Novovčelnický zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novovčelnický zpravodaj"

Transkript

1 Novovčelnický zpravodaj červen 2015 Informace z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Zasedání se konalo ve středu 13. května 2015 od 19 hodin v zasedací síni MěÚ v Nové Včelnici. Přítomno bylo 11 zastupitelů, z veřejnosti 3 občané. Po schválení programu, zapisovatelky a ověřovatelů zápisu zastupitelstvo města schválilo: rozpočtovou změnu č. 4/2015 zaúčtování dotace Ministerstva kultury pro knihovnu ve výši 6 000,- Kč a výdajů na zalesnění Šibeňáku ,- Kč; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1% z plánovaných příjmů rozpočtu města ( ,- Kč) na činnost oddílů TJ Nová Včelnice v roce 2015; smlouvu o dílo se společností Oknoplastik s.r.o. na výměnu oken jižní strany budovy městského úřadu za nabídkovou cenu ,-Kč s DPH (díky nízké ceně budou vyměněna všechna okna, nikoli jenom původně plánovaná severní strana); smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kabelu veřejného osvětlení do pozemku parc. č. 1438/4 ve vlastnictví Jihočeského kraje (ulice Hradecká a Stará cesta), bezúplatně; smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kabelu distribuční soustavy NN do pozemků parc. č. 194/17, st. 154/2, 1786, 194/10, 194/15, 1111/21, 1106/1, 1554 ve vlastnictví města (ulice Nádražní, U Nádraží, 1. máje, Gen. Svobody), za jednorázovou úhradu 2 400,- Kč bez DPH; smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky do pozemku parc. č ve vlastnictví města (ulice Školní), za jednorázovou úhradu 500,- Kč bez DPH; Zastupitelstvo města pověřilo starostu Ing. Karla Dvořáka zastupováním Města Nová Včelnice na valných hromadách společností Eko skládka spol. s r.o. a Jihočeský vodárenský svaz. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: smlouvu o výpůjčce nebytových prostor kancelář po městské policii v budově úřadu, za účelem zájmové činnosti spolku rodičů s malými dětmi; Informace jsou podány velmi zjednodušeně. Přesné znění usnesení je zveřejněno na úřední desce, zápis z jednání zastupitelstva města je uložen k nahlédnutí na městském úřadu. Ing. Karel Dvořák,starosta města Informace z radnice Byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníku v ulici Hradecká, v úseku mezi ulicemi Gen. Svobody a Komenského. Po dokončení bude následovat rekonstrukce chodníků v parku B. Smetany. Obě akce plánujeme dokončit do 30. června. Nové chodníky nás budou stát celkem 600 tisíc korun, původní předpoklad byl o 228 tisíc korun vyšší. Jak jsem psal již minulý měsíc, byla dokončena rekonstrukce ulice Podskalí. Nová je pouze informace, že naše žádost o dotaci z ROP, stejně jako tomu bylo v předchozích dvou případech, skončila mezi náhradními projekty. V praxi to pro nás znamená, že pravděpodobnost získání dotace je již téměř nulová. Rekonstrukce pokračování na str. 2 > 1

