V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY 11. 13. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU"

Transkript

1 5 V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU

2 Vážené kolegyně a vážení kolegové z lékařské i nelékařské obce, dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti intenzivní medicíny a z pozice prezidenta kongresu pozval na V. kongres intenzivní medicíny, tentokráte do Prahy. Rádi bychom pokračovali v nastoupené tradici kongresů, které usilují o přízeň svých účastníků pečlivým výběrem témat a přednášejících, v plném slova smyslu mezioborovým charakterem, inspirujícími diskuzemi a v neposlední řadě pro řadu z nás klíčovou komponentou všech odborných setkání pohodovou neformální atmosférou a pocitem příjemně strávených dní (a večerů) s kolegy a přáteli. Spolu s organizátory a všemi, kteří se na přípravě kongresu podílí, se těším na vaší účast a budu si jen přát, aby i všechny další kongresy ČSIM měly ve vašich diářích své pevné místo. prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM prezident kongresu 2

3 I. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR RESUSCITACE 2011 Symposium je pořádáno Českou resuscitační radou Datum 11. května 2011 Čas 9:00 16:00 Místo konání Clarion Congress Hotel, Praha Program od 08:00 Registrace 09:00 09:30 Zahájení 09:30 10:30 Od rozdmýchávání ohně k obnově vitálních funkcí 10:30 12:00 Základní neodkladná resuscitace 12:00 13:00 Oběd 13:00 14:45 Rozšířená neodkladná resuscitace 14:45 16:00 Specifické aspekty neodkladné resuscitace 16:30 18:00 Hands-on workshopy: Základní neodkladná resuscitace a resuscitace s použitím jednoduchých pomůcek ECHOKURZ (Echokurz je již vyprodaný) Datum 11. května 2011 Čas 08:30 17:30 Místo konání Clarion Congress Hotel, Praha Koordinátor doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. (KARIM VFN, Praha) Přednášející (česky, anglicky) Susanna Price, MD Ph.D. FRCA (Royal Brompton Hospital, London, UK) Frances Colreavy, MD Ph.D. FJFICM (Mater Misericordiae Hospital, Dublin, Ireland) MUDr. Jan Rulíšek (KARIM VFN, Praha) MUDr. Miloš Dobiáš (KARIM VFN, Praha) MUDr. Michal Lipš (KARIM VFN, Praha) doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. (KARIM VFN, Praha) 18:00 Závěr symposia 3

4 Program 08:30 10:35 Úvod, kvalifikace v echokardiografii, echoprotokoly na ICU Principy ultrazvuku a dopplera, nastavení přístroje Jan Rulíšek, Praha Transthorakální vyšetření Transesofageální vyšetření Michal Lipš, Praha Vyšetření systolické funkce levé komory Michal Lipš, Praha 10:35 10:50 Přestávka 10:50 12:30 Stanovení preload Jan Rulíšek, Praha Vyšetření diastolické funkce Miloš Dobiáš, Praha Perikard Phillips (S&T Plus) prezentace firmy 12:30 13:30 Oběd 13:30 15:20 Vyšetření pravého srdce a plicní cirkulace Susanna Price, Londýn Tepový objem a interakce srdce a plic Chlopenní vady pro intenzivisty Frances Colreavy, Dablin Endokarditida 15:20 15:35 Přestávka 15:35 16:15 Patologie aorty Miloš Dobiáš, Praha Hrudní ultrazvuk jako součást echokardiografického vyšetření 16:15 16:25 Přestávka 16:25 17:30 Praktický tutorial na přístrojích Phillips Michal Lipš, Praha Jan Rulíšek, Praha Miloš Dobiáš, Praha 4

