č. j. 2013/1382 ze dne Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva"

Transkript

1 č. j. 2013/1382 ze dne Výroční zpráva školní rok 2012/2013

2 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol... 9 Kapacity ve školním roce 2012/ Charakteristika školního roku 2012/ Zahájení školního roku Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2012/ Agropodnikání M/ Ekonomika a podnikání M/ Ekologie a životní prostředí M/ Zemědělec, farmář H/ Přehled pracovníků školy Provoz školy zajišťovalo... Chyba! Záložka není definována. Školní statek Vestec Externí pracovníci Údaje o přijímacím řízení Střední škola zemědělská Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Maturity Třída 4. A Třída 4. B Třída 4. C Třída 4. D Přehled prospěchu třídy 4. A Přehled prospěchu třídy 4. B Přehled prospěchu třídy 4. C Přehled prospěchu třídy 4. D Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výsledky inspekční činnosti Předmět inspekční činnosti Závěry Konkurz na ředitele Sportovní aktivity Běh pro zdraví

3 Přespolní běh Pohár Josefa Masopusta Plavecké závody Turnaj ve stolním tenise Florbal Stolní fotbal Hokejbal proti drogám Lyžařský kurz Turistický kurz Sportovní den Kulturní akce Maturitní ples Festival Jeden svět Divadelní představení Studentské volby Vzdělávací a odborné soutěže Ekologická olympiáda Biologická olympiáda 47. ročník (2012/2013) Přírodovědný klokan Soutěž v anglickém jazyce Středoškolské odborné činnosti Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v německém jazyce školní kolo Regionální matematická soutěž Zpráva o činnosti prevence sociálněpatologických jevů GO kurz - seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky Odborné besedy Ostatní akce školy Pišqworky Beseda na krajském úřadě Beseda s policistou Den, kdy svítí světlušky Biojarmark Den Země Ukliďme svět Odborné exkurze Školní exkurze zemědělská družstva

4 Exkurze studentů 3. C do muzea kamenictví a lomů na Skutečsku Zpráva o exkurzi Letohrad Exkurze Stěžery Odborná exkurze třídy V2A Odborná exkurze třídy V2A Globe Terénní cvičení - biomonitoring Zahraniční spolupráce Výměnný pobyt našich studentů v holandském Barneveldu Návštěvy holandských studentů v Chrudimi v roce Návštěva zemědělské pracovní skupiny v Ede Zemědělství v Nizozemsku Comenius Partnerství škol, Česko - Turecký projekt Comenius Regio, Česko Italský projekt Spolupráce s odbornou veřejností Osobnosti Chrudimi a historie zemědělského vzdělávání Oslavy 150. výročí založení školy Projekty a kurzy Inovace praktického vzdělávání Kurz nakládání s přípravky na ochranu rostlin Projekt dalšího vzdělávání v oblasti EVVO Praxe a odborný výcvik Střední škola (studijní obory, učební obor) Rozpis individuální odborné praxe dle tříd a pracovišť Vyšší odborná škola Výuka a výcvik ŘMO 2012/ Vyšší odborná škola Školní rok Organizace studia Absolutoria Údaje o přijímacím řízení VOŠ: Externí pedagogičtí pracovníci: Školní jídelna Domov mládeže Mimoškolní činnost výchova mimo vyučování v DM Prostory DM Přehled pedagogických pracovníků DM

5 Přehled o počtu žáků a studentů, rozdělení do VS Zájmová činnost a akce v rámci DM Domovní rada Výchovná opatření v DM Jiná činnost DM Školní statek Rostlinná výroba Technologie pěstování Závěr Chov zvířat Sportovní jezdecký klub Přehled závodů a hobby soutěží: Hospodaření školy za rok Výnosy školy tvořily /v tis. Kč/ Náklady školy tvořily /v tis. Kč/ Hospodářský výsledek /v tis. Kč/ Čerpání rozpočtu neinvestičních a provozních prostředků a dotací /v tis. Kč/: Investiční rozvoj /v tis. Kč/: Rezervní fond /v tis. Kč/: Fond odměn /v tis. Kč/: Sociální fond - FKSP /v tis. Kč/:

