1. Zhodnocení situace Udělejte si čas a sestavte úplný seznam peněz, které dlužíte. Je důležité, abyste měli jasnou představu o své finanční situaci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zhodnocení situace Udělejte si čas a sestavte úplný seznam peněz, které dlužíte. Je důležité, abyste měli jasnou představu o své finanční situaci."

Transkript

1 Průvodce pro vypořádání se s dluhy Vytvořený v rámci projektu Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí Tento průvodce vznikl v rámci uvedeného projektu na základě překladu materiálu irské organizace MABS (Money Advice and Budgeting Service, Self-Help Guide for dealing with Personal or Family Debts, který je volně dostupný na a jeho připomínkováním týmem sociálních pracovnic STŘEPu na základě jejich práce s klienty v českém prostředí. Podle jejich podnětů z praxe byl text upraven. Nejedná se tedy o doslovný překlad. Průvodce je určen pro klienty, kteří se potýkají s dluhy. Sociální pracovníci jsou průvodci na jejich cestě k řešení. 1.1 Zhodnocení situace 1. Zhodnocení situace Udělejte si čas a sestavte úplný seznam peněz, které dlužíte. Je důležité, abyste měli jasnou představu o své finanční situaci. 1.2 Seznam dluhů a jejich vyhodnocení Zjistěte, kterým dluhům je třeba věnovat bezprostřední pozornost, protože by pro Vás mohly mít závažné důsledky jako např. ztrátu bydlení. Zvýrazněte dluhy, které již jsou právně vymáhány nebo u kterých právní vymáhání hrozí. Jejich ignorování by pro Vás mohlo mít závažné důsledky. Pokud máte nedoplatky na účtech za elektřinu, plyn nebo telefon, které neřešíte, budou Vám tyto služby odpojeny. Pokud máte nedoplatky za úvěry, u kterých ručíte svým majetkem, můžete obdržet předvolání k soudu nebo Vám bude zboží, za které dlužíte, zabaveno. Je důležité projít si/obstarat si kopii svého úvěrového záznamu. Shromážděte si veškerou možnou dokumentaci ke všem dluhům (je zde celková dlužná částka, výše splátek, podmínky splácení, kontakty na věřitele popř. exekutory). V případě potřeby kontaktujte svého věřitele za účelem zjištění stavu Vaší pohledávky. Je velmi důležité, abyste neprodleně kontaktovali ty instituce, kterým peníze dlužíte, a vysvětlili jim svou finanční situaci. Můžete to udělat osobně, telefonicky nebo dopisem/písemně. Optimální je doporučený dopis a uschování podacího lístku s kopií dopisu. 1.3 Co jsou Vaše prioritní dluhy? Některé dluhy jsou důležitější než ostatní. Důležité dluhy jsou například nedoplatky na hypotéce (na bydlení), nedoplatky za nájem, pokuty*, dluh na zdravotním pojištění, dluh na výživném. Tyto dluhy jsou nazývány prioritními dluhy protože:

2 Vaše bydlení může být ohroženo. Můžete být soudně vystěhováni. Vaše elektrika, plyn nebo telefon mohou být odpojeny. Vaše auto nebo jiné zboží koupené na splátky (něco jako náš home credit nebo leasing) může být zabaveno. Váš majetek, resp. majetek ve Vaší domácnosti může být exekučně zabaven. Můžete být odsouzeni. *Pokud máte pokutu za nějaký přestupek (např. u dopravních podniků za jízdu načerno), musíte s ní zacházet jako s prioritním dluhem. Při neřešení této situace hrozí exekuce a mnohonásobné navýšení dluhu (např. ze 700,- na desítky tisíc). 1.4 Co jsou Vaše sekundární dluhy? Toto jsou dluhy, kdy Vám byly půjčeny peníze, aniž byste museli něčím ručit. Sem spadají nejrůznější typy dluhů, kde věřitel nemá zvláštní pravomoc např. zabavit Váš majetek/byt. Například dluhy u přátel a rodiny. I když i v těchto případech se, pokud nedodržujete dohodnuté splátky, můžete dostat před soud. 1.5 Arch Vašeho vyhodnocení dluhů Prioritní dluhy Prioritní věřitelé Částka Výše splátek Kroky učiněné věřitelem Kroky učiněné Vámi Sekundární dluhy Sekundární věřitelé částka Výše splátek Kroky učiněné věřitelem Kroky učiněné Vámi 1.6 Napište dopis Kontaktujte věřitele prostřednictvím dopisu a požádejte ho o čas (např. 2 týdny), který potřebujete pro vyhodnocení Vaší situace. Příklad: Adresa, datum, jméno věřitele Číslo Vašeho účtu/smlouvy Vážený pane, vážená paní Píši Vám ohledně výše uvedeného účtu/smlouvy. Účelem tohoto dopisu je Vás informovat, že mám v současné době finanční obtíže způsobené v důsledku. (např. ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost). V příloze dokládám (např. kopií dokladu o ukončení pracovního poměru). Momentálně vyhodnocuji svou kompletní finanční situaci a zjišťuji, kolik mohu každému ze svých věřitelů platit s ohledem na náklady na mé živobytí a závazky. Velice by mi pomohlo, pokud byste, zatímco jsem ve stádiu vyhodnocování a mapování své finanční situace, s vyřizováním tohoto dluhu počkali, např. 2 týdny. Dále si Vás dovoluji požádat, abyste mi v této lhůtě nepočítali další úroky a penále a pozastavili veškerá jednání proti mé osobě (např. podání návrhu na exekuci).

