Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem"

Transkript

1 Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr. Carmen Čebišová Bc. Zdeněk Klán, DiS. SŠUAŘ 2014

2 1. Pravěk Doba kamenná Paleolit: př.n.l. ( první nálezy) Mezolit: př.n.l. Neolit: př.n.l. Doba bronzová: př.n.l. Doba železná: od 700 př.n.l. Paleolit umění je na vysoké úrovni vzhledem k tehdejším možnostem nejstarší artefakty jsou nálezy pazourků a drobností z r př.n.l. památky: kresby a malby zvířat, snaha o realistické zpracování Makarónská kresba vytváření reliéfu prsty do měkké hlíny Frankokantaberský okruh v okolí Pyrenejí nacházíme jeskyně s pravěkými malbami Malířství 1) Perigordská škola starší ze dvou oblastí jeskyně Lascaux Síň býků (největší malba má 6 metrů, tzv. Sixtinská kaple pravěku) používali nejčastěji žlutou, červenou, černou a výrazný černý obrys, neznali perspektivu 2) Magdalenská škola mladší jeskyně Rauffignac, Altamira, Niaux jdou více do hloubky, používali perspektivu, vykreslovali detaily 2

3 Sochařství Venuše symbol matky, velké široké boky, zdůrazněný klín a ňadra, nepodstatné ruce nejčastěji z kamene Venuše s rohem hojnosti (vytesaná do kamene, Francie), Venuše z Willendorfu, Věstonická venuše (hlína a popel, má asi 11 cm) Mezolit nové možnosti obživy pěstování pšenice, chov zvířat rozvoj venkovního umění, dochovaly se hlavně kresby na skalních převisech (znázorňují tanec, oslavy, ) umění směřuje k abstrakci, v sochařství realismus zůstává 3

4 Neolit usedlá společnost = umění na místě objev řemesla, jednoduché tkaní látek obydlí stavěli ze spletené slámy, dřeva a hlíny tvořili keramiku, vypalovali 1) podle zdobení a. otiskovaná b. šňůrová c. vypichovaná 2) podle tvaru a. zvoncová Architektura dochovaly se megalitické stavby, kameny 2-4 metry, až 4 tuny sloužily buď jako kalendář nebo pro náboženské účely Druhy: 1) menhiry obrovský neopracovaný do země zapuštěný kámen, v zemi je asi 1/3 v Bretani Carnac aleje tisíce menhirů 2) dolmeny soubor tří kamenů, základ pro architrávový systém 3) kromlech uskupení dolmenů a menhirů např. Stonehenge 4

5 Naleziště v ČR Jeskyně Šipka Dolní Věstonice Předmostí u Přerova naleziště venuší, rytiny na kostech Pekárna u Brna rytiny na kostech Klobouky u Slaného ( Kamenný muž ), Dolní Chabry (menhiry, Pastýř ) Koněpruské jeskyně naleziště dýk s rytinami Doba bronzová zůstávají zemědělci, pastevci, z osad se stávají města, znají písmo obrovský rozvoj řemesel, objev zlata, rud, cínu, mědi, rozvoj hutnictví, kovolitectví, kovářství, kovotepectví, zlatnictví, klenotnictví kultury 1) unětická u Prahy, nálezy jehel 2) mohylová pohřebiště v podobě mohyl 3) lužického lidu tzv. popelnicových polí Doba železná halštatské období nález Slunečního vozíku z Trundholmu (železo zdobené zlatem, kultovní význam) laténské období mladší oppida = opevněné hradiště, nedochované výskyt Keltů, znají hrnčířský kruh 5

6 Naleziště v ČR Staré Hradisko u Prostějova, Mšecké Žehrovice (stylizovaná hlava Kelta), Hrazany u Slapské přehrady, Závist u Zbraslavi, Stradonice u Berouna význam umění a) přisvojování zdobení pazourků, to, co mi patří, si označím b) sebepromítání každý chce, aby po něm něco zůstalo c) komunikace vykreslení, co a jak bylo d) šamanismus chci-li něco ulovit, pojistím si to, tvoření rituální předměty (postavičky z vosku, namalované, ze dřeva, ) funkce a) reprezentace b) estetická funkce c) magická funkce Kontrolní otázky: 1) Kde a v jaké podobě se objevuje lidská postava? 2) Které druhy a typy neolitické architektury znáte? 3) Která nová řemesla vyvolala doba bronzová? 2. Egypt a) archaické období (před-dynastické) př.n.l. b) stará říše př.n.l. c) střední říše př.n.l. d) nová říše př.n.l. centralizované kolem řeky Nil kulturu objevil pro Evropu Napoleon r umění ovlivňuje polytheismus mnohobožství, faraón je jeden z Bohů, má absolutní moc posmrtný život: mumifikace, dary do hrobek Architektura architrávový systém gigantické stavby a) mastaba komolý jehlan 6

