Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012"

Transkript

1 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012 CS

2 Obsah 1. ÚVOD Metodika Hodnocení koní Hodnocení plemenných hřebců Statistika Abecední seznam koní startujících v roce Abecední seznam plemenných knih Abecední seznam koní startujících ve spřežení v roce Žebříčky nejlepších koní startujících v roce A.1. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 6 startů) A.2. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce čtyřletí (min.6 startů) A.3. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) A.4. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce šestiletí (min.6 startů) B.1. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce 2012 (min. 6 startů) B.2. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) B.3. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce šestiletí (min. 6 startů) C.1. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce 2012 (min. 3 starty) C.2. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce pětiletí (min. 3 starty) C.3. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce šestiletí (min. 3 starty) D.1. Kriterium mladých koní - skoky - hřebci - přehled vítězů finále D.2. Kriterium mladých koní - skoky - klisny - přehled vítězek finále D.3. Kriterium mladých koní drezura - přehled vítězů finále D.4. Kriterium mladých koní ve všestrannosti - přehled vítězů finále Vyhodnocení plemenných hřebců je uvedeno formou žebříčků dle ASH a IRSH (viz metodika) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(s) ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 10 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASHs ve skokových soutěžích v roce 2012 (7-9 potomků) Přehled plemeníků s jejich potomky startujícími ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 5 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(st) ve skokových soutěžích za období (min. 10 potomků) a. Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(st) ve skokových soutěžích za období (7-9 potomků) Žebříček plemeníků dle IRSH ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 10 potomků) Žebříček plemeníků dle IRSH ve skokových soutěžích v letech (min. 10 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(s) v drezurních soutěžích v roce 2012 (min. 7 potomků) Žebříček plemeníků dle IRSH v drezurních soutěžích v letech (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(s) v drezurních soutěžích za období (min. 10 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH(s) v soutěžích všestrannosti za období (min. 5 potomků) Žebříček otců matekdle ASH(s) ve skokových soutěžích v roce 2012 (min. 7 potomků) Žebříček otců matek dle ASH(st) ve skokových soutěžích v období (min. 10 potomků)...290

3 3 1. ÚVOD Ročenka obsahuje vybrané výsledky kontroly dědičnosti plemenných hřebců za rok 2012 a dle disciplin za období, které je srovnatelné. Změny v soutěžích ( např. zavedení hvězdiček ve skokových ) značně zkomplikovaly výpočty a prakticky znemožnily dlouhodobá hodnocení plemeníků, která jsou na rozdíl od ročních objektivnější. Upozorňujeme Vás, že výsledky zpracovávané v této ročence jsou výsledky pouze z klasických soutěží, které lze využít pro výpočet kontroly dědičnosti. Žebříčky koní, které jsou uveřejněny, jsou pouze vedlejším produktem vzniklým při zpracování KD plemenných hřebců. Do seznamu startujících koní jsou zahrnuti pouze ti, kteří absolvovali minimálně 3 starty. V seznamu se nemohou objevit koně, kteří nejsou evidováni v ÚEK Slatiňany a nemají přiděleno interní číslo. Komplikované je zavedení sportujících plnokrevných koní do ÚE, neboť ta je již neeviduje (evidenci vede Jockey Club). Do ÚE je tedy hlásí ČJF, proto je důležité, aby při žádosti o licenci obdržela kopii průkazu koně. Rovněž nejsou uvedeni koně s dočasnými licencemi KY. Pokud ve zpracování postrádáte některé starty svých koní znamená to, že výsledkové listiny ČJF neobdržela, nebo byly v takovém stavu, že je nebylo možné zpracovat.

4 4 2. Metodika 2.1. Hodnocení koní Skutečný výsledek koně v soutěži, tj. ve skocích a všestrannosti v trestných bodech a v drezuře v dosažených procentech se přepočítá pomocí následujících matic na pomocné body. Podle průměru pomocných bodů na jeden start jsou řazeny žebříčky. Od roku 2008 matice pro skoky zohledňuje obtížnostní stupně dle hvězdiček. Skoky Stupeň Diskvalifikace Trestných bodů v soutěži do obtížnosti (odečítá se) pomocných bodů T** T* ST** ST* -4, ,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 S** S* -5, L** L* -6 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 ZL Z Drezura Stupeň Diskvalifikace Dosažených procent obtížnosti (odečítá se) nad do 41 pomocných bodů TT T -2 22, , ,5 10 7,5 5 2,5 1 ST ,5 11 9,5 8 6,5 5 3,5 1,5 0,5 S ,5 2,5 1,5 0,5 L ,5 1 0,5 Z ,5 2 1,5 1 0,5 Všestrannost Kód Stupeň Diskvalifikace Obtížnost Trestné body obtížnosti soutěže Odečítá se do 45 45, , , , , , nad CCI****,CIC**** 0 TT CCI***,CIC*** -1 TT CCI**,CIC**,CNC*** -1 T CCI*,CIC*,CNC** -2 S CNC* -3 L ZL -2 ZL Z -1 Z Soutěž, při které byl kůň vyloučen ze zdravotních důvodů (pokud je to ve výsledcích uvedeno), se nezapočítává jako diskvalifikace, ale pouze do počtu startů

5 Hodnocení plemenných hřebců A Absolutní sportovní hodnota (ASH) plemeníka vyjadřuje, jakou kvalitu výkonu manifestovalo jeho potomstvo. Vychází z porovnání skutečných výsledků dosažených potomstvem s nejlepším dosažitelným výsledkem. Stanovuje se na standardní hranici výkonu (obtížnostní stupeň S), tj. ASH(S), a vyšších stupních / u skoků je uvedeno rozlišení dosažené obtížnosti v hvězdičkách. Obecný výpočet : / u skokové discipliny se rozšiřuje, např. místo stupně L je zařazeno L* a L** a jim odpovídající počty startů ve jmenovateli x 1 x 2 x 3 x 4 Σ a /á + Σ b /b + Σ c /c + Σ d /d i=1 i=1 i=1 i=1 ASH = x 1 + x 2 + x 3 + x 4 a.. získaný počet pomocných bodů v obtížnostním stupni Z á.. maximální možný počet pomocných bodů x.. počet startů v obtížnostním stupni Z b.. získaný počet pomocných bodů ve stupni ZL b.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni ZL x.. počet startů ve stupni ZL c.. získaný počet pomocných bodů ve stupni L c.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni L x.. počet startů ve stupni L d.. získaný počet pomocných bodů ve stupni S d. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni S x. počet startů ve stupni S Absolutní sportovní hodnota vypočítaná na základě výsledků do obtížnostního stupně ST včetně, je základní a používá se pro vzájemné porovnání plemeníků. Je zpracována pro jednotlivé disciplíny samostatně. Absolutní sportovní hodnota dosahuje hodnot od 0,00 do 1,00: ASH HODNOCENÍ PLEMENÍKA 0,70 a vyšší vynikající 0,60 0,69 velmi dobrý 0,50 0,59 dobrý 0,40 0,49 podprůměrný do 0,39 špatný B Index relativní sportovní hodnoty (IRSH) vyjadřuje, jaké úspěšnosti dosahují potomci plemeníka ve srovnání s celou populací sportovních koní. průměr pomocných bodů potomků plemeníka na 1 start Index RSH = průměr pomocných bodů celé populace na 1 start kde: RSH > 100 plemeník produkuje nadprůměrné potomstvo

6 3. Statistika 6 V roce 2012 startovalo koní, kteří absolvovali startů. Ve skokových soutěžích startovalo koní, v drezurních 984 koní, ve všestrannosti 416 koní a spřežení 159 koní (započítáni i rezervní). Bylo zařazeno 1678 nových koní. Celkem bylo zpracováno soutěží, z toho skokových, 746 drezurních, 202 všestrannosti a 53 spřežení. Přehled o počtu zpracovaných startů Z ZL L/L* L** S/S* S** ST/ST* ST** T/T* TT/T** Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení Přehled o obtížnostních stupních zpracovaných soutěží Z ZL L/L* L** S/S* S** ST/ST* ST** T/T* TT/T** Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení Přehled startujících koní podle oblasti Oblast PHA Č JČ ZČ SČ VČ JM SM KV ZL VYS Zahr. Celkem Počet koní Počet soutěží Věková struktura stáda Věk Pohlaví Hřebci Klisny Valaši Celkem Procento 4-6 let % 7-12 let % let % Starší % Celkem Procent 13,2 % 42,4 % 44,4 % 100 %

