Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí"

Transkript

1 Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí

2 ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: tel.: , fax: , Mgr. Miroslav Špak Ředitel Regionální pracoviště Vzdělávací středisko Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk ( v SOŠ a SOU) Ing. Jan Stejskal ICT, metodik DVPP Mgr. Jiřina Kelymanová Metodik DVPP Simona Vaníčková Org. pracovník DVPP Vzdělávací středisko Čáslav, Sadová 1234, Čáslav (v budově SZeŠ) Eva Strnadová Metodik DVPP Vzdělávací středisko Kladno, Cyrila Boudy 1444, Kladno (Dům techniky) Martina Steinerová Org. pracovník DVPP Vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník (v DM ) Mgr. Jaroslav Borský Vedoucí metodik DVPP Klára Chládková Org. pracovník DVPP Vzdělávací středisko Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v bud. ZŠ) Mgr. Jana Randáková Metodik DVPP Vlasta Koubová, DiS. Org. pracovník DVPP Vzdělávací středisko Ml. Boleslav, Komenského nám. 94, Ml. Boleslav Pavla Langrová Metodik DVPP Petra Tomášová, DiS. Metodik DVPP Vzdělávací středisko Příbram, 28. října 24, Příbram VII Vladislav Dubnický Org. pracovník DVPP

3 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, podruhé v tomto školním roce Vám pracovníci Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje předkládají Programovou nabídku DVPP na jeho 2. pololetí. Je určena především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji, ale je otevřena i jakýmkoli jiným zájemcům. Nabídku Vám zašleme také v elektronické podobě včetně přihlášek. Kompletní Programovou nabídkou DVPP s možností on line přihlašování a nejčerstvějšími informacemi naleznete na adrese. Věříme, že Vám obsah naší Programové nabídky pomůže při plánování a realizaci záměrů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a přispěje ke zlepšení výsledků Vaší náročné práce. Pokud zde nenajdete vzdělávací program, který by pro Vás byl vhodný, jsme připraveni vytvořit pro Vás individuální nabídku. Přeji hodně pracovních i osobních úspěchů do nového roku a těším se na vzájemnou spolupráci. Za všechny pracovníky Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje (VZSK) Mgr. Miroslav Špak ředitel Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje 3

4 Úvod Jak pracovat s programovou nabídkou - Podmínky pro přihlašování Uspořádání Programové nabídky DVPP Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích programů je nabídka členěna podle oborů, u každého programu je uváděno konkrétní místo a čas konání s označením, ve kterém okrese se uskuteční a číselný kód programu. Pokud jsou programy určeny více oborům, jsou u těchto oborů uváděny odkazy. Přihlášky K přihlášení můžete využít hromadnou nebo individuální přihlášku, kterou najdete v Programové nabídce DVPP. Hromadné přihlášky za školu (školské zařízení) na vzdělávací programy organizačně zabezpečované jednotlivými vzdělávacími středisky zasílejte poštou nebo em. S ohledem na Váš čas a pro jeho jednoduchost, preferujeme on line přihlášení z adresy. Na přihláškách uvádějte číselný kód programu uvedený u místa konání a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro počítačové zpracování. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pozvánky a informace o vzdělávacím programu budou přihlášeným účastníkům zasílány mailem týden před jeho konáním, případně bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v mail adresách škol i jednotlivců. Termín uzávěrky hromadných přihlášek je v pátek Na všechny vzdělávací programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí nejpozději však týden před jejich konáním. Včasné zaslání přihlášek má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení vzdělávacího programu. Podmínky pro přihlašování Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. U individuálních přihlášek je požadováno potvrzení školy v případě, že účastnický poplatek bude hradit škola. Účastnické poplatky U každého vzdělávacího programu jsou uváděny účastnické poplatky. Všechny nabízené vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT a mohou být hrazeny z účelových prostředků vyčleněných na DVPP. Způsob úhrady bankovním převodem na základě vystavené faktury s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin výjimečně hotovostní platbou (na místě bude vydán doklad o zaplacení) Stornovací podmínky omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em) a to do 7 dnů před konáním akce s potvrzením vedení školy pokud měla účastnický poplatek hradit škola. U některých programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. v případě omluvení po tomto termínu, tzn. v průběhu posledního týdne před uskutečněním vzdělávacího programu, se účtuje stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku pro dlouhodobé a certifikované programy je požadována platba předem Doklad o účasti Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Termín uzávěrky hromadných přihlášek za školu je Na všechny programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí, nejpozději však týden před jejich konáním. 4

5 PROGRAMOVÁ NABÍDKA dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 2. pololetí školního roku 2008/09 OBSAH Úvod... 3 Jak pracovat s Programovou nabídkou DVPP... 4 Programová nabídka DVPP... 5 obor 25 Akce na zakázku... 6 obor 01 Řízení, školský management, funkční vzdělávání obor 02 Předškolní vzdělávání obor 03 I. stupeň ZŠ obor 04 Český jazyk a komunikace obor 05 Cizí jazyky obor 06 Jazykové vzdělávání jazyková gramotnost obor 07 Matematika a její aplikace obor 08 Informatika a komunikační technologie obor 09 Člověk a společnost (Společenskovědní předměty - Ov, Rv, Dě) obor 10 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty - Fy, Ch, Př, Ek, Ze) obor 11 Umění a kultura (Hv, Vv) obor 12 Člověk a zdraví (Tv) obor 13 Člověk a svět práce (Pč, Úvod do světa práce) obor 14 Průřezová témata obor 15 Střední a vyšší vzdělávání - všeobecné předměty obor 16 Střední a vyšší vzdělávání odborné vzdělávání, praktický výcvik obor 17 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obor 18 Pedagogické psychologické a didaktické vzdělávání (Profesní vzdělávání) obor 19 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství obor 20 Mimoškolní vzdělávání ŠD, ŠK, DDM, DM obor 21 Ostatní akce, exkurze, vzdělávání nepedagogických pracovníků obor 22 Certifikované vzdělávání (Akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) Přihlášky: Hromadná přihláška Individuální přihláška 5

