Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem"

Transkript

1 Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr. Carmen Čebišová Bc. Zdeněk Klán, DiS. SŠUAŘ 2014

2 1. Pravěk Doba kamenná Paleolit: př.n.l. ( první nálezy) Mezolit: př.n.l. Neolit: př.n.l. Doba bronzová: př.n.l. Doba železná: od 700 př.n.l. Paleolit umění je na vysoké úrovni vzhledem k tehdejším možnostem nejstarší artefakty jsou nálezy pazourků a drobností z r př.n.l. památky: kresby a malby zvířat, snaha o realistické zpracování Makarónská kresba vytváření reliéfu prsty do měkké hlíny Frankokantaberský okruh v okolí Pyrenejí nacházíme jeskyně s pravěkými malbami Malířství 1) Perigordská škola starší ze dvou oblastí jeskyně Lascaux Síň býků (největší malba má 6 metrů, tzv. Sixtinská kaple pravěku) používali nejčastěji žlutou, červenou, černou a výrazný černý obrys, neznali perspektivu 2) Magdalenská škola mladší jeskyně Rauffignac, Altamira, Niaux jdou více do hloubky, používali perspektivu, vykreslovali detaily 2

3 Sochařství Venuše symbol matky, velké široké boky, zdůrazněný klín a ňadra, nepodstatné ruce nejčastěji z kamene Venuše s rohem hojnosti (vytesaná do kamene, Francie), Venuše z Willendorfu, Věstonická venuše (hlína a popel, má asi 11 cm) Mezolit nové možnosti obživy pěstování pšenice, chov zvířat rozvoj venkovního umění, dochovaly se hlavně kresby na skalních převisech (znázorňují tanec, oslavy, ) umění směřuje k abstrakci, v sochařství realismus zůstává 3

4 Neolit usedlá společnost = umění na místě objev řemesla, jednoduché tkaní látek obydlí stavěli ze spletené slámy, dřeva a hlíny tvořili keramiku, vypalovali 1) podle zdobení a. otiskovaná b. šňůrová c. vypichovaná 2) podle tvaru a. zvoncová Architektura dochovaly se megalitické stavby, kameny 2-4 metry, až 4 tuny sloužily buď jako kalendář nebo pro náboženské účely Druhy: 1) menhiry obrovský neopracovaný do země zapuštěný kámen, v zemi je asi 1/3 v Bretani Carnac aleje tisíce menhirů 2) dolmeny soubor tří kamenů, základ pro architrávový systém 3) kromlech uskupení dolmenů a menhirů např. Stonehenge 4

5 Naleziště v ČR Jeskyně Šipka Dolní Věstonice Předmostí u Přerova naleziště venuší, rytiny na kostech Pekárna u Brna rytiny na kostech Klobouky u Slaného ( Kamenný muž ), Dolní Chabry (menhiry, Pastýř ) Koněpruské jeskyně naleziště dýk s rytinami Doba bronzová zůstávají zemědělci, pastevci, z osad se stávají města, znají písmo obrovský rozvoj řemesel, objev zlata, rud, cínu, mědi, rozvoj hutnictví, kovolitectví, kovářství, kovotepectví, zlatnictví, klenotnictví kultury 1) unětická u Prahy, nálezy jehel 2) mohylová pohřebiště v podobě mohyl 3) lužického lidu tzv. popelnicových polí Doba železná halštatské období nález Slunečního vozíku z Trundholmu (železo zdobené zlatem, kultovní význam) laténské období mladší oppida = opevněné hradiště, nedochované výskyt Keltů, znají hrnčířský kruh 5

6 Naleziště v ČR Staré Hradisko u Prostějova, Mšecké Žehrovice (stylizovaná hlava Kelta), Hrazany u Slapské přehrady, Závist u Zbraslavi, Stradonice u Berouna význam umění a) přisvojování zdobení pazourků, to, co mi patří, si označím b) sebepromítání každý chce, aby po něm něco zůstalo c) komunikace vykreslení, co a jak bylo d) šamanismus chci-li něco ulovit, pojistím si to, tvoření rituální předměty (postavičky z vosku, namalované, ze dřeva, ) funkce a) reprezentace b) estetická funkce c) magická funkce Kontrolní otázky: 1) Kde a v jaké podobě se objevuje lidská postava? 2) Které druhy a typy neolitické architektury znáte? 3) Která nová řemesla vyvolala doba bronzová? 2. Egypt a) archaické období (před-dynastické) př.n.l. b) stará říše př.n.l. c) střední říše př.n.l. d) nová říše př.n.l. centralizované kolem řeky Nil kulturu objevil pro Evropu Napoleon r umění ovlivňuje polytheismus mnohobožství, faraón je jeden z Bohů, má absolutní moc posmrtný život: mumifikace, dary do hrobek Architektura architrávový systém gigantické stavby a) mastaba komolý jehlan 6

7 Kult mrtvých umění sloužilo přípravě na posmrtný život. Egypťané věřili, že každý člověk má svého duchovního dvojníka Ka, který žije tak dlouho, dokud něco ze zemřelého existuje. Proto mrtvé mumifikovali a vkládali bohatou výbavu do hrobek pro potřeby v posmrtném životě. Na stěnách hrobek nacházíme detailní vyobrazení božstev, pohřební obřady. Psalo se hieroglyfickým písmem. Barvy měly symbolický charakter. Interiér mastaby: Džoserova stupňovitá pyramida v Sakkáře několik mastab na sobě k pohřbívání vysokých úředníků, součástí byly svatyně, dary postavil ji architekt Imhotep měla jediný vstup jsou orientovány sever-jihzápad-východ (každý rok, jedna strana) 7

