Novovčelnický zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novovčelnický zpravodaj"

Transkript

1 Novovčelnický zpravodaj červen 2015 Informace z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Zasedání se konalo ve středu 13. května 2015 od 19 hodin v zasedací síni MěÚ v Nové Včelnici. Přítomno bylo 11 zastupitelů, z veřejnosti 3 občané. Po schválení programu, zapisovatelky a ověřovatelů zápisu zastupitelstvo města schválilo: rozpočtovou změnu č. 4/2015 zaúčtování dotace Ministerstva kultury pro knihovnu ve výši 6 000,- Kč a výdajů na zalesnění Šibeňáku ,- Kč; poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1% z plánovaných příjmů rozpočtu města ( ,- Kč) na činnost oddílů TJ Nová Včelnice v roce 2015; smlouvu o dílo se společností Oknoplastik s.r.o. na výměnu oken jižní strany budovy městského úřadu za nabídkovou cenu ,-Kč s DPH (díky nízké ceně budou vyměněna všechna okna, nikoli jenom původně plánovaná severní strana); smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kabelu veřejného osvětlení do pozemku parc. č. 1438/4 ve vlastnictví Jihočeského kraje (ulice Hradecká a Stará cesta), bezúplatně; smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kabelu distribuční soustavy NN do pozemků parc. č. 194/17, st. 154/2, 1786, 194/10, 194/15, 1111/21, 1106/1, 1554 ve vlastnictví města (ulice Nádražní, U Nádraží, 1. máje, Gen. Svobody), za jednorázovou úhradu 2 400,- Kč bez DPH; smlouvu o zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky do pozemku parc. č ve vlastnictví města (ulice Školní), za jednorázovou úhradu 500,- Kč bez DPH; Zastupitelstvo města pověřilo starostu Ing. Karla Dvořáka zastupováním Města Nová Včelnice na valných hromadách společností Eko skládka spol. s r.o. a Jihočeský vodárenský svaz. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: smlouvu o výpůjčce nebytových prostor kancelář po městské policii v budově úřadu, za účelem zájmové činnosti spolku rodičů s malými dětmi; Informace jsou podány velmi zjednodušeně. Přesné znění usnesení je zveřejněno na úřední desce, zápis z jednání zastupitelstva města je uložen k nahlédnutí na městském úřadu. Ing. Karel Dvořák,starosta města Informace z radnice Byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníku v ulici Hradecká, v úseku mezi ulicemi Gen. Svobody a Komenského. Po dokončení bude následovat rekonstrukce chodníků v parku B. Smetany. Obě akce plánujeme dokončit do 30. června. Nové chodníky nás budou stát celkem 600 tisíc korun, původní předpoklad byl o 228 tisíc korun vyšší. Jak jsem psal již minulý měsíc, byla dokončena rekonstrukce ulice Podskalí. Nová je pouze informace, že naše žádost o dotaci z ROP, stejně jako tomu bylo v předchozích dvou případech, skončila mezi náhradními projekty. V praxi to pro nás znamená, že pravděpodobnost získání dotace je již téměř nulová. Rekonstrukce pokračování na str. 2 > 1

