Novovčelnický zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novovčelnický zpravodaj"

Transkript

1 Novovčelnický zpravodaj červen 2015 Informace z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Zasedání se konalo ve středu 13. května 2015 od 19 hodin v zasedací síni MěÚ v Nové Včelnici. Přítomno bylo 11 zastupitelů, z veřejnosti 3 občané. Po schválení programu, zapisovatelky a ověřovatelů zápisu zastupitelstvo města schválilo: rozpočtovou změnu č. 4/2015 zaúčtování dotace Ministerstva kultury pro knihovnu ve výši 6 000,- Kč a výdajů na zalesnění Šibeňáku ,- Kč; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1% z plánovaných příjmů rozpočtu města ( ,- Kč) na činnost oddílů TJ Nová Včelnice v roce 2015; smlouvu o dílo se společností Oknoplastik s.r.o. na výměnu oken jižní strany budovy městského úřadu za nabídkovou cenu ,-Kč s DPH (díky nízké ceně budou vyměněna všechna okna, nikoli jenom původně plánovaná severní strana); smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kabelu veřejného osvětlení do pozemku parc. č. 1438/4 ve vlastnictví Jihočeského kraje (ulice Hradecká a Stará cesta), bezúplatně; smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kabelu distribuční soustavy NN do pozemků parc. č. 194/17, st. 154/2, 1786, 194/10, 194/15, 1111/21, 1106/1, 1554 ve vlastnictví města (ulice Nádražní, U Nádraží, 1. máje, Gen. Svobody), za jednorázovou úhradu 2 400,- Kč bez DPH; smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky do pozemku parc. č ve vlastnictví města (ulice Školní), za jednorázovou úhradu 500,- Kč bez DPH; Zastupitelstvo města pověřilo starostu Ing. Karla Dvořáka zastupováním Města Nová Včelnice na valných hromadách společností Eko skládka spol. s r.o. a Jihočeský vodárenský svaz. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: smlouvu o výpůjčce nebytových prostor kancelář po městské policii v budově úřadu, za účelem zájmové činnosti spolku rodičů s malými dětmi; Informace jsou podány velmi zjednodušeně. Přesné znění usnesení je zveřejněno na úřední desce, zápis z jednání zastupitelstva města je uložen k nahlédnutí na městském úřadu. Ing. Karel Dvořák,starosta města Informace z radnice Byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníku v ulici Hradecká, v úseku mezi ulicemi Gen. Svobody a Komenského. Po dokončení bude následovat rekonstrukce chodníků v parku B. Smetany. Obě akce plánujeme dokončit do 30. června. Nové chodníky nás budou stát celkem 600 tisíc korun, původní předpoklad byl o 228 tisíc korun vyšší. Jak jsem psal již minulý měsíc, byla dokončena rekonstrukce ulice Podskalí. Nová je pouze informace, že naše žádost o dotaci z ROP, stejně jako tomu bylo v předchozích dvou případech, skončila mezi náhradními projekty. V praxi to pro nás znamená, že pravděpodobnost získání dotace je již téměř nulová. Rekonstrukce pokračování na str. 2 > 1

2 > pokračování ze str. 1 stála 1,3 milionu korun, původní předpoklad byl o 400 tisíc korun vyšší. Určitě potěším rodiče a děti bydlící na sídlišti u Teba. Naše žádost o dotaci na nové dětské hřiště byla úspěšná. Ministerstvo pro místní rozvoj nám tak přispěje na jeho výstavbu 400 tisíc korun. Nové hřiště by mělo být vybudováno do konce letošního srpna. Se zpožděním proti původnímu plánu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce ulice Školní. Důvodem zpoždění je zdržení projektanta, který nedodal včas projektovou dokumentaci. Bez Dotazník Vážení spoluobčané, od do bude v knihovně, na podatelně městského úřadu a na stavebním úřadě k dispozici anonymní tištěný dotazník, který se bude týkat rozvoje našeho města do budoucích let. Odkaz na dotazník bude v elektronické podobě umístěn i na stránkách města. Tímto Vás žádáme o spolupráci. Vaše podněty z dotazníků budou zakomponovány do aktualizace Programu rozvoje města Nová Včelnice. Váš názor nás zajímá! ní nelze výběrové řízení zahájit, stejně jako nelze podat žádost o vydání stavebního povolení. Původní požadavek na rozdělení projektu do dvou etap (z finančních důvodů) rovněž nebyl respektován a tak jsou předpokládané náklady na celkovou rekonstrukci 6 milionů korun, namísto původně plánovaných 4 