Na hody se žehnalo znaku a praporu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na hody se žehnalo znaku a praporu"

Transkript

1 Číslo 16/2014 vydáno dne Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh, inicioval petici pro podporu veřejného pořádku, kterou chce zaslat vládě České republiky a oběma komorám parlamentu. Město Zábřeh nabízí občanům možnost připojit se k ní podpisem. S velkými obavami sleduji růst sociálního napětí a stav bezpečnosti způsobený špatnou politikou státu, například příspěvkem na bydlení a problematikou ubytoven, a stále častěji toto zaznamenávám při rozhovorech s občany. Možnost udržet veřejný pořádek ve městech je dána zákony schvalovanými na centrální úrovni, proto jsem se připojil k petici Svazu měst a obcí České republiky a vyzývám k tomuto kroku i občany, komentoval neobvyklý krok a výzvu starosta František John. Hlavními body petice jsou vymahatelnost práva, důsledné řešení narůstající drogové problematiky, urychlené dokončení prací na Centrálním registru přestupků a okamžité schválení novely zákona o odpadech zpřísňující podmínky výkupu železa a barevných kovů. Další bod požaduje hrazení finančních prostředků na sociální bydlení z rozpočtu státu, rozdělování sociálních dávek motivačním a spravedlivých způsobem pro všechny občany a vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Organizace petice byla až krajním krokem, ovšem situace, kdy starostové při jednání se zástupci vlády a obou komor Parlamentu České republiky často i prostřednictvím Svazu měst a obcí na tyto problémy dlouhodobě upozorňují, nicméně se efektivně nic neřeší, přirozeně vedla k tomuto kroku, doplnil starosta František John s tím, že signatáři petice se snaží jejím prostřednictvím o eliminaci možných příčin sociálního napětí a zlepšení dialogu mezi státem a obcemi. Petici mohou podepisovat občané města do 6. října na podatelnách městského úřadu na Masarykově náměstí 6 a na náměstí Osvobození 15. Provozní doba podatelen je v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do hodin. Pravděpodobně poslední zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období proběhne ve středu 17. září od hodin v kině Retro. Oslavy 760 let města vyvrcholí jarmarkem a setkáním Hanáků Dvoudenní festival zábavy, poučení, ale i dobrého jídla a pití připravuje Město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní a Hanáckým folklorním sdružením na poslední zářijový víkend. Zatímco v sobotu 27. září bude Masarykovo náměstí patřit tradičnímu Zábřežskému kulturnímu jarmarku, o státním svátku 28. září se do Zábřehu sjede přes třicet národopisných souborů, lidových a dechových muzik na 5. setkání Hanáků. Obě akce budou vyvrcholením oslav 760. výročí první písemné zmínky o našem městě. Setkání Hanáků uspořádáme Železniční skanzen má svého správce Víc než rok uplynul od otevření železničního skanzenu u cyklostezky Lupěné Hněvkov. Obavy některých pesimistů, že exponáty budou poničeny vandaly a rozebrány sběrači kovů se nepotvrdily, nedošlo ani k závažnějšímu poškození exponátů. Nemalou zásluhu na tom má nadšený amatérský železniční historik Miroslav Karafiát ze Zábřehu, který se dobrovolně ujal funkce správce skanzenu. Návštěvníci ho poznají podle legitimace a označení na pracovní oranžové vestě. I přes zdravotní postižení se téměř denně vydává do skanzenu, kde bezplatně poskytuje odborné informace z oblasti v Zábřehu, nejsevernějším městě Hané, při této příležitost vůbec poprvé, uvedl starosta František John. Jarmark nabídne tradičně prodej jarmarečního zboží a především bohatý celodenní kulturní program, ve kterém vystoupí skupiny 5P Luboše Pospíšila, Mother s Angels, místní a regionální soubory a hned několik žádaných revivalových kapel. Aktivity a atrakce pro děti i tvůrčí dílny nabídne Dětská scéna domu dětí a mládeže Krasohled, po roce se na jarmarku opět objeví Ekoscéna. (Pokračování na straně 2) historie železnic, dbá na udržení technického stavu exponátů, sběr odpadků a odplevelování areálu. V nejbližších dnech bude skanzen doplněn o další exponát získaný bezplatně z depa v České Třebové, který uvedli do původního stavu žáci naší automobilní průmyslovky. Jedná se o vodní jeřáb, který sloužil k zásobování parních lokomotiv vodou, uvedl 1. místostarosta Karel Crhonek, který věří, že rozšířená expozice přiláká ještě větší zájem nejen cyklistů, ale i cestujících projíždějících vlaků, a Zábřeh i jeho okolí se tak může těšit na více návštěvníků. Na hody se žehnalo znaku a praporu Zábřežské hody spojené se svátkem sv. Bartoloměje se letos nesly v duchu připomínky 760 let výročí města. Tradiční hodovou bohoslužbu v neděli 24. srpna v děkanském chrámu celebroval rektor poutní svatyně na Hoře Matky Boží v Králíkách P. Karel Moravec za přítomnosti vedení města a zastupitelů. V rámci slavnostní mše svaté došlo také poprvé na žehnání městských insignií znaku, který přinesli zábřežští skauti, Informace z města a praporu, se kterým přišel velitel městské policie doprovázený hasiči. Po bohoslužbě poděkoval P. Moravcovi i zábřežskému děkanu Františku Eliášovi starosta František John, který vyzvedl také dobrou spolupráci města a farnosti. Hody pokračovaly odpolednem v Katolickém domě, kde byl pro veřejnost připraven Farní den, který nachystal Spolek Metoděj, Orel a mateřské a rodinné centrum Hnízdo. (mk) Volební speciál vyjde 1. října Možnost představit své kandidáty a programy v zábřežském zpravodaji dostaly rozhodnutím rady města politické subjekty ucházející se v Zábřeze o hlasy voličů v komunálních volbách. Ty se uskuteční 10. a 11. října, od středy 1. října bude do schránek distribuován Volební speciál. V něm kromě představení jednotlivých kandidátek naleznou čtenáři i základní informace o volbách, jak volit atd. Farmářské trhy. Poslední Farmářské trhy letošního roku se uskuteční ve středu 24. září od 9 do 16 hodin na Masarykově náměstí. Uzavírka Hoštejn Tatenice. Dlouhodobá uzavírka silnice spojující Hoštejn s Tatenicí bude zahájena pravděpodobně od 22. září a potrvá až do srpna příštího roku. Aktuální stav uzavírky řidiči zjistí na či www. zabreh.cz a rovněž na webu celostátních uzavírek. Voliči, pozor na změny v okrscích Městský úřad upozorňuje voliče volebního okrsku č. 4, kteří jsou zvyklí volit v budově základní umělecké školy na Sušilově ulici 41, že volební místnost bude přemístěna do budovy Katolického domu, Sušilova 