7 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2012 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2012 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří startovali minimálně 3x. Jsou zde zařazení i malí koně, kteří startovali v soutěžích pro velké koně. V samostatném seznamu jsou zařazeni koně startující v soutěžích spřežení. Znovu upozorňujeme, že v seznamu nemohou být koně, kteří nejsou evidováni v ÚEK ve Slatiňanech. Vysvětlivky: číslo koně - číslo licence jméno koně - viz Všeobecná pravidla - pod jménem koně je uveden rok narození, pohlaví, základní barva a plemeno otec - číslo a jméno hřebce otce sportovního koně (dle ÚEK) - hřebci, kteří působili v chovu pod zemským i kmenovým číslem jsou uváděni vždy jen pod jedním označením matka - pouze jménem jsou vedeny plnokrevné klisny, polokrevné klisny z bývalých šlechtitelských chovů a většinou matky importovaných koní ze zahraničních plemenných knih (dle ÚEK) - číslem a jménem, nebo výžehem a jménem jsou uvedeny klisny z hřebčínů, klisny zapsané v PK a registrované otec matky - číslo a jméno hřebce otce matky sportovního koně (dle ÚEK) klub - uveden registrovaný subjekt, za který kůň startuje DIS - disciplína, ve které kůň startuje S skok D drezura C všestrannost A spřežení (uvedeno v samostatném seznamu) PS - počet startů v sezóně 2012 evidovány jsou všechny starty v klasických soutěžích, z nichž jsme obdrželi výsledky ST - nejvyšší stupeň soutěže, ve které kůň startoval v roce 2012 PPB - průměr pomocných bodů na jeden start - pomocné body jsou stanoveny na základě skutečného výsledku v soutěži s přihlédnutím k obtížnosti soutěže (nepočítá se u soutěží spřežení) Abecední seznam plemenných knih Jsou použity zkratky FEI, používané v mezinárodních pasech 7 A.E.S. A1/2 AA ACH APPAL. H. AUTWB BADWü BAVAR BRAND BUDJ BWP CS CT DWB FJORD angloevropská PK anglický polokrevník angloarab achhaltekinský k. appaloosa rakouský tepl. baden-württemberská PK bavorský teplokrevník brandenburský k. buďonovský k. belgický teplokrevník slovenský teplokrevník český teplokrevník dánský tepl. fjordský k FRIS FSL FUR FWB HANN HESSEN HFLG HOLST HUN CH ISH KLADR KNHS KWPN LAT fríský k. lucemburská PK furioso finský t. hannoverský k. hessenský k. hafling holštýnský k. maďarský teplokrevník švýcarský tepl. irský spotovní k. starokladrubský k. holandský sportovní k. královská holandská PK lotyšský tepl. LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE lipický k. litevský tepl. meklenburský k. malopolský k. moravský teplokrevník holandský jezdecký a pony norský tepl. sportovní k.nový Zeland oldenburský k. arabský plnokrevník arabský k. paint šlonský k. pony andaluský k. RHEIN RUS SACHS SANH SBS SF SHAG SHBGB SI SP SSH SWB TB THU TRAK rýnský tepl. ruský jezdecký k. saský tepl. sachsen-anhalt Belgický sportovní kůň Francouzský jezdecký k. Shagya-arab britský sportovní kůň italský jezdecký k. polský ušl.polokrevník skotský sportovní k. švédský tepl. anglický plnokrevník durynský tepl. trakénský k. TROT UKR UNKN VLP WB WELSH WESTF WPB X ZANG ZFDP ZWEIB klusák ukrajinský jezdecký k. neznámý původ velkopolský k. kůň v teplokrevném typu welsh pony westfálský k. welsh part-bred kříženec PK Zangersheide německý tepl. Rheinland-Pfalz-Saar

8 8 F4513 A OK Favoritas, Padiela, Jimtown S 16 L** 4, ,val., Hd., KWPN Sportovní stáj Málek, Boháňka F4121 AARON 3 Querlybet Hero, Sarina, Haarlem S 22 L** 4, ,val., Hd., KWPN Jezdecká stáj Charvatce, Louny B4269 AB Odermus R, Jalisca O, 5044 Quidam de Revel S 16 S** 4, ,val., tm. Hd., KWPN JK Všetice, Netvořice F3862 ABC CATARO Wepol Caribik, Loreen, Ramiro Z S 10 S** 6, ,val., š. Běl., HOLST JK Bella Notte, o.s., Chýně G3607 ABIGAIL Porter, 65/150 Atlanta, 329 Ramiro - 47 s.v. S 22 L** 4, ,kl., Hd., CT JK Tricky Přibice H4617 ACCRA 2839 Furioso XXI-24, SM3627 Koketa, 75 Quoniam S 5 ZL 3, ,kl., Isab., CT JK Cento Bruzovice C1785 ACOBADA Acobat II, Nessy II, Exorbitant S 12 ST** 5, ,kl., tm. Běl., HOLST JS Ohrazenice, Volenice A1953 ACOBATA-T Quite Capitol, Acobate-T, Acobat II S 7 S** 5, ,kl., Běl., HOLST JK Tarpan, Odolena Voda F3768 ACOLA Karsit Acobat II, Karina XVI, Lasino S 27 S** 6, ,kl., Hd., HOLST Stáj Karsit, Jaroměř A2188 ACOLIDO Acodetto, N-Calida, 5065 Calido I S 31 ST** 4, ,val., Ryz., HOLST JK Artemis, Zdice A2312 ACONDA-T 1196 Con Cosmos, Acobate-T, Acobat II S 15 L** 4, ,kl., Ryz., HOLST JK Opava-Kateřinky A0710 ACOR 440 Ascot s.v., Č 1432 Corvona, Corvet S 24 L** 4, ,val., Ryz., CT Equipark o.p.s, Most H4133 ACORADIA-MX 969 Corrado II, Acordia, 5062 Acord II S 21 S** 5, ,kl., Hd., CS Jezdecký klub Minx Equestrian Team, Olomouc-Holice V0613 ACORD-E Acord II, Carmen C, Contender S 7 L** 2, ,val., Hd., HANN Sportovní stáj FCC, Kolín B3914 ACORDEON -, 9/323 Waikiki-T, 521 Libertus S 26 S** 4, ,val., Hd., WB Stáj Dita Opalice H3280 ACTION BOY Hankalo (GER), Alaska Dancer (IRE), Topanoora (IRE) C 7 T 16, ,val., Hd., TB Sportovní Stáj Vrtkovi, Šumperk A1817 ACTION S PRIDE Z Action Hero, Gute Folia, Calando I S 22 T** 7, ,kl., Hd., ZANG JK RIMEX, Karviná-Mizerov H3177 ADAM 4 -, VČ1662 Katka (Kalka-47), 840 Kajmak-37 S 20 ST** 7, ,val., Ryz., WB JK Gladiš, Praha 5 D1870 ADÉLA - S 235 Dietward - 7, 45/284 Amadea, 267 Amadeus S 24 T** 8, ,kl., Hd., CT Petr Dohnal, Všeruby F1784 ADEPTUS - K 2442 Anno (GER), 2 Diktant, 5 Diktant D 12 L 1, ,val., Hd., CT Stáj Forte, Svárov, Kladno F3363 ADIŽE Przedswit XVI - 64, VČ1127 Adriana, 23 Varin lipský S 13 S** 4, ,kl., Hd., CT Stáj Slušný, Litomyšl-Město F3229 ADLON 58 Acord II, Larsa, Capitano S 6 ST** 5, ,hr., Hd., HOLST Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1

9 9 B2816 ADMIRAL Fallada žihelský, 26/379 Aljaška, 56 Diktant - 17 S 8 ZL 2, ,val., črv. Běl., CT TJ Slavia Ptice, Úhonice F3499 ADMIRÁL Dietward - 23, Petarda-K, 90 Przedswit X - 68 s.v. S 7 L** 3, ,hr., Ryz., CT JK Victoria Bříšťany E1920 ADORE HS Poor Boy, -, Lennon S 25 S** 4, ,kl., Běl., KWPN Jezdecké stáje FRESTA Brno-Holásky A1871 ADRIA Atlas, Naďa, 153 Libero S 14 S** 4, ,kl., tm. Hd., CS TJ Žižka Praha, Praha 6 G2315 ADRIANA Adriano - 1, 61/501 Dona, 2418 Dietward - 4 S 9 L** 4, ,kl., Hd., CT JK Chotěbuz, o.s. F3426 ADRIANA Adriano Bílý, Ajda, 2139 Quoniam hoštický S 4 L* 4, ,kl., tm. Hd., CT Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno, Smidary A1607 ADRIAS 2627 Topas - 23 (Démon), Adriana (Dw - 48), 2360 Dietward II S 12 S** 5, ,hr., Hd., CS Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc E2105 ADULAR Al Campo, 3/188 Prérie, 424 Merian S 4 ZL 1, ,val., tm. Hd., CT Sportovní stáj Chýle, Zákupy H4280 ADUNKA 2800 Carlos, 61/457 Aduna, 2419 Adriano - 1 S 3 ZL 2, ,kl., Hd., CT Stáj Newport, Dolní Domaslavice D1969 ADVENTURE 296 Almhirt chlumecký, 40/43 Delegace, 102 Div - 56 S 31 L** 4, ,val., č. Hd., CT Jezdecký klub Jiřičná, Sušice B4542 ADVENTURE 1 Babouche VH Gehucht Z, Helena, Legaat S 33 S** 4, ,val., Ryz., KWPN Jezdecký klub Adam, o.s., Praha 12 Modřany V0649 AFÉRA 1016 Quirado, 16/204 Ambra, 295 Amoural C 8 S 12, ,kl., Hd., CS JK Humpolec, Humpolec D 2 L 1,00 S 14 L** 3,64 G2728 AFRAM 2419 Adriano - 1, 49/138 Harleta, 2125 Sahib - 5 S 3 S** 3, ,val., sv. Hd., CT JK Šilheřovice, o.s., Šilheřovice F3786 AFRODITA Amarillo, 45/305 Fauna-K, 5002 Futuro D 2 L 1, ,kl., Hd., CT JK Mira o.s., Hnanice S 24 S* 1,98 F3850 AFRODITA Atlas, Sága (Quoniam IV), 2421 Quoniam II S 5 Z 3, ,kl., sm. Běl., CS JK Hřebčín Suchá, Litomyšl C2263 AGANO Matterhorn, Rirania, Ircolando D 2 S 4, ,val., Hd., KWPN Koně Vondrov-JTJ HHC, Hluboká n.vltavou S 21 S** 6,52 F3206 AGÁTA Lombard, Adriana (Dw - 48), 2360 Dietward II S 22 T* 7, ,kl., Hd., CT JK Hřebčín Suchá, Litomyšl A2344 AGÁTA 2 Nekton, Libelle VII, Ritual S 14 ZL 2, ,kl., tm. Hd., HOLST JK jezdecké společnosti Ctěnice, Praha 9 B4924 AGATHA-CHRISTY Accardi, Winde d Eros, Eros Platiere S 19 S** 5, ,kl., Hd., ZANG JK Všetice, Netvořice G3180 AGIP-OLD 2748 Gottward Rašín, 70/666 Anny-Old, 2558 Dietward - 86 C 1 Z 8, ,val., Ryz., CT JK Sant Aventin, Brno D 3 S 2,17 S 19 S** 4,71 A1760 AGIRA Mir Sada (FR), Alaska Dancer (IRE), Topanoora (IRE) D 7 L 0, ,kl., Hd., TB Jezdecká stáj Statenice, o.s. S 1 Z 4,00

