Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem"

Transkript

1 Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr. Carmen Čebišová Bc. Zdeněk Klán, DiS. SŠUAŘ 2014

2 1. Pravěk Doba kamenná Paleolit: př.n.l. ( první nálezy) Mezolit: př.n.l. Neolit: př.n.l. Doba bronzová: př.n.l. Doba železná: od 700 př.n.l. Paleolit umění je na vysoké úrovni vzhledem k tehdejším možnostem nejstarší artefakty jsou nálezy pazourků a drobností z r př.n.l. památky: kresby a malby zvířat, snaha o realistické zpracování Makarónská kresba vytváření reliéfu prsty do měkké hlíny Frankokantaberský okruh v okolí Pyrenejí nacházíme jeskyně s pravěkými malbami Malířství 1) Perigordská škola starší ze dvou oblastí jeskyně Lascaux Síň býků (největší malba má 6 metrů, tzv. Sixtinská kaple pravěku) používali nejčastěji žlutou, červenou, černou a výrazný černý obrys, neznali perspektivu 2) Magdalenská škola mladší jeskyně Rauffignac, Altamira, Niaux jdou více do hloubky, používali perspektivu, vykreslovali detaily 2

3 Sochařství Venuše symbol matky, velké široké boky, zdůrazněný klín a ňadra, nepodstatné ruce nejčastěji z kamene Venuše s rohem hojnosti (vytesaná do kamene, Francie), Venuše z Willendorfu, Věstonická venuše (hlína a popel, má asi 11 cm) Mezolit nové možnosti obživy pěstování pšenice, chov zvířat rozvoj venkovního umění, dochovaly se hlavně kresby na skalních převisech (znázorňují tanec, oslavy, ) umění směřuje k abstrakci, v sochařství realismus zůstává 3

4 Neolit usedlá společnost = umění na místě objev řemesla, jednoduché tkaní látek obydlí stavěli ze spletené slámy, dřeva a hlíny tvořili keramiku, vypalovali 1) podle zdobení a. otiskovaná b. šňůrová c. vypichovaná 2) podle tvaru a. zvoncová Architektura dochovaly se megalitické stavby, kameny 2-4 metry, až 4 tuny sloužily buď jako kalendář nebo pro náboženské účely Druhy: 1) menhiry obrovský neopracovaný do země zapuštěný kámen, v zemi je asi 1/3 v Bretani Carnac aleje tisíce menhirů 2) dolmeny soubor tří kamenů, základ pro architrávový systém 3) kromlech uskupení dolmenů a menhirů např. Stonehenge 4

5 Naleziště v ČR Jeskyně Šipka Dolní Věstonice Předmostí u Přerova naleziště venuší, rytiny na kostech Pekárna u Brna rytiny na kostech Klobouky u Slaného ( Kamenný muž ), Dolní Chabry (menhiry, Pastýř ) Koněpruské jeskyně naleziště dýk s rytinami Doba bronzová zůstávají zemědělci, pastevci, z osad se stávají města, znají písmo obrovský rozvoj řemesel, objev zlata, rud, cínu, mědi, rozvoj hutnictví, kovolitectví, kovářství, kovotepectví, zlatnictví, klenotnictví kultury 1) unětická u Prahy, nálezy jehel 2) mohylová pohřebiště v podobě mohyl 3) lužického lidu tzv. popelnicových polí Doba železná halštatské období nález Slunečního vozíku z Trundholmu (železo zdobené zlatem, kultovní význam) laténské období mladší oppida = opevněné hradiště, nedochované výskyt Keltů, znají hrnčířský kruh 5

6 Naleziště v ČR Staré Hradisko u Prostějova, Mšecké Žehrovice (stylizovaná hlava Kelta), Hrazany u Slapské přehrady, Závist u Zbraslavi, Stradonice u Berouna význam umění a) přisvojování zdobení pazourků, to, co mi patří, si označím b) sebepromítání každý chce, aby po něm něco zůstalo c) komunikace vykreslení, co a jak bylo d) šamanismus chci-li něco ulovit, pojistím si to, tvoření rituální předměty (postavičky z vosku, namalované, ze dřeva, ) funkce a) reprezentace b) estetická funkce c) magická funkce Kontrolní otázky: 1) Kde a v jaké podobě se objevuje lidská postava? 2) Které druhy a typy neolitické architektury znáte? 3) Která nová řemesla vyvolala doba bronzová? 2. Egypt a) archaické období (před-dynastické) př.n.l. b) stará říše př.n.l. c) střední říše př.n.l. d) nová říše př.n.l. centralizované kolem řeky Nil kulturu objevil pro Evropu Napoleon r umění ovlivňuje polytheismus mnohobožství, faraón je jeden z Bohů, má absolutní moc posmrtný život: mumifikace, dary do hrobek Architektura architrávový systém gigantické stavby a) mastaba komolý jehlan 6