38. Jedná se o voliče trvale hlášené na ulicích Krumpach, Malá Strana, Morávkova, Nad Lihovarem, Sušilova, U Bořin, Valová a U Horního rybníka. Od 1. ledna letošního roku došlo ke změnám obvodu volebních okrsků. Voliči hlášení k trvalému pobytu na ulicích: U Vodárny nově okrsek č. 1 (Plavecký areál Zábřeh, Oborník 39); Zahradní nově okrsek č. 3 (ZŠ B. Němcové 15); U Horního rybníka nově okrsek č. 4 (Katolický dům, Sušilova 38); Strejcova, Svobodov nově okrsek č. 6 (ZŠ Školská 11); Javorová, Květinová nově okrsek č. 7 (ZŠ Severovýchod 26); Dvorská nově okrsek č. 8 (DPS, Nerudova 7); Na Křtaltě, Sadová, Leštinská nově okrsek č. 10 (Zábřežská kulturní, ČSA 1). Volební místnost z budovy Masarykovy školy na Školské ulici je z důvodů rekonstrukce přesunuta do Domu s pečovatelskou službou (DPS), Nerudova 7. SULKO vyráží opět na jarmark Společnost Sulko je v Zábřehu v povědomí především díky výrobě kvalitních oken. Letos na jaře se poprvé prezentovala i na Májovém jarmarku. Návštěvníkům nejen představila svou činnost, ale také je pobavila. Nyní se Sulko opět chystá na Masarykovo náměstí mezi návštěvníky Zábřežského kulturního jarmarku, a to 27. září. Okno je nejen okem domova, ale na prezentačním stánku se stalo rámem pro netradiční snímky v duchu Havaje. Pamětní fotografie si nechaly v Sulko rámu zhotovit spokojené rodiny s dětmi. Nechyběl ani dětský koutek, kde se malí návštěvníci bavili vymalováváním okénka. Za to získali odměnu a balónek. Podzimní prezentace na zábřežském jarmarku se ponese v obdobném duchu, navíc čeká na malé návštěvníky novinka malování na obličej. Sulko je známé v tuzemsku jako tradiční český výrobce kvalitních oken. V Zábřehu zaměstnává na 350 lidí. Podzimní jarmark je příležitostí představit Sulko tisícům návštěvníků jako společnost, která je dnes již neodmyslitelnou součástí regionu.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 16/2014 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém zasedání 19. srpna mimo jiné usnesla na následujících materiálech: Schválila finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši Kč na činnost občanskému sdružení Babybox pro odložené děti STATIM a Kč Spolku Metoděj na úhradu části nákladů na dopravu do chorvatské Poreči na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. Souhlasila s nominací Jitky Václavíkové na cenu Senior roku 2014 za Klub důchodců města Zábřeh. Souhlasila s postupným nákupem elektrické energie a zemního plynu pro všechna odběrná místa v majetku města a jeho příspěvkových organizací na léta 2015 a 2016 formou výběrového řízení prostřednictvím firmy ENSYTRA s. r. o. za cenu Kč měsíčně. Souhlasila s opravou volného městského bytu velikosti v bytovém domě Kosmonautů v předběžné ceně oprav Kč. Schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu střešní krytiny a rekonstrukci zateplení stropu MŠ Zahradní v ceně Kč bez DPH. Schválila hodnotící komisí doporučené pořadí nabídek pro provedení veřejné zakázky přechod v ulici Havlíčkova. V soutěži zvítězila nabídka společnosti EKO servis v ceně Kč bez DPH. Vzala na vědomí zaregistrování nového místa sběru zářivek a svítidel v areálu Separexu na Leštinské ulici. Pardubická folková legenda podpoří klienty Okýnka Prostřednictvím bubnů a perkusních nástrojů chtějí komunikovat klienti denního stacionáře Okýnko. Pořídit si je budou moci díky benefici, která proběhne koncem září. Na ní zahraje a klienty zároveň podpoří známá folková kapela Marien. Již potřetí se se začínajícím podzimem uskuteční akce Babí léto s Charitou. Letos poprvé však bude mít benefiční ráz. Ze získaných prostředků chceme pořídit pro uživatele Okýnka nové bubny djembe a perkusní hudební nástroje. Společné bubnování rozšíří možnosti neverbálního vyjadřování klientů, posílí jejich sebevyjadřování a pomůže jim relaxovat, objasnila cíl benefice Jana Skalická z Charity. Akce proběhne v pátek 26. září od 15 hodin v amfiteátru před zámkem. Vedle kapely Marien, vystoupí také leštinské Velmi krátké vlny. Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší. Děti se mohou těšit na skákací hrad, hry, soutěže a tvoření. Spirála se od září znovu rozjíždí OS Spirála, poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum zve děti i dospělé na další akce. Od 15. září se na adrese 28. října 667/3 pravidelně každé pondělí budou scházet děti při výtvarných činnostech a bubnování. Dospělí, ale i žáci a studenti mají možnost zapojit se do skupiny zaměřené na rozvoj myšlení, paměti i posílení orientace ve vlastním životě a seznámí se tak s metodou instrumentálního obohacení R. Feuersteina. V sobotu 4. října zve Spirála pedagogy MŠ na vzdělávací kurz Stimulační program pro předškoláky Maxík. Tohoto programu, a tím také přípravy na školní docházku, se mohou účastnit po celý rok také rodiče s dětmi. Pozornost je věnována i dětem s poruchou učení a ADHD. Informace na nebo na čísle Počet prvňáčků se opět radikálně zvedl V pondělí 1. září tak jako každý rok vyrazily i v Zábřehu stovky dětí do škol a školek. Demografický boom zjevně pokračuje, do lavic zasedlo mj. 185 prvňáčků, což je o 35 víc než loni a dokonce o 55 víc než v roce Pavel Taussig převezme klíč od městských bran ve filmovém klubu Městská sociální zařízení spustila nové webové stránky Po Perle se začalo bourat i v areálu Hedvy Poté, co postupně mizí budovy bývalého závodu Perla, došlo i na areál další bývalé zábřežské textilky, a to Hedvy. Obdobně jako v případě Perly, která se stala útočištěm pochybných existencí, i v Hedvě jdou k zemi haly, které už skoro dvacet let neslouží svému účelu. Jejich využití jako bydlení, naleziště kovů a paliva vyhovovalo pouze bezdomovcům. Opuštěné sklady se tak opakovaně staly místem, kde museli zasahovat hasiči a policie poté, co vzplály některé z dřevěných nástaveb a přístavků hal. Demolice se týkají samozřejmě Přitom v době největšího propadu počet dětí nastupujících v Zábřehu do prvních tříd klesal až ke stovce. Na ZŠ B. Němcové a ZŠ Školská otevřeli po třech prvních třídách, na Severovýchodě dvě třídy a v ZŠ R. Pavlů na Skaličce uvítali deset prvňáčků. Postupně roste také celkový počet žáků ve školách, do kterých míří desítky dětí demograficky silných ročníků z okolních malotřídek. Například na ZŠ B. Němcové tak vzrostl počet žáků ze 485 na 520. První školní den slavnostně zahájili na všech školách, na ZŠ Školská přivítal prvňáčky kromě