Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012"

Transkript

1 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012 CS

2 Obsah 1. ÚVOD Metodika Hodnocení koní Hodnocení plemenných hřebců Statistika Abecední seznam koní startujících v roce Abecední seznam plemenných knih Abecední seznam koní startujících ve spřežení v roce Žebříčky nejlepších koní startujících v roce A.1. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 6 startů) A.2. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce čtyřletí (min.6 startů) A.3. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) A.4. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce šestiletí (min.6 startů) B.1. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce 2012 (min. 6 startů) B.2. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) B.3. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce šestiletí (min. 6 startů) C.1. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce 2012 (min. 3 starty) C.2. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce pětiletí (min. 3 starty) C.3. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce šestiletí (min. 3 starty) D.1. Kriterium mladých koní - skoky - hřebci - přehled vítězů finále D.2. Kriterium mladých koní - skoky - klisny - přehled vítězek finále D.3. Kriterium mladých koní drezura - přehled vítězů finále D.4. Kriterium mladých koní ve všestrannosti - přehled vítězů finále Vyhodnocení plemenných hřebců je uvedeno formou žebříčků dle ASH a IRSH (viz metodika) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(s) ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 10 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASHs ve skokových soutěžích v roce 2012 (7-9 potomků) Přehled plemeníků s jejich potomky startujícími ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 5 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(st) ve skokových soutěžích za období (min. 10 potomků) a. Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(st) ve skokových soutěžích za období (7-9 potomků) Žebříček plemeníků dle IRSH ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 10 potomků) Žebříček plemeníků dle IRSH ve skokových soutěžích v letech (min. 10 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(s) v drezurních soutěžích v roce 2012 (min. 7 potomků) Žebříček plemeníků dle IRSH v drezurních soutěžích v letech (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(s) v drezurních soutěžích za období (min. 10 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(s) v soutěžích všestrannosti za období (min. 5 potomků) Žebříček otců matekdle ASH(s) ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 7 potomků) Žebříček otců matek dle ASH(st) ve skokových soutěžích v období (min. 10 potomků)...290

3 3 1. ÚVOD Ročenka obsahuje vybrané výsledky kontroly dědičnosti plemenných hřebců za rok 2012 a dle disciplin za období, které je srovnatelné. Změny v soutěžích ( např. zavedení hvězdiček ve skokových ) značně zkomplikovaly výpočty a prakticky znemožnily dlouhodobá hodnocení plemeníků, která jsou na rozdíl od ročních objektivnější. Upozorňujeme Vás, že výsledky zpracovávané v této ročence jsou výsledky pouze z klasických soutěží, které lze využít pro výpočet kontroly dědičnosti. Žebříčky koní, které jsou uveřejněny, jsou pouze vedlejším produktem vzniklým při zpracování KD plemenných hřebců. Do seznamu startujících koní jsou zahrnuti pouze ti, kteří absolvovali minimálně 3 starty. V seznamu se nemohou objevit koně, kteří nejsou evidováni v ÚEK Slatiňany a nemají přiděleno interní číslo. Komplikované je zavedení sportujících plnokrevných koní do ÚE, neboť ta je již neeviduje (evidenci vede Jockey Club). Do ÚE je tedy hlásí ČJF, proto je důležité, aby při žádosti o licenci obdržela kopii průkazu koně. Rovněž nejsou uvedeni koně s dočasnými licencemi KY. Pokud ve zpracování postrádáte některé starty svých koní znamená to, že výsledkové listiny ČJF neobdržela, nebo byly v takovém stavu, že je nebylo možné zpracovat.

4 4 2. Metodika 2.1. Hodnocení koní Skutečný výsledek koně v soutěži, tj. ve skocích a všestrannosti v trestných bodech a v drezuře v dosažených procentech se přepočítá pomocí následujících matic na pomocné body. Podle průměru pomocných bodů na jeden start jsou řazeny žebříčky. Od roku 2008 matice pro skoky zohledňuje obtížnostní stupně dle hvězdiček. Skoky Stupeň Diskvalifikace Trestných bodů v soutěži do obtížnosti (odečítá se) pomocných bodů T** T* ST** ST* -4, ,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 S** S* -5, L** L* -6 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 ZL Z Drezura Stupeň Diskvalifikace Dosažených procent obtížnosti (odečítá se) nad do 41 pomocných bodů TT T -2 22, , ,5 10 7,5 5 2,5 1 ST ,5 11 9,5 8 6,5 5 3,5 1,5 0,5 S ,5 2,5 1,5 0,5 L ,5 1 0,5 Z ,5 2 1,5 1 0,5 Všestrannost Kód Stupeň Diskvalifikace Obtížnost Trestné body obtížnosti soutěže Odečítá se do 45 45, , , , , , nad CCI****,CIC**** 0 TT CCI***,CIC*** -1 TT CCI**,CIC**,CNC*** -1 T CCI*,CIC*,CNC** -2 S CNC* -3 L ZL -2 ZL Z -1 Z Soutěž, při které byl kůň vyloučen ze zdravotních důvodů (pokud je to ve výsledcích uvedeno), se nezapočítává jako diskvalifikace, ale pouze do počtu startů

5 Hodnocení plemenných hřebců A Absolutní sportovní hodnota (ASH) plemeníka vyjadřuje, jakou kvalitu výkonu manifestovalo jeho potomstvo. Vychází z porovnání skutečných výsledků dosažených potomstvem s nejlepším dosažitelným výsledkem. Stanovuje se na standardní hranici výkonu (obtížnostní stupeň S), tj. ASH(S), a vyšších stupních / u skoků je uvedeno rozlišení dosažené obtížnosti v hvězdičkách. Obecný výpočet : / u skokové discipliny se rozšiřuje, např. místo stupně L je zařazeno L* a L** a jim odpovídající počty startů ve jmenovateli x 1 x 2 x 3 x 4 Σ a /á + Σ b /b + Σ c /c + Σ d /d i=1 i=1 i=1 i=1 ASH = x 1 + x 2 + x 3 + x 4 a.. získaný počet pomocných bodů v obtížnostním stupni Z á.. maximální možný počet pomocných bodů x.. počet startů v obtížnostním stupni Z b.. získaný počet pomocných bodů ve stupni ZL b.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni ZL x.. počet startů ve stupni ZL c.. získaný počet pomocných bodů ve stupni L c.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni L x.. počet startů ve stupni L d.. získaný počet pomocných bodů ve stupni S d. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni S x. počet startů ve stupni S Absolutní sportovní hodnota vypočítaná na základě výsledků do obtížnostního stupně ST včetně, je základní a používá se pro vzájemné porovnání plemeníků. Je zpracována pro jednotlivé disciplíny samostatně. Absolutní sportovní hodnota dosahuje hodnot od 0,00 do 1,00: ASH HODNOCENÍ PLEMENÍKA 0,70 a vyšší vynikající 0,60 0,69 velmi dobrý 0,50 0,59 dobrý 0,40 0,49 podprůměrný do 0,39 špatný B Index relativní sportovní hodnoty (IRSH) vyjadřuje, jaké úspěšnosti dosahují potomci plemeníka ve srovnání s celou populací sportovních koní. průměr pomocných bodů potomků plemeníka na 1 start Index RSH = průměr pomocných bodů celé populace na 1 start kde: RSH > 100 plemeník produkuje nadprůměrné potomstvo

6 3. Statistika 6 V roce 2012 startovalo koní, kteří absolvovali startů. Ve skokových soutěžích startovalo koní, v drezurních 984 koní, ve všestrannosti 416 koní a spřežení 159 koní (započítáni i rezervní). Bylo zařazeno 1678 nových koní. Celkem bylo zpracováno soutěží, z toho skokových, 746 drezurních, 202 všestrannosti a 53 spřežení. Přehled o počtu zpracovaných startů Z ZL L/L* L** S/S* S** ST/ST* ST** T/T* TT/T** Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení Přehled o obtížnostních stupních zpracovaných soutěží Z ZL L/L* L** S/S* S** ST/ST* ST** T/T* TT/T** Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení Přehled startujících koní podle oblasti Oblast PHA Č JČ ZČ SČ VČ JM SM KV ZL VYS Zahr. Celkem Počet koní Počet soutěží Věková struktura stáda Věk Pohlaví Hřebci Klisny Valaši Celkem Procento 4-6 let % 7-12 let % let % Starší % Celkem Procent 13,2 % 42,4 % 44,4 % 100 %