2 > pokračování ze str. 1 stála 1,3 milionu korun, původní předpoklad byl o 400 tisíc korun vyšší. Určitě potěším rodiče a děti bydlící na sídlišti u Teba. Naše žádost o dotaci na nové dětské hřiště byla úspěšná. Ministerstvo pro místní rozvoj nám tak přispěje na jeho výstavbu 400 tisíc korun. Nové hřiště by mělo být vybudováno do konce letošního srpna. Se zpožděním proti původnímu plánu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce ulice Školní. Důvodem zpoždění je zdržení projektanta, který nedodal včas projektovou dokumentaci. Bez Dotazník Vážení spoluobčané, od do bude v knihovně, na podatelně městského úřadu a na stavebním úřadě k dispozici anonymní tištěný dotazník, který se bude týkat rozvoje našeho města do budoucích let. Odkaz na dotazník bude v elektronické podobě umístěn i na stránkách města. Tímto Vás žádáme o spolupráci. Vaše podněty z dotazníků budou zakomponovány do aktualizace Programu rozvoje města Nová Včelnice. Váš názor nás zajímá! ní nelze výběrové řízení zahájit, stejně jako nelze podat žádost o vydání stavebního povolení. Původní požadavek na rozdělení projektu do dvou etap (z finančních důvodů) rovněž nebyl respektován a tak jsou předpokládané náklady na celkovou rekonstrukci 6 milionů korun, namísto původně plánovaných 4 milionů. Pokud chceme dokončit rekonstrukci ještě v době školních prázdnin, nezbylo nic jiného, než zahájit výběrové řízení podle dodaného projektu a budeme doufat, že cenová nabídka bude ještě akceptovatelná pro náš rozpočet. Ing. Karel Dvořák, starosta města Upozornění V poslední době jsme zaznamenali pokus o odcizení dubového kmene ležícího na Panské cestě u Paseckého rybníka. Musím upozornit, že torzo starého dubu a dubový kmen zde byly ponechány záměrně z důvodu ochrany přírody jako obydlí pro chráněný hmyz. Jedná se o splnění jedné z podmínek poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostření (OPŽP), kterou jsme obdrželi v loňském roce na ošetření dubové aleje kolem Panské cesty. V případě nesplnění některé z podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace bychom museli dotaci vrátit a navíc zaplatit penále. Ing. Karel Dvořák, starosta města 140. výročí sboru dobrovolných hasičů Vzniku sboru dobrovolných hasičů v Nové Včelnici předcházel požár, který v roce 1874 vypukl u pana Albrechta. Tento požár uhasili místní občané za pomoci sboru dobrovolných hasičů z Počátek, který vznikl v tomtéž roce. Obětavost počáteckých hasičů se místním občanům natolik zalíbila, že i v Nové Včelnici se dohodlo 63 místních pánů (pod vedením Heřmana Brazse z Počátek) na založení hasičského sboru. Začali nacvičovat, co se u požáru má dělat a hlavně, jak na to, aby se nikomu nic nestalo. Proto v lednu 1875 oficiálně vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Myšlenku solidarity se svými spoluobčany, si místní občané předávali v rámci působení hasičského spolku z pokolení na pokolení až do dnešní doby. V současné době má sbor 70 členů, kteří se připojili k této myšlence. Členové sboru se navíc také věnují práci s mládeží, hasičskému sportu a pomáhají při různých kulturních činnostech města, takže můžeme být hrdi nejen na bohatou historii, ale i na aktivní činnost spolku ve prospěch občanů. Datum oslavy výročí 140. založení sboru byl stanoven na sobotu 18. července V rámci oslav bychom Vás rádi pozvali na ukázky zásahů naší jednotky. Současně budete mít možnost si prohlédnout technické vybavení našeho sboru i techniku profesionální hasičské jednotky z Jindřichova Hradce. Při příležitosti konání novovčelnické pouti dne 15. srpna, uspořádáme na Nechybě výstavu k 140. výročí sboru. Na této výstavě můžete shlédnout díla malířů v rámci soutěže Požární ochrana očima dětí. Na závěr Vás srdečně zveme na taneční zábavu, která se uskuteční večer v sále Hotelu Jelen. K tanci a poslechu hraje skupina Klaret. Skaut Střediskové jamboree Během víkendu května se sešlo více jak 60 skautů a skautek z Nové Včelnice a Kamenice nad Lipou na střediskovém jamboree (jamboree = velké skautské setkání). Naše setkání se neslo v duchu výročí sedmdesáti let od konce druhé světové války. V pátek odpoledne jsme přijeli vlakem na zastávku Benešov nad lipou. Prošli jsme lesem na louku poblíž Benešova. Postavili jsme si stany a připravili spacáky. Potom jsme se seznamovali a ukazovali zvyky jednotlivých oddílů. Večer jsme mohli nahlédnout na to, jak vypadala 2. světová válka. Měli jsme přenést 60 svíček ke stožárům, tak aby nám nezhasly. Měli jsme si představovat, že jedna svíčka je lidí. Potom jsme šli spát. Ráno v půl osmé byl budíček. Když jsme se oblékli, šli jsme na rozcvičku. Trochu nám poprchávalo. Dopoledne jsme se účastnili velké strategické hry. Po hře jsme vařili oběd, kde jsme byli rozděleni do skupin po pěti. Po obědě jsme vyrazili na stanoviště týkající se událostí druhé světové války. Bylo jich celkem šest Očkování psů Městský úřad Nová Včelnice Oznamuje všem držitelům psů, že ve středu 10. června 2015 bude provedeno povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování bude provedeno v těchto místech: 15:30 Karlov 16:00 Nová Včelnice u mostu 16:30 Nová Včelnice Podskalí u váhy (výkup) 17:45 Brabec 18:30 Žďár (vylodění v Normandii, minové pole, zdolávání útesů ). Když jsme se vrátili zpět, byla večeře. Po večeři jsme měli velký závěrečný oheň. V neděli byla zase rozcvička, snídaně a hygiena. Pak jsme se zabalili a šli jsme do Kamenice nad Lipou, Vlčetínec 19:30 Dívčí Kopy 20:00 H.Rosička Vezměte s sebou očkovací průkaz psa!!! Za provedené očkování zaplatíte 100,- Kč (vzteklina se vakcinuje 1 x za 2 roky). Možnost kombinovaná vakcinace 220,- Kč (vakcinuje se každý rok). Podívejte se do očkovacích průkazů, je možné, že budete očkovat až v roce Možnost nákupu přípravků proti klíšťatům a parazitům. protože žádný vlak od Benešova do Včelnice nejel. Myslím, že to bylo dobré jamboree. Filip Míchal 1. skautský oddíl Gatlida Nová Včelnice 2 3

