Pro čerstvé majitele aut se proto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro čerstvé majitele aut se proto"

Transkript

1 auto pojištění

2 editorial > Existují dvě možnosti, jak můžete pojistit své auto. Pomineme-li různá připojištění, tak se jedná o havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, spíše známé jako povinné ručení. První je dobrovolné, a ne každému se vyplatí. Druhé je, jak již sám název napovídá, povinné. Protože ze zákona neodmyslitelně patří ke každému motorovému vozidlu, věnovali jsme v dnešní příloze větší prostor právě druhé možnosti. Tak, jako na konci loňského roku, i letos jsme umožnili pojišťovnám, aby představily svá obchodní lákadla, kterými chtějí na českém trhu co nejlépe uspět. Inu, když už ono nutné pojištění každý motorista musí mít, tak proč si nevybrat? Je tu tucet nabídek < Vlastimil Poliačik, editor speciálu obsah > Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla III-IV "Nej" v povinném ručení V IX Pět kroků pro případ, že se ocitnete při autonehodě jako poškozený VIII-IX Kdy má smysl havarijní pojištění auta > Čerství majitelé nového auta se asi těžko smíří s představou, že by jejich plechového miláčka někdo či něco poškodilo. Proto neváhají platit každý rok u dražších aut i několik desítek tisíc korun za havarijní pojištění. Když se jejich autu něco stane, třeba i zaviněním jejich majitele, pojišťovna vzniklou škodu uhradí. Je však dobré si položit otázku, kdy tento typ pojištění je pro vás ještě výhodný. Pro čerstvé majitele aut se proto pojistka podle zástupců většiny oslovených pojišťoven vyplatí. U běžných vozidel nižší a střední třídy má pojištění určitě smysl do pěti až šesti let stáří vozidla, u dražších aut se vyplatí i pro starší vozy, říká Jitka Polívková z ČSOB Pojišťovny. Výhoda kombinace > Zatímco u nových vozidel se vyplatí havarijní pojistka, která zajišťuje komplexní krytí škod (od nehody či živelní události přes vandalismus až po odcizení), pro starší auta je nejvhodnější pojistit jen takovou kombinaci rizik, kterou motorista vnímá jako nejpravděpodobnější. Je-li například vozidlo zaparkováno v garáži, nebo má dostatečné zabezpečení proti odcizení, lze zvolit pouze kombinaci živelního pojištění s pojištěním pro případ havárie, vysvětluje Tomáš Zavoral z pojišťovny Direct. Některé pojišťovny, například. Allianz, mají základní havarijní pojištění omezené jen na vozidla do stáří deseti let od první registrace. Jiné, například Kooperativa, sjednání havarijního pojištění neomezují stářím vozidla, ale celkovým technickým stavem. Nicméně zhruba od deseti let stáří vozidla už pojistka podle zástupců většiny pojišťoven nebývá pro klienta vzhledem k nutné spoluúčasti a výši pojistného příliš výhodná. Pokud je hodnota (obecná cena) vozidla například 50 tisíc korun a roční pojistné 10 tisíc korun, pak lze jistě zvažovat, zda má takové pojištění ještě ekonomický smysl, říká Miloš Velíšek z České podnikatelské pojišťovny. Výpočet > Hlavním parametrem pro výpočet pojistného je aktuální cena vozidla. Pro nová vozidla je to takzvaná nová cena, pro ojetá vozidla je to cena časová nebo obecná, říká Zavoral z Direct pojištovny a ještě upřesňuje: Cena pojistky pro starší vozidla je proto logicky nižší než cena nová. Ale ne ve stejném poměru, v jakém klesá časová cena. Cena náhradních dílů se pro stejná vozidla různého stáří totiž neliší. Blatník na dvě vozidla stejné značky a typu, ale rozdílného stáří, stojí stejně, i když časové ceny obou vozidel mohou být velmi odlišné. Pojišťovna ale uhradí i majiteli starého auta po odečtení spoluúčasti celou fakturu za opravu poškozeného vozidla. ČPP poskytuje pojistné plnění ve výši, která odpovídá účelně vynaloženým nákladům na opravu vozidla, a to i v nových cenách náhradních dílů až do výše obvyklé ceny vozidla bezprostředně