3 Nejpozději do uplynutí této lhůty Vás budu kontaktovat s návrhem řešení (např. žádost o snížení splátek, splátkový kalendář). Váš podpis a adresa, na kterou může věřitel zaslat svou odpověď. Předem bych Vám rád/a poděkoval/a za spolupráci. 1.7 Shrnutí Na kus papíru si napište seznam všech Vašich dluhů. Zkontrolujte, že jste za ně skutečně zodpovědný. Jsou na Vaše jméno? Identifikujte dluhy vyžadující Vaší bezprostřední pozornost. Kontaktujte bezprostředně, nejlépe písemně, Vaše věřitele. 2.1 Co je to rozpočet? 2. Sestavení rozpočtu Na rozpočtu není nic záhadného. Je to jednoduše seznam peněz, jejichž obdržení očekáváte, a plán, jakým způsobem očekáváte, že je utratíte. Rozpočet je důležitý, protože Vám ukáže: Jaké má Vaše domácnost týdenní/měsíční příjmy. Jaké má Vaše domácnost týdenní/měsíční výdaje. Kolik si můžete dovolit nabídnout těm, kterým peníze dlužíte. Jak můžete nejlépe naplánovat Vaše výdaje do budoucna. 2.2 Sestavení osobního rozpočtu Zahrnuje: Spočítání Vašeho příjmu. Spočítání Vašich výdajů. Spočítání peněz, které zbývají. Osobní rozpočet je nezbytný nástroj, který Vám pomůže vypořádat se s dluhy. Určete si, zda budete dělat týdenní nebo měsíční, nekombinujte tyto dva způsoby dohromady. 2.3 Spočítání Vašeho příjmu Zahrnuje: Plat po odečtení povinných odvodů. Přesčasy počítejte, jen pokud jsou pravidelné. Podporu v nezaměstnanosti (v případě, že jste nezaměstnaní a pobíráte ji). Zahrňte dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, dávky sociální péče pro OZP a dávky z nemocenského pojištění (je-li jejich poskytování dlouhodobé). Zahrňte i výživné na dítě od druhého rodiče. V případě, že nemáte výživné na dítě vyměřené/jeho výše neodpovídá potřebám dítěte, podejte návrh k soudu na jeho vyměření/zvýšení. Nevíte-li si s podáním rady, obraťte se na svou sociální pracovnici/občanskou poradnu.

