ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK ZŠ Třemošnice, Internátní 217

2 OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku 2013/14 4 Zájmové útvary ve školním roce 2013/14 7 Údaje o žácích školy 8 Pracovníci školy ve školním roce 2013/14 9 Organizační struktura ZŠ Třemošnice 10 Úvazky ve školním roce 2013/14 základní škola 14 Úvazky ve školním roce 2013/14 ZŠ praktická 16 Ustanovené metodické týmy 17 Zápis žáků do 1. ročníku 18 Rozmísťovací řízení ve školním roce 2013/14 19 Prospěch a chování žáků ve školním roce 2013/14 20 Realizace výuky podle ŠVP ZV 22 Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání 24 Oblast působnosti výchovné poradkyně 25 Oblast působnosti kariérní poradkyně 25 Hodnotící zpráva prevence sociálně patologických jevů 26 Mezinárodní spolupráce 28 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy 29 Koncepce počítačové učebny a výuky informatiky 30 Školní zpravodajství, výroba školních novin 31 Činnost a zabezpečení školní družiny 32 Grantová činnost školy 34 Akce ve školním roce 35 Školní akce 36 Ekologické akce 44 Plán ekologické výchovy 46 Dopravní hřiště, koncepce dopravní výchovy 47 Sportovní akce během školního roku 48 Odměny 54 Spolupráce s dalšími partnery 55 Poslední inspekční zpráva 56 + příloha: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013

3 Činnost školy Činnost školy Charakteristika školy. Základní škola v Třemošnici je škola veřejná, plně organizována. Od je příspěvkovou organizací zřízenou usnesením Zastupitelstva města Třemošnice č. 38/2002. Navštěvují ji děti z Třemošnice a okolí. Škola, plně organizována s 1.-9.postupným ročníkem, poskytuje všem, kteří ji navštěvují, včetně dětí cizích státních příslušníků, základní vzdělání. Součástí ZŠ Třemošnice je i základní škola praktická. Vzdělávací koncepce pro školní rok Výuka ve třídách základní školy probíhala v a 6.-9.ročníku podle vzdělávací ho programu čj. 477/ ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro každého. Výuka základní školy praktické probíhala ve školním roce 2013/2014 v jedné třídě základní školy praktické. Žáci a ročníku základní školy praktické se vyučovali podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každého. Pracoval zde i asistent pedagoga. Celkem bylo na začátku školního roku 2013/2014 zapsáno 244 žáků. Školská rada. Školská rada byla zřízena usnesením Rady Města Třemošnice ke dni Předsedkyní je Ing. Jana Rychnovská, členy František Kučera, Mgr. Vladimíra Čajčíková, Mgr. Romana Čermáková a Mgr. Galina Vavrušková, Ing. Elena Tlustá. 3

4 Učební plán školy školního roku základní škola 1. stupeň 1. stupeň 1. ročník (počet hodin) 2. ročník (počet hodin) 3. ročník (počet hodin) 4. ročník (počet hodin) ZŠ Třemošnice 5. ročník (počet hodin) Předmět Škola pro každého Český jazyk * 8 + 1* 6 + 2* 7 7 Anglický jazyk Matematika * 4 + 1* 4 + 1* 4 + 1* Informatika * 1 Prvouka * - - Přírodověda * 2 Vlastivěda * Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova * Pracovní výchova Týdenní počet hodin *disponibilní časová dotace Učební plán školy školního roku základní škola praktická 1. stupeň 1. stupeň 1. ročník (počet hodin) 2. ročník (počet hodin) 3. ročník (počet hodin) 4. ročník (počet hodin) 5. ročník (počet hodin) Předmět Škola pro každého Český jazyk * 6 + 1* 6 + 1* Anglický jazyk Matematika * Informatika Prvouka * - - Přírodověda Vlastivěda * Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova * 3 + 1* 3 + 1* Týdenní počet hodin *disponibilní časová dotace 4

5 Učební plán školy školního roku základní škola2.stupeň 2.stupeň 6.ročník(počet 7.ročník(počet 8.ročník(počet 9.ročník(počet hodin) hodin) hodin) hodin) Předmět Škola pro každého Český jazyk 4 + 1* 3 + 1* * Anglický jazyk Německý jazyk * - Matematika * 3 + 1* 4 Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika * 2 Chemie * 2 Přírodopis 1 + 1* 1 + 1* 2 2 Zeměpis * 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví * 1 Tělesná výchova Práce s tech. materiály * Příprava pokrmů 1 - Světpráce Volitelné předměty * 0 +2* 0 + 4* Týdenní počet hodin *disponibilní časová dotace Poznámka: Volitelné předměty 7.ročník - 1 hod. Práce s počítačem 8. ročník - 2 hod., z toho : 1 hod. Cvičení z ČJ nebo Sport. hry 1 hod. Práce s počítačem 9. ročník - 4 hod., z toho: 2 hod. Sportovní hry 1 hod. Technické činnosti 1 hod. Práce s počítačem 5

6 Učební plán školy školního roku základní škola praktická 2.stupeň 2.stupeň 6.ročník(počet hodin) 7.ročník(počet hodin) 8.ročník(počet hodin) 9.ročník(počet hodin) Předmět Škola pro každého Českýjazyk * Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis * 1 + 1* Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis 1 + 1* 1 + 1* 1 1 Zeměpis 1 + 1* Hudební výchova Výtvarná výchova 1 + 1* 1 + 1* 1 1 Výchova ke zdraví Tělesnávýchova Pracovní výchova 5 + 1* 5 + 1* 5 + 1* 5 + 1* Týdenní počet hodin *disponibilní časová dotace 6

7 Zájmové útvary ve školním roce 2013/2014 Zájmové útvary: Přírodovědný kroužek pro 1. stupeň Výtvarný a keramický kroužek Dramatický kroužek Římsko-katolické náboženství pro 1. a 2. stupeň Aj konverzace, příprava na zkoušku KET Mediální kroužek Dopravní kroužek Sportovní kroužek florbal, volejbal pro 2. stupeň Sportovní kroužek florbal pro 2. stupeň (chlapci, dívky) Sportovní kroužek florbal pro 1. stupeň Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník Karate Modelářský kroužek Rybářský kroužek Minitaneční Hasiči Kopaná 7

8 Údaje o žácích školy Celkový počet žáků (počet chlapců a dívek) a jejich zařazení do tříd k Třída Třídní učitel/ka Celkem žáků Počet chlapců Počet dívek 1. E. Štolfová M. Holubová E. Čermáková M. Horní I. Šebelová Celkem 1. stupeň J. Lilková D. Němcová D. Pazderová J. Olexa Celkem 2. stupeň PŠ R. Čermáková Celkem prakt. třídy Celkem

9 Pracovníci školy ve školním roce 2013/2014 Jméno Pracovní zařazení Aprobace Lubomír MAREK ředitel František KUČERA zástupce ředitele Fy, Zpv Eva ČERMÁKOVÁ učitelka ročník Romana ČERMÁKOVÁ učitelka Marcela HOLUBOVÁ učitelka ročník ročník, Tv + škol. management, FSII pro vedoucí pracovníky spec. pedagogika, 1. stupeň Jitka HORČIČKOVÁ učitelka ročník, Rj, Z, Aj Martina HORNÍ učitelka ročník Alena CHALOUPKOVÁ učitelka ročník, RJ, Aj Ivana ŠEBELOVÁ učitelka ročník, Vv Jana LILKOVÁ učitelka, vých.por. Mat, Fy Dana NĚMCOVÁ učitelka Čj, Nj Zbyněk NĚMEC Učitel, ICT spec. pedagogika, 2. stupeň TV ZŠ Jiří OLEXA učitel Tv, pedagogika Dana PAZDEROVÁ učitelka Mat, Zpv Radek PEJŘIMOVSKÝ učitel Mat, pedagogika Eva ŠTOLFOVÁ učitelka, vých.por ročník, Zt Dana VEVERKOVÁ vychovatelka SPgŠ vych. Jitka VIRÁGOVÁ vychovatelka asist. pedagoga SPgŠ vych. Dana PECKOVÁ a účetní SEŠ Karel CHADRABA Helena MRÁZKOVÁ Věra PILAŘOVÁ školník uklízečka uklízečka 9