před pojistnou událostí. Česká pojišťovna hovoří stejně, navíc si však klade podmínku, kde musí být provedená oprava. Pokud si její klient nechá vozidlo opravit v autorizovaném servisu v rámci havarijního pojištění, žádnou amortizaci mu pojišťovna neodečítá, ubezpečuje Václav Bálek z České pojišťovny. Horní hranice pojistného plnění ale nemůže nikdy přesáhnout obvyklou, tedy aktuální, cenu auta v okamžiku poškození. Skutečnost, že hodnota vozidla Foto na titulní straně profimeda.cz, čtk klesá rychleji než cena pojistného, se dá vysvětlit i jinak. Pojistné je kalkulováno na základě škodní potřeby a četnosti škod, vysvětluje ředitel úseku pojištění vozidel Miloš Velíšek z ČPP a doplňuje, že navíc výrazně převažují škody parciální, kdy se vozidlo opravuje právě s náhradními díly v nových cenách. Ze statistických podkladů je podle Velíška jednoznačné, že se zvyšujícím se stářím aut četnost škodních událostí neklesá, spíše stoupá, což potvrzuje i mluvčí pojišťovny Allianz Pavla Paseková. Kdy se vyplatí > Při zvažování, nakolik se pojistka vyplatí, či nikoli, by měl také každý rozlišovat, jaké by nastalo plnění v případě totální škody, kdy auto už nemá smysl opravovat, nebo parciální škody, kdy se vozidlo ještě vyplatí dát do servisu. Při totálních škodách zpravidla platí, že pojistka nepokryje náklady na koupi nového nebo ojetého auta. Nicméně existuje na trhu produkt, který tento problém řeší. Jde o speciální pojištění euro- GAP, které hradí rozdíl mezi současnou hodnotou vozidla a jeho kupní cenou. Musí se však sjednat ihned při nákupu vozidla, a to minimálně na tři roky. autopojištění > Výplata pojistného plnění z vlastního havarijního pojištění může být paradoxně někdy efektivnější (rychlejší a výhodnější) než z povinného ručení protistrany viníka. Platí to například v situaci, kdy majitel vozidla nechce čekat na potvrzení právního základu na náhradu škody, tedy na někdy zdlouhavé určení jednoznačného viníka nehody, dodává Zavoral. > Věra Tůmová, Peníze.cz Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla > Uzavření povinného ručení respektive pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem. Ten, kdo hodlá ve svém vozidle užívat pozemní komunikace, musí mít u některé z pojišťoven uzavřenou smlouvu o povinném ručení. Není proto od věci si pár informací o tomto pojištění zopakovat.. Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. V případě, že tuto povinnost nesplní, hrozí mu pokuta až do výše 20 tisíc korun. Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset (mimo pokutu) uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, jež řidič způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i při cestě do zahraničí, k tomu je vydávána takzvaná zelená karta. Pojistka se ale nevztahuje se na škodu, která vznikla na vašem vozidle a vašim zaviněním. Bonusy > Ten, kdo jezdí bez nehod, má ze zákona nárok na bonus, což je v podstatě sleva na pojistném. Při změně pojišťovny nárok na bonus nezaniká a přenáší se na další pojišťovnu. Stačí, aby předešlá pojišťovna vystavěla potvrzení o průběhu pojištění. Bonusy za bezeškodní průběh pojištění se sčítají, to znamená čím více měsíců bez nehody, tím větší sleva pro řidiče. Za každý rok může klient obvykle získat slevu ve výši pět procent. Při pětiletém a delším beznehodovém období může celkový bonus vyšplhat až na maximální hranici 25 procent. Plnění pojišťovny > V případě nehody či jiného poškození vozidla musí být splněno několik předpokladů, aby vám vznikl nárok na plnění a pojišťovna případnou škodu uhradila, a to: > škodná událost nevznikne v důsledku vašeho zavinění K povinnému ručení si teď vyberte bonbónek, který Vám opravdu chutná. AKČNÍ menu: luxusní asistenční služby úrazové pojištění na milion cestovní pojištění nemocniční pojištění Pojištění nové generace