7 Kult mrtvých umění sloužilo přípravě na posmrtný život. Egypťané věřili, že každý člověk má svého duchovního dvojníka Ka, který žije tak dlouho, dokud něco ze zemřelého existuje. Proto mrtvé mumifikovali a vkládali bohatou výbavu do hrobek pro potřeby v posmrtném životě. Na stěnách hrobek nacházíme detailní vyobrazení božstev, pohřební obřady. Psalo se hieroglyfickým písmem. Barvy měly symbolický charakter. Interiér mastaby: Džoserova stupňovitá pyramida v Sakkáře několik mastab na sobě k pohřbívání vysokých úředníků, součástí byly svatyně, dary postavil ji architekt Imhotep měla jediný vstup jsou orientovány sever-jihzápad-východ (každý rok, jedna strana) 7

8 b) Pyramidy půdorys čtverce, do špice, jehlan nejznámější a největší jsou v pyramidovém poli v Gíze Cheopsova pyramida (cca 150 m na výšku, 234x234 m půdorys, jinak taky Chufuova, původně z bílého leštěného vápence, uvnitř obrovská spleť chodeb a komor v nadzemí i podzemí) v okolí naleziště jam s loďmi, chrámy vedle stojí 3 malé pyramidy pro manželky faraóna jsou zde také Ráchefova a Menkauerova pyramida základní kvádr pyramidy má i 3 tuny Sfinga (strážkyně klidu a pohody, před ní nedochovaný chrám, tělo zvířete a hlava faraóna, vytesána z jednoho kusu kamene, orientována na východ) c) Hroby Údolí králů a královen - Véset hrob Tutanchamona skalní hroby, napůl přírodní, napůl vykopané d) chrámové soubory 1) pozemský vybudovaný chrám, vede k němu cesta lemovaná sfingami před vchodem 2 obelisky, za nimi dvě strážní věže = pylony, se schodištěm pak následuje vstup na nádvoří, na začátku kolosy, sochy faraónů, často sedící, nejznámější Memnonovy kolosy 8

9 nádvoří obehnáno sloupovou chodbou = peristyl na konci nádvoří malý chrám, v něm socha Boha, přístupný jen kněžím Karnac, Luxor, Wéset 2) skalní chrámy má jednu velkou chrámovou místnost vytesanou do skály Abú Simbel Sochařství a) monumentální zidealizováno, obrovské rozměry b) realistické daleko menší, realističtější (nálezy v hrobkách) výborně znali kov díky obchodu sochy zpočátku velice strnulé, blokové, obrovské, zautomatizované rysy kánon soubor pravidel: hlava a nohy jsou z profilu, oko a tělo je zepředu, bedra ze ¾ natočené opakuje se i v malířství spojeno s architekturou inkrustace vykládání očí soch barevnými sklíčky, případně drahými kameny to činilo sochu živější oděv zdobili zlatem, případně bronzovými pláty Památky Džoserova hlava monumentální Menkaurés s manželkou polomonumentální Červená hlava realistická, z červené keramiky Sedící písař portréty Nefertiti 2 busty, asi 50 cm, realistické 9

10 Reliéf objevoval se v pásech, měl funkci vyprávění příběhů, četl se odspodu nahoru platí pravidlo kánonu jako v sochařství používali temperu a předtím bahno z Nilu (zředěné) uplatňovali vícepohledovost (snažili se zobrazit postavu u více úhlů pohledu, aby vystihli například pohyb) všechna barevnost byla symbolická hieratická perspektiva čím významnější člověk, tím větší byla jeho podobizna Ostraka malba na kousky vápence dílo Tanečnice enkaustika: malování barevným voskem (vosk+barva) písmo: hieroglyfy rozluštil r J.F.Champolion z Rosetské desky Piktogram je grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Z piktogramu se vyvinulo první písmo. Egyptské hieroglyfy vznikly kolem roku 3100 př.n.l. Nevíme, zda bylo výsledkem kontaktů se Sumery, nebo zda vzniklo samostatně, bylo ale souvislým systémem, který byl schopen postihnout všechny jazykové nuance. Podstatně se lišilo od klínového písma a můžeme tedy předpokládat, že jím nebylo nijak ovlivněno 10

11 Umělecké řemeslo vysoká úroveň neobyčejná dokonalost nábytek, druhy a podoba nábytku byly téměř stejné jako dnes, jen mnohem ozdobnější nábytek byl intarzovaný, vyřezávaný, zdobený zlacením a doplňky z drahých kamenů šperky technika filigrán (šperky z proplétaných a stáčených kovů), granulace (přitavování drobných zlatých kuliček na podklad), přihrádkový (probarvené nízkotavné sklo do přihrádky) Šperky Polychromované křeslo faraona Tutanchamona 11

