25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers"

Transkript

1 Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny, jež je součástí dlouhodobé orientace firmy na principy společenské odpovědnosti firem. Město Ostrava realizuje projekt Revitalizace městské zeleně, jehož předmětem je výsadba nových stromů na vybraných městských lokalitách. Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se chce také zapojit do uvedeného projektu a pomoci tak snížit negativní dopady znečištění ovzduší a zlepšit ekologickou stabilitu našeho regionu. Str let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers V roce 1989 zakoupením licence Gontermann-Peipers začíná nová éra technologie výroby odstředivého lití dvouvrstvých materiálů, která umožnila použít nové typy materiálů s vysokou otěruvzdorností, životností, spolehlivostí a hospodárností. Str. 7 Anketa mezi zaměstnanci Divize Slevárna odlitků Na Útvaru Čistírna se přispěním všech jejich zaměstnanců povedlo v posledním roce odvést kus práce. Další změny čekají útvary Formovna a Tavírna. Zeptali jsme se našich lidí, jak změny na DSO vnímají, co je trápí, co naopak hodnotí jako pozitivní a co by rádi ještě změnili, neboť změny a inovace začínají u každého z nás, jak napovídá titulek článku na straně 7.

2 Hospodářské výsledky Ekonomické ukazatele za období leden srpen 214 V předcházejícím vydání Zpravodaje jsme porovnávali výsledky hospodaření za období 1-5/214 se stejným obdobím roku 213. V dnešním vydání se podívame na hospodaření za prvních osm měsíců v porovnání s plánem letošního roku. Při pohledu na grafy se nám daří v porovnání s plánem plnit vyrobené množství za celou společnost a obě divize. Prodané množství se nám daří plnit za společnost a Divizi Slévárna odlitků. Na Divizi Slévárna válců je vidět mírné neplnění, ale plán prodaného množství bude srovnán v měsíci září 214. Důležité je také plnění ukazatele přidané hodnoty na zaměstnance, kde plníme daný ukazatel za společnost a Divizi Slévárna válců. I když na Divizi Slévárna odlitků mírně podkračujeme plán, pozitivní je, že v porovnání se stejným obdobím roku 213 dosahujeme vyšší přidané hodnoty na zaměstnance. Pro porovnání se stejným obdobím roku 213 jsme dosáhli na Divizi Slévárna odlitků přidanou hodnotu na zaměstnance 284 tis. Kč a v letošním roce je to 352 tis. Kč. Miroslav Herda Ředitel Útvaru Finance a účetnictví Divize Slévárna válců DSV Plán Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota DSV Skutečnost Výkony 1 8 Vítkovické slévárny, spol. s r.o. VS Plán VS Skutečnost Divize Slévárna odlitků DSV Plán DSV Skutečnost Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota Výkony Stav pracovníků Vyrobené množství Prodané množství Přidaná hodnota Výkony KONCEPT ZELENÉ SLÉVÁRNY Zasaď si svůj strom!!! Ve Zpravodaji č. 2/213 jsme psali o konceptu Zelené slévárny, jež je součástí dlouhodobé orientace firmy na principy společenské odpovědnosti firem. Společensky odpovědné chování firem chápeme jako aktivity jdoucí nejen nad rámec zákonných, ale i etických, komerčních a společenských očekávání a zahrnují i angažovanost vůči komunitě a realizaci veřejně prospěšných projektů. Osázeli jsme plochy okolo naší společnosti keři a stromy a nadále chceme pokračovat i v širším kontextu našeho města, neboť pro každou moderně orientovanou firmu jsou ekologické aktivity nedílnou součástí řízení podniku. Město Ostrava realizuje projekt Revitalizace městské zeleně, jehož předmětem je výsadba nových stromů na vybraných městských lokalitách. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se chtějí také zapojit do uvedeného projektu a pomoci tak snížit negativní dopady znečištění ovzduší a zlepšit ekologickou stabilitu našeho regionu. Konkrétně to pro naši firmu znamená vysadit nové 1/2 až 1 metr vysoké stromky na vymezeném území Bělského lesa. Zveme Vás tímto a na akci Zasaď si svůj strom, která se uskuteční dne 25. října 214 od 8. do 12. hod. v Bělském lese. Přispějeme takto svou troškou do mlýna ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém budou ještě dlouho žít naše děti. Svůj stromeček si mohou zasadit také děti, aby si uvědomily, jak je potřebné a nezbytně nutné se o přírodu starat. ale také ohniště, kde si opečeme špekáčky, gulášek a pivko pro každého účastníka. Jediné, co tedy potřebujete je odhodlání, nálada, pevná obuv a vlastní rukavice. Nářadí bude zajištěno. Pokud ovšem někdo vlastní rýč, lopatu, či krumpáč a je ochoten ho s sebou přinést, dostane se mu zvláštního uznání od pořadatelů Zájemci hlaste se prosím na Útvaru Lidské zdroje a Komunikace nejpozději do Těšíme se na Vás. Za organizační tým Kateřina Bráblíková Specialista Útvaru Komunikace Pavel Pliska Jednatel společnosti Pokud přijdete i s celou svou rodinou, čeká na Vás nejenom ušlechtilá práce sázení stromků (každý vysadí tolik stromků, kolik bude mít sil, energie a chuti sázet), Nejsme lhostejní k životnímu prostředí a uvědomujeme si svou ekologickou zodpovědnost vůči zaměstnancům, společnosti a celému regionu. 2

