Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management"

Transkript

1 Úvod a cíle přednášky Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro ISE 9. února 2015 Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

2 Úvod a cíle přednášky Obsah 2 IT Services Enterprise Systems Management (ESM) Modely a kategorizace IT služeb Management IT služeb 3 IT Infrastructure Management IT Relationship Management Spolupráce služeb 4 ITIL v2 (2000/2001) ITIL v3 (2007) Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

3 Přednášky a projekty Úvod a cíle přednášky Organizace předmětu Co je to služba a poskytování služeb? Cíle přednášky Projekty přednášky dr. Rychlý a dr. Burgetová 20. dubna 2015 seminář s RNDr. Michelfeitem, IBM/Redtoo (v místě a čase přednášky)??. dubna 2015 exkurze do IBM SDC Brno (mimo čas přednášek, termín bude zvěřejněn, pak přihlásit ve WISu) 4. května, 2015 zápočtový test popis požadavků, návrhu a implementace ITSM procesu (tj. jednoho z procesů, o kterých budeme mluvit na přednáškách) až 1.3. přihlásit se ve WISu na téma projektu (zvolte si proces, který budete přešit; počet je omezen) do 4.5. odevzdat řešení do WISu (odevzdává, a předtím se na téma přihlašuje, za tým vždy jen jeden člen) Hodnocení za projekt max. 50 bodů, za zápočtový test max. 50 bodů Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

4 Co je to služba? Úvod a cíle přednášky Organizace předmětu Co je to služba a poskytování služeb? Cíle přednášky Definice Služba je jakákoliv činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli, poskytovaná zpravidla za úplatu (platba za výkon). IT služba je služba v oblasti IT (platba za výkon v IT). Charakteristické vlastnosti služby: nehmotný výstup, těžko kvantifikovatelný a měřitelný, služba je neskladovatelná, spotřeba probíhá současně s dodávkou, služba je nedostatečně mobilní, zákazník je často spolutvůrce, spoludodavatel, zákazník je on-line přítomen produkci, služba je složitě specifikovatelná. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

5 Úvod a cíle přednášky Poskytování služeb (Outsourcing) Organizace předmětu Co je to služba a poskytování služeb? Cíle přednášky Poskytovatel i spotřebitel služby si musí položit otázky: Máme? (hodnoty) Můžeme? (technologie) Smíme? (politika) Chceme? (priority) Lze specifikovat službu? Je to technicky možné? Nejsme vázáni předpisy? Je to pro nás výhodné? Pak dohoda o úrovni poskytovaných služeb (Service Level Agreement)? Základní specifikace, podmínky a pravidla. (popis služeb, metriky, hmotná zodpovědnost, platební podmínky) Tvrdé metriky lze objektivně změřit. (dostupnost služby, doba odezvy, úspěšnost řešení problémů, atd.) Měkké metriky nelze změřit, subjektivní. (názor zákazníka na kvalitu outsourcované služby, průzkumy, dotazníky) Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

6 Cíle přednášky Úvod a cíle přednášky Organizace předmětu Co je to služba a poskytování služeb? Cíle přednášky Seznámit se s disciplínou (ITSM). Porozumět provedení Enterprise Systems Management (ESM). Umět používat terminologii ESM. Znát obsah a cíle jednotlivých služeb ITSM. Mít představu o budoucnosti ITSM. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

7 Enterprise Systems Management (ESM) Modely a kategorizace IT služeb Management IT služeb Enterprise Systems Management (ESM) Enterprise podnik zahrnující procesy, dokumenty (produkty procesů), zdroje, atd. Systems zde všechny IT prostředky, hardware a software, data a informace, procesy. Management je proces sledování a řízení nějakých entit (zde podnikových IT prostředků). Definice (Enterprise Systems Management) Kompletní sledování a řízení podnikových IT prostředků nebo prostředí. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

8 Enterprise Systems Management (ESM) Modely a kategorizace IT služeb Management IT služeb Procesy jako základ služeb a magementu Definice (Enterprise Operational Processes) Procesy, které by měly být v podniku definovány za účelem zajištění trvale kvalitní dodávky IT služeb při vynaložení optimálních nákladů. Procesy EOP společně podporují rutinní provoz podniku. IT služby jsou implementace EOP procesů (platby za zajištění/provedení procesů). je monitorování a řízení/provádění určité IT služby nebo skupiny podobných služeb. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

