Pro čerstvé majitele aut se proto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro čerstvé majitele aut se proto"

Transkript

1 auto pojištění

2 editorial > Existují dvě možnosti, jak můžete pojistit své auto. Pomineme-li různá připojištění, tak se jedná o havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, spíše známé jako povinné ručení. První je dobrovolné, a ne každému se vyplatí. Druhé je, jak již sám název napovídá, povinné. Protože ze zákona neodmyslitelně patří ke každému motorovému vozidlu, věnovali jsme v dnešní příloze větší prostor právě druhé možnosti. Tak, jako na konci loňského roku, i letos jsme umožnili pojišťovnám, aby představily svá obchodní lákadla, kterými chtějí na českém trhu co nejlépe uspět. Inu, když už ono nutné pojištění každý motorista musí mít, tak proč si nevybrat? Je tu tucet nabídek < Vlastimil Poliačik, editor speciálu obsah > Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla III-IV "Nej" v povinném ručení V IX Pět kroků pro případ, že se ocitnete při autonehodě jako poškozený VIII-IX Kdy má smysl havarijní pojištění auta > Čerství majitelé nového auta se asi těžko smíří s představou, že by jejich plechového miláčka někdo či něco poškodilo. Proto neváhají platit každý rok u dražších aut i několik desítek tisíc korun za havarijní pojištění. Když se jejich autu něco stane, třeba i zaviněním jejich majitele, pojišťovna vzniklou škodu uhradí. Je však dobré si položit otázku, kdy tento typ pojištění je pro vás ještě výhodný. Pro čerstvé majitele aut se proto pojistka podle zástupců většiny oslovených pojišťoven vyplatí. U běžných vozidel nižší a střední třídy má pojištění určitě smysl do pěti až šesti let stáří vozidla, u dražších aut se vyplatí i pro starší vozy, říká Jitka Polívková z ČSOB Pojišťovny. Výhoda kombinace > Zatímco u nových vozidel se vyplatí havarijní pojistka, která zajišťuje komplexní krytí škod (od nehody či živelní události přes vandalismus až po odcizení), pro starší auta je nejvhodnější pojistit jen takovou kombinaci rizik, kterou motorista vnímá jako nejpravděpodobnější. Je-li například vozidlo zaparkováno v garáži, nebo má dostatečné zabezpečení proti odcizení, lze zvolit pouze kombinaci živelního pojištění s pojištěním pro případ havárie, vysvětluje Tomáš Zavoral z pojišťovny Direct. Některé pojišťovny, například. Allianz, mají základní havarijní pojištění omezené jen na vozidla do stáří deseti let od první registrace. Jiné, například Kooperativa, sjednání havarijního pojištění neomezují stářím vozidla, ale celkovým technickým stavem. Nicméně zhruba od deseti let stáří vozidla už pojistka podle zástupců většiny pojišťoven nebývá pro klienta vzhledem k nutné spoluúčasti a výši pojistného příliš výhodná. Pokud je hodnota (obecná cena) vozidla například 50 tisíc korun a roční pojistné 10 tisíc korun, pak lze jistě zvažovat, zda má takové pojištění ještě ekonomický smysl, říká Miloš Velíšek z České podnikatelské pojišťovny. Výpočet > Hlavním parametrem pro výpočet pojistného je aktuální cena vozidla. Pro nová vozidla je to takzvaná nová cena, pro ojetá vozidla je to cena časová nebo obecná, říká Zavoral z Direct pojištovny a ještě upřesňuje: Cena pojistky pro starší vozidla je proto logicky nižší než cena nová. Ale ne ve stejném poměru, v jakém klesá časová cena. Cena náhradních dílů se pro stejná vozidla různého stáří totiž neliší. Blatník na dvě vozidla stejné značky a typu, ale rozdílného stáří, stojí stejně, i když časové ceny obou vozidel mohou být velmi odlišné. Pojišťovna ale uhradí i majiteli starého auta po odečtení spoluúčasti celou fakturu za opravu poškozeného vozidla. ČPP poskytuje pojistné plnění ve výši, která odpovídá účelně vynaloženým nákladům na opravu vozidla, a to i v nových cenách náhradních dílů až do výše obvyklé ceny vozidla bezprostředně