10 10 H4457 AGNES-Z 814 Catango Z, 72/867 Hafera, 511 Rosario S 6 ZL 3, ,kl., Ryz., CT JK Zubří, Zubří K0410 AHA Alcatraz, Inge, Candyboy S 20 L** 3, ,val., Hd., Bohuslav Novohradský, Klášterec nad Ohří H3310 AHORN 2817 All My Dreams, 67/393 Rulička, 2640 Radegast S 23 L** 3, ,hr., Hd., CT Stáj Cornet, Staňkov A1426 AHORN-T Ahorn Z, Raphaela-T, 5083 Raphael S 11 T** 9, ,val., Ryz., CT JS Opatrný Hořovice o.s. A2504 AIDA 1 Celano, Hosjida, Ahorn S 23 ZL 2, ,kl., Hd., KWPN Equine-Hoffmeister o.s., Kněževes E1291 AIR LADY 704 Amio, 38/29 Diana, 270 Diktant slatiňanský s.v. D 1 Z 0, ,kl., Hd., CT JK Větrný Ranč Rychnov, Děčín XXVII S 14 ZL 1,79 B4799 AJAX Tolan R, Eldora, Formateur 1360SGLDT S 17 L** 2, ,val., tm. Hd., KWPN JS Opatrný Hořovice o.s., Hořovice F2887 AKIM Lopez, VČ1133 Astrid, 2185 Obvod D 13 ST 5, ,val., Ryz., CT JK Bohuslavice nad Metují B4077 AKIM Atlas, Grappa (Lopez-8), 2516 Lopez S 10 L** 0, ,val., Ryz., CS JS Opatrný Hořovice o.s., Hořovice V0674 AKIM Caesar, 16/118 Alma, 172 Alarm III - 82 S 4 L* 3, ,val., Ryz., CT Jezdecká Stáj Granus, Měřín A1623 AKIMA II Alligator Fontaine, 45/29 Akima, 2124 Duellano - 10 S 12 L** 4, ,kl., Ryz., WB Sportovní stáj Černuc, Černuc H4507 AKIRA 387 Arras, 73/461 Aktivia, 820 Aktiv S 14 ZL 2, ,kl., Hd., CS JK Hřebčín Amona, Bolatice D2232 AKITA 788 Acros, 32/85 Nikita-H, 705 Lino J S 14 S** 4, ,kl., Hd., CS Sportovní jezdecký klub Hostouň L0297 AKT Amon s.v., 73/199 Montana, 454 Boruschkin D 4 S 2, ,val., Ryz., CS Jezdecká stáj Galatík Těšánky, Zdounky A1604 AKTÉR 820 Aktiv, Vítězná, 66 Lincoln S 24 L** 1, ,val., č. Hd., CS JK Delta, Ondřejov F4003 AKTIE Levisto, Jennifer, Ritual S 23 S** 5, ,kl., Hd., HOLST JO La-Boheme Zduchovice F4664 AKTUEL II Drosselbart, Asti, 5001 Aktuell S 4 ZL 2, ,val., tm. Hd., BRAND JK BENFOUR, Myštěves H4102 AL CAMBERO Acorado I, Fama, 5049 Voltaire S 11 ST** 7, ,hr., Hd., HANN Stáj Mustang s.r.o., Lučina B4152 AL CAPONE Alcatraz, Modell, 1686 Kemál-36 S 16 S** 5, ,val., Hd., HUN JK Mělník H4510 AL GRANA 2920 Al Campo, 66/208 Charisma, 2805 Le Patron S 15 ZL 4, ,kl., č. Hd., CT STÁJ ZWINGER, Frenštát p/radhoštěm H4441 AL GRIF 2920 Al Campo, 50/578 Grafin, 2706 Graf Czech S 4 ZL 3, ,val., Hd., CT Stáj Mustang s.r.o., Lučina A2443 AL MACHO Acorado I, Lapirata, Grundyman S 23 ST** 4, ,val., Ryz., HOLST JK Dance and Jump, Praha 7

11 11 D2555 AL PACINO Ad hoc, Dawina, Dialekt D 13 S 1, ,val., Ryz., WESTF Sportovní klub Viktoria - Tic, o.s., Nezvěstice S 1 L* 3,50 H4621 AL PERS 2920 Al Campo, 65/801 Larnaka, 2805 Le Patron S 7 Z 2, ,hr., č. Hd., CT Stáj Mustang s.r.o., Lučina A1247 ALABAMA Lombard, Arterie (Amon-41), 2306 Amon s.v. S 12 S** 5, ,kl., Hd., CT Jezdecký klub Ptýrov,o.s., Mnichovo Hradiště K0100 ALABAMA Atlas, Úvrať (Q V - 13), 2221 Quoniam II (Quido) S 6 S* 5, ,kl., Hd., CS Jezdecký klub Mariánské Lázně H3379 ALABASTER R Fair Play Coudreau, Araska-Agatha, Azur S 3 ZL 3, ,val., groš.běl., SP JK Chotěbuz, o.s., Chotěbuz H3234 ALAN Amon s.v., SM3111 Leandra, 2227 Admetos D 6 L 1, ,val., Ryz., CS JEZDECKÝ KLUB MERKO, Háj ve Slezsku-Lhota S 2 ZL 2,50 B4735 ALASCO Casco, Chellane Z, Chellano Z S 28 ST** 5, ,val., Běl., KWPN JK Komárno - Nymburk A1033 ALBA Sultán (SK), Amazonka, 3225 Koheilan I-CZ s.v. S 5 ZL 4, ,kl., sm. Běl., OR1/1 JO Kněžmost D1562 ALBAN - K 2702 Lombard, Alba (Dietward - 9), 2360 Dietward II S 6 S** 7, ,hr., Hd., CT Jezdecká spol. Kočík, Stružná F3127 ALBERTA Landos, Furioso XLVIII, 1 Furioso XXXVIII - 36 S 4 L** 5, ,kl., sv. Hd., CT Hřebčín Suchá, Rudolf Skřivan, Litomyšl H1683 ALBION -, SM2204 Albena, 33 Blatec dubský D 3 L 1, ,val., Ryz., CT SK Starý Mlýn Opava - Kylešovice S 1 Z 0,00 V0478 ALBORG Beccari (USA), Autumn (FR), Rainbow Quest (USA) C 3 L 4, ,hr., Ryz., TB JK Cavalier Rynárec B4567 ALCANTUS 2 Alcazaro, Mandy, 5038 Cantus S 14 S** 3, ,val., Hd., BADWü JS Opatrný Hořovice o.s., Hořovice A1938 ALCAPONE DE VANTA Orlando, Raisa de Vanta, Jokinal de Bornival S 28 T** 6, ,val., Hd., BWP Stáj Accom Praha, Praha 5 D2559 ALDINO 2920 Al Campo, 44/482 Ruby, 329 Ramiro - 47 s.v. S 16 ZL 3, ,val., Hd., CT Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn, Nezvěstice D2597 ALDO C Arcus, Granit, Silbersee S 8 L** 3, ,hr., črv. Běl., HOLST Dagmar Becáničová, Plzeň V0775 ALEGRA Christ, 16/334 Alina, 2642 Dukar (Duman - 5) S 3 Z 1, ,kl., Vr., CT Sportovní stáj Cholunná, o.s., Žirovnice A1746 ALECHANDRA Avanti III, Agathe, Akzent II S 33 S** 4, ,kl., Hd., CH Sp.a chov.stáje Gasstr - LS, Děčín I-Děčín B3824 ALERT Alhijaz (GB), Allez Pologne (POL), Be My Guest (USA) S 11 L** 4, ,val., Ryz., TB TJ Slavia Ptice, Úhonice H4147 ALESSIO 918 Alois, VČ1785 Čánka, 207 Garut 10 S 3 L* 5, ,hr., Ryz., CT TJ JO Horymas, Horní Město F3219 ALEX Mineral s.v., 46/194 Almona, 333 Almhirt týnský s.v. C 2 S 15, ,val., Ryz., CT Jezdecký klub MHF, Nechanice S 4 ZL 4,25 H3485 ALEX 5 Acorado I, Gipsy Girl, Graf Grannus S 26 ST** 4, ,hr., Ryz., HANN STÁJ ZWINGER, Frenštát p/radhoštěm

