ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK ZŠ Třemošnice, Internátní 217

2 OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku 2013/14 4 Zájmové útvary ve školním roce 2013/14 7 Údaje o žácích školy 8 Pracovníci školy ve školním roce 2013/14 9 Organizační struktura ZŠ Třemošnice 10 Úvazky ve školním roce 2013/14 základní škola 14 Úvazky ve školním roce 2013/14 ZŠ praktická 16 Ustanovené metodické týmy 17 Zápis žáků do 1. ročníku 18 Rozmísťovací řízení ve školním roce 2013/14 19 Prospěch a chování žáků ve školním roce 2013/14 20 Realizace výuky podle ŠVP ZV 22 Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání 24 Oblast působnosti výchovné poradkyně 25 Oblast působnosti kariérní poradkyně 25 Hodnotící zpráva prevence sociálně patologických jevů 26 Mezinárodní spolupráce 28 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy 29 Koncepce počítačové učebny a výuky informatiky 30 Školní zpravodajství, výroba školních novin 31 Činnost a zabezpečení školní družiny 32 Grantová činnost školy 34 Akce ve školním roce 35 Školní akce 36 Ekologické akce 44 Plán ekologické výchovy 46 Dopravní hřiště, koncepce dopravní výchovy 47 Sportovní akce během školního roku 48 Odměny 54 Spolupráce s dalšími partnery 55 Poslední inspekční zpráva 56 + příloha: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013

3 Činnost školy Činnost školy Charakteristika školy. Základní škola v Třemošnici je škola veřejná, plně organizována. Od je příspěvkovou organizací zřízenou usnesením Zastupitelstva města Třemošnice č. 38/2002. Navštěvují ji děti z Třemošnice a okolí. Škola, plně organizována s 1.-9.postupným ročníkem, poskytuje všem, kteří ji navštěvují, včetně dětí cizích státních příslušníků, základní vzdělání. Součástí ZŠ Třemošnice je i základní škola praktická. Vzdělávací koncepce pro školní rok Výuka ve třídách základní školy probíhala v a 6.-9.ročníku podle vzdělávací ho programu čj. 477/ ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro každého. Výuka základní školy praktické probíhala ve školním roce 2013/2014 v jedné třídě základní školy praktické. Žáci a ročníku základní školy praktické se vyučovali podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každého. Pracoval zde i asistent pedagoga. Celkem bylo na začátku školního roku 2013/2014 zapsáno 244 žáků. Školská rada. Školská rada byla zřízena usnesením Rady Města Třemošnice ke dni Předsedkyní je Ing. Jana Rychnovská, členy František Kučera, Mgr. Vladimíra Čajčíková, Mgr. Romana Čermáková a Mgr. Galina Vavrušková, Ing. Elena Tlustá. 3

4 Učební plán školy školního roku základní škola 1. stupeň 1. stupeň 1. ročník (počet hodin) 2. ročník (počet hodin) 3. ročník (počet hodin) 4. ročník (počet hodin) ZŠ Třemošnice 5. ročník (počet hodin) Předmět Škola pro každého Český jazyk * 8 + 1* 6 + 2* 7 7 Anglický jazyk Matematika * 4 + 1* 4 + 1* 4 + 1* Informatika * 1 Prvouka * - - Přírodověda * 2 Vlastivěda * Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova * Pracovní výchova Týdenní počet hodin *disponibilní časová dotace Učební plán školy školního roku základní škola praktická 1. stupeň 1. stupeň 1. ročník (počet hodin) 2. ročník (počet hodin) 3. ročník (počet hodin) 4. ročník (počet hodin) 5. ročník (počet hodin) Předmět Škola pro každého Český jazyk * 6 + 1* 6 + 1* Anglický jazyk Matematika * Informatika Prvouka * - - Přírodověda Vlastivěda * Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova * 3 + 1* 3 + 1* Týdenní počet hodin *disponibilní časová dotace 4

5 Učební plán školy školního roku základní škola2.stupeň 2.stupeň 6.ročník(počet 7.ročník(počet 8.ročník(počet 9.ročník(počet hodin) hodin) hodin) hodin) Předmět Škola pro každého Český jazyk 4 + 1* 3 + 1* * Anglický jazyk Německý jazyk * - Matematika * 3 + 1* 4 Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika * 2 Chemie * 2 Přírodopis 1 + 1* 1 + 1* 2 2 Zeměpis * 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví * 1 Tělesná výchova Práce s tech. materiály * Příprava pokrmů 1 - Světpráce Volitelné předměty * 0 +2* 0 + 4* Týdenní počet hodin *disponibilní časová dotace Poznámka: Volitelné předměty 7.ročník - 1 hod. Práce s počítačem 8. ročník - 2 hod., z toho : 1 hod. Cvičení z ČJ nebo Sport. hry 1 hod. Práce s počítačem 9. ročník - 4 hod., z toho: 2 hod. Sportovní hry 1 hod. Technické činnosti 1 hod. Práce s počítačem 5

6 Učební plán školy školního roku základní škola praktická 2.stupeň 2.stupeň 6.ročník(počet hodin) 7.ročník(počet hodin) 8.ročník(počet hodin) 9.ročník(počet hodin) Předmět Škola pro každého Českýjazyk * Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis * 1 + 1* Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis 1 + 1* 1 + 1* 1 1 Zeměpis 1 + 1* Hudební výchova Výtvarná výchova 1 + 1* 1 + 1* 1 1 Výchova ke zdraví Tělesnávýchova Pracovní výchova 5 + 1* 5 + 1* 5 + 1* 5 + 1* Týdenní počet hodin *disponibilní časová dotace 6

7 Zájmové útvary ve školním roce 2013/2014 Zájmové útvary: Přírodovědný kroužek pro 1. stupeň Výtvarný a keramický kroužek Dramatický kroužek Římsko-katolické náboženství pro 1. a 2. stupeň Aj konverzace, příprava na zkoušku KET Mediální kroužek Dopravní kroužek Sportovní kroužek florbal, volejbal pro 2. stupeň Sportovní kroužek florbal pro 2. stupeň (chlapci, dívky) Sportovní kroužek florbal pro 1. stupeň Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník Karate Modelářský kroužek Rybářský kroužek Minitaneční Hasiči Kopaná 7

8 Údaje o žácích školy Celkový počet žáků (počet chlapců a dívek) a jejich zařazení do tříd k Třída Třídní učitel/ka Celkem žáků Počet chlapců Počet dívek 1. E. Štolfová M. Holubová E. Čermáková M. Horní I. Šebelová Celkem 1. stupeň J. Lilková D. Němcová D. Pazderová J. Olexa Celkem 2. stupeň PŠ R. Čermáková Celkem prakt. třídy Celkem

9 Pracovníci školy ve školním roce 2013/2014 Jméno Pracovní zařazení Aprobace Lubomír MAREK ředitel František KUČERA zástupce ředitele Fy, Zpv Eva ČERMÁKOVÁ učitelka ročník Romana ČERMÁKOVÁ učitelka Marcela HOLUBOVÁ učitelka ročník ročník, Tv + škol. management, FSII pro vedoucí pracovníky spec. pedagogika, 1. stupeň Jitka HORČIČKOVÁ učitelka ročník, Rj, Z, Aj Martina HORNÍ učitelka ročník Alena CHALOUPKOVÁ učitelka ročník, RJ, Aj Ivana ŠEBELOVÁ učitelka ročník, Vv Jana LILKOVÁ učitelka, vých.por. Mat, Fy Dana NĚMCOVÁ učitelka Čj, Nj Zbyněk NĚMEC Učitel, ICT spec. pedagogika, 2. stupeň TV ZŠ Jiří OLEXA učitel Tv, pedagogika Dana PAZDEROVÁ učitelka Mat, Zpv Radek PEJŘIMOVSKÝ učitel Mat, pedagogika Eva ŠTOLFOVÁ učitelka, vých.por ročník, Zt Dana VEVERKOVÁ vychovatelka SPgŠ vych. Jitka VIRÁGOVÁ vychovatelka asist. pedagoga SPgŠ vych. Dana PECKOVÁ a účetní SEŠ Karel CHADRABA Helena MRÁZKOVÁ Věra PILAŘOVÁ školník uklízečka uklízečka 9