3 obchod Něco navíc pro naše zákazníky 11. září spojuje celý svět s nešťastnými událostmi v New Yorku, nám se však v tomto termínu letošního roku podařilo zorganizovat velmi úspěšné setkání, které jsme nazvali Workshop pro zákazníky. Myšlenka zorganizovat takové setkání se zrodila již v loňském roce, avšak pečlivý výběr pozvaných partnerů, volba termínu a organizace celé akce trvaly několik měsíců. Na Formovně Při realizaci Workshopu jsme si vytyčili následující cíle: 1. Seznámit naše zákazníky s procesem výroby odlitků a stacionárně litých válců, informovat je o novinkách a výzkumu a vývoji, který v těchto oblastech realizujeme. 2. Ukázat našim zákazníkům společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. z jiného pohledu, prezentovat se jako progresivní a rozvíjející se výrobní firma, která je společensky odpovědná a ohleduplná k životnímu prostředí. prohlídka provozu s perfektně naplánovaným časem lití, takže naši hosté nepřišli ani o jediný zážitek, který slévárenství nabízí a jako třešnička na dortu působila prohlídka vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic, kterou jsme pro hosty zorganizovali. To, že je tento způsob setkávání pro naše zákazníky atraktivní, dokládá hojná účast hostů jak z našeho regionu, tak například i ze vzdálených koutů České republiky a dokonce účast 2 společností z Ruska. A pozitivní ohlasy již v průběhu workshopu, ale hlavně po jeho skončení nám potvrzují, že jsme akci vzali za správný konec. Velký dík proto patří všem, kteří se na organizaci našeho prvního workshopu podíleli. Obchodnímu týmu za myšlenku, pozvání hostů a péči o ně, Ing. Janu Mokrému a Ing. Tomášovi Mazurovi za skvěle připravené přednášky a všem ostatním za přípravu a koordinaci setkání. Na viděnou při dalším setkání. Vít Paděra Ředitel Útvaru Obchod Rozvíjející se spolupráce s německou firmou Stahlguss Saar GmbH V roce 214 se podařilo pracovníkům Útvaru Obchod naší společnosti navázat spolupráci se slévárnou Stahlguss Saar GmbH ležící v západním Německu poblíž francouzko-lucemburské hranice ve městě St. Ingbert. Tato slévárna s více než stoletou historií je dceřinou společností obrovského německého koncernu Saar Stahl Gruppe vlastnícího vysoké pece, ocelárny, válcovny. Svou velikostí je srovnatelný s Třineckými železárnami. Po prvotní prezentaci společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. následovala celá řada obchodních jednání, které skončily úspěšným nakontrahováním zakázek v hodnotě více než 23 tis. EUR. Nabízená typologie odlitků je většinou určena pro energetický, těžařský a pumpařský sektor výroby. Naší společnosti se podařilo dodat první odlitky mezikusů hřídele, jež prošly bezproblémovou přejímkou u zákazníka. Tyto odlitky již firma Stahlguss Saar GmbH opakovaně objednala. Naše společnost se nyní zabývá dalšími dvěmi projekty na dodávku vík drtících mlýnů a také mezikusů spojky. Německý partner vyžaduje 1% kvalitu dodávek, kterou jsme již splnili u prvního projektu mezikusů hřídele. Nezbývá tedy nic jiného, než navázat na tento kvalitativní trend i nadále. David Jurečka Útvar Obchod 3. Setkat se s našimi zákazníky při neformální příležitosti, pobavit se o jejich úspěších a problémech mimo oficiální jednání, přiblížit si naše zákazníky. Lze s jistotou konstatovat, že se podařilo naplnit všechny cíle. Přednášky Ing. Jana Mokrého a Ing. Tomáše Mazura byly velmi dobře připraveny a jejich prezentace probíhala přitažlivou formou s aktivním zapojením posluchačů, Ing. Irena Martinů neopomněla při úvodním školení BOZP naše hosty postrašit zmínkou o tom, že dostanou rukavice, aby se mohli zapojit do pracovního procesu a celý náš obchodní tým se o hosty po celý den staral. Velmi pozitivně byla přijata Prohlídka Vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Jsme společensky odpovědná firma Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) je důležitým aspektem strategického chování firem a jako takový je uznáván i na úrovni Evropské unie. V rámci tohoto konceptu se firma chová odpovědně nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale také například v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy. Společenská odpovědnost znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst a získává důvěru lidí, kteří v ní pracují či žijí v oblasti, kde firma podniká. Veřejnost je posuzuje a hodnotí nejen podle kvality jejich služeb a produktů, ale také podle míry odpovědnosti jejich působení ve společnosti. Odpovědné chování tak firmě přináší kromě větší loajality jejích zaměstnanců také posílení hodnoty značky a dobrou pověst. Vedení naší společnosti si je dobře vědomo toho, že společensky odpovědné chování podniku je investicí do jejího celkového rozvoje. Dlouhodobě tak investujeme nejen do zlepšování pracovního, ale i životního prostředí, ale například v rámci projektu Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., který je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR řešíme problematiku rovných příležitostí žen a mužů. Naše společnost se také dlouhodobě významně podílí na společenském a kulturním životě regionu. Stává se již tradičním partnerem řady vzdělávacích, sportovních, kulturních a charitativních projektů jako např. ZOO Ostrava, Festival Poodří Františka Lýska, o.s., Organizace BÍLÁ HOLU- BICE - občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem, INDUSTRIAL GALLERY, Projekt SOCI- ÁLNÍ AUTOMOBIL, podporující vzdělávání, rehabilitaci a integraci zdravotně postižených dětí a mládeže a další. Vlastníci společnosti přispívají na projekty organizace Lékaři bez hranic, poskytujeme zaměstnancům bezúročné půjčky ze sociálního fondu, apod. Existují ale také jiné možnosti jak pomoci svým zaměstnancům. Útvar Lidské zdroje se velmi často setkává s problémy zaměstnanců, týkajících se exekucí, osobních bankrotů, žádostí o půjčky, kterými pak mnohdy splácejí jiné dluhy, neboť se dostali do dluhové pasti, se kterou si neví rady, a kterou si mnohdy díky nepříliš dobré finanční gramotnosti i sami způsobili. Takto vzniklé osobní problémy se mohou pochopitelně přenášet i do pracovní výkonnosti, soustředění na práci, apod. Ve spolupráci s Českým institutem finanční odpovědnosti (ČIFO) jsme proto připravili pro zaměstnance v měsíci říjnu 214 bezplatné školení, ve kterém jim odborníci pomohou nejen vysvětlit např. některé dopady nového Občanského zákoníku, otázky zajištění v případě nemoci, úrazu, úmrtí, otázky nákladů rodiny a zlepšení stavu jejího financování, otázky hypoték, úvěrů a jejich refinancování, oddlužení. Poradí také, jak se vyhnout exekuci a zodpoví řadu podobných otázek. Následně odborníci ČIFO poskytnou účastníkům školení, kteří budou mít zájem, bezplatné privátní konzultace, ve kterých pomohou s řešením jejich osobních či rodinných problémů. Zájemci se mohou přihlásit u svých vedoucích zaměstnanců nebo přímo na Útvaru Lidské zdroje do 2. října 214. Školení proběhne v areálu společnosti a je určeno nejen pro naše zaměstnance všech kategorií, ale i pro zaměstnance pracovních agentur, kteří ve společnosti pracují. Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje 3

