Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika"

Transkript

1 Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

2 Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů Hodnoticí formulář Shrnutí zpráv hodnotitelů Oceněné projekty včetně autorských popisů 27 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov 28 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, SČMSD, Znojmo, s. r. o. 32 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 36 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta 40 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 44 ISBN

3 1. Program Leonardo da Vinci

4 Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Mezi organizace, které jsou oprávněnými předkladateli projektů a příjemci grantů patří právnické osoby, zejména střední odborné školy a učiliště, malé a střední podniky, profesní asociace a vzdělávací agentury, neziskové organizace, občanské a obecně prospěšné společnosti, úřady státní, veřejné nebo městské správy a samosprávy, které se podílejí na odborném vzdělávání a přípravě. Multilaterální projekty/přenosu inovací jsou zaměřeny na inovaci systémů odborného vzdělávání a přípravy na národní, regionální, místní nebo oborové úrovni. V rámci multilaterálních projektů/přenosu inovací je nutné upravit konkrétní inovační obsah pro potřeby a požadavky cílové skupiny a pro konkrétní vzdělávací program; přizpůsobit výstup danému sociokulturnímu a jazykovému prostředí; otestovat inovační výstup v tomto prostředí a nakonec ho zavést do nabídky vzdělávacích služeb. Program Leonardo da Vinci je od roku 2007 součástí Programu celoživotního učení, který byl zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne , které vstoupilo v platnost dne Program Leonardo da Vinci 1. Program Leonardo da Vinci Mezi cíle programu Leonardo da Vinci patří především podpora účastníků odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání znalostí, dovedností a kvalifi kací podporujících osobní rozvoj, zaměstnanost a účast na evropském trhu práce; dále pak podpora zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a programech odborného vzdělávání a přípravy. Program Leonardo da Vinci je zaměřen na projektovou spolupráci českých a zahraničních partnerských organizací v zemích zapojených do Programu celoživotního učení. Aktivity programu Leonardo da Vinci zahrnují Projekty mobility, Projekty partnerství a Multilaterální projekty/přenos inovací. V projektech mobility se jedná o pracovní stáže a odborné praxe českých účastníků, které probíhají v partnerských organizacích v zahraničí. Hlavní náplní jsou pracovní stáže a odborné praxe v zahraničních podnicích určených pro osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT) a pro osoby na trhu práce (PLM). Další možností jsou mobility expertů z oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VETPRO), které jsou zaměřené na výměnu zkušeností s partnerskými organizacemi v zahraničí. Projekty partnerství vytváří rámec pro mezinárodní spolupráci v malém měřítku, při které organizace činné v odborném vzdělávání a přípravě spolupracují na tématech v oblasti svého zájmu a zaměření. Spolupráce se týká nejen odborných škol nebo vzdělávacích institucí, ale také malých a středních podniků, sociálních partnerů a dalších aktérů aktivně působících v odborném vzdělávání a přípravě. Program Leonardo da Vinci 1. Program Leonardo da Vinci 6 7

5 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci

6 Pečeť kvality Leonardo da Vinci Přehled hodnocených Projektů partnerství: Program Leonardo da Vinci 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci Možnost získat ocenění pro nejkvalitnější projekt Leonardo da Vinci mají žadatelé a schválení řešitelé projektů od roku 2001, kdy na národní úrovni začalo oceňování nejlepších Projektů mobility. V roce 2011 pak bylo ocenění rozšířeno na všechny typy projektů programu Leonardo da Vinci schválené v dané výzvě. Vybrané nejkvalitnější projekty získávají každoročně certifi kát Pečeť kvality a slouží jako příklad dobré praxe a inspirace pro širší veřejnost i organizace, které se dosud nezapojily do programu Leonardo da Vinci. V rámci Výzvy 2009 bylo realizováno 172 Projektů mobility, 27 Projektů partnerství a 5 Multilaterálních projektů/přenosu inovací. Do závěrečného hodnocení Pečeť kvality 2009 programu Leonardo da Vinci postoupilo 9 Projektů mobility, 7 Projekty partnerství a 5 Multilaterálních projektů/přenosu inovací zaměřených na různé cílové skupiny. Přehled hodnocených Projektů mobility: číslo projektu název organizace název projektu CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/VETPRO/ Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. VOŠ cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s. r. o. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3 Střední odborná škola InterDACT, s. r. o. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim, Zámek 1 DC Vision, s.r.o. Stejné příležitosti všem Zvyšování odborných kompetencí studentů oboru Informační technologie v zahraničních fi rmách Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí v EU Inovace oboru CR z hlediska podnikatelských aktivit studentů ve venkovské turistice Logistika na dopravním uzlu ve Švédsku a rovné příležitosti Žít a pracovat s handicapem Evropa šance pro všechny Evropské zkušenosti perspektiva uplatnění na trhu práce Lean nástroje průmyslového inženýrství pro řízení malých a středních fi rem číslo projektu název organizace název projektu CZ/09/LLP-PS/LdV/009 Lužánky středisko volného času CZ/09/LLP-PS/P/LdV/023 Euroface Consulting, s. r. o. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/062 Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem Evropští fi lmaři Be Your Own Boss Training Partnership Rozšíření kvalifi kací pro chov koní na evropském trhu práce CZ/09/LLP-PS/P/LdV/033 Kazuist, spol. s. r. o. Accessible Tourism for Europe CZ/09/LLP-PS/P/LdV/016 CZ/09/LLP-PS/P/LdV/026 SOTEX GINETEX CZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská CZ/09/LLP-PS/LdV/022 METER Silesia, spol. s. r. o. Tvorba vzdělávacích nástrojů pro podporu znalostí technického a praktického významu symbolů údržby v Evropě Creating a platform for communication between science and practice in organic food system Creative Education through Innovative Approaches Přehled hodnocených Multilaterálních projektů/přenos inovací: číslo projektu název organizace název projektu CZ/09/LLP-LdV/TOI/ CZ/09/LLP-LdV/TOI/ CZ/09/LLP-LdV/TOI/ CZ/09/LLP-LdV/TOI/ CZ/09/LLP-LdV/TOI/ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická KTP Společnost pro kvalifi kaci na trhu práce České centrum pro vědu a společnost Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd Institut pro veřejnou správu Praha Internationalisation of Electronic Communications Training EQF E-learning Courses for Eco-Farming Computer Assisted Education for Environment Protection SDI-EDU for regional and urban planning Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up on a joint learning path Program Leonardo da Vinci 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci

7 3. Hodnocení kvality projektů

8 Hodnocení kvality projektů Hodnocení projektů přihlášených do Pečetě kvality nastává po skončení období realizace příslušné výzvy, které je stanoveno na dva roky. Každý projekt je posuzován dvěma nezávislými experty, kteří pracují jako odborníci v různých hospodářských odvětvích a oblastech odborného vzdělávání a přípravy. Experti posoudí kvalitu předložených projektů na základě charakteristiky zaslané řešiteli a na základě informací získaných z žádostí o grant, závěrečných zpráv projektů, zpráv účastníků, vydaných certifi kátů, hmotných výstupů a další doplňující dokumentace, která popisuje průběh, výsledky a dopad projektu v dané cílové skupině, v organizaci žadatele a v příslušné oblasti odborného vzdělávání. Program Leonardo da Vinci 3. Hodnocení kvality projektů Pro hodnocení přihlášek do Pečetě kvality Leonardo da Vinci je používán hodnoticí formulář, ve kterém jsou defi nována kriteria pro hodnocení a bodové rozhraní. Hodnotitelé mohou udělit přihlášenému projektu maximální počet 100 bodů, konečné bodové hodnocení je výsledkem aritmetického průměru obou hodnocení a je doplněno slovním komentářem experta. Hodnocení Multilaterálních projektů/přenosu inovací vychází z hodnocení závěrečné zprávy projektu. Konečné bodové hodnocení je výsledkem aritmetického průměru hodnocení projektového konzultanta LdV a externího odborníka. Obsah hodnocení je zaměřen na tyto základní oblasti: - výsledky a jejich využití - šíření a propagace výsledků - udržitelnost a dopad projektu - zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Na základě dosažených výsledků byly v letošním roce oceněny tři nejlepší Projekty mobility, jeden Projekt partnerství a jeden Multilaterální projekt/přenos inovací. Jejich řešitelům bylo předáno ocenění Pečeť kvality na každoroční diseminační konferenci programu Leonardo da Vinci. Program Leonardo da Vinci 3. Hodnocení kvality projektů 14 15