12 12 L0269 ALEX 6 původ neznámý D 15 L 1, ,val., tm. Hd., UNKN JS JOSPO, Traplice G3637 ALEX All My Dreams, 67/269 Gradace, 2640 Radegast S 6 ZL 4, ,val., Ryz., CT EST Perná, Perná H3408 ALEXANDER Out-Break, Topsy, Top Navajo C 2 Z 8, ,val., Hd., PONY Stáj Derby o.s., Olomouc-Hejčín D 5 Z 1,00 H3182 ALEXIS B 2782 Ballast s.v., 65/150 Atlanta, 329 Ramiro - 47 s.v. S 27 L** 3, ,kl., Hd., CT Equicentrum s.r.o., Ostrava-Hrabová B4379 ALEXIS Amio, 3/188 Prérie, 424 Merian S 4 Z 2, ,kl., Ryz., CT JK Vacek, Bělá pod Bezdězem K0122 ALEXIS-H 817 Atlas, ZČ958 Sáva, 50 Servátor - 53 S 17 S** 5, ,kl., sm. Běl., CS TJ JO Cheb - Háje F4349 ALIBABA 2877 Corelli, 4/312 Aliance, 363 Assisi del Santo (FR) C 4 L 8, ,val., Běl., CT JK Doudleby nad Orlicí S 2 ZL 3,50 F3259 ALICE 3 Aquilino, Inschira, Ibikus D 8 S 5, ,kl., Hd., OLDBG JK Stáj Adam, Deštné v Orlických horách A2370 ALIEN Gss Secondara XXXV, Aldaba - 69, 286 Gss Amadeus XXX D 6 L 1, ,kl., Hd., KLADR JK Black Fox, Masečín V0163 ALINA Dukar (Duman - 5) s.v., 16/175Farah, 291 Diktant písecký S 4 Z 2, ,kl., Ryz., CT Sportovní stáj Cholunná, o.s., Žirovnice H3758 ALIZE 434 Veneur du Luc, Ari Jane, 321 Harlow (USA) S 4 Z 3, ,kl., tm. Hd., CT Jezdecký klub Valašsko, Prostřední Bečva B4535 ALL MY HOPE 2817 All My Dreams, 57/403 Fleur, 2516 Lopez S 23 S** 3, ,val., Ryz., CT Sportovní stáj Lány-Vašírov,o.s., Nové Strašecí H2929 ALLEGRA Arras, 73/152 Baronka, 2608 Bourbon s.v. S 10 L** 3, ,kl., Ryz., CS JK Tandem, Dubenec G3358 ALLERT Z Artos Z, Pomona V/H Sparrenhof, Laudanum S 9 L** 3, ,kl., Běl., ZANG TJ JK Trojanovice, Frenštát p/radhoštěm G2996 ALLEZ-Y DE LIEBRI Skippy II, Sissi de la Cour, Major de la Cour W S 23 ST** 5, ,val., Hd., BWP SS Starkon Nová Říše A2107 ALLITAIR Solitair, Pride, IDS D 27 S 3, ,val., tm. Hd., KWPN JS Picadero, Koleč 36 A2164 ALLO ALLO Padinus, Izabelle, Jasper S 26 S** 6, ,val., Hd., KWPN Audit Sulice, Praha 4 H4518 ALLTERA RVP 2817 All My Dreams, Arterie (Amon-41), 2306 Amon s.v. S 10 ZL 3, ,kl., Hd., CT Jezdecká stáj RVP Bruzovičky, Sedliště D2000 ALLY Vals, 67/51 Ajka, 2421 Quoniam II S 13 S** 5, ,kl., Ryz., CT Diana Bohemia s.r.o., Staré Sedliště B3193 ALMA Veneur du Luc s.v., Č1619 Ata, 121 Furioso XLVIII - 48 S 14 L** 3, ,kl., Hd., CT T.J.Sokol-Jízdárna Kladno G3768 ALMAR 2 Lux Z, Kastrade, Burggraaf S 29 S** 4, ,val., Hd., KWPN Sportovní stáj Kentaur, Prostějov G3398 ALNAKI Alwuhush (USA), Albatra (GER), Dixieland (POL) C 6 TT 15, ,val., Ryz., TB JK Mikulov D 1 S 3,50 S 5 S* 3,40

13 13 B5007 ALONSO 1 Aljano, Odesska, Lothringer D 2 L 2, ,val., Hd., HOLST Stáj Forte, Svárov, Kladno S 3 S** 5,67 A2186 ALPACINO Cassini II, Porina, Alcatraz S 28 S** 4, ,hr., Hd., HOLST JK Artemis, Zdice F3501 ALTAJ Przedswit XVI - 64, 1/383 Komtesa, 290 Walzerkönig D 11 S 1, ,hr., Ryz., CT JK Taur Brno, Bílovice nad Svitavou E1762 ALUCA 434 Veneur du Luc, 73/351 Amélie, 2306 Amon s.v. S 10 ZL 3, ,kl., Ryz., CS Jezdecká společnost Javorník, Český Dub D2568 ALUVERA Sheraton, Hulana, Larome S 7 S** 6, ,kl., tm. Hd., KWPN Jezdecký klub Tachov B3711 ALVIN 855 Palisco, 1/420 Záře, 329 Ramiro - 47 s.v. S 12 L** 4, ,val., sv. Hd., CT JK Dolany, Kolín C2050 AMALFI 923 Amarillo, 24/239 Sayonara, 256 Kordon Dusina - 2 S 18 S** 4, ,val., Hd., CT JK Equiteam Kaiser, Vodňany I V0723 AMÁLKA Calypso, 59/680 Aranka, 459 Grewot s.v. S 5 ZL 1, ,kl., Hd., CT Stáj Malkovská, Dačice C1367 AMALTEA 629 Fetyš, 18/71 Riana, 2421 Quoniam II S 6 ZL 3, ,kl., tm. š. Běl., CT Stáj Newport, Dolní Domaslavice A2282 AMANDA Carducci, 5/323 Allegra, 250 Burbon S 7 L* 3, ,kl., sv. Ryz., CT JK Triga Odolena Voda H4634 AMANITA 1072 Lordano, Amareta, Amaretto D II S 8 ZL 3, ,kl., Hd., CS JK Olza, Petrovice u Karviné B4630 AMAR Amarillo, SM2827 Ferina, 2222 Quoniam II S 20 L** 2, ,val., Hd., CT Stáj Krčmářová,o.s., Mělník C2318 AMAR M 995 Amicello, 17/509 Dajána, 235 Dietward - 7 S 7 S** 4, ,val., Hd., CT TJ Sokol hřebčinec Písek H3238 AMARIS 2306 Amon s.v., 73/200 Marquisa, 2517 Quoniam II-238 s.v. D 10 L 1, ,val., Ryz., CS TJ JO Horymas, Horní Město V0503 AMARYLKA 923 Amarillo, Třezalka, 369 Burslem (IRE) S 18 L** 4, ,kl., Hd., CT JK Apanači, o.s., Dešná H3994 AMAWANIKI OT Calvados, Mawaniki, Burggraaf S 42 S** 3, ,kl., Hd., KWPN JK Stáj Supreme o.s., Ludgeřovice E1485 AMAZONIE-LS 2779 Autonom s.v., 67/466 Linda, 2666 Porter S 11 ZL 3, ,kl., Hd., CT HiT Flora, Děčín 31 B4929 AMBER 2919 Satisfaction II, 1/483 Adéla, 329 Ramiro - 47 s.v. S 7 ZL 3, ,kl., Ryz., CT JK Equistyle o.s., Tochovice H4186 AMELY SL 817 Atlas, Lady, Lacapo S 47 ST** 8, ,kl., sm. Běl., CS JK Chotěbuz, o.s. G1709 AMICUS-K 2442 Anno (GER), 180 Mykonos, 190 Mykonos D 7 S 1, ,val., Ryz., CT Sportovní jezdecký klub Roudnička Hradec Králové V0550 AMIGO Silvio II, 41/921 Asta, 440 Ascot S 5 ZL 2, ,val., Hd., CS JK Vystrkov D1627 AMON 4 -, Luna, - S 5 Z 2, ,val., Hd., WB JK Krásná

14 14 F2589 AMONAR 2512 Dara Monarch (GB), Arcola, 2407 Amyndas (IRE) C 4 T 17, ,val., tm. Hd., TB JK Betty, Libkova Voda A1887 AMOR Anno (GER), VČ1678 P XVI (Lusy), 90 Przedswit X - 68 s.v. S 9 ZL 1, ,val., Ryz., CT JK Koloděje, Praha 9 G1701 AMOR Mykonos - 10, 59/300Arina, 2406 Artist S 4 Z 3, ,val., Hd., CT Equicentrum s.r.o., Ostrava-Hrabová H1958 AMOR Quoniam II-238 s.v., Amona, 2306 Amon s.v. S 3 L** 5, ,hr., Hd., CT JK Kočendovec Bohumín o.s. B4330 AMORKUS Indoctro, Damorka, Vindicator S 33 S** 5, ,val., tm. Hd., KWPN JS Opatrný Hořovice o.s. H3475 AMOS Amarcord, VČ1662 Katka (Kalka-47), 840 Kajmak-37 C 1 Z 0, ,val., Ryz., CT JK Gladiš, Praha 5 S 12 S** 4,08 B2938 AMPERE Angard (DE), Andante IV, Gunnar D 18 TT 15, ,val., Hd., TRAK JK Bandolero Těchařovice, l F4273 AMSTRONG DE LUX 718 Mineral, 57/491 Arnika, 2597 Liber S 5 ZL 1, ,val., Isab., CT TJ Podorlicko Letohrad K0146 AMUR 1 Abanos, Grimaldi, World Cup III D 12 L 1, ,val., tm. Ryz., BAVAR JK Starý Ples, Jaroměř 1 H3739 ANABEL 2817 All My Dreams, 67/133 Amoxa, 2306 Amon s.v. S 4 ZL 3, ,kl., Hd., CT Stáj Dorňák, Velké Karlovice B4654 ANABEL Lopez - 27, JM4420 Arabela, 2308 Diktant - 34 S 15 ZL 3, ,kl., Hd., CT Jezd.společnost Miskovice,o.s. G3980 ANABEL VAN T KATHOF Kashmir van Schuttershof, Vanessa, 5178 Concorde S 20 S** 5, ,kl., Ryz., SBS Sportovní stáj Tretera, Loukovice D1559 ANDORRA 702 Aquilas s.v., 44/482 Ruby, 329 Ramiro - 47 s.v. S 8 L** 4, ,kl., Hd., CT Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn, Nezvěstice H4428 ANDOS Tramal, Anaba, 9832 Anapolis S 7 ZL 3, ,val., Hd., SP JK Chotěbuz, o.s. G3352 ANDROMEDA Corsár, 59/300 Arina, 2406 Artist D 6 L 1, ,kl., Ryz., CS Jezdecký klub Litovel,o.s. S 31 S** 5,45 H3005 ANDY Corsár, SM3609 Ajka, 2363 Alonzo C 6 S 15, ,kl., Běl., CT JK BEKA Loučka, Loučka D 2 L 1,25 S 2 ZL 4,00 F3716 ANDY H Strojmotiv 434 Veneur du Luc, VČ1127 Adriana, 23 Varin lipský S 24 S** 4, ,val., Hd., CT JK Čermná, Kostelec nad Orlicí H4093 ANGEL V DRIENE Ovidius, Regessy, 5065 Calido I S 24 S** 4, ,kl., Běl., KWPN JK Velká Polom, o.s. D1415 ANGELIKA Quoniam pecínovský, SM2983 Aida, 2272 Duellano zvěrkovický S 4 ZL 3, ,kl., tm. Hd., CT Jezdecká stáj Prela - Nové Svržno, Hostouň D2276 ANGELINA Loutanos Orion, 18/448 Aroma, 2564 Genius - 14 S 5 ZL 3, ,kl., Hd., CT Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s., Plzeň A2387 ANGIE 2 -, Č2028 Sága, 2144 Servátor - 21 S 4 L** 2, ,kl., č. Hd., WB Jezdecký klub Jezdci.cz, Horoměřice B4547 ANGOLA 704 Amio, 31/249 Zambie, 214 Taifun D 1 Z 0, ,kl., Hd., CT Jezdecký klub FAST BIRD o.s., Dolní Břežany S 19 L* 3,55

