25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers"

Transkript

1 Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny, jež je součástí dlouhodobé orientace firmy na principy společenské odpovědnosti firem. Město Ostrava realizuje projekt Revitalizace městské zeleně, jehož předmětem je výsadba nových stromů na vybraných městských lokalitách. Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se chce také zapojit do uvedeného projektu a pomoci tak snížit negativní dopady znečištění ovzduší a zlepšit ekologickou stabilitu našeho regionu. Str let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers V roce 1989 zakoupením licence Gontermann-Peipers začíná nová éra technologie výroby odstředivého lití dvouvrstvých materiálů, která umožnila použít nové typy materiálů s vysokou otěruvzdorností, životností, spolehlivostí a hospodárností. Str. 7 Anketa mezi zaměstnanci Divize Slevárna odlitků Na Útvaru Čistírna se přispěním všech jejich zaměstnanců povedlo v posledním roce odvést kus práce. Další změny čekají útvary Formovna a Tavírna. Zeptali jsme se našich lidí, jak změny na DSO vnímají, co je trápí, co naopak hodnotí jako pozitivní a co by rádi ještě změnili, neboť změny a inovace začínají u každého z nás, jak napovídá titulek článku na straně 7.

2 Hospodářské výsledky Ekonomické ukazatele za období leden srpen 214 V předcházejícím vydání Zpravodaje jsme porovnávali výsledky hospodaření za období 1-5/214 se stejným obdobím roku 213. V dnešním vydání se podívame na hospodaření za prvních osm měsíců v porovnání s plánem letošního roku. Při pohledu na grafy se nám daří v porovnání s plánem plnit vyrobené množství za celou společnost a obě divize. Prodané množství se nám daří plnit za společnost a Divizi Slévárna odlitků. Na Divizi Slévárna válců je vidět mírné neplnění, ale plán prodaného množství bude srovnán v měsíci září 214. Důležité je také plnění ukazatele přidané hodnoty na zaměstnance, kde plníme daný ukazatel za společnost a Divizi Slévárna válců. I když na Divizi Slévárna odlitků mírně podkračujeme plán, pozitivní je, že v porovnání se stejným obdobím roku 213 dosahujeme vyšší přidané hodnoty na zaměstnance. Pro porovnání se stejným obdobím roku 213 jsme dosáhli na Divizi Slévárna odlitků přidanou hodnotu na zaměstnance 284 tis. Kč a v letošním roce je to 352 tis. Kč. Miroslav Herda Ředitel Útvaru Finance a účetnictví Divize Slévárna válců DSV Plán Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota DSV Skutečnost Výkony 1 8 Vítkovické slévárny, spol. s r.o. VS Plán VS Skutečnost Divize Slévárna odlitků DSV Plán DSV Skutečnost Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota Výkony Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota Výkony KONCEPT ZELENÉ SLÉVÁRNY Zasaď si svůj strom!!! Ve Zpravodaji č. 2/213 jsme psali o konceptu Zelené slévárny, jež je součástí dlouhodobé orientace firmy na principy společenské odpovědnosti firem. Společensky odpovědné chování firem chápeme jako aktivity jdoucí nejen nad rámec zákonných, ale i etických, komerčních a společenských očekávání a zahrnují i angažovanost vůči komunitě a realizaci veřejně prospěšných projektů. Osázeli jsme plochy okolo naší společnosti keři a stromy a nadále chceme pokračovat i v širším kontextu našeho města, neboť pro každou moderně orientovanou firmu jsou ekologické aktivity nedílnou součástí řízení podniku. Město Ostrava realizuje projekt Revitalizace městské zeleně, jehož předmětem je výsadba nových stromů na vybraných městských lokalitách. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se chtějí také zapojit do uvedeného projektu a pomoci tak snížit negativní dopady znečištění ovzduší a zlepšit ekologickou stabilitu našeho regionu. Konkrétně to pro naši firmu znamená vysadit nové 1/2 až 1 metr vysoké stromky na vymezeném území Bělského lesa. Zveme Vás tímto a na akci Zasaď si svůj strom, která se uskuteční dne 25. října 214 od 8. do 12. hod. v Bělském lese. Přispějeme takto svou troškou do mlýna ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém budou ještě dlouho žít naše děti. Svůj stromeček si mohou zasadit také děti, aby si uvědomily, jak je potřebné a nezbytně nutné se o přírodu starat. ale také ohniště, kde si opečeme špekáčky, gulášek a pivko pro každého účastníka. Jediné, co tedy potřebujete je odhodlání, nálada, pevná obuv a vlastní rukavice. Nářadí bude zajištěno. Pokud ovšem někdo vlastní rýč, lopatu, či krumpáč a je ochoten ho s sebou přinést, dostane se mu zvláštního uznání od pořadatelů Zájemci hlaste se prosím na Útvaru Lidské zdroje a Komunikace nejpozději do Těšíme se na Vás. Za organizační tým Kateřina Bráblíková Specialista Útvaru Komunikace Pavel Pliska Jednatel společnosti Pokud přijdete i s celou svou rodinou, čeká na Vás nejenom ušlechtilá práce sázení stromků (každý vysadí tolik stromků, kolik bude mít sil, energie a chuti sázet), Nejsme lhostejní k životnímu prostředí a uvědomujeme si svou ekologickou zodpovědnost vůči zaměstnancům, společnosti a celému regionu. 2