4 V případě, že Vám druhý rodič výživné neplatí, podejte k soudu návrh na jeho vymáhání. Nevíte-li si s podáním rady, obraťte se na svou sociální pracovnici/občanskou poradnu. Příspěvky od ostatních lidí, kteří s Vámi žijí ve společné domácnosti např. od dospělých dětí. Posuďte, zda všichni platí přiměřeně k nákladům na domácnost a svým možnostem. Pokud máte nízký příjem, je možné, že máte nárok na peníze, které zatím nepobíráte (dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze atp.). Pokud máte zdravotní obtíže nebo zdravotní omezení, ověřte si svůj nárok na případné příspěvky u sociální pracovnice či v občanské poradně. 2.4 Spočítání Vašich výdajů Spočítejte se svou rodinou, kolik peněz musíte každý týden/měsíc utratit na základní životní výdaje. V tomto stádiu nezahrnujte žádné dluhy, nedoplatky nebo půjčky. Počítejte následující položky: např. nájem, vedení domácnosti (jídlo, drogérie, plyn a elektrika, oblečení, telefon pokud nebyl odpojen, koncesionářské poplatky pokud máte přihlášenou televizi nebo rádio). Pamatujte, že se jedná o Váš rozpočet a nevynechejte např. náklady spojené se speciální dietou, na cestování (pokud dojíždíte do práce, Vaše děti do školy, pokud vlastníte auto povinné ručení). Buďte pečliví. Pokud nezahrnete všechny náklady, může být pro Vás obtížné se držet dlouhodobého splátkového plánu. Mohlo by to vést k dalším obtížím. 2.5 Arch pro osobní rozpočet Zahrnuje příjmy a výdaje. 2.6 Maximalizujte svůj příjem, tj. hledejte další zdroje svých příjmů Nalezení zaměstnání, možnosti brigády, zvýšení výživného, nároky na sociální dávky atp. 2.7 Redukujte své výdaje Určete oblasti, ve kterých můžete ušetřit. Vezměte si před sebe arch pro osobní rozpočet a zkuste Označit platby, které nemůžete změnit např. nájem, cestovné do práce a škol. Podívejte se na účty, jejichž výši můžete ovlivnit např. elektřina, plyn, voda. telefon, kabelová televize, internet. Jak můžete ušetřit na ostatních výdajích (např. protékání vody na WC, kapající kohoutek, sprchování místo koupání). Kolik utratíte za zábavu, snažte se pro ni a společenský život nechat trochu prostoru. Dejte stranou částku na nečekané výdaje (např. rozbitá pračka, školní výlet dětí ).

5 3.1 Vypořádávání se s dluhy 3. Vypořádávání se s dluhy Znovu se vraťte ke svým prioritním dluhům. Začněte při řešení s nimi, protože jak je výše uvedeno: Vaše bydlení může být ohroženo. Můžete být soudně vystěhováni. Vaše elektrika, plyn nebo telefon mohou být odpojeny. Vaše auto nebo jiné zboží koupené na splátky (něco jako náš home credit nebo leasing) může být zabaveno. Váš majetek, resp. majetek ve Vaší domácnosti může být exekučně zabaven. Můžete být odsouzeni. 3.2 Vraťte se znovu k seznamu svých sekundárních dluhů ad bod 1.5 tohoto průvodce 3.3 Rozhodněte se, kolik navrhnete Výši splátek navrhněte dle Vašich reálných možností. V případě, že Vám věřitel vyjde vstříc a bude souhlasit s Vámi navrhovanou částkou, je třeba, abyste tuto částku zvládali splácet. Proto navrhovanou částku pečlivě promyslete. 3.4 Jak udělat návrh věřiteli Můžete požádat o snížení či odklad splátek. Zašlete dopis zdůrazňující, co si můžete dovolit navrhnout a odkažte na Váš měsíční rozpočet (dopis by měl zahrnovat příjmy, výdaje, prioritní a sekundární dluhy) každému z Vašich věřitelů Uveďte číslo účtu/smlouvy. Vysvětlete, proč jste se dostali do finančních obtíží (dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání). Uveďte, kdy budete schopni začít dluh splácet a v jaké výši. Navrhněte jen tolik, co si můžete dovolit. Požádejte věřitele o pozastavení úroků a penále a pozastavení veškerých jednání proti Vaší osobě (např. podání návrhu na exekuci). 3.5 Pokud je Váš návrh přijat Poděkujte věřitelům za spolupráci. Začněte s Vaší první splátkou dle přijatého návrhu. 3.6 Pokud Váš návrh není přijat Napište opět věřiteli a požádejte ho o znovu zvážení Vašeho návrhu. Znovu uveďte navrhovanou částku s vysvětlením, proč si vyšší částku nemůžete dovolit hradit.