6 25 Akce na zakázku Tradičně zařazujeme do naší programové nabídky DVPP osvědčené celodenní semináře pro celé pedagogické sbory s využitím tzv. ředitelského volna, které přispívají k formování pedagogických sborů v době probíhajících kurikulárních změn, změn v postavení školy a vnitřních proměn v organizaci školy. Vzdělávací programy jsou zaměřené zejména na témata, která přispívají k rozvoji klíčových kompetencí učitelů, spolupráci, interakci a kooperaci pedagogů uvnitř pedagogických sborů a napomáhají úspěšnému zavádění kurikulární reformy do škol vedoucí k naplňování cílů RVP ve vlastních ŠVP. Semináře mohou být realizovány na kterékoliv škole ve Středočeském kraji a budou přizpůsobovány konkrétním požadavkům s ohledem na podmínky a velikost škol. Po dohodě s lektory by se semináře většinou konaly v pondělí nebo v pátek, případně o vedlejších prázdninách, kdy je z organizačních důvodů výhodnější vyhlásit ředitelské volno. Podrobnosti a bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, Zařízení pro DVPP a SSŠ Středočeského kraje, Vzdělávací středisko Rakovník, tel.: , mobil: , Od rámcového ke školnímu vzdělávacímu programu odborného vzdělávání Seminář zaměřený na seznámení pedagogických pracovníků (celých pedagogických sborů) středních odborných škol s pojetím dvoustupňového kurikula, se strukturou a obsahem rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání (RVP OV), základními principy a metodikou tvorby školních vzdělávacích programů (ŠVP). Cílem vzdělávacího programu je seznámení s principy rámcového a školního vzdělávacího programu a postupem při jeho tvorbě, prohloubení vhledu do tvorby školního vzdělávacího programu a vybavení učitelů středních odborných škol, středních odborných učilišť a konzervatoří základními kompetencemi pro úspěšnou tvorbu ŠVP na konkrétní škole. Určeno: Pg - pedagogickým sborům SOŠ a SOU Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: proškolení lektoři k tvorbě ŠVP na SOŠ/SOU Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Posuzování kvality vzdělávání I. / Cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení Praktický seminář zaměřený na nové trendy a přístupy ve výuce základních a středních škol a na praktické cesty, jak k nim dojít i ve vztahu k naplňování cílů RVP a ŠVP. Cílem je ukázat a rozlišit jednotlivé složky vyučovací hodiny v tradičním a novém pojetí didaktiky, ukázat možnosti, jak řídit změnu k efektivnímu vzdělávání: - atributy tradičního pojetí vzdělávání a současného moderního učení ve vztahu k RVP, - cesty ke zvýšení efektivity vyučování, - styly a koncepce vzdělávání a jejich dopad na vzdělávání videoukázky, - motivace ve vyučování a její zdroje, - jak měnit učení k obrazu a cílům současného vzdělávání vlastní introspekce. Seminář je doplněn videoukázkami a dalšími metodickými materiály. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ a SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Posuzování kvality vzdělávání II. / Strategie vzdělávání v současné škole Volné pokračování semináře Cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení. Praktický seminář seznamuje se strategiemi vzdělávání v současné základní a střední škole, a vytváří tak konkrétní obraz moderního vzdělávání. Cílem semináře je ukázat nejen nové strategie vzdělávání, ale i moderní didaktické přístupy učitele ve výuce vedoucí k efektivnímu učení, rozvoji klíčových kompetencí a naplňování cílů vzdělávání v současné škole: - jak vytvářet dovednost umět se učit, - jak podpořit dovednost efektivní komunikace, 6

7 - jak naučit žáky sebe hodnotit se, - konkrétní postupy, jak přivést žáka k požadovaným cílům vzdělávání. Seminář je doplněn strukturou kritérií k hodnocení postupů a výsledků vzdělávání. Součástí je interaktivní analýza digitálních záznamů částí vyučovacích hodin. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ a SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Posuzování kvality vzdělávání III. / Hodnocení vzdělávání v současné škole Třetí z cyklu volně navazujících samostatných praktických seminářů. Praktický seminář zaměřený na hodnocení výsledků vzdělávání v současné základní a střední škole. Cílem semináře je ukázat možnosti a kritéria hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k cílům vzdělávání: - filosofické a psychosociální aspekty hodnocení žáků, - hodnocení ve vztahu k cílům a koncepcím vzdělávání, - možnosti hodnocení podle pojetí výuky, - kriteria pro hodnocení některých cílových kompetencí vzdělávání, - sebehodnocení pravidla a zásady, - pravidla hodnocení jako východisko pro humanistické pojetí výuky. Seminář je doplněn interaktivním nácvikem řešení situací a videoukázkami. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ a SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Metody aktivního učení Praktický interaktivní seminář zaměřený na metody, které svým charakterem vyhovují žákovi - žák je centrem vyučování a svou činností určuje vlastní průběh výuky: - metody aktivního učení (teorie), - základní pravidla spolupráce (praktické cvičení), - brainstorming (praktické cvičení), - snowballing/sněhová koule (praktické cvičení), - carousel/kolotoč (praktické cvičení), - case study/případová studie (praktické cvičení), - umění spolupráce (praktické cvičení), - mentální mapy (praktické cvičení), Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ, SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: RNDr. Dagmar Sitná Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Komunikace a týmová spolupráce v učitelském sboru Teoreticko-praktický seminář zaměřený na zkvalitňování komunikace a posilování spolupráce uvnitř učitelského sboru: - rozpoznávání a rozbor některých způsobů komunikace, - pojem týmu a jeho znaky, - komunikace ve skupině a skupinové procesy (rozhodování, hodnocení, apod.) a jejich optimalizace, - nácvik vybraných komunikačních dovedností (naslouchání, vyjednávání apod.). Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ, SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , 7

8 Lektor: PhDr. Václava Masáková, Michaela Štáfková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Osobnostní a sociální rozvoj učitele / Klíčové dovednosti učitele současnosti Praktický seminář zaměřený na seznámení s novými a účinnými přístupy ve výchově a vzdělávání, prohloubení a rozvoj pedagogických dovedností z hlediska inovativního pojetí výchovně vzdělávací práce ve škole vedoucí k dovednostnímu učení kompetencím a aktivnímu přístupu žáků k učení. - Učitel a žák současnosti:charakteristika současného žáka a učitele. Jaký by měl být učitel současnosti? Co očekává učitel, co žáci, co rodiče a co společnost? - Účinný výchovný styl učitele: Výchovný styl pedagogického působení. Je možné učit a nevychovávat? Pravidla účinného výchovného stylu. - Klíčové dovednosti učitele: Sociálně psychologické dovednosti jako předpoklad úspěšné práce s žáky/skupinou/třídou, komunikační dovednosti, výchovné a pedagogické dovednosti, jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy se žáky. - Metody k posílení role pedagoga při výchově a vzdělávání: Metody usnadňující práci s žáky a kolektivem třídy, práce ve skupině, v komunitním kruhu, diskuze, brainstorming, myšlenkové mapy, hraní rolí, modelové situace, projektové vyučování, tvořivost a hry ve vzdělávacím procesu, prožitkové vyučování a jeho cíle. - Osobnostní a sociální výchova: Etická výchova, možnosti zařazení průřezového tématu osobnostní a sociální výchova do ŠVP, charakteristika vzdělávací oblasti, cílové zaměření, vzdělávací obsah, formy práce. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ, SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Jak na to / Naplňování a rozvoj cílových kompetencí na I. a II. st. ZŠ Praktický seminář pro učitele ZŠ (celé pedagogické sbory) zaměřený na naplňování cílů základního vzdělávání stanovených v RVP ZV, naplňování a rozvoj cílových kompetencí u žáků ve vlastním ŠVP. Součástí semináře je seznámení se zkušenostmi pilotní školy se čtyřletým vzděláváním podle vlastního ŠVP. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Mgr. Radislava Jiřičková, Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Tématické okruhy OSV ve školních vzdělávacích programech a pedagogické praxi 3x8 hod. Cílem vzdělávacího programu je přispět ke zkvalitnění naplňování a uskutečňování obsahů tématických okruhů průřezového tématu OSV formulovaných v RVP ZV v praxi škol, a podpořit tak žáky v postupném získávání klíčových kompetencí. Účastníci programu si postupně ve formě praktických aktivit projdou všech 11 tématických okruhů OSV, aktivity budou zaměřeny na obsahy každého okruhu. Velký prostor bude věnován didaktice OSV a základním metodickým principům. Spolu s lektorem budou s ohledem na zkušenosti z praxe hledat možnosti, jak jednotlivé tématické okruhy co nejefektivněji využít v jednotlivých vzdělávacích oborech, jakou formu volit s ohledem na tématický okruh a reálné podmínky ve vlastní škole. Účastníci budou seznámeni s pravidly psychické bezpečnosti v OSV. Určeno: Pg - všem pedagogickým pracovníkům, zejména pedagogickým sborům Cena: 7000 Kč/1 sem. Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Vzdělávací program se uskuteční ve 3 dílech ve škole objednavatele. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: Mgr. Michal Dubec Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 8