3 obchod Něco navíc pro naše zákazníky 11. září spojuje celý svět s nešťastnými událostmi v New Yorku, nám se však v tomto termínu letošního roku podařilo zorganizovat velmi úspěšné setkání, které jsme nazvali Workshop pro zákazníky. Myšlenka zorganizovat takové setkání se zrodila již v loňském roce, avšak pečlivý výběr pozvaných partnerů, volba termínu a organizace celé akce trvaly několik měsíců. Na Formovně Při realizaci Workshopu jsme si vytyčili následující cíle: 1. Seznámit naše zákazníky s procesem výroby odlitků a stacionárně litých válců, informovat je o novinkách a výzkumu a vývoji, který v těchto oblastech realizujeme. 2. Ukázat našim zákazníkům společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. z jiného pohledu, prezentovat se jako progresivní a rozvíjející se výrobní firma, která je společensky odpovědná a ohleduplná k životnímu prostředí. prohlídka provozu s perfektně naplánovaným časem lití, takže naši hosté nepřišli ani o jediný zážitek, který slévárenství nabízí a jako třešnička na dortu působila prohlídka vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic, kterou jsme pro hosty zorganizovali. To, že je tento způsob setkávání pro naše zákazníky atraktivní, dokládá hojná účast hostů jak z našeho regionu, tak například i ze vzdálených koutů České republiky a dokonce účast 2 společností z Ruska. A pozitivní ohlasy již v průběhu workshopu, ale hlavně po jeho skončení nám potvrzují, že jsme akci vzali za správný konec. Velký dík proto patří všem, kteří se na organizaci našeho prvního workshopu podíleli. Obchodnímu týmu za myšlenku, pozvání hostů a péči o ně, Ing. Janu Mokrému a Ing. Tomášovi Mazurovi za skvěle připravené přednášky a všem ostatním za přípravu a koordinaci setkání. Na viděnou při dalším setkání. Vít Paděra Ředitel Útvaru Obchod Rozvíjející se spolupráce s německou firmou Stahlguss Saar GmbH V roce 214 se podařilo pracovníkům Útvaru Obchod naší společnosti navázat spolupráci se slévárnou Stahlguss Saar GmbH ležící v západním Německu poblíž francouzko-lucemburské hranice ve městě St. Ingbert. Tato slévárna s více než stoletou historií je dceřinou společností obrovského německého koncernu Saar Stahl Gruppe vlastnícího vysoké pece, ocelárny, válcovny. Svou velikostí je srovnatelný s Třineckými železárnami. Po prvotní prezentaci společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. následovala celá řada obchodních jednání, které skončily úspěšným nakontrahováním zakázek v hodnotě více než 23 tis. EUR. Nabízená typologie odlitků je většinou určena pro energetický, těžařský a pumpařský sektor výroby. Naší společnosti se podařilo dodat první odlitky mezikusů hřídele, jež prošly bezproblémovou přejímkou u zákazníka. Tyto odlitky již firma Stahlguss Saar GmbH opakovaně objednala. Naše společnost se nyní zabývá dalšími dvěmi projekty na dodávku vík drtících mlýnů a také mezikusů spojky. Německý partner vyžaduje 1% kvalitu dodávek, kterou jsme již splnili u prvního projektu mezikusů hřídele. Nezbývá tedy nic jiného, než navázat na tento kvalitativní trend i nadále. David Jurečka Útvar Obchod 3. Setkat se s našimi zákazníky při neformální příležitosti, pobavit se o jejich úspěších a problémech mimo oficiální jednání, přiblížit si naše zákazníky. Lze s jistotou konstatovat, že se podařilo naplnit všechny cíle. Přednášky Ing. Jana Mokrého a Ing. Tomáše Mazura byly velmi dobře připraveny a jejich prezentace probíhala přitažlivou formou s aktivním zapojením posluchačů, Ing. Irena Martinů neopomněla při úvodním školení BOZP naše hosty postrašit zmínkou o tom, že dostanou rukavice, aby se mohli zapojit do pracovního procesu a celý náš obchodní tým se o hosty po celý den staral. Velmi pozitivně byla přijata Prohlídka Vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Jsme společensky odpovědná firma Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) je důležitým aspektem strategického chování firem a jako takový je uznáván i na úrovni Evropské unie. V rámci tohoto konceptu se firma chová odpovědně nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale také například v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy. Společenská odpovědnost znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst a získává důvěru lidí, kteří v ní pracují či žijí v oblasti, kde firma podniká. Veřejnost je posuzuje a hodnotí nejen podle kvality jejich služeb a produktů, ale také podle míry odpovědnosti jejich působení ve společnosti. Odpovědné chování tak firmě přináší kromě větší loajality jejích zaměstnanců také posílení hodnoty značky a dobrou pověst. Vedení naší společnosti si je dobře vědomo toho, že společensky odpovědné chování podniku je investicí do jejího celkového rozvoje. Dlouhodobě tak investujeme nejen do zlepšování pracovního, ale i životního prostředí, ale například v rámci projektu Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., který je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR řešíme problematiku rovných příležitostí žen a mužů. Naše společnost se také dlouhodobě významně podílí na společenském a kulturním životě regionu. Stává se již tradičním partnerem řady vzdělávacích, sportovních, kulturních a charitativních projektů jako např. ZOO Ostrava, Festival Poodří Františka Lýska, o.s., Organizace BÍLÁ HOLU- BICE - občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem, INDUSTRIAL GALLERY, Projekt SOCI- ÁLNÍ AUTOMOBIL, podporující vzdělávání, rehabilitaci a integraci zdravotně postižených dětí a mládeže a další. Vlastníci společnosti přispívají na projekty organizace Lékaři bez hranic, poskytujeme zaměstnancům bezúročné půjčky ze sociálního fondu, apod. Existují ale také jiné možnosti jak pomoci svým zaměstnancům. Útvar Lidské zdroje se velmi často setkává s problémy zaměstnanců, týkajících se exekucí, osobních bankrotů, žádostí o půjčky, kterými pak mnohdy splácejí jiné dluhy, neboť se dostali do dluhové pasti, se kterou si neví rady, a kterou si mnohdy díky nepříliš dobré finanční gramotnosti i sami způsobili. Takto vzniklé osobní problémy se mohou pochopitelně přenášet i do pracovní výkonnosti, soustředění na práci, apod. Ve spolupráci s Českým institutem finanční odpovědnosti (ČIFO) jsme proto připravili pro zaměstnance v měsíci říjnu 214 bezplatné školení, ve kterém jim odborníci pomohou nejen vysvětlit např. některé dopady nového Občanského zákoníku, otázky zajištění v případě nemoci, úrazu, úmrtí, otázky nákladů rodiny a zlepšení stavu jejího financování, otázky hypoték, úvěrů a jejich refinancování, oddlužení. Poradí také, jak se vyhnout exekuci a zodpoví řadu podobných otázek. Následně odborníci ČIFO poskytnou účastníkům školení, kteří budou mít zájem, bezplatné privátní konzultace, ve kterých pomohou s řešením jejich osobních či rodinných problémů. Zájemci se mohou přihlásit u svých vedoucích zaměstnanců nebo přímo na Útvaru Lidské zdroje do 2. října 214. Školení proběhne v areálu společnosti a je určeno nejen pro naše zaměstnance všech kategorií, ale i pro zaměstnance pracovních agentur, kteří ve společnosti pracují. Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje 3