před pojistnou událostí. Česká pojišťovna hovoří stejně, navíc si však klade podmínku, kde musí být provedená oprava. Pokud si její klient nechá vozidlo opravit v autorizovaném servisu v rámci havarijního pojištění, žádnou amortizaci mu pojišťovna neodečítá, ubezpečuje Václav Bálek z České pojišťovny. Horní hranice pojistného plnění ale nemůže nikdy přesáhnout obvyklou, tedy aktuální, cenu auta v okamžiku poškození. Skutečnost, že hodnota vozidla Foto na titulní straně profimeda.cz, čtk klesá rychleji než cena pojistného, se dá vysvětlit i jinak. Pojistné je kalkulováno na základě škodní potřeby a četnosti škod, vysvětluje ředitel úseku pojištění vozidel Miloš Velíšek z ČPP a doplňuje, že navíc výrazně převažují škody parciální, kdy se vozidlo opravuje právě s náhradními díly v nových cenách. Ze statistických podkladů je podle Velíška jednoznačné, že se zvyšujícím se stářím aut četnost škodních událostí neklesá, spíše stoupá, což potvrzuje i mluvčí pojišťovny Allianz Pavla Paseková. Kdy se vyplatí > Při zvažování, nakolik se pojistka vyplatí, či nikoli, by měl také každý rozlišovat, jaké by nastalo plnění v případě totální škody, kdy auto už nemá smysl opravovat, nebo parciální škody, kdy se vozidlo ještě vyplatí dát do servisu. Při totálních škodách zpravidla platí, že pojistka nepokryje náklady na koupi nového nebo ojetého auta. Nicméně existuje na trhu produkt, který tento problém řeší. Jde o speciální pojištění euro- GAP, které hradí rozdíl mezi současnou hodnotou vozidla a jeho kupní cenou. Musí se však sjednat ihned při nákupu vozidla, a to minimálně na tři roky. autopojištění > Výplata pojistného plnění z vlastního havarijního pojištění může být paradoxně někdy efektivnější (rychlejší a výhodnější) než z povinného ručení protistrany viníka. Platí to například v situaci, kdy majitel vozidla nechce čekat na potvrzení právního základu na náhradu škody, tedy na někdy zdlouhavé určení jednoznačného viníka nehody, dodává Zavoral. > Věra Tůmová, Peníze.cz Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla > Uzavření povinného ručení respektive pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem. Ten, kdo hodlá ve svém vozidle užívat pozemní komunikace, musí mít u některé z pojišťoven uzavřenou smlouvu o povinném ručení. Není proto od věci si pár informací o tomto pojištění zopakovat.. Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. V případě, že tuto povinnost nesplní, hrozí mu pokuta až do výše 20 tisíc korun. Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset (mimo pokutu) uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, jež řidič způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i při cestě do zahraničí, k tomu je vydávána takzvaná zelená karta. Pojistka se ale nevztahuje se na škodu, která vznikla na vašem vozidle a vašim zaviněním. Bonusy > Ten, kdo jezdí bez nehod, má ze zákona nárok na bonus, což je v podstatě sleva na pojistném. Při změně pojišťovny nárok na bonus nezaniká a přenáší se na další pojišťovnu. Stačí, aby předešlá pojišťovna vystavěla potvrzení o průběhu pojištění. Bonusy za bezeškodní průběh pojištění se sčítají, to znamená čím více měsíců bez nehody, tím větší sleva pro řidiče. Za každý rok může klient obvykle získat slevu ve výši pět procent. Při pětiletém a delším beznehodovém období může celkový bonus vyšplhat až na maximální hranici 25 procent. Plnění pojišťovny > V případě nehody či jiného poškození vozidla musí být splněno několik předpokladů, aby vám vznikl nárok na plnění a pojišťovna případnou škodu uhradila, a to: > škodná událost nevznikne v důsledku vašeho zavinění K povinnému ručení si teď vyberte bonbónek, který Vám opravdu chutná. AKČNÍ menu: luxusní asistenční služby úrazové pojištění na milion cestovní pojištění nemocniční pojištění Pojištění nové generace