2 > pokračování ze str. 1 stála 1,3 milionu korun, původní předpoklad byl o 400 tisíc korun vyšší. Určitě potěším rodiče a děti bydlící na sídlišti u Teba. Naše žádost o dotaci na nové dětské hřiště byla úspěšná. Ministerstvo pro místní rozvoj nám tak přispěje na jeho výstavbu 400 tisíc korun. Nové hřiště by mělo být vybudováno do konce letošního srpna. Se zpožděním proti původnímu plánu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce ulice Školní. Důvodem zpoždění je zdržení projektanta, který nedodal včas projektovou dokumentaci. Bez Dotazník Vážení spoluobčané, od do bude v knihovně, na podatelně městského úřadu a na stavebním úřadě k dispozici anonymní tištěný dotazník, který se bude týkat rozvoje našeho města do budoucích let. Odkaz na dotazník bude v elektronické podobě umístěn i na stránkách města. Tímto Vás žádáme o spolupráci. Vaše podněty z dotazníků budou zakomponovány do aktualizace Programu rozvoje města Nová Včelnice. Váš názor nás zajímá! ní nelze výběrové řízení zahájit, stejně jako nelze podat žádost o vydání stavebního povolení. Původní požadavek na rozdělení projektu do dvou etap (z finančních důvodů) rovněž nebyl respektován a tak jsou předpokládané náklady na celkovou rekonstrukci 6 milionů korun, namísto původně plánovaných 4 milionů. Pokud chceme dokončit rekonstrukci ještě v době školních prázdnin, nezbylo nic jiného, než zahájit výběrové řízení podle dodaného projektu a budeme doufat, že cenová nabídka bude ještě akceptovatelná pro náš rozpočet. Ing. Karel Dvořák, starosta města Upozornění V poslední době jsme zaznamenali pokus o odcizení dubového kmene ležícího na Panské cestě u Paseckého rybníka. Musím upozornit, že torzo starého dubu a dubový kmen zde byly ponechány záměrně z důvodu ochrany přírody jako obydlí pro chráněný hmyz. Jedná se o splnění jedné z podmínek poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostření (OPŽP), kterou jsme obdrželi v loňském roce na ošetření dubové aleje kolem Panské cesty. V případě nesplnění některé z podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace bychom museli dotaci vrátit a navíc zaplatit penále. Ing. Karel Dvořák, starosta města 140. výročí sboru dobrovolných hasičů Vzniku sboru dobrovolných hasičů v Nové Včelnici předcházel požár, který v roce 1874 vypukl u pana Albrechta. Tento požár uhasili místní občané za pomoci sboru dobrovolných hasičů z Počátek, který vznikl v tomtéž roce. Obětavost počáteckých hasičů se místním občanům natolik zalíbila, že i v Nové Včelnici se dohodlo 63 místních pánů (pod vedením Heřmana Brazse z Počátek) na založení hasičského sboru. Začali nacvičovat, co se u požáru má dělat a hlavně, jak na to, aby se nikomu nic nestalo. Proto v lednu 1875 oficiálně vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Myšlenku solidarity se svými spoluobčany, si místní občané předávali v rámci působení hasičského spolku z pokolení na pokolení až do dnešní doby. V současné době má sbor 70 členů, kteří se připojili k této myšlence. Členové sboru se navíc také věnují práci s mládeží, hasičskému sportu a pomáhají při různých kulturních činnostech města, takže můžeme být hrdi nejen na bohatou historii, ale i na aktivní činnost spolku ve prospěch občanů. Datum oslavy výročí 140. založení sboru byl stanoven na sobotu 18. července V rámci oslav bychom Vás rádi pozvali na ukázky zásahů naší jednotky. Současně budete mít možnost si prohlédnout technické vybavení našeho sboru i techniku profesionální hasičské jednotky z Jindřichova Hradce. Při příležitosti konání novovčelnické pouti dne 15. srpna, uspořádáme na Nechybě výstavu k 140. výročí sboru. Na této výstavě můžete shlédnout díla malířů v rámci soutěže Požární ochrana očima dětí. Na závěr Vás srdečně zveme na taneční zábavu, která se uskuteční večer v sále Hotelu Jelen. K tanci a poslechu hraje skupina Klaret. Skaut Střediskové jamboree Během víkendu května se sešlo více jak 60 skautů a skautek z Nové Včelnice a Kamenice nad Lipou na střediskovém jamboree (jamboree = velké skautské setkání). Naše setkání se neslo v duchu výročí sedmdesáti let od konce druhé světové války. V pátek odpoledne jsme přijeli vlakem na zastávku Benešov nad lipou. Prošli jsme lesem na louku poblíž Benešova. Postavili jsme si stany a připravili spacáky. Potom jsme se seznamovali a ukazovali zvyky jednotlivých oddílů. Večer jsme mohli nahlédnout na to, jak vypadala 2. světová válka. Měli jsme přenést 60 svíček ke stožárům, tak aby nám nezhasly. Měli jsme si představovat, že jedna svíčka je lidí. Potom jsme šli spát. Ráno v půl osmé byl budíček. Když jsme se oblékli, šli jsme na rozcvičku. Trochu nám poprchávalo. Dopoledne jsme se účastnili velké strategické hry. Po hře jsme vařili oběd, kde jsme byli rozděleni do skupin po pěti. Po obědě jsme vyrazili na stanoviště týkající se událostí druhé světové války. Bylo jich celkem šest Očkování psů Městský úřad Nová Včelnice Oznamuje všem držitelům psů, že ve středu 10. června 2015 bude provedeno povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování bude provedeno v těchto místech: 15:30 Karlov 16:00 Nová Včelnice u mostu 16:30 Nová Včelnice Podskalí u váhy (výkup) 17:45 Brabec 18:30 Žďár (vylodění v Normandii, minové pole, zdolávání útesů ). Když jsme se vrátili zpět, byla večeře. Po večeři jsme měli velký závěrečný oheň. V neděli byla zase rozcvička, snídaně a hygiena. Pak jsme se zabalili a šli jsme do Kamenice nad Lipou, Vlčetínec 19:30 Dívčí Kopy 20:00 H.Rosička Vezměte s sebou očkovací průkaz psa!!! Za provedené očkování zaplatíte 100,- Kč (vzteklina se vakcinuje 1 x za 2 roky). Možnost kombinovaná vakcinace 220,- Kč (vakcinuje se každý rok). Podívejte se do očkovacích průkazů, je možné, že budete očkovat až v roce Možnost nákupu přípravků proti klíšťatům a parazitům. protože žádný vlak od Benešova do Včelnice nejel. Myslím, že to bylo dobré jamboree. Filip Míchal 1. skautský oddíl Gatlida Nová Včelnice 2 3