12 Kanopy Obřadní nádoba Kontrolní otázky a úkoly: 1. Které druhy a typy egyptské architektury znáte? 2. Popište vývoj egyptského sochařství: 3. Vysvětlete pojem hieratické perspektivy Zlatá maska Pokladnice 3. Mezopotamie civilizace, která se vyvíjela zároveň s Egyptem, trvala asi let v okolí řek Eufrat a Tigris a) sumersko-akkadské období př.n.l. města: Ur, Uruk, Babylon panovníci: Chammurapi, Gudea b) asyrské období př.n.l. města: Ašur, Ninive 12

13 c) novobabylonské období př.n.l. města: Babylon Architektura panovníci: Nabukadnezar (panovník už nebyl považován za Boha, uctívali válku) zikkurat svatyně, poutní místo, stavěny z cihel z hlíny, glazované (Babylonská věž) chrám kněžiště, např. Nini-Zazi (v Mari), v Uru byly další chrámy palác města Babylon jen jedno podlaží, např. v Mari z cihel, štukové zdobení (součást reliéfní výzdoby) perfektní urbanistická koncepce, pravoúhlé cesty, opevnění, kanalizace, př. Ninive celé opevněné město Procesní cesta (kolem 7 m vysoké zdi, na nich symboly okřídlený lev, drak, býk s lidskou hlavou spojení božských vlastností do jednoho celku) Ištařina brána (vstupní brána, glazovaná modrou barvou, na ní znaky lvů) za branou stály umělé zahrady se zavlažováním, tzv. Semiramidiny Zikkurat Entemenanki (tzv. Babylónská věž, až 90 m) - > uvnitř města stál Nabukadnezarův palác Sochařství kánon: tělo musí být na výšku 4 hlav

14 Portrét krále Gudey Lyra reliéf zdobily paláce nebo stély památky Supí stéla Chammurapiho zákoník (nahoře reliéf předávání zákoníku, pod ním klínovým písmem zákoník) Kontrolní otázka: 1. Jaké jsou základní druhy architektury v Mezopotámii? Malířství glazury na Ištařině bráně, moc se jich nedochovalo (Pergamonské muzeum Berlín) písmo klínové písmo, seříznutým rákosem zapisované do vlhké hlíny, poté vypáleno. V menší míře vytesáváno do kamene, vyštipováno. umělecké řemeslo pečetní válečky, kterými se tisklo nábytek se nedochoval Život a bydlení: 14

15 4. Předřecké kultury Kréta mínojská kultura podle krále Mínoa období 2600 až 1400 BC (doba bronzová) Kréťané byli umělci a citliví lidé neopevňovali města byli chráněni mořem obchodovali s různými starověkými kulturami (Egypt, Přední východ..) po výbuchu sopky na ostrově Théra kultura zanikla ovládli ji Mykéňané 15

16 Architektura architrávový systém paláce labyrint spletité chodby v podzemí i v patrech, sklady, místnosti.. nádvoří centrum palácového komplexu na nádvoří jsou vyvýšené tribuny, kde se konaly tauromachie (= kultovní hry, přeskakování býka) města a paláce měly kanalizaci, teplou vodu, splachovací záchody Knossos, Faistos Sochařství malé sochy (maximálně 30 cm) vše bylo polychromované sochy bohyně kult matky, který byl spojen s hady horní část těla neoděná zvonovitá sukně Malířství fresky doplněné štuky náměty moře (delfíni, ryby, hvězdice, sépie...) fresky v Knossu - zachovaly se částečně 16

17 Princ v liliích Umělecké řemeslo glyptika = řezba do drahých kamenů keramika používali hrnčířský kruh geometrické motivy glazura barvy: bílá, červená, žlutá Památky Váza s chobotnicí příbory, šperky, sklo Kontrolní otázky: 1. Které prvky krétské kultury působily na moderní umění? 2. Proč se v oblasti Egejského moře nenacházela pevnostní architektura? 17

18 Mykény období 1600 až 1100 století př.n.l. Mykény objevil Heinrich Schliemann především válečníci museli opevňovat města obyvatelé Achájové = největší národ předřecké kultury umění je ovlivněno mínojskou kulturou Architektura zaměřeno na posmrtný život hroby a) šachtové (ve skále a s dary) b) kruhové (měly falešnou klenbu) pevnosti z kyklopského zdiva (tlusté asi 4m, někde dokonce 17m) Megaron základ pro všechny řecké chrámy obdélníková síň (uprostřed síně ohniště a kolem něj 4 sloupy podpírající strop) před hlavní místností je předsíň se sloupovým vstupem Lví brána: mykénská brána, jednoduchá masivní, v rámci architrávového systému Sochařství se nedochovalo Malířství dominují válečné motivy 18