7 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2012 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2012 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří startovali minimálně 3x. Jsou zde zařazení i malí koně, kteří startovali v soutěžích pro velké koně. V samostatném seznamu jsou zařazeni koně startující v soutěžích spřežení. Znovu upozorňujeme, že v seznamu nemohou být koně, kteří nejsou evidováni v ÚEK ve Slatiňanech. Vysvětlivky: číslo koně - číslo licence jméno koně - viz Všeobecná pravidla - pod jménem koně je uveden rok narození, pohlaví, základní barva a plemeno otec - číslo a jméno hřebce otce sportovního koně (dle ÚEK) - hřebci, kteří působili v chovu pod zemským i kmenovým číslem jsou uváděni vždy jen pod jedním označením matka - pouze jménem jsou vedeny plnokrevné klisny, polokrevné klisny z bývalých šlechtitelských chovů a většinou matky importovaných koní ze zahraničních plemenných knih (dle ÚEK) - číslem a jménem, nebo výžehem a jménem jsou uvedeny klisny z hřebčínů, klisny zapsané v PK a registrované otec matky - číslo a jméno hřebce otce matky sportovního koně (dle ÚEK) klub - uveden registrovaný subjekt, za který kůň startuje DIS - disciplína, ve které kůň startuje S skok D drezura C všestrannost A spřežení (uvedeno v samostatném seznamu) PS - počet startů v sezóně 2012 evidovány jsou všechny starty v klasických soutěžích, z nichž jsme obdrželi výsledky ST - nejvyšší stupeň soutěže, ve které kůň startoval v roce 2012 PPB - průměr pomocných bodů na jeden start - pomocné body jsou stanoveny na základě skutečného výsledku v soutěži s přihlédnutím k obtížnosti soutěže (nepočítá se u soutěží spřežení) Abecední seznam plemenných knih Jsou použity zkratky FEI, používané v mezinárodních pasech 7 A.E.S. A1/2 AA ACH APPAL. H. AUTWB BADWü BAVAR BRAND BUDJ BWP CS CT DWB FJORD angloevropská PK anglický polokrevník angloarab achhaltekinský k. appaloosa rakouský tepl. baden-württemberská PK bavorský teplokrevník brandenburský k. buďonovský k. belgický teplokrevník slovenský teplokrevník český teplokrevník dánský tepl. fjordský k FRIS FSL FUR FWB HANN HESSEN HFLG HOLST HUN CH ISH KLADR KNHS KWPN LAT fríský k. lucemburská PK furioso finský t. hannoverský k. hessenský k. hafling holštýnský k. maďarský teplokrevník švýcarský tepl. irský spotovní k. starokladrubský k. holandský sportovní k. královská holandská PK lotyšský tepl. LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE lipický k. litevský tepl. meklenburský k. malopolský k. moravský teplokrevník holandský jezdecký a pony norský tepl. sportovní k.nový Zeland oldenburský k. arabský plnokrevník arabský k. paint šlonský k. pony andaluský k. RHEIN RUS SACHS SANH SBS SF SHAG SHBGB SI SP SSH SWB TB THU TRAK rýnský tepl. ruský jezdecký k. saský tepl. sachsen-anhalt Belgický sportovní kůň Francouzský jezdecký k. Shagya-arab britský sportovní kůň italský jezdecký k. polský ušl.polokrevník skotský sportovní k. švédský tepl. anglický plnokrevník durynský tepl. trakénský k. TROT UKR UNKN VLP WB WELSH WESTF WPB X ZANG ZFDP ZWEIB klusák ukrajinský jezdecký k. neznámý původ velkopolský k. kůň v teplokrevném typu welsh pony westfálský k. welsh part-bred kříženec PK Zangersheide německý tepl. Rheinland-Pfalz-Saar

8 8 F4513 A OK Favoritas, Padiela, Jimtown S 16 L** 4, ,val., Hd., KWPN Sportovní stáj Málek, Boháňka F4121 AARON 3 Querlybet Hero, Sarina, Haarlem S 22 L** 4, ,val., Hd., KWPN Jezdecká stáj Charvatce, Louny B4269 AB Odermus R, Jalisca O, 5044 Quidam de Revel S 16 S** 4, ,val., tm. Hd., KWPN JK Všetice, Netvořice F3862 ABC CATARO Wepol Caribik, Loreen, Ramiro Z S 10 S** 6, ,val., š. Běl., HOLST JK Bella Notte, o.s., Chýně G3607 ABIGAIL Porter, 65/150 Atlanta, 329 Ramiro - 47 s.v. S 22 L** 4, ,kl., Hd., CT JK Tricky Přibice H4617 ACCRA 2839 Furioso XXI-24, SM3627 Koketa, 75 Quoniam S 5 ZL 3, ,kl., Isab., CT JK Cento Bruzovice C1785 ACOBADA Acobat II, Nessy II, Exorbitant S 12 ST** 5, ,kl., tm. Běl., HOLST JS Ohrazenice, Volenice A1953 ACOBATA-T Quite Capitol, Acobate-T, Acobat II S 7 S** 5, ,kl., Běl., HOLST JK Tarpan, Odolena Voda F3768 ACOLA Karsit Acobat II, Karina XVI, Lasino S 27 S** 6, ,kl., Hd., HOLST Stáj Karsit, Jaroměř A2188 ACOLIDO Acodetto, N-Calida, 5065 Calido I S 31 ST** 4, ,val., Ryz., HOLST JK Artemis, Zdice A2312 ACONDA-T 1196 Con Cosmos, Acobate-T, Acobat II S 15 L** 4, ,kl., Ryz., HOLST JK Opava-Kateřinky A0710 ACOR 440 Ascot s.v., Č 1432 Corvona, Corvet S 24 L** 4, ,val., Ryz., CT Equipark o.p.s, Most H4133 ACORADIA-MX 969 Corrado II, Acordia, 5062 Acord II S 21 S** 5, ,kl., Hd., CS Jezdecký klub Minx Equestrian Team, Olomouc-Holice V0613 ACORD-E Acord II, Carmen C, Contender S 7 L** 2, ,val., Hd., HANN Sportovní stáj FCC, Kolín B3914 ACORDEON -, 9/323 Waikiki-T, 521 Libertus S 26 S** 4, ,val., Hd., WB Stáj Dita Opalice H3280 ACTION BOY Hankalo (GER), Alaska Dancer (IRE), Topanoora (IRE) C 7 T 16, ,val., Hd., TB Sportovní Stáj Vrtkovi, Šumperk A1817 ACTION S PRIDE Z Action Hero, Gute Folia, Calando I S 22 T** 7, ,kl., Hd., ZANG JK RIMEX, Karviná-Mizerov H3177 ADAM 4 -, VČ1662 Katka (Kalka-47), 840 Kajmak-37 S 20 ST** 7, ,val., Ryz., WB JK Gladiš, Praha 5 D1870 ADÉLA - S 235 Dietward - 7, 45/284 Amadea, 267 Amadeus S 24 T** 8, ,kl., Hd., CT Petr Dohnal, Všeruby F1784 ADEPTUS - K 2442 Anno (GER), 2 Diktant, 5 Diktant D 12 L 1, ,val., Hd., CT Stáj Forte, Svárov, Kladno F3363 ADIŽE Przedswit XVI - 64, VČ1127 Adriana, 23 Varin lipský S 13 S** 4, ,kl., Hd., CT Stáj Slušný, Litomyšl-Město F3229 ADLON 58 Acord II, Larsa, Capitano S 6 ST** 5, ,hr., Hd., HOLST Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1

9 9 B2816 ADMIRAL Fallada žihelský, 26/379 Aljaška, 56 Diktant - 17 S 8 ZL 2, ,val., črv. Běl., CT TJ Slavia Ptice, Úhonice F3499 ADMIRÁL Dietward - 23, Petarda-K, 90 Przedswit X - 68 s.v. S 7 L** 3, ,hr., Ryz., CT JK Victoria Bříšťany E1920 ADORE HS Poor Boy, -, Lennon S 25 S** 4, ,kl., Běl., KWPN Jezdecké stáje FRESTA Brno-Holásky A1871 ADRIA Atlas, Naďa, 153 Libero S 14 S** 4, ,kl., tm. Hd., CS TJ Žižka Praha, Praha 6 G2315 ADRIANA Adriano - 1, 61/501 Dona, 2418 Dietward - 4 S 9 L** 4, ,kl., Hd., CT JK Chotěbuz, o.s. F3426 ADRIANA Adriano Bílý, Ajda, 2139 Quoniam hoštický S 4 L* 4, ,kl., tm. Hd., CT Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno, Smidary A1607 ADRIAS 2627 Topas - 23 (Démon), Adriana (Dw - 48), 2360 Dietward II S 12 S** 5, ,hr., Hd., CS Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc E2105 ADULAR Al Campo, 3/188 Prérie, 424 Merian S 4 ZL 1, ,val., tm. Hd., CT Sportovní stáj Chýle, Zákupy H4280 ADUNKA 2800 Carlos, 61/457 Aduna, 2419 Adriano - 1 S 3 ZL 2, ,kl., Hd., CT Stáj Newport, Dolní Domaslavice D1969 ADVENTURE 296 Almhirt chlumecký, 40/43 Delegace, 102 Div - 56 S 31 L** 4, ,val., č. Hd., CT Jezdecký klub Jiřičná, Sušice B4542 ADVENTURE 1 Babouche VH Gehucht Z, Helena, Legaat S 33 S** 4, ,val., Ryz., KWPN Jezdecký klub Adam, o.s., Praha 12 Modřany V0649 AFÉRA 1016 Quirado, 16/204 Ambra, 295 Amoural C 8 S 12, ,kl., Hd., CS JK Humpolec, Humpolec D 2 L 1,00 S 14 L** 3,64 G2728 AFRAM 2419 Adriano - 1, 49/138 Harleta, 2125 Sahib - 5 S 3 S** 3, ,val., sv. Hd., CT JK Šilheřovice, o.s., Šilheřovice F3786 AFRODITA Amarillo, 45/305 Fauna-K, 5002 Futuro D 2 L 1, ,kl., Hd., CT JK Mira o.s., Hnanice S 24 S* 1,98 F3850 AFRODITA Atlas, Sága (Quoniam IV), 2421 Quoniam II S 5 Z 3, ,kl., sm. Běl., CS JK Hřebčín Suchá, Litomyšl C2263 AGANO Matterhorn, Rirania, Ircolando D 2 S 4, ,val., Hd., KWPN Koně Vondrov-JTJ HHC, Hluboká n.vltavou S 21 S** 6,52 F3206 AGÁTA Lombard, Adriana (Dw - 48), 2360 Dietward II S 22 T* 7, ,kl., Hd., CT JK Hřebčín Suchá, Litomyšl A2344 AGÁTA 2 Nekton, Libelle VII, Ritual S 14 ZL 2, ,kl., tm. Hd., HOLST JK jezdecké společnosti Ctěnice, Praha 9 B4924 AGATHA-CHRISTY Accardi, Winde d Eros, Eros Platiere S 19 S** 5, ,kl., Hd., ZANG JK Všetice, Netvořice G3180 AGIP-OLD 2748 Gottward Rašín, 70/666 Anny-Old, 2558 Dietward - 86 C 1 Z 8, ,val., Ryz., CT JK Sant Aventin, Brno D 3 S 2,17 S 19 S** 4,71 A1760 AGIRA Mir Sada (FR), Alaska Dancer (IRE), Topanoora (IRE) D 7 L 0, ,kl., Hd., TB Jezdecká stáj Statenice, o.s. S 1 Z 4,00

