Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara."

Transkript

1 3. BŘEZEN ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému. Zlepšit alespoň maličkostí náš svět. A to lidé v Poříčí umí. Tříkrálová sbírka vynesla přes 30tis.Kč. Jsou věnovány azylovému domu pro matky s dětmi v Plzni. Rodiče, učitelé a děti podporují hnutí Stonožka. Rodiče velmi podporují i mateřskou školu, například prodejem výrobků na jarních trzích. Velmi zajímavá je i sbírka oblečení pro Diakonii Broumov. V letošním roce se oblečení sešlo velké množství a musíme dárcům poděkovat za to, že šaty byly ve velmi dobré kvalitě - čisté, vyžehlené. Město se k těmto aktivitám také drobně připojuje. V letošním roce rada města poskytla rychlý příspěvek 15tis.Kč obci Vrbětice ve chvílích, kdy tam nevěděli, co bude s hořícím skladem a evakuovali obyvatele. Každým rokem rada podporuje hospic v Plzni. A nyní poskytla 530 dolarů Armádě České republiky na obnovu střechy budovy sirotčince v Afghánistánu, kde děti žijí v naprosto otřesných podmínkách. Pan ředitel základní školy Jiří Šeffl předal šek přímo generálu Petru Pavlovi. VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Minulé číslo zpravodaje se zmiňovalo o dvou velkých výročích letošního roku. První výročí - 70 let od konce 2. světové války se blíží. Bude mu věnováno příští číslo zpravodaje. Můžeme se těšit na krásné vzpomínky pana Ing. Lubomíra Jägera, CSc., na léta předválečná a válečná ve Spáleném Poříčí. Zařadíme i úryvky z kronik a pan Jaroslav Hodek, který se ve svém cyklu

2 Stopy, fakta, tajemství, věnuje válečnému násilí, nám, jak naznačuje, odkryje některé utajené válečné události z Poříčí. V tomto čísle zpravodaje se objevuje také vzpomínka na 100. výročí narození P. Františka Ferdy a 125. výročí narození P. Josefa Fořtela. P.Josef Fořtel se narodil ve Spáleném Poříčí. Byl knězem a nadaným literátem s výborným smyslem pro humor. V řadě jeho povídek i románů se objevuje inspirace poříčskými lidmi a událostmi. Děj se v nich odehrává v jakýchsi "Spálených Mlýnech" či "Spálených Dvorech"... Z RADY MĚSTA - PŘÍPRAVA STAVEB První pololetí tohoto roku je dobou příprav projektů případných dalších investic. Je velmi důležité pokračovat v obnově infrastruktury, zejména místních komunikací, ve výstavbě sportovišť i v obnově obecního majetku. Mnohé ale záleží na získaných dotacích. Připravuje se oprava obecního domku v Lipnici, bytů v "těnovické škole", oprava oken na radnici a v hotelu. Rádi bychom zahájili diskusi o celkové obnově návsi v Číčově. Pokračuje projektování úprav Republikánské ulice, připravuje se projekt chodníku na Štítovské. Nutné je provést opravy a zlepšení zámeckého parku, který je velmi atraktivní pro svatební obřady. P. Čížek Vítání občánků upozornění Vážení rodiče, chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a pozvat Vás na slavnostní akci Vítání občánků, které se bude konat pravděpodobně v neděli v zámku ve Spáleném Poříčí. V souvislosti s účinností zákona o základních registrech došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Z tohoto důvodu již nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na Vítání občánků. Žádáme proto rodiče, kteří by se chtěli vítání občánků zúčastnit, aby vyplnili přihlášku, kterou obdrží: - na matrice MěÚ či v Infocentru - na webových stránkách města či na Facebooku města - nebo si ji můžete nechat zaslat em Vyplněnou přihlášku buď osobně doručíte na matriku nebo ji zašlete poštou nejpozději do Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvání na slavnostní uvítání občánků do života. Přivítány budou děti s trvalým bydlištěm ve Spáleném Poříčí, Borovně, Míšově a v Nových Mitrovicích, narozené od do Na slavnostní uvítání občánků Vám bude s předstihem zaslána pozvánka na Vámi uvedený kontakt. Děti narozené po mohou rodiče přihlašovat průběžně během jara a léta. Další vítání občánků se uskuteční na konci tohoto roku. Bližší informace Vám poskytneme na matrice MěÚ Spálené Poříčí, tel.č nebo em Kristýna Novotná, matrikářka 2

3 Zprávy ze ZŠ V úterý 10. března 2015 tomu bylo právě 15 let, kdy započala spolupráce Armády České republiky a hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. Při této příležitosti se uskutečnila malá slavnost, na kterou přijali pozvání vzácní hosté - J. Em. Dominik kardinál Duka OP, náčelník Generálního štábu Armády České republiky gen. Petr Pavel, "stonožkový" generál Josef Šíba, plk. Petr Milčický, plk. Radek Šíba, plk. Miroslav Lysina a mnozí další stonožkoví spolupracovníci, přátelé a zástupci stonožkových škol. Při této příležitosti předal ředitel ZŠ Spálené Poříčí Mgr. Jiří Šeffl gen. Petru Pavlovi poukaz na finanční částku, jíž se město Spálené Poříčí připojilo k pomoci sirotčinci v afghánském Charikaru. Děkuji Radě a zastupitelstvu, které schválilo finanční příspěvek v hodnotě ,-Kč (530 USD), které poslouží k vybudování betonové střechy. Zároveň jsme pro děti koupili 5 fotbalových míčů, které jsme po vojácích poslali do Charikaru. Mgr. Jiří Šeffl, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí 3

4 VELIKONOČNÍ JARMARK V sobotu 28. března 2015 se v rámci jarních trhů ve Spáleném Poříčí uskutečnil dobročinný jarmark pro Mateřskou školu ve Spáleném Poříčí. S nápadem uspořádat dobročinný jarmark přišly před čtyřmi lety maminky dětí a od té doby je jeho pořádání již tradicí. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a příznivci mateřské školy darovali na tento jarmark mnoho svých výrobků. Sortiment byl různorodý: pomlázky, proutěné košíky, zdobená vajíčka, jarní dekorace, sazenice květin, bižuterie, háčkované čepičky, výborné domácí pečivo a mnoho dalších věcí. Také děti pod vedením paní učitelek připravily na jarmark velikonoční dekoraci a vystoupily s pásmem jarních písní. Počasí nám přálo, návštěvnost také veliká a kolem našeho stánku bylo plno, a i díky milým a obratným prodávajícím se téměř všechno zboží prodalo. Za úspěšné 3 ročníky se dohromady vybralo ,- Kč a tento ročník je ještě překonal se svými ,- Kč. Uvedené peněžní prostředky budou použity na nákup hraček a vybavení MŠ. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, organizátorům i těm, kdo nám přinesli nějaké výrobky, všem kupujícím, městu, p. Pasekové z infocentra a studentům a vychovatelkám Domova mládeže při CSOŠ Spálené Poříčí. Marie Benetková ved.učitelka MŠ Spálené Poříčí 4

5 Chcete se stát profesionální chůvou? Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí je v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizátorem projektu Profesionální chůva dle NSK (Národní soustavy kvalifikací). Tento projekt byl spuštěn na základě dotazníkového šetření, které prokázalo, že Chůva je ve třetí nejžádanější ve skupině oborů v Plzeňském kraji, přičemž pokrytí kurzy této kvalifikace jsou mizivé. A tak byly otevřeny dva pilotní kurzy Chůva pro dětské koutky a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Přípravy metodických materiálů i lektorování kurzů se ujaly vyučující CSOŠ Spálené Poříčí Jana Fenclová, Dagmar Pavlíková a Hana Čápová. Všechny mají dlouholeté zkušenosti s vedením výuky i praxí na čtyřletém maturitním oboru Sociální činnost, který vzdělává budoucí pracovníky v sociálních službách. Frekventanti si v průběhu absolvování kurzů mají možnost zvýšit svou osobní kvalifikaci, získat celostátně platné Osvědčení o profesní kvalifikaci, a mohou tím rozšířit uplatnění na trhu práce nebo v samostatném podnikání. Účastníci se seznámí s mnoha tématy, které souvisí s prací chůvy. Jmenujme například uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, řešení výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska, dodržování etických principů při práci chůvy, péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování nebo orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy. V hodinách si účastníci upevní a rozšíří znalosti o zásadách první pomoci, didaktických i námětových hrách pro děti předškolního věku, uvědomí si základní znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte. V praktických hodinách si na figurínách vyzkouší resuscitaci, při probírání tématu o pedagogických metodách a vhodné motivaci si zahrají na rytmické Orffovy nástroje, předvedou si různé druhy didaktických her, pokusí se o výrazný přednes textu pro děti i o různé výtvarné techniky. Kurzy jsou rozděleny do 35 hodin (Chůva pro dětské koutky) a do 70 hodin (Chůva pro děti do zahájení školní docházky) přednášek a praktických cvičení. Probíhají v odpoledních pátečních hodinách a v sobotu. Jsou uzavřeny zkouškou před autorizovanou osobou. Po ukončení pilotního ověření tohoto projektu v dubnu letošního roku bude kurz pravidelně nabízen každý školní rok pro veřejnost. Mgr. Jana Černíková, ředitelka CSOŠ 5