3 autopojištění > > škodná událost nastane v době trvání pojištění > škodná událost nastane na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán Kdy pojišťovna neplní > Ze zákona jsou výluky z povinnosti pojišťovny plnit a to pokud byla způsobena:. > škoda, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > škoda, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, jež s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti > škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena > škodu na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe) > škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla > škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla > náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích > jinou škodu než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba. Změna pojišťovny > Nevyhovuje-li vám současná pojišťovna, u které máte sjednáno povinné ručení, máte možnost vypovědět pojistnou smlouvu a změnit pojišťovnu. Pojištění však není možné vypovědět kdykoli. Pojistník musí podat výpověď písemně nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Vypovědět smlouvu o povinném ručení může pojistník také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesouhlasí. Musí ale výpověď poslat písemně a to do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného. Další případy, kdy může smlouva zaniknout: > změní-li se vlastník vozidla, > zanikne-li vozidlo (nastane nezvratná změna znemožňující jeho provoz), > je-li vozidlo vyřazeno z evidence vozidel, přičemž se může jednat i o vyřazení dočasné (uložení SPZ do depozitu), > je-li vozidlo odcizeno, > uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pojištění pokud bylo na dobu určitou > nezaplacením pojistného (nezaplatíli majitel vozidla včas pojistné, je upozorněn písemnou upomínkou pojišťovny, kde je stanovena lhůta (minimálně jeden měsíc); po uplynutí lhůty, pojistná smlouva zaniká. Pozor - novou pojistnou smlouvu je třeba uzavřít to do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy. Nepojištěné vozidlo nesmí vyjet na silnici! Jinak hrozí sankce v podobě pokuty ve výši 2500 až korun. > Michal Holub Nej v povinném ručení > Po roce jsme znovu oslovili hlavní pojišťovny, které působí na českém trhu a ve své nabídce mají povinné ručení vozidel. Opět jsme jim dali možnost, aby v krátkém textu představily své novinky či ono nej v tomto produktu, respektive to, co považují ve své nabídce pro motoristy za nejpřitažlivější nebo nejvýhodnější na trhu. Allianz pojišťovna nabízí od října motoristům zbrusu nové povinné ručení, které zajišťuje nejširší ochranu v České republice a už zdaleka nechrání pouze okolí majitele vozu (což musí), ale velmi významně také jeho samotného (což zdaleka nemusí). Za stejný peníz je nyní více muziky. Jeho princip je jednoduchý, neboť dává motoristovi na výběr podle toho, jakých rizik se obává. Samozřejmě, že jeho součástí je i přímá likvidace, v případě Allianz pojišťovny však jde ještě o něco navíc. Allianz mu totiž pouze nepomáhá s kontaktem na druhého pojistitele, ale škodu na jeho vozidle mu prostě sama uhradí. Tím se liší od některých jiných pojistitelů. Kromě nových balíčků Normal, Optimal a Exkluziv se standardními limity ve výši 35, 50 a 100 milionů korun kryje nově povinné ručení Allianz také například poškození vozidla zvířetem, živelná rizika, střet se zvířetem a garantuje výplatu až půl milionu korun na nový vůz a až 30 tisíc korun ročně na jeho provoz v případě následků po autonehodě. Má rovněž výhodu že první škoda nemusí mít vliv na bonus, a že řidič i při havárii, kterou zavinil, získá náhradní vozidlo na dobu pěti dnů. Tedy nikoliv pouhé tři dny, jak deklaruje konkurence. Povinné ručení od AXA pojišťovny je jiné než většina dalších nabídek na českém trhu. AXA pojistné sazby určuje nikoliv podle objemu válců jako jiné pojišťovny, ale podle výkonu motoru. To je velmi výhodné pro majitele určitého typu vozidel, zejména s dieselovými motory. Typicky jde například o Fabii či Octavii 1,9 SDi, u kterých lze díky povinnému ručení u AXA pojišťovny ušetřit až několik tisíc korun ročně. U pojišťovny AXA mají také výhodu zkušení řidiči a obyvatelé menších měst a obcí. U těchto skupin řidičů je pravděpodobnost pojistné události relativně nízká, a proto je spravedlivé, když platí nižší sazby než rizikovější řidiči. Vedle výkonu vozidla proto o ceně povinného ručení rozhoduje ještě věk a bydliště držitele automobilu. Dalšího snížení ceny lze dosáhnout při platbě celého ročního pojistného v rámci jedné splátky, za což AXA poskytuje 10 procent slevu. K povinnému ručení AXA pojišťovny získá navíc každý zákazník bezplatné asistenční služby. Ty lze využít nejen Nikdy nevíte, co přetne Vaši čáru života Jsme tu pro vše, co nemáte ve svých rukou Životní pojištění I když je momentálně Vaše rodina za vodou, za pár dní se může z ničeho nic octnout úplně na dně. Stačí k tomu jediný smolný okamžik, který přijde jako velká vlna a v několika vteřinách spláchne vše, co jste celý život budovali. Nenechávejte to plavat a pořiďte si životní pojištění od Kooperativy. Jen tak dokážete zajistit své blízké i v případě nenadálého vlnobití