19 Umělecké řemeslo Památky Agamemnonova maska: celá ze zlata, pravděpodobně nepatřila Agamemnonovi, ale někomu ze střední vrstvy válečné motivy: štíty, přilby, zbraně, zbroj, šperky, zdobné techniky niello keramika je stále stylizovanější s abstraktním dekorem Kontrolní otázky a úkoly: 1. Popiš typ stavby megaron 2. Uveď několik rozdílů mezi kulturou Mykén a kulturou egejskou 5. Řecko a) před-archaické období (12. až 9. století př.n.l.) b) archaické období (8. až 6. století př.n.l.) c) klasické (5. až 4. století př.n.l.) d) helénistické (4. až 1.století př.n.l.) Dórové ovládli Acháje, původní obyvatele Řecka od příchodu Dórů vládla nejprve rodová aristokracie, po nich tyranidy a pak demokracie (městské státy = polis) otrokářství Rysy umění: ovlivněno krétským umění měli spolu obchodní styky vycházelo z reality (protiklad krétské fantazii) měřítkem umění je člověk (dokonalý, milující krásu, rozkoš) estetika (kalokagathia), harmonie bohové jsou podobní lidem všestranně nadaní umělci (architektura ve spolupráci se sochařstvím) Architektura opět architrávový systém stavební řády - rozlišujeme je podle sloupů 19

20 Dórský nejjednodušší nemá patku, hlavice je oblá mužský (pevný, jednoduchý, mohutný, nižší) vznikl na Peloponésu Delfský chrám, Parthenon v Athénách, v Itálii chrámy v Paestu Iónský má patku a složitější žlábkování (kanelace) hlavice s volutami ženský (tenčí, jemnější, zdobenější) vznikl v Malé Asii Erechtheion na Akropoli, Artemidin chrám v Efesu Korintský vznikl z iónského hlavice je zdobená rostlinnými motivy (listy akantu) dřík může být nahrazen karyatidou (socha ženy) nebo atlasem (socha muže) 20

21 Chrámy obydlí bohů základem pro chrám je megaron oheň byl z vnitřní síně přesunut před chrám lidé nesměli dovnitř chrámu vše se odehrávalo venku měly barevné zdobení vizuální rekonstrukce artemidina chrámu 21

22 Památky Archaické Héřin chrám v Olympii Artemidin chrám v Efesu Diův chrám v Olympii Klasické Akropolekultovní místo v okolí Athén vyvýšený pahorek s množstvím chrámů Parthenón chrám zasvěcený bohyni Athéně, od architektů Iktina a Kallikrata, před chrámem stála desetimetrová socha Athény Propylaje zastřešené vstupní brány se sloupy, vstup na Akropoli chrám Niké (vítězství, v iónském stylu) Erechteion chrám v iónském stylu, 4 korintské sloupy s karyatidami Popiš jednotlivé části Akropole: pod Akropolí 2 amfiteátry Dionýsovo a Herodesovo divadlo 22

23 Amfiteátr divadlo v přírodě, dole je orchestra, zadní budova na převlékání je tzv. skené, ženské role hráli muži Helénistické shromaždiště nebo kolonády Pergamský oltář (Diův chrám) stavba vyzdobená reliéfními postavami (jakoby vypadávající z kontextu), boje mezi bohy a titány (velmi živelné) stadiony například 200x35 m, zaokrouhlené okraje, místa až pro lidí stoa starořecká sloupová síň, na náměstí, sloužila k obchodování, řečnění gymnasion ústav pro vzdělání, hlavně tělesné, původně se školili jen muži palestra zápasiště, někdy součást lázní Sochařství v nejstarším období postavy a sochy strnulé sochy byly polychromované zlato a slonovina na dřevěné soše využívali inkrustaci a) Archaické období kúros jinošský akt, hlavně atleti zobrazovali tělesnou krásu ruce připažené k tělu, v pěst, většinou nakročena levá noha směrem kupředu, tzv. archaický úsměv (strnulý výraz) např. Kúros z Mélu, Kúros z Anavisu, Muž s teletem koré dívka, strnulý výraz obličeje bohatý účes a oblečení zobrazovali duševní krásu 23

24 b) Klasické období Myrón Diskobolos (nádherné propracování svalů) Socha v pohybu, bronz, gesta Polykleitos utvořil kánon (tělo na výšku 7 hlav) Doryforos (socha muže, nese kopí, ideální typ, kontrapost) Feidias vyzdobil sochami Parthenon Panathenajský průvod Socha Pallas Athény Nebo např. mokrá drapérie sochy a reliéfy mají na sobě jakoby zmoklý oděv 24

25 Práxitelés - autor prvního ženského aktu Afrodita (zjemnělá nadýchaná krása) Hermes Skopas Lysipos hodně používal vášně vyzdobil Mauzoleum v Halikarnasu ztvárňoval například Alexandra Velikého c) Helénistické období náměty žen - např. Venuše Samothrácká satyrové, kentauři rozlišujeme 3 školy 1) alexandrijská pouliční náměty, černoši, žebráci, tanečnice 2) pergamská Pergamský oltář Umírající Kelt, Kelt zabíjející se nad mrtvou ženou 3) rhodská Láokoón a jeho synové (otec chrání syny před hady) 25