4 Bosch Rexroth nová výzva pro společnost InprOmA, spol. s r.o. Společnost INPROMA, spol. s r.o. v poslední době směřuje své aktivity k získávání nových zákazníků, kteří posílí její pozici na trhu v oblasti kovoobrábění. Novým a velmi významným zákazníkem společnosti se v první polovině letošního roku stala společnost Bosch Rexroth. Společnost Bosch Rexroth je ikonou v oblasti výroby pohonů a regulační techniky pro stroje a systémy v široké škále typů a velikostí. Produkce této německé společnosti se pohybuje na trhu v několika segmentech jako je hydraulika, elektrické pohony a řídící systémy a lineární pohony. V dalších průmyslových oblastech se Bosch Rexroth zaměřuje například na mobilní a strojní aplikace, průmyslovou automatizaci, obnovitelné zdroje energie a nabízí také širokou základnu systémových řešení a služeb. jdou kontrolou a odjehlením, čištěním v průmyslové myčce a následně ještě výstupní kontrolou. Ačkoli se zdá být proces výroby jednoduchý, vzhledem k nárokům zákazníka na přesnost obrábění a čistotu dodaného produktu je tento projekt pro společnost INPROMA, spol. s r.o. další metou, kterou se budeme ze všech sil snažit úspěšně překonat. Naším cílem je spokojenost zákazníka a věříme, že se tím posuneme k dalším, jistě náročným, ale neméně zajímavým projektům. Alžběta Verzichová Společnost INPROMA, spol. s r.o. získala v letošním roce od tohoto zákazníka poptávky z několika německých poboček a v současné době jsme na startu dvou projektů. Jedním z nich je obrábění hliníkových bloků hydraulických rozvaděčů, s nimiž máme již dostatek zkušeností z výroby obdobných dílců pro společnost Argo Hytos. V současné době jsou tyto dílce ve fázi vzorkovacího procesu a i přes naše letité zkušenosti v této výrobní oblasti nebude obrábění bloků pro Bosch Rexroth nijak snadné. Dalším novým projektem je obrábění litinového pouzdra řídící jednotky hydraulické pumpy. Tento díl je obráběn z odlitku, dodávaného slévárnou Bosch Rexroth a z jednoho odlitku v současné době INPROMA, spol. s r.o. vzorkuje pět typů obrobků. Materiál odlitku je tvárná litina EN-GJS-4-15, která je z hlediska zkušeností pro Inpromu novinkou. Obrábění tohoto dílce je kombinací soustružení středového otvoru a osazení a následného frézování kontaktních ploch a vrtání otvorů. Poté dílce pro- Termické odstraňování ostřin = klíč ke zlepšení kvality Termické odjehlení ve společnosti INPROMA, spol. s.r.o. se začalo praktikovat již před osmi lety jako náhrada za složité a časově náročné ruční odjehlení. Tuto technologii praktikujeme ve spolupráci s externí firmou a to hlavně na dílcích pro hydraulický průmysl pro firmu Argo-Hytos. Tepelné odstraňování otřepů (TEM - Thermal energy method) je způsob odstraňování potencionálně volných otřepů vznikajících během výrobního procesu (frézování, vrtání, aj.), poprvé byla tato technologie použita cca před 4-ti lety v oblasti hydraulických komponent s heslem Pokud dílec projde termickým odjehlením, pak v provoze se z něj žádný otřep neuvolní. TEM využívá rozdílu ve hmotnosti otřepu a dílce, mnohonásobně větší masa dílce se při procesu odjehlení pouze zahřeje, kdežto slabý otřep shoří (jako když rychle přendáte ruku přes plamen = ruka ucítí teplo a chloupky jsou odstraněny). Odjehlování probíhá v komoře zvonovitého tvaru, která je uzavřena hydraulicky krycím plechem, na tomto plechu jsou umístěny dílce, nebo koš s dílci, případně přípravek s dílci (aby nedošlo k mechanickému poškození dílců nárazem dílce o dílec, nebo o vnitřní prostor komory). Po uzavření je přesně definovaná směs plynů vpuštěna do tlakové komory a zažehnuta. Následná teplota dosáhne C (tlak okolo 4 Bar), během doby přibližně 2 ms je proces spalování ukončen a otřepy odstraněny. Většina tepla se rozptýlí po celém prostoru zvonu a do odjehlovaných dílců (obvyklé ohřátí dílců je u slitin hliníku na 55 6 C a u oceli okolo 15 C (v důsledku dvojnásobného termického odjehlení)). Většina ostřin je vlivem tepla přeměněna na plyn, ale při hmotnějších ostřinách dochází k jejich přeměně na prášek usazující se na součásti. Tento se následně odstraňuje mytím v různých roztocích dle odjehlovaného materiálu. Kvalita termického odjehlení závisí na mnoha aspektech, mezi hlavní patří: materiál polotovaru, tvar otřepu (dán hlavně druhem obrábění a ostrostí obráběcího nástroje), množství a poměr směsi, aj. Nevýhodou tohoto procesu, hlavně u odjehlování hliníkových slitin bývá v případě volných špon v dílci, nebo na něm možnost rozstřiku této volné špony na obrobený povrch dílce, čímž dojde k jeho poškození (změna zabarvení, zhoršení drsnosti, napečení materiálu kapičky ), dílce nutno před samotným procesem termického odjehlení umýt, prohlédnout a odstranit veškeré zbylé volné částice. Tomáš Janeček hospodářské výsledky Ekonomické ukazatele společnosti za období leden srpen 214 V průběhu období došlo k nárůstu výroby a tedy tržeb u dodávek pro textilní strojírenství a především v oblasti komponent pro hydraulické rozvody, kde byl realizován projekt k rozšíření sortimentu vyráběných dílů INPROMA, spol. s r.o. 3 V souvislosti s vyšším čerpáním nákladů na realizaci přípravy výroby ,5 124,1 3 tohoto nového projektu nebylo v oblasti přidané hodnoty dosaženo úrovně minulého Výkony roku Stav pracovníků Odpracované Přidaná hodnota hodiny dělníků výrobních Skutečnost 213 Skutečnost Meziroční vývoj tržeb za výrobky a služby (v tis. Kč) Větrací prvky RENSON Ostatní strojírenské díly a sestavy Díly pro elektrotechnický průmysl Komponenty pro hydraulické rozvody Díly pro automobilový průmysl Díly pro textilní strojírenství Hubert Svoboda