3 Atletika ve škole Tak trochu o elektrokolech Jarní měsíce jsou pro základní školy tradičně ve znamení atletických soutěží a naši žáci opět bojovali o nejvyšší příčky. V poháru rozhlasu obsadili starší žáci 4. místo, starší žákyně 3. místo a mladší žáci byli druzí s nevelkým odstupem za prvními. Nejlépe si vedly mladší žákyně, které dokázaly vyhrát jak okresní kolo, tak i kolo krajské. Na mistrovství republiky však postupuje jenom 8. nejlepších škol a s velkými sportovními školami se ta naše může jen těžko měřit. Jen co jsme dobojovali v poháru, čekal nás atletický čtyřboj, který byl vypsán jen pro starší žáky. Pro chlapce byl trochu smolný, protože zraněním Míry Košlera v závěrečné disciplíně přišli o medaili a obsadili 4. místo. Dívky však Štafetový pohár Dne Se žáci a tříd zúčastnili atletických závodů ve štafetách. Soutěžilo se ve 2 disciplinách: Štafetách 8 x 100 m a 8 x 200 m. Po dobrých výkonech skončilo naše družstvo na pěkném 3. místě! V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE MŠ UZAVŘENA od 20. července 2015 do 7. srpna 2015 Kamila Svatošová, ředitelka MŠ bojovaly od začátku do konce a výsledkem bylo pohodové vítězství. Děvčata ještě čeká krajské finále a pokud by i tam zvítězila, zajistila by si účast na republikovém finále. Oporami jednotlivých družstev byli: A. Vaš, B. Dvořák, M. Štefl, A. Hemberová, K. Zachová, V. Bočková, D. Holoubek, M. Strnad, I. Kundrátová, S. Raušová, N. Vašková a další. CO JE ELEKTROKOLO? Elektrokolo je běžné jízdní kolo doplněné o elektrický pohon pomáhající při jízdě. Funkce motoru je aktivována šlapáním, které je snímáno speciálním senzorem umístěným ve šlapacím středu. Na elektrokole tedy musíte stále šlapat, motor vám pouze pomáhá. Elektrokolo můžete uvést do pohybu i bez šlapání, ale nanejvýš do rychlosti 6 km/h, např. pro asistenci při chůzi nebo rozjíždění. Maximální výkon motoru je stanoven na 250W a maximální elektrické napětí celého systému může být 48V. S rostoucí rychlostí automaticky dochází ke snižování výkonu motoru. Při rychlosti 25 km/ hod (s tolerancí 10%) je motor z činnosti zcela vyřazen. Pokud Vám dojde baterie nebo máte motor vypnutý, můžete na elektrokole jet jako na běžném jízdním kole bez jakéhokoliv odporu. Na elektrokolo, které svými vlastnostmi odpovídá evropské normě EN 15194, se z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích pohlíží, jako na běžné jízdní kolo tzn., že můžete jezdit na cyklostezkách, nepotřebujete řidičské oprávnění a přilba je povinná pouze do věku 18 let. Používání cyklistické přilby se však doporučuje všem uživatelům elektrokol. Nic z toho však neplatí např. pro malé motorové skútry nebo elektroskútry. Zde je vhodné upozornit na to, že kola s elektropohonem, která jsou vybavena akcelerační páčkou a jezdí bez šlapání, jsou považována dle zákona za malé motocykly, a tudíž jejich uživatelé mají za povinnost používat mj. přilbu, musí mít identifikační značku, pojištění. Jinak se vystavují nebezpečí finančního postihu nebo dokonce trestnímu stíhání (např. v případě dopravní nehody). ELEKTROKOLO PRO KAŽDÉHO Elektrokola jsou rok od roku populárnějším dopravním i sportovním prostředkem. Jsou určena pro lidi všech věkových a výkonnostních skupin od mladých až po seniory, od lidí se zdravotním omezením až po aktivní sportovce. Existuje mnoho důvodů, proč si pořídit elektrokolo. Představme si je na příkladu jedné rodiny: Maminka je po operaci kolene a její pohybové omezení jí už neumožňuje účastnit se rodinných cyklo výletů jako dříve. Jezdí tedy na elektrokole a těší se na každou další vyjížďku. Otec je fanda do kol a většinou jezdí po okolí na svém horském kole. Když však jede s partou mladých bikerů, nestačí jim do kopců a oni na něj musí stále čekat. Na společné túry vyráží s elektrokolem a ještě neprohrál žádnou vrcholovou prémii. Starší syn je na tom s kondicí o dost lépe. Ale čas od času si však půjčí tátovo elektrokolo, aby si užil více zábavnou a dynamickou jízdu po okolních vršcích. Druhý syn pracuje ve vedlejším městě a většinou jezdí autem nebo městskou dopravou. Zkusil to i párkrát na kole, ale to se musel každé ráno po příjezdu sprchovat. Dnes jezdí za příznivého počasí na elektrokole. V práci je za 15 minut, protažený a nezpocený. Dcera, která není velkým příznivcem sportu, se rozhodla shodit pár přebytečných kil. Jízda na elektrokole ji začala velmi bavit, protože se u ní moc nezadýchá. A navíc díky aktivitě v nízké srdeční frekvenci jde hubnutí jedna radost. A babička s dědou? Ve svých sedmdesáti letech jezdí na elektrokole po okolí i na občasné nedělní výlety. PROČ SI POŘÍDIT ELEKTROKOLO Pořízení i provoz elektrokola je zcela jistě nákladnější než u běžného jízdního kola. Na druhou stranu je levnější než u malého motocyklu či auta do městského provozu. Průměrná cena energie spotřebované elektrokolem na 1 km je vypočítána na cca 6 haléřů. Jízda na elektrokole je šetrná k životnímu prostředí. Podle statistik je 60% všech cest autem kratších než 7,5 km. Elektrokola jsou ideální pro tyto krátké jízdy a spotřebují daleko méně energie než mopedy nebo auta. To má za následek menší znečištění životního prostředí škodlivými zplodinami a obtěžování okolí hlukem. JAK VYBRAT ELEKTROKOLO? Při výběru elektrokola si nejdříve zodpovězte následující otázky: 1) Za jakým účelem si elektrokolo pořizujete? 4 5