6 Základní údaje o škole Název Sídlo Zřizovatel Internetová adresa Kontaktní Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, Chrudim IV Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Vedení školy Ředitel Ing. Stanislav Valášek Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Zástupce ředitele pro teoretickou výuku Výchovný poradce Vedoucí domova mládeže Vedoucí ekonomického úseku Školská rada Školská rada pro vyšší odbornou školu Mgr. Zdeněk Janošík Ing. Anna Pochobradská Ing. Renata Zoubková Bc. Radomíra Neumanová Alena Štěpánová Ing. Ludmila Kabelová (předsedkyně) Ing. Václav Kroutil Marek Markovič Radka Cimburková V2. A (předsedkyně) prof. Ing. Milan Slavík, CSc. Ing. Markéta Herzánová 6

7 Charakteristika školy VÝVOJ Zemědělská škola v Chrudimi je svým založením v roce 1862 druhou nejstarší zemědělskou školou v Čechách a na Moravě. Původně i jako hospodářská škola dvouletá, později čtyřletá, vytvořila nepřetržitou vzdělávací činností bohatou tradici zemědělského školství. Vrcholné období rozvoje školy spadá mezi roky , kdy byly zastoupeny: Vyšší hospodářská škola Vyšší hospodyňská škola Vyšší rolnická škola a státní pedagogický kurz pro vzdělávání učitelů. Změny ve společnosti v roce 1989 a hlavně zásadní změny v našem zemědělství zapříčinily přeměnu chrudimské školy: Střední zemědělská škola - změnila původní studijní obor pěstitelství a chovatelství na nový obor Agropodnikání (1993), který odráží změny v současném hospodaření a umožňuje velký výběr ve volbě vyučovacích předmětů. Rodinná škola vznikla v r s představou navázat na tradici hospodyňských škol v Chrudimi (jedné z nejstarších v Evropě založena v roce 1887). Rozhodnutím ministra školství bylo utlumeno maturitní studium na státních školách, a k byla škola vyřazena ze sítě. Vyšší odborná škola navazuje na historický vývoj chrudimské školy a na její vrcholné období mezi dvěma světovými válkami. Schválený projekt vyššího odborného studia (jediné v okrese) umožnil od otevřít ekologický studijní obor Správa ochrany životního prostředí. Poslední koncepční změnou bylo rozšíření nabídky vzdělávání o SOU zemědělské s učebním oborem Zemědělec, farmář. V současné době vedle sebe tedy existují tři typy škol: 1. Vyšší odborná škola 2. Střední škola zemědělská 3. Střední odborné učiliště Celý vzdělávací proces na škole je ryze zemědělského a ekologického charakteru. Výše uvedenou kombinací dochází k plnému využití technického vybavení a personálního zázemí školy. Nedochází k tříštění zájmů studentů ani výuky, struktura studijních oborů se jeví pro regiony Chrudim a Pardubice jako optimální. Jedním z klíčových problémů je vyrovnanost vzdělávací nabídky a poptávky a využití kapacity zemědělských škol a jejich sladění na požadovanou kvalifikační strukturu. Již v současné době se jeví, že na každý VÚSC budou v závislosti na intenzitě zemědělské produkce připadat 1 2 klasické zemědělské školy. Ideální situace podle některých odborníků předpokládá soustředění všech úrovní zemědělského vzdělávání v rámci celého regionu do jednoho místa (současný stav školy v regionu ČR). Tato varianta bude potom zaručovat nejen maximální využití kapacity školy, ale i optimální ekonomické využití školního hospodářství. Předpokládat však musíme školní hospodářství přiměřeně velké, ekonomicky stabilizované, umístěné ve státních objektech a hospodařících na státních pozemcích s minimálním pronájmem nestátní půdy. 7