3 Atletika ve škole Tak trochu o elektrokolech Jarní měsíce jsou pro základní školy tradičně ve znamení atletických soutěží a naši žáci opět bojovali o nejvyšší příčky. V poháru rozhlasu obsadili starší žáci 4. místo, starší žákyně 3. místo a mladší žáci byli druzí s nevelkým odstupem za prvními. Nejlépe si vedly mladší žákyně, které dokázaly vyhrát jak okresní kolo, tak i kolo krajské. Na mistrovství republiky však postupuje jenom 8. nejlepších škol a s velkými sportovními školami se ta naše může jen těžko měřit. Jen co jsme dobojovali v poháru, čekal nás atletický čtyřboj, který byl vypsán jen pro starší žáky. Pro chlapce byl trochu smolný, protože zraněním Míry Košlera v závěrečné disciplíně přišli o medaili a obsadili 4. místo. Dívky však Štafetový pohár Dne Se žáci a tříd zúčastnili atletických závodů ve štafetách. Soutěžilo se ve 2 disciplinách: Štafetách 8 x 100 m a 8 x 200 m. Po dobrých výkonech skončilo naše družstvo na pěkném 3. místě! V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE MŠ UZAVŘENA od 20. července 2015 do 7. srpna 2015 Kamila Svatošová, ředitelka MŠ bojovaly od začátku do konce a výsledkem bylo pohodové vítězství. Děvčata ještě čeká krajské finále a pokud by i tam zvítězila, zajistila by si účast na republikovém finále. Oporami jednotlivých družstev byli: A. Vaš, B. Dvořák, M. Štefl, A. Hemberová, K. Zachová, V. Bočková, D. Holoubek, M. Strnad, I. Kundrátová, S. Raušová, N. Vašková a další. CO JE ELEKTROKOLO? Elektrokolo je běžné jízdní kolo doplněné o elektrický pohon pomáhající při jízdě. Funkce motoru je aktivována šlapáním, které je snímáno speciálním senzorem umístěným ve šlapacím středu. Na elektrokole tedy musíte stále šlapat, motor vám pouze pomáhá. Elektrokolo můžete uvést do pohybu i bez šlapání, ale nanejvýš do rychlosti 6 km/h, např. pro asistenci při chůzi nebo rozjíždění. Maximální výkon motoru je stanoven na 250W a maximální elektrické napětí celého systému může být 48V. S rostoucí rychlostí automaticky dochází ke snižování výkonu motoru. Při rychlosti 25 km/ hod (s tolerancí 10%) je motor z činnosti zcela vyřazen. Pokud Vám dojde baterie nebo máte motor vypnutý, můžete na elektrokole jet jako na běžném jízdním kole bez jakéhokoliv odporu. Na elektrokolo, které svými vlastnostmi odpovídá evropské normě EN 15194, se z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích pohlíží, jako na běžné jízdní kolo tzn., že můžete jezdit na cyklostezkách, nepotřebujete řidičské oprávnění a přilba je povinná pouze do věku 18 let. Používání cyklistické přilby se však doporučuje všem uživatelům elektrokol. Nic z toho však neplatí např. pro malé motorové skútry nebo elektroskútry. Zde je vhodné upozornit na to, že kola s elektropohonem, která jsou vybavena akcelerační páčkou a jezdí bez šlapání, jsou považována dle zákona za malé motocykly, a tudíž jejich uživatelé mají za povinnost používat mj. přilbu, musí mít identifikační značku, pojištění. Jinak se vystavují nebezpečí finančního postihu nebo dokonce trestnímu stíhání (např. v případě dopravní nehody). ELEKTROKOLO PRO KAŽDÉHO Elektrokola jsou rok od roku populárnějším dopravním i sportovním prostředkem. Jsou určena pro lidi všech věkových a výkonnostních skupin od mladých až po seniory, od lidí se zdravotním omezením až po aktivní sportovce. Existuje mnoho důvodů, proč si pořídit elektrokolo. Představme si je na příkladu jedné rodiny: Maminka je po operaci kolene a její pohybové omezení jí už neumožňuje účastnit se rodinných cyklo výletů jako dříve. Jezdí tedy na elektrokole a těší se na každou další vyjížďku. Otec je fanda do kol a většinou jezdí po okolí na svém horském kole. Když však jede s partou mladých bikerů, nestačí jim do kopců a oni na něj musí stále čekat. Na společné túry vyráží s elektrokolem a ještě neprohrál žádnou vrcholovou prémii. Starší syn je na tom s kondicí o dost lépe. Ale čas od času si však půjčí tátovo elektrokolo, aby si užil více zábavnou a dynamickou jízdu po okolních vršcích. Druhý syn pracuje ve vedlejším městě a většinou jezdí autem nebo městskou dopravou. Zkusil to i párkrát na kole, ale to se musel každé ráno po příjezdu sprchovat. Dnes jezdí za příznivého počasí na elektrokole. V práci je za 15 minut, protažený a nezpocený. Dcera, která není velkým příznivcem sportu, se rozhodla shodit pár přebytečných kil. Jízda na elektrokole ji začala velmi bavit, protože se u ní moc nezadýchá. A navíc díky aktivitě v nízké srdeční frekvenci jde hubnutí jedna radost. A babička s dědou? Ve svých sedmdesáti letech jezdí na elektrokole po okolí i na občasné nedělní výlety. PROČ SI POŘÍDIT ELEKTROKOLO Pořízení i provoz elektrokola je zcela jistě nákladnější než u běžného jízdního kola. Na druhou stranu je levnější než u malého motocyklu či auta do městského provozu. Průměrná cena energie spotřebované elektrokolem na 1 km je vypočítána na cca 6 haléřů. Jízda na elektrokole je šetrná k životnímu prostředí. Podle statistik je 60% všech cest autem kratších než 7,5 km. Elektrokola jsou ideální pro tyto krátké jízdy a spotřebují daleko méně energie než mopedy nebo auta. To má za následek menší znečištění životního prostředí škodlivými zplodinami a obtěžování okolí hlukem. JAK VYBRAT ELEKTROKOLO? Při výběru elektrokola si nejdříve zodpovězte následující otázky: 1) Za jakým účelem si elektrokolo pořizujete? 4 5