4 2) Kde budete na elektrokole nejčastěji jezdit? 3) Jak často a jak dlouhé vzdálenosti potřebujete ujet? 4) Zda potřebujete rám se zvláštními vlastnostmi (např. skládací nebo s nízkým nástupem)? 5) Kolik peněz chcete do elektrokola investovat? Až budete znát odpovědi na tyto otázky, nechte si poradit od specializovaného prodejce, který Vám nejlépe pomůže s výběrem toho správného modelu na základě Vašich požadavků. Bezplatná služba pro rodiny dětí s postižením nebo opožděným vývojem Všem rodinám v Jihočeském kraji, které mají dítě s postižením anebo s opožděným vývojem, nabízí nezisková organizace I MY, o.p.s. bezplatnou službu ranou péči. Raná péče je služba terénní a to především proto, aby zajistila komfort dětem i jejich rodičům. Pro děti jsou změny prostředí často frustrující a pro rodiče zase cestování s nimi náročné. Proto konzultace probíhají v rodinách, zpravidla 1x za 4 8 týdnů, podle domluvy rodičů a poradkyně. Poradkyně společně s rodiči dohodne na první konzultaci společný postup a podporu vývoje dítěte, nabídne k zapůjčení hračky, knížky či pomůcky. Raná péče zahrnuje i sociální poradenství, zjišťování potřebných informací, doprovod na úřad či k lékaři, pomoc se zařazením do školských zařízení. Pokud se rodiče rozhodnou, že je pro jejich dítě a celou rodinu služba přínosná, mohou bezplatnou ranou péči využívat pravidelně od narození až do sedmi let věku dítěte. Se staršími dětmi pak i nadále jezdit na společná setkávání, Když není vše, jak jste čekali... Těšíte se na miminko, těšíte se na vnuka a vše se zdá v pořádku. Někdy se však stane, že porod proběhne s komplikacemi a lékaři vás začnou připravovat na zprávu, že vaše děťátko bude mít opožděný vývoj anebo postižení. Někdy se stane, že se miminko s viditelným postižením narodí, někdy se stane, že až v průběhu prvních let zjistíte, že se vaše děťátko vyvíjí či chová výrazně odlišně než jeho vrstevníci. Připustit si, že vše není tak, jak jsme čekali je velmi těžké. Je náročné připustit, že se i váš pediatr může mýlit a že ve chvílích nejistoty je třeba kontaktovat i jiné odborníky. Pro tyto chvíle tápání, obav a strachu je Nenechte se zmást levnou nabídkou supermarketů a neodborných prodejců, kteří nabízejí převážně čínská elektrokola s prabídnou kvalitou a pochybnou zárukou. Spousty zážitků a najetých kilometrů, nejenom na elektrokole, Vám přeje Tomáš Hekrle přednášky či pobyty. Pro nezávazné informace kontaktujte vedoucí střediska rané péče Kateřinu Růžičkovou na telefonu či u: Raná péče společnosti I MY je určena pro rodiny dětí s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením, s autismem anebo ohroženým vývojem od narození do sedmi let věku v Jihočeském kraji. Pro děti s jiným druhem postižení nabízí služby jiné neziskové organizace. Více se dozvíte na stránkách i v České republice už více než 20 let bezplatná služba raná péče. Rodiče mohou požádat o nezávaznou, jednorázovou konzultaci, která jim pomůže se zorientovat. Poradkyně nabídne osvědčené odborníky, podpoří rodiče a vyslechne jejich obavy. Společně mohou zvolit cestu, jak dítě dále rozvíjet. Raná péče je služba terénní a to především proto, aby zajistila komfort dětem i jejich rodičům. Pro děti jsou změny prostředí často frustrující a pro rodiče zase cestování s nimi náročné. Poradkyně nabídne k zapůjčení hračky, knížky či pomůcky a pokud se rodiče rozhodnou, že je pro jejich dítě a celou rodinu služba přínosná, mohou bezplatnou ranou péči využívat pravidelně až do sedmi let věku. Kryštof a dětská mozková obrna Kryštůfek se narodil ve 35. týdnu těhotenství v porodnici Podolí. Přestože po porodu jeho hlavička byla jedna velká modřina, lékaři mě utvrzovali, že Kryštůfek je zdravé miminko. Mezi 3-4 měsícem nastaly první pochybnosti v jeho vývoji. Během několika týdnů se Kryštůfkův zdravotní stav rapidně zhoršil. Ztuhnul, zkroutil tělíčko a ruce, zaklonil hlavičku, zkřížil nožičky, začal šilhat Teprve tehdy jsem začala vidět to, co viděli lékaři. Kryštůfek podstoupil kolotoč lékařských vyšetření, ze začátku jsem od lékařů nabývala pocitu, že se jedná jen o menší opoždění v důsledku předčasného porodu. Po pár týdnech a po provedené magnetické rezonanci mozku bylo jasno: Kryštůfkovy našly v mozku dvě sraženiny krve a diagnostikovali DMO ( spastickou formu, kvadruparetickou formu postižení všech čtyř končetin). A mně se zhroutil svět!. Příběh Kryštůfka celý zde. Dovolte mi laický pohled na službu aneb jak to vidí maminka Kryštůfka O existenci rané péče jsem se dozvěděla v době, kdy Kryštůfkovi bylo 6 měsíců. Protože jsem se domnívala, že mi sociální pracovnice nejenom pomohou, ale i naruší soukromí, měla jsem pochopitelně obavy. Ty se rozplynuly hned po první návštěvě! Přijely k nám domů dvě ženy s velikou taškou plnou hraček. Za pomoci hraček se jedna z nich snažila zaujmout Kryštůfka a druhá mi mezitím vysvětlila, co vše nám může raná péče nabídnout, v čem mohou pomoci. Další návštěvy se pak odehrávaly již s jednou konkrétní poradkyní (u nás teta Eliška z obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s.). Vždy máme předem zvolený cíl, kterého společným úsilím dosahujeme. Velmi přínosné je pro nás i to, že je vám stále nablízku, jak na mobilu, tak po u. Cílem rané péče není jen, aby se rodina s nelehkou situací vyrovnala, snaží se ji znovu zapojit do běžného života, rozvíjet dítě, být nápomocni v sociální oblasti - při jednání s úřady, ve školských zařízeních, u lékařů. Velmi významnou součástí jsou vazby s poradcem, dítě musí mít z kontaktu příjemný pocit, pro rodiče to není o nic méně důležité - poradce je proto souhrnem hned několika lidí - je psycholog, pedagog, sociální pracovní, ale i přítel. Vím, že je nám po boku vždy, když budeme potřebovat podpořit potěšit, popovídat si. Děkujeme! Raná péče nepoukazuje na to co nejde, učí dělat jak to jde! MŮŽEME POMÁHAT VÍCE RODINÁM! Klára Csirková, koordinátorka obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s., řekla: naše služby ze zákona poskytujeme zdarma, ale není jednoduché zajistit potřebné prostředky. Státní příspěvky pokryjí zhruba 60% nákladů, z čehož velkou část tvoří mzdy. Přitom naše služby jsou žádané a využívané tak, že kapacita není vždy dostačující. Jsme rádi za velký úspěch: díky 6 7