15 15 F4657 ANJA K Strojmotiv 2901 Lancelot, 57/537 Antea, 2597 Liber S 12 ZL 3, ,kl., tm. Hd., CT JK Čermná, Kostelec nad Orlicí V0627 ANKA Azol, Ubina (Nonius IV - 12), 3229 Nonius XLIII - 83 C 3 L 11, ,kl., Hd., CT Písečný Žabák, o.s., Písečné F3503 ANKARA Dietward - 23, VČ1719 Pamela (P XVI-53), 90 Przedswit X - 68 s.v. S 24 L** 3, ,kl., Ryz., CT Hřebčín Suchá, Rudolf Skřivan, Litomyšl B2390 ANKARA en 522 Aldan, 102 Aladia (Dk I), 56 Diktant - 17 S 3 Z 1, ,kl., Hd., CT Stáj Novák - Plaňany A2062 ANKY 968 Edminton, Astorka II (Topas-30), 2386 Topas S 13 L** 4, ,kl., Hd., CS Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc E1943 ANNIE Amio, 31/384 Citadela, 292 North Star VI - 16 D 2 Z 1, ,kl., sm. Běl., CT Na Větrné hůrce, Česká Lípa S 20 S* 3,85 C2290 ANNO-05 Orame, Udette, Gran Corado S 4 ZL 2, ,val., Hd., KWPN JK Stará Boleslav A1965 ANONIEM Pennsylvania, Ilanta, 5073 Corrado I S 12 ST* 5, ,hr., sm. Běl., KWPN JK HAPAX, o.s., Postupice C2287 ANONIM 2516 Lopez, Rivalita, 232 Vortex S 8 ZL 1, ,val., Ryz., WB JO Srnín,o.s., Český Krumlov H4458 ANONYM 2779 Autonom, Girana, Bavaria Luchs S 8 ZL 3, ,val., tm. Hd., CT Sport.stáj Kubrický, Nový Jičín H3230 ANOXA Mr.Cox, 17/229 Aneta, 387 Arras S 24 S** 4, ,kl., Ryz., CS Stáj SKL Trojanovice, Frenštát p/ Radhoštěm D2376 ANTALIA Acobat II, Luna B, 5035 Carthago Z S 24 ST* 6, ,kl., tm. Hd., HOLST JK Diana Dubová Lhota, Janovice n/ Úhlavou B4459 ANTALYA Texas, Acapella, Daimler S 4 Z 3, ,kl., Vr., CS Jezdecký klub Drejčkovi, Jihlava F4502 ANTARES 1 Acorado I, 45/354 Mana, 5010 Aloube Z D 6 L 1, ,val., Hd., CS ERC Mnětice, Pardubice S 7 ZL 2,86 K0172 ANTARKTIDA 814 Catango Z, Baviera Delle Roane, Victirie S 18 ST** 6, ,kl., sm. Běl., CT Petr Švec, Praha 2-Nové Město A1534 ANTAVILLA Cossio (GB), Anglointernational (IRE), Millfontaine (IRE) D 7 L 1, ,kl., tm. Hd., TB Equus Bohemia, Kladno F3927 ANTEA I 2627 Topas - 23 (Démon), 42/268 Antea, 290 Walzerkönig S 22 S** 4, ,kl., Hd., CT JO Stáj Dvořák, Čistá B2320 ANTHÉ 206 Frühesch, 13/223 Anthea, 317 Gamar (SU) s.v. S 10 ZL 4, ,val., Hd., CT JS HORSETEAM BOHEMIA, Čáslav C2335 ANTHIKA 923 Amarillo, 15/207 Lambáda, 318 Vat S 4 L* 3, ,kl., Hd., CT JO Blaťák Mažice o.s. D1589 ANTON Diktant písecký, 48/151 Antea, 385 Zorro s.v. D 10 S 2, ,val., Ryz., CT TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, o.s. H3714 ANUBIS All My Dreams, 67/384 Festa, 2589 Cent Honorace S 4 Z 1, ,val., sv. Hd., CT JS ALDI, Frýdek-Místek B3706 ANYWAY Acord II, Heide IV, 5035 Carthago Z S 4 L* 3, ,kl., Běl., HOLST JS Nesměň o.s., Nesměň - Zásmuky

16 16 A0948 ANZIO 229 Azol, 420 Lumen (Jasná), 4161 Lumen S 11 ZL 3, ,val., Ryz., CT JO Bradáčův Dvůr, Křivoklát F3217 APAČ 1 Great Pleasure, 53/487 Astra, Jasmin D 12 L 1, ,val., Hd., CS JK Heroutice, Neveklov D2484 APACHE Tolan R, Uparie, Niveau S 18 ST** 6, ,val., Hd., KWPN Jezdecký klub Tachov D2553 APHRODITE Future, Sacramento Song, Flemmingh S 20 L** 3, ,kl., Hd., KWPN TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby A1995 APOLLO Palisco, 41/921 Asta, 440 Ascot S 8 L* 3, ,val., Hd., CS PJK Gabrielka, Praha 6 C1984 APOLLO Amati, Labell, Lucnaor S 10 S** 6, ,val., č. Hd., ZWEIB JK Hřebčín Suchá, Litomyšl A2211 APOLLO Amio, 31/442 Gamíra, 577 Rock n Roll C 1 ZL 11, ,val., sm. Běl., WB JK Iros Praha, Řisuty S 3 L* 2,17 C2433 APOLLO 6 Indoctro, Ursela, Marlon S 29 ST** 6, ,val., Hd., KWPN JK prof.m.hrabánkové, Týn nad Vltavou K0378 APOLLON CEDRIK Downland Goldflake, 32/145 B.Bittersweet, Lechlade Sc.Pimpernel D 4 Z 0, ,hr., Ryz., WELSH JK Sever Brno E2102 APRIL 2 Jisse 433, Erna van de Albert Hoeve, Anne 340 D 8 L 1, ,kl., Vr., FRIS JK Vojnínský mlýn, Šestajovice A1667 APROPOS Antaeus, Donna Akzenta, Donnerhall D 21 T 13, ,val., Vr., HANN Dressage Academy o.s., Praha 2-Nové Město C1713 AQUELA 321 Harlow (USA), 54/317 Alveta, 2404 Kornett - 13 S 3 ZL 1, ,kl., Hd., CT JK Kavalo Tábor A1989 AQUITO Padinus, Orissa, 5049 Voltaire S 28 S** 6, ,val., Hd., KWPN Audit Sulice, Praha 4 B3263 ARAGON 2 Araconit, Panama, Pikant S 37 T** 8, ,val., Hd., BADWü Bohuslav Novohradský, Klášterec nad Ohří H4272 ARAMIS A 387 Arras, 73/348 Amona II, 2306 Amon s.v. S 15 L* 2, ,val., Hd., CS JK Hřebčín Amona, Bolatice H3454 ARAMIS Autonom s.v., 65/205 Princezna, 2592 North Star VIII - 70 S 16 L** 4, ,val., Hd., CT Zámecká jízdárna Tomáš Míček, Jeseník n/ Odrou H4034 ARAMIS II 387 Arras, 73/348 Amona II, 2306 Amon s.v. S 15 S** 4, ,hr., Ryz., CS JK Hřebčín Amona, Bolatice H3591 ARAMONA 387 Arras, 73/348 Amona II, 2306 Amon s.v. S 22 S** 4, ,kl., Běl., CS JK Hřebčín Amona, Bolatice V0463 ARANKA Grewot s.v., 15/211 Xena, 75 Quoniam S 7 L* 4, ,kl., Hd., CT Stáj Malkovská, Dačice C2229 ARANKA Aldan, Lady Belle, Beldale Flutter (USA) S 23 S* 4, ,kl., tm. Hd., CT JK Konopiště, Vlachovo Březí D2403 ARASH Z DASKONU 2454 Topas - 8, Kuhailan Urkub I - 31 (Arabka), 5148 KU - 21 S 8 L** 3, ,val., Hd., CT Sportovní stáj Koně Pernarec A1803 ARCA 913 Catrick, 73/113 Arieta, 2623 Lombard - 3 (Agent) S 12 L** 4, ,kl., Hd., CT Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1