10 Další funkce dys. asistentka, koord. soc. pat. jevů koord. ŠVP dys. asistentka Dys. asistentka environ. výchova dys. asistentka ved. MT 1.-5.ročníku koord.multikult.vých. progr. Zdravé zuby log. asistentka dys. asistentka, čl. výtvarné rady ZŠ Třemošnice 10 Organizační struktura ZŠ Třemošnice školní rok 2013/2014 Poř. Jméno, číslo příjmení 1. Lubomír MAREK 2. František KUČERA Aprobace Funkce Úvazek/ přesčas 1-5.roč., TV FS II., škol.managem. Fy, ZPV zástupce ředitele 3. Eva ŠTOLFOVÁ ročník TU 1.ročníku vých.por. 4 Marcela HOLUBOVÁ ročník TU 2.ročníku ředitel 7 3.r. HV 4,r. HV Učí (třída, předmět) Správce kabinetu 5. r. - Př, HV. Vl r. - PTM 6.r. 2 skup. 7. r. PTM 7.r. 2 skup., D 8. r.- D 9. r. - D, TČ kr. sport. d r., 20 1.ročník ČJ, M, Prv.,HV, VV, PV, TV kr.dram.výchovy 22 2.ročník ČJ, M,HV, VV, TV,PV,Prv. kr. dram. výchovy kabinet ročníku kabinet 1. ročníku 5. Eva ČERMÁKOVÁ ročník TU 3.ročníku 6. Martina HORNÍ ročník TU 4.ročníku 22 3.ročník-ČJ, AJ 1 sk.,m,prv., VV, PV kr. přírodovědný 22 4.ročník - ČJ, M, AJ 1 sk.,vl, PŘ, VV, TV sportovní kroužek Sklad učebnic I. stupeň kabinet dys. kabinet ročníku část kabinet TV I.st 7. Ivana ŠEBELOVÁ ročník VV TU 5.ročníku ročník ČJ, AJ-1 sk., M, VV, PV, inform 1., 2. sk 4. ročník Inform. 1, 2. sk. 6. ročník Inform. 2. sk. kabinet HV žákovská knihovna učitelská knihovna(od 1.4.)

11 8. Jana LILKOVÁ M, F, TU 6.ročníku vých.por. karier. p ročník TV 6. ročník VZ, M, F, TV d. 7. ročník F, PP -2. Sk. 8. ročník F, VZ 9. ročník F, VZ, Svět práce Kabinet Fy Koord. prevence mimořád. událostí ved. PT vých. a činn. čl. výtvarné rady protidrog.koordinuátor 9. Dana NĚMCOVÁ ČJ, NJ TU 7.ročníku 22 6.ročník HV 7.ročník ČJ 8.ročník ČJ, NJ-1. sk., NJ-2.sk., VV, Cvičení z ČJ 9.ročník ČJAJ. kabinet ČJ, NJ ved. PT ČJ dys. asistentka koord. ŠVP Dana PAZDEROVÁ M, Zpv TU 8.ročník ročník AJ 6. ročník AJ 7. ročník AJ, M, PP 1. skup. 8. r. M 9. r. AJ kr. dopravní výchovy sklad uč. II. st. kabinet zdr. mat. Kab. PV - CK zdravotnice ved. dopravní vých. 11. Jiří OLEXA TV, Ped. M, F TU 9.ročník 12. Romana ČERMÁKOVÁ VŠ-spec. pedagogika učitelka PŠ ročník TV 6. ročník.- TV- ch., PŘ 7. ročník TV ch., PŘ, TV d. 8. ročník PŘ, TV ch, TV d, SH 9. ročník PŘ, SH Kr. sportovní hry 2. st. 22 PI. ČJ, M, D, Z, VO, CH, VV, PV, AJ, HV výtvarný a keram. kroužek kabinet TV II. st. Vedoucí LVZ ved. PT- prakt. škola čl. výtvarné rady log. asistentka

12 Ved. PT Př, D, Z, Ch, F kronikář školy ZŠ Třemošnice 13. Jitka HORČIČKOVÁ ročník RJ, AJ, Z učitelka ročník AJ 5. ročník AJ 6. ročník ČJ, AJ 7. ročník AJ, HV 8. ročník AJ 9. ročník - HV kroužek AJ 1.ročník kroužek AJ 2. ročník kabinet RJ, OV kabinet AJ (od 1.4.) Radek PEJŘIMOVSKÝ 15. Alena CHALOUPKOVÁ 16. Zbyněk NĚMEC M, Ped. učitel 22 4.ročník PV, 6. ročník Z, D, VV, VO 7. ročník VO, Z,VV, VZ 8. ročník Z 9. ročník Z, M, VV ročník RJ, AJ FTVS TV a PV ZdP učitelka 7 8. ročník AJ, HV 9. ročník - AJ učitel ročník Inform. 1. sk 7. ročník práce s PC 8. ročník CH, Práce s PC -1. sk, Práce s PC 2. sk 9.ročník VO, Práce s PC PŠ I. PV, Inform, TV, Prv/PŘ/VZ, F Sport. kroužek - ch r Sport. kroužek d r. Mediální kroužek kabinet M, VV ved. PT M koord. kult. a mládež Kabinet AJ (k 30.3.), Kabinet D učitelská knihovna(k 30.3.) kabinet prakt. šk. ved. PT cizí jazyky 17. Dana vychovatelka ved. 25 ŠD I. kabinet ŠD ved. MT ŠD VEVERKOVÁ vychov. 18. Jitka vychovatelka vychov. 21 ŠD II. kabinet potřeb sběr léč. rostlin

13 Vysvětlivky: AJK - Konverzace z AJ MT - Metodický tým NJK - Konverzace z NJ PT - Předmětový tým VZ - Výchova ke zdraví ŠVP - Školní vzdělávací program VO - Výchova k občanství PTM - Práce s technickým materiálem ŘV - Řečová výchova (v PŠ) PVV - Pracovní a výtvarná výchova (v PŠ) PP - Příprava pokrmů ZŠ Třemošnice VIRÁGOVÁ asistent 6 PŠ - asistent MU pedagoga 19. Karel CHADRABA školník 40 sklad, dílna 20. Helena MRÁZKOVÁ 21. Věra PILAŘOVÁ 22. Dana PECKOVÁ uklízečka 40 budova B, tělocvična uklízečka 40 budova A, tělocvična účetní 40 kabinet HP 13

14 Úvazky ve školním roce stupeň Vzdělávací program Školní vzdělávací program - Škola pro každého Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Třída I. II. III. IV. V Třídní učitelka Štolf Hol ČeE Hor Šeb 14 Český jazyk 8+1 Štolf 8+1 Hol 6+2 ČeE 6+1 Hor 7 Šeb Cizí jazyk Anglický jazyk - 1.sk ČeE Hor Šeb Anglický jazyk - 2.sk Pa Horč Horč Matematika 4 Štolf 4+1 Hol 4+1 ČeE 4+1 Hor 4+1 Šeb Informatika 1. skupina skupina Šeb Šeb Prvouka 2 Štolf 2 Hol 2+1 ČeE Přírodověda Hor 2 Ma Vlastivěda Hor 1+1 Ma Hudební výchova 1 Štolf 1 Hol 1 Ma 1 Ma 1 Ma Výtvarná výchova 1 Štolf 2 Hol 2 ČeE 1 Hor 1 Šeb Pracovní výchova 1 Štolf 1 Hol 1 ČeE 1 Pej 1 Šeb Tělesná výchova 2 Štolf 2 Hol 2 Lil 2 Hor 2+1 Ole Zájmové útvary Výtvarný a keramický kr. 2 Č e r m á k o v á R. Sportovní hry 1 H o r n í Dramatický kroužek 2 Š t o l f o v á ( 2 ) + H o l u b o v á ( 2 ) Římsko - kat. nábož. 1 M. N ě m c o v á Přírodovědný kroužek 2 Č e r m á k o v á E Šeb 1 Šeb