4 Bosch Rexroth nová výzva pro společnost InprOmA, spol. s r.o. Společnost INPROMA, spol. s r.o. v poslední době směřuje své aktivity k získávání nových zákazníků, kteří posílí její pozici na trhu v oblasti kovoobrábění. Novým a velmi významným zákazníkem společnosti se v první polovině letošního roku stala společnost Bosch Rexroth. Společnost Bosch Rexroth je ikonou v oblasti výroby pohonů a regulační techniky pro stroje a systémy v široké škále typů a velikostí. Produkce této německé společnosti se pohybuje na trhu v několika segmentech jako je hydraulika, elektrické pohony a řídící systémy a lineární pohony. V dalších průmyslových oblastech se Bosch Rexroth zaměřuje například na mobilní a strojní aplikace, průmyslovou automatizaci, obnovitelné zdroje energie a nabízí také širokou základnu systémových řešení a služeb. jdou kontrolou a odjehlením, čištěním v průmyslové myčce a následně ještě výstupní kontrolou. Ačkoli se zdá být proces výroby jednoduchý, vzhledem k nárokům zákazníka na přesnost obrábění a čistotu dodaného produktu je tento projekt pro společnost INPROMA, spol. s r.o. další metou, kterou se budeme ze všech sil snažit úspěšně překonat. Naším cílem je spokojenost zákazníka a věříme, že se tím posuneme k dalším, jistě náročným, ale neméně zajímavým projektům. Alžběta Verzichová Společnost INPROMA, spol. s r.o. získala v letošním roce od tohoto zákazníka poptávky z několika německých poboček a v současné době jsme na startu dvou projektů. Jedním z nich je obrábění hliníkových bloků hydraulických rozvaděčů, s nimiž máme již dostatek zkušeností z výroby obdobných dílců pro společnost Argo Hytos. V současné době jsou tyto dílce ve fázi vzorkovacího procesu a i přes naše letité zkušenosti v této výrobní oblasti nebude obrábění bloků pro Bosch Rexroth nijak snadné. Dalším novým projektem je obrábění litinového pouzdra řídící jednotky hydraulické pumpy. Tento díl je obráběn z odlitku, dodávaného slévárnou Bosch Rexroth a z jednoho odlitku v současné době INPROMA, spol. s r.o. vzorkuje pět typů obrobků. Materiál odlitku je tvárná litina EN-GJS-4-15, která je z hlediska zkušeností pro Inpromu novinkou. Obrábění tohoto dílce je kombinací soustružení středového otvoru a osazení a následného frézování kontaktních ploch a vrtání otvorů. Poté dílce pro- Termické odstraňování ostřin = klíč ke zlepšení kvality Termické odjehlení ve společnosti INPROMA, spol. s.r.o. se začalo praktikovat již před osmi lety jako náhrada za složité a časově náročné ruční odjehlení. Tuto technologii praktikujeme ve spolupráci s externí firmou a to hlavně na dílcích pro hydraulický průmysl pro firmu Argo-Hytos. Tepelné odstraňování otřepů (TEM - Thermal energy method) je způsob odstraňování potencionálně volných otřepů vznikajících během výrobního procesu (frézování, vrtání, aj.), poprvé byla tato technologie použita cca před 4-ti lety v oblasti hydraulických komponent s heslem Pokud dílec projde termickým odjehlením, pak v provoze se z něj žádný otřep neuvolní. TEM využívá rozdílu ve hmotnosti otřepu a dílce, mnohonásobně větší masa dílce se při procesu odjehlení pouze zahřeje, kdežto slabý otřep shoří (jako když rychle přendáte ruku přes plamen = ruka ucítí teplo a chloupky jsou odstraněny). Odjehlování probíhá v komoře zvonovitého tvaru, která je uzavřena hydraulicky krycím plechem, na tomto plechu jsou umístěny dílce, nebo koš s dílci, případně přípravek s dílci (aby nedošlo k mechanickému poškození dílců nárazem dílce o dílec, nebo o vnitřní prostor komory). Po uzavření je přesně definovaná směs plynů vpuštěna do tlakové komory a zažehnuta. Následná teplota dosáhne C (tlak okolo 4 Bar), během doby přibližně 2 ms je proces spalování ukončen a otřepy odstraněny. Většina tepla se rozptýlí po celém prostoru zvonu a do odjehlovaných dílců (obvyklé ohřátí dílců je u slitin hliníku na 55 6 C a u oceli okolo 15 C (v důsledku dvojnásobného termického odjehlení)). Většina ostřin je vlivem tepla přeměněna na plyn, ale při hmotnějších ostřinách dochází k jejich přeměně na prášek usazující se na součásti. Tento se následně odstraňuje mytím v různých roztocích dle odjehlovaného materiálu. Kvalita termického odjehlení závisí na mnoha aspektech, mezi hlavní patří: materiál polotovaru, tvar otřepu (dán hlavně druhem obrábění a ostrostí obráběcího nástroje), množství a poměr směsi, aj. Nevýhodou tohoto procesu, hlavně u odjehlování hliníkových slitin bývá v případě volných špon v dílci, nebo na něm možnost rozstřiku této volné špony na obrobený povrch dílce, čímž dojde k jeho poškození (změna zabarvení, zhoršení drsnosti, napečení materiálu kapičky ), dílce nutno před samotným procesem termického odjehlení umýt, prohlédnout a odstranit veškeré zbylé volné částice. Tomáš Janeček hospodářské výsledky Ekonomické ukazatele společnosti za období leden srpen 214 V průběhu období došlo k nárůstu výroby a tedy tržeb u dodávek pro textilní strojírenství a především v oblasti komponent pro hydraulické rozvody, kde byl realizován projekt k rozšíření sortimentu vyráběných dílů INPROMA, spol. s r.o. 3 V souvislosti s vyšším čerpáním nákladů na realizaci přípravy výroby ,5 124,1 3 tohoto nového projektu nebylo v oblasti přidané hodnoty dosaženo úrovně minulého Výkony roku Stav pracovníků Odpracované Přidaná hodnota hodiny dělníků výrobních Skutečnost 213 Skutečnost Meziroční vývoj tržeb za výrobky a služby (v tis. Kč) Větrací prvky RENSON Ostatní strojírenské díly a sestavy Díly pro elektrotechnický průmysl Komponenty pro hydraulické rozvody Díly pro automobilový průmysl Díly pro textilní strojírenství Hubert Svoboda