10 10 H4457 AGNES-Z 814 Catango Z, 72/867 Hafera, 511 Rosario S 6 ZL 3, ,kl., Ryz., CT JK Zubří, Zubří K0410 AHA Alcatraz, Inge, Candyboy S 20 L** 3, ,val., Hd., Bohuslav Novohradský, Klášterec nad Ohří H3310 AHORN 2817 All My Dreams, 67/393 Rulička, 2640 Radegast S 23 L** 3, ,hr., Hd., CT Stáj Cornet, Staňkov A1426 AHORN-T Ahorn Z, Raphaela-T, 5083 Raphael S 11 T** 9, ,val., Ryz., CT JS Opatrný Hořovice o.s. A2504 AIDA 1 Celano, Hosjida, Ahorn S 23 ZL 2, ,kl., Hd., KWPN Equine-Hoffmeister o.s., Kněževes E1291 AIR LADY 704 Amio, 38/29 Diana, 270 Diktant slatiňanský s.v. D 1 Z 0, ,kl., Hd., CT JK Větrný Ranč Rychnov, Děčín XXVII S 14 ZL 1,79 B4799 AJAX Tolan R, Eldora, Formateur 1360SGLDT S 17 L** 2, ,val., tm. Hd., KWPN JS Opatrný Hořovice o.s., Hořovice F2887 AKIM Lopez, VČ1133 Astrid, 2185 Obvod D 13 ST 5, ,val., Ryz., CT JK Bohuslavice nad Metují B4077 AKIM Atlas, Grappa (Lopez-8), 2516 Lopez S 10 L** 0, ,val., Ryz., CS JS Opatrný Hořovice o.s., Hořovice V0674 AKIM Caesar, 16/118 Alma, 172 Alarm III - 82 S 4 L* 3, ,val., Ryz., CT Jezdecká Stáj Granus, Měřín A1623 AKIMA II Alligator Fontaine, 45/29 Akima, 2124 Duellano - 10 S 12 L** 4, ,kl., Ryz., WB Sportovní stáj Černuc, Černuc H4507 AKIRA 387 Arras, 73/461 Aktivia, 820 Aktiv S 14 ZL 2, ,kl., Hd., CS JK Hřebčín Amona, Bolatice D2232 AKITA 788 Acros, 32/85 Nikita-H, 705 Lino J S 14 S** 4, ,kl., Hd., CS Sportovní jezdecký klub Hostouň L0297 AKT Amon s.v., 73/199 Montana, 454 Boruschkin D 4 S 2, ,val., Ryz., CS Jezdecká stáj Galatík Těšánky, Zdounky A1604 AKTÉR 820 Aktiv, Vítězná, 66 Lincoln S 24 L** 1, ,val., č. Hd., CS JK Delta, Ondřejov F4003 AKTIE Levisto, Jennifer, Ritual S 23 S** 5, ,kl., Hd., HOLST JO La-Boheme Zduchovice F4664 AKTUEL II Drosselbart, Asti, 5001 Aktuell S 4 ZL 2, ,val., tm. Hd., BRAND JK BENFOUR, Myštěves H4102 AL CAMBERO Acorado I, Fama, 5049 Voltaire S 11 ST** 7, ,hr., Hd., HANN Stáj Mustang s.r.o., Lučina B4152 AL CAPONE Alcatraz, Modell, 1686 Kemál-36 S 16 S** 5, ,val., Hd., HUN JK Mělník H4510 AL GRANA 2920 Al Campo, 66/208 Charisma, 2805 Le Patron S 15 ZL 4, ,kl., č. Hd., CT STÁJ ZWINGER, Frenštát p/radhoštěm H4441 AL GRIF 2920 Al Campo, 50/578 Grafin, 2706 Graf Czech S 4 ZL 3, ,val., Hd., CT Stáj Mustang s.r.o., Lučina A2443 AL MACHO Acorado I, Lapirata, Grundyman S 23 ST** 4, ,val., Ryz., HOLST JK Dance and Jump, Praha 7

11 11 D2555 AL PACINO Ad hoc, Dawina, Dialekt D 13 S 1, ,val., Ryz., WESTF Sportovní klub Viktoria - Tic, o.s., Nezvěstice S 1 L* 3,50 H4621 AL PERS 2920 Al Campo, 65/801 Larnaka, 2805 Le Patron S 7 Z 2, ,hr., č. Hd., CT Stáj Mustang s.r.o., Lučina A1247 ALABAMA Lombard, Arterie (Amon-41), 2306 Amon s.v. S 12 S** 5, ,kl., Hd., CT Jezdecký klub Ptýrov,o.s., Mnichovo Hradiště K0100 ALABAMA Atlas, Úvrať (Q V - 13), 2221 Quoniam II (Quido) S 6 S* 5, ,kl., Hd., CS Jezdecký klub Mariánské Lázně H3379 ALABASTER R Fair Play Coudreau, Araska-Agatha, Azur S 3 ZL 3, ,val., groš.běl., SP JK Chotěbuz, o.s., Chotěbuz H3234 ALAN Amon s.v., SM3111 Leandra, 2227 Admetos D 6 L 1, ,val., Ryz., CS JEZDECKÝ KLUB MERKO, Háj ve Slezsku-Lhota S 2 ZL 2,50 B4735 ALASCO Casco, Chellane Z, Chellano Z S 28 ST** 5, ,val., Běl., KWPN JK Komárno - Nymburk A1033 ALBA Sultán (SK), Amazonka, 3225 Koheilan I-CZ s.v. S 5 ZL 4, ,kl., sm. Běl., OR1/1 JO Kněžmost D1562 ALBAN - K 2702 Lombard, Alba (Dietward - 9), 2360 Dietward II S 6 S** 7, ,hr., Hd., CT Jezdecká spol. Kočík, Stružná F3127 ALBERTA Landos, Furioso XLVIII, 1 Furioso XXXVIII - 36 S 4 L** 5, ,kl., sv. Hd., CT Hřebčín Suchá, Rudolf Skřivan, Litomyšl H1683 ALBION -, SM2204 Albena, 33 Blatec dubský D 3 L 1, ,val., Ryz., CT SK Starý Mlýn Opava - Kylešovice S 1 Z 0,00 V0478 ALBORG Beccari (USA), Autumn (FR), Rainbow Quest (USA) C 3 L 4, ,hr., Ryz., TB JK Cavalier Rynárec B4567 ALCANTUS 2 Alcazaro, Mandy, 5038 Cantus S 14 S** 3, ,val., Hd., BADWü JS Opatrný Hořovice o.s., Hořovice A1938 ALCAPONE DE VANTA Orlando, Raisa de Vanta, Jokinal de Bornival S 28 T** 6, ,val., Hd., BWP Stáj Accom Praha, Praha 5 D2559 ALDINO 2920 Al Campo, 44/482 Ruby, 329 Ramiro - 47 s.v. S 16 ZL 3, ,val., Hd., CT Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn, Nezvěstice D2597 ALDO C Arcus, Granit, Silbersee S 8 L** 3, ,hr., črv. Běl., HOLST Dagmar Becáničová, Plzeň V0775 ALEGRA Christ, 16/334 Alina, 2642 Dukar (Duman - 5) S 3 Z 1, ,kl., Vr., CT Sportovní stáj Cholunná, o.s., Žirovnice A1746 ALECHANDRA Avanti III, Agathe, Akzent II S 33 S** 4, ,kl., Hd., CH Sp.a chov.stáje Gasstr - LS, Děčín I-Děčín B3824 ALERT Alhijaz (GB), Allez Pologne (POL), Be My Guest (USA) S 11 L** 4, ,val., Ryz., TB TJ Slavia Ptice, Úhonice H4147 ALESSIO 918 Alois, VČ1785 Čánka, 207 Garut 10 S 3 L* 5, ,hr., Ryz., CT TJ JO Horymas, Horní Město F3219 ALEX Mineral s.v., 46/194 Almona, 333 Almhirt týnský s.v. C 2 S 15, ,val., Ryz., CT Jezdecký klub MHF, Nechanice S 4 ZL 4,25 H3485 ALEX 5 Acorado I, Gipsy Girl, Graf Grannus S 26 ST** 4, ,hr., Ryz., HANN STÁJ ZWINGER, Frenštát p/radhoštěm