7 Kult mrtvých umění sloužilo přípravě na posmrtný život. Egypťané věřili, že každý člověk má svého duchovního dvojníka Ka, který žije tak dlouho, dokud něco ze zemřelého existuje. Proto mrtvé mumifikovali a vkládali bohatou výbavu do hrobek pro potřeby v posmrtném životě. Na stěnách hrobek nacházíme detailní vyobrazení božstev, pohřební obřady. Psalo se hieroglyfickým písmem. Barvy měly symbolický charakter. Interiér mastaby: Džoserova stupňovitá pyramida v Sakkáře několik mastab na sobě k pohřbívání vysokých úředníků, součástí byly svatyně, dary postavil ji architekt Imhotep měla jediný vstup jsou orientovány sever-jihzápad-východ (každý rok, jedna strana) 7

8 b) Pyramidy půdorys čtverce, do špice, jehlan nejznámější a největší jsou v pyramidovém poli v Gíze Cheopsova pyramida (cca 150 m na výšku, 234x234 m půdorys, jinak taky Chufuova, původně z bílého leštěného vápence, uvnitř obrovská spleť chodeb a komor v nadzemí i podzemí) v okolí naleziště jam s loďmi, chrámy vedle stojí 3 malé pyramidy pro manželky faraóna jsou zde také Ráchefova a Menkauerova pyramida základní kvádr pyramidy má i 3 tuny Sfinga (strážkyně klidu a pohody, před ní nedochovaný chrám, tělo zvířete a hlava faraóna, vytesána z jednoho kusu kamene, orientována na východ) c) Hroby Údolí králů a královen - Véset hrob Tutanchamona skalní hroby, napůl přírodní, napůl vykopané d) chrámové soubory 1) pozemský vybudovaný chrám, vede k němu cesta lemovaná sfingami před vchodem 2 obelisky, za nimi dvě strážní věže = pylony, se schodištěm pak následuje vstup na nádvoří, na začátku kolosy, sochy faraónů, často sedící, nejznámější Memnonovy kolosy 8

9 nádvoří obehnáno sloupovou chodbou = peristyl na konci nádvoří malý chrám, v něm socha Boha, přístupný jen kněžím Karnac, Luxor, Wéset 2) skalní chrámy má jednu velkou chrámovou místnost vytesanou do skály Abú Simbel Sochařství a) monumentální zidealizováno, obrovské rozměry b) realistické daleko menší, realističtější (nálezy v hrobkách) výborně znali kov díky obchodu sochy zpočátku velice strnulé, blokové, obrovské, zautomatizované rysy kánon soubor pravidel: hlava a nohy jsou z profilu, oko a tělo je zepředu, bedra ze ¾ natočené opakuje se i v malířství spojeno s architekturou inkrustace vykládání očí soch barevnými sklíčky, případně drahými kameny to činilo sochu živější oděv zdobili zlatem, případně bronzovými pláty Památky Džoserova hlava monumentální Menkaurés s manželkou polomonumentální Červená hlava realistická, z červené keramiky Sedící písař portréty Nefertiti 2 busty, asi 50 cm, realistické 9

10 Reliéf objevoval se v pásech, měl funkci vyprávění příběhů, četl se odspodu nahoru platí pravidlo kánonu jako v sochařství používali temperu a předtím bahno z Nilu (zředěné) uplatňovali vícepohledovost (snažili se zobrazit postavu u více úhlů pohledu, aby vystihli například pohyb) všechna barevnost byla symbolická hieratická perspektiva čím významnější člověk, tím větší byla jeho podobizna Ostraka malba na kousky vápence dílo Tanečnice enkaustika: malování barevným voskem (vosk+barva) písmo: hieroglyfy rozluštil r J.F.Champolion z Rosetské desky Piktogram je grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Z piktogramu se vyvinulo první písmo. Egyptské hieroglyfy vznikly kolem roku 3100 př.n.l. Nevíme, zda bylo výsledkem kontaktů se Sumery, nebo zda vzniklo samostatně, bylo ale souvislým systémem, který byl schopen postihnout všechny jazykové nuance. Podstatně se lišilo od klínového písma a můžeme tedy předpokládat, že jím nebylo nijak ovlivněno 10

11 Umělecké řemeslo vysoká úroveň neobyčejná dokonalost nábytek, druhy a podoba nábytku byly téměř stejné jako dnes, jen mnohem ozdobnější nábytek byl intarzovaný, vyřezávaný, zdobený zlacením a doplňky z drahých kamenů šperky technika filigrán (šperky z proplétaných a stáčených kovů), granulace (přitavování drobných zlatých kuliček na podklad), přihrádkový (probarvené nízkotavné sklo do přihrádky) Šperky Polychromované křeslo faraona Tutanchamona 11