10 Další funkce dys. asistentka, koord. soc. pat. jevů koord. ŠVP dys. asistentka Dys. asistentka environ. výchova dys. asistentka ved. MT 1.-5.ročníku koord.multikult.vých. progr. Zdravé zuby log. asistentka dys. asistentka, čl. výtvarné rady ZŠ Třemošnice 10 Organizační struktura ZŠ Třemošnice školní rok 2013/2014 Poř. Jméno, číslo příjmení 1. Lubomír MAREK 2. František KUČERA Aprobace Funkce Úvazek/ přesčas 1-5.roč., TV FS II., škol.managem. Fy, ZPV zástupce ředitele 3. Eva ŠTOLFOVÁ ročník TU 1.ročníku vých.por. 4 Marcela HOLUBOVÁ ročník TU 2.ročníku ředitel 7 3.r. HV 4,r. HV Učí (třída, předmět) Správce kabinetu 5. r. - Př, HV. Vl r. - PTM 6.r. 2 skup. 7. r. PTM 7.r. 2 skup., D 8. r.- D 9. r. - D, TČ kr. sport. d r., 20 1.ročník ČJ, M, Prv.,HV, VV, PV, TV kr.dram.výchovy 22 2.ročník ČJ, M,HV, VV, TV,PV,Prv. kr. dram. výchovy kabinet ročníku kabinet 1. ročníku 5. Eva ČERMÁKOVÁ ročník TU 3.ročníku 6. Martina HORNÍ ročník TU 4.ročníku 22 3.ročník-ČJ, AJ 1 sk.,m,prv., VV, PV kr. přírodovědný 22 4.ročník - ČJ, M, AJ 1 sk.,vl, PŘ, VV, TV sportovní kroužek Sklad učebnic I. stupeň kabinet dys. kabinet ročníku část kabinet TV I.st 7. Ivana ŠEBELOVÁ ročník VV TU 5.ročníku ročník ČJ, AJ-1 sk., M, VV, PV, inform 1., 2. sk 4. ročník Inform. 1, 2. sk. 6. ročník Inform. 2. sk. kabinet HV žákovská knihovna učitelská knihovna(od 1.4.)

11 8. Jana LILKOVÁ M, F, TU 6.ročníku vých.por. karier. p ročník TV 6. ročník VZ, M, F, TV d. 7. ročník F, PP -2. Sk. 8. ročník F, VZ 9. ročník F, VZ, Svět práce Kabinet Fy Koord. prevence mimořád. událostí ved. PT vých. a činn. čl. výtvarné rady protidrog.koordinuátor 9. Dana NĚMCOVÁ ČJ, NJ TU 7.ročníku 22 6.ročník HV 7.ročník ČJ 8.ročník ČJ, NJ-1. sk., NJ-2.sk., VV, Cvičení z ČJ 9.ročník ČJAJ. kabinet ČJ, NJ ved. PT ČJ dys. asistentka koord. ŠVP Dana PAZDEROVÁ M, Zpv TU 8.ročník ročník AJ 6. ročník AJ 7. ročník AJ, M, PP 1. skup. 8. r. M 9. r. AJ kr. dopravní výchovy sklad uč. II. st. kabinet zdr. mat. Kab. PV - CK zdravotnice ved. dopravní vých. 11. Jiří OLEXA TV, Ped. M, F TU 9.ročník 12. Romana ČERMÁKOVÁ VŠ-spec. pedagogika učitelka PŠ ročník TV 6. ročník.- TV- ch., PŘ 7. ročník TV ch., PŘ, TV d. 8. ročník PŘ, TV ch, TV d, SH 9. ročník PŘ, SH Kr. sportovní hry 2. st. 22 PI. ČJ, M, D, Z, VO, CH, VV, PV, AJ, HV výtvarný a keram. kroužek kabinet TV II. st. Vedoucí LVZ ved. PT- prakt. škola čl. výtvarné rady log. asistentka

12 Ved. PT Př, D, Z, Ch, F kronikář školy ZŠ Třemošnice 13. Jitka HORČIČKOVÁ ročník RJ, AJ, Z učitelka ročník AJ 5. ročník AJ 6. ročník ČJ, AJ 7. ročník AJ, HV 8. ročník AJ 9. ročník - HV kroužek AJ 1.ročník kroužek AJ 2. ročník kabinet RJ, OV kabinet AJ (od 1.4.) Radek PEJŘIMOVSKÝ 15. Alena CHALOUPKOVÁ 16. Zbyněk NĚMEC M, Ped. učitel 22 4.ročník PV, 6. ročník Z, D, VV, VO 7. ročník VO, Z,VV, VZ 8. ročník Z 9. ročník Z, M, VV ročník RJ, AJ FTVS TV a PV ZdP učitelka 7 8. ročník AJ, HV 9. ročník - AJ učitel ročník Inform. 1. sk 7. ročník práce s PC 8. ročník CH, Práce s PC -1. sk, Práce s PC 2. sk 9.ročník VO, Práce s PC PŠ I. PV, Inform, TV, Prv/PŘ/VZ, F Sport. kroužek - ch r Sport. kroužek d r. Mediální kroužek kabinet M, VV ved. PT M koord. kult. a mládež Kabinet AJ (k 30.3.), Kabinet D učitelská knihovna(k 30.3.) kabinet prakt. šk. ved. PT cizí jazyky 17. Dana vychovatelka ved. 25 ŠD I. kabinet ŠD ved. MT ŠD VEVERKOVÁ vychov. 18. Jitka vychovatelka vychov. 21 ŠD II. kabinet potřeb sběr léč. rostlin

13 Vysvětlivky: AJK - Konverzace z AJ MT - Metodický tým NJK - Konverzace z NJ PT - Předmětový tým VZ - Výchova ke zdraví ŠVP - Školní vzdělávací program VO - Výchova k občanství PTM - Práce s technickým materiálem ŘV - Řečová výchova (v PŠ) PVV - Pracovní a výtvarná výchova (v PŠ) PP - Příprava pokrmů ZŠ Třemošnice VIRÁGOVÁ asistent 6 PŠ - asistent MU pedagoga 19. Karel CHADRABA školník 40 sklad, dílna 20. Helena MRÁZKOVÁ 21. Věra PILAŘOVÁ 22. Dana PECKOVÁ uklízečka 40 budova B, tělocvična uklízečka 40 budova A, tělocvična účetní 40 kabinet HP 13

14 Úvazky ve školním roce stupeň Vzdělávací program Školní vzdělávací program - Škola pro každého Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Třída I. II. III. IV. V Třídní učitelka Štolf Hol ČeE Hor Šeb 14 Český jazyk 8+1 Štolf 8+1 Hol 6+2 ČeE 6+1 Hor 7 Šeb Cizí jazyk Anglický jazyk - 1.sk ČeE Hor Šeb Anglický jazyk - 2.sk Pa Horč Horč Matematika 4 Štolf 4+1 Hol 4+1 ČeE 4+1 Hor 4+1 Šeb Informatika 1. skupina skupina Šeb Šeb Prvouka 2 Štolf 2 Hol 2+1 ČeE Přírodověda Hor 2 Ma Vlastivěda Hor 1+1 Ma Hudební výchova 1 Štolf 1 Hol 1 Ma 1 Ma 1 Ma Výtvarná výchova 1 Štolf 2 Hol 2 ČeE 1 Hor 1 Šeb Pracovní výchova 1 Štolf 1 Hol 1 ČeE 1 Pej 1 Šeb Tělesná výchova 2 Štolf 2 Hol 2 Lil 2 Hor 2+1 Ole Zájmové útvary Výtvarný a keramický kr. 2 Č e r m á k o v á R. Sportovní hry 1 H o r n í Dramatický kroužek 2 Š t o l f o v á ( 2 ) + H o l u b o v á ( 2 ) Římsko - kat. nábož. 1 M. N ě m c o v á Přírodovědný kroužek 2 Č e r m á k o v á E Šeb 1 Šeb