3 autopojištění > > škodná událost nastane v době trvání pojištění > škodná událost nastane na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán Kdy pojišťovna neplní > Ze zákona jsou výluky z povinnosti pojišťovny plnit a to pokud byla způsobena:. > škoda, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > škoda, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, jež s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti > škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena > škodu na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe) > škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla > škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla > náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích > jinou škodu než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba. Změna pojišťovny > Nevyhovuje-li vám současná pojišťovna, u které máte sjednáno povinné ručení, máte možnost vypovědět pojistnou smlouvu a změnit pojišťovnu. Pojištění však není možné vypovědět kdykoli. Pojistník musí podat výpověď písemně nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Vypovědět smlouvu o povinném ručení může pojistník také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesouhlasí. Musí ale výpověď poslat písemně a to do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného. Další případy, kdy může smlouva zaniknout: > změní-li se vlastník vozidla, > zanikne-li vozidlo (nastane nezvratná změna znemožňující jeho provoz), > je-li vozidlo vyřazeno z evidence vozidel, přičemž se může jednat i o vyřazení dočasné (uložení SPZ do depozitu), > je-li vozidlo odcizeno, > uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pojištění pokud bylo na dobu určitou > nezaplacením pojistného (nezaplatíli majitel vozidla včas pojistné, je upozorněn písemnou upomínkou pojišťovny, kde je stanovena lhůta (minimálně jeden měsíc); po uplynutí lhůty, pojistná smlouva zaniká. Pozor - novou pojistnou smlouvu je třeba uzavřít to do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy. Nepojištěné vozidlo nesmí vyjet na silnici! Jinak hrozí sankce v podobě pokuty ve výši 2500 až korun. > Michal Holub Nej v povinném ručení > Po roce jsme znovu oslovili hlavní pojišťovny, které působí na českém trhu a ve své nabídce mají povinné ručení vozidel. Opět jsme jim dali možnost, aby v krátkém textu představily své novinky či ono nej v tomto produktu, respektive to, co považují ve své nabídce pro motoristy za nejpřitažlivější nebo nejvýhodnější na trhu. Allianz pojišťovna nabízí od října motoristům zbrusu nové povinné ručení, které zajišťuje nejširší ochranu v České republice a už zdaleka nechrání pouze okolí majitele vozu (což musí), ale velmi významně také jeho samotného (což zdaleka nemusí). Za stejný peníz je nyní více muziky. Jeho princip je jednoduchý, neboť dává motoristovi na výběr podle toho, jakých rizik se obává. Samozřejmě, že jeho součástí je i přímá likvidace, v případě Allianz pojišťovny však jde ještě o něco navíc. Allianz mu totiž pouze nepomáhá s kontaktem na druhého pojistitele, ale škodu na jeho vozidle mu prostě sama uhradí. Tím se liší od některých jiných pojistitelů. Kromě nových balíčků Normal, Optimal a Exkluziv se standardními limity ve výši 35, 50 a 100 milionů korun kryje nově povinné ručení Allianz také například poškození vozidla zvířetem, živelná rizika, střet se zvířetem a garantuje výplatu až půl milionu korun na nový vůz a až 30 tisíc korun ročně na jeho provoz v případě následků po autonehodě. Má rovněž výhodu že první škoda nemusí mít vliv na bonus, a že řidič i při havárii, kterou zavinil, získá náhradní vozidlo na dobu pěti dnů. Tedy nikoliv pouhé tři dny, jak deklaruje konkurence. Povinné ručení od AXA pojišťovny je jiné než většina dalších nabídek na českém trhu. AXA pojistné sazby určuje nikoliv podle objemu válců jako jiné pojišťovny, ale podle výkonu motoru. To je velmi výhodné pro majitele určitého typu vozidel, zejména s dieselovými motory. Typicky jde například o Fabii či Octavii 1,9 SDi, u kterých lze díky povinnému ručení u AXA pojišťovny ušetřit až několik tisíc korun ročně. U pojišťovny AXA mají také výhodu zkušení řidiči a obyvatelé menších měst a obcí. U těchto skupin řidičů je pravděpodobnost pojistné události relativně nízká, a proto je spravedlivé, když platí nižší sazby než rizikovější řidiči. Vedle výkonu vozidla proto o ceně povinného ručení rozhoduje ještě věk a bydliště držitele automobilu. Dalšího snížení ceny lze dosáhnout při platbě celého ročního pojistného v rámci jedné splátky, za což AXA poskytuje 10 procent slevu. K povinnému ručení AXA pojišťovny získá navíc každý zákazník bezplatné asistenční služby. Ty lze využít nejen Nikdy nevíte, co přetne Vaši čáru života Jsme tu pro vše, co nemáte ve svých rukou Životní pojištění I když je momentálně Vaše rodina za vodou, za pár dní se může z ničeho nic octnout úplně na dně. Stačí k tomu jediný smolný okamžik, který přijde jako velká vlna a v několika vteřinách spláchne vše, co jste celý život budovali. Nenechávejte to plavat a pořiďte si životní pojištění od Kooperativy. Jen tak dokážete zajistit své blízké i v případě nenadálého vlnobití