9 4. Hodnoticí formulář

10 Hodnoticí formulář HODNOTICÍ FORMULÁŘ PEČEŤ KVALITY LEONARDO DA VINCI 2009 Číslo projektu: Název organizace: Bodová škála: 100 C) UDRŽITELNOST A DOPAD PROJEKTU Zhodnoťte do jaké míry: byla zajištěna udržitelnost a dopad v rámci zapojené organizace informace pro nezapojené žáky, studenty, klienty, zaměstnance a další spolupracovníky nebo členy organizace byla zajištěna udržitelnost a dopad mimo zapojené organizace místní, národní, nadnárodní spolupráce informace pro sociální partnery, městské a krajské úřady, partnerství mimo projekt Počet bodů 10 5 A) VÝSLEDKY A JEJICH VYUŽITÍ Zhodňoťte do jaké míry byl projekt přínosný: pro účastníky stáží (PLM,IVT) získání nových profesních dovedností prohloubení jazykových, interkulturních a sociálních dovedností pro účastníky mobilit (VETPRO) získání nových poznatků v oblasti OV, řízení lidských zdrojů a kariérního poradenství konkrétnost a relevance výsledků pro účastníka Počet bodů byla zajištěna udržitelnost a dopad v rámci zvoleného tématu/oboru vytvořeních nových metod, nástrojů, kurikul, výukových materiálů, učebních programů Celkové hodnocení C (součet bodů) 20 D) ZAPOJENÍ ÚČASTNÍKŮ ZE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN Zhodnoťte do jaké míry: 5 Počet bodů byli zapojeni účastníci ze sociálně znevýhodněných skupin 10 Program Leonardo da Vinci 4. Hodnoticí formulář posílení šancí na trhu práce (Europass, certifi kát) uplatnitelnost výsledků účastníkem v praxi projekt celkově hodnota výstupů z projektu a míra jejich využití v organizaci žadatelele: nová kurikula, výukové materiály (slovníky, termionologie, ICT nástroje), metodiky zkoušek, systémy kvalifi kací atd. projekt celkově přínos nad rámec organizace, přínos pro partnerské organizace, pro mezinárodní aktivity zúčastněných organizací a pro image organizace Celková hodnocení A (součet bodů) 50 B) ŠÍŘENÍ A PROPAGACE VÝSLEDKŮ Zhodnoťte do jaké míry: Počet bodů byly realizované aktivity pro šíření a propagaci 10 bylo při šíření a propagaci osloveno okolní prostředí a cílové skupiny 10 Celkové hodnocení D (součet bodů) 10 Souhrnné hodnocení A) Výsledky a jejich využití 50 B) Šíření a propagace výsledků 20 C) Udržitelnost a dopad projektu 20 D) Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin 10 CELKOVÝ SOUČET BODŮ 100 CELKOVÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (vyzdvihněte prosím skutečnosti, které považujete na projektu za nejvíce přínosné): Program Leonardo da Vinci 4. Hodnoticí formulář Celkové hodnocení B (součet bodů)

11 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů

12 Program Leonardo da Vinci 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů Shrnutí zpráv hodnotitelů Z komentáře hodnotitelů lze vysledovat několik závěrů, které jsou společné pro většinu hodnocených projektů, především v oblasti výsledků. Realizace projektů přináší nové podněty, zkušenosti a dovednosti jak pro samotné účastníky stáží, tak i pro zapojené organizace a jejich partnery. Přínos pro účastníky Zahraniční pracovní stáže, odborné praxe nebo zapojení do mezinárodního projektu jsou pro každého účastníka cennou životní zkušeností, která má vliv na jeho další profesní rozvoj. Účastníci mezinárodních projektů posílí nejen své dovednosti, nýbrž také odborné znalosti. Pracovní stáž nebo odbornou praxi vykonávají u organizací, které svým zaměřením rozvíjejí určitou profesní specializaci. Velkým přínosem pro účastníky je samozřejmě i zlepšení komunikace v hovorovém jazyce a možnost rozšířit si odbornou terminologii. Odborné stáže a práce na projektu mohou přispět také k osobnostnímu růstu účastníků, především samostatnosti, odpovědnosti, schopnosti týmové spolupráce, řešení problémů nebo schopnosti orientace a adaptace v odlišném sociokulturním prostředí. Přínosy pro zapojené organizace Během realizace projektu dochází k prohloubení vztahů mezi zapojenými partnerskými organizacemi, což by v budoucnosti mělo usnadnit vzájemnou komunikaci a výměnu znalostí. Osvojené znalosti, dovednosti a zkušenosti podporují zvýšení kvalifi kace žáků, studentů, absolventů, zaměstnanců, učitelů, odborných pracovníků, poradců nebo personalistů. Rozvoj lidských zdrojů a další vzdělávání zaměstnanců představují také nezanedbatelný přínos pro zaměstnavatele. Zapojené organizace mají možnost porovnat a ověřit metodické a pracovní přístupy používané zahraničními kolegy. Získané zkušenosti mohou přispět k zavedení inovačních postupů a nástrojů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na úrovni školních institucí a vzdělávacích organizací, malých a středních podniků nebo dalších sociálních partnerů. Přínos pro odborné vzdělávání Přínosem pro školní instituce a vzdělávací společnosti může být integrace získaných poznatků a zkušeností do rámcových vzdělávacích plánů. Velmi jednoduchých způsobem tak lze inovovat náplň učebních oborů, studijních programů nebo vzdělávacích kurzů. Mezi další přínosy mezinárodní spolupráce patří skutečnost, že si řešitelé projektů, účastníci mobilit, výzkumní pracovníci, učitelé odborných předmětů nebo lektoři sami zvyšují svoji odbornou kvalifi kaci a doplňují příslušnou specializaci. Jakákoliv zkušenost, inspirace, podnět nebo nápad získaný v zahraničí může vést k obměně zažitých postupů a používaných metod a v konečném výsledku přispět k vyšší atraktivitě a efektivitě odborného vzdělávání a přípravy. Předávání certifikátů Pečeť kvality oceněným projektům Plzeň, hotel Primavera, 14. listopadu 2012 Dne 14. listopadu 2012 se v Plzni v hotelu Primavera konala diseminační konference programu Leonardo da Vinci, na které byly oceněny certifi kátem Pečeť kvality nejlepší projekty realizované v rámci Výzvy Zástupci oceněných institucí krátce představili vítězné projekty a podělili se s účastníky konference o své nejzajímavější zkušenosti a nejinspirativnější podněty získané během mezinárodní spolupráce na projektu. Certifikátem Pečeť kvality 2009 byly oceněny tyto projekty a instituce: Projekt č. CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Stejné příležitosti všem, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702. Projekt č. CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí v EU, Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Projekt č. CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Evropa šance pro všechny, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Projekt č. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/026 Creating a platform for communication between science and practice in organic food system, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Projekt č. CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Internationalisation of Electronic Communications Training, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Program Leonardo da Vinci 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů 22 23