12 12 L0269 ALEX 6 původ neznámý D 15 L 1, ,val., tm. Hd., UNKN JS JOSPO, Traplice G3637 ALEX All My Dreams, 67/269 Gradace, 2640 Radegast S 6 ZL 4, ,val., Ryz., CT EST Perná, Perná H3408 ALEXANDER Out-Break, Topsy, Top Navajo C 2 Z 8, ,val., Hd., PONY Stáj Derby o.s., Olomouc-Hejčín D 5 Z 1,00 H3182 ALEXIS B 2782 Ballast s.v., 65/150 Atlanta, 329 Ramiro - 47 s.v. S 27 L** 3, ,kl., Hd., CT Equicentrum s.r.o., Ostrava-Hrabová B4379 ALEXIS Amio, 3/188 Prérie, 424 Merian S 4 Z 2, ,kl., Ryz., CT JK Vacek, Bělá pod Bezdězem K0122 ALEXIS-H 817 Atlas, ZČ958 Sáva, 50 Servátor - 53 S 17 S** 5, ,kl., sm. Běl., CS TJ JO Cheb - Háje F4349 ALIBABA 2877 Corelli, 4/312 Aliance, 363 Assisi del Santo (FR) C 4 L 8, ,val., Běl., CT JK Doudleby nad Orlicí S 2 ZL 3,50 F3259 ALICE 3 Aquilino, Inschira, Ibikus D 8 S 5, ,kl., Hd., OLDBG JK Stáj Adam, Deštné v Orlických horách A2370 ALIEN Gss Secondara XXXV, Aldaba - 69, 286 Gss Amadeus XXX D 6 L 1, ,kl., Hd., KLADR JK Black Fox, Masečín V0163 ALINA Dukar (Duman - 5) s.v., 16/175Farah, 291 Diktant písecký S 4 Z 2, ,kl., Ryz., CT Sportovní stáj Cholunná, o.s., Žirovnice H3758 ALIZE 434 Veneur du Luc, Ari Jane, 321 Harlow (USA) S 4 Z 3, ,kl., tm. Hd., CT Jezdecký klub Valašsko, Prostřední Bečva B4535 ALL MY HOPE 2817 All My Dreams, 57/403 Fleur, 2516 Lopez S 23 S** 3, ,val., Ryz., CT Sportovní stáj Lány-Vašírov,o.s., Nové Strašecí H2929 ALLEGRA Arras, 73/152 Baronka, 2608 Bourbon s.v. S 10 L** 3, ,kl., Ryz., CS JK Tandem, Dubenec G3358 ALLERT Z Artos Z, Pomona V/H Sparrenhof, Laudanum S 9 L** 3, ,kl., Běl., ZANG TJ JK Trojanovice, Frenštát p/radhoštěm G2996 ALLEZ-Y DE LIEBRI Skippy II, Sissi de la Cour, Major de la Cour W S 23 ST** 5, ,val., Hd., BWP SS Starkon Nová Říše A2107 ALLITAIR Solitair, Pride, IDS D 27 S 3, ,val., tm. Hd., KWPN JS Picadero, Koleč 36 A2164 ALLO ALLO Padinus, Izabelle, Jasper S 26 S** 6, ,val., Hd., KWPN Audit Sulice, Praha 4 H4518 ALLTERA RVP 2817 All My Dreams, Arterie (Amon-41), 2306 Amon s.v. S 10 ZL 3, ,kl., Hd., CT Jezdecká stáj RVP Bruzovičky, Sedliště D2000 ALLY Vals, 67/51 Ajka, 2421 Quoniam II S 13 S** 5, ,kl., Ryz., CT Diana Bohemia s.r.o., Staré Sedliště B3193 ALMA Veneur du Luc s.v., Č1619 Ata, 121 Furioso XLVIII - 48 S 14 L** 3, ,kl., Hd., CT T.J.Sokol-Jízdárna Kladno G3768 ALMAR 2 Lux Z, Kastrade, Burggraaf S 29 S** 4, ,val., Hd., KWPN Sportovní stáj Kentaur, Prostějov G3398 ALNAKI Alwuhush (USA), Albatra (GER), Dixieland (POL) C 6 TT 15, ,val., Ryz., TB JK Mikulov D 1 S 3,50 S 5 S* 3,40

13 13 B5007 ALONSO 1 Aljano, Odesska, Lothringer D 2 L 2, ,val., Hd., HOLST Stáj Forte, Svárov, Kladno S 3 S** 5,67 A2186 ALPACINO Cassini II, Porina, Alcatraz S 28 S** 4, ,hr., Hd., HOLST JK Artemis, Zdice F3501 ALTAJ Przedswit XVI - 64, 1/383 Komtesa, 290 Walzerkönig D 11 S 1, ,hr., Ryz., CT JK Taur Brno, Bílovice nad Svitavou E1762 ALUCA 434 Veneur du Luc, 73/351 Amélie, 2306 Amon s.v. S 10 ZL 3, ,kl., Ryz., CS Jezdecká společnost Javorník, Český Dub D2568 ALUVERA Sheraton, Hulana, Larome S 7 S** 6, ,kl., tm. Hd., KWPN Jezdecký klub Tachov B3711 ALVIN 855 Palisco, 1/420 Záře, 329 Ramiro - 47 s.v. S 12 L** 4, ,val., sv. Hd., CT JK Dolany, Kolín C2050 AMALFI 923 Amarillo, 24/239 Sayonara, 256 Kordon Dusina - 2 S 18 S** 4, ,val., Hd., CT JK Equiteam Kaiser, Vodňany I V0723 AMÁLKA Calypso, 59/680 Aranka, 459 Grewot s.v. S 5 ZL 1, ,kl., Hd., CT Stáj Malkovská, Dačice C1367 AMALTEA 629 Fetyš, 18/71 Riana, 2421 Quoniam II S 6 ZL 3, ,kl., tm. š. Běl., CT Stáj Newport, Dolní Domaslavice A2282 AMANDA Carducci, 5/323 Allegra, 250 Burbon S 7 L* 3, ,kl., sv. Ryz., CT JK Triga Odolena Voda H4634 AMANITA 1072 Lordano, Amareta, Amaretto D II S 8 ZL 3, ,kl., Hd., CS JK Olza, Petrovice u Karviné B4630 AMAR Amarillo, SM2827 Ferina, 2222 Quoniam II S 20 L** 2, ,val., Hd., CT Stáj Krčmářová,o.s., Mělník C2318 AMAR M 995 Amicello, 17/509 Dajána, 235 Dietward - 7 S 7 S** 4, ,val., Hd., CT TJ Sokol hřebčinec Písek H3238 AMARIS 2306 Amon s.v., 73/200 Marquisa, 2517 Quoniam II-238 s.v. D 10 L 1, ,val., Ryz., CS TJ JO Horymas, Horní Město V0503 AMARYLKA 923 Amarillo, Třezalka, 369 Burslem (IRE) S 18 L** 4, ,kl., Hd., CT JK Apanači, o.s., Dešná H3994 AMAWANIKI OT Calvados, Mawaniki, Burggraaf S 42 S** 3, ,kl., Hd., KWPN JK Stáj Supreme o.s., Ludgeřovice E1485 AMAZONIE-LS 2779 Autonom s.v., 67/466 Linda, 2666 Porter S 11 ZL 3, ,kl., Hd., CT HiT Flora, Děčín 31 B4929 AMBER 2919 Satisfaction II, 1/483 Adéla, 329 Ramiro - 47 s.v. S 7 ZL 3, ,kl., Ryz., CT JK Equistyle o.s., Tochovice H4186 AMELY SL 817 Atlas, Lady, Lacapo S 47 ST** 8, ,kl., sm. Běl., CS JK Chotěbuz, o.s. G1709 AMICUS-K 2442 Anno (GER), 180 Mykonos, 190 Mykonos D 7 S 1, ,val., Ryz., CT Sportovní jezdecký klub Roudnička Hradec Králové V0550 AMIGO Silvio II, 41/921 Asta, 440 Ascot S 5 ZL 2, ,val., Hd., CS JK Vystrkov D1627 AMON 4 -, Luna, - S 5 Z 2, ,val., Hd., WB JK Krásná

