Široká koalice vedená ČSSD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Široká koalice vedená ČSSD"

Transkript

1 Široká koalice vedená ČSSD Koaliční jednání ve Žďáře nad Sázavou po komunálních volbách vyústila ve spolupráci tří nejsilnějších stran, vítězné ČSSD s devíti mandáty a ODS a TOP 09, které získaly po pěti hlasech v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Koalice tedy má v zastupitelstvu 19 mandátů. V opozici skončila KDU- ČSL se čtyřmi zastupiteli, KSČM se třemi a SPO Zemanovci s jedním zastupitelem. Dle podepsané koaliční smlouvy se starostkou na prvním zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 11. listopadu (v 16 hod.) stane senátorka a současná místostarostka Dagmar Zvěřinová z ČSSD. Post 1. místostarosty obsadí dosavadní starosta Jaromír Brychta z ODS a dalším místostarostou se stane Ladislav Bárta z TOP 09. Naším cílem bylo najít co nejširší dohodu pro náročné období, které nás čeká. Jsem ráda, že se to díky rozumnému přístupu všech stran podařilo. Respektovali jsme vůli voličů a nikdo nesklouzl k politikaření, uvedla k výsledkům jednání Dagmar Zvěřinová. -zt- ŘÍJNOVÉ komunální volby ve Žďáře nad Sázavou s průměrnou účastí voličů 48 %. Foto: Lenka Kopčáková Otázka příštích kompetencí Budoucí starostce a dvěma místostarostům jsme položili stejnou otázku: Na jakou oblast chodu města se chcete zaměřit? Ing. Dagmar Zvěřinová (ČSSD) Mojí prioritou je především náměstí. Náměstí je srdcem města a to naše je nemocné. Práci senátorky jsem zvládala s prací místostarostky, půjde to i nyní. Navíc nejsem taková sběratelka funkcí, jak se říká, naopak, již před volbami jsem některé opustila nebo přepustila pravomoce. Druhou mojí prioritou je vytvořit dobrý tým. Pak se udělá hodně práce. (Pokračování na str. 2)

2 STRANA 2 Aktuality NŽR - LISTOPAD 2010 Otázka příštích... (Dokončení ze str. 1) Mgr. Jaromír Brychta (ODS) Chci dělat to, co doposud. Zastupovat Žďár v komunální energetické společnosti Satt, pracovat na rozvoji města, zejména v oblasti průmyslové a bytové zóny. Celých 16 let bylo mojí prioritou zajistit pro občany Žďáru zaměstnání a bydlení. Rád byl si také zachoval pod sebou Městskou polici, Krizový štáb, Bezpečnostní radu obce a Povodňovou komisi. Bc. Ladislav Bárta (TOP 09) Lze vycházet z mé odbornosti. Může to být oblast sociální, sportu, strategického plánování a rozvoje, dotací, dále komunikace s veřejností a organizacemi. Rozdělení kompetencí je předmětem nejbližších jednání. Sportoviště asi převezme CERUM Hlavním důvodem, proč se sešla rada města ještě ve starém složení, byl návrh restrukturalizace příspěvkové organizace CERUM, který podal její ředitel Vladimír Kovařík v rámci převodu některých sportovišt od TJ Žďár na město od Město totiž zvažovalo nejoptimálnější řešení, protože od nového roku začínají zimní stadion, fotbalový stadion a tenisové kurty fungovat v městské správě. V radě jsme se shodli, že než vytvářet 13. příspěvkovou organizaci Sportoviště města, tak rychlejší a operativnější je převzít sportoviště pod některou stávající organizaci, a jako nejoptimálnější se nám jeví pávě CERUM, říká starosta Jaromír Brychta. Tím by se změnil i typ dosavadní činnosti CERUMu a nově by byl její hlavní činností provoz převzatých sportovních zařízení a doplňkovou činností provoz městských ubytovacích zařízení, tedy hotelového domu Morava, Tálského mlýna a autokempinku Pilák. Také správa a provoz budovy České pojišťovny na Dolní ul. Ředitel Kovařík navrhuje změnu dosavadního názvu CERUM a výstižnější SPORTIS, příspěvková organizace. Předložil nám hrubý nástin dvou variant předběžného finančního vyhodnocení rozpočtu organizace po restrukturalizaci na rok 2011, říká J. Brychta s tím, že varianty se od sebe liší výší ztráty sportovišť: a) 4,7 mil. Kč, b) 2,5 mil. Kč. Úkolem radních bylo rozhodnout, aby mohly být novému zastupitelstvu předloženy co nejvíce připravené návrhy při prosincovém rozpočtovém zasedání. Kvůli úspoře času tedy rada pověřila ředitele Kovaříka a právní odbor MěÚ k dalšímu rozklíčování financí. S problematikou sportovišť se budeme potýkat do konce letošního roku, protože se musí připravit zřizovací listiny, projednat je v zastupitelstvu. Být připraveni od převzít a provozovat jmenovaná sportovní zařízení znamená i provést nutná technická a ekonomická opatření na sportovištích, říká Dagmar Zvěřinová s tím, že do konce letošního roku musí být vyřešeny veškeré ekonomické, právní, pracovní, pracovně-právní a provozní záležitosti, včetně uzavření smlouvy o provozu s TJ Žďár. Jak uzavírá starosta, převod sportovišť pod město přitom všem proběhne tak bezbolestně, že občané vůbec nic nepoznají. Zrovna jako v případě Domu kultury. A je to proto, že všechna sportovní, kulturní a sociální zařízení mají být v majetku města. Většinou jsou všechna prodělečná a žádná organizace se o ně nepostará jako město, tvrdí Jaromír Brychta. Nic nepřebíráme ve zlém a TJ Žďár děkujeme za dosavadní péči o sportoviště, dodává. Město v příštích měsících čeká i zavedení nových regulérních pravidel pro podporu sportu v ostatních mimoměstských zařízeních. Lenka Kopčáková Jak jsme volili nové zastupitelstvo města Při nedávných komunálních volbách ve dnech 15. a jsme si zvolili zastupitelstvo města, které bude hájit zájmy nás občanů v příštích čtyřech letech, tedy do podzimu roku Možnost volby mělo celkem občanů ze Žďáru nad Sázavou a jeho místních částí, starších 18 let. Ti všichni obdrželi do svých schránek volební lístek. Průměrná účast v 26 volebních okrscích byla 48 %. Velkým úspěchem je, že z celkem vydaných úředních šedých obálek ve volebních místnostech pouze v šesti případech voliči udělali nějakou chybu a jejich volební lístek nemohl být uznaný jako platný. Organizátoři letos vsadili na podrobnou informovanost voličů, a to se vyplatilo. Lidé se prý také velmi často dotazovali na správný postup a k volbě nového zastupitelstva Žďáru přistupovali velmi uvážlivě. Největší volební účast 62,24 % byla ve volebním okrsku č. 23 v 4. ZŠ na Švermově ul. a ve volebním okrsku č. 18, celkem 55, 70 % v MŠ na Vysocké ulici. Naopak nejnižší volební účast byla v okrsku č. 20 na ZŠ Palachova - pouhých 37,86 % a v okrsku č. 9 na 2. ZŠ Voliči byli pečliví: v celém Žďáru jen šest neplatných hlasů Komenského 2, pouhých 38,02 %. V převaze 20 mužů bude v novém zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou působit sedm žen. Čestná úloha nejstaršího zastupitele v novém složení náleží 65letému Petru Stočkovi (KSČM), který jako zastupitel pracoval pro město již několik volebních období. Úlohou nejstaršího člena je mimochodem i předsedat ustavujícímu zasedání do chvíle, než bude zvolen starosta nebo místostarosta. Noví kolegové také do jeho rukou složí slib zastupitele města v tomto znění: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Nejmladším členem žďárského zastupitelstva a úplným nováčkem v práci pro město je 28letý operní pěvec Jakub Pustina (TOP 09). Nejstarší kandidátce těchto komunálních voleb, Bedřišce Slánské (ODS) je 76 let, nejmladšímu kandidátu Janu Žákovi (Strana Práv Občanů ZEMANOVCI) je 18 let. Ani jeden však neobdržel mandát zastupitele a figurují v seznamu náhradníků. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva Žďáru nad Sázavou svolává dosavadní starosta Jaromír Brychta (ODS) na čtvrtek 11. listopadu 2010, tedy zákonných 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Průměrný věk nového zastupitelstva je 51 let a bude tu pracovat šest odborníků z oblasti stavebnictví a techniky: Dagmar Zvěřinová, Karel Straka, Stanislav Večeřa, Petr Stoček, František Cihlář, Rostislav Dvořák; pět ekonomů nebo ředitelů společností: Vladimír Novotný, Zdeněk Štursa, Eva Štěpničková, Irena Pechová, Ladislav Bárta; čtyři učitelé: Jaroslav Ptáček, Jaromír Brychta, Karel Herold, Rudolf Voráček. Z oblasti zdravotnictví to jsou čtyři lékaři: Radek Černý, Marie Košťálová, Jan Mokříš, Romana Bělohlávková a zdravotní sestra Anna Janů. Dále tři podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné: Miloslav Odvárka, Vratislav Knoflíček, František Eichler; tři pracovníci z oblasti kultury: Stanislav Růžička, Jakub Pustina, Jana Svobodová a advokát Miloš Jirman. A perlička na závěr: v okrsku č. 17 ve vysočanské MŠ objevila volební komise při sčítání hlasů v úřední obálce namísto hlasovacícho lístku dopis adresovaný příštímu zastupitelstvu města. Obálka je právě jedním z šesti neplatných hlasů v rámci celého města. A jaký bude osud dopisu? Jak jsme zjistili dle volebních pravidel, jednotlivé komise ze zákona postupovaly tak, že neplatné hlasovací lístky, písemnosti, které nejsou hlasovacím lístkem pro volby do zastupitelstva obce, či jiné předměty nalezené v úřední obálce, zapečetily do speciální obálky. Zapečetěná volební dokumentace je pak uschována po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí v úterý Takže dopis by se nakonec ke svému adresátovi přece jenom mohl dostat. V následující tabulce NŽR přináší přehled, jak vypadají výsledky voleb v jednotlivých žďárských čtvrtích. Lenka Kopčáková, přehledy: autorka