6 Pokud Váš věřitel odmítá zmrazit úroky a penále, zkuste znovu požádat o zmrazení s vysvětlením proč. Pokud Váš věřitel trvá na odmítání Vašeho návrhu, bude o Vaší záležitosti pravděpodobně rozhodovat soud. Pokuste se pravidelně hradit alespoň minimální částku, kterou Vám dovoluje Váš rozpočet. Uschovávejte si veškerou korespondenci, podací lístky a doklady o platbách na jedno místo. 3.7 Podněty pro vyjednávání Je dobré se na vyjednávání vždy připravit. Mějte připravena všechny fakta, data, částky. Buďte si vědomi svých možností. Pamatujte, co si můžete dovolit a nesouhlaste s vyšší částkou. Nepřizpůsobujte svůj návrh dle požadavků věřitele. Znovu zdůrazněte, že Váš návrh je učiněn na základě Vaší schopnosti platit. Prezentujte sebe i Váš návrh neagresivním způsobem. Buďte otevření a čestní ohledně Vaší situace. Buďte zdvořilí, vstřícní a pokud možno flexibilní. Nepodléhejte frustraci zůstaňte po celou dobu klidní. Vše, na čem se dohodnete, vyžadujte v písemné podobě. Zdůrazněte vzájemný přínos dohody, která bude pro Vás přijatelná a udržitelná v budoucnosti. Ujistěte je, že pokud by se Vaše okolnosti změnily, navýšíte Vaše měsíční splátky nebo vyřešíte svůj dluh u věřitele okamžitě. Požádejte o odpuštění úroků a penále s tím, že Vám to pomůže při řešení Vaší situace. Když Vaše vyjednávání nebude spět ke zdárnému konci, zeptejte se, jestli můžete kontaktovat někoho z nadřízených. V případě neochoty věřitele, se snažte dohodnout alespoň na kratší dobu na zkoušku. 4.1 Typy pro splácení 4. Vlastní splácení Pokud je to možné, zajistěte si trvalé příkazy z Vašeho účtu (ušetříte na poplatcích za složenky). Pokud nemáte účet a budete hradit měsíční splátky složenkami, je dobré vést si přehled splacených částek spolu s ústřižky od zaplacených složenek.

7 4.2 Pokud zmeškáte splátku Neprodleně kontaktujte věřitele, zdůvodněte své prodlení, požádejte, zda můžete částku zaplatit příští termín nebo zažádejte o její rozložení. V případě, že si nevíte rady, požádejte o pomoc Vaší sociální pracovnici/občanskou poradnu. 4.3 Když se Vaše podmínky změní Může se stát, že se Vaše podmínky změní a Vy nebudete schopní postupovat dle domluveného plánu. V tomto případě neprodleně kontaktujte věřitele. Kontaktujte je přednostně dopisem nebo em, uveďte, co se u Vás konkrétně změnilo, odhad jak dlouho může změna trvat a kolik jste za stávající situace schopni splácet. Požádejte o přijetí tohoto návrhu na určitý čas (např. 2,3 měsíce). Když se Vaše podmínky změní k lepšímu a můžete platit více, kontaktujte věřitele. Zdroj: MABS, Money Advice and Budgeting Service (Ireland), Self-Help Guide for dealing with Personal or Family Debts, Odkazy na další pracoviště, kde Vám pomohou:

8 Příklady dobré praxe vytvořené v rámci projektu Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí Popis situace rodiny KAZUISTIKA I. Do naší služby byla rodina doporučena OSPOD, který je s rodinou v kontaktu od rozvodu rodičů. Jedná se o matku s jedenáctiletou dcerou, kde pracovnice OSPOD pojmenovala riziko v trávení volného času dcery, jinak rodinu popsala jako funkční. Matka má ještě jednu dceru, která je již zletilá a žije mimo rodinu. Matka je zaměstnána jako pokojská. V rámci jednoho pracovního poměru dojížděla do dvou pražských hotelů. Práce byla pro ni velmi časově náročná, protože zůstávala i nad rámec pracovní doby. Nezbýval jí tak dostatek času věnovat se dceři. Dcera chodila do páté třídy běžné základní školy, kde prospívala bez obtíží. Ze školy nebyly žádné negativní zprávy týkající se prospěchu, pouze upozorňovali na to, že dívka obtížně navazuje kontakty s vrstevníky a nemá žádné zájmové aktivity. Rodina souhlasila se zapojením do naší služby s cílem zajištění volnočasové aktivity pro dceru alespoň na jeden den v týdnu. Zapojení do projektu Zhruba po měsíci spolupráce nastala v rodině zásadní změna, kvůli níž nás matka oslovila o podporu i v jiné oblasti, než bylo původně domluveno. Matka přišla o práci z důvodu snižování stavů. Jeden z hotelů, kde pracovala, zkrachoval, tudíž museli několik zaměstnanců propustit. Matka byla tedy nucena začít řešit finanční situaci rodiny. Společně jsme se začali věnovat otázce rodinného rozpočtu a hledáním cest, jak zabezpečit finance pro rodinu do doby, než si matka najde novou práci. Matka s dcerou bydlí v bytě u bývalého manžela (otce zletilé dcery, která s rodinou nebydlí), kde má matka s dcerou k dispozici dvě samostatné místnosti. Přispívá mu pravidelně na nájem poměrnou částkou (dvě třetiny nájmu). V době, kdy měla matka pravidelný příjem, myslela na budoucnost a snažila se část peněz z výplaty vždy ušetřit. Měla tak vytvořenou rezervu zhruba na dva měsíce. Bydlení tedy nebylo akutně ohroženo a vznikl tak matce prostor pro řešení nastalé situace. S matkou jsme sestavili přehled příjmů a výdajů rodiny. Podařilo se naplánovat konkrétní kroky, jak zvýšit příjmy do rodinného rozpočtu. Prvním krokem plánu bylo zaregistrování se na úřadu práce, aby jí nevznikal dluh na zdravotním pojištění a mohla si požádat o podporu v nezaměstnanosti. Komplikací bylo to, že matka i dcera mají trvalý pobyt mimo Prahu a nebylo možné se registrovat v místě faktického bydliště. I přes velkou časovou a finanční náročnost cesty, matka tento krok plánu zajistila. Podařilo se jí zaregistrovat do evidence uchazečů o zaměstnání, ale k vyřízení podpory v nezaměstnanosti bylo potřeba mí podklady od