4 autopojištění > při pojistné události, tedy nehodě, ale i v případě jiných obtíží, jako je třeba píchlá pneumatika nebo zabouchnuté klíčky v autě. Stačí zavolat na asistenční linku , která je k dispozici v ČR i v zahraničí 24 hodin denně. Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) nabízí inovovanou produktovou řadu Autopojištění Combi Plus, obsahující segmentované produkty povinného ručení a havarijního pojištění s řadou zajímavých benefitů a doplňkových pojištění. Klient má například možnost využít velmi levného doplňkového pojištění přírodních rizik, které pokrývá riziko spojené s přírodními živly či střetu se zvěří nebo poškození plastových částí v prostoru motoru vozidla zvířetem. Samozřejmostí jsou asistenční služby s vysokými bezplatnými limity nejen v případě nehody, ale i pouhé poruchy vozidla. ČPP navíc přichází s prvním internetovým pojišťovnictvím MojeČPP. Nový klientský portál poskytuje klientovi informace o všech sjednaných smlouvách, nahlášených škodách včetně možnosti on-line podpory změn. Akční nabídky, doplňkové služby a slevy: ZDARMA pojištění přípojného vozíku nebo malého motocyklu. EXTRABONUS Profi sleva až 15 procent. SUPERBONUS Dobrého řidiče sleva od 10 do 27 procent. AKČNÍ sleva podzimní 10 procent. ZVLÁŠTNÍ sleva za tři roky bez nehody až 15 procent. Roční platba pojistného sleva šest procent. Pro majitele vozidel do roku výroby 1975 poskytujeme speciální tarif se 75procentní slevou z pojistného. Kombinací slev můžete u ČPP dosáhnout snížení ceny až o 70 procent! Jednořádková podoba značky Česká pojišťovna uvedla na trh povinného ručení unikátní produkt, který zcela mění trh s povinným ručením. Její stávající i noví klienti mohou využívat služeb zcela nového prvního povinného ručení Bez povinností, které pomůže řidičům ve všech situacích. Nechrání tedy jen okolí, ale i samotného vlastníka vozidla v případě, kdy mu škodu způsobí klient jiné pojišťovny. Proč by si měl klient uzavřít povinné ručení právě u České pojišťovny? Třeba proto, že se nemusí o nic starat, nemusí nahánět viníka své nehody a nemusí jednat s cizí pojišťovnou, protože jeho Česká pojišťovna škodu zdokumentuje a vše potřebné s pojišťovnou viníka vyřídí. Nebo proto, že klienti s povinným ručením Standard a Bonus Exclusive získají ještě bezplatný odtah vozidla až do vzdálenosti 500 kilometrů a bezplatné zapůjčení náhradního osobního vozidla na tři dny. Kromě toho může pojištěný získat až 55procentní bonus, který si převede na své povinné ručení od některého z členů rodiny. A pokud za uplynulé tři roky nezpůsobil nehodu, může si navíc připsat 5procentní Extrabonus. Zdarma má kvalitní úrazové pojištění pro řidiče nebo na cestách velmi potřebnou právní pomoc. Zkrátka s povinným ručením ČP Bez povinností může jezdit i bez starostí! ČSOB Pojišťovna od příštího roku nezmění své sazby povinného ručení, tedy nezdraží. Noví klienti se navíc mohou těšit na dárek v podobě soupravy pro případ nehody (obsahuje reflexní vestu, kartu první pomoci povinnou od , formulář záznamu o nehodě s propiskou, fotoaparát, metr a pastel na vozovku). Na počátku příštího roku pak pojišťovna zavede k povinnému ručení zdarma i službu takzvané přímé likvidace škody, což znamená, že bude za své klienty s povinným ručením jednat i v případě, 2.2 kdy je nabourá jiný řidič. ČSOB Pojišťovna nabízí celkem již sedm Společnost Česká pojišťovna používá pro své různých komunikační aktivity cenových základní barevné zvýhodnění provedení značky, podle disponibilního prostoru pro klienta, v jednořádkové, které dvouřádkové jde nebo využít středové v rámci jedné podobě. smlouvy, a dostat se tak na velmi Jednořádková varianta značky v tomto provedení je používána v celoformátových nebo šířkových formátech (layoutech) užívaných materiálů (komunikačních, tištěných, interních apod.), tedy tam, kde má prostor určený pro umístění značky šířkový charakter. zajímavou částku. Šťastná 7 od ČSOB Pojišťovny: - za roční četnost placení pojistného: sleva tři procenta - pokud má klient i jiné pojištění u ČSOB Pojišťovny: sleva pět procent - pokud bydlí v regionu s nízkou nehodovostí celkem 42 vybraných okresů: zvýhodnění 10 procent - pokud má vozidlo starší devět a více let: zvýhodnění 15 procent - za každý rok bezeškodního průběhu: bonus pět procent (maximálně 50 procent) - sleva dobrého řidiče = řidič ve stáří 29 let a více s minimálně 12 měsíci bezeškodního průběhu sleva 30 procent v prvním roce pojištění - sjednání přes internetové stránky ČSOB Pojišťovny: sleva10 procent Stěžejní novinku představila Generali v březnu 2010, kdy jako první pojišťovna v ČR zahrnula