15 Školní rok 2013 / 2014 Vzdělávací program ŠVP Ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Třída VI. VII. VIII. IX Třídní učitel Lil Ně Pa Ole Český jazyk Horč Ně 4 Ně Ně Anglický jazyk - I. sk. Horč Horč Horč Pa Anglický jazyk - II. sk. Pa Pa Cha Cha Německý jazyk - 1. sk Ně Německý jazyk - 2. sk Ně Dějepis 2 Pej 2 Ku 2 Ku 2 Ku Další cizí jazyk Výchova k občanství 1 Pej 1 Pej NěZ Zeměpis 2 Pej 2 Pej Pej 1 Pej Matematika 4 Lil Pa Pa 4 Pej Přírodopis Ole Ole 2 Ole 2 Ole 1.skupina 1 NěZ Informatika 1 2.skupina 1 Šeb Fyzika 2 Lil 2 Lil Lil Lil Chemie NěZ 2 NěZ Hudební výchova 1 Horč 1 Ně 1 Cha 1 Horč Výtvarná výchova 2 Pej 2 Pej 1 Ně 1 Pej Výchova ke zdraví 1 Lil 1 Pej Lil 1 Lil Tělesná výchova - chlapci 2 Ole - Ole 2 Ole - Ole 2 Tělesná výchova - dívky 2 Lil 2 Ole - Ole 2 Ole Člověk a svět práce Volitelný předmět Zájmové útvary 1. skup. Práce s tech. mater. 1 1 Ku Ku skup. 1 Ku 1 Ku skup Příprava pokrmů 1 1 Pa skup Lil Svět práce Lil Pěstitelské práce a chovatel. Práce s počítačem skup NěZ 1 1 NěZ 1 1 NěZ 2. skup NěZ Cvičení z českého jazyka Ně Sportovní hry Ole 2 Ole Technické činnosti Ku Německý jazyk Sportovní kroužek D 1 N ě m e c Sportovní krouž. Ch I. 1 N ě m e c Sportovní krouž. Ch II. 1 O l e x a Mediální kroužek 1 N ě m e c 15

16 ČJ 7 ČJ 4 M 7 M 4 TV 7 TV 4 PV 7 PV 4 VL 7 VV 7 Z 7 PV 8 ČJ 9 ČJ 8 M 9 M 8 TV 9 TV 8 PV 9 PV 8 D 9 D 8 Z 9 Z 8 PV 9 PV ČERMÁKOVÁ úvazek: 22 hodin 4.r. 25 hodin 7.r. 30 hodin NĚMEC úvazek: 9 hodin 8.r. 31 hodin 9.r. 31 hodin ZŠ Třemošnice ZŠ praktická 2013/ M M ČJ D ČJ ČJ HV HV PV PV F M 9 M 8 D 9 D 8 ČJ 9 ČJ 8 HV 9 HV 8 PV 9 PV 8 F 9 F 4 ČJ 7 ČJ 4 M 7 M 4 INF 7 INF 4 TV 7 TV 4 PŘ 7 PŘ 7 AJ 8 ČJ 9 ČJ 8 M 9 M 8 INF 9 INF 8 TV 9 TV 8 VZ 9 VZ 8 AJ 9 AJ 16 4 M 7 M 4 ČJ 7 ČJ 4 PŘ 7 PŘ 4 TV 7 TV 4 ČJ 7 PV 7 VO 8 M 9 M 8 ČJ 9 ČJ 8 PŘ 9 PŘ 8 TV 9 TV 8 PV 9 PV 8 VO 9 VO 4 ČJ 7 ČJ 4 M 7 M 4 VV 7 VV 4 PV 7 PV 4 PV 7 PV 8 ČJ 9 ČJ 8 M 9 M 8 VV 9 VV 8 PV 9 PV 8 PV 9 PV 8 CH 9 CH VIRÁGOVÁ asistent pedagoga: 6 hodin (červeně označené hodiny)

17 Ustanovené metodické týmy stupeň ZŠ: metodický tým pro ročník (ved. M. Horní) stupeň ZŠ: metodické týmy pro - český jazyk (ved. D. Němcová) - matematiku (ved. R. Pejřimovský) - přírodopis, dějepis, zeměpis, chemii a fyziku (ved. J. Horčičková) - výchovy: Vv, Hv, Tv, Ov, Rv, Pč, Tč (ved. J. Lilková) - cizí jazyky (ved. A. Chaloupková) ZŠ praktická (ved. R. Čermáková) Školní družina (ved. D. Veverková) Výtvarná rada (I. Šebelová, J. Lilková, R. Čermáková) 17

18 Zápis žáků do 1. ročníku Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 se v naší škole uskutečnil dne Zápis je velkou událostí v životě každého dítěte, a proto i zápis v naší škole probíhal ve slavnostní atmosféře. Prostředí tříd jsme upravili tak, aby se v něm děti cítily co nejlépe. Paní učitelky Štolfová, Šebelová a Čermáková si s dětmi povídaly nad obrázky, děti recitovaly básně, zpívaly písně a přitom byla sledována kvalita mluveného projevu. Při kresbě obrázku sledovaly paní učitelky lateritu a správné držení pastelky. Během rozhovoru se zjišťovala znalost barev, základních geometrických tvarů atd. Vše sledovala i paní učitelka Holendová z mateřské školy, která se přišla na své svěřence podívat a povzbudit je. Rodiče vyplňovali nezbytné dokumenty, obdrželi informace o provozu školy, školní družiny a školní jídelny od paní učitelky Horní a Holubové. Měli také možnost prohlédnout si učebnice a pracovní sešity. Po zvládnutí zadaných úkolů si děti vybraly připravené dárky, které vyrobili naši žáci a odešly i s rodiči do druhé třídy. Tam plnily zajímavé úkoly pod vedením paní učitelky Čermákové Romany za účasti pohádkových bytostí děvčat z dramatického kroužku. Největší odměnou pro všechny byly rozzářené oči budoucích prvňáčků. K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 se dostavilo 33 dětí, bylo uděleno 7 odkladů školní docházky, dodatečně se dostavila 1 žákyně, která se zároveň odhlásila z naší školy a na konci měsíce dubna se přihlásily 2 žákyně do 1. ročníku. 18

19 Rozmísťovací řízení ve školním roce 2013/14 Povinnou školní docházku ukončilo: 9. ročník 18 žáků PŠ 1 žák celkem 19 žáků Gymnázium Chrudim 2 SŠ průmyslová, stroj. Chrudim 4 SOŠ a SOU technické Třemošnice 6 SOŠ zemědělská a VOŠ Chrudim 1 Gymnázium Čáslav 1 SOU Čáslav 1 SPŠ chemická Pardubice 1 SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby n.l 1 SOŠ informatiky a spojů Kolín 1 SŠ veřejnoprávní a VOŠ Jihlava 1 Z 19 vycházejících žáků : 13 žáků - maturitní obor (68%) 6 žáků - učební obor (32% ) František Víšek z 5. ročníku přestupuje na víceleté gymnázium Chotěboř. 19

20 Prospěch a chování žáků ve školním roce 2013/14 ZŠ Třemošnice 1. pololetí počet žáků prospělo s vyzna - menáním pro - spělo nepro - spělo snížená známka z chování o 1 stupeň o 2 stupně nehodnoceno zameškané hodiny celkem z toho neomlu - vené průměr zamešk. hodin na žáka Základní škola (bez PŠ) I. ročník ,52 II. ročník ,82 III. ročník ,30 IV. ročník ,76 V. ročník ,36 1. stupeň ,40 VI. ročník ,09 VII. ročník ,27 VIII. ročník ,71 IX. ročník ,74 2. stupeň ,51 ZŠ ,52 Základní škola praktická P I.- 1. st ,00 P I.- 2. st ,25 PŠ ,22 R E K A P I T U L A C E ZŠ ,52 PŠ ,22 ZŠ celkem ,32 Pozn. P I. - označení třídy základní školy praktické 20

21 Prospěch a chování žáků ve školním roce 2013/14 ZŠ Třemošnice 2. pololetí ročník / třída počet žáků prospělo po opravné zkoušce neprospělo bez opravné zkoušky snížená známka z chování o 1 stupeň o 2 stupně prospělo s vyznamenáním zameškané hodiny celkem z toho neomlu - vené průměr zamešk. hodin na žáka Základní škola (bez PŠ) I. ročník ,62 II. ročník ,36 III. ročník ,00 IV. ročník ,00 V. ročník ,14 1. stupeň ,28 VI. ročník ,19 VII. ročník ,27 VIII. ročník ,71 IX. ročník ,33 2. stupeň ,43 ZŠ ,78 Základní škola praktická P I.- 1. st ,00 P I.- 2. st ,17 PŠ celkem ,14 R E K A P I T U L A C E ZŠ ,78 PŠ ,14 0 ZŠ celkem ,31 Pozn. P I. - označení třídy základní školy praktické 21