4 2) Kde budete na elektrokole nejčastěji jezdit? 3) Jak často a jak dlouhé vzdálenosti potřebujete ujet? 4) Zda potřebujete rám se zvláštními vlastnostmi (např. skládací nebo s nízkým nástupem)? 5) Kolik peněz chcete do elektrokola investovat? Až budete znát odpovědi na tyto otázky, nechte si poradit od specializovaného prodejce, který Vám nejlépe pomůže s výběrem toho správného modelu na základě Vašich požadavků. Bezplatná služba pro rodiny dětí s postižením nebo opožděným vývojem Všem rodinám v Jihočeském kraji, které mají dítě s postižením anebo s opožděným vývojem, nabízí nezisková organizace I MY, o.p.s. bezplatnou službu ranou péči. Raná péče je služba terénní a to především proto, aby zajistila komfort dětem i jejich rodičům. Pro děti jsou změny prostředí často frustrující a pro rodiče zase cestování s nimi náročné. Proto konzultace probíhají v rodinách, zpravidla 1x za 4 8 týdnů, podle domluvy rodičů a poradkyně. Poradkyně společně s rodiči dohodne na první konzultaci společný postup a podporu vývoje dítěte, nabídne k zapůjčení hračky, knížky či pomůcky. Raná péče zahrnuje i sociální poradenství, zjišťování potřebných informací, doprovod na úřad či k lékaři, pomoc se zařazením do školských zařízení. Pokud se rodiče rozhodnou, že je pro jejich dítě a celou rodinu služba přínosná, mohou bezplatnou ranou péči využívat pravidelně od narození až do sedmi let věku dítěte. Se staršími dětmi pak i nadále jezdit na společná setkávání, Když není vše, jak jste čekali... Těšíte se na miminko, těšíte se na vnuka a vše se zdá v pořádku. Někdy se však stane, že porod proběhne s komplikacemi a lékaři vás začnou připravovat na zprávu, že vaše děťátko bude mít opožděný vývoj anebo postižení. Někdy se stane, že se miminko s viditelným postižením narodí, někdy se stane, že až v průběhu prvních let zjistíte, že se vaše děťátko vyvíjí či chová výrazně odlišně než jeho vrstevníci. Připustit si, že vše není tak, jak jsme čekali je velmi těžké. Je náročné připustit, že se i váš pediatr může mýlit a že ve chvílích nejistoty je třeba kontaktovat i jiné odborníky. Pro tyto chvíle tápání, obav a strachu je Nenechte se zmást levnou nabídkou supermarketů a neodborných prodejců, kteří nabízejí převážně čínská elektrokola s prabídnou kvalitou a pochybnou zárukou. Spousty zážitků a najetých kilometrů, nejenom na elektrokole, Vám přeje Tomáš Hekrle přednášky či pobyty. Pro nezávazné informace kontaktujte vedoucí střediska rané péče Kateřinu Růžičkovou na telefonu či u: Raná péče společnosti I MY je určena pro rodiny dětí s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením, s autismem anebo ohroženým vývojem od narození do sedmi let věku v Jihočeském kraji. Pro děti s jiným druhem postižení nabízí služby jiné neziskové organizace. Více se dozvíte na stránkách i v České republice už více než 20 let bezplatná služba raná péče. Rodiče mohou požádat o nezávaznou, jednorázovou konzultaci, která jim pomůže se zorientovat. Poradkyně nabídne osvědčené odborníky, podpoří rodiče a vyslechne jejich obavy. Společně mohou zvolit cestu, jak dítě dále rozvíjet. Raná péče je služba terénní a to především proto, aby zajistila komfort dětem i jejich rodičům. Pro děti jsou změny prostředí často frustrující a pro rodiče zase cestování s nimi náročné. Poradkyně nabídne k zapůjčení hračky, knížky či pomůcky a pokud se rodiče rozhodnou, že je pro jejich dítě a celou rodinu služba přínosná, mohou bezplatnou ranou péči využívat pravidelně až do sedmi let věku. Kryštof a dětská mozková obrna Kryštůfek se narodil ve 35. týdnu těhotenství v porodnici Podolí. Přestože po porodu jeho hlavička byla jedna velká modřina, lékaři mě utvrzovali, že Kryštůfek je zdravé miminko. Mezi 3-4 měsícem nastaly první pochybnosti v jeho vývoji. Během několika týdnů se Kryštůfkův zdravotní stav rapidně zhoršil. Ztuhnul, zkroutil tělíčko a ruce, zaklonil hlavičku, zkřížil nožičky, začal šilhat Teprve tehdy jsem začala vidět to, co viděli lékaři. Kryštůfek podstoupil kolotoč lékařských vyšetření, ze začátku jsem od lékařů nabývala pocitu, že se jedná jen o menší opoždění v důsledku předčasného porodu. Po pár týdnech a po provedené magnetické rezonanci mozku bylo jasno: Kryštůfkovy našly v mozku dvě sraženiny krve a diagnostikovali DMO ( spastickou formu, kvadruparetickou formu postižení všech čtyř končetin). A mně se zhroutil svět!. Příběh Kryštůfka celý zde. Dovolte mi laický pohled na službu aneb jak to vidí maminka Kryštůfka O existenci rané péče jsem se dozvěděla v době, kdy Kryštůfkovi bylo 6 měsíců. Protože jsem se domnívala, že mi sociální pracovnice nejenom pomohou, ale i naruší soukromí, měla jsem pochopitelně obavy. Ty se rozplynuly hned po první návštěvě! Přijely k nám domů dvě ženy s velikou taškou plnou hraček. Za pomoci hraček se jedna z nich snažila zaujmout Kryštůfka a druhá mi mezitím vysvětlila, co vše nám může raná péče nabídnout, v čem mohou pomoci. Další návštěvy se pak odehrávaly již s jednou konkrétní poradkyní (u nás teta Eliška z obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s.). Vždy máme předem zvolený cíl, kterého společným úsilím dosahujeme. Velmi přínosné je pro nás i to, že je vám stále nablízku, jak na mobilu, tak po u. Cílem rané péče není jen, aby se rodina s nelehkou situací vyrovnala, snaží se ji znovu zapojit do běžného života, rozvíjet dítě, být nápomocni v sociální oblasti - při jednání s úřady, ve školských zařízeních, u lékařů. Velmi významnou součástí jsou vazby s poradcem, dítě musí mít z kontaktu příjemný pocit, pro rodiče to není o nic méně důležité - poradce je proto souhrnem hned několika lidí - je psycholog, pedagog, sociální pracovní, ale i přítel. Vím, že je nám po boku vždy, když budeme potřebovat podpořit potěšit, popovídat si. Děkujeme! Raná péče nepoukazuje na to co nejde, učí dělat jak to jde! MŮŽEME POMÁHAT VÍCE RODINÁM! Klára Csirková, koordinátorka obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s., řekla: naše služby ze zákona poskytujeme zdarma, ale není jednoduché zajistit potřebné prostředky. Státní příspěvky pokryjí zhruba 60% nákladů, z čehož velkou část tvoří mzdy. Přitom naše služby jsou žádané a využívané tak, že kapacita není vždy dostačující. Jsme rádi za velký úspěch: díky 6 7

