V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY 11. 13. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU"

Transkript

1 5 V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU

2 Vážené kolegyně a vážení kolegové z lékařské i nelékařské obce, dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti intenzivní medicíny a z pozice prezidenta kongresu pozval na V. kongres intenzivní medicíny, tentokráte do Prahy. Rádi bychom pokračovali v nastoupené tradici kongresů, které usilují o přízeň svých účastníků pečlivým výběrem témat a přednášejících, v plném slova smyslu mezioborovým charakterem, inspirujícími diskuzemi a v neposlední řadě pro řadu z nás klíčovou komponentou všech odborných setkání pohodovou neformální atmosférou a pocitem příjemně strávených dní (a večerů) s kolegy a přáteli. Spolu s organizátory a všemi, kteří se na přípravě kongresu podílí, se těším na vaší účast a budu si jen přát, aby i všechny další kongresy ČSIM měly ve vašich diářích své pevné místo. prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM prezident kongresu 2

3 I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR RESUSCITACE 2011 Symposium je pořádáno Českou resuscitační radou Datum 11. května 2011 Čas 9:00 16:00 Místo konání Clarion Congress Hotel, Praha Program od 08:00 Registrace 09:00 09:30 Zahájení 09:30 10:30 Od rozdmýchávání ohně k obnově vitálních funkcí 10:30 12:00 Základní neodkladná resuscitace 12:00 13:00 Oběd 13:00 14:45 Rozšířená neodkladná resuscitace 14:45 16:00 Specifické aspekty neodkladné resuscitace 16:30 18:00 Hands-on workshopy: Základní neodkladná resuscitace a resuscitace s použitím jednoduchých pomůcek ECHOKURZ (Echokurz je již vyprodaný) Datum 11. května 2011 Čas 08:30 17:30 Místo konání Clarion Congress Hotel, Praha Koordinátor doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. (KARIM VFN, Praha) Přednášející (česky, anglicky) Susanna Price, MD Ph.D. FRCA (Royal Brompton Hospital, London, UK) Frances Colreavy, MD Ph.D. FJFICM (Mater Misericordiae Hospital, Dublin, Ireland) MUDr. Jan Rulíšek (KARIM VFN, Praha) MUDr. Miloš Dobiáš (KARIM VFN, Praha) MUDr. Michal Lipš (KARIM VFN, Praha) doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. (KARIM VFN, Praha) 18:00 Závěr symposia 3

4 Program 08:30 10:35 Úvod, kvalifikace v echokardiografii, echoprotokoly na ICU Principy ultrazvuku a dopplera, nastavení přístroje Jan Rulíšek, Praha Transthorakální vyšetření Transesofageální vyšetření Michal Lipš, Praha Vyšetření systolické funkce levé komory Michal Lipš, Praha 10:35 10:50 Přestávka 10:50 12:30 Stanovení preload Jan Rulíšek, Praha Vyšetření diastolické funkce Miloš Dobiáš, Praha Perikard Phillips (S&T Plus) prezentace firmy 12:30 13:30 Oběd 13:30 15:20 Vyšetření pravého srdce a plicní cirkulace Susanna Price, Londýn Tepový objem a interakce srdce a plic Chlopenní vady pro intenzivisty Frances Colreavy, Dablin Endokarditida 15:20 15:35 Přestávka 15:35 16:15 Patologie aorty Miloš Dobiáš, Praha Hrudní ultrazvuk jako součást echokardiografického vyšetření 16:15 16:25 Přestávka 16:25 17:30 Praktický tutorial na přístrojích Phillips Michal Lipš, Praha Jan Rulíšek, Praha Miloš Dobiáš, Praha 4