15 Školní rok 2013 / 2014 Vzdělávací program ŠVP Ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Třída VI. VII. VIII. IX Třídní učitel Lil Ně Pa Ole Český jazyk Horč Ně 4 Ně Ně Anglický jazyk - I. sk. Horč Horč Horč Pa Anglický jazyk - II. sk. Pa Pa Cha Cha Německý jazyk - 1. sk Ně Německý jazyk - 2. sk Ně Dějepis 2 Pej 2 Ku 2 Ku 2 Ku Další cizí jazyk Výchova k občanství 1 Pej 1 Pej NěZ Zeměpis 2 Pej 2 Pej Pej 1 Pej Matematika 4 Lil Pa Pa 4 Pej Přírodopis Ole Ole 2 Ole 2 Ole 1.skupina 1 NěZ Informatika 1 2.skupina 1 Šeb Fyzika 2 Lil 2 Lil Lil Lil Chemie NěZ 2 NěZ Hudební výchova 1 Horč 1 Ně 1 Cha 1 Horč Výtvarná výchova 2 Pej 2 Pej 1 Ně 1 Pej Výchova ke zdraví 1 Lil 1 Pej Lil 1 Lil Tělesná výchova - chlapci 2 Ole - Ole 2 Ole - Ole 2 Tělesná výchova - dívky 2 Lil 2 Ole - Ole 2 Ole Člověk a svět práce Volitelný předmět Zájmové útvary 1. skup. Práce s tech. mater. 1 1 Ku Ku skup. 1 Ku 1 Ku skup Příprava pokrmů 1 1 Pa skup Lil Svět práce Lil Pěstitelské práce a chovatel. Práce s počítačem skup NěZ 1 1 NěZ 1 1 NěZ 2. skup NěZ Cvičení z českého jazyka Ně Sportovní hry Ole 2 Ole Technické činnosti Ku Německý jazyk Sportovní kroužek D 1 N ě m e c Sportovní krouž. Ch I. 1 N ě m e c Sportovní krouž. Ch II. 1 O l e x a Mediální kroužek 1 N ě m e c 15

16 ČJ 7 ČJ 4 M 7 M 4 TV 7 TV 4 PV 7 PV 4 VL 7 VV 7 Z 7 PV 8 ČJ 9 ČJ 8 M 9 M 8 TV 9 TV 8 PV 9 PV 8 D 9 D 8 Z 9 Z 8 PV 9 PV ČERMÁKOVÁ úvazek: 22 hodin 4.r. 25 hodin 7.r. 30 hodin NĚMEC úvazek: 9 hodin 8.r. 31 hodin 9.r. 31 hodin ZŠ Třemošnice ZŠ praktická 2013/ M M ČJ D ČJ ČJ HV HV PV PV F M 9 M 8 D 9 D 8 ČJ 9 ČJ 8 HV 9 HV 8 PV 9 PV 8 F 9 F 4 ČJ 7 ČJ 4 M 7 M 4 INF 7 INF 4 TV 7 TV 4 PŘ 7 PŘ 7 AJ 8 ČJ 9 ČJ 8 M 9 M 8 INF 9 INF 8 TV 9 TV 8 VZ 9 VZ 8 AJ 9 AJ 16 4 M 7 M 4 ČJ 7 ČJ 4 PŘ 7 PŘ 4 TV 7 TV 4 ČJ 7 PV 7 VO 8 M 9 M 8 ČJ 9 ČJ 8 PŘ 9 PŘ 8 TV 9 TV 8 PV 9 PV 8 VO 9 VO 4 ČJ 7 ČJ 4 M 7 M 4 VV 7 VV 4 PV 7 PV 4 PV 7 PV 8 ČJ 9 ČJ 8 M 9 M 8 VV 9 VV 8 PV 9 PV 8 PV 9 PV 8 CH 9 CH VIRÁGOVÁ asistent pedagoga: 6 hodin (červeně označené hodiny)

17 Ustanovené metodické týmy stupeň ZŠ: metodický tým pro ročník (ved. M. Horní) stupeň ZŠ: metodické týmy pro - český jazyk (ved. D. Němcová) - matematiku (ved. R. Pejřimovský) - přírodopis, dějepis, zeměpis, chemii a fyziku (ved. J. Horčičková) - výchovy: Vv, Hv, Tv, Ov, Rv, Pč, Tč (ved. J. Lilková) - cizí jazyky (ved. A. Chaloupková) ZŠ praktická (ved. R. Čermáková) Školní družina (ved. D. Veverková) Výtvarná rada (I. Šebelová, J. Lilková, R. Čermáková) 17

18 Zápis žáků do 1. ročníku Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 se v naší škole uskutečnil dne Zápis je velkou událostí v životě každého dítěte, a proto i zápis v naší škole probíhal ve slavnostní atmosféře. Prostředí tříd jsme upravili tak, aby se v něm děti cítily co nejlépe. Paní učitelky Štolfová, Šebelová a Čermáková si s dětmi povídaly nad obrázky, děti recitovaly básně, zpívaly písně a přitom byla sledována kvalita mluveného projevu. Při kresbě obrázku sledovaly paní učitelky lateritu a správné držení pastelky. Během rozhovoru se zjišťovala znalost barev, základních geometrických tvarů atd. Vše sledovala i paní učitelka Holendová z mateřské školy, která se přišla na své svěřence podívat a povzbudit je. Rodiče vyplňovali nezbytné dokumenty, obdrželi informace o provozu školy, školní družiny a školní jídelny od paní učitelky Horní a Holubové. Měli také možnost prohlédnout si učebnice a pracovní sešity. Po zvládnutí zadaných úkolů si děti vybraly připravené dárky, které vyrobili naši žáci a odešly i s rodiči do druhé třídy. Tam plnily zajímavé úkoly pod vedením paní učitelky Čermákové Romany za účasti pohádkových bytostí děvčat z dramatického kroužku. Největší odměnou pro všechny byly rozzářené oči budoucích prvňáčků. K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 se dostavilo 33 dětí, bylo uděleno 7 odkladů školní docházky, dodatečně se dostavila 1 žákyně, která se zároveň odhlásila z naší školy a na konci měsíce dubna se přihlásily 2 žákyně do 1. ročníku. 18

19 Rozmísťovací řízení ve školním roce 2013/14 Povinnou školní docházku ukončilo: 9. ročník 18 žáků PŠ 1 žák celkem 19 žáků Gymnázium Chrudim 2 SŠ průmyslová, stroj. Chrudim 4 SOŠ a SOU technické Třemošnice 6 SOŠ zemědělská a VOŠ Chrudim 1 Gymnázium Čáslav 1 SOU Čáslav 1 SPŠ chemická Pardubice 1 SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby n.l 1 SOŠ informatiky a spojů Kolín 1 SŠ veřejnoprávní a VOŠ Jihlava 1 Z 19 vycházejících žáků : 13 žáků - maturitní obor (68%) 6 žáků - učební obor (32% ) František Víšek z 5. ročníku přestupuje na víceleté gymnázium Chotěboř. 19

20 Prospěch a chování žáků ve školním roce 2013/14 ZŠ Třemošnice 1. pololetí počet žáků prospělo s vyzna - menáním pro - spělo nepro - spělo snížená známka z chování o 1 stupeň o 2 stupně nehodnoceno zameškané hodiny celkem z toho neomlu - vené průměr zamešk. hodin na žáka Základní škola (bez PŠ) I. ročník ,52 II. ročník ,82 III. ročník ,30 IV. ročník ,76 V. ročník ,36 1. stupeň ,40 VI. ročník ,09 VII. ročník ,27 VIII. ročník ,71 IX. ročník ,74 2. stupeň ,51 ZŠ ,52 Základní škola praktická P I.- 1. st ,00 P I.- 2. st ,25 PŠ ,22 R E K A P I T U L A C E ZŠ ,52 PŠ ,22 ZŠ celkem ,32 Pozn. P I. - označení třídy základní školy praktické 20

21 Prospěch a chování žáků ve školním roce 2013/14 ZŠ Třemošnice 2. pololetí ročník / třída počet žáků prospělo po opravné zkoušce neprospělo bez opravné zkoušky snížená známka z chování o 1 stupeň o 2 stupně prospělo s vyznamenáním zameškané hodiny celkem z toho neomlu - vené průměr zamešk. hodin na žáka Základní škola (bez PŠ) I. ročník ,62 II. ročník ,36 III. ročník ,00 IV. ročník ,00 V. ročník ,14 1. stupeň ,28 VI. ročník ,19 VII. ročník ,27 VIII. ročník ,71 IX. ročník ,33 2. stupeň ,43 ZŠ ,78 Základní škola praktická P I.- 1. st ,00 P I.- 2. st ,17 PŠ celkem ,14 R E K A P I T U L A C E ZŠ ,78 PŠ ,14 0 ZŠ celkem ,31 Pozn. P I. - označení třídy základní školy praktické 21