5 První krok k úspěchu v investování dvouletému projektu Raná péče pro více jihočeských rodin, který podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations - máme v našich řadách novou posilu, poradkyni rané péče, která je už několik let dobrovolnicí a mnohé klientské rodiny ji velmi dobře znají. Jsme upřímně rádi, že můžeme potřebnou službu dopřát většímu počtu jihočeských rodin dětí s postižením či ohroženým vývojem. Rozšiřujeme postupně počet uživatelských rodin služby rané péče ze 30 na 40. Pro více informací navštivte webové stránky organizace Ušetřil na povinném ručení a má problém Před nějakým časem jsem se potkal se známým, říkejme mu třeba Honza, kterého jsem snad deset let neviděl. Zašli jsme na dvě a jak už to tak bývá, semleli jsme všechno možné. A přišla řeč i na jeho povinné ručení. Tak si představ, povídá Honza, že ti pacholci mi to o osm set zdražili. Tak jdi k jiné pojišťovně, není nic snazšího, namítl jsem. Jo, to jsem chtěl, ale nemohu. Proč by si nemohl? nechápala jsem. To máš tak a začal mi vyprávět, jak si pojistil auto. Obešel jsem několik pojišťoven, aby mi spočítali, na kolik mě to povinné ručení u nich vyjde. Všude to bylo plus mínus Kč. Nesmíte se divit, že je to tolik, jste mladý, máte malé bonusy za bezeškodní průběh. To mi nemuseli říkat, to jsem věděl taky. Jak jsem tak obcházel ty instituce, dostal jsem se do kanceláře jednoho makléře. Pravda, plné bonusy nemáte, povídá mi, ale uděláme to jinak. Já Vám propůjčím ty moje. Na moji otázku jak by to asi udělal, mi odpověděl, že on se napíše do smlouvy jako pojistník (osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu a platí pojistné) a já budu napsán jako provozovatel a vlastník vozidla. A protože bonusy se odvíjí od věku pojistníka, čím je pojistník starší, tím jsou vyšší, za předpokladu, že nezavinil dopravní nehodu, bude má pojistka levnější. A skutečně byla. O osmnáct set korun. No neber to, že jo. Sešel se rok s rokem, pojišťovna opět zdražila a pan makléř mi poslal složenku na Kč. To určitě, povídám si a poslal jsem Raná služba na táborsku Děťátko může být opožděné v různých oblastech vývoje řeči, ostatních smyslů, pohybu či myšlení. Pokud se rodiče rozhodnou konzultovat vývoj svého dítěte, není možná vždy jednoznačné, kterou organizaci oslovit. Není třeba se obávat - všechny společnosti, které v jižních Čechách ranou péči poskytují, výborně spolupracují a rodině poradí nejvhodnější organizaci, která je zacílená na konkrétní zdravotní problém. Neziskové organizace poskytující v Jihočeském kraji terénní službu ranou péči Mentální, tělesné postižení, autismus, ohrožený vývoj I MY, o.p.s. Soběslav Sluchové postižení - Tamtam o.p.s. Praha Zrakové postižení - Společnost pro ranou péči České Budějovice Poruchy autistického spektra - APLA JC z.s. Tábor pojišťovně výpověď. Jaké bylo mé překvapení, když mi pojišťovna odpověděla, že moji výpověď nemůže přijmout, neboť nejsem jejich klient. Klient je pojistník tedy ten makléř. Tomu také zaslali složenku s platbou na další období, A nežli jsem se k onomu makléři dostal, aby výpověď poslal on, byla šesti týdenní výpovědní lhůta pryč a já musím u té pojišťovny ještě další rok zůstat. Musím se přiznat, že jsem tomu moc nevěřil a začal se poptávat. Jsou desítky, možná stovky klientů, kteří mají takto uzavřené smlouvy. Ti lidé si bez pana makléře nemohou na smlouvě změnit ani frekvenci placení, natož jí vypovědět. A tak mne napadá, co by se asi stalo, kdyby ten makléř náhle zemřel? Lukačovič Josef Minule jsem Vám psala, že k úspěšnému investování jsou důležité tři věci a