5 KURZ AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN A OČIŠŤOVACÍ METODY V KLINICKÉ PRAXI Datum 11. května 2011 Čas 09:00 15:30 Místo konání Clarion Congress Hotel, Praha Koordinátor MUDr. Tomáš Kotulák Program od 08:00 Registrace 09:00 09:20 AKI na JIP Ivan Novák, Plzeň 09:20 09:40 AKI není jen hypotenze, hypovolémie a nefrotoxicita Martin Matějovič, Plzeň 09:40 10:00 Tekutinová bilance možnosti monitorace a managementu Vladimír Šrámek, Brno 10:00 10:20 Tekutinová resuscitace a nitrobřišní hypertenze Roman Kula, Ostrava 10:20 10:40 Prevence AKI v praxi Tomáš Kotulák, Praha 10:40 11:00 Dialyzovaný pacient a kritický stav pohled nefrologa Sylvie Dusilová-Sulková, Praha 11:00 11:20 Přestávka 11:20 11:30 Splanchnický a renální doppler 11:30 11:40 Ultrazvukové vyšetření u renální insuffi cience Pavel Michálek, Praha 11:40 12:10 Přínos echokardiografi ckého vyšetření u pacienta s renálním selháním Petr Syrovátka, Praha 12:10 13:00 Oběd 13:00 13:20 Úloha přístrojové podpory v terapii akutního selhání jater Eva Kieslichová, Praha 13:20 13:40 Praktické aspekty antikoagulačního zajištění náhrady funkce ledvin u kriticky nemocných Aleš Kroužecký, Plzeň 13:40 14:00 Jak může pomoci dnes CRRT dítěti v kritickém stavu Michal Hladík, Ostrava 14:00 14:20 Hlavní zásady úpravy nutriční podpory u pacientů s AKI a CRRT Pavel Těšínský, Praha 14:20 14:50 The important questions to renal replacement therapy in acute kidney injury: Why? What? When? How? Stefan Herget-Rosenthal, Bremen 14:50 15:30 Panelová debata na téma: CRRT: kdy zahájit, jakou techniku a kdy ukončit etc. 15:30 Závěr kurzu 5

6 KURZ UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE A OPEN LUNG CONCEPT Datum 11. května 2011 Čas 09:00 15:00 Místo konání Teoretická část Lůžkové oddělení KARIM FN Hradec Králové Praktická část Vivárium, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany Koordinátor MUDr. Pavel Dostál, Ph.D. Program Teoretická část 1 (45 min) Poškození plic umělou plicní ventilací a možnosti prevence Teoretická část 2 (45 min) Protektivní plicní ventilace a Open Lung Concept praktické cíle nastavení ventilátoru Praktická část 1 (60 min) Umělá plicní ventilace na animálním modelu bez plicního poškození Praktická část 2 (60 min) Umělá plicní ventilace na modelu ARDS KURZ MODERNÍ PERIOPERAČNÍ STRATEGIE Datum 11. května 2011 Čas 09:30 16:00 Místo konání Clarion Congress Hotel, Praha Koordinátor MUDr. Ivan Novák Program Stresový metabolismus a chirurg Ivan Novák, Plzeň Předoperační příprava (TBA) Intraabdominální výkon a profylaxe ATB (TBA) Perioperační management Z pohledu chirurga Zuzana Šerclová, Praha Z pohledu anesteziologa (TBA) Z farmakoekonomického pohledu (TBA) Evropská úskalí implementace FT (TBA) Koncept EEN (TBA) Pooperační management Kontrola bolesti (TBA) Rehabilitace (TBA) On-line databáze 6

7 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU ČSIM STŘEDA Společné jednání lékařů a sester sál Zenit a Nadir 16:30 17:00 Zahájení kongresu Úvodní slovo Udělení čestného členství Organizační sdělení 17:00 17:20 Intenzívní medicína nebo intenzívní péče? Karel Cvachovec, Praha 17:20 17:40 Up to date definition and management of acute kidney injury: diagnosis, prevention and nondialytic therapy Stefan Herget-Rosenthal, Bremen 17:40 18:00 Non-invasive haemodynamic monitoring; current status in critical care Frances Colreavy, Dublin 18:00 18:20 From mechanical ventilation to intelligent ventilation Marc Wysocki, Basel 18:20 20:00 Satelitní symposium společnosti MSD Bridion optimální reverze neuromuskulární blokády Od etéru k sugammadexu Karel Cvachovec, Praha Sugammadex (Bridion ) teoretická východiska, praktické použití Milan Adamus, Olomouc Dekurarizace snadno a rychle Tomáš Vymazal, Praha 20:00 22:00 Welcome cocktail v prostorách výstavy a foyer STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