12 Kanopy Obřadní nádoba Kontrolní otázky a úkoly: 1. Které druhy a typy egyptské architektury znáte? 2. Popište vývoj egyptského sochařství: 3. Vysvětlete pojem hieratické perspektivy Zlatá maska Pokladnice 3. Mezopotamie civilizace, která se vyvíjela zároveň s Egyptem, trvala asi let v okolí řek Eufrat a Tigris a) sumersko-akkadské období př.n.l. města: Ur, Uruk, Babylon panovníci: Chammurapi, Gudea b) asyrské období př.n.l. města: Ašur, Ninive 12

13 c) novobabylonské období př.n.l. města: Babylon Architektura panovníci: Nabukadnezar (panovník už nebyl považován za Boha, uctívali válku) zikkurat svatyně, poutní místo, stavěny z cihel z hlíny, glazované (Babylonská věž) chrám kněžiště, např. Nini-Zazi (v Mari), v Uru byly další chrámy palác města Babylon jen jedno podlaží, např. v Mari z cihel, štukové zdobení (součást reliéfní výzdoby) perfektní urbanistická koncepce, pravoúhlé cesty, opevnění, kanalizace, př. Ninive celé opevněné město Procesní cesta (kolem 7 m vysoké zdi, na nich symboly okřídlený lev, drak, býk s lidskou hlavou spojení božských vlastností do jednoho celku) Ištařina brána (vstupní brána, glazovaná modrou barvou, na ní znaky lvů) za branou stály umělé zahrady se zavlažováním, tzv. Semiramidiny Zikkurat Entemenanki (tzv. Babylónská věž, až 90 m) - > uvnitř města stál Nabukadnezarův palác Sochařství kánon: tělo musí být na výšku 4 hlav

14 Portrét krále Gudey Lyra reliéf zdobily paláce nebo stély památky Supí stéla Chammurapiho zákoník (nahoře reliéf předávání zákoníku, pod ním klínovým písmem zákoník) Kontrolní otázka: 1. Jaké jsou základní druhy architektury v Mezopotámii? Malířství glazury na Ištařině bráně, moc se jich nedochovalo (Pergamonské muzeum Berlín) písmo klínové písmo, seříznutým rákosem zapisované do vlhké hlíny, poté vypáleno. V menší míře vytesáváno do kamene, vyštipováno. umělecké řemeslo pečetní válečky, kterými se tisklo nábytek se nedochoval Život a bydlení: 14

15 4. Předřecké kultury Kréta mínojská kultura podle krále Mínoa období 2600 až 1400 BC (doba bronzová) Kréťané byli umělci a citliví lidé neopevňovali města byli chráněni mořem obchodovali s různými starověkými kulturami (Egypt, Přední východ..) po výbuchu sopky na ostrově Théra kultura zanikla ovládli ji Mykéňané 15

16 Architektura architrávový systém paláce labyrint spletité chodby v podzemí i v patrech, sklady, místnosti.. nádvoří centrum palácového komplexu na nádvoří jsou vyvýšené tribuny, kde se konaly tauromachie (= kultovní hry, přeskakování býka) města a paláce měly kanalizaci, teplou vodu, splachovací záchody Knossos, Faistos Sochařství malé sochy (maximálně 30 cm) vše bylo polychromované sochy bohyně kult matky, který byl spojen s hady horní část těla neoděná zvonovitá sukně Malířství fresky doplněné štuky náměty moře (delfíni, ryby, hvězdice, sépie...) fresky v Knossu - zachovaly se částečně 16

17 Princ v liliích Umělecké řemeslo glyptika = řezba do drahých kamenů keramika používali hrnčířský kruh geometrické motivy glazura barvy: bílá, červená, žlutá Památky Váza s chobotnicí příbory, šperky, sklo Kontrolní otázky: 1. Které prvky krétské kultury působily na moderní umění? 2. Proč se v oblasti Egejského moře nenacházela pevnostní architektura? 17

18 Mykény období 1600 až 1100 století př.n.l. Mykény objevil Heinrich Schliemann především válečníci museli opevňovat města obyvatelé Achájové = největší národ předřecké kultury umění je ovlivněno mínojskou kulturou Architektura zaměřeno na posmrtný život hroby a) šachtové (ve skále a s dary) b) kruhové (měly falešnou klenbu) pevnosti z kyklopského zdiva (tlusté asi 4m, někde dokonce 17m) Megaron základ pro všechny řecké chrámy obdélníková síň (uprostřed síně ohniště a kolem něj 4 sloupy podpírající strop) před hlavní místností je předsíň se sloupovým vstupem Lví brána: mykénská brána, jednoduchá masivní, v rámci architrávového systému Sochařství se nedochovalo Malířství dominují válečné motivy 18