22 Realizace výuky podle ŠVP ZV Ve školním roce 2013/2014 proběhla výuka podle ŠVP ZV, Škola pro každého, dodatek č. 6 v ročnících tříd ZŠ a třídy ZŠ praktické. V 9. ročníku proběhla výuka podle ŠVP ZV, Škola pro každého, dodatek č. 5. V průběhu školního roku jsme plnili předepsané učivo a sledovali dosahování cílů výuky. Podporovali jsme tvořivé aktivity a spolupráci žáků. Vytvářeli jsme pozitivní atmosféru ve třídách. Využívali jsme vhodné pomůcky, metody a formy práce, které nám pomáhaly, aby se žáci učili komunikovat, řešit problémy, vzájemně spolupracovat atd. Uplatňovali jsme individuální přístup k žákům. Pracovali jsme v kmenových třídách, které jsou nyní téměř všechny vybaveny interaktivními tabulemi, ale i v odborných učebnách (počítačové učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, chemie a přírodopisu). Využívali jsme dopravní hřiště, tělocvičnu, venkovní hřiště, školní pozemek, prostředí v okolí školy. Podporovali jsme výchovu ke zdraví. Realizovali jsme vycházky, exkurze, projekty, soutěže, lyžařský a plavecký výcvik, kurz dopravní výchovy, besedy, veřejná vystoupení apod. Spolupracovali jsme s MěÚ Třemošnice, městskou knihovnou, BESIPem, Holcimem Prachovice, Recyclingem, Oborou Žleby, Albatrosem, Britským centrem Pardubice atd. Organizovali jsme setkání všech žáků a pedagogů. Ve škole s integrovanými žáky pracovalo 5 dyslektických asistentek a probíhala logopedická péče pro žáky s vadami řeči. Uplatňovali jsme kooperativní práci a s žáky 1. stupně především práci ve dvojicích, komunitní a učební kruh a chování podle třídní úmluvy. Učitelé se průběžně zúčastňovali školení Moderní vyučovací hodina, Jak lépe učit češtinu ve 2. období ZŠ atd. Probíhalo vzdělávání pro celý pedagogický sbor v rámci projektu Vzdělávání Inspirace Kooperace cesta k odbornému růstu pedagoga. V oblasti mediální výchovy žáci opět prezentovali své zájmy a informovali o činnostech v měsíčních videozpravodajstvích a v novinách Očko. Na začátku školního roku proběhl sžívací kurz pro žáky 6. ročníku v Seči se zaměřením na rozvíjení komunikace a kooperace. Zájem dětí byl podporován a rozvíjen v zájmových útvarech. Pokračuje činnost zájmového útvaru Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku, který obsahem navazuje na výuku anglického jazyka v Mateřské škole Třemošnice. I nadále je třeba působit na vyučující, aby využívali vzájemné hospitace, vytvářeli příznivé klima, výsledky prací žáků shromažďovali jako portfolia, četli odbornou literaturu, využívali efektivní formy a metody práce a náměty pro práci z internetových stránek, uplatňovali sebehodnocení žáků, účastnili se dalšího vzdělávání. Budeme pokračovat ve zvyšování motivace žáků ze strany učitelů, abychom ještě více podnítili jejich zvídavost a chuť zapojit se do jednotlivých činností. Důležitá je aktivní spolupráce se zákonnými zástupci, kterou vzbudíme jejich ještě větší zájem o vzdělávání dětí. Na společných poradách a na schůzkách metodických týmů budeme pokračovat ve výměně svých 22

23 zkušeností (ověřování ŠVP v praxi), budeme sledovat plnění cílů a zajímat se o návrhy k případným dalším změnám. 23

24 Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání V budově Základní školy v Třemošnici je umístěno elokované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim. Toto pracoviště využívají i základní a mateřské školy z okolí. Žáci s přiznanou specifickou poruchou učení jsou vedeni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávají se formou individuální integrace v běžné třídě. Některým žákům byl na základě doporučení školského poradenského zařízení vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází z jejich individuálních potřeb. Individuální vzdělávací plán je vypracován v souladu se školním vzdělávacím programem, částí A, zpracovaném podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci s lehkým mentálním postižením a žáci se specifickými poruchami učení, kterým bylo odborným pracovištěm doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy praktické, se vzdělávají formou skupinové integrace, a to podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro žáky základní školy praktické, části B. Škola je pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vybavena vhodnými učebními pomůckami. 24

25 Oblast působnosti výchovné poradkyně Účast na akcích pořádaných PPP Pardubice a ÚP Chrudim. ZŠ Třemošnice Zápis do prvních tříd, spolupráce při vyřizování odkladu školní docházky, konzultace s vedením speciálních škol, se speciálně pedagogickými centry, zdravotnickými zařízeními. Spolupráce se sociální komisí při MěÚ Třemošnici, návrhy návštěv v rodinách, pohovory s rodiči problémových žáků. Spolupráce s psycholožkou PPP PhDr. Janou Žítkovou. Zajišťování vyšetřování dětí v PPP Pardubice, pobočka Chrudim. Konzultace s DPA Chrudim (MUDr. Rýdlová, Mgr. Kožíšková), Svítání Pardubice. Projednávání otázek výchovného poradenství na pedagogických poradách. Spolupráce s třídními učiteli v oblasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, seznámení s novými vyšetřeními. Vedení dokumentace individuálně sledovaných žáků, zdravotně postižených, žáků integrovaných a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Vytváření IVP ve spolupráci s ostatními složkami. Spolupráce při sledování mimořádně nadaných žáků a žáků s výraznými úspěchy. Zápisy řešení stížností a problémů ze strany rodičů, vedení zápisové knihy. Studium právních předpisů týkajících se problematiky výchovného poradenství. Zajišťování plnění jednotného postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, zajišťování prevence a postihu záškoláctví. Zpracovávání dokumentace o absenci žáků, vyhodnocování neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků. Tvorba a realizace Minimálního preventivního programu, Programu proti šikanování. Zajišťování a realizace programů zaměřených na rizikové chování žáků. Oblast působnosti kariérní poradkyně Pomáhá žákům a zákonným zástupcům při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci. Úkolem je pomoci žákům ujasnit si své vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce. Podává informace o přijímacím řízení v daném školním roce, kontroluje a potvrzuje přihlášky, vydává zápisové lístky, vede agendy spojené s přijímacím řízením. Poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům, připravuje pro ně schůzku s nejbližšími středními školami. Spolupracuje se SŠ a SOU (náborové akce, technohrátky), s Hospodářskou komorou PK v projektu Volba povolání v rámci podpory technického vzdělávání. Zajišťuje materiály k výuce, připravuje exkurze. 25