9 Aktivizující metody a formy práce v současné škole Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností učitele pracovat s aktivizujícími metodami a formami výuky v běžné škole. Seminář je zaměřen na rozvoj dovedností učitele pracovat s aktivizujícími metodami a formami práce v běžné výuce. Jedná se o metody problémového charakteru, projektovou výuku, didaktické hry, metody zážitkové pedagogiky (např. dramatizace, simulace, situační hry apod.). Nedílnou součástí obsahu kurzu je seznámení se skupinovou a kooperativní výukou, s párovou výukou, s různými formami individualizované práce s žáky s využitím žákovského portfolia. Určeno: Pg - ředitelům ZŠ a SŠ, pedagogickým sborům, učitelům ZŠ, učitelům SŠ, vychovatelům Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: PaedDr. Nataša Mazáčová,Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Průřezová témata v praxi školních vzdělávacích programů Praktický seminář pro učitele ZŠ a víceletých G (celé pedagogické sbory) zaměřený na jednotlivá průřezová témata v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání (RVP ZV). Vzdělávacím cílem je pomoci učitelům vyučující integrující témata a předměty ve vztahu k průřezovým tématům a cílovým kompetencím vymezených v RVP ZV, seznámit s praktickými možnostmi zpracování průřezového tématu ve školních vzdělávacích programech (ŠVP). Semináře k jednotlivým průřezovým tématům budou zaměřeny na charakteristiku, obsah a cílové zaměření průřezového tématu: tématické okruhy, přínos průřezového tématu k vytváření klíčových kompetencí žáků, integrovaný pohled na výuku průřezového tématu, vztah ke vzdělávacím oblastem a vzdělávacím oborům, příklady možností zpracování průřezového tématu ve školním vzdělávacím programu. Určeno: Pg - pedagogickým pracovníkům ZŠ a G Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jana Randáková, tel.: , , Lektor: PaedDr. Markéta Pastorová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Prevence sociálně patologických jevů / Šikana a agresivita ve škole 10 hod. Praktický celodenní seminář je zaměřen na osvojení a rozvoj základních dovedností a nácvik jejich využití při zvládání náročných profesních situací, na rozvoj vlastní osobnosti i získání praktických dovedností pro efektivní práci s lidmi. Koncepce programů vychází ze znalosti školní problematiky (zkušenosti z práce v ped.-psych. poradnách), modelové situace a uváděné příklady jsou přizpůsobovány praktickým potřebám a zájmům účastníků. Šikana a agresivita - objasnění základních pojmů, psychologické a sociálně-psychologické aspekty problému, - příčiny, projevy, přímé a druhotné následky, - jak zjišťovat sociometrie, dotazníky, pozorování, - možnosti prevence a hledání optimálních možností řešení jak jednat s oběťmi, útočníky, rodiči, hledání výchovných opatření, - práce s žáky besedy, psychologická cvičení a hry zaměřené k vytvoření lepšího pocitu sounáležitosti a porozumění problému, nácvik dovedností jak se vyhnout nebo bránit útokům, svépomocné skupiny, - rozbory konkrétních případů. Agresivita ve škole: - zamyšlení nad podstatou a příčinami agresivního chování, - možnosti prevence a řešení, komunikační dovednosti jako nástroj k zvládání agresivity, - jednání s agresivními rodiči. Určeno: Pg - všem pedagogickým pracovníkům, zejména výchovným poradcům, třídním učitelům a školním metodikům prevence Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Vzdělávací program může proběhnout i ve dvou pětihodinových dílech. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: Mgr. Jiří Maléř, Ing. Mgr. Marie Nováková, PhDr. Václava Masáková, Mgr. Michaela Veselá Termín: Čas: Čís. kód: 9

10 Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Problematika dětských úrazů a možnosti jejich prevence, první předlékařská pomoc pro 8 hod. pracovníky škol a školských zařízení Kurz zaměřený na příčiny a mechanizmy dětských úrazů a možnosti prevence. Součástí kurzu je proškolení k poskytnutí první předlékařské pomoci. Obsah kurzu poskytuje nejdůležitější teoretické znalosti a praktické postupy, jejichž zvládnutí zabezpečí předcházení úrazů a poskytnutí kvalitní předlékařské první pomoci. Program semináře: - druhy dětských úrazů ve škole i mimo školu, jejich příčiny a účinná prevence, - zásady poskytnutí první předlékařské pomoci, - vybaveni školy potřebným materiálem pro poskytnutí PPP, lékárničky, - integrovaný záchranný systém, důležité kontakty, zajištění zraněného, přivolání odborné pomoci, - praktický nácvik poskytnutí PPP /zlomeniny, poranění hlavy, páteře, hrudníku, pánve, popálení, opaření, poleptání, omrzliny, podchlazení, otravy, úrazy elektrickým proudem a další možná poranění, zastavení krvácení, kardio-pulmonální resuscitace, prevence úrazového šoku, stabilizace zraněného, transport. Určeno: Pg - všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: Doc.MUDr. Jaroslava Slačálková, DrSc., MUDr. Hana Termín: Čas: Čís. kód: Křížová, Věra Nuhlíčková a další odborní učitelé středních a vyšších zdravotnických škol. Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 Učíme moderně i na základní škole praktické I., II 2x Praktický dvoudílný vzdělávací program zaměřený na využití moderních vyučovacích metod ve výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, na realizaci kurikulární reformy na ZŠP a na efektivní způsoby práce se žáky. I.díl: - možnosti využití moderních a alternativních vyučovacích metod na ZŠ praktické, - charakteristika některých alternativních vyučovacích postupů (projektové vyučování, otevřené vyučování, škola hrou), - ukázky projektové výuky na ZŠ praktické, - zásobník didaktických her a praktické ukázky jejich využití, - ukázka začlenění průřezového tématu OSV do vyučovací hodiny. II.díl: - současná školská reforma a její vliv na změny v základní škole praktické, - ŠVP - zavádění do praxe, nové předměty, průřezová témata, žákovské portfólio, - aktivizující metody a formy práce se žáky, - vyučovací hodina, vyučovací blok, integrovaná tématická výuka, - výuka ekologie a výchovy ke zdraví na základní škole praktické, - názornost vyučování - využití pomůcek Montessori, výroba pomůcek, - ukázky konkrétních vyučovacích hodin. Určeno: Pg pedagogickým sborům základních škol praktických a speciálních škol Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Pavla Langrová, tel.: , , Lektor: PhDr. Věra Holotová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G40 10

