SPECIÁLNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Náš generální partner SPECIÁLNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Speciální pečovatelská služba Kladno Hřebečská 2678 telefon: IČO: DIČ: CZ statut registrovaný MV ČR S OS/ /94-R bankovní spojení: KB a.s. Kladno číslo účtu: /0100 transparentní účet: Raiffeisenbank a.s. Kladno /5500 2

3 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Dostupnost, prostory a návštěvní hodiny Personální zajištění Statistické údaje Vyhodnocení projektu na rok 2013 Cíle pro rok 2014 Poskytované služby Finanční zajištění v roce 2013 Poděkování str.4 str.5 str.6 str.7 str.8 str.9 str.11 str.12 str.13 str.14 3

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každoročně, i v letošním roce, vám předkládáme Výroční zprávu o práci a hospodaření Speciální pečovatelské služby za rok Rok 2013 byl po delším čase pro naše občanské sdružení rokem pozitivním, a to zejména akcemi, které se podařilo uskutečnit. Na tom má největší zásluhu Kristina Pochmanová, která od září 2012 pracuje pro naše občanské sdružení a její zaměstnání se pozitivně odrazilo do chodu občanského sdružení. Během tohoto roku se uskutečnilo několik významných akcí pro naší organizaci, které nám pomohly nejen ke zviditelnění našeho občanského sdružení, ale také k navázaní nových přátelství a zároveň i k dofinancování pečovatelské služby. Spolu s dotacemi, příjmy od uživatelů za služby a sponzorskými dary se nám tedy podařilo, mimo odpisů na auto, udržet vyrovnaný rozpočet. Za rok 2013 využilo naší pečovatelskou službu 52 uživatelů, což činilo poskytnutých návštěv v bytě uživatelů. Autopřepravu ZP osob využilo 68 uživatelů, za celý rok 2013 tak bylo přepraveno cca 1600 osob. V tomto roce jsme navázali spolupráci s paní Martinou Hrubou DiS., která pro nás vykonává sociální pracovnici jako dobrovolnou činnost. Do té doby tuto funkci zastávala vedoucí provozu SPS Kladno paní Dana Opltová. V průběhu roku naši pracovníci, jako každý rok, absolvovali v rámci dalšího povinného vzdělávání kurzy pro pracovníky sociálních služeb, které proběhly u akreditovaných vzdělávacích center KOMUNIKÉ o.p.s a Diakonie ČCE. Dále v naší organizaci proběhla týmová supervize, které se zúčastnili všichni pečovatelé. Věříme, že se to pozitivně odrazilo na našich zaměstnancích a zároveň došlo ke zkvalitnění poskytovaných pečovatelských služeb. Závěrem bych chtěl říci, že služby v roce 2013 opět dopomohli našim uživatelům se začlenit do běžného života. Každý z uživatelů, kdo se rozhodl udělat v této oblasti změny ve svém životě, měl možnost využít našich služeb. Ještě jednou bych tímto chtěl poděkovat všem, kdo se v roce 2013 podíleli na spolufinancování pečovatelské služby a autopřepravy ZP osob. Rád bych zmínil, že rok 2014 je pro nás rokem velmi významným, jelikož v červenci oslavíme 20.výročí založení občanského sdružení. Velmi si toho ceníme, jelikož za uplynulých dvacet let jsme prožili jak období těžká, tak i úspěšná. Tím největším úspěchem však považujeme to, že jsme stále zde a můžeme dál pomáhat druhým. Jiří Holovčák - předseda o.s. SPS Kladno 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE Posláním pečovatelské služby poskytované naším občanským sdružením je podpora a pomoc tělesně postiženým občanům, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Činnost Speciální pečovatelské služby tak podporuje své uživatele v důstojném způsobu života, v soběstačnosti, v kontaktu se společenským prostředím a ochraňuje své uživatele před sociálním vyloučením či odchodu do ÚSP nebo Domova důchodců. Cílem Speciální pečovatelské služby je poskytovat kvalitní sociální služby těm, kterým je služba určena, zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců SPS Kladno, umožnit občanům se zdravotním postižením, aby zůstali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zajistit jim základní životní potřeby, umožnit jim nezávislý styl života, zachovat kontakt osob se zdravotním postižením s jejich přirozeným sociálním prostředím a oddálit u všech uživatelů nutnost odchodu do ÚSP, Domovů důchodců atd. Cíle: poskytovat kvalitní sociální služby těm, kterým je služba určena zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců SPS Kladno umožnit občanům se zdravotním postižením, aby zůstali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí zajistit u uživatelů základní životní potřeby umožnit uživatelům nezávislý styl života tím, že si mohou zvolit čas provedení úkonu dle momentální potřeby podporovat uživatele v kontaktu s jejich přirozeným sociálním prostředím oddálit u všech uživatelů nutnost odchodu do ÚSP, Domovů důchodců atd. 5