5 První krok k úspěchu v investování dvouletému projektu Raná péče pro více jihočeských rodin, který podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations - máme v našich řadách novou posilu, poradkyni rané péče, která je už několik let dobrovolnicí a mnohé klientské rodiny ji velmi dobře znají. Jsme upřímně rádi, že můžeme potřebnou službu dopřát většímu počtu jihočeských rodin dětí s postižením či ohroženým vývojem. Rozšiřujeme postupně počet uživatelských rodin služby rané péče ze 30 na 40. Pro více informací navštivte webové stránky organizace Ušetřil na povinném ručení a má problém Před nějakým časem jsem se potkal se známým, říkejme mu třeba Honza, kterého jsem snad deset let neviděl. Zašli jsme na dvě a jak už to tak bývá, semleli jsme všechno možné. A přišla řeč i na jeho povinné ručení. Tak si představ, povídá Honza, že ti pacholci mi to o osm set zdražili. Tak jdi k jiné pojišťovně, není nic snazšího, namítl jsem. Jo, to jsem chtěl, ale nemohu. Proč by si nemohl? nechápala jsem. To máš tak a začal mi vyprávět, jak si pojistil auto. Obešel jsem několik pojišťoven, aby mi spočítali, na kolik mě to povinné ručení u nich vyjde. Všude to bylo plus mínus Kč. Nesmíte se divit, že je to tolik, jste mladý, máte malé bonusy za bezeškodní průběh. To mi nemuseli říkat, to jsem věděl taky. Jak jsem tak obcházel ty instituce, dostal jsem se do kanceláře jednoho makléře. Pravda, plné bonusy nemáte, povídá mi, ale uděláme to jinak. Já Vám propůjčím ty moje. Na moji otázku jak by to asi udělal, mi odpověděl, že on se napíše do smlouvy jako pojistník (osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu a platí pojistné) a já budu napsán jako provozovatel a vlastník vozidla. A protože bonusy se odvíjí od věku pojistníka, čím je pojistník starší, tím jsou vyšší, za předpokladu, že nezavinil dopravní nehodu, bude má pojistka levnější. A skutečně byla. O osmnáct set korun. No neber to, že jo. Sešel se rok s rokem, pojišťovna opět zdražila a pan makléř mi poslal složenku na Kč. To určitě, povídám si a poslal jsem Raná služba na táborsku Děťátko může být opožděné v různých oblastech vývoje řeči, ostatních smyslů, pohybu či myšlení. Pokud se rodiče rozhodnou konzultovat vývoj svého dítěte, není možná vždy jednoznačné, kterou organizaci oslovit. Není třeba se obávat - všechny společnosti, které v jižních Čechách ranou péči poskytují, výborně spolupracují a rodině poradí nejvhodnější organizaci, která je zacílená na konkrétní zdravotní problém. Neziskové organizace poskytující v Jihočeském kraji terénní službu ranou péči Mentální, tělesné postižení, autismus, ohrožený vývoj I MY, o.p.s. Soběslav Sluchové postižení - Tamtam o.p.s. Praha Zrakové postižení - Společnost pro ranou péči České Budějovice Poruchy autistického spektra - APLA JC z.s. Tábor pojišťovně výpověď. Jaké bylo mé překvapení, když mi pojišťovna odpověděla, že moji výpověď nemůže přijmout, neboť nejsem jejich klient. Klient je pojistník tedy ten makléř. Tomu také zaslali složenku s platbou na další období, A nežli jsem se k onomu makléři dostal, aby výpověď poslal on, byla šesti týdenní výpovědní lhůta pryč a já musím u té pojišťovny ještě další rok zůstat. Musím se přiznat, že jsem tomu moc nevěřil a začal se poptávat. Jsou desítky, možná stovky klientů, kteří mají takto uzavřené smlouvy. Ti lidé si bez pana makléře nemohou na smlouvě změnit ani frekvenci placení, natož jí vypovědět. A tak mne napadá, co by se asi stalo, kdyby ten makléř náhle zemřel? Lukačovič Josef Minule jsem Vám psala, že k úspěšnému investování jsou důležité tři věci a