4 autopojištění > při pojistné události, tedy nehodě, ale i v případě jiných obtíží, jako je třeba píchlá pneumatika nebo zabouchnuté klíčky v autě. Stačí zavolat na asistenční linku , která je k dispozici v ČR i v zahraničí 24 hodin denně. Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) nabízí inovovanou produktovou řadu Autopojištění Combi Plus, obsahující segmentované produkty povinného ručení a havarijního pojištění s řadou zajímavých benefitů a doplňkových pojištění. Klient má například možnost využít velmi levného doplňkového pojištění přírodních rizik, které pokrývá riziko spojené s přírodními živly či střetu se zvěří nebo poškození plastových částí v prostoru motoru vozidla zvířetem. Samozřejmostí jsou asistenční služby s vysokými bezplatnými limity nejen v případě nehody, ale i pouhé poruchy vozidla. ČPP navíc přichází s prvním internetovým pojišťovnictvím MojeČPP. Nový klientský portál poskytuje klientovi informace o všech sjednaných smlouvách, nahlášených škodách včetně možnosti on-line podpory změn. Akční nabídky, doplňkové služby a slevy: ZDARMA pojištění přípojného vozíku nebo malého motocyklu. EXTRABONUS Profi sleva až 15 procent. SUPERBONUS Dobrého řidiče sleva od 10 do 27 procent. AKČNÍ sleva podzimní 10 procent. ZVLÁŠTNÍ sleva za tři roky bez nehody až 15 procent. Roční platba pojistného sleva šest procent. Pro majitele vozidel do roku výroby 1975 poskytujeme speciální tarif se 75procentní slevou z pojistného. Kombinací slev můžete u ČPP dosáhnout snížení ceny až o 70 procent! Jednořádková podoba značky Česká pojišťovna uvedla na trh povinného ručení unikátní produkt, který zcela mění trh s povinným ručením. Její stávající i noví klienti mohou využívat služeb zcela nového prvního povinného ručení Bez povinností, které pomůže řidičům ve všech situacích. Nechrání tedy jen okolí, ale i samotného vlastníka vozidla v případě, kdy mu škodu způsobí klient jiné pojišťovny. Proč by si měl klient uzavřít povinné ručení právě u České pojišťovny? Třeba proto, že se nemusí o nic starat, nemusí nahánět viníka své nehody a nemusí jednat s cizí pojišťovnou, protože jeho Česká pojišťovna škodu zdokumentuje a vše potřebné s pojišťovnou viníka vyřídí. Nebo proto, že klienti s povinným ručením Standard a Bonus Exclusive získají ještě bezplatný odtah vozidla až do vzdálenosti 500 kilometrů a bezplatné zapůjčení náhradního osobního vozidla na tři dny. Kromě toho může pojištěný získat až 55procentní bonus, který si převede na své povinné ručení od některého z členů rodiny. A pokud za uplynulé tři roky nezpůsobil nehodu, může si navíc připsat 5procentní Extrabonus. Zdarma má kvalitní úrazové pojištění pro řidiče nebo na cestách velmi potřebnou právní pomoc. Zkrátka s povinným ručením ČP Bez povinností může jezdit i bez starostí! ČSOB Pojišťovna od příštího roku nezmění své sazby povinného ručení, tedy nezdraží. Noví klienti se navíc mohou těšit na dárek v podobě soupravy pro případ nehody (obsahuje reflexní vestu, kartu první pomoci povinnou od , formulář záznamu o nehodě s propiskou, fotoaparát, metr a pastel na vozovku). Na počátku příštího roku pak pojišťovna zavede k povinnému ručení zdarma i službu takzvané přímé likvidace škody, což znamená, že bude za své klienty s povinným ručením jednat i v případě, 2.2 kdy je nabourá jiný řidič. ČSOB Pojišťovna nabízí celkem již sedm Společnost Česká pojišťovna používá pro své různých komunikační aktivity cenových základní barevné zvýhodnění provedení značky, podle disponibilního prostoru pro klienta, v jednořádkové, které dvouřádkové jde nebo využít středové v rámci jedné podobě. smlouvy, a dostat se tak na velmi Jednořádková varianta značky v tomto provedení je používána v celoformátových nebo šířkových formátech (layoutech) užívaných materiálů (komunikačních, tištěných, interních apod.), tedy tam, kde má prostor určený pro umístění značky šířkový charakter. zajímavou částku. Šťastná 7 od ČSOB Pojišťovny: - za roční četnost placení pojistného: sleva tři procenta - pokud má klient i jiné pojištění u ČSOB Pojišťovny: sleva pět procent - pokud bydlí v regionu s nízkou nehodovostí celkem 42 vybraných okresů: zvýhodnění 10 procent - pokud má vozidlo starší devět a více let: zvýhodnění 15 procent - za každý rok bezeškodního průběhu: bonus pět procent (maximálně 50 procent) - sleva dobrého řidiče = řidič ve stáří 29 let a více s minimálně 12 měsíci bezeškodního průběhu sleva 30 procent v prvním roce pojištění - sjednání přes internetové stránky ČSOB Pojišťovny: sleva10 procent Stěžejní novinku představila Generali v březnu 2010, kdy jako první pojišťovna v ČR zahrnula