19 Umělecké řemeslo Památky Agamemnonova maska: celá ze zlata, pravděpodobně nepatřila Agamemnonovi, ale někomu ze střední vrstvy válečné motivy: štíty, přilby, zbraně, zbroj, šperky, zdobné techniky niello keramika je stále stylizovanější s abstraktním dekorem Kontrolní otázky a úkoly: 1. Popiš typ stavby megaron 2. Uveď několik rozdílů mezi kulturou Mykén a kulturou egejskou 5. Řecko a) před-archaické období (12. až 9. století př.n.l.) b) archaické období (8. až 6. století př.n.l.) c) klasické (5. až 4. století př.n.l.) d) helénistické (4. až 1.století př.n.l.) Dórové ovládli Acháje, původní obyvatele Řecka od příchodu Dórů vládla nejprve rodová aristokracie, po nich tyranidy a pak demokracie (městské státy = polis) otrokářství Rysy umění: ovlivněno krétským umění měli spolu obchodní styky vycházelo z reality (protiklad krétské fantazii) měřítkem umění je člověk (dokonalý, milující krásu, rozkoš) estetika (kalokagathia), harmonie bohové jsou podobní lidem všestranně nadaní umělci (architektura ve spolupráci se sochařstvím) Architektura opět architrávový systém stavební řády - rozlišujeme je podle sloupů 19

20 Dórský nejjednodušší nemá patku, hlavice je oblá mužský (pevný, jednoduchý, mohutný, nižší) vznikl na Peloponésu Delfský chrám, Parthenon v Athénách, v Itálii chrámy v Paestu Iónský má patku a složitější žlábkování (kanelace) hlavice s volutami ženský (tenčí, jemnější, zdobenější) vznikl v Malé Asii Erechtheion na Akropoli, Artemidin chrám v Efesu Korintský vznikl z iónského hlavice je zdobená rostlinnými motivy (listy akantu) dřík může být nahrazen karyatidou (socha ženy) nebo atlasem (socha muže) 20

21 Chrámy obydlí bohů základem pro chrám je megaron oheň byl z vnitřní síně přesunut před chrám lidé nesměli dovnitř chrámu vše se odehrávalo venku měly barevné zdobení vizuální rekonstrukce artemidina chrámu 21

22 Památky Archaické Héřin chrám v Olympii Artemidin chrám v Efesu Diův chrám v Olympii Klasické Akropolekultovní místo v okolí Athén vyvýšený pahorek s množstvím chrámů Parthenón chrám zasvěcený bohyni Athéně, od architektů Iktina a Kallikrata, před chrámem stála desetimetrová socha Athény Propylaje zastřešené vstupní brány se sloupy, vstup na Akropoli chrám Niké (vítězství, v iónském stylu) Erechteion chrám v iónském stylu, 4 korintské sloupy s karyatidami Popiš jednotlivé části Akropole: pod Akropolí 2 amfiteátry Dionýsovo a Herodesovo divadlo 22

23 Amfiteátr divadlo v přírodě, dole je orchestra, zadní budova na převlékání je tzv. skené, ženské role hráli muži Helénistické shromaždiště nebo kolonády Pergamský oltář (Diův chrám) stavba vyzdobená reliéfními postavami (jakoby vypadávající z kontextu), boje mezi bohy a titány (velmi živelné) stadiony například 200x35 m, zaokrouhlené okraje, místa až pro lidí stoa starořecká sloupová síň, na náměstí, sloužila k obchodování, řečnění gymnasion ústav pro vzdělání, hlavně tělesné, původně se školili jen muži palestra zápasiště, někdy součást lázní Sochařství v nejstarším období postavy a sochy strnulé sochy byly polychromované zlato a slonovina na dřevěné soše využívali inkrustaci a) Archaické období kúros jinošský akt, hlavně atleti zobrazovali tělesnou krásu ruce připažené k tělu, v pěst, většinou nakročena levá noha směrem kupředu, tzv. archaický úsměv (strnulý výraz) např. Kúros z Mélu, Kúros z Anavisu, Muž s teletem koré dívka, strnulý výraz obličeje bohatý účes a oblečení zobrazovali duševní krásu 23

24 b) Klasické období Myrón Diskobolos (nádherné propracování svalů) Socha v pohybu, bronz, gesta Polykleitos utvořil kánon (tělo na výšku 7 hlav) Doryforos (socha muže, nese kopí, ideální typ, kontrapost) Feidias vyzdobil sochami Parthenon Panathenajský průvod Socha Pallas Athény Nebo např. mokrá drapérie sochy a reliéfy mají na sobě jakoby zmoklý oděv 24