8 b) Pyramidy půdorys čtverce, do špice, jehlan nejznámější a největší jsou v pyramidovém poli v Gíze Cheopsova pyramida (cca 150 m na výšku, 234x234 m půdorys, jinak taky Chufuova, původně z bílého leštěného vápence, uvnitř obrovská spleť chodeb a komor v nadzemí i podzemí) v okolí naleziště jam s loďmi, chrámy vedle stojí 3 malé pyramidy pro manželky faraóna jsou zde také Ráchefova a Menkauerova pyramida základní kvádr pyramidy má i 3 tuny Sfinga (strážkyně klidu a pohody, před ní nedochovaný chrám, tělo zvířete a hlava faraóna, vytesána z jednoho kusu kamene, orientována na východ) c) Hroby Údolí králů a královen - Véset hrob Tutanchamona skalní hroby, napůl přírodní, napůl vykopané d) chrámové soubory 1) pozemský vybudovaný chrám, vede k němu cesta lemovaná sfingami před vchodem 2 obelisky, za nimi dvě strážní věže = pylony, se schodištěm pak následuje vstup na nádvoří, na začátku kolosy, sochy faraónů, často sedící, nejznámější Memnonovy kolosy 8

9 nádvoří obehnáno sloupovou chodbou = peristyl na konci nádvoří malý chrám, v něm socha Boha, přístupný jen kněžím Karnac, Luxor, Wéset 2) skalní chrámy má jednu velkou chrámovou místnost vytesanou do skály Abú Simbel Sochařství a) monumentální zidealizováno, obrovské rozměry b) realistické daleko menší, realističtější (nálezy v hrobkách) výborně znali kov díky obchodu sochy zpočátku velice strnulé, blokové, obrovské, zautomatizované rysy kánon soubor pravidel: hlava a nohy jsou z profilu, oko a tělo je zepředu, bedra ze ¾ natočené opakuje se i v malířství spojeno s architekturou inkrustace vykládání očí soch barevnými sklíčky, případně drahými kameny to činilo sochu živější oděv zdobili zlatem, případně bronzovými pláty Památky Džoserova hlava monumentální Menkaurés s manželkou polomonumentální Červená hlava realistická, z červené keramiky Sedící písař portréty Nefertiti 2 busty, asi 50 cm, realistické 9

10 Reliéf objevoval se v pásech, měl funkci vyprávění příběhů, četl se odspodu nahoru platí pravidlo kánonu jako v sochařství používali temperu a předtím bahno z Nilu (zředěné) uplatňovali vícepohledovost (snažili se zobrazit postavu u více úhlů pohledu, aby vystihli například pohyb) všechna barevnost byla symbolická hieratická perspektiva čím významnější člověk, tím větší byla jeho podobizna Ostraka malba na kousky vápence dílo Tanečnice enkaustika: malování barevným voskem (vosk+barva) písmo: hieroglyfy rozluštil r J.F.Champolion z Rosetské desky Piktogram je grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Z piktogramu se vyvinulo první písmo. Egyptské hieroglyfy vznikly kolem roku 3100 př.n.l. Nevíme, zda bylo výsledkem kontaktů se Sumery, nebo zda vzniklo samostatně, bylo ale souvislým systémem, který byl schopen postihnout všechny jazykové nuance. Podstatně se lišilo od klínového písma a můžeme tedy předpokládat, že jím nebylo nijak ovlivněno 10

11 Umělecké řemeslo vysoká úroveň neobyčejná dokonalost nábytek, druhy a podoba nábytku byly téměř stejné jako dnes, jen mnohem ozdobnější nábytek byl intarzovaný, vyřezávaný, zdobený zlacením a doplňky z drahých kamenů šperky technika filigrán (šperky z proplétaných a stáčených kovů), granulace (přitavování drobných zlatých kuliček na podklad), přihrádkový (probarvené nízkotavné sklo do přihrádky) Šperky Polychromované křeslo faraona Tutanchamona 11

12 Kanopy Obřadní nádoba Kontrolní otázky a úkoly: 1. Které druhy a typy egyptské architektury znáte? 2. Popište vývoj egyptského sochařství: 3. Vysvětlete pojem hieratické perspektivy Zlatá maska Pokladnice 3. Mezopotamie civilizace, která se vyvíjela zároveň s Egyptem, trvala asi let v okolí řek Eufrat a Tigris a) sumersko-akkadské období př.n.l. města: Ur, Uruk, Babylon panovníci: Chammurapi, Gudea b) asyrské období př.n.l. města: Ašur, Ninive 12

13 c) novobabylonské období př.n.l. města: Babylon Architektura panovníci: Nabukadnezar (panovník už nebyl považován za Boha, uctívali válku) zikkurat svatyně, poutní místo, stavěny z cihel z hlíny, glazované (Babylonská věž) chrám kněžiště, např. Nini-Zazi (v Mari), v Uru byly další chrámy palác města Babylon jen jedno podlaží, např. v Mari z cihel, štukové zdobení (součást reliéfní výzdoby) perfektní urbanistická koncepce, pravoúhlé cesty, opevnění, kanalizace, př. Ninive celé opevněné město Procesní cesta (kolem 7 m vysoké zdi, na nich symboly okřídlený lev, drak, býk s lidskou hlavou spojení božských vlastností do jednoho celku) Ištařina brána (vstupní brána, glazovaná modrou barvou, na ní znaky lvů) za branou stály umělé zahrady se zavlažováním, tzv. Semiramidiny Zikkurat Entemenanki (tzv. Babylónská věž, až 90 m) - > uvnitř města stál Nabukadnezarův palác Sochařství kánon: tělo musí být na výšku 4 hlav