5 Naši lidé V rubrice Naši lidé Vám představujeme zaměstnance společnosti INPROMA, spol. s r.o. Tomáš Barták Pokračoval jste současně ve studiích? Po nástupu na pozici Mezioperační kontrolor jsem studium na VŠ přerušil. S dalším studiem jsem už nepočítal. Ale moje mamka se rozhodla, zvýšit si vzdělání a studovat na VOŠ v Čáslavi zaměřenou na strojírenství. Navrhla mi, ať se do dalšího studia zapojím i já. Začali jsme tedy společně navštěvovat 1. ročník oboru "Výrobní a řídící systémy podniku". Studium jsme po třech letech úspěšně dokončili s titulem DiS. Rok narození: 1989 Znamení: Střelec Stav: Svobodný Funkce: Mistr výroby Obrobna CNC Kariéra: Inproma Křinec, mezioperační kontrola Inproma Křinec, vstupní kontrola materiálu Dobrá volba. Od jste na pozici mistra výroby v Obrobně. Jak to zvládáte? Nejprve chci poděkovat za důvěru a nabídku pracovat na této pozici. Práce mistra je od práce kontrolora dosti odlišná. Spoustu nových věcí a činností jsem se musel naučit, ale uplatňuji zde i získané zkušenosti a praxi z předchozí pozice. Vzhledem k tomu, že jsem na této pozici teprve týden, nedovolím se hodnotit, ale prozatím si na mě nikdo nestěžoval :-) a doufám, že ani nebude. Jak spolupracujete s týmem seřizovačů? Se seřizovači mám spíše přátelský vztah, vzniklý z předchozích pozic. Myslím si, že takto spolu budeme vycházet i nadále. Tomáš Barták na pracovišti Proč jste si vybral náš obor, když jste studoval něco jiného? Během studií na vysoké škole jsem byl o prázdninách ve Vaší firmě jako brigádník na expedici. Expedice je hned vedle pracoviště výstupní kontroly, kde pracoval pan Vojtíšek, v té době vedoucí ŘKK. O volných chvílích jsem za ním docházel a pozoroval ho, jak a s čím pracuje. Když viděl můj zájem o kvalitu, provedl mě po ostatních pracovištích kontroly. Po prohlídce pracovišť, můj zájem o strojírenství vzrostl. Když se moje brigáda chýlila ke konci, pan Vojtíšek mi nabídl, jestli bych zde chtěl pracovat jako Mezioperační kontrolor. Přesto, že jsem studoval stavební obor, nad jeho nabídkou jsem ani chvilku neváhal a přijal ji. Co se Vám líbí na Vaši práci? Tato práce mě zaujala svou rozmanitostí. Každý den, když přijdu do práce, je jiný. Asi je to tím, že se ještě učím novým věcem, ale musím se přiznat, že mě to baví. To se týká i komunikace s lidmi a řešení nečekaných situací ve výrobě. Především se mi líbí možnost, z této pozice ovlivnit výrobu k co nejlepšímu výsledku, což považuji za nejdůležitější. Do čeho si myslíte, že je potřeba ve firmě investovat? Co se týká strojové vybavenosti společnosti je na velmi slušné úrovni. Myslím si, že ve společnosti INPROMA, spol. s r.o. je třeba investovat do zaměstnanců jak na technických tak i dělnických pozicích, aby zaměstnanci byli spokojeni a tím byli motivováni k lepším výkonům. Myslím, že v naší společnosti chybí zaměstnanecké benefity. A co vzdělávání personálu? INPROMA, spol. s r.o. vydává na vzdělávání personálu nemalé finanční částky, myslím si, že by bylo třeba aby zaměstnanci sami měli větší možnost rozhodovat v čem se chtějí vzdělávat, protože každý ví nejlépe sám v čem jsou jeho slabé stránky. Z vlastní zkušenosti vím, že studovat při zaměstnání není jednoduché a když už se zaměstnanec rozhodne zvyšovat svoji kvalifikaci, mělo by být takové počínání podporováno a ohodnoceno. I to je určitá forma motivace. Jaké jsou Vaše cíle ve firmě? Mým největším cílem je zajistit co nejlepší průběh výroby v co nejlepší kvalitě. Jaké máte koníčky? Největším koníčkem jsou pro mě, asi jako pro každého muže auta. Dále mezi mé koníčky patří cyklistika, plavání a hasičský sport. Oblíbená kniha, filmy, muzika? Vzhledem k tomu, že jsem při práci studoval, tak poslední tři roky jsem četl pouze skripta. Spíše sleduji různé filmy a seriály. Mezi mé oblíbené filmy patří téměř všechny, ve kterých hraje Nicolas Cage, Bruce Willis nebo Paul Walker. Z hudby preferuji spíše 8. a 9. léta. Jedno velké přání? Mám spíše více menších přání než jedno velké, ale nechám si je pro sebe, aby se mi splnily. Děkujeme za rozhovor, za redakci Jan Kohout. Životní prostředí a ekologie ve společnosti Inproma, spol. s r.o. Jak dnes už pamatuje jenom pár pamětníků, tak IN- PROMA, spol. s r.o. v počátcích svého podnikání, před 2 lety, začínala v oblasti životního prostředí likvidací starých ekologických zátěží. A že jich po bývalém provozovateli Elitexu Ústí nad Orlicí a Spolaně Neratovice nebylo málo. Pro dosažení čistého prostředí a požadovaných limitů jsme museli odtěžit a odvozit na skládku do Benátek nad Jizerou stovky kubíků kontaminované zeminy, ekologicky zlikvidovat různě uklizené nebezpečné látky, odtěžit a ventingem odvětrat perchlor pod halou č. 8. V jižní části areálu byla v délce cca 15 metrů vybudovaná sanační clona, pro případný záchyt úniku nebezpečných látek do spodních vod. Vynaložená energie a úsilí se vyplatilo. Každoročně provádíme postsanační monitoring, jehož výsledky jsou velmi dobré a sledované parametry čistoty spodních vod se stále rok od roku zlepšují. Parková úprava A jak si počínáme v oblasti životního prostředí a ekologie dnes? Ochrana životního prostředí se důsledně zaměřuje na oblast ochrany ovzduší, vod a nakládání s odpady. Každoroční měření emisí na našem stařičkém kotli, vyžaduje od našich topičů velmi dobře odvedenou práci a to i v letní přípravě, aby udrželi kotel v dobrém technickém stavu a při provozu se vešli do limitů. Do budoucna nás ovšem čeká nelehký úkol. Od roku 218 budou přísné emisí limity, které bez investic do odlučovačů a nebo do nového ekologického kotle nebude možné plnit. Tímto úkolem se musíme začít zabývat v předstihu, rok 218 není daleko. V areálu máme postavenou vlastní biologickou ČOV. Pravidelné čtvrtletní laboratorní rozbory vypouštěných vod splňují limity stanovené rozhodnutím a ukazují na velice dobrou účinnost čistírny. V oblasti nakládání s odpady se snažíme o maximální využití odpadů. Řídíme se názorem, že je lepší dostat od zpracovatele,1 Kč za kg, než zaplatit 5 Kč za skládkování a ještě zatěžovat životní prostředí. Odpad je tříděn a prodáván. Naším cílem je neustále vychovávat zaměstnance k důslednému plnění povinností v oblasti životního prostředí. Vzhledem k tomu, že v posledních letech u nás kontroly ze strany inspektorátu životního prostředí neshledaly žádné vážné pochybení, se nám tento cíl daří plnit. Dana Vacková Blahopřejeme a děkujeme za vykonanou práci! Pracovní výročí 1 let ve společnosti oslavili: Pavel Beneš a Josef Dvořák Biologická čistírna odpadních vod 2 let ve společnosti oslavil: Pavel Kořínek 5

