1. Zhodnocení situace Udělejte si čas a sestavte úplný seznam peněz, které dlužíte. Je důležité, abyste měli jasnou představu o své finanční situaci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zhodnocení situace Udělejte si čas a sestavte úplný seznam peněz, které dlužíte. Je důležité, abyste měli jasnou představu o své finanční situaci."

Transkript

1 Průvodce pro vypořádání se s dluhy Vytvořený v rámci projektu Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí Tento průvodce vznikl v rámci uvedeného projektu na základě překladu materiálu irské organizace MABS (Money Advice and Budgeting Service, Self-Help Guide for dealing with Personal or Family Debts, který je volně dostupný na a jeho připomínkováním týmem sociálních pracovnic STŘEPu na základě jejich práce s klienty v českém prostředí. Podle jejich podnětů z praxe byl text upraven. Nejedná se tedy o doslovný překlad. Průvodce je určen pro klienty, kteří se potýkají s dluhy. Sociální pracovníci jsou průvodci na jejich cestě k řešení. 1.1 Zhodnocení situace 1. Zhodnocení situace Udělejte si čas a sestavte úplný seznam peněz, které dlužíte. Je důležité, abyste měli jasnou představu o své finanční situaci. 1.2 Seznam dluhů a jejich vyhodnocení Zjistěte, kterým dluhům je třeba věnovat bezprostřední pozornost, protože by pro Vás mohly mít závažné důsledky jako např. ztrátu bydlení. Zvýrazněte dluhy, které již jsou právně vymáhány nebo u kterých právní vymáhání hrozí. Jejich ignorování by pro Vás mohlo mít závažné důsledky. Pokud máte nedoplatky na účtech za elektřinu, plyn nebo telefon, které neřešíte, budou Vám tyto služby odpojeny. Pokud máte nedoplatky za úvěry, u kterých ručíte svým majetkem, můžete obdržet předvolání k soudu nebo Vám bude zboží, za které dlužíte, zabaveno. Je důležité projít si/obstarat si kopii svého úvěrového záznamu. Shromážděte si veškerou možnou dokumentaci ke všem dluhům (je zde celková dlužná částka, výše splátek, podmínky splácení, kontakty na věřitele popř. exekutory). V případě potřeby kontaktujte svého věřitele za účelem zjištění stavu Vaší pohledávky. Je velmi důležité, abyste neprodleně kontaktovali ty instituce, kterým peníze dlužíte, a vysvětlili jim svou finanční situaci. Můžete to udělat osobně, telefonicky nebo dopisem/písemně. Optimální je doporučený dopis a uschování podacího lístku s kopií dopisu. 1.3 Co jsou Vaše prioritní dluhy? Některé dluhy jsou důležitější než ostatní. Důležité dluhy jsou například nedoplatky na hypotéce (na bydlení), nedoplatky za nájem, pokuty*, dluh na zdravotním pojištění, dluh na výživném. Tyto dluhy jsou nazývány prioritními dluhy protože:

2 Vaše bydlení může být ohroženo. Můžete být soudně vystěhováni. Vaše elektrika, plyn nebo telefon mohou být odpojeny. Vaše auto nebo jiné zboží koupené na splátky (něco jako náš home credit nebo leasing) může být zabaveno. Váš majetek, resp. majetek ve Vaší domácnosti může být exekučně zabaven. Můžete být odsouzeni. *Pokud máte pokutu za nějaký přestupek (např. u dopravních podniků za jízdu načerno), musíte s ní zacházet jako s prioritním dluhem. Při neřešení této situace hrozí exekuce a mnohonásobné navýšení dluhu (např. ze 700,- na desítky tisíc). 1.4 Co jsou Vaše sekundární dluhy? Toto jsou dluhy, kdy Vám byly půjčeny peníze, aniž byste museli něčím ručit. Sem spadají nejrůznější typy dluhů, kde věřitel nemá zvláštní pravomoc např. zabavit Váš majetek/byt. Například dluhy u přátel a rodiny. I když i v těchto případech se, pokud nedodržujete dohodnuté splátky, můžete dostat před soud. 1.5 Arch Vašeho vyhodnocení dluhů Prioritní dluhy Prioritní věřitelé Částka Výše splátek Kroky učiněné věřitelem Kroky učiněné Vámi Sekundární dluhy Sekundární věřitelé částka Výše splátek Kroky učiněné věřitelem Kroky učiněné Vámi 1.6 Napište dopis Kontaktujte věřitele prostřednictvím dopisu a požádejte ho o čas (např. 2 týdny), který potřebujete pro vyhodnocení Vaší situace. Příklad: Adresa, datum, jméno věřitele Číslo Vašeho účtu/smlouvy Vážený pane, vážená paní Píši Vám ohledně výše uvedeného účtu/smlouvy. Účelem tohoto dopisu je Vás informovat, že mám v současné době finanční obtíže způsobené v důsledku. (např. ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost). V příloze dokládám (např. kopií dokladu o ukončení pracovního poměru). Momentálně vyhodnocuji svou kompletní finanční situaci a zjišťuji, kolik mohu každému ze svých věřitelů platit s ohledem na náklady na mé živobytí a závazky. Velice by mi pomohlo, pokud byste, zatímco jsem ve stádiu vyhodnocování a mapování své finanční situace, s vyřizováním tohoto dluhu počkali, např. 2 týdny. Dále si Vás dovoluji požádat, abyste mi v této lhůtě nepočítali další úroky a penále a pozastavili veškerá jednání proti mé osobě (např. podání návrhu na exekuci).