těmi jsou správná alokace, rozumná diversifikace a emoce pod kontrolou. Dnes si řekneme, co však musíme udělat na začátku. K tomu, abychom došli ke správnému cíli a k tomu, co jsme si vytyčili, je vždy důležité sestavit si plán. Potřebujeme ho k tomu, abychom postavili dům, tak i k zorganizování oslavy. Ano, život nám pak přinese různé situace, postaví do cesty všemožné překážky a my se s nimi budeme muset vypořádat. Bez plánu by to však bylo daleko obtížnější, ne-li mnohdy nemožné. Při plánování je důležité přemýšlet příběh ze života Povím Vám příběh, který mě velice oslovil, když jsem ho poprvé slyšela. Učitel fylosofie přišel jednoho dne do třídy, vzal nádobu a naplnil ji až po okraj velkými kameny. Potom se zeptal studentů, zda je nádoba plná. Ti odpověděli, ano je plná. Potom vzal profesor krabičku s kamínky a nasypal je do nádoby a ty zapadaly mezi velké kameny. Následně se zeptal opět studentů, zda je teď nádoba plná. Studenti prohlásili, že ano. Profesor však vzal krabičku s velmi jemným pískem a nasypal ho do nádoby, kde písek vyplnil všechny mezírky mezi kameny. Teprve nyní byla nádoba opravdu plná. Život je jako nádoba s kameny, úspěch tkví v tom, jak je poskládáme Tímto přirovnáním profesor žákům ukázal, že život je jako tato nádoba. Kameny znázorňují důležité věci v našem životě zdraví, rodinu, přátele, děti. Kamínky znázorňují méně důležité věci auto, dům, zaměstnání a písek znázorňuje to ostatní všechny malichernosti, půtky, šarvátky, nesmyslné dohady. Pokud dáme do nádoby písek jako první, nezbyde nám místo pro kameny a to platí i v životě. Když budeme ztrácet čas nad drobnostmi a malichernými věcmi, nikdy nebudeme mít čas na to, co je skutečně důležité. Věnujme pozornost rozhodujícím věcem v našem životě. Hrajme si se svými dětmi, promluvme si s partnerem, udělejme si čas sami na sebe. Vždy bude čas jít do práce, uklidit dům, uvařit oběd, nakoupit. Dejme si záležet na kamenech, věcech, na kterých nám skutečně záleží. Určeme si své cíle a priority. To ostatní jsou jen kamínky a písek. S finančním plánováním je to velmi podobné jako v životě Finanční plánování je součástí života, proto i ve finančním plánu bychom měli věnovat prostor nejdříve důležitým věcem jako je bydlení, studia dětí a finanční nezávislost. Teprve potom vytvoříme prostor věcem méně důležitým jako je auto, dovolená, vybavení bytu. To vše potom dáme do souvislostí s výdaji běžného měsíce. Jedině tak máme zajištěno, že budeme mít dost peněz na všechny složky finančního plánu. Chybou je řešit neprve malichernosti K této chybě se nejčastěji dostaneme tím, že nemáme žádný racionální plán. Potom řešíme to, co nám v danou chvíli přijde důležité. Řešíme věci na poslední chvíli. A tak nám nejdůležitější připadají výdaje běžného žitota, potom dojde na menší kamínky jako je auto, dovolená, vybavení bytu a až naposled řešíme ty důležité kameny jako jsou bydlení, studia dětí, finanční nezávislost. Proto se nám stane, že v bydlení se musíme uskromnit, studia dětí musíme omezit a finanční nezávislost prostě neřešíme. Uklidňujeme se tím, že stát se o nás postará, že holt budeme pracovat až do smrti nebo že se dožijeme nízkého věku. Důležitou podmínkou úspěšného plánování je vědět kde jsme, kam jdeme a jak tam dojdeme Pokud začínáme stavět dům je pro nás důležité vědět na začátku jak by měl vypadat, co by měl splňovat a úplně naposledy řešíme jakou si do něho pořídíme ledničku či sedací soupravu. Tedy stejně tak je důležité určit si strategické cíle, které si opravdu chceme splnit, naše velké kameny. Plán je živý organismus a mění 8 9