5 Naši lidé V rubrice Naši lidé Vám představujeme zaměstnance společnosti INPROMA, spol. s r.o. Tomáš Barták Pokračoval jste současně ve studiích? Po nástupu na pozici Mezioperační kontrolor jsem studium na VŠ přerušil. S dalším studiem jsem už nepočítal. Ale moje mamka se rozhodla, zvýšit si vzdělání a studovat na VOŠ v Čáslavi zaměřenou na strojírenství. Navrhla mi, ať se do dalšího studia zapojím i já. Začali jsme tedy společně navštěvovat 1. ročník oboru "Výrobní a řídící systémy podniku". Studium jsme po třech letech úspěšně dokončili s titulem DiS. Rok narození: 1989 Znamení: Střelec Stav: Svobodný Funkce: Mistr výroby Obrobna CNC Kariéra: Inproma Křinec, mezioperační kontrola Inproma Křinec, vstupní kontrola materiálu Dobrá volba. Od jste na pozici mistra výroby v Obrobně. Jak to zvládáte? Nejprve chci poděkovat za důvěru a nabídku pracovat na této pozici. Práce mistra je od práce kontrolora dosti odlišná. Spoustu nových věcí a činností jsem se musel naučit, ale uplatňuji zde i získané zkušenosti a praxi z předchozí pozice. Vzhledem k tomu, že jsem na této pozici teprve týden, nedovolím se hodnotit, ale prozatím si na mě nikdo nestěžoval :-) a doufám, že ani nebude. Jak spolupracujete s týmem seřizovačů? Se seřizovači mám spíše přátelský vztah, vzniklý z předchozích pozic. Myslím si, že takto spolu budeme vycházet i nadále. Tomáš Barták na pracovišti Proč jste si vybral náš obor, když jste studoval něco jiného? Během studií na vysoké škole jsem byl o prázdninách ve Vaší firmě jako brigádník na expedici. Expedice je hned vedle pracoviště výstupní kontroly, kde pracoval pan Vojtíšek, v té době vedoucí ŘKK. O volných chvílích jsem za ním docházel a pozoroval ho, jak a s čím pracuje. Když viděl můj zájem o kvalitu, provedl mě po ostatních pracovištích kontroly. Po prohlídce pracovišť, můj zájem o strojírenství vzrostl. Když se moje brigáda chýlila ke konci, pan Vojtíšek mi nabídl, jestli bych zde chtěl pracovat jako Mezioperační kontrolor. Přesto, že jsem studoval stavební obor, nad jeho nabídkou jsem ani chvilku neváhal a přijal ji. Co se Vám líbí na Vaši práci? Tato práce mě zaujala svou rozmanitostí. Každý den, když přijdu do práce, je jiný. Asi je to tím, že se ještě učím novým věcem, ale musím se přiznat, že mě to baví. To se týká i komunikace s lidmi a řešení nečekaných situací ve výrobě. Především se mi líbí možnost, z této pozice ovlivnit výrobu k co nejlepšímu výsledku, což považuji za nejdůležitější. Do čeho si myslíte, že je potřeba ve firmě investovat? Co se týká strojové vybavenosti společnosti je na velmi slušné úrovni. Myslím si, že ve společnosti INPROMA, spol. s r.o. je třeba investovat do zaměstnanců jak na technických tak i dělnických pozicích, aby zaměstnanci byli spokojeni a tím byli motivováni k lepším výkonům. Myslím, že v naší společnosti chybí zaměstnanecké benefity. A co vzdělávání personálu? INPROMA, spol. s r.o. vydává na vzdělávání personálu nemalé finanční částky, myslím si, že by bylo třeba aby zaměstnanci sami měli větší možnost rozhodovat v čem se chtějí vzdělávat, protože každý ví nejlépe sám v čem jsou jeho slabé stránky. Z vlastní zkušenosti vím, že studovat při zaměstnání není jednoduché a když už se zaměstnanec rozhodne zvyšovat svoji kvalifikaci, mělo by být takové počínání podporováno a ohodnoceno. I to je určitá forma motivace. Jaké jsou Vaše cíle ve firmě? Mým největším cílem je zajistit co nejlepší průběh výroby v co nejlepší kvalitě. Jaké máte koníčky? Největším koníčkem jsou pro mě, asi jako pro každého muže auta. Dále mezi mé koníčky patří cyklistika, plavání a hasičský sport. Oblíbená kniha, filmy, muzika? Vzhledem k tomu, že jsem při práci studoval, tak poslední tři roky jsem četl pouze skripta. Spíše sleduji různé filmy a seriály. Mezi mé oblíbené filmy patří téměř všechny, ve kterých hraje Nicolas Cage, Bruce Willis nebo Paul Walker. Z hudby preferuji spíše 8. a 9. léta. Jedno velké přání? Mám spíše více menších přání než jedno velké, ale nechám si je pro sebe, aby se mi splnily. Děkujeme za rozhovor, za redakci Jan Kohout. Životní prostředí a ekologie ve společnosti Inproma, spol. s r.o. Jak dnes už pamatuje jenom pár pamětníků, tak IN- PROMA, spol. s r.o. v počátcích svého podnikání, před 2 lety, začínala v oblasti životního prostředí likvidací starých ekologických zátěží. A že jich po bývalém provozovateli Elitexu Ústí nad Orlicí a Spolaně Neratovice nebylo málo. Pro dosažení čistého prostředí a požadovaných limitů jsme museli odtěžit a odvozit na skládku do Benátek nad Jizerou stovky kubíků kontaminované zeminy, ekologicky zlikvidovat různě uklizené nebezpečné látky, odtěžit a ventingem odvětrat perchlor pod halou č. 8. V jižní části areálu byla v délce cca 15 metrů vybudovaná sanační clona, pro případný záchyt úniku nebezpečných látek do spodních vod. Vynaložená energie a úsilí se vyplatilo. Každoročně provádíme postsanační monitoring, jehož výsledky jsou velmi dobré a sledované parametry čistoty spodních vod se stále rok od roku zlepšují. Parková úprava A jak si počínáme v oblasti životního prostředí a ekologie dnes? Ochrana životního prostředí se důsledně zaměřuje na oblast ochrany ovzduší, vod a nakládání s odpady. Každoroční měření emisí na našem stařičkém kotli, vyžaduje od našich topičů velmi dobře odvedenou práci a to i v letní přípravě, aby udrželi kotel v dobrém technickém stavu a při provozu se vešli do limitů. Do budoucna nás ovšem čeká nelehký úkol. Od roku 218 budou přísné emisí limity, které bez investic do odlučovačů a nebo do nového ekologického kotle nebude možné plnit. Tímto úkolem se musíme začít zabývat v předstihu, rok 218 není daleko. V areálu máme postavenou vlastní biologickou ČOV. Pravidelné čtvrtletní laboratorní rozbory vypouštěných vod splňují limity stanovené rozhodnutím a ukazují na velice dobrou účinnost čistírny. V oblasti nakládání s odpady se snažíme o maximální využití odpadů. Řídíme se názorem, že je lepší dostat od zpracovatele,1 Kč za kg, než zaplatit 5 Kč za skládkování a ještě zatěžovat životní prostředí. Odpad je tříděn a prodáván. Naším cílem je neustále vychovávat zaměstnance k důslednému plnění povinností v oblasti životního prostředí. Vzhledem k tomu, že v posledních letech u nás kontroly ze strany inspektorátu životního prostředí neshledaly žádné vážné pochybení, se nám tento cíl daří plnit. Dana Vacková Blahopřejeme a děkujeme za vykonanou práci! Pracovní výročí 1 let ve společnosti oslavili: Pavel Beneš a Josef Dvořák Biologická čistírna odpadních vod 2 let ve společnosti oslavil: Pavel Kořínek 5

