Důstojná vzpomínka na oběti války

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důstojná vzpomínka na oběti války"

Transkript

1 30. dubna 2015 Ročník 24 Číslo 9 Cena 9 Kč Dopadení Středočeští kriminalisté zatkli drogové výrobce a dealery, kteří měli své útočiště i v Poděbradech. 3 Lázeňský start Program slavnostního zahájení 107. lázeňské sezony slibuje pestrou zábavu pro všechny generace. 5 Krása slov Jaký byl letošní ročník festivalu přednesu a mluveného slova Poděbradské dny poezie? 6 Basketbalové vysvědčení Rozhovor se šéftrenérem poděbradského basketbalového klubu Tomášem Hercikem. 8 Důstojná vzpomínka na oběti války Tex ta foto: o: Aleš Kub ube belk lka Poděbrady si s malým předstihem, ale s o to větší pompou, připomněly 70. výročí konce 2. světové války. A 22. duben 2015 se stal dnem vskutku svátečním. Program akcí pietního dne 70 let života v míru rozprostřel po celém městě duchovní atmosféru, do které se přišly ponořit stovky návštěvníků a celá řada významných hostů. Ti vzdali na poděbradském hřbitově poctu poděbradským generálům a padlým rudoarmějcům odhalením pamětní desky (na snímku) splatili dluh generálu Františku Bláhovi, uctili památku zmařeného mladého života Karla Hampla a položením věnců k pomníku obětí 2. světové války na 1. zámeckém nádvoří projevili zármutek nad hrůzami nejděsivějšího období minulého století. Po zvuku sirén pak při minutě ticha věnovaly davy lidí pokornou vzpomínku třem stovkám padlých poděbradských občanů i milionům obětem nesmyslného nacistického běsnění. Studenti poděbradských škol a malí zahradníci z mateřinek pak do zámeckého rozária zasadili symbolicky stromy míru, jako zhmotnění víry v budoucí klid zbraní po celém světě. Po zajímavé besedě v Divadle Na Kovárně vyvrcholil pestrý program u židovského památníku, který připomíná 216 deportovaných poděbradských spoluobčanů. Tečku za celým organizačně vydařeným dnem napsalo ekumenické shromáždění v evangelickém kostele a vernisáž obrazů Jany Dubové, která přežila symbol válečných zvěrstev v Osvětimi. Fotoreportáž z celého pietního dne a zajímavosti z konce 2. světové války v Poděbradech naleznete v příloze na vloženém listu Kompletní fotogalerie je umístěna na webu Proč jsem přežila? To je otázka bez odpovědi, říká Jana Dubová V sále Ekklésia Českobratrské církve evangelické je v těchto dnech otevřena výstava obrazů Jany Dubové nazvaná Nezapomenu. Devětaosmdesátiletá výtvarnice má za sebou nelehké životní zkušenosti. Pochází z pražské židovské rodiny, jen ona a její sestra přežily holocaust. V roce 1944 se z Terezína dostala do Osvětimi a pak shodou okolností pracovala v lágru u vesnice Merzdorf. Po osvobození přijela do Prahy, později se provdala a vystudovala grafickou školu. Text a foto: Milan Čejka Jsem životní optimistka, což se nakonec projevilo i v tom, že jsem si řekla, že všechny hrůzy přežiji. Samozřejmě mi k tomu dopomohlo velké štěstí. Stačil by možná pochod smrti, a třeba bych to nepřežila, uvědomuje si Jana Dubová. Vzpomínáte často na dobu prožitou v Terezíně, v Osvětimi, v Merzdorfu? V dřívějších letech jsme o době strávené v Terezíně a Osvětimi nechtěli doma s manželem vůbec mluvit, spíše jsme na všechny hrůzy a strasti chtěli zapomenout, naší snahou bylo žít jako jiné normální rodiny. Ale když přišlo stáří, objevily se i dávno zasunuté vzpomínky. Žila jste v podmínkách, o jakých nikdo z nás nemá ani tušení. Mohlo by se říci, že jste opravdu měla zmiňované štěstí, díky kterému se vám podařilo přežít? Skutečně můžeme hovořit o velkém štěstí, byla to věc náhody, osud tomu tak zřejmě chtěl. Ale proč jsem přežila, tak to je otázka, kterou si často kladu, a která zůstává pořád bez odpovědi. Vzpomeňte prosím na váš návrat domů do Prahy. Bylo to obtížné putování? Po osvobození jsme se vraceli z Mertzdorfu do Čech pěšky. Velká parta žen a dívek putovala společně přes hory s první vlnou sovětské armády. Mohu říci, že vojáci se k nám chovali naprosto vzorně a úžasně. Na nohách jsme měly vězeňské dřeváky, takže se šlo špatně, ale cestou mi nějaký voják přinesl sportovní kecky. Vzpomínám, že jsme dorazily do Trutnova. A tady nás už čekalo přenocování v hotelu, takže to byl první dotek s civilizací. Po krátkém pobytu v Prachovských skalách nás vlak odvezl do Prahy. Nějaký čas jsem pobývala u kamarádky a také jsem potkala svého budoucího manžela. Vraťme se krátce na začátek války. Prý vás tatínek přihlásil do legendárních vlaků Nicholase Wintona? Ano, to je pravda, ale tehdy jsem byla moc ráda, že to nevyšlo, protože se mi od rodiny nechtělo odjet. Takže jsem všechny útrapy snášela s naší rodinou, tak jak postupně přicházely. Blíží se 70. výročí osvobození naší republiky. Připomínají se podle vašeho mínění události spojené s druhou světovou válkou dostatečně, nebo málo? Řekla bych, že se o válečných událostech píše a hovoří v dostatečné míře. Za důležité také považuji to, že mnozí z nás, kteří přežili holocaust, chodí na přednášky a besedy do škol. Tam mají možnost vyprávět dětem a mládeži o událostech, které je potkaly. Důležité je opakovat, že cílené masové vyvražďování skupiny obyvatel je zločin, který neměl v dějinách lidstva obdoby. Vše bylo odborně a organizačně promyšlené, bestiální mechanismus zabíjení fungoval. Pocity, které tehdy lidé zažívali, si dnešní člověk neumí představit. Pokračování na straně 3

2 2 Zpravodajství 30. dubna Městská realitní nezahálí S příchodem jara jsou práce ve společnosti Městská realitní Poděbrady, a. s., v plném proudu. Text: Ing. Karel Hlinka, ředitel společnosti Na základě rozšíření portfolia činností společnosti v současné době probíhají schůzky s vlastníky spravovaných nemovitostí. Bohužel, často je na těchto schůzkách zjištěn neutěšený stav budov, který nebyl po dlouhé roky řešen. Příkladem mohou být doslova havarijní stavy střešních plášťů několika panelových domů v ulici Dr. Horákové. Požadavky vlastníků na opravy a zhodnocování svých nemovitostí vyplývající z těchto schůzek se snažíme řešit v co nejkratším možném termínu. V současné době se konají výběrová řízení na zhotovitele těchto oprav, Informace pro neziskové organizace v Poděbradech Tato pravidla byla usnesením zastupitelstva města č. 16/2015 zrušena a následně schválena následující nová pravidla: 1. Na příspěvek pro sportovní neziskové organizace, které využívají pro svoji činnost pronajaté nemovitosti města Poděbrady, je rozpočtem stanovena částka, která je vyčerpána poměrným dílem podle požadavků oprávněných žadatelů dle níže popsaných zásad 2. Oprávněnými žadateli jsou: sportovní neziskové organizace účastnící se dotačního systému na území města, které do 31. ledna následujícího roku předloží doklad o úhradě elektrické energie a plynu za provoz v nájemních objektech za uplynulých 12 měsíců, které jsou ve výlučném vlastnictví města Poděbrady. 3. Za předpokladu, že součástí provozu konkrétního objektu žadatele je také jeho vedlejší komerční činnost (restaurační, ubytovatelské služby, apod.), musí být spotřeba energií na tuto činnost prokazatelně oddělena od celkového vyúčtování. 4. V případě žadatele dle čl. 2 je z celkové požadované sumy na úhradu energií odečtena 25% spoluúčast žadatele. aby rekonstrukce mohly začít a došlo k odstranění zmiňovaných havarijních stavů. Výběrová řízení jsou transparentní a vždy vyzýváme zástupce z řad společenství vlastníků k účasti ve výběrové komisi. Jednou z dalších priorit našich činností je také snaha narovnat smluvní vztahy mezi Městskou realitní Poděbrady, a. s., a jednotlivými společenstvími vlastníků do podoby, která by odpovídala současným legislativním normám. Do podoby, která bude pro klienty transparentní v tom smyslu, že budou naprosto přesně vědět, jaké služby budou moci za základní paušální Zastupitelstvo města Poděbrady, usnesením č. 13/2014 ze dne , schválilo pravidla pro čerpání příspěvků na úhradu nákladů neziskových organizací na území města Poděbrad. Text: Miroslava Pelikánová, Městský úřad Poděbrady, Odbor investic a majetku, oddělení majetku města 5. Součet všech požadavků představuje sumu odpovídající částce určené rozpočtem města. Převis přes tuto částku je vyjádřen procentem, o nějž se ponižují všechny žádosti až na konečnou výši dotace, která je následně na základě řádné žádosti vyplacena. U v e d e n ý způsob, který bude zabezpečovat pověřený referent městského úřadu, považujeme za maximálně transparentní. Smyslem uvedeného opatření je kompenzace v rámci energetických nákladů za vytápění objektů, jejichž technický stav nemůže nájemce ovlivnit, neboť jsou v majetku města, a podpora rozvoje sportovních aktivit. poplatek očekávat a jaké služby si mohou objednat v nadstandardu. Stejně aktivně vystupuje společnost i směrem ke svému zřizovateli městu Poděbrady. Podařilo se nám pronajmout téměř všechny nebytové komerční prostory v centru města, které městu přináší zisk formou nájmu. V řadě z nich navíc zajišťujeme nutné rekonstrukce a dlouhodobě zanedbanou údržbu. Výsledkem naší práce je fakt, že společnost Městská realitní Poděbrady uzavřela minulý rok s výrazným ziskem proti předchozím rokům a stejnou cestou chce pokračovat i v dalších letech. Manželé Mocovi oslavili 66. výročí svatby Obyvatelé Domova pro seniory Luxor manželé Božena a Zdeněk Mocovi si připomněli šestašedesáté výročí zahájení svého společného života. Při slavnosti promluvil a zároveň manželům pogratuloval ředitel domova Jaromír Novák a hodně radosti a zdraví popřála dymokurská starostka Ludmila Kubálková. Zmíněná dvojice totiž prožila většinu života v této obci na Nymbursku. Text a foto: (čej) POZOR NA UZAVÍRKY! V rámci rekonstrukce je v termínu od do uzavřena 1. místní komunikace v ulici Dr. Horákové v úseku od ulice Husova po č. p místní komunikace v ulici Pionýrů v úseku od č. p. 47 po č. p Text a ilustr. foto: (red) Zemní práce Bourací práce Rekonstrukce Kontejnery inzerce Tel.:

3 Vyráběli a prodávali pervitin. Nyní sedí ve vazbě Skupina výrobců a dealerů tvrdých drog, která měla své zázemí i v Poděbradech, byla zadržena policií. Text: Aleš Kubelka Foto: Policie ČR Proč jsem přežila? To je otázka bez odpovědi, říká Jana Dubová Pokračování ze strany 1 Text: Milan Čejka Podařilo se vám vystudovat grafickou školu. Výtvarné sklony se u vás projevovaly už od mládí? Kreslila jsem moc ráda od útlého dětství, pomalovala jsem kde co. Vzpomínám, že to odnesly i tatínkovy účetní knihy. Po válce přišlo studium na Státní grafické škole a živila jsem se užitou grafikou. Pokud vím, tak v posledních letech jste vytvořila cyklus obrazů Sny o mrtvých, poděbradská výstava má název Nezapomenu. Můžete tento tematický soubor přiblížit? Mým úmyslem stále zůstává ztvárnit vše, co lidé tehdy cítili. Na mých malbách nejsou žádné vnější vězeňské atributy, ale snažím se zachytit, vylovit vzpomínky, emoce, pohnutí, citová rozpoložení. Samozřejmě, že v první řadě chci vyjádřit lásku k rodině a přátelům, tedy k nejbližším, kteří už navždy odešli. Někteří moji přátelé zase napsali knížky, povídky, deníky. Já Středočeští kriminalisté monitorovali činnost této party od 29. dubna Při akci DITA zadrželi v úterý 14. dubna 2015 deset mužů ve věku sedmadvacet až pětatřicet let. Zákrok byl proveden v Poděbradech a v Milovicích ve spolupráci se zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Zatím bylo obviněno celkem pět osob, a to ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Z těchto pěti osob jsou čtyři osoby stíhány vazebně. Hlavní organizátor skupiny žil v Českém Brodě a naposledy pobýval v Kluku, kde byl také zadržen. Tento pětatřicetiletý vůdce gangu měl zajišťovat finanční prostředky a také následnou distribuci vyrobené drogy pervitinu. K přípravě drog používali léky zakoupené výhradně v lékárnách v Polsku. Na případu pracujeme také s polskými kolegy. Z této spolupráce