9 Enterprise Systems Management (ESM) Modely a kategorizace IT služeb Management IT služeb Vývoj modelů pro management IT služeb 1970 IBM: Information Systems Management Architecture (ISMA) CCTA/OGC 1 : knih ITILv1 pro vládu GB 1995 IBM: IT Process Model (ITPM) 2000 IBM: Enterprise Operational Process Framework (EOPF) 2000 HP: Reference Model (ITSM) 2000/01 Microsoft: Microsoft Operations Framework (MOF) 2000/01 CCTA/OGC: 8 knih ITILv2 a dále spravuje ITIL 2006 CCTA/OGC: dodatečná 9. kniha o implementaci ITILv OGC: 5 knih ITILv3 dle životního cyklu služby 2011 OGC/ Her Majesty s government : aktualizace na ITIL Central Computer and Telecom. Agency, Office of Government Commerce Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

10 Kategorizace IT služeb Enterprise Systems Management (ESM) Modely a kategorizace IT služeb Management IT služeb Služby můžeme obecně rozdělit na dvě skupiny: Infrastructure Management obsahuje služby pro údržbu a řízení IT infrastruktury. Relationship Management obsahuje služby, se kterými příchází zákazník přímo do styku při používání IT infrastruktury. Služby mezi sebou musí spolupracovat: Inter-Discipline je spojení dvou různých disciplín. (Infrastructure vs. Relationship) Inter-Service je spojení dvou různých služeb. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

11 Složení IT managementu (lidé a jejich role) Enterprise Systems Management (ESM) Modely a kategorizace IT služeb Management IT služeb Customer Service Center je místo, kde zákazník komunikuje s dodavatelem IT služeb. (na tomto místě se řeší především Relationship Management) Command Center je místo, kde operátoři monitorují a spravují IT komponenty. (na tomto místě se řeší především Infrastructure Management) Subject Matter Experts (SME s) jsou zaměstnanci, specialisté pro jednotlivé IT služby a komponenty. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

12 Prvky IT infrastruktury (monitorované a spravované IT komponenty) Enterprise Systems Management (ESM) Modely a kategorizace IT služeb Management IT služeb Komponenty pro servery a aplikace jsou zaměřeny přímo na daný HW, OS a aplikace. Sít ové komponenty jsou zaměřeny na sít ová spojení v rámci IT infrastruktury. Složené komponenty jsou vzájemně spolupracující komponenty, které ve výsledku sdružují data z různých částí IT infrastruktury. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

13 IT Infrastructure Management (I) IT Infrastructure Management IT Relationship Management Spolupráce služeb Software Distribution/Configuration Management Distribuce software a podpora ostatních služeb poskytováním věrohodných informací o konfiguračních položkách IT infrastruktury a o jejich dokumentaci. Inventory Zpracovává a eviduje informace o verzích a konfiguracích IT komponent. Availability Management Plánování, měření a sledování dostupnosti IT služeb pro její budoucí nákladově optimální zajištění v souladu s firemními potřebami. Event Management Generování událostí na základě monitoringu IT komponent. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

14 IT Infrastructure Management IT Relationship Management Spolupráce služeb IT Infrastructure Management (II) Security Management Aktivní ochrana IT infrastruktury proti vnějším útokům a prevence. Backup/Recovery Management Kompletní zálohování a co nejrychlejší obnovení normálního provozu služeb při současné minimalizaci důsledků na uživatele (Disaster Recovery Management v případě katastrof). Capacity/Performance Management Snaží se dlouhodobě zajistit nákladově optimální ICT kapacitu a rychlost odpovídající současným i budoucím firemním potřebám. Remote Control Zajišt uje vzdálené řešení problémů, zejména v případě selhání komponent IT infrastruktury. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