8 SOUČASNOST Střední zemědělská škola obdržela zřizovací listinu MŠMT ČR l. ledna Další zřizovací listinou (č. j /93-270) se změnil název na Střední zemědělskou a rodinnou školu v Chrudimi. Dodatkem ke zřizovací listině (č. j /94-60) byla změna z rozpočtové na příspěvkovou organizaci s platností od l. l Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině (č. j /95-60) se stává nedílnou součástí školy domov mládeže a školní jídelna. Dodatkem č. 3 ke zřizovací listině (č. j /96-60) byl rozšířen název školy na Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola, sídlo: Poděbradova 842, Chrudim, s platností od l Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne byla s účinností od l zařazena do sítě škol. Dalším rozhodnutím (č. j /97-21) ze dne došlo ke změně zařazení do sítě škol s účinností od Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j /99-21) ze dne došlo k další změně zařazení do sítě škol s účinností od l Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j /99-21) ze dne došlo k zařazení do sítě škol s účinností od l s názvem školy Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, identifikátor zařízení: Pod č. j /99-21 ze dne jsme obdrželi změnu zřizovací listiny - dodatek č. 4 s účinností od , jímž se upravuje název organizace na Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, ve zkratce SZemŠ, RŠ a VOŠ Chrudim. Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od l s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Dodatkem č. 5 ke zřizovací listině (č. j / ) ze dne byl změněn název školy na Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Dodatkem č. 6 ke zřizovací listině (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Na základě 2 odst. 1 zák. č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů a na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j / ze dne vydaného podle 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci VOŠ, SZeŠ a SOU Chrudim s účinností od na Pardubický kraj. MŠMT podle 13a odst. 2 a 13b odst. 3 a odst. 9 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od Podle ust. 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 8

9 pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo Pardubického kraje tuto zřizovací listinu schválenou usnesením ze dne Zřizovací listina byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne a dodatkem č. 2 ze dne Zřizovací listina č. j.: KrÚ 18384/2005 OŠMS/11 ze dne mění název školy na Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Pardubického kraje došlo ke splynutí školy a školního statku Vestec, a tudíž ke vzniku nového subjektu, dle zřizovací listiny č. j.: KrÚ 12332/2006 OŠMS ze dne s nabytím účinnosti dnem , s novým názvem Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Po rozhodnutí o splynutí školy a školního statku vyhlásil zřizovatel, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., konkurzní řízení na funkci ředitele. Konkurz se konal dne Po schválení Radou Pardubického kraje byl do funkce ředitele školy jmenován hejtmanem Pardubického kraje dne Ing. Stanislav Valášek, s platností od Škola sdružuje vlastní SŠZ, VOŠ, SOU, domov mládeže, školní jídelnu a školní statek. Celý komplex je řízen jedním ředitelstvím školy. Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol Škola má povoleny v síti škol tyto studijní obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání (tučně - realizovány ve školním roce 2012/2013 Vyšší odborná škola 1. l6-01-n/01 Správa ochrany životního prostředí dálkové studium tříleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/ ze dne s účinností od N/01 Správa ochrany životního prostředí denní studium tříleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/ ze dne s účinností od Střední zemědělská škola l M/004 Ekologie a ochrana krajiny denní studium, délka studia - 4 roky vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j /99-23 ze dne s platností od l , č. j /99-23 ze dne s platností od a č. j /98-23 ze dne s platností od M/01 Agropodnikání denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 117/ M/01 Agropodnikání dálkové studium pětileté 9

10 M/01 Ekonomika a podnikání denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 117/ M/01 Ekologie a životní prostředí denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 117/2009 Střední odborné učiliště H/01 Zemědělec, farmář denní studium tříleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 117/2009 Kapacity ve školním roce 2012/13 Škola sdružuje: schválená IZO kapacita VOŠ 270 žáků SŠZ 420 žáků SOU 90 žáků Domov mládeže 120 lůžek Školní jídelna 700 jídel