jsme mimo jiné získali informaci, že zakoupené léky byly v domluvených lékárnách již takzvaně vyloupané z plat a připravené k výrobě drogy, uvedla Štěpánka Zatloukalová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR. K samotné výrobě pervitinu docházelo na různých místech celé se snažím malovat a podle vyjádření mnohých to má smysl. Trvalo mi dva roky, než jsem našla způsob jak tuto záležitost uchopit, jak se projevit. Musím znovu zdůraznit, že je zapotřebí si uvědomovat, že válečná léta je nutno považovat za neuvěřitelně krutou dobu. V podstatě ještě na samém konci války lidé úplně zbytečně umírali. Dnešní doba přináší jiné hrůzy, světem obchází terorismus, náboženský fanatismus, rasová nesnášenlivost, objevují se stopy fašismu a nacismu. Lidé by se neměli bát vystoupit proti zlu, které se ve společnosti objevuje. Násilí, nenávist a agrese mohou být zárodkem nových hrůz, chci varovat před přehlížením zla, když je na samém začátku. Mají dnešní lidé zájem o taková výtvarná sdělení? Víte, o každém novém obraze dlouho přemýšlím a snad to má význam. Nejprve přišlo uznání od přátel a známých. Nakonec byla uspořádána první výstava z mé tvorby, kladný postoj k obrazům zaujala i řada odborníků ze židovského muzea i z jiných uměleckých kruhů. Poděbradská výstava je už jedenáctou v pořadí. A jakým směrem se ubírá vaše další tvorba? Nyní se zabývám kresbami, které vytvářím díky úžasným schopnostem počítačové grafiky. Nová technika přináší úplně nové možnosti a takové postupy mě docela zajímají a baví. Z DENÍKU POLICIE Text:Petra Potočná, tisková mluvčí PČR Nymburk Ilustrační foto: archiv Nepříjemný apríl Dne 1. dubna 2015 využil neznámý pachatel nepozornosti třiašedesátileté ženy, která nakupovala v jednom z obchodních center v Poděbradech, a z otevřené kabelky, kterou měla odloženou vedle sebe na lavičce, odcizil peněženku s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí. Škoda byla vyčíslena na necelé Kč. Případ řeší poděbradští policisté jako trestný čin krádež. Požár přístavku domu V neděli 22. března 2015 krátce po deváté hodině večerní bylo oznámeno, že v Libici nad Cidlinou došlo k požáru přístavku domu. Na místo byla vyslána hlídka OOP Poděbrady, HZS Poděbrady, HZS Městec Králové a SDH Libice nad Cidlinou. Poté, co se oheň podařilo dostat pod kontrolu, byla vyšetřovatelem HZS určena jako příčina požáru technická závada na elektroinstalaci. Škoda byla vyčíslena na Kč. Krádež peněz z pokladny Dne 12. března 2015 došlo v Poděbradech v ulici Jiráskova k vloupání do prodejny textilu, kde neznámý pachatel nejprve rozbil skleněnou výplň okna, toto si následně otevřel a skrz mříž okna si přitáhl registrační pokladnu, ze které odcizil finanční hotovost ve výši Kč. Věc je šetřena jako podezření ze spáchání trestného činu krádež, kdy pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Odjel s traktory V noci z 12. na 13. března 2015 došlo v Sokolči k vloupání do firmy. Pachatel nejprve vypáčil dveře buňky, otevřel kancelář, kterou prohledal a odcizil 50 kusů technických průkazů a 37 kusů dokladů osvědčení o registraci vozidla; vše k zemědělským strojům. Dále si odnesl 15 kusů klíčů od zemědělských strojů a z venkovního parkoviště odcizil dva traktory zn. Zetor. Po oznámení byla vyhlášena pátrací akce, do které byl nasazen i policejní vrtulník, avšak bez kladného výsledku. Celková škoda byla vyčíslena na více než Kč. Ukradl telefon z auta Pět minut stačilo neznámému pachateli ke krádeži mobilního telefonu. Devětatřicetiletý řidič Fordu Tranzit zaparkoval vozidlo v ulici Družstevní, neuzamkl jej a odešel. Následně zjistil, že mu z předního sedadla spolujezdce byl odcizen telefon zn. Samsung S5. Škoda přesáhla Kč. České republiky a skupina po dobu své činnosti vyrobila minimálně 1 kilogram pervitinu v celkové hodnotě Kč. Kriminalisté zajistili při prohlídkách celkem 51 gramů pervitinu, což představuje přibližně dvě stě dávek, dále téměř třicet dávek heroinu a tři dávky s marihuanou. Evidence pálení Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje pro veřejnost evidenci pálení prostřednictvím internetu (www.hzssck.cz). Tato služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu například jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava. Po aktivaci stránky HZS Středočeského kraje najdete v pravé části stránky odkaz Evidence pálení, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlete. Tím jste zaregistrovali vaše pálení do programu evidence pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci. Využití této služby očekáváme také při evidenci pálení ohňů u příležitosti pověstných Čarodějnic. Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat. Při domovních prohlídkách byla zajištěna také kompletní varna na výrobu pervitinu, digitální váhy, jehly pro aplikaci, uzavíratelné sáčky, které se používají při dávkování drogy před další distribucí. Zabaveno bylo vozidlo Škoda Octavia Combi, sedmnáct mobilních telefonů včetně SIM karet a finanční hotovost ve výši korun, vypočítala Zatloukalová. Organizovaná skupina prováděla tuto nelegální činnost v době nejméně od září Pervitin vyráběla na různých místech České republiky a to i na hotelích a ubytovnách. K samotné distribuci docházelo na území Středočeského kraje, včetně Poděbrad. Text: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Il. foto: archiv Doplňující legislativa: Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu. K tomuto se vyjadřuje 3 odst. 5 zákona č 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Dodržování této povinnosti dle 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší kontrolují podle 50 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší obecní úřady, na které se mohou občané obrátit s podnětem, jestliže je tato povinnost porušována. Dále je ve věci činný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Pálení odpadu v otevřených ohništích upravuje zákon o ochraně ovzduší. Pokud jde o odpad v obecné rovině, podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Citace ze zákona o požární ochraně: Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. Věříme, že naše služba přispěje k bezpečnému a kontrolovanému spalování hořlavých látek ve vašich obcích a městech. Zeptali jsme se za vás Zpravodajství dubna 2015 Jak se dostat do Budovcovy ulice? V těchto dnech probíhá kompletní rekonstrukce ulice Za Nádražím. Ta výrazně změní dopravní situaci především za železničním přejezdem u skláren. Jak bude vypadat? Text: Aleš Kubelka Foto: MÚ Poděbrady Zaslepená část ulice Budovcova Po ukončení všech prací bude nově zaslepena ulice Budovcova na jejím konci u závor (viz nákres). Celý projekt byl schválen Dopravním inspektorátem s tím, že křížení ulic za přejezdem je při rekonstrukci nepřípustné a muselo dojít k zaslepení vyústění Budovcovy ulice do Revoluční, vysvětlil 1. místostarosta Poděbrad Ivan Uhlíř. V praxi to znamená, že řidiči jedoucí z města na Žižkov po přejetí kolejí u skláren už nebudou moci ihned zabočit vlevo do ulice Budovcova. Tam se řidiči dostanou tak, že pokračují rovně ulicí Revoluční, po pár desítkách metrů zahnou vlevo do ulice Za Nádražím a poté ihned do ulice Budovcova. Možnost odbočení do ulice U Bažantnice zůstane neměnná. V trojúhelníkové výseči, kterou svírají ulice Revoluční, Za Nádražím a Budovcova, vzniknou nová parkovací stání. Na základně v Čáslavi bude rušno Letiště v Čáslavi čeká v květnu opravdový svátek, který si budou moci vychutnat i návštěvníci, kteří se na 21. základnu taktického letectva vypraví. Text: Aleš Kubelka Foto: Od 11. do 24. května se zde uskuteční akce s názvem Lion Effort Jde o letecké cvičení států, které disponují letouny JAS-39 Gripen (v roce 2009 se konalo v Maďarsku a v roce 2012 ve Švédku, pozn. red.). Vzdušné síly Armády České republiky do cvičení zapojí nejen své Gripeny, ale i letouny L-159 ALCA, vrtulníky Mi-171 a Mi-24 a dopravní letoun CASA C-295. Letecké cvičení, jakým bude Lion Effort 2015, nemělo v naší zemi prozatím obdoby, množstvím letecké techniky a dobou trvání bude srovnatelné se cvičeními, jako bylo Flying Rhino, Ramstein Rover či Ample Strike. Nadšencům letectví nabízí pořadatelé vidět a nafotit leteckou techniku v blízkosti vzletové a přistávací dráhy při takzvaném Spotters day, který se bude konat 24. dubna. REVOLUČNÍ BUDOVCOVA POZVÁNKA Letiště otevírá brány Každé dva roky zároveň pořádá čáslavská základna letectva Den otevřených dveří letiště. O prestiži našeho Dne otevřených dveří svědčí nejen návštěvnost v roce 2013, kdy k nám zavítalo příznivců letectví, ale i fakt, že záštitu letos převzal ministr obrany České republiky Martin Stropnický, uvedl kapitán Tomáš Maruščák, tiskový a informační důstojník 21. základny taktického letectva Čáslav. Letošní ročník se bude konat v sobotu 23. května 2015 a organizátoři připravují bohatý hlavní program, který nabídne letecké a statické ukázky, ale i doprovodné akce nejen pro děti. Vstupné činí 100 Kč na osobu, děti do 15 let mají vstup zdarma. Parkování v areálu letiště je bezplatné. Více informací na Vydavatel: Městské kulturní centrum Poděbrady, IČO: Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce), Monika Langrová Grafická úprava: Just B. just-be.cz Korektury: Jana Balcarová Stálí spolupracovníci: Milan Čejka, Daniela Knyplová, Lucie Procházková, Olga Šolcová, Denisa Čechová, Lucie Mařasová, Josef Bubeník, Eliška Dobiášová Turková, Kateřina Vaněčková, Steven Ibinson a René Slauka Inzerce: Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, Poděbrady, telefon: , , Tisk: TNM Print s.r.o. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 14. května Tiráž

4 4 Lidé / Názory 30. dubna Sudoku na GJP V pátek 27. března se na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad konal již 5. ročník soutěže v řešení sudoku. Sešlo se 26 tříčlenných týmů ze základních a středních škol z Poděbrad, Peček a Lysé nad Labem. Text a foto: Mgr. Helena Kovářová Ve studentské kategorii zvítězili Nobelovi muži: Petr Bulan + Vojtěch Škrle + David Jeník ze SPŠST Panská Praha + GJP Poděbrady + GJP Poděbrady, pro které to byla poslední účast, protože letos maturují. Vzhledem k jejich skvělému výsledku by se měli určitě zapojit do soutěží dospělých sudokářů. V kategorii základních škol se na 1. místě ocitli Králíčci (Marie Blažková, Diana Mezuliánková, Je dobře, že zejména v poslední době vzrůstá zájem veřejnosti a to jak laické, tak odborné o výživu dětí a mládeže. Často se setkáváme s kritikou školního stravování, která však většinou vychází od skupin, které problematiku nemají komplexně zmapovanou. Netuší, co je spotřební koš, ani za kolik se vaří oběd ve školní jídelně. Většinou se jedná o kritiku bez návrhu řešení. Andrea Kommová) ze ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Svým výborným výkonem přerušili sérii vítězství žáků ze ZŠ Pečky, které odsunuli na 2. místo. Poděkování patří Městskému úřadu v Poděbradech, jenž akci podpořil poskytnutím propagačních materiálů pro soutěžící a velmi pěkných cen pro vítěze, studentům kvinty za pomoc s opravováním a všem žákům a učitelům za účast a bezproblémový průběh soutěže. Těšíme se na 6. ročník v roce 2016! Zdravá školní jídelna Základní škola T. G. Masaryka věnuje trvalou pozornost systému školního stravování, do kterého vedle obědů ve školní jídelně patří i občerstvení v automatech a školním krámku. Text a foto: Mgr. Jana Smíšková, koordinátorka projektu Škola podporující zdraví Přesto má svůj význam, protože ukazuje na problém a vyvolává širokou diskuzi, která vedla například i k tomu, že od příštího školního roku Ministerstvo školství svojí vyhláškou jasně řekne, které potraviny (zejména sladkosti) nebudou v českých školách dětem přístupné. A proto jsme i my jako Škola podporující zdraví přijali nabídku