3 Nejpozději do uplynutí této lhůty Vás budu kontaktovat s návrhem řešení (např. žádost o snížení splátek, splátkový kalendář). Váš podpis a adresa, na kterou může věřitel zaslat svou odpověď. Předem bych Vám rád/a poděkoval/a za spolupráci. 1.7 Shrnutí Na kus papíru si napište seznam všech Vašich dluhů. Zkontrolujte, že jste za ně skutečně zodpovědný. Jsou na Vaše jméno? Identifikujte dluhy vyžadující Vaší bezprostřední pozornost. Kontaktujte bezprostředně, nejlépe písemně, Vaše věřitele. 2.1 Co je to rozpočet? 2. Sestavení rozpočtu Na rozpočtu není nic záhadného. Je to jednoduše seznam peněz, jejichž obdržení očekáváte, a plán, jakým způsobem očekáváte, že je utratíte. Rozpočet je důležitý, protože Vám ukáže: Jaké má Vaše domácnost týdenní/měsíční příjmy. Jaké má Vaše domácnost týdenní/měsíční výdaje. Kolik si můžete dovolit nabídnout těm, kterým peníze dlužíte. Jak můžete nejlépe naplánovat Vaše výdaje do budoucna. 2.2 Sestavení osobního rozpočtu Zahrnuje: Spočítání Vašeho příjmu. Spočítání Vašich výdajů. Spočítání peněz, které zbývají. Osobní rozpočet je nezbytný nástroj, který Vám pomůže vypořádat se s dluhy. Určete si, zda budete dělat týdenní nebo měsíční, nekombinujte tyto dva způsoby dohromady. 2.3 Spočítání Vašeho příjmu Zahrnuje: Plat po odečtení povinných odvodů. Přesčasy počítejte, jen pokud jsou pravidelné. Podporu v nezaměstnanosti (v případě, že jste nezaměstnaní a pobíráte ji). Zahrňte dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, dávky sociální péče pro OZP a dávky z nemocenského pojištění (je-li jejich poskytování dlouhodobé). Zahrňte i výživné na dítě od druhého rodiče. V případě, že nemáte výživné na dítě vyměřené/jeho výše neodpovídá potřebám dítěte, podejte návrh k soudu na jeho vyměření/zvýšení. Nevíte-li si s podáním rady, obraťte se na svou sociální pracovnici/občanskou poradnu.