3 STRANA 4 Aktuality NŽR - LISTOPAD 2010 Žďár a Schmöln obnovily smlouvu S obnovením smlouvy o víc jak 30letém partnerství mezi městem Žďár nad Sázavou a východoněmeckým městem Schmöln souhlasili zastupitelé při svém zasedání Vyslali k podpisu Jaromíra Brychtu a Dagmar Zvěřinovou, což byla koncem volebního období jejich poslední služební cesta v pozicích starosty a místostarostky. Představitelé žďárské radnice se do partnerského Schmölnu vydali začátkem října na osobní pozvání tamní starostky Kathrin Lorenz, u příležitosti oslav 20. výročí sjednocení Spolkové republiky Německo. Německý návrh znění obnovené smlouvy obdrželo město Žďár již v srpnu a zabývala se jím zdejší Komise pro partnerské vztahy. Smlouva sjednává pro obě strany užitečné pokračování spolupráce s ohledem na objektivní podmínky, které pevně stanovují změny partnerské spolupráce. Obě strany se např. zavazují pokračo- Jedna otázka pro Slavomíra Pipu, ředitele P. O. Poliklinika a MUDr. Zdislavu Vávrovou, odbornou zástupkyni pro zdravotnictví: Od července 2008 má na žďárské poliklinice stanoviště sanitka s lékařem Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Předtím záchranáři vyjížděli k akutním případům z hasičského areálu na Jamské ulici. Přesun sanitky RLP na mětskou polikliniku měl však své příznivce i odpůrce. Jak nyní hodnotíte její přítomnost? Mgr. Slavomír Pipa: Mám několik postřehů. Předně se nenaplnily obavy některých občanů z okolí polikliniky o nevhodnosti umístění stanoviště RLP. Loňskou opravou parkoviště a komunikace za druhou budovou u lékárny došlo ke zvýšení bezpečnosti při výjezdu sanitek na ul. Studentská. Poliklinika tak velmi racionálně zhodnotila prostory nevyužitých garáží v suterénu budovy, kdy přestavbu zainvestoval kraj Vysočina. Oproti předcházejícímu stavu, kdy byla posádka sanitky RZP bez lékaře, došlo k posílení posádky na výjezdovou skupinu (RLP) ve složení lékař - záchranář a řidič - záchranář. Dostupnost lékaře při výjezdu posádky RLP je hlavním přínosem pro všechny občany města. Velkou výhodou je i okamžitá dostupnost posádky RLP pro pacienty v čekárnách a ordinacích lékařů v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu. Také se velmi dobře doplňuje spolupráce s ambulancí LSPP při ošetření pacientů na pohotovosti, u kterých může dojít k vážnému zhoršení zdravotního stavu. Zdislava Vávrová: Zřízení RLP ve Žďáře je jednoznačně přínosem jak pro pacienty, tak i lékaře. Jako pozitivní hodnotím především to, že RLP vyjíždí k akutním případům během ordinační doby lékařů, kteří tak nemusí okamžitě odcházet z ordinace s čekárnou plnou pacientů, jak tomu bylo během žurnálních služeb před zřízením RLP. Defibrilátor je nezbytný v místě, kde je poskytována lékařská služba první pomoci, proto by měl být pořízen i pro naši pohotovost. Mám jen technickou připomínku: Bylo by dobré, kdyby lékař LSPP mohl komunikovat přímo s lékařem RLP, když jsou pod jednou střechou, a ne přes 155. TITULNÍ strana kalendáře Partnerství 2011, který je k mání v IC MěÚ. Pro příznivce žďárského sportu je letošní rok opravdovou lahůdkou. Po držitelce zlatých medailí ze zimních olympijských her Martině Sáblíkové, hokejových mistrech světa Tomáši Rolinkovi, Petru Koukalovi a Petru Vampolovi zavítaly do rodného města také vicemistryně světa v basketbale žen Eva Vítečková a Markéta Bednářová. V hale 2. ZŠ je v pátek 15. října přivítalo více než tři sta fanoušků. Palubovka, kterou obě hráčky velice dobře znají jak z dob začátků, tak svých basketbalových vzestupů, byla poseta nejmladšími členy BK Žďár. Ti také měli v průběhu besedy nejvíce otázek. Po soutěži ve střelbě šestek, do které si každá ze stříbrných medailistek vybrala pět dětí, se konala autogramiáda. Stovky podpisů na fotografie, do památníků, ale také na ruce, míče a trička dávala děvčata trpělivě asi hodinu. Jana Svobodová AKT PODPISU partnerské smlouvy mezi Žďárem nad Sázavou a německým Schmölnem. Hlavními aktéry byli starostové Kathrin Lorenz a Jaromír Brychta. Vlevo bývalý starosta Schmölnu Herbert Keller a vpravo starosta lotyšského partnerského města Dobele. Foto: archiv MěÚ vat ve spolupráci v oblasti správy, hospodářství, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, sportu a v dalších oblastech. Partneři si chtějí vyměňovat zkušenosti v oblasti probíhajícího rozvoje území samospráv a jejich činnosti. Budou také podporovat přímé kontakty mezi oběma samosprávnými institucemi a podniky měst Žďáru n. S. a Schmölnu. V oblasti kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, sportu a turismu, jakož i hospodářství, se obě města zavazují podporovat vztahy mezi uměleckými společnostmi, školami a sportovními spolky, podporovat realizaci společných akcí. Také podporovat výměnu zkušeností zástupců kultury, vzdělávání, sportu obou samospráv, podporovat spolupráci mezi zdravotnickými institucemi a institucemi sociální péče a výměnu zkušeností mezi zaměstnanci. Podporu bude mít i spolupráce mezi informačními turistickými centry. Žďárská i schmölenská radnice podpoří spolupráci mezi soukromě hospodařícími podniky v partnerských městech. Tato smlouva platí jako dobrovolná dohoda a vyjádření dobré vůle s platností na tři roky. Žďár vydal kalendář partnerství Žďárští vezli do Německa 200 ks exkluzivních kalendářů na rok 2011 se snímky Žďár nad Sázavou a jeho partnerská města. Po stovce kalendářů obdrželo i francouzské Cairanne a belgický Flobecq. Na 300 ks kalendářů je nyní k dispozici Žďár vítal vicemistryně světa v basketbale NA STŘÍBRNÉ MEDAILISTKY Evu Vítečkovou a Markétu Bednářovou měly nejvíce dotazů děti. Foto: Milan Havlík hou nechat změřit krevní tlak, glykemii a cholesterol. -lkov Informačním centru MěÚ. Rada města stanovila prodejní cenu stolního kalendáře na 80 Kč. Lenka Kopčáková Humanitární sbírka Humanitární sbírku pro diakonii pořádá město Žďár nad Sázavou spolu s farností sv. Prokopa. Do služby bližním v nouzi se můžeme zapojit od pondělí do pátku , vždy od 9 do 17 hodin, v pátek pouze do 12 hodin. Sbírka se tradičně koná v garážích bývalého MěÚ na náměstí Republiky, vedle služebny Městské policie. A co můžete přinést? * Dámské, pánské, dětské letní a zimní oblečení * Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky * Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky * Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční * Knihy. Aby se věci transportem nepoškodily, je nejlepší je zabalit do igelitových pytlů nebo krabic. Pořadatelé předem děkují za pomoc. K r á t c e Studánka s bakterií Ve studánce U Křiváku potvrdil rozbor vzorku vody opět bakterii a voda není vhodná k pití. Studánka Salvatorka je v pořádku. Nově: Dotazy a náměty Na webových stránkách města www. zdarns.cz je nově (vpravo) umístěn odkaz Dotazy a náměty, kterým mohou občané města oslovit tajemníka nebo pracovníky MěÚ. Vytvoření odkazu si vytyčili sami úředníci a zaštiťuje jej oddělení informatiky v rámci své práce na Strategii MěÚ. Pochod proti diabetu Na již sedmý ročník Pochodu proti diabetu v rámci Světového dne diabetu zve v pátek Územní organizace Svazu diabetiků ve Žďáře n. S. Od 11 hodin proběhne v České pojišťovně (2. patro, dv. č. 304 přednáška MUDr. Martiny Machalové na téma prevence diabetu 2. typu a krajský radní P. Krčál zodpoví dotazy z oblasti sociální pomoci občanům. Účastníci si mo-