9 zaměstnavatele, které matka od zaměstnavatele ještě neobdržela. Vyplácení podpory v nezaměstnanosti se tedy pozdrželo, ale nakonec vyřídilo. Dalším krokem plánu bylo zjištění možností získání dávek státní sociální podpory. Matce jsme přinesli přehled existujících dávek státní sociální podpory a společně jsme probrali, pro které z nich by rodina splňovala podmínky. O příspěvek na bydlení nebylo možné žádat z důvodu, že v bytě, kde žijí, nemají trvalé bydliště. Sociální příplatek je od přiznáván již pouze rodinám, kde nezaopatřené dítě nebo rodič jsou dlouhodobě nemocní nebo dlouhodobě zdravotně postižení. Rodina si tedy mohla zažádat pouze o přídavek na dítě. Na případovém setkání s pracovnicí OSPOD, které STŘEP inicioval v souvislosti s výraznými změnami v rodině, byla domluvena možnost podání žádosti o přídavek na dítě prostřednictvím zdejšího dávkového oddělení. Matka tak nemusela absolvovat další cestu do vzdáleného místa trvalého pobytu. Matka si vyzvedla potřebné formuláře a STŘEP ji podpořil v jejich vyplnění a přípravě dalších podkladů. Do doby vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti a na přídavek na dítě, jsme s matkou hledali možnosti zažádání o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Matka splňovala podmínku registrace na úřadu práce. Ale pro zažádání o dávku hmotné nouze je nutné mít vyřízeny dávky státní sociální podpory, proto matce nebylo možné žádnou z dávek přiznat. Dalším měsíčním příjmem rodiny by mělo být výživné na nezletilou dceru, které ale otec platí velmi nepravidelně. Matka se pokoušela otci vysvětlit jejich současnou finanční situaci, ale otec nijak nereagoval. Matka tedy požádala o pomoc sociální pracovnici OSPOD, která otce vyzvala k pravidelnému splácení s upozorněním na možnost podání trestního oznámení pro neplacení výživného. Otec začal výživné pravidelně hradit, ale jeho platby chodí se čtrnáctidenním zpožděním. Při sestavování přehledu měsíčních výdajů rodiny, jsme museli pracovat také s povinností hradit měsíční splátky za vybavení domácnosti, které si před několika lety pořídila. STŘEP pomohl matce se sepsáním žádosti věřiteli o dočasné pozastavení splátek s vysvětlením současné tíživé finanční situace. Věřitel na žádost nereagoval, toto téma zatím zůstalo otevřené. Matka se po celou dobu nezaměstnanosti snažila aktivně hledat zaměstnání hledala v tisku, u známých, ptala se v obchodech, sledovala úřední desku místního úřadu práce. STŘEP matce přinášel inzeráty z internetu a pomohl jí při sepsání životopisu. Matka je vyučená prodavačka, praxi má však jako pokojská, tudíž tuto pozici upřednostňovala. Byla ale ochotna nastoupit i jako prodavačka nebo uklízečka. Závěr Zhruba po třech měsících se matce podařilo nastoupit do zaměstnání na pozici pokojské. Tuto práci vnímala jako provizorní, protože jí byla vyplácena pouze minimální mzda a zaměstnavatel jí nutil (nařizoval) brát směny i nad rámec pracovní doby. Podařilo se tak rodinu opět finančně stabilizovat. Volný čas dcery