6 O mužích převážně nevážně Četl jsem minule v deníku D.T. sáhodlouhou vědeckou studii /nebojte se, nebudu ji celou překládat/ o hovězím skotu. Podstatou studie bylo, že ve společnosti hovězího skotu se narodí zhruba stejný počet býčků než pozdějších producentek mléka /krav/. A přitom potřebujeme pouze několik vybraných jedinců, chovných kusů, ostatní býčci jsou víceméně nepotřební. Nedávají mléko, chov na maso je nerentabilní, ceny se drží hluboko v podzemí, takže malý býček je svým způsobem odpad, a je třeba se ho co nejdříve zbavit. Zákon o ochraně zvířat sice platí, ale malého býčka pár týdnů po narození zabijí /bezbolestné usmrcení elektrickým proudem vás určitě uklidní/, a stane se z něj telecí pro rekonvalescenty. Neměl se narodit, jako býček, může si za to sám!? Nevinní býčci toho vytrpí dost, radši o tom moc nepřemýšlet, aby se člověk nestal vegetariánem. Druhou stranou mince je, že dospělý, tunový býk dokáže být dost nepříjemným se v průběhu života jako život sám. Velké strategické cíle se nám však většinou nemění či jsou nahrazovány jinými a my jsme pak na ně již připraveni. V plánu musíme počítat i s menšími kamínky a pískem jako je pořízení auta, vybavení bytu či dovolená a ostatními běžnými i méně častými náklady. S těmi počítáme jako s měsíčními či ročními výdaji. Soustřeďme se na to podstatné a nenechme se rozptylovat maličkostmi Dnes už tedy víme kde začít a jak se říká čas jsou peníze. Udělejme si tedy čas a popřemýšlejme o tom, jaký život společníkem, se kterým se neradi potkáváme v maštali i na louce. Když se rozjede ta tunová hora svalů, zachraň se, kdo můžeš. A teď, jak jinak než čistě teoreticky, si zkusme představit, že v naší lidské společností platí stejná pravidla /zákony/, jako pro skot. K čemu jsou taková kvanta mužů, když několik vybraných exemplářů je schopných vyprodukovat materiál potřebný pro rozmnožování. Je třeba vybrat si pár nejlepších, starat se o ně /až rozmazlovat/, ale hlavně hlídat je, aby se nerozmnožovali divoce, kde se jim zamane. Že to není humánní? Tak se na to podívejme chceme žít i v budoucnu, ne jen v tuto chvíli. Dejme to na papír a teprve potom řešme další kroky ke správnému investování, a to emoce, alokaci a diversifikaci, o kterých si více povíme příště. Šárka Tothová, uropean Financial Advisor zblízka. Kdo začíná války? Kdo dělá politiku? Kdo se chová agresivně? Kdo je schopen znásilňovat? Kolik je mužů mezi vrahy, podvodníky, zloději, lupiči, žháři, násilníky? Kolik mužů je hrdých na to, že uzemnil slabšího svou fyzickou silou nebo silou /vahou/ své funkce? O patriarchální společnosti, kde dominují muži, můžeme říct cokoliv, ale že je humánní a spravedlivá, to určitě ne. Prostě v mužích se někdy skrývá hodně temných, negativních vlastností. A teď už mi ani není tolik líto těch malých, nevinných býčků. Bohony Rudi Výsledkový sportovní servis Fotbal Áčko 19. kolo D. Bukovsko NV 2:0 20. kolo NV K. Řečice 4:0 (Bednář 2, Petráš 2) 21. kolo Chlum NV 1:5 (Nebeský T. 3, Průša 2) 22. kolo NV N. Bystřice 6:0 (Pacholík 4, Bednář 2) 23. kolo NV Lomnice 2:2 (Nebeský, Blažek) Béčko 15. kolo NV Třebětice B 3:3 (Matějka J. 2, Říha) 16. kolo Slavonice B NV 0:0 17. kolo St. Město NV 10:2 (Holický 2) 18. kolo NV Cizkrajov 4:1 (Mareš 2, Blažek M., Holický) 19. kolo Kunžak NV 3:1 (Matějka J.) Dorost 19. kolo Chotoviny/Táborsko NV Kuželky Také na divizních drahách je již dohráno, naše A oba zbylé zápasy sice prohrálo, ten domácí trochu mrzí bylo to o 5 kuželek, ale byly to oba exligové celky bojující o celkové prvenství a my již jsme měli záchranu jistou, takže nakonec vše 2:1 PK 4:3 (Blažek O.) 20. kolo NV Sepekov 4:3 PK 4:2 (Hornát M. 2, Pacholík) 21. kolo Ml. Vožice NV 3:4 (Blažek O., Hornát M., Neugebauer, Pacholík) 22. kolo NV Týn 12:1 (Hornát M. 4, Blažek O. 3, Didek 2, Košler, Hornát V., Pacholík) Soběslav NV 2:4 (Blažek, Pacholík, Neugebauer, Hornát M.) Starší žáci 9. kolo K. Řečice NV 2:3 (Koštiál 3) 10. kolo NV ST. Hobzí/Třebětice 6:0 (Koštiál 2, Štefl, Lukš, Sýkora, Jačo) 11. kolo Slavonice NV 1:2 (Koštiál, Lukš) 12. kolo NV Bystřice 3:1 (Koštiál, Holoubek D., Jačo) dobré. Navíc v Třebíči to dlouho vypadalo na rekord kuželny, když dva domácí hráči měli den a porazili 513 a 522 kuželek! Také Tibor Pivko v domácím zápase dosáhl výkonu 502!! Z výsledků: 25. kolo TJ N. Včelnice Slavoj Žirovnice 2 : Pivko T. 502, Tyšer 461, Hochmuth kolo TJ Třebíč B TJ N. Včelnice 7 : Domin 474, Pivko K. 465, Lavička 460 Konečná tabulka DJ: 1. (2) TJ Sokol Slavonice ,0:83,0 181,5:130, (3) TJ Třebíč B ,0:88,0 165,0:147, (1) TJ Start Jihlava ,5:83,5 172,5:139, (4) TJ Sokol Chotoviny ,0:97,0 159,0:153, (5) TJ Sokol Častrov ,0:93,0 168,0:144, (6) KK Slavoj Žirovnice ,0:91,0 155,5:156, (7) TJ Centropen Dačice D ,5:97,5 165,0:147, (8) TJ Slovan Jindřichův Hradec ,5:109,5 148,5:163, (9) TJ Nové Město na Moravě ,5:107,5 156,5:155, (10) TJ Jiskra Nová Bystřice ,5:107,5 151,0:161, (11) TJ Nová Včelnice ,5:117,5 143,5:168, (12) CHJK Jihlava ,5:125,5 143,5:168, (14) KK PSJ Jihlava B ,5:130,5 140,0:172, (13) TJ Nová Ves u Č. B ,0:125,0 134,5:177,