6 Další mimořádné výročí Rok rok kulatých výročí Je to 900 let od roku 1115, což je rok založení kláštera benediktínů v Kladrubech. Netýká se sice přímo našeho Spálenopoříčska, ale s naším městem přece jen souvisí. Před lety vydalo muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích sborník, v němž je sestaven soupis všech obcí bývalého okresu Plzeň-jih s daty prvních zmíněk o nich. Nejstarší je Stará Plzeň, dnes Starý Plzenec s letopočtem 976, ale mnoho badatelů nad tímto letopočtem trochu váhá. Dále jsou vypsány obce : Bzí, Čižice, Dnešice, Honezovice, Chocenice, Chotěšov, Nechánice, Zdemyslice a Zemětice, které mají první zmíňku také Ty mají letos právo slavit 900 let. Jsou to obce zapsané do jakési inventury kladrubského kláštera. Následuje soupis 19ti obcí starších než naše Poříčí. V roce 1239 je mimo našeho Poříčí zaznamenáno v tomto soupisu ještě 12 obcí. Náš historik Václav Davídek uvádí ve svých Letopisech Spálenopoříčska, že toto datum je zapsáno v listině o prodeji vsi Poříčí Buzici z Rožmitálu klášteru v Kladrubech. Je to tedy první zmíňka o našem městě. O soupisu z roku 1115 i z roku 1239 dále píše Davídek, že jsou čerpány z falz. Co to znamená však nevysvětluje. Mohl by to být, podle mého, jednorázový soupis majetku kláštera při změně jeho vedení. Jsou zde možná zapsány obce, získané za delší období. Když to ale nevypátral znalec Davídek, asi to nebylo ani možné. Pro nás to však není důležité, víme alespoň něco. Plzeň? O tom, že naše Spálené Poříčí patří do regionu Plzeňska, není pochyb i přesto, že je založili rožmitálští Buzici - viz smlouva o prodeji roku Kde se vzalo jméno Plzeň a kdy se objevilo hradiště Plzeň - stará Plzeň - dnes Starý Plzenec? První konkrétní už písemná zpráva o tomto hradišti je z roku 976. Zkráceně a nehistoricky : Dva "hlavouni" v Bavorsku se prali o moc. Jeden z nich prohrál a utekl do Čech a schoval se na hradišti Plzeň. Druhý ho až tady s vojskem dostihl, ale protože bylo horko, vojáci se šli koupat do Úslavy. Z hradiště Plzeň na ně vyrazila posádka a obrátila je na potupný útěk domů. Zapsal Merseburský biskup Dětmar v letech Ovšem jméno Plzeň, jeho vznik a původ je menší záhadou. Je psáno v literatuře, že to může být podle staroslověnského, ještě pohanského vlastního jména PLZEN, což prý znamená "plazící se jako had." Jiná kniha uvádí podobná jména, podle nichž se dodnes jmenuje Číčov - Číč, Těnovice - Těn, Zdemyslice - Zdemysl. O staroslověnštině toho zásluhou Cyrila a Metoděje z let jejich působení u nás až do roku 885 víme hodně. Oni a jejich žáci sestavili slovanské písmo hlaholici a cirilici, používané v několika variantách dodnes. Ale přesto není vůbec jasno, kdo a kdy hradiště Stará Plzeň skutečně založil. Že to ale byla křižovatka obchodních stezek je dáno archeologickými nálezy mincí z různých let i cizích měn. Ing.Mir.Tupý 6

7 K 125. výročí narození P. Josefa Fořtela Počátkem letošního roku vzpomínáme jubilea narození spálenopoříčského rodáka, katolického kněze a literáta P. Josefa Fořtela. Narodil se 4. února 1890 v rodině po generace usazené ve Spáleném Poříčí. Po gymnaziálních a teologických studiích kaplanoval ve Starém Plzenci Pak v Třebotově. Od vykonával duchovní správu v Horních Mokropsích. Od roku 1935, po celou dobu nacistické okupace a dále až do roku 1953 byl farářem v blízké Líšnici u Dobříše. V době kultu osobnosti v roce 1953 strávil několik měsíců ve vyšetřovací vazbě v souvislosti s popravou nezvěstického rodáka, ústředního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, následně rehabilitovaného v roce Byl pak přeložen na faru ve Smolotelích u Příbrami při poutním chrámu na Makové Hoře. Závěr svého života strávil na osamělé faře ve Šlapánově u Zvěstova na Benešovsku, která patří pod farní úřad Louňovice pod Blaníkem. Se svou hospodyní paní Růženou Adamcovou, která jej věrně různými místy jeho působení provázela, se tam nastěhoval v srpnu roku Ke konci svého života byl navržen za člena Vyšehradské kapituly. Ve Šlapánově zemřel 18. dubna 1977 a na místním hřbitově je s výhledem na Blaník i pochován. Po celý svůj život byl literárně činný. Od dvacátých let minulého století publikoval drobné literární práce ve Švandovi dudákovi, Novém obzoru, Katolických novinách, Lidové demokracii aj. Tiskem vyšly Zápisky spořádaného kaplana, dramatický žert Svět chce být klamán, román z husitské revoluce Čas pomsty a překlady esejů G. K. Chestertona. V rukopise zůstal netitulovaný román s vpiskem Věnuji stoleté památce svého krajana Josefa Lindy, prvého našeho novověkého Jistebnického romanopisce, autora» Záře nad pohanstvem«. Zachované rukopisné poznámky, snad příprava P. Josefa Fořtela k dalším zamýšleným historicky podloženým literárním dílům, jsou dokladem jeho neobyčejné píle a literárně historické poctivosti. Dr. Stanislav Tůma, Teplice Na fotografii P. J. Fořtel a jeho hospodyně paní R. Adamcová z počátku sedmdesátých let ze šlapánovské fary. 7

8 Blíží se 70. výročí ukončení něčeho hrozného - ukončení II. svět. války. Požádal jsem proto o přednostní umístění 47. dílu seriálu, pojednávající o daném výročí. O ostatní díly nepřijdete, budou zařazeny jen později. Děkuji. J. Hodek STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ 47. díl O čem už nechceme slyšet, nebo jsme už zapomněli? "Právě sedím nad mapou, která platila na počátku roku 1938 a je omezena na západě Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemím. Na jihu Švýcarskem, až po Maďarsko, na východě Zakarpatím a na severu Baltským mořem a vyčnívajícím Dánskem. Zhruba 1200 krát 900 km. Do této mapy jsou zakresleny změny hranic, francouzsko - německých 1940 a nebo Polska od r Kromě těchto změn jsou zde zaznamenány hranice po zabrání Sudet a Protektorátu Čech a Moravy, nebo velká část Slovenska zabraná Maďary. Překvapením je i to, že jsou zde názvy a místa obcí, které měly navždy zmizet z povrchu, lidé od větších dětí po dospělé zlikvidováni a jen malá část dětí měla být odvezena k poněmčení. Tato místa s historickým vykřičníkem ve formě červených křížků jsou nám starším dobře známa : Lidice, Ležáky, na Moravě Loštice a na Slovensku Telgart. Toto jsou u nás nacisty dokonale vyhlazené obce. A v ostatních zemích? Raději ani nemyslet.. Co asi říkají mladé generaci koncentrační tábory za II. svět. války? Možná, že si řeknou, ano je to tábor, kde se soustřeďují lidé za nějakým účelem, možná zajatci, místo, kde je jídlo a o všechny je postaráno. Málokdo si však pomyslí, že tyto tábory sloužily k likvidaci lidí, civilistů i vojáků, mužů, žen a dětí jakékoli národnosti a náboženství. A ve všech těch táborech byli i Češi a Slováci. Pro mnohé bude překvapením, že i na našem území bylo několik koncentračních táborů. Úplně prvním byly Strochovice (od září 1939 až do prosince 1939) osob, 13 obětí. Koncentrační tábory zprvu sloužily pro politické odpůrce nacistického režimu a pro homosexuály a jehovisty, Židy a cikány. Sami nacisté je dělili na vyhlazovací a koncentrační. Staly se místem mučení, nucených prací, nemocí, smrti, vyčerpání a vražd. Nacisté měli ještě jemnější dělení: -vyhlazovací- -koncentrační- -pracovní- pracovní pro ženy- kárné pracovní tábory- policejní zadržovací tábory- vězeňské- internační- tábory, kde si vychovávali dozorce z řad vězňů - tábory pro prominenty- tranzitní- směrné tábory a sběrná místa- ghetta. Některé koncentrační tábory a jejich pobočky jak německy a česky vedené. A nebudete se stačit divit! Bílá Voda, Bílý kostel nad Nisou, Božičany, Brněnec, Bruntál, Bukovany, Bystřice u Benešova, Dedřichov u Moravské Třebové, Hanušovice- Hodonínek u Kunštátu- Holýšov- Hradištko- Chrastava Jezeří-Albrechtice- Jiřetín pod Jedlovou- Kam. Šenov- Korunní- Kraslice- Křepenice- Lešany(na Lešany si určitě vzpomenou i mnozí z poříčských, kteří sloužily od roku 1962 v tomto ještě ne úplně zbouraném táboře - byl jsem mezi nimi) Lety u Písku- Litoměřice- Lovosice- MIROŠOV- Most- Nové Město pod Smrkem- Nová Role- Olbramovice- Ostrov- Poříčí u Trutnova- prameny Vltavy- Rabštejn- Richard u Litoměřic- Rtyně- Rychnov- Strochovice- Svatava- Teplice- Terezín- a Vrchotovy Janovice. A ještě přidám Svatobořice a Komárov! Dle historiků bylo na našem území dnešní ČR v průběhu války více než 600 táborů různého typu!!! Kromě těchto táborů byly i tvrdé káznice a věznice. Cheb, Falknov, Plzeň, Chomutov, Most, Duchcov, Lovosice, Litoměřice, Pankrác, Ruzyně, Tábor, Planá Liberec, Kartouzy Klatovy, Čáslav, Jihlava, Trutnov, Hradec Králové, Znojmo, Mírov, Brno, Olomouc, Uh. Hradiště, Opava, Nový Jičín, Ostrava a Ilava. Co bylo ještě malých věznic, kde byli trestáni lidé, třeba za nedodávání kontingentu. Myslím třeba na Blovice, kde byla zavřena moje babi Marie Fialová. 8