26 Malířství nedochovaly se fresky malby na vázách geometrické tvary, meandry, vlnky o nástěnných malbách a závěsných obrazech se dozvídáme pouze z písemných pramenů protogeometrický syl (amfora - Athény) geometrický styl ( st.př.n.l.) 26

27 orientalizující styl (7. 6. St. Př. n.l.) motivy: lotos, chiméry, gryfové, reálná zvířata, závody, lovecké a taneční scény černofigurový styl (od začátku 6. st.př.n.l.) na červený podklad se malovali figury černou barvou a vnitřní kresba se vyškrabávala červenofigurový styl (asi od pol. 6. st.př.nl.) na černém pozadí byly vynechány červené plochy pro figury a detaily se domalovávaly černou barvou 27

28 Skulptura vzniká odebíráním hmoty, dřeva, kamene Plastika vzniká přidáváním a tvarováním hmoty, hlíny, vosku, sádry modelování směřuje jaksi ven, směrem od jádra Reliéf plošné sochařské dílo, dosahující iluze prostorovosti a objemovosti redukovanými plastickými tvary. Rozlišujeme mělký a hluboký reliéf. je určen pro frontální pohled (zepředu) vyskytuje se ve třech variantách a) nepatrně vystupuje = basreliéf b) vystupuje vysoko = vzniká vysoký reliéf, tzv. hautreliéf c) je vhlouben = jde o en creux [ankré] Kontrolní otázky 1. Jak vypadalo řecké divadlo? 2. Kdo sochařsky vyzdobil Parthenon? 3. Jaké znáte typy řeckého vázového malířství? 28

29 6. Etruskové objevují se na Apeninském poloostrově asi v 8. století př.n.l. umění ovlivněno náboženstvím, magie věštění (z letu ptáků, blesků, vnitřností zvířat, obchodovali s Řeky a Egyptem Architektura hrobky chrámy a) šachta: do ní vsunuli urnu i s dary b) kruhové: vytesávali je do skály směrem dolů, falešná klenba, vešel se do ní i sarkofág c) tumuly - mohyla (dole podezdívka), tzv. kuželový hrob obytné prostory se nedochovaly (dřevo, ) podezdívka z kamenů, ale pak dřevo a kameny, což se nedochovalo střediska, města Sochařství na akropolích, opevněné, i terasovité zástavby, vycházeli z terénu vynikali ve zpracování hlíny terakota jakákoliv vypálená hlína, většinou neglazovaná Apollón z Vejí : původně barevný, stál na vrcholu stavby, v životní velikosti zacházeli dobře i s bronzem, tvořili i z alabastru, nejtypičtější byla však hlína sarkofág schránka na mrtvého zdobené, na nich například reliéf mrtvého i s manželkou, opírá se o lokty vyjádření pohody, klidu, míru 29

30 volná socha Apollon z Vejí Římská - kapitolská vlčice, asi 500 př.n.l. (Romulus a Remus byli přidáni až v renesanci) Další zvířecí plastika je socha Chiméry (Chiméra má kozí tělo, lví hlavu s vyceněnými zuby a hadí ohon) Vrchol bronzířského umění spadá do 6. a 5. stol.př. n.l. Malířství - věřili v posmrtný život (v hrobech památky jako výjevy z hostin, tanec), představovali si posmrtný život velmi vesele, symbol shledání - nejvíce maleb se zachovalo v Targuinii - v Targuinii se vyskytuje hodně hrobů, každá hrobka byla typická nějakým zvířetem (pestré, bezprostřední, přírodní tématika) - Hrobka leopardů, Hrobka býků, Hrobka lvic, Hrobka štírů Umělecké řemeslo granulace technika zdobení, malé, nejčastěji zlaté a stříbrné kuličky (granulky), které pájeny do určitého tvaru (knoflíky, šperky, náušnice, zrcadla, ) cizelování obrušování nálitků kovových soch bucchero keramika, která je leštěná tak, aby připomínala kov - Bucchero nero zlatnictví proslulá zrcadla (bronz) a schránky s jemnými rytinami Kontrolní otázky 1. V kterých oborech umělecké činnosti vynikli Etruskové? 2. Jaké stavební prvky se uplatňovaly v etruské Architektuře? 3. Vyjmenuj náměty etruského malířství? 30