těmi jsou správná alokace, rozumná diversifikace a emoce pod kontrolou. Dnes si řekneme, co však musíme udělat na začátku. K tomu, abychom došli ke správnému cíli a k tomu, co jsme si vytyčili, je vždy důležité sestavit si plán. Potřebujeme ho k tomu, abychom postavili dům, tak i k zorganizování oslavy. Ano, život nám pak přinese různé situace, postaví do cesty všemožné překážky a my se s nimi budeme muset vypořádat. Bez plánu by to však bylo daleko obtížnější, ne-li mnohdy nemožné. Při plánování je důležité přemýšlet příběh ze života Povím Vám příběh, který mě velice oslovil, když jsem ho poprvé slyšela. Učitel fylosofie přišel jednoho dne do třídy, vzal nádobu a naplnil ji až po okraj velkými kameny. Potom se zeptal studentů, zda je nádoba plná. Ti odpověděli, ano je plná. Potom vzal profesor krabičku s kamínky a nasypal je do nádoby a ty zapadaly mezi velké kameny. Následně se zeptal opět studentů, zda je teď nádoba plná. Studenti prohlásili, že ano. Profesor však vzal krabičku s velmi jemným pískem a nasypal ho do nádoby, kde písek vyplnil všechny mezírky mezi kameny. Teprve nyní byla nádoba opravdu plná. Život je jako nádoba s kameny, úspěch tkví v tom, jak je poskládáme Tímto přirovnáním profesor žákům ukázal, že život je jako tato nádoba. Kameny znázorňují důležité věci v našem životě zdraví, rodinu, přátele, děti. Kamínky znázorňují méně důležité věci auto, dům, zaměstnání a písek znázorňuje to ostatní všechny malichernosti, půtky, šarvátky, nesmyslné dohady. Pokud dáme do nádoby písek jako první, nezbyde nám místo pro kameny a to platí i v životě. Když budeme ztrácet čas nad drobnostmi a malichernými věcmi, nikdy nebudeme mít čas na to, co je skutečně důležité. Věnujme pozornost rozhodujícím věcem v našem životě. Hrajme si se svými dětmi, promluvme si s partnerem, udělejme si čas sami na sebe. Vždy bude čas jít do práce, uklidit dům, uvařit oběd, nakoupit. Dejme si záležet na kamenech, věcech, na kterých nám skutečně záleží. Určeme si své cíle a priority. To ostatní jsou jen kamínky a písek. S finančním plánováním je to velmi podobné jako v životě Finanční plánování je součástí života, proto i ve finančním plánu bychom měli věnovat prostor nejdříve důležitým věcem jako je bydlení, studia dětí a finanční nezávislost. Teprve potom vytvoříme prostor věcem méně důležitým jako je auto, dovolená, vybavení bytu. To vše potom dáme do souvislostí s výdaji běžného měsíce. Jedině tak máme zajištěno, že budeme mít dost peněz na všechny složky finančního plánu. Chybou je řešit neprve malichernosti K této chybě se nejčastěji dostaneme tím, že nemáme žádný racionální plán. Potom řešíme to, co nám v danou chvíli přijde důležité. Řešíme věci na poslední chvíli. A tak nám nejdůležitější připadají výdaje běžného žitota, potom dojde na menší kamínky jako je auto, dovolená, vybavení bytu a až naposled řešíme ty důležité kameny jako jsou bydlení, studia dětí, finanční nezávislost. Proto se nám stane, že v bydlení se musíme uskromnit, studia dětí musíme omezit a finanční nezávislost prostě neřešíme. Uklidňujeme se tím, že stát se o nás postará, že holt budeme pracovat až do smrti nebo že se dožijeme nízkého věku. Důležitou podmínkou úspěšného plánování je vědět kde jsme, kam jdeme a jak tam dojdeme Pokud začínáme stavět dům je pro nás důležité vědět na začátku jak by měl vypadat, co by měl splňovat a úplně naposledy řešíme jakou si do něho pořídíme ledničku či sedací soupravu. Tedy stejně tak je důležité určit si strategické cíle, které si opravdu chceme splnit, naše velké kameny. Plán je živý organismus a mění 8 9