milionů. Pokud chceme dokončit rekonstrukci ještě v době školních prázdnin, nezbylo nic jiného, než zahájit výběrové řízení podle dodaného projektu a budeme doufat, že cenová nabídka bude ještě akceptovatelná pro náš rozpočet. Ing. Karel Dvořák, starosta města Upozornění V poslední době jsme zaznamenali pokus o odcizení dubového kmene ležícího na Panské cestě u Paseckého rybníka. Musím upozornit, že torzo starého dubu a dubový kmen zde byly ponechány záměrně z důvodu ochrany přírody jako obydlí pro chráněný hmyz. Jedná se o splnění jedné z podmínek poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostření (OPŽP), kterou jsme obdrželi v loňském roce na ošetření dubové aleje kolem Panské cesty. V případě nesplnění některé z podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace bychom museli dotaci vrátit a navíc zaplatit penále. Ing. Karel Dvořák, starosta města 140. výročí sboru dobrovolných hasičů Vzniku sboru dobrovolných hasičů v Nové Včelnici předcházel požár, který v roce 1874 vypukl u pana Albrechta. Tento požár uhasili místní občané za pomoci sboru dobrovolných hasičů z Počátek, který vznikl v tomtéž roce. Obětavost počáteckých hasičů se místním občanům natolik zalíbila, že i v Nové Včelnici se dohodlo 63 místních pánů (pod vedením Heřmana Brazse z Počátek) na založení hasičského sboru. Začali nacvičovat, co se u požáru má dělat a hlavně, jak na to, aby se nikomu nic nestalo. Proto v lednu 1875 oficiálně vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Myšlenku solidarity se svými spoluobčany, si místní občané předávali v rámci působení hasičského spolku z pokolení na pokolení až do dnešní doby. V současné době má sbor 70 členů, kteří se připojili k této myšlence. Členové sboru se navíc také věnují práci s mládeží, hasičskému sportu a pomáhají při různých kulturních činnostech města, takže můžeme být hrdi nejen na bohatou historii, ale i na aktivní činnost spolku ve prospěch občanů. Datum oslavy výročí 140. založení sboru byl stanoven na sobotu 18. července V rámci oslav bychom Vás rádi pozvali na ukázky zásahů naší jednotky. Současně budete mít možnost si prohlédnout technické vybavení našeho sboru i techniku profesionální hasičské jednotky z Jindřichova Hradce. Při příležitosti konání novovčelnické pouti dne 15. srpna, uspořádáme na Nechybě výstavu k 140. výročí sboru. Na této výstavě můžete shlédnout díla malířů v rámci soutěže Požární ochrana očima dětí. Na závěr Vás srdečně zveme na taneční zábavu, která se uskuteční večer v sále Hotelu Jelen. K tanci a poslechu hraje skupina Klaret. Skaut Střediskové jamboree Během víkendu května se sešlo více jak 60 skautů a skautek z Nové Včelnice a Kamenice nad Lipou na střediskovém jamboree (jamboree = velké skautské setkání). Naše setkání se neslo v duchu výročí sedmdesáti let od konce druhé světové války. V pátek odpoledne jsme přijeli vlakem na zastávku Benešov nad lipou. Prošli jsme lesem na louku poblíž Benešova. Postavili jsme si stany a připravili spacáky. Potom jsme se seznamovali a ukazovali zvyky jednotlivých oddílů. Večer jsme mohli nahlédnout na to, jak vypadala 2. světová válka. Měli jsme přenést 60 svíček ke stožárům, tak aby nám nezhasly. Měli jsme si představovat, že jedna svíčka je lidí. Potom jsme šli spát. Ráno v půl osmé byl budíček. Když jsme se oblékli, šli jsme na rozcvičku. Trochu nám poprchávalo. Dopoledne jsme se účastnili velké strategické hry. Po hře jsme vařili oběd, kde jsme byli rozděleni do skupin po pěti. Po obědě jsme vyrazili na stanoviště týkající se událostí druhé světové války. Bylo jich celkem šest Očkování psů Městský úřad Nová Včelnice Oznamuje všem držitelům psů, že ve středu 10. června 2015 bude provedeno povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování bude provedeno v těchto místech: 15:30 Karlov 16:00 Nová Včelnice u mostu 16:30 Nová Včelnice Podskalí u váhy (výkup) 17:45 Brabec 18:30 Žďár (vylodění v Normandii, minové pole, zdolávání útesů ). Když jsme se vrátili zpět, byla večeře. Po večeři jsme měli velký závěrečný oheň. V neděli byla zase rozcvička, snídaně a hygiena. Pak jsme se zabalili a šli jsme do Kamenice nad Lipou, Vlčetínec 19:30 Dívčí Kopy 20:00 H.Rosička Vezměte s sebou očkovací průkaz psa!!! Za provedené očkování zaplatíte 100,- Kč (vzteklina se vakcinuje 1 x za 2 roky). Možnost kombinovaná vakcinace 220,- Kč (vakcinuje se každý rok). Podívejte se do očkovacích průkazů, je možné, že budete očkovat až v roce Možnost nákupu přípravků proti klíšťatům a parazitům. protože žádný vlak od Benešova do Včelnice nejel. Myslím, že to bylo dobré jamboree. Filip Míchal 1. skautský oddíl Gatlida Nová Včelnice 2 3