11 Charakteristika školního roku 2012/2013 Ve školním roce 2012/13 se na SŠZ a VOŠ Chrudim vyučovalo celkem ve l3 třídách denního studia (z toho 5 tříd agropodnikání, 2 třídy ekonomiky a podnikání (neúplné třídy spojené s třídami agropodnikání), 1 třídy ekologie a ochrany krajiny, 3 třídy ekologie a životní prostředí, 2 třídy učebního oboru zemědělec, farmář a 3 studijní skupiny denního studia VOŠ a ve 2 studijních skupinách dálkového studia VOŠ. V 13 třídách studovalo podle výkazu k na VOŠ a na SŠ celkem 333 žáků a studentů. Na VOŠ 90 studentů, z toho 58 dívek. Na SŠ 243 žáků, z toho 141 dívek. Naše škola je státní školou poskytující čtyřleté odborné vzdělání, tříleté odborné vzdělání a tříleté vyšší odborné vzdělání. Cílem studia je nejen dosažení náležité úrovně znalostí, ale rovněž rozvoj osobní zkušenosti žáka. Při výchově a vzdělávání: podporujeme rozvoj osobnosti žáků, jejich sebevědomí a vůli vedeme žáky k osobní odpovědnosti za dosažené výsledky a k samostatnému myšlení aktivizujeme jejich tvůrčí schopnosti snažíme se o komunikativní způsob vyučování, vstřícné a partnerské vystupování a jednání zajišťujeme rozvoj jazykové výuky s řadou možností mezinárodních kontaktů poskytujeme možnost odborné profilace a specializace studentů s výběrem volitelných předmětů Všichni žáci a studenti mají příležitost předvést, co je v jejich možnostech, zlepšovat se a získat spravedlivé ocenění a uznání. Stavy žáků k , třídní učitelé a vedoucí studijních skupin jednotlivých tříd a studijních skupin: třída počet třídní učitel(ka) 1. A 19 Ing. Ludmila Kabelová 1. C 23 Mgr. Jana Dolníčková 1. F 10 Bc. Jiří Soukup 2. A 29 Mgr. Petra Krpatová 2. C 13 Mgr. Marie Viková 2. F 11 Ing. Bohumil Kudyn 3. A, B 26 Ing. Karel Vondra 3. C 31 Mgr. Kateřina Pilná 3. D 8 Ing. Karel Vondra 4. A 23 Ing. Romana Zaňková 4. B 18 Ing. Hana Lednová, Ph.D. 11

12 třída počet třídní učitel(ka) 4. C 26 Ing. Tomáš Kachlík 4. D 6 Ing. Hana Lednová, Ph.D. V1A 20 Mgr. Ivana Hrubá V2A 15 Ing. Markéta Herzánová V2D 14 Ing. Josef Beneš V3A 27 Ing. Gabriela Votavová V3D 14 Ing. Renata Zoubková Obory, zaměření a orientace podle jednotlivých tříd a studijních skupin: 1. A Agropodnikání - podnikání a služby 2. A Agropodnikání - podnikání a služby 3. A Agropodnikání - podnikání a služby 3. B Agropodnikání - podnikání a služby 4. A Agropodnikání - podnikání a služby 4. B Agropodnikání - podnikání a služby 3. D Ekonomika podnikání 4. D Ekonomika podnikání 1. C Ekologie a životní prostředí 2. C Ekologie a životní prostředí 3. C Ekologie a životní prostředí 4. C Ekologie a ochrana krajiny 1. F Zemědělec, farmář 2. F Zemědělec, farmář V1A V2A V3A V2D V3D Správa ochrany životního prostředí Správa ochrany životního prostředí Správa ochrany životního prostředí Správa ochrany životního prostředí Správa ochrany životního prostředí 12

13 Zahájení školního roku Školní rok zahájil z rozhlasu ministr školství. Ve školním roce 2012/13 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 32 stálých pedagogických pracovníků a 11 externích učitelů vyučujících odborné předměty na vyšší odborné škole. Jedná se o odborníky ze specializovaných pracovišť: Univerzita Pardubice, OHS Chrudim, CHKO Železné hory, Městský úřad Chrudim, ČSOP Chrudim. Střední škola zemědělská Výuka byla zahájena a ukončena Žáci ročníků ukončili výuku Žáci 1. a 2. ročníků tříd A náhradou vykonávali podle harmonogramu praxi na školním statku Vestec, žáci 1. C a 2. C na CHKO Železné hory v Nasavrkách a na Dostihovém závodišti v Pardubicích v měsících červenci a srpnu. 3. D konala prázdninovou praxi na ekonomickém úseku naší školy. Třídy 1. F a 2. F konaly prázdninovou praxi ve společnosti SELGEN Úhřetice a na školním statku Vestec. 3. ročníky vykonávají prázdninovou praxi v oblastech zemědělství, administrativy a ekologie ve smluvních organizacích. Další pracoviště, na nichž žáci vykonávali praxi během roku: ŠS Vestec ČSOP Chrudim SELGEN Úhřetice CHKO Železné hory Dostihový spolek Pardubice Ekocentrum Paleta Pardubice 13

14 Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2012/2013 Agropodnikání M/01 Motivační název Podnikání v zemědělství, platnost od č. j. 117/2009 Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2012/2013 probíhala ve všech ročnících.. Ročník Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk Anglický nebo německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Zdravotní příprava Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Psaní na stroji Obchodní korespondence Aplikovaná biologie Odborné předměty Ekonomika Účetnictví Základy mechanizace Pěstování rostlin Chov zvířat Rozvoj venkova Mechanizace zemědělské výroby Zpracování zemědělských výrobků Praxe učební Motorová vozidla Volitelné předměty Zahradnictví a ovocnářství Veterinářství a plemenářství Celkem