10 nebyl po dobu tíživé finanční situace ohrožen, protože setkávání se s dobrovolníkem z organizace Pět P je pro rodiny zdarma. Popis situace KAZUISTIKA II. Rodina, 3 děti (6 let, 4 roky a 4 měsíce), byla doporučena do služby pracovnicí OSPOD. Během úvodní případové konference s pracovnicí a s rodinou se blíže seznamujeme se situací rodiny. Rodina dlouhodobě bydlí v azylových domech v Praze a Středočeském kraji, matka dětí je sluchově handicapovaná, otec dětí je dlouhodobě nezaměstnaný. Jediným zdrojem financí pro rodinu je brigáda otce v azylovém domě a rodičovský příspěvek matky na nejmladšího syna (4 měsíce). Rodina má zájem o spolupráci s o. s. STŘEP. Při případové konferenci byla vytvořena zakázka: pomoc rodině nalézt vhodnou MŠ pro nejstaršího syna (6let). Zapojení do projektu Při prvním setkání se samotnou rodinou v jejich bytě v azylovém domě, matka ruší zakázku OSPOD. Nevidí důvod, proč by měl její 6-ti letý syn chodit do MŠ, nemají na její úhradu finance. Jako hlavní cíl spolupráce sama pojmenovává uspořádání financí rodiny. Má zájem o dluhové a dávkové poradenství. Během tohoto rozhovoru vychází najevo, že otec nemá platný OP a je nyní sankčně vyřazen z úřadu práce. Rodina vyhledává lékařskou pomoc pouze v akutních případech (pohotovosti, ambulance), tudíž pediatr, u kterého jsou děti registrovány, musí hlásit, že rodina nedochází na pravidelné preventivní prohlídky či očkování a tím vznikají rodině problémy při jednání na OSPOD. Matka měla původně v plánu, řešit situaci odcestováním do zahraničí za zbytkem své rodiny. Má v Anglii sourozence, kteří jí nabídli pomoc při zabydlení rodiny v cizím prostředí. Otec s tímto plánem nesouhlasí, chce zůstat v České republice, najít si práci a zajistit rodině vhodné podmínky pro život. Při tvoření plánu se s rodinou domlouváme na těchto oblastech spolupráce: Vyřízení občanského průkazu otce. Dluhové poradenství doprovod rodiny do Poradny při finanční tísni. Dávkové poradenství získání příspěvku na péči, či možnost dosáhnout na invalidní důchod (sluchové postižení matky), dávky SSP. Vytvoření reálného plánu získání sociálního bydlení. Po 2 měsících spolupráce se povedlo otci vyřídit občanský průkaz. Díky tomu mohl být 6-ti letý syn zapsán do blízké mateřské školy, kde probíhá jeho předškolní výchova. Otce jsme doprovodili do Poradny při finanční tísni, kde byl vytvořen reálný plán řešení finančních závazků rodiny, zejména vůči zdravotní pojišťovně. Pojišťovnu jsme spolu s otcem kontaktovali písemnou formou a žádali o splátkový kalendář pohledávek. V současné chvíli je věc v řešení.