31 7. Řím Století př.nl. republika 1. Století př.n.l. 395 n.l. císařství 395 n.l. rozdělení říše 476 n.l. zánik Západořímské říše náboženství ovlivňuje umění (v říši vládne Polyteismus, ale to se změní, když je roku 313 n.l. přijat edikt milánský) umění vychází z Etrusků, ale znali i řecké umění (Kréta, Mykény) Architektura stavěli jak světské, tak i náboženské stavby chrám navazuje na helénistický styl, ale je důležitý vnitřní prostor, protože do chrámu mohli i lidé a) megaron obdélníkový půdorys b) pantheon kruhový půdorys osvěcovali chrám se shora (otvor uprostřed střechy, průměr 9 m), stropní kazety (rozměrná kopule: průměr 43,2 m, poprvé použit beton) Mauzolea hrobky, pohřbívali do rakví, pak do katakomb Andělský hrad: Bazilika vícelodní, nesloužila k náboženským účelům ale k obchodování, diskuzím, 31

32 Amfiteátry Colosseum : obvod 537 m, výška 50 m, původně částečně zastřešené, každé patro jiný sloup (dórský, iónský, korintský), zdobeno spoustou soch bohů, kapacita až diváků, konaly se zde i vodní bitvy, zápasy (šelmy, dravci, ) Akvadukty prvotní funkce: vede vodu druhotná funkce: most Gardský most 275 m dlouhý, 50 m vysoký Silnice Via Appia Lázně Themis, zadarmo, aby tam mohl jít kdokoliv a diskutovat tam, teplá i studená voda, hry, Domy a) atriové: ve středu domu atrium (nádvoří), uprostřed něj bazének nebo studna, dva vstupy do místností a sloupy zvenku jakoby opevněné kvůli stínu a chladu uvnitř ložnice, obývací místnost, kuchyně, dílny, vozovny, krb, otvory ve střeše kvůli dýmu a zápachu 32

33 Interiéry římské vily: b) činžovní domy: tzv. insula, několikapatrové (5-7 pater), balkónky, záchody na patře Fóra náměstí, kolem dokola divadla, chrámy, lázně, obchody, bazilika 33

34 Fórum Romanum Forum Romanum celkový pohed Trajánovo fórum: 34

35 Pojmenuj objekty označené čísly. Fórum Romanum dnes:

36 Vítězné oblouky, vítězné sloupy Divadla už ne tak dobrý terén, kolem lešení a na něm sedadla divadla v Orange, Arles Cirk ne kulatý, ale elipsa, hlavně sportoviště (zápasy, štvanice, ) Circus maximus: kapacita až diváků 36

37 Paláce komplex více budov, divadla, lázně, závodiště, koupaliště, Hadrianova vila - tunely v podzemí (tudy tahali otroci věci), vodní divadlo Nerův Zlatý dům: otáčivá jídelna Sochařství zvali si umělce z Řecka náměty: historie, dobové scény, psychologické portréty mizí polychromie většina děl součástí něčeho (chrám, amfiteátr, ), sochařství odděleno od architektury Portréty Scipio Afričan: první psychologický portrét, busta, dokonalé proporce, inkrustace Cicero, Caesar: mužné rysy, někdy místo vlasů nános vosku, naturalistické Marcus Aurelius: první sousoší na Kapitolském náměstí, dynamické detaily, odhodlaný výraz: 37

38 Reliéfy dokonalé, zdobí vítězné oblouky a sloupy, zpodobňují historii, oslava vítězných bojů Titův vítězný oblouk: postavy, které hodně vystupují do prostoru Vítězný sloup císaře Traiana (sloup je vysoký 38,4 metru s podstavcem) Podle nápisu jej dal postavit římský senát, stavbu patrně vedl architekt Apollodóros z Damašku a byla dokončena roku 113. Konstantinův vítězný oblouk, Traianův vítězný oblouk Malířství od 5. století se vyvíjí pouze v interiéru snažili se o zachycení reality, ale zjednodušovali ji až k iluzi (základ stylu, který měl vzbudit dojem skutečnosti) vytvářeli fresky, mozaiky, inkrustaci, deskové malby, faunské portréty, knižní malbu u Říma se toho moc nedochovalo, ale v Pompejích se toho zachovalo hodně díla dělíme do 4 stylů a) inkrustační Napodobuje inkrustaci (do zdi namalují, jakoby tam bylo dřevo nebo kameny) Dům Gryfů (malé kousky stěny v Římě) b) architektonická: zobrazuje iluzi města, přírody tak, že to vytváří zdání prostoru Vila Mysterií, Labyrint (Pompeje), Luciin dům (Řím) c) ornamentální: stěny tónované světlou barvou a na tom ornamenty nebo přímo namalované reprodukce třeba obrazy z jiných domů Neronův Zlatý dům 38