3 Atletika ve škole Tak trochu o elektrokolech Jarní měsíce jsou pro základní školy tradičně ve znamení atletických soutěží a naši žáci opět bojovali o nejvyšší příčky. V poháru rozhlasu obsadili starší žáci 4. místo, starší žákyně 3. místo a mladší žáci byli druzí s nevelkým odstupem za prvními. Nejlépe si vedly mladší žákyně, které dokázaly vyhrát jak okresní kolo, tak i kolo krajské. Na mistrovství republiky však postupuje jenom 8. nejlepších škol a s velkými sportovními školami se ta naše může jen těžko měřit. Jen co jsme dobojovali v poháru, čekal nás atletický čtyřboj, který byl vypsán jen pro starší žáky. Pro chlapce byl trochu smolný, protože zraněním Míry Košlera v závěrečné disciplíně přišli o medaili a obsadili 4. místo. Dívky však Štafetový pohár Dne Se žáci a tříd zúčastnili atletických závodů ve štafetách. Soutěžilo se ve 2 disciplinách: Štafetách 8 x 100 m a 8 x 200 m. Po dobrých výkonech skončilo naše družstvo na pěkném 3. místě! V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE MŠ UZAVŘENA od 20. července 2015 do 7. srpna 2015 Kamila Svatošová, ředitelka MŠ bojovaly od začátku do konce a výsledkem bylo pohodové vítězství. Děvčata ještě čeká krajské finále a pokud by i tam zvítězila, zajistila by si účast na republikovém finále. Oporami jednotlivých družstev byli: A. Vaš, B. Dvořák, M. Štefl, A. Hemberová, K. Zachová, V. Bočková, D. Holoubek, M. Strnad, I. Kundrátová, S. Raušová, N. Vašková a další. CO JE ELEKTROKOLO? Elektrokolo je běžné jízdní kolo doplněné o elektrický pohon pomáhající při jízdě. Funkce motoru je aktivována šlapáním, které je snímáno speciálním senzorem umístěným ve šlapacím středu. Na elektrokole tedy musíte stále šlapat, motor vám pouze pomáhá. Elektrokolo můžete uvést do pohybu i bez šlapání, ale nanejvýš do rychlosti 6 km/h, např. pro asistenci při chůzi nebo rozjíždění. Maximální výkon motoru je stanoven na 250W a maximální elektrické napětí celého systému může být 48V. S rostoucí rychlostí automaticky dochází ke snižování výkonu motoru. Při rychlosti 25 km/ hod (s tolerancí 10%) je motor z činnosti zcela vyřazen. Pokud Vám dojde baterie nebo máte motor vypnutý, můžete na elektrokole jet jako na běžném jízdním kole bez jakéhokoliv odporu. Na elektrokolo, které svými vlastnostmi odpovídá evropské normě EN 15194, se z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích pohlíží, jako na běžné jízdní kolo tzn., že můžete jezdit na cyklostezkách, nepotřebujete řidičské oprávnění a přilba je povinná pouze do věku 18 let. Používání cyklistické přilby se však doporučuje všem uživatelům elektrokol. Nic z toho však neplatí např. pro malé motorové skútry nebo elektroskútry. Zde je vhodné upozornit na to, že kola s elektropohonem, která jsou vybavena akcelerační páčkou a jezdí bez šlapání, jsou považována dle zákona za malé motocykly, a tudíž jejich uživatelé mají za povinnost používat mj. přilbu, musí mít identifikační značku, pojištění. Jinak se vystavují nebezpečí finančního postihu nebo dokonce trestnímu stíhání (např. v případě dopravní nehody). ELEKTROKOLO PRO KAŽDÉHO Elektrokola jsou rok od roku populárnějším dopravním i sportovním prostředkem. Jsou určena pro lidi všech věkových a výkonnostních skupin od mladých až po seniory, od lidí se zdravotním omezením až po aktivní sportovce. Existuje mnoho důvodů, proč si pořídit elektrokolo. Představme si je na příkladu jedné rodiny: Maminka je po operaci kolene a její pohybové omezení jí už neumožňuje účastnit se rodinných cyklo výletů jako dříve. Jezdí tedy na elektrokole a těší se na každou další vyjížďku. Otec je fanda do kol a většinou jezdí po okolí na svém horském kole. Když však jede s partou mladých