22 Realizace výuky podle ŠVP ZV Ve školním roce 2013/2014 proběhla výuka podle ŠVP ZV, Škola pro každého, dodatek č. 6 v ročnících tříd ZŠ a třídy ZŠ praktické. V 9. ročníku proběhla výuka podle ŠVP ZV, Škola pro každého, dodatek č. 5. V průběhu školního roku jsme plnili předepsané učivo a sledovali dosahování cílů výuky. Podporovali jsme tvořivé aktivity a spolupráci žáků. Vytvářeli jsme pozitivní atmosféru ve třídách. Využívali jsme vhodné pomůcky, metody a formy práce, které nám pomáhaly, aby se žáci učili komunikovat, řešit problémy, vzájemně spolupracovat atd. Uplatňovali jsme individuální přístup k žákům. Pracovali jsme v kmenových třídách, které jsou nyní téměř všechny vybaveny interaktivními tabulemi, ale i v odborných učebnách (počítačové učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, chemie a přírodopisu). Využívali jsme dopravní hřiště, tělocvičnu, venkovní hřiště, školní pozemek, prostředí v okolí školy. Podporovali jsme výchovu ke zdraví. Realizovali jsme vycházky, exkurze, projekty, soutěže, lyžařský a plavecký výcvik, kurz dopravní výchovy, besedy, veřejná vystoupení apod. Spolupracovali jsme s MěÚ Třemošnice, městskou knihovnou, BESIPem, Holcimem Prachovice, Recyclingem, Oborou Žleby, Albatrosem, Britským centrem Pardubice atd. Organizovali jsme setkání všech žáků a pedagogů. Ve škole s integrovanými žáky pracovalo 5 dyslektických asistentek a probíhala logopedická péče pro žáky s vadami řeči. Uplatňovali jsme kooperativní práci a s žáky 1. stupně především práci ve dvojicích, komunitní a učební kruh a chování podle třídní úmluvy. Učitelé se průběžně zúčastňovali školení Moderní vyučovací hodina, Jak lépe učit češtinu ve 2. období ZŠ atd. Probíhalo vzdělávání pro celý pedagogický sbor v rámci projektu Vzdělávání Inspirace Kooperace cesta k odbornému růstu pedagoga. V oblasti mediální výchovy žáci opět prezentovali své zájmy a informovali o činnostech v měsíčních videozpravodajstvích a v novinách Očko. Na začátku školního roku proběhl sžívací kurz pro žáky 6. ročníku v Seči se zaměřením na rozvíjení komunikace a kooperace. Zájem dětí byl podporován a rozvíjen v zájmových útvarech. Pokračuje činnost zájmového útvaru Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku, který obsahem navazuje na výuku anglického jazyka v Mateřské škole Třemošnice. I nadále je třeba působit na vyučující, aby využívali vzájemné hospitace, vytvářeli příznivé klima, výsledky prací žáků shromažďovali jako portfolia, četli odbornou literaturu, využívali efektivní formy a metody práce a náměty pro práci z internetových stránek, uplatňovali sebehodnocení žáků, účastnili se dalšího vzdělávání. Budeme pokračovat ve zvyšování motivace žáků ze strany učitelů, abychom ještě více podnítili jejich zvídavost a chuť zapojit se do jednotlivých činností. Důležitá je aktivní spolupráce se zákonnými zástupci, kterou vzbudíme jejich ještě větší zájem o vzdělávání dětí. Na společných poradách a na schůzkách metodických týmů budeme pokračovat ve výměně svých 22

23 zkušeností (ověřování ŠVP v praxi), budeme sledovat plnění cílů a zajímat se o návrhy k případným dalším změnám. 23

24 Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání V budově Základní školy v Třemošnici je umístěno elokované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim. Toto pracoviště využívají i základní a mateřské školy z okolí. Žáci s přiznanou specifickou poruchou učení jsou vedeni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávají se formou individuální integrace v běžné třídě. Některým žákům byl na základě doporučení školského poradenského zařízení vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází z jejich individuálních potřeb. Individuální vzdělávací plán je vypracován v souladu se školním vzdělávacím programem, částí A, zpracovaném podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci s lehkým mentálním postižením a žáci se specifickými poruchami učení, kterým bylo odborným pracovištěm doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy praktické, se vzdělávají formou skupinové integrace, a to podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro žáky základní školy praktické, části B. Škola je pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vybavena vhodnými učebními pomůckami. 24

25 Oblast působnosti výchovné poradkyně Účast na akcích pořádaných PPP Pardubice a ÚP Chrudim. ZŠ Třemošnice Zápis do prvních tříd, spolupráce při vyřizování odkladu školní docházky, konzultace s vedením speciálních škol, se speciálně pedagogickými centry, zdravotnickými zařízeními. Spolupráce se sociální komisí při MěÚ Třemošnici, návrhy návštěv v rodinách, pohovory s rodiči problémových žáků. Spolupráce s psycholožkou PPP PhDr. Janou Žítkovou. Zajišťování vyšetřování dětí v PPP Pardubice, pobočka Chrudim. Konzultace s DPA Chrudim (MUDr. Rýdlová, Mgr. Kožíšková), Svítání Pardubice. Projednávání otázek výchovného poradenství na pedagogických poradách. Spolupráce s třídními učiteli v oblasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, seznámení s novými vyšetřeními. Vedení dokumentace individuálně sledovaných žáků, zdravotně postižených, žáků integrovaných a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Vytváření IVP ve spolupráci s ostatními složkami. Spolupráce při sledování mimořádně nadaných žáků a žáků s výraznými úspěchy. Zápisy řešení stížností a problémů ze strany rodičů, vedení zápisové knihy. Studium právních předpisů týkajících se problematiky výchovného poradenství. Zajišťování plnění jednotného postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, zajišťování prevence a postihu záškoláctví. Zpracovávání dokumentace o absenci žáků, vyhodnocování neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků. Tvorba a realizace Minimálního preventivního programu, Programu proti šikanování. Zajišťování a realizace programů zaměřených na rizikové chování žáků. Oblast působnosti kariérní poradkyně Pomáhá žákům a zákonným zástupcům při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci. Úkolem je pomoci žákům ujasnit si své vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce. Podává informace o přijímacím řízení v daném školním roce, kontroluje a potvrzuje přihlášky, vydává zápisové lístky, vede agendy spojené s přijímacím řízením. Poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům, připravuje pro ně schůzku s nejbližšími středními školami. Spolupracuje se SŠ a SOU (náborové akce, technohrátky), s Hospodářskou komorou PK v projektu Volba povolání v rámci podpory technického vzdělávání. Zajišťuje materiály k výuce, připravuje exkurze. 25