4 V případě, že Vám druhý rodič výživné neplatí, podejte k soudu návrh na jeho vymáhání. Nevíte-li si s podáním rady, obraťte se na svou sociální pracovnici/občanskou poradnu. Příspěvky od ostatních lidí, kteří s Vámi žijí ve společné domácnosti např. od dospělých dětí. Posuďte, zda všichni platí přiměřeně k nákladům na domácnost a svým možnostem. Pokud máte nízký příjem, je možné, že máte nárok na peníze, které zatím nepobíráte (dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze atp.). Pokud máte zdravotní obtíže nebo zdravotní omezení, ověřte si svůj nárok na případné příspěvky u sociální pracovnice či v občanské poradně. 2.4 Spočítání Vašich výdajů Spočítejte se svou rodinou, kolik peněz musíte každý týden/měsíc utratit na základní životní výdaje. V tomto stádiu nezahrnujte žádné dluhy, nedoplatky nebo půjčky. Počítejte následující položky: např. nájem, vedení domácnosti (jídlo, drogérie, plyn a elektrika, oblečení, telefon pokud nebyl odpojen, koncesionářské poplatky pokud máte přihlášenou televizi nebo rádio). Pamatujte, že se jedná o Váš rozpočet a nevynechejte např. náklady spojené se speciální dietou, na cestování (pokud dojíždíte do práce, Vaše děti do školy, pokud vlastníte auto povinné ručení). Buďte pečliví. Pokud nezahrnete všechny náklady, může být pro Vás obtížné se držet dlouhodobého splátkového plánu. Mohlo by to vést k dalším obtížím. 2.5 Arch pro osobní rozpočet Zahrnuje příjmy a výdaje. 2.6 Maximalizujte svůj příjem, tj. hledejte další zdroje svých příjmů Nalezení zaměstnání, možnosti brigády, zvýšení výživného, nároky na sociální dávky atp. 2.7 Redukujte své výdaje Určete oblasti, ve kterých můžete ušetřit. Vezměte si před sebe arch pro osobní rozpočet a zkuste Označit platby, které nemůžete změnit např. nájem, cestovné do práce a škol. Podívejte se na účty, jejichž výši můžete ovlivnit např. elektřina, plyn, voda. telefon, kabelová televize, internet. Jak můžete ušetřit na ostatních výdajích (např. protékání vody na WC, kapající kohoutek, sprchování místo koupání). Kolik utratíte za zábavu, snažte se pro ni a společenský život nechat trochu prostoru. Dejte stranou částku na nečekané výdaje (např. rozbitá pračka, školní výlet dětí ).

5 3.1 Vypořádávání se s dluhy 3. Vypořádávání se s dluhy Znovu se vraťte ke svým prioritním dluhům. Začněte při řešení s nimi, protože jak je výše uvedeno: Vaše bydlení může být ohroženo. Můžete být soudně vystěhováni. Vaše elektrika, plyn nebo telefon mohou být odpojeny. Vaše auto nebo jiné zboží koupené na splátky (něco jako náš home credit nebo leasing) může být zabaveno. Váš majetek, resp. majetek ve Vaší domácnosti může být exekučně zabaven. Můžete být odsouzeni. 3.2 Vraťte se znovu k seznamu svých sekundárních dluhů ad bod 1.5 tohoto průvodce 3.3 Rozhodněte se, kolik navrhnete Výši splátek navrhněte dle Vašich reálných možností. V případě, že Vám věřitel vyjde vstříc a bude souhlasit s Vámi navrhovanou částkou, je třeba, abyste tuto částku zvládali splácet. Proto navrhovanou částku pečlivě promyslete. 3.4 Jak udělat návrh věřiteli Můžete požádat o snížení či odklad splátek. Zašlete dopis zdůrazňující, co si můžete dovolit navrhnout a odkažte na Váš měsíční rozpočet (dopis by měl zahrnovat příjmy, výdaje, prioritní a sekundární dluhy) každému z Vašich věřitelů Uveďte číslo účtu/smlouvy. Vysvětlete, proč jste se dostali do finančních obtíží (dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání). Uveďte, kdy budete schopni začít dluh splácet a v jaké výši. Navrhněte jen tolik, co si můžete dovolit. Požádejte věřitele o pozastavení úroků a penále a pozastavení veškerých jednání proti Vaší osobě (např. podání návrhu na exekuci). 3.5 Pokud je Váš návrh přijat Poděkujte věřitelům za spolupráci. Začněte s Vaší první splátkou dle přijatého návrhu. 3.6 Pokud Váš návrh není přijat Napište opět věřiteli a požádejte ho o znovu zvážení Vašeho návrhu. Znovu uveďte navrhovanou částku s vysvětlením, proč si vyšší částku nemůžete dovolit hradit.