Státního zdravotního ústavu v Praze na pilotáž programu Celoškolní koncepce v oblasti zdravého stravování a pohybu. Jeho první část je zaměřena právě na vyladění Za Jiřím z Poděbrad Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených pro své členy každoročně pořádá lehkou turistiku. Letos byla zaměřena na jednoho z našich největších státníků, Jiřího z Poděbrad. Text a foto: Výbor MO STP Poděbrady Sešli jsme se v úterý 14. dubna odpoledne na náměstí u sochy Jiřího z Poděbrad. Tady předsedkyně MO STP Růžena Rychecká pohovořila o vzniku sochy a jejím autorovi Bohuslavu Schnirchovi. Dále připomněla, že dne oslavíme již 595 let od narození Jiřího z Poděbrad a v krátkosti nás seznámila s životopisem této školního systému stravování. Naše školní jídelna již nyní bez problémů splňuje 10 povinných kritérií tohoto programu: realizace pitného režimu, sestavování jídelníčku podle pravidel Doporučení pestrosti, správné a bezchybné vedení spotřebního koše, omezení používání ochucovadel na minimum, osobnosti. Následně jsme navštívili Památník krále Jiřího z Poděbrad, který je velmi vkusně proveden. Pěkné počasí nás dále motivovalo na procházku podél Labe. Odpoledne se vydařilo. Členové, kteří nejsou trvalými obyvateli Poděbrad, uvítali seznámení s částečnou historií krásného lázeňského města a poděbradští starousedlíci si ji rádi oživili. Příště bychom chtěli navštívit zámeckou zahradu, nejlépe v některém letním odpoledni. vaření z čerstvých surovin střídmé využívání polotovarů, používání receptur s definovaným množstvím soli, zařazování sezónních produktů do jídelníčku, kulturní prostředí a výzdoba jídelny, dostupnost jídelníčku pro veřejnost, komunikace jídelna rodiče žáci. Přesto není někdy snadné uspokojit denně cca 700 mlsných jazýčků (školní jídelna totiž v letošním školním roce po dobu rekonstrukce objektů MŠ a ZŠ v podstatě vaří i pro žáky naší školy z budovy na Žižkově). Proto se snažíme co nejvíce spolupracovat přímo se Klientela s handicapem Tak se jmenuje předmět, který se vyučuje pouze během jednoho semestru ve 2. ročníku na Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu v Poděbradech. Myslíme si, že je to škoda, protože ač se to na první pohled nemusí zdát je tento předmět velice zajímavý. Alespoň pro nás tedy byl. Text: Martin Petřík, Tereza Řeháková a Michaela Sekotová, studenti VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady Dozvěděli jsme se o jednotlivých skupinách postižení, jak se jednotlivé nemoci projevují, jak se zmírňují jejich projevy či naopak, jaké podněty mohou dráždit postiženou osobu. Jaké to vlastně je žít s postižením? Jak postižené přijímá okolí? Jak reaguje okolní svět na individuální přístup a požadavky? Odpovědi na tyto otázky jsme se dozvěděli právě v uvedeném předmětu. Také jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být na vozíčku nebo nevidomý. V rámci exkurzí, jež jsou součástí výuky, jsme navštívili firmu Meyra Poděbrady. Firma Meyra, s. r. o., která vznikla v roce 1937, má pestrou historii výroby pomůcek pro handicapové osoby. Nás zajímala spíše současnost a aktuální produkty této firmy, jež je jedničkou nejen na českém trhu, ale je známá i ve světě. Ve firmě se vyrábí mechanické a aktivní vozíčky pro osoby s omezenou pohyblivostí. Dále jsou to chodítka, zvedáky, pomůcky do koupelen, ortézy. Řadu rehabilitačních pomůcek jsme si také mohli vyzkoušet. Nezapomenutelným zážitkem se pro nás stala Neviditelná výstava Praha. To je ojedinělá interaktivní cesta světem, v němž zmizelo všechno světlo, a kde se snažíte pomocí svých zbylých smyslů najít cestu ven. Mohli jsme si vyzkoušet, jaký je život bez zraku, bez žáky, dávat jim možnost ovlivnit nabídku školního stravování. Úkolem žákovského školního parlamentu je mimo jiné zpříjemňování prostředí školy žákům, kteří v ní tráví určitý čas. Neodmyslitelnou součástí školy je i školní jídelna, ve které v minulosti ne všem vždy chutnalo. A to byl důvod, proč se parlament přidal ke stravovací komisi, ve které dále působí zástupci rodičů a učitelů. Od té doby stížnosti na obědy klesly na minimum. Každý týden máme možnost připomínkovat návrh jídelníčku na další smyslu, kterým získává náš mozek nejvíce informací. Na této výstavě nás provázel nevidomý průvodce a stejně jako on i my jsme se řídili výhradně hmatem, sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu. Seznámili jsme se také s canisterapií léčebným kontaktem psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Co vše se musí zvíře, než dojde k předání klientovi, naučit? Nejprve je třeba vybrat vhodného kandidáta. A to je teprve začátek. Následuje výcvik, který se ale vyplatí. Canisterapie totiž rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, podněcuje ke komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase. Hra s pejskem zlepšuje paměť a upevňuje citové vazby. Tím se opět potvrzuje, že i pro postižené je pes tím nejlepším přítelem. Vyučovaný předmět Klientela s handicapem nás opravdu zaujal. Jako budoucí pracovníci v hotelnictví a turismu musíme vědět, jak se chovat k našim budoucím klientům, a to i k těm méně zdravým. Měli bychom vědět, jak se cítí nebo jaké nástrahy jim každodenní život, který je pro nás samozřejmostí, přináší. Velké poděkování a uznání patří i naší paní učitelce Bc. Seifertové, která přispěla osobními zkušenostmi a dodala tomuto předmětu na zajímavosti jedinečnými exkurzemi. období. Samozřejmě, že vyjadřujeme názory nejen své, ale i ostatních žáků, které zastupujeme. Naše spolupráce se školní jídelnou běží skvěle a hodláme v ní pokračovat, říká Jakub Rejchrt z 9. A, předseda žákovského parlamentu. Pokud máte zájem, můžete si na našich webových stránkách prohlédnout krátkou reportáž, ve které se seznámíte s nabídkou a vzhledem pokrmů po celý jeden náhodně vybraný týden od 9. do viz /co-bylo-dnes-k-obedu/. Zam stnanci spole nos SUPER PET se vzd lávají v rámci projektu Vzd lání je SUPER Budou to již 2 roky, co mají zam stnanci spole nos SUPER PET, a.s., možnost vzd lávat se v rámci projektu OP LZZ s názvem Vzd lávání je SUPER v oblas podpory Zvýšení adaptability zam stnanc a konkurenceschopnos podnik. Do projektu je za m zapojeno celkem 141 zam stnanc, kte í m li možnost se zdokonalit hlavn v odborných ak vitách spojených s produkty a chovatelstvím, v prodejních a IT dovednostech, marke- ngu a e-shopu. Po schválení žádos o p esun nan ních prost edk v lo ském roce se nám poda ilo ješt rozší it školení prodejních a IT dovednos o vyšší dovednostní stupe. Na základ zp tné vazby od zam stnanc, ale i vlastním sledováním jsme zjis li, že podporované vzd lávání p ineslo plánované ovoce. Zam stnanci si upevnili a rozší ili své znalos v daných oborech a stávají se tak pro rmu nepostradatelnými. Konec projektu je naplánován na Bližší informace o projektu lze získat na stránkách Registra ní íslo projektu je: CZ.1.04/1.1.02/ Tento projekt je nancován z prost edk Evropského sociálního fondu prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a ze státního rozpo tu R. Poděbradští turisté a jejich 100 jarních šumavských kilometrů Velikonoce a jaro strávili členové Klubu českých turistů a jeho příznivci od 4. do 11. dubna na Šumavě. Text a foto: Zdeňka Formánková První tři dny občas sněžilo a na Kubově Huti, kde jsme byli ubytováni, bylo 30 cm sněhu. Zbylé dny bylo nádherně, nebe modré, teplo, a sníh zmizel. Navštívili jsme Hoštice, ve kterých se natáčela filmová trilogie Slunce, seno, dále Vimperk, kde jsme poobědvali v Šumavském pivovaře a zároveň si ho i prohlédli. Dále jsme navštívili Prachatice. Odtud jsme šli pěšky do Husince, rodiště Mistra Jana Husa. Ve Volarech jsme obdivovali tamní domy, někteří vylezli na Boubín. Ze Železné Rudy jsme došli na Čertovo jezero, po cestě jsme viděli kapli barabů s umrlčími prkny. Na Modravě, kde se natáčel nový televizní seriál, jsme si prohlédli Hradlový most na počátku Vchynicko-Tetovského kanálu. Jeden den jsme věnovali prohlídce německého města Passau. Viděli jsme hrad Veste Oberhaus, dóm sv. Štěpána s největšími varhanami na světě píšťal, 233 registry a čtyři zvonkohry, radnici se zvonkohrou, staré uličky města a hlavně soutok tří řek Dunaje, Innu a Ilzu. Část účastníků dala přednost nedalekým termálním lázním. Po prohlídce Českého Krumlova následovala vycházka první Stezkou korunami stromů v České republice u Lipna. Stezka je dlouhá 675 m s 11 adrenalinovými zastávkami a končí na 40 m věži, odkud je výhled na Lipenské jezero, okolí Šumavy, Novohradské hory a Alpy. Vrcholným zážitkem pro děti je nejdelší suchý tobogán v ČR v délce 52 m. Pobyt jsme zakončili vycházkou na Kvildě k pramenu Teplé Vltavy a poslední den při cestě zpět jsme navštívili Holašovice (selské baroko) a České Budějovice. Většina účastníků splnila odznak 100 jarních kilometrů. Dík za zorganizování zájezdu patří našemu členu panu Albrechtovi a rovněž tak poděkování si zaslouží náš řidič pan Antonín Čivrný, který nás po Šumavě nejen vozil, ale také s námi chodil. PODĚBRADSKÉ NOVINY TERMÍNY VYDÁNÍ Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání PN PN PN PN Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání PN PN PN PN Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků na této straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část příspěvku v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné etické normy. Pokud příspěvek přesáhne rozsah znaků a aktuální vydání PN již bude zaplněné redakčními či inzertními prostory (bez ohledu na termín redakční uzávěrky), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy a připomínky na adrese:

5 Květen ve znamení starých pranostik a svátků Proč se naši předkové nechtěli v máji brát? Jaké bylinky tvořily devatero koření? Odpovědi a mnoho dalších zajímavých informací ze života našich předků najdete v následujícím textu. Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem, ale máj vyženeme kozy v háj! Přehlédneme-li však staré pranostiky, vidíme, že se hospodáři z teplého májového počasí příliš netěšili. Říkali si: Je-li už máj zahradníkem není stodol milovníkem. Nebo naopak: Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. Když se v máji blýská, sedlák si výská. V máji pastýřovi nemá oschnout hůl. Tato pranostika připomíná, že v květnu také začínala pastva. Každé ráno pak bylo slyšet po vsi vytrubování a bouchání žilou o vrata, jak obecní slouha vyháněl dobytek ze statků po celé vesnici. I včelaři měli své zkušenosti: Bujný květ plný úl. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí, v červnu rojení nestojí za zvonění. Oblíbená květnová pranostika o ledových mužích (Pankrác , Servác , Bonifác ) není ani tak stará (doložená u nás v 18. století) ani původní, přesto staří zahradníci s chladem před polovinou května a s mrazíky počítali a nic choulostivějšího by se ven v tu dobu neodvážili vysadit. Teprve prý Žofie (15. 