6 DIVIZE SLÉVÁRNA VÁLCŮ 25 let výroby odstředivě litých válců V letošním roce si připomínáme 25 let výroby odstředivě litých válců. Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se prosazují v mezinárodní konkurenci výrobců těchto válců a udržují si pozici spolehlivého dodavatele válců vysoké jakosti po celou dobu výroby odstředivě litých válců. Technická úroveň výroby válců je dílem vynikajících provozních inženýrů a technologů. Dotace z Evropské unie V rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj, byla naší společnosti Vítkovické slévárny spol. s r.o. poskytnuta dotace na tři zařízení pro Divizi Slévárna válců a to ŽÍHACÍ PEC, QUENCHING a CNC SOUSTRUH, o kterých jsme Vás již v minulých číslech Quenching kalení válců za rotace. Investice byla realizována v minulém roce a stala se součástí sériové výroby odstředivě litých válců jakosti KV5M. Tato technologie se skládá z ohřívacího tunelu, kde je možno ohřívat vsázku až na 115 C, při které vyjíždí válec z tunelu a ve velmi krátkém čase je převezen na rotační chladicí zařízení, které ihned zajíždí do samostatné komory KV5M což bylo nutnou podmínkou pro úspěšné působení naší společnosti na mezinárodních trzích a zvýšilo naší konkurenceschopnost v oblasti obrábění kovů. Výzkum a vývoj V současné době pracujeme opět na vylepšování jakosti materiálu o to v rámci projektu MPO a výzvě Historie výroby OLV Začátek technologie výroby odstředivě litých válců nastal v roce 1989 zakoupením licence od firmy Gontermann-Peipers. Výroba válců metodou odstředivého lití dvouvrstvých materiálu umožnila použít nové typy materiálů s vysokou otěruvzdorností, životností, spolehlivostí a hospodárností. Za dobu 25 let se ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vyvinuly vývojem a výzkumem nové progresivní materiály pro výrobu válců metodou odstředivého lití navazující na licenční materiály z vysoce chromové litiny Olvit nebo tzv. neurčité tvrzené vrstvy NTV, nyní to jsou materiály s velmi vysokými užitnými hodnotami typu nástrojová ocel, rychlořezná ocel HSS. Žíhací pec Realistic Odpich jádrové litiny OLV Stahování strusky a odsávání pánve Budova Quenchingu Quenching - kalení za rotace Klademe důraz na ochranu životního prostředí Divize Slévárna válců usiluje o zlepšování kvality životního prostředí Ostravska, v I. etapě bylo instalováno odsávací zařízení zplodin na 2 ks elektrických indukčních pecí ELPHIAC 4t, 2ks elektrických pecí ACCEC 8t a v II.etapě bylo instalováno odsávací zařízení zplodin od licích pánví. Výstavbou tohoto zařízení jsme výrazně zlepšili pracovní podmínky zaměstnanců. Zpravodaje informovali, krátce Vám je v souhrnu připomeneme: Žíhací pec je určena k ohřevu odstředivě litých válců do maximální celkové hmotnosti 12 tun včetně žíhacích podložek při jmenovité teplotě 1 2 C. Výstavbou této pece jsme se stali nezávislí na externím tepelném zpracování. a je intenzivně chlazeno. Po ochlazení válce je válec zpět převezen do ohřívacího tunelu na dokončení tepelného zpracování. Výstavbou tohoto zařízení jsme zlepšili válce jakosti HSS rovnoměrnou tvrdostí po celé pracovní vrstvě a řadíme se tak k špičkovým výrobcům těchto válců. CNC soustruh Georg je plně vybaven veškerými typu nástrojů pro soustružení odstředivě litých válců jakosti ALFA - v nejbližší době budou odlity válce s vylepšenou NTV jakostí a novým označením HSI. Z uvedených aktivit je zřejmé, že na Divizi Slévárna válců se neustále něco děje. Společně vytváříme podmínky pro další úspěšné působení naší firmy Vítkovické slévárny, spol. s r.o. mezi předními výrobci odstředivě litých válců a s hrdostí můžeme tvrdit, že patříme mezi světovou špičku. Jiří Rybarčík Vedoucí Útvaru Slévárna válců BOZP Úrazovost v průběhu prázdnin Období prázdnin je již za námi, všichni jsme nějak užívali dovolenou, ale ti co museli být v práci, byli vystaveni riziku pracovního úrazu. Ptáte se proč? Protože při sníženém počtu zaměstnanců na pracovišti zaměstnanci musí vykonat více práce i za kolegy, kteří zrovna nejsou v práci. Naštěstí naši zaměstnanci jsou si vědomi, že pracovat se musí podle bezpečnostních předpisů, proto můžeme konstatovat, že v průběhu prázdnin se v naší společnosti přihodil 1 pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak 3 dny a 1 pracovní úraz ošetřený u lékaře. Úraz s nemocenskou se stal při drážkování plamenem s následným popálením ruky a druhý úraz se stal při provádění magnetické zkoušky odlitku a vniknutím cizího tělíska do oka. Citát a povzbuzení do dalšího období: Úspěch je cesta, po které je nutné kráčet každý den. Rizikové faktory práce a pracovního prostředí Rizikovými faktory práce a pracovního prostředí se rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mají nebo mohou mít vliv na zdraví. V naší společnosti jsou nejrozšířenějšími faktory hluk, vibrace, prach a tepelná zátěž. Jsou to faktory měřitelné a překročením jejich limitů jsou zaměstnanci na určitých profesích zařazeni do kategorií rizikovosti práce. V jarních měsících proběhlo v naší společnosti měření hluku a vibrací a na podzim proběhne ještě měření prachu a svářečských dýmů. Irena Martinů Bezpečnostní technik 6