25 Práxitelés - autor prvního ženského aktu Afrodita (zjemnělá nadýchaná krása) Hermes Skopas Lysipos hodně používal vášně vyzdobil Mauzoleum v Halikarnasu ztvárňoval například Alexandra Velikého c) Helénistické období náměty žen - např. Venuše Samothrácká satyrové, kentauři rozlišujeme 3 školy 1) alexandrijská pouliční náměty, černoši, žebráci, tanečnice 2) pergamská Pergamský oltář Umírající Kelt, Kelt zabíjející se nad mrtvou ženou 3) rhodská Láokoón a jeho synové (otec chrání syny před hady) 25

26 Malířství nedochovaly se fresky malby na vázách geometrické tvary, meandry, vlnky o nástěnných malbách a závěsných obrazech se dozvídáme pouze z písemných pramenů protogeometrický syl (amfora - Athény) geometrický styl ( st.př.n.l.) 26

27 orientalizující styl (7. 6. St. Př. n.l.) motivy: lotos, chiméry, gryfové, reálná zvířata, závody, lovecké a taneční scény černofigurový styl (od začátku 6. st.př.n.l.) na červený podklad se malovali figury černou barvou a vnitřní kresba se vyškrabávala červenofigurový styl (asi od pol. 6. st.př.nl.) na černém pozadí byly vynechány červené plochy pro figury a detaily se domalovávaly černou barvou 27

28 Skulptura vzniká odebíráním hmoty, dřeva, kamene Plastika vzniká přidáváním a tvarováním hmoty, hlíny, vosku, sádry modelování směřuje jaksi ven, směrem od jádra Reliéf plošné sochařské dílo, dosahující iluze prostorovosti a objemovosti redukovanými plastickými tvary. Rozlišujeme mělký a hluboký reliéf. je určen pro frontální pohled (zepředu) vyskytuje se ve třech variantách a) nepatrně vystupuje = basreliéf b) vystupuje vysoko = vzniká vysoký reliéf, tzv. hautreliéf c) je vhlouben = jde o en creux [ankré] Kontrolní otázky 1. Jak vypadalo řecké divadlo? 2. Kdo sochařsky vyzdobil Parthenon? 3. Jaké znáte typy řeckého vázového malířství? 28

29 6. Etruskové objevují se na Apeninském poloostrově asi v 8. století př.n.l. umění ovlivněno náboženstvím, magie věštění (z letu ptáků, blesků, vnitřností zvířat, obchodovali s Řeky a Egyptem Architektura hrobky chrámy a) šachta: do ní vsunuli urnu i s dary b) kruhové: vytesávali je do skály směrem dolů, falešná klenba, vešel se do ní i sarkofág c) tumuly - mohyla (dole podezdívka), tzv. kuželový hrob obytné prostory se nedochovaly (dřevo, ) podezdívka z kamenů, ale pak dřevo a kameny, což se nedochovalo střediska, města Sochařství na akropolích, opevněné, i terasovité zástavby, vycházeli z terénu vynikali ve zpracování hlíny terakota jakákoliv vypálená hlína, většinou neglazovaná Apollón z Vejí : původně barevný, stál na vrcholu stavby, v životní velikosti zacházeli dobře i s bronzem, tvořili i z alabastru, nejtypičtější byla však hlína sarkofág schránka na mrtvého zdobené, na nich například reliéf mrtvého i s manželkou, opírá se o lokty vyjádření pohody, klidu, míru 29

30 volná socha Apollon z Vejí Římská - kapitolská vlčice, asi 500 př.n.l. (Romulus a Remus byli přidáni až v renesanci) Další zvířecí plastika je socha Chiméry (Chiméra má kozí tělo, lví hlavu s vyceněnými zuby a hadí ohon) Vrchol bronzířského umění spadá do 6. a 5. stol.př. n.l. Malířství - věřili v posmrtný život (v hrobech památky jako výjevy z hostin, tanec), představovali si posmrtný život velmi vesele, symbol shledání - nejvíce maleb se zachovalo v Targuinii - v Targuinii se vyskytuje hodně hrobů, každá hrobka byla typická nějakým zvířetem (pestré, bezprostřední, přírodní tématika) - Hrobka leopardů, Hrobka býků, Hrobka lvic, Hrobka štírů Umělecké řemeslo granulace technika zdobení, malé, nejčastěji zlaté a stříbrné kuličky (granulky), které pájeny do určitého tvaru (knoflíky, šperky, náušnice, zrcadla, ) cizelování obrušování nálitků kovových soch bucchero keramika, která je leštěná tak, aby připomínala kov - Bucchero nero zlatnictví proslulá zrcadla (bronz) a schránky s jemnými rytinami Kontrolní otázky 1. V kterých oborech umělecké činnosti vynikli Etruskové? 2. Jaké stavební prvky se uplatňovaly v etruské Architektuře? 3. Vyjmenuj náměty etruského malířství? 30