15 Ekonomika a podnikání M/01 Motivační název Ekonomika zemědělství, platnost od č. j. 117/2009 Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2012/2013 probíhala ve 3. a 4. ročníku. Všeobecně vzdělávací předměty Ročník Český jazyk Cizí jazyk I (Anglický jazyk) Cizí jazyk II (Německý jazyk) Základy společenských věd Dějepis Tělesná výchova Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie Zdravotní příprava Základy biologie Základy chemie Psaní na stroji Odborné předměty Ekonomika Účetnictví Praxe učební Obchodní korespondence Marketing a management Daně Statistika Pěstování rostlin Chov zvířat Psychologie Právní příprava Celkem

16 Ekologie a životní prostředí M/01 Motivační název Ekologie a ochrana krajiny, platnost od č. j. 100/2009 Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2012/2013 probíhala v 1., 2. a 3. ročníku. Všeobecně vzdělávací předměty Ročník Český jazyk a literatura Anglický nebo německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Fyzika Biologie Matematika Zdravotní příprava Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Psaní na stroji Odborné předměty Chemie Ekonomika životního prostředí Aplikovaná biologie Aplikovaná chemie Ekologie Meteorologie a hydrologie Geografie Ochrana životního prostředí Krajina a životní prostředí Odpady Právo v životním prostředí Hygiena a toxikologie Biotechnologie Monitoring životního prostředí Praxe Celkem hodin týdně

17 Zemědělec, farmář H/01 Platnost od č. j. 100/2009 Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2012/2013 probíhala v 1. a 2. ročníku. Ročník Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk Anglický nebo německý jazyk Občanská nauka Fyzika Biologie a ekologie Chemie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Odborné předměty Ekonomika Pěstování rostlin Chov zvířat Základy mechanizace Motorová vozidla Zahradnictví Stroje a zařízení Odborný výcvik Celkem N/01 Správa ochrany životního prostředí - denní a dálkové studium č. j. 3064/ ze dne s účinností od M/004 Ekologie a ochrana krajiny č. j /99-23 ze dne s účinností od l. 9. l999. č. j /99-23 ze dne s účinností od Vyučuje se čtvrtý ročník M/01 Ekonomika a podnikání Vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/ M/01 Agropodnikání Vyučuje se od dle ŠVP č. j. 107/

18 Přehled pracovníků školy Jméno, příjmení Vzdělání DPS Aprobace Pracovní zařazení Praxe Celkem/ped. Ing. Stanislav Valášek VŠZ Ano EKO Ředitel 32/19 Mgr. Zdeněk Janošík UP Ano MAT Zástupce řed. 26/26 Ing. Gabriela Votavová ČVUT Ano FYZ Učitel 14/10 Ing. Anna Pochobradská VŠZ Ano AGRO Ved. praxe 33/13 Bc. Radomíra Neumanová ČZU Ano Ved. vychovatel 29/29 Ing. Josef Beneš VŠZ Ano AGRO Učitel 34/18 PhDr. Iva Bergmanová UJEP Ano NEJ Učitel 27/22 Mgr. Jana Dolníčková PF Ano TEV,ZEM Učitel 32/32 Eva Havlová PF Ano DEJ Učitel 33/24 Ing. Markéta Herzánová ČZU Ano AGRO Učitel 13/13 Ing. Pavel Hrubý VŠZ Ano ZOO Učitel 33/21 Mgr. Ivana Hrubá PF Ano TEV,BIO Učitel 27/20 Ing. Ludmila Kabelová VŠZ Ano AGRO Učitel 29/19 Ing. Tomáš Kachlík VŠZ Ano AGRO Učitel 22/22 Mgr. Petra Krpatová PF Ano MAT,FYZ Učitel 21/21 Ing. Bohumír Kudyn VŠZ Ano MECH Učitel 41/21 Ing. Hana Lednová, Ph. D. VŠCHT Ano CHE Učitel 15/14 RNDr. Roman Linhart UP Ano EKOL Učitel 14/10 Ing. Josef Novák VŠZ Ano ZOO Učitel 36/18 Libor Pešek SZTŠ Ano ŘMV Učitel 45/21 Mgr. Kateřina Pilná PF Ano ANJ Učitel 20/17 Ing. Hana Prokopová VŠZ Ano EKO Učitel 30/12 Bc. Jiří Soukup ČZU Ano ŘMV Učitel 33/13 Ing. Vladimír Vacek ČVUT Ano IKT Učitel 25/9 Mgr. Marie Viková PF Ano ČJL Učitel 25/25 Ing. Karel Vondra VŠZ Ano MECH Učitel 32/27 18