15 IT Infrastructure Management IT Relationship Management Spolupráce služeb IT Infrastructure Management (III) Operations Management Operativní řízení IT infrastruktury podle zkušenností a výstupů Event Mgmt. Provisioning Management Spravuje zdroje a zajišt uje jejich rezervaci a doručení spotřebitelům. Storage Management Udržuje úložiště dat a zpřístupňuje je ostatním v IT komponentám. License Management Spravuje licence SW a podpory HW v IT infrastruktuře a kontroluje platnost. Business Process Management Mapuje IT komponenty na hlavní business procesy zákazníka. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

16 Relationship Management (I) IT Infrastructure Management IT Relationship Management Spolupráce služeb Reporting Management Připravuje přehledy pro vlastníky IT infrastruktury a zákazníky. Request Management Sbírá a vyhodnocuje požadavky vlastníků IT infrastruktury zákazníků. Service Level Agreement Management (SLA Management) Udržuje a zlepšuje kvalitu IT služeb a vytváří pozitivní vztah mezi IT a jeho zákazníky. Stěžejní je vyjednávání o obsahu a uzavírání SLA a jejich následné vyhodnocení (Reporting Mgmt.). Knowledge Management Spravuje databázi znovupoužitelných standardizovaných informací používaných jako vzorové situace a pro budoucí plánování. Cílem je zabránit opakování incidentu. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

17 Relationship Management (II) IT Infrastructure Management IT Relationship Management Spolupráce služeb Asset Management Pracuje s aktivy. Kombinuje Remote Control, Inventory a SW Distribution. Notification/Escalation Management Zodpovídá za vytvoření správných upozornění na základě výstupů Event Mgmt. a jejich předání správným cílům. Call/Problem Management (Help desk) Zpracovává uživatelská hlášení problémů a upozornění příslušné řešitele s minimalizací dopadu a účelným využívání zdrojů. Change Management Zpracovává požadavky na změny v IT infrastruktuře provádí hladkou a nákladově efektivní implementaci pouze schválených změn s důrazem na minimalizaci pravděpodobnosti vzniku incidentů z provedených změn. Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

18 IT Infrastructure Management IT Relationship Management Spolupráce služeb Propojení služeb v rámci spolupráce Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

19 Příklady spolupráce služeb (Inter-Discipline a Inter-Service) IT Infrastructure Management IT Relationship Management Spolupráce služeb 1 Operátor zaznamená, že server během poslední hodiny vykazuje vysoké vytížení CPU. (Event Management, Operations Management, Problem Management) 2 Správce systému potvrdí, že bylo třeba server vyměnit, protože je už nevyhovující. (Inventory, Configuration Management) 3 Analyzují se business aktivity, zda-li může být jejich nedávná změna příčinou současného problému. (Business Process Management, Resource Management) 4 Výsledkem analýzy je doporučení rozdělit zátěž na mezi stávající a další (nový) server. (Resource Management, Reporting Management, Change Management) 5 Poté, co byl nový server zprovozněn, vytížení CPU původního serveru se snížilo zpět na přijatelnou hodnotu. (Configuration Management, Knowledge Management) Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

20 ITIL v2 (2000/2001) ITIL v3 (2007) Je rozsáhlý, konzistentní a procesně orientovaný rámec pro oblast u. Je založený na nejlepších zkušenostech z praxe (best practice). Je de-facto mezinárodním standardem pro oblast ITSM. (jednoznačná terminologie, veřejná dostupnost, nezávislost na platformě). ITIL představuje jeden z možných přístupů k řízení IT služeb. ITIL je plně kompatibilní s požadavky norem skupiny ISO Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

21 ITIL v2 (roky 2000 až 2006) ITIL v2 (2000/2001) ITIL v3 (2007) Jádro tvoří dvě knihy o : Service Support (2000, the blue book) (služby pro podporu koncových uživatelů v jejich business činnostech; best-practice processes for day-to-day activities ) Service Delivery (2001, the red book) (služby pro podporu businessu zákazníka, účelně a v dostatečné kvalitě; best-practice processes for forward-looking activities ) Další čtyři knihy popisují podpůrné procesy: Security Management (1999) ICT Infrastructure Management (2002) Application Management (2002) Software Asset Management (2003) Dvě knihy pak popisují plánování a propojení s business: Planning to Implement Service Management (2002) Business Perspective (dva díly, 2004 a 2006) Devátá kniha dodatečně popisuje postupnou implementaci ITIL: ITIL V2 Small-scale Implementation (2006) Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