11 01 Řízení, školský management, funkční vzdělávání Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení 2x Kurz zaměřený na zvýšení připravenosti v oblasti řízení škol/školských zařízení pro zájemce, kteří se chystají vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Cílem kurzu je získání základních kompetencí a orientace v oblasti řízení školství. - Základní právní předpisy upravující oblast školství a činnosti ředitele školy/školského zařízení - Ředitel jako manažer kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení školy a pedagogického procesu (řízení strategie školy, řízení lidí, řízení vzdělávání, řízení zdrojů, řízení informací, řízení kontroly) / základní právní předpisy vymezující výkon řízení ředitele, statutárního orgánu školy/školského zařízení - Ředitel jako zaměstnavatel pracovně právní vztahy, kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení pracovně právních vztahů / základní právní předpisy vymezující pracovně právní vztahy ve škole/šz - Ředitel a ekonomika a financování škol kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení ekonomické a hospodářské oblasti a financování školy/školského zařízení / základní právní předpisy vymezující financování ve školství Kurz nenahrazuje studium pro získání kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Určeno: Ř - ped. pracovníkům, kteří mají zájem vykonávat funkci ředitele školy/školského zařízení a připravují se ke konkurzu Cena: 1200 Kč Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Zdeněk Souček Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov díl od 09:00h A díl od 09:00h A40 Aktuální otázky školského práva / Personální práce na mateřských a základních školách Praktický seminář vedený předním odborníkem na danou problematiku a dlouholetým ředitelem školy: - právní předpisy a dokumentace pro vedení personální agendy, - výběr zaměstnanců a související administrativa - volná místa, výběrová řízení, - osobní spis, doklady nutné před vznikem pracovního poměru, doklady doplňované během a po jeho skončení, jejich obsah a náležitosti, postupné doplňování a archivace, zpracování a evidence osobních a citlivých údajů, - organizační směrnice důležité pro personální agendu, - změny v personální dokumentaci v souvislosti s novou úpravou pracovně právních vztahů, - povinnosti před vznikem pracovního poměru, při změně pracovního poměru a jeho skončení,, - kontrola dodržování pracovně právních předpisů. Určeno: Ř - ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Cena: 725 Kč Poznámka: Pro účastníky budou k dispozici vzory dokumentů, vezměte si s sebou USB flash disc. Lektor: PaedDr. Jan Mikáč Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-Mělník, DDM Na Polabí od 09:00h M40 Místo: MB-Mladá Boleslav, VZSK, Komenského nám od 09:00h S40 Právní vědomí vychovatelů v domovech mládeže Vzdělávací program by měl seznámit vychovatele domovů mládeže s těmito základními tématy: - princip právního systému, orientace v základních právních normách, - právní postavení domovů mládeže ve školském systému podle školského zákona a v souvisejících právních předpisech, - požadavky na výkon profese vychovatele a naplňování míry přímé výchovné činnosti, - naplňování legislativních požadavků zejména vnitřního řádu domova mládeže, - zajišťování bezpečnosti při práci s ubytovanými žáky a studenty, - seznámení s některými ustanoveními trestního zákona, občanského zákona a zákona o přestupcích podle nových právních předpisů. Určeno: Ř, DM vedoucím pracovníkům, vedoucím vychovatelům a vychovatelům DM Cena: 725 Kč Lektor: JUDr. Jan Havel Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov od 09:00h A40 BOZP a PO pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 8 hod. Školení ředitelů, vedoucích zaměstnanců a preventistů PO škol a školských zařízení v souladu se Zákoníkem práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a žáků navštěvujících školu a v oblasti požární ochrany: 11

12 - základní právní předpisy a jejich dodržování, - předepsaná školení pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance škol a školských zařízení, - povinnosti zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců na různých stupních řízení, - vedení předepsané dokumentace, - zajišťování bezpečného prostředí, předvídání a odstraňování možných rizik, - kontroly a jejich význam pro zajištění bezpečnosti, zjišťování a odstraňování závad, - konkrétní příklady z praxe a diskuze. Určeno: Ř - ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Cena: 900 Kč Lektor: Vladimír Kalous Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A40 Lektor: Bedřich Harazín Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 09:00h H41 Lektor: Ing. Jan Romaněnko Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-Mladá Boleslav, VZSK, Komenského nám od 08:30h S41 Výjezdní seminář pro ředitele škol 2 dny Tradiční dvoudenní výjezdní seminář zaměřený na poskytnutí co nejširších informací o probíhající kurikulární reformě školství, legislativních změnách a nových trendech ve vzdělávání. Na setkání budou pozváni zástupci MŠMT, OŠMS KÚ, ČŠI a další hosté. Určeno: Ř - ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení Cena: 1800 Kč Poznámka: Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnějším programem a informacemi včetně popisu cesty pro individuální dopravu. Lektor: Kolektiv lektorů Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-Jesenice u Rakovníka, Hotel Jesenice od 10:00h R40 Místo: PV-Sportcentrum Brandýs nad Labem od 10:00h S40 Místo: NB-Loučeň, zámek Loučeň od 10:00h N40 Inspirace pro ŠVP na málotřídních školách viz. obor 03 I. stupeň ZŠ Respektovat a být respektován / Emoce a empatická reakce viz. obor 18 Pedagogicko-psychologické a didaktické vzdělávání (profesní vzdělávání) Diagnostika třídních kolektivů viz. obor 18 Pedagogicko-psychologické a didaktické vzdělávání (profesní vzdělávání) Prevence stresu a pracovního vyhoření viz. obor 18 Pedagogicko-psychologické a didaktické vzdělávání (profesní vzdělávání) Jak zvládat zlost a agresivitu? viz. obor 19 Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství Připravujeme: VZSK připravuje v rámci globálních grantů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s finanční podporou z ESF (pro pedagogické pracovníky zdarma) projekt ŠKOLA 21 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje. Obsah projektu je zaměřen na systematické zvyšování profesní připravenosti pedagogických pracovníků pro realizaci kurikulární reformy a uskutečňování změn ve vzdělávání a v neposlední řadě na dovednosti řídit svůj vlastní profesní rozvoj v celoživotním vzdělávání. Projekt je členěn na dvě samostatné části: Program ředitel modulový program manažerského vzdělávání určený pro ředitele a další vedoucí pracovníky škol a ŠZ zaměřený na rozvoj profesních kompetencí a odborné připravenosti pro výkon řídící funkce. 12