6 DIVIZE SLÉVÁRNA VÁLCŮ 25 let výroby odstředivě litých válců V letošním roce si připomínáme 25 let výroby odstředivě litých válců. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se prosazují v mezinárodní konkurenci výrobců těchto válců a udržují si pozici spolehlivého dodavatele válců vysoké jakosti po celou dobu výroby odstředivě litých válců. Technická úroveň výroby válců je dílem vynikajících provozních inženýrů a technologů. Dotace z Evropské unie V rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj, byla naší společnosti Vítkovické slévárny spol. s r.o. poskytnuta dotace na tři zařízení pro Divizi Slévárna válců a to ŽÍHACÍ PEC, QUENCHING a CNC SOUSTRUH, o kterých jsme Vás již v minulých číslech Quenching kalení válců za rotace. Investice byla realizována v minulém roce a stala se součástí sériové výroby odstředivě litých válců jakosti KV5M. Tato technologie se skládá z ohřívacího tunelu, kde je možno ohřívat vsázku až na 115 C, při které vyjíždí válec z tunelu a ve velmi krátkém čase je převezen na rotační chladicí zařízení, které ihned zajíždí do samostatné komory KV5M což bylo nutnou podmínkou pro úspěšné působení naší společnosti na mezinárodních trzích a zvýšilo naší konkurenceschopnost v oblasti obrábění kovů. Výzkum a vývoj V současné době pracujeme opět na vylepšování jakosti materiálu o to v rámci projektu MPO a výzvě Historie výroby OLV Začátek technologie výroby odstředivě litých válců nastal v roce 1989 zakoupením licence od firmy Gontermann-Peipers. Výroba válců metodou odstředivého lití dvouvrstvých materiálu umožnila použít nové typy materiálů s vysokou otěruvzdorností, životností, spolehlivostí a hospodárností. Za dobu 25 let se ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vyvinuly vývojem a výzkumem nové progresivní materiály pro výrobu válců metodou odstředivého lití navazující na licenční materiály z vysoce chromové litiny Olvit nebo tzv. neurčité tvrzené vrstvy NTV, nyní to jsou materiály s velmi vysokými užitnými hodnotami typu nástrojová ocel, rychlořezná ocel HSS. Žíhací pec Realistic Odpich jádrové litiny OLV Stahování strusky a odsávání pánve Budova Quenchingu Quenching - kalení za rotace Klademe důraz na ochranu životního prostředí Divize Slévárna válců usiluje o zlepšování kvality životního prostředí Ostravska, v I. etapě bylo instalováno odsávací zařízení zplodin na 2 ks elektrických indukčních pecí ELPHIAC 4t, 2ks elektrických pecí ACCEC 8t a v II.etapě bylo instalováno odsávací zařízení zplodin od licích pánví. Výstavbou tohoto zařízení jsme výrazně zlepšili pracovní podmínky zaměstnanců. Zpravodaje informovali, krátce Vám je v souhrnu připomeneme: Žíhací pec je určena k ohřevu odstředivě litých válců do maximální celkové hmotnosti 12 tun včetně žíhacích podložek při jmenovité teplotě 1 2 C. Výstavbou této pece jsme se stali nezávislí na externím tepelném zpracování. a je intenzivně chlazeno. Po ochlazení válce je válec zpět převezen do ohřívacího tunelu na dokončení tepelného zpracování. Výstavbou tohoto zařízení jsme zlepšili válce jakosti HSS rovnoměrnou tvrdostí po celé pracovní vrstvě a řadíme se tak k špičkovým výrobcům těchto válců. CNC soustruh Georg je plně vybaven veškerými typu nástrojů pro soustružení odstředivě litých válců jakosti ALFA - v nejbližší době budou odlity válce s vylepšenou NTV jakostí a novým označením HSI. Z uvedených aktivit je zřejmé, že na Divizi Slévárna válců se neustále něco děje. Společně vytváříme podmínky pro další úspěšné působení naší firmy Vítkovické slévárny, spol. s r.o. mezi předními výrobci odstředivě litých válců a s hrdostí můžeme tvrdit, že patříme mezi světovou špičku. Jiří Rybarčík Vedoucí Útvaru Slévárna válců BOZP Úrazovost v průběhu prázdnin Období prázdnin je již za námi, všichni jsme nějak užívali dovolenou, ale ti co museli být v práci, byli vystaveni riziku pracovního úrazu. Ptáte se proč? Protože při sníženém počtu zaměstnanců na pracovišti zaměstnanci musí vykonat více práce i za kolegy, kteří zrovna nejsou v práci. Naštěstí naši zaměstnanci jsou si vědomi, že pracovat se musí podle bezpečnostních předpisů, proto můžeme konstatovat, že v průběhu prázdnin se v naší společnosti přihodil 1 pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak 3 dny a 1 pracovní úraz ošetřený u lékaře. Úraz s nemocenskou se stal při drážkování plamenem s následným popálením ruky a druhý úraz se stal při provádění magnetické zkoušky odlitku a vniknutím cizího tělíska do oka. Citát a povzbuzení do dalšího období: Úspěch je cesta, po které je nutné kráčet každý den. Rizikové faktory práce a pracovního prostředí Rizikovými faktory práce a pracovního prostředí se rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mají nebo mohou mít vliv na zdraví. V naší společnosti jsou nejrozšířenějšími faktory hluk, vibrace, prach a tepelná zátěž. Jsou to faktory měřitelné a překročením jejich limitů jsou zaměstnanci na určitých profesích zařazeni do kategorií rizikovosti práce. V jarních měsících proběhlo v naší společnosti měření hluku a vibrací a na podzim proběhne ještě měření prachu a svářečských dýmů. Irena Martinů Bezpečnostní technik 6