26 Hodnotící zpráva prevence rizikového chování 1. stupeň: Od začátku školního roku byla prevence zaměřena na všechny žáky naší školy. Pokračovali jsme v akcích, které byly součástí minulého školního roku a vycházely z MPP a z programu proti šikanování. Žáci začali od října navštěvovat kroužky, které si vybrali na konci školního roku 2012/2013. Na základě požadavků, které žáci vznesli, byla nabídka rozšířena o kroužky florbalu na obou stupních ZŠ. V měsíci září se žáci 6. ročníku zúčastnili pobytu na posílení vztahů ve třídě. Pobyt byl dvoudenní a konal se v kempu U Letadla na Seči. Na prvním stupni proběhl projekt Bezpečně do školy. Tento projekt s námi zabezpečilo oddělení Policie ČR v Třemošnici a mluvčí Policie Chrudim. Další důležitou akcí, která na podzim pokračovala, byl sběr papíru. Podzimní sběr byl velmi úspěšný a dětem se podařilo sebrat tolik papíru, že škola může nadále sponzorovat zvíře (rysa) v ZOO Jihlava. Ve sběru jsme pokračovali i v květnu děti opět sebraly velké množství papíru a nejlepší třídy byly oceněny věcnými cenami a zájezdem do ZOO Jihlava. Velký úspěch měl i sběr pomerančové kůry a lesních plodů a hliníku. Žáci se aktivně zapojili do ekologické aktivity recyklovaní, plnili úkoly, sbírali baterie, spotřebiče. V tomto školním roce sbírali žáci víčka od pet lahví, která byla věnována těžce postiženému žákovi na zdravotní vybavení. Žáci se starají o čistotu kolem školy. Každý týden má službu jedna třída z prvního a jedna třída z druhého stupně. Listopad byl zaměřen na dětská práva. Žáci společně se svými učitelkami plnili úkoly ze Slabikáře dětských práv. Žáci základní školy a žáci ze základní školy praktické přispěli také svými výrobky na bleší trh, který pořádalo SRPDŠ. Zároveň jsme se podíleli na zabezpečení adventní neděle (vystoupení, výstava, prodej dětských výrobků s vánoční tématikou). Soužití žáků základní školy praktické a základní školy probíhá bez komplikací. Žáci základní školy pravidelně docházejí do třídy základní školy praktické, kde společně realizují jednotlivé projekty. Prosinec již tradičně zaměřujeme na rodinu a mezilidské vztahy. Tradičně proběhla na prvním stupni mikulášká nadílka, kterou pro své malé spolužáky přichystaly dívky z dramatického kroužku. Žáci první třídy navštívili Dům s pečovatelskou službou v Třemošnici, kde předvedli své vystoupení a předali vlastnoručně vyrobené dárečky obyvatelům domu. Děvčata z dramatického kroužku připravila vystoupení na předvánoční setkání seniorů v KD Třemošnice. Leden byl zaměřen na posílení dobrých vztahů mezi spolužáky Slabikář dětských práv, upevňování znalostí důležitých telefonních čísel (např. Linka bezpečí). V dubnu proběhla soutěžní výstava prací žáků 1. stupně Krajina mého domova. Soutěže se zúčastnilo 9 škol z okolí. Ve spolupráci s MěÚ Třemošnice byly vítězům předány ceny a diplomy na slavnostní vernisáži. Vítězné práce byly po dobu turistické sezóny umístěny na hradě Lichnice. V dubnu jsme také uskutečnili projekty Den Země, Měsíc bezpečnosti. Den Čarodějnic. Ve všech třídách prvního stupně je se žáky pravidelně probírána tématika zdravého životního stylu, návykových látek, mezilidských vztahů, práv a povinností, chování ve škole i mimo ni. Vše je pravidelně zapisováno do třídních knih. 26

27 Ve školním roce pokračoval na druhém stupni základní školy program zaměření na primární prevenci v rámci klíčové aktivity VII/1 Prevence rizikového chování podpory projektu OPVK (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ ). Program byl zaměřen na všechny třídy druhého stupně a zabezpečila nám ho Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice. Celkem bylo odprezentováno 10 hodin, které byly zaměřeny na rizikové chování. Dále probíhalo vzdělávání žáků 3. a 4. třídy 1. stupně, kde se žáky pracovali zaměstnanci Archy Chrudim. Vzdělávání žáků bylo zaměřeno na posilování dobrých vztahů ve třídách. 6. ročník: Výchova ke zdraví: - Vztahy mezi spolužáky - Návykové látky- kouření, drogy, odmítání, naučná gesta, scénky a jejich vyhodnocení, grafické vyjádření - Dopravní výchova teorie a dopravní hřiště (jízda zručnosti, zdravověda, beseda se členem Policie ČR) - Náplní třídnických hodin byla témata: Vztahy mezi spolužáky, Pomoc chybějícím žákům, Volnočasové aktivity, Nebezpečí drog, Škodlivost kouření, Šikana, Krádeže a jiné přestupky 7. ročník: Výchova ke zdraví: - Dospívání, puberta beseda s odborníkem - Návykové látky, jejich rozdělení a hlavní znaky beseda s odborníkem - Prevence návykových látek - Dopravní výchova znalost dopravních značek, bezpečná cesta do školy - Náplní třídnických hodin byla témata: Chování mezi dětmi ve třídě i mimo ni, Řešení vztahů a jiných problémů šikana, vydírání, vyhrožování, krádeže a jiné přestupky, vzájemná pomoc během nemoci. 8. ročník: Výchova ke zdraví: - Návykové látky posílení prevence - Odmítání drog scénky s naučenými frázemi, beseda s okresním protidrogovým koordinátorem - Nebezpečí kouření a používání alkoholu odhad věku mladistvých - Gamblérství - Život bez drog projekt výtvarné vyjádření - Náplní třídnických hodin byla témata: Chování v kolektivu ve třídě, na chodbách, sportovní přestávky, Agresivita mezi spolužáky respektovat mladší spolužáky, Práva a povinnosti žáků školní řád, Šikana, Drogy diskuse a beseda 9. ročník: Výchova ke zdraví: - Návykové látky a jejich prevence - Beseda s protidrogovým koordinátorem - Využití volného času nebezpečí kouření, alkoholu, gamblérství - Upozornění na legální drogy - Šikana - Hygiena beseda s kosmetičkou a zdravotníkem - Zdravý životní styl sestavování jídelníčku - Náplní třídnických hodin byla témata: Bezpečnost ve škole i v mimoškolních akcích exkurze, školní výlety, Vztahy mezi spolužáky, Návykové látky, Zdravý životní styl, Příprava na přestup na střední školu. 27

28 Mezinárodní spolupráce 2013 / 2014 ZŠ Třemošnice Již tradičně byla rozvíjena oblast mezinárodní spolupráce. Hlavní směry rozvoje byly realizovány v oblasti spolupráce škol v Evropě etwinning s využitím ICT nástrojů, v oblasti spolupráce s partnery, které jsme získali v rámci předchozích mezinárodních aktivit Comenius a získávání podmínek pro zapojení do aktivit Erasmus+ a třetí oblastí byla další příprava žáků školy na složení mezinárodní zkoušky úrovně A2 a B1. Ve školním roce 2013/2014 do etwinning aktivit byly zapojeny 3 třídy prvního stupně a to z 3., 4., a 5. ročníku, které spolu s italskou školou Scuola Primaria S.Alessandro zrealizovaly projekt Singing together Společné zpívání, kde si žáci měli možnost doplnit a rozšířit své kompetence v předmětech vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova, výchova k občanství a angličtina. Projekt byl novátorský v tom, že jsme vyzkoušeli možnost propojení spolupráce dvou evropských iniciativ na podporu kvality jak výuky žáků, tak i metod práce učitelů.to znamená, že v tomto případě jsme kromě implementace kompetencí žáků z obou zemí vyzkoušeli i možnosti inovačních postupů v multikulturní výchově za pomoci kolegyně z ČR asistentky v rámci aktivity EU Job shadowing. Žáci 7. ročníku se stali na naší škole první, kteří se zaměřili na matematický obor a v rámci etwinning aktivit spolu se svými slovenskými partnery pracovali na projektu Banky. Projekt se stal běžnou součástí výuky matematiky, kde naši žáci řešili řadu úkolů. Projekt Banky žáky motivoval k řešení úkolů, zpestřoval hodiny o mezinárodní rozměr a upevňoval kompetence žáků v matematice. Velký úspěch jsme zaznamenali v přípravě žáků na mezinárodní zkoušky. Nejen, že se každý rok zvyšuje počet žáků z 8. a 9. ročníku, kteří se ve svém volném čase účastní přípravy na mezinárodní zkoušky ESOL Cambridge English Tests úrovně A2, ale je potěšující zejména fakt, že účastníci zkoušky jsou 100% úspěšní a jejich mezinárodní certifikáty potvrzují úroveň znalosti angličtiny B1. Získání mezinárodních certifikátů našimi žáky dokazuje, že úspěšnost výuky angličtiny na naší škole snese mezinárodní srovnání. V přípravě žáků na mezinárodní zkoušky KET a PET je uplatňována spolupráce našich učitelů s kolegy ze Švédska, Finska a Turecka zejména v procvičování konverzačních dovedností účastníků přípravného kurzu k mezinárodním zkouškám. V současné době pracujeme na přípravě nového projektu etwinning a Erasmus+ se Slovenskem, Itálii a Švédskem. S novými školami se už povedlo navázat kontakty a nyní probíhá vyjednávání o projektu, jeho cílech a obsahu tak, aby navazoval na strategické cíle našich škol. 28