5.), kuchařka ledových mužů, definitivně skoncuje s mrazivým nebezpečím. Den po sv. Žofii 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, jednoho z patronů naší země, který je hojně uctíván i v okolních krajinách. Právě v tento den byl roku 1393 po ukrutném mučení z rozkazu opilého a nepříčetného krále Václava IV. svržen z Karlova mostu do Vltavy. Záhy se stal uctívaným mučedníkem, k jehož svatořečení došlo v roce V osudném místě byla na konci 17. století postavena socha od slavného barokního umělce Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, která se stala vzorem pro většinu Mateřské centrum Skřítek Poděbrady pořádá Příměstské tábory Skřítkova pohádková dobrodružství II. turnus pro děti 4 6 let Skřítek záchranářem pro děti 7 11 let Příměstské tábory se konají za finanční podpory města Poděbrady děkujeme. Podrobný program obou táborů a také informace o Prázdninovém týdnu s angličtinou pořádaném MC Skřítek na v rubrice Organizace. dalších soch tohoto světce. Stojícího muže v tradičním kněžském oblečení s křížem v náručí a pěti hvězdami kolem hlavy nacházíme nejen u jiných mostů a mostků, ale i na křižovatkách cest a při silnicích. Časem se sv. Jan Nepomucký stal oblíbeným patronem všech, kteří měli co do činění s vodou lodníků, mlynářů, rybářů a dalších profesí. Věřilo se, že dokáže ochránit před velkou vodou: Kdo by se však před jeho svátkem koupal, nachladí se, dostane prašivinu či nějakou jinou nemoc. V dřívějších dobách se i z polabského venkova v procesích ubírali tento den poutníci do Prahy, aby navštívili světcův hrob s nádherným náhrobkem ve svatovítské katedrále a pak i Karlův most, na němž se v ten den od dob baroka konaly výpravné pobožnosti. Mnozí venkované se účastnili i lidových slavností, které se konaly na nedalekém Střeleckém ostrově. Celý měsíc květen je zasvěcen Panně Marii, kterou uctíval polabský katolický venkov oblíbenými každodenními podvečerními pobožnostmi zvanými májové. Ve všech farních kostelech vždy bývalo plno, četly se oblíbené lourdské litanie a zpívaly známé mariánské písně. Na první i poslední májovou mši se zvlášť těšila malá děvčátka, aby si mohla obléknout dlouhé sváteční bílé šatičky a na hlavu dát malý věneček z umělých květin. V květnu se z těžko vysvětlitelných důvodů dříve a prakticky ani dnes nekonají žádné svatby. Říkalo se: V máji na máry, ale důvodem mohlo být i to, že děti počaté po svatbě v květnu se rodily uprostřed zimy, což jednak ztěžovalo péči o ně a bylo také více obav, zda zimu přežijí. Do Poděbrad zavítala jedenáctka držitelů vodicích psů z celé republiky prima parta lidí se zrakovým postižením, kteří se dobře znají a kteří akce podobného rázu považují především za možnost sejít se a současně prověřit dovednosti svého čtyřnohého přítele za běžného městského provozu. Soutěž zahájila předsedkyně pořádajícího Sdružení přátel vodicích psů Jana Štrochová spolu s místostarostou města Ivanem Uhlířem. Účastníci absolvovali dvě disciplíny. První zahrnovala cviky poslušnosti a ovladatelnosti psa (polohování psa, obraty na místě, aport, odložení, přivolání). Druhá pak byla zaměřena na speciální cviky frekvence (nalezení chodníku či přechodu, schodů, dveří, odbočování doleva a vpravo, označení vstupu do vozovky a další) a její součástí se stala také Měsíc květen býval také vhodným časem pro lidové léčitelství. Kdekdo si dával pouštět žilou a lidoví léčitelé i báby kořenářky měli plno práce se zatloukáním nemocí do kůry mladých doubků. Břízy měly dost mízy, která s mastí z topolového listí byla známým prostředkem pro růst vlasů. V naplno kvetoucí přírodě se sbíralo a dávalo dohromady devatero koření. Zkuste sami odhadnout, z čeho se vlastně skládalo: leknutí, krevníček, černé koření, podsedlen, devětsil, myší ouška, lančí veménko, psoser a zázvoreček Na rozhraní mezi jarem a létem je ještě jeden významný církevní svátek Boží hod svatodušní, zvaný také Seslání Ducha svatého. Zase je to svátek pohyblivý, vázaný na Velikonoce, neboť uzavírá šestitýdenní radostný čas. Může proto připadnout na období od 10. května do 13. června. Z náboženského hlediska je vyvrcholením Velikonoc, protože padesát dní po Vzkříšení Kristově byli Duchem svatým osvíceni Kristovi apoštolové a rozešli se po světě hlásat jeho víru, což církev považuje za svůj počátek. S těmito křesťanskými svátky se přirozeně propojily ještě předkřesťanské oslavy letního slunovratu zvané letnice, od středověku provázené bujarými oslavami, hostinami, tanci a zpěvy. Původně celotýdenní slavení se během času nakonec omezilo jen na dva dny na církevní neděli s Božím hodem svatodušním (kdy katolické děti chodívaly k biřmování a u luteránů se konaly konfirmace) a na pondělí, v němž se odbývaly všechny lidové zvyky a obyčeje často velmi starodávného původu. Během 20. století se pak slavení uměle vytvořená překážková dráha. Soutěžící předvedli skvělé výkony. První místo vybojoval Roman Vaněk z Varnsdorfu s pejskem Nabu. Události / Historie dubna 2015 těchto svátků přeneslo jen na neděli a předcházející sobotu. Některé lidové slavnosti spojené s letnicemi jsou dodnes živé v podobě jízdy králů na moravském Slovácku či průvodech králů a královniček v jižních Čechách, ale u vesničanů ve středním Polabí se v takové podobě nikdy neprováděly. Nesetkali se tu s nimi ani ti nejpilnější sběratelé na konci 19. století. Je pravda, že se před svatodušními svátky podobně jako před velikonocemi všude pilně uklízelo, stavení se zdobila zelenými ratolestmi a za svaté obrázky ve světnici nad stolem se zastrkovaly zelené snítky. Text z publikace Jany Hrabětové Jaro na polabské vesnici V parku soutěžili běžci a chodci, na náměstí vodicí psi V sobotu 11. dubna se na Jiřího náměstí a v jeho okolí uskutečnila celostátní Soutěž ve výkonu vodicích psů. Text a foto: (red) Přerovský skanzen obohatí nové stavby Společně získali 450 z maximálního počtu 470 bodů. Akci hodnotíme včetně diváckého zájmu jako velmi zdařilou, uvedl Daniel Tůma ze Sdružení přátel vodicích psů. Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem se dočká v blízké budoucnosti podstatného rozšíření. Text a foto: Milan Čejka Publikace autorky Jany Hrabětové Jaro na polabské vesnici je k dos - tání v Polabském muzeu Poděbrady a v ostatních pobočkách za 35 korun. Do prostoru muzea v přírodě bude umístěna pětice nových objektů lidové architektury. Jedná se o památkově chráněnou chalupu z Oskořínka a roubenou stodolu ze Sovenic. Dále zde přibudou tři kopie typických polabských staveb, které již v originálech zanikly. Půjde o pilířovou stodolu, kapličku z přerovské návsi a funkční kovárnu. Celkový ráz dostavby ještě doplní kůlny, včelín a sušárna ovoce. Současně dojde k úpravě cest, změně soustavy osvětlení a návštěvníci se mohou těšit také na nový informační systém v celém skanzenu, vysvětlil ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. Ve středu 8. dubna došlo k předání staveniště a slavnostnímu zahájení projektu nazvaného Rozšíření areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem za účasti hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery, středočeského radního pro oblast kultury Zdeňka Štefka, ředitele ROPu Střední Čechy Václava Chytila, přerovského místostarosty Jana Voseckého a dalších významných hostů. Realizace projektu vyjde zhruba na deset milionů korun. Příspěvek z Regionálního operačního fondu Střední Čechy by měl činit pětaosmdesát procent nákladů, zbytek zaplatí Středočeský kraj. Dokončení stavby je plánováno na konec září, nejpozději začátek října, ale zdůrazňuji, že skanzen bude pro veřejnost stále otevřen, doplnil Jan Vinduška. Jan Vinduška slavnostně bagruje první výkop projektu Slavnostní poklepání-tesání sekyrkami na dřevěný trám

6 6 Kultura / Akce 30. dubna 2015 Poezií opředené Poděbrady O třiapadesátém ročníku festivalu Poděbradské dny poezie se dá bez nadsázky napsat: vynikající. Střípky z jeho čtyřdenního průběhu přinášíme ve fotoreportáži. 1 Text: Redakce PN Foto: Gabriela Lebedová a Redakce PN 2 1 ŠARMANTNÍ PAN HEREC. Skvěle naladěný, vtipný, okouzlující, dojatý. Řeč je o Josefu Somrovi, který při slavnostním zahájení 53. Poděbradských dnů poezie nejdříve převzal na radnici pamětní medaili z rukou starosty Ladislava Langra a poté obratně zasadil do zámeckého rozária svoji královnu květin. Moc si toho považuji. Poděbrady jsou nejen na srdce, ale i na celý život, vyznal se herec, držitel Ve středu 22. dubna dopoledne se na kolonádě mimo jiné Křišťálové růže z roku také asi dvě hodiny tančilo. Taneční soubor Country SPCCH 2 VÝJIMEČNÝ PROGRAM představil divákům velkou část svého programu. S BONUSEM. Michal Horáček přijel do lázeňského města se Text a foto: Josef Bubeník mezi ně a tančily se stejným nadšesvérázným zpěvákem Františkem ním a bez zábran. Taneční soubor Segradem a speciálním programem Na tanečním asfaltu předvedli Country byl v každém případě domisestaveným pouze pro danou příle- seniorští tanečníci a tanečnice, jak nantní. Velmi obdivuji jeho vedoužitost. Během večera v Divadle Na se baví pohybem a hudbou. Zaslou- cí Mili Královou a její asistentky za Kovárně se navíc uskutečnil křest žili si opakovaný potlesk diváků to, jak profesionálně si počínají při v ten den vydaného CD obou uměl- a nefalšovaný zájem dětí. Ty nejen- nácviku i při všech vystoupeních. ců s názvem Dopisy z lásky a nená- že s úžasem přihlížely, co to tam Sleduji soubor od jeho založení visti. Na snímku je Michal Horáček ti dědečkové a babičky vyvádějí a nikdy jsem neviděl, že by tančení (vpravo) s Jiřím Hromadou, prezi- (Takové bychom si přáli za babičku někoho omrzelo. Inu, tanec, pohyb dentem Herecké asociace, která už a dědečka!), ale navíc se živelně vrhly s hudbou brzda stárnutí! třetím rokem má nad PDP záštitu. Roztančená kolonáda STUDENTSKÉ VIZITKY. Jedinečnost přehlídky tkví mimo jiné v tom, že je po celou dobu své existence česko-slovenská. Proto se v soutěži přednesu i cyklu Vizitky představili studenti tří českých a tří slovenských hereckých škol. Například Konzervatórium Košice pobavilo diváky humorem dvojice Lasica Satinský a Pražská konzervatoř nabídla originální montáž z díla autorů Charlese Bukowského a Margaret Atwoodové (na snímku). 4 TŘI SKLENĚNÉ + TŘI ŽIVÉ. Vrcholem festivalu tradičně bylo slavnostní předávání ocenění Křišťálová růže, určeného osobnostem v oboru přednesu poezie a prózy. Letos ho obdržely Emília Došeková, Marie Málková a Miroslav Kovářík. V nočních hodinách pak zmíněná trojice výborných recitátorů zasadila na prvním nádvoří své živé růže. Zámecké rozárium tak v současnosti čítá jednašedesát rostlin. Den Země 2015: nejen ekologie, ale také legrace Předat zajímavé informace zábavou formou. Taková byla hlavní náplň středečního programu oslav Dne Země na lázeňské kolonádě. Text: Lucie Procházková Foto: EKO Gymnázium Poděbrady Dvacátý druhý duben je každoročně dnem, kdy se připomíná důležitost ekologického smýšlení a enviromentální výchovy (týkající se životního prostředí, pozn. red.). Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, poté se svátek rozšířil do více než 175 států světa. Pozitivní ohlas má také v Poděbradech, kde se pravidelně konají akce ve školách i ve městě. Nejen skutečnost, že smrk kvete červeně a jehličí borovice douglasky voní po citronech, se 22. dubna na kolonádě děti dozvěděly u stánku DDM Symfonie. Lesník Lukáš Dragoun z Centra lesní pedagogiky jim trpělivě vysvětloval například i to, jak v přírodě změřit vzdálenost nebo jaké smysly lze při jejím poznávání používat. Tady si můžete prohlédnout deset významných včelařských rostlin jara a zkusit je určit, řekl mi o kousek dál Michal Syrový ze Střední zemědělské školy Poděbrady. Pustila jsem se do toho a správně uhodla osm z deseti. To není špatné, zhodnotil mladý včelař a odkázal mne na kolegu, jenž mi předvedl včelařské náčiní, včelí žihadlo pod mikroskopem a krásnou maketu úlu. Zástupkyně Mateřského centra Skřítek se vrhly do potřebné osvěty. Pro děti jsme připravily ekologické pexeso. Vysvětlujeme jim, a především pak jejich rodičům, že existují i jiné než jednorázové papírové plenky. Ty jsou nejen šetrnější k životnímu prostředí a pokožce dítěte, ale překvapivě jsou až o polovinu levnější, podotkly Klára Javůrková a Marta Šolcová. Tradiční účastník poděbradských oslav Dne Země opět představil své svěřence. Návštěvníky seznamujeme s nejčastějšími příčinami, díky kterým se k nám zvířata dostávají, uvedla Marta Bryndová, vedoucí Ekocentra Huslík, přičemž na rukou držela krásnou sovu pálenou. Její kolega Jakub Vaněk mi ochotně ukázal roztomilé mládě ježka východního. U mláděte je velká šance, že až ho vykrmíme, vrátí se zpět do přírody, řekla s nadějí v hlase štíhlá blondýnka. Studenti EKO Gy mnázia a Střední školy multimediálních studií Poděbrady během dopoledního programu odpovídali na otázky, jak kvalitní vodu pijeme, jak čistý vzduch dýcháme nebo Noc s Andersenem Čím více se blížilo datum 27. března, tím stoupalo napětí mezi dětmi. Proč? Jako každý rok i letos se naše ZŠ TGM přihlásila k účasti v již 15. ročníku celorepublikové akce Noc s Andersenem, která byla původně nápadem jedné knihovny na Vysočině. Text a foto: Mgr. Eva Macková, učitelka ZŠ TGM Poděbrady Bývá zvykem, že zájemci o tuto aktivitu z řad čtvrťáků a páťáků si musí účast zasloužit. Letos byla vstupenkou prezentace o životě nebo díle H. CH. Andersena. Všechny skupiny tvůrců se úkolu zhostily velmi pečlivě. Program celého večera odstartovala právě tato prezentace. Pak následovala seznamovací aktivita, při které se děti nejen lépe poznaly, ale také dokázaly vyjádřit svá očekávání. Nejvíce se tradičně těšily na hosta večera. Tentokrát přijal pozvání absolvent naší školy Pavel Antoš, nyní student GJP v maturitním ročníku. Děti byly z jeho návštěvy nadšeny. Pavel přinesl na ukázku své dvě knihy a velmi vstřícně odpovídal jestli nás sluneční brýle dostateč- na všechny, mnohdy všetečné, dotazy ně chrání proti UV záření. Využila (na snímku). Děti si získal i soutěžní jsem nabídky a nechala si otesto- hrou RISKUJ, která byla zaměřena vat vlastní levné sluneční brýle. Překvapilo mě zjištění, že plní svou funkci stejně dobře jako ty drahé. Na stanovištích takto testujeme nové přístroje pro badatelskou výuku, která na naší škole probíhá a podněcuje studenty k jednoduché vědecké činnosti, což je velmi zajímavý způsob, jak si ověřovat informace v praxi, sdělila Bohdana Glierová z EKO Gymnázia. Po dvanácté hodině vystavovatelé postupně sklidili své stánky a zůstal po nich nejen křídami vesele pomalovaný asfalt od Kavárny Viola až po hotel Libeňský, ale hlavně spousta užitečných informací o přírodě předaných dětem i dospělým. na jejich znalosti z oblasti literatury. Noční aktivity pak uzavírala týmová hra, ve které děti zúročily své čtenářské znalosti. Putovaly temnou školou pouze za osvětlení svých baterek, což hodnotily jako dobrodružství. Před spaním si poslechly pohádku J. Svěráka a na základě tohoto poslechu se pak samy doma pokusily napsat svou prvotinu. Jejich pohádky jsou vystaveny v prostorách školy, aby i nezúčastnění mohli posoudit, jak se jim dílka zdařila. Ranní vstávání bylo s různými pocity. Někteří si sdělovali své dojmy z celé akce, jiným bylo líto, že pokračování bude zase až za rok nebo že už budou v šesté třídě. Milou odměnou byl pro každého tvarohový dezert, který nám poskytla poděbradská fi rma Milko Polabské mlékárny, a. s. Těší nás zvyšující se zájem dětí o čtení a literaturu, o čemž vypovídá stále narůstající počet zájemců o tuto akci.

7 POZVÁNKY Z kotelny se stal netradiční výstavní prostor Výstavu s názvem Zapomenuté Poděbrady v bývalé kotelně v Hakenově ulici uspořádalo EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií. Žáci zachytili fotogenická místa, která lidé zpravidla míjejí bez povšimnutí, a doplnili je pracemi vlastní tvorby. Došlo tak k zajímavému spojení moderních děl a magického prostoru, který si částečně zachovává svůj industriální charakter. Výstava je otevřena do konce května v pondělí až pátek od 16 do 19 hodin, o víkendu od 14 do 20 hodin, vstup je volný. Výstava Zapomenuté Poděbrady je prvním krokem na cestě proměny bývalé kotelny v multikulturní stánek, kterou město do budoucna plánuje. Text a foto: (mol) ZUŠ Poděbrady zve na květnová představení Přijměte pozvání do Divadla Na Kovárně, kde během května můžete zhlédnout řadu vystoupení našich žáků a studentů. V pondělí bude pro Poděbrady premiérové představení Mozartovy opery Kouzelná flétna zkrácená verze studentů katedry zpěvu a operní režie HAMU pod vedením M. Lieberzeita, dirigenta Ch. Iwasaki a choreografie B. Danzerové (učitelky ZUŠ Poděbrady), která zde vystupuje společně s pěti našimi studentkami tanečního oboru. Představení se koná pro školy v hodin a pro veřejnost v hodin. Úterý od hodin bude patřit dětem z Dětského domova v Býchorech, které nás svým tanečně, dramaticky a hudebně radostným, upřímným programem potěší v koncertu Podané ruce. Tradiční Koncert žáků ZUŠ před prázdninami se uskuteční ve středu od 19 hodin. Vystoupení absolventů literárně dramatického oboru bude na programu v pátek od hodin. Ve 3. patře budovy školy je od do k vidění výstava absolventů výtvarného oboru. Studenti poděbradské zušky se účastní každoročně Festivalu ZUŠ Středočeského kraje. V tomto roce se uskuteční 13. a v Kladně v Galerii Kladno, ul. Cyrila Boudy, vždy v a hod. a v hod. (pouze ). Akce se koná pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery a jeho statutárního zástupce PaedDr. Milana Němce, MBA. Přejeme slunečné jarní dny a přijďte podpořit do divadla naše studenty. Text: Hana Janiššová Základní um lecká škola v Pod bradech, Školní 556, vchod z ulice Pionýr vypisuje talentové p ijímací zkoušky pro školní rok na všechny 4 obory hudební, výtvarný, tane ní, literárn drama cký ve dnech 18. a 19. kv tna od 16 do 18 hodin další možnost bude 18. a 19. ervna (tane ní obor pouze ) ve stejném ase D jsou p ijímány od 5 do 6 7 let do p ípravných ro ník, starší d do 1. ro ník podle možnos kapacity školy Další informace získáte na tel nebo , p ípadn na Městská knihovna doporučuje aneb přečtěte si Holly Goldbergová Sloanová: Násobky sedmi Dvanáctiletá Willow je skutečně neobyčejná dívka. Je geniální, uchvacuje ji příroda a dokáže stanovovat téměř lékařské diagnózy. Když se potřebuje uklidnit, pomáhá jí násobilka sedmi. Do jejího života náhle zasáhne tragédie, kterou mladá dívka dokáže překonat za pomoci osamělého a nešikovného školního psychologa, osobitého mexického taxikáře a citlivé vietnamské kamarádky a její rodiny. Dojemný a vtipný multikulturní příběh pro čtenáře napříč generacemi, který zaručeně změní váš pohled na svět. Jean-Christophe Rufin: Nesmrtelná túra do Compostely Co se stane s duší, když nohy ujdou osm set kilometrů současným Španělskem po cestě s tisíciletou tradicí? Rufinova odpověď, jak mu ji přinesla vlastní zkušenost, je formulována střízlivě, skepticky, a přitom nesmírně vtipně a se schopností vystihnout město, krajinu, povahu či vzhled přesným obrazem či půvabnou scénkou. Cesta do Compostely je v jeho podání duchovní i skeptická, romantická i cynická a je vylíčena s jazykovým mistrovstvím, které se přitom nikdy nepoddává zálibě ve vlastním předvádění. Další novinky na Květnové akce v Mateřském centru Skřítek / MÁMÁM PRO RADOST týden pro maminky plný kreativních i odpočinkových a zkrášlovacích aktivit / / MALÍ KUCHTÍCI DĚTSKÁ PÁRTY / 9.30 / SKŘÍTKŮV DĚTSKÝ DEN dopolední akce pro nejmenší Více informací na DIVADLO NA KOVÁRNĚ / Po / PŘIJELA POUŤ Nová show nabízí netradiční spojení dvou předních českých travesti skupin Techtle Mechtle a Screamers. Pánové Lukáš, Jarda, Lukáš, Honza a Patrik se opět přemění ve slečnu Paulu, Lili, Dolores, Stacey a Halinu. Dvouhodinový pořad je nabitý humorem, nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček, zpěváků, hereček i politiků. Cena vstupenky: 250 Kč / Po / KOUZELNÁ FLÉTNA Komorní provedení slavné opery ve zkrácené úpravě je společným dílem studentů katedry zpěvu a operní režie Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Cena vstupenky: 100 Kč / Út / PODANÉ RUCE Koncert ZUŠ ve prospěch DDŠ Býchory Vstupné dobrovolné / Ne / MISS POLABÍ Více informací na plakátku / St / ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ Vstupné dobrovolné / Ne / Foto: Ty-já-tr Praha REVIZOR Zábavná řada Nemaluj revizora na zeď! Kontrolní komedie pro všechny, kteří se nemají čeho bát. Slavná satirická komedie N. V. Gogola o příjezdu falešného revizora do provinčního ruského městečka patří k nejslavnějším dílům světové dramatické literatury. Hra o tuposti, nevzdělanosti a zkaženosti úředníků, jejichž charakter je pokřiven podlézavostí a úplatkářstvím. Ty-já-tr Praha Cena vstupenky: 240 Kč / Pá / KOUZLO SLOVA Vystoupení absolventů literárně dramatického oboru ZUŠ Poděbrady Vstupné dobrovolné VÍCE INFORMACÍ NA ZÁMECKÝ BIOGRAF / Čt Pá / EX MACHINA Premiéra Sci-fi / USA, VB / titulky / přístupný / 108 min. / 110 Kč Caleb měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana. Ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr Režie: Alex Garland, hrají: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac / So Ne / VYBÍJENÁ Komedie / ČR / přístupný / 94 min. / 100 Kč Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Režie: Petr Nikolaev, hrají: Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol Kultura / Akce dubna / Po / PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ Drama / VB / titulky / od 12 let / 104 min. / 80 Kč Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů s milenkou a ve svém svébytném světě se oddávají rafinovaným erotickým hrám. Cinefilní lahůdka se vyznačuje podmanivou a smyslnou atmosférou, výraznou hudební složkou a odkazy na sexploatační filmy 60. a 70. let. Režie: Peter Strickland, hrají: Sidse Babett Knudsen, Chiara D Anna, Fatma Mohamed / Út St / S TVÁŘÍ ANDĚLA Drama / VB, Itálie / titulky / přístupný / 100 min. / 110 Kč Hlavní postavou snímku je režisér Thomas Lang, který dostane příležitost natočit film podle připravované knihy americké novinářky. Ta se zabývá kontroverzním soudním procesem studentky obviněné z vraždy své spolubydlící. Režie: Michael Winterbottom, hrají: Kate Beckinsale, Daniel Brühl, Cara Delevingne / Čt Pá / DEJTE MI POKOJ! Premiéra Komedie / Francie / titulky / přístupný / 79 min. / 110 Kč Francouzská komedie o tom, jak také může skončit snaha poslechnout si v klidu gramodesku z blešího trhu V hlavní roli exceluje francouzský komik Christian Clavier, kterého si můžete pamatovat z filmů Co jsme komu udělali?, Asterix a Obelix a Návštěvníci. Režie: Patrice Leconte, dále hrají: Carole Bouquet, Valérie Bonneton / So Ne / OVEČKA SHAUN VE FILMU Animovaný / VB, Francie / přístupný / 85 min. / 100 Kč Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat se musí umět a každý plán se může zvrtnout! Režie: Mark Burton, Richard Starzack / So Ne /19.00 AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D Akční / USA / titulky / přístupný / 150 min. / 140 Kč (děti), 160 Kč (dospělí) Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit ďábelským plánům zlovolného Ultrona. Režie: Joss Whedon, hrají: Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr / Po / JIMMYHO TANČÍRNA Drama / VB, Irsko / titulky / přístupný / 109 min. / 90 Kč Před vypuknutím občanské války otevřel odvážný aktivista Jimmy na irském venkově taneční sál. Popularita tančírny rostla a postupně se stala místem revolučních myšlenek, což upoutalo pozornost státu a církve a přinutilo Jimmyho utéct ze země. Po deseti letech se vrací s cílem tančírnu znovu otevřít. Režie: Ken Loach, hrají: Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott / Út St / JE PROSTĚ BÁJEČNÁ USA / Komedie / titulky / od 12 let / 93 min. / 110 Kč Isabel se snaží nejstarší profesí našetřit, aby se mohla stát herečkou. Jakmile ale opravdu vstoupí na Broadway, spustí lavinu bláznivých situací a zábavy. Někdo se do ní totiž zamiluje a někdo zas až moc dobře poznal její neřestnou kariéru. A všichni jsou tak trochu ženatí nebo vdané. Režie: Peter Bogdanovich, hrají: Imogen Poots, Jennifer Aniston, Will Forte / Čt Pá / MAD MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D Premiéra Dobrodružný / Austrálie / titulky / přístupný / 130 Kč Šílený Max je přesvědčen, že přežije, pokud se vydá na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Režie: George Miller, hrají: Tom Hardy, Nicholas Hoult, Charlize Theron / So Ne / POŘÁD JSEM TO JÁ Oscar 2015 za nejlepší herečku v hlavní roli Drama / USA / titulky / přístupný / 100 min. / 110 Kč Šťastně vdaná matka tří dospělých dětí je uznávanou profesorkou lingvistiky. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou náročnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující. Režie: Richard Glatzer, Wash Westmoreland, hrají: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart / Po / HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ Komedie / Švédsko, Norsko / titulky / přístupný / 100 min. / 90 Kč Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza, tak Sam a Jonathan, dva cestující prodejci s drobnými cetkami, nás vezmou na kaleidoskopickou toulku lidskými touhami. Na výlet, který nám ukáže krásu jednotlivých momentů lidského života, malichernost druhých, humor i tragédii. Režie: Roy Andersson, hrají: Holger Andersson, Nils Westblom, Viktor Gyllenberg / Út St / LADÍME 2 Komedie / USA / titulky / přístupný / 110 Kč Mají skvělé hlasy a jsou královnami zpívání a capella. Pozvou je, aby zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže stačí drobná technická komplikace, v níž figuruje zpěvačka s přezdívkou Tlustá Amy, bezmocně visící na lanech před Barrackovými zraky částečně tak, jak ji Bůh stvořil Režie: Elizabeth Banks, hrají: Anna Kendrick, Elizabeth Banks, Brittany Snow Připravujeme: / Čt Pá /19.00 / POLTERGEIST 3D Premiéra / So Ne / / POPELKA / So Ne / / ŽIVOT JE ŽIVOT / Po / / STÁLE SPOLU / Út St / / ZABIJÁCI / Čt Pá / / DIVOKÁ DVOJKA Premiéra / So Ne / / ZEMĚ ZÍTŘKA VÍCE INFORMACÍ NA