zdarma do povinného ručení krytí havarijního rizika střetu se zvěří. Od října byla zjednodušena segmentační kritéria nově se netýkají drobných podnikatelů a klientů s trvalým bydlištěm Foto čtk v Praze, a to i zpětně. Zařazeni jsou do ní pouze řidiči do věku 30 let, protože dlouhodobě vykazují vysoký škodní průběh napříč celým trhem. Avšak mladý řidič neznamená automaticky špatný řidič. V Generali přistupujeme ke každému individuálně, a proto segmentaci uplatňujeme až v okamžiku pojistné události. Při vstupu do pojištění mají všichni řidiči stejné podmínky. Záleží pouze na škodním průběhu. Do konce roku čeká klienty řada různých cenových zvýhodnění, přičemž další novinky představíme postupně na přelomu roku. Generali nepřichází s inovacemi pouze v sezoně, ale po celý rok tak, jak průběžně analyzuje a přizpůsobuje pojistnou ochranu potřebám svých klientů. Například při sjednání povinného ručení v kombinaci s havarijním pojištěním nabízíme možnost zlikvidovat klientem nezaviněnou škodu z havarijního pojištění bez vlivu na bonus. Úhradu vyplacené škody následně uplatníme na pojišťovně viníka. Navíc řidiči jezdící bez nehod mají letos povinné ručení zvýhodněné až o 50 procent. POVINNÉ RUČENÍ KOMPLET Kooperativa opět představuje unikátní novinku. V rámci pojištění NA100- PRO klientům nabízí kromě přímé likvidace a rozšířených asistenčních služeb také stoprocentní úhradu škody v případě, že je někdo nabourá. To je výhodné zejména u starších vozidel a vozidel, kde velmi často viníkova pojišťovna pojistné plnění poníží. A Kooperativa mu rozdíl ve výši pojistného plnění uhradí. Zároveň v případě nezaviněné nehody garantuje bezpracné a bezhotovostní vyřízení škody. Pokud klient využije smluvních partnerů Kooperativy, pojišťovna zajistí a zaplatí odtah, prohlídku, opravu poškozeného vozidla ve smluvním servisu a zapůjčení náhradního vozidla. Nové povinné ručení KOMPLET nabízí řadu výhod ZDARMA: A to po celou dobu opravy poškozeného vozidla. Klient si následně pouze převezme opravené vozidlo. Řidiči se dnes již chovají velmi racionálně a vědí, že povinné ručení se vyplatí vybrat takové, aby jim přinášelo co nejvíce výhod. A Kooperativa byla jednou z prvních pojišťoven, které se snažily povinné ručení zatraktivnit, například živelním pojištěním zdarma. Produktem NA- 100PRO vlastně jen pokračuje ve své strategii nabídnout motoristům unikátní výhody, jež bezprostředně souvisejí s auty a jejich provozem a slouží i jim samotným. Povinné ručení od Slavia pojišťovny patří na trhu mezi nejlevnější. Zvýhodňováni jsou zodpovědní řidiči bez ohledu na to, zda s řízením vlastního vozidla teprve začínají, nebo mají například trvalé bydliště v některém PRŮMĚRNÝ ŘIDIČ POTKÁ DIVOKOU ZVĚŘ JEN JEDNOU ZA 3268 KM Připojištění rizika srážky se zvěří (případná srážka neovlivní Váš bonus povinného ručení) Vysoké limity plnění při škodě na zdraví a na majetku (až 70 mil. Kč) Nadstandardní asistenční služby příjezd asistenční služby a práce servisního technika odtah a úschova vozidla poskytnutí náhradního vozidla asistence při vybití akumulátoru asistence při zlomení, zabouchnutí či ztrátě klíčků asistence při záměně pohonných hmot a další služby z velkých měst. K nově uzavřenému povinnému ručení Slavia pojišťovna poskytuje pojištění pokut na rok zdarma. Speciální slevu získáte, pokud si k povinnému ručení sjednáte zároveň havarijní pojištění. Největší vliv na výši pojistného má u Slavia pojišťovny počet bezeškodních měsíců (bonus), kde od 84 měsíců včetně je řidičům poskytována 60procentní sleva na pojistném. Slevu na pojistném u Slavia pojišťovny mají možnost dostat i řidiči, kteří zatím neměli možnost bonus získat (například řidiči služebních vozů nebo začínající řidiči). Pojišťovna jim formou takzvaných bonus kreditů při uzavírání smlouvy o povinném ručení automaticky propůjčí 24 měsíců bezeškodného průběhu a tím i 15procentní slevu na pojistném. I přes opatrnou jízdu můžete nešťastnou náhodou způsobit dopravní nehodu. U první drobné škody klienta (pojistné plnění do 15 tisíc korun) a roční My v Generali si ale uvědomujeme, že každý je jedinečný, a proto Vám nyní přidáme k povinnému ručení také připojištění střetu se zvěří ZDARMA. Asistenční služby v zahraničí profesionální tlumočení nebo předání vzkazu blízké osobě delší odtah zdarma ubytování či převoz posádky do místa bydliště Dobří řidiči jezdící bez nehod mají navíc povinné ručení zvýhodněné až o 50%, takže např. roční pojistné Škody Fabia Combi II 1,4 16 V Ambiente, rok výroby 2007 v regionu Venkov bude činit pouhých Kč! / 212x136-inz-POV-srnka_tisk.indd 1 10/19/10 11:57:41 AM