19 Jméno, příjmení Vzdělání DPS Aprobace Pracovní zařazení Praxe Celkem/ped. Ing. Romana Zaňková VŠE Ano EKO Učitel 22/15 Ing. Renata Zoubková UK, VŠZ Ano ANJ, AGRO Učitel 21/17 Ing. Adriána Nepivodová VŠ Ano ANJ Učitel 2/2 Mgr. Jana Šebková PF Ano ANJ Učitel 17/17 Ing. Radek Valášek UPCE Ne EKO Učitel 3/3 Alena Štěpánová SŠ Hospodářka 37 Anna Jelínková SŠ Vedoucí ŠJ 27 Monika Hrdinová SEŠ Adm. prac. 27 Věra Loučková SZeŠ Účetní 30 Zuzana Valášková SOU PIC 26 Jiřina Dvořáčková Gymn. Ano Vychovatel 34/29 Katuše Vajová Gymn. Ano Vychovatel 31/29 Václav Vrubel USO Ano Vychovatel 20/10 Pracovníci školní jídelny Jelínková Anna Krpálková Marie Motyčková Ilona Proroková Iveta Švadlenková Jaroslava (do ) Vrabcová Hana Školní statek Vestec Ing. Bouček František Pravda Miroslav Bilík Petr Hejduk Milan Hýl Jiří Scholl Norbert Straka František Žoudlíková Olga Provozní pracovníci Adámková Jitka Drobílková Jana Nikodýmová Helena Paulusová Jaroslava Poláček Zdeněk Poláčková Vladimíra Pravdová Eva Svobodová Eva 19

20 Externí pracovníci Jméno a příjmení Ing. Valská Táňa Mgr. Kouba Jan JUDr. Mikanová Hana Ing. Odvárka Zdeněk MUDr. Říha Jaroslav MUDr. Hron Vladimír Mgr. Peřina Vlastimil Ing. Diewoková Marie Ing. Filipová Zuzana MUDr. Říhová Eliška Ing. Poláková Milada Vyučovaný předmět Ekonomika ŽP, Evropská integrace, Hospodářská politika a geografie Psychologie a sociologie Základy práva, Právo v ŽP Lesnictví Hygiena a toxikologie Hygiena a toxikologie Management chráněných území Hygiena a toxikologie Hygiena a toxikologie Hygiena a toxikologie Hygiena a toxikologie Pedagogický sbor 20

21 Údaje o přijímacím řízení Uchazeči na maturitní obory byli přijímáni na základě přijímacích zkoušek organizovaných společností SCIO, s. r. o. Uchazeči přihlášení na studijní obor Agropodnikání dálkové studium a na učební obor Zemědělec-farmář byli přijati bez přijímacích zkoušek. Střední škola zemědělská I. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář Agropodnikání - dálkové studium II. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář Agropodnikání - dálkové studium III. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář Agropodnikání - dálkové studium IV. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář Agropodnikání - dálkové studium

22 V. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář Agropodnikání - dálkové studium VI. termín Přihlášeni Nedostavili se Přijato Nepřijato Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Zemědělec, farmář Agropodnikání - dálkové studium