4 STRANA 6 Aktuality NŽR - LISTOPAD 2010 Městská poliklinika prochází změnami Před 14 lety žďárští zastupitelé rozhodli o zřízení příspěvkové organizace města s názvem Poliklinika, která spravuje bývalé zdravotnické středisko na Studenské ulici, vybudované počátkem 80. let minulého století. Poliklinika poskytuje zdravotní péči nejen občanům Žďáru, ale i spádové oblasti celého mikroregionu. O zkvalitnění zprivatizované polikliniky po roce 1996 již usiloval tehdejší ředitel Josef Pejchl, kterému se zdařily první kroky k modernizaci rentgenu, rehabilitace, přístrojového vybavení a bezbariérovosti. Dalším ředitelem Polikliniky byl Ing. Jiří Šikula. A jak se PO Poliklinika Žďár nad Sázavou posunula v kvalitě poskytované péče do dnešních dní? To si připomínáme s ředitelem Mgr. Slavomírem Pipou, který tuto příspěvkovou organizaci města vede od Jediná na Vysočině Hned v prvním roce po privatizaci se díky počtu pacientů ošetřených na lékařské pohotovosti ukázala potřebnost zachování této služby na poliklinice. Každý měsíc je zde ošetřeno na 230 dětí i dospělých. Město Žďár n. S. je dnes jediným městem na Vysočině, které hradí lékařskou pohotovost. Potřebnost této služby je dána absencí nemocnice ve Žďáře. Město s okolními obcemi tvoří velkou spádovou oblast potencionálních pacientů, říká Mgr. Pipa na úvod. Mimo běžnou ordinační dobu praktických lékařů mají pacienti v pracovních dnech od do hodin dostupnou pohotovostní službu v místě bydliště. O víkendech a svátcích je ordinační doba LSPP na poliklinice od 8.00 do hodin. Chtějí defibrilátor Z důvodu lepší přístrojové vybavenosti máme v plánu zakoupit defibrilátor do ordinace pohotovosti. Tento přenosný přístroj umí při náhlé akutní srdeční příhodě obnovit elektrickým výbojem správnou činnost srdce, plánuje ředitel. Defibrilátor má sice posádka sanitky RLP, ale v případě jejího výjezdu ze stanoviště tento neocenitelný pomocník při poskytování první pomoci v ordinaci LSPP chybí. Lidská vstřícnost Snahou vedení PO Poliklinika je stále vylepšovat zdravotní péči poskytovanou pacientům a zavádět nové diagnostické a léčebné metody nebo otevírat odborné ambulance, které doposud Žďáru chyběly. Pod jednou střechou tedy působí jak zaměstnanci polikliniky, tak i soukromí lékaři - praktičtí i specialisté. Snažíme se spolupracovat a být k sobě pracovně i lidsky vstřícní. Tento vzájemný soulad a kvalitu poskytované péče nejlépe ohodnotí spokojení pacienti, věří ředitel Slavomír Pipa. Laboratoř s certifikátem kvality Za poslední dva roky se na městské poliklinice daří zkvalitňovat a rozšiřovat zdravotní péči. Loni získala biochemická laboratoř certifikát kvality dle normy ISO 9001: Zavedení systému managementu kvality dle vysvětlení Mgr. Pipy pomáhá laboratoři v kontrole celého řetězce laboratorních úkonů, od odběru biologického materiálu u pacientů přes správné a přesné provedení samotného vyšetření ke kontrole a vydání výsledků pacientům nebo lékařům. K zavedení systému ISO nás vedla snaha poskytovat lékařům, ale především pacientům služby na nejvyšší možné úrovni, uvádí ředitel. Výhodou je i dostupnost laboratoře v blízkosti ordinací lékařů a její pracovní doba v po - pá od 6.00 do hodin. Součástí laboratoře je místnost pro odběry krve pacientům. Za endokrinologem se již nedojíždí Koncem roku 2008 otevřela PO Poliklinika novou ordinaci endokrinologie, což je specializovaná zdravotní péče zabývající se onemocněními štítné žlázy. Do té doby bývali pacienti odesíláni do ordinace v Novém Městě n. M., kde byly objednací doby k vyšetření a zavedení léčby neúměrně dlouhé. Včasné zachycení onemocnění štítné žlázy má velký vliv na úspěšnost v léčení, čímž se samozřejmě snižují náklady za poskytovanou zdravotní péči, poukazuje ředitel. Preventivní hydrocolonterapie Loni přišla PO Poliklinika s alternativní nabídkou rehabilitační metody hydrocolonterapie. To je střevní hygiena pro každého, kdo má zájem předcházet onemocnění tlustého střeva. Hydrocolonterapie je hrazena klienty a Poliklinika tuto službu nabízí v nově upravených prostorách, v klidu, soukromí a s profesionálním přístupem vyškolených zdravotníků, informuje Mgr. Pipa. Zájemci by se měli předem poradit se svým ošetřujícím lékařem. Chybí dětští psychiatrové Dle zkušeností lékařů v poslední době přibývají v oboru psychiatrie pacienti všech věkových skupin s nejrůznějšími psychosomatickými poruchami, depresivními stavy a také se množí sociální problémy v rodinách mezi rodiči a dětmi. Vlivem této situace docházelo stále častěji k prodlužování objednací doby na vyšetření. Proto jsme se rozhodli po projednání s lékaři a zdravotními pojišťovnami obor ambulantní psychiatrie posílit DNEŠNÍ vzhled polikliniky, kterou město Žďár zprivatizovalo v roce a rozšířit, říká ředitel. Doposud dospělou psychiatrickou péči na poliklinice zajišťovala jen MU- Dr. Zrnečková. Nově po dva dny v týdnu dojíždí ordinovat do psychiatrické ambulance dva odborní lékaři z Jihlavy. Současně také poptáváme lékaře na obsazení psychiatrické ambulance pro děti a dorost. Vidíme, že obor dětské psychiatrie byl v minulosti na Žďársku podhodnocen, konstatuje Mgr. Slavomír Pipa. Posily v poptávaných oborech Letos v červenci byla na žďárské poliklinice nově otevřena kardiologická ambulance s celotýdenní ordinační dobou. Ordinaci privátně zajišťuje MUDr. Jaroslav Lukášek. Do té doby byla kardiologická ambulance dostupná pouze v novoměstské nemocnici s delší objednací dobou, poukazuje ředitel. Úplnou novinkou je od září 2010 NA RENTGENOVÉM pracovišti ředitel Slavomír Pipa (na snímku) plánuje digitalizaci rentgenu, která bude nejen zárukou kvalitnějšího rozlišení obrazu, ale přinese i všechny výhody moderní techniky. otevření společné privátní ambulance lékařů MUDr. Machaly a MUDr. Machalové, kteří ordinují na zkrácené úvazky (v ordinační době po, út, st) v oboru alergologie, imunologie a diabetologie. Poliklinika také na pracovišti rehabilitace dlouhodobě poskytuje kvalitní ambulantní péči všem pacientům. Letos zakoupila nové vířivé vany pro vodoléčbu. Elektrárna na střeše Do konce letošního roku plánuje ředitel zrealizovat instalaci pevné fotovoltaické elektrárny na střeše polikliniky. Jejím účelem je výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu a na prodej. I když je podnikání s obnovitelnými zdroji zejména v poslední době diskutované, je to státem povolený a legálně schválený způsob podnikání. Na výstavbu elektrárny použijeme vlastní prostředky a dotaci ze Státního fondu ŽP, informuje manažer městské organizace. Strategií PO Poliklinika je dlouhodobá finanční stabilita a Mgr. Pipa očekává, že díky ziskům z elektrárny bude snadnější nejen investovat do oprav budovy, ale hlavně do nového přístrojového vybavení a rozvoje organizace. Dnes jsou hlavním příjmem PO Poliklinika tržby za poskytované zdravotnické služby. Bohužel ze strany zdravotních pojišťoven dochází při úhradách k regulacím, a jen velmi těžko je možné predikovat další vývoj v úhradách za zdravotní péči, konstatuje Mgr. Pipa. V letech 2008 a 2009 PO Poliklinika hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Pozitivní a nezanedbatelné je, v ekonomicky složité době, udržení zaměstnanosti a dobré platové a sociální podmínky zaměstnanců, připomíná ředitel. I pro následující roky má městská organizace plány pro zlepšování služeb pacientům. Připravujeme digitalizaci a modernizaci rentgenového pracoviště. Přínosem digitalizace bude vyšší spokojenost pacienta zkrácením čekací doby, vysoká kvalita a rozlišení obrazu s vysokou diagnostickou výtěžností a upřesnění diagnózy, vyjmenovává Pipa důvody budoucí investice s dodáním, že výhodou budou i úspory na pracovišti. S městem coby zřizovatelem nyní jedná o rozpočtu na rekonstrukci víc jak 25 let staré budovy. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na nutnou opravu rozvodů vody a kanalizace, která je v ordinacích lékařů ještě původní. Vzhledem k rozsahu a náročnosti je oprava rozvržena na dvě etapy, vysvětluje. Pro zpříjemnění čekání byl hlavní vestibul polikliniky vymalován a pacientům tu slouží novinový stánek s občerstvením a posezením. Ve střednědobém výhledu připravujeme rozšíření a rekonstrukci stávajícího bufetu s občerstvením mezi budovami polikliniky, který využívají jak pacienti, tak i zaměstnanci, uvádí ředitel Slavomír Pipa na závěr našeho krátkého zastavení v PO Poliklinika. Lenka Kopčáková foto: autorka