6 Dostupnost, prostory a návštěvní hodiny Naše pracoviště se nachází v Kladně, Hřebečské ulici 2680, v prvním patře. Dostupnost Speciální pečovatelské služby je MHD linkou číslo 3, 6 a 9, které mají konečnou stanici v Kladně OC Oáza, cca 100 m od centra. Linka číslo 3 a 6 je s plošinou pro občany TTP. Před vchodem je parkoviště, dům je bezbariérový s možností využití dvou výtahů. Provozní doba a úřední hodiny: Úřední hodiny: pondělí - pátek hod. Tel.č. dispečink : Tel.č. pečovatel : provoz pečovatelské služby je nepřetržitý Tel.č. autopřeprava:

7 Personální zajištění v roce 2013 Vedoucí Speciální pečovatelské služby: Sociální pracovnice-externí spolupráce: Účetní: Administrativní pracovnice: Řidič autopřepravy: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatelka: Dana Opltová Martina Hrubá DiS. Jiří Holovčák Kristina Pochmanová Jaroslav Hroch Martin Soumar Roman Čech Jaroslav Hroch ml. Martin Těthal Petr Klečánek Michal Krátký Marcela Baudyšová 7

8 Statistické údaje: V Kladně, Hřebečské ulici je 255 bezbariérových bytů. Tyto byty jsou obsazeny z 80% občany s různým zdravotním postižením. Z tohoto množství občanů je 30% těch, kteří potřebují pečovatelskou pomoc v různém rozsahu. Přehled poskytnutých služeb: Počet občanů, kteří využil služby v různém rozsahu 52 Počet občanů, kteří využilo autopřepravy 68 (1600 přepravených osob) Počet poskytnutých služeb (jednotlivé návštěvy v domácnosti uživatele) 8

9 Vyhodnocení projektu na rok 2013 V roce 2013 nadále Speciální pečovatelská služba zajišťovala nepřetržitě pečovatelskou službu přímo v domácnostech našich uživatelů dle jejich potřeb. Rok 2013 byl pro naše občanské sdružení rokem úspěšným. Přestože jsme i v tomto roce obdrželi nižší státní dotaci od MPSV a to o cca ,-Kč, díky dotaci od Statutárního města Kladna, kterou jsme obdrželi v plné výši, realizaci několika našich akcí a schválení našich žádostí o finanční příspěvky od nadace AGROFERT HOLDING, nadačního fondu WEIL, GOTSHAL, nadačního fondu Allianz a sponzorských darů, jsme rok 2013 přežili bez újmy. Během tohoto roku se uskutečnilo pro naší organizaci několik významných akcí. V dubnu se podařila zhmotnit myšlenka naší členky Kristiny Pochmanové, mistra bojových umění Honzy Homolky a profesionálního fotografa Tomáše Lébra nafocení charitativního kalendáře vozíčkářů a sportovců bojových umění z SKS Areny s názvem 4kolo.cz na získání financí pro provoz pečovatelské služby. Předcházela tomu důkladná příprava ze všech zainteresovaných stran. Focení se konalo v kladenské SKS Areně a probíhalo celkem třikrát. Vzniklo tak celkem 21 černobílých fotografií, které byly pro kalendář 4kolo.cz použity a zároveň pro výstavu v Galerii Kladno. Slavnostní zahájení prodeje kalendářů i výstavy se konalo 18.listopadu za účasti primátora MMK Ing.Dana Jiránka a náměstka primátora Ing.Miroslava Bernáška. K propagaci kalendáře 4kolo.cz bylo natočeno i virální video v prostorách Rock n roll clubu restaurantu pana Michala Muláčka. Další velká událost pro naší organizaci proběhla v měsíci květnu, kdy pro nás bylo v Domu kultury Kladno uspořádáno benefiční divadelní představení s názvem Římské noci, v hlavní roli s paní Simonou Stašovou a panem Oldřichem Víznerem. Na tomto představení také přijal předseda SPS Kladno Jiří Holovčák z rukou primátora MMK Ing.Dana Jiránka šek ve výši ,- Kč na podporu provozu Speciální pečovatelské služby. Druhý šek od provozního managera Domu Kultury Kladno pana Michala Muláčka s výtěžkem z divadelního představení ve výši ,- Kč převzala za občanské sdružení Kristina Pochmanová. V červnu se pak konal turistický pochod vozíčkářů a jejich přátel z Kladna na Srby, který doufáme, se stane již každoroční tradicí. V létě proběhlo třídenní natáčení pořadu Klíč České televize s naší kolegyní Kristinou Pochmanovou, ve kterém byla představena i naše organizace a její činnost. V srpnu a v září jsme se podíleli na organizaci akcí města Kladna a to na In-line závodech u NC Oaza a Přežít Kladno, kde jsme zajišťovali jedno ze stanovišť v skate-parku Kladno, na kterém soutěžící plnili úkoly na invalidním vozíku. Na konci měsíce listopadu se uskutečnil pro naše občanské sdružení v NC Oaza koncert bluegrassové skupiny Od plotny skok, na kterém se prodávali pohledy a kalendáře 4kolo.cz. Shrnu-li naše plány na rok 2013, tak předčily naše očekávání. Velkou zásluhu na tom má právě Kristina Pochmanová, kterou se nám podařilo v roce 2012 zaměstnat z ESF. 9