22 ITIL v2 (2000/2001) ITIL v3 (2007) ITIL v2 Service Support procesy = technická a uživatelská podpora u IT služeb Service Desk Configuration Management Incident Management Problem Management Change Management Release Management Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

23 ITIL v2 (2000/2001) ITIL v3 (2007) ITIL v2 Service Delivery procesy = dostupnost a kvalita IT služeb Service Level Management Capacity Management Availability Management IT Service Continuity Management Financial Management for IT Services Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

24 ITIL v2 (2000/2001) ITIL v3 (2007) Nedostatky ITIL v2 a přechod na ITIL v3 ITIL v2 zaměřen na praktické procesy řízení a poskytování IT služeb. Soustředila se především na best-practices v již fungujícím prostředí. (nedostatečné podpůrné funkce/procesy i dlouhodobé/strategické plánování) Používaly/certifikovaly se jen dvě knihy (Service Support & Delivery). (dalších 6 knih sice popisovalo podpůrné prostředí, ale abstraktně a nepřehledně) IITL v2 nezajišt ovala jednotnou, nebo alespoň podobnou, implementaci. (certifikace měla sjednocovat, např. postupy IT různých firem, což selhalo) Poslední kniha se snažila popsat ITSM uceleně, přišla ale pozdě (2006). V rámci ITIL Refresh Project byl ITIL revidován na verzi 3 (ITIL 2007 Edition). Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

25 ITIL v3 (2007) a ITIL 2011 ITIL v2 (2000/2001) ITIL v3 (2007) ITIL v3 vyšel v pěti knihách popisující životní cyklus služeb. Jednotlivé knihy odpovídají na následující otázky: 1 Jak navrhnout strategii ITSM tak, aby podporovala business? 2 Jak navrhnout IT systém/služby tak, aby podporovaly strategii? 3 Jak implementovat a zprovoznit systém dle návrhu? (a to jak po stránce organizační, tak po stránce technické/it) 4 Jak podporovat běžící systém a jeho uživatele? 5 Jak vylepšovat poskytování služeb a životní cyklus služby? (lepší, tj. použitelnější/účinější, služby a procesy jejich řízení/poskytování) Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

26 Životní cyklus IT služby ITIL v2 (2000/2001) ITIL v3 (2007) ITIL Core 5 klíčových publikací: 1 Service Strategy (strategie služeb) 2 Service Design (návrh služeb) 3 Service Transition (přechod služeb) 4 Service Operation (provoz služeb) 5 Continual Service Improvement (zdokonalování služeb) (diagram převzat z Tracer ITIL v3 Alignment ) Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

27 Shrnutí a závěr Shrnutí a závěr CO: Definování procesů potřebných pro zajištění ITSM. JAK: Stanovení cílů, vstupů, výstupů a aktivit každé služby. KDO: Stanovení rolí a jejich odpovědností v daném procesu. S ČÍM: Vzájemná vazba mezi službami. Pokračování vývoje ITSM? Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

28 Budoucnost IT služeb Shrnutí a závěr On-Demand Computing (preferování outsourcingu, zvyšování efektivity, objednávky IT služeb na míru projektům, soustředění se na cíl a ne na prostředky,... ) Gridy (prodávání a nakupování IT zdrojů, globální super-počítač,... ) Komponentové trhy (ochodování s výpočetními prostředky, konstrukce IS ze zapůjčených komponent, vývoj architektury IS, univerzální modelování,... ) Service-Oriented Architecture (inzerování služeb, distribuce částí IS do center IT služeb, respektování business pravidel, automatizace B2B procesů,... ) Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

29 Poděkování a otázky Děkuji za pozornost. Otázky? Diskuze? Marek Rychlý Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management Přednáška pro ISE, 9. února / 33

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

a úvod do ITIL Marek Rychlý Přednáška pro INI Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů

a úvod do ITIL Marek Rychlý Přednáška pro INI Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů INI a úvod do ITIL Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro INI 23. září 2015 Marek Rychlý Organizace předmětu INI a úvod do

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR

Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR Odborná konferencia 26. marec 2009, Radisson SAS Carlton Hotel, Bratislava Radek Bělina Business Development Manager Petr Kolář Account Manager