5 STRANA 8 Aktuality NŽR - LISTOPAD 2010 Město zaštítí údržbu lyžařských tratí Na prahu zimní sezóny rada města opakovaně projednávala otázku dalšího provozování a financování upravovaných lyžařských stop v okolí Žďáru, které jsou vyhledávanou atrakcí města se silnou lyžařskou tradicí. I když nadšenci lyžování upravovali běžecké tratě již dřív, asi před pěti lety do hry vstoupily okolní obce a pod názvem Skiregion Žďársko začaly podporovat úpravu lyžařských tratí i na svých katastrech. Lyžařské veřejnosti se tak otevřela možnost užívat si jízdu na profesionálně upravených okruzích - žďárském, hamerském, losenickém, polničském a škrdlovickém, které jsou samozřejmě vzájemně propojené. Na tratích je 16 občerstvovacích stanic, dokonce s možností ubytování. Lyžařskému oddílu TJ Žďár se před lety podařilo s přispěním sponzorů zakoupit potřebnou rolbu k úpravě široké stopy. Město Žďár n. S. ročně přispívá z rozpočtu částkou 300 tisíc Kč, obce Subregionu Velké Dářko a Svazek obcí Pod Peperkem skládají dohromady 150 tis. Kč ročně. Skiregion Žďársko vydal mapku s vyznačením pěti lyžařských okruhů a informacemi o terénním převýšení, což je cenné zejména pro rodiny s dětmi k výběru vhodné náročnosti výjezdu. Za Pilskou nádrží je žďárským východiskem na trať Lyžařský areál Martina Koukala, vítěze MS v italském Vall di Fiemme z roku V dnešní ekonomické recesi však nestačí dělat tuto službu veřejnosti jen srdcem. Kvůli zdražování pohonných hmot a techniky začíná Oddíl lyžování TJ Žďár pociťovat silné provozní ztráty. Rada města vzala nedávno na vědomí jeho žádost o převod úpravy lyžařských tratí z majetku Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou do majetku města Žďáru nad Sázavou. Ve spolupráci s úřadem hledá rada možné varianty zajištění této služby občanům. Všichni členové rady se při svém říjnovém jednání shodli, že zavedenou atrakci pro veřejnost chceme zachovat, byť může být po novém dražší než doposud, říká starosta Jaromír Brychta. Transakcí totiž město odkoupí od TJ Žďár i práva vstupů lyžařských tratí na pozemky. Město jedná s Jiřím Bradáčem o tom, že bude i za nových Pečovatelka s Cenou sympatie podmínek provádět odborné projíždění tratí rolbou. Úpravu lyžařských tratí bude muset nové zastupitelstvo začlenit do některé své organizace. Nejvíc připadá v úvahu PO CERUM, která má své zázemí nejblíže Lyžařskému areálu M. Koukala. Byl by tak vyřešen i problém se zázemím pro rolbu a potřebnou techniku. Město také čeká sepsání smlouvy o další spolupráci s ostatními dosavadními členy Skiregionu Žďársko. Technické záležitosti chceme alespoň částečně vyřešit na prosincovém zastupitelstvu. Připravovaný rozpočet města je však napnutý a my s nadějí očekáváme každou dotaci. Těžko se nám nyní rozhoduje, když máme v rozpočtové rezervě pouhých 160 tisíc Kč, konstatuje Dagmar Zvěřinová. Snahou města tedy bude dohodnout se s TJ Žďár na splátkování. Jako první krok je však nejdůležitější zajistit ekonomické zázemí údržby lyžařských tratí do konce letošního roku. Rada doporučila novému zastupitelstvu schválit do konce letošního roku navýšení položky pro TJ Žďár - oddíl lyžování na úpravu lyžařských tratí o 50 tis. z rezervy rozpočtu. Dá se totiž předpokládat, že sněžit letos začne brzy, soudí starosta Jaromír Brychta. Z letošního příspěvku Žďáru na údržbu tratí je už vyčerpáno 286 tis. Kč a zbývajících 14 tis. Kč rozhodně nepostačí. Jak v radě vysvětloval Jiří Bradáč, provozovatel Lyžařského areálu Martina Koukala a dlouholetý praktik, o ekonomickém provozu sněžné rolby se dá mluvit až při úpravě delších úseků, neboť speciální pásové vozidlo na úpravu lyžařských tratí potřebuje minimálně hodinovou technickou přípravu před vyjetím do terénu a musí jej obsluhovat člověk se speciálními zkouškami. Rolba hutní stopu o šíři pěti metrů. Prostřední pás je určen k bruslařskému stylu a postranní pásy zajišťují klasické lyžování ve dvou směrech. Protože žďárský, zeleně značený okruh má délku 12 km, doporučuje Bradáč projíždět všechny okruhy v jednom zátahu. Celkem pět lyžařských okruhů dá dohromady asi 50 km. Na ně navazují další trasy Na Tři Studně, Staré Ransko a Nové Město na Moravě, již upravené v užší lyžařské stopě skútrem. Celkem tedy máme na Žďársku na 150 km upravovaných lyžařských tratí, poukazuje starosta. Mapu Skiregionu Žďársko a denní info pro lyžaře nalezneme na www. ski-zdarsko.cz. Lenka Kopčáková Žádá cenové nabídky stavby O předložení cenové nabídky vyzvala rada města firmy, které se přihlásily do výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace a rozšíření společenského relaxačního centra, čili přestavby plaveckého bazénu u 4. ZŠ na akvacentrum. Překvapil nás velký zájem firem, a proto jsme v radě učinili tento krok, vysvětluje místostarostka Dagmar Zvěřinová. Rada města po projednání schválila seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, a zároveň vylučuje zájemce z důvodu omezení počtu tak, jak doporučila komise výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra Žďár nad Sázavou. Do prosince by mohlo být o dodavateli stavby jasno. O výsledku výběrového řízení již bude rozhodovat nová rada města, uvádí starosta Jaromír Brychta. Říjnový svoz nebezpečného odpadu ve Žďáře nad Sázavou a integrovaných obcích, který odbor komunálních služeb MěÚ organizoval v rámci podzimního úklidu města, proběhl vzorově. Děkujeme všem občanům za dodržování časového harmonogramu při této části podzimního úklidu, vzkazuje za pořadatele Miluše Kozáková z odboru KS. Lidé odevzdali celkem 49 ks televizorů, 22 ks monitorů, 16 ks počítačů, 5 ks kopírek, 19 ks videí, 32 ks rádií, 26 ks lednic, 5 ks praček, 16 ks zářivek, 98 ks pneumatik, 44 ks akumulátorů, 22 kg léků, 2730 kg barev včetně obalů. Radnice také zavádí třídění bioodpadu a v období od srpna do října Žďárská pečovatelka Sociálních služeb města Regína Nečasová (uprostřed), kterou ředitelka příspěvkové organizace města nominovala do celostátní soutěže O cenu sympatie a o jejíž oblíbenosti mezi seniory jsme informovali v minulých NŽR, se umístila mezi třemi nejlepšími pečovatelkami v rámci ČR. Diplom Cena sympatie Regína Nečasová převzala na galavečeru 2. mezinárodního kongresu Asociace poskytovatelů sociálních služeb v Táboře. Soutěž vyhlásil časopis Sociální péče v rámci Týdne sociálních služeb. Foto: archiv Ssm Odpad lidé třídí zodpovědně již bylo po městě rozmístěno celkem 140 ks nádob na bioodpad. Na novém sídlišti Klafar je 36 nádob na bioodpad a v sídlišti Vodojem dalších 96. K bytovým domům na Vodojemu bylo přistaveno také osm kontejnerů o obsahu 1100 l na tento druh odpadu. Během listopadu budeme postupně nabízet nádoby na bioodpad i sídlišti Vysočany, informuje M. Kozáková. Za dva svozy, které již byly v tomto období uskutečněny, bylo ze jmenovaných sídlišť odvezeno 26,14 t bioodpadu. Nyní je zpracováván v kompostárně a od listopadu to již bude v bioplynové stanici, právě dokončované firmou Miloslav Odvárka - Odas, informuje Kozáková. Z á m ě r y m ě s t a n a p r o n á j m y Záměr č. Z-208/2010-OP, platný do , zodpovídá: L. Dočkalová ( ), odbor majetkoprávní na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní (Česká pojišťovna) dle seznamu volných nebytových prostor. Obvyklá výše nájemného pro tento objekt je Kč/m 2 /rok. Kanceláře: 1. kancelář č. 202, 202a), 203a) o výměře 58,52 m 2 v 2. NP 2. kancelář č. 604 o výměře 27,74 m 2 v 6. NP 3. kancelář č. 707, 708, 709 o výměře 77,99 m 2 v 7. NP. V případě zájmu kontaktujte MVDr. V. Kovaříka, tel Záměr č. Z-270/2010-OP, platný do , zodpovídá: L. Dočkalová ( ), odbor majetkoprávní na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1.NP na Nádražní ulici č. 4. Nájemné nejméně ve výši 800 Kč/m 2 /rok o výměře 63,30 m 2 (3x kancelář, šatna-sklad, soc. zařízení). Záměr č. Z -284/2010-OP, platný do , zodpovídá: L. Dočkalová ( ), odbor majetkoprávní na pronájem objektu na ulici 1. máje č.p. 325, č.or. 1, za účelem provozování volnočasových aktivit pro mládež a dospělé. Zájemce v přihlášce uvede zejména: - budoucí využití objektunabídku nájemného - soulad využití objektu s územním plánem města. Záměr č. Z-290/2010-OP, platný do , zodpovídá: L. Dočkalová ( ), odbor majetkoprávní na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 253, Havlíčkovo nám. č.or. 5 (Čechův dům), vhodného k provozování obchodní činnosti a kanceláří. Nájemné v minimální výši Kč/m 2 /rok o výměře 39,60 m 2 (2x kancelář 15,50 m 2 a 21,00 m 2, soc.zařízení 3,10 m 2 ). Upozornění: Písemné reakce na vyhlášené záměry přijímá sekretariát starosty na MěÚ v zalepených obálkách výrazně označených číslem záměru s uvedením jména a adresy zájemce, nejpozději do termínu uzávěrky záměru včetně. V přihlášce uveďte i datum, odkdy by se pronájem uskutečnil. Redakčně kráceno