13

14 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů

15 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Oceněné projekty včetně autorských popisů Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Pražská 702, Chomutov CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Stejné příležitosti všem Ukazatel I: Výsledky a jejich využití Skupinu účastníků stáže tvořilo 40 žáků v počátečním odborném vzdělávání, 21 žáků bylo z učebních oborů, 10 žáků ze studijních oborů a 9 žáků se specifi ckými vzdělávacími potřebami. Největším přínosem bylo rozšíření kvalifi kace o zahraniční zkušenost, získání certifi kátu o absolvování stáže, vystavení Europassu a uznání této aktivity v rámci jejich odborného vzdělávání. Účastníci získali nové odborné znalosti a dovednosti, které mohou uplatnit ve svém profesním a osobním životě. Nedílnou součástí byl také rozvoj jazykových kompetencí, které jsou stále tím nejobtížnějším tématem. Získané zkušenosti vedli k motivaci k dalšímu vzdělávání, což jim může přinést lepší uplatnění na trhu práce. Zpětnou vazbou pro nás byla informace o několika studentech, kteří po maturitě odešli pracovat do zahraničí, kde v současné době využívají získaných zkušenosti ze zahraniční stáže. Zároveň někteří žáci se specifi ckými vzdělávacími potřebami pokračují v dalším vzdělávání na vyšší úrovni. Přínosem stáže bylo také získané partnerství různých zahraničních subjektů (např. veřejná správa, sociální péče, zemědělství). Postupně se zvyšuje jejich zájem a ochota o realizaci dalších projektů zaměřených na výměnu žáků v oblasti počátečního odborného vzdělávání, včetně žáků se specifi ckými vzdělávacími potřebami (například projekty mobility LdV a odborné praxe Tandem, odborné soutěže dovedností v oblasti gastronomie a zemědělství). Spolupráce byla navázána i v oblasti mimoškolních aktivit (sportovní pobyty a soutěže, kulturní aktivity). V posledních třech letech oslovili naší školu další partneři z Evropské unie (především ze Španělska, Anglie, Francie, Řecka, některé organizace ze SRN). Bohužel nejsme schopni akceptovat nabídky všech partnerských organizací. Spolupráce se soustředí na stálé a kvalitní partnery z výrobní sféry, kteří nabízí pracovní stáže. Během stáží pracují žáci většinou s žáky partnerských organizací a jejich zaměstnanci na skutečném pracovišti. Tímto způsobem se začleňují do pracovního života, ve kterém se mohou setkat s novými technologiemi a lépe získat přehled o nových metodách práce v jednotlivých oborech. Právě reálné prostředí fi rem učí žáky samostatnému myšlení, rozhodování a také řešení případných krizových situací. Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že pracovní prostředí působí pozitivně na motivaci žáků a pomáhá jim začlenit se do pracovního procesu. Žáci velmi dobře chápou, že modelové situace do jisté míry zkreslují praktické problémy. Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků Jednou aktivitou šíření a propagace výsledků jsou samotní účastníci projektu a jejich rodiče, kteří informují o výsledcích projektu své okolí, ať osobně nebo přes sociální sítě. Metoda je nejefektivnější, neboť jejich spokojenost je nejlepší reklamou a šíří se velice rychle. Dále jsou výsledky propagovány v rámci školy například během Dne otevřených dveří, při diskusích v jednotlivých třídách nebo informováním na třídních schůzkách. Propagace a šíření výsledků probíhá také na různých výstavách a veletrzích odborného vzdělávání, na kterých byl projekt předmětem dotazů z ostatních škol. Rovněž je o výsledcích projektu pravidelně informován zřizovatel. K prezentaci projektu je využívána fotodokumentace, zprávy účastníků a jejich vyprávění. Dále byly publikovány v regionálním tisku propagační články, ohlasy rodičů a účastníků. Ukazatel III: Udržitelnost a dopad Potřeba vzdělávat se je v poslední době takřka nutností a projekty mobilit jsou jednou z dobrých možností jak toho dosáhnout. Vedení školy podporuje aktivity vedoucí ke zkvalitňování vzdělávání, neboť žáci očekávají změny ve výuce, nové přístupy a atraktivnější způsob prezentace. Projekty, které školy realizují, jsou dobrým měřítkem kvality poskytovaného odborného vzdělávání a vytváří pozitivní obraz, který rodiče i děti oceňují při výběru vhodné školy. Bohužel i ve vzdělávání dochází ke konkurenčním bojům a každá škola se snaží nabídnout co nejvíce. Naše škola zařadila tyto aktivity jako součást vzdělávání a neustále rozvíjí a upevňuje strategii partnerství. Nadřízený orgán (krajský úřad) tyto aktivity oceňuje, ale zatím se bohužel jedná víceméně o deklarativní podporu, fi nanční příspěvek jsme zatím neobdrželi. Přesto je naším záměrem v těchto aktivitách nadále pokračovat a rozvíjet je. Hledáme i nové možnosti spolufi nancování projektů. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 28 29