7 DIVIZE SLÉVÁRNA ODLITKŮ Změny a inovace začínají u každého z nás. Formovna, Tavírna místo, kde vytváříme kvalitu V loňském a letošním roce byla hlavní pozornost ve smyslu změny filozofie firmy soustředěna na procesy prováděné na Útvaru Čistírna, na kterém se za toto období s Vaším přispěním podařilo odvést obrovský kus práce. Nyní je potřeba stejně pozitivní změnu provést na Útvarech Formovna a Tavírna, čili na provozech, které jsou místem vzniku toho, co nás ve světě reprezentuje, tj. odlitků. Oba tyto provozy mají zcela zásadní vliv na jakost vyráběných odlitků. Je to místo, kde musí být všechno stoprocentní, je to místo, kde vzniká jakost, kde tvoříme kvalitu, popř. nekvalitu. Říká se, že minuta ošizená na Formovně nebo Tavírně znamená 15 minut práce navíc na Čistírně. Pokud se cokoli na těchto dvou provozech zanedbá, na Čistírně je již pozdě a v podstatě nemožné s kvalitou odlitku cokoli udělat. Jediné, co pak zaměstnancům Čistírny zbývá, je odlitek opravovat tak dlouho, dokud se neodstraní všechny vady. Toto mnohdy trvá týdny a na Divizi Slévárna odlitků to má velmi negativní až katastrofální dopad. Zkuste zaujmout ten správný postoj, být otevření a sami budete přicházet s dalšími novými podněty, které pomohou zkvalitnit naše/vaše výrobky. Za každých okolností se bránit změně a používat obligátní nejde totiž nefunguje. Jan Mokrý Manažer Divize Slévárna odlitků Jak vnímají probíhající změny na Divizi Slévárna odlitků naši lidé, jsme se zeptali přímo na provoze, položili jsme našim zaměstnancům dvě otázky: 1. Jak hodnotíte změny, kterými za poslední rok prošla Divize Slévárna odlitků? Samek Martin, brusič na Útvaru Čistírna David Neusar, tavič II na Útvaru Tavírna Za poslední rok se toho změnilo mnoho. Pracuji na DSO a všímám si všeho, co se kolem nás mění. Např. výstavba nových indukčních pecí a následně Tomáš Vysocký a) Zlepšit informovanost svářečů o konkrétním výrobku, abychom věděli, jaké jsou požadavky zákazníka na požadované zkoušky (např. RTG apod.). Jan Mokrý: Jedná se o záležitost, kterou dlouhodobě řešíme. V rámci projektu PT 46 bylo ke zlepšení stavu navrženo několik opatření. Pracoviště KŘJ plánujeme dovybavit větším podílem IT technologií, aby komunikace a informovanost byla oboustranně funkční. b) Vybavit čtvrtý svářecí box svářečkou a drážkovačkou. Za rok se toho udělalo hodně. Co se týče pořádku, je to na hale znát nové boxy, odsávání, zlepšení tryskacích strojů to vše hodnotím velmi pozitivně. Přesto si myslím, že některé finance nejdou tam, kde by byly nejvíc potřeba. Výroba se výrazně nezměnila, odlitky se k nám na Čistírnu dostávají bohužel ne vždy v ideálním stavu. V poslední době řeší výrobu příliš hodně lidí a dochází tím k neshodám a nedodržování požadovaných termínů zákazníků. Také mám poznámku k agenturním zaměstnancům, kterých se za poslední rok prostřídalo opravdu velké množství a ještě prostřídá, což na kvalitě práce jde také výrazně znát. Vysocký Tomáš, svářeč na Útvaru Čistírna Změny jsou markantní, hned po příchodu na halu ubylo prachu a dýmu od paličů a svářečů díky novému odsávání. Co se týče výroby, jsou problémy u velkých sérií odlitků, kde by měla být lépe zvládnuta technologie výroby. U opakované výroby to bývá kolikrát horší, než při zahájení výroby. i odsávání těchto pecí je velkým přínosem pro celou firmu. Je ale třeba neusnout na vavřínech a pracovat dál na dalších projektech jako je např. kompletní změna pánvového systému a odsávání obloukové pece při odpichu, abychom zabránili dalšímu úniku škodlivin. 2. Kdybyste měli možnost změnit 3 věci na pracovišti, které by to byly? V Redakci Zpravodaje jsme byli zvědaví na reakci vedení naší společnosti a oslovili jsme její zástupce, aby se k názorům našich zaměstnanců vyjádřili. O odpovědi jsme požádali Ing. Jana Mokrého, manažera DSO, Jaromíra Řepku, technologa, specialistu, PhDr. Miroslava Matulu, manažera Útvaru Lidské zdroje a Bc.Tomáše Foltu, manažera Útvaru Nákup. Martin Samek a) Určitě bych přehodnotil základní mzdy zaměstnancům, protože si myslím, že za vykonávanou práci nejsme placeni dostatečně. b) Dal bych do pořádku především sociální zařízení, protože pro takový počet zaměstnanců jsou naprosto nedostačující a v dost špatném stavu. Jan Mokrý: Oprava a rekonstrukce sociálního zařízení na Čistírně DSO bude předložena v požadavcích na investice pro rok 215. c) Dbal bych na výběr opravdu kvalifikovaných pracovníků, kteří odvedou kvalitní práci, kterou dokonale ovládají. Jaromír Řepka: Ke zlepšení stavu je nutné připravit Plán zaškolování pro jednotlivé profese s motivací školeného i školitele na kvalitu zaškolení a dosaženou odbornost školeného. Plán zaškolování by měl být rozdělen do několika etap, z nichž by v krátkém časovém horizontu nejdéle do týdne bylo možno posoudit způsobilost školeného k výkonu dané činnosti. To je úkol, na který se v nejbližším čase musí zaměřit jak personální oddělení, tak i výroba s definicí způsobilosti a očekávání od nově nastupujících pracovníků. Jan Mokrý: V letošním roce byl zakoupen nový svařovací a drážkovací stroj, což znamenalo nemalou investici. Pokud dle charakteru a objemu výroby vyvstane potřeba nových strojů, budeme do strojního parku investovat. c) Zrušit měsíční hodnocení týmu. Jaromír Řepka: Pokud se jedná o nastavený systém hodnocení části osobního hodnocení, tak čtyři nastavená kritéria jsou zejména zaměřena na výkonnost, kvalitu odvedené práce a aktivitu zaměstnance. Společnost tímto zaměstnancům jasně dává najevo svá očekávání. Výkon každého zaměstnance v daném měsíci je třeba nějakým způsobem poměřovat i ve vztahu k ostatním a vedoucí zaměstnanci jsou povinni své podřízené pravidelně hodnotit a to maximálně objektivně. Ve formě osobního hodnocení obdrží zaměstnanec zpětnou vazbu, jak jeho aktuální měsíční plnění pracovních povinností vidí jeho nadřízený. Je třeba si také však uvědomit, že každé hodnocení je především otázkou volby hodnoticích kritérií a ty nastavuje zaměstnavatel podle toho, jaký od nich očekává přínos. Nikdo však netvrdí, že v budoucnu nebudou kritéria hodnocení nastavena jinak. David Neusar A) Určitě bych zvýšil platy zkušeným zaměstnancům. Dle mého názoru by měl být vidět rozdíl mezi dlouhodobým zaměstnancem, který má velké množství zkušeností, oproti zaměstnancům, kteří zde pracují kratší dobu. b) Je třeba změnit komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými, aby celý výrobní proces fungoval, jak má. Toto považuji za velmi důležitou skutečnost. c) Je třeba změnit také montérky, boty a další OOPP. Nejsou v ideální kvalitě, ne vždy je cena nejdůležitějším hlediskem při výběru. Musíme si uvědomit, že pracovníci v nich tráví celý den a zasloužili by také určité pohodlí. Tomáš Folta: Pokud OOPP splňují způsob ochrany před danými riziky, jsou OOPP považovány za vhodné. Pokud i přesto mají zaměstnanci problémy s komfortem užívání těchto OOPP, bude zapotřebí svolat schůzku mezi zástupci vedení společnosti, odbory a zástupci zaměstnanců, kde bude projednána problematika OOPP. vajících z popisů pracovního místa a jeho skutečné aktuální výkonnosti. Na základě jednání s odborovou organizací se podařilo v letošním roce dohodnout určitý objem mzdových prostředků, který byl využit právě na vyrovnání určitých historicky vzniklých rozdílů v odměňování zaměstnanců některých profesí, které byly důsledkem tlaku na plošné navyšování mezd. V tomto trendu bychom rádi pokračovali. Nad dohodnutý rámec navýšení základních mezd byla rovněž provedena řada individuálních úprav mezd, a to nejen k datu stanoveném v kolektivní smlouvě, ale i desítky dalších úprav v průběhu roku. V měsíci listopadu a prosinci bude probíhat periodické hodnocení zaměstnanců. Jeho výsledky bychom chtěli více provázat se systémem odměňování a více ocenit ty zaměstnance, kteří jsou pro firmu skutečným přínosem a naopak odlišit ty, kteří se jen vezou. Děkujeme za rozhovor. Redakce Zpravodaje Miroslav Matula, Manažer Útvaru Lidské zdroje k problematice mezd: Vedení společnosti otázky úrovně mezd pravidelně řeší a pravidelně projednává i s odborovou organizací. Celková úroveň mezd závisí na skutečné výkonnosti firmy, vyplácet můžeme jen takový objem mzdových prostředků, na který si vyděláme prodejem našich výrobků a služeb na trhu. To je zákon tržního hospodářství. Úroveň mezd jednotlivců však nemůže záviset na tom, jak dlouho je zaměstnanec ve firmě zaměstnán. Musí odpovídat nárokům práce vyplýjednou větou Soutěž na podporu zlepšovatelů vyhlášena Za účelem většího rozšíření zlepšovatelství v naší společnosti a na podporu iniciativy zaměstnanců a zvýšení jejich motivace k podávání zlepšovacích návrhů, včetně drobných zlepšení, vyhlašuje vedení společnosti Soutěž o nejlepšího zlepšovatele. Soutěž bude probíhat od 1. října 214 do 3. června 215 a to v kategoriích: a) Zlepšovací návrhy b) Drobná zlepšení c) Nejlepší zlepšovatel Soutěž je určena pro všechny zaměstnance společnosti, včetně těch, kteří jsou v mimoevidenčním stavu a zapojit se mohou i dočasně přiděleni zaměstnanci pracovních agentur. Bližší informace o tom, jak při podání návrhů postupovat a o parametrech soutěže, obdrží zaměstnanci prostřednictvím nástěnných panelů, intranetu a budou podrobně informováni svými nadřízenými na výrobních poradách. Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje 7