13 Program učitel modulový vzdělávací program pro všechny pedagogické pracovníky (nejlépe pro celé pedagogické sbory), zaměřený na rozvoj jejich profesních kompetencí reflektující současné požadavky na vzdělávání v současné škole. Pokud bude projekt schválen k realizaci, budou vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky škol a ŠZ zahájeny v září Doba realizace projektu je plánována cca na 3 roky. 02 Předškolní vzdělávání S ČŠI o kvalitě předškolního vzdělávání Obsahem semináře jsou: - hlavní úkoly ČŠI a kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v MŠ, - výsledky inspekční činnosti za období , - stav kurikulární reformy, - aktuální plán hlavních úkolů ČŠI a kritéria hodnocení podmínek, průběhu vzdělávání v MŠ ve školním roce 2008/2009. Určeno: MŠ - ředitelkám, vedoucím učitelkám a učitelkám MŠ Lektor: Mgr. Zuzana Bečvářová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-Rakovník, VZSK, Wintrovo nám (DM SZeŠ) od 08:30h R40 Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 09:00h H40 Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 08:30h A40 Současná mateřská škola a její řízení / Kontrola, hodnocení, evaluace 5 hod. Seminář zaměřený k podpoře efektivního řízení předškolních zařízení. Cílem vzdělávacího programu je formou strukturovaného výkladu teoretických poznatků a navazující reflexe praktických zkušeností propojit teoretické poznatky z oblasti řízení a jeho legislativní opory s praktickými zkušenostmi ředitelek a vedoucích učitelek MŠ, a přispět tak k zvýšení úrovně řídící práce a následně i celého předškolního zařízení: kontrola, hodnocení, evaluace: termíny kontrola, hodnocení, sebehodnocení, evaluace a autoevaluace, pojmy kvalita a řízení kvality v podmínkách školy včetně role vedoucího pracovníka, povinnost vedoucího pracovníka kontrolovat, hodnotit a evaluovat, systém kontroly a hodnocení jako celku, základní fáze vnitřní kontroly, hodnocení a evaluace i hodnocení a evaluace vnější, základní situační - jevové roviny hodnocení a evaluace, včetně kriteriálních ukazatelů (identifikátorů). Určeno: MŠ - ředitelkám a vedoucím učitelkám MŠ Cena: 650 Kč Lektor: Mgr. Zuzana Bečvářová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 09:00h K40 Současná mateřská škola a její řízení / Diagnostika a individualizace vzdělávání v MŠ Cílem vzdělávacího programu je naučit učitelky, jak pracovat s metodikou pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy, jaké způsoby pedagogické práce v současné době umožňují naplňovat podmínky RVP PV v oblasti individualizace práce učitelky MŠ. Seminář vede k pochopení, jak lze úplně přirozeně pracovat se zpětnou vazbou - nejde o to, vytvářet jen záznamy nebo formální kartotéky, ale je užitečné sledovat a hodnotit rozvojové a učební pokroky dítěte. Záznamy pak slouží k tomu, aby se dětem dostávalo vzdělávání v rozsahu jejich skutečných možností a potřeb. Rámcový obsah semináře: Možnosti při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte. Reflexe využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Náměty pro samostatnou pedagogickou diagnostiku. Určeno: MŠ - ředitelkám a vedoucím učitelkám MŠ Cena: 725 Kč Lektor: Bc. Šárka Gabrielová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 10:00h K41 Budoucí školní úspěšnost předškoláka Seminář zaměřený na indikaci a předpoklady budoucí školní úspěšnosti dětí předškolního věku: - význam předškolního věku pro pozdější úspěšnost jedince, - rizikové faktory ve vývoji dítěte, - připravenost dítěte na školu z neuropsychologického hlediska (vnímání, soustředění, grafomotorika), 13

14 - vliv jednotlivých deficitů na úroveň využití přirozené inteligence při učení (kazuistiky), - projevy a možnosti nápravy zjištěných deficitů v předškolním věku, - možnosti individuálního přístupu k dítěti v MŠ a spolupráce s rodinou, - možnosti predikce školní úspěšnosti u předškoláků. Určeno: I.st., MŠ - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-Kladno, 10. ZŠ Kladno, C. Boudy od 08:30h L40 Místo: BE-Beroun, 2. ZŠ Beroun, Preislerova od 08:30h E40 Místo: RA-Rakovník, VZSK, Wintrovo nám (DM SZeŠ) od 08:30h R40 Učíme podle třídního vzdělávacího programu 8 hod. Účastníci semináře si vymění zkušenosti s tvorbou, obsahem a se vzděláváním podle školního vzdělávacího programu PV, prakticky si vyzkoušejí rozpracování vzdělávacího obsahu do podoby tématických celků v třídních programech a získají náměty pro inovaci programu v jednotlivých tematických celcích. Určeno: MŠ - učitelkám MŠ Cena: 900 Kč Poznámka: S sebou vlastní ŠVP. Lektor: Mgr. Eva Svobodová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-Mladá Boleslav, VZSK, Komenského nám od 08:00h S40 Místo: ME-Mělník, DDM Na Polabí od 08:00h M40 Hry a činnosti na rozvoj motoriky u dětí v předškolním a mladším školním věku Motorika z pohledu vývojové psychologie. Úroveň jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního věku. Podklady pro depistáž nezralosti v oblasti motoriky u předškoláků. Lateralita, definice, základní pojmy. Problematika leváctví. Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy a definicemi, ukázkami fotodokumentace typů nesprávných úchopů, postup, jak vyvodit správný úchop. Účastníci si vyzkoušejí mnoho her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky pro práci s dětmi v MŠ a na 1.stupni ZŠ. Podklady, které účastníci získají: pracovní listy pro děti, rodiče, přehled základních pojmů a klíčových výrazů, přehled doporučené literatury s praktic. ukázkami nejnovějších publikací, rozcvička pro rozcvičení horních končetin, prac. list - průpravná cvičení a hry na rozvoj jemné a hrubé motoriky, prac.list- činnosti rozvíjející psychomotorické dovednosti, prac. list - činnosti a hry rozvíjející prostorovou orientaci, 51 způsobů pochval. Určeno: I.st., MŠ - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ Cena: 750 Kč Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 09:00h K41 Učíme se hrou aneb Jazykové hry, hříčky, hlavolamy Seminář plný jazykových her, hříček a hlavolamů může být inspirací pro učitele českého jazyka i jazyků cizích, pro vychovatele, rodiče a všechny hravé lidi každého věku. Přináší hry vhodné pro děti předškolní i školní, pro mládež, případně i pro dospělé, jejichž cílem je vytvořit pěknou atmosféru, vyvolat zájem a aktivitu a přitom se něco nového naučit. Určeno: MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD Lektor: PaedDr. Simona Pišlová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 09:00h K40 Místo: BN-Benešov, Černoleská od 09:00h B40 Paměť a hry na rozvoj paměti Účastníci semináře se seznámí s teorií, klíčovými pojmy a náměty na rozvoj paměti. Ze semináře si odnesou pracovní listy k orientačním testům paměti, tipy jak efektivně učit, aby podpořili proces zapamatování u svých žáků. Určeno: I.st., MŠ - učitelkám MŠ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ Cena: 725 Kč Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-Kladno, 10.ZŠ Kladno, C. Boudy od 09:00h L40 Místo: BE-Beroun, 2. ZŠ Beroun, Preislerova od 09:00h E40 14