16 V rámci další spolupráce jsou naplánovány nové projekty mobility LdV pro žáky a jejich pedagogy. Rovněž jsou připraveny pracovní stáže fi nancované našimi partnery a reciproční výměny odborných praxí koordinované programem Tandem. Účastníme se také různých aktivit v zahraničí festivalů, soutěží a kulturních akcí, které jsou nad rámec projektové činnosti, ale nepřímo s ní souvisí. Řemeslná a hospodářská komora v Chemnitz (Sasko) a v Suhl (Durynsko) nabízí naší škole možnost dalšího vzdělávání absolventů ve svých vzdělávacích střediscích v příbuzných a dalších oborech. Někteří absolventi projevili zájem odejít na 3 měsíce na zkušenou. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů V současné době se daří během školního roku vyslat stejný počet žáků do zahraničí na pracovní stáž a recipročně přijmout zahraničních žáků. Jsme jedna z mála škol, která každoročně vysílá tolik žáků na zahraniční odborné praxe a pracovní stáže, a která rovněž přijímá žáky ze zahraničí. Škola vysílá také pedagogické pracovníky na hospitační návštěvy a přijímá zahraniční kolegy (bez podpory grantových prostředků). Velkým úspěchem pro školu bylo získané ocenění za největší počet vyslaných žáků na pracovní stáže do zahraničí při příležitosti 15. letého výročí programu Leonardo da Vinci. Zkušenosti s realizací projektů mobility LdV byly prezentovány na seminářích pro zájemce o projektovou činnost v oblasti vzdělávání mládeže, které připravil Tandem Plzeň a Tandem Regensburg a kterých se pracovníci školy účastnili jako odborní konzultanti a lektoři. Projekty mobility LdV realizované naší školou byly prezentovány v dokumentárním fi lmu o zahraničních stážích vysílaném v pořadu České televize Kosmopolis (na ČT2 vysíláno ). Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Jsme školou, která poskytuje počáteční odborné vzdělávání žákům na všech úrovních. Účast na odborné praxi a pracovní stáži v zahraničí je nabízena všem žákům učebních i studijních oborů, protože všichni by měli mít stejnou příležitost. Účastníky zahraničních stáží jsou také žáci ze znevýhodněných skupin. V našem případě se jedná o žáky z nízkopříjmových skupin obyvatel, děti z neúplných rodin, žáky s různými poruchami učení nebo chování, žáky z dětských domovů a romské děti. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 30 31