14 Portrét krále Gudey Lyra reliéf zdobily paláce nebo stély památky Supí stéla Chammurapiho zákoník (nahoře reliéf předávání zákoníku, pod ním klínovým písmem zákoník) Kontrolní otázka: 1. Jaké jsou základní druhy architektury v Mezopotámii? Malířství glazury na Ištařině bráně, moc se jich nedochovalo (Pergamonské muzeum Berlín) písmo klínové písmo, seříznutým rákosem zapisované do vlhké hlíny, poté vypáleno. V menší míře vytesáváno do kamene, vyštipováno. umělecké řemeslo pečetní válečky, kterými se tisklo nábytek se nedochoval Život a bydlení: 14

15 4. Předřecké kultury Kréta mínojská kultura podle krále Mínoa období 2600 až 1400 BC (doba bronzová) Kréťané byli umělci a citliví lidé neopevňovali města byli chráněni mořem obchodovali s různými starověkými kulturami (Egypt, Přední východ..) po výbuchu sopky na ostrově Théra kultura zanikla ovládli ji Mykéňané 15

16 Architektura architrávový systém paláce labyrint spletité chodby v podzemí i v patrech, sklady, místnosti.. nádvoří centrum palácového komplexu na nádvoří jsou vyvýšené tribuny, kde se konaly tauromachie (= kultovní hry, přeskakování býka) města a paláce měly kanalizaci, teplou vodu, splachovací záchody Knossos, Faistos Sochařství malé sochy (maximálně 30 cm) vše bylo polychromované sochy bohyně kult matky, který byl spojen s hady horní část těla neoděná zvonovitá sukně Malířství fresky doplněné štuky náměty moře (delfíni, ryby, hvězdice, sépie...) fresky v Knossu - zachovaly se částečně 16

17 Princ v liliích Umělecké řemeslo glyptika = řezba do drahých kamenů keramika používali hrnčířský kruh geometrické motivy glazura barvy: bílá, červená, žlutá Památky Váza s chobotnicí příbory, šperky, sklo Kontrolní otázky: 1. Které prvky krétské kultury působily na moderní umění? 2. Proč se v oblasti Egejského moře nenacházela pevnostní architektura? 17

18 Mykény období 1600 až 1100 století př.n.l. Mykény objevil Heinrich Schliemann především válečníci museli opevňovat města obyvatelé Achájové = největší národ předřecké kultury umění je ovlivněno mínojskou kulturou Architektura zaměřeno na posmrtný život hroby a) šachtové (ve skále a s dary) b) kruhové (měly falešnou klenbu) pevnosti z kyklopského zdiva (tlusté asi 4m, někde dokonce 17m) Megaron základ pro všechny řecké chrámy obdélníková síň (uprostřed síně ohniště a kolem něj 4 sloupy podpírající strop) před hlavní místností je předsíň se sloupovým vstupem Lví brána: mykénská brána, jednoduchá masivní, v rámci architrávového systému Sochařství se nedochovalo Malířství dominují válečné motivy 18

19 Umělecké řemeslo Památky Agamemnonova maska: celá ze zlata, pravděpodobně nepatřila Agamemnonovi, ale někomu ze střední vrstvy válečné motivy: štíty, přilby, zbraně, zbroj, šperky, zdobné techniky niello keramika je stále stylizovanější s abstraktním dekorem Kontrolní otázky a úkoly: 1. Popiš typ stavby megaron 2. Uveď několik rozdílů mezi kulturou Mykén a kulturou egejskou 5. Řecko a) před-archaické období (12. až 9. století př.n.l.) b) archaické období (8. až 6. století př.n.l.) c) klasické (5. až 4. století př.n.l.) d) helénistické (4. až 1.století př.n.l.) Dórové ovládli Acháje, původní obyvatele Řecka od příchodu Dórů vládla nejprve rodová aristokracie, po nich tyranidy a pak demokracie (městské státy = polis) otrokářství Rysy umění: ovlivněno krétským umění měli spolu obchodní styky vycházelo z reality (protiklad krétské fantazii) měřítkem umění je člověk (dokonalý, milující krásu, rozkoš) estetika (kalokagathia), harmonie bohové jsou podobní lidem všestranně nadaní umělci (architektura ve spolupráci se sochařstvím) Architektura opět architrávový systém stavební řády - rozlišujeme je podle sloupů 19

20 Dórský nejjednodušší nemá patku, hlavice je oblá mužský (pevný, jednoduchý, mohutný, nižší) vznikl na Peloponésu Delfský chrám, Parthenon v Athénách, v Itálii chrámy v Paestu Iónský má patku a složitější žlábkování (kanelace) hlavice s volutami ženský (tenčí, jemnější, zdobenější) vznikl v Malé Asii Erechtheion na Akropoli, Artemidin chrám v Efesu Korintský vznikl z iónského hlavice je zdobená rostlinnými motivy (listy akantu) dřík může být nahrazen karyatidou (socha ženy) nebo atlasem (socha muže) 20