14 14 F2589 AMONAR 2512 Dara Monarch (GB), Arcola, 2407 Amyndas (IRE) C 4 T 17, ,val., tm. Hd., TB JK Betty, Libkova Voda A1887 AMOR Anno (GER), VČ1678 P XVI (Lusy), 90 Przedswit X - 68 s.v. S 9 ZL 1, ,val., Ryz., CT JK Koloděje, Praha 9 G1701 AMOR Mykonos - 10, 59/300Arina, 2406 Artist S 4 Z 3, ,val., Hd., CT Equicentrum s.r.o., Ostrava-Hrabová H1958 AMOR Quoniam II-238 s.v., Amona, 2306 Amon s.v. S 3 L** 5, ,hr., Hd., CT JK Kočendovec Bohumín o.s. B4330 AMORKUS Indoctro, Damorka, Vindicator S 33 S** 5, ,val., tm. Hd., KWPN JS Opatrný Hořovice o.s. H3475 AMOS Amarcord, VČ1662 Katka (Kalka-47), 840 Kajmak-37 C 1 Z 0, ,val., Ryz., CT JK Gladiš, Praha 5 S 12 S** 4,08 B2938 AMPERE Angard (DE), Andante IV, Gunnar D 18 TT 15, ,val., Hd., TRAK JK Bandolero Těchařovice, l F4273 AMSTRONG DE LUX 718 Mineral, 57/491 Arnika, 2597 Liber S 5 ZL 1, ,val., Isab., CT TJ Podorlicko Letohrad K0146 AMUR 1 Abanos, Grimaldi, World Cup III D 12 L 1, ,val., tm. Ryz., BAVAR JK Starý Ples, Jaroměř 1 H3739 ANABEL 2817 All My Dreams, 67/133 Amoxa, 2306 Amon s.v. S 4 ZL 3, ,kl., Hd., CT Stáj Dorňák, Velké Karlovice B4654 ANABEL Lopez - 27, JM4420 Arabela, 2308 Diktant - 34 S 15 ZL 3, ,kl., Hd., CT Jezd.společnost Miskovice,o.s. G3980 ANABEL VAN T KATHOF Kashmir van Schuttershof, Vanessa, 5178 Concorde S 20 S** 5, ,kl., Ryz., SBS Sportovní stáj Tretera, Loukovice D1559 ANDORRA 702 Aquilas s.v., 44/482 Ruby, 329 Ramiro - 47 s.v. S 8 L** 4, ,kl., Hd., CT Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn, Nezvěstice H4428 ANDOS Tramal, Anaba, 9832 Anapolis S 7 ZL 3, ,val., Hd., SP JK Chotěbuz, o.s. G3352 ANDROMEDA Corsár, 59/300 Arina, 2406 Artist D 6 L 1, ,kl., Ryz., CS Jezdecký klub Litovel,o.s. S 31 S** 5,45 H3005 ANDY Corsár, SM3609 Ajka, 2363 Alonzo C 6 S 15, ,kl., Běl., CT JK BEKA Loučka, Loučka D 2 L 1,25 S 2 ZL 4,00 F3716 ANDY H Strojmotiv 434 Veneur du Luc, VČ1127 Adriana, 23 Varin lipský S 24 S** 4, ,val., Hd., CT JK Čermná, Kostelec nad Orlicí H4093 ANGEL V DRIENE Ovidius, Regessy, 5065 Calido I S 24 S** 4, ,kl., Běl., KWPN JK Velká Polom, o.s. D1415 ANGELIKA Quoniam pecínovský, SM2983 Aida, 2272 Duellano zvěrkovický S 4 ZL 3, ,kl., tm. Hd., CT Jezdecká stáj Prela - Nové Svržno, Hostouň D2276 ANGELINA Loutanos Orion, 18/448 Aroma, 2564 Genius - 14 S 5 ZL 3, ,kl., Hd., CT Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s., Plzeň A2387 ANGIE 2 -, Č2028 Sága, 2144 Servátor - 21 S 4 L** 2, ,kl., č. Hd., WB Jezdecký klub Jezdci.cz, Horoměřice B4547 ANGOLA 704 Amio, 31/249 Zambie, 214 Taifun D 1 Z 0, ,kl., Hd., CT Jezdecký klub FAST BIRD o.s., Dolní Břežany S 19 L* 3,55

15 15 F4657 ANJA K Strojmotiv 2901 Lancelot, 57/537 Antea, 2597 Liber S 12 ZL 3, ,kl., tm. Hd., CT JK Čermná, Kostelec nad Orlicí V0627 ANKA Azol, Ubina (Nonius IV - 12), 3229 Nonius XLIII - 83 C 3 L 11, ,kl., Hd., CT Písečný Žabák, o.s., Písečné F3503 ANKARA Dietward - 23, VČ1719 Pamela (P XVI-53), 90 Przedswit X - 68 s.v. S 24 L** 3, ,kl., Ryz., CT Hřebčín Suchá, Rudolf Skřivan, Litomyšl B2390 ANKARA en 522 Aldan, 102 Aladia (Dk I), 56 Diktant - 17 S 3 Z 1, ,kl., Hd., CT Stáj Novák - Plaňany A2062 ANKY 968 Edminton, Astorka II (Topas-30), 2386 Topas S 13 L** 4, ,kl., Hd., CS Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc E1943 ANNIE Amio, 31/384 Citadela, 292 North Star VI - 16 D 2 Z 1, ,kl., sm. Běl., CT Na Větrné hůrce, Česká Lípa S 20 S* 3,85 C2290 ANNO-05 Orame, Udette, Gran Corado S 4 ZL 2, ,val., Hd., KWPN JK Stará Boleslav A1965 ANONIEM Pennsylvania, Ilanta, 5073 Corrado I S 12 ST* 5, ,hr., sm. Běl., KWPN JK HAPAX, o.s., Postupice C2287 ANONIM 2516 Lopez, Rivalita, 232 Vortex S 8 ZL 1, ,val., Ryz., WB JO Srnín,o.s., Český Krumlov H4458 ANONYM 2779 Autonom, Girana, Bavaria Luchs S 8 ZL 3, ,val., tm. Hd., CT Sport.stáj Kubrický, Nový Jičín H3230 ANOXA Mr.Cox, 17/229 Aneta, 387 Arras S 24 S** 4, ,kl., Ryz., CS Stáj SKL Trojanovice, Frenštát p/ Radhoštěm D2376 ANTALIA Acobat II, Luna B, 5035 Carthago Z S 24 ST* 6, ,kl., tm. Hd., HOLST JK Diana Dubová Lhota, Janovice n/ Úhlavou B4459 ANTALYA Texas, Acapella, Daimler S 4 Z 3, ,kl., Vr., CS Jezdecký klub Drejčkovi, Jihlava F4502 ANTARES 1 Acorado I, 45/354 Mana, 5010 Aloube Z D 6 L 1, ,val., Hd., CS ERC Mnětice, Pardubice S 7 ZL 2,86 K0172 ANTARKTIDA 814 Catango Z, Baviera Delle Roane, Victirie S 18 ST** 6, ,kl., sm. Běl., CT Petr Švec, Praha 2-Nové Město A1534 ANTAVILLA Cossio (GB), Anglointernational (IRE), Millfontaine (IRE) D 7 L 1, ,kl., tm. Hd., TB Equus Bohemia, Kladno F3927 ANTEA I 2627 Topas - 23 (Démon), 42/268 Antea, 290 Walzerkönig S 22 S** 4, ,kl., Hd., CT JO Stáj Dvořák, Čistá B2320 ANTHÉ 206 Frühesch, 13/223 Anthea, 317 Gamar (SU) s.v. S 10 ZL 4, ,val., Hd., CT JS HORSETEAM BOHEMIA, Čáslav C2335 ANTHIKA 923 Amarillo, 15/207 Lambáda, 318 Vat S 4 L* 3, ,kl., Hd., CT JO Blaťák Mažice o.s. D1589 ANTON Diktant písecký, 48/151 Antea, 385 Zorro s.v. D 10 S 2, ,val., Ryz., CT TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, o.s. H3714 ANUBIS All My Dreams, 67/384 Festa, 2589 Cent Honorace S 4 Z 1, ,val., sv. Hd., CT JS ALDI, Frýdek-Místek B3706 ANYWAY Acord II, Heide IV, 5035 Carthago Z S 4 L* 3, ,kl., Běl., HOLST JS Nesměň o.s., Nesměň - Zásmuky

16 16 A0948 ANZIO 229 Azol, 420 Lumen (Jasná), 4161 Lumen S 11 ZL 3, ,val., Ryz., CT JO Bradáčův Dvůr, Křivoklát F3217 APAČ 1 Great Pleasure, 53/487 Astra, Jasmin D 12 L 1, ,val., Hd., CS JK Heroutice, Neveklov D2484 APACHE Tolan R, Uparie, Niveau S 18 ST** 6, ,val., Hd., KWPN Jezdecký klub Tachov D2553 APHRODITE Future, Sacramento Song, Flemmingh S 20 L** 3, ,kl., Hd., KWPN TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby A1995 APOLLO Palisco, 41/921 Asta, 440 Ascot S 8 L* 3, ,val., Hd., CS PJK Gabrielka, Praha 6 C1984 APOLLO Amati, Labell, Lucnaor S 10 S** 6, ,val., č. Hd., ZWEIB JK Hřebčín Suchá, Litomyšl A2211 APOLLO Amio, 31/442 Gamíra, 577 Rock n Roll C 1 ZL 11, ,val., sm. Běl., WB JK Iros Praha, Řisuty S 3 L* 2,17 C2433 APOLLO 6 Indoctro, Ursela, Marlon S 29 ST** 6, ,val., Hd., KWPN JK prof.m.hrabánkové, Týn nad Vltavou K0378 APOLLON CEDRIK Downland Goldflake, 32/145 B.Bittersweet, Lechlade Sc.Pimpernel D 4 Z 0, ,hr., Ryz., WELSH JK Sever Brno E2102 APRIL 2 Jisse 433, Erna van de Albert Hoeve, Anne 340 D 8 L 1, ,kl., Vr., FRIS JK Vojnínský mlýn, Šestajovice A1667 APROPOS Antaeus, Donna Akzenta, Donnerhall D 21 T 13, ,val., Vr., HANN Dressage Academy o.s., Praha 2-Nové Město C1713 AQUELA 321 Harlow (USA), 54/317 Alveta, 2404 Kornett - 13 S 3 ZL 1, ,kl., Hd., CT JK Kavalo Tábor A1989 AQUITO Padinus, Orissa, 5049 Voltaire S 28 S** 6, ,val., Hd., KWPN Audit Sulice, Praha 4 B3263 ARAGON 2 Araconit, Panama, Pikant S 37 T** 8, ,val., Hd., BADWü Bohuslav Novohradský, Klášterec nad Ohří H4272 ARAMIS A 387 Arras, 73/348 Amona II, 2306 Amon s.v. S 15 L* 2, ,val., Hd., CS JK Hřebčín Amona, Bolatice H3454 ARAMIS Autonom s.v., 65/205 Princezna, 2592 North Star VIII - 70 S 16 L** 4, ,val., Hd., CT Zámecká jízdárna Tomáš Míček, Jeseník n/ Odrou H4034 ARAMIS II 387 Arras, 73/348 Amona II, 2306 Amon s.v. S 15 S** 4, ,hr., Ryz., CS JK Hřebčín Amona, Bolatice H3591 ARAMONA 387 Arras, 73/348 Amona II, 2306 Amon s.v. S 22 S** 4, ,kl., Běl., CS JK Hřebčín Amona, Bolatice V0463 ARANKA Grewot s.v., 15/211 Xena, 75 Quoniam S 7 L* 4, ,kl., Hd., CT Stáj Malkovská, Dačice C2229 ARANKA Aldan, Lady Belle, Beldale Flutter (USA) S 23 S* 4, ,kl., tm. Hd., CT JK Konopiště, Vlachovo Březí D2403 ARASH Z DASKONU 2454 Topas - 8, Kuhailan Urkub I - 31 (Arabka), 5148 KU - 21 S 8 L** 3, ,val., Hd., CT Sportovní stáj Koně Pernarec A1803 ARCA 913 Catrick, 73/113 Arieta, 2623 Lombard - 3 (Agent) S 12 L** 4, ,kl., Hd., CT Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1