6 STRANA 16 Představujeme místní části NŽR - LISTOPAD 2010 Mělkovice byly odsouzené na dožití Mělkovice, poslední ze čtyř námi představovaných místních částí města, se nachází východně od Žďáru nad Sázavou, při silnici č. 19 na Nové Město na Moravě. Díky linkovým autobusům má osada poměrně dobré spojení se světem. Nachází se v nadmořské výšce 645 metrů a současně má 84 obyvatel a 42 čísel popisných. Nejstarší obyvatelce je 91 let, nejpočetněší je generace mezi lety (21), dětí je v osadě 19. Vzhledem k původnímu charakteru spíš rozptýlených samot nemají Mělkovice náves a kaplička stojí podél silnice, asi uprostřed osady. Jižně od Mělkovic se rozkládá Mělkovický rybník a protéká tu potok Staviště. Osada leží na rozvodí Černého a Severního moře. Milkowicz v roce 1407 Po historii Mělkovic jsme pátrali ve Vlastivědě Moravské od J. Svobody a ve zdrojích Státního okresního archivu U Malého lesa. BOŽÍ MUKA na Mělkovicích nechávaly vystavět rodiny jako poděkování. Detail železného kříže před kapličkou. Výsledkem je zjištění, že Mělkovice figurovaly už v urbáři z roku Byl to asi starší pokus kláštera o založení osady. Tehdy osada nesla název Milkowicz, a protože se tu rozkládala hlavně luka, Žďárští odtud sváželi panské seno. Osadníci zde však dlouho nezůstali, klášter je nejspíš převedl jinam, jak naznačují další doklady. Roku 1439 už byl Milkowicz pustý. Stejně mluví i záznam do moravských zemských desek v roce Na zdejší půdě hospodařili nájemci, ale od r jim je vrchnost počala postupně odnímat k vlastnímu hospodaření a po zrušení kláštera je odprodávala. Tehdy si noví vlastníci pozemků založili i novou osadu Mělkovice. Od roku 1850 byla místní částí obce Žďár na Moravě, a proto už i starší čísla popisná byla žďárská (349, 350, 363 a 388). Dle záznamu z bylo na Mělkovicích 18 domů. Při sčítání lidu v roce 1970 žilo v osadě 76 obyvatel, z toho 36 žen. Dětí do 15 let bylo 17 a důchodců 14. Na Mělkovicích v té době stálo 15 zemědělských usedlostí a 7 rodinných domů, z toho 8 postavených ještě před rokem 1869 a z kamenných zdí. První cihlové domy na Mělkovicích vznikaly až v roce První byla dřevěná tvrz Na domluvenou schůzku přichází dva zástupci mělkovického osadního výboru, předseda František Vrbas a jeho kolega Pavel Krčál. Na Mělkovicích se má za to, že úplně první stavba byla v místě, kde se dnes říká Na Pličkách. Tam měla původně stát dřevěná tvrz a mlýn. Dodnes je zde znatelný náhon. Při pohledu z mělkovického kopce přes údolí skutečně mezi stromy prosvítají stavení. Na starých mapách a speciálkách z dob Rakouska-Uherska bychom však Pličky nenašli a stavby značí název U Krčálů. V parcelním protokolu z roku 1835 je zapsán jako majitel čísla popisného 349 Josef Krčál (Kertschal). Jak vznikl název Pličky, se dodnes neví přesně. Plička byl ve Žďáře poměrně častým příjmením, ale archiváři se přiklánějí spíš k tomu, že název Pličky vznikl podle místní trati V pličkách (trať je část katastru obce). Obyvatelé Mělkovic však mají za to, že Plička byl pozdějším majitelem po Krčálovi a jeho hospodářství bylo časem rozděleno na čtyři parcely. Celé Pličky také opakovaně vyhořely (naposledy v 50. letech min. stol.) a dnes z části slouží k rekreaci. Nacházejí stopy předků Jmenovec Pavel Krčál na moji otázku přikyvuje. Ano, náš rod pocházel právě odtud. Pak bylo i po Mělkovicích několik chalup U Krčálů, ale postupně se jméno ztrácelo s ženskými potomky, vysvětluje. Když jsme v roce 1972 prováděli opravu střechy na domě mých rodičů, nalezli jsme v krovu vysekané datum Je to zde asi jeden z nejstarších domů, domnívá se potomek a ukazuje přes zahrady ke stavení ve středu Mělkovic. Také my jsme při přestavbě gruntu narazili v jedné části na srub a kamenici. Běžně jsou tu metrové zdi, přidává se František Vrbas. O sestavení rodokmenu se však nepokusil ani jeden z nich. Tady Pavel měl kliku, že měli potomky mužského rodu a rodové jméno vydrželo, směje se předseda. Jak říkávala naše maminka, u nás to vycházelo tak, že vždy dvě generace byly jednoho jména a pak se narodily dcery a přiženili se noví nositelé jména, vysvětluje. Orientují se po chalupě Na Mělkovicích bylo kolem 25 samot rozsázených po okolí. Lidé jsou tu proto zvyklí orientovat se po chalupě. Takže samotám říkají Na Pličkách, U Fousků, U Vrbasů, U Sochorů, U Dvořáků či U Břenků. ZÁSTUPCI osadního výboru - předseda František Vrbas (vpravo) a Pavel Krčál. Samota vždy byla předurčena k zemědělskému hospodářství, kde se lidé vždy museli spolehnout hlavně sami na sebe. Ale když prý soused potřeboval, ostatní pomoc neodmítli. Dnes už se na Mělkovicích živí zemědělstvím dva rody a střední generace za zaměstnáním dojíždí do Nového Města a do Žďáru. Když bylo po práci, i mělkovičtí samotáři si udělali čas dojít na besedu. Dříve v zimě ženské chodívaly drát peří dům od domu a chlapi se také navštěvovali, říká rodák z gruntu. To ale neznamená, že se také nepohádali, jako ve správné dědině, dodává s úsměvem Pavel Krčál. Na příjezdu od Žďáru vzniká v posledních letech satelitní městečko, díky kterému by mohly Mělkovice v budoucnu omladit a pokusit se znovu o samostatný katastr. Na soukromém Život je zde specifický i v tom, že tu město nemá téměř žádné pozemky a vše se děje na soukromém. Mělkovice současně nemají ani hospodu a osadní výbor se schází u Vrbasů nebo Krčálů. Ještě před 20 lety prý stála budova staré hospody U Melicharů na kraji Mělkovic, v místě dnešní čerpací stanice plynu. Obvyklou částku 10 tisíc Kč ročně, kterou město rezervuje pro činnost osadních výborů, ani nemáme do čeho investovat. Všechny parcely jsou soukromé, není kde postavit dětské hřiště, shodují se zástupci osady. Hospodáři tu vždy tolerovali, že si děti ZEDNICKÝ mistr ve Žďáře Hynek Mink svůj stavební plán nadepsal: Nakres Na Kaplu pro občani Mělkovicke patřící do Žďára. Foto: Státní okresní archiv Žďár n. S. hrály s míčem zrovna tam, kde bylo posekáno, a nemohly zválet trávu. Když se tu mladí scházeli, jejich klubovnou byla autobusová čekárna, nebo sedávali támhle na palouku na kládách a třeba hrávali na harmoniku, vzpomíná Pavel Krčál s tím, že se tu i tak lidé dokázali bavit. Spolky jako takové prý ale na Mělkovicích nikdy nešly. Sice jsme tu kdysi měli hasiče, ale ti pak dojížděli do žďárské zbrojnice u 1. ZŠ, dodává Krčál. Osada bez svého katastru Osada Mělkovice také jako jediná z místních částí Žďáru nemá svůj katastr. I když se starosta Žďáru a předseda osadního výboru s podporou městských zastupitelů před časem vydali na Státní katastrální úřad v Praze, nebyli úspěšní. Není prý vůle státu oddělit mělkovický katastr od Žďáru. V důsledku toho žijeme za městské ceny. Je pravda, že domovní daň nám radnice ponížila, ale žďárské ceny máme třeba při převodu pozemků, uvádí Pavel Krčál. Mělkovice pociťují křivdu ještě z doby minulé, kdy byly obce děleny na střediskové a nestřediskové. Tehdy jsme byli označeni jako osada na dožití, říká Vrantišek Vrbas. Právě z 50. let 20. stol. pochází nejvíce osudných chyb, kdy se např. rozoraly obecní cesty a zcelistvovaly lány. Dodnes Mělkovičtí řeší téměř neřešitelné problémy. V ochranném pásmu S vybudováním vodní nádrže Staviště v 50. letech 20. stol. začalo platit přísné ochranné pásmo povodí nádrže Staviště, coby zdroje pitné vody pro Žďár. Lidé odtud odcházeli kvůli stavební uzávěře a zůstávali skutečně jen ti staří na dožití. Domy skupovali cizí lidé na chalupy. Až v 90. letech se prý hnuly ledy a došlo k zúžení ochranného pásma Staviště. Zmiňované satelitní městečko však nevzniká v režii města Žďáru. Stavební parcely tu prodává soukromý vlastník. Na Mělkovicích není vybudována kanalizace a každý dům má jímku. Na vírský přivaděč veřejného vodovodu byla osada napojena za minulého režimu. Tehdy na kopci u Veselíčka probíhal uranový geologický průzkum a kvůli hloubkovým vrtům zmizela voda z mělkovických studní. Když po letech průzkum skončil, voda se znovu objevila, ale vodovod už nám zůstal. Veřejné osvětlení v obci vede vesměs po soukromých pozemcích. V zimě město prohrnuje hlavní cesty po Mělkovicích i k samotám, informuje předseda. (Pokračování na str. 17)

7 STRANA 17 Představujeme místní části / Publicistika NŽR - LISTOPAD 2010 Mělkovice byly odsouzené... (Dokončení ze str. 16) Pouť je Na svatou Annu Mělkovickou kapličku si zdejší občané postavili v roce 1900 společnou rukou. Raritou ve věži byl nejstarší zvonek na Žďársku z roku 1474, který v historii provázel dokonce i odsouzence na smrt. Současně mělkovická kaplička spadá pod farnost sv. Prokopa ze Žďáru 1. Je zasvěcena svaté Anně a kolem 26. července tu probíhá pouť. Mši slouží žďárský farář. V ROCE 1959 byl starobylý zvonek z věžičky sňat a jeho snímky pro Okresní vlastivědné muzeum pořídil žďárský fotograf Vilém Frendl. Foto: archiv Regionálního muzea Na území Mělkovic stojí trojí boží muka, která většinou nechávaly rodiny vystavět jako poděkování. Historii zdejších zvonů zachytil v roce 1971 dle vyprávění rodáka Aloise Krčála z čp. 305, žďárský učitel František Mokrý. Z jeho popisu víme, že na starším zvonu je český nápis: PANE * BOŽE * BUĎ * MILOSTIV * Čtyři erby patří: 1. městečku Žďár, 2. Linhartu Šťávkovi z Hodonic opatovi žďárského kláštera, 3. pánům z Kunštátu a Poděbrad a 4. erb může patřit žďárskému rychtáři, ale také být značkou zvonaře. dvorce (dnešní Pličky). Na Mělkovicích před usedlostí čp. 305 v majetku rodiny Krčálových stála původně stará dřevěná zvonička, kde se zvonívalo klekání... Asi v roce 1850 byla zvonička nešťastnou náhodou stržena. To se prý stalo tak, že Dominik Krčál odpřáhl od vozu vola. Aby mu neutekl, uvázal ho ke zvoničce. Jenže vůl se vzepřel a zvonici vyvrátil. Krčál tedy postavil dřevěný sloup z kmenu dvojáku a mezi jeho ramena upevnil zvonek. Teprve v roce 1900 si Mělkovičtí zažádali na obecním úřadě o povolení a svépomocí si postavili zděnou kapličku na parcele Bernarda Bloudka, kam byl zvonek přenesen. Kapličku kreslil Mikoláš Aleš Málo se také ví, že mělkovickou kapličku zpodobnil Mikoláš Aleš a obrázek byl uveřejněn za 1. republiky v časopise CEP. Když byly v 1. sv. válce Žďáru odebrány zvony, půjčil Bloudek městu menší zvonek jako umíráček na hlavní věž kostela sv. Prokopa. Později byl do věže kaple sv. Barbory zakoupen zvon - umíráček sv. Josef a mělkovický zvonek se vrátil na svoji kapličku. Větší zvon nemá však pěkný zvuk. Podle záznamu Fr. Mokrého koupil zvon Václav Břenek z čp Zvon visel původně ve věži kostela na Zelené hoře, kterou v pol. 19. stol. zachvátil požár. Tím, že byl zvon přepálen, ztratil dobrý zvuk. Přes 50 let ležel na půdě u Břenků a pak byl pověšen do věže nové kapličky. Dodnes se jím zvoní při pouti. Procesí až ze Žďáru Před válečnou rekvizicí zvonů najednou vzácný zvonek z věže zmizel, ale občané Mělkovic mlčeli. Po válce zvonek vykopali a požádali žďárského faráře Rudolfa Svobodu, aby jej znovu vysvětil. Stalo se tak první neděli po sv. Anně roku 1945 a ze Žďáru se vypravilo Žďárští talentovaní studenti Dnes dokončujeme představení 14 nadaných žďárských studentů, které jejich školy či trenéři koncem loňského školního roku nominovali na prestižní cenu Talent Vysočiny 2010, pořádanou žďárskou PO Active. I když při 16. ročníku Talentu nezískali titul, svým nadáním a pílí si zaslouží pozornost. David Kolář, VOŠ a SPŠ Žďár Technicky nadaný student. Zabývá se výrobou Stirlingových motorů. V soutěžích EVVO získal 1. místo v krajském a 4. místo v národním kole. Je členem repretýmu ČR. Radka Sedláková, Gymnázium Nadaná žákyně v zeměpise a jazycích. Zvítězila v krajském kole soutěže Eurorebus a 2. místo získala v zeměpisné olympiádě. V obou soutěžích postoupila do celostátního kola. Zuzana Mrlíková, Biskupské gymnázium Všestranně nadaná studentka. Zvítězila v okresním a krajském kole soutěže Konverzace v anglickém jazyce. V celostátním kole získala 5. místo. Kromě angličtiny studuje ruštinu, španělštinu, němčinu, a latinu. Cenu Talent Vysočiny získala v roce Luboš Tlustoš, VOŠ a SPŠ Žďár Má mimořádné schopnosti a znalosti v oboru elektrotechnika a mikroprocesory. Získal 3. místo v celostátní soutěži o nejlepší aplikaci elektronického obvodu. Letos zvítězil v krajském kole středoškolské odborné činnosti s prací Prostorové hodiny. NA PŘÍJEZDU od Žďáru vyrůstá satelitní městečko. Koupil zvon z popraviště Zvonek podle zápisu Fr. Mokrého původně pochází ze žďárského kláštera a později byl na stinadlech v trati U spravedlnosti. Město Žďár totiž mělo od svého povýšení r i právo hrdelní. V archivu Regionálního muzea je dobová kresba města Žďáru, na níž je v pozadí vidět popraviště. To se nacházelo asi v lokalitě dnešní kruhové křižovatky u Enpeky. Zvon provázel odsouzence při poslední cestě. Když bylo roku 1800 městu odebráno hrdelní právo, zvonek koupil od města Jiří Krčál, tehdejší majitel celé procesí. Zvon byl znovu posvěcen na jméno Anna Maria. Kmotrami byly Marie Fousková z Mělkovic čp. 306, Marie Sochorová z Mělkovic čp. 384 a Anna Klímová z Veselíčka. Každá z kmoter složila 500 Kčs na pořízení dalšího zvonu. Obnos Kčs byl uložen na knížku u Státní spořitelny ve Žďáře. Při měnové reformě v červnu 1953 však peníze propadly státu... V roce 1959 byl zvonek z věžičky sňat a jeho snímky pro Okresní vlastivědné muzeum pořídil žďárský fotograf Vilém Frendl. Připravila Lenka Kopčáková, foto: autorka Petr Lukeš, Gymnázium Úspěšný matematik a fyzik. V krajském kole matematické olympiády byl na 2. místě, ve fyzikální se umístil 4. Pham Tran Vi Thanh, Gymnázium Nadaná žákyně ve fyzice a matematice. V okresním kole obou soutěží byla na 2. místě, stejně tak v krajském kole fyzikální olympiády, v matematice byla 12. Jaroslav Mašek, SŠT Žďár Technicky nadaný student, letos zvítězil v celostátní soutěži KOVO Junior ve strojním obrábění a kategorii frézování kovů. Byl nominován na ocenění České ručičky 2010, které převzal na červnovém galavečeru v Brně. Eva Bencová, SŠOS SČMSD, Žďár Úspěšná aranžérka. Opakovaně se umisťuje na medailových příčkách Mistrovství republiky v aranžování a v soutěži juniorů v kategoriích Drátěný program, Plakát, Výkladní skříň. Na podzim 2009 získala titul Učeň roku.

