planetárium Praha Matematický klokan třída Program o včelách - ve škole A Přespání ve škole A Knihovna Týnec nad Sázavou ŠD Soutěž Máš talent? třída Výukový program Naše vlast

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více