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky Obsah strana 3 1 Školení uživatelů 1/1 Školení zaměstnanců 1/4 Bezpečnost práce 1/4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem 1/4.2 Manuál pro začínající uživatele 1/5 Vzdělávání formou e -learningu

Více

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT Mezinárodní regulace Národní legislativa Mezinárodní normy Národní normy Oborové standardy Best practices

Více

organizací IT Vladimír r Kufner

organizací IT Vladimír r Kufner Úloha ITIL V2.0 při p budování zralosti organizací IT Vladimír r Kufner ITSM konzultant, Hewlett-Packard 1.místop stopředseda itsmf CZ Agenda O čem bude řeč? Přehled klíčových publikací ITIL V2.0 a itsmf

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

a úvod do ITIL Marek Rychlý Přednáška pro INI Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů

a úvod do ITIL Marek Rychlý Přednáška pro INI Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů INI a úvod do ITIL Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro INI 23. září 2015 Marek Rychlý Organizace předmětu INI a úvod do

Více

Management informační bezpečnosti

Management informační bezpečnosti Management informační bezpečnosti Definice V Brně dne 3. října 2013 Definice Common Criterta ITIL COBIT CRAMM Přiměřená ábezpečnostč Management informační bezpečnosti 2 Common Criteria Common Criteria

Více

Verze 3 základní představení

Verze 3 základní představení ITIL Verze 3 základní představení ICT služba Aktivity a informace dodávané poskytovatelem ICT služby příjemci (odběrateli, zákazníkovi) služby (Voříšek) definice služby by měla odpovědět na otázky: co

Více

ITIL Základní přehled. Marek Rychlý (Ivana Burgetová)

ITIL Základní přehled. Marek Rychlý (Ivana Burgetová) ITIL Základní přehled Marek Rychlý (Ivana Burgetová) Co to je ITIL Charakteristické rysy Přínosy Historie ITIL v3 Základní pojmy Životní cyklus služeb Strategie služeb Návrh služeb Přechod služeb Provoz

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

PŘEDSTAVENÍ - KAREL HÁJEK Nasazení SD ve skupině ČEZ

PŘEDSTAVENÍ - KAREL HÁJEK Nasazení SD ve skupině ČEZ PŘEDSTAVENÍ - KAREL HÁJEK 15 let na straně Dodavatele (AutoCont CZ) Implementace SD v holdingu Synot ( krabicové řešení pro standardní podporu ICT) Implementace SD pro 70x Tesco stores v Polsku (podpora

Více

Strategické směrování řízení IT v České republice a ve středoevropském regionu

Strategické směrování řízení IT v České republice a ve středoevropském regionu Strategické směrování řízení IT v České republice a ve středoevropském regionu Radek Bělina MATERNA Information Systems s.r.o. radek.belina@materna.com Řízení IT si prošlo obdobím, kdy byl kladen důraz

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Aby byla systémová integrace úspěšná, musíme znát cíle, které mají být dosaženy, a musíme znát zdroje, které máme k dispozici.

Aby byla systémová integrace úspěšná, musíme znát cíle, které mají být dosaženy, a musíme znát zdroje, které máme k dispozici. Systémová integrace Jedním z problémů, se kterými se při nasazování informačních technologií a informačních systémů můžeme setkat, je roztříštěnost těchto systémů. Ta může vzniknout z mnoha důvodů historickým

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Procesní dokumentace Process Management. Pavel Čejka

Procesní dokumentace Process Management. Pavel Čejka Procesní dokumentace Process Management Pavel Čejka SAP Solution Manager 7.2 SAP Solution Manager 7.2 nabízí dramatické zlepšení možností dokumentace Solution dokumentace Jednotné webové prostředí Integrovaný

Více

Informační bezpečnost. Dana Pochmanová, Boris Šimák

Informační bezpečnost. Dana Pochmanová, Boris Šimák Informační bezpečnost Dana Pochmanová, Boris Šimák 10.5. 2017 Agenda Bezpečnost informací IT rizika Klíčové role IT bezpečnosti v organizaci Bezpečný vývoj IS Normy a standardy v oblasti IT bezpečnosti