6 Pokud Váš věřitel odmítá zmrazit úroky a penále, zkuste znovu požádat o zmrazení s vysvětlením proč. Pokud Váš věřitel trvá na odmítání Vašeho návrhu, bude o Vaší záležitosti pravděpodobně rozhodovat soud. Pokuste se pravidelně hradit alespoň minimální částku, kterou Vám dovoluje Váš rozpočet. Uschovávejte si veškerou korespondenci, podací lístky a doklady o platbách na jedno místo. 3.7 Podněty pro vyjednávání Je dobré se na vyjednávání vždy připravit. Mějte připravena všechny fakta, data, částky. Buďte si vědomi svých možností. Pamatujte, co si můžete dovolit a nesouhlaste s vyšší částkou. Nepřizpůsobujte svůj návrh dle požadavků věřitele. Znovu zdůrazněte, že Váš návrh je učiněn na základě Vaší schopnosti platit. Prezentujte sebe i Váš návrh neagresivním způsobem. Buďte otevření a čestní ohledně Vaší situace. Buďte zdvořilí, vstřícní a pokud možno flexibilní. Nepodléhejte frustraci zůstaňte po celou dobu klidní. Vše, na čem se dohodnete, vyžadujte v písemné podobě. Zdůrazněte vzájemný přínos dohody, která bude pro Vás přijatelná a udržitelná v budoucnosti. Ujistěte je, že pokud by se Vaše okolnosti změnily, navýšíte Vaše měsíční splátky nebo vyřešíte svůj dluh u věřitele okamžitě. Požádejte o odpuštění úroků a penále s tím, že Vám to pomůže při řešení Vaší situace. Když Vaše vyjednávání nebude spět ke zdárnému konci, zeptejte se, jestli můžete kontaktovat někoho z nadřízených. V případě neochoty věřitele, se snažte dohodnout alespoň na kratší dobu na zkoušku. 4.1 Typy pro splácení 4. Vlastní splácení Pokud je to možné, zajistěte si trvalé příkazy z Vašeho účtu (ušetříte na poplatcích za složenky). Pokud nemáte účet a budete hradit měsíční splátky složenkami, je dobré vést si přehled splacených částek spolu s ústřižky od zaplacených složenek.

7 4.2 Pokud zmeškáte splátku Neprodleně kontaktujte věřitele, zdůvodněte své prodlení, požádejte, zda můžete částku zaplatit příští termín nebo zažádejte o její rozložení. V případě, že si nevíte rady, požádejte o pomoc Vaší sociální pracovnici/občanskou poradnu. 4.3 Když se Vaše podmínky změní Může se stát, že se Vaše podmínky změní a Vy nebudete schopní postupovat dle domluveného plánu. V tomto případě neprodleně kontaktujte věřitele. Kontaktujte je přednostně dopisem nebo em, uveďte, co se u Vás konkrétně změnilo, odhad jak dlouho může změna trvat a kolik jste za stávající situace schopni splácet. Požádejte o přijetí tohoto návrhu na určitý čas (např. 2,3 měsíce). Když se Vaše podmínky změní k lepšímu a můžete platit více, kontaktujte věřitele. Zdroj: MABS, Money Advice and Budgeting Service (Ireland), Self-Help Guide for dealing with Personal or Family Debts, Odkazy na další pracoviště, kde Vám pomohou:

8 Příklady dobré praxe vytvořené v rámci projektu Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí Popis situace rodiny KAZUISTIKA I. Do naší služby byla rodina doporučena OSPOD, který je s rodinou v kontaktu od rozvodu rodičů. Jedná se o matku s jedenáctiletou dcerou, kde pracovnice OSPOD pojmenovala riziko v trávení volného času dcery, jinak rodinu popsala jako funkční. Matka má ještě jednu dceru, která je již zletilá a žije mimo rodinu. Matka je zaměstnána jako pokojská. V rámci jednoho pracovního poměru dojížděla do dvou pražských hotelů. Práce byla pro ni velmi časově náročná, protože zůstávala i nad rámec pracovní doby. Nezbýval jí tak dostatek času věnovat se dceři. Dcera chodila do páté třídy běžné základní školy, kde prospívala bez obtíží. Ze školy nebyly žádné negativní zprávy týkající se prospěchu, pouze upozorňovali na to, že dívka obtížně navazuje kontakty s vrstevníky a nemá žádné zájmové aktivity. Rodina souhlasila se zapojením do naší služby s cílem zajištění volnočasové aktivity pro dceru alespoň na jeden den v týdnu. Zapojení do projektu Zhruba po měsíci spolupráce nastala v rodině zásadní změna, kvůli níž nás matka oslovila o podporu i v jiné oblasti, než bylo původně domluveno. Matka přišla o práci z důvodu snižování stavů. Jeden z hotelů, kde pracovala, zkrachoval, tudíž museli několik zaměstnanců propustit. Matka byla tedy nucena začít řešit finanční situaci rodiny. Společně jsme se začali věnovat otázce rodinného rozpočtu a hledáním cest, jak zabezpečit finance pro rodinu do doby, než si matka najde novou práci. Matka s dcerou bydlí v bytě u bývalého manžela (otce zletilé dcery, která s rodinou nebydlí), kde má matka s dcerou k dispozici dvě samostatné místnosti. Přispívá mu pravidelně na nájem poměrnou částkou (dvě třetiny nájmu). V době, kdy měla matka pravidelný příjem, myslela na budoucnost a snažila se část peněz z výplaty vždy ušetřit. Měla tak vytvořenou rezervu zhruba na dva měsíce. Bydlení tedy nebylo akutně ohroženo a vznikl tak matce prostor pro řešení nastalé situace. S matkou jsme sestavili přehled příjmů a výdajů rodiny. Podařilo se naplánovat konkrétní kroky, jak zvýšit příjmy do rodinného rozpočtu. Prvním krokem plánu bylo zaregistrování se na úřadu práce, aby jí nevznikal dluh na zdravotním pojištění a mohla si požádat o podporu v nezaměstnanosti. Komplikací bylo to, že matka i dcera mají trvalý pobyt mimo Prahu a nebylo možné se registrovat v místě faktického bydliště. I přes velkou časovou a finanční náročnost cesty, matka tento krok plánu zajistila. Podařilo se jí zaregistrovat do evidence uchazečů o zaměstnání, ale k vyřízení podpory v nezaměstnanosti bylo potřeba mí podklady od