5 KURZ AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN A OČIŠŤOVACÍ METODY V KLINICKÉ PRAXI Datum 11. května 2011 Čas 09:00 15:30 Místo konání Clarion Congress Hotel, Praha Koordinátor MUDr. Tomáš Kotulák Program od 08:00 Registrace 09:00 09:20 AKI na JIP Ivan Novák, Plzeň 09:20 09:40 AKI není jen hypotenze, hypovolémie a nefrotoxicita Martin Matějovič, Plzeň 09:40 10:00 Tekutinová bilance možnosti monitorace a managementu Vladimír Šrámek, Brno 10:00 10:20 Tekutinová resuscitace a nitrobřišní hypertenze Roman Kula, Ostrava 10:20 10:40 Prevence AKI v praxi Tomáš Kotulák, Praha 10:40 11:00 Dialyzovaný pacient a kritický stav pohled nefrologa Sylvie Dusilová-Sulková, Praha 11:00 11:20 Přestávka 11:20 11:30 Splanchnický a renální doppler 11:30 11:40 Ultrazvukové vyšetření u renální insuffi cience Pavel Michálek, Praha 11:40 12:10 Přínos echokardiografi ckého vyšetření u pacienta s renálním selháním Petr Syrovátka, Praha 12:10 13:00 Oběd 13:00 13:20 Úloha přístrojové podpory v terapii akutního selhání jater Eva Kieslichová, Praha 13:20 13:40 Praktické aspekty antikoagulačního zajištění náhrady funkce ledvin u kriticky nemocných Aleš Kroužecký, Plzeň 13:40 14:00 Jak může pomoci dnes CRRT dítěti v kritickém stavu Michal Hladík, Ostrava 14:00 14:20 Hlavní zásady úpravy nutriční podpory u pacientů s AKI a CRRT Pavel Těšínský, Praha 14:20 14:50 The important questions to renal replacement therapy in acute kidney injury: Why? What? When? How? Stefan Herget-Rosenthal, Bremen 14:50 15:30 Panelová debata na téma: CRRT: kdy zahájit, jakou techniku a kdy ukončit etc. 15:30 Závěr kurzu 5

6 KURZ UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE A OPEN LUNG CONCEPT Datum 11. května 2011 Čas 09:00 15:00 Místo konání Teoretická část Lůžkové oddělení KARIM FN Hradec Králové Praktická část Vivárium, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany Koordinátor MUDr. Pavel Dostál, Ph.D. Program Teoretická část 1 (45 min) Poškození plic umělou plicní ventilací a možnosti prevence Teoretická část 2 (45 min) Protektivní plicní ventilace a Open Lung Concept praktické cíle nastavení ventilátoru Praktická část 1 (60 min) Umělá plicní ventilace na animálním modelu bez plicního poškození Praktická část 2 (60 min) Umělá plicní ventilace na modelu ARDS KURZ MODERNÍ PERIOPERAČNÍ STRATEGIE Datum 11. května 2011 Čas 09:30 16:00 Místo konání Clarion Congress Hotel, Praha Koordinátor MUDr. Ivan Novák Program Stresový metabolismus a chirurg Ivan Novák, Plzeň Předoperační příprava (TBA) Intraabdominální výkon a profylaxe ATB (TBA) Perioperační management Z pohledu chirurga Zuzana Šerclová, Praha Z pohledu anesteziologa (TBA) Z farmakoekonomického pohledu (TBA) Evropská úskalí implementace FT (TBA) Koncept EEN (TBA) Pooperační management Kontrola bolesti (TBA) Rehabilitace (TBA) On-line databáze 6

7 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU ČSIM STŘEDA Společné jednání lékařů a sester sál Zenit a Nadir 16:30 17:00 Zahájení kongresu Úvodní slovo Udělení čestného členství Organizační sdělení 17:00 17:20 Intenzívní medicína nebo intenzívní péče? Karel Cvachovec, Praha 17:20 17:40 Up to date definition and management of acute kidney injury: diagnosis, prevention and nondialytic therapy Stefan Herget-Rosenthal, Bremen 17:40 18:00 Non-invasive haemodynamic monitoring; current status in critical care Frances Colreavy, Dublin 18:00 18:20 From mechanical ventilation to intelligent ventilation Marc Wysocki, Basel 18:20 20:00 Satelitní symposium společnosti MSD Bridion optimální reverze neuromuskulární blokády Od etéru k sugammadexu Karel Cvachovec, Praha Sugammadex (Bridion ) teoretická východiska, praktické použití Milan Adamus, Olomouc Dekurarizace snadno a rychle Tomáš Vymazal, Praha 20:00 22:00 Welcome cocktail v prostorách výstavy a foyer STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