9 A moje mami, která se v Blovicích učila, vyprávěla, jak jí nosila na přilepšenou jídlo. A nebyla tam z Poříčí sama. Myslím, že tam byl vězněn i někdo z Věšínovic rodu. Budu končit, v těchto řádcích je hodně smutku a utrpení. A nikdo určitě nechce, aby se něco takového, nebo i horšího opakovalo! Podíváte-li se kolem, nemůžeme být až tak klidní. A ptám se : "Kde jste ostatní se svými vzpomínkami? Je o čem psát! O excesech na konci války v Poříčí, válečné hroby. O české překladatelce a jejím tragickém osudu. O náhle se objevivších partyzánech posledních dnů války, kdo byl zajat jako žena ve vojenské uniformě Schernerovy armády, němečtí vojáci v Hořehledech, kdo byli ti, kteří byli v nepočetné posádce v Poříčí, budování úkrytů civilistů ve stráni nad rybníkem tamtéž, odboj nechanických a jejich útěk z bitvy, rozkrádání zbylých vozidel nad Pastvištěm, konečné a pravdivé zmapování příchodu osvobozeneckých armád, Vlasovci a jejich osud. Jaký podíl měla radnice a škola, RG, pomoc UNRY a kde to vše končilo. Nemám na mysli jen Poříčí, ale i okolní obce. Moc se nemluví ani o poválečných událostech (socha Mistra J.Husa měla zacpaná ústa), podíl a činnost Skautu. Akce kolem tzv. vysílačky na židovském hřbitově skupina kolem poříčského duchovního aj. Znova říkám probuďte se, nepište o nesmyslech naší doby, ale o historii Poříčí a okolí. Starších lidí, co ještě něco vědí a nebo mají dokumenty a fotografie ubývá. Postarejte se o to, abychom my a naši následníci věděli historickou pravdu a ne pravdu, kterou píší vítězové!!!" Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Spálené Poříčí Pozvání k uctění památky Jakuba Jana Ryby Spálenopoříčské veřejnosti není nutné zdůrazňovat, kdo byl Jakub Jan Ryba. Vždyť jeho velký hudební odkaz, Českou mši vánoční, každý dobře zná i díky místnímu pěveckému sboru. Pouze připomenu data, která ohraničila Rybovu životní pouť: narodil se v Přešticích zemřel v Rožmitále pod Třemšínem. Od jeho úmrtí tedy uplyne rovných 200 let. Spálenopoříčský pěvecký sbor má pro všechny, kdo chcete uctít památku J.J.Ryby, připravenu malou vzpomínku. Uskuteční se ve středu 8.dubna 2015 od 18 hodin u mohyly nad Voltuší, kde J.J.Ryba zemřel. Autobus pro všechny zájemce bude odjíždět ve středu 8.dubna 2015 v 17:30 hodin z autobusového nádraží ve Spáleném Poříčí. Příspěvek na dopravu : 40,-Kč Podpořeno grantem města Spálené Poříčí. Srdečně Vás zvou členové pěveckého sboru Václav Ziegler 9

10 10

11 Otevření Víceúčelového zařízení a útulku pro psy Borovno Od dubna 2015 nezisková organizace občanské sdružení Storgé,o.s. zahajuje provoz Víceúčelového zařízení Borovno. Tento projekt se zrodil v roce 2011 z potřeby řešit problém toulavých, opuštěných nebo týraných psů v regionu Plzeň - jih. Písemně se k projektu přihlásili starostové největších měst a obcí zmíněného regionu (např. Blovice, Spálené Poříčí, Nezvěstice, Nepomuk, Rokycany, St. Plzenec...). Občanské sdružení Storgé,o.s. k realizaci vybralo zemědělský objekt v Borovně, č.p. 68/2. Během projektové a technické přípravy se začala aktivita sdružení rozšiřovat o sociální, výukové a sportovní aktivity, proto i projektová příprava směřovala k vytvoření víceúčelového zařízení vhodného pro tyto činnosti. V roce 2013 byl projekt podpořen z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze SFŽP a hlavně z Fondu soudržnosti FS. V nově otevřeném zařízení budeme zajišťovat následující služby: 1) Útulek pro opuštěné, toulavé nebo týrané psy Kapacita nového zařízení je cca 30 psů. Součástí objektu je i speciální ustájení pro březí feny nebo feny se štěňaty a tzv. izolace, kde budou umístěna zvířata vyžadující speciální péči (před nebo po operaci, se zdravotními problémy, atd.). Dále je zde ošetřovna, kde se budou provádět přijímací prohlídky psů, a karanténa pro nově přijaté psy. Pro jednotlivé obce budeme schopni dle požadavků zajistit úplný servis od odchytu zvířat, přepravu, zajištění prvotní veterinární prohlídky až po ubytování psů. 2) Výukové centrum Úzce spolupracujeme s Církevní střední odbornou školou Spálené Poříčí (dále jen CSOŠ). Studenti oborů "Ekologie a životní prostředí" a "Sociální činnost" zde budou absolvovat školní praxe. 3) Sociální činnost Cvičíme a připravujeme psy na složení canisterapeutických zkoušek. 4) Sportovní aktivity Součástí zařízení je i krytá výcviková hala a venkovní cvičiště, které slouží pro základní výcvik poslušnosti, agility, obedience jak pro psy umístěné v útulku, tak i pro zájemce z řad veřejnosti. Zařízení je projektováno jako bezbariérové. 5) Hotel pro psy Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé hlídání psů. Vyhovíme požadavkům majitele i nárokům psa (krmení, vycházky, výcvik). Každé zvíře má svůj vnitřní vytápěný kotec, který je zároveň průchozí do vlastního venkovního výběhu. 6) Prodej krmiv Připravuje se. 7) Ostatní služby Zajišťujeme pořádání kynologických akcí, besed, seminářů a sportovních aktivit. Konání všech akcí včas zveřejníme.více informací naleznete na stránkách: nebo telefonním čísle :