21 Chrámy obydlí bohů základem pro chrám je megaron oheň byl z vnitřní síně přesunut před chrám lidé nesměli dovnitř chrámu vše se odehrávalo venku měly barevné zdobení vizuální rekonstrukce artemidina chrámu 21

22 Památky Archaické Héřin chrám v Olympii Artemidin chrám v Efesu Diův chrám v Olympii Klasické Akropolekultovní místo v okolí Athén vyvýšený pahorek s množstvím chrámů Parthenón chrám zasvěcený bohyni Athéně, od architektů Iktina a Kallikrata, před chrámem stála desetimetrová socha Athény Propylaje zastřešené vstupní brány se sloupy, vstup na Akropoli chrám Niké (vítězství, v iónském stylu) Erechteion chrám v iónském stylu, 4 korintské sloupy s karyatidami Popiš jednotlivé části Akropole: pod Akropolí 2 amfiteátry Dionýsovo a Herodesovo divadlo 22

23 Amfiteátr divadlo v přírodě, dole je orchestra, zadní budova na převlékání je tzv. skené, ženské role hráli muži Helénistické shromaždiště nebo kolonády Pergamský oltář (Diův chrám) stavba vyzdobená reliéfními postavami (jakoby vypadávající z kontextu), boje mezi bohy a titány (velmi živelné) stadiony například 200x35 m, zaokrouhlené okraje, místa až pro lidí stoa starořecká sloupová síň, na náměstí, sloužila k obchodování, řečnění gymnasion ústav pro vzdělání, hlavně tělesné, původně se školili jen muži palestra zápasiště, někdy součást lázní Sochařství v nejstarším období postavy a sochy strnulé sochy byly polychromované zlato a slonovina na dřevěné soše využívali inkrustaci a) Archaické období kúros jinošský akt, hlavně atleti zobrazovali tělesnou krásu ruce připažené k tělu, v pěst, většinou nakročena levá noha směrem kupředu, tzv. archaický úsměv (strnulý výraz) např. Kúros z Mélu, Kúros z Anavisu, Muž s teletem koré dívka, strnulý výraz obličeje bohatý účes a oblečení zobrazovali duševní krásu 23

24 b) Klasické období Myrón Diskobolos (nádherné propracování svalů) Socha v pohybu, bronz, gesta Polykleitos utvořil kánon (tělo na výšku 7 hlav) Doryforos (socha muže, nese kopí, ideální typ, kontrapost) Feidias vyzdobil sochami Parthenon Panathenajský průvod Socha Pallas Athény Nebo např. mokrá drapérie sochy a reliéfy mají na sobě jakoby zmoklý oděv 24

25 Práxitelés - autor prvního ženského aktu Afrodita (zjemnělá nadýchaná krása) Hermes Skopas Lysipos hodně používal vášně vyzdobil Mauzoleum v Halikarnasu ztvárňoval například Alexandra Velikého c) Helénistické období náměty žen - např. Venuše Samothrácká satyrové, kentauři rozlišujeme 3 školy 1) alexandrijská pouliční náměty, černoši, žebráci, tanečnice 2) pergamská Pergamský oltář Umírající Kelt, Kelt zabíjející se nad mrtvou ženou 3) rhodská Láokoón a jeho synové (otec chrání syny před hady) 25

26 Malířství nedochovaly se fresky malby na vázách geometrické tvary, meandry, vlnky o nástěnných malbách a závěsných obrazech se dozvídáme pouze z písemných pramenů protogeometrický syl (amfora - Athény) geometrický styl ( st.př.n.l.) 26

27 orientalizující styl (7. 6. St. Př. n.l.) motivy: lotos, chiméry, gryfové, reálná zvířata, závody, lovecké a taneční scény černofigurový styl (od začátku 6. st.př.n.l.) na červený podklad se malovali figury černou barvou a vnitřní kresba se vyškrabávala červenofigurový styl (asi od pol. 6. st.př.nl.) na černém pozadí byly vynechány červené plochy pro figury a detaily se domalovávaly černou barvou 27

28 Skulptura vzniká odebíráním hmoty, dřeva, kamene Plastika vzniká přidáváním a tvarováním hmoty, hlíny, vosku, sádry modelování směřuje jaksi ven, směrem od jádra Reliéf plošné sochařské dílo, dosahující iluze prostorovosti a objemovosti redukovanými plastickými tvary. Rozlišujeme mělký a hluboký reliéf. je určen pro frontální pohled (zepředu) vyskytuje se ve třech variantách a) nepatrně vystupuje = basreliéf b) vystupuje vysoko = vzniká vysoký reliéf, tzv. hautreliéf c) je vhlouben = jde o en creux [ankré] Kontrolní otázky 1. Jak vypadalo řecké divadlo? 2. Kdo sochařsky vyzdobil Parthenon? 3. Jaké znáte typy řeckého vázového malířství? 28

29 6. Etruskové objevují se na Apeninském poloostrově asi v 8. století př.n.l. umění ovlivněno náboženstvím, magie věštění (z letu ptáků, blesků, vnitřností zvířat, obchodovali s Řeky a Egyptem Architektura hrobky chrámy a) šachta: do ní vsunuli urnu i s dary b) kruhové: vytesávali je do skály směrem dolů, falešná klenba, vešel se do ní i sarkofág c) tumuly - mohyla (dole podezdívka), tzv. kuželový hrob obytné prostory se nedochovaly (dřevo, ) podezdívka z kamenů, ale pak dřevo a kameny, což se nedochovalo střediska, města Sochařství na akropolích, opevněné, i terasovité zástavby, vycházeli z terénu vynikali ve zpracování hlíny terakota jakákoliv vypálená hlína, většinou neglazovaná Apollón z Vejí : původně barevný, stál na vrcholu stavby, v životní velikosti zacházeli dobře i s bronzem, tvořili i z alabastru, nejtypičtější byla však hlína sarkofág schránka na mrtvého zdobené, na nich například reliéf mrtvého i s manželkou, opírá se o lokty vyjádření pohody, klidu, míru 29