17 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, SČMSD, Znojmo, s. r. o. Přímětická 1812/50, Znojmo CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí v EU Ukazatel I: Výsledky a jejich využití Hlavním přínosem pro účastníky stáží bylo zlepšení odborných dovedností, klíčových kompetencí a jazykových znalostí z obecného hlediska i v odborné terminologii. Zlepšení jazykových dovedností má dlouhodobý pozitivní vliv na profesní růst účastníků. Během stáží si žáci prohloubili své teoretické a praktické dovednosti získané ve škole a získali nové zkušenosti, podněty a inspirace ve svém oboru. Účastníci pracovali v reálném prostředí, naučili se větší samostatnosti, odpovědnosti, toleranci, fl exibilitě i tvořivosti, získali větší sebedůvěru. Stáže přispěly také k rozvoji schopnosti pracovat v týmu a ke zvýšení sebevědomí účastníků, což může v budoucnu usnadnit začlenění do nového pracovního kolektivu. Žáci získali zkušenosti v oblasti gastronomie, obchodu a služeb (kadeřnické a kosmetické služby). U většiny účastníků se zvýšil zájem o sebevzdělávání. Každý účastník obdržel od přijímající organizace certifi kát o absolvované pracovní stáži a Europass mobility, který by měl účastníkům pomoci najít lepší uplatnění na trhu práce. Díky uskutečněnému projektu jsme navázali spolupráci s novými partnery v Irsku a v Německu. Podařilo se nám posílit aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce. S partnerskou školou z Finska jsme rozšířili nadnárodní činnost také v rámci multilaterálního projektu partnerství v programu Comenius, do kterého bylo zapojeno 5 škol, z nichž fi nská byla koordinátorem projektu. V rámci mezinárodních aktivit se stala škola také přijímající organizací pro studenty z Finska, Německa a Azorských ostrovů. Pro zahraniční studenty jsme zabezpečili třítýdenní praxe v oblasti gastronomie a kadeřnických služeb. S některými školami se spolupráce uskutečňuje i mimo projektovou činnost v rámci AEHT (Asociace evropských hotelových škol), jíž jsme členem od roku Žáci se např. zúčastnili akce Youth Parliament pořádanou hotelovou školou v Rakousku. Další zajímavou příležitostí pro žáky byla akce Christmas in Europe, kterou organizovala hotelová škola na Azorských ostrovech. Obě akce se uskutečnily pod záštitou AEHT. Přínosem pro všechny partnerské školy byla možnost porovnání úrovně odborné přípravy v jiné zemi a poznání způsobu organizace teoretické i praktické výuky. Také pedagogický doprovod (učitelé jazyků, odborní učitelé) si účastí na stáži prohlubují svou pedagogickou a odbornou úroveň. Pro školu je velmi důležité seznámit se s odlišnými systémy odborného vzdělávání v zahraničí, protože můžeme využít získané zkušenosti při výuce odborných předmětů a rozvíjet jazykové kompetence jako součást odborného vzdělávání. Výsledkem realizovaného projektu je také zatraktivnění vyučovaných oborů ve škole. Díky postřehům ze zahraničí jsme například vybudovali školní bar, který slouží o přestávkách a ve volných hodinách jako odpočinková zóna pro studenty. Současně zde vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik studenti oborů Hotelnictví a turismus a Kuchař číšník. Vybudování školního baru přispělo značnou měrou ke vzniku kroužku pro baristy. Baristika se stala na škole oblíbeným oborem a věnuje se jí stále více studentů; žáci se účastní celorepublikových soutěží v přípravě kávy. Byla zorganizována kadeřnická a kosmetická soutěž Šarm, u které do budoucna předpokládáme účast zahraničních partnerských škol. Stále více je využíván komunikační systém Moodle, v rámci kterého navzájem komunikují učitelé, učitelé odborného výcviku a žáci. Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků Účastníci stáží připravili besedy pro žáky nižších ročníků, na kterých spolužákům představili prezentace z pracovních pobytů a poskytli jim informace o programu Leonardo da Vinci, o průběhu stáží a o zkušenostech získaných v zahraničí. Všichni zájemci si mohli prohlédnout fotografi e, prezentace, propagační materiály a zpracované úkoly jednotlivých účastníků. Veřejnost byla informována o uskutečnění zahraničních odborných stáží v regionálním tisku (Znojemské listy, Znojemský deník, Znojemský týden), v Učitelských novinách a ve školním časopise Tahák z Přímky. Další informace o stážích jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na speciální nástěnce v prostorách školy. Zahraniční stáže byly prezentovány široké veřejnosti na dni otevřených dveří a na vánoční výstavě. Ředitel školy informoval ostatní kolegy na poradě ředitelů v Brně a také na poradě ředitelů škol SČMSD; informace byly zařazeny do výroční zprávy školy. Účastníci stáží připravili besedy pro žáky končící povinnou školní docházku, na kterých představili program Leonardo da Vinci, informovali žáky o možnosti Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 32 33