29 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy ve školním roce Jméno, příjmení Obsah přednášky nebo semináře Místo Termín Dana Pazderová Teaching English in communication Pardubice Eva Čermáková Teaching English in communication Pardubice Eva Štolfová Specializační studium metodik prevence Pardubice celoročně Jana Lilková Setkání výchovných poradců škol Chrudim Celý ped. sbor Děti a mládež zákonné normy v praxi ZŠ Třemošnice Jiří Olexa Vzdělávání k OVOV Nymburk Zbyněk Němec Moderní vyučovací hodina Pardubice Eva Čermáková Krajská konference EVVO Pardubice Martina Horní Studium logopedie Pardubice Martina Horní Studium logopedie Pardubice Lubomír Marek Porada ředitelů ZŠ Seč Celý ped. sbor Školní prostředí, autorita a kázeň ZŠ Třemošnice Lubomír Marek Zákoník práce Pardubice Ivana Šebelová Jak lépe učit češtinu Pardubice František Kučera Podpora přírodověd. a tech. vzdělávání Pardubice Dana Pazderová Seminář učitelů DV, bezp. sil. provozu Pardubice Lubomír Marek Porada ředitelů Chrudim Eva Čermáková Seminář dětské jógy ZŠ Třemošnice Lubomír Marek Zákon o pedagogických pracovnících Pardubice Celý ped. sbor Atmosféra a klima třídy II Rychnov n. Kn Celý ped. sbor Posilování komunikačních dovedností ZŠ Třemošnice

30 Koncepce počítačové učebny a výuky informatiky Personální zajištění koordinátor ICT Mgr. Zbyněk Němec, Mgr. Ivana Šebelová Formy výuky - samostatný předmět informatika v 4., 5. a 6. ročníku - samostatný předmět Práce s PC v ročníku (volitelný) - využití při vlastní výuce v ostatních předmětech (mimo ICT) Materiální zabezpečení - učebny jsou vybaveny počítači s operačním systémem Win7 Pro - využívání digitální kamery a fotoaparátů - práce s digitálním mikroskopem a vizualizérem Využívání moderních počítačových technologií ZŠ Třemošnice Dvě počítačové učebny jsou propojené pomocí sítě se sborovnou, ředitelnou, třídami a kabinety. Vše je ve správě ZŠ Třemošnice a v servisní spolupráci s firmou Tlapnet. Vybavení učeben je pořizováno plně z možných prostředků školy, SRPDŠ, MěÚ Třemošnice, grantů, popř. sponzorských darů. V rámci finančních možností je stávající sestava obměňována. Během školního roku bylo zakoupeno 12 počítačových sestav a nový server. Žáci využívali při výuce pravidelně obou učeben, výuka informatiky probíhala podle platných osnov: ve čtvrtém a pátém ročníku se žáci seznámili s počítačovou sestavou, obsluhou počítače, využívali výukové programy, program malování a učili se základy v programu Word. V šestém ročníku pracovali žáci s programy Microsoft Office, s Wordem, Excelem, PowerPointem, Outlookem a programem Zoner Photo Studio. V sedmém až devátém ročníku si prohlubovali znalosti v těchto programech a seznámili se s prací v síti a s tvorbou internetových www stránek. Žáci měli průběžně k dispozici volný přístup na internet (nevhodné stránky byly blokovány) a k výukovým programům. Kromě toho od čtvrté třídy vlastní osobní účty a poštovní schránky. Přístup k počítačům měli i žáci prvního, druhého a třetího ročníku. V rozvrhu učeben měly jednotlivé třídy stabilně alespoň jednu hodinu týdně (náplň závislá na vyučujícím). 30

31 Školní zpravodajství Šestým rokem na škole existuje studio školního videozpravodajství. Pod vedením Mgr. Z. Němce ve studiu videozpráv vznikaly měsíční videozprávy, které byly zveřejňovány na školním webu, během školního roku vzniklo deset průměrně sedmiminutových zpráv. Moderátorskou a redaktorskou činnost si vyzkoušelo sedm žáků z pátého, šestého a sedmého ročníku. Kromě videozpráv vzniklo i několik videí (soutěž o ZOH Praha-Letná, pohádka dramatického kroužku, vyřazení devátého ročníku). V druhém patře funguje videostudio, kde se natáčí většina relací. Vše na školním webu: Výroba školních novin První číslo Očka vyšlo už před devatenácti lety. V loňském roce v redakci pracovalo asi deset žáků. Redakce je členěna na rubriky: společenská a sportovní. Noviny jsou volně stažitelné ve formátu *pdf na školním webu. Žáci si mohou noviny přečíst na nástěnce naproti ředitelny. Noviny vyšly 3x do roka ve 100%-ním barevném formát. 31

32 Činnost a zabezpečení školní družiny 2013/ 14 Ve školním roce 2013/ 14 navštěvovalo školní družinu 60 žáků, kteří byli rozděleni dle věku do dvou oddělení. 1. oddělení bylo složeno převážně z žáků 1. ročníku a do plné kapacity doplněno dětmi 2. ročníku. O toto oddělení se starala paní vychovatelka Dana Veverková. Paní vychovatelka Jitka Virágová pečovala o 2. oddělení složené z žáků 2. a 3. třídy. Kapacita obou oddělení byla bezezbytku naplněna. Vzdělávání ve školní družině probíhalo dle ŠVP S kamarády poznáváme svět. Denní činnost v jednotlivých odděleních je sestavována s ohledem na momentální potřeby dětí, které se mohou na utváření činností aktivně podílet. Hojně využíváme ke sportovním činnostem hřiště s umělým povrchem. Za nepříznivého počasí je nám v pátek k dispozici tělocvična školy. Děti mají rády i pobyt v nedalekém lese, kde hrajeme různé kolektivní hry s využitím lesního porostu anebo pracujeme s přírodním materiálem při vytváření různých stavbiček či figurek strašidel, skřítků apod. Zimní období letošního šk. roku bylo ve znamení Olympijských her. I my ve školní družině jsme si tuto skutečnost připomínali např. povídáním o sportech, které děti zajímaly, četbou pohádek z různých zemí, které se OH zúčastnily, kreslením vlajek některých zúčastněných států apod. V plánu činnosti jsme měli zařazeny i mírně netradiční sportovní soutěže napodobující disciplíny zimních her. Nedostatek sněhové nadílky nás však donutil závodit opravdu netradičně. Na místo lyží sjezdového lyžování jsme použili koloběžky a uspořádali jsme závody družstev v alpském a běžeckém lyžování. Nedostatek sněhu nám nedovolil uskutečnit ani ostatní naplánované činnosti, jako např. stavby ze sněhu, sáňkování a bobování a různé jiné hrátky se sněhem a na sněhu. Žáci v odděleních rozvíjeli svou zručnost při různých výtvarných činnostech- lepení, stříhání, modelování i práci s vodovými a temperovými barvami. Vyráběli jsme drobné dárky k Vánocům a Velikonocům, maminkám k svátku, budoucím prvňáčkům k zápisu. Hráli jsme Na šipkovanou, postřehový závod. K výročí města Třemošnice jsme si s dětmi povídali o jeho zajímavostech a následně jsme si nabyté poznatky vyzkoušeli v kvízové a zábavné hře družstev. Vykonali jsme návštěvu městské knihovny, kde se děti dozvěděly, k čemu knihovna slouží, jak se knihy půjčují a jaké jiné možnosti tato instituce ještě nabízí. Jako poděkování jsme zaměstnankyním přinesli obrázky oblíbených knih, které děti nakreslily. Oslavy Mezinárodního dne dětí se sice uskutečnily, ale pro nepříznivé počasí jsme byli nuceni využít k této akci školní tělocvičnu. I tak si ale děti zasoutěžily a pobavily se při zábavných hrách. Jako odměnu obdržely drobnou věcnou odměnu a Účastnický list. 32