30 volná socha Apollon z Vejí Římská - kapitolská vlčice, asi 500 př.n.l. (Romulus a Remus byli přidáni až v renesanci) Další zvířecí plastika je socha Chiméry (Chiméra má kozí tělo, lví hlavu s vyceněnými zuby a hadí ohon) Vrchol bronzířského umění spadá do 6. a 5. stol.př. n.l. Malířství - věřili v posmrtný život (v hrobech památky jako výjevy z hostin, tanec), představovali si posmrtný život velmi vesele, symbol shledání - nejvíce maleb se zachovalo v Targuinii - v Targuinii se vyskytuje hodně hrobů, každá hrobka byla typická nějakým zvířetem (pestré, bezprostřední, přírodní tématika) - Hrobka leopardů, Hrobka býků, Hrobka lvic, Hrobka štírů Umělecké řemeslo granulace technika zdobení, malé, nejčastěji zlaté a stříbrné kuličky (granulky), které pájeny do určitého tvaru (knoflíky, šperky, náušnice, zrcadla, ) cizelování obrušování nálitků kovových soch bucchero keramika, která je leštěná tak, aby připomínala kov - Bucchero nero zlatnictví proslulá zrcadla (bronz) a schránky s jemnými rytinami Kontrolní otázky 1. V kterých oborech umělecké činnosti vynikli Etruskové? 2. Jaké stavební prvky se uplatňovaly v etruské Architektuře? 3. Vyjmenuj náměty etruského malířství? 30

31 7. Řím Století př.nl. republika 1. Století př.n.l. 395 n.l. císařství 395 n.l. rozdělení říše 476 n.l. zánik Západořímské říše náboženství ovlivňuje umění (v říši vládne Polyteismus, ale to se změní, když je roku 313 n.l. přijat edikt milánský) umění vychází z Etrusků, ale znali i řecké umění (Kréta, Mykény) Architektura stavěli jak světské, tak i náboženské stavby chrám navazuje na helénistický styl, ale je důležitý vnitřní prostor, protože do chrámu mohli i lidé a) megaron obdélníkový půdorys b) pantheon kruhový půdorys osvěcovali chrám se shora (otvor uprostřed střechy, průměr 9 m), stropní kazety (rozměrná kopule: průměr 43,2 m, poprvé použit beton) Mauzolea hrobky, pohřbívali do rakví, pak do katakomb Andělský hrad: Bazilika vícelodní, nesloužila k náboženským účelům ale k obchodování, diskuzím, 31

32 Amfiteátry Colosseum : obvod 537 m, výška 50 m, původně částečně zastřešené, každé patro jiný sloup (dórský, iónský, korintský), zdobeno spoustou soch bohů, kapacita až diváků, konaly se zde i vodní bitvy, zápasy (šelmy, dravci, ) Akvadukty prvotní funkce: vede vodu druhotná funkce: most Gardský most 275 m dlouhý, 50 m vysoký Silnice Via Appia Lázně Themis, zadarmo, aby tam mohl jít kdokoliv a diskutovat tam, teplá i studená voda, hry, Domy a) atriové: ve středu domu atrium (nádvoří), uprostřed něj bazének nebo studna, dva vstupy do místností a sloupy zvenku jakoby opevněné kvůli stínu a chladu uvnitř ložnice, obývací místnost, kuchyně, dílny, vozovny, krb, otvory ve střeše kvůli dýmu a zápachu 32

33 Interiéry římské vily: b) činžovní domy: tzv. insula, několikapatrové (5-7 pater), balkónky, záchody na patře Fóra náměstí, kolem dokola divadla, chrámy, lázně, obchody, bazilika 33

34 Fórum Romanum Forum Romanum celkový pohed Trajánovo fórum: 34

35 Pojmenuj objekty označené čísly. Fórum Romanum dnes:

36 Vítězné oblouky, vítězné sloupy Divadla už ne tak dobrý terén, kolem lešení a na něm sedadla divadla v Orange, Arles Cirk ne kulatý, ale elipsa, hlavně sportoviště (zápasy, štvanice, ) Circus maximus: kapacita až diváků 36

37 Paláce komplex více budov, divadla, lázně, závodiště, koupaliště, Hadrianova vila - tunely v podzemí (tudy tahali otroci věci), vodní divadlo Nerův Zlatý dům: otáčivá jídelna Sochařství zvali si umělce z Řecka náměty: historie, dobové scény, psychologické portréty mizí polychromie většina děl součástí něčeho (chrám, amfiteátr, ), sochařství odděleno od architektury Portréty Scipio Afričan: první psychologický portrét, busta, dokonalé proporce, inkrustace Cicero, Caesar: mužné rysy, někdy místo vlasů nános vosku, naturalistické Marcus Aurelius: první sousoší na Kapitolském náměstí, dynamické detaily, odhodlaný výraz: 37