15 Třída plná pohody I. Opakování úspěšného semináře, jehož náplní je úvod do teorie skupinové dynamiky ve třídě, hry a cvičení pro výchovně vzdělávací práci s dětmi v MŠ a na 1. stupni ZŠ, které přispívají k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání a také hry a cvičení pro prevenci sociálně - patologických jevů. Určeno: I.st., MŠ - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD Cena: 725 Kč Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A40 Třída plná pohody II. Seminář obsahuje úvod do teorie skupinové dynamiky ve třídě, hry a cvičení pro výchovu dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání, hry a cvičení pro prevenci sociálně-patologických jevů: - třída jako sociální skupina, základní pojmy, - pravidla a jak je společně vytvořit, - komunikace a jak ji úspěšně rozvíjet u dětí v předškolním a mladším školním věku, - pozitivní klima třídy a jak ho budovat, - praktické ukázky her s prvky primární prevence v MŠ a na 1. stupni ZŠ, - seznámení s okruhem her a činností vhodných při procesu budování třídy jako týmu. Určeno: I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ a 1.stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD Cena: 750 Kč Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 09:00h H40 Místo: BN-Benešov, Černoleská od 09:00h B40 Místo: NB-Nymburk, SOŠ a SOU, V Kolonii 1804 (8. patro) od 09:00h N41 Možnosti dramatické výchovy v mateřské škole Praktický seminář představí dramatickou výchovu jako nezastupitelnou součást RVP pro předškolní vzdělávání a nabídne různé možnosti jejího využití při naplňování klíčových kompetencí v MŠ. Dramatická výchova rozvíjí především kompetence sloužící k poznávání divadelního umění jako tvůrčího procesu, ale je také metodou specifického poznávání světa, kdy se děti učí rozumět zásadám mezilidské komunikace a prostřednictvím dramatické hry a hraní rolí získávají zkušenosti z oblasti různých postojů a hodnot. Účastníci semináře si v praktických cvičeních, vhodně vybraných ze širokého spektra aktivit, vyzkoušejí práci v rolích a získají inspiraci pro cílenou práci s osobními postoji, empatií a s řešením problémů. V rámci reflexe a hodnocení budou konfrontovány nově získané poznatky se zkušenostmi z vlastní praxe. Určeno: Dv - učitelkám MŠ Cena: 725 Kč Poznámka: S sebou pohodlné oblečení pro pohybové aktivity. Lektor: Mgr. Hana Zezulová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A40 Rizikové dítě předškolního věku aneb Co má umět předškolák? Účastníci semináře dostanou odpovědi na otázky: Co má umět předškolák? Co je to školní zralost? Co by měli vědět rodiče? Co doporučit rodičům nezralého dítěte? Seznámí se s teorií a klíčovými pojmy, čekají na ně praktické ukázky cvičení a her, slovníček pojmů, přehledové tabulky pro rodiče atd. Určeno: I.st., MŠ - učitelkám MŠ a učitelům 1.stupně ZŠ Cena: 725 Kč Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-Rakovník, VZSK, Wintrovo nám (DM SZeŠ) od 09:00h R40 Hudebně pohybové hry s dětmi od 3 do 9 let Praktický seminář je zaměřen na poskytnutí námětů k rozvíjení hudebně pohybových dovedností a estetiky pohybu dětí. Lektorka, zkušená pedagožka, která od počátku své dlouhé pedagogické kariéry vyučovala podle zásad Dalcrozovské rytmiky a Orffovské hudební pedagogiky poskytne učitelům možnost praktického vyzkoušení a ověření metodických postupů při vyjadřování rytmického cítění (deklamování slov, vět, hra na tělo tleskání, pleskání, dupání) až po ztvárňování různých prvků hudby (tempo, dynamika, melodie, zpěv) za použití jednoduchých nástrojů a klavíru (jednoduchý doprovod, improvizace). Účastníci semináře získají zkušenost, jak při hrách přirozeným pohybem vyjádřit česká říkadla a písničky. 15