31 7. Řím Století př.nl. republika 1. Století př.n.l. 395 n.l. císařství 395 n.l. rozdělení říše 476 n.l. zánik Západořímské říše náboženství ovlivňuje umění (v říši vládne Polyteismus, ale to se změní, když je roku 313 n.l. přijat edikt milánský) umění vychází z Etrusků, ale znali i řecké umění (Kréta, Mykény) Architektura stavěli jak světské, tak i náboženské stavby chrám navazuje na helénistický styl, ale je důležitý vnitřní prostor, protože do chrámu mohli i lidé a) megaron obdélníkový půdorys b) pantheon kruhový půdorys osvěcovali chrám se shora (otvor uprostřed střechy, průměr 9 m), stropní kazety (rozměrná kopule: průměr 43,2 m, poprvé použit beton) Mauzolea hrobky, pohřbívali do rakví, pak do katakomb Andělský hrad: Bazilika vícelodní, nesloužila k náboženským účelům ale k obchodování, diskuzím, 31

32 Amfiteátry Colosseum : obvod 537 m, výška 50 m, původně částečně zastřešené, každé patro jiný sloup (dórský, iónský, korintský), zdobeno spoustou soch bohů, kapacita až diváků, konaly se zde i vodní bitvy, zápasy (šelmy, dravci, ) Akvadukty prvotní funkce: vede vodu druhotná funkce: most Gardský most 275 m dlouhý, 50 m vysoký Silnice Via Appia Lázně Themis, zadarmo, aby tam mohl jít kdokoliv a diskutovat tam, teplá i studená voda, hry, Domy a) atriové: ve středu domu atrium (nádvoří), uprostřed něj bazének nebo studna, dva vstupy do místností a sloupy zvenku jakoby opevněné kvůli stínu a chladu uvnitř ložnice, obývací místnost, kuchyně, dílny, vozovny, krb, otvory ve střeše kvůli dýmu a zápachu 32

33 Interiéry římské vily: b) činžovní domy: tzv. insula, několikapatrové (5-7 pater), balkónky, záchody na patře Fóra náměstí, kolem dokola divadla, chrámy, lázně, obchody, bazilika 33

34 Fórum Romanum Forum Romanum celkový pohed Trajánovo fórum: 34

35 Pojmenuj objekty označené čísly. Fórum Romanum dnes:

36 Vítězné oblouky, vítězné sloupy Divadla už ne tak dobrý terén, kolem lešení a na něm sedadla divadla v Orange, Arles Cirk ne kulatý, ale elipsa, hlavně sportoviště (zápasy, štvanice, ) Circus maximus: kapacita až diváků 36

37 Paláce komplex více budov, divadla, lázně, závodiště, koupaliště, Hadrianova vila - tunely v podzemí (tudy tahali otroci věci), vodní divadlo Nerův Zlatý dům: otáčivá jídelna Sochařství zvali si umělce z Řecka náměty: historie, dobové scény, psychologické portréty mizí polychromie většina děl součástí něčeho (chrám, amfiteátr, ), sochařství odděleno od architektury Portréty Scipio Afričan: první psychologický portrét, busta, dokonalé proporce, inkrustace Cicero, Caesar: mužné rysy, někdy místo vlasů nános vosku, naturalistické Marcus Aurelius: první sousoší na Kapitolském náměstí, dynamické detaily, odhodlaný výraz: 37

38 Reliéfy dokonalé, zdobí vítězné oblouky a sloupy, zpodobňují historii, oslava vítězných bojů Titův vítězný oblouk: postavy, které hodně vystupují do prostoru Vítězný sloup císaře Traiana (sloup je vysoký 38,4 metru s podstavcem) Podle nápisu jej dal postavit římský senát, stavbu patrně vedl architekt Apollodóros z Damašku a byla dokončena roku 113. Konstantinův vítězný oblouk, Traianův vítězný oblouk Malířství od 5. století se vyvíjí pouze v interiéru snažili se o zachycení reality, ale zjednodušovali ji až k iluzi (základ stylu, který měl vzbudit dojem skutečnosti) vytvářeli fresky, mozaiky, inkrustaci, deskové malby, faunské portréty, knižní malbu u Říma se toho moc nedochovalo, ale v Pompejích se toho zachovalo hodně díla dělíme do 4 stylů a) inkrustační Napodobuje inkrustaci (do zdi namalují, jakoby tam bylo dřevo nebo kameny) Dům Gryfů (malé kousky stěny v Římě) b) architektonická: zobrazuje iluzi města, přírody tak, že to vytváří zdání prostoru Vila Mysterií, Labyrint (Pompeje), Luciin dům (Řím) c) ornamentální: stěny tónované světlou barvou a na tom ornamenty nebo přímo namalované reprodukce třeba obrazy z jiných domů Neronův Zlatý dům 38