38 Reliéfy dokonalé, zdobí vítězné oblouky a sloupy, zpodobňují historii, oslava vítězných bojů Titův vítězný oblouk: postavy, které hodně vystupují do prostoru Vítězný sloup císaře Traiana (sloup je vysoký 38,4 metru s podstavcem) Podle nápisu jej dal postavit římský senát, stavbu patrně vedl architekt Apollodóros z Damašku a byla dokončena roku 113. Konstantinův vítězný oblouk, Traianův vítězný oblouk Malířství od 5. století se vyvíjí pouze v interiéru snažili se o zachycení reality, ale zjednodušovali ji až k iluzi (základ stylu, který měl vzbudit dojem skutečnosti) vytvářeli fresky, mozaiky, inkrustaci, deskové malby, faunské portréty, knižní malbu u Říma se toho moc nedochovalo, ale v Pompejích se toho zachovalo hodně díla dělíme do 4 stylů a) inkrustační Napodobuje inkrustaci (do zdi namalují, jakoby tam bylo dřevo nebo kameny) Dům Gryfů (malé kousky stěny v Římě) b) architektonická: zobrazuje iluzi města, přírody tak, že to vytváří zdání prostoru Vila Mysterií, Labyrint (Pompeje), Luciin dům (Řím) c) ornamentální: stěny tónované světlou barvou a na tom ornamenty nebo přímo namalované reprodukce třeba obrazy z jiných domů Neronův Zlatý dům 38

39 d) divadelní - prostor vypadá jako divadelní kulisa včetně herců Dům Vettiů (Pompeje) Umělecké řemeslo dokonalé kameje = řezba do drahých kamenů, největší 26 cm, z toho hlavně šperky Kontrolní otázky 1. Pro jaký účel stavěli Římané baziliky? 2. Které druhy staveb sloužily Římanům pro zábavu? 8. Byzantské umění n.l. 3 základní směry a) románsko-germánská kultura: Francie, Německo, část střední Evropy b) byzantsko-slovanská kultura: jihovýchodní, východní a střední Evropa, Malá Asie c) islámská kultura Byzantské umění a) stol.: rozvoj města Ravenna b) stol.: obecný rozvoj c) stol.: likvidace Turky d) do 17. stol.: byzantská tradice přetrvává na východě vyvíjela se na základech malé řecké osady Byzantion (Konstantinopol Cařihrad Istanbul), rozšířil ji a zvelebil Konstantin r byla Konstantinopol dobyta Turky Architektura typickým znakem je kupole, stavěli z cihel Hagia Sofia: chrám Boží moudrosti, největší chrám v Byzanci, pod kopulí jsou okna, světlo bylo symbolem moci, barevnost je symbolem světa 39

40 Chrám sv. apoštolů v Istanbulu: půdorys má tvar kříže Chrám Sergia a Bakcha Chrám Pantokrata : Ježíš je v kopuli zobrazen mozaikou Chrám sv. Marka v Benátkách Rusko: chrám Vasila Blaženého Sochařství náboženské motivy Malířství Triumfující císař na Diptychu Barberini Ikonoklasmus stol. odpor proti náboženským obrazům, likvidace, aby nevznikaly modly Fresky Ikonografie Ikona vrcholné v období Byzance výzdoba stěn v chrámech ikonami, přesná pravidla, každá ikona měla své místo podkladem je dřevo nebo kov, malováno temperou podle přesných pravidel podoba zidealizovaná, barvy symbolické Mozaiky hodně plošné, symetrické, syté barvy, tmavé obrysové linie každá zobrazená tvář měla spirituální pohled knižní malba: v iluminovaných rukopisech (Theofan Řek) Umělecké řemeslo kalichy, rámy, ikonostasy, relikviáře, nábytek nástěnná malířská technika, nepoužívali perspektivu v každém kostele byly mozaiky Krista Justinián I., na mozaice v chrámu San Vitale v Ravenně Kontrolní otázky 1. Co víš o Konstantinu Velikém? 2. Proč Byzantská říše přežila o tisíc let pád Západořímské říše? 3. Co je charakteristické pro byzantskou architekturu? 40

41 9. Křesťanská antika 8. stol. na západě po rozpadu Římské říše vychází z antiky, ovlivněna a podřízena křesťanství existovala nejdřív tajně, veřejně až po r. 313, kdy vyšel Edikt Nánský byla inspirována Biblí Architektura prvky římské architektury půdorysy centrální: buďto křížový (řecký kříž) nebo oktogonální (osmihran) pohřbívali do katakomb baptisterium - křtitelnice: nejdříve součást domů, pak i zvlášť bazilika oltář orientován na východ, trojlodní, prostřední byla vždy vyšší, osvětlení z boku, okna byla ve všech lodích na konci hlavní lodě byla apsida, ve které byla kazatelna a oltář nejednalo se už o architrávový systém, ale používali valenou klenbu před hl. lodí nádvoří (atrium) obehnané sloupy, uprostřed studna s pitnou vodou nartex byla vstupní místnost pro katechumeny (čekatelé na křest), mezi nádvořím a bazilikou hodně bazilik mělo transept příčná loď pro napodobení kříže v půdorysu Ravenna: Chrám San Vitale největší inspirace pro románskou dobu, mozaiky po stěnách (po obloucích výjevy z životů svatých, ) Gally Placidie mauzoleum Apollinare in classe bazilika Řím: Sv. Pavel za hradbami, sv. Petr, sv. Jan z Lateránu Betlém: bazilika Narození páně Jeruzalém: Kristův hrob, chrám Nanebevstoupení Sochařství výzdoba sarkofágů, občas se objevuje reliéf jako dekorace sloupů, chrámů Malířství jde o obsah, volné tahy štětcem, volný rukopis, barvy jsou jasné a teplé, obličej je nepodstatný, postoj ztrulí orant (typický častý symbol): postava s rukama zdviženýma v modlitebním prosebném gestu, symbol zbožnosti, duše nebo zobrazení zemřelého, často výjevy z Písma symboly: ryba = ichtis, vinný hrozen, pastýř s ovečkou, páv = nesmrtelnost, kotva = naděje, kříž = až později symbol víry od 4. stol. zobrazovali: Ježíše a Marii, kříž, evangelisty (Matouš anděl, člověk, Marek lev, Lukáš býk, Jan orel), potom i apoštoly a apokalypsu 41