ředitele školy také starosta František John. (mk) Symbolický klíč od bran města Zábřeh převezme v úterý 16. září v sále kina Retro filmový historik a publicista Pavel Taussig. Město jeho dětství a mládí ho tímto ceremoniálem přivítá ve společnosti čestných občanů. Bude teprve šestnáctou takto oceněnou osobností, rozhodli o tom na svém červnovém zasedání zábřežští zastupitelé. Setkání s absolventem zdejšího gymnázia se uskuteční na půdě filmového klubu. Diváci se mohou těšit na ukázky z Taussigovy filmové a publicistické tvorby, střípky ze života a především zajímavé povídání, které povede Miroslav Macek, přiblížila program večera šéfka biografu Věra Smrčková. Pavel Taussig prožil dětství v Zábřehu. Pod vlivem svého otce, nadšeného ochotníka, odmalička inklinoval k divadlu, k této vášni se v dospívání přidružilo sportování, věnoval se vrcholově lehké atletice, byl dorosteneckým reprezentantem. Po vystudování gymnázia v roce 1967 absolvoval dějiny a teorii literatury, divadla a filmu na Univerzitě Palackého, kde po sametové revoluci přednášel dějiny českého filmu. Dlouhodobě se zabývá historií české kinematografie a jejími osobnostmi. Publikoval stovky popularizačních článků a studií, napsal řadu knižních monografií. Autorsky se podílel na různých pořadech České televize a dokumentárních filmech. Je mj. autorem námětu Svěrákovy oscarové komedie Kolja. Zahrál si také v několika filmech a televizních inscenacích. Pro Českou televizi připravil v roce 2008 dokument Tajemství kufru o Arnoštu Valentovi, studentovi zábřežského gymnázia a organizátorovi slavného útěku ze zajateckého tábora v Saganu. O rok později natočil půlhodinový dokument o zábřežském gymnáziu, kterým i provázel. Taussig se dodnes podílí na kulturním životě města. Několikrát byl členem odborné poroty festivalu Welzlovo filmobile a moderoval i besedy s osobnostmi české kinematografie pořádané v kině Retro. Setkání s touto významnou osobností, které se koná u příležitosti 760 let města Zábřeh, má začátek v hodin. Vstupenky lze zakoupit v obvyklých prodejních místech Zábřežské kulturní. Městská sociální zařízení spustila v úterý 26. srpna provoz svých zbrusu nových webových stránek s adresou msz.zabreh.cz. Nejviditelnější změnou prošel design stránek, který je sjednocen s logem města. Stránky jsou také modernější a přehlednější. Občané zde naleznou základní informace o azylových domech Domov pro matky s dětmi, Azylový dům pro muže a ženy a chráněných bydleních Domov penzion Hněvkov a Domov penzion Zábřeh. Zájemci o bydlení i široká veřejnost mají možnost dozvědět se, pro koho jsou zařízení určena a jaké poskytují služby. Ve fotogalerii si návštěvníci webových stránek mohou prohlédnout prostory zařízení i fotografie z uskutečněných aktivit. U každého zařízení jsou k dispozici dokumenty ke stažení, kde si mohou žadatelé stáhnout žádosti, formuláře k potvrzení od lékaře, ceníky či letáky. Stránky jsou doplněny kontakty na jednotlivá zařízení sociálních služeb i jejich pracovníky. Město je zřizovatelem čtyř uvedených sociálních zařízení a samostatný odkaz je tedy rovněž na stránkách města www. zabreh.cz v sekci Služby města. pouze nevyužitých prostor, v někdejším areálu funguje několik firem, část obhospodařuje zábřežská organizace Českého rybářského svazu. (mk) Oslavy 760 let města vyvrcholí jarmarkem a setkáním Hanáků (Dokončení ze strany 1) Ta bude zaměřena na propagaci třídění odpadů i aktivit plaveckého areálu. Atrakcí, na podobných akcích nevídanou, se jistě stane desetimetrový bazén s možností vyzkoušet si v něm aquazorbing. EKO servis na své scéně nabídne také řadu aktivit pro děti a pro dospělé možnost odnést si tašku na separovaný odpad zdarma. Programovou nabídku letos doplní hned několik novinek. Infocentrum nabídne poučení i zábavu pro děti i dospělé ve stánku připomínajícím 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, kino Retro filmovou scénu s řadou snímků mapujících novodobou historii města i nejvýznamnější akce letošního roku oslav. Poprvé se objeví také stánky nabízející ochutnávku potravin oceněných značkou Regionální potravina Olomouckého kraje. V neděli 28. září ulice města ožijí už od ranních hodin vystoupením dechovkových souborů či průvodem krojovaných účastníků letošního setkání Hanáků. Duchovní rozměr setkání dodá slavnostní mše svatá, kterou v kostele sv. Bartoloměje doprovodí mužský pěvecký sbor Rovina. Slavnostního zahájení akce, která se koná pod záštitou ministra zemědělství a za finanční podpory Olomouckého kraje, se ujme před polednem hejtman Jiří Rozbořil. Poté na dvou pódiích na Masarykově náměstí odstartuje přehlídka hanáckých krojů, vystoupení souborů a především Hanácká svajba velkolepá rekonstrukce nejvýznamnější události v životě Hanáků. Odpolední program na hlavní scéně pak bude patřit cimbálové muzice Bukovinka a Brněnskému rozhlasovému orchestru lidových nástrojů. Po oba dny bude možné navštívit expozice muzea v Domě Pod Podloubím, Farní muzeum v kostele sv. Bartoloměje, expozici regionálních pověstí v zámeckém sklepení či výstavu maleb Alexandra Mosio v Galerii Tunklův dvorec. V neděli se lidové a dechové muziky představí také v zahradní restauraci Pod Kaštany a v rámci akce Svatováclavský bramborák v Katolickém domě. Hráz na Lesnici už zas hyzdí černá skládka Oddělení životního prostředí vzhledem ke stále se množícím případům zakládání tzv. černých skládek apeluje na občany, aby plně využívali systému a služeb odpadového hospodářství. Ten jim mimo jiné umožňuje bezplatně odkládat velkoobjemový odpad, elektroodpad, bioodpady apod. v rámci sběrových sobot na středisku Separex, Leštinská 36 (úplné informace na Za odstranění černých skládek včetně odpadu uloženého mimo sběrné nádoby (kontejnery, popelnice) vynakládá město ročně nemalé prostředky, které se promítají do poplatku za komunální odpad. Zdaleka ne posledním případem jsou černé skládky na hrázi na Lesnické ulici. Tuto lokalitu a zároveň významný krajinný prvek na jaře zbavili odpadů studenti VOŠ SŠA Zábřeh. V současné době je zde ale opět vyhozeno množství sádrokartonových tabulí, které tu zanechal zatím neznámý pachatel, jenž se svou činností vystavil riziku značné pokuty. Tímto odbor životního prostředí vyzývá občany, aby při zjištění jakékoliv protizákonné činnosti nejen na Lesnické ulici, ale i kdekoliv jinde ve městě neprodleně volali linku městské policie 156.