26 Hodnotící zpráva prevence rizikového chování 1. stupeň: Od začátku školního roku byla prevence zaměřena na všechny žáky naší školy. Pokračovali jsme v akcích, které byly součástí minulého školního roku a vycházely z MPP a z programu proti šikanování. Žáci začali od října navštěvovat kroužky, které si vybrali na konci školního roku 2012/2013. Na základě požadavků, které žáci vznesli, byla nabídka rozšířena o kroužky florbalu na obou stupních ZŠ. V měsíci září se žáci 6. ročníku zúčastnili pobytu na posílení vztahů ve třídě. Pobyt byl dvoudenní a konal se v kempu U Letadla na Seči. Na prvním stupni proběhl projekt Bezpečně do školy. Tento projekt s námi zabezpečilo oddělení Policie ČR v Třemošnici a mluvčí Policie Chrudim. Další důležitou akcí, která na podzim pokračovala, byl sběr papíru. Podzimní sběr byl velmi úspěšný a dětem se podařilo sebrat tolik papíru, že škola může nadále sponzorovat zvíře (rysa) v ZOO Jihlava. Ve sběru jsme pokračovali i v květnu děti opět sebraly velké množství papíru a nejlepší třídy byly oceněny věcnými cenami a zájezdem do ZOO Jihlava. Velký úspěch měl i sběr pomerančové kůry a lesních plodů a hliníku. Žáci se aktivně zapojili do ekologické aktivity recyklovaní, plnili úkoly, sbírali baterie, spotřebiče. V tomto školním roce sbírali žáci víčka od pet lahví, která byla věnována těžce postiženému žákovi na zdravotní vybavení. Žáci se starají o čistotu kolem školy. Každý týden má službu jedna třída z prvního a jedna třída z druhého stupně. Listopad byl zaměřen na dětská práva. Žáci společně se svými učitelkami plnili úkoly ze Slabikáře dětských práv. Žáci základní školy a žáci ze základní školy praktické přispěli také svými výrobky na bleší trh, který pořádalo SRPDŠ. Zároveň jsme se podíleli na zabezpečení adventní neděle (vystoupení, výstava, prodej dětských výrobků s vánoční tématikou). Soužití žáků základní školy praktické a základní školy probíhá bez komplikací. Žáci základní školy pravidelně docházejí do třídy základní školy praktické, kde společně realizují jednotlivé projekty. Prosinec již tradičně zaměřujeme na rodinu a mezilidské vztahy. Tradičně proběhla na prvním stupni mikulášká nadílka, kterou pro své malé spolužáky přichystaly dívky z dramatického kroužku. Žáci první třídy navštívili Dům s pečovatelskou službou v Třemošnici, kde předvedli své vystoupení a předali vlastnoručně vyrobené dárečky obyvatelům domu. Děvčata z dramatického kroužku připravila vystoupení na předvánoční setkání seniorů v KD Třemošnice. Leden byl zaměřen na posílení dobrých vztahů mezi spolužáky Slabikář dětských práv, upevňování znalostí důležitých telefonních čísel (např. Linka bezpečí). V dubnu proběhla soutěžní výstava prací žáků 1. stupně Krajina mého domova. Soutěže se zúčastnilo 9 škol z okolí. Ve spolupráci s MěÚ Třemošnice byly vítězům předány ceny a diplomy na slavnostní vernisáži. Vítězné práce byly po dobu turistické sezóny umístěny na hradě Lichnice. V dubnu jsme také uskutečnili projekty Den Země, Měsíc bezpečnosti. Den Čarodějnic. Ve všech třídách prvního stupně je se žáky pravidelně probírána tématika zdravého životního stylu, návykových látek, mezilidských vztahů, práv a povinností, chování ve škole i mimo ni. Vše je pravidelně zapisováno do třídních knih. 26

27 Ve školním roce pokračoval na druhém stupni základní školy program zaměření na primární prevenci v rámci klíčové aktivity VII/1 Prevence rizikového chování podpory projektu OPVK (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ ). Program byl zaměřen na všechny třídy druhého stupně a zabezpečila nám ho Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice. Celkem bylo odprezentováno 10 hodin, které byly zaměřeny na rizikové chování. Dále probíhalo vzdělávání žáků 3. a 4. třídy 1. stupně, kde se žáky pracovali zaměstnanci Archy Chrudim. Vzdělávání žáků bylo zaměřeno na posilování dobrých vztahů ve třídách. 6. ročník: Výchova ke zdraví: - Vztahy mezi spolužáky - Návykové látky- kouření, drogy, odmítání, naučná gesta, scénky a jejich vyhodnocení, grafické vyjádření - Dopravní výchova teorie a dopravní hřiště (jízda zručnosti, zdravověda, beseda se členem Policie ČR) - Náplní třídnických hodin byla témata: Vztahy mezi spolužáky, Pomoc chybějícím žákům, Volnočasové aktivity, Nebezpečí drog, Škodlivost kouření, Šikana, Krádeže a jiné přestupky 7. ročník: Výchova ke zdraví: - Dospívání, puberta beseda s odborníkem - Návykové látky, jejich rozdělení a hlavní znaky beseda s odborníkem - Prevence návykových látek - Dopravní výchova znalost dopravních značek, bezpečná cesta do školy - Náplní třídnických hodin byla témata: Chování mezi dětmi ve třídě i mimo ni, Řešení vztahů a jiných problémů šikana, vydírání, vyhrožování, krádeže a jiné přestupky, vzájemná pomoc během nemoci. 8. ročník: Výchova ke zdraví: - Návykové látky posílení prevence - Odmítání drog scénky s naučenými frázemi, beseda s okresním protidrogovým koordinátorem - Nebezpečí kouření a používání alkoholu odhad věku mladistvých - Gamblérství - Život bez drog projekt výtvarné vyjádření - Náplní třídnických hodin byla témata: Chování v kolektivu ve třídě, na chodbách, sportovní přestávky, Agresivita mezi spolužáky respektovat mladší spolužáky, Práva a povinnosti žáků školní řád, Šikana, Drogy diskuse a beseda 9. ročník: Výchova ke zdraví: - Návykové látky a jejich prevence - Beseda s protidrogovým koordinátorem - Využití volného času nebezpečí kouření, alkoholu, gamblérství - Upozornění na legální drogy - Šikana - Hygiena beseda s kosmetičkou a zdravotníkem - Zdravý životní styl sestavování jídelníčku - Náplní třídnických hodin byla témata: Bezpečnost ve škole i v mimoškolních akcích exkurze, školní výlety, Vztahy mezi spolužáky, Návykové látky, Zdravý životní styl, Příprava na přestup na střední školu. 27

28 Mezinárodní spolupráce 2013 / 2014 ZŠ Třemošnice Již tradičně byla rozvíjena oblast mezinárodní spolupráce. Hlavní směry rozvoje byly realizovány v oblasti spolupráce škol v Evropě etwinning s využitím ICT nástrojů, v oblasti spolupráce s partnery, které jsme získali v rámci předchozích mezinárodních aktivit Comenius a získávání podmínek pro zapojení do aktivit Erasmus+ a třetí oblastí byla další příprava žáků školy na složení mezinárodní zkoušky úrovně A2 a B1. Ve školním roce 2013/2014 do etwinning aktivit byly zapojeny 3 třídy prvního stupně a to z 3., 4., a 5. ročníku, které spolu s italskou školou Scuola Primaria S.Alessandro zrealizovaly projekt Singing together Společné zpívání, kde si žáci měli možnost doplnit a rozšířit své kompetence v předmětech vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova, výchova k občanství a angličtina. Projekt byl novátorský v tom, že jsme vyzkoušeli možnost propojení spolupráce dvou evropských iniciativ na podporu kvality jak výuky žáků, tak i metod práce učitelů.to znamená, že v tomto případě jsme kromě implementace kompetencí žáků z obou zemí vyzkoušeli i možnosti inovačních postupů v multikulturní výchově za pomoci kolegyně z ČR asistentky v rámci aktivity EU Job shadowing. Žáci 7. ročníku se stali na naší škole první, kteří se zaměřili na matematický obor a v rámci etwinning aktivit spolu se svými slovenskými partnery pracovali na projektu Banky. Projekt se stal běžnou součástí výuky matematiky, kde naši žáci řešili řadu úkolů. Projekt Banky žáky motivoval k řešení úkolů, zpestřoval hodiny o mezinárodní rozměr a upevňoval kompetence žáků v matematice. Velký úspěch jsme zaznamenali v přípravě žáků na mezinárodní zkoušky. Nejen, že se každý rok zvyšuje počet žáků z 8. a 9. ročníku, kteří se ve svém volném čase účastní přípravy na mezinárodní zkoušky ESOL Cambridge English Tests úrovně A2, ale je potěšující zejména fakt, že účastníci zkoušky jsou 100% úspěšní a jejich mezinárodní certifikáty potvrzují úroveň znalosti angličtiny B1. Získání mezinárodních certifikátů našimi žáky dokazuje, že úspěšnost výuky angličtiny na naší škole snese mezinárodní srovnání. V přípravě žáků na mezinárodní zkoušky KET a PET je uplatňována spolupráce našich učitelů s kolegy ze Švédska, Finska a Turecka zejména v procvičování konverzačních dovedností účastníků přípravného kurzu k mezinárodním zkouškám. V současné době pracujeme na přípravě nového projektu etwinning a Erasmus+ se Slovenskem, Itálii a Švédskem. S novými školami se už povedlo navázat kontakty a nyní probíhá vyjednávání o projektu, jeho cílech a obsahu tak, aby navazoval na strategické cíle našich škol. 28