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Možnosti využití cloudových služeb pro provoz IT

Možnosti využití cloudových služeb pro provoz IT Možnosti využití cloudových služeb pro provoz IT Jan Cipra Využití cloudových služeb Bezpečnost Jak je to se zabezpečením našich dat? Flexibilita Cena Jsou cloudové služby Flexibilnější? Jsou cloudové

Více

Obsah. Úvod 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Errata 10

Obsah. Úvod 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Errata 10 Obsah Úvod 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Od kalkulaček po virtuální symfonické orchestry 11 Vývoj IT technologií 12 Jak se mění IT 14 Shrnutí 16 Zvažte 16 KAPITOLA 2 Je ze mě IT manažer,

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Přednáška pro ISE 2. května 2014 Marek Rychlý (a Ivana Burgetová) Obsah Storage Management SAN, NAS, RAID Primární, sekundární, off-line

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

OTRS Free Open Source nástroj pro Service Management

OTRS Free Open Source nástroj pro Service Management OTRS Free Open Source nástroj pro Service Management www.scanservice.cz Aleš Stiburek Service Desk Manager 24. 5. 2016 scanservice a.s. Náchodská 2397/23 193 00 Praha 9 Česká republika E-mail: info@scanservice.cz

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Proč nový styl řízení ICT

Proč nový styl řízení ICT Řízení informatických služeb Jan Smolík Proč nový styl řízení ICT ICT nepřináší efekt samo o sobě musí podpořit podnikové procesy ICT stále komplexnější a komplikovanější Vysoké investice často malá návratnost

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Diplomová práce. 2015 Michael Čihák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Diplomová práce. 2015 Michael Čihák Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2015 Michael Čihák Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Analýza a hodnocení komunikačních toků

Více

Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX

Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX Přednáška č. 13 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Centrum znalostního managementu,13393 Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, 13116

Více

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI

OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Informační technologie pro praxi 2009 OUTSOURCING POHLEDEM CIO PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI Lumir Kaplan CIO DHL Express (Czech Republic) Agenda 1. Outsourcing IT 2. Outsourcingová past 3. Efektivní outsourcing

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Obsah. Základní pojmy, zkratky Předpisy a literatura přehled Přístup k validacím počítačových systémů URS Validace Předpisy a literatura

Obsah. Základní pojmy, zkratky Předpisy a literatura přehled Přístup k validacím počítačových systémů URS Validace Předpisy a literatura Obsah Základní pojmy, zkratky Předpisy a literatura přehled Přístup k validacím počítačových systémů URS Validace Předpisy a literatura 2 1 Základní pojmy Počítačový systém (PS) (computerised system) Sestava

Více

Návrh softwarových systémů - softwarové metriky

Návrh softwarových systémů - softwarové metriky Návrh softwarových systémů - softwarové metriky Martin Tomášek Návrh softwarových systémů (B6B36NSS) Převzato z přednášky X36AAS M. Molhanec 2 Co je to metrika? Nástroj managementu pro řízení zdrojů (lidská

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Úvod do validace počítačových systémů Ing. Miroslav Mík. Obsah

Úvod do validace počítačových systémů Ing. Miroslav Mík. Obsah Úvod do validace počítačových systémů Ing. Miroslav Mík Obsah Předpisy a literatura Základní pojmy, zkratky Přístup k validacím počítačových systémů Validace 2 1 Předpisy a literatura EudraLex - Volume

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading

Technica Solutions. Půjčovna nářadí. Úvodní studie pro Q&X Trading Technica Solutions Úvodní studie pro Q&X Trading Verze dokumentu Datum Autor Popis změn 0.8 24.11. Michal Kvasničák Doplnění harmonogramů 0.7 23.11. Tomáš Klinský Doplnění kapitoly Roadmapa 0.2 9.11. Petr

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

Nasazení bezpečnostního monitoringu v praxi. Jan Svoboda AEC

Nasazení bezpečnostního monitoringu v praxi. Jan Svoboda AEC Nasazení bezpečnostního monitoringu v praxi Jan Svoboda AEC Obsah Kde začít Jak definovat požadavky na řešení Jak vybrat to správné řešení Kde a čím začít Identifikace základních potřeb bezpečnostního