8 8 Sport 30. dubna Skvělé dorostenky, mužský příslib a basket na kolonádě. Šéftrenér Hercik má příjemné starosti Juniorky z lázeňského basketbalového klubu si dvěma vítězstvími nad týmem z Litoměřic zajistily postup do druhého kola vyřazovací fáze 2. nejvyšší dorostenecké soutěže. O cestě k úspěchu i o činnostech klubu Basket Poděbrady se rozpovídal jeho šéftrenér Tomáš Hercik. Text: Anna Hrabětová Foto: archiv V letošní sezoně jste dovedl své svěřenkyně do vyřazovacích bojů. Jaká je práce s dívkami této věkové kategorie? Pochopitelně to není nic jednoduchého, dívčí mentalita je o něco specifičtější než u chlapců, ale myslím, že dívky jsou ochotny stále pracovat a zlepšovat se. V letošní sezoně se nám podařilo do týmu začlenit odchovankyně, které působily v jiných, i extraligových klubech. A když jsme se sešli v plném počtu, byli jsme konkurenceschopným týmem pro nejsilnější celky jak české, tak i moravské skupiny. Některé hráčky sbírají zkušenosti i v týmu žen, což se ve hře nepochybně také projevilo. Tato cílevědomá činnost vyústí v případě vyřazení Brna v možnost zahrát si kvalifikaci o extraligu (úvodní 2 utkání poděbradské dívky na Moravě prohrály, pozn. red.). Současně jste i hlavním trenérem poděbradských žen, které nastupují v 2. národní lize. Byla jejich sezona úspěšná? Závody již počtvrté v řadě pořádáme z kapacitních důvodů ve Sportovním centru Nymburk. Jak jsem již zmínil, družstva žen a dorostenek se navzájem prolínají, což nám dalo k dispozici širší rotaci hráček. Působení juniorek v lize žen je pro ně jakýsi křest ohněm, jelikož přechody mezi dorosteneckými soutěžemi a soutěžemi dospělých jsou všeobecně nejnáročnější. Po dvou letech hraní o sestup se nám podařilo vydobýt si místo v první šestici, která zaručovala účast v play-off. V předešlých sezonách se jednalo spíše o sbírání zkušeností, jelikož ostatní týmy byly z velké části postaveny na zkušených hráčkách, kterým náš tým, složený především z mladých svěřenkyň, nebyl schopen v plné míře konkurovat a pohybovali jsme se ve spodní části tabulky. Letos jsme konečně dokázali, že tvrdá práce a trpělivost se vyplácí, a že je rozhodně na čem stavět. A co výkony mužské části místního basketbalu? Současná situace mužů je velice podobná začátku působení týmu žen ve 2. lize. Do týmu přišlo několik mladých hráčů, ať úplných nováčků či navrátilců. Tato mužská liga je velice tvrdá soutěž a nastupují v ní z velké části zkušená družstva. Ač V tomto celorepublikovém klání každým rokem závodníků přibývá. V letošním roce bylo do Nymburka přihlášeno 160 týmů a startujících. sezona z pohledu mužů neskončila úplně nejlépe, budeme dělat vše pro další setrvání v této soutěži, protože si myslíme, že do ní patříme a pro další práci s hráči a rozvoj jejich dovedností je to nejlepší cesta. Letos se určitě projevil potenciál a mužstvo bude příslibem do budoucích let. V současné době disponuje poděbradský oddíl poměrně širokou hráčskou základnou. Jaké jsou vaše vyhlídky do budoucna? Vyhlídky mohou být jedině pozitivní, jelikož s nově příchozími trenéry a díky úspěšným náborům se rapidně rozrostlo hráčské osazenstvo, zejména v nejmladších kategoriích. Klub nyní čítá kolem 150 hráčů do 18 let, což je na město Poděbrady velice slušné číslo. Nejmladší kategorie nejsou ovšem jen do počtu. Chlapcům kategorie U11 se podařilo probojovat do národního finále České republiky, které se bude konat v Ostravě, a my věříme, že je to obohatí jednak o herní schopnosti a jednak o zážitky, které posílí jejich vztah k basketbalu. Důležité je poznamenat, že náš klub se jako jediný v okolí v takovém měřítku věnuje oběma pohlavím a neupřednostňuje ani mužskou, ani ženskou sekci. Neméně důležitý je i fakt, že hrajeme z větší části s vlastními odchovanci a odchovankyněmi. Určitě budeme s nábory pokračovat a naším cílem bude nadále vést děti k pohybu, a tím alespoň zčásti eliminovat současný nešvar v podobě sezení u počítače či televize. Pozlacené šampionky z Poděbrad V neděli 12. dubna uspořádal oddíl aerobiku T. J. Sokol Poděbrady 2. kolo soutěže v pódiových skladbách aerobiku Bohemia Aerobic Tour. Text a foto: Monika Sobotková Šéftrenér Tomáš Hercik s letošní pýchou poděbradského klubu týmem dorostenek Nemo!, Šamanky, Disco Divas ve svých kategoriích nenašly přemožitele. Dance týmy ovládly v kategorii 8 13 let naše Mini Chicas Děkujeme závodnicím i rodičům za vzornou reprezentaci, spolupráci a nejstarším děvčatům z oddílu za pořadatelskou pomoc během celého dne. V tisku se poslední dobou objevují četné zprávy o plánované rekonstrukci haly. Určitě by to klub ocenil Jednoznačně bychom to uvítali. V Poděbradech je málo sportovních hal, které odpovídají parametrům krajských a vyšších soutěží. Určitě to není jen věc basketbalu, ale i ostatních sportů, které mají v městské hale BIOS hlavně přes zimu útočiště. Z důvodu velkého počtu našich svěřenců, zejména těch nejmladších, se kolikrát do těchto prostor nevejdeme a chodíme trénovat do ZŠ Václava Havla. S přibývajícím věkem dětí bude těžké, abychom udrželi současný trend s ostatními kluby na krajské i republikové úrovni, jelikož časové nároky na tréninky budou stále růst. Jak jste spokojený s diváckou kulisou? Tuto otázku bych rozdělil do dvou částí. U mladších kategorií tvoří divácké zázemí zejména rodiče, a jakožto šéftrenér klubu bych byl rád, kdyby to takto i pokračovalo. Eventuálně, aby účast rodičů nebo jiných rodinných příslušníků ještě vzrostla, protože je to pro děti velká motivace. U starších týmů je to poněkud specifičtější. Při některých utkáních byla účast fanoušků hojná a určitě velkou měrou přispěla k výsledkům, které jsme letos měli. I přes náročnější situaci žen, které k venkovním zápasům mnohokrát vyjížděly na Moravu, jsme se mohli opřít o podporu několika skalních fandů, kteří hlavně při zápasech, ve kterých se lámal chleba byli tím pomyslným šestým hráčem. Celkově jsem velmi rád, že se rodí spolupráce i mezi našimi týmy, kdy mladší kolegové chodí fandit těm starším a naopak. Každé rozloučení klubu se sezonou je originální. Na kontě již máte pořádání akcí jako basketbalový maraton, oslavy basketbalu a další, které si získaly spoustu příznivců. Čím překvapíte fanoušky letos? Na zakončení letošní sezony plánujeme novinku, která by měla přiblížit širší veřejnosti práci našeho oddílu. Na poděbradské kolonádě vyroste basketbalové hřiště, na kterém budou celý den probíhat jak akce pro příchozí návštěvníky, tak jednotlivá utkání všech složek klubu. Den vyvrcholí zápasy žen i mužů s výběrem hráčů z nejvyšších soutěží, bývalých reprezentantů nebo známých osobností. Bohemia Aerobic Tour obsahuje pět soutěžních kol v různých městech, šestým závodem je pak finále, kam postupují nejlepší týmy. Krásné slunečné počasí přilákalo velký počet závodníků z celé republiky. Na startu se sešlo 19 lodí. V sobotu v podvečer se podařilo odjet dvě pěkné rozjížďky, v neděli se (přestože závodníci vyjeli na vodu a absolvovali několik startů) však žádná další rozjížďka už nepodařila dokončit. Zvítězila posádka Klára Janderová a Michaela Burdová. Byl to pro ně vůbec první vyhraný závod v této třídě, a tak se nevyhnuly koupeli v ledové vodě poděbradského Jezera. Toušeňský pohár je součástí skiregaty, jejíž lyžařská část se uskutečnila již v lednu ve Vítkovicích. V součtu Soutěž se vydařila, vše proběhlo hladce a doma zůstalo 78 zlatých a 5 stříbrných medailí. Všechny naše týmy Mořský svět aneb Hledá se Vlny Jezera brázdily závodní jachty O druhém dubnovém víkendu se na Jezeře v Poděbradech konal jubilejní 20. ročník Toušeňského poháru, jachtařského závodu pro lodní třídu Fireball (na snímku). Text: E. Skořepová Foto: výsledků slalomu a jachtařské regaty zvítězila posádka Jaroslav Verner a Filip Krejza. Výsledky Toušeňský pohár 1. Klára Janderová Michaela Burdová 2. Eva Skořepová Viktor Tkadlec 3. Michaela Kořanová Jakub Nápravník Skiregata celkově 1. Jaroslav Verner Filip Krejza 2. Michaela Kořanová Jakub Nápravník 3. Eva Skořepová Viktor Tkadlec a v kategorii nad 14 let Falcon Girls. Stříbrné medaile si ve velké konkurenci vybojoval náš nový pětičlenný Fitness tým Fierce Five. Velké díky patří městu Poděbrady za každoroční finanční podporu, bez které bychom tak velký závod zřejmě nedokázali uspořádat a udržet na špičkové úrovni. V příštím vydání PN se dočtete o nové tělocvičně v Poděbradech a současném dění v Boxing klubu Poděbrady. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V PODĚBRADECH VÁS ZVE: dne 1. května 2015 na cyklo v rámci zahájení lázeňské sezony v Poděbradech dne 1. května 2015 na Dvořákovu Nelahozeves v rámci cyklu Středočeské desítky dne 2. května 2015 na cyklootvírák Pivovar Nymburk dne 3. května 2015 v rámci zahájení lázeňské sezony v Poděbradech dne 9. května 2015 na turistický pochod Babička krajem Boženy Němcové z Velkých Svatoňovic do České Skalice Pro bližší informace, časy odjezdů, srazy, případné změny a kontaktní osoby sledujte vývěsky na nádraží a u sokolovny a internetové stránky Srdečně zveme všechny zájemce o turistiku. Turistický oddíl mládeže Robinsoni Vás zve na 21.Pohádkový les. Akce se koná 16. května 2015 v Poděbradech. Start je u Sokolovny od 13:30 do 15:30 hodin. Trasa povede až na Čábelnu.Vstupné je pro děti 30 Kč. ČekáVás spousta zábavy a také mnoho sladkých a jiných odměn. Těšíme se na Vás! Tenista Vrbenský opět zazářil Odchovanec LTC Poděbrady Michael Vrbenský se na závěr zimní halové sezóny zúčastnil dvou významných dorosteneckých turnajů nejvyšší kategorie, ve kterých nenašel přemožitele. Text: Václav Zítko, TJ LTC Poděbrady Foto: TK Sparta (kategorie 12) dvouhra dorostenců: semifinále: M. Vrbenský (TK Olymp Praha) M. Vocel (TK Sparta Praha) 6:3, 1:0 scr. P. Nouza (SK Hamr) Š. Holiš (Agrofert Prostějov) 6:3, 3:6, 6:3 Finále: M. Vrbenský P. Nouza 6:3, 6:2 TJ Radlice (kategorie 9) Po náročné zimní sezoně se Michael se svým trenérem rozhodli, že na posledním halovém turnaji dorostenců se zúčastní pouze turnaje ve čtyřhře. čtyřhra dorostenců: semifinále: M. Vrbenský, A. Štěpánek (TK Neride) M. Pánik (TK Sparta), O. Štyler (ČLTK Praha) 6:3, 6:2 fi n á l e : M. Vrbenský, A. Štěpánek M. Trefný, F. Mališ 6:2, 6:7, 1:0 (6) Michaelovi přejeme i v nadcházející letní sezoně 2015 další úspěchy.