42 Knižní malba kodex = svázané listy, později i zdobené desky Purpurový kodex vysoce cenění řecký evangeliář Mozaiky: Průvod císaře Justinina a císařovny Teodory statický výraz ve tváři, tvrdé pevné okraje, snaha o vystižení šatů Kontrolní otázky 1. Vyjmenuj symboly raně křesťanské víry? 2. Jakou podobu měly první křesťanské chrámy? 3. K jakému účelu sloužila římská a křesťanská bazilika? 10. Velká Morava, předrománské umění 9. století existuje písmo Architektura dochovaly se jen základy (Velehrad, Uherské Hradiště) opevněná hradiště (dochované základy, Mikulčice) jako obydlí se stavěly dřevěné chýše, ze slámy, doškové střechy, nedochovaly se rotundy: půdorys kruhu, součástí rotundy byla apsida (kněžiště) církevní stavby: kamenné, omítnuté zevnitř i zvenku, uvnitř malované, měly trámoví, střechy byly z pálených cihel nebo kombinované s doškami podlahy z pálené hlíny, používali okenní tabulky se sklem (zakalené) kostely vlastnické, pohřební baziliky jednoduché, s apsidami (kulaté i hranaté) světské stavby měly doškové střechy paláce měly základ z kamene (např. v Mikulčicích) naleziště: Mikulčice, Modrá u Velehradu (Kostel sv. Jana Křtitele), Uherské Hradiště, Sady, Staré Město (bazilika), Pohansko Umělecké řemeslo kovolitectví, zlatnictví spousta památek díky hrobům, dále pak mohyly, hroby velmožů 42

43 památky nákončí na konci řemene, Nákončí s orantem gombíky knoflíky, kulovitý tvar zbrojařské věci přilby, zbraně, přezky, ostruhy, ) plaketky Plaketka se sokolníkem, stříbrné) šperky kovové, hliněné, skleněné kovové plastiky součást rotund a kostelů techniky filigrán proplétání tenkých kovových drátků, někdy i stříbro nebo zlato granulace vytváření hlavně šperků z malých zlatých granulek - kuliček Malířství kameje řezba do drahých kamenů vykládání drahými kameny keramika nedosahuje vysoké úrovně drobné plastiky nedochované malovali fresky (malba do vlhké, čerstvé omítky) al secco (malba do staré a suché omítky, ne tak kvalitní a trvanlivé) psali knihy, iluminovali naleziště: Mikulčice, Uherské Hradiště drobné zbytky fresek Kontrolní otázky 1. Jaké památky uměleckého řemesla se dochovaly z Velkomoravské říše? 2. Jmenuj některá archeologická naleziště? 3. Co víš o Konstantinu a Metodějovi? 43

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l.

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l. Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE Předdynastické období: 5.000-2.700 př.n.l. Stará říše: 2.800-2.100 př.n.l. Střední říše: 2.100-1.600

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Etymologicky rinascitá dell arte antica = návrat k antickému umění. Doba 14. 16.století: a) Quattrocento 14.st. počátky v ital.městech b) Cinquecento 15.st.

Více

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Renesance a humanismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Renesance a humanismus Renesance znovuzrození antiky umělecký

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 5. ŘECKO a počátky evropského písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá.

VÝTVARNÁ KULTURA. 5. ŘECKO a počátky evropského písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. VÝTVARNÁ KULTURA 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM číslo:5 č 5 písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ,

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu

Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu Otázka: Antický Řím Předmět: Dějiny umění Přidal(a): edita Antický Řím: 10. stol. př. nl. Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu 753 př. nl. založení Říma 753 510 př.

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Architektura Datace 2778-332 př. n. l. sjednocení Egypta dobytí Alexandrem Velikým 28. - 21. stol. př. n. l. - Stará říše 31. - 17. stol. př. n. l. -

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Projektor,

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Kvinta a první ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Kvinta a první ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Kvinta a první ročník 2 hodiny týdně

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE V. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála Notre-Dame v Amiensu /amión/ Jedna z největších

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá.  DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

Kristus v mandorle (Dolní Chabry) Vratislav II. (freska - rotunda sv. Kateřiny)

Kristus v mandorle (Dolní Chabry) Vratislav II. (freska - rotunda sv. Kateřiny) Románská kultura Úvod = umění v západních křesťanských zemích od počátku 11.století do poloviny 13.století - název odvozen od slova Řím=Roma inspirován stavbami římského impéria - vznikl v Itálii a dál

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_114_VV6 PRAVĚKÉ UMĚNÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PRAVĚKÉ UMĚNÍ Umění je nám vrozené. Nezačíná v historii,