7 DIVIZE SLÉVÁRNA ODLITKŮ Změny a inovace začínají u každého z nás. Formovna, Tavírna místo, kde vytváříme kvalitu V loňském a letošním roce byla hlavní pozornost ve smyslu změny filozofie firmy soustředěna na procesy prováděné na Útvaru Čistírna, na kterém se za toto období s Vaším přispěním podařilo odvést obrovský kus práce. Nyní je potřeba stejně pozitivní změnu provést na Útvarech Formovna a Tavírna, čili na provozech, které jsou místem vzniku toho, co nás ve světě reprezentuje, tj. odlitků. Oba tyto provozy mají zcela zásadní vliv na jakost vyráběných odlitků. Je to místo, kde musí být všechno stoprocentní, je to místo, kde vzniká jakost, kde tvoříme kvalitu, popř. nekvalitu. Říká se, že minuta ošizená na Formovně nebo Tavírně znamená 15 minut práce navíc na Čistírně. Pokud se cokoli na těchto dvou provozech zanedbá, na Čistírně je již pozdě a v podstatě nemožné s kvalitou odlitku cokoli udělat. Jediné, co pak zaměstnancům Čistírny zbývá, je odlitek opravovat tak dlouho, dokud se neodstraní všechny vady. Toto mnohdy trvá týdny a na Divizi Slévárna odlitků to má velmi negativní až katastrofální dopad. Zkuste zaujmout ten správný postoj, být otevření a sami budete přicházet s dalšími novými podněty, které pomohou zkvalitnit naše/vaše výrobky. Za každých okolností se bránit změně a používat obligátní nejde totiž nefunguje. Jan Mokrý Manažer Divize Slévárna odlitků Jak vnímají probíhající změny na Divizi Slévárna odlitků naši lidé, jsme se zeptali přímo na provoze, položili jsme našim zaměstnancům dvě otázky: 1. Jak hodnotíte změny, kterými za poslední rok prošla Divize Slévárna odlitků? Samek Martin, brusič na Útvaru Čistírna David Neusar, tavič II na Útvaru Tavírna Za poslední rok se toho změnilo mnoho. Pracuji na DSO a všímám si všeho, co se kolem nás mění. Např. výstavba nových indukčních pecí a následně Tomáš Vysocký a) Zlepšit informovanost svářečů o konkrétním výrobku, abychom věděli, jaké jsou požadavky zákazníka na požadované zkoušky (např. RTG apod.). Jan Mokrý: Jedná se o záležitost, kterou dlouhodobě řešíme. V rámci projektu PT 46 bylo ke zlepšení stavu navrženo několik opatření. Pracoviště KŘJ plánujeme dovybavit větším podílem IT technologií, aby komunikace a informovanost byla oboustranně funkční. b) Vybavit čtvrtý svářecí box svářečkou a drážkovačkou. Za rok se toho udělalo hodně. Co se týče pořádku, je to na hale znát nové boxy, odsávání, zlepšení tryskacích strojů to vše hodnotím velmi pozitivně. Přesto si myslím, že některé finance nejdou tam, kde by byly nejvíc potřeba. Výroba se výrazně nezměnila, odlitky se k nám na Čistírnu dostávají bohužel ne vždy v ideálním stavu. V poslední době řeší výrobu příliš hodně lidí a dochází tím k neshodám a nedodržování požadovaných termínů zákazníků. Také mám poznámku k agenturním zaměstnancům, kterých se za poslední rok prostřídalo opravdu velké množství a ještě prostřídá, což na kvalitě práce jde také výrazně znát. Vysocký Tomáš, svářeč na Útvaru Čistírna Změny jsou markantní, hned po příchodu na halu ubylo prachu a dýmu od paličů a svářečů díky novému odsávání. Co se týče výroby, jsou problémy u velkých sérií odlitků, kde by měla být lépe zvládnuta technologie výroby. U opakované výroby to bývá kolikrát horší, než při zahájení výroby. i odsávání těchto pecí je velkým přínosem pro celou firmu. Je ale třeba neusnout na vavřínech a pracovat dál na dalších projektech jako je např. kompletní změna pánvového systému a odsávání obloukové pece při odpichu, abychom zabránili dalšímu úniku škodlivin. 2. Kdybyste měli možnost změnit 3 věci na pracovišti, které by to byly? V Redakci Zpravodaje jsme byli zvědaví na reakci vedení naší společnosti a oslovili jsme její zástupce, aby se k názorům našich zaměstnanců vyjádřili. O odpovědi jsme požádali Ing. Jana Mokrého, manažera DSO, Jaromíra Řepku, technologa, specialistu, PhDr. Miroslava Matulu, manažera Útvaru Lidské zdroje a Bc.Tomáše Foltu, manažera Útvaru Nákup. Martin Samek a) Určitě bych přehodnotil základní mzdy zaměstnancům, protože si myslím, že za vykonávanou práci nejsme placeni dostatečně. b) Dal bych do pořádku především sociální zařízení, protože pro takový počet zaměstnanců jsou naprosto nedostačující a v dost špatném stavu. Jan Mokrý: Oprava a rekonstrukce sociálního zařízení na Čistírně DSO bude předložena v požadavcích na investice pro rok 215. c) Dbal bych na výběr opravdu kvalifikovaných pracovníků, kteří odvedou kvalitní práci, kterou dokonale ovládají. Jaromír Řepka: Ke zlepšení stavu je nutné připravit Plán zaškolování pro jednotlivé profese s motivací školeného i školitele na kvalitu zaškolení a dosaženou odbornost školeného. Plán