16 Určeno: Hv, Tv, I.st., MŠ - učitelkám MŠ a učitelům 1. stupně ZŠ Poznámka: S sebou pohodlný oděv a cvičky. Lektor: Božena Viskupová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, ZUŠ Štefánikova 19, Praha 5-Smíchov od 09:00h A40 Hudební a taneční výchova / Hrajeme si u maminky Praktický seminář nabízí inspiraci k rozvíjení múzického cítění dětí předškolního a mladšího školního věku a k osvojení tradičních i nových technik v oblasti hudebně pohybové výchovy. Zkušená lektorka, která od r spolupracovala se slavným hudebním pedagogem a skladatelem P. Jurkovičem, formou praktických hudebně pohybových her seznámí účastníky semináře s říkadly, popěvky a písněmi, vydanými v autorčině knize Hrajeme si u maminky, doplněné CD, které hudebně zpracoval Jiří Pavlica a hudební soubor Hradišťan. Součástí semináře budou i pracovní ukázky možností přípravy veřejného vystoupení dětí. Určeno: Hv, ŠD - učitelkám MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD Poznámka: S sebou pohodlný oděv a cvičky. Lektor: MgA. Jiřina Rákosníková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, ZUŠ Štefánikova 19, Praha 5-Smíchov od 09:00h A40 Jazyk a řeč ve Školním vzdělávacím programu pro PV Volné pokračování praktického cyklu seminářů Jazyk a řeč, jehož cílem je inspirovat účastníky při volbě vhodných jazykových her a činností pro jednotlivé části oddílu Jazyk a řeč v RVP PV: - praktická ukázka a nácvik jazykových her a činností, - průpravná cvičení k navazování jednotlivých hlásek (bez R a Ř), - doporučení pomůcek, metodických materiálů a odborné literatury, - vzájemná výměna zkušeností. Určeno: MŠ - učitelkám MŠ Lektor: Vlastimila Kazdová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-Mělník, DDM Na Polabí od 09:00h M40 Místo: MB-Mladá Boleslav, ZŠ Komenského nám od 14:00h S40 Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A40 Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 14:00h K40 Místo: PB-Příbram, VZSK, ul. 28. října od 09:00h P40 Místo: RA-Rakovník, VZSK, Wintrovo nám (DM SZeŠ) od 08:30h R40 Místo: KL-Kladno, 10.ZŠ Kladno, C. Boudy od 13:30h L40 Místo: BE-Beroun, 2. ZŠ Beroun, Preislerova od 09:00h E40 Jaro v hudební výchově / Vejce, štětec, barvička a je tu i písnička! Účastníci praktického semináře se budou zabývat integrací hudební, výtvarné a dramatické výchovy s průřezovým tématem osobnostní a sociální výchova. Výchozí činnosti budou zaměřeny na prožívání a experimentování s barvami, navazovat budou elementární hudebně pohybové, hlasové a instrumentální aktivity za použití říkadlového a písňového materiálu na téma jaro a velikonoční období. Na základě principů hudebně pedagogického systému Carla Orffa budou účastníci individuálně i ve skupinách tvořivě pracovat se slovy a melodiemi a doplňovat je jednoduchými hudebními doprovody. Určeno: Dv, Hv, Vv, I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ a učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD Poznámka: S sebou pohodlné oblečení vhodné k pohybovým a výtvarným aktivitám. Lektor: Pavla Sovová, Martina Voráčková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A41 Jarní roztančení aneb od masopustu do léta Písně, hry a tance, které si zpívají děti při masopustních obchůzkách, otvírání čistění studánek, loučení se zimou vynášení Smrtky, vítání jara stavění májů. Čas velikonoční neděle Pučálka, Pražná, Kýchavá atd., otloukání píšťalek, pletení pomlázek, barvení vajíček, velikonoční koledování. Hry na louce jarní příroda, jedeme na výlet, loučení se školou. Metodické materiály a notový zápis. Prezentace nové knížky Řemesla ve hře, písni a tanci s nahrávkou na CD s ukázkami. Seminář je praktický, je nutná vhodná obuv na pohyb, ne pantofle! Určeno: učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD 16

17 Poznámka: S sebou obuv a oblečení vhodné na pohybové aktivity. Lektor: Eva Kulhánková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-Mělník, DDM Na Polabí od 08:30h M40 Místo: MB-Mladá Boleslav, ZŠ 17. listopadu od 08:30h S40 Prostorová tvorba a její proměny / Ekoproměny Seminář zaměřený na netradiční zpracování papíru a odpadového materiálu při výrobě dekoračních prostorových předmětů. Nápadník jednoduchých výrobků a prostorových modelů z odpadových materiálů: - seznámení s materiálem a jeho možnostmi, - ukázka hotových výrobků, - výroba konkrétních předmětů. Možno spojit s projektovým dnem ve škole. Vhodné i pro pedagogy pracovního vyučování (svět práce). Určeno: Pč, Vv, I.st., MŠ, ŠD pedag. prac. MŠ a ŠZ, učitelům Vv, Pč na 1. a 2. stupni ZŠ Poznámka: Pomůcky: nůžky, psací potřeby, tavná lepící pistole, tuhé šroubovací lepidlo a zalamovací nůž. Lektor: Jitka Rosická Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 10:00h H40 Jak pomocí her správně posilovat, provádět strečink a zpevňování 5 hod. Praktický seminář účastníky seznámí s moderním pohledem na rozvoj silových schopností a pružnosti, který klade velký důraz jednak na zdravotní hledisko dané problematiky a současně na rozvoj radosti z pohybu. Na tomto základě pak je možné vytvořit prostor pro tvorbu kladných pohybových zážitků u dětí jako základu pozdějšího kladného vztahu k pohybu vůbec. Obsah semináře: - svalové dysbalance (svalstvo fázické, posturální...), - rozvoj silových schopností, - rozvoj flexibility, - zpevňování, - posilování, strečink a zpevňování formou her. Určeno: Tv, I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD Cena: 650 Kč Poznámka: S sebou sportovní oděv a obuv. Lektor: PaedDr. Hana Toufarová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BE-Beroun, 2. ZŠ Beroun, Preislerova od 08:30h E40 Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 08:30h H40 Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 08:30h A40 Místo: NB-Nymburk, MŠ Větrník, ulice Okružní od 08:30h N40 Jak si užít a prožít netradiční dny v MŠ s pohybem Seminář je zaměřen na cvičení dětí v MŠ při svátečních dnech v průběhu školního roku např. Nový rok, zápisy do 1. tříd, karneval, vítání jara, čarodějnice, Svátek matek, škola v přírodě... Cílem vzdělávacího programu je ukázat předškolním pedagogům, jak lze vhodně volenou motivací využít cvičení při nevšedních dnech v MŠ a přitom navodit dobrou atmosféru a působit na vytváření pohybových dovedností spolu s prožitky a estetickými zážitky. Při netradiční tělesné výchově je kladen důraz na zdravotní tělesnou výchovu a na propojení prvků výchovně vzdělávací práce na MŠ v souvislosti s rámcovým programem. Určeno: MŠ - učitelkám MŠ Cena: 725 Kč Poznámka: Pomůcky budou upřesněny v pozvánce, kterou obdrží účastníci týden před konáním vzdělávacího programu. Do přihlášky uveďte svoji aktuální ovou adresu. Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-Kladno, MŠ Moskevská od 08:30h L40 Místo: RA-Rakovník, 1.ZŠ Martinovského od 08:30h R40 Místo: NB-ZUŠ B.M.Černohorského, Palackého ul od 08:30h N40 Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 08:30h K40 Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 08:30h A40 Nové trendy v TV / Sestava s pěnovými míčky Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se sestavou Ludmily Mojžíšové s pěnovými míčky upravenou pro děti. Tato sestava umožňuje celkovou regeneraci páteře: jednotlivé cviky jsou zaměřeny na 17