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Obsah. Základní terminologie. ICT infrastruktura versus ICT služby. Řízení infrastruktury nebo jejích. ICT versus Business

Obsah. Základní terminologie. ICT infrastruktura versus ICT služby. Řízení infrastruktury nebo jejích. ICT versus Business Obsah Best Practice řízení ICT Zdroj: J. Skála, Best Practice řízení ICT ; Procesní model ITIL M. Lundin, IT and Security Standards A Practical Approach to Implementation ICT versus Business Co jsou to

Více

Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů

Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů Jiří Šebek Návrh softwarových systémů (B6B36NSS) Převzato z přednášky X36AAS M. Molhanec Co je to architektura 2 Využívá se v různách oborech

Více

Využití ADONIS a APP v podmínkách banky

Využití ADONIS a APP v podmínkách banky Využití ADONIS a APP v podmínkách banky GE Money Bank Martin Chvátal October 2013 Classification: GE Restricted; Distribution: Strategy team; Access: limited strategy team only; Retention mark and period:

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Správa a zabezpečení mobilních zařízení. Ochrana/záloha firemních dat. Ctirad Navrátil Client Technical Professional. 2014 IBM Corporation

Správa a zabezpečení mobilních zařízení. Ochrana/záloha firemních dat. Ctirad Navrátil Client Technical Professional. 2014 IBM Corporation Správa a zabezpečení mobilních zařízení Ochrana/záloha firemních dat Ctirad Navrátil Client Technical Professional Fiberlink MaaS360 Správa a zabezpečení mobilních zařízení Bezpečný kontejner Bezpečné

Více

Optimalizace IT služeb ve společnosti Siemens

Optimalizace IT služeb ve společnosti Siemens Optimalizace IT služeb ve společnosti Siemens Finalista soutěže IT projekt roku 2008 (Cacio) Radek Bělina MATERNA Information Systems s.r.o. radek.belina@materna.com Vlastimil Ksandr Siemens IT Solutions

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING

Konsolidace v datacentru. Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING Konsolidace v datacentru Miroslav Kotrle, Ph.D. CONVENIO CONSULTING 1 Konsolidace v datacentru Konsolidace v datacentru znamená seskupení služeb či zařízení informačních technologií do nové struktury a

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů

Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů Martin Tomášek, Jiří Šebek Návrh softwarových systémů (B6B36NSS) Převzato z přednášky X36AAS M. Molhanec Co je to architektura Využívá se

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Zavádění PKI infrastruktury v organizaci - procesní aspekty. Vlastimil Červený, Kateřina Minaříková Deloitte Advisory, s.r.o.

Zavádění PKI infrastruktury v organizaci - procesní aspekty. Vlastimil Červený, Kateřina Minaříková Deloitte Advisory, s.r.o. Zavádění PKI infrastruktury v organizaci - procesní aspekty Vlastimil Červený, Kateřina Minaříková Deloitte Advisory, s.r.o. Agenda Zavádění PKI v organizaci úvod Proč je procesní bezpečnost někdy náročnější

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

IBM TotalStorage Productivity Center Overview

IBM TotalStorage Productivity Center Overview IBM TotalStorage Productivity Center Overview Ondřej Bláha IT Specialist oblaha@cz.ibm.com Důležité otázky na které má IBM TPC Center odpověď Kolik volného diskového prostoru mám k dispozici pro své aplikace?

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

FIT, MI FRI 02/2011 Finanční řízení informatiky Přednáška 8,9 Procesní řízení informatiky

FIT, MI FRI 02/2011 Finanční řízení informatiky Přednáška 8,9 Procesní řízení informatiky Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. František Klíma, CSc 2011 FIT, MI FRI 02/2011 Finanční řízení informatiky Přednáška 8,9 Procesní

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 18

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 18 Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 Veřejná zakázka: Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb Evidenční číslo zakázky:

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb Obsah Předmluva: Vítejte v ITIL! 13 Úvod 15 IT Infrastructure Library 15 Podpora podniku 15 Myšlenka ABC 15 O této knize 16 Členění knihy 16 Tým stojící za knihou 17 KAPITOLA 1 ITIL (IT Infrastructure

Více