5 autopojištění > frekvenci platby pojistného Slavia pojišťovna neodečte viníkovi nehody žádný bonus. V případě pojistného plnění nad 15 tisíc korun, či u každé další škody, odečítá pojišťovna z počtu bezeškodních měsíců započítaných v bonusu, na rozdíl od některých pojišťoven, pouze 12 měsíců. Triglav pojišťovna nabízí svým klientům kvalitní, jednoduché a srozumitelné povinné ručení s vysokým pojistným krytím až do výše 50 milionů korun. Klienti zde mají možnost získat nadstandardní bonus za bezeškodný průběh až 60 procent a při první nehodě se škodou menší než 20 tisíc korun o něj nepřijdou. Každý klient získá uzavřením smlouvy povinného ručení zdarma pojištění úrazu řidiče a pojištění právní ochrany. Navíc poskytujeme špičkové asistenční služby, a to i v případě poruchy vozidla, kdy za pojistné 260 korun ročně klient získá nadstandardní ochranu v případě pojistné události, například na území Evropy limit pojistného plnění na opravu vozidla až do výše 30 tisíc korun, zdarma ubytování na tři dny a úhradu cestovného na návrat domů až do výše korun. V současné době se jedná o cenově bezkonkurenční nabídku na trhu. Triglav pojišťovna letos slaví 10. výročí působení na trhu a tak pro zájemce, kteří si povinné ručení sjednají on-line na našich webových stránkách jsou připraveny jako dárek mimořádné slevy až do výše 65 procent. Bezeškodní bonus zvýší novým klientům až o 10 procent a započte ho ve stejné výši i pro havarijní pojištění jako odměnu pro motoristy bez nehod. Dále UNIQA nabídne jedinečnou takzvanou caffeterii výhod, z nichž si každý může vybrat podle svých potřeb a preferencí luxusní asistenci, úrazové pojištění pro řidiče, pojištění pro případ hospitalizace nebo cestovní pojištění. Trh povinného ručení je silně konkurenční. Na nějakou výhodu lákají klienta všude. UNIQA ale nabízí motoristům koncentrovanou možnost volby, protože každý z nás je jedinečný ve svých potřebách a zájmech. Proto si zákazník může vybrat k tradičním benefitům ještě extra bonbonek podle své chuti na rok zdarma. K tomu UNIQA přidá výstražný servis MeteoUNIQA zdarma jedinečný systém včasného varování před nenadálou extrémní nepřízní počasí (jako například vichřice, krupobití, náledí, vánice, silné lijáky, a podobně). Klient dostává jen lokálně relevantní výstrahy podle jím zadaného PSČ, a to formou SMS nebo u. Předstih, s nímž se o blížící nepohodě dozví, mu umožňuje přijmout odpovídající opatření například odložit cestu nebo schovat auto do garáže. Jedinečná je také novinka UNIQA SafeLine doplňkové autopojištění, které přináší nové ochranné prvky pro motoristu i vozidlo. Díky palubní jednotce je vůz 24 hodin hlídán z dispečinku. V případě nárazu auta při havárii se aktivuje crash senzor a vysílá nouzový signál do centrály. Ta se spojí s pojištěným a nabídne pomoc. Nezdaří-li se kontakt, vyšle záchranu na místo rovnou. V případě odcizení vozu je vůz bez problémů přes centrálu vystopován a za pomoci policie zajištěn. Kromě toho eviduje UNIQA SafeLine jako první na českém pojistném trhu rovněž ujeté kilometry a druhy komunikací, na jejichž základě jednou ročně optimalizuje platbu pojistného jak v povinném ručení, tak i havarijním pojištění. Sváteční řidiči zaplatí méně, a to až o čtvrtinu. Povinné ručení Wüstenrot má na trhu některé ojedinělé výhody. Naše pojišťovna totiž stanovuje pojistné podle výkonu motoru, což se vyplatí vlastníkům mnoha vozidel, především těch s naftovými motory. Novinkou tohoto roku bylo plošné snížení cen, díky kterému nabízíme nové výhodnější sazby pro základní limit plnění. Klienti z malých měst a obcí tak mohou využít snížených sazeb až o 20 procent, klienti z velkých měst pak o pět procent. Na jaře pojišťovna Wüstenrot také zlevnila pojistné pro mladší řidiče. Kromě toho nabízíme jedinečný bonus za jízdu bez nehod až 60 procent, který lze ve stejné výši uplatnit až na další tři vozidla v rodině (takzvaný Multibonus). Základní asistenční služby jsou zdarma a stávající klienti finanční skupiny Wüstenrot získají slevu na pojistném ve výši 10 procent. V rámci podzimní akce Chtějte víc jsme pro klienty připravili další výhody navíc. Pokud si k povinnému ručení sjednají do také naše stavební spoření s nejvyšším úročením na trhu, obdrží dálniční známku na rok 2011 zdarma. Pět kroků pro případ, ž e se ocitnete při autonehodě jako po škozený > Krok 1: Rozsah škody Nejprve ze všeho zjistěte, jaký je rozsah škody. Pokud škoda není vyšší než 100 tisíc korun nebo škoda nevznikla někomu třetímu, není třeba volat policii. Potřeba je, abyste se spolu s ostatními účastníky autonehody domluvili, kdo byl viníkem nehody. Na to slouží předtištěný formulář, který je součástí smlouvy o povinném ručení. Vozte jej každopádně vždy s sebou ve vozidle. Krok 2: Totožnost Vždy při autonehodě chtějte vidět doklady zúčastněných a nechte si předložit zelenou kartu o pojištění. Zjistěte, kde je vozidlo viníka nehody pojištěno. Tuto skutečnost si můžete později doma ověřit na internetových stránkách České kanceláře pojistitelů ckp.cz podle SPZ. Na místě ještě požádejte o kontakt přítomné svědky. Krok 3: Kontaktujte pojišťovnu Kontaktujte pojišťovnu, ve které má viník autonehody sjednáno povinné ručení. Budou se vás ptát na podrobnosti autonehody. Proto mějte veškeré podklady a informace o vozidlech a autonehodě u sebe. Krok 4: Jeďte do autoservisu Domluvte si s pojišťovnou, do kterého autoservisu si dáte vozidlo opravit. Kontaktujte autoservis, který škodu nafotí a stanoví cenu opravy. Počítejte s tím, že pokud je vozidlo starší, pojišťovna vám odpočítá amortizaci vozidla. Krok 5: Dokumentace Pojišťovna Vás požádá o závazné uvedení detailních informací o průběhu autonehody, údajů o obou vozidlech a způsobu výplaty peněz. Za tímto účelem vám pojišťovna předá nebo zašle formulář. Budete přikládat kopii technického průkazu a dalších dokladů. Krok 5: Vyjádření pojišťovny Až vše odevzdáte pojišťovně, ta rozhodne o vyplacení peněz. Zašle vám dopis, kde se dozvíte, kolik peněz pojišťovna vyplatí na váš účet nebo kam máte poslat fakturu z autoservisu za opravu. Využito materiálu z CPP print E15 104x276.indd :22