bikerů, nestačí jim do kopců a oni na něj musí stále čekat. Na společné túry vyráží s elektrokolem a ještě neprohrál žádnou vrcholovou prémii. Starší syn je na tom s kondicí o dost lépe. Ale čas od času si však půjčí tátovo elektrokolo, aby si užil více zábavnou a dynamickou jízdu po okolních vršcích. Druhý syn pracuje ve vedlejším městě a většinou jezdí autem nebo městskou dopravou. Zkusil to i párkrát na kole, ale to se musel každé ráno po příjezdu sprchovat. Dnes jezdí za příznivého počasí na elektrokole. V práci je za 15 minut, protažený a nezpocený. Dcera, která není velkým příznivcem sportu, se rozhodla shodit pár přebytečných kil. Jízda na elektrokole ji začala velmi bavit, protože se u ní moc nezadýchá. A navíc díky aktivitě v nízké srdeční frekvenci jde hubnutí jedna radost. A babička s dědou? Ve svých sedmdesáti letech jezdí na elektrokole po okolí i na občasné nedělní výlety. PROČ SI POŘÍDIT ELEKTROKOLO Pořízení i provoz elektrokola je zcela jistě nákladnější než u běžného jízdního kola. Na druhou stranu je levnější než u malého motocyklu či auta do městského provozu. Průměrná cena energie spotřebované elektrokolem na 1 km je vypočítána na cca 6 haléřů. Jízda na elektrokole je šetrná k životnímu prostředí. Podle statistik je 60% všech cest autem kratších než 7,5 km. Elektrokola jsou ideální pro tyto krátké jízdy a spotřebují daleko méně energie než mopedy nebo auta. To má za následek menší znečištění životního prostředí škodlivými zplodinami a obtěžování okolí hlukem. JAK VYBRAT ELEKTROKOLO? Při výběru elektrokola si nejdříve zodpovězte následující otázky: 1) Za jakým účelem si elektrokolo pořizujete? 4 5

4 2) Kde budete na elektrokole nejčastěji jezdit? 3) Jak často a jak dlouhé vzdálenosti potřebujete ujet? 4) Zda potřebujete rám se zvláštními vlastnostmi (např. skládací nebo s nízkým nástupem)? 5) Kolik peněz chcete do elektrokola investovat? Až budete znát odpovědi na tyto otázky, nechte si poradit od specializovaného prodejce, který Vám nejlépe pomůže s výběrem toho správného modelu na základě Vašich požadavků. Bezplatná služba pro rodiny dětí s postižením nebo opožděným vývojem Všem rodinám v Jihočeském kraji, které mají dítě s postižením anebo s opožděným vývojem, nabízí nezisková organizace I MY, o.p.s. bezplatnou službu ranou péči. Raná péče je služba terénní a to především proto, aby zajistila komfort dětem i jejich rodičům. Pro děti jsou změny prostředí často frustrující a pro rodiče zase cestování s nimi náročné. Proto konzultace probíhají v rodinách, zpravidla 1x za 4 8 týdnů, podle domluvy rodičů a poradkyně. Poradkyně společně s rodiči dohodne na první konzultaci společný postup a podporu vývoje dítěte, nabídne k zapůjčení hračky, knížky či pomůcky. Raná péče zahrnuje i sociální poradenství, zjišťování potřebných informací, doprovod na úřad či k lékaři, pomoc se zařazením do školských zařízení. Pokud se rodiče rozhodnou, že je pro jejich dítě a celou rodinu služba přínosná, mohou bezplatnou ranou péči využívat pravidelně od narození až do sedmi let věku dítěte. Se staršími dětmi pak i nadále jezdit na společná setkávání, Když není vše, jak jste čekali... Těšíte se na miminko, těšíte se na vnuka a vše se zdá v pořádku. Někdy se však stane, že porod proběhne s komplikacemi a lékaři vás začnou připravovat na zprávu, že vaše děťátko bude mít opožděný vývoj anebo postižení. Někdy se stane, že se miminko s viditelným postižením narodí, někdy se stane, že až v průběhu prvních let zjistíte, že se vaše děťátko vyvíjí či chová výrazně odlišně než jeho vrstevníci. Připustit si, že vše není tak, jak jsme čekali je velmi těžké. Je náročné připustit, že se i váš pediatr může mýlit a že ve chvílích nejistoty je třeba kontaktovat i jiné odborníky. Pro tyto chvíle tápání, obav a strachu je Nenechte se zmást levnou nabídkou supermarketů a neodborných prodejců, kteří nabízejí převážně čínská elektrokola s prabídnou kvalitou a pochybnou zárukou. Spousty zážitků a najetých kilometrů, nejenom na elektrokole, Vám přeje Tomáš Hekrle přednášky či pobyty. Pro nezávazné informace kontaktujte vedoucí střediska rané péče Kateřinu Růžičkovou na telefonu či u: Raná péče