8 STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK ČTVRTEK Lékařská sekce sál Zenit 08:30 10:00 Intenzivní medicína I Sepse Předsedající: Vladimír Černý (Hradec Králové), Martin Matějovič (Plzeň) 08:30 08:50 Resuscitace mikrocirkulace má byt odlišná podle typu šoku? Vladimír Černý, Hradec Králové 08:50 09:10 Co se děje v buňkách v sepsi? Jan Maláska, Brno 09:10 09:30 Molekulární metody detekce infekce a sepse kde je dnes jejich místo? Miroslav Průcha, Praha 09:30 09:50 Sepse a MODS: léčebné novinky na horizontu Martin Matějovič, Plzeň 09:50 10:00 Diskuze 10:00 10:30 Přestávka 10:30 12:00 Intenzivní medicína II Hemodynamika Předsedající: Vladimír Šrámek (Brno), Martin Balík (Praha) 10:30 10:50 Monitorace mikrocirkulace on top of macrohemodynamics Ivan Čundrle jr., Brno 10:50 11:10 Right ventricle the ventricle for intensivists Susan Price, London 11:10 11:30 Less invasive hemodynamic monitoring na general ICU pro Jan Beneš, Plzeň Less invasive hemodynamic monitoring na general ICU con Jan Chvojka, Plzeň 11:30 11:50 Úloha monitorace BNP v intenzivní péči Pavel Suk, Brno 11:50 12:00 Diskuze 12:00 13:30 Satelitní minisymposium společnosti B.Braun 12:00 13:30 Oběd 13:30 15:00 Intenzivní medicína III Metabolismus a výživa Předsedající: Jan Maňák (Hradec Králové), František Duška (Praha) 13:30 13:50 Současný pohled na podávání glutaminu Roman Mottl, Hradec Králové 13:50 14:10 Metabolismus cholesterolu u kriticky nemocných Pavel Vyroubal, Hradec Králové 14:10 14:30 Metabolické aspekty citrátové antikoagulace 14:30 14:50 Použití růstového hormonu u kriticky nemocných František Duška, Praha 14:50 15:00 Diskuze

9 15:00 15:30 Přestávka 15:30 17:00 Intenzivní medicína IV Respirační problematika Předsedající: Pavel Dostál (Hradec Králové), Pavol Török (Košice) 15:30 15:50 VV-ECMO and its position in therapy of respiratory silure Susan Price, London 15:50 16:10 Pronační poloha u kritických forem ARDS Bronislav Stibor, Wien 16:10 16:30 Delirium a sedace ventilovaných nemocných Renata Pařízková, Hradec Králové 16:30 16:50 Vícehladinová ventilace od teorie k praktické aplikaci Pavol Török, Košice 16:50 17:00 Diskuze 17:00 18:30 Satelitní symposium společnosti Lacomed Lékařská sekce sál Nadir 08:30 10:00 Blok ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností Předsedající: Martina Vašátková (Praha), Petr Jakubec (Olomouc) 08:30 08:50 Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů Martina Vašáková, Praha 08:50 09:10 Hemoptýza Vladimír Koblížek, Hradec Králové 09:10 09:30 Akutní stavy u nemocných s cystickou fibrózou Libor Fila, Praha 09:30 09:50 Aspirace Petr Jakubec, Olomouc 09:50 10:00 Diskuze 10:00 10:30 Přestávka 10:30 12:00 Blok ve spolupráci s Českou chirurgickou společností Předsedající: Igor Satinský (Havířov), Zuzana Šerclová (Praha) 10:30 10:50 Surgical stress and insulin resistance Jonas Nygren, Stockholm 10:50 11:05 Závažné poranění jater při tupém úrazu břicha Milan Kaška, Hradec Králové 11:05 11:20 Efektivita chirurgie ve stáří je na intenzivní péči závislá Eduard Havel, Hradec Králové PÁTEK ČTVRTEK STŘEDA