12 Z Mikroregionu Nepomucko Zelená Hora končí sliby, začínají opravy Přiznejme si na rovinu: v posledních letech neměla Zelená Hora zrovna štěstí. Francouzi již 10 let spíše plánují, než aby konali, zámek je pro veřejnost uzavřen a chátrá, a kýžený efekt nepřineslo ani jeho otevření v loňském roce, které i přes perfektní podnikatelský záměr a ohromnou návštěvnost více než lidí nezajistilo to hlavní, co Zelené Hoře chybí finance na opravy. A tak ve výsledku nemělo pro zámeckou budovu téměř žádný efekt. Především tyto skutečnosti byly impulsem pro Mikroregion Nepomucko, aby spojil své síly s vedením obce Klášter a pracovníky památkové péče. Na dobrovolnické bázi byl zpracován projekt obnovy a žádost na v současné době nejvíce poničenou část zámku: sala terrenu (terasu v zahradě), která je řadu let v kritickém stavu a hrozí ji bezprostřední zřícení. Žádost Nejcennější sochou celého žinkovského souboru je bezpochyby svatý Theodor, který má na zadní straně vlastnoruční signaturu autora Lazara Widemanna i letopočet vzniku. Foto: archiv Mikroregionu Nepomucko. Sala terrena je jedním z nejvíce atraktivních prostorů zámeckých exteriérů. Proběhly u ní svatební obřady, kulturní akce či natáčení animovaného filmu. Dosud však chátrala, změnit se to má až letos. Foto: Martina Hanzlíková, uspěla a spolu s ní se podařilo koncem února vrátit zámek do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, z kterého před sedmi lety vypadl. Úspěch je hned dvojnásobný: spolu se Zelenou Horou se do tohoto programu povedlo stejnou cestou, ve spolupráci s Farností Nepomuk, začlenit i další neskutečné bohatství, které zde máme: sochy Lazara Widemanna v Žinkovech, a tak se společně dostaly mezi pouhých 25 elitních památek Plzeňského kraje (z celkového počtu 3.193), zařazených do programu. Neméně pozitivní je, že tyto dvě památky by nyní v ideálním případě mohly být v rámci tohoto programu podporovány každoročně, a to nemalými částkami. Samozřejmě to nestačí a především Zelené Hoře je potřeba pomoci výrazněji. Sala terrenou to skončit nemůže. Zámku by pomohlo prohlášení za Národní kulturní památku, nutně potřebuje kvůli dalším žádostem o finanční podporu stavebně-historický průzkum areálu. Kvůli spolufinancování přiznaných dotací pak akce, z nichž veškerý výtěžek bude připsán na účet obce Klášter a poputuje z něj přímo do oprav objektu. Malá obec nemá a nikdy nebude mít příliš volných prostředků na milionové investice, předfinancování, spoluúčast. Zelená Hora nadále potřebuje rovněž i přízeň veřejnosti. Jak tomu můžete pomoci? Nejlépe návštěvou. Každý, kdo totiž v letošním roce ve dnech nebo na Zelenou Horu při mimořádných prohlídkách Terazky máme otevřeno zavítá, přispěje zaplacením vstupného na její opravy, tak jak tomu bylo běžné vždy, s výjimkou loňského roku. Zelená Hora bude přístupná také v sobotu v rámci slavnostního zahájení regionální linie Plzně, coby Evropského hlavního města kultury Otevření zámku v tomto termínu bylo stanoveno již v roce 2013 díky činnosti regionálního majáku při MAS sv. Jana z Nepomuku. Jedná se o významný počin, popravdě: mnohdy i významnějších barokních památek je v Plzeňském kraji hned několik (Kladruby, Mariánská Týnice, Chotěšov, Plasy ). 12

13 Vstupenky by v době vydání těchto novin měly již být v prodeji přes informační centra regionu a web Další slavnostní událost, tentokrát spojená s návratem Madony Zelenohorské, proběhne na zámku Že tam během prohlídek nebude už nic nového k vidění a bude to nuda? Co třeba znovuodkrytá loď kostela (po dvanácti letech bez dřevěných staveb Václava Fialy) s Madonou Zelenohorskou nebo poprvé od konce druhé světové války zpřístupněné sklepení pod hlavním zámeckým křídlem? Viděli jste již někdy vězení, ve kterém byl zazděn šílený Ferdinand ze Šternberka poté, co v Lobkovickém paláci zavraždil svou matku Kateřinu z Lokšan a ve sklepení dožil? Probíhají i snahy o zpřístupnění srdce Zelené Hory, záhadného zazděného portálu - brány k nejstarším dějinám objektu. Nebudou samozřejmě chybět oživené prohlídky, řemeslný jarmark či občerstvení. Proto určitě spolu se svými rodinami a známými dorazte letos znovu, protože co je naprosto nejdůležitější: pomůžete dobré věci, i díky vám začne zahradní sala terrena vstávat z popela a kousek její opravené části bude symbolicky patřit právě vám. Nespoléhejme jen na cizí kapitál a pomoc. Čekání, že nám spadne do klína bohatý investor, který zámek opraví a pak nás nechá do něj i nadále chodit, není a nikdy nebude i přes hromadu slibů založena na reálném základu, což ukazují i sousední Žinkovy. To nám dříve Zelená Hora spadne na hlavu, případně nám investor zavře její brány NAVŽDY. Zámek je ale především největším historickým dědictvím našeho regionu, obyvatel, kteří zde žijí a pracují. Pokaždé, když se vracíme domů z cest, vidíme jako první právě jí, a je tak zároveň i naší morální odpovědností postarat se o ní. Podaří-li se to, karta se pravděpodobně obrátí a Zelená Hora naopak pomůže nám všem při rozvoji a zaměstnanosti celého kraje. Dýchejme za ní právě teď, když to nejvíce potřebuje Zajímá Vás, co dalšího se letos chystá nejen v případě Zelené Hory a Žinkov? Poklady se na zámku Zelená Hora dají najít neustále. Poslední dochovaná část zdobné výplně zábradlí sala terreny, objevená náhodně Lukášem Máchou v zámecké suti v loňském roce ukazuje malou, ale přesto významnou část z původní krásy celé terasy. Foto Pavel Motejzík, Srdečně zveme na besedy na téma : Zelená Hora a Žinkovy - blýská se na lepší časy? S Pavlem Motejzíkem o letošních akcích i novinkách nejen na Zelené Hoře a Žinkovech - co byste si letos v regionu rozhodně neměli nechat ujít, jak bude probíhat festival 9 týdnů baroka, největší a nejdelší festival v dějinách naší země? Co plánují Američané v Žinkovech a co Francouzi na Zelené Hoře? Žinkovy - čtvrtek 9. dubna od 18:00 v Klubu sv. Václava (oranžová budova za úřadem Městyse) a Nepomuk - úterý 14. dubna od 18:00 v Městském muzeu (náměstí Aug.Němejce 126). Vstup zdarma. Návrat duše Zelené Hory 3. část 13 Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko Vídeňský příběh sochy, jedinečný zájezd do Vídně a první koncert pro veřejnost v dějinách zelenohorského kostela. Přinášíme další novinky z projektu Mikroregionu Nepomucko Návrat duše Zelené Hory a pozvánky hned na dvě akce, do kterých se můžete spolu s námi zapojit.