18 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů účasti na zahraničních stážích v průběhu odborného vzdělávání a seznámili je se svými zkušenostmi z praxe v zahraničí. V březnu 2011 hostila naše škola 6 studentů z Finska a při té příležitosti byl ve školní jídelně uspořádán den fi nské kuchyně. Pro nás neobvyklé fi nské pokrmy připravovali účastníci stáže ve Finsku společně s fi nskými žáky, kteří vykonávali odbornou praxi v naší škole. Žáci oboru Podnikání, obchod a služby uskutečnili workshop pro členy studentské společnosti, která na škole pracuje. Seznámili přítomné s poznatky získanými v zahraniční, s organizací a způsobem práce v zahraničních fi rmách. Připravili si doporučení a příklady využití poznatků ze zahraničí při práci ve studentské fi rmě. Během vánoční výstavy se v kadeřnické a kosmetické provozovně uskutečnil den pod názvem Učíme se v Evropě. Žákyně zde pomocí praktických ukázek předvedli své nově získané dovednosti ze zahraniční stáže. Tento ukázkový den byl přístupný veřejnosti. Ze všech stáží zpracovali účastníci prezentace a v rámci zadaných úkolů vytvořili práce s různými náměty dle oboru a slovníčky s odbornou terminologií a společenskými frázemi. Žáci, kteří absolvovali odbornou praxi v Irsku, vytvořili kalendář na rok 2011 s fotografi emi z navštívené oblasti. Cílová skupina a počet přímo oslovených osob tvořil cca. 80 pedagogických pracovníků SOU a SOŠ Znojmo; 100 žáků SOU a SOŠ Znojmo; 220 strávníků ve školní jídelně; 300 rodičů žáků školy na třídních schůzkách; 500 žáků základních škol znojemského regionu, 3 členové školské rady; 11 ředitelů škol SČMSD, 40 účastníků na poradě ředitelů SŠ Jihomoravského krajského úřadu; 20 zastupitelů města Znojma; přibližně zástupců veřejnosti na akcích školy den otevřených dveří, vánoční výstava nebo akce Učíme se v Evropě. Ukazatel III: Udržitelnost a dopad Mezinárodní spolupráce je jednou z aktivit, kterou se škola snaží podporovat a rozvíjet. Zahraniční pracovní stáže se staly nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu a byly zapracovány také do školních vzdělávacích programů. Škola usiluje dosáhnout srovnatelné odborné kvality absolventů s ostatními zeměmi Evropské unie a zlepšit jejich uplatnění na trhu práce, k čemuž odborné praxe v zahraničí do velké míry přispívají. Zahraniční stáže byly realizovány na základě předchozí spolupráce s partnerskými školami ve Finsku a na Azorských ostrovech, přestože osoby odpovědné za projektovou činnost oslovují každoročně nové partnery. V tomto projektu se školou spolupracovali jako nováčci partneři z Irska a z Německa. Pro dosažení co nejvyšší kvality stáží je výběr partnerů důležitým prvkem. Partnerské organizace vybírá škola tak, aby mohly zahraniční stáž nabídnout žákům z různých oborů, které se na škole vyučují. Dále škola úzce spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou ve Znojmě, Úřadem práce ve Znojmě, Městským úřadem Znojmo i s desítkami drobných podnikatelů v oblasti služeb. Žáci mají možnost ověřit si získané zkušenosti ze zahraniční stáže v praxi. Poznatky žáků z odborných stáží pomáhají k zabezpečení kvality služeb v regionu, což přispívá k zvýšení konkurenceschopnosti se srovnatelnými evropskými regiony. V rámci zahraniční spolupráce se žáci účastní různých soutěží. V letošním roce získali žáci první místo v kategorii nejlepší kuchař, nejlepší číšník, nejlepší tým, cena za kreativitu v soutěži Pineapple Festival, kterou organizovala partnerská škola na Azorských ostrovech a zúčastnilo se jí 13 týmů z osmi zemí EU. Ve školním roce 2012/2013 je také naplánována účast žáků partnerské školy z Finska a z Německa na 3. ročníku kadeřnické a kosmetické soutěže Šarm, což posílí vzájemnou spolupráci mimo projektovou činnost. Na základě poznatků z pracovních stáží ze zahraničí byl do naší vzdělávací nabídky školy zařazen nový studijní obor sociální činnost. Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Na škole studuje mnoho žáků, kteří žijí v okolních obcích v sociálně slabších rodinách. Díky uskutečněnému projektu měli také někteří z těchto žáků možnost vycestovat do zahraničí a pro některé z nich to byla první zahraniční zkušenost. Je důležité, že i žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí měli možnost srovnat své dosavadní znalosti a zkušenosti s podmínkami a požadavky v zemích Evropské unie a že mohou po ukončení středního vzdělání uplatnit získané zkušenosti na trhu práce v ČR i v zahraničí. Získali informace a zkušenosti, ke kterým by se jinak propracovávali velmi těžko. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 34 35