17 17 K0306 ARCO-K 856 Silvio II, Alba (Dietward - 9), 2360 Dietward II S 4 ZL 1, ,hr., Ryz., CS Jezdecká spol. Kočík, Stružná C0926 ARCON 462 Echor 65, 431 Adriano (Arcona), Adriano 3397 D 5 TT 15, ,val., Hd., CT JSK Varta-Aleko, Čimelice H3442 ARCONA 387 Arras, 67/920 Blanka, 2266 Przedswit X - 80 S 4 L* 3, ,kl., Běl., CT Stáj Kerberos Troubelice G3246 ARECA 814 Catango Z, Argentina, Argentinus S 27 ST* 5, ,kl., Hd., CT JK Proseč pod Křemešníkem, Pelhřimov B1919 AREN 440 Ascot s.v., Č 2060 Arabela, Belendek (HUN) S 5 Z 2, ,val., Hd., CT Jezdecké Centrum Zájezd, Buštěhrad B4001 ARÉNA Latinus, Č2060 Arabela, 5076 Belendek (HUN) S 6 ZL 4, ,kl., Hd., CT JK Voleveč, Votice B4429 ARENO 1499 Montreal, Olivia, Holland S 11 S** 6, ,val., sv. Ryz., KWPN JO Kněžmost, Kněžmost D2498 ARETINO Caresino, Frieson, Ahorn D 4 L 1, ,val., Hd., KWPN Jezdecký klub Tachov S 13 L** 3,46 D2340 ARETTO Ovidius, Vonnette, Hors la Loi II S 17 S** 4, ,val., Hd., KWPN Stáj Novák - Plaňany B3752 ARGO Autonom s.v., 73/81 Evropa, 2623 Lombard - 3 (Agent) S 30 L** 2, ,val., tm. Hd., CT Arcus Engineering Czech, Brno-Černovice H2121 ARGON Aramis s.v., Topas - 30 (Astorka), 2386 Topas S 6 ST** 7, ,hr., Hd., CT Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc C2025 ARGON MARTINUS Szron, Armia, Demon Club (POL) S 7 ZL 1, ,val., Hd., SP Bohemia Equiclub Lanškroun L0049 ARGONAUT 2517 Quoniam II-238 s.v., 73/190 Argonika, 2660 Sargoni D 4 Z 0, ,val., Ryz., CS JO Města Prostějov, Mostkovice C2224 ARHODIUM Rhodium, Odessa, Jetset-D D 22 T 8, ,hr., tm. Hd., KWPN Czech Dressage Club, Praha 10-Vršovice H3971 ARIANA 250 Burbon, 41/80 Arina, 333 Almhirt týnský S 3 Z 2, ,kl.,prkvt Ryz., CT SK OXER, Ostrava G3569 ARIANA Ligoretto, JM3659 Arnika, 2245 North Star VII - 35 D 12 L 0, ,kl., Hd., CT JK Tara, Brno-Královo Pole S 3 ZL 3,00 A1609 ARIDA 387 Arras, 69/772 Atlantida, 2516 Lopez S 24 S** 7, ,kl., Hd., CS Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc D2525 ARISCA NATA 1154 Quick Lauro Z, 35/207 Anděla, 241 Admetos Sultanliebe S 4 Z 2, ,kl., Hd., CT Jezdecký klub chovu koní Bernartice, Bor u Tachova V0582 ARISTO -, Nivka, 2520 Neman (POL) S 13 ZL 1, ,hr., Hd., WB Jezdecká společnost EQUITANA, Březnice H2784 ARISTO Z Artos Z, Cartarise Z, 5035 Carthago Z S 28 T** 12, ,hr., Ryz., ZANG JK Opava-Kateřinky H3195 ARISTON 2306 Amon s.v., 67/908 Hema, 440 Ascot s.v. S 8 ZL 0, ,hr., Ryz., CS TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm F4578 ARIZONA Al Campo, Daytona, Jaguar (POL) S 9 ZL 2, ,kl., Hd., CT JŠ Valdštejnská obora, Jičín

18 18 L0273 ARIZONA-P 814 Catango Z, 57/211 Arena, 2418 Dietward - 4 S 8 ZL 2, ,kl., Ryz., CT JA Náměšť na Hané B3273 ARKÁDA 1 Great Pleasure, 49/286 Arnika, 229 Azol S 10 L** 4, ,kl., Hd., CT Koně Vondrov-JTJ HHC, Hluboká n.vltavou D2472 ARKAS All My Dreams, 67/481 Linda, 2795 North Star VIII-30 (3429) D 3 Z 0, ,val., Hd., CT TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, o.s., Plzeň S 3 Z 0,00 G3231 ARKO Carismo, 59/300 Arina, 2406 Artist S 9 L** 4, ,hr., Hd., CS Sportovní stáj - Hermelín klub Nový Jičín C2672 ARLAND 900 Landino, 13/289 Argentina, 237 Kornett - 37 D 5 S 2, ,val., tm. Hd., CT JSK Varta-Aleko, Čimelice A1622 ARLAV 662 Carbido, 18/555 Aranka, - S 6 ZL 3, ,val., Ryz., WB Sportovní stáj Černuc, Černuc A2008 ARMANDA B 900 Landino, 5/457 Arka, 679 Nabuchodonosor S 6 L* 4, ,kl., tm. Hd., CT JS Bost B., Praha 4 B3955 ARMANDO Amarillo, 11/200 Aneta, 170 Furioso XLVIII - 67 D 17 S 2, ,val., Hd., CT JS Concordia, Neveklov B4079 ARMANI Palisco, 1/495 Adrie, 290 Walzerkönig S 20 L* 2, ,val., Ryz., CT JK Poděbrady G3963 ARMANI 3 Arrivederci, Lara Croft, 5083 Raphael C 3 ZL 6, ,val., Hd., BAVAR Sportovní stáj Pavlický dvůr, o.s., Grešlové Mýto D 3 L 1,50 H2756 ARMEN 2754 Everden, 67/537 Arota, 2308 Diktant - 34 D 5 S 2, ,val., č. Hd., CT JK Sever Brno H4265 ARMEN Lordano, Amareta, Amaretto D II S 20 L** 4, ,kl., Hd., CS JK Olza, Petrovice u Karviné E1070 ARMERO 1 Abdulkarim, Elena XVI, Grundyman D 7 S 3, ,hr., Hd., HOLST Jezdecká společnost Javorník, Český Dub C2308 ARMSTRONG 905 Carismo, 58/118 Amazonka, 2418 Dietward - 4 S 3 ZL 3, ,val., Hd., CT JK Harfa, Praha 4 A1657 ARNICA - T Canturo, Henriette B, Athlet Z S 26 S** 5, ,kl., č. Hd., HOLST Jezdecká společnost Tarpan o.s., Odolena Voda E1880 ARNO Amio, 8/366 Nassi, 367 Boleslaw S 14 L** 3, ,val., Ryz., CT Stáj Dvůr Židovice, Louny H4227 AROLD 1072 Lordano, 64/478 Arcona, 387 Arras S 5 ZL 3, ,hr., tm. Běl., CS TJ JO Horymas, Horní Město G2947 ARON Autonom s.v., Girana, Bavaria Luchs S 6 ST** 8, ,val., sv. Hd., CT Arcus Engineering Czech, Brno-Černovice E1450 ARROYO Acord II, Iluxa, Lux S 6 ST** 8, ,hr., tm. Hd., HOLST Tecton s.r.o., Most B3729 ARSENA 2516 Lopez, 73/64 Artemis, 2550 Long Meadows (USA) s.v. C 8 S 11, ,kl., Hd., CT JK Poříčí, Poříčí nad Sázavou S 4 L* 1,75 D2600 ART 5 původ neznámý S 13 S** 3, ,val., tm. Hd., UNKN Český jezdecký klub, Klatovy II H4506 ARTEA 923 Amarillo, 73/64 Artemis, 2550 Long Meadows (USA) s.v. S 13 ZL 2, ,kl., Hd., CT JK Hřebčín Amona, Bolatice