14 Co bylo se sochou poté, co ji Ladislav ze Šternberka prohrál v kartách a ona se ocitla ve Františkánském klášteře ve Vídni? Byla uctívána a opečovávána stejně tak, jako u nás na Zelené Hoře? Překladem starých rakouských textů se to podařilo zjistit. Podívejme se dnes na vídeňský příběh Zelenohorské madony: Protože choť nového majitele, plukovníka Petra Turnoffského, byla protestantské víry, věnoval sochu Pateru B. Daumiusovi, který ji v roce 1607 umístil do kostela svatého Jeronýma ve Vídni. O sto let později tam pro ni byl zřízen nynější hlavní oltář (autor Andrea Pozzo). Jen v letech je zaznamenáno v souvislosti se Zelenohorskou madonou na 308 zázraků. Privilegována byla papežem Urbanem VIII. a uctívána několika císaři. Často byla brána do bitev, kde pomáhala k vítězstvím (např. v bitvě u Kolína roku 1757). Pro schopnost ochránit město před požárem se stala patronkou Vídně. Na deset tisíc kopií jejích obrazů bylo rozděleno po celé metropoli, aby ji chránila před ohněm. Její moc byla využívána pro léčení nemocných částí těla, poruch zraku, hlavy a při utrpení dětí. Ve zvláštní zbožnosti byla zejména v dobách vídeňských morových epidemií (1679, 1713). Hlavní oltář Františkánského kostela ve Vídni s Madonou Zelenohorskou, z jejíž krásy se prý tají dech. Foto Adéla Šmausová, V pobělohorské době chtěli obyvatelé Nepomuku a okolí získat sochu zpět, což se bohužel nezdařilo. Po dokončení zelenohorského chrámu zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté a sv. Vojtěchovi (r. 1688) proto byla spolu s oltářem zhotovena její volná kopie uměleckým truhlářem a řezbářem bratrem Filipem od sv. Heřmana ve Lnářích (zřejmě kolem roku 1711 z vůle Kláry z Maltzanu, vdovy po Václavu Vojtěchovi ze Šternberka). Poté byla dotýkána ve Vídni soškou pravou a následně dopravena na Zelenou Horu. Opět neměla lehký osud a v roce 1952 musela být po příchodu armády převezena ze zámku do kostela sv. Martina v Neurazech, spolu s oltářem a dalším vybavením kostela. V roce 2005 byl interiér kostela sv. Martina vyrabován. Socha jen zázrakem nebyla zcizena na rozdíl od oltářní sochy sv. Jana Nepomuckého. V letošním roce se chystáme po více než 300 letech přepsat společně historii. Slovy velké patronky a mecenášky PhDr. Hany Gerzanicové: Život je ten největší dar a je tak krátký!! Honba za milióny nepřináší pravé štěstí. Je mi již 86 let a vím, že každý tento svět jednou opustí. Po něm zůstanou jen vzpomínky: jaký byl, co udělal pro lidstvo. A jen díky těm, kteří toho docílí, zůstane slovo lidskost i nadále v našich slovnících. V sobotu 20. června, den před letním slunovratem, proběhne ve vídeňském kostele sv. Jeronýma slavnostní Mše svatá, při které bude nová socha Madony Zelenohorské dotýkána svým zázračným originálem, tak, jako se tomu stalo při obdobné události na počátku 18. století. Mše ve Vídni se uskuteční zhruba v poledne za účasti více než stovky poutníků z Nepomucka, celebrovat ji bude Páter Vítězslav Holý. Na tuto událost jste samozřejmě rovněž co nejsrdečněji zváni. Kostel se nachází v samém centru města na adrese: Franziskanerplatz 4. Poslední volná místa v autobusu z Nepomuku se dají rezervovat na telefonu (cena s prohlídkou centra Vídně - 600,- Kč/osoba, což odpovídá pouze rozpočítaným nákladům na dopravu a průvodce). V informačních centrech regionu zbývají rovněž poslední vstupenky na akci Vracíme Zelené Hoře duši, která proběhne na Zelené Hoře v pátek 3. července 2015 (vstupné 150,- Kč/osoba). V tomto případě se nebude jednat o mši, ale o velký zážitek spojený s inaugurační slavností a koncertem mezzosopranistky Edity Adlerové za doprovodu ženského pěveckého sboru Carmina, první koncert ve více než pětisetleté historii zelenohorského kostela. O hlavních překvapeních se dosud jedná. Celá akce je součástí slavnostního zahájení regionální linie projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury Poslední vstupenky je možné získat jen v předprodeji v infocentrech Nepomuk, Spálené Poříčí, Žinkovy a Přeštice (kapacita je pouhých 150 míst). Mše se zde farníci samozřejmě také dočkají, ale to již bude jiný den a jiný příběh. Jedno je ale jisté: letos se díky úsilí několika lidí na Zelenou Horu skutečně vrátí dobrá duše zámku, spojená nejen s Madonou Zelenohorskou, ale i s jeho obnovou. Pavel Motejzík 14

15 Beznadějná láska nyní v Plzni Západočeská galerie Masné krámy představuje na výstavě "Mnichov zářící metropole umění" rovněž nejslavnější obraz Augustina Němejce "Beznadějná láska" z roku 1890, který byl o rok později na Pražské zemské jubilejní výstavě oceněn druhou cenou a malíři pomohl získat stipendium pro studium v Paříži. Sám Mistr tento motiv následně několikrát reprodukoval. Výstava, která je součástí programu Evropského hlavního města kultury 2015, končí již (foto: Archiv Mikroregionu Nepomucko) Lokální produkty v e-shopu Venkovské tržnice Také pozorujete, jak u nás v posledních letech postupně zanikají drobné prodejny, malé provozovny a řada živnostníků ukončuje své podnikatelské aktivity? A to i přesto, že většina z nás prý upřednostňuje při nakupování lokální výrobky a služby. Zdá se, že zrovna v tomto případě je cesta od slov k činům daleká. I proto se MAS svatého Jana z Nepomuku pustila do realizace projektu Venkovská tržnice, jehož záměrem je podpora místních podnikatelů, živnostníků i drobných producentů. Již v loňském roce jsme do většiny domácností regionu distribuovali Katalog podnikatelů a neziskových organizací. V elektronické verzi jej najdete na Častokrát pomůže i s tím, s čím si v hospodě neví rady. Další aplikací připravenou pro všechny lokální producenty a prodejce je elektronický obchod. Chcete-li využít e-shop jako prodejce, stačí se zaregistrovat, zadat informace o výrobcích, či službách, cenách a případně nahrát fotografie. Registrace i prezentace výrobků je bezplatná. Více informací najdete na nebo vám je rádi poskytneme na u: a tel.: V e-shopu území Nepomucka a Spálenopoříčska je zaregistrováno již 17 subjektů. Patří mezi ně i: FK VRATA František Krumpholc z Tojic se svojí firmou. Firma pana Krumpholce působí na našem trhu již od roku 1994 a je autorizovaným zástupcem tří nejznámějších firem svého oboru. Pan Krumpholc se zabývá dodávkou a montáží bran, plotů, závor, rolet, dveří, turniketů a vrat všeho druhu a kromě toho si sám připravuje kovové konstrukce vjezdových bran, k nimž dodává rozličné komponenty. Nabídka firmy je opravdu široká, můžete si objednat například i okenní mříže nebo třeba balkónové zábradlí. Zástupce produktů naleznete v e-shopu venkovské tržnice na: Michal Arnošt a Petra Šampalíková Venkovská tržnice 15

16 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku rozšířila svoji členskou základnu i území působnosti Ve čtvrtek 26. února 2015 se v Domě pátera Františka Ferdy ve Spáleném Poříčí uskutečnilo jednání Valné hromady Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Zásadním bodem jednání byla volba členů do orgánů spolku. Členy užšího vedení MAS, Programového výboru se stali Jindřich Jindřich - zástupce Města Spálené Poříčí, Radovan Sochor -zástupce DAOS PLUS s.r.o., Dušan Skala, Václav Kovář - zástupce Nepomuckého ornitologického spolku a Adéla Mašková. Post předsedy MAS obhájil dosavadní předseda Jindřich Jindřich a post místopředsedy Radovan Sochor. Nově byli taktéž zvoleni členové revizní a Výběrové komise. Dalším z bodů jednání bylo rozšíření územní působnosti MAS o nové obce Borovno a Míšov. Tyto obce dosud nepatřily do území působnosti žádné MAS a jejich přijetím došlo k naplnění doporučení Plzeňského kraje, aby všechny obce v kraji měly možnost čerpat finanční prostředky prostřednictvím MAS. Dalšího rozvoje se MAS dočkala také v řadách členské základny. Přijetím sedmi nových zájemců své řady rozšířila na 35 členů. Nově přijatými členy jsou: Nepomucký ornitologický spolek, zastoupený Václavem Kovářem; Adéla Mašková z Borovna; ČSOP Neurazy, zastoupené Jiřím Hanzlíkem; Topland Brd, zastoupené Kristýnou Fantovou, Spálené Poříčí; Monika Rojová, Spálené Poříčí; Jan Velík, Čížkov a Dušan Kubík, Třebčice. A jen připomínáme, že nejen noví členové vám mohou poskytovat informace o aktuálních možnostech podpory vašich záměrů a projektů a spolupráce s MAS. Valná hromada odsouhlasila k dopracování návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období Bohužel do dnešní doby Ministerstvo pro místní rozvoj neposkytlo Místním akčním skupinám závaznou metodiku pro jejich dopracování. Navíc stále se prodlužující přípravy tzv. operačních programů na národní úrovni a vyjednávání s Evropskou komisí vedou k tomu, že první výzvy budou moci MAS vyhlásit zřejmě až na jaře roku Účastníci Valné hromady se v průběhu jednání mohli občerstvit výbornými produkty z dílny spálenopoříčské Paní Dýně (www.pani-dyne.cz), které tímto děkujeme za chutné a inspirativní občerstvení. Michal Arnošt a Adéla Mašková 16 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA Na nedělní podvečer 22. března 2015 připravil Sokol Spálené Poříčí v sále spálenopoříčské sokolovny tradiční pohádku Šípková Růženka v netradičním nastudování ochotnického souboru Sokol Valcha. Slova na pozvánce skutečně nelhala, představení bylo určené opravdu pro malé i velké diváky, vtipné hlášky střídaly populární písničky a naopak. Ztvárnění moderní, přesto líbivé, žádná bláznivá avantgarda. Kulisy nenáročné, a přesto výstižné. Obecenstvo výkony malých i velkých herců odměňovalo průběžně potleskem, smíchem, některé písničky zpívalo s protagonisty. Takže v duchu propagačního plakátu na tuto akci: Na vědomost se dává., že doporučujeme všem, aby se právě na tuto Šípkovou Růženku, pokud se jim naskytne někde příležitost, šli i se svými dětmi podívat, stojí to opravdu za to. Děkujeme. Ivan Bystřický