33 Žáci školní družiny se i v letošním šk. roce zúčastnili vystoupením na školní akademii. S paní vychovatelkou Virágovou nacvičili scénku s tématem pověsti O Miladě, která se vztahuje k hradu nad naším městem- Lichnici. Divákům se jejich vystoupení líbilo a sklidilo zasloužený potlesk. K bezpečnosti našich svěřenců nejen při cestě do a ze školy jistě přispívá i dopravní výchova, které se věnujeme v programu činnosti. Teoretické zkušenosti si děti vyzkouší v bezpečí školního dopravního hřiště. Menší žáci jezdí na šlapadlech a koloběžkách a ti o trošku starší mohou využít k jízdě i kola. Děti se seznámily s biblickým příběhem Vánoc a Velikonoc a s různými lidovými zvyky a obyčeji celého roku. Vyvrcholením celoroční činnosti se již po šesté uskutečnilo Nocování ve školní družině. Tentokrát jsme se na několik podvečerních hodin a celou noc přesunuli do pohádky. Pro účastníky byly připraveny různé hry a soutěže. Vyvrcholením bylo již tradiční půlnoční fotografování a závěrečná diskotéka, tentokrát v pyžamech. Ráno se dětem jen těžko vracelo z pohádky domů. Obě vychovatelky se celý rok snažily vytvořit pro své svěřence pestrý a zábavný program, ve kterém nechybí tvořivost, rozvíjení obratnosti, zručnosti a fyzické zdatnosti. Podporovat děti ve spolupráci s ostatními, umět pomoci, naslouchání druhým, vytvářet kamarádské a přátelské vztahy a učit se hodnotně využívat a organizovat svůj čas. Největším zadostiučiněním oběma pracovnicím ve školní družině bylo, když si rodiče stěžovali, že děti nechtějí odcházet domů. 33

34 Grantová činnost školy 1) Program EU na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, OPVK jsme pokračovali v projektu Škola pro každého. Tento projekt (tzv. ŠABLONY) se týká klíčových aktivit čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání (možnost individualizace, inovace, prevence či DVPP). Tento projekt byl ukončen ) Další navazující projekt se týká systematického vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy a je nazván Vzdělávání Inspirace Kooperace k odbornému růstu pedagoga. Zahájení realizace bylo stanoveno na a bude trvat do Celý projekt řídí a realizuje CCV Pardubice. 3) Nový projekt, který probíhal po celý školní rok a bude probíhat i v následujícím školním roce má název Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v krajích ČR a je financován z ESF. Do projektu OPVK 1.1 jsme vstoupili jako partner Gymnázia Pardubice, Mozartova 449. Projekt se zabývá realizací praktických cvičení z biologie, chemie a fyziky. Celkem jsme tuto výuku absolvovali 8x a 2x byli naši žáci na exkurzi v ZOO Praha a ve vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové. 4) Grant z rozpočtu Pardubického kraje má název Florbalem proti nudě VII. ročník. Cílem tohoto projektu je získat děti školního věku k aktivnímu využití volného času prostřednictvím florbalu a vytvářet v nich kladný vztah k aktivnímu sportování. 5) Dalším grantem z rozpočtu Pardubického kraje je Podpora přírodovědného kroužku, jejímž cílem je zvýšit ekologické povědomí u dětí a vzbudit u nich aktivní zájem o přírodu. Děti pravidelně přikrmují zvěř v lese, čistí ptačí budky, jezdí na brigády do obory ve Žlebech a pomáhají vysazovat stromky, atd. Současně byla uspořádána i soutěž s přírodovědnou tématikou za účasti žáků několika škol Pardubického kraje. 34

35 Akce ve školním roce Ochrana člověka za mimořádných událostí Klasifikační porady , , a Třídní schůzky SRPDŠ: , a Schůzka s rodiči vycházejících žáků: LVZ (Lyžařský vzdělávací zájezd): Zápis dětí do I. ročníku 2013/2014: Zápis do školní družiny 2013/2014: Exkurze pro I.stupeň: Exkurze pro II. stupeň: Školní akademie: Den - EKO: Výstavy: VÁNOCE (vernisáž v galerii ) PRÁCE ŽÁKŮ (vernisáž v galerii ) Vyřazení žáků 9. ročníků v obřadní síni MěÚ v Třemošnici: Konzultace

36 Školní akce Sběr starého papíru Základní škola Třemošnice ve spolupráci s SRPDŠ při ZŠ organizovala sběr starého papíru v podzimním a jarním termínu. Sběr lesních plodů Tradičně i letos se konala soutěž ve sběru lesních plodů, která se započítává do celoroční soutěže FELIXMÁNIE. 36

37 Odměna 3. a 8. ročník plus nejlepší sběrači papíru se za odměnu podívali do ZOO Jihlava. Seznamovací kurz Žáci 6. ročníku absolvovali seznamovací kurz na Seči. Vyzkoušeli si nejen uličku důvěry, ale třeba i jak se cítí nevidomý člověk a také ušli úctyhodných 25 km. Keř před školou Žáci 1. ročníku zasadili před školou svůj keř, který budou devět let své školní docházky opatrovat. 37

38 Děti v dopravě proběhla v 1. a 2. ročníku beseda s policií ČR na téma děti v dopravě. Další pokračovala ve 3., 4. a 5. ročníku. Besedy vedl komisař POLICIE ČR Mgr. Jiří Tesař. Víčka pro Honzíka Během celého školního roku každá třída vybírala víčka z PET lahví, které pak škola věnuje na léčbu pro Honzíka. 38

39 Různé Výprava žáků za netopýry na hrad Lichnici. Žáci instalovali nové ptačí budky. Sedmáci absolvovali lyžařský kurz. Žáci navštívili olympijské městečko Praha-Letná. Soutěž O hliníkové království Tuto soutěž vyhlásila městská knihovna. Každým rokem se jí účastní třídní kolektivy ze školy základní i mateřské a společnými silami vždy nahromadí obrovské množství hliníku. Tak tomu bylo i v letošním roce, když bylo sebráno 299 kg této druhotné suroviny. Za dětmi mateřské školy z oddělení Sluníčka obsadili naši třeťáci druhé a druháci třetí místo. 39

40 Krajina mého domova ZŠ Třemošnice a Město Třemošnice pořádala 8.ročník výstavy výtvarných prací 1.stupně základních škol s názvem "Krajina mého domova". Mistrovství ČR v šachu Ve dnech dubna 2014 se ve Vyškově konalo mistrovství České republiky v šachu školních družstev v kategorii ročník. Probojovali se na něj i žáci naší školy Různé 5. ročník navštívil planetárium. 3. ročník navštívil Pařížovskou přehradu. 40

41 Elektrárna Hučák a Zoo Praha Osmý a devátý ročník navštívil elektrárnu Hučák v Hradci Králové. Šestý a sedmý ročník navštívil Zoo Praha. Oba tyto výlety se konaly v rámci projektu-podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Soutěž v poznávání rostlin V úterý se uskutečnila školní soutěž v poznávání živočichů a rostlin. V kategorii mladších žáků zvítězil Václav Michálek ze 3.ročníku před Štěpánem Míškem z 2. a Markem Tlapákem z 3. třídy. V kategorii starších žáků byl nejlepší Pepa Urban z 8. třídy, 2.místo obsadila Zuzka Zahradníková a 3. Lukáš Jelínek - oba z 5. ročníku. Dopravní soutěž Ve čtvrtek se v Chrudimi konalo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Družstvo ve složení Nikola Kořínková, Sára Štolfová, Daniel Krška a Petr Jelinek prokázalo dovednosti v jízdě zručnosti, praktickém i teoretickém zvládnutí pravidel provozu na silnici a v poskytování první pomoci. Umístili se na druhém místě. 41

42 Plazi a obojživelníci Výhercem internetové soutěže nazvané Plazi a obojživelníci se stal Marek Vykydal z Pardubic před druhou Anežkou Hnízdilovou z Nasavrk a třetím Pepou Urbanem z naší školy. (4. místo- Z. Němec, 5. místo Marek Tlapák) Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme a přejeme jim mnoho nových poznatků z oblasti přírodovědy. Videokonference s Itálií Naši žáci společně se školou z Itálie nazpívali italské a české písničky. Barevné dny Tyto projektové dny jsou zaměřeny na: já a moji kamarádi, tvořivá dílna, den zdraví, děti v dopravě a sportovní den. 42

43 Dějepisná soutěž ZŠ Třemošnice Žáci 8. a 9. ročníku, kteří rádi poznávají dějiny, se zúčastnili v pondělí 9. června 2014 dějepisné soutěže určené pro žáky základních škol v Pardubickém kraji. Tu každoročně pořádá Východočeské muzeum v rytířských sálech pardubického zámku. Letošní ročník měl pořadové číslo 11 a byl věnován tématu Letectvo a světové války 20. století. Obsadili jsme v krajském finálovém kole mezi ostatními školami 2. místo! Družina Ve družině proběhl Mezinárodní den dětí a nocování. Akademie V březnu jako tradičně proběhla školní akademie, kde žáci představili svá vystoupení. Dramatický kroužek V letošním školním roce žákyně dramatického kroužku nacvičily pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Vystoupení sehrály pro veřejnost a žáky ZŠ a MŠ Třemošnice. 43