8 STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK ČTVRTEK Lékařská sekce sál Zenit 08:30 10:00 Intenzivní medicína I Sepse Předsedající: Vladimír Černý (Hradec Králové), Martin Matějovič (Plzeň) 08:30 08:50 Resuscitace mikrocirkulace má byt odlišná podle typu šoku? Vladimír Černý, Hradec Králové 08:50 09:10 Co se děje v buňkách v sepsi? Jan Maláska, Brno 09:10 09:30 Molekulární metody detekce infekce a sepse kde je dnes jejich místo? Miroslav Průcha, Praha 09:30 09:50 Sepse a MODS: léčebné novinky na horizontu Martin Matějovič, Plzeň 09:50 10:00 Diskuze 10:00 10:30 Přestávka 10:30 12:00 Intenzivní medicína II Hemodynamika Předsedající: Vladimír Šrámek (Brno), Martin Balík (Praha) 10:30 10:50 Monitorace mikrocirkulace on top of macrohemodynamics Ivan Čundrle jr., Brno 10:50 11:10 Right ventricle the ventricle for intensivists Susan Price, London 11:10 11:30 Less invasive hemodynamic monitoring na general ICU pro Jan Beneš, Plzeň Less invasive hemodynamic monitoring na general ICU con Jan Chvojka, Plzeň 11:30 11:50 Úloha monitorace BNP v intenzivní péči Pavel Suk, Brno 11:50 12:00 Diskuze 12:00 13:30 Satelitní minisymposium společnosti B.Braun 12:00 13:30 Oběd 13:30 15:00 Intenzivní medicína III Metabolismus a výživa Předsedající: Jan Maňák (Hradec Králové), František Duška (Praha) 13:30 13:50 Současný pohled na podávání glutaminu Roman Mottl, Hradec Králové 13:50 14:10 Metabolismus cholesterolu u kriticky nemocných Pavel Vyroubal, Hradec Králové 14:10 14:30 Metabolické aspekty citrátové antikoagulace 14:30 14:50 Použití růstového hormonu u kriticky nemocných František Duška, Praha 14:50 15:00 Diskuze

9 15:00 15:30 Přestávka 15:30 17:00 Intenzivní medicína IV Respirační problematika Předsedající: Pavel Dostál (Hradec Králové), Pavol Török (Košice) 15:30 15:50 VV-ECMO and its position in therapy of respiratory silure Susan Price, London 15:50 16:10 Pronační poloha u kritických forem ARDS Bronislav Stibor, Wien 16:10 16:30 Delirium a sedace ventilovaných nemocných Renata Pařízková, Hradec Králové 16:30 16:50 Vícehladinová ventilace od teorie k praktické aplikaci Pavol Török, Košice 16:50 17:00 Diskuze 17:00 18:30 Satelitní symposium společnosti Lacomed Lékařská sekce sál Nadir 08:30 10:00 Blok ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností Předsedající: Martina Vašátková (Praha), Petr Jakubec (Olomouc) 08:30 08:50 Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů Martina Vašáková, Praha 08:50 09:10 Hemoptýza Vladimír Koblížek, Hradec Králové 09:10 09:30 Akutní stavy u nemocných s cystickou fibrózou Libor Fila, Praha 09:30 09:50 Aspirace Petr Jakubec, Olomouc 09:50 10:00 Diskuze 10:00 10:30 Přestávka 10:30 12:00 Blok ve spolupráci s Českou chirurgickou společností Předsedající: Igor Satinský (Havířov), Zuzana Šerclová (Praha) 10:30 10:50 Surgical stress and insulin resistance Jonas Nygren, Stockholm 10:50 11:05 Závažné poranění jater při tupém úrazu břicha Milan Kaška, Hradec Králové 11:05 11:20 Efektivita chirurgie ve stáří je na intenzivní péči závislá Eduard Havel, Hradec Králové PÁTEK ČTVRTEK STŘEDA