19 19 G2003 ARTEX Artist, SM3592 Luna, 2247 Karneol jičínský D 2 L 0, ,val., Ryz., CT Monet+Atos JS, Valašské Klobouky S 12 ZL 1,42 D1734 ARTEX Dietward - 7, 19/151 Altissa, 367 Boleslaw S 25 S** 5, ,val., Hd., CT Jezdecký klub Otradovec, Mariánské Lázně B4278 ARTOUCHE-LS 2726 Cartouche, 65/46 Cita, 2516 Lopez S 23 L** 1, ,hr., Ryz., CT Jezdecké sdružení Niki,o.s., Veltrusy B4115 ARTUŠ Gelidus - T, Alice, Archipel D 15 L 1, ,val., Hd., CT JK Mělník S 32 L** 3,13 G3733 ARTUŠ Silwestr, 4/191 Aneta, 349 Rock Grey Sean s.v. D 5 Z 0, ,val., tm. Hd., WPB JK Skrip Dobročkovice, Dobročkovice H3812 ARTUŠ-V 2640 Radegast, 67/562 Avante, 2740 Baxte de Quettehou S 8 L** 4, ,val., tm. Hd., CT Sportovní stáj - Hermelín klub Nový Jičín E1553 ARVEN 521 Libertus, JM3971 Ulita, 2197 Quoniam II S 24 L** 2, ,kl., Ryz., CT JK Větrný Ranč Rychnov, Děčín XXVII H4016 ARWEN Mineral, SM3627 Koketa, 75 Quoniam S 12 ZL 2, ,kl., Ryz., CT JK Cento Bruzovice C2309 ARWEN Dietward Iveta, JM4357 Ela, 2366 Admetos Linde S 4 L* 2, ,kl., Hd., CT JK Chadeva, Bechyně B4550 ARWEN 5 Sky Walker, Ascara, Lafayette C 2 ZL 6, ,kl., Vr., TRAK JK svobodných pánů a paní ze Slap a okolí S 12 ZL 3,75 C2592 ASCANO 577 Rock n Roll, 52/283 Adria, 2287 Przedswit Horymír S 8 ZL 2, ,hr., Hd., CT JK Zahrádka Faunus, Strakonice C1979 ASCOBAR Askari, Ontega, Acobat II S 34 T** 11, ,hr., Hd., HOLST Jezdecký klub Benátky u Sázavy, Sázava F3474 ASHLEY 1 Clinton, Askania, Athlet Z S 21 S** 4, ,kl., Běl., WESTF JK Mělník F4418 ASIO ZDELOVSKÝ Don Bosio (USA), 46/551 Avalange, 718 Mineral C 4 L 12, ,hr., Plav., CT Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno, Smidary S 5 ZL 3,80 B4971 ASISTENT Hankalo (GER), Alcudia (GB), Grey Desire (GB) S 15 ZL 3, ,val., č. Hd., TB stáj Václav Kolín, Kolín F3476 ASKAN 856 Silvio II, 48/354 Westyna, 679 Nabuchodonosor s.v. S 25 ST** 7, ,hr., Ryz., CT JK Caballero, Ostrava-Mariánské Hory A1954 ASKANO-T Askano, Osiri, 5070 Candillo S 15 S** 5, ,hr., Hd., HOLST JK Tarpan, Odolena Voda B4242 ASKARI-T Askari, Larissa M, Contender S 6 S** 3, ,hr., Hd., HOLST JK Fapaso Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno F4207 ASPARUCH Acorado I, Valika, 3408 Lady s Lower S 19 S** 6, ,hr., Hd., CS Sportovní stáj Golem, Praha 8-Dolní Chabry H1522 ASPEKT 440 Ascot s.v., SM 2057 Jackelina, 2159 Quoniam jihlavský S 3 Z 3, ,val., tm. Ryz., CT Stáj Fénix, Cholina E1881 ASPEN Goodtimes, Rolanda, Furore S 12 L** 3, ,val., Hd., KWPN Sportovní klub BPR, Sychrov H4545 ASSISI 2782 Ballast, 65/150 Atlanta, 329 Ramiro - 47 s.v. S 10 ZL 3, ,kl., Hd., CT Beskyd Nábytek s.r.o., Orlová-Lutyně

20 20 H3876 ASTA LA VISTA Beccari (USA), Autumn (FR), Rainbow Quest (USA) S 8 ZL 2, ,kl., Ryz., TB Equicentrum s.r.o., Ostrava-Hrabová G3701 ASTEK Mirandus G, Amanda, 940 Czarter D 6 L 0, ,val., Hd., VLP JO TJ Sokol Uherčice B3564 ASTERIX D 794 Corsár, 56/256 Ascalona, 440 Ascot S 17 S** 4, ,val., Ryz., CT NH Equiteam, Mratín V0705 ASTON MARTIN 1072 Lordano, 41/921 Asta, 440 Ascot S 7 ZL 3, ,val., Hd., CS JK Vystrkov, Vystrkov A1386 ASTORIAN 2746 Dantes, Astorka II (Topas-30), 2386 Topas S 5 ZL 3, ,hr., Vr., CT TJ Jiskra Bílá Hora, Praha 6 B3448 ASTRID 1 Perhaps Vh Molenvondel, Radisa van Overis, Fantastique S 23 T* 7, ,kl., Hd., BWP Sportovní stáj Skála Třeboň, Třeboň I F3531 ASTROLOG Krater, Astrea (POL), Garde Royale S 5 ZL 4, ,val., Hd., TB JK Zálesí o.s., Dvůr Králové nad Labem B2591 ASWAN TARA 387 Arras, 9/151 Fleuer du Madon-T, 5013 Rif du Madon S 11 S* 2, ,val., Ryz., CT Sdružení TARA o.s.kozly, Tišice A0934 ATAMAN - N původ neznámý S 12 L** 5, ,val., Ryz., UNKN PJK Gabrielka, Praha 6 G3517 ATHENA Catango Z, Atila, 290 Walzerkönig S 18 S** 4, ,kl., tm. Ryz., CT JK Aberl, Ostopovice K0215 ATHÉNA Phill, Canberra delle Roane, Marinier S 36 ST** 5, ,kl., Hd., CT Petr Švec, Praha 2-Nové Město H4289 ATHÉNA Faraday, Adriana (Dietward - 48), 2360 Dietward II S 10 S* 4, ,kl., Ryz., CT JK Caballero, Ostrava-Mariánské Hory B4112 ATHOS Goldcliff, 10/548 Androméda, 496 Miki s.v. D 4 Z 0, ,val., ryzí Str., WPB JK Mělník, Mělník G1942 ATHOS Adriano - 1, 61/498Dáša, 2418 Dietward - 4 D 16 TT 18, ,val., tm. Hd., CT JK Vega Brno-Kohoutovice H2693 ATLANTA Arras, Larieta, 2358 Ludovico (GER) S 28 T** 7, ,kl., Hd., CS Stáj SKL Trojanovice, Frenštát p/radhoštěm A2379 ATLANTA 15 Lancer III, Abbigal, Atlantus Z S 10 S** 5, ,kl., Hd., WESTF JS Bost B., Praha 4 E0872 ATLANTA Amon - 2, SČ 1006 Alice, 142 Quoniam II S 3 ZL 2, ,kl., Ryz., CT JK Teplice - Doubravice, Teplice B4424 ATLANTIC 4 Amoroso Assai, Genesia, Gepard S 7 ZL 0, ,val., tm. Ryz., HANN Jezdecké centrum Petrovice, Štoky A1575 ATLANTIS 2660 Sargoni, 69/772 Atlantida, 2516 Lopez S 21 S** 3, ,val., tm. Hd., CS SK Olympia, Hrobice B4204 ATLANTIS Colonado, Zyrena, Zeus S 6 L** 2, ,kl., Běl., HUN Jezd.stáj MAZVA Čakov o.s., Chocerady H1918 ATLET 2221 Quoniam II (Quido), JM 2559 Alhambra, Havel S 3 ZL 3, ,val., Ryz., CT JK Nové Dvory F-M, Frýdek-Místek H3192 ATOMIC-S/AC ATOMIC 387 Arras, SM3380 Kréda (Q III-6), 2517 Quoniam II-238 s.v. S 33 ST** 8, ,val., Ryz., CS Jezdecká stáj Schneider, Plzeň

Česká jezdecká federace, o.s.

Česká jezdecká federace, o.s. A Praha Alexová Karolína A1147 JK Micky Struhařov, Struhařov 5, Mnichovice, 251 64 22.04.2007 Baranová Anželika B2277 JS Farma Hrádek, eimerova 164, Mratín, 250 63 28.11.2009 Barvínek Hendrichová Adéla

Více

Česká jezdecká federace, o.s.