9 zaměstnavatele, které matka od zaměstnavatele ještě neobdržela. Vyplácení podpory v nezaměstnanosti se tedy pozdrželo, ale nakonec vyřídilo. Dalším krokem plánu bylo zjištění možností získání dávek státní sociální podpory. Matce jsme přinesli přehled existujících dávek státní sociální podpory a společně jsme probrali, pro které z nich by rodina splňovala podmínky. O příspěvek na bydlení nebylo možné žádat z důvodu, že v bytě, kde žijí, nemají trvalé bydliště. Sociální příplatek je od přiznáván již pouze rodinám, kde nezaopatřené dítě nebo rodič jsou dlouhodobě nemocní nebo dlouhodobě zdravotně postižení. Rodina si tedy mohla zažádat pouze o přídavek na dítě. Na případovém setkání s pracovnicí OSPOD, které STŘEP inicioval v souvislosti s výraznými změnami v rodině, byla domluvena možnost podání žádosti o přídavek na dítě prostřednictvím zdejšího dávkového oddělení. Matka tak nemusela absolvovat další cestu do vzdáleného místa trvalého pobytu. Matka si vyzvedla potřebné formuláře a STŘEP ji podpořil v jejich vyplnění a přípravě dalších podkladů. Do doby vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti a na přídavek na dítě, jsme s matkou hledali možnosti zažádání o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Matka splňovala podmínku registrace na úřadu práce. Ale pro zažádání o dávku hmotné nouze je nutné mít vyřízeny dávky státní sociální podpory, proto matce nebylo možné žádnou z dávek přiznat. Dalším měsíčním příjmem rodiny by mělo být výživné na nezletilou dceru, které ale otec platí velmi nepravidelně. Matka se pokoušela otci vysvětlit jejich současnou finanční situaci, ale otec nijak nereagoval. Matka tedy požádala o pomoc sociální pracovnici OSPOD, která otce vyzvala k pravidelnému splácení s upozorněním na možnost podání trestního oznámení pro neplacení výživného. Otec začal výživné pravidelně hradit, ale jeho platby chodí se čtrnáctidenním zpožděním. Při sestavování přehledu měsíčních výdajů rodiny, jsme museli pracovat také s povinností hradit měsíční splátky za vybavení domácnosti, které si před několika lety pořídila. STŘEP pomohl matce se sepsáním žádosti věřiteli o dočasné pozastavení splátek s vysvětlením současné tíživé finanční situace. Věřitel na žádost nereagoval, toto téma zatím zůstalo otevřené. Matka se po celou dobu nezaměstnanosti snažila aktivně hledat zaměstnání hledala v tisku, u známých, ptala se v obchodech, sledovala úřední desku místního úřadu práce. STŘEP matce přinášel inzeráty z internetu a pomohl jí při sepsání životopisu. Matka je vyučená prodavačka, praxi má však jako pokojská, tudíž tuto pozici upřednostňovala. Byla ale ochotna nastoupit i jako prodavačka nebo uklízečka. Závěr Zhruba po třech měsících se matce podařilo nastoupit do zaměstnání na pozici pokojské. Tuto práci vnímala jako provizorní, protože jí byla vyplácena pouze minimální mzda a zaměstnavatel jí nutil (nařizoval) brát směny i nad rámec pracovní doby. Podařilo se tak rodinu opět finančně stabilizovat. Volný čas dcery