3 Zábřeh 16/2014 INZERCE strana 3 Nově otevřená prodejna! Rostislav Janíček Havlíčkova 544/24, Zábřeh Tel.: IČO: DIČ: CZ LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH (naproti supermarketu Albert) Otevírací doba: pondělí - pátek 7:30-17:00, sobota 8:00-11:00 Ušetříte až 50,- Kč platí při výdeji léku vázaného na lékařský předpis, hrazeného ze zdravotního pojištění. Sébium Moussant Čistící pěnivý gel na aknózní pokožku Původní doporučená prodejní cena 339 Kč vč. DPH Prodej maximálně 1 kus / 1 osoba / 1 den.

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 16/2014 KADEŘNICKÉ A NEHTOVÉ STUDIO PERLA VILA PERLA, 28. ŘÍJNA 6, ZÁBŘEH (Facebook kadeřnictví Perla Zábřeh) PÉČE O NEHTY JANA KOMENDOVÁ (modeláž, gel lak, P- shine) NOVINKA airbrush PÉČE O VLASY ŽANETA BÁRTOVÁ (tradiční vlasové služby) NOVINKA BRAZILSKÝ KERATIN KURZ ANGLIČTINY V ZÁBŘEZE roční kurz od do (38 týdnů). Začátečníci, středně a více pokročilí. Vždy ve čtvrtek - začátečníci: 17:15 18:15 hod. pokročilí: 18:20 19:20 hod. CENA: Kč = roční školné, 89 Kč/lekce. Přihlášky a informace: záložka: skupinový kurz Účastnící obdrží CERTIFIKÁT! VÝPRODEJ 25 Kč/ks Hrabárna, převážně textilu a obuvi SecondHand od velkoobchodníka Kulturní dům Zábřeh 15. ZÁŘÍ od 9 do 17 hodin Průběžné doplňování zboží. Děkujeme za váš nákup.

5 Zábřeh 16/2014 INZERCE strana 5 Společnost MBG, spol. s r.o., Zábřeh, vypisuje výběrové řízení na pozici: ZÁMEČNÍK SVÁŘEČ Požadujeme: platný svářečský průkaz CO2 TIG (ZK 141 netavící elektroda) výhodou Více na nebo tel , Prázdniny skončily a tím i výpomoc studentů-brigádníků. Proto přijmeme a hledáme PERSONÁL na hlavní PP i výpomoc! Tel.:

6 strana 6 INZERCE Zábřeh 16/2014 Ekolamp učí děti třídit odpad Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program RE- CYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají kolektivní systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do kterého se zapojilo již více než 3200 škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit a recyklovat odpady vysloužilé zářivky, malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu. Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou? Na ekologii hravě Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV.cz. Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a při tom všem se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich na návštěvu, nudit se nebudete. Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť, nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na městských úřadech a institucích, ale i v řadě fi rem. Díky recyklaci se daří použít více než 95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve výrobě. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na