10 Mimo těchto akcí jsme se po celý rok věnovali běžným věcem spojeným s provozem pečovatelské služby, personálním záležitostem, dále administrativě, která s poskytováním sociálních služeb souvisí a rok od roku narůstá, aktualizaci Standardů kvality sociální péče atd. Během celého roku jsme také zpracovávali granty na nadační fondy, žádosti o sponzorské dary a i zde se nám zadařilo. Podařila se nám navázat spolupráci s paní Martinou Hrubou DiS., která nám od července 2013 formou externí spolupráce vykonává sociální pracovnici. V průběhu roku jsme také zajišťovali našim pracovníkům akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání a dále týmovou supervizi. V roce 2013 naše organizace pokračovala ve spolupráci s organizacemi v komunitním plánování Magistrátu města Kladna. Závěrem bych chtěl říci, že rok 2013 se nám celkově vydařil. Byl sice trochu hektický, co se týká pořádaných akcí, ale zároveň nám to pomohlo k tomu, že jsme po finanční stránce zvládli tento rok v pohodě. Jiří Holovčák 10

11 Cíle dané pro rok 2014 I pro letošní rok je pro nás nadále prioritním cílem zajištění nepřetržitého provozu Speciální pečovatelské služby pro zdravotně postižené osoby a tím jim umožnit žít život ve svém přirozeném prostředí. V roce 2014 bychom také rádi uskutečnili opět alespoň jednu akci pro naše občanské sdružení a naše členy. V minulém roce jsme navázali spolupráci s paní Simonou Stašovou, která je nakloněná možnému pokračovaní v pomoci naší organizaci. Dále bychom chtěli oslavit 20.výročí vzniku Speciální pečovatelské služby, které nás čeká v červenci. Je to pro nás výročí velmi významné, které nás posílilo v myšlence, že i nezisková organizace může v této těžké době fungovat. Plánujeme také pokračovat ve spolupráci s organizacemi v komunitním plánování Magistrátu města Kladna. 11

12 Speciální pečovatelská služba Kladno Poskytované služby: Speciální pečovatelská služba poskytuje pro osoby ZP tyto služby: - pomoc s osobní hygienou - pomoc s oblékáním - pomoc s přesunem na vozík, lůžko, do auta atd. - pomoc s koupáním - pomoc na WC - pomoc s přípravou stravy nebo pomoc s nakrmením - pomoc s umytím a uklizením nádobí - pomoc s oholením a ostříháním (strojek) - pomoc s nákupem - doprovody - úklidy v domácnosti - pomoc s vyřizováním různých potřebných záležitostí (úřady, lékař atd.) Fakultativní činnost SPS Kladno: Autopřeprava ZP osob speciálně upraveným mikrobusem se zdvihací plošinou a nástupním schůdkem Půjčování kompenzačních pomůcek: - zapůjčení mechanického vozíku - zapůjčení hydraulické sedačky do vany - zapůjčení biolampy - zapůjčení 3-metrových nájezdů 12

