Program výstav muzea Albertina 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program výstav muzea Albertina 2010"

Transkript

1 Program výstav muzea Albertina 2010 Andy Warhol. Cars S díly Warhola, Fleury, Longa a Szareka Doba trvání: Výstava CARS představuje práce umělců Andyho Warhola, Roberta Longa, Sylvie Fleury a Vincenta Szareka z umělecké sbírky koncernu Daimler. Motivem všech děl je umělecká reflexe historie, typů nebo designů automobilů značky Mercedes-Benz. Jádro výstavy tvoří série obrazů CARS od Andyho Warhola ( ) zahrnující 35 sítotisků na plátně a dokumentující na osmi vybraných typech vozů Mercedes historii automobilu. Tato významná pozdní, ale nedokončená série Andyho Warhola je po dvaceti letech vystavována opět kompletní. V návaznosti na ni vznikly kresby a air-brush malby od Roberta Longa (*1953) a šest videofilmů Sylvie Fleury (*1961), které spojují mýtus legendárních automobilů Mercedes-Benz se současnými náměty z oblasti umění a módy. Vincentu Szarekovi (*1973) slouží prvky designu vozu Mercedesu Benz SLR jako výchozí bod pro jeho sousoší, které vytvořil digitálně moderní formou kreslení v prostředí grafických 3D programů. Andy Warhol Mercedes-Benz 300 SL Coupe, 1954 sítotisk, akryl na plátně, 1986 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.Inc./VBK, Vídeň 2010 Andy Warhol Mercedes-Benz 300 SL Coupé, 1954 sítotisk, akryl na plátně, 1986 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.Inc./VBK, Vídeň 2010 Robert Longo Bez názvu (Černé auto), 1996 grafit na papíře na mazonitu je majetkem umělce Jakob a Rudolf von Alt Z pověření císaře Doba trvání: Byli to nejlepší isté, kteří byli arcivévodou Ferdinandem (od roku 1835 císař Ferdinand I.) pověřeni vytvořit obrazy nejkrásnějších krajin a nejdůležitějších míst rakouské monarchie a sousedních zemí. První Ferdinandovy objednávky pocházejí pravděpodobně z období po roce 1830, poslední y vznikly v roce 1849, rok po abdikaci císaře Ferdinanda v revolučním roce Z více než 300 velkoformátových a názorně vyvedených ů se nachází ve vlastnictví muzea Albertina 227 děl. Autory nejdůležitějších příspěvků k tomuto panoramatu z vrcholné doby rakouské ové malby jsou Jakob a Rudolf von Alt. Rudolf von Alt Promenáda v Ischlu, 1840 Eduard Gurk Hlavní náměstí s Ferdinandovou kašnou v Badenu u Vídně, 1833 Jakob Alt Pohled na Řím, 1837

2 Metamorfózy dějin d světa Doba trvání: patří v mezinárodním měřítku k nejvýznamnějším německým uměleckým osobnostem současnosti. Aktuální výstava v muzeu Albertina se zaměřuje na ústřední témata jeho celkového díla a retrospektivní pohled umožňuje zajímavým způsobem zahlédnout tvůrčí proces tohoto v roce 1941 narozeného malíře, grafika a sochaře. V reprezentativním výběru asi 100 prací na kartonu a papíře jsou vystavovány Německé motivy", Akty" a reflexe vzorů a motivů klasického umění a dějin kultury a přibližně 10 skic k soše Daphne z let Jádro výstavy tvoří asi 20 - dosud zřídka prezentovaných - monumentálních děl na kartonu, která vznikají od 60. let 20. století a zaujímají klíčovou pozici v tvorbě Markuse Lüpertze. Kompilace sahá až k aktuální tvorbě a přihlíží zejména k multimediálnímu principu tvorby umělce. Komín - dithyrambicky, 1969 kvaš na papíře na dřevě, třídílný * Klas, 1973 kvaš, křída, vosková křída na papíře na plátně * Bez názvu, 1973 kvaš na balicím papíře na plátně *, Courtesy Galerie Michael Werner Berlin, Köln a New York Tisky Doba trvání: , narozený v roce 1927 v Brooklynu v New Yorku, dnes patří k nejvýznamnějším zástupcům současného amerického umění. Vycházeje z obrazové idey abstraktního expresionismu se ještě před vznikem minimalismu a Pop artu vydal na vlastní cestu objektového malířství. Nejpozději od výstavy Birth of the Cool" (1997 v Hamburku a Curychu) je považován za ústřední postavu americké sebereflexivní malířské tradice, pro kterou je charakteristická konsonance racionality, smyslnosti a abstrakce. Na obrovských formátech líčí zdánlivě bezvášnivé obrazy ze života dobře situované americké společnosti volného času a nepřístupně působící přírodní idylky. předal muzeu Albertina své kompletní grafické dílo, přibližně pět set tisků, a několik portfolií a uměleckých knih posledních 60 let. Výstava prezentuje nejvýznamnější díla. Alex at Cheat Lake, 1969 litografie a foto ofset /VBK Vídeň, 2010/Albertina, Vídeň Face of the Poet-Ann Lauterbach, 1978 akvatinta /VBK Vídeň, 2010/Albertina, Vídeň Krajina, 2001 linoryt /VBK Vídeň, 2010/Albertina, Vídeň