7 Zábřeh 16/2014 KULTURA A SPORT strana 7 Na Skaličce se představí špičková výtvarnice Zámek na Skaličce otevře podzimní sezónu v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 13. září. V 15 hodin obohatí jejich nabídku vernisáží výstavy Kamily Ženaté nazvanou Každý les je trochu tajemný. Rodačka z Čáslavi v současné době vytváří hlavně náročné multimediální kompozice. Pracuje s textem, videem, fotografií, obrazem i zvukem. Vystavovala v Německu, Japonsku či Holandsku. Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách tuzemských i zahraničních. Loni byla Kamila Ženatá nominována časopisem Art and Antique mezi desítku nejvýznamnějších osobností ve výtvarném umění v České republice za projekt Ženský dvůr realizovaný v Památníku Terezín a Centru současného umění DOX v Praze. Výstava bude zahájena za hudebního doprovodu Terezy Ženaté a Martina Krče, navštívit ji bude možné každou říjnovou neděli v době od 14 do 18 hodin až do 2. listopadu. V Barborce zazní Mozartova Korunovační mše Smíšený pěvecký sbor Carmen Zábřeh uvede v pátek 19. září v kostele sv. Barbory koncert v rámci oslav 760 let města. V podání sboru a jeho sólistů zazní vokální skladby např. B. Smetany, P. Ebena, F. Macka, L. Beethovena, L. Janáčka a dalších autorů. Zajímavý zážitek nepochybně přinese i sborové podání obou slok české národní hymny (druhá sloka je téměř neznámá). Vyvrcholení koncertu nabídne provedení známého díla W. A. Mozarta Korunovační mše, náročné dílo bude uvedeno s varhanním doprovodem. Program koncertu, nad kterým převzal záštitu starosta města František John, začíná v 18 hodin a slibuje nevšední zážitek. Vstupné je dobrovolné. Zábřežské mažoretky dovezly tituly mistryň a vicemistryň světa Hned na dvě mistrovství světa zamířily a hromadu medailí dovezly zábřežské mažoretky. Ty ze sdružení Mažoretky Zábřeh vyrazily do Prahy na mistrovství světa v mažoretkovém sportu, kde vybojovaly tři tituly mistrů světa. První získala velká skupina v juniorské kategorii se soutěžní skladbou Piti Piti Pa. Zlatě zazářila také šestice juniorek a zlato získala i show Módes Róbes v kategorii velkých skupin. Zábřeh se pyšní zvláštností první muž startující poprvé ve dvacetileté historii mažoretkové federace v sólové disciplíně baton je zábřežský Filip Rossler. Skvěle provedená skladba ho vynesla mezi špičku a neztratil se ani mezi děvčaty ve stejné věkové kategorii. To Skupina Daren ze Spolku Metoděj se posledních pět srpnových dní zúčastnila mistrovství Evropy a mistrovství světa v chorvatské Poreči. V konkurenci tří tisíc mažoretek ze šestnácti států tří kontinentů se děvčata rozhodně neztratila. Se šesti nominovanými skladbami se vždy umístila mezi prvními osmi. V miniformacích kategorii solo pompom senior obsadila Renata Švubová 2. místo, a získala tak titul 1. vicemistryně světa i Evropy. Stejné umístění vybojovala v kategorii trio pompom senior sestava Švubová, Grúzová, Němcová. V kategorii miniformace pompom senior získala děvčata 4. místo na světě i v Evropě, když jim medaile utekla o pouhých 0,05 bodu. Výstavní sezónu 2014/2015 zahájila Galerie Tunklův dvorec představením díla Alexandera Mosia. Ten dnes žije a pracuje střídavě v Praze a v Bašce na Frýdeckomístecku. Výtvarné sklony projevoval od útlého věku, postupně prošel ateliéry E. Servátkové, E. Rožnovského, J. Konderly, jeho další studia byla spojena s pobytem v Praze. Na pracovišti ve Výstavní sezónu u Tunkla zahájily krajiny Frýdlantu nad Ostravicí se seznámil se smaltéřskou tvorbou. Počátky Mosiovy tvorby jsou spojeny především s figurální tvorbou, později u něj převažují abstrakce a v současné době hrají významnou roli krajiny, které vystavuje i v Tunklově dvorci. Záběr jeho děl je velmi široký část tvoří oleje ze Skotska, kde jeho krajinářská tvorba odstartovala. Podobně nechybí obrazy z francouzské Provence, Benátek, ale i Prahy či z nedalekého okolí. Hlavní roli hraje v díle Alexandera Mosia světlo. Od prudkých letních paprsků až po hrozivá bouřková mračna. Kromě olejů jsou zde představeny i výtvarníkovy akvarely a y. V minigalerii pak výstavu, která je u Tunkla k vidění do konce září, doplňují práce sedmi absolventů výtvarného oboru zábřežské ZUŠ. (mk) Výstava o Žerotínech se uskuteční pod širým nebem V pátek 19. září bude veřejnosti netradičně představena výstava o panském rodu Žerotínů. Vernisáž proběhne přesně v hodin ve věži kostela sv. Barbory po slavnostním zvonění zvonem z roku 1614, poté se návštěvníci přesunou ke komentované prohlídce panelů instalovaných při severní straně zábřežského zámku. Obě místa jsou s rodem Žerotínů chal totiž před 400 lety pořídit Ladislav Velen ze Žerotína spolu se svou manželkou v době, kdy byl držitelem zábřežského zámku jako sídla rozsáhlého panství. Na přípravě výstavy iniciované městem Přerov se vedle dalších měst, se kterými je rod Žerotínů spjat, podílela taktéž zábřežská radnice. Panely budou instalovány pod širým nebem a veřejnosti přístup- spojená, zvon v horním kostele nené do konce října letošního roku. Dny evropského dědictví otevřou památky návštěvníkům Druhý zářijový víkend bude v Zábřehu patřit památkám. Ve městě a jeho okolí se v sobotu 13. a v neděli 14. září za finanční podpory Města Zábřeh uskuteční Dny evropského dědictví (EHD). Akce začne na Zábřežsku již v pátek 12. září, v 18 hodin se uskuteční slavnostní zahájení na nádvoří a ve sklepích zábřežského zámku. Ve sklepení je v rámci oslav 760. výročí města k vidění expozice místních a regionálních pověstí. Pořadatelé Dnů evropského dědictví letos věnovali pozornost také kostelu svatého Bartoloměje, který slaví 260 let od svého vzniku. Při této příležitosti jsme připravili výstavu věnovanou dějinám farního kostela. Dějiny chrámu v ní budou zasazeny do kontextu