18 odstranění potíží vyvolaných funkčními poruchami páteře, kterými trpí 60-80% dětí. Sestava je rozdělena do oddílů, které lze variabilně zařazovat do rozcviček. V první části semináře bude proveden rozbor cviků zaměřených na uvolnění a posílení svalů udržujících správné postavení páteře. Při nácviku sestavy se naučíte správné výchozí poloze jednotlivých cviků a dýchání během jejich provádění. Vysvětlení, které svaly cvik procvičuje a jakých chyb se nejčastěji dopouštějí cvičenci při jeho provádění, vám pomůže při realizaci sestavy s dětmi (naučíte se je během cvičení opravovat). Ve druhé části cvičební praxi s hudbou si zacvičíte uvedenou sestavu jako celek, a tím si ověříte účinek tohoto cvičení přímo na svém těle. Na závěr zbude prostor pro dotazy i na jejich praktické řešení. Určeno: Tv, I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: S sebou karimatku, sportovní oděv a obuv. Lektor: Eva Otavová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-Mělník, DDM Na Polabí od 09:00h M40 Místo: MB-Mladá Boleslav, ZŠ Komenského nám od 08:00h S40 Aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku 5 hod. Praktický seminář je zaměřený na seznámení s netradičním pojetím pohybových aktivit v mateřské i základní škole korespondující s RVP PV: - názvosloví základních kroků aerobiku, - jak začínat cvičit aerobik s dětmi - říkadla, - aerobik pro děti do 10 let, - motivační názvosloví, - cvičení s hudebním doprovodem. Určeno: I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD Cena: 650 Kč Poznámka: Na semináři je možno zakoupit metodický materiál (knihu Aerobik s dětmi PLUS, CD Začalo to Beruškou). S sebou sportovní oděv a obuv. Lektor: PaedDr. Hana Toufarová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-Kladno, 10. ZŠ Kladno, C. Boudy od 08:00h L40 Jarní hrátky / Lidové hračky a primitivní zvukové nástroje Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách: - jarní hrátky tentokrát se dřevem, překližkou a přírodninami, -lidové hračky a primitivní zvukové nástroje. Určeno: Vv - učitelkám MŠ,1.stupně, učitelům Vv, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům Poznámka: Pomůcky: psací potřeby, pravítko nebo trojúhelník, malý ostrý nůž, nůžky, tavná lepící pistole, lupínková pilka, kulatá krabička od tav. sýru. Lektor: Jitka Rosická Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 13:00h K40 Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 10:00h H40 Bambule, hejbejte se / Výrobky z bambulí Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách: - figurky, šperky a jiné nápadité předměty z vlněných bambulí. Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům Vv na 1. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: zbytky vln, čtvrtky nebo karton (z krabice), nůžky, lepidlo Herkules a plsť. Lektor: Akademická malířka Alina Jašková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-Kladno, 10. ZŠ Kladno, C. Boudy od 08:30h L40 Místo: KL-Kladno, 10. ZŠ Kladno, C. Boudy od 13:30h L41 Místo: RA-Rakovník, VZSK, Wintrovo nám (DM SZeŠ) od 08:30h R40 Místo: RA-Rakovník, VZSK, Wintrovo nám (DM SZeŠ) od 13:30h R41 Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 09:00h H40 Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 13:30h H41 18

19 Výrobky ze zbytku plsti a kůží Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách: - šperky, figurky, obrázky, při jejichž výrobě zužitkujeme zbytky plsti a kůží. Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům Vv na 1. a 2. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: zbytky plsti a kůží různé barvy, korálky, pevnější nit, jehla, nůžky, lepidlo Herkules, případně tavná pistole. Lektor: Akademická malířka Alina Jašková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 09:00h H42 Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 13:00h H43 Výtvarné techniky / Mozaika Praktický seminář je zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výtvarných činnostech v MŠ, ve výtvarných kroužcích a školních družinách: - mozaika z různých materiálů - sklo, tapety, plasty, textil (tiskátka). Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům Vv na 1. a 2. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: špachtle, misky nebo kelímek na rozdělání spárovací hmoty, hadříky na otření. Lektor: Jitka Rosická Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, ZŠ Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 13:00h A40 Výtvarné techniky / Písková malba Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce vytvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách: - vytváření obrazců z barevných písků (téměř zapomenutá technika pískové malby). Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům Vv na 1. a 2. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: psací potřeby, trojúhelník, řezák, zalamovací nůž nebo skalpel, plochý štětec. Lektor: Jitka Rosická Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 10:00h H40 Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 13:00h K40 Výtvarné techniky / Korek a jeho využití ve školách Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách: - práce s přírodním materiálem - korkem: hry, domy, loutkové divadlo, lodě, auta, vlak z korkových zátek, krabičky z obkladového korku. Určeno: Vv, I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: nůžky, krabičku od malého nápoje (bez brčka), psací potřeby, pravítko nebo trojúhelník, malý nůž, prkénko a krabičku na přenesení výrobků, tavná lepící pistole a náplně. Lektor: Jitka Rosická Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-Rakovník, VZSK, Wintrovo nám (DM SZeŠ) od 08:30h R40 Místo: RA-Rakovník, VZSK, Wintrovo nám (DM SZeŠ) od 13:30h R41 Výtvarné techniky / Košíkářství - velikonoční košíček z pedigu Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách: - práce s přírodním materiálem - košíkářství (vhodné i pro začátečníky): výroba pevného dna a látaného ucha. Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům Vv na 1. a 2. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: kleště nebo zahradnické nůžky, nůž, šídlo nebo tenký šroubovák, molitanová houbička, popř. vlastní nádoba na namáčení materiálu. 19

20 Lektor: Jitka Rosická Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-Benešov, Černoleská od 13:00h B40 Výtvarné techniky / Keramika a pedig Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách: - práce s přírodním materiálem - košíkářství (vhodné i pro začátečníky): výroba keramické misky dopletené pedigem. Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům Vv na 1. a 2. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: kleště nebo zahradnické nůžky, nůž, šídlo nebo tenký šroubovák, molitanová houbička. Lektor: Jitka Rosická Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-Benešov, Černoleská od 13:00h B41 Aktuální otázky školského práva / Personální práce na mateřských a základních školách viz. obor 01 Řízení, školský management, funkční vzdělávání Hravá a zábavná výchova pohybem / Psychomotorické hry a cvičení III. viz. obor 03 I. stupeň ZŠ Zábavná výuka angličtiny s obrázkovými kartami - Fun with flashcards (A0 A1) viz. obor 05 Cizí jazyky Zpíváme a hrajeme / Hudební nástroje pro všechny viz. obor 11 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Tvoříme s Ekoateliérem / Veselé jaro a Velikonoce viz. obor 11 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Dětské písmo a výchovně vzdělávací problémy viz. obor 17 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Dysgrafie grafomotorická a optografická viz. obor 17 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vývojové zvláštnosti dětí ve věku od 3 do 7 let viz. obor 17 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Diagnostika předškoláka s odkladem školní docházky a IVP viz. obor 17 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Respektovat a být respektován / Emoce a empatická reakce viz. obor 18 Pedagogicko-psychologické a didaktické vzdělávání (profesní vzdělávání) Dekorování textilu 1. díl / Bezkonturové techniky bez vaření viz. obor 20 Mimoškolní vzdělávání ŠD, ŠK, DDM Drátování / Misky viz. obor 20 Mimoškolní vzdělávání ŠD, ŠK, DDM Relaxace s barvami a tóny / Adam, Eva a hudba dávných časů viz. obor 21 Ostatní akce, tématické exkurze 20

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více