zaškolování by měl být rozdělen do několika etap, z nichž by v krátkém časovém horizontu nejdéle do týdne bylo možno posoudit způsobilost školeného k výkonu dané činnosti. To je úkol, na který se v nejbližším čase musí zaměřit jak personální oddělení, tak i výroba s definicí způsobilosti a očekávání od nově nastupujících pracovníků. Jan Mokrý: V letošním roce byl zakoupen nový svařovací a drážkovací stroj, což znamenalo nemalou investici. Pokud dle charakteru a objemu výroby vyvstane potřeba nových strojů, budeme do strojního parku investovat. c) Zrušit měsíční hodnocení týmu. Jaromír Řepka: Pokud se jedná o nastavený systém hodnocení části osobního hodnocení, tak čtyři nastavená kritéria jsou zejména zaměřena na výkonnost, kvalitu odvedené práce a aktivitu zaměstnance. Společnost tímto zaměstnancům jasně dává najevo svá očekávání. Výkon každého zaměstnance v daném měsíci je třeba nějakým způsobem poměřovat i ve vztahu k ostatním a vedoucí zaměstnanci jsou povinni své podřízené pravidelně hodnotit a to maximálně objektivně. Ve formě osobního hodnocení obdrží zaměstnanec zpětnou vazbu, jak jeho aktuální měsíční plnění pracovních povinností vidí jeho nadřízený. Je třeba si také však uvědomit, že každé hodnocení je především otázkou volby hodnoticích kritérií a ty nastavuje zaměstnavatel podle toho, jaký od nich očekává přínos. Nikdo však netvrdí, že v budoucnu nebudou kritéria hodnocení nastavena jinak. David Neusar A) Určitě bych zvýšil platy zkušeným zaměstnancům. Dle mého názoru by měl být vidět rozdíl mezi dlouhodobým zaměstnancem, který má velké množství zkušeností, oproti zaměstnancům, kteří zde pracují kratší dobu. b) Je třeba změnit komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými, aby celý výrobní proces fungoval, jak má. Toto považuji za velmi důležitou skutečnost. c) Je třeba změnit také montérky, boty a další OOPP. Nejsou v ideální kvalitě, ne vždy je cena nejdůležitějším hlediskem při výběru. Musíme si uvědomit, že pracovníci v nich tráví celý den a zasloužili by také určité pohodlí. Tomáš Folta: Pokud OOPP splňují způsob ochrany před danými riziky, jsou OOPP považovány za vhodné. Pokud i přesto mají zaměstnanci problémy s komfortem užívání těchto OOPP, bude zapotřebí svolat schůzku mezi zástupci vedení společnosti, odbory a zástupci zaměstnanců, kde bude projednána problematika OOPP. vajících z popisů pracovního místa a jeho skutečné aktuální výkonnosti. Na základě jednání s odborovou organizací se podařilo v letošním roce dohodnout určitý objem mzdových prostředků, který byl využit právě na vyrovnání určitých historicky vzniklých rozdílů v odměňování zaměstnanců některých profesí, které byly důsledkem tlaku na plošné navyšování mezd. V tomto trendu bychom rádi pokračovali. Nad dohodnutý rámec navýšení základních mezd byla rovněž provedena řada individuálních úprav mezd, a to nejen k datu stanoveném v kolektivní smlouvě, ale i desítky dalších úprav v průběhu roku. V měsíci listopadu a prosinci bude probíhat periodické hodnocení zaměstnanců. Jeho výsledky bychom chtěli více provázat se systémem odměňování a více ocenit ty zaměstnance, kteří jsou pro firmu skutečným přínosem a naopak odlišit ty, kteří se jen vezou. Děkujeme za rozhovor. Redakce Zpravodaje Miroslav Matula, Manažer Útvaru Lidské zdroje k problematice mezd: Vedení společnosti otázky úrovně mezd pravidelně řeší a pravidelně projednává i s odborovou organizací. Celková úroveň mezd závisí na skutečné výkonnosti firmy, vyplácet můžeme jen takový objem mzdových prostředků, na který si vyděláme prodejem našich výrobků a služeb na trhu. To je zákon tržního hospodářství. Úroveň mezd jednotlivců však nemůže záviset na tom, jak dlouho je zaměstnanec ve firmě zaměstnán. Musí odpovídat nárokům práce vyplýjednou větou Soutěž na podporu zlepšovatelů vyhlášena Za účelem většího rozšíření zlepšovatelství v naší společnosti a na podporu iniciativy zaměstnanců a zvýšení jejich motivace k podávání zlepšovacích návrhů, včetně drobných zlepšení, vyhlašuje vedení společnosti Soutěž o nejlepšího zlepšovatele. Soutěž bude probíhat od 1. října 214 do 3. června 215 a to v kategoriích: a) Zlepšovací návrhy b) Drobná zlepšení c) Nejlepší zlepšovatel Soutěž je určena pro všechny zaměstnance společnosti, včetně těch, kteří jsou v mimoevidenčním stavu a zapojit se mohou i dočasně přiděleni zaměstnanci pracovních agentur. Bližší informace o tom, jak při podání návrhů postupovat a o parametrech soutěže, obdrží zaměstnanci prostřednictvím nástěnných panelů, intranetu a budou podrobně informováni svými nadřízenými na výrobních poradách. Miroslav Matula Manažer Útvaru Lidské zdroje 7