11 V rámci týmové spolupráce bylo domluveno, se souhlasem OSPOD, že dávkové poradenství a komunikaci s úřadem práce bude v kompetenci sociální pracovnice azylového domu. V současné chvíli je otec přihlášen na rekvalifikační kurz na tomto úřadu. Matka začala podnikat kroky k získání invalidního důchodu. S podporou STŘEPu navštívila svého praktického lékaře a objednala se na foniatrii, jejíž posudek bude podkladem k žádosti o invalidní důchod. Rodina, ve spolupráci se STŘEPem, podala žádost na Městský úřad Prahy 10 o sociální byt. Taktéž tato žádost je v jednání, rodina splňuje všechny podmínky pro přidělení. Závěr Rodina dále pokračuje ve spolupráci se STŘEPem, otec navštěvuje rekvalifikační kurz, mají přiděleny dávky, které jim náleží. Ostatní oblasti (sociální bydlení a invalidní důchod matky jsou v jednání). Popis situace KAZUISTIKA III. Matka žije sama s jedním dítětem, manžel je ve výkonu trestu odnětí svobody. Matka má částečný invalidní důchod, je evidována na úřadu práce. Předtím, než byl její manžel odsouzen si společně vzali několik půjček. Otec není ve vězení pracovně zařazen, matce finančně nepřispívá, v jejích silách není, aby všechny půjčky splácela. Zařazení do projektu V počátku naší spolupráce matka tuto situaci neřešila, na dopisy věřitelů nereagovala. Nevěděla, u jakých všech společností dluhy má, ani jaké částky by měla splácet. Většinu dluhů nesplácela, s věřiteli nekomunikovala. S matkou jsme se snažili udělat přehled dluhů kolik komu dluží, kolik splátek ještě musí uhradit a jaké jsou sankce za opožděné nebo neuhrazené splátky. Dále jsme se snažili rozdělit dluhy podle důležitosti, tak aby matka splácela spíše ty dluhy, u kterých byly vysoké sankce za nesplácení a sluhy související s bydlením matka měla dluh za energie (elektřinu). Společně jsme sestavili rodinný rozpočet, aby měla představu, kolik peněz má měsíčně k dispozici a po jakých částkách by mohla dluhy splácet. Sepsali jsme její příjmy a výdaje a snažili jsme se najít a odstranit nadbytečné výdaje. Hovořili jsme o tom, jak matka nakupuje, co vaří apod. Nejdůležitější platby, jako je např. nájem, energie matka platila vždy přednostně, hned poté, co jí přišel důchod. Spolu s matkou jsme začali komunikovat s věřiteli, sepsali jsme žádosti o splátkové kalendáře. Většina věřitelů nesouhlasila s nabídkou matky na výši splátek a požadovala pro matku neakceptovatelné částky. I přesto matka začala

12 platit. Mohla však platit jen malé částky, chápala, že je důležité, aby alespoň tyto malé částky posílala pravidelně a projevila tak snahu o vyrovnání závazku. Jedna z exekutorských společností na základě toho od exekuce upustila a na nabídku matky přistoupila. Poslala jí větší množství složenek, neurčila ani minimální požadovanou částku, kterou by měla splácet. S matkou jsme se snažili najít možnosti, jak by si mohla zvýšit příjem. Matka se snaží si najít zaměstnání nebo brigádu. Matka neměla zkušenosti s tím, jak by měla oslovovat potencionální zaměstnavatele, sepsali jsme společně její životopis. Hledání zaměstnání je však pro matku problematické, protože má malého syna (1. třída ZŠ) a nemá žádné možnosti jeho hlídání, když by byla v zaměstnání. S matkou jsme zjistili její nároky na dávky státní sociální podpory a vyplnili příslušné žádosti. S naší podporou matka napsala do věznice žádost o pracovní zařazení svého manžela z důvodu její tíživé sociální situace. Závěr Matka je stála zařazena do projektu, hlavní oblastí spolupráce je hledání zaměstnání či brigády, její situace je částečně stabilizovaná.

Zadluženost X předluženost

Zadluženost X předluženost DLUHY Zadluženost X předluženost zadlužení samo o sobě není nutně negativní, pokud dluhy zvládáme splácet nezdravé zadlužení, objektivní neschopnost splácet = předlužení rozdíl mezi okamžikem vzniku dluhu

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem?

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha I. Rozpočet typy, struktura, pravidla pro sestavení rozpočtu II.

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Rodina v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní stabilizace Základní informace, možnost poradit se Materiální pomoc Možnost

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 10. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s dluhy, které již není schopen splácet Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST)

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Název pomůcky Klíčová slova Autoři Časový rámec Cílová skupina RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Příjmy, výdaje, investice, rozpočet Veronika Hudská, Denisa Podešvová 1 vyučovací hodina (45 minut)

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V N 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, služba má nízkoprahový charakter, proto zde není žádná podmínka přijetí (kromě zákonných důvodů a ohrožení sebe a okolí) Služba má ambici navázat

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova 7 615 00 Brno ŽÁDOST O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU ZA PODMÍNKY VRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO OBECNÍHO BYTU v městské části Brno-Židenice

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Blok č. 1 - předluženost

Blok č. 1 - předluženost Blok č. 1 - předluženost Odborné sociální poradenství v Charitě ČR 69 registrovaných poraden (zahrnuje i migrační poradny) Kontaktů v roce více jak 80 tisíc Více jak 27 tisíc fyzických osob Fotografie

Více

Smlouva o hotovostním úvěru

Smlouva o hotovostním úvěru Smlouva o hotovostním úvěru 1. SMLUVNÍ STRANY Different money s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 03570967 Bankovní spojení: 2020010045/6000 Společnost je zapsaná v obchodním