17 17 K0306 ARCO-K 856 Silvio II, Alba (Dietward - 9), 2360 Dietward II S 4 ZL 1, ,hr., Ryz., CS Jezdecká spol. Kočík, Stružná C0926 ARCON 462 Echor 65, 431 Adriano (Arcona), Adriano 3397 D 5 TT 15, ,val., Hd., CT JSK Varta-Aleko, Čimelice H3442 ARCONA 387 Arras, 67/920 Blanka, 2266 Przedswit X - 80 S 4 L* 3, ,kl., Běl., CT Stáj Kerberos Troubelice G3246 ARECA 814 Catango Z, Argentina, Argentinus S 27 ST* 5, ,kl., Hd., CT JK Proseč pod Křemešníkem, Pelhřimov B1919 AREN 440 Ascot s.v., Č 2060 Arabela, Belendek (HUN) S 5 Z 2, ,val., Hd., CT Jezdecké Centrum Zájezd, Buštěhrad B4001 ARÉNA Latinus, Č2060 Arabela, 5076 Belendek (HUN) S 6 ZL 4, ,kl., Hd., CT JK Voleveč, Votice B4429 ARENO 1499 Montreal, Olivia, Holland S 11 S** 6, ,val., sv. Ryz., KWPN JO Kněžmost, Kněžmost D2498 ARETINO Caresino, Frieson, Ahorn D 4 L 1, ,val., Hd., KWPN Jezdecký klub Tachov S 13 L** 3,46 D2340 ARETTO Ovidius, Vonnette, Hors la Loi II S 17 S** 4, ,val., Hd., KWPN Stáj Novák - Plaňany B3752 ARGO Autonom s.v., 73/81 Evropa, 2623 Lombard - 3 (Agent) S 30 L** 2, ,val., tm. Hd., CT Arcus Engineering Czech, Brno-Černovice H2121 ARGON Aramis s.v., Topas - 30 (Astorka), 2386 Topas S 6 ST** 7, ,hr., Hd., CT Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc C2025 ARGON MARTINUS Szron, Armia, Demon Club (POL) S 7 ZL 1, ,val., Hd., SP Bohemia Equiclub Lanškroun L0049 ARGONAUT 2517 Quoniam II-238 s.v., 73/190 Argonika, 2660 Sargoni D 4 Z 0, ,val., Ryz., CS JO Města Prostějov, Mostkovice C2224 ARHODIUM Rhodium, Odessa, Jetset-D D 22 T 8, ,hr., tm. Hd., KWPN Czech Dressage Club, Praha 10-Vršovice H3971 ARIANA 250 Burbon, 41/80 Arina, 333 Almhirt týnský S 3 Z 2, ,kl.,prkvt Ryz., CT SK OXER, Ostrava G3569 ARIANA Ligoretto, JM3659 Arnika, 2245 North Star VII - 35 D 12 L 0, ,kl., Hd., CT JK Tara, Brno-Královo Pole S 3 ZL 3,00 A1609 ARIDA 387 Arras, 69/772 Atlantida, 2516 Lopez S 24 S** 7, ,kl., Hd., CS Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc D2525 ARISCA NATA 1154 Quick Lauro Z, 35/207 Anděla, 241 Admetos Sultanliebe S 4 Z 2, ,kl., Hd., CT Jezdecký klub chovu koní Bernartice, Bor u Tachova V0582 ARISTO -, Nivka, 2520 Neman (POL) S 13 ZL 1, ,hr., Hd., WB Jezdecká společnost EQUITANA, Březnice H2784 ARISTO Z Artos Z, Cartarise Z, 5035 Carthago Z S 28 T** 12, ,hr., Ryz., ZANG JK Opava-Kateřinky H3195 ARISTON 2306 Amon s.v., 67/908 Hema, 440 Ascot s.v. S 8 ZL 0, ,hr., Ryz., CS TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm F4578 ARIZONA Al Campo, Daytona, Jaguar (POL) S 9 ZL 2, ,kl., Hd., CT JŠ Valdštejnská obora, Jičín

18 18 L0273 ARIZONA-P 814 Catango Z, 57/211 Arena, 2418 Dietward - 4 S 8 ZL 2, ,kl., Ryz., CT JA Náměšť na Hané B3273 ARKÁDA 1 Great Pleasure, 49/286 Arnika, 229 Azol S 10 L** 4, ,kl., Hd., CT Koně Vondrov-JTJ HHC, Hluboká n.vltavou D2472 ARKAS All My Dreams, 67/481 Linda, 2795 North Star VIII-30 (3429) D 3 Z 0, ,val., Hd., CT TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, o.s., Plzeň S 3 Z 0,00 G3231 ARKO Carismo, 59/300 Arina, 2406 Artist S 9 L** 4, ,hr., Hd., CS Sportovní stáj - Hermelín klub Nový Jičín C2672 ARLAND 900 Landino, 13/289 Argentina, 237 Kornett - 37 D 5 S 2, ,val., tm. Hd., CT JSK Varta-Aleko, Čimelice A1622 ARLAV 662 Carbido, 18/555 Aranka, - S 6 ZL 3, ,val., Ryz., WB Sportovní stáj Černuc, Černuc A2008 ARMANDA B 900 Landino, 5/457 Arka, 679 Nabuchodonosor S 6 L* 4, ,kl., tm. Hd., CT JS Bost B., Praha 4 B3955 ARMANDO Amarillo, 11/200 Aneta, 170 Furioso XLVIII - 67 D 17 S 2, ,val., Hd., CT JS Concordia, Neveklov B4079 ARMANI Palisco, 1/495 Adrie, 290 Walzerkönig S 20 L* 2, ,val., Ryz., CT JK Poděbrady G3963 ARMANI 3 Arrivederci, Lara Croft, 5083 Raphael C 3 ZL 6, ,val., Hd., BAVAR Sportovní stáj Pavlický dvůr, o.s., Grešlové Mýto D 3 L 1,50 H2756 ARMEN 2754 Everden, 67/537 Arota, 2308 Diktant - 34 D 5 S 2, ,val., č. Hd., CT JK Sever Brno H4265 ARMEN Lordano, Amareta, Amaretto D II S 20 L** 4, ,kl., Hd., CS JK Olza, Petrovice u Karviné E1070 ARMERO 1 Abdulkarim, Elena XVI, Grundyman D 7 S 3, ,hr., Hd., HOLST Jezdecká společnost Javorník, Český Dub C2308 ARMSTRONG 905 Carismo, 58/118 Amazonka, 2418 Dietward - 4 S 3 ZL 3, ,val., Hd., CT JK Harfa, Praha 4 A1657 ARNICA - T Canturo, Henriette B, Athlet Z S 26 S** 5, ,kl., č. Hd., HOLST Jezdecká společnost Tarpan o.s., Odolena Voda E1880 ARNO Amio, 8/366 Nassi, 367 Boleslaw S 14 L** 3, ,val., Ryz., CT Stáj Dvůr Židovice, Louny H4227 AROLD 1072 Lordano, 64/478 Arcona, 387 Arras S 5 ZL 3, ,hr., tm. Běl., CS TJ JO Horymas, Horní Město G2947 ARON Autonom s.v., Girana, Bavaria Luchs S 6 ST** 8, ,val., sv. Hd., CT Arcus Engineering Czech, Brno-Černovice E1450 ARROYO Acord II, Iluxa, Lux S 6 ST** 8, ,hr., tm. Hd., HOLST Tecton s.r.o., Most B3729 ARSENA 2516 Lopez, 73/64 Artemis, 2550 Long Meadows (USA) s.v. C 8 S 11, ,kl., Hd., CT JK Poříčí, Poříčí nad Sázavou S 4 L* 1,75 D2600 ART 5 původ neznámý S 13 S** 3, ,val., tm. Hd., UNKN Český jezdecký klub, Klatovy II H4506 ARTEA 923 Amarillo, 73/64 Artemis, 2550 Long Meadows (USA) s.v. S 13 ZL 2, ,kl., Hd., CT JK Hřebčín Amona, Bolatice

19 19 G2003 ARTEX Artist, SM3592 Luna, 2247 Karneol jičínský D 2 L 0, ,val., Ryz., CT Monet+Atos JS, Valašské Klobouky S 12 ZL 1,42 D1734 ARTEX Dietward - 7, 19/151 Altissa, 367 Boleslaw S 25 S** 5, ,val., Hd., CT Jezdecký klub Otradovec, Mariánské Lázně B4278 ARTOUCHE-LS 2726 Cartouche, 65/46 Cita, 2516 Lopez S 23 L** 1, ,hr., Ryz., CT Jezdecké sdružení Niki,o.s., Veltrusy B4115 ARTUŠ Gelidus - T, Alice, Archipel D 15 L 1, ,val., Hd., CT JK Mělník S 32 L** 3,13 G3733 ARTUŠ Silwestr, 4/191 Aneta, 349 Rock Grey Sean s.v. D 5 Z 0, ,val., tm. Hd., WPB JK Skrip Dobročkovice, Dobročkovice H3812 ARTUŠ-V 2640 Radegast, 67/562 Avante, 2740 Baxte de Quettehou S 8 L** 4, ,val., tm. Hd., CT Sportovní stáj - Hermelín klub Nový Jičín E1553 ARVEN 521 Libertus, JM3971 Ulita, 2197 Quoniam II S 24 L** 2, ,kl., Ryz., CT JK Větrný Ranč Rychnov, Děčín XXVII H4016 ARWEN Mineral, SM3627 Koketa, 75 Quoniam S 12 ZL 2, ,kl., Ryz., CT JK Cento Bruzovice C2309 ARWEN Dietward Iveta, JM4357 Ela, 2366 Admetos Linde S 4 L* 2, ,kl., Hd., CT JK Chadeva, Bechyně B4550 ARWEN 5 Sky Walker, Ascara, Lafayette C 2 ZL 6, ,kl., Vr., TRAK JK svobodných pánů a paní ze Slap a okolí S 12 ZL 3,75 C2592 ASCANO 577 Rock n Roll, 52/283 Adria, 2287 Przedswit Horymír S 8 ZL 2, ,hr., Hd., CT JK Zahrádka Faunus, Strakonice C1979 ASCOBAR Askari, Ontega, Acobat II S 34 T** 11, ,hr., Hd., HOLST Jezdecký klub Benátky u Sázavy, Sázava F3474 ASHLEY 1 Clinton, Askania, Athlet Z S 21 S** 4, ,kl., Běl., WESTF JK Mělník F4418 ASIO ZDELOVSKÝ Don Bosio (USA), 46/551 Avalange, 718 Mineral C 4 L 12, ,hr., Plav., CT Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno, Smidary S 5 ZL 3,80 B4971 ASISTENT Hankalo (GER), Alcudia (GB), Grey Desire (GB) S 15 ZL 3, ,val., č. Hd., TB stáj Václav Kolín, Kolín F3476 ASKAN 856 Silvio II, 48/354 Westyna, 679 Nabuchodonosor s.v. S 25 ST** 7, ,hr., Ryz., CT JK Caballero, Ostrava-Mariánské Hory A1954 ASKANO-T Askano, Osiri, 5070 Candillo S 15 S** 5, ,hr., Hd., HOLST JK Tarpan, Odolena Voda B4242 ASKARI-T Askari, Larissa M, Contender S 6 S** 3, ,hr., Hd., HOLST JK Fapaso Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno F4207 ASPARUCH Acorado I, Valika, 3408 Lady s Lower S 19 S** 6, ,hr., Hd., CS Sportovní stáj Golem, Praha 8-Dolní Chabry H1522 ASPEKT 440 Ascot s.v., SM 2057 Jackelina, 2159 Quoniam jihlavský S 3 Z 3, ,val., tm. Ryz., CT Stáj Fénix, Cholina E1881 ASPEN Goodtimes, Rolanda, Furore S 12 L** 3, ,val., Hd., KWPN Sportovní klub BPR, Sychrov H4545 ASSISI 2782 Ballast, 65/150 Atlanta, 329 Ramiro - 47 s.v. S 10 ZL 3, ,kl., Hd., CT Beskyd Nábytek s.r.o., Orlová-Lutyně