39 d) divadelní - prostor vypadá jako divadelní kulisa včetně herců Dům Vettiů (Pompeje) Umělecké řemeslo dokonalé kameje = řezba do drahých kamenů, největší 26 cm, z toho hlavně šperky Kontrolní otázky 1. Pro jaký účel stavěli Římané baziliky? 2. Které druhy staveb sloužily Římanům pro zábavu? 8. Byzantské umění n.l. 3 základní směry a) románsko-germánská kultura: Francie, Německo, část střední Evropy b) byzantsko-slovanská kultura: jihovýchodní, východní a střední Evropa, Malá Asie c) islámská kultura Byzantské umění a) stol.: rozvoj města Ravenna b) stol.: obecný rozvoj c) stol.: likvidace Turky d) do 17. stol.: byzantská tradice přetrvává na východě vyvíjela se na základech malé řecké osady Byzantion (Konstantinopol Cařihrad Istanbul), rozšířil ji a zvelebil Konstantin r byla Konstantinopol dobyta Turky Architektura typickým znakem je kupole, stavěli z cihel Hagia Sofia: chrám Boží moudrosti, největší chrám v Byzanci, pod kopulí jsou okna, světlo bylo symbolem moci, barevnost je symbolem světa 39

40 Chrám sv. apoštolů v Istanbulu: půdorys má tvar kříže Chrám Sergia a Bakcha Chrám Pantokrata : Ježíš je v kopuli zobrazen mozaikou Chrám sv. Marka v Benátkách Rusko: chrám Vasila Blaženého Sochařství náboženské motivy Malířství Triumfující císař na Diptychu Barberini Ikonoklasmus stol. odpor proti náboženským obrazům, likvidace, aby nevznikaly modly Fresky Ikonografie Ikona vrcholné v období Byzance výzdoba stěn v chrámech ikonami, přesná pravidla, každá ikona měla své místo podkladem je dřevo nebo kov, malováno temperou podle přesných pravidel podoba zidealizovaná, barvy symbolické Mozaiky hodně plošné, symetrické, syté barvy, tmavé obrysové linie každá zobrazená tvář měla spirituální pohled knižní malba: v iluminovaných rukopisech (Theofan Řek) Umělecké řemeslo kalichy, rámy, ikonostasy, relikviáře, nábytek nástěnná malířská technika, nepoužívali perspektivu v každém kostele byly mozaiky Krista Justinián I., na mozaice v chrámu San Vitale v Ravenně Kontrolní otázky 1. Co víš o Konstantinu Velikém? 2. Proč Byzantská říše přežila o tisíc let pád Západořímské říše? 3. Co je charakteristické pro byzantskou architekturu? 40

41 9. Křesťanská antika 8. stol. na západě po rozpadu Římské říše vychází z antiky, ovlivněna a podřízena křesťanství existovala nejdřív tajně, veřejně až po r. 313, kdy vyšel Edikt Nánský byla inspirována Biblí Architektura prvky římské architektury půdorysy centrální: buďto křížový (řecký kříž) nebo oktogonální (osmihran) pohřbívali do katakomb baptisterium - křtitelnice: nejdříve součást domů, pak i zvlášť bazilika oltář orientován na východ, trojlodní, prostřední byla vždy vyšší, osvětlení z boku, okna byla ve všech lodích na konci hlavní lodě byla apsida, ve které byla kazatelna a oltář nejednalo se už o architrávový systém, ale používali valenou klenbu před hl. lodí nádvoří (atrium) obehnané sloupy, uprostřed studna s pitnou vodou nartex byla vstupní místnost pro katechumeny (čekatelé na křest), mezi nádvořím a bazilikou hodně bazilik mělo transept příčná loď pro napodobení kříže v půdorysu Ravenna: Chrám San Vitale největší inspirace pro románskou dobu, mozaiky po stěnách (po obloucích výjevy z životů svatých, ) Gally Placidie mauzoleum Apollinare in classe bazilika Řím: Sv. Pavel za hradbami, sv. Petr, sv. Jan z Lateránu Betlém: bazilika Narození páně Jeruzalém: Kristův hrob, chrám Nanebevstoupení Sochařství výzdoba sarkofágů, občas se objevuje reliéf jako dekorace sloupů, chrámů Malířství jde o obsah, volné tahy štětcem, volný rukopis, barvy jsou jasné a teplé, obličej je nepodstatný, postoj ztrulí orant (typický častý symbol): postava s rukama zdviženýma v modlitebním prosebném gestu, symbol zbožnosti, duše nebo zobrazení zemřelého, často výjevy z Písma symboly: ryba = ichtis, vinný hrozen, pastýř s ovečkou, páv = nesmrtelnost, kotva = naděje, kříž = až později symbol víry od 4. stol. zobrazovali: Ježíše a Marii, kříž, evangelisty (Matouš anděl, člověk, Marek lev, Lukáš býk, Jan orel), potom i apoštoly a apokalypsu 41