6 O mužích převážně nevážně Četl jsem minule v deníku D.T. sáhodlouhou vědeckou studii /nebojte se, nebudu ji celou překládat/ o hovězím skotu. Podstatou studie bylo, že ve společnosti hovězího skotu se narodí zhruba stejný počet býčků než pozdějších producentek mléka /krav/. A přitom potřebujeme pouze několik vybraných jedinců, chovných kusů, ostatní býčci jsou víceméně nepotřební. Nedávají mléko, chov na maso je nerentabilní, ceny se drží hluboko v podzemí, takže malý býček je svým způsobem odpad, a je třeba se ho co nejdříve zbavit. Zákon o ochraně zvířat sice platí, ale malého býčka pár týdnů po narození zabijí /bezbolestné usmrcení elektrickým proudem vás určitě uklidní/, a stane se z něj telecí pro rekonvalescenty. Neměl se narodit, jako býček, může si za to sám!? Nevinní býčci toho vytrpí dost, radši o tom moc nepřemýšlet, aby se člověk nestal vegetariánem. Druhou stranou mince je, že dospělý, tunový býk dokáže být dost nepříjemným se v průběhu života jako život sám. Velké strategické cíle se nám však většinou nemění či jsou nahrazovány jinými a my jsme pak na ně již připraveni. V plánu musíme počítat i s menšími kamínky a pískem jako je pořízení auta, vybavení bytu či dovolená a ostatními běžnými i méně častými náklady. S těmi počítáme jako s měsíčními či ročními výdaji. Soustřeďme se na to podstatné a nenechme se rozptylovat maličkostmi Dnes už tedy víme kde začít a jak se říká čas jsou peníze. Udělejme si tedy čas a popřemýšlejme o tom, jaký život společníkem, se kterým se neradi potkáváme v maštali i na louce. Když se rozjede ta tunová hora svalů, zachraň se, kdo můžeš. A teď, jak jinak než čistě teoreticky, si zkusme představit, že v naší lidské společností platí stejná pravidla /zákony/, jako pro skot. K čemu jsou taková kvanta mužů, když několik vybraných exemplářů je schopných vyprodukovat materiál potřebný pro rozmnožování. Je třeba vybrat si pár nejlepších, starat se o ně /až rozmazlovat/, ale hlavně hlídat je, aby se nerozmnožovali divoce, kde se jim zamane. Že to není humánní? Tak se na to podívejme chceme žít i v budoucnu, ne jen v tuto chvíli. Dejme to na papír a teprve potom řešme další kroky ke správnému investování, a to emoce, alokaci a diversifikaci, o kterých si více povíme příště. Šárka Tothová, uropean Financial Advisor zblízka. Kdo začíná války? Kdo dělá politiku? Kdo se chová agresivně? Kdo je schopen znásilňovat? Kolik je mužů mezi vrahy, podvodníky, zloději, lupiči, žháři, násilníky? Kolik mužů je hrdých na to, že uzemnil slabšího svou fyzickou silou nebo silou /vahou/ své funkce? O patriarchální společnosti, kde dominují muži, můžeme říct cokoliv, ale že je humánní a spravedlivá, to určitě ne. Prostě v mužích se někdy skrývá hodně temných, negativních vlastností. A teď už mi ani není tolik líto těch malých, nevinných býčků. Bohony Rudi Výsledkový sportovní servis Fotbal Áčko 19. kolo D. Bukovsko NV 2:0 20. kolo NV K. Řečice 4:0 (Bednář 2, Petráš 2) 21. kolo Chlum NV 1:5 (Nebeský T. 3, Průša 2) 22. kolo NV N. Bystřice 6:0 (Pacholík 4, Bednář 2) 23. kolo NV Lomnice 2:2 (Nebeský, Blažek) Béčko 15. kolo NV Třebětice B 3:3 (Matějka J. 2, Říha) 16. kolo Slavonice B NV 0:0 17. kolo St. Město NV 10:2 (Holický 2) 18. kolo NV Cizkrajov 4:1 (Mareš 2, Blažek M., Holický) 19. kolo Kunžak NV 3:1 (Matějka J.) Dorost 19. kolo Chotoviny/Táborsko NV Kuželky Také na divizních drahách je již dohráno, naše A oba zbylé zápasy sice prohrálo, ten domácí trochu mrzí bylo to o 5 kuželek, ale byly to oba exligové celky bojující o celkové prvenství a my již jsme měli záchranu jistou, takže nakonec vše 2:1 PK 4:3 (Blažek O.) 20. kolo NV Sepekov 4:3 PK 4:2 (Hornát M. 2, Pacholík) 21. kolo Ml. Vožice NV 3:4 (Blažek O., Hornát M., Neugebauer, Pacholík) 22. kolo NV Týn 12:1 (Hornát M. 4, Blažek O. 3, Didek 2, Košler, Hornát V., Pacholík) Soběslav NV 2:4 (Blažek, Pacholík, Neugebauer, Hornát M.) Starší žáci 9. kolo K. Řečice NV 2:3 (Koštiál 3) 10. kolo NV ST. Hobzí/Třebětice 6:0 (Koštiál 2, Štefl, Lukš, Sýkora, Jačo) 11. kolo Slavonice NV 1:2 (Koštiál, Lukš) 12. kolo NV Bystřice 3:1 (Koštiál, Holoubek D., Jačo) dobré. Navíc v Třebíči to dlouho vypadalo na rekord kuželny, když dva domácí hráči měli den a porazili 513 a 522 kuželek! Také Tibor Pivko v domácím zápase dosáhl výkonu 502!! Z výsledků: 25. kolo TJ N. Včelnice Slavoj Žirovnice 2 : Pivko T. 502, Tyšer 461, Hochmuth kolo TJ Třebíč B TJ N. Včelnice 7 : Domin 474, Pivko K. 465, Lavička 460 Konečná tabulka DJ: 1. (2) TJ Sokol Slavonice ,0:83,0 181,5:130, (3) TJ Třebíč B ,0:88,0 165,0:147, (1) TJ Start Jihlava ,5:83,5 172,5:139, (4) TJ Sokol Chotoviny ,0:97,0 159,0:153, (5) TJ Sokol Častrov ,0:93,0 168,0:144, (6) KK Slavoj Žirovnice ,0:91,0 155,5:156, (7) TJ Centropen Dačice D ,5:97,5 165,0:147, (8) TJ Slovan Jindřichův Hradec ,5:109,5 148,5:163, (9) TJ Nové Město na Moravě ,5:107,5 156,5:155, (10) TJ Jiskra Nová Bystřice ,5:107,5 151,0:161, (11) TJ Nová Včelnice ,5:117,5 143,5:168, (12) CHJK Jihlava ,5:125,5 143,5:168, (14) KK PSJ Jihlava B ,5:130,5 140,0:172, (13) TJ Nová Ves u Č. B ,0:125,0 134,5:177,