6 Chcete nejvýhodnější autopojištění? Volejte NONSTOP nebo vyplňte dotazník na SOS Pojištění specialista na individuální a otilové autopojištění. SOS Pojištění zajistí veškerá nabízená pojištění na trhu. asistence likvidace pojistných událostí pojištění Ostrovského 253/ Praha 5

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Komerční speciál. Autopojištění

Komerční speciál. Autopojištění Komerční speciál Autopojištění 18 AUTOPOJIŠTĚNÍ Speciál Obejít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se nevyplácí Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ

PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ Povinné pojištění újmy a škody způsobené provozem Vašeho vozidla jiným osobám, vozidlům nebo na ostatním majetku I. CO VŠECHNO POVINNÉ RUČENÍ POKRYJE? újmy na zdraví, které

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis.

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA Mobilita Plus Buďte připraveni na všechny nástrahy provozu za 2 000 Kč Aby každá vaše jízda vozem ŠKODA byla

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ Přehled nabídky Start Standard Exclusive Comfort Limity plnění škoda na majetku/zdraví v mio. Kč 35/35 mio. 50/50 mio. 100/100 mio. 150/150 mio. Nadstandardní limit

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 %

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % Vylaďte si auto podle svého HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % HIT Kredit NALAĎTE SI ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A ZÍSKEJTE POUKAZ NA POBYT V JEDNOM Z 270 EVROPSKÝCH HOTELŮ. Nabízíme vám produkty

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba půjčka online ihned bojkovice hradecka. cz - Kooperativa Modřice - vyplaceni skodne udalo nedoplatek povinného ručení - ukonceni - hlášení bolestné - Ukončení pojistky na blbost - Euroformulář Záznam o

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s., nepřebírá

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

nebankovni pujcky rýmařov. com dchhlchlur - zákonné pojištění zaměstnanců - 6A1951 - Pelhrimov - CZ 005 715 10 44 01 - CZ 008 715 10 44 01 - cz 008 -

nebankovni pujcky rýmařov. com dchhlchlur - zákonné pojištění zaměstnanců - 6A1951 - Pelhrimov - CZ 005 715 10 44 01 - CZ 008 715 10 44 01 - cz 008 - nebankovni pujcky rýmařov. com dchhlchlur - zákonné pojištění zaměstnanců - 6A1951 - Pelhrimov - CZ 005 715 10 44 01 - CZ 008 715 10 44 01 - cz 008-6293837601 - hlašení pú - 5m15814-4E6 7522-4E67522 -

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA -

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - psh 96-61 - tazný vozejk do 750kg - romana bendová - kontaktní

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

ASISTENČNÍ SLUŽBA. FIAT Assistance

ASISTENČNÍ SLUŽBA. FIAT Assistance ASISTENČNÍ SLUŽBA FIAT Assistance 11 SERVISNÍ TELEFON + 24 hodin denně víkendy a svátky TEL.: 261 220 219, 800 100 270 Odtah v případě poruchy nebo nehody do servisu Pronájem vozidla Návrat do bydliště