10 STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK :20 11:35 Nakolik je intenzivní péče bezpečná? Igor Satinský, Havířov 11:35 11:50 Jak optimalizovat operační výsledky na JIP Zuzana Šerclová, Praha 11:50 12:00 Diskuze 12:00 13:30 Satelitní symposium společnosti Pfizer Tygacil/Zyvoxid 12:00 13:30 Oběd 13:30 15:00 Blok ve spolupráci se Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof Předsedající: Jana Šeblová (Kladno) a Pavel Urbánek (Brno) 13:30 13:50 ZZS a superspecializovaná péče v centrech problémy vs profity Pavel Urbánek, Brno 13:50 14:10 Gasping u náhlé zástavy oběhu Jiří Knor, Kladno 14:10 14:30 Invazivní vs. neinvazivní ventilace v PNP přínos a rizika Jana Šeblová, Kladno 14:30 14:50 Novinky a perspektivy v poresuscitační péči Roman Škulec, Beroun 14:50 15:00 Diskuze 15:00 15:30 Přestávka 15:30 17:00 Blok ve spolupráci s Českou neurologickou společností Předsedající: Josef Bednařík (Brno), David Doležil (Praha) 15:30 15:55 Polyneuromyopatie kriticky nemocných Josef Bednařík, Brno 15:55 16:15 Encefalopatie kriticky nemocných David Doležil, Praha 16:15 16:45 Diagnostika a terapie cévních mozkových příhod Tomáš Preisker, Praha 16:45 17:00 Diskuze Lékařská sekce sál Taurus 10:30 12:00 I. Pro Con diskuze 10:30 11:00 Procalcitonin je spolehlivý marker infekce Moderátor: Pavel Dostál, Hradec Králové Pro: Michal Holub, Praha Con: Václav Chýlek, Ostrava 11:00 11:30 Roztoky škrobů jsou škodlivé Moderátor: Pavel Ševčík, Brno Pro: Jozef Firment, Košice Con: Roman Kula, Ostrava 11:30 12:00 Permisivní underfeeding má místo v péči o kriticky nemocné Moderátor: Eduard Havel, Hradec Králové Pro: Jiří Bonaventura, Nové Město na Moravě Con: Jan Maňák, Hradec Králové

11 12:00 13:30 Oběd 13:30 15:00 Kazuistiky 13:30 13:45 Kazuistika Lenka Ledvinová, Plzeň 13:45 14:00 Kazuistika Josef Polák, Hradec Králové 14:00 14:15 Kazuistika Hana Bartáková, Praha 14:15 14:30 Kazuistika Michal Šitina, Hradec Králové 14:30 14:45 Kazuistika René Urbanec, Ostrava 14:45 15:00 Kazuistika Marek Lukáš, Brno 14:50 15:00 Diskuze Sesterská sekce sál Leo + Virgo 10:30 11:50 Přednášky 11:50 12:00 Diskuse 12:00 13:30 Oběd 13:30 14:50 Přednášky 14:50 15:00 Diskuze 15:00 15:30 Přestávka 15:30 16:50 Přednášky 16:50 17:00 Diskuze 20:00 24:00 Společenský večer v Břevnovském klášteře STŘEDA ČTVRTEK :30 17:00 Volná sdělení 16:50 17:00 Diskuze PÁTEK

12 STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK PÁTEK Lékařská sekce sál Zenit 09:00 10:30 Intenzivní medicína V Trendy a kontroverze v intenzivní medicíně Předsedající: Vladimír Černý (Hradec Králové), Ivan Novák (Plzeň) 09:00 09:20 The Janus-faced role of the endocannabinoid system in sepsis Christian Lehmann, Halifax 09:20 09:40 Lipid signaling pathways and its relevance to clinical medicine Melanie Kelly, Halifax 09:40 10:00 Senzorické funkce aneb oči, uši, nos a sex u kriticky nemocných nezapomínáme na ně? Vladimír Černý, Hradec Králové 10:00 10:20 Hyperoxie v intenzivní péči Jaroslav Raděj, Plzeň 10:20 10:30 Diskuze 10:30 11:00 Přestávka 11:00 12:30 Intenzivní medicína VI Infekce v intenzivní péči Předsedající: Ivan Chytra (Plzeň), Vlastimil Jindrák (Praha) 11:00 11:20 Aktuální možnosti v diagnostice infekcí na pracovištích intenzivní péče pro a proti využití molekulárně mikrobiologických metod Jaroslav Hrabák, Plzeň 11:20 11:40 Hrozba antibiotické rezistence na pracovištích intenzivní péče v Evropě a v ČR Helena Žemličková, Praha 11:40 12:00 Deficit nových antibiotik v kontextu narůstající rezistence Doubravka Košťálová, Praha 12:00 12:20 Význam infekcí spojených se zdravotní péčí pro prognózu kriticky nemocných a pro ekonomickou stabilitu pracovišť intenzivní medicíny Vlastimil Jindrák, Praha 12:20 12:30 Diskuze 12:30 13:00 Přestávka 12