8 a na závěr Fotosoutěž Kontrasty Nezapomeňte nám poslat fotografie z Vašich dovolených, výletů, zážitků, oslav, fotky přírody, zvířat, dětí, přátel a to vše na téma Kontrasty kolem nás. Těšíme se na Vaše profesionální ale také amatérské fotografie, víme, že mezi Vámi je fotografů spousta a zajisté se rádi s námi podělíte o Vaše originální úlovky. Fotky posílejte na nebo přineste osobně na Útvar Lidské zdroje a Komunikace. Humor z Ostravy aneb Pečený sněhulák na Formovně DSO Před pár týdny se to na Divizi Slévárna odlitků hemžilo čerty, lucifery a pekelníky. V prostorách naší společnosti jste mohli potkat nejenom pekelné postavičky, ale také kameramana, asitenty režie, produkční a v neposlední řadě i pana režiséra. O čem že je to řeč? Ti, kteří sledovali ČT 1, už ví, že začal běžet nový humoristický seriál, skečová show plná nekorektního humoru Pečený sněhulák, na kterém se podílí Televizní studio Ostrava. Jeden z dílů, resp. skečů s výstižným názvem PEKLO, odvysílaný 15. září, se natáčel v naší firmě. Každé pondělí po 21. hodině se vám nabízí svébytný pohled na život a situace kolem nás podaný formou absurdního humoru. Hlavními protagonisty pořadu jsou producent a scénárista Vladimír Skórka a režisér seriálu Jakub Kohák. Ambicí pořadu je navázat na tradice populárních zahraničních vzorů, jakými jsou například Monty Pythoni, série Malá Velká Británie či Big Train říká Vladimír Skórka. Redakce Natáčení Pečeného sněhuláka na Formovně Umění OBRAZY BOHA INDUSTRIAL Gallery vás zve na výstavu fotografií významného umělce MILANA PITLACHA. Vernisáž výstavy bude v úterý v 18. hod. Milan Pitlach zachycuje abstraktní OBRAZY BOHA na svých častých letech do Asie fotografováním oblohy a hry vzduchu, kde vnímá vzduch jako předobraz duchovnosti. Tato řada fotografií, které jsem snímal, je dílem z palub letadel, dílem v Himalajích, je primárně výrazem fascinace, kterým na mě formový svět oblohy a oblaků, zviditelňující onen Freudovský předobraz duchovnosti, působí. Ale jako obvykle se základní myšlenka v průběhu práce obohacovala o další vrstvy. Samozřejme jsem někdy musel přijít na nápad srovnat svou práci s holandskou malbou 17.stoleti, s obrazy krajin s nízkým horizontem, jak je malovali třeba Jan van Goyen, Jan Porcellis, stejně jako s obrazy malíře oblohy par excelance, jakým byl Giovanni Battista Tiepolo. Posléze mi nad monochromními fotografiemi oblohy vytanula souvislost s monochromy obecně a nad snímkem hlubokého nebe nad Shigatse podobnost s monochromy Yvese Kleina zvláště, dodává sám autor, architekt, fotograf a spisovatel. Projekt ONE STEP FORWARD v Ostravě! Vítkovické slévárny, spol. s r.o a INDUSTRIAL Gallery ve spolupráci s absolventy Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě uvádí výstavu ONE STEP FORWARD VOL. 3 / OSTRAVA 214. této vize, říká autorka konceptu a jedna z vystavujících Kristína Šimeková. Sklad modelů a mural art jednou větou Kristína Šimeková Umělecká formace (Matej Fabian, Milica Fischerová, Dita Kaplanová, Patrícia Koyšová, Hana Mikulenková, Kristína Šimeková, Ivana Oroszová, Lucia Tallová), která působí hlavně na bratislavské scéně, se prezentuje znovu s ročním odstupem. Po Bratislavě a Brnu se nám tento rok podařilo navázat jedinečný kontakt s ostravskou INDUSTRIAL Gallery, která má ambici spolupracovat s vybranými zahraničními vizuálními umělci a nechat je inspirovat se industriálním prostorem sléváren. Projekt One Step Forward je ideálním na uskutečnění a odstartování Blahopřejeme! Pracovní výročí 1 let ve společnosti v měsíci srpen pan Harok Tomáš, Obsluha CNC stroje, DSV pan Furmánek Pavel, Provozní zámečník, Servis 2 let ve společnosti v měsíci červenec pan Filip Miroslav, Brusič, DSO Partnerem projektu je společnost Vítkovické slevárny, spol. s r.o., která umožnila ve svých externích a interních industriálních prostorách realizovat několikadenní výtvarný workshop a výstavu. Workshop se uskutečnil ve dnech od Jeho účastníci měli možnost zpracovávat nalezený kovový materiál a přetvářet jej do soch, objektů nebo instalací. K dispozici jim byly také externí stěny sléváren, které se nejlépe hodí pro mural art, čehož využila například Dita Kaplanová, která doplňuje: Byla to pro mě výjimečná zkušenost, díky níž můžu svou tvorbu posunout zase o krok dále. Jedním z důvodů proč se INDUSTRIAL Gallery a Vítkovické slévárny, spol. s r.o. rozhodly podpořit projekt OSF je záměr představit ostravské scéně generaci současných slovenských autorů. S čímž souvisí také prohloubení česko-slovenské spolupráce a navázání hlubšího odborného dialogu, pro iniciaci vzniku dalších uměleckých děl a projektů. Mgr. art. Hana Mikulenková Industrial Gallery 25 let ve společnosti v měsíci srpen paní Bednárová Karin, Referent účetnictví, Útvar Finance 3 let ve společnosti v měsíci červenec paní Mrožíková Daniela, Tech. Referent KŘJ, KŘJ v měsíci srpen pan Ing. Sládek Václav. Manažer Divize DSV 4 let ve společnosti pan Fulneček Jiří, Soustružník, DSV Životní výročí 5 let věku v měsíci srpen pan Hunčar Miroslav, Expedient, DSV pan Fajkus Aleš, Modelář, Modelárna pan Ivánek Petr, Jeřábník, DSV AUDIT TÜV NORD CZECH Předpokládaný termín kontrolního auditu pro systém managementu kvality dle EN ISO 91 firmou TÜV NORD CZECH je MIKULÁŠ 214 Letošní mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců se uskuteční dne v Kulturním domě K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce od 1 do 12 hodin. Vstupenky na akci budou k dispozici v průběhu měsíce listopadu. Budete informováni prostřednictvím nástěnek a Vašich vedoucích. BOWLING Letošní firemní turnaj v bowlingu se bude konat v Bowling Parku Hrabůvka. Bude nominováno 6 týmů za společnost (DSV, DSO, Modelárna, Servis, THP, Obrobna). Turnaj se odehraje na 6 drahách po dobu dvou hodin. O vítězi rozhoduje součet bodů za dvě celé nejlépe odehrané kolo. Členy týmů nominujte nejpozději do na Útvaru LZaK. Vítězný tým se utká o putovní pohár v turnaji firem Dolní oblasti Těšíme se na Vás! FUTSALOVÝ TURNAJ I v letošním roce se utkají týmy zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. ve futsale. O termínu budete včas informováni. Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Jan Kohout, Jan Mokrý, Petr Albert, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Michal Světlík, Irena Martinů, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Jana Sněhotová, Miroslav Matula Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 294/1, 76 2 Ostrava-Vítkovice, Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. Náklad 4 ks, neprodejné.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Školení pracovníků firmy Kavoka

Školení pracovníků firmy Kavoka Školení pracovníků firmy Kavoka Termín realizace: únor 2011 - prosinec 2012 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání všech pracovníků firmy KAVOKA s.r.o. Ve společnosti pracuje

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

přehledový katalog 2010 ochranné pracovní prostředky

přehledový katalog 2010 ochranné pracovní prostředky přehledový katalog 2010 ochranné pracovní prostředky Přehled produktů Ochranné pracovní prostředky Haberkorn Ulmer s.r.o., člen mezinárodní skupiny Haberkorn, působí na českém a slovenském trhu již od

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Realizace veřejné zakázky Vzdělávací

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Odpovědi na dodatečné dotazy č.3 k Zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka: Snížení prašnosti pálících a svařovacích boxů na Slévárně odlitků

Odpovědi na dodatečné dotazy č.3 k Zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka: Snížení prašnosti pálících a svařovacích boxů na Slévárně odlitků Odpovědi na dodatečné dotazy č.3 k Zadávací dokumentaci Veřejná zakázka: Snížení prašnosti pálících a svařovacích boxů na Slévárně odlitků Identifikační údaje zadavatele Název Vítkovické slévárny, spol.

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Provozovna: Průmyslová zóna 1314 Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více