39 d) divadelní - prostor vypadá jako divadelní kulisa včetně herců Dům Vettiů (Pompeje) Umělecké řemeslo dokonalé kameje = řezba do drahých kamenů, největší 26 cm, z toho hlavně šperky Kontrolní otázky 1. Pro jaký účel stavěli Římané baziliky? 2. Které druhy staveb sloužily Římanům pro zábavu? 8. Byzantské umění n.l. 3 základní směry a) románsko-germánská kultura: Francie, Německo, část střední Evropy b) byzantsko-slovanská kultura: jihovýchodní, východní a střední Evropa, Malá Asie c) islámská kultura Byzantské umění a) stol.: rozvoj města Ravenna b) stol.: obecný rozvoj c) stol.: likvidace Turky d) do 17. stol.: byzantská tradice přetrvává na východě vyvíjela se na základech malé řecké osady Byzantion (Konstantinopol Cařihrad Istanbul), rozšířil ji a zvelebil Konstantin r byla Konstantinopol dobyta Turky Architektura typickým znakem je kupole, stavěli z cihel Hagia Sofia: chrám Boží moudrosti, největší chrám v Byzanci, pod kopulí jsou okna, světlo bylo symbolem moci, barevnost je symbolem světa 39

40 Chrám sv. apoštolů v Istanbulu: půdorys má tvar kříže Chrám Sergia a Bakcha Chrám Pantokrata : Ježíš je v kopuli zobrazen mozaikou Chrám sv. Marka v Benátkách Rusko: chrám Vasila Blaženého Sochařství náboženské motivy Malířství Triumfující císař na Diptychu Barberini Ikonoklasmus stol. odpor proti náboženským obrazům, likvidace, aby nevznikaly modly Fresky Ikonografie Ikona vrcholné v období Byzance výzdoba stěn v chrámech ikonami, přesná pravidla, každá ikona měla své místo podkladem je dřevo nebo kov, malováno temperou podle přesných pravidel podoba zidealizovaná, barvy symbolické Mozaiky hodně plošné, symetrické, syté barvy, tmavé obrysové linie každá zobrazená tvář měla spirituální pohled knižní malba: v iluminovaných rukopisech (Theofan Řek) Umělecké řemeslo kalichy, rámy, ikonostasy, relikviáře, nábytek nástěnná malířská technika, nepoužívali perspektivu v každém kostele byly mozaiky Krista Justinián I., na mozaice v chrámu San Vitale v Ravenně Kontrolní otázky 1. Co víš o Konstantinu Velikém? 2. Proč Byzantská říše přežila o tisíc let pád Západořímské říše? 3. Co je charakteristické pro byzantskou architekturu? 40

41 9. Křesťanská antika 8. stol. na západě po rozpadu Římské říše vychází z antiky, ovlivněna a podřízena křesťanství existovala nejdřív tajně, veřejně až po r. 313, kdy vyšel Edikt Nánský byla inspirována Biblí Architektura prvky římské architektury půdorysy centrální: buďto křížový (řecký kříž) nebo oktogonální (osmihran) pohřbívali do katakomb baptisterium - křtitelnice: nejdříve součást domů, pak i zvlášť bazilika oltář orientován na východ, trojlodní, prostřední byla vždy vyšší, osvětlení z boku, okna byla ve všech lodích na konci hlavní lodě byla apsida, ve které byla kazatelna a oltář nejednalo se už o architrávový systém, ale používali valenou klenbu před hl. lodí nádvoří (atrium) obehnané sloupy, uprostřed studna s pitnou vodou nartex byla vstupní místnost pro katechumeny (čekatelé na křest), mezi nádvořím a bazilikou hodně bazilik mělo transept příčná loď pro napodobení kříže v půdorysu Ravenna: Chrám San Vitale největší inspirace pro románskou dobu, mozaiky po stěnách (po obloucích výjevy z životů svatých, ) Gally Placidie mauzoleum Apollinare in classe bazilika Řím: Sv. Pavel za hradbami, sv. Petr, sv. Jan z Lateránu Betlém: bazilika Narození páně Jeruzalém: Kristův hrob, chrám Nanebevstoupení Sochařství výzdoba sarkofágů, občas se objevuje reliéf jako dekorace sloupů, chrámů Malířství jde o obsah, volné tahy štětcem, volný rukopis, barvy jsou jasné a teplé, obličej je nepodstatný, postoj ztrulí orant (typický častý symbol): postava s rukama zdviženýma v modlitebním prosebném gestu, symbol zbožnosti, duše nebo zobrazení zemřelého, často výjevy z Písma symboly: ryba = ichtis, vinný hrozen, pastýř s ovečkou, páv = nesmrtelnost, kotva = naděje, kříž = až později symbol víry od 4. stol. zobrazovali: Ježíše a Marii, kříž, evangelisty (Matouš anděl, člověk, Marek lev, Lukáš býk, Jan orel), potom i apoštoly a apokalypsu 41