13 13:00 14:00 Slavnostní zakončení Koordinuje: Vladimír Černý, Hradec Králové 13:00 13:20 Vyhlášení nejlepších volných sdělení Jan Maláska, Brno 13:20 13:40 ČSIM směřuje kam chceme? Vladimír Černý, Hradec Králové 13:40 14:00 Závěrečné slovo Vladimír Černý, Hradec Králové 10:00 10:10 Otrava CO, CO2 či pouhá hypoxie úvaha nad několika kasuistikami Jan Pajerek, Ústí nad Labem 10:10 10:20 ECMO u MAS Václav Vobruba, Praha 10:20 10:30 Diskuze 10:30 11:00 Přestávka STŘEDA Lékařská sekce sál Nadir 09:00 10:30 Blok ve spolupráci s Českou pediatrickou společností Předsedající: Václav Vobruba (Praha), Jiří Kobr (Plzeň) 09:00 09:15 Využití klinické farmakologie u pediatrických pacientů v kritickém stavu Pavla Pokorná, Praha 09:15 09:30 Morfogeneze, reparace a apoptóza plicní tkáně v průběhu umělé plicní ventilace na zvířecím modelu Jiří Kobr, Plzeň 09:30 09:40 Cesty podpory jaterních funkcí kde jsme dnes Michal Hladík, Ostrava 09:40 09:50 Fulminantní myokarditidy u dětí. Eva Klásková, Olomouc 09:50 10:00 Naše vynikající zkušenosti s Actilyse v léčbě empyemu plic Antonín Gabera, Ústí nad Labem 11:00 12:30 Blok ve spolupráci s Českou kardiologickou společností Předsedající: Tomáš Janota (Praha), Petr Jánský (Praha) 11:00 11:20 Tachykardie nebo bradykardie potřebujete vědět víc? Dan Wichterle, Praha 11:20 11:40 Zvýšený troponin versus diagnóza AIM Tomáš Janota, Praha 11:40 12:00 Mechanická podpora srdeční masáže Jan Bělohlávek, Praha 12:00 12:20 Invazivní a intervenční výkony při antikoagulační a antiagregační terapii Petr Jánský, Praha 12:20 12:30 Diskuze ČTVRTEK PÁTEK

14 STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK Sesterská sekce sál Leo + Virgo 08:30 09:50 Přednášky 09:50 10:00 Diskuse 10:00 10:30 Přestávka 10:30 11:50 Přednášky 11:50 12:00 Diskuze POZNÁMKY 14

15 15

16 SEKRETARIÁT KONGRESU GUARANT International spol. s r.o. ČSIM kongres 2011 Opletalova 22, Praha 1 Tel.: , fax:

V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY

V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) Datum: 11.-13. května 2011 Místo konání:

Více

V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY 11. 13. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha FINÁLNÍ PROGRAM

V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY 11. 13. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha FINÁLNÍ PROGRAM 5 V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY FINÁLNÍ PROGRAM Dotknout se budoucnosti Bezpe ná kontrola glykemie v nové dimenzi B. Braun Space Glucose Control Safe - bezpečné integrované řešení pro

Více

Zápis z jednání výboru č. 4/2015 24.6.2015 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 4/2015 24.6.2015 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 4/2015 24.6.2015 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Ševčík, Herold, Matějovič, Černá Pařízková, Dostál, Drábková, Maňák, Novák, Chytra, Cvachovec,

Více

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I.