zdarma do povinného ručení krytí havarijního rizika střetu se zvěří. Od října byla zjednodušena segmentační kritéria nově se netýkají drobných podnikatelů a klientů s trvalým bydlištěm Foto čtk v Praze, a to i zpětně. Zařazeni jsou do ní pouze řidiči do věku 30 let, protože dlouhodobě vykazují vysoký škodní průběh napříč celým trhem. Avšak mladý řidič neznamená automaticky špatný řidič. V Generali přistupujeme ke každému individuálně, a proto segmentaci uplatňujeme až v okamžiku pojistné události. Při vstupu do pojištění mají všichni řidiči stejné podmínky. Záleží pouze na škodním průběhu. Do konce roku čeká klienty řada různých cenových zvýhodnění, přičemž další novinky představíme postupně na přelomu roku. Generali nepřichází s inovacemi pouze v sezoně, ale po celý rok tak, jak průběžně analyzuje a přizpůsobuje pojistnou ochranu potřebám svých klientů. Například při sjednání povinného ručení v kombinaci s havarijním pojištěním nabízíme možnost zlikvidovat klientem nezaviněnou škodu z havarijního pojištění bez vlivu na bonus. Úhradu vyplacené škody následně uplatníme na pojišťovně viníka. Navíc řidiči jezdící bez nehod mají letos povinné ručení zvýhodněné až o 50 procent. POVINNÉ RUČENÍ KOMPLET Kooperativa opět představuje unikátní novinku. V rámci pojištění NA100- PRO klientům nabízí kromě přímé likvidace a rozšířených asistenčních služeb také stoprocentní úhradu škody v případě, že je někdo nabourá. To je výhodné zejména u starších vozidel a vozidel, kde velmi často viníkova pojišťovna pojistné plnění poníží. A Kooperativa mu rozdíl ve výši pojistného plnění uhradí. Zároveň v případě nezaviněné nehody garantuje bezpracné a bezhotovostní vyřízení škody. Pokud klient využije smluvních partnerů Kooperativy, pojišťovna zajistí a zaplatí odtah, prohlídku, opravu poškozeného vozidla ve smluvním servisu a zapůjčení náhradního vozidla. Nové povinné ručení KOMPLET nabízí řadu výhod ZDARMA: A to po celou dobu opravy poškozeného vozidla. Klient si následně pouze převezme opravené vozidlo. Řidiči se dnes již chovají velmi racionálně a vědí, že povinné ručení se vyplatí vybrat takové, aby jim přinášelo co nejvíce výhod. A Kooperativa byla jednou z prvních pojišťoven, které se snažily povinné ručení zatraktivnit, například živelním pojištěním zdarma. Produktem NA- 100PRO vlastně jen pokračuje ve své strategii nabídnout motoristům unikátní výhody, jež bezprostředně souvisejí s auty a jejich provozem a slouží i jim samotným. Povinné ručení od Slavia pojišťovny patří na trhu mezi nejlevnější. Zvýhodňováni jsou zodpovědní řidiči bez ohledu na to, zda s řízením vlastního vozidla teprve začínají, nebo mají například trvalé bydliště v některém PRŮMĚRNÝ ŘIDIČ POTKÁ DIVOKOU ZVĚŘ JEN JEDNOU ZA 3268 KM Připojištění rizika srážky se zvěří (případná srážka neovlivní Váš bonus povinného ručení) Vysoké limity plnění při škodě na zdraví a na majetku (až 70 mil. Kč) Nadstandardní asistenční služby příjezd asistenční služby a práce servisního technika odtah a úschova vozidla poskytnutí náhradního vozidla asistence při vybití akumulátoru asistence při zlomení, zabouchnutí či ztrátě klíčků asistence při záměně pohonných hmot a další služby z velkých měst. K nově uzavřenému povinnému ručení Slavia pojišťovna poskytuje pojištění pokut na rok zdarma. Speciální slevu získáte, pokud si k povinnému ručení sjednáte zároveň havarijní pojištění. Největší vliv na výši pojistného má u Slavia pojišťovny počet bezeškodních měsíců (bonus), kde od 84 měsíců včetně je řidičům poskytována 60procentní sleva na pojistném. Slevu na pojistném u Slavia pojišťovny mají možnost dostat i řidiči, kteří zatím neměli možnost bonus získat (například řidiči služebních vozů nebo začínající řidiči). Pojišťovna jim formou takzvaných bonus kreditů při uzavírání smlouvy o povinném ručení automaticky propůjčí 24 měsíců bezeškodného průběhu a tím i 15procentní slevu na pojistném. I přes opatrnou jízdu můžete nešťastnou náhodou způsobit dopravní nehodu. U první drobné škody klienta (pojistné plnění do 15 tisíc korun) a roční My v Generali si ale uvědomujeme, že každý je jedinečný, a proto Vám nyní přidáme k povinnému ručení také připojištění střetu se zvěří ZDARMA. Asistenční služby v zahraničí profesionální tlumočení nebo předání vzkazu blízké osobě delší odtah zdarma ubytování či převoz posádky do místa bydliště Dobří řidiči jezdící bez nehod mají navíc povinné ručení zvýhodněné až o 50%, takže např. roční pojistné Škody Fabia Combi II 1,4 16 V Ambiente, rok výroby 2007 v regionu Venkov bude činit pouhých Kč! / 212x136-inz-POV-srnka_tisk.indd 1 10/19/10 11:57:41 AM