29 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy ve školním roce Jméno, příjmení Obsah přednášky nebo semináře Místo Termín Dana Pazderová Teaching English in communication Pardubice Eva Čermáková Teaching English in communication Pardubice Eva Štolfová Specializační studium metodik prevence Pardubice celoročně Jana Lilková Setkání výchovných poradců škol Chrudim Celý ped. sbor Děti a mládež zákonné normy v praxi ZŠ Třemošnice Jiří Olexa Vzdělávání k OVOV Nymburk Zbyněk Němec Moderní vyučovací hodina Pardubice Eva Čermáková Krajská konference EVVO Pardubice Martina Horní Studium logopedie Pardubice Martina Horní Studium logopedie Pardubice Lubomír Marek Porada ředitelů ZŠ Seč Celý ped. sbor Školní prostředí, autorita a kázeň ZŠ Třemošnice Lubomír Marek Zákoník práce Pardubice Ivana Šebelová Jak lépe učit češtinu Pardubice František Kučera Podpora přírodověd. a tech. vzdělávání Pardubice Dana Pazderová Seminář učitelů DV, bezp. sil. provozu Pardubice Lubomír Marek Porada ředitelů Chrudim Eva Čermáková Seminář dětské jógy ZŠ Třemošnice Lubomír Marek Zákon o pedagogických pracovnících Pardubice Celý ped. sbor Atmosféra a klima třídy II Rychnov n. Kn Celý ped. sbor Posilování komunikačních dovedností ZŠ Třemošnice

30 Koncepce počítačové učebny a výuky informatiky Personální zajištění koordinátor ICT Mgr. Zbyněk Němec, Mgr. Ivana Šebelová Formy výuky - samostatný předmět informatika v 4., 5. a 6. ročníku - samostatný předmět Práce s PC v ročníku (volitelný) - využití při vlastní výuce v ostatních předmětech (mimo ICT) Materiální zabezpečení - učebny jsou vybaveny počítači s operačním systémem Win7 Pro - využívání digitální kamery a fotoaparátů - práce s digitálním mikroskopem a vizualizérem Využívání moderních počítačových technologií ZŠ Třemošnice Dvě počítačové učebny jsou propojené pomocí sítě se sborovnou, ředitelnou, třídami a kabinety. Vše je ve správě ZŠ Třemošnice a v servisní spolupráci s firmou Tlapnet. Vybavení učeben je pořizováno plně z možných prostředků školy, SRPDŠ, MěÚ Třemošnice, grantů, popř. sponzorských darů. V rámci finančních možností je stávající sestava obměňována. Během školního roku bylo zakoupeno 12 počítačových sestav a nový server. Žáci využívali při výuce pravidelně obou učeben, výuka informatiky probíhala podle platných osnov: ve čtvrtém a pátém ročníku se žáci seznámili s počítačovou sestavou, obsluhou počítače, využívali výukové programy, program malování a učili se základy v programu Word. V šestém ročníku pracovali žáci s programy Microsoft Office, s Wordem, Excelem, PowerPointem, Outlookem a programem Zoner Photo Studio. V sedmém až devátém ročníku si prohlubovali znalosti v těchto programech a seznámili se s prací v síti a s tvorbou internetových www stránek. Žáci měli průběžně k dispozici volný přístup na internet (nevhodné stránky byly blokovány) a k výukovým programům. Kromě toho od čtvrté třídy vlastní osobní účty a poštovní schránky. Přístup k počítačům měli i žáci prvního, druhého a třetího ročníku. V rozvrhu učeben měly jednotlivé třídy stabilně alespoň jednu hodinu týdně (náplň závislá na vyučujícím). 30

31 Školní zpravodajství Šestým rokem na škole existuje studio školního videozpravodajství. Pod vedením Mgr. Z. Němce ve studiu videozpráv vznikaly měsíční videozprávy, které byly zveřejňovány na školním webu, během školního roku vzniklo deset průměrně sedmiminutových zpráv. Moderátorskou a redaktorskou činnost si vyzkoušelo sedm žáků z pátého, šestého a sedmého ročníku. Kromě videozpráv vzniklo i několik videí (soutěž o ZOH Praha-Letná, pohádka dramatického kroužku, vyřazení devátého ročníku). V druhém patře funguje videostudio, kde se natáčí většina relací. Vše na školním webu: Výroba školních novin První číslo Očka vyšlo už před devatenácti lety. V loňském roce v redakci pracovalo asi deset žáků. Redakce je členěna na rubriky: společenská a sportovní. Noviny jsou volně stažitelné ve formátu *pdf na školním webu. Žáci si mohou noviny přečíst na nástěnce naproti ředitelny. Noviny vyšly 3x do roka ve 100%-ním barevném formát. 31

32 Činnost a zabezpečení školní družiny 2013/ 14 Ve školním roce 2013/ 14 navštěvovalo školní družinu 60 žáků, kteří byli rozděleni dle věku do dvou oddělení. 1. oddělení bylo složeno převážně z žáků 1. ročníku a do plné kapacity doplněno dětmi 2. ročníku. O toto oddělení se starala paní vychovatelka Dana Veverková. Paní vychovatelka Jitka Virágová pečovala o 2. oddělení složené z žáků 2. a 3. třídy. Kapacita obou oddělení byla bezezbytku naplněna. Vzdělávání ve školní družině probíhalo dle ŠVP S kamarády poznáváme svět. Denní činnost v jednotlivých odděleních je sestavována s ohledem na momentální potřeby dětí, které se mohou na utváření činností aktivně podílet. Hojně využíváme ke sportovním činnostem hřiště s umělým povrchem. Za nepříznivého počasí je nám v pátek k dispozici tělocvična školy. Děti mají rády i pobyt v nedalekém lese, kde hrajeme různé kolektivní hry s využitím lesního porostu anebo pracujeme s přírodním materiálem při vytváření různých stavbiček či figurek strašidel, skřítků apod. Zimní období letošního šk. roku bylo ve znamení Olympijských her. I my ve školní družině jsme si tuto skutečnost připomínali např. povídáním o sportech, které děti zajímaly, četbou pohádek z různých zemí, které se OH zúčastnily, kreslením vlajek některých zúčastněných států apod. V plánu činnosti jsme měli zařazeny i mírně netradiční sportovní soutěže napodobující disciplíny zimních her. Nedostatek sněhové nadílky nás však donutil závodit opravdu netradičně. Na místo lyží sjezdového lyžování jsme použili koloběžky a uspořádali jsme závody družstev v alpském a běžeckém lyžování. Nedostatek sněhu nám nedovolil uskutečnit ani ostatní naplánované činnosti, jako např. stavby ze sněhu, sáňkování a bobování a různé jiné hrátky se sněhem a na sněhu. Žáci v odděleních rozvíjeli svou zručnost při různých výtvarných činnostech- lepení, stříhání, modelování i práci s vodovými a temperovými barvami. Vyráběli jsme drobné dárky k Vánocům a Velikonocům, maminkám k svátku, budoucím prvňáčkům k zápisu. Hráli jsme Na šipkovanou, postřehový závod. K výročí města Třemošnice jsme si s dětmi povídali o jeho zajímavostech a následně jsme si nabyté poznatky vyzkoušeli v kvízové a zábavné hře družstev. Vykonali jsme návštěvu městské knihovny, kde se děti dozvěděly, k čemu knihovna slouží, jak se knihy půjčují a jaké jiné možnosti tato instituce ještě nabízí. Jako poděkování jsme zaměstnankyním přinesli obrázky oblíbených knih, které děti nakreslily. Oslavy Mezinárodního dne dětí se sice uskutečnily, ale pro nepříznivé počasí jsme byli nuceni využít k této akci školní tělocvičnu. I tak si ale děti zasoutěžily a pobavily se při zábavných hrách. Jako odměnu obdržely drobnou věcnou odměnu a Účastnický list. 32