8 a na závěr Fotosoutěž Kontrasty Nezapomeňte nám poslat fotografie z Vašich dovolených, výletů, zážitků, oslav, fotky přírody, zvířat, dětí, přátel a to vše na téma Kontrasty kolem nás. Těšíme se na Vaše profesionální ale také amatérské fotografie, víme, že mezi Vámi je fotografů spousta a zajisté se rádi s námi podělíte o Vaše originální úlovky. Fotky posílejte na nebo přineste osobně na Útvar Lidské zdroje a Komunikace. Humor z Ostravy aneb Pečený sněhulák na Formovně DSO Před pár týdny se to na Divizi Slévárna odlitků hemžilo čerty, lucifery a pekelníky. V prostorách naší společnosti jste mohli potkat nejenom pekelné postavičky, ale také kameramana, asitenty režie, produkční a v neposlední řadě i pana režiséra. O čem že je to řeč? Ti, kteří sledovali ČT 1, už ví, že začal běžet nový humoristický seriál, skečová show plná nekorektního humoru Pečený sněhulák, na kterém se podílí Televizní studio Ostrava. Jeden z dílů, resp. skečů s výstižným názvem PEKLO, odvysílaný 15. září, se natáčel v naší firmě. Každé pondělí po 21. hodině se vám nabízí svébytný pohled na život a situace kolem nás podaný formou absurdního humoru. Hlavními protagonisty pořadu jsou producent a scénárista Vladimír Skórka a režisér seriálu Jakub Kohák. Ambicí pořadu je navázat na tradice populárních zahraničních vzorů, jakými jsou například Monty Pythoni, série Malá Velká Británie či Big Train říká Vladimír Skórka. Redakce Natáčení Pečeného sněhuláka na Formovně Umění OBRAZY BOHA INDUSTRIAL Gallery vás zve na výstavu fotografií významného umělce MILANA PITLACHA. Vernisáž výstavy bude v úterý v 18. hod. Milan Pitlach zachycuje abstraktní OBRAZY BOHA na svých častých letech do Asie fotografováním oblohy a hry vzduchu, kde vnímá vzduch jako předobraz duchovnosti. Tato řada fotografií, které jsem snímal, je dílem z palub letadel, dílem v Himalajích, je primárně výrazem fascinace, kterým na mě formový svět oblohy a oblaků, zviditelňující onen Freudovský předobraz duchovnosti, působí. Ale jako obvykle se základní myšlenka v průběhu práce obohacovala o další vrstvy. Samozřejme jsem někdy musel přijít na nápad srovnat svou práci s holandskou malbou 17.stoleti, s obrazy krajin s nízkým horizontem, jak je malovali třeba Jan van Goyen, Jan Porcellis, stejně jako s obrazy malíře oblohy par excelance, jakým byl Giovanni Battista Tiepolo. Posléze mi nad monochromními fotografiemi oblohy vytanula souvislost s monochromy obecně a nad snímkem hlubokého nebe nad Shigatse podobnost s monochromy Yvese Kleina zvláště, dodává sám autor, architekt, fotograf a spisovatel. Projekt ONE STEP FORWARD v Ostravě! Vítkovické slévárny, spol. s r.o a INDUSTRIAL Gallery ve spolupráci s absolventy Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě uvádí výstavu ONE STEP FORWARD VOL. 3 / OSTRAVA 214. této vize, říká autorka konceptu a jedna z vystavujících Kristína Šimeková. Sklad modelů a mural art jednou větou Kristína Šimeková Umělecká formace (Matej Fabian, Milica Fischerová, Dita Kaplanová, Patrícia Koyšová, Hana Mikulenková, Kristína Šimeková, Ivana Oroszová, Lucia Tallová), která působí hlavně na bratislavské scéně, se prezentuje znovu s ročním odstupem. Po Bratislavě a Brnu se nám tento rok podařilo navázat jedinečný kontakt s ostravskou INDUSTRIAL Gallery, která má ambici spolupracovat s vybranými zahraničními vizuálními umělci a nechat je inspirovat se industriálním prostorem sléváren. Projekt One Step Forward je ideálním na uskutečnění a odstartování Blahopřejeme! Pracovní výročí 1 let ve společnosti v měsíci srpen pan Harok Tomáš, Obsluha CNC stroje, DSV pan Furmánek Pavel, Provozní zámečník, Servis 2 let ve společnosti v měsíci červenec pan Filip Miroslav, Brusič, DSO Partnerem projektu je společnost Vítkovické slevárny, spol. s r.o., která umožnila ve svých externích a interních industriálních prostorách realizovat několikadenní výtvarný workshop a výstavu. Workshop se uskutečnil ve dnech od Jeho účastníci měli možnost zpracovávat nalezený kovový materiál a přetvářet jej do soch, objektů nebo instalací. K dispozici jim byly také externí stěny sléváren, které se nejlépe hodí pro mural art, čehož využila například Dita Kaplanová, která doplňuje: Byla to pro mě výjimečná zkušenost, díky níž můžu svou tvorbu posunout zase o krok dále. Jedním z důvodů proč se INDUSTRIAL Gallery a Vítkovické slévárny, spol. s r.o. rozhodly podpořit projekt OSF je záměr představit ostravské scéně generaci současných slovenských autorů. S čímž souvisí také prohloubení česko-slovenské spolupráce a navázání hlubšího odborného dialogu, pro iniciaci vzniku dalších uměleckých děl a projektů. Mgr. art. Hana Mikulenková Industrial Gallery 25 let ve společnosti v měsíci srpen paní Bednárová Karin, Referent účetnictví, Útvar Finance 3 let ve společnosti v měsíci červenec paní Mrožíková Daniela, Tech. Referent KŘJ, KŘJ v měsíci srpen pan Ing. Sládek Václav. Manažer Divize DSV 4 let ve společnosti pan Fulneček Jiří, Soustružník, DSV Životní výročí 5 let věku v měsíci srpen pan Hunčar Miroslav, Expedient, DSV pan Fajkus Aleš, Modelář, Modelárna pan Ivánek Petr, Jeřábník, DSV AUDIT TÜV NORD CZECH Předpokládaný termín kontrolního auditu pro systém managementu kvality dle EN ISO 91 firmou TÜV NORD CZECH je MIKULÁŠ 214 Letošní mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců se uskuteční dne v Kulturním domě K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce od 1 do 12 hodin. Vstupenky na akci budou k dispozici v průběhu měsíce listopadu. Budete informováni prostřednictvím nástěnek a Vašich vedoucích. BOWLING Letošní firemní turnaj v bowlingu se bude konat v Bowling Parku Hrabůvka. Bude nominováno 6 týmů za společnost (DSV, DSO, Modelárna, Servis, THP, Obrobna). Turnaj se odehraje na 6 drahách po dobu dvou hodin. O vítězi rozhoduje součet bodů za dvě celé nejlépe odehrané kolo. Členy týmů nominujte nejpozději do na Útvaru LZaK. Vítězný tým se utká o putovní pohár v turnaji firem Dolní oblasti Těšíme se na Vás! FUTSALOVÝ TURNAJ I v letošním roce se utkají týmy zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. ve futsale. O termínu budete včas informováni. Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Jan Kohout, Jan Mokrý, Petr Albert, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Michal Světlík, Irena Martinů, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Jana Sněhotová, Miroslav Matula Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 294/1, 76 2 Ostrava-Vítkovice, Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. Náklad 4 ks, neprodejné.