5 autopojištění > frekvenci platby pojistného Slavia pojišťovna neodečte viníkovi nehody žádný bonus. V případě pojistného plnění nad 15 tisíc korun, či u každé další škody, odečítá pojišťovna z počtu bezeškodních měsíců započítaných v bonusu, na rozdíl od některých pojišťoven, pouze 12 měsíců. Triglav pojišťovna nabízí svým klientům kvalitní, jednoduché a srozumitelné povinné ručení s vysokým pojistným krytím až do výše 50 milionů korun. Klienti zde mají možnost získat nadstandardní bonus za bezeškodný průběh až 60 procent a při první nehodě se škodou menší než 20 tisíc korun o něj nepřijdou. Každý klient získá uzavřením smlouvy povinného ručení zdarma pojištění úrazu řidiče a pojištění právní ochrany. Navíc poskytujeme špičkové asistenční služby, a to i v případě poruchy vozidla, kdy za pojistné 260 korun ročně klient získá nadstandardní ochranu v případě pojistné události, například na území Evropy limit pojistného plnění na opravu vozidla až do výše 30 tisíc korun, zdarma ubytování na tři dny a úhradu cestovného na návrat domů až do výše korun. V současné době se jedná o cenově bezkonkurenční nabídku na trhu. Triglav pojišťovna letos slaví 10. výročí působení na trhu a tak pro zájemce, kteří si povinné ručení sjednají on-line na našich webových stránkách jsou připraveny jako dárek mimořádné slevy až do výše 65 procent. Bezeškodní bonus zvýší novým klientům až o 10 procent a započte ho ve stejné výši i pro havarijní pojištění jako odměnu pro motoristy bez nehod. Dále UNIQA nabídne jedinečnou takzvanou caffeterii výhod, z nichž si každý může vybrat podle svých potřeb a preferencí luxusní asistenci, úrazové pojištění pro řidiče, pojištění pro případ hospitalizace nebo cestovní pojištění. Trh povinného ručení je silně konkurenční. Na nějakou výhodu lákají klienta všude. UNIQA ale nabízí motoristům koncentrovanou možnost volby, protože každý z nás je jedinečný ve svých potřebách a zájmech. Proto si zákazník může vybrat k tradičním benefitům ještě extra bonbonek podle své chuti na rok zdarma. K tomu UNIQA přidá výstražný servis MeteoUNIQA zdarma jedinečný systém včasného varování před nenadálou extrémní nepřízní počasí (jako například vichřice, krupobití, náledí, vánice, silné lijáky, a podobně). Klient dostává jen lokálně relevantní výstrahy podle jím zadaného PSČ, a to formou SMS nebo u. Předstih, s nímž se o blížící nepohodě dozví, mu umožňuje přijmout odpovídající opatření například odložit cestu nebo schovat auto do garáže. Jedinečná je také novinka UNIQA SafeLine doplňkové autopojištění, které přináší nové ochranné prvky pro motoristu i vozidlo. Díky palubní jednotce je vůz 24 hodin hlídán z dispečinku. V případě nárazu auta při havárii se aktivuje crash senzor a vysílá nouzový signál do centrály. Ta se spojí s pojištěným a nabídne pomoc. Nezdaří-li se kontakt, vyšle záchranu na místo rovnou. V případě odcizení vozu je vůz bez problémů přes centrálu vystopován a za pomoci policie zajištěn. Kromě toho eviduje UNIQA SafeLine jako první na českém pojistném trhu rovněž ujeté kilometry a