Česká jezdecká federace, o.s. A Praha Baštová Eliška, Ing. A0095 TJ Žižka Praha, Poštovní přihrádka 33, Praha 6, 160 41 Bečka Oldřich, MVDr. A0152 PJK Gabrielka, Nebušice 49, Praha 6, 164 00 Bijlsma Dieter A1959 JO TJ Orion, U ledáren

Více

Český šampionát hříbat 2012

Český šampionát hříbat 2012 1 ý šampionát hříbat 2012 5.7.2012 Hřebčín Maksa Nepoměřice 2 Program 10.00h zahájení 10.00 h 11.00h předvedení koní hřebčín Maksa Nepoměřice 11.00 h 11.30 h vyhlášení soutěže Baby Cup 2012, křest hříbátek

Více

X. roãník ãíslo 10 17. 5. - 30. 5. 2002

X. roãník ãíslo 10 17. 5. - 30. 5. 2002 X. roãník ãíslo 10 17. 5. - 30. 5. 2002 PROSTĚJOV Potřeby pro jezdecký sport Výroba-Velkoobchod Prodejna a velkoobchodní sklad: Domamyslická 59, 798 01 Prostějov Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483 Tel.:

Více

Český šampionát hříbat 2013

Český šampionát hříbat 2013 1 ý šampionát hříbat 2013 4.8.2013 Hřebčín Maksa Nepoměřice 2 Program 10.00h zahájení 10.00 h 11.00h předvedení koní hřebčína Maksa Nepoměřice 11.00 h 11.30 h místní chovatelská kolekce koní 11.30 h 11.45

Více

âe tí jezdci versus elita

âe tí jezdci versus elita VII. roãník ãíslo 16 27. 8. - 9. 9. 1999 PROSTĚJOV Potřeby pro jezdecký sport Výroba-Velkoobchod Prodejna a velkoobchodní sklad: Domamyslická 59, 798 01 Prostějov Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483 Tel.:

Více

Svatý Norbert ve Zduchovicích

Svatý Norbert ve Zduchovicích Na koni z Vídně do Berlína za 72 hodin Po stopách historické distanční jízdy se vydala skupina západoevropských jezdců. Mokrá Suchá Reportáž z dalšího kola Skokového poháru České pojišťovny. XX. ročník

Více

Seznam SK/TJ sdružených v ČSTV Název

Seznam SK/TJ sdružených v ČSTV Název Praha 1 CZ0111 Malostranský Slovan 65991290 Slavoj Praha o.s. 00540684 SK Start Praha 00537381 SK Hradčany 14891085 TJ Zdraví, o.s. 00317705 Zora Praha 41186427 VSK IURIDICA Praha 14892715 Jiskra Praha

Více

1/10 5.6.2015okresyoblast

1/10 5.6.2015okresyoblast 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 A B C D E F G H I J K MB pr. název subjektu korespondenční adresa ulice+č PSČ město okr.registrace tel. mobil email-l 8 15 Stáj

Více

Přehled krytí od 01.01.2012 do 30.06.12 (po psu)

Přehled krytí od 01.01.2012 do 30.06.12 (po psu) Přehled krytí od 01.01.2012 do 30.06.12 (po psu) Pro psy zapůjčené ze zahraničí musí být použity krycí listy ze země původu. V přehledu krytí jsou uvedeny pouze údaje doložené plemenné knize nejpozději

Více

Ing. Šímová Marcela, Bieliková Pavlína, Mgr Antoniszynová Venuše, Mgr. Zikmundová Milena, Ing. Šíma Jan 0 1,11 55,89 0 2,72 59,72 0 3,30 53,70

Ing. Šímová Marcela, Bieliková Pavlína, Mgr Antoniszynová Venuše, Mgr. Zikmundová Milena, Ing. Šíma Jan 0 1,11 55,89 0 2,72 59,72 0 3,30 53,70 Skoková soutěž stupně ZM VÝSLEDKOVÁ LISTINA Číslo dle rozpisu: 01B 07.06.201 Čl.PJS: 298.2.1 Délka dráhy: 360 [m] Soutěž na limitovaný čas dle čl. Tempo: 350 [m/min] 298.2.1 Stanovený čas: 62 [s] Poč.přek/sk.:

Více

Český telekomunikační. 22 Lt.24:)" 16 \\ \-

Český telekomunikační. 22 Lt.24:) 16 \\ \- Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 p o š t o v ni přihrádka 02, 22502 Praha 025 '{'.?,~~JTOTO ROZHODNUTI NABYLO PRAvNI i".)'~("i: 22 Lt.24:)" ij;';'~ MOCI dne -. ~::~~.~.~~:~.~~;.~I:~~

Více

Kat.č. Skupina č. Plemeno Pohlaví Třída Jméno Chov. stanice Číslo zápisu Datum nar. Otec Matka Chovatel Majitel Ulice Město Psč Den vystavení

Kat.č. Skupina č. Plemeno Pohlaví Třída Jméno Chov. stanice Číslo zápisu Datum nar. Otec Matka Chovatel Majitel Ulice Město Psč Den vystavení Kat.č. Skupina č. Plemeno Pohlaví Třída Jméno Chov. stanice Číslo zápisu Datum nar. Otec Matka Chovatel Majitel Ulice Město Psč Den vystavení Výsledek Závěrečné soutěže 1 10 Irský vlkodav pes Třída mladých

Více

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Seznam držitelů licencí, udělených pro pod nikání v energetických odvětvích, vydané licence ke dni 2 8.1 1.2 0 1 1

Seznam držitelů licencí, udělených pro pod nikání v energetických odvětvích, vydané licence ke dni 2 8.1 1.2 0 1 1 Seznam držitelů licencí, udělených pro pod nikání v energetických odvětvích, vydané ke dni 2 8.1 1.2 0 1 1 Seznam držitelů licencí, udělených pro podnikání v výroba elektřiny", vydané ke dni 28.11.2011

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz LIGA BUDOUCÍCH MISTRů 16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Nadpis Řekli o McDonald s kapitoly Cupu Vážení sportovní přátelé, Vážení příznivci McDonald

Více

Přehled krytí od 01.01.2011 do 31.12.2011 (po psu)

Přehled krytí od 01.01.2011 do 31.12.2011 (po psu) Přehled krytí od 01.01.2011 do 31.12.2011 (po psu) Pro psy zapůjčené ze zahraničí musí být použity krycí listy ze země původu. V přehledu krytí jsou uvedeny pouze údaje doložené plemenné knize nejpozději

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa prioritni osa oblast podpory ID název žadatele 1 1.1 1612488 Kanalizace a voda Křivoklátsko, dobrovolný svazek obcí 1 1.1 1288601 TEPVOS, spol. s r.o. 4 4.2 40304 DIAMO, státní podnik 1 1.1 541408 Svazek

Více

Výsledky závěrečných soutěží:

Výsledky závěrečných soutěží: Výsledky závěrečných soutěží: 116. Conny ze Šanovských polí ČLP/J/85437 85437 * 21.5.2012 tmavého (Eduard Andělský hrad - Ebony od Kněžské skály) chov.: URBAN Michal maj.: URBAN Michal, Šanov 34, 270 31

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 120 21 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, POB 12 telefon: +420 221 507 900 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V

Více

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2011

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2011 Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2011 I. OBECNÉ ZÁSADY Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami,

Více

43380123 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 43776752 Základní škola slaný, Rabasova 821, okres Kladno 44225997 ZŠ Chlumec 44553226 ZŠ Mírová

43380123 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 43776752 Základní škola slaný, Rabasova 821, okres Kladno 44225997 ZŠ Chlumec 44553226 ZŠ Mírová IČO název školy 00082627 Střední škola, obchodu, řemesel, služeb a Základní škola v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 00401081 Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106 00473944 Integrovaná střední

Více

Název Ulice Místo PSČ REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ ALBRECHTICE N VLTAVOU 88 ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 398 16 HOSTINEC U ŘEŘÁBKŮ JEHNĚDNO 9 ALBRECHTICE NAD

Název Ulice Místo PSČ REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ ALBRECHTICE N VLTAVOU 88 ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 398 16 HOSTINEC U ŘEŘÁBKŮ JEHNĚDNO 9 ALBRECHTICE NAD Název Ulice Místo PSČ REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ ALBRECHTICE N VLTAVOU 88 ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 398 16 HOSTINEC U ŘEŘÁBKŮ JEHNĚDNO 9 ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - JEHNĚDNO 397 01 ATC ANÍN ANNÍN 1 ANNÍN 342 01 RESTAURACE

Více

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002094 TABÁK-Petřiny Na Petřinách /MHD Větrník/ Praha 6-Břevnov 162 00 6000002161 TABÁK Opatovská /Bohúňova-kruh.objezd/ Praha 4-Chodov

Více

Reno-Tech.cz, s.r.o.

Reno-Tech.cz, s.r.o. Reno-Tech.cz, s.r.o. Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž

Více

XVIII. roãník ãíslo 4 5. 3. 25. 3. 2010

XVIII. roãník ãíslo 4 5. 3. 25. 3. 2010 XVIII. roãník ãíslo 4 5. 3. 25. 3. 2010 Utajen Tjark Nagel Poněkud překotně a na poslední chvíli bylo 26. února oznámeno, že od čtvrtka 4. března bude ve středisku ve Svinčicích zahájena spolupráce s Tjerk

Více

Abecední seznam železničních stanic

Abecední seznam železničních stanic Abecední seznam železničních stanic A Beroun-Závodí Bohuslavice nad Metují zastávka Adamov Běrunice Bohuslavice nad Úpou Adamov zastávka Běšiny Bohuslavice nad Vláří Adršpach Bezdědovice Bohuslavice u

Více