Ruští zákazníci chtějí naše odlitky

Ruští zákazníci chtějí naše odlitky Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/213, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Nový soustruh GEORG na Obrobně str. 5 Str. 4 Projekt KVALITA pokračuje Hlavním posláním projektu, do něhož

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní ú uni plně n ové i nformace 3 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol b ř e z e n 2 0 1 1 Unipetrol a hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál str. 2 O další cestě výzkumu se jednalo v Chlumci

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR HR forum vydavatel 9/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Ta nejlepší řešení vznikají společně Talent management a komplexní rozvojové programy

Více

OBSAH. 3 Úvodní slovo. 21 Společensky. odpovědné chování. k životnímu prostředí. 15 Společensky. 32 Společensky odpovědné chování k regionu

OBSAH. 3 Úvodní slovo. 21 Společensky. odpovědné chování. k životnímu prostředí. 15 Společensky. 32 Společensky odpovědné chování k regionu OBSAH 3 Úvodní slovo 5 Představení společnosti 6 Produkty 21 Společensky odpovědné chování k životnímu prostředí 7 Systém kvality 22 Ochrana ovzduší 8 Společenská odpovědnost a její význam 24 Ochrana čistoty

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

Development v Praze znovu ožívá

Development v Praze znovu ožívá hkp Miminka Babies na Kampě 4/2012 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Development v Praze znovu ožívá Nebojte se změn, jděte jim vstříc! Gender aktuální společenské téma Kamerový systém

Více

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno: 1. 9. 2013 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o....

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn

LOVOCHEMIK ZMĚNY A VYLEPŠENÍ V ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ. Zhodnocení a porovnání výsledků ankety o závodním stravování, návrhy změn NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2011 PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ Z dispečinku odcházejí na zasloužený odpočinek hned dva dispečeři Josef Drbal a Miloslav Černý. strana 2 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více