33 Žáci školní družiny se i v letošním šk. roce zúčastnili vystoupením na školní akademii. S paní vychovatelkou Virágovou nacvičili scénku s tématem pověsti O Miladě, která se vztahuje k hradu nad naším městem- Lichnici. Divákům se jejich vystoupení líbilo a sklidilo zasloužený potlesk. K bezpečnosti našich svěřenců nejen při cestě do a ze školy jistě přispívá i dopravní výchova, které se věnujeme v programu činnosti. Teoretické zkušenosti si děti vyzkouší v bezpečí školního dopravního hřiště. Menší žáci jezdí na šlapadlech a koloběžkách a ti o trošku starší mohou využít k jízdě i kola. Děti se seznámily s biblickým příběhem Vánoc a Velikonoc a s různými lidovými zvyky a obyčeji celého roku. Vyvrcholením celoroční činnosti se již po šesté uskutečnilo Nocování ve školní družině. Tentokrát jsme se na několik podvečerních hodin a celou noc přesunuli do pohádky. Pro účastníky byly připraveny různé hry a soutěže. Vyvrcholením bylo již tradiční půlnoční fotografování a závěrečná diskotéka, tentokrát v pyžamech. Ráno se dětem jen těžko vracelo z pohádky domů. Obě vychovatelky se celý rok snažily vytvořit pro své svěřence pestrý a zábavný program, ve kterém nechybí tvořivost, rozvíjení obratnosti, zručnosti a fyzické zdatnosti. Podporovat děti ve spolupráci s ostatními, umět pomoci, naslouchání druhým, vytvářet kamarádské a přátelské vztahy a učit se hodnotně využívat a organizovat svůj čas. Největším zadostiučiněním oběma pracovnicím ve školní družině bylo, když si rodiče stěžovali, že děti nechtějí odcházet domů. 33

34 Grantová činnost školy 1) Program EU na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, OPVK jsme pokračovali v projektu Škola pro každého. Tento projekt (tzv. ŠABLONY) se týká klíčových aktivit čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání (možnost individualizace, inovace, prevence či DVPP). Tento projekt byl ukončen ) Další navazující projekt se týká systematického vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy a je nazván Vzdělávání Inspirace Kooperace k odbornému růstu pedagoga. Zahájení realizace bylo stanoveno na a bude trvat do Celý projekt řídí a realizuje CCV Pardubice. 3) Nový projekt, který probíhal po celý školní rok a bude probíhat i v následujícím školním roce má název Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v krajích ČR a je financován z ESF. Do projektu OPVK 1.1 jsme vstoupili jako partner Gymnázia Pardubice, Mozartova 449. Projekt se zabývá realizací praktických cvičení z biologie, chemie a fyziky. Celkem jsme tuto výuku absolvovali 8x a 2x byli naši žáci na exkurzi v ZOO Praha a ve vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové. 4) Grant z rozpočtu Pardubického kraje má název Florbalem proti nudě VII. ročník. Cílem tohoto projektu je získat děti školního věku k aktivnímu využití volného času prostřednictvím florbalu a vytvářet v nich kladný vztah k aktivnímu sportování. 5) Dalším grantem z rozpočtu Pardubického kraje je Podpora přírodovědného kroužku, jejímž cílem je zvýšit ekologické povědomí u dětí a vzbudit u nich aktivní zájem o přírodu. Děti pravidelně přikrmují zvěř v lese, čistí ptačí budky, jezdí na brigády do obory ve Žlebech a pomáhají vysazovat stromky, atd. Současně byla uspořádána i soutěž s přírodovědnou tématikou za účasti žáků několika škol Pardubického kraje. 34

35 Akce ve školním roce Ochrana člověka za mimořádných událostí Klasifikační porady , , a Třídní schůzky SRPDŠ: , a Schůzka s rodiči vycházejících žáků: LVZ (Lyžařský vzdělávací zájezd): Zápis dětí do I. ročníku 2013/2014: Zápis do školní družiny 2013/2014: Exkurze pro I.stupeň: Exkurze pro II. stupeň: Školní akademie: Den - EKO: Výstavy: VÁNOCE (vernisáž v galerii ) PRÁCE ŽÁKŮ (vernisáž v galerii ) Vyřazení žáků 9. ročníků v obřadní síni MěÚ v Třemošnici: Konzultace

36 Školní akce Sběr starého papíru Základní škola Třemošnice ve spolupráci s SRPDŠ při ZŠ organizovala sběr starého papíru v podzimním a jarním termínu. Sběr lesních plodů Tradičně i letos se konala soutěž ve sběru lesních plodů, která se započítává do celoroční soutěže FELIXMÁNIE. 36

37 Odměna 3. a 8. ročník plus nejlepší sběrači papíru se za odměnu podívali do ZOO Jihlava. Seznamovací kurz Žáci 6. ročníku absolvovali seznamovací kurz na Seči. Vyzkoušeli si nejen uličku důvěry, ale třeba i jak se cítí nevidomý člověk a také ušli úctyhodných 25 km. Keř před školou Žáci 1. ročníku zasadili před školou svůj keř, který budou devět let své školní docházky opatrovat. 37

38 Děti v dopravě proběhla v 1. a 2. ročníku beseda s policií ČR na téma děti v dopravě. Další pokračovala ve 3., 4. a 5. ročníku. Besedy vedl komisař POLICIE ČR Mgr. Jiří Tesař. Víčka pro Honzíka Během celého školního roku každá třída vybírala víčka z PET lahví, které pak škola věnuje na léčbu pro Honzíka. 38

39 Různé Výprava žáků za netopýry na hrad Lichnici. Žáci instalovali nové ptačí budky. Sedmáci absolvovali lyžařský kurz. Žáci navštívili olympijské městečko Praha-Letná. Soutěž O hliníkové království Tuto soutěž vyhlásila městská knihovna. Každým rokem se jí účastní třídní kolektivy ze školy základní i mateřské a společnými silami vždy nahromadí obrovské množství hliníku. Tak tomu bylo i v letošním roce, když bylo sebráno 299 kg této druhotné suroviny. Za dětmi mateřské školy z oddělení Sluníčka obsadili naši třeťáci druhé a druháci třetí místo. 39

40 Krajina mého domova ZŠ Třemošnice a Město Třemošnice pořádala 8.ročník výstavy výtvarných prací 1.stupně základních škol s názvem "Krajina mého domova". Mistrovství ČR v šachu Ve dnech dubna 2014 se ve Vyškově konalo mistrovství České republiky v šachu školních družstev v kategorii ročník. Probojovali se na něj i žáci naší školy Různé 5. ročník navštívil planetárium. 3. ročník navštívil Pařížovskou přehradu. 40

41 Elektrárna Hučák a Zoo Praha Osmý a devátý ročník navštívil elektrárnu Hučák v Hradci Králové. Šestý a sedmý ročník navštívil Zoo Praha. Oba tyto výlety se konaly v rámci projektu-podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Soutěž v poznávání rostlin V úterý se uskutečnila školní soutěž v poznávání živočichů a rostlin. V kategorii mladších žáků zvítězil Václav Michálek ze 3.ročníku před Štěpánem Míškem z 2. a Markem Tlapákem z 3. třídy. V kategorii starších žáků byl nejlepší Pepa Urban z 8. třídy, 2.místo obsadila Zuzka Zahradníková a 3. Lukáš Jelínek - oba z 5. ročníku. Dopravní soutěž Ve čtvrtek se v Chrudimi konalo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Družstvo ve složení Nikola Kořínková, Sára Štolfová, Daniel Krška a Petr Jelinek prokázalo dovednosti v jízdě zručnosti, praktickém i teoretickém zvládnutí pravidel provozu na silnici a v poskytování první pomoci. Umístili se na druhém místě. 41

42 Plazi a obojživelníci Výhercem internetové soutěže nazvané Plazi a obojživelníci se stal Marek Vykydal z Pardubic před druhou Anežkou Hnízdilovou z Nasavrk a třetím Pepou Urbanem z naší školy. (4. místo- Z. Němec, 5. místo Marek Tlapák) Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme a přejeme jim mnoho nových poznatků z oblasti přírodovědy. Videokonference s Itálií Naši žáci společně se školou z Itálie nazpívali italské a české písničky. Barevné dny Tyto projektové dny jsou zaměřeny na: já a moji kamarádi, tvořivá dílna, den zdraví, děti v dopravě a sportovní den. 42

43 Dějepisná soutěž ZŠ Třemošnice Žáci 8. a 9. ročníku, kteří rádi poznávají dějiny, se zúčastnili v pondělí 9. června 2014 dějepisné soutěže určené pro žáky základních škol v Pardubickém kraji. Tu každoročně pořádá Východočeské muzeum v rytířských sálech pardubického zámku. Letošní ročník měl pořadové číslo 11 a byl věnován tématu Letectvo a světové války 20. století. Obsadili jsme v krajském finálovém kole mezi ostatními školami 2. místo! Družina Ve družině proběhl Mezinárodní den dětí a nocování. Akademie V březnu jako tradičně proběhla školní akademie, kde žáci představili svá vystoupení. Dramatický kroužek V letošním školním roce žákyně dramatického kroužku nacvičily pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Vystoupení sehrály pro veřejnost a žáky ZŠ a MŠ Třemošnice. 43