42 Knižní malba kodex = svázané listy, později i zdobené desky Purpurový kodex vysoce cenění řecký evangeliář Mozaiky: Průvod císaře Justinina a císařovny Teodory statický výraz ve tváři, tvrdé pevné okraje, snaha o vystižení šatů Kontrolní otázky 1. Vyjmenuj symboly raně křesťanské víry? 2. Jakou podobu měly první křesťanské chrámy? 3. K jakému účelu sloužila římská a křesťanská bazilika? 10. Velká Morava, předrománské umění 9. století existuje písmo Architektura dochovaly se jen základy (Velehrad, Uherské Hradiště) opevněná hradiště (dochované základy, Mikulčice) jako obydlí se stavěly dřevěné chýše, ze slámy, doškové střechy, nedochovaly se rotundy: půdorys kruhu, součástí rotundy byla apsida (kněžiště) církevní stavby: kamenné, omítnuté zevnitř i zvenku, uvnitř malované, měly trámoví, střechy byly z pálených cihel nebo kombinované s doškami podlahy z pálené hlíny, používali okenní tabulky se sklem (zakalené) kostely vlastnické, pohřební baziliky jednoduché, s apsidami (kulaté i hranaté) světské stavby měly doškové střechy paláce měly základ z kamene (např. v Mikulčicích) naleziště: Mikulčice, Modrá u Velehradu (Kostel sv. Jana Křtitele), Uherské Hradiště, Sady, Staré Město (bazilika), Pohansko Umělecké řemeslo kovolitectví, zlatnictví spousta památek díky hrobům, dále pak mohyly, hroby velmožů 42

43 památky nákončí na konci řemene, Nákončí s orantem gombíky knoflíky, kulovitý tvar zbrojařské věci přilby, zbraně, přezky, ostruhy, ) plaketky Plaketka se sokolníkem, stříbrné) šperky kovové, hliněné, skleněné kovové plastiky součást rotund a kostelů techniky filigrán proplétání tenkých kovových drátků, někdy i stříbro nebo zlato granulace vytváření hlavně šperků z malých zlatých granulek - kuliček Malířství kameje řezba do drahých kamenů vykládání drahými kameny keramika nedosahuje vysoké úrovně drobné plastiky nedochované malovali fresky (malba do vlhké, čerstvé omítky) al secco (malba do staré a suché omítky, ne tak kvalitní a trvanlivé) psali knihy, iluminovali naleziště: Mikulčice, Uherské Hradiště drobné zbytky fresek Kontrolní otázky 1. Jaké památky uměleckého řemesla se dochovaly z Velkomoravské říše? 2. Jmenuj některá archeologická naleziště? 3. Co víš o Konstantinu a Metodějovi? 43

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Babylón Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

An A t n i t k i a a

An A t n i t k i a a Antika Antika Pojem Antika označuje čas a kulturu starověkého Řecka (respektive celé Egejské oblasti) a Římské říše. Antika trvá od 15.století před naším letopočtem (začátek minojské civilizace na Krétě)

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Prezentace slouží pro výkladovou část hodiny. Má také funkci názorně-demonstrační a to díky mnohým obrazovým ukázkám. Součástí je i zápis do sešitu.

Prezentace slouží pro výkladovou část hodiny. Má také funkci názorně-demonstrační a to díky mnohým obrazovým ukázkám. Součástí je i zápis do sešitu. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Řecko 4. století a helénismus

Řecko 4. století a helénismus Řecko 4. století a helénismus Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: listopad 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Co je renesance a humanismus? Kultura a životní styl 14.-16. století Období vytváření novověké evropské společnosti a kultury Nejprve u sebevědomých měšťanů, posléze i u aristokracie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM VY_32_INOVACE_DVK1216 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské architektury

Více

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Starověký Řím-umění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Římské umění Řím byl podle pověsti založen na sedmi pahorcích

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet Vysoká škola finanční a správní, Kladno Aplikační software I zápočet SEDM NOVÝCH DIVŮ SVĚTA LUCIE DVOŘÁKOVÁ SEDM DIVŮ SVĚTA Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro maturitní umělecké obory pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr.

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

VY_32_INOVACE_DVK1114

VY_32_INOVACE_DVK1114 BABYLONSKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1114 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace, charakteristika a vývoj babylonského umění STAROBABYLONSKÉ

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Boro s. pictures. Presenta

Boro s. pictures. Presenta Boro s pictures Presenta minimundus Minimundus je zábavní park miniatur v Rakousku. Nachází se na západním okraji města Klagenfurt v blízkosti jezera Wörther. Park Minimundus na ploše 2,6 hektaru prezentuje

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Výtvarné umění malířství, sochařství a architektura Lineární perspektiva

Více

OBRÁZEK POPISEK POZNÁMKA

OBRÁZEK POPISEK POZNÁMKA příloha 2.4 (pomůcka) - strana 1, antika zdroj: http://files.sedm-divu-sveta.webnode. cz/200000023-a9b39aaaa7/miniaturk_009.jpg ANTICKÝ CHRÁM pouze kopie, názorně ukazuje typický znak antiky - sloupy zdroj:

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více