9 oh a P řílpoděbradských NOVIN 70. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY I 30. dubna OBRAZEM: Důstojná vzpomínka na oběti 2. světové války Pietním dnem při příležitosti oslav 70 let života v míru si město připomnělo největší poděbradské válečné osobnosti, ale i nespočet obětí, které si ve 20. století paradoxně v době obrovského civilizačního pokroku vyžádal nejkrvavější konflikt nedávné epochy, jenž si lidskost vzal jako své rukojmí a stal se křiklavým mementem pro další generace. Text a foto: Aleš Kubelka, Milan Čejka Rychlý sled pietních akcí odstartoval na poděbradském hřbitově. Moderátor Alexander Hemala přivítal významné osobnosti i návštěvníky. Ti po zaznění české hymny v podání pěveckého sboru Gymnázia Jiřího z Poděbrad vyslechli projevy starosty města Ladislava Langra, senátorky Emilie Třískové a tajemníka Velvyslanectví Ruské Federace Daniila Shapovalenka. Poté už došlo na samotné kladení věnců. Riegrovo náměstí se půldruhé hodiny před polednem zaplnilo žáky a studenty poděbradských škol a dalšími návštěvníky. Jejich oči a fotoaparáty směřovaly k domu vedle České spořitelny, ve kterém 26. února 1886 poprvé spatřil světlo světa pozdější brigádní generál in memoriam a ikona protifašistického boje za svobodu Československa František Bláha. Krátce před polednem se městem rozezněly sirény a následovala minuta ticha za všechny oběti 2. světové války. Důstojné okamžiky doplnilo krátké vystoupení žesťového tělesa Ústřední hudby Armády České republiky. Pak se již chopili rýčů a motyček žáci a studenti poděbradských škol, kterým vzorně asistovaly děti z poděbradské mateřinky, a ti všichni zasadili do zámeckého rozária čtyři Stromy míru. Mladí zahradníci věří, že kvarteto jalovců poroste jako z vody. U hrobky generála Františka Bláhy poblíž vchodu na hřbitov v Kluku se hrdinství tohoto poděbradského rodáka a velitele Obrany národa poklonili starosta Poděbrad Ladislav Langr, 1. místostarosta Ivan Uhlíř a také zástupci Československé obce legionářské. Generál Bláha podlehl 21. května 1945 již v osvobozené Malé pevnosti Terezín epidemii skvrnitého tyfu. Na zdi rodného domu Františka Bláhy pak společnými silami odkryli pamětní desku ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduard Stehlík a starosta města Ladislav Langr. Toto místo tak bude již navždy označené důstojným otiskem věnovaným hrdinským činům velitele Obrany národa, nejvýznamnější ilegální vojenské organizace 2. světové války v Československu. Po položení věnců v místech posledního odpočinku bývalého místostarosty Poděbrad Jaromíra Kerharta (zemřel v roce 1943 v koncentračním táboře Osvětim) a aktivního účastníka protifašistického odboje generála Aloise Bočka (zemřel v roce 1965 v Doksech) věnoval tichou vzpomínku poděbradskému králi vzduchu a příslušníku britského letectva RAF generálu Václavu Kordovi zástupce Velvyslanectví USA Andrew Lederman. Zde zpečetil krví svůj junácký slib Karel Hampl, zní nápis na pomníku poslední poděbradské oběti 2. světové války. Život teprve dvaadvacetiletého skauta Karla Hampla, po němž je pojmenovaná ulice na Žižkově, vyhasl 9. května 1945, tedy den po konci války. Stal se terčem zákeřného útoku prchajících nacistů, jejichž vůz byl označen bílou vlajkou. Po obědě utvořilo Divadlo Na Kovárně kulisu besedy na téma války Odpoledne pietního dne v Poděbradech a života v míru. Na nepopsatelné období strádání v koncentračním táboře zavzpomínala Jana Dubová, která coby vězeň číslo přežila osvětimský lágr smrti. Nutnost stále si připomínat události, které se za války děly, zdůraznil ve svých myšlenkách (které publiku pohotově tlumočila vedoucí poděbradského odboru kanceláře starosty Lenka Hotovcová) Eran Yuvan, zástupce vedoucího diplomatické mise Velvyslanectví státu Izrael. pokračovalo shromážděním u židovského památníku v místě bývalé synagogy. Pěvecký sbor svaté Cecílie zazpíval židovskou hymnu Hatikvu, ke shromážděným občanům promluvili předseda pražské židovské obce František Bányai a zástupce izraelského velvyslanectví Eran Yuvan, který položil k památníku květiny (na snímku). V hrobce rudoarmějců v nové části hřbitova odpočívá 29 sovětských vojáků; 10 z nich je zde pohřbeno beze jména. Ti nezemřeli během bojů v Poděbradech, ale na následky předchozích válečných zranění, se kterými již do města přicestovali. Věnec k pomníku položil také 2. tajemník Velvyslanectví Ruské federace v ČR Daniil Vladimirovich Shapovalenko. Během 2. světové války zahynulo bezmála tři sta obyvatel Poděbrad. K pomníku obětí II. světové války, symbolu připomenutí bezmezných útrap mezi lety 1939 až 1945, se na první zámecké nádvoří přišlo poklonit a položit květinu několik významných postav české politické scény. Nechyběl mezi nimi ani středočeský hejtman Miloš Petera. Závěr zdařilé poděbradské vzpomínkové akce obstaralo ekumenické shromáždění v evangelickém kostele. Zde byla přečtena jména 283 poděbradských obětí války. Hlavní kázání vedl synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml (na snímku), na flétnu preludoval Jiří Stivín, na varhany Ladislav Moravetz. Celý den zakončila v sále Ekklésia vernisáž obrazů Jany Dubové s názvem Nezapomenu, kterou obohatilo vystoupení flétnistky Žofie Vokálkové a harfenistky Zbyňky Šolcové. Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním. ALBERT EINSTEIN PIETNÍ SLOVA ANEB ŘEKLI BĚHEM DNE Text: Aleš Kubelka V ohrožení byla během 2. světové války fyzická existence celého našeho národa. Máme mimořádné štěstí, že můžeme oslavit už 70 let života v míru. Musíme sobě, ale hlavně našim dětem stále připomínat, že to není samozřejmost a že za naši svobodu a budoucnost položili mnozí lidé život. Je naší povinností mít velkou úctu ke všem lidem, kteří bojovali za naši svobodu. Abychom však i v budoucnu mohli žít v míru, musíme být velmi ostražití, pokud v naší blízkosti vypukají válečné konf likty a není dodržováno mezinárodní právo. Vážíme si toho, že naše země již sedm desetiletí nepoznala válečný konflikt a je nanejvýš symbolické, že si to připomínáme právě na Den Země, které přeji, aby boje v nejrůznějších jejích koutech ustaly a už se neopakovaly. V dnešní době, kdy sílící agrese znovu ohrožuje mír a bezpečnost v Evropě, si znovu připomínáme, že svoboda má svoji cenu, a že každá generace, která chce žít svobodně, musí přinést své oběti. Doufám, že se dokážeme poučit z minulosti a zabránit tomu, aby se podobné události opakovaly. Vojáci Rudé armády, ale určitě i ostatních států, přijeli Československu pomoci s vírou, že pokud bude nepřítel poražen, tak se bude jednat o poslední válku, kterou zažijí. Je nyní úkolem nás všech, aby byl mír v Evropě zachován. Velmoci vám nikdy nic nedají zadarmo. Ani ty minulé, ani ty současné. Jestliže krvácíte, tak to je jeden z mála momentů, kdy jsou velmoci ochotny naslouchat tomu, co si přejete. Legionářům, mezi které patřil generál František Bláha, je za to potřeba poděkovat. Lidská paměť je velmi ošidná. Podvědomě vytlačujeme věci nepříjemné, a ty, které se nám příliš nelíbily. Ale současně také platí, že když člověk zapomíná, je odsouzen to špatné prožít znovu. EMILIE TŘÍSKOVÁ HELENA LANGŠÁDLOVÁ MILOŠ PETERA ANDREW LEDERMAN EDUARD STEHLÍK LADISLAV LANGR SENÁTORKA PARLAMENTU ČR POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČR HEJTMAN STŘEDOČESKÉHO KRAJE POLITICKÝ TAJEMNÍK VELV YSLANECTVÍ USA DANIIL VLADIMIROVICH SHAPOVALENKO ŘEDITEL ODBORU PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY MINISTERSTVA OBRANY ČR STAROSTA PODĚBRAD 2. TAJEMNÍK VELV YSLANECTVÍ RUSKÉ FEDERACE

10 II oh a P řílpoděbradských NOVIN 70. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY bna dubna Deník z Dachau. Jaroslav Votava přežil lágr smrti > Jaroslav Votava vystupuje z vlaku na poděbradském nádraží. Píše se 22. květen 1945 Poděbraďák Jaroslav Votava přežil pobyt v jednom z nejděsivějších koncentračních táborů v německém Dachau. P d b d Poděbradský drogista Votava se na začátku války zúčastnil jedné z odbojových akcí, která spočívala v získání zbraní, jejich převozu z Prahy a následném ukrytí. K transportu posloužil dodávkový automobil a prozatímním úkrytem zbraní se měl stát samotný Votavův dům. Bohužel však jeden článek skupiny podílející se na této odbojové činnosti selhal a Jaroslav Votava se tak dostal do soukolí vyšetřovací mašinérie německého gestapa. Výsledkem byl rozsudek trestu smrti odložený na dobu po skončení války. Prozatím byl umístěn v koncentračním táboře Dachau. Dachau bylo synonymem pro násilí, sadismus, ponižování člověka, mrzačení těla i ducha. Kdo to neprožil, těžko pochopí, čeho je schopen člověk, natož pak,nadčlověk, píše se ve Votavových vzpomínkách. V jeho deníku se zachovaly zápisky na posledních osm dubnových dnů roku 1945: 22. duben 1945 Nevlídná aprílová neděle. Nikdo neví, co se s vězni stane v příštích hodinách. Fronta se blíží a smrt prostřednictvím skvrnitého tyfu kosí stovky vězňů. Čas pracuje pro nás a našim věznitelům se ho nedostává. Zachraňují ze zásob, co mohou, a předstíraným přátelstvím s vězni se snaží vytvořit alibi. 23. duben 1945 Ve vzduchu je cítit neklid. Letadla spojenců kontrolují oblast v okolí lágru. SS-mani využívají zmatků a berou vše, o čem si myslí, že má nějakou cenu. Pálí kompromitující materiály. Podle posledních zpráv, které se k nám dostanou, stojí spojenci u Augsburgu, asi 60 km od lágru. Po všech minulých útrapách jsme připraveni přijmout osud, ať je jakýkoliv. 