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová Řešení předluženosti nejchudších obyvatel Mgr. Michala Baslová Zadlužení v současné době u nás Zadlužení populace v současné době: - bydlení: 950 mld. Kč - spotřeba: 260 mld. Kč Zadlužení v současné době

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje Domácí rozpočet Příjmy a výdaje HOR_62_INOVACE_8.ZSV.9 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 16. 11. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Domácí rozpočet. Příjmy a výdaje 1 Výukový materiál je připraven

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

NZDM - záznam individuální přímé práce pracovníka s uživatelem:. Datum:

NZDM - záznam individuální přímé práce pracovníka s uživatelem:. Datum: NZDM - záznam individuální přímé práce pracovníka s uživatelem:. Datum: Uživatel má možnost trávit volný čas jako prevenci vzniku sociálně patologických jevů Uživatel má možnost nevstupovat do sociální

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Žádost o podporu při nezaměstnanosti

Žádost o podporu při nezaměstnanosti Formulář k dávce A) Žádost o podporu při nezaměstnanosti Bydliště: PSČ: Podporu zašlete na číslo účtu žadatele: číslo účtu / vedeného u (název).. Prohlašuji tímto, že: - nepobírám mzdu nebo jiný příjem

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU Formulář žádosti o pronájem bytu sociálního charakteru Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Kontrolní kontakty při poskytování spotřebitelských úvěrů Únor 2017

Kontrolní kontakty při poskytování spotřebitelských úvěrů Únor 2017 Kontrolní kontakty při poskytování spotřebitelských úvěrů Únor 2017 Zadaní průzkumu: Využívají nebankovní subjekty žádající o licenci ČNB registry klientských informací? A jaké? Liší se úroveň hodnocení

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e 2 0 1 1 V Konici dne 30. listopadu 2011 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD...4 Obecní úřad

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova 7 615 00 Brno ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno-Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení:

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY POHLEDÁVEK A VYMÁHÁNÍ DLUHU DUBEN 2015

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY AGENDY POHLEDÁVEK A VYMÁHÁNÍ DLUHU DUBEN 2015 Ve dnech 22.-30.dubna 2015 byla provedena v budově obecního úřadu plánovaná kontrola vybrané agendy OÚ členy Kontrolního výboru Ing. Annou Pumprovou a Ing. Evou Holečkovou. 1. Účel kontroly hospodaření

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Soukromá Pěstounská péče

Soukromá Pěstounská péče Ofstedem hodnoceno jako vynikající 2008/2009 Soukromá Pěstounská péče Bydlí vaše dítě mimo domov? Staráte se o dítě někoho jiného? Víte o dítěti, které žije s někým, kdo není jeho blízkým příbuzným? Hrabství

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ. Chraňte své příjmy z pronájmu

JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ. Chraňte své příjmy z pronájmu Chraňte své příjmy z pronájmu JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ + 72.,- + 6.,- - 48.,- - 4.8,- - 36.25,- - 34.,- DAŇOVÁ ZTRÁTA Pronajímejte legálně a chraňte si tak Vaši investici

Více

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková Pracovní listy k ebooku Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené 2016 Základní zpracování konceptu podnikání Alespoň základní zpracování konceptu podnikání je pro Vás před začátkem podnikání

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Autor výukového materiálu červen 2012

Autor výukového materiálu červen 2012 VY_62_INOVACE_AR71 Autor výukového materiálu Datum vytvoření výukového materiálu Mgr. Alžběta Ripelová červen 2012 Ročník 8. Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Člověk a společnost, Výchova k

Více

1. Vyplnění formuláře žádosti o úvěr Rekapitulace a odeslání žádosti k posouzení Výsledek posouzení a smluvní dokumentace...

1. Vyplnění formuláře žádosti o úvěr Rekapitulace a odeslání žádosti k posouzení Výsledek posouzení a smluvní dokumentace... HELLO NÁKUPY GRAFICKÝ Obsah 1. Vyplnění formuláře žádosti o úvěr... 2 2. Rekapitulace a odeslání žádosti k posouzení... 11 3. Výsledek posouzení a smluvní dokumentace... 14 1 1. Vyplnění formuláře žádosti

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY:

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY: METODICKÝ LIST Učební pomůcka FINANČNÍ GRAMORNOST je pomocníkem k praktickému vyučování ve vzdělávacím programu Matematika a Člověk a jeho svět, oblast financí. Je určena dětem 4. 5. tříd, ale při vhodné

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více