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I. ÚTERÝ, 26.01.2016 Dopoledne 08:30-12:00 13. Sympozium NOVINKY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Urgentní medicína 2014

Urgentní medicína 2014 20let odborné společnosti PNP UM a MK Clarion Congress Hotel Ostrava **** 7. 9. 10. 2014 Urgentní medicína 2014 Program Úterý 7. 10. 2014 Workshop sonografie 13 16 hod. Sál Silver Workshop sonografie 17

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) Datum: 30.5-1. 6. 2012 Místo konání:

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz Srdečně vás zveme

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové".

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové. 17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové". Program Čtvrtek 26.2. 2015 9.00-9.05 hod. Zahájení K.

Více

Urgentní medicína 2013

Urgentní medicína 2013 15. výročí oboru urgentní medicíny 10 let ZZS Moravskoslezského kraje Park Inn by Radisson Ostrava 8. 10. 10. 2013 Urgentní medicína 2013 1 Program Úterý 8. 10. 2013 Konferenční sál Sophora Workshop na

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 6/2014 19.11.2014 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Šrámek, Cvachovec, Nalos, Cvachovec, Herold, Balík, Chytra, Maňák, Dostál, Králová (Guarant)

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

10. Anesteziologické dny Na Homolce 26. 27. října 2010

10. Anesteziologické dny Na Homolce 26. 27. října 2010 ORIENTAČNÍ MAPKA Cesty do Nemocnice Na Homolce včetně spojů MHD 10. Anesteziologické dny Na Homolce 26. 27. října 2010 DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná verze programu bude obsahovat také program pediatrického sympozia, program posterové sekce a

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Urgentní medicína 2015

Urgentní medicína 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava **** 6. 8. 10. 2015 Urgentní medicína 2015 1 Program Úterý 6. 10. 2015 Workshopy Intraoseální inzerce dospělí a děti teorie i praxe 13.00 15.00 sál Gold Intraoseální inzerce

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 24. 26. 9. 2015 Parkhotel Congress Center Plzeň NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Vážení kolegové a partneři, dovolte mi,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika pod záštitou ředitele FN Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA pořádá Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Program 2. - 3. října

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 12. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 26.-29. leden 2010 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou

13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou 13. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Rizikový pacient s chlopenní vadou Pardubice, 24. 25. února 2011 Aula Univerzity Pardubice Výbor

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 13. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 25.-28. leden 2011 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) PROGRAM KONGRESU Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) Středa 18. listopadu 18.00 22.00 Registrace 18.00 22.00 Příprava doprovodné výstavy Čtvrtek 19. listopadu 08.00

Více

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z.

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání Obsah Předmluva i poděkování I. Obecná problematika 1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika 1.2. Historie intenzivní a resuscitační medicíny 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Praktické otázky u nemocných se srdeční vadou Pardubice, 18.-19. února 2010 Aula Univerzity

Více

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti 14. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Klasická versus nová metoda léčby chlopenních vad Pardubice, 23.-24. února 2012 Aula Univerzity

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XVIII. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 29. 29. listopadu

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015 ODBORNÝ PROGRAM XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY 12.00-18.00 Registrace účastníků SPOLEČNÁ SEKCE - PÁTEK 20. 11. 2015 VELKÝ SÁL 13.15-14.10 Interaktivní seminář - OBEZITA 1. David NEUMANN (str. 15) Obezita

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

(Banská Bystrica) 2 kazuistiky s komplikovaným průběhem u dětí s akutní leukémií I. Láryšová (Ostrava)., J. Domanský (Brno)

(Banská Bystrica) 2 kazuistiky s komplikovaným průběhem u dětí s akutní leukémií I. Láryšová (Ostrava)., J. Domanský (Brno) KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN 08:30-12:00 13. Sympozium AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné služby

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Jaký je jejich smysl? Atestace mají prokázat, že byly splněny výchovněvzdělávací cíle stanovené oborovým Vzdělávacím programem

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY 11. a

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více