druhy komunikací, na jejichž základě jednou ročně optimalizuje platbu pojistného jak v povinném ručení, tak i havarijním pojištění. Sváteční řidiči zaplatí méně, a to až o čtvrtinu. Povinné ručení Wüstenrot má na trhu některé ojedinělé výhody. Naše pojišťovna totiž stanovuje pojistné podle výkonu motoru, což se vyplatí vlastníkům mnoha vozidel, především těch s naftovými motory. Novinkou tohoto roku bylo plošné snížení cen, díky kterému nabízíme nové výhodnější sazby pro základní limit plnění. Klienti z malých měst a obcí tak mohou využít snížených sazeb až o 20 procent, klienti z velkých měst pak o pět procent. Na jaře pojišťovna Wüstenrot také zlevnila pojistné pro mladší řidiče. Kromě toho nabízíme jedinečný bonus za jízdu bez nehod až 60 procent, který lze ve stejné výši uplatnit až na další tři vozidla v rodině (takzvaný Multibonus). Základní asistenční služby jsou zdarma a stávající klienti finanční skupiny Wüstenrot získají slevu na pojistném ve výši 10 procent. V rámci podzimní akce Chtějte víc jsme pro klienty připravili další výhody navíc. Pokud si k povinnému ručení sjednají do také naše stavební spoření s nejvyšším úročením na trhu, obdrží dálniční známku na rok 2011 zdarma. Pět kroků pro případ, ž e se ocitnete při autonehodě jako po škozený > Krok 1: Rozsah škody Nejprve ze všeho zjistěte, jaký je rozsah škody. Pokud škoda není vyšší než 100 tisíc korun nebo škoda nevznikla někomu třetímu, není třeba volat policii. Potřeba je, abyste se spolu s ostatními účastníky autonehody domluvili, kdo byl viníkem nehody. Na to slouží předtištěný formulář, který je součástí smlouvy o povinném ručení. Vozte jej každopádně vždy s sebou ve vozidle. Krok 2: Totožnost Vždy při autonehodě chtějte vidět doklady zúčastněných a nechte si předložit zelenou kartu o pojištění. Zjistěte, kde je vozidlo viníka nehody pojištěno. Tuto skutečnost si můžete později doma ověřit na internetových stránkách České kanceláře pojistitelů ckp.cz podle SPZ. Na místě ještě požádejte o kontakt přítomné svědky. Krok 3: Kontaktujte pojišťovnu Kontaktujte pojišťovnu, ve které má viník autonehody sjednáno povinné ručení. Budou se vás ptát na podrobnosti autonehody. Proto mějte veškeré podklady a informace o vozidlech a autonehodě u sebe. Krok 4: Jeďte do autoservisu Domluvte si s pojišťovnou, do kterého autoservisu si dáte vozidlo opravit. Kontaktujte autoservis, který škodu nafotí a stanoví cenu opravy. Počítejte s tím, že pokud je vozidlo starší, pojišťovna vám odpočítá amortizaci vozidla. Krok 5: Dokumentace Pojišťovna Vás požádá o závazné uvedení detailních informací o průběhu autonehody, údajů o obou vozidlech a způsobu výplaty peněz. Za tímto účelem vám pojišťovna předá nebo zašle formulář. Budete přikládat kopii technického průkazu a dalších dokladů. Krok 5: Vyjádření pojišťovny Až vše odevzdáte pojišťovně, ta rozhodne o vyplacení peněz. Zašle vám dopis, kde se dozvíte, kolik peněz pojišťovna vyplatí na váš účet nebo kam máte poslat fakturu z autoservisu za opravu. Využito materiálu z CPP print E15 104x276.indd :22