společnosti I MY je určena pro rodiny dětí s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením, s autismem anebo ohroženým vývojem od narození do sedmi let věku v Jihočeském kraji. Pro děti s jiným druhem postižení nabízí služby jiné neziskové organizace. Více se dozvíte na stránkách i v České republice už více než 20 let bezplatná služba raná péče. Rodiče mohou požádat o nezávaznou, jednorázovou konzultaci, která jim pomůže se zorientovat. Poradkyně nabídne osvědčené odborníky, podpoří rodiče a vyslechne jejich obavy. Společně mohou zvolit cestu, jak dítě dále rozvíjet. Raná péče je služba terénní a to především proto, aby zajistila komfort dětem i jejich rodičům. Pro děti jsou změny prostředí často frustrující a pro rodiče zase cestování s nimi náročné. Poradkyně nabídne k zapůjčení hračky, knížky či pomůcky a pokud se rodiče rozhodnou, že je pro jejich dítě a celou rodinu služba přínosná, mohou bezplatnou ranou péči využívat pravidelně až do sedmi let věku. Kryštof a dětská mozková obrna Kryštůfek se narodil ve 35. týdnu těhotenství v porodnici Podolí. Přestože po porodu jeho hlavička byla jedna velká modřina, lékaři mě utvrzovali, že Kryštůfek je zdravé miminko. Mezi 3-4 měsícem nastaly první pochybnosti v jeho vývoji. Během několika týdnů se Kryštůfkův zdravotní stav rapidně zhoršil. Ztuhnul, zkroutil tělíčko a ruce, zaklonil hlavičku, zkřížil nožičky, začal šilhat Teprve tehdy jsem začala vidět to, co viděli lékaři. Kryštůfek podstoupil kolotoč lékařských vyšetření, ze začátku jsem od lékařů nabývala pocitu, že se jedná jen o menší opoždění v důsledku předčasného porodu. Po pár týdnech a po provedené magnetické rezonanci mozku bylo jasno: Kryštůfkovy našly v mozku dvě sraženiny krve a diagnostikovali DMO ( spastickou formu, kvadruparetickou formu postižení všech čtyř končetin). A mně se zhroutil svět!. Příběh Kryštůfka celý zde. Dovolte mi laický pohled na službu aneb jak to vidí maminka Kryštůfka O existenci rané péče jsem se dozvěděla v době, kdy Kryštůfkovi bylo 6 měsíců. Protože jsem se domnívala, že mi sociální pracovnice nejenom pomohou, ale i naruší soukromí, měla jsem pochopitelně obavy. Ty se rozplynuly hned po první návštěvě! Přijely k nám domů dvě ženy s velikou taškou plnou hraček. Za pomoci hraček se jedna z nich snažila zaujmout Kryštůfka a druhá mi mezitím vysvětlila, co vše nám může raná péče nabídnout, v čem mohou pomoci. Další návštěvy se pak odehrávaly již s jednou konkrétní poradkyní (u nás teta Eliška z obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s.). Vždy máme předem zvolený cíl, kterého společným úsilím dosahujeme. Velmi přínosné je pro nás i to, že je vám stále nablízku, jak na mobilu, tak po u. Cílem rané péče není jen, aby se rodina s nelehkou situací vyrovnala, snaží se ji znovu zapojit do běžného života, rozvíjet dítě, být nápomocni v sociální oblasti - při jednání s úřady, ve školských zařízeních, u lékařů. Velmi významnou součástí jsou vazby s poradcem, dítě musí mít z kontaktu příjemný pocit, pro rodiče to není o nic méně důležité - poradce je proto souhrnem hned několika lidí - je psycholog, pedagog, sociální pracovní, ale i přítel. Vím, že je nám po boku vždy, když budeme potřebovat podpořit potěšit, popovídat si. Děkujeme! Raná péče nepoukazuje na to co nejde, učí dělat jak to jde! MŮŽEME POMÁHAT VÍCE RODINÁM! Klára Csirková, koordinátorka obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s., řekla: naše služby ze zákona poskytujeme zdarma, ale není jednoduché zajistit potřebné prostředky. Státní příspěvky pokryjí zhruba 60% nákladů, z čehož velkou část tvoří mzdy. Přitom naše služby jsou žádané a využívané tak, že kapacita není vždy dostačující. Jsme rádi za velký úspěch: díky 6 7