23 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í Třída Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Neklasifikov áni Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 1.A 0.00 % % % 4.76 % 0.00 % % 9.52 % 0.00 % 1.C 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % 9.52 % 0.00 % 1.F % % % 0.00 % % % % 0.00 % V1.A 0.00 % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 1. ročníku 1.53 % % % 1.53 % 7.69 % % 7.69 % 0.00 % 2.A 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 2.C 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 2.F 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % V2.A % % 0.00 % 0.00 % 6.66 % % 0.00 % 6.66 % V2.D % % 0.00 % 6.25 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 2. ročníku 8.75 % % % 1.25 % % % 3.75 % 1.25 % 3.A 5.55 % % % 0.00 % 5.55 % % % 0.00 % 3.B 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 3.C 3.22 % % % 0.00 % 0.00 % % 3.22 % 0.00 % 3.D 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % V3.A % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.16 % % 0.00 % 4.16 % 0 V3.D % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 3. ročníku % % % 0.00 % 7.92 % % 5.94 % 0.99 % 4.A 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 4.B 0.00 % % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % 4.C 0.00 % % % 0.00 % 4.00 % % 0.00 % 0.00 % 4.D 0.00 % % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % Celkem v 4. ročníku 0.00 % % % 0.00 % 1.42 % % 8.57 % 0.00 % 23

24 Maturity Třída 4. A Praktická zkouška proběhla od 23. do na školním statku ve Vestci. Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 28. až Společná část maturitní zkoušky proběhla až Komise zasedala ve složení: Předseda: Ing. Josef Coufal (Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun) Místopředsedkyně: Eva Havlová Třídní učitelka: Ing. Romana Zaňková Ústní část společné maturitní zkoušky Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Hodnotitelé PhDr. Markéta Mrkvičková, Mgr. Marie Viková Ing. Renata Zoubková, Mgr. Kateřina Pilná Profilová část společné maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Zemědělské předměty Ing. Ludmila Kabelová Ing. Josef Novák Ekonomické předměty Ing. Romana Zaňková Ing. Hana Prokopová Praktická zkouška Ing. Ludmila Kabelová Ing. Josef Novák Ing. Bohumil Kudyn Třída 4. B Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 23. až Praktická zkouška proběhla od 28. do na školním statku ve Vestci. Společná část maturitní zkoušky proběhla až Komise zasedala ve složení: Předseda: Ing. Jiří Hřebíček (Střední zemědělská škola Lanškroun) Místopředseda: Ing. Karel Vondra Třídní učitelka: Ing. Hana Lednová, Ph.D. Ústní část společné maturitní zkoušky Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Hodnotitelé PhDr. Markéta Mrkvičková, Mgr. Marie Viková Mgr. Kateřina Pilná, Ing. Renata Zoubková PhDr. Iva Bergmanová, Mgr. Marta Řeháčková Profilová část společné maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Zemědělské předměty Ing. Pavel Hrubý Ing. Anna Pochobradská Ekonomické předměty Ing. Romana Zaňková Ing. Hana Prokopová Praktická zkouška Ing. Pavel Hrubý Ing. Anna Pochobradská Ing. Bohumil Kudyn 24

25 Třída 4. C Praktická zkouška proběhla 23. až Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 28. až Společná část maturitní zkoušky proběhla až Komise zasedala ve složení: Předsedkyně: Ing. Bohuslava Bezdíčková (VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí) Místopředsedkyně: Ing. Josef Beneš Třídní učitelka: Ing. Tomáš Kachlík Ústní část společné maturitní zkoušky Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Hodnotitelé Mgr. Marie Viková, PhDr. Markéta Mrkvičková Ing. Renata Zoubková. Mgr. Kateřina Pilná Profilová část společné maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Ekologické předměty Ing. Tomáš Kachlík Ing. Anna Pochobradská Předměty životního prostředí RNDr. Roman Linhart Mgr. Josef Vozanka Praktická zkouška Ing. Josef Beneš RNDr. Roman Linhart Třída 4. D Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 23. až Praktická zkouška proběhla od 28. do na školním statku ve Vestci. Společná část maturitní zkoušky proběhla až Komise zasedala ve složení: Předseda: Ing. Jiří Hřebíček (Střední zemědělská škola Lanškroun) Místopředseda: Ing. Karel Vondra Třídní učitelka: Ing. Hana Lednová, Ph.D. Ústní část společné maturitní zkoušky Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Hodnotitelé PhDr. Markéta Mrkvičková, Mgr. Marie Viková Mgr. Kateřina Pilná, Ing. Renata Zoubková PhDr. Iva Bergmanová, Mgr. Marta Řeháčková Profilová část společné maturitní zkoušky Předmět Zkoušející Přísedící Účetní předměty Ing. Hana Prokopová Ing. Stanislav Valášek Ekonomické předměty Ing. Hana Prokopová Ing. Stanislav Valášek Praktická zkouška Ing. Hana Prokopová Ing. Stanislav Valášek 25

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 319/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 42 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více