důležitých milníků vývoje města, s nímž vždy tvořil neodmyslitelný celek, řekl koordinátor EHD na Zábřežsku Petr Krňávek. Dny evropského dědictví jsou v Zábřehu také přehlídkou nasazení jednotlivců i organizací vlastnících a spravujících památky. Akce evropského rozměru přináší místním i turistům příležitost setkat se v historickém prostředí. Všechny zveme na tradiční zahájení na zábřežském zámku či na výstavu o rodu Žerotínů uspořádanou při příležitosti 760. narozenin města Zábřehu a 400 let zvonu sv. Barbory, uvedl starosta František John. Do Dnů evropského dědictví se letos ve městě a okolí zapojí dvanáct památek: zábřežské muzeum, kostel sv. Bartoloměje s farním muzeem, kostel sv. Barbory, morový sloup, kašna na Masarykově náměstí, zábřežský hrad a zámek, kostel Církve československé husitské, zámek na Skaličce, Šubrtova kaple, železniční skanzen u Lupěného, renesanční tvrz v Nemili a hrobka Bukůvků v Postřelmově. Bližší informace na wz.cz. Také na podzim budou Zábřeh bavit hvězdy Plejáda hvězd navštíví na podzim kulturní dům. Série mimořádných koncertů a akcí, na nichž se představí například první dáma českého písničkářství Radůza, lídr skupiny Kabát Pepa Vojtek, legenda naší hudební scény Václav Neckář nebo cestovatel Jirka Kolbaba, odstartuje již v sobotu 14. září divadelním představením Hlava v písku, které nabídne především skvělé herecké výkony Jana Potměšila a Ivany Chýlkové, Tentýž den Zábřežská kulturní zahájí prodej vstupenek na další divadelní kus černou komedii Kutloch s Bobem Kleplem, Filipem Blažkem, Kryštofem Hádkem a Michalem Slaným. Divadelní sezonu pak v Zábřehu uzavře 3. prosince titul královéhradeckého Klicperova divadla Koule v hlavní roli s Pavlou Tomicovou. Již nyní dolaďujeme program na divadelní sezonu 2015 tak, abychom mohli od začátku listopadu nabízet abonentky. Ty předplatitelům zajistí především stálé místo v hledišti a výraznou slevu na vstupném, uvedl Zdeněk David. Hitem říjnového programu bude nepochybně improvizační show pánů Michala Suchánka, Richarda Genzera, Igora Chmely a Ondřeje Sokola v pořadu Partička. Kvůli velkému zájmu byl zahájen prodej vstupenek na další, odpolední, představení. Listopad lze nazvat festivalovým měsícem. O víkendu 7. až se v Zábřehu sejde elita českých ochotnických souborů na první části divadelní přehlídky O Václava 2014, 22. listopadu jsou zváni do kina Retro příznivci zimních sportů na oblíbený Snow Film Fest a poslední listopadový víkend se v kulturním domě a poté v kostele sv. Bartoloměje sejdou pěvecké sbory na dalším ročníků přehlídky Kálikův podzim. Listopad nabídne i zajímavé generační setkání: o státním svátku koncert zpěváka a populárního herce Ondřeje Brzobohatého s doprovodnou kapelou a o čtyři dny později koncertní vystoupení legendy Václava Neckáře v doprovodu neméně legendární kapely Bacily. Informace o kompletní programové nabídce Zábřežské kulturní lze získat na webové stránce kulturak.info, kde si lze také zarezervovat vstupenky. KRÁTCE Florbal v Sokole Sokol Zábřeh zve všechny zájemce o florbal. Tréninky chlapců i dívek ve věku 6 13 let probíhají každé úterý od hodin, zájemců ve věku let od 17 hodin. Tréninky začaly 9. září, další informace na Podzimní putování s Metodějem Spolek Metoděj připravuje na sobotu 20. září tradiční podzimní výlet do Prahy. Pro účastníky výletu je připravena komentovaná prohlídka dalších pamětihodností hlavního města Ovocného a Uhelného trhu, Obecního domu, Kotců a Betlémské kaple. Sraz na nádraží ČD v 7.30 hodin, plánovaný návrat v hodin. Přihlášky do 14. září na telefonu paní Hedrichová. Pouť s Hnízdem do Hoštejna Mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve v sobotu 20. září na společné putování do Hoštejna. Sraz pěších výletníků bude u Šubrtovy kapličky ve 12 hodin. V Hoštejně možnost návštěvy místního muzea nebo slavení mše v 15 hodin. Poté v 16 hodin opékání špekáčků (vezmi s sebou) a hry a zábava pro malé i velké. Tradičně soutěž pro tatínky s dětmi ve výstupu na hoštejnský hrad. Výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie, i pro nejmenší v kočárku. Taneční odpoledne s Moravskou veselkou V neděli 21. září nabídne kulturní dům další taneční odpoledne, tentokrát s krojovanou dechovou hudbou Moravská veselka ze Sušic u Přerova. Tanečním odpolednem, které je určeno nejen pro milovníky české a moravské lidové písničky, přítomné provede herec a moderátor Vladimír Hrabal. Zábřežská kulturní nabízí již nyní vstupenky na pokračování cyklu Šlágr v Zábřehu: v neděli 26. října potěší nejen Zábřežské vystoupení kapely Kozlaňáci, známější pod názvem Kozlovka. Peklo v žulových lomech Česká křesťanská akademie připravila na úterý 23. září v 18 hodin v Katolickém domě přednášku Petra Pokorného nazvanou Mauthausen, Flosssenbürg Peklo v žulových lomech. Petr Pokorný spolupracuje s památníkem Flossenbürg na sestavování poválečných osudů vězňů a v Mauthausenu každoročně s přáteli pořádá pietní akt za zavražděné v nacistických koncentračních táborech. Letečtí modeláři zvou Letecko-modelářský kroužek v Zábřehu zahajuje svou činnost ve čtvrtek 25. září v 16 hodin v klubovně v Katolického domu (první patro), ulice Sušilova 38. Noví zájemci, kteří v tomto školním roce dosáhnou alespoň deseti let, se mohou přihlásit na tel: u p. Janů nebo osobně pravidelně každý čtvrtek v klubovně kroužku. Partička se představí dvakrát Komediální pořad Partička odehrají pánové Genzer, Suchánek, Sokol a Chmela 14. října v Zábřehu hned dvakrát. Zájem o Partičku je tak velký, že jsme se rozhodli nasadit i mimořádné odpolední představení. To začne o půl šesté večer, sdělil produkční Zábřežské kulturní Vratislav Jarmar. Vstupenky lze zakoupit v infocentru nebo on-line prostřednictvím prodejního systému Ticketstream.