5 První krok k úspěchu v investování dvouletému projektu Raná péče pro více jihočeských rodin, který podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations - máme v našich řadách novou posilu, poradkyni rané péče, která je už několik let dobrovolnicí a mnohé klientské rodiny ji velmi dobře znají. Jsme upřímně rádi, že můžeme potřebnou službu dopřát většímu počtu jihočeských rodin dětí s postižením či ohroženým vývojem. Rozšiřujeme postupně počet uživatelských rodin služby rané péče ze 30 na 40. Pro více informací navštivte webové stránky organizace Ušetřil na povinném ručení a má problém Před nějakým časem jsem se potkal se známým, říkejme mu třeba Honza, kterého jsem snad deset let neviděl. Zašli jsme na dvě a jak už to tak bývá, semleli jsme všechno možné. A přišla řeč i na jeho povinné ručení. Tak si představ, povídá Honza, že ti pacholci mi to o osm set zdražili. Tak jdi k jiné pojišťovně, není nic snazšího, namítl jsem. Jo, to jsem chtěl, ale nemohu. Proč by si nemohl? nechápala jsem. To máš tak a začal mi vyprávět, jak si pojistil auto. Obešel jsem několik pojišťoven, aby mi spočítali, na kolik mě to povinné ručení u nich vyjde. Všude to bylo plus mínus Kč. Nesmíte se divit, že je to tolik, jste mladý, máte malé bonusy za bezeškodní průběh. To mi nemuseli říkat, to jsem věděl taky. Jak jsem tak obcházel ty instituce, dostal jsem se do kanceláře jednoho makléře. Pravda, plné bonusy nemáte, povídá mi, ale uděláme to jinak. Já Vám propůjčím ty moje. Na moji otázku jak by to asi udělal, mi odpověděl, že on se napíše do smlouvy jako pojistník (osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu a platí pojistné) a já budu napsán jako provozovatel a vlastník vozidla. A protože bonusy se odvíjí od věku pojistníka, čím je pojistník starší, tím jsou vyšší, za předpokladu, že nezavinil dopravní nehodu, bude má pojistka levnější. A skutečně byla. O osmnáct set korun. No neber to, že jo. Sešel se rok s rokem, pojišťovna opět zdražila a pan makléř mi poslal složenku na Kč. To určitě, povídám si a poslal jsem Raná služba na táborsku Děťátko může být opožděné v různých oblastech vývoje řeči, ostatních smyslů, pohybu či myšlení. Pokud se rodiče rozhodnou konzultovat vývoj svého dítěte, není možná vždy jednoznačné, kterou organizaci oslovit. Není třeba se obávat - všechny společnosti, které v jižních Čechách ranou péči poskytují, výborně spolupracují a rodině poradí nejvhodnější organizaci, která je zacílená na konkrétní zdravotní problém. Neziskové organizace poskytující v Jihočeském kraji terénní službu ranou péči Mentální, tělesné postižení, autismus, ohrožený vývoj I MY, o.p.s. Soběslav Sluchové postižení - Tamtam o.p.s. Praha Zrakové postižení - Společnost pro ranou péči České Budějovice Poruchy autistického spektra - APLA JC z.s. Tábor pojišťovně výpověď. Jaké bylo mé překvapení, když mi pojišťovna odpověděla, že moji výpověď nemůže přijmout, neboť nejsem jejich klient. Klient je pojistník tedy ten makléř. Tomu také zaslali složenku s platbou na další období, A nežli jsem se k onomu makléři dostal, aby výpověď poslal on, byla šesti týdenní výpovědní lhůta pryč a já musím u té pojišťovny ještě další rok zůstat. Musím se přiznat, že jsem tomu moc nevěřil a začal se poptávat. Jsou desítky, možná stovky klientů, kteří mají takto uzavřené smlouvy. Ti lidé si bez pana makléře nemohou na smlouvě změnit ani frekvenci placení, natož jí vypovědět. A tak mne napadá, co by se asi stalo, kdyby ten makléř náhle zemřel? Lukačovič Josef Minule jsem Vám psala, že k úspěšnému investování jsou důležité tři věci a těmi jsou správná alokace, rozumná diversifikace a emoce pod kontrolou. Dnes si řekneme, co však musíme udělat na začátku. K tomu, abychom došli ke správnému cíli a k tomu, co jsme si vytyčili, je vždy důležité sestavit si plán. Potřebujeme ho k tomu, abychom postavili dům, tak i k zorganizování oslavy. Ano, život nám pak přinese různé situace, postaví do cesty všemožné překážky a my se s nimi budeme muset vypořádat. Bez plánu by to však bylo daleko obtížnější, ne-li mnohdy nemožné. Při plánování je důležité přemýšlet příběh ze života Povím Vám příběh, který mě velice oslovil, když jsem ho poprvé slyšela. Učitel fylosofie přišel jednoho dne do třídy, vzal nádobu a naplnil ji až po okraj velkými kameny. Potom se zeptal studentů, zda je nádoba plná. Ti odpověděli, ano je plná. Potom vzal profesor krabičku s kamínky a nasypal je do nádoby a ty zapadaly mezi velké kameny. Následně se zeptal opět studentů, zda je teď nádoba plná. Studenti prohlásili, že ano. Profesor však vzal krabičku s velmi