20 20 H3876 ASTA LA VISTA Beccari (USA), Autumn (FR), Rainbow Quest (USA) S 8 ZL 2, ,kl., Ryz., TB Equicentrum s.r.o., Ostrava-Hrabová G3701 ASTEK Mirandus G, Amanda, 940 Czarter D 6 L 0, ,val., Hd., VLP JO TJ Sokol Uherčice B3564 ASTERIX D 794 Corsár, 56/256 Ascalona, 440 Ascot S 17 S** 4, ,val., Ryz., CT NH Equiteam, Mratín V0705 ASTON MARTIN 1072 Lordano, 41/921 Asta, 440 Ascot S 7 ZL 3, ,val., Hd., CS JK Vystrkov, Vystrkov A1386 ASTORIAN 2746 Dantes, Astorka II (Topas-30), 2386 Topas S 5 ZL 3, ,hr., Vr., CT TJ Jiskra Bílá Hora, Praha 6 B3448 ASTRID 1 Perhaps Vh Molenvondel, Radisa van Overis, Fantastique S 23 T* 7, ,kl., Hd., BWP Sportovní stáj Skála Třeboň, Třeboň I F3531 ASTROLOG Krater, Astrea (POL), Garde Royale S 5 ZL 4, ,val., Hd., TB JK Zálesí o.s., Dvůr Králové nad Labem B2591 ASWAN TARA 387 Arras, 9/151 Fleuer du Madon-T, 5013 Rif du Madon S 11 S* 2, ,val., Ryz., CT Sdružení TARA o.s.kozly, Tišice A0934 ATAMAN - N původ neznámý S 12 L** 5, ,val., Ryz., UNKN PJK Gabrielka, Praha 6 G3517 ATHENA Catango Z, Atila, 290 Walzerkönig S 18 S** 4, ,kl., tm. Ryz., CT JK Aberl, Ostopovice K0215 ATHÉNA Phill, Canberra delle Roane, Marinier S 36 ST** 5, ,kl., Hd., CT Petr Švec, Praha 2-Nové Město H4289 ATHÉNA Faraday, Adriana (Dietward - 48), 2360 Dietward II S 10 S* 4, ,kl., Ryz., CT JK Caballero, Ostrava-Mariánské Hory B4112 ATHOS Goldcliff, 10/548 Androméda, 496 Miki s.v. D 4 Z 0, ,val., ryzí Str., WPB JK Mělník, Mělník G1942 ATHOS Adriano - 1, 61/498Dáša, 2418 Dietward - 4 D 16 TT 18, ,val., tm. Hd., CT JK Vega Brno-Kohoutovice H2693 ATLANTA Arras, Larieta, 2358 Ludovico (GER) S 28 T** 7, ,kl., Hd., CS Stáj SKL Trojanovice, Frenštát p/radhoštěm A2379 ATLANTA 15 Lancer III, Abbigal, Atlantus Z S 10 S** 5, ,kl., Hd., WESTF JS Bost B., Praha 4 E0872 ATLANTA Amon - 2, SČ 1006 Alice, 142 Quoniam II S 3 ZL 2, ,kl., Ryz., CT JK Teplice - Doubravice, Teplice B4424 ATLANTIC 4 Amoroso Assai, Genesia, Gepard S 7 ZL 0, ,val., tm. Ryz., HANN Jezdecké centrum Petrovice, Štoky A1575 ATLANTIS 2660 Sargoni, 69/772 Atlantida, 2516 Lopez S 21 S** 3, ,val., tm. Hd., CS SK Olympia, Hrobice B4204 ATLANTIS Colonado, Zyrena, Zeus S 6 L** 2, ,kl., Běl., HUN Jezd.stáj MAZVA Čakov o.s., Chocerady H1918 ATLET 2221 Quoniam II (Quido), JM 2559 Alhambra, Havel S 3 ZL 3, ,val., Ryz., CT JK Nové Dvory F-M, Frýdek-Místek H3192 ATOMIC-S/AC ATOMIC 387 Arras, SM3380 Kréda (Q III-6), 2517 Quoniam II-238 s.v. S 33 ST** 8, ,val., Ryz., CS Jezdecká stáj Schneider, Plzeň

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2012 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2012 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří

Více

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2013

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2013 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2013 CS Obsah 1. ÚVOD... 3 2. Metodika... 4 2.1. Hodnocení koní... 4 2.2. Hodnocení plemenných

Více

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2011

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2011 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2011 CS Obsah 1. ÚVOD... 3 2. Metodika... 4 2.1. Hodnocení koní... 4 2.2. Hodnocení plemenných

Více

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2010 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2010 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří

Více

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2010

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2010 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2010 CS Obsah 1. ÚVOD... 3 2. Metodika... 4 2.1. Hodnocení koní... 4 2.2. Hodnocení plemenných

Více

LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE RHEIN

LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE RHEIN 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2008 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2008 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří

Více

Skoková soutěž st. "ST*"cena firmy FALTON, s.r.o.

Skoková soutěž st. ST*cena firmy FALTON, s.r.o. 1. H2987 Řezníček Martin MH0218 JK Mustang 0 LE CARELA KH4824 66,82 11000 CZ M/2008/CZE/HANN/Le Patron 2805/Gertrud/Graf Grannus /Stáj Mustang s.r.o.// 2. B0238 Jandourek Ludvík MA0188 SK Gestut

Více

KNHS SHAG KWPN SHBGB LAT SI LIPIZ SP LTU SSH MECKL SWB MLP TB MT

KNHS SHAG KWPN SHBGB LAT SI LIPIZ SP LTU SSH MECKL SWB MLP TB MT 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2013 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2013 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří

Více

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2009

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2009 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2009 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných hřebců...5 3. Statistika...6 4. Abecední

Více

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2008

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2008 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2008 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných hřebců...5 3. Statistika...6 4. Abecední

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2014

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2014 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2014 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

174,164,191,21.0, Almhirt týnský 1932 Almhirt ,166,188,21.0,530 Askano Alcatraz Askano-T 2000 HOLST Běl. Tatra.

174,164,191,21.0, Almhirt týnský 1932 Almhirt ,166,188,21.0,530 Askano Alcatraz Askano-T 2000 HOLST Běl. Tatra. Číslo a jméno : 43/451 Ondráš II Datum narození: 8. 4.2010 Pohlaví : hřebec Základní barva: tm.hd. Chovatel : Půlpán Petr,Ostrov 68,Nové Město nad Cidlinou,503 51 Majitel : Jezdecká škola Equus Kinsky,Hradištko

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Abecední seznam koní startujících v roce 2007 kteří startovali minimálně 3x Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka otec matky klub DIS PS

Abecední seznam koní startujících v roce 2007 kteří startovali minimálně 3x Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka otec matky klub DIS PS 7 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2007 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2007 bez omezení obtížnosti soutěže,

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2007

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2007 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2007 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných hřebců...5 3. Statistika...6 4. Abecední

Více

VIII. CENA ČESKÝCH CHOVATELŮ

VIII. CENA ČESKÝCH CHOVATELŮ Cena firmy Agrozet České Budějovice, a.s. Skoková soutěž stupně "Z" s následným rozeskakováním, přístupná bez omezenívěcné ceny v hodnotě 5000,- STARTOVNÍ LISTINA Číslo dle rozpisu: 01_ 14.06.2014 Čl.PJS:

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

ČESKÁ POJIŠŤOVNA VELKÁ CENA HOŘOVIC 2013 Parkur stupně "T*" (145 cm)

ČESKÁ POJIŠŤOVNA VELKÁ CENA HOŘOVIC 2013 Parkur stupně T* (145 cm) Členové: Ing. Paleček Jan/RZ (D0158), Palečková Eva/RZ (D01), Ing. Mentlíková Eva/RZ (D0169), Pč/Sč Jezdec: Kůň: Subjekt Tr.b./Čas. Tr.b./Čas. Celkem body. 1. B0808 Opatrný Aleš MB0002 JS Opatrný 0 0 0

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2014 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2014 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

SPORTOVNÍ ROK plemenní hřebci a 9 klisen Ve skocích V drezuře Ve voltiži zahraničích kolbištích

SPORTOVNÍ ROK plemenní hřebci a 9 klisen Ve skocích V drezuře Ve voltiži zahraničích kolbištích SPORTOVNÍ ROK 2008 V roce 2008 z celkové populace 189 moravských teplokrevníků, tj. 149 MT ve věku nad 4 roky, se na sportovních kolbištích prezentovalo celkem 12 koní zapsaných do PK MT, z toho 3 plemenní

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem

Skoková soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem 1. C0057 Papoušek Jiří MB0216 JK Všetice 54 1000 Kč KLENOT 1 KC1960 51,09 G/2003/CZE/WB/Le Patron 2805/VČ746 Kordula/Korok /Baborský Petr// 2. E0664 Hlavatá Petra ME0068 JK R.I.Z. 54 700 Kč BERIO