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj květen 2015 Informace z radnice S pomocí žáků základní školy byl v lokalitě Šiběňáku vedle židovského hřbitova vysazen 1 ha nového lesa. Celkem bylo zasazeno 3 382 dubů a 2 000

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj prosinec 2014 Informace z radnice Bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení ve městě o dalších 9 světelných bodů za celkovou cenu 283 tisíc Kč s DPH. V listopadu proběhla oprava

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červen 2013 Informace z radnice Koncem měsíce dubna a začátkem května jsme byli svědky dost závažného zhoršení bezpečnostní situace ve městě. Nešlo už jenom o vandalismus nebo narušování

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj únor 2015 Informace z radnice Výsledkem výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace Rekonstrukce místní komunikace v ulici Školní jsou tři nabídky. Nejnižší nabídka je

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj listopad 2014 Informace z radnice V pondělí 20. října byla společně se zástupci firmy Borgstena podepsána Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p.č. 206 v průmyslové

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC únor 2015 Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 strana 4 MČ Praha Čakovice bude z dotací rekonstruovat

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek Vamberecký Červen je od červenání. Jahody, třešně... ale je to i měsíc, jehož konec pro děti znamená tak dlouho očekávané prázdniny a pro nás, dospěláky, čas plánování dovolených. Nevím, jestli jste na

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

HOSPODAŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU

HOSPODAŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU OBČASNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU ČÍSLO 2 / BŘEZEN - DUBEN 2014 HOSPODAŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU Tento komentář a níže uvedená tabulka

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více