jemným pískem a nasypal ho do nádoby, kde písek vyplnil všechny mezírky mezi kameny. Teprve nyní byla nádoba opravdu plná. Život je jako nádoba s kameny, úspěch tkví v tom, jak je poskládáme Tímto přirovnáním profesor žákům ukázal, že život je jako tato nádoba. Kameny znázorňují důležité věci v našem životě zdraví, rodinu, přátele, děti. Kamínky znázorňují méně důležité věci auto, dům, zaměstnání a písek znázorňuje to ostatní všechny malichernosti, půtky, šarvátky, nesmyslné dohady. Pokud dáme do nádoby písek jako první, nezbyde nám místo pro kameny a to platí i v životě. Když budeme ztrácet čas nad drobnostmi a malichernými věcmi, nikdy nebudeme mít čas na to, co je skutečně důležité. Věnujme pozornost rozhodujícím věcem v našem životě. Hrajme si se svými dětmi, promluvme si s partnerem, udělejme si čas sami na sebe. Vždy bude čas jít do práce, uklidit dům, uvařit oběd, nakoupit. Dejme si záležet na kamenech, věcech, na kterých nám skutečně záleží. Určeme si své cíle a priority. To ostatní jsou jen kamínky a písek. S finančním plánováním je to velmi podobné jako v životě Finanční plánování je součástí života, proto i ve finančním plánu bychom měli věnovat prostor nejdříve důležitým věcem jako je bydlení, studia dětí a finanční nezávislost. Teprve potom vytvoříme prostor věcem méně důležitým jako je auto, dovolená, vybavení bytu. To vše potom dáme do souvislostí s výdaji běžného měsíce. Jedině tak máme zajištěno, že budeme mít dost peněz na všechny složky finančního plánu. Chybou je řešit neprve malichernosti K této chybě se nejčastěji dostaneme tím, že nemáme žádný racionální plán. Potom řešíme to, co nám v danou chvíli přijde důležité. Řešíme věci na poslední chvíli. A tak nám nejdůležitější připadají výdaje běžného žitota, potom dojde na menší kamínky jako je auto, dovolená, vybavení bytu a až naposled řešíme ty důležité kameny jako jsou bydlení, studia dětí, finanční nezávislost. Proto se nám stane, že v bydlení se musíme uskromnit, studia dětí musíme omezit a finanční nezávislost prostě neřešíme. Uklidňujeme se tím, že stát se o nás postará, že holt budeme pracovat až do smrti nebo že se dožijeme nízkého věku. Důležitou podmínkou úspěšného plánování je vědět kde jsme, kam jdeme a jak tam dojdeme Pokud začínáme stavět dům je pro nás důležité vědět na začátku jak by měl vypadat, co by měl splňovat a úplně naposledy řešíme jakou si do něho pořídíme ledničku či sedací soupravu. Tedy stejně tak je důležité určit si strategické cíle, které si opravdu chceme splnit, naše velké kameny. Plán je živý organismus a mění 8 9

6 O mužích převážně nevážně Četl jsem minule v deníku D.T. sáhodlouhou vědeckou studii /nebojte se, nebudu ji celou překládat/ o hovězím skotu. Podstatou studie bylo, že ve společnosti hovězího skotu se narodí zhruba stejný počet býčků než pozdějších producentek mléka /krav/. A přitom potřebujeme pouze několik vybraných jedinců, chovných kusů, ostatní býčci jsou víceméně nepotřební. Nedávají mléko, chov na maso je nerentabilní, ceny se drží hluboko v podzemí, takže malý býček je svým způsobem odpad, a je třeba se ho co nejdříve zbavit. Zákon o ochraně zvířat sice platí, ale malého býčka pár týdnů po narození zabijí /bezbolestné usmrcení elektrickým proudem vás určitě uklidní/, a stane se z něj telecí pro rekonvalescenty. Neměl se narodit, jako býček, může si za to sám!? Nevinní býčci toho vytrpí dost, radši o tom moc nepřemýšlet, aby se člověk nestal vegetariánem. Druhou stranou mince je, že dospělý, tunový býk dokáže být dost nepříjemným se v průběhu života jako život sám. Velké strategické cíle se nám však většinou nemění či jsou nahrazovány jinými a my jsme pak na ně již připraveni. V plánu musíme počítat i s menšími kamínky a pískem jako je pořízení auta, vybavení bytu či dovolená a ostatními běžnými i méně častými náklady. S těmi počítáme jako s měsíčními či ročními výdaji. Soustřeďme se na to podstatné a nenechme se rozptylovat maličkostmi Dnes už tedy víme kde začít a jak se říká čas jsou peníze. Udělejme si tedy čas a popřemýšlejme o tom, jaký život společníkem, se kterým se neradi potkáváme v maštali i na louce. Když se rozjede ta tunová hora