44 Ekologické akce Během školního roku probíhala celoškolní mezitřídní soutěž Felixmánie Žáci se podíleli na sběru lesních plodů, papíru, elektrospotřebičů a baterií. Současně sbírali vička od PET lahví. Viz přiložená tabulka. V letošním školním roce jsme se ucházeli o finanční podporu našich přírodovědných aktivit v soutěži vyhlášené pardubickým krajem. Náš projekt pod názvem Plazi a obojživelníci byl přijat. Za získané peníze jsme nakoupili ceny do internetové soutěže a plánujeme nákup videokamery, která bude sloužit nejen přírodovědnému kroužku, 44

45 Během školního roku se uskutečnily tyto akce: výprava za netopýry přikrmování ptáků u krmítka, čištění ptačích budek internetová vědomostní soutěž Plazi a obojživelníci školní soutěž v poznávání živočichů a rostlin sběr pomerančové kůry, sběr žaludů a kaštanů sběr elektrotechniky sběr hliníku sběr papíru adopce rysa červeného v jihlavské Zoo (již posedmé) úklid obce a okolí aneb Co do přírody nepatří? projekty na 1. stupni na téma voda a ovzduší (návštěva čističky) projekty na 2. stupni (přehrada, geologie, naučná stezka a okolí Doubravy) prohlídka Berlovy vápenky výroba herbářů sběr PET víček účast v zeměpisné olympiádě 45

46 Plán ekologické výchovy 2013/14 Září Říjen Listopad Shromáždění žáků a pedagogických pracovníků v tělocvičně na začátku nového školního roku a vyhlášení ekologických aktivit: Vyhlášení ekologické soutěže Felixmánie Třídění odpadu do barevných kontejnerů - celoročně. Naše životní prostředí projektový den na 1. stupni ZŠ. Sběr lesních plodů. Sběr bylin (pokračování) a pomerančové kůry (celoročně). Sběr papíru podzimní část. Květinová výzdoba ve třídách (celoročně). Sběr pomerančové a citrónové kůry. Leden Adopce rysa v jihlavské ZOO obnova na rok Sběr pomerančové a citrónové kůry. Únor Březen Duben Květen Červen Členové přírodovědného kroužku se zúčastní výšlapu za netopýry na Lichnici. Shromáždění žáků a pedagogických pracovníků v tělocvičně v duchu nadcházejícího jara a s tím spojených ekologických aktivit. Čištění ptačích budek (přírodovědný kroužek). První jarní den, Den vody. Sběr papíru jarní část. Projektu o zdravé výživě 8. roč. Žáci z přírodovědného kroužku pomáhají ve žlebské oboře (jarní úklid). Den čarodějnic. Ekohlídky na II. stupni celodenní akce tříd naučná stezka, Doubrava, odpady, přehrada, čistička odpadních vod, Chittussiho údolí, Akce v rámci Dnu Země, Den Země v prachovickém Holcimu. Chemické rozbory přírodnin, vody, půdy a ovzduší. Shromáždění žáků a pedagogických pracovníků v tělocvičně s vyhodnocením soutěže Felixmánie Průběžně činnost přírodovědného kroužku a jeho pravidelné videozpravodajství. Mladí fotografové z žákovských novin fotografují přírodu, vydávání školních novin. Školní pozemek záhony.celoroční sběr tonerů, baterií, elektrických zařízení. Třídění odpadků(papír, sklo, plast). Zpracoval: Mgr. Zbyněk Němec, Mgr. Eva Čermáková

47 Dopravní hřiště Výuka na dopravním hřišti probíhá ve dvou cyklech, na podzim a na jaře. Teoretická výuka probíhá po celý školní rok ve všech ročnících. Na prvním stupni se žáci ročníku učí jako chodci, od 4. ročníku též jako cyklisté. Ve 4. ročníku je výuka navýšena a po splnění daných požadavků žáci obdrží Průkaz cyklisty. Na závěr školního roku je výuka zakončena soutěží v rámci celodenního projektu Barevné dny. Cílem je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině. Žáci se učí vnímat lidi a situace kolem sebe, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich, bezpečně se v tomto světě pohybovat a chránit sebe i druhé. Na druhém stupni na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných praktických dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících s bezpečností. Pro žáky 6. ročníku je pořádán celodenní projekt "Umíme se správně chovat v silničním provozu?". Kromě bezpečné jízdy na dopravním hřišti si procvičí též jízdu zručnosti a poskytování první pomoci. Důraz je též kladen na praktické poznávání místních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků se silničním provozem. V měsících dubnu a květnu mohou žáci navštěvovat dopravní kroužek. Nejlepší čtveřice postupuje do oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. V letošním roce družstvo mladších žáků obsadilo druhé místo. Družstvo mladších žáků ve složení Nikola Kořínková, Sára Štolfová, Daniel Krška a Petr Jelínek. S provozem dopravního hřiště škole pomáhá BESIP poskytováním finančních prostředků, výukových a propagačních materiálů a školením pověřených pracovníků o nových metodách a informacích. 47

48 Sportovní akce během školního roku Karate Dne se v hale ZŠ Třemošnice shromáždily děti z třídy, aby se podívali na vystoupení karatistů z KK Lichnice, kteří předvedli žákům své bojové umění skládající se z technik úderů, kopů, krytů a sestavy-kata. Do svého programu pro pobavení dětí zařadili také sebeobranu proti noži a tyči. N. Kosinová, 8. ročník Školský pohár Coca cola 1. kolo. Ve čtvrtek 31.října 2013 proběhl turnaj v kopané na hřišti v Třemošnici za účasti: ZŠ Smetanova Chotěboř, Gymnázium Chotěboř a ZŠ Třemošnice. Do turnaje jsme vstoupili vítězstvím 2:1 nad gymnáziem. V dalším zápase se rozešly chotěbořské školy smírně 1:1. V posledním zápase se hrálo na jednu branku a vedli jsme 2:0. Soupeř na začátku druhé půle snížil, ale zápas jsme dovedli do vítězného konce 3:1. Jako vítěz turnaje jsme postoupili do druhého kola, které proběhne v jarních měsících. Mgr. R. Pejřimovský 48

49 Okresní kolo florbalového turnaje dívek V pátek 8.listopadu toto finále hostila sportovní hala v Chrudimi. V prvním zápase jsme porazili sousední základní školu z Ronova 5:0. Ve druhém zápase jsme narazili na nejsilnějšího soupeře turnaje - základní školu Slatiňany, s kterou jsme prohráli 6:0. V posledním zápase jsme bojovali o druhé místo se základní školou ze Skutče. Prohrávali jsme brzo 1:0, ve druhém poločase jsme nevyužili trestné střílení a v posledních sekundách jsme srovnali na konečných 1:1. V turnaji jsme skončili na třetím místě s horším skóre než druhý tým ze Základní školy Skuteč. Naši školu reprezentovaly žákyně: T. Hamsová, K. Grunclová, N. Kosinová, A. Vlčková, D. Kudrnová, S. Handlířová, A. Holeková, K. Raimundová, K. Dvořáková a A. Nováková. T. Hamsová, 9. ročník Okrskové kolo florbalového turnaje chlapců 8. a 9. ročníku se u nás uskutečnilo okrskové kolo florbalového turnaje. Zúčastnila se ho čtyři družstva: Ronov nad Doubravou, Heřmanův Městec, Prachovice a Třemošnice. Vítězem turnaje se po dobrém výkonu stalo družstvo Třemošnice, které jednoznačným rozdílem porazilo všechny soupeře. V. Sliž 9. ročník Okrskové kolo florbalového turnaje chlapců 6. a 7. ročníku Na tomto turnaji pořádaného naší školou se chlapcům moc nedařilo. Nejprve prohráli vysokým rozdílem s týmem Prachovic a v dalším zápase i přes zlepšený výkon nestačili na soupeře z Heřmanova Městce. Vítězem turnaje se stalo družstvo Prachovic. T. Šír, 7. ročník 49

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více