10 nebyl po dobu tíživé finanční situace ohrožen, protože setkávání se s dobrovolníkem z organizace Pět P je pro rodiny zdarma. Popis situace KAZUISTIKA II. Rodina, 3 děti (6 let, 4 roky a 4 měsíce), byla doporučena do služby pracovnicí OSPOD. Během úvodní případové konference s pracovnicí a s rodinou se blíže seznamujeme se situací rodiny. Rodina dlouhodobě bydlí v azylových domech v Praze a Středočeském kraji, matka dětí je sluchově handicapovaná, otec dětí je dlouhodobě nezaměstnaný. Jediným zdrojem financí pro rodinu je brigáda otce v azylovém domě a rodičovský příspěvek matky na nejmladšího syna (4 měsíce). Rodina má zájem o spolupráci s o. s. STŘEP. Při případové konferenci byla vytvořena zakázka: pomoc rodině nalézt vhodnou MŠ pro nejstaršího syna (6let). Zapojení do projektu Při prvním setkání se samotnou rodinou v jejich bytě v azylovém domě, matka ruší zakázku OSPOD. Nevidí důvod, proč by měl její 6-ti letý syn chodit do MŠ, nemají na její úhradu finance. Jako hlavní cíl spolupráce sama pojmenovává uspořádání financí rodiny. Má zájem o dluhové a dávkové poradenství. Během tohoto rozhovoru vychází najevo, že otec nemá platný OP a je nyní sankčně vyřazen z úřadu práce. Rodina vyhledává lékařskou pomoc pouze v akutních případech (pohotovosti, ambulance), tudíž pediatr, u kterého jsou děti registrovány, musí hlásit, že rodina nedochází na pravidelné preventivní prohlídky či očkování a tím vznikají rodině problémy při jednání na OSPOD. Matka měla původně v plánu, řešit situaci odcestováním do zahraničí za zbytkem své rodiny. Má v Anglii sourozence, kteří jí nabídli pomoc při zabydlení rodiny v cizím prostředí. Otec s tímto plánem nesouhlasí, chce zůstat v České republice, najít si práci a zajistit rodině vhodné podmínky pro život. Při tvoření plánu se s rodinou domlouváme na těchto oblastech spolupráce: Vyřízení občanského průkazu otce. Dluhové poradenství doprovod rodiny do Poradny při finanční tísni. Dávkové poradenství získání příspěvku na péči, či možnost dosáhnout na invalidní důchod (sluchové postižení matky), dávky SSP. Vytvoření reálného plánu získání sociálního bydlení. Po 2 měsících spolupráce se povedlo otci vyřídit občanský průkaz. Díky tomu mohl být 6-ti letý syn zapsán do blízké mateřské školy, kde probíhá jeho předškolní výchova. Otce jsme doprovodili do Poradny při finanční tísni, kde byl vytvořen reálný plán řešení finančních závazků rodiny, zejména vůči zdravotní pojišťovně. Pojišťovnu jsme spolu s otcem kontaktovali písemnou formou a žádali o splátkový kalendář pohledávek. V současné chvíli je věc v řešení.