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

FOX klub Praha za podpory Asociace ROB ČR. pořádá. Mistrovská soutěž I. stupně v radiovém orientačním běhu

FOX klub Praha za podpory Asociace ROB ČR. pořádá. Mistrovská soutěž I. stupně v radiovém orientačním běhu FOX klub Praha za podpory Asociace ROB ČR pořádá Mistrovská soutěž I. stupně v radiovém orientačním běhu Úvod: Rok opět uběhl a je tu již 31. ročník Poháru přátelství, soutěže s nejdelší tradicí v České

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

č. 25 Zpravodaj 2012-2013 Divize JIH

č. 25 Zpravodaj 2012-2013 Divize JIH Zpravodaj STK Divize JIH č. 25 2012-2013 Divize JIH Předposlední kolo nám odhalilo poslední tajenku tohoto ročníku. K jistému sestupujícímu, Jiskře Nová Bystřice B se přidala TJ Nová Včelnice, která doma

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

R O Z P I S. Společná ustanovení

R O Z P I S. Společná ustanovení R O Z P I S 3. a 4. závodu Českého poháru štafet 2012, 3. a 4. závodu České ligy klubů 2012, 2. závod Hanáckého žebříčku štafet a oblastní mistrovství HO štafet pro kategorie D18, D21, H18, H21 (sobota),

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM SVĚT V POHYBU 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM SVĚT V POHYBU 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM SVĚT V POHYBU 2015 konané ve dnech od 17. 4. do 19. 4. 2015 Pod záštitou: - ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové - hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více