6 Chcete nejvýhodnější autopojištění? Volejte NONSTOP nebo vyplňte dotazník na SOS Pojištění specialista na individuální a otilové autopojištění. SOS Pojištění zajistí veškerá nabízená pojištění na trhu. asistence likvidace pojistných událostí pojištění Ostrovského 253/ Praha 5

Povinnost uzavřít pojištění má

Povinnost uzavřít pojištění má auto pojištění II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Dlouhá historie. Pojištění typu povinného ručení se uzákonilo pro všechna motorová vozidla registrovaná

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

Česká republika dlouhodobě patří

Česká republika dlouhodobě patří II/III Obejít pojištění odpovědnosti z p rovozu vozidla se nevyplácí Uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvané povinné ručení, je ze zákona povinné a musí jej mít sjednané každé provozované

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Radek Táčner Březen 2010 1 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Pojištění mobilního telefonu proti

Pojištění mobilního telefonu proti 22 Business Class Leaders voice Martin Vosecký jednatel poradenské společnosti Catro Jak nadchnout zaměstnance pro inovace Snaha věci inovovat je vlastně složitým vyjádřením touhy, aby se na firemních

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 EDITA MEGOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Pojištění v České republice: nové produkty v pojišťovnictví v ČR, Pojištění odpovědnosti za

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

3 / 2012 Časopis pro klienty společností Wüstenrot. Vše o pojištění vozidel. Zveme vás na Dny Wüstenrotu

3 / 2012 Časopis pro klienty společností Wüstenrot. Vše o pojištění vozidel. Zveme vás na Dny Wüstenrotu 3 / 2012 Časopis pro klienty společností Wüstenrot Vše o pojištění vozidel Zveme vás na Dny Wüstenrotu author.cz facebook.com/author.cz AUTHOR BICYCL AUTHOR BICYCLES AUTHOR BICYCLES AuthorImage12_195x250_Milos_Wustenrot.indd

Více