10 STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK :20 11:35 Nakolik je intenzivní péče bezpečná? Igor Satinský, Havířov 11:35 11:50 Jak optimalizovat operační výsledky na JIP Zuzana Šerclová, Praha 11:50 12:00 Diskuze 12:00 13:30 Satelitní symposium společnosti Pfizer Tygacil/Zyvoxid 12:00 13:30 Oběd 13:30 15:00 Blok ve spolupráci se Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof Předsedající: Jana Šeblová (Kladno) a Pavel Urbánek (Brno) 13:30 13:50 ZZS a superspecializovaná péče v centrech problémy vs profity Pavel Urbánek, Brno 13:50 14:10 Gasping u náhlé zástavy oběhu Jiří Knor, Kladno 14:10 14:30 Invazivní vs. neinvazivní ventilace v PNP přínos a rizika Jana Šeblová, Kladno 14:30 14:50 Novinky a perspektivy v poresuscitační péči Roman Škulec, Beroun 14:50 15:00 Diskuze 15:00 15:30 Přestávka 15:30 17:00 Blok ve spolupráci s Českou neurologickou společností Předsedající: Josef Bednařík (Brno), David Doležil (Praha) 15:30 15:55 Polyneuromyopatie kriticky nemocných Josef Bednařík, Brno 15:55 16:15 Encefalopatie kriticky nemocných David Doležil, Praha 16:15 16:45 Diagnostika a terapie cévních mozkových příhod Tomáš Preisker, Praha 16:45 17:00 Diskuze Lékařská sekce sál Taurus 10:30 12:00 I. Pro Con diskuze 10:30 11:00 Procalcitonin je spolehlivý marker infekce Moderátor: Pavel Dostál, Hradec Králové Pro: Michal Holub, Praha Con: Václav Chýlek, Ostrava 11:00 11:30 Roztoky škrobů jsou škodlivé Moderátor: Pavel Ševčík, Brno Pro: Jozef Firment, Košice Con: Roman Kula, Ostrava 11:30 12:00 Permisivní underfeeding má místo v péči o kriticky nemocné Moderátor: Eduard Havel, Hradec Králové Pro: Jiří Bonaventura, Nové Město na Moravě Con: Jan Maňák, Hradec Králové

11 12:00 13:30 Oběd 13:30 15:00 Kazuistiky 13:30 13:45 Kazuistika Lenka Ledvinová, Plzeň 13:45 14:00 Kazuistika Josef Polák, Hradec Králové 14:00 14:15 Kazuistika Hana Bartáková, Praha 14:15 14:30 Kazuistika Michal Šitina, Hradec Králové 14:30 14:45 Kazuistika René Urbanec, Ostrava 14:45 15:00 Kazuistika Marek Lukáš, Brno 14:50 15:00 Diskuze Sesterská sekce sál Leo + Virgo 10:30 11:50 Přednášky 11:50 12:00 Diskuse 12:00 13:30 Oběd 13:30 14:50 Přednášky 14:50 15:00 Diskuze 15:00 15:30 Přestávka 15:30 16:50 Přednášky 16:50 17:00 Diskuze 20:00 24:00 Společenský večer v Břevnovském klášteře STŘEDA ČTVRTEK :30 17:00 Volná sdělení 16:50 17:00 Diskuze PÁTEK