8 STRANA 20 Publicistika / Inzerce NŽR - LISTOPAD 2010 Judisté oslavili padesátiny klubu Žďárské judo nedávno oslavilo padesátiny. Letos byl jeho člen David Pulkrábek jediným Evropanem na Olympiádě mládeže v Singapuru. Pojďme si připomenout zrod tohoto bojového sportu ve Žďáře. V září 1960 jej jako kroužek sebeobrany založil Rudolf Kocman, dlouholetý výchovný pracovník odborného strojírenského učiliště. Zpočátku se oddíl věnoval prvkům sportovního zápasu juda a karate. K rozvoji juda ve Žďáře tehdy přispěla veliká popularizace tohoto tvrdého chlapského, ale férového úpolového sportu a zápasu na mezinárodní úrovni, např. LOH v japonském Tokiu v r. 1964, MS a ME. Také spolupráce našich českých a slovenských oddílů byla velice provázaná a kamarádská. Prvními žáky žďárského juda v 70. letech min. stol. byli Pavel Lehovec, Jiří Kinčuk, Luboš Pelc, Ladislav Nekovář, Josef Šopík a Milan Halouzka. Pavel Lehovec se brzy stává asistentem trenéra Rudolfa Kocmana a spolu zahajují celou sérii přípravy žáků na plnění podmínek pro technické stupně KYU i trenérských tříd. Komisař a mistr juda Vladimír Lorenz z Prahy v té době naučil, vyzkoušel a opáskoval mnoho žďárských judistů. Vrcholem oddílu byl v roce 1981 postup do nejvyšší soutěže Celostátní ligy ČSSR mužů a setrvání v letech 1982 a Žďárští judisté dokonce vybojovali vynikající 6. místo z 12 účastníků CL. Tehdy skvělou partu vedl trenér Rudolf Kocman. Pozadu nezůstaly ani ženy: Jana Slámová, Mirka Imramovská, Jitka Piechulová či Jana Pongratzová. Oddílem prošla ŽĎÁRSKÉ DRUŽSTVO juda, které v roce 1981 vybojovalo postup do celostátní ligy ČSSR. Zleva: Jiří Pfaur, MUDr. Jiří Vrbík - lékař týmu, zakladatel juda a hlavní trenér Rudolf Kocman, Pavel Herold, Zdeněk Frai, Vladislav Ráb a František Závorka. Dole zleva: Ivo Vytrhlík, Radek Ondruš, Josef Štikar a Ludvík Vinopal. Chybí Ladislav Plánka. spousta mladých chlapců a dívek, někteří vydrželi více, jiné méně, ale každopádně všichni splnili minimálně podmínky pro složení 5. kyu - prvního výkonnostního a technického stupně v judu. V 90. letech bojovala parta dorostenců v 1. lize ČR a patřila mezi osm nejlepších týmů. K oporám kolektivu patřili Michal Štikar, Petr Zítka, Jiří Šustáček, Michal Novotný, Robert Sláma a Martin Škarka. V letech přivezla děvčata Hana Štikarová, Dáša Máchalová, Veronika Saková, Lucie Moravcová, Barbora Boháčová, Veronika Vokounová a Monika Michalová více jak 20 mistrovských medailí a bezpočet vítězství a umístění z Foto: archiv různých turnajů. Mistryní republiky se v té době stala Dáša Máchalová v kategorii mladších žákyň a Hana Štikarová v kategorii dorostenek. Vyvrcholením činnosti byl v roce 2000 Mezinárodní turnaj o Pohár starosty města, zaměřený na 40. výročí oddílu. Soutěžilo na 700 závodníků a závodnic ze čtyř států. V této době přešel oddíl juda pod organizaci Sokol, předsedkyní se stala Věra Pelantová, trenéry René Pintera, odchovanec žďárského juda a Svatopluk Kopeček. Kulturní středisko Zámek Polná Nejvýznamnější mistrovské úspěchy: 2001: MČR - Lukáš Filippi 2. (ml. žáci) 2002: MČR - Lukáš Filippi 2. (ml. žáci), Michal Vašek 3. (ml. žáci). 2003: MČR - Tomáš Knápek 2. (ml. žáci), 2. Lukáš Filippi (st. žáci), Martina Blahová 3. (ml. žákyně), Michal Vašek 3. (ml. žáci). 2004: MČR - Tomáš Knápek 1. (st. žáci), Martina Blahová 1. (ml. ž.) David Pulkrábek 1. (ml. žáci). 2005: MČR - Martina Blahová 3., Veronika Vašková 3. (st. žákyně). 2006: MČR - David Pulkrábek 1. (st. ž.), Martina Blahová 1. (st. ž.), Martina Blahová, Veronika Vašková - 3. (dorostenky). 2007: MČR - Martin Kadlčík 1. (st. ž.), 1. David Pulkrábek (dorost), David Pulkrábek 2. (st. ž.), 1. Martina Blahová (st. ž.). 2008: MČR - David Pulkrábek 1. (dorost), 1. na MT v Užhorodu, 2. na MT v Záhřebu, 5. na MT v Teplicích, a 9. na ME kadetů v Sarajevu - Ondřej Kašík 3. (st. žáci). 2009: MČR - David Pulkrábek 1. (dorost), 1. MT Záhřeb, 2. ME kadetů - Koper, 7. EYOF Tampere, vyhlášen nejlepším nejlepším kadetem roku 2009, Talent Vysočiny Tomáš Knápek 1. (junioři), Martina Blahová 2. (juniorky). 2010: MČR - David Pulkrábek 1. (junioři), 1. Evropský pohár Coimbra v Portugalsku, 2. EP Kaunam LTU, 1. YOG Singapur - Olympijské hry mládeže - jako jediný Evropan. - Tomáš Knápek 1. (junioři), Martina Blahová 3. (juniorky). Podle Josefa Štikara, redakčně kráceno Kulturní středisko Zámek Polná začátek: hodin, vstup: 190,- (na místě + 50,- Kč) Kulturní středisko Zámek Polná začátek: hodin české travesti skupiny. Kulturní středisko Zámek Polná, začátek: hodin vstup: 230,- (na místě + 50,- Kč) program Sametový festival Tragédie, Tony Ducháček & Garage, Dáša Vokatá & Band, Plastic People Of The Universe, WC band, jako host Ivan Martin Jirous (Magor) Rocková zábava se skupinou VIGO Screamers v šapitó Nový program nejznámější Kamil Střihavka & LEADERS BEST OF TOUR 2010 Kulturní středisko Zámek Polná, začátek: hodin vstup: 230,- (na místě + 50,- Kč) předprodej: Jihlavské listy, Fritzova 34, Jihlava, , rezervace