11 V rámci týmové spolupráce bylo domluveno, se souhlasem OSPOD, že dávkové poradenství a komunikaci s úřadem práce bude v kompetenci sociální pracovnice azylového domu. V současné chvíli je otec přihlášen na rekvalifikační kurz na tomto úřadu. Matka začala podnikat kroky k získání invalidního důchodu. S podporou STŘEPu navštívila svého praktického lékaře a objednala se na foniatrii, jejíž posudek bude podkladem k žádosti o invalidní důchod. Rodina, ve spolupráci se STŘEPem, podala žádost na Městský úřad Prahy 10 o sociální byt. Taktéž tato žádost je v jednání, rodina splňuje všechny podmínky pro přidělení. Závěr Rodina dále pokračuje ve spolupráci se STŘEPem, otec navštěvuje rekvalifikační kurz, mají přiděleny dávky, které jim náleží. Ostatní oblasti (sociální bydlení a invalidní důchod matky jsou v jednání). Popis situace KAZUISTIKA III. Matka žije sama s jedním dítětem, manžel je ve výkonu trestu odnětí svobody. Matka má částečný invalidní důchod, je evidována na úřadu práce. Předtím, než byl její manžel odsouzen si společně vzali několik půjček. Otec není ve vězení pracovně zařazen, matce finančně nepřispívá, v jejích silách není, aby všechny půjčky splácela. Zařazení do projektu V počátku naší spolupráce matka tuto situaci neřešila, na dopisy věřitelů nereagovala. Nevěděla, u jakých všech společností dluhy má, ani jaké částky by měla splácet. Většinu dluhů nesplácela, s věřiteli nekomunikovala. S matkou jsme se snažili udělat přehled dluhů kolik komu dluží, kolik splátek ještě musí uhradit a jaké jsou sankce za opožděné nebo neuhrazené splátky. Dále jsme se snažili rozdělit dluhy podle důležitosti, tak aby matka splácela spíše ty dluhy, u kterých byly vysoké sankce za nesplácení a sluhy související s bydlením matka měla dluh za energie (elektřinu). Společně jsme sestavili rodinný rozpočet, aby měla představu, kolik peněz má měsíčně k dispozici a po jakých částkách by mohla dluhy splácet. Sepsali jsme její příjmy a výdaje a snažili jsme se najít a odstranit nadbytečné výdaje. Hovořili jsme o tom, jak matka nakupuje, co vaří apod. Nejdůležitější platby, jako je např. nájem, energie matka platila vždy přednostně, hned poté, co jí přišel důchod. Spolu s matkou jsme začali komunikovat s věřiteli, sepsali jsme žádosti o splátkové kalendáře. Většina věřitelů nesouhlasila s nabídkou matky na výši splátek a požadovala pro matku neakceptovatelné částky. I přesto matka začala

12 platit. Mohla však platit jen malé částky, chápala, že je důležité, aby alespoň tyto malé částky posílala pravidelně a projevila tak snahu o vyrovnání závazku. Jedna z exekutorských společností na základě toho od exekuce upustila a na nabídku matky přistoupila. Poslala jí větší množství složenek, neurčila ani minimální požadovanou částku, kterou by měla splácet. S matkou jsme se snažili najít možnosti, jak by si mohla zvýšit příjem. Matka se snaží si najít zaměstnání nebo brigádu. Matka neměla zkušenosti s tím, jak by měla oslovovat potencionální zaměstnavatele, sepsali jsme společně její životopis. Hledání zaměstnání je však pro matku problematické, protože má malého syna (1. třída ZŠ) a nemá žádné možnosti jeho hlídání, když by byla v zaměstnání. S matkou jsme zjistili její nároky na dávky státní sociální podpory a vyplnili příslušné žádosti. S naší podporou matka napsala do věznice žádost o pracovní zařazení svého manžela z důvodu její tíživé sociální situace. Závěr Matka je stála zařazena do projektu, hlavní oblastí spolupráce je hledání zaměstnání či brigády, její situace je částečně stabilizovaná.

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti

NOVÉ VÝZVY. je umění. Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován

Více

Průvodce pro výstup z vězení

Průvodce pro výstup z vězení Průvodce pro výstup z vězení Průvodce, kterého držíte právě v ruce, má za cíl pomoci Vám připravit se lépe na tolik očekávané propuštění z vězení. Již ve vězení můžete podniknout řadu kroků, které Vám

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus.

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Finanční gramotnost Co je obsahem tohoto pojmu Hospodaření domácnosti

Více

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín Tato publikace byla zpracována na základě zkušeností a dat projektu Budoucnost bez dluhů protidluhové poradenství, č. projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00146. Projekt byl realizován prostřednictvím spolufinancování

Více

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT

Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Metodika WORKSHOPY PRO ŽIVOT Autorský kolektiv: Tereza Babcová Barbara Halířová Petr Mati Martin Slavík Jiří Starý Grafické úpravy: Stanislava Palečková Korektury: Kateřina

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Jak na dluhy RUBIK. Praha 2013 CENTRUM

Jak na dluhy RUBIK. Praha 2013 CENTRUM RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR již 18 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Cílem našeho sdružení, všech projektů a aktivit,

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. www.nadacepartnerstvi.cz Dlužím

Více