12 STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK PÁTEK Lékařská sekce sál Zenit 09:00 10:30 Intenzivní medicína V Trendy a kontroverze v intenzivní medicíně Předsedající: Vladimír Černý (Hradec Králové), Ivan Novák (Plzeň) 09:00 09:20 The Janus-faced role of the endocannabinoid system in sepsis Christian Lehmann, Halifax 09:20 09:40 Lipid signaling pathways and its relevance to clinical medicine Melanie Kelly, Halifax 09:40 10:00 Senzorické funkce aneb oči, uši, nos a sex u kriticky nemocných nezapomínáme na ně? Vladimír Černý, Hradec Králové 10:00 10:20 Hyperoxie v intenzivní péči Jaroslav Raděj, Plzeň 10:20 10:30 Diskuze 10:30 11:00 Přestávka 11:00 12:30 Intenzivní medicína VI Infekce v intenzivní péči Předsedající: Ivan Chytra (Plzeň), Vlastimil Jindrák (Praha) 11:00 11:20 Aktuální možnosti v diagnostice infekcí na pracovištích intenzivní péče pro a proti využití molekulárně mikrobiologických metod Jaroslav Hrabák, Plzeň 11:20 11:40 Hrozba antibiotické rezistence na pracovištích intenzivní péče v Evropě a v ČR Helena Žemličková, Praha 11:40 12:00 Deficit nových antibiotik v kontextu narůstající rezistence Doubravka Košťálová, Praha 12:00 12:20 Význam infekcí spojených se zdravotní péčí pro prognózu kriticky nemocných a pro ekonomickou stabilitu pracovišť intenzivní medicíny Vlastimil Jindrák, Praha 12:20 12:30 Diskuze 12:30 13:00 Přestávka 12

13 13:00 14:00 Slavnostní zakončení Koordinuje: Vladimír Černý, Hradec Králové 13:00 13:20 Vyhlášení nejlepších volných sdělení Jan Maláska, Brno 13:20 13:40 ČSIM směřuje kam chceme? Vladimír Černý, Hradec Králové 13:40 14:00 Závěrečné slovo Vladimír Černý, Hradec Králové 10:00 10:10 Otrava CO, CO2 či pouhá hypoxie úvaha nad několika kasuistikami Jan Pajerek, Ústí nad Labem 10:10 10:20 ECMO u MAS Václav Vobruba, Praha 10:20 10:30 Diskuze 10:30 11:00 Přestávka STŘEDA Lékařská sekce sál Nadir 09:00 10:30 Blok ve spolupráci s Českou pediatrickou společností Předsedající: Václav Vobruba (Praha), Jiří Kobr (Plzeň) 09:00 09:15 Využití klinické farmakologie u pediatrických pacientů v kritickém stavu Pavla Pokorná, Praha 09:15 09:30 Morfogeneze, reparace a apoptóza plicní tkáně v průběhu umělé plicní ventilace na zvířecím modelu Jiří Kobr, Plzeň 09:30 09:40 Cesty podpory jaterních funkcí kde jsme dnes Michal Hladík, Ostrava 09:40 09:50 Fulminantní myokarditidy u dětí. Eva Klásková, Olomouc 09:50 10:00 Naše vynikající zkušenosti s Actilyse v léčbě empyemu plic Antonín Gabera, Ústí nad Labem 11:00 12:30 Blok ve spolupráci s Českou kardiologickou společností Předsedající: Tomáš Janota (Praha), Petr Jánský (Praha) 11:00 11:20 Tachykardie nebo bradykardie potřebujete vědět víc? Dan Wichterle, Praha 11:20 11:40 Zvýšený troponin versus diagnóza AIM Tomáš Janota, Praha 11:40 12:00 Mechanická podpora srdeční masáže Jan Bělohlávek, Praha 12:00 12:20 Invazivní a intervenční výkony při antikoagulační a antiagregační terapii Petr Jánský, Praha 12:20 12:30 Diskuze ČTVRTEK PÁTEK

14 STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK Sesterská sekce sál Leo + Virgo 08:30 09:50 Přednášky 09:50 10:00 Diskuse 10:00 10:30 Přestávka 10:30 11:50 Přednášky 11:50 12:00 Diskuze POZNÁMKY 14

15 15

16 SEKRETARIÁT KONGRESU GUARANT International spol. s r.o. ČSIM kongres 2011 Opletalova 22, Praha 1 Tel.: , fax:

V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY 11. 13. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha FINÁLNÍ PROGRAM

V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY 11. 13. května 2011, Clarion Congress Hotel, Praha FINÁLNÍ PROGRAM 5 V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY FINÁLNÍ PROGRAM Dotknout se budoucnosti Bezpe ná kontrola glykemie v nové dimenzi B. Braun Space Glucose Control Safe - bezpečné integrované řešení pro

Více

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) Datum: 30.5-1. 6. 2012 Místo konání:

Více

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná verze programu bude obsahovat také program pediatrického sympozia, program posterové sekce a