17 INZERCE Koupím menší kousek louky v blízkém okolí Sp. Poříčí. Tel.: Sdělení Městské knihovny ve Spáleném Poříčí Změna provozní doby d o o d v o l á n í Pondělí hod. Středa 9-11 hod. a hod. Martin Pelikán instalatérství topenářství Ostrovní 15 Spálené Poříčí tel: Pozvání na MASÁŽE Lada Helclová, Nerudova 422, Spálené Poříčí. Tel. : Vypínání elektřiny - uveřejnění 20 dní předem - Sledujte PORTÁL ODSTÁVEK na Městské kulturní středisko Blovice oznamuje, že přijímá přihlášky do tanečního kurzu pro mládež, který bude probíhat v měsících září prosinci letošního roku. Taneční kurz budou vyučovat manželé Lenka a Filip Gregoriadesovi (Taneční škola Filip Gregoriades Plzeň), mistři ČR ve standardních tancích. Zájemci se mohou hlásit telefonicky , , mailem nebo osobně v kanceláři MKS v Lidovém domě v Blovicích. 17

18 Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: * Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii. Zajímavé pracovní ohodnocení. * Přípravář / technik pro výrobu nábytku - min. vzdělání VOŠ * Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků * Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr : nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel , 18

19 PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý. Stáří týdnů. Cena ,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční : a Spálené Poříčí - za kostelem hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky - Případné bližší informace : Po - Pá : hod., tel , , FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ, PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ, PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ ZLATNICTVÍ - ŠPERKY Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: , dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních a pro maturantky * šaty pro družičky * svatební oznámení * velký výběr snubních prstenů 19

20 Fotbalové střípky ZE SPORTU MUŽI A 1.B třída, sk. B Klasické zimní soustředění absolvovalo naše družstvo ve sportovním areálu v Žinkovech v termínu od do Námi již několikrát prověřené středisko nám jako každý rok poskytlo výborné podmínky pro nabírání potřebné kondice. Škoda, že účast byla jako vždy více než chabá a čtyřdenního turné se zúčastnili jen nejvěrnější členové našeho klubu. Přímo z náročného soustředění jsme si v sobotu odpoledne odskočili do Zruče, kde na nás čekal přípravný zápas s 9. týmem podzimní části krajského přeboru. V utkání jsme herně vůbec nezklamali, předvedli mnohem lepší výkon než v minulém týdnu proti Rakové, naneštěstí jsme ovšem vypracované šance nedokázali proměnit a zkušenější, produktivnější domácí po zásluze zvítězili dvoubrankovým rozdílem. Ke třetímu utkání v rámci letošní zimní přípravy jsme nastoupili v rámci 2. kola poháru PKFS na umělém trávníku plzeňského Senca Doubravka. Soupeřem nám tentokrát stál dokonce třetí tým podzimní části krajského přeboru SK Slavia Vejprnice. My jsme nastoupili v hodně poslepované sestavě a jednoznačně vyspělejšímu soupeři podlehli vysokým rozdílem. V některých fázích utkání jsme dokázali s Vejprnicemi držet krok a nepouštět je do brankových příležitostí. Utkání jsme ztratili během 10 minut v prvním a 10 minut ve druhém poločase, kdy jsme vždy v rychlém sledu inkasovali tři slepené branky. Opět na umělém trávníku na Sencu Doubravka, navíc pod umělým osvětlením, jsme měli nastoupit k předposlednímu přípravnému utkání letošní zimní přípravy. Soupeřem nám tentokrát měl stát po podzimní části 10. tým 1.B třídy sk. C - TJ Hrádek. Soupeř bohužel utkání z důvodu velké marodky svých hráčů v den utkání odřekl. Týden před ostrým startem jarní odvetné části jsme odehráli generálku proti po podzimu 9. týmu 1.B třídy sk. C TJ Čechii Příkosice. Poprvé jsme nastoupili na přírodním trávníku, a to na náhradní hrací ploše ve Spáleném Poříčí. Vyrovnané, bojovné utkání moc fotbalové krásy nepřineslo, na nerovném hřišti menších rozměrů se kombinační fotbal ani jednomu z týmu předvádět nedařilo. Poslední měření sil v rámci zimní přípravy tak zaslouženě skončilo dělbou bodů. Zimní přípravná utkání: Zruč Spálené Poříčí 3:1 (2:0) V.Fiala Vejprnice Spálené Poříčí 6:0 (3:0) Spálené Poříčí Příkosice 2:2 (1:2) J. Novák 2 Dorost krajská soutěž, sk.b Dorostenci vstupovali do jarních odvet z pozice předposledního týmu tabulky navíc s výraznou ztrátou na týmy v klidném středu tabulky. Navíc zisk pěti podzimních bodů jim na sebevědomí moc nepřidával. Všechny tyto skutečnosti ovšem dorostenci v úvodním jarním utkání hodili za hlavu a po slušném výkonu naprosto zaslouženě přehráli Holýšov. Slušný výkon předvedli i v Chodově, kde se střetli s Postřekovem. Bohužel výkon znehodnotili 10 minutami hrůzy, kdy ještě v prvním poločase inkasovali tři slepené branky, kterými domácí rozhodli o svém vítězství. Výsledky KS: Žákava Holýšov 3:1 (2:1) V.Mencl, P. Mošna, P. Malý Postřekov Žákava 3:1 (3:0) V. Blažek Přípravka Naděje naší kopané se v únoru zúčastnili halového turnaje v Nezvěsticích. K obhajobě loňského vítězství ovšem náš tým odjížděl v oslabené sestavě. Triumf na turnaji jsme nakonec zopakovat nedokázali, útěchou nám ale mohly být po slušných výkonech vybojované bronzové medaile. O zisk zlatých medailí nás připravilo jedno jediné nepovedené utkání s Blovicemi. 20

21 Výsledky našeho týmu na turnaji v Nezvěsticích: Žákava Spálené Poříčí 0:1 T. Vaidiš Rapid Plzeň Spálené Poříčí 1:0 Blovice Spálené Poříčí 3:0 Košutka Plzeň Spálené Poříčí 1:2 T. Vaidiš 2 Horní Bříza Spálené Poříčí 1:2 F. Hofman 2 Slunce, seno, maškarní! Před každým maškarním si člověk říká - "tady už snad všechno bylo." a pak přijde první březnová sobota, člověk vejde do místní sokolovny a nestačí se divit. Neokoukané masky propracované do nejmenších detailů, kterým nechybí vtip, nadsázka a především originalita. Nejinak tomu bylo i na letošním maškarním bále, kde se to výbornými maskami jen hemžilo! A tak my bez masky jen nevěřícně pozorujeme ten "blázinec" kolem a nevíme, kam dřív s očima. Každý rok jsou také vyhodnocovány ty nejlepší masky, jako již po několikáté není porotou nikdo jiný než kapela (letos nám hrála Spirála z Klatov). Co si budeme povídat - úkol je to těžký, každý z nás by to udělal jinak, ale rozhodovat by o tom nikdo z nás nechtěl. Každý rok se najde někdo dotčený, kdo se nevešel do oceněné šestice nebo se na onom pomyslném žebříčku viděl výše. Když si ale vzpomeneme na minulé ročníky, pamatuje si někdo z nás (kromě oceněných), kdo vyhrál a kdo ne? Každému z nás začnou naskakovat obrazy všech možných masek a jestli tenkrát byli naši favorité první nebo nebyli ocenění vůbec, to si jen těžko vzpomeneme. Ač tedy může ono vyhlašování některé z nás naštvat, věřme, že více převládají cenné okamžiky napětí, překvapení a radosti, bez kterých by bál ztratil svoji jiskru. Podívejme se na malou rekapitulaci těch, které letos "porota" ocenila. Jednotlivci Celkem se nominovalo 23 masek a kromě oceněných jsme mohli vidět - klauna, piráta, Skota, gejšu, opraváře, ducha, ufo, atd. Na 6. místě se umístila Heidi z Bavorska, která jako by z Oktoberfestu utekla :-) 5.místo obsadil mušketýr, který se držel hesla jeden za všechny a ostatní kolegy nechal tentokrát doma. Za další dvě místa bych hlavu na špalek nedala - kat a zabiják. Těsně po vrcholem zůstala modrá pastelka a 1.místo získal pračlověk s kyjem a oštěpem. Dvojice Z celkem 20 dvojic, mezi kterými nechyběli námořníci, kočky, protagonisté němého filmu, Rusalky a další, se na 6. místo dostal Mickey Mouse se svojí Minie. O příčku výše se usadili králíci z klobouku, kteří spolu celý večer vesele laškovali a chroupali mrkev. Později se ukázalo, že se ani tak nejedná o Boba a Bobka, ale spíše o Boba a paní Bobkovou :-) Decentní dvorní dámy dokráčely na 4.místo, příčku 3. obsadili hrdinové z pohádky Ledové království - sněhulák Olaf a sob. Na druhém místě se umístily Pindruše, které svými řasami způsobily nejeden průvan. Tuto kategorii zcela zaslouženě vyhráli bezhlavci, kterým se z prvního místa hlava určitě nezatočila :-) Skupiny Celkem 13 skupin se nominovalo do kategorie skupin a nutno podotknout, že rozhodování v této kategorii bylo letos opravdovým oříškem. Nechyběla parta z Hawaie, Hipies, popeláři, indiáni, včelař s rojem včel či účastníci zájezdu. Ocenění se nakonec nedočkal ani kůň se žokejem Váňou, ačkoliv žokej Váňa nám poněkud povyrostl a těžko ho tak rozhodčí mohli přehlédnout, zřejmě si tak členové poroty řekli, že Váňa už toho vyhrál víc než dost a další cena již není třeba. A kdo se tedy nakonec umístil? Na 6.místě skončili oblíbení hrdinové z trilogie Slunce, seno. Nechyběla rázná Škopková, která nechala Škopka doma, ale zato přivezla babi v posteli, kolem které poskakoval doktor Kája. Blažena přivedla Vencu a chlubili se svatebním oznámením. Venca vše sledoval přísným pohledem a občas se tvářil jako hotový policajt. Nechyběla ani zpívající paní učitelka a Otík farář, který se poohlížel po nové Cecilce a jistě se nemohl dočkat toho, jak si doma do nového "kompjůtru" zapíše statistiku rozbitých a "poblitých" židlí. O jednu příčku výše skončily Veřejné záchodky s "hajzlbábou". Ty za sebou měly náročnou směnu a pohled pod prkénko tak byl jen pro silné povahy :-) 21