3 Dokonalá fotografie Doba trvání: Fotografický obraz jako možnost realizovat uměleckou vizi stejně precizně a kreativně jako v malířství nebo kresbě: to byl celoživotní cíl Heinricha Kühna, ústřední zakladatelské postavy mezinárodní umělecké fotografie kolem roku Díky němu a jeho přátelům se stylizovaná fotografie stala součástí celkových uměleckých snah secesionistů společně s bytovou architekturou, oblečením nebo užitnou grafikou. Nejdůležitějším nástrojem byl takzvaný gumotisk, jímž bylo možné z fotografického negativu vytvořit tisk, který se kvůli zcela volnému výběru papíru a pigmentu podobal spíše kresbě uhlem nebo leptu než běžné fotografii. Tato technika umožňovala cíleně přizpůsobovat světelné kontrasty Kühnovým obrazovým představám a ostrost obrazu odmítanou jako neuměleckou podle libosti rozvolnit. Lotte a Hans Kühnovi, kolem 1908 gumotisk Albertina Vídeň, Estate Zátiší, kolem 1912 autochrom Rakouská národní knihovna, obrazový archiv, Vídeň Soumrak, 1896 barevný gumotisk Albertina Vídeň, Estate. Bestiarium Doba trvání: Monumentální y zvířat od Waltona Forda působí jako přírodovědecká vyobrazení z 19. století nebo jako staré britské koloniální malířství. Tím ale nejsou. Fordovy práce vždy mají něco zarážejícího a nezvyklého: divoký krocan, který svými drápy rozmačkává malého papouška, tlupa opic, která pustoší pečlivě prostřený stůl nebo buvol, obklopený smečkou vlků potřísněných krví, uprostřed udržované francouzské zahrady. Ford maluje osvědčenou technikou kreslíře přírodovědce. Jeho díla pulzují intenzitou tísnivé důvěrnosti; jsou současně uklidňující svým stylem a rozrušující svým obsahem. Svými názvy jako Au Revoir Zaire, Necropolis, Dirty Dick Burton's Aide de Camp nebo Space Monkey stírají jeho kresby nejen dělicí čáru mezi člověkem a zvířetem, nýbrž otvírají dveře do světa fantazií, snů a nočních můr. Obluda z Guiny, 2007 vodové barvy, kvaš, tužka a inkoust na papíře, Courtesy Paul Kasmin Gallery An Encounter with Du Chaillu, 2009 vodové barvy, kvaš, tužka a inkoust na papíře, Courtesy Paul Kasmin Gallery Baba-B.G., 1997 vodové barvy, kvaš, inkoust a tužka na papíře, Courtesy Paul Kasmin Gallery

4 Picasso: Peace and Freedom Doba trvání: V roce 1944 se Picasso stal členem francouzské komunistické strany. Ačkoli až do konce svého života zůstal jejím vývěsním štítem, bylo jeho politické myšlení ovlivňováno touhou po míru a svobodě. V tomto roce maluje, kreslí a litografuje svou slavnou bílou holubici. Ta se stává globálním symbolem míru a lidskosti, který má za sebou nejen dvě světové války, ale má před sebou další katastrofy - korejskou válku a válku ve Vietnamu. 50 maleb a 100 kreseb, stejně jako mnoho dokumentů osvětlují Picassovo politické smýšlení a vyprávějí jednu z dosud nejopomíjenějších a přesto důležitých kapitol v životě tohoto velkého umělce. Kurátorem výstavy se stala galerie Tate Liverpool ve spolupráci s muzeem Albertina. Pablo Picasso Letící holubice, 9. července 1950 křídová litografie Albertina, Vídeň Succession Picasso/VBK Vídeň, 2010 Pablo Picasso Zátiší s kytarou, 1942 olej na plátně Albertina, Vídeň - sbírka Batliner Succession Picasso/ VBK