Více

Urgentní medicína 2015

Urgentní medicína 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava **** 6. 8. 10. 2015 Urgentní medicína 2015 1 Program Úterý 6. 10. 2015 Workshopy Intraoseální inzerce dospělí a děti teorie i praxe 13.00 15.00 sál Gold Intraoseální inzerce

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 12. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 26.-29. leden 2010 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 13. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 25.-28. leden 2011 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

Umělá plicní ventilace DRUHÉ OZNÁMENÍ. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Česká společnost intenzivní medicíny

Umělá plicní ventilace DRUHÉ OZNÁMENÍ. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Česká společnost intenzivní medicíny DRUHÉ OZNÁMENÍ Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny ve spolupráci s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením Oblastní nemocnice Mladá

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Mechanické srdeční podpory Update 2009

Mechanické srdeční podpory Update 2009 Mechanické srdeční podpory Update 2009 Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace Kardiocentrum IKEM, Praha XVI. kongres ČSARIM 2009 60. léta 20. století Historie intraaortální balonková kontrapulzace

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká transplantační společnost Česká společnost intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií.

Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií. 11. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 20.-23. leden 2009 FINÁLNÍ PROGRAM Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií.

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Zpráva o činnosti výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP v období 2007 2010 Vzhledem k

Více

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění Středa 13. února 12.00 20.00 hod. 12.00 20.00 hod. 17.00 hod. 18.00 19.00 hod. 18.00 19.00 hod. 19.00 21.00 hod. Registrace Instalace doprovodné výstavy,

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Jaký je jejich smysl? Atestace mají prokázat, že byly splněny výchovněvzdělávací cíle stanovené oborovým Vzdělávacím programem

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 14. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 24.-27. leden 2012 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického sympozia, program posterové

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY 30. 5. 1. 6. 2012, Parkhotel Plzeň FINÁLNÍ PROGRAM

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY 30. 5. 1. 6. 2012, Parkhotel Plzeň FINÁLNÍ PROGRAM FINÁLNÍ PROGRAM Nutricomp Klinická výživa v souladu s mezinárodními doporučeními (1-7) Více rybího oleje Kategorie EV hyperkalorická EV pro pacienty s poruchou glukózové tolerance, s vlákninou Produkt

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Místo zasedání: Guarant International, Opletalova 22, Praha 1 Datum: 22. září 2010, 14:00 Přítomní členové výboru: Truhlář, Uhlíř, Mathauser, Janota, Dostál,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience

Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience Stibor B. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience no conflict

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Výživa kriticky nemocných. Quo vadis?

Výživa kriticky nemocných. Quo vadis? Výživa kriticky nemocných. Quo vadis? Jan Maňák Interní JIP III. interní klinika - gerontologická a metabolická FN Hradec Králové IX. kongres ČSIM Hradec Králové Muž, 49 let, akutní pankreatitis. Leden

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA RESUSCITACE 13 III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY PROGRAM SYMPOSIA PARTNEŘI SYMPOSIA ČRR TRUECPR COACHING DEVICE Česká resuscitační rada ve spolupráci se společností Physio-Control pořádá u

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

PROGRAMOVÝ PŘEHLED. 18 XXI. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

PROGRAMOVÝ PŘEHLED. 18 XXI. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 18 19 PROGRAMOVÝ PŘEHLED Čtvrtek 2. 10. 2014 Čtvrtek 2. 10. 2014 SÁL FOLIANT SÁL SCRIPTUM SÁL CODEX SÁL ATLAS Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky 09:00 10:30 Anestezie a perioperační medicína

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Výborová schůze ČSARIM, Praha 28. 3. 2013

Výborová schůze ČSARIM, Praha 28. 3. 2013 Výborová schůze ČSARIM, Praha 28. 3. 2013 Přítomni: Cvachovec, Šturma, Mixa, Horáček, Kozlík, Adamus, Dostál, Březina, Šrámek, Kozlík, Nalos Hosté: Mrozek, Hmirák, Bláha, Málek Omluveni: Černý, Ševčík,

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více