24. duben 1945 Detonace jsou slyšet od 10 kilometrů dinového nočního náletu byly muniční závody nedaleko Dachau. Alarm střídá alarm. Nový rozkaz nám nařizuje vzdáleného Mnichova. Včera ohlášený při poplachu setrvat na pracovišti. transport Židů se dnes neuskutečnil. Naopak, do tábora přibývá několik tisíc 26. duben 1945 nových příchozích z jiných, narychlo Nástup na apelplac a třídění vězňů likvidovaných lágrů. Mnozí z příchozích podle národností. Asi lidí je vyčerpáním a hladem zvyšují počet obětí připraveno k evakuaci. Začíná se plnit končící války. Ranou všem optimistům Himmlerův rozkaz? Strach se opět ujímá je zpráva přicházející ve chvíli, kdy se moci. Transport Židů je ve vagónech bez s nadějí ukládáme ke spánku. Je jí telegram lokomotivy, za branou stojí tisíce nových odeslaný velitelství lágru již 14. dubna: příchozích vězňů. Zmatek před i za dráty. Předání nepřichází v úvahu, tábor budiž V táboře nastává bezvládí. Z kanceláře ihned evakuován. Žádný z vězňů nesmí získáváme radiopřijímač a posloucháme padnout do rukou nepřítele. Himmler. zprávy o postupující frontě. Krutá zpráva je před nocí plnou úvah a diskuzí za ječení pronikavých sirén. 27. duben 1945 K transportu je připraven zbytek Rusů, 25. duben 1945 Němců a Rumunů. Přes násilí není možné Nový den je již od půlnoci naplněn ječivými dát vězně dohromady. Do toho opět přichásirénami a stísněnou náladou. Cílem třího- zí vězni z jiných táborů. Večer dostáváme zprávu o blížící se frontě. Poslední hodiny účtů, hlavně mezi Poláky. Okolo lágru je našeho utrpení jsou nekonečné. Nemoci, peklo. Rána za ránu. V šest hodin se koná hlad a vysílení přinášejí stovky nových obětí. na apelplace bohoslužba. Tak prožil poslední dny války v Dachau, 28. duben 1945 na hřbitově kultury a v Babylónu výsmělágr je přeplněn. Počet obyvatel baráku chu lidskosti, Jaroslav Votava z Poděbrad. se ze 300 osob zvyšuje na tisícovku. Svůj návrat do vlasti pak popisuje dalšími Špína, výkaly, zápach. Smrt má své žně. zápisky z deníku: Nemilosrdně kosí na všech stranách. Nepřetržitě prší. Vpodvečer přijíždí na Americká rychlá auta nás dopravila apelplac pět autobusů Červeného kříže. přes Šumavu do Plzně. Zde jsme měli Balíčky potravin se však dostávají jen na prodělat měsíční karanténu. Touha po některé národnosti. Proč? domově zvítězila. Neexistovala moc, která by nás udržela měsíc v karanténě. 29. duben 1945 Prvním vlakem, který jel tehdy mezi Neděle. Nejslavnější den v mém životě! Prahou a Plzní, jsme se vraceli do Prahy. Ráno bez apelu. Na domě před branou Náš příjezd nebyl slavnostně vítán, nýbrž visí bílý prapor. Letadla spojenců patrolují obklíčen ozbrojenou lidovou mocí. Každý v blízkosti tábora a uzavírají pás kolem něj. již toužil po svém domově. Měli jsme však Osvobození očekáváme každou hodinou. na sobě divokou ústroj nové šaty po SS Od časného rána hřeje sluníčko, náladu armádě, na hlavě různé čepice. Rozloučili máme dobrou. Navštěvuji Poděbraďáka jsme se se svými bratry. Ze Smíchova Václava Peka. V 5 hodin odpoledne se oteví- jsem byl převezen s bratrem Truhlářem rá brána a táborem zní rozkaz: Všichni na na Těšnovské nádraží. 22. května 1945 bloky! O půl hodiny později nastává shon. v 9 hodin ráno jsem vystoupil s čapkou Prý přijeli na apelplac osvoboditelé! Ano, v ruce na poděbradském nádraží. Vytratil je to pravda, v půl šesté odpoledne 29. dubna jsem se nepozorován nejkratší cestou domů. jsme osvobozeni! Ten okamžik shledání s mojí rodinou se dá Porušujeme všichni rozkaz a vybíháme velmi těžko popsat. To, že jsme se shledali z baráků vítat osvoboditele. Následující všichni ve zdraví, bylo pro nás odměnou hodiny nelze popsat. Na jedné straně a ten návrat a setkání náhradou za všechno nadšení a radost, jinde rabování, vyřizování to utrpění a bolest Z ARCHIVU: Poslední dny války v Poděbradech Němečtí zajatci odstraňují protitankové zátarasy v Husově ulici Přesun německých vojáků ze zámku do sběrného tábora ve Velkém Zboží Zajatecký a internační tábor ve Velkém Zboží. Bylo v něm zadrženo až německých vojáků, civilistů a kolaborantů Poděbradská přestřelka 9. května 1945, při které zemřel Karel Hampl Průjezd Rudé armády poděbradským náměstím na Prahu 9. května 1945 Nacistické káznice: válečný domov Stanislava Fajmana Značnou část 2. světové války prožil v nacistických věznicích v protektorátu i v Německu. Stanislav Fajman z Poděbrad se nejprve při žádosti o rozhovor ošíval. Vždyť já si žádnou publicitu nezasloužím. To spíš můj otec, který za války trpěl mnohem více, řekl skromně devadesátiletý muž ze Žižkova a vyslovil prosbu, aby byla jeho vzpomínka věnována právě jeho otci. Chtěl jste hovořit především o svém otci To proto, že za druhé světové války byl přímým účastníkem národního boje proti německým okupantům a aktivně se podílel při pomoci československým parašutistům a rodinám uvězněných politických vězňů. Pomáhal tedy i výsadku Silver A, jejíž členové seskočili chybou navigace u nedalekých Senic? Ano, zajišťoval ubytování, stravování a veškeré nutnosti spojené s jejich bezpečností. Mimo to měl na starosti rodiny tehdejších politických vězňů. Bohužel však byla jeho činnost prozrazena a otce v roce 1942 zatkli. To bylo krátce před Heydrichiádou. Jaký byl jeho další osud? Nelehký. Strávil zbytek války po nacistických vězeních. Nejprve v Mladé Boleslavi, poté v Terezíně, v koncentračních táborech v Německu, Osvětimi a nakonec v SangerhausenuDora, v podzemní továrně na výrobu V 2 (balistické rakety používané Němci k ostřelování vojenských a civilních cílů, pozn. red.). V lednu roku 1940 jsem se vydal na Slovensko s cílem, že vstoupím do zahraniční protifašistické armády v Jugoslávii. To mi bylo 16 let. Vzpomínám, že byla tehdy sněhová kalamita. Na hranicích ale byla pochopitelně zesílená pohotovost německých vojáků, kteří mě chytili Dočkal se konce světové války? a poslali do nacistického vězení na Dá se říci, že to byl zázrak, ale válku Špilberku. přežil. Po osvobození spojeneckou armádou a slavném návratu do vlasti Jak na tuto dobu v brněnských koncem května 1945 byl poté zvolen kasárnách vzpomínáte? jako místopředseda Okresního Byli tam zatčení Češi, kteří se nějak národního výboru v Poděbradech. podíleli na odbojové činnosti, Jenže po převratu v roce 1948 ukončil například lidi ze Zbrojovky, kteří svou politickou činnost a pracoval až schraňovali zbraně pro partyzány. do důchodu ve své bývalé profesi Strávil jsem zde čtyři měsíce a doba u okresního soudu. to byla opravdu krutá. Hlídalo nás SS komando a zažil jsem zde asi největší Pojďme nyní k vašemu příběhu, tělesné útrapy za celou válku. To, co který je také plný strádání. Jak se tam dělo, to vám raději vyprávět vše začalo? nebudu. ho počasí, a to na 15 minut. Chodili jsme v kruhu s rozestupy, takže nebylo možné s nikým ani prohodit slovo. Dopisy domů jsme mohli psát Jakou práci vám jednou měsíčně a pouze 15 řádků tam nařídili? v němčině Vyráběli jsme rohože. Do cely mi V Bautzenu jste strávil poslední ráno přinesli balík roky války? slisované dřevité Ne, byl mi totiž nařízený vstup do vlny, kterou jsme učebního poměru strojního zámečmuseli roztřást, nictví v Pátku u Poděbrad. V únoru namočit a na 1944 jsem pak byl nasazen úřadem ma lém stav u práce do pracovního tábora Trebin navlékat do rohož- nedaleko Berlína, kde jsem pracoval ky. Pokud jsme za v továrnách na letecké motory den udělali dvě, Daimler-Benz. Koncem roku 1944 dostali jsme druhý byla ale po leteckém náletu většina den ráno zulage, budov zničena, takže mě přeložili neboli přídavek. do Nové Paky, kde stála podobná Stanislav Fajman s Pamětní medailí za účast v boji za národní > osvobození Ale to byly třeba továrna. 2 deka nějaké rybí Počítám, že vaším pobytům pomazánky. Jinak jsme měli na celý Po osvobození republiky vystudoval za mřížemi nebyl ani tehdy den jednu malou veku, kterou jsem si Stanislav Fajman gymnázium konec vždy ráno rozdělil na tři díly, abych v Nymburce a lékařskou fakultu Karlovy Ze Špilberku nás převezli do měl snídani, oběd i večeři. univerzity v Hradci Králové a v Plzni. pražských Hradčan do vojenské Po ukončení studia pracoval na plicním věznice. Tam mě odsoudili To muselo být neskutečné fyzické oddělení nemocnice v Rychnově nad k osmnáctiměsíčnímu vězení pro strádání. A vzhledem k tomu, Kněžnou, v Novém Městě nad Metují, mladistvé v Bautzenu u Drážďan že jste bydlel na samotce, tak Opočně, Náchodě a v Poděbradech. Před s pracovním režimem einzelhaft i psychické důchodem zastával funkci primáře (samotka, pozn. red.). Ano, ven jsme se dostali jen za pěkné- v nymburské nemocnici. Stranu připravil Aleš Kubelka Použité zdroje: archiv PN, archiv Jaroslava Votavy st., Plavec Michal: Poslední rok války na Nymbursku Foto: archiv Jaroslava Votavy st., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Plavec Michal: Poslední rok války na Nymbursku, ZO ČSPB Poděbrady: Poděbradsko v boji proti okupantům, A. Kubelka

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2012

o činnosti a hospodaření v roce 2012 o činnosti a hospodaření v roce 2012 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více