9 STRANA 22 Kultura města NŽR - LISTOPAD 2010 Program na LISTOPAD 2010 Pořady pro děti Kulturní minimum I třídy ZŠ Čt v 9.00 sk. K, v sk. M Pá v 9.00 sk. N, v sk. L Eva Gina a Kacu ZVUKY ZEMĚ Hudbou k radosti a komunikaci Délka programu 45 minut. Ne v Bubleshow Matěje Kodeše ČAROVÁNÍ S BUBLINAMI Vstupné 70,- Kč. Kulturní minimum II třídy ZŠ Čt v 9.00 sk. S, v sk. O Pá v 9.00 sk. Z Pavel Novák ml. HRANICKÁ PROPAST Beseda trvá 60 minut. Dětské divadelní předplatné St v 9.00 pro MŠ, v sk. A ve sk. B (Volná místa pro veř.) Čt v 8.45 pro MŠ, v sk. C Potulné loutkové divadlo - Adam Berger a Vítězslav Marčík ml. KRÁLOVSKÁ MOUDROST Délka představení: 50 minut. Ne v Stará radnice Divadlo Paravánek O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI Anděl Vendelín chce utéct do pekla a kamarádí se s čerty. Peklo však pro andílky není to pravé. Hraje a zpívá Kateřina Rakovčíková. Vstupné 50,- Kč. Zábavné pořady Po v Kavárna Café u tety Hany JIŘÍ ČERNÝ - ANTIDISKOTÉKA Vstupné 100,- Kč Pro střední školy (Gymnázium) Út v 8.30 hodin Út v ZDENĚK TROŠKA - CESTOU NECESTOU Talk show Vstupné 250,- Kč Koncerty Čt v ZPÍVEJTE S NÁMI VESELÁ SEDMA Jana Sedlaříka Slavnostní koncert k 25. výročí založení kapely. Vstupné 120,- Kč Pá ve Dům kultury CHARLIE STRAIGHT LAVAGANCE - vycházející slovenská hvězda HOOCHACHOS - Žďár nad Sázavou Vstupné: v předprodeji 150,- Kč; na místě 200,- Kč Předprodej: Pokladna DK; Café u tety Hany, Veselská 5; Hudební nástroje STEP; Kulturní centrum Batyskaf. Po v Jazzmine club Dům kultury CLARE MICHAEL QUARTET Kvarteto zpívající francouzské saxofonistky Vstupné 150,- Kč Čt ve Dům kultury HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE KAREL GOTT / KAREL ŠTĚDRÝ / PAVEL VĚTROVEC Vstupné: na sezení 600,- Kč; na stání 400,- Kč Čt v PETR SPÁLENÝ A MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ Vstupné 250,- Kč Pá ve Dům kultury Žďárský REVIVAL FEST 2010 AC/DC, QUEEN, U2, OZZY OSBOURNE Vstupné: v předprodeji 150,- Kč; na místě 200,- Kč. Předprodej: Pokladna DK; Café u tety Hany. Divadelní předplatné ZELENÉ Divadla Po v Divadlo MALÉHRY PEKLO Hrají:. B. Seidlová, D. Zbytovská, P. Zatloukal ad. Vstupné mimo předplatné: přístavky 290,- Kč; balkon 260,- Kč. Divadelní předplatné ŽLUTÉ Po v Divadlo Mladá Boleslav ROMEO A JULIE Hrají herci Městského divadla Mladá Boleslav. Vstupné mimo předplatné: přístavky 290,- Kč; balkon 260,- Kč 22. a dopoledne - pro střední školy. Divadelní představení mimo předplatné St v Divadlo A. Dvořáka Příbram HRDÝ BUDŽES V hl. roli: Bára Hrzánová Vstupné: přízemí 290,- Kč; balkon 260,- Kč Výstavy Do Stará radnice Výstava obrazů JAROSLAV VYSKOČIL Otevřeno út - pá od , So a ne od hodin Stará radnice VÁNOČNÍ VÝSTAVA Jana Braná - obrázky, keramika Michal Pavlovský - dřevěné hračky a objekty Otevřeno út - pá od , So a ne od hodin. Do Výstava obrazů TOMÁŠ PROKOP Otevřeno vždy hodinu před a během představení Výstava obrazů a grafiky DAVID RAMBOUSEK Otevřeno vždy hodinu před a během představení. Připravujeme 1. a Na salaši draci jsou - DDP, MD Fleret - Vánoční koncert, MD nebo DK (předprodej od ) Vánoce s Klotyldou a Matyldou - nedělní pohádka pro děti, MD (Předprodej od ) Psaní Ježíškovi - DP (zelené), MD Vánoční alleluja - koncert, Stará radnice Setkání před Betlémem - DP (žluté), MD. Krátce Čt 4. - út , hod., včetně svátků Bývalá MŠ, Husova 9 POZNÁVEJ SE Umíte provést kuličku složitým labyrintem, vyluštit zvukové pexeso, a už jste někdy viděli kompletní otisk svého těla? To je malá nabídka výstavy, která je kombinací hry, zábavy i poučení a zahrnuje přes šedesát interaktivních exponátů určených k vyzkoušení. Platí tedy, že dotýkat se exponátů je přikázáno! Vhodné pro děti od 5 do 99 let. Za finanční podpory Fondu města Žďáru pořádá Žďárský průvodce a iqpark Liberec. Pá v 8.30 a hod. Dětské hudební divadlo Hradec Králové NAŠE PÍSNIČKA Hudebně pohádkové představení, ve kterém autorka a hlavní protagonistka Michaela Novozámská vystoupí spolu s chlapeckým sborem Bonifantes. Pá od hod. Sál Orlovny, Libická 1 KATEŘINSKÁ Kateřinská zábava se Slováckým krúžkem v Brně. Tradiční akce podpořená grantovým programem Kultura města Žďáru nad Sázavou. Čt od hodin POČÁTEK (USA, opak., od 12 let, tit., 60,-) Leonardo DiCaprio v nadčasovém sci-fi thrilleru. Zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění krádeže tajemství z hloubi podvědomí. Mysl bude místem činu. Pá 5. až ne od hodin ROMÁN PRO MUŽE (ČES, opak., od 12 let, 80,-) Komedie Michala Viewegha, která má všechny předpoklady stát se filmovým hitem podzimu. Hrají: M. Donutil, V. Hybnerová, M. Vladyka, T. Pauhofová ad. Ne od hodin CHLUPATÁ ODPLATA (USA, prem., čs.zn., 70,-) Dětská rodinná komedie o tom, že bojovat proti matce přírodě je předem prohraná bitva. Zvířátka v čele s generálem mývalem zavelí k obraně. St od hodin NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU (USA, opak., od 12 let, tit., 70,-) Strhující drama z prostředí newyorského policejního sboru. Křehká hranice mezi muži na straně zákona a zločinu. Hrají: R. Gere, W. Snipes, D. Cheadle, Et. Hawke. Čt 11. a pá od hodin HABERMANNŮV MLÝN (ČES/RAK/NĚM, prem., od 12 let, 80,-) Drama v režii Juraje Herze. Dle skutečných událostí z let v Sudetech. Začíná poválečný odsun a spravedlivý hněv se mísí s těmi nejnižšími pudy... Hrají: K. Roden, M. Washke, H. Herzsprunk, Z. Kronerová, J. Hrušínský ad. Pá od hodin PŘÍBĚH HRAČEK 3. (USA, opak., čs.zn., 70,-) Dobře známé i nové hrdiny z Příběhu hraček tentokrát čeká bitva o vlastní záchranu ve školce plné rozjívených batolat. So 13. a ne od hodin KARATE KID (USA, prem., čs.zn., 80,-) Rodinný akční a sportovní film. Dvanáctiletý Dre Parker se musí kvůli kariéře své matky přestěho- Knihovně M. J. Sychry od 17 hodin povede Miloslav Lopaur. -redvat do Číny. Zjistí, že školní údržbář je tajným mistrem KUNG-FU... Jaden Smith a Jackie Chan. Út 16. a st od hodin KAJÍNEK (ČES, opak., od 15 let, 80,-) Filmový trhák o osudech nejznámějšího vězně v ČR. Režie: Petr Jákl. Čt 18. až so od hodin WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ (USA, prem., od 12 let, tit., 80,-) Oliver Stone a Michael Douglas ve své oscarové roli finančního ŽRALOKA. Pá od hodin POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU (USA, prem., příst., čs.zn., 60,-) Rodinný fantasy dobrodružný snímek, který se stal hitem léta Ve světě zničeném vyčerpávající válkou je jedinou nadějí na mír 12letý chlapec bojovník a Avatar. Ne od hodin THE DOORS When You re Strange (USA, prem., od 12 let, tit., 75,-) Johny Depp vás provede celou historií legendární skupiny a hlavně jejího zpěváka Jimmy Morrisona. Skvělý film odhaluje začátky největší slávy. St od hodin POSTRADATELNÍ (EXPENDABLES) (USA, opak., od 15 let, tit., 80,-) Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Jižní Afriky s cílem svrhnout diktátora. Ale ocitli se v pasti. Hrají: S. Stallone, J. Statham, Jet Li, D. Lungren, Er. Roberts, Ar. Schwarzenegger. Čt 25. až so od hodin JÁ PADOUCH (USA, prem., čs. zn., 80,-) Rodinná animovaná komedie. Gru naplánuje loupež století: ukrást Měsíc! Do cesty se mu ale připletou tři osiřelé holčičky a chtějí ho napravit. Film plný humoru a gagů okoření i žlutí mimoňové. Pá 26. až so od hodin TAJEMSTVÍ MUMIE (FRA, prem., příst., tit., 80,-) Režisér Luc Besson natočil Indyho v sukních. Píše se rok 1912 a mladá šarmantní a neohrožená reportérka Adele Blancsec je ochotna učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Paříž ohrožuje 136 milionů let starý PTAKO- JEŠTĚR a hromada mumií... Ne od hodin SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA (USA, prem., od 12 let, tit. 80,-) 23letý torontský flákač Scott P. hraje na baskytaru v mizerné kapele SEX BOMB-OMB, bydlí v malinkém bytě s gay kamarádem. Zamiluje se do Ramony a aby ji získal, musí porazit sedm bossů... Když počítače nebyly Zapomeňte na počítače a jinou, dnes ke hrám nepostradatelnou elektroniku. Přijďte se vrátit do doby her našich rodičů a prarodičů. Uvidíte vláčky, autíčka, panenky, loutkové divadlo, dětské hudební nástroje, stavebnice, stolní hry, karty, pexesa, papírové modely staveb, plyšáky, céčka, tváře idolů a mnoho dalšího. Zájemci mohou zhlédnout dětské i naučné dobové diafilmy a některé exponáty si mohou dokonce sami vyzkoušet. Tak neváhejte a přijďte si hrát! Výstava je otevřena až do neděle 21. listopadu 2010, vzkazují její tvůrci. Příznivci žďárské historie mají pozvání na třetí část besedy Touky po zmizelém Žďáru, tentokrát věnovanou proměnám náměstí ve 20. století. Besedu v út v