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ASISTENČNÍ SLUŽBY DPPFAA-06/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ASISTENČNÍ SLUŽBY DPPFAA-06/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ASISTENČNÍ SLUŽBY DPPFAA-06/2016 OBSAH Co právě čtete...1 Co je pojištěno...1 V jakém rozsahu...1 Jak to celé funguje...1 Technická a administrativně právní asistence...1

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Obecná ustanovení ČLÁNEK 1 - Členství v ÚAMK a nárok na čerpáni asistenčních a dalších služeb: 1) Klubová karta ÚAMK Plus je členským dokumentem Ústředního automotoklubu České republiky (dále jen"úamk"),

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services GAP 100% POJIŠTĚNÍ Vážený kliente, rádi bychom vám poděkovali za vaše rozhodnutí zvolit pro financování a pojištění vozidla společnost Volkswagen Financial Services. Vedle úvěru, leasingu a komplexního

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Komerční speciál. Autopojištění

Komerční speciál. Autopojištění Komerční speciál Autopojištění 20 AUTOPOJIŠTĚNÍ Speciál Na trhu pojištění aut je silné konkurenční prostředí Na trhu existuje řada nabídek povinného ručení, které se od sebe mohou vzájemně velmi lišit.

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Servisní služby Renault Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Renault

Servisní služby Renault Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Renault Servisní služby Renault Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Renault Poznejte naši nabídku Servisních smluv Prodlužte si záruku na váš vůz až na 5 let Zabezpečte se před nepředvídatelnými

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

poškozeným v případě dopravních nehod. 6112778393 - vítková - 2P57096 - ceska kancelar pojistitelu ostrava 30-6U2 8898 - Česká

poškozeným v případě dopravních nehod. 6112778393 - vítková - 2P57096 - ceska kancelar pojistitelu ostrava 30-6U2 8898 - Česká nejvýhodnějši půjčka 2013 ford fiesta. Petr Hladný - Sušice - 6u6 7105 - centrum pojištěnío za pracovní úrazy - 0021 kod pojistitele - 608691913 - půjčky - Brndová - VFinohradská ul. Nároky na plnění z

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ceník asistenčních produktů a služeb 67

Ceník asistenčních produktů a služeb 67 Ceník asistenčních produktů a služeb 67 Základní ceník Ceny produktů a služeb pro zákazníky, kteří nejsou držiteli asistenční karty 67.Slevy na níže uvedené úkony se vztahují na bonusové programy společnosti

Více

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život.

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život. UNIQA SafeLine První pojištění vozidel, které může zachránit život. Naše autopojištění umí prostě více než je běžné. Několik faktů na úvod. Na 40.000 osob každoročně zemře na evropských silnicích. Okolo

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Počet obětí dopravních nehod na světě ročně: 1 250 000 Počet zraněných při dopravních nehodách ročně: Celosvětové náklady silničních dopravních

Více

N O N - S T O P A s i s t e n c e

N O N - S T O P A s i s t e n c e N O N - S T O P A s i s t e n c e P r o f e s i o n á l n í p o m o c p r o n á k l a d n í a u ž i t k o v á v o z i d l a o d 3, 5 t k d e k o l i v v E v r o p ě P r o k l i e n t y A X I G O N z a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

Výkyvy počasí se stupňují. Škody způsobené přírodními živly rostou.

Výkyvy počasí se stupňují. Škody způsobené přírodními živly rostou. Výkyvy počasí se stupňují. Škody způsobené přírodními živly rostou. Silné bouřky, přívalové deště, vichřice i orkány, sněhové vánice, mráz nebo náledí. Všichni jsme poznali, že výkyvy počasí se v poslední

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Dálkové ovládání uživatelských funkcí prostřednictvím SMS 4 1. Změna PIN kódu

Více

PROČ JE TŘEBA MÍT POVINNÉ RUČENÍ?

PROČ JE TŘEBA MÍT POVINNÉ RUČENÍ? PROČ JE TŘEBA MÍT POVINNÉ RUČENÍ? Povinné ručení je zde od toho, aby chránilo motoristu a jeho blízké před rizikem následků dopravní nehody. Slouží k pokrytí škod, jež svou nepozorností za volantem způsobí

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

Vstupní školení nováčků na pozici makléř

Vstupní školení nováčků na pozici makléř Vstupní školení nováčků na pozici makléř epojisteni.cz Na pojišťovacím trhu působíme již od roku 2008. Specializujeme se na porovnání a prodej pojištění online. Jsme největším a nejvýznamnějším poskytovatelem

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je uznávaným specialistou na cestovní pojištění,

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Povodeň: Jak postupovat po opadnutí vody

Povodeň: Jak postupovat po opadnutí vody Povodeň: Jak postupovat po opadnutí vody Povodně znovu po jedenácti letech sužují Českou republiku. Voda napáchala spoustu škod na Vašem majetku. Co dělat dál? Postup při škodách na nemovitostech a domácnostech.

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více