44 Ekologické akce Během školního roku probíhala celoškolní mezitřídní soutěž Felixmánie Žáci se podíleli na sběru lesních plodů, papíru, elektrospotřebičů a baterií. Současně sbírali vička od PET lahví. Viz přiložená tabulka. V letošním školním roce jsme se ucházeli o finanční podporu našich přírodovědných aktivit v soutěži vyhlášené pardubickým krajem. Náš projekt pod názvem Plazi a obojživelníci byl přijat. Za získané peníze jsme nakoupili ceny do internetové soutěže a plánujeme nákup videokamery, která bude sloužit nejen přírodovědnému kroužku, 44

45 Během školního roku se uskutečnily tyto akce: výprava za netopýry přikrmování ptáků u krmítka, čištění ptačích budek internetová vědomostní soutěž Plazi a obojživelníci školní soutěž v poznávání živočichů a rostlin sběr pomerančové kůry, sběr žaludů a kaštanů sběr elektrotechniky sběr hliníku sběr papíru adopce rysa červeného v jihlavské Zoo (již posedmé) úklid obce a okolí aneb Co do přírody nepatří? projekty na 1. stupni na téma voda a ovzduší (návštěva čističky) projekty na 2. stupni (přehrada, geologie, naučná stezka a okolí Doubravy) prohlídka Berlovy vápenky výroba herbářů sběr PET víček účast v zeměpisné olympiádě 45

46 Plán ekologické výchovy 2013/14 Září Říjen Listopad Shromáždění žáků a pedagogických pracovníků v tělocvičně na začátku nového školního roku a vyhlášení ekologických aktivit: Vyhlášení ekologické soutěže Felixmánie Třídění odpadu do barevných kontejnerů - celoročně. Naše životní prostředí projektový den na 1. stupni ZŠ. Sběr lesních plodů. Sběr bylin (pokračování) a pomerančové kůry (celoročně). Sběr papíru podzimní část. Květinová výzdoba ve třídách (celoročně). Sběr pomerančové a citrónové kůry. Leden Adopce rysa v jihlavské ZOO obnova na rok Sběr pomerančové a citrónové kůry. Únor Březen Duben Květen Červen Členové přírodovědného kroužku se zúčastní výšlapu za netopýry na Lichnici. Shromáždění žáků a pedagogických pracovníků v tělocvičně v duchu nadcházejícího jara a s tím spojených ekologických aktivit. Čištění ptačích budek (přírodovědný kroužek). První jarní den, Den vody. Sběr papíru jarní část. Projektu o zdravé výživě 8. roč. Žáci z přírodovědného kroužku pomáhají ve žlebské oboře (jarní úklid). Den čarodějnic. Ekohlídky na II. stupni celodenní akce tříd naučná stezka, Doubrava, odpady, přehrada, čistička odpadních vod, Chittussiho údolí, Akce v rámci Dnu Země, Den Země v prachovickém Holcimu. Chemické rozbory přírodnin, vody, půdy a ovzduší. Shromáždění žáků a pedagogických pracovníků v tělocvičně s vyhodnocením soutěže Felixmánie Průběžně činnost přírodovědného kroužku a jeho pravidelné videozpravodajství. Mladí fotografové z žákovských novin fotografují přírodu, vydávání školních novin. Školní pozemek záhony.celoroční sběr tonerů, baterií, elektrických zařízení. Třídění odpadků(papír, sklo, plast). Zpracoval: Mgr. Zbyněk Němec, Mgr. Eva Čermáková

47 Dopravní hřiště Výuka na dopravním hřišti probíhá ve dvou cyklech, na podzim a na jaře. Teoretická výuka probíhá po celý školní rok ve všech ročnících. Na prvním stupni se žáci ročníku učí jako chodci, od 4. ročníku též jako cyklisté. Ve 4. ročníku je výuka navýšena a po splnění daných požadavků žáci obdrží Průkaz cyklisty. Na závěr školního roku je výuka zakončena soutěží v rámci celodenního projektu Barevné dny. Cílem je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině. Žáci se učí vnímat lidi a situace kolem sebe, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich, bezpečně se v tomto světě pohybovat a chránit sebe i druhé. Na druhém stupni na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných praktických dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících s bezpečností. Pro žáky 6. ročníku je pořádán celodenní projekt "Umíme se správně chovat v silničním provozu?". Kromě bezpečné jízdy na dopravním hřišti si procvičí též jízdu zručnosti a poskytování první pomoci. Důraz je též kladen na praktické poznávání místních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků se silničním provozem. V měsících dubnu a květnu mohou žáci navštěvovat dopravní kroužek. Nejlepší čtveřice postupuje do oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. V letošním roce družstvo mladších žáků obsadilo druhé místo. Družstvo mladších žáků ve složení Nikola Kořínková, Sára Štolfová, Daniel Krška a Petr Jelínek. S provozem dopravního hřiště škole pomáhá BESIP poskytováním finančních prostředků, výukových a propagačních materiálů a školením pověřených pracovníků o nových metodách a informacích. 47

48 Sportovní akce během školního roku Karate Dne se v hale ZŠ Třemošnice shromáždily děti z třídy, aby se podívali na vystoupení karatistů z KK Lichnice, kteří předvedli žákům své bojové umění skládající se z technik úderů, kopů, krytů a sestavy-kata. Do svého programu pro pobavení dětí zařadili také sebeobranu proti noži a tyči. N. Kosinová, 8. ročník Školský pohár Coca cola 1. kolo. Ve čtvrtek 31.října 2013 proběhl turnaj v kopané na hřišti v Třemošnici za účasti: ZŠ Smetanova Chotěboř, Gymnázium Chotěboř a ZŠ Třemošnice. Do turnaje jsme vstoupili vítězstvím 2:1 nad gymnáziem. V dalším zápase se rozešly chotěbořské školy smírně 1:1. V posledním zápase se hrálo na jednu branku a vedli jsme 2:0. Soupeř na začátku druhé půle snížil, ale zápas jsme dovedli do vítězného konce 3:1. Jako vítěz turnaje jsme postoupili do druhého kola, které proběhne v jarních měsících. Mgr. R. Pejřimovský 48

49 Okresní kolo florbalového turnaje dívek V pátek 8.listopadu toto finále hostila sportovní hala v Chrudimi. V prvním zápase jsme porazili sousední základní školu z Ronova 5:0. Ve druhém zápase jsme narazili na nejsilnějšího soupeře turnaje - základní školu Slatiňany, s kterou jsme prohráli 6:0. V posledním zápase jsme bojovali o druhé místo se základní školou ze Skutče. Prohrávali jsme brzo 1:0, ve druhém poločase jsme nevyužili trestné střílení a v posledních sekundách jsme srovnali na konečných 1:1. V turnaji jsme skončili na třetím místě s horším skóre než druhý tým ze Základní školy Skuteč. Naši školu reprezentovaly žákyně: T. Hamsová, K. Grunclová, N. Kosinová, A. Vlčková, D. Kudrnová, S. Handlířová, A. Holeková, K. Raimundová, K. Dvořáková a A. Nováková. T. Hamsová, 9. ročník Okrskové kolo florbalového turnaje chlapců 8. a 9. ročníku se u nás uskutečnilo okrskové kolo florbalového turnaje. Zúčastnila se ho čtyři družstva: Ronov nad Doubravou, Heřmanův Městec, Prachovice a Třemošnice. Vítězem turnaje se po dobrém výkonu stalo družstvo Třemošnice, které jednoznačným rozdílem porazilo všechny soupeře. V. Sliž 9. ročník Okrskové kolo florbalového turnaje chlapců 6. a 7. ročníku Na tomto turnaji pořádaného naší školou se chlapcům moc nedařilo. Nejprve prohráli vysokým rozdílem s týmem Prachovic a v dalším zápase i přes zlepšený výkon nestačili na soupeře z Heřmanova Městce. Vítězem turnaje se stalo družstvo Prachovic. T. Šír, 7. ročník 49

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více