svalů, zachraň se, kdo můžeš. A teď, jak jinak než čistě teoreticky, si zkusme představit, že v naší lidské společností platí stejná pravidla /zákony/, jako pro skot. K čemu jsou taková kvanta mužů, když několik vybraných exemplářů je schopných vyprodukovat materiál potřebný pro rozmnožování. Je třeba vybrat si pár nejlepších, starat se o ně /až rozmazlovat/, ale hlavně hlídat je, aby se nerozmnožovali divoce, kde se jim zamane. Že to není humánní? Tak se na to podívejme chceme žít i v budoucnu, ne jen v tuto chvíli. Dejme to na papír a teprve potom řešme další kroky ke správnému investování, a to emoce, alokaci a diversifikaci, o kterých si více povíme příště. Šárka Tothová, uropean Financial Advisor zblízka. Kdo začíná války? Kdo dělá politiku? Kdo se chová agresivně? Kdo je schopen znásilňovat? Kolik je mužů mezi vrahy, podvodníky, zloději, lupiči, žháři, násilníky? Kolik mužů je hrdých na to, že uzemnil slabšího svou fyzickou silou nebo silou /vahou/ své funkce? O patriarchální společnosti, kde dominují muži, můžeme říct cokoliv, ale že je humánní a spravedlivá, to určitě ne. Prostě v mužích se někdy skrývá hodně temných, negativních vlastností. A teď už mi ani není tolik líto těch malých, nevinných býčků. Bohony Rudi Výsledkový sportovní servis Fotbal Áčko 19. kolo D. Bukovsko NV 2:0 20. kolo NV K. Řečice 4:0 (Bednář 2, Petráš 2) 21. kolo Chlum NV 1:5 (Nebeský T. 3, Průša 2) 22. kolo NV N. Bystřice 6:0 (Pacholík 4, Bednář 2) 23. kolo NV Lomnice 2:2 (Nebeský, Blažek) Béčko 15. kolo NV Třebětice B 3:3 (Matějka J. 2, Říha) 16. kolo Slavonice B NV 0:0 17. kolo St. Město NV 10:2 (Holický 2) 18. kolo NV Cizkrajov 4:1 (Mareš 2, Blažek M., Holický) 19. kolo Kunžak NV 3:1 (Matějka J.) Dorost 19. kolo Chotoviny/Táborsko NV Kuželky Také na divizních drahách je již dohráno, naše A oba zbylé zápasy sice prohrálo, ten domácí trochu mrzí bylo to o 5 kuželek, ale byly to oba exligové celky bojující o celkové prvenství a my již jsme měli záchranu jistou, takže nakonec vše 2:1 PK 4:3 (Blažek O.) 20. kolo NV Sepekov 4:3 PK 4:2 (Hornát M. 2, Pacholík) 21. kolo Ml. Vožice NV 3:4 (Blažek O., Hornát M., Neugebauer, Pacholík) 22. kolo NV Týn 12:1 (Hornát M. 4, Blažek O. 3, Didek 2, Košler, Hornát V., Pacholík) Soběslav NV 2:4 (Blažek, Pacholík, Neugebauer, Hornát M.) Starší žáci 9. kolo K. Řečice NV 2:3 (Koštiál 3) 10. kolo NV ST. Hobzí/Třebětice 6:0 (Koštiál 2, Štefl, Lukš, Sýkora, Jačo) 11. kolo Slavonice NV 1:2 (Koštiál, Lukš) 12. kolo NV Bystřice 3:1 (Koštiál, Holoubek D., Jačo) dobré. Navíc v Třebíči to dlouho vypadalo na rekord kuželny, když dva domácí hráči měli den a porazili 513 a 522 kuželek! Také Tibor Pivko v domácím zápase dosáhl výkonu 502!! Z výsledků: 25. kolo TJ N. Včelnice Slavoj Žirovnice 2 : Pivko T. 502, Tyšer 461, Hochmuth kolo TJ Třebíč B TJ N. Včelnice 7 : Domin 474, Pivko K. 465, Lavička 460 Konečná tabulka DJ: 1. (2) TJ Sokol Slavonice ,0:83,0 181,5:130, (3) TJ Třebíč B ,0:88,0 165,0:147, (1) TJ Start Jihlava ,5:83,5 172,5:139, (4) TJ Sokol Chotoviny ,0:97,0 159,0:153, (5) TJ Sokol Častrov ,0:93,0 168,0:144, (6) KK Slavoj Žirovnice ,0:91,0 155,5:156, (7) TJ Centropen Dačice D ,5:97,5 165,0:147, (8) TJ Slovan Jindřichův Hradec ,5:109,5 148,5:163, (9) TJ Nové Město na Moravě ,5:107,5 156,5:155, (10) TJ Jiskra Nová Bystřice ,5:107,5 151,0:161, (11) TJ Nová Včelnice ,5:117,5 143,5:168, (12) CHJK Jihlava ,5:125,5 143,5:168, (14) KK PSJ Jihlava B ,5:130,5 140,0:172, (13) TJ Nová Ves u Č. B ,0:125,0 134,5:177,

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga Soutěže v roce 2017 Pro lepší plánování závodní činnosti Vám přinášíme přehled soutěží všech družstev. U našich mladších závodníků i přehled všech závodů, které pro jejich kategorii pořádáme nebo se jich

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší

Hokejový turnaj. Praha Neděle 14.9.2014. Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Hokejový turnaj Praha Neděle 14.9.2014 Propozice turnaje Turnaj pro děti narozené r. 2006 a mladší Turnaje se účastní celkem 8 družstev: 1. HC Kobra Praha 2. SC Kolín 3. HC Sparta Praha A 4. HC Sparta

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více