13 Finanční zajištění v roce 2013 Příjmy: Příjem za služby (pečovatelská pomoc) ,00 Příjem za služby (autodoprava) ,00 Členské příspěvky ,00 Missiva obrázky ,00 MPSV ,00 Statutární město Kladno ,00 Fond primátora MMK ,00 ESF Projekt Šance ,00 Výtěžek z divadelního benefičního představení ,00 Výtěžek z prodeje kalendářů a pohlednic ,00 Nadace Agrofert Holding ,00 Nadační fond WEIL, GOTSHAL ,00 Allianz nadační fond ,00 Metrostav a.s ,00 Generali pojišťovna a.s ,00 Štěpánek Auto a.s ,00 Colsys Automatik a.s ,00 Motivation Investment 2.000,00 Metrotest s.r.o ,00 Chyřtalovi 5.000,00 Pochmanová Kristina 2.465,00 Lébr Tomáš 2.000,00 Rosová L ,00 ACZ-zajištění odborné praxe 960,00 Úroky 62,45 CELKEM ,45 Výdaje: Mzdy včetně pojištění ,00 Kancelářské potřeby 8.654,00 Náklady na tisk kalendářů, pohledů a fotografií ,00 Výroba propagačních materiálů 4.029,00 Drobný majetek 6.120,00 Čistící a ochranné prostředky 8.792,70 Pohonné hmoty - nafta ,00 Povinné ručení, havarijní pojištění ,00 Silniční daň 2.668,00 Opravy udržování auta ,00 Opravy dispečinku 8.387,00 Nájemné ,00 Telefony ,00 Poštovné 2.919,00 Pronájem kinosálu 594,00 Pojištění zaměstnanců 8.574,00 Potvrzení, kontroly 1.130,00 Odborná literatura 274,00 Kurzy, školení ,00 Bankovní služby 4.547,00 Odpisy ,00 CELKEM ,70 13

14 Poděkování Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem, kteří finančně nebo jiným způsobem pomohli našemu občanskému sdružení zajišťovat provoz této nezbytné služby. V neposlední řadě bych chtěl vyjádřit hluboké poděkování za celou Speciální pečovatelskou službu paní Simoně Stašové, panu Oldřichu Víznerovi, Honzovi Homolkovi a sportovcům SKS Areny, panu Tomáši Lébrovi, panu Michalu Muláčkovi, manželům Zonovým a Chvátalovým, majitelům Galerie Kladno, vedení NC OAZA Kladno a rádiu Relax Zároveň děkuji všem, kteří nám pomohli radou, dobrým skutkem a těm, kteří nás podpořili koupí kalendáře, obrázků atp. a tím přispěli na provoz služby. Finančně naši činnost podpořili: MPSV Statutární město Kladno Evropské sociální fondy Missiva s.r.o. Autobazar Štěpánek Auto a.s. Nadace Agrofert Holding Nadační fond Weil, Gotshal Allianz nadační fond Generali pojišťovna a.s. Metrostav a.s. Colsys Automatik a.s. Metrotest s.r.o. Motivation Investment s.r.o. Tomáš Lébr L.Rosová manželé Chyřtalovi manželé Chvátalovi Kristina Pochmanová Nefinančně naši službu podpořili: Honza Homolka Sportovci SKS Areny Simona Stašová Oldřich Vízner Galerie Kladno Rádio Relax NC Oaza Kladno Michal Muláček Dům Kultury Kladno Rock n roll club restaurant Kladno Česká televize - pan Hovorka Jaroslav Hroch Jaroslav Hroch ml. Michaela a Kateřina Hrochovy Karel Kuchař 14

15 Zdeněk Janda Dona Jandová Zalmanová Radek Soukup Petr Procházka Pavlína Lukášová Daniel Novák Vladimír Dejl Karel Pazlar A též velké poděkování všem účastníkům focení charitativního kalendáře 4kolo.cz a virálního videa 4kolo.cz Odborníci, kteří naši činnost podpořili: Martina Hrubá DiS. V Kladně, dne Zpracoval: Jiří Holovčák a Dana Opltová 15

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Členská základna V roce 2008 mělo sdružení OPORA celkem 7 řádných členů: MUDr.Libor Svět, Jana Světová, Stanislava Světová, Marcela Myšáková, Jana Šnýdrová, Jana Krpešová a Eva Tenglerová.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Středisko pracovní rehabilitace L.Podéště 1874, Ostrava Poruba, 708 00 Tel., fax : 596 954 480 e-mail : spr@sprostrava.cz www : sprostrava.cz Středisko pracovní rehabilitace

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti 1 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok 2005 - zpráva o hospodaření společnosti 2005 - organizační

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

V Ý RO ČNÍ ZPRÁVA ZA RO K 2009

V Ý RO ČNÍ ZPRÁVA ZA RO K 2009 DIA K ONI E Č C E - středisko C ESTA Uherské Hradiště V Ý RO ČNÍ ZPRÁVA ZA RO K 2009 Název organizace: Diakonie Č CE sted ř isko CESTA Sídlo: Telefon: Mobil: Web: E-mail: I Č: Bankovní spojení: Na Stavidle

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více