10 STRANA 23 Kultura / Sport NŽR - LISTOPAD 2010 Bohumil Dočekal Kardiak klub Žďár n/s Kronika občanů města Životní jubilea v listopadu 2010 Josef Oberlík Emilie Hrubá Josef Škoda Katarina Melicharová Čestmír Šemora Nikola Smejkalová Babeta Ondroušková Šimon Skala Laura Slavíčková Petr Šimák Martin Růžička Ondřej Tomšík Tea Pavlasová Jan Štěpánek Děti narozené v srpnu 2010 Jiří Krejčí ZR 1 Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni celkem občanů ČR přihlášených k trvalém pobytu. Čt v 17.00, sál ZUŠ Schůze SRPDŠ Út v 17.00, sál ZUŠ Koncert učitelů ZUŠ Františka Drdly Aktuálně na Start školního roku v literárně dramatickém oboru: Začali jsme zkoušet na poslední dvě představení inscenace OLIVER v rámci Slavností jeřabin, která se konala 17. září v Městském divadle a tím náš tříletý projekt skončil. Velký dík patří mnoha našim přátelům a rodičům, kteří nám často neúnavně pomáhali. Speciální poděkování patří paní Marii Mifkové (kostýmy), Evě Svobodové (scéna), Monice Jůdové ze Salónu La Monique (účesy), Vilmě Filipi (líčení) a rodině Večerově (dobové rekvizity). Rovněž děkujeme za finanční podporu Sdružení rodičů a přátel školy, vedení ZUŠ Fr. Drdly a městu za finanční spolupráci, příležitost a podporu dětského divadla. V sobotu 18. září se večernímu náměstí představili s premiérovým představením inscenace LEGENDA O POUTNÍKOVI studenti II. stupně (Vendula Nechutová, Zdeňka Sýkorová, Ivana Klimešová, Tereza Svobodová, Markéta Večeřová, Lucie Kropáčková, Jana Přiklopilová, Šárka Večeřová, Kristýna Svobodová, Štěpán Němec a Ondřej Sýkora). K inscenaci patří historické kostýmy, rekvizity, ohně a středověká atmosféra. Za pozornost rozhodně stojí dobová hudba provázející celou inscenaci. Autorkou je Simona Cveková (učitelka hudebního oboru), která ji nastudovala společně se žáky a učiteli hudebního oboru. Těm patří opravdu velký dík za odvedenou práci. Jmenovitě: hoboj - Pavla Kostelecká, zobcová flétna - Radek Moravec, příčná flétna - Jiří Sobotka, housle - Veronika Korejtková, Ilona Mužátková, Josef Poul, Simona Cveková, violoncello - Iveta Šotolová, kontrabass - Ondřej Vykoukal a klavírní doprovod - Nonna Piňosová. Inscenaci Legenda o poutníkovi mohou diváci opět zhlédnout ještě v prosinci. Posledním počinem letošního září je inscenace POD ROUŠKOU, jejíž premiéru mohli zhlédnout brněnští diváci 1. října na Staré radnici. Vznikla ve spolupráci s brněnskou organizací SPONDEA, magistrátem města Brna, Policií ČR a dalších institucí či organizací. Více na Čt v 15.00, budova České pojišťovny, ul. Dolní 165, 2. patro, dv. č Přednáška pro členy i ostatní zájemce na téma Právní aktuality pravidel silničního provozu a pohybu osob na dopravních komunikacích. Přednáší Ing. B. Veselský , 85 let ZR , 96 let ZR , 80 let ZR , 80 let ZR , 80 let ZR , 80 let ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR 2 Út v Odd. pro dětské čtenáře. JAK MYŠLENKY OVLIVŇUJÍ NA- ŠE PROŽÍVÁNÍ Přednáška PhDr. Zdeňka Kulhánka (vstupné). St od do Odd. pro dětské čtenáře. TVŮRČÍ DÍLNA Drátování pro děti pod vedením Hany Hájkové. Út v Odd. pro dětské čtenáře TOULKY PO ZMIZELÉM STARÉM ŽĎÁRU Část třetí - Předměstí. Přednáška Mgr. Miloslava Lopaura. Út v Odd. pro dětské čtenáře. ROZDÍLNÉ VNÍMÁNÍ VĚCÍ KO- LEM NÁS aneb jeden z pohledů na nedorozumění v mezilidských vztazích. Přednáška PhDr. Zdeňka Kulhánka (vstupné). St v 8.00 Odd. pro dětské čtenáře BESEDA S MARTINOU DRIJVE- ROVOU Autorské čtení z knihy Zlobilky pro žáky ZŠ. St od do Odd. pro dětské čtenáře TVŮRČÍ DÍLNA Drátujeme drobné vánoční ozdoby, svíčky pod vedením Hany Hájkové. Čt v 17 hod. Odd. pro dětské čtenáře LÉČBA KONĚM V PRAXI Proč je jízda na koni zdravá, co je hiporehabilitace, jak si na koni od dětství rovnat záda i duši, kde a jak se naučit jezdit na koni. So od 9.00 do Odd. pro dětské čtenáře DEN PRO DĚTSKOU KNIHU Tvůrčí dílny - zdobení perníčků, výroba záložek a knižních obalů, soutěže. Po celý listopad probíhá: * MŮJ SVĚT III. (vestibul Čechova domu) - výstava Oblastní charity od 3. do na téma PORTRÉT a ŽI- VOT KOLEM NÁS. K vidění výrobky z pracovních aktivit Klubu v 9 - centra služeb pro podporu duševního zdraví ve Žďáře n/s. * KAREL HYNEK MÁCHA (odd. pro dospělé čtenáře) - výstava k 200. výročí narození. Připravujeme: Út v VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA Smaltované šperky s Hanou Bořilovou. Již nyní přijímáme závazné přihlášky v čítárně (vstupné, v ceně výroba jednoho šperku). Chcete být informováni o připravovaných akcích v knihovně? Zašlete svůj na adresu Plavecký bazén u 4. ZŠ Hodiny pro veřejnost VELKÝ BAZÉN Po Út St Čt Pá So Ne Vstup dětí od 1 do 10 let, pouze v doprovodu osoby starší 18 let. MALÝ BAZÉN Po Út St So Ne Vstup dětí pouze do 10 let v doprovodu osoby starší 18 let. Klub českých turistů Hokej HC Žďár Handicap Sport Club Stomatologové o víkendech MUDr. Eva Vorlíčková, 4. ZŠ Švermova 4 ( ) MUDr. Miluše Hrašková, Poliklinika Žďár ( ) MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín ( ) MUDr. Eva Peňázová, Vratisl. nám. 12, N. Město n/m ( ) MUDr. Kateřina Pařízková, Poliklinika Žďár ( ) MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, ( ) MUDr. Marcela Petrášová, Poliklinika Žďár ( ) MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, V. Meziříčí ( ) MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172 ( ) Ordinační doba: 9-12 hod. Noviny žďárské radnice tři dráhy dvě dráhy tři dráhy tři dráhy Olešná - Odranec - Studnice - Nové Město (22 km) 8.30 nádraží ČD Golčův Jeníkov - Tisá skála - Čáslav (18) 7.30 nádraží ČD Po stopách Ludvíka Svobody - Trnava (20) 6.30 nádraží ČD Žďár - Velká Losenice - Přibyslav (18) 8.00 MěÚ Vycházky pro veřejnost, každý jde na vlastní nebezpečí. Utkání na domácím ledě: st v Žďár - Jindřichův Hradec ne v Žďár - HC Trutnov ne v Žďár - Pelhřimov ne v Žďár - Benešov Více: Pá ne , Plzeň MMČR družstev v Boccii Pá ne , Praha Mezinárodní turnaj curlingu vozíčkářů So , Liberec Národní turnaj SH v dráhových kuželkách So , Litomyšl III. liga - OZP Cup boccii Basketbal BK Žďár Hala 2. ZŠ v hod. Valosun Brno, liga st. žákyně v hod. BK Lipník nad Bečvou, liga st. žákyně v 9.00 hod. ŠBK Parker Hannifin Sadská, liga st. dorostenky v hod. Panter Javorník, liga ml.žákyně v hod. TJ Slavia Proton Kroměříž, liga ml. dorostenky v hod. Husovice A, OP muži v 9.00 hod. OP Prostějov, liga ml. žákyně v hod. BK Příbor, liga ml. dorostenky v hod. Černovice, OP muži v 9.00 a v hod. Frisco Sika Brno, OP ml. MINI dívky v a v hod. BBK Blansko, OP žáci U v 9.00 a v 11:00 hod. TJ Slavia Kroměříž B, OP st. MINI chlapci v hod. UNI Brno Jun., OP ženy Hala Bouchalky v TJ AŠ Mladá Boleslav, muži liga v BSK TJ Jičín, muži liga v hod. BK Žďár SBK Valašské Meziříčí, liga U18, v 9.00 hod. BK Žďár BC Nový Jičín, liga U18 Změna programu vyhrazena Bruslení veřejnosti Zimní stadion so v so v ne v so v ne v so v ne v Pozor - Klub Depo začíná! Klub pro děti a mládež DEPO najdete v 1. poschodí DDM, Horní 2. Otevřen je vždy od 14 do 18 hodin a nabízí prostor pro zábavu a odpočinek. Pro děti jsou připraveny herny se stolním tenisem a hokejem, kulečníkem či šipkami. Na počítačích si lze zahrát síťové hry a využít internet. Děti mohou klub využít při čekání na kroužky Active-SVČ a napsat si tu i domácí úkol. Pro členy Active-SVČ je vstup zdarma. Ostatní si mohou koupit klubovou roční kartu nebo si zaplatit jednotlivý vstup. Žďárská hvězdárna Astronomický kroužek se schází vždy v pátek od 18 hodin a následně je připraveno večerní pozorování pro veřejnost. Po domluvě lze hvězdárnu využít i v jiném termínu. Více o hvězdárně na zr.cz. Připravujeme pro nejmenší: Ne od hod. Sál DDM Horní 2 PODZIMNÍ HRÁTKY PRO DĚTI Pořad plný pohybu, soutěží a tance. Ne v hod. Sál DDM Horní 2 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ceně 40 Kč vstupného je zahrnut mikulášský balíček. Předprodej vstupenek DDM, Horní 2 vždy týden před akcí. Vydává: Parola spol. s r.o., Fritzova 34, Jihlava Vychází 1x měsíčně v nákladu ks, zdarma do každé domácnosti - Redakce: Horní 28, Žďár nad Sázavou Odpovědný redaktor: Lenka Kopčáková, mob.: , - Inzerce: Alena Cihlářová, mob.: , - Povoleno MK ČR E, číslo indexu Tisk: Ringier Print, s.r.o., Ostrava - První číslo vyšlo v září Distribuce: Mediaservis s.r.o., tel.: PAROLA spol. s r.o.

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Historie úřední desky

Historie úřední desky Historie úřední desky - 2010 Oznámení o uložení písemnosti - Jan Němec Vydal: Celní úřad Praha D5 Protokol o zkoušce pitné vody z odběru vzorku dne 20.11.2010 OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

Zápis z 18. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne ve Žďáru nad Sázavou

Zápis z 18. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne ve Žďáru nad Sázavou Zápis z 18. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ze dne 11. 1. 2017 ve Žďáru nad Sázavou Garant komise: Předseda komise: Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Sportovní komise V Písku dne 07.03.2016 Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne 03.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Václav

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 33. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. prosince 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

POŘAD 36. schůze rady města konané dne

POŘAD 36. schůze rady města konané dne POŘAD 36. schůze rady města konané dne 22. 2. 2016 1. Originální grafická propagace města Host p. Miloš Sláma Jedná se o schválení pořízení sedmi originálních grafických děl a autorských práv k nim do

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 37 Věc: Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 investiční a neinvestiční dotace městům a obci Důvod předložení: Zajištění

Více

Zasedání rady městyse dne v 18,00 hodin č.22 Program:

Zasedání rady městyse dne v 18,00 hodin č.22 Program: Zasedání rady městyse dne 12. 1. 2016 v 18,00 hodin č.22 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledních dvou zasedání RM 2. Zpráva starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 18.

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu SKC Zruč nad Sázavou Oddíl stolního tenisu Stolní tenis ve Zruči n. S. dlouholetá tradice stolního tenisu v současné době nejúspěšnější oddíl v regionu 2008 vznik SKC Zruč n. S., 2009 spojení s tradičním

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více