Více

CHAMPIONS TOUR 2015 - skokové závody NutriHorse 30. - 31. 5. 2015 Hradištko u Sadské

CHAMPIONS TOUR 2015 - skokové závody NutriHorse 30. - 31. 5. 2015 Hradištko u Sadské CHAMPIONS TOUR 215 - skokové závody NutriHorse 3. - 31. 5. 215 Hradištko u Sadské S-V1 Závod: 53F3 Místo konání: Hradištko Datum: 3.5.215 31.5.215 Hlavní rozhodčí: Ing. Šímová Marcela (D12) Členové: Stříbrský

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Přehlídka hříbat PK CS Mnětice,

Přehlídka hříbat PK CS Mnětice, Přehlídka hříbat PK CS Mnětice, 14. 10. 2017 Hřebečci: 1. CALLIAS Datum narození: 5.6.2017 Základní barva: Hd. Chovatel: Tereza Čtvrtečková, Dubenec Majitel: Tereza Čtvrtečková, Dubenec 2306 DAŘBUJÁN 49/

Více

Dvoufázové skákání 100/110 cm Dotace: 1/1100 CZ, 2/900 CZ, 3/800 CZ, 4/700 CZ, 5/600 CZ, 6/500 CZ, 7/400 CZ,

Dvoufázové skákání 100/110 cm Dotace: 1/1100 CZ, 2/900 CZ, 3/800 CZ, 4/700 CZ, 5/600 CZ, 6/500 CZ, 7/400 CZ, Dotace: 1/1100 CZ, 2/900 CZ, 3/00 CZ, /0 CZ, 5/600 CZ, 6/500 CZ, 7/00 CZ, Členové: Kitnerová Šárka/RZ (B029), Šrámková Tereza/RZ (B17), Moudrý Michael/TD (B0551), Čl.PJS: 27.5.3 Délka dráhy: 20 190 [m]

Více

Oblast Praha. B Oblast Střední Čechy

Oblast Praha. B Oblast Střední Čechy A Oblast Praha 1 B2979 Kruf Annabelle E. JK Delta 1999 14 KY1169 COLOR LINE K 2013 0 1 CZE 2 B2979 Kruf Annabelle E. JK Delta 1999 14 KA1416 EUROSTAR 2001 12 2 JK Delta SVKWB CZE 3 B2979 Kruf Annabelle

Více

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018 ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018 A1A ČFL 1. Městský fotbalový klub Chrudim 2. SK ZÁPY 3. Fotbalový klub Králův Dvůr, z.s. 4. Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. 5. Loko Vltavín, z.s. 6. SK

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Abecední seznam koní startujících v roce 2006 kteří startovali minimálně 3x. Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka otec matky klub DIS PS

Abecední seznam koní startujících v roce 2006 kteří startovali minimálně 3x. Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka otec matky klub DIS PS 7 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2006 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2006 bez omezení obtížnosti soutěže,

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017 ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017 A1A ČFL 1. Městský fotbalový klub Chrudim 2. SK ZÁPY 3. Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice z.s. 4. Fotbalový klub Dobrovice 5. Loko VLTAVÍN, a.s. 6. SK Benešov

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Kadlecová Vlasta (A0001), Lomská Eva (C0035), Soukal František MVDr.Ing. (C1059), Křemenová Iveta (C0382)

Kadlecová Vlasta (A0001), Lomská Eva (C0035), Soukal František MVDr.Ing. (C1059), Křemenová Iveta (C0382) Drezurní soutěž stupně Z - úloha DU/2009 : 1/450 Kč, 2/350 Kč, 3/300 Kč, Hlavní rozhodčí: Kadlecová Vlasta (A0001), Lomská Eva (C0035), Soukal František MVDr.Ing. (C1059), Křemenová Iveta (C0382) (E) Lukeš

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

TERMÍNY SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017

TERMÍNY SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017 TERMÍNY SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2016/2017 A1A ČFL 1. Městský fotbalový klub Chrudim SO 10,15 hod. 2. SK ZÁPY NE úř. 3. Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice z.s. dle hlášenky 4. Fotbalový klub Dobrovice SO úř.

Více

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha Kód kraje Kód okresokres CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021

Více

Velká cena Litomyšle ČSP. Skoková soutěž st. S ** - 130 cm Finále Střední túry - Cena společnosti 1.Žďárská plynařská a vodařská

Velká cena Litomyšle ČSP. Skoková soutěž st. S ** - 130 cm Finále Střední túry - Cena společnosti 1.Žďárská plynařská a vodařská 1. H2741 Zwinger Jan MH0329 Stáj Zwinger, z.s. 0 AL GRANA KH4510 45,79 3 2. M/2008/CZE/CZEWB/Al Campo 2920/66/208 Charisma/Le Patron 2805/Škuta Tomáš//č. Hd. H0177 Humplíková Vladislava MH0042 JK

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných hřebců...5 3. Statistika...6 4. Abecední

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. 28.1. 128B1 MB0204 Hradišťko S MG0089 MG0089 MG0089. 11.3. 311H1 MH0133 Frenštát p. Radhoštěm K Z- ZL

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. 28.1. 128B1 MB0204 Hradišťko S MG0089 MG0089 MG0089. 11.3. 311H1 MH0133 Frenštát p. Radhoštěm K Z- ZL Datum Číslo ořadatel Místo A V E R oznámka LEDEN 28.1. 128B1 MB0204 Hradišťko S A1/2/4 HALA ÚNOR 11.2. 211G1 MG0010, Brno - Veveří - S* HALA 25.2. 225G1 MG0010, Brno - Veveří - S* HALA BŘEEN 10.3. 310B1

Více

5. Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2012

5. Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2012 185 5. Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2012 A. Skokové soutěže 1. Celkový žebříček Je zařazeno 300 koní, kteří měli v sezóně minimálně 6 startů. Koně jsou seřazeni podle průměrné hodnoty pomocných

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. 21.2. 221B1 MB0266 Hradištko 100-125. 14.3. 314A1 MA0126 Císařský ostrov 100-130. P 28.2. 228H1 MH0142 Sviadnov - Nazaret Z- L

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. 21.2. 221B1 MB0266 Hradištko 100-125. 14.3. 314A1 MA0126 Císařský ostrov 100-130. P 28.2. 228H1 MH0142 Sviadnov - Nazaret Z- L Datum Číslo ořadatel Místo A V E R oznámka LEDEN 31.1. 131B1 MB0204 Hradištko S A 1/2/4/2 S ÚNOR 7.2. 207B1 MB0266 Hradištko 100-125 21.2. 221B1 MB0266 Hradištko 100-125 28.2. 228A1 MA0126 Císařský ostrov

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

CELKOVÉ POŘADÍ KLUBŮ 2016

CELKOVÉ POŘADÍ KLUBŮ 2016 CELKOVÉ POŘADÍ KLUBŮ 2016 1 Sokol Praha Vršovice 8 2 4 2 Judo Sk Královo Pole Brno 7 3 6 3 Univerzitní Sportovní Klub Praha 6 8 7 4 Judoklub Olomouc 6 7 5 PRO Sport Teplice 5 2 3 6 1. Judo Club Baník Ostrava

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Soutž se stupovanou obtížností dle l. 269 51. 1 <1> eledová Nikola LINDSAY JK eské zemdlské akademie pi ŠS Humpolec, o.s

Soutž se stupovanou obtížností dle l. 269 51. 1 <1> eledová Nikola LINDSAY JK eské zemdlské akademie pi ŠS Humpolec, o.s Poádá: JK eské zemdlské Hobby soutž do 90 cm STARTOVNÍ LISTINA íslo dle rozpisu: 01_ 13.06.2015 l.pjs: 269 Soutž se stupovanou obtížností dle l. 269 51 1 eledová Nikola LINDSAY JK eské zemdlské 2

Více

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010)

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010) Praha (tis.) Benešov u Prahy (tis.) Kutná Hora (tis.) Evropa 2 266 Rádio Blaník 50 Rádio Blaník 19 ČRo 1 - Radiožurnál 211 Evropa 2 31 Frekvence 1 16 Rádio Impuls 178 ČRo 1 - Radiožurnál 22 Evropa 2 14

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. 21.2. 221B1 MB0266 Hradištko 100-125. 15.2. 215B1 MB0266 Hradištko S. P 28.2. 228H1 MH0142 Sviadnov - Nazaret Z- L

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. 21.2. 221B1 MB0266 Hradištko 100-125. 15.2. 215B1 MB0266 Hradištko S. P 28.2. 228H1 MH0142 Sviadnov - Nazaret Z- L Datum Číslo ořadatel Místo A V E R oznámka LEDEN 31.1. 131B1 MB0204 Hradištko S A 1/2/4/2 S ÚNOR 7.2. 207B1 MB0266 Hradištko 100-125 15.2. 215B1 MB0266 Hradištko S A 1/2/4 21.2. 221B1 MB0266 Hradištko

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

4. Abecední seznam koní startujících v roce 2015

4. Abecední seznam koní startujících v roce 2015 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2015 7 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2015 bez omezení obtížnosti soutěže,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

5000 K (44) TORA 1 KF3190 69,58 38,41 67,89 38,81 74,87 44,56 2000 K (19) ARAS KF1513 79,52 45,04 0 4 74,68 36,83 0 4 70,35 36,85 0 4 76,32 38,87

5000 K (44) TORA 1 KF3190 69,58 38,41 67,89 38,81 74,87 44,56 2000 K (19) ARAS KF1513 79,52 45,04 0 4 74,68 36,83 0 4 70,35 36,85 0 4 76,32 38,87 1. E059 Pospíšil Ondej ME0061 Stáj Dvr 0 0 (96) SARAH 15 KE125 Židovice 72,19 37,93 6000 K 2. F0031 Skivan Jií MF0016 Stáj Manon 0 0 5000 K () TORA 1 KF3190 69,5 3,1 3. (63) C057 Šttina Jan CORREGIO-S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více