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 16/2014 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 11. září Klub důchodců města Zábřeh Pátek 12. září VELKÉ LOSINY MARŠÍKOV SOBOTÍN Vedoucí p. Přivrátilová, Odjezd ČD, 7:26 BESEDA S PRACOVNÍKY ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE Prezentace poznatků inspektorátu ČOI z kontrolní činnosti předváděcích akcí. Pořádáno pro všechny občany města seniorského věku. Klub důchodců, Nerudova 7, 13:30 EVA PETRŮJOVÁ: EVINO JABLKO Vernisáž výstavy maleb. Výstava potrvá do Muzeum Zábřeh, 17:00 AMAHORO BURUNDI Vernisáž výstavy fotografií Elišky Maradové z Burundi. Výstava potrvá do Galerie kina Retro, 17:00, vstupné dobrovolné ve prospěch projektu Knihomol v Buraniru BURUNDI ANEB JAK TO BYLO DÁL Druhá netradiční cestovatelská přednáška s lékařkou Eliškou Maradovou. Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné ve prospěch projektu Knihomol v Buraniru STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA Životopisný/dokumentární, přístupný, české znění, Česko 2014, 75 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Slavnostní zahájení Dnů EHD starostou města. Nádvoří a sklepy zámku Zábřeh, 18:00 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D Akční/krimi/thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 103 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Sobota 13. září ROZHLEDNA HÁJ ŠUMPERK BLUDOV Vedoucí p. Balcárková, Odjezd ČD, 7:49 TJ Sokol Zábřeh Neděle 14. září SK SULKO Zábřeh DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (sobota 13. září a neděle 14. září) Muzeum Zábřeh Dům Pod Podloubím Otevřeno v sobotu a v neděli 9:00 12:00 a 12:30 17:00 Renesanční hrobka v Postřelmově Otevřeno jen v sobotu 10:00 12:00 a 13:00 17:00 Farní muzeum, farní kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Barbory, hrad a zámek, kostel Církve československé husitské Otevřeno v sobotu 10:00 12:00 a 13:00 17:00, neděle 10:00 12:00 Zámek Skalička Otevřeno v sobotu a v neděli 14:00 18:00 Renesanční tvrz v Nemili Otevřeno v sobotu 10:00 17:00, neděle 10:00 15:00 Šubrtova kaple, železniční skanzen, morový sloup a kašna na Masarykově náměstí Volně přístupné TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ V TENISU Turnaj proběhne září. Více na Areál Sokolovny Zábřeh KAMILA ŽENATÁ: KAŽDÝ LES JE TROCHU TAJEMNÝ Vernisáž výstavy. Zámek Skalička otevřen do konce října každou neděli 14:00 18:00. Více informací na Zámek Skalička, 15:00 POŠŤÁK PAT Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, Velká Británie 2014, 88 min. DÁRCE Fantasy/sci-fi/drama, od 12 let, titulky, USA 2014, 89 min. POŠŤÁK PAT Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, Velká Británie 2014, 88 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč Kino Retro, 20:00, 120 Kč Kino Retro, 15:00, 100 Kč SK SULKO ZÁBŘEH SK HS KROMĚŘÍŽ Městský stadion Zábřeh, 16:00 EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 Akční/thriller/dobrodružný, od 12 let, titulky, USA 2014, 126 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč HLAVA V PÍSKU Netradiční komedie ze současnosti. V hlavních rolích Jan Potměšil a Ivana Chýlková. Velký sál KLUBu, 19:00, 280 a 320 Kč SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D Akční/krimi/thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 103 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Úterý 16. září TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ Úvodní informativní schůzka účastníků kurzu tance a společenského chování pro začátečníky pod vedením manželů Evy a Petra Kolčavových, trenérů III. třídy tanečního sportu. Velký sál KLUBu, 16:30 VEČER S PAVLEM TAUSSIGEM Setkání s filmovým historikem a publicistou Pavlem Taussigem. Kino Retro, 19:30, 50 Kč Čtvrtek 18. září JAK PŘEŽÍT INFERNO (záznam z extrémní soutěže) Sdružení Beseda o sportu se sportovci. Témata: regenerace a vyšší výkon, životní energie, pohyb v každém věku, sportovců zdraví pro každého apod. Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné Pátek 19. září PO STOPÁCH ŽEROTÍNŮ Vernisáž výstavy proběhne po slavnostním zvonění zvonem z roku 1614 ve věži kostela sv. Barbory. Přesun ke komentované prohlídce panelů instalovaných při severní stěně zábřežského zámku. Veřejnosti přístupné do konce října. Kostel sv. Barbory, 15:00 SPS Carmen O KONÍCH A LIDECH Komedie/drama/romantický, od 15 let, titulky, Island/Německo 2013, 81 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU CARMEN Koncert pořádaný v rámci oslav 760 let města Zábřeh. Kostel sv. Barbory, 18:00, vstupné dobrovolné DÁRCE Fantasy/sci-fi/drama, od 12 let, titulky, USA 2014, 89 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč MEGA DISCO PARTY ELEMENTS OF SOUND První poprázdninová mega disco party! O skvělou zábavu se i tentokrát postarají DJ S ROSI, TWIN A VERONIKA a hosté. Obří laserová show. Velký sál KLUBu, 21:00 3:00, 60 Kč Sobota 20. září CHROPYNĚ ZÁMEK BÝVALÉ LÁZNĚ Vedoucí p. Kirchnerová, Odjezd ČD, 7:49 CASD SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku. Přihlášky na tel: , , do středy 17. září. Malý sál KLUBu, 9:00 10:30 PUTOVÁNÍ DO HOŠTEJNA Sraz pěších u Šubrtovy kapličky 12:00. V Hoštejně návštěva místního muzea nebo slavení mše svaté 15:00. Od 16:00 soutěže a hry