42 Knižní malba kodex = svázané listy, později i zdobené desky Purpurový kodex vysoce cenění řecký evangeliář Mozaiky: Průvod císaře Justinina a císařovny Teodory statický výraz ve tváři, tvrdé pevné okraje, snaha o vystižení šatů Kontrolní otázky 1. Vyjmenuj symboly raně křesťanské víry? 2. Jakou podobu měly první křesťanské chrámy? 3. K jakému účelu sloužila římská a křesťanská bazilika? 10. Velká Morava, předrománské umění 9. století existuje písmo Architektura dochovaly se jen základy (Velehrad, Uherské Hradiště) opevněná hradiště (dochované základy, Mikulčice) jako obydlí se stavěly dřevěné chýše, ze slámy, doškové střechy, nedochovaly se rotundy: půdorys kruhu, součástí rotundy byla apsida (kněžiště) církevní stavby: kamenné, omítnuté zevnitř i zvenku, uvnitř malované, měly trámoví, střechy byly z pálených cihel nebo kombinované s doškami podlahy z pálené hlíny, používali okenní tabulky se sklem (zakalené) kostely vlastnické, pohřební baziliky jednoduché, s apsidami (kulaté i hranaté) světské stavby měly doškové střechy paláce měly základ z kamene (např. v Mikulčicích) naleziště: Mikulčice, Modrá u Velehradu (Kostel sv. Jana Křtitele), Uherské Hradiště, Sady, Staré Město (bazilika), Pohansko Umělecké řemeslo kovolitectví, zlatnictví spousta památek díky hrobům, dále pak mohyly, hroby velmožů 42

43 památky nákončí na konci řemene, Nákončí s orantem gombíky knoflíky, kulovitý tvar zbrojařské věci přilby, zbraně, přezky, ostruhy, ) plaketky Plaketka se sokolníkem, stříbrné) šperky kovové, hliněné, skleněné kovové plastiky součást rotund a kostelů techniky filigrán proplétání tenkých kovových drátků, někdy i stříbro nebo zlato granulace vytváření hlavně šperků z malých zlatých granulek - kuliček Malířství kameje řezba do drahých kamenů vykládání drahými kameny keramika nedosahuje vysoké úrovně drobné plastiky nedochované malovali fresky (malba do vlhké, čerstvé omítky) al secco (malba do staré a suché omítky, ne tak kvalitní a trvanlivé) psali knihy, iluminovali naleziště: Mikulčice, Uherské Hradiště drobné zbytky fresek Kontrolní otázky 1. Jaké památky uměleckého řemesla se dochovaly z Velkomoravské říše? 2. Jmenuj některá archeologická naleziště? 3. Co víš o Konstantinu a Metodějovi? 43

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA Střední průmyslová škola Ústí nad Labem příspěvková organizace ARCHITEKTURA ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE - STUDIJNÍ MATERIÁL - Ing. arch. Ota Zápotocký 2008 Anotace: Tato práce je určena jako studijní materiál

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Vrcholný a pozdní středověk

Vrcholný a pozdní středověk Vrcholný a pozdní středověk V období vrcholného středověku dochází k hospodářskému vzestupu a díky vyššímu efektu zemědělství se oproti dřívějšku daleko více rozvíjejí řemesla a následně též obchod. Důsledkem

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky Praha zblízka Školní výlety Exkurze Zahraničí Ozdravné pobyty Mateřské školky Praha zblízka Praha je čítankou historických slohů. Najdeme tu románskou rotundu, gotickou katedrálu, souhvězdí barokních

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Evangelické sbory - vybavení

Evangelické sbory - vybavení Evangelické sbory - vybavení (včetně sborů CČSH) Proseminární práce Martin Šanda 1 2 ÚVOD Téma této práce je tématem velice zajímavým a z hlediska dějin umění prakticky neprobádaným. Práce které toto téma

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Zelený muž v Čechách.. Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla

Zelený muž v Čechách..  Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla Ročník VIX. Číslo 1 - Září 2005 Zelený muž v Čechách.. Václav Cílek. Řadu lidí zaujal Zelený muž jako duch vegetace a strážce lesa. Jeden z nejkrásnějších českých zelených mužů je v záhadném kostele svatého

Více