Více

Byzantské umění a jeho vliv na západní kulturu

Byzantské umění a jeho vliv na západní kulturu Byzantské umění a jeho vliv na západní kulturu Byzantská říše známá jako Východořímská říše V období pozdní antiky významná křesťanská mocnost nacházející se v oblasti východního středomoří. V roce 330

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Gotika. Výtvarné umění. Architektura

Gotika. Výtvarné umění. Architektura Věra VOŇKOVÁ Gotika název odvozen od Gótů evropské umění 13. a 14. století, v Čechách se rozvíjelo od 13. století do poloviny 16. století (vývoj zpoţděn husitským hnutím, proto za Jagellonců pozdní, tzv.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_And001 Vypracoval(a),

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012

PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_ září 2012 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_160105 15. září 2012 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nová. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

P R A V Ě K. Jeskynní malby

P R A V Ě K. Jeskynní malby Pravěk P R A V Ě K V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto soustředilo spíše na drobné předměty ozdoby. Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty, hliněné píšťaly, ozdobené předměty

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

Řecký dům. Divadla. Stupňovitý terén

Řecký dům. Divadla. Stupňovitý terén Antické Řecko Počátky 3500 1000 př.n.l. Archaické období 1000 500 př.n.l. - městské státy polis Klasické období 500 323 př.n.l. - perské války (490 a 480 př.n.l.) - stavba Parthenonu 448 477 př.n.l. -

Více

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů Kultura a umění 01 DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk Otázka číslo: 1 Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů výtvarná reliéfní orientální díla destičky se záznamy o hospodaření připojené dobyté

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia dějepisu Objasní základní

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Řecko v době Periklově

Řecko v době Periklově Řecko v době Periklově Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: listopad 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Rotunda svatého Petra a Pavla, Rotunda svatého Jiří, Mohelnice Starý Plzenec Říp

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Rotunda svatého Petra a Pavla, Rotunda svatého Jiří, Mohelnice Starý Plzenec Říp Románský sloh je uměleckým slohem 11. - 13. století. vznikl v Itálii a postupně se rozšířil do západní, jižní a střední Evropy (ve východní Evropě v té době existoval sloh byzantský). Jeho hlavním nositelem

Více

Gotika = umělecký sloh plynule navazující na sloh románský Českých zemích končí gotika o něco později Německo a střední Evropa až do počátku 16.

Gotika = umělecký sloh plynule navazující na sloh románský Českých zemích končí gotika o něco později Německo a střední Evropa až do počátku 16. Gotika Gotika = umělecký sloh plynule navazující na sloh románský Českých zemích končí gotika o něco později Německo a střední Evropa až do počátku 16. století To už v Itálii a Francii renesance Renesance

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Estetická výchova Prohlubující seminář - Dějiny umění, románské umění až klasicismus Termín konání: 2. 12. 2013 Učitel:

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky na sklonku 14.stol. vznikl tzv. krásný sloh Po smrti Karla IV. přichází

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Renezance základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Otázka: Starověké Řecko. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Veruscino. Osnova:

Otázka: Starověké Řecko. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Veruscino. Osnova: Otázka: Starověké Řecko Předmět: Dějepis Přidal(a): Veruscino Osnova: 1. 1. Dějiny 2. 2. Periodizace 3. 3. Malířství 4. 4. Architektura 5. 5. Sochařství 6. 6. Literatura 7. 7. Divadlo 8. 8. Hudba 9. 9.

Více

EGEJSKÁ KULTURA. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi egejské kultuře.

EGEJSKÁ KULTURA. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi egejské kultuře. EGEJSKÁ KULTURA Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi egejské kultuře. Základní pojmy Egejské moře mínojská civilizace Knóssos Achájové labyrint

Více

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Mezopotámie Mezopotámie Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Historie Mezopotámie První říší v Mezopotámii (území mezi řekami Eufrat a Tigris) byl Sumer (kolem roku 3200př.n.l.). Nebyl to jednotný stát, existovalo

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Vyspělá palácová kultura objevena roku 1900 angličanem Sirem Arthurem Evansem, pojmenoval kulturu po Králi Minóvi. objev ovlivnil evropskou secesi.

Vyspělá palácová kultura objevena roku 1900 angličanem Sirem Arthurem Evansem, pojmenoval kulturu po Králi Minóvi. objev ovlivnil evropskou secesi. Kréta, Řecko, Řím Mínojská civilizace Civilizace doby bronzové. Existovala na Krétě asi 2700 až 1450 př.n. l. 1750 př.n.l. zničené nádherné paláce na Krétě přírodní katastrofa (Atlantida), byla obnovena.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Řecké umění Umění řecké antiky jako dlouhodobě vlivný základ dalšího rozvoje evropské výtvarné kultury Mgr. Pavla Hrdinová Tišnov 2016

Řecké umění Umění řecké antiky jako dlouhodobě vlivný základ dalšího rozvoje evropské výtvarné kultury Mgr. Pavla Hrdinová Tišnov 2016 Řecké umění Umění řecké antiky jako dlouhodobě vlivný základ dalšího rozvoje evropské výtvarné kultury Mgr. Pavla Hrdinová Tišnov 2016 Úvod hlavním tématem řeckého výtvarného umění je zobrazení člověka

Více

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová ) Pravěk 3miliony př. n. l. až do vzniku prvního písma: 3000let př. n. l nejdelší období v dějinách někdy nazýváme jako prehistorie česky předhistorie žádné písemné prameny, pouze hmotné (malby, sošky, nástroje,

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více