pro děti i dospělé, opékání špekáčků. Obec Hoštejn OBRAZY A ZPRÁVY O IZRAELI V MINULOSTI I PŘÍTOMNOSTI Provází publicista a znalec Izraele Ludvík Švihálek. Modlitebna CASD, Postřelmovská 14, 15:00 TŘI BRATŘI Pohádka/rodinný, přístupno, české znění, Česko/Dánsko 2014, 86 min. LABYRINT: ÚTĚK Akční/mysteriózní/thriller/sci-fi, titulky, od 12 let, USA 2014, 114 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč Kino Retro, 20:00, 120 Kč Neděle 21. září MORAVSKÁ VESELKA Taneční odpoledne s krojovanou dechovou hudbou. Tradiční soutěže a losování o ceny. Odpolednem provází herec a moderátor Vladimír Hrabal. Velký sál KLUBu, 14:00, 130 Kč Stonožka BABÍ LÉTO POD KAŠTANY Zábavné odpoledne pro děti i dospělé plné her a písniček. Táborák a občerstvení zajištěno. Zahradní restaurace Pod Kaštanem, 14:00 LABYRINT: ÚTĚK Akční/mysteriózní/thriller/sci-fi, titulky, od 12 let, USA 2014, 114 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč DÍRA U HANUŠOVIC Komedie/drama, od 15 let, české znění, Česko 2014, 102 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč Úterý 23. září MŇAM POHÁDKY Pohádka Divadýlka Kuba Plzeň. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 35 Kč STARTOVÁNÍ V DDM Prezentace kroužků DDM Krasohled Zábřeh na školní rok 2014/2015. V případě hezkého počasí aktivity venku. Kontakt: R. Chudobová, DDM Krasohled Zábřeh, 13:00 18:00 MAUTHAUSEN, FLOSSENBŰRG PEKLO V ŽULOVÝCH LOMECH Přednáška s Petrem Pokorným. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné Středa 24. září FARMÁŘSKÉ TRHY ZÁBŘEH Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 VELKÁ VÁLKA : OBYVATELÉ ZÁBŘEŽSKA NA FRONTÁCH A V ZÁZEMÍ Vernisáž výstavy, která potrvá do 16. listopadu Muzeum Zábřeh, 17:00 O KONÍCH A LIDECH Komedie/drama/romantický, od 15 let, titulky, Island/Německo 2013, 81 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč POD ZEMÍ Thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 89 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Pátek 26. září BABÍ LÉTO S CHARITOU Charita Benefiční akce. Vystoupí kapely Velmi Krátké Vlny, Marien. Pro děti skákací hrad, hry. Bohaté Zábřeh občerstvení zajištěno. Amfiteátr před zámkem, 15:00, vstup zdarma Sobota 27. září MEIS Zábřeh SK SULKO Zábřeh TŘI BRATŘI Pohádka/rodinný, přístupno, české znění, Česko/Dánsko 2014, 86 min. LABYRINT: ÚTĚK Akční/mysteriózní/thriller/sci-fi, titulky, od 12 let, USA 2014, 114 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč Kino Retro, 20:00, 120 Kč ZÁBŘEŽSKÝ KULTURNÍ JARMARK Prodej jarmarečního zboží, ukázky tradičních řemesel. Dětská scéna, Ekoscéna, Filmová scéna v kině Retro mapující novodobou historii města i rok oslav 760 let Zábřeha. Po celý den pestrý kulturní program pro všechny generace. Bohatá nabídka občerstvení všeho druhu včetně tradičního burčáku, ochutnávka potravin oceněných značkou Regionální potravina Olomouckého kraje. Masarykovo náměstí, 9:00 24:00, vstup volný 10 LET S EVROPOU Den plný vědomostních soutěží, kvízů, her a aktivit pro děti i dospělé. Drobné odměny a sladkosti pro zúčastněné. Masarykovo náměstí (u hotelu Amco), 9:00 16:00 SK SULKO ZÁBŘEH 1. SK PROSTĚJOV Městský stadion Zábřeh, 16:00 POŠŤÁK PAT Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, Velká Británie 2014, 88 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč VÝCHOZÍ BOD Drama/sci-fi, od 12 let, titulky, USA 2014, 113 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč Dne 4. září oslavil 60. narozeniny pan Stanislav Klemš. Ať je každičký tvůj den štěstím a láskou naplněn. Vše nejlepší přeje manželka, syn a dcery s rodinami. Ruku už ti nepodáme, abychom tim mohli přát, jen kytičky na hrob dáme a budeme vzpomínat. dne 7. září jsme vzpomněli prvního výročí úmrtí naší milované babičky a prababičky Zdeňky Skaličkové. Stále na ni s láskou vzpomínáme a moc nám chybí. Manžel, dcera Jarka a syn Zdeněk s rodinami Dne vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Pavla Janů. S láskou vzpomíná manželka, dcera a sestra. Ostatní příbuzní, přátelé a kamarádi. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník.. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 17. září 2014.

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Číslo 21/2006 vydáno dne 8. 11. 2006 Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Vítězné politické uskupení Volba pro město odchází do opozice Do křesla starosty města usedne na nadcházející čtyři roky dosavadní

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj Prosinec 2014 / www.svitavy.cz letošní vánoční bohoslužby 2 novinky ve vodárenském lese 5 nebe, peklo, s krůčkem ráj 6 vánoce a advent v muzeu 11 David Šimek staronovým starostou Ve středu 5. listopadu

Více

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí rychnovský ZPRAVODAJ říjen 2012 ročník 39 Rychnovský jarmark bojoval s deštěm Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí Jak to bude s poplatky za odpady? l zprávy Co nového ve městě? Placení parkovného

Více

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara.

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. 2 Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. Replika historického letadla Blériot XI se veřejnosti představila

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více