19 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou Horky nad Jizerou 35, Brodce CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Evropa šance pro všechny Ukazatel I: Výsledky a jejich využití Projekt umožnil třiceti žákům oborů Cestovní ruch, Gastronomie, Podnikání, Kuchař-číšník, Cukrář, Provoz služeb a Zemědělec získat zkušenosti, vědomosti a odborné i jazykové dovednosti v oblasti regionálního cestovního ruchu, v národní gastronomii, ve využití zemědělské produkce a v rámci agroturistiky v pěti zemích EU. Absolvování stáží se pozitivně projevilo v chování žáků, v přístupu ke způsobu vzdělávání, k týmové spolupráci, k vyšší samostatnosti, k rozvoji sebedůvěry a adaptability. Výrazná pozitivní motivace stáží byla nejpatrnější především u žáků slabších, problémových a sociálně znevýhodněných, kteří byli z výchovných důvodů do stáží zařazeni. Pracovní stáže upevnily vztahy se všemi přijímajícími organizacemi, což se projevilo recipročními stážemi žáků partnerských škol ve Wiesau a Senigallii na naší škole a účastí 22 zástupců všech zahraničních přijímajících organizací na tzv. Evropském dni, svolaném v roce 2009 při příležitosti 10. výročí organizování zahraničních stáží žáků naší školy. Evaluace projektu Evropa šance pro všechny byla zaměřena na změny forem a metod pedagogické práce, které škola začala v roce 2009 uplatňovat v souvislosti se zavedením nových školních vzdělávacích programů a v rámci projektu OPVK Cesta k modernímu vzdělávání. Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků Účastníci pracovních stáží zpracovali prezentaci stáže za využití vlastních studijních, fotografi ckých a propagačních materiálů. Z těchto jednotlivých prezentací byly vytvořeny ucelenější prezentace za jednotlivé hostitelské země. Tyto byly dále šířeny: na úrovni školy jako prezentace pracovních stáží ve všech třídách školy a pro zaměstnance školy; jako prezentace stáží v rámci třídních schůzek rodičů a přátel školy. V rámci inovace ŠVP jsou využívány materiály partnerských institucí i konkrétních zahraničních pracovišť. Výše uvedené materiály a poskytování informací bylo využito při organizaci dalších stáží (např. třídnické hodiny, výuka cizích jazyků, rodičovské schůzky slavnostní předávání certifi kátů ze stáží za přítomnosti rodičů a veřejnosti). Výsledky zahraničních stáží prezentovali žáci při Dnech otevřených dveří; v budově školy byla umístěna stálá expozice věnovaná přípravě, realizaci a výsledkům stáží; informace o stážích byly zahrnuty ve výroční zprávě školy; autentické výpovědi absolventů stáží byly publikovány ve školním časopisu SOUHRA. Zkušeností ze zahraničních stáží a možností pracovních příležitostí byly zařazeny do společných tematických okruhů závěrečných učňovských a maturitních zkoušek. Na regionální úrovni byly prezentovány výsledky projektu na seminářích MŠMT a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP). V cizím jazyce byly informace o stážích zprostředkovány zahraničním hostům partnerských škol a institucí. O možnostech stáže pro žáky školy byl informován zřizovatel školy a rada školy, včetně přizvaných spolupracovníků rady. Během informační a propagační akce škol byly výsledky prezentovány v dalších městech regionu (např. Mladá Boleslav, Mělník, Brandýs nad Labem, Nymburk, Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Dobrovice). Výsledky projektu byly začleněny do projektu OPVK Cesta k modernímu vzdělávání jehož řešiteli jsou kromě naší školy také SOŠ a SOU Vlašim, SOU Čáslav, ISŠ Jesenice a SOŠ a SOU Čakovice. Na výše uvedených partnerských školách byly s možností absolvovat odbornou praxi v zahraničí seznámeni žáci základních škol v regionu. Články a reportáže žáků a učitelů, kteří se zahraniční stáží účastnili, byly zveřejněny v místním a odborném tisku (Boleslavský deník, Zpravodaj Benátecka, Učitelské noviny, aj.) a odvysílány v regionálním rozhlasu (Rádio Jizera). Ukazatel III: Udržitelnost a dopad Dlouhodobou udržitelnost projektu zajišťuje skutečnost, že partnery jsou školy, orgány veřejné správy a samosprávy a úspěšní podnikatelé, kteří mají opravdový zájem o formální i neformální spolupráci se školou. Model stáží navazuje na dobré zkušenosti z uplynulého období a cestou postupných zlepšení získává vyšší úroveň. Tento ověřený mechanizmus dává dostatek prostoru k realizaci cílů zapojených partnerů a motivuje obě strany k přípravě dalších projektů a prohlubování vzájemných vztahů. Pracovní stáže zapojují účastníky do chodu reálných podniků v reálném čase. Nevzniká tak stínový model pro činnost žáků, který by zatěžoval partnerskou Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 36 37

20 organizaci. Spolupráce je tak založena, za předpokladu úspěšného řízení a monitoringu, na oboustranné výhodnosti. Sbližování je dáno také kurikulární reformou v ostatních zemích EU a snahou o integraci jejich vzdělávacích systémů. Projekty mají odborný obsah, takže vedou k výměně zkušeností a snadné medializaci jak v regionu, tak v odborných periodikách. Trvalým zdrojem informací jsou besedy s účastníky na škole, stálá expozice v prostorách školy, informace o výsledcích stáží při prezentacích práce školy a ve školním časopisu SOUHRA. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Do stáží byli cíleně zařazeni žáci ze sociálně slabého prostředí, s výchovnými problémy a s poruchami učení, kteří byli zapojeni do běžných kolektivů a pracovních skupin žáků. Tito žáci se v novém prostředí, bez stigmatu problémovosti, dobře zapracovali, byli pozitivně motivováni a při plnění zadaných úkolů dosahovali srovnatelných výsledků. Tato zkušenost pro ně byla velmi důležitá, protože hendikep, který se projevoval během školní výuky v domácím prostředí, se stal na stáži zanedbatelným a významně se posílila jejich sebedůvěra, a to i po návratu ze stáží. Při odborné a kulturní přípravě žáků před stáží, jsme zjistili, že řada z nich cestuje mimo ČR poprvé. Zejména u některých žáků oboru Zemědělec pocházejících z kulturně nepodnětných poměrů, lze považovat nepochybně za úspěch, že se díky programu LdV dostali do kulturně a jazykově odlišného prostředí. Díky absolvování zahraniční stáže se seznámili se životem v rozvinutých regionech EU a zbavili se předsudků, které vůči německy mluvícím občanům mnohdy ještě mezi českou mládeží panují. Jak jsme poznali z dotazníků žáků po stáži, většina z nich vyjádřila velké sympatie a obdiv k pracovníkům hostitelských organizací, aktivně se zajímali o poznání života v EU a uvažovali dokonce i o budoucí práci v zahraničí. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 38 39

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz Prezentace Programu celoživotn ivotního učenu enía Leonardo da Vinci Seminář pro schválen lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz 2010 Program celoživotního učení(llp) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Strunkovice, 6.6.2012 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: O.s.Chance in nature - LAG

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více