22 Na 4.místě se umístila parta kolem Červené Karkulky, nechyběla babička v posteli, myslivec, strom a rovnou 2 vlci. I tentokrát vše dobře dopadlo, vlk nejen že nikoho nesežral, ale v létě se prý dokonce chystá veselka myslivce s babičkou! Bronzovou medaili si odnesl Polámaný mraveneček se svými kamarády a doktorem. Nechyběly mravenčí larvy a dokonce ani ukázkové mraveniště! První dvě místa letos byla soubojem šneků. Pro 2.místo si nakonec dojeli Závodní šneci v černém, kteří celý večer poctivě kroužili po celém sále a údajně jezdili na tekutinu zvanou Sekt :-) 1.místo vyhráli barevní šneci, kteří mezi sebou měli i jezdce ze stáje Ferrari, a jak je známo, Ferrari se poráží jen těžko :-) Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se bálu zúčastnili a zároveň tak podpořili fotbalový oddíl. Díky za výbornou atmosféru, ve které se celý večer nesl, a již nyní se můžeme těšit na další jistě povedený ročník! Kompletní referáty z utkání a mnoho dalších informací o našem oddílu můžete najít na internetových stránkách Vladislav a Pavlína Fialovi 22

23 KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 2015 VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ Brontosauři v Himalájích výstava (chodba radnice) Město Sp. Poříčí DM CSOŠ Sp. Poříčí 2.4. Vernisáž výstavy Neztratit víru v člověka Protektorát očima dětí Město Sp. Poříčí (špejchar) Židovské muzeum Praha Neztratit víru v člověka... Protektorát očima dětí (špejchar) Město Sp. Poříčí 18,00 výstava fotografií Židovské muzeum Praha 8.4. Výlet do Rožmitálu ke 200. výročí úmrtí J.J.Ryby Spálenopoříčský pěv. sbor Měšťanská beseda Fife o clock tea + Lola běží (Music Sklep) 20,00 Music Sklep Od vína k vínu - degustace vín moravských vinařů TJ Sokol Sp. Poříčí 13, Jarní mejdan! DjWotty (restaurace U Vötterů) 21,00 Restaurace U Vötterů 18. a Rybí hody (vinárna Joachim Lewidt) Vinárna Joachim Lewidt Jarní T-ballový turnaj baseballové hřiště TJ Sokol Sp. Poříčí Stavění Máje (u sokolovny) TJ Sokol Sp. Poříčí Oslava Máje SDH Lučiště duben, květen Jarní cyklovýlet (Sokolovna) TJ Sokol Sp. Poříčí 3.5. Májové slavnosti k 70. výročí konce 2. sv. války (náměstí) Město Sp. Poříčí 13,00 17, Konvoj historických vojenských vozidel (náměstí) 14,30 Klub 3. armády 8.5. Jarní turistický pochod TJ Sokol Sp. Poříčí 9.5. Turnaj v malé kopané (hřiště Číčov) SDH Číčov Dětský den (hřiště Těnovice) 14,00 SDH Těnovice Hurá do lesa! den dětí na naučné stezce 14,00 Město Sp. Poříčí, DDM Blovice květen Výstava fotografií Zuzany Korbelové (Infocentrum) Město Sp. Poříčí květen, červen Salomena HC + metal party vol. 10 o.s.salomena Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ (špejchar) ZUŠ Starý Plzenec 16. a Rybí hody (vinárna Joachim Lewidt) Vinárna Joachim Lewidt červen Žákovský koncert ZUŠ (zámek) ZUŠ Starý Plzenec červen Setkání s Lazar Bandem (Sokolovna) Měšťanská beseda 1.6. Dětský den (hřiště pod skálou Lučiště) SDH Lučiště 3.6. T-ball do škol - turnaj basebalové hřiště TJ Sokol Sp. Poříčí 6.6. Dětský den (hřiště Číčov) 14,00 SDH Číčov 7.6. Festival školních kapel ZŠ Spálené Poříčí ZŠ a MŠ Spálené Poříčí 20. a Rybí hody (vinárna Joachim Lewidt) Vinárna Joachim Lewidt Basinfirefest rockový festival Speciální rockerské menu Vinárna Joachim Lewidt Zažít baroko všemi smysly Plzeň 2015, Město Sp. Poříčí 6.7. Setkání k výročí upálení Mistra Jana Husa (u kapličky) TJ Sokol Sp. Poříčí Folk na zámku (nádvoří zámku) ČSCH Sp. Poříčí Mezinárodní kurz barokní hudby MAS sv. Jana z Nepomuku 18. a Rybí hody (vinárna Joachim Lewidt) Vinárna Joachim Lewidt Koncert účastníků kurzu barokní hudby Jana Vacíková Letní kino (zámecký park) 21,30 Město Sp. Poříčí červenec Den s fotbalem (fotbalové hřiště) TJ Sokol Sp. Poříčí červenec Turnaj v malé kopané (hřiště Pod Skálou Lučiště) SDH Lučiště červenec, srpen Obrázky z cest výstava Sdružení výtvarníků evropských zemí Město Sp. Poříčí (špejchar Ve Dvoře) červenec, srpen Spálenopoříčská smeč (u Sokolovny) o.s.salomena červenec, srpen Výlet po krásách naší vlasti Měšťanská beseda 8.8. Zámecké diskohrátky (nádvoří zámku) TJ Sokol Sp. Poříčí 22. a Rybí hody (vinárna Joachim Lewidt) Vinárna Joachim Lewidt Závislost jménem patchwork (špejchar) výstava MC Barvínek Plzeň srpen Turnaj minižáků (fotbalové hřiště) TJ Sokol Sp. Poříčí srpen Prakyáda (hřiště pod skálou Lučiště) SDH Lučiště srpen, září Rozloučení s létem (náves Lučiště) SDH Lučiště, patchwork klub 23

24 TOP TÝDEN Město Sp. Poříčí neziskové organizace 5.9. Folklórní koncert (zámek) TJ Sokol Sp. Poříčí 6.9. Pohádkový les skřítka Fabiána Město Sp. Poříčí DDM Sp. Poříčí hitů Spálenopoříčského sboru (zámek) Spálenopoříčský pěv. sbor Měšťanská beseda Český varhanní festival koncert (kostel sv. Mikuláše) Město Sp. Poříčí Ne každá houba je prašivka vycházka s mykologem 8,00 ČSOP Sp. Poříčí Cyklisticky za zážitky orientační cyklozávod TJ Sokol Sp. Poříčí MAS sv. Jana z Nepomuku Výstava hub (špejchar) 10,00 17,00 ČSOP Sp. Poříčí Den evropského historického dědictví městská slavnost Město Sp. Poříčí Řemeslné trhy a hudba (špejchar) 12. a Židovská kuchyně (vinárna Joachim Lewidt) Vinárna Joachim Lewidt Výstava HOBBY 2015 (domek ČSCH) ČSCH Sp. Poříčí 19. a Rybí hody (vinárna Joachim Lewidt) Vinárna Joachim Lewidt T-ball turnaj baseballové hřiště TJ Sokol Sp. Poříčí 17. a Rybí hody (vinárna Joachim Lewidt) Vinárna Joachim Lewidt 24. a Hovězí hody Vinárna Joachim Lewidt Turistický pochod TJ Sokol Sp. Poříčí říjen Petr Beran OBRAZY (špejchar) výstava Město Sp. Poříčí říjen Spálenopoříčská drakiáda (pod Obecníkem) ČSOP Sp. Poříčí říjen Posvícenská zábava SDH Lučiště říjen, listopad HC večírek o.s.salomena říjen, listopad Divadelní představení (Sokolovna) TJ Sokol Sp. Poříčí Mezinárodní festival outdoorových filmů (zámek) Město Sp. Poříčí Outdoor films 21. a Rybí hody (vinárna Joachim Lewidt) Vinárna Joachim Lewidt 28. a Zabijačkové hody Vinárna Joachim Lewidt listopad Lampionový průvod SDH Hořehledy, Měšťanská beseda Mikulášské trhy (náměstí nebo špejchar) 13,00 17,00 Město Sp. Poříčí Živý Betlém divadelní hra (náměstí, kostel sv. Mikuláše) 14,00 farnost,město Sp.P. a Měšť.beseda Vánoční turnaj ve stolním tenise (Sokolovna) TJ Sokol Sp. Poříčí Vánoční turnaj ve stolním tenise (hasičský klub) SDH Lučiště Silvestrovský běh TJ Sokol Sp. Poříčí Půlnoční ohňostroj (hřiště Číčov) SDH Číčov Oslava Silvestra Vinárna Joachim Lewidt prosinec Salomena Cup (tělocvična ZŠ) o.s.salomena prosinec Mikulášská nadílka (hasičský klub) SDH Lučiště prosinec. Vánoční koncert (kostel sv. Mikuláše) Spálenopoříčský pěv. sbor Přehled kulturních akcí na Spálenopoříčsku a Nepomucku najdete také na adrese : Co je v Poříčí a okolí nového? Pokud chcete být pravidelně informováni o tom, co se v Poříčí a okolí chystá za kulturní, sportovní nebo společenské akce, pošlete svůj mailový kontakt na adresu nebo se zastavte v Infocentru. S Vaším svolením budete zařazeni do okruhu příjemců hromadného mailu s pravidelnými informacemi o chystaných akcích (adresy jsou uváděny ve skryté kopii) a můžete tak získat ještě lepší přehled o dění u nás. Ivana Paseková 24

25 V sobotu 28. března se na náměstí ve Spáleném Poříčí uskutečnily velmi úspěšné jarní trhy, kterých se zúčastnilo přes 30 prodejců různého sortimentu zboží. Sluneční paprsky vylákaly stovky lidí místních i přespolních, aby si poslechly básničky a písničky v podání dětí z MŠ, obdivovaly taneční umění malých umělců z DDM a veliký úspěch měli i koně plemene irský cob z farmy Strachovice. Ti nejprve předvedli ukázky ze svého jezdeckého umění a později povozili všechny malé zájemce přímo na náměstí. K ochutnání bylo jarní pivo netradiční chuti a pak již z loňska známý Spálenopoříčský zámecký ležák. Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se na další akce!! TO BYLY JARNÍ TRHY LET UPLYNULO OD NAROZENÍ P. FRANTIŠKA FERDY V úterý 31. března tomu bylo přesně 100 let od narození našeho (zatím) nejslavnějšího rodáka, Pátera Františka Ferdy. Při té příležitosti byla na domě s pečovatelskou službou, který nese jeho jméno, odhalena pamětní deska a obnoven byl také nápis na domě. O své vzpomínky na tohoto mimořádného člověka se s námi podělili přátelé P. Ferdy - - prof. Jaroslav Pruner z Nezdic na Šumavě a P. Mgr. Milan Píša ze Strašína.

26 Páter František Ferda patří mezi legendární postavy českého léčitelství. Od roku 1980 žil a působil v Sušici, kam za ním dojížděli pacienti od nás i ze zahraničí. Výjimkou nebyli ani tehdejší vládní a straničtí činitelé. Všichni využívali jeho neobyčejných vloh, daru jasnovidné diagnostiky a schopnosti doporučit vhodný léčebný prostředek. František Ferda se narodil 31. března 1915 v Dražkovicích, statku poblíž Spáleného Poříčí. Od dětství se zajímal o přírodu a byl i aktivním hudebníkem. Vystudoval v Praze arcibiskupské gymnázium a bohosloveckou fakultu a 29. června na počátku fašistické okupace - byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan pak působil v Nechvalicích u Sedlčan a podle slova Kristova se pokoušel uzdravovat i tělesné neduhy. Dokonalá znalost léčivých rostlin a jejich působení na lidský organismus i metody přírodní léčby (podle pražského lékaře Hofmana) sloužily pak Ferdovi po celou dobu jeho léčitelské praxe. Po nástupu komunistů - v roce byl zatčen a v procesu s dalšími faráři odsouzen. Ve vězení v Ostravě, Opavě, Mírově, Jáchymově, Leopoldově, Valdicích a na Borech strávil devět let. V té době se u něj již začaly projevovat jasnovidné vlohy a mimořádné schopnosti - které on sám považoval za zděděné - a jež mu umožnily pomáhat i politickým spoluvězňům. Po propuštění v roce 1960 pracoval jako dělník v plzeňských pivovarech. Po osmnácti letech mu byla opět povolena pastorační činnost, a tak mohl v Domově důchodců v Újezdci u Klatov působit jako duchovní správce u řeholních sester. Tehdy se už však plně věnoval i svému druhému poslání - léčitelství. Diagnózu dokázal určit podle očí, podle fotografie, či dokonce jen tak pouhým soustředěním. Mám pocit, jako bych ze sebe vyslal paprsek zelené barvy, který se rychle klikatě pohybuje a pak se naráz zastaví. Tak dojde k mému spojení s tím člověkem, popsal Ferda před lety svoji specifickou diagnostickou metodu. Při léčení však používal prostředky i daleko prozaičtější: Lepší než penicilin je na zápal plic křenová placka. Nezastupitelné místo v jeho lektvarech měly také česnek, cibule a množství nejrůznějších bylinek. V roce 1980 se přestěhoval do Sušice. Od tohoto okamžiku, prakticky až do posledních dnů jeho života, nastala pro něj neúnavná služba trpícím a nemocným. Zemřel v neděli 7. července Dne 16. července byl za masové účasti vděčných pacientů a přátel pohřben na sušickém hřbitově. Jeho mimořádnou obětavou činnost vysoce ocenil v kondolenčním dopise František kardinál Tomášek. POZVÁNÍ NA : BONSAI MERKLÍN 2015 XII. mezinárodní výstava bonsají a suiseki května / Zámek v Merklíně u Přeštic Pod záštitou Velvyslanectví Japonska a hejtmana Plz. kraje. Zveme Vás na tradiční výstavu bonsají a suiseki - vystavují pěstitelé z Česka, Německa, Polska, Slovenska a Vietnamu. Z dalších doprovodných akcí: Aukce bonsají, pokračování dlouhodobé soutěže v tvarování, čajovna, expozice japonských svitkových obrazů, expozice originál japonských KOI, expozice japonských mečů a další. 26

27 27

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Nepomuk 2017 souhrnný přehled

Nepomuk 2017 souhrnný přehled Nepomuk 2017 souhrnný přehled 1. 1. 2017 Novoroční čtyřlístek, špacír kolem Zelené Hory, pořádá KČT Nepomuk 6. 1. - 17. 2. Zajímavé krajiny ze světa i z otčiny, obrazy Vladimíra Poppa, Městské muzeum a

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice Historické památky Objekt 4 kapličky Marie Sněžné 3 domy (selské baroko) keltské pohřebiště 2 kapličky Skály kaplička Jana Nepuckého Kuřimany 6 kapliček židovský hřbitov 3 Boží muka lidová architektura

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Čtvrtletník naší dílny

Čtvrtletník naší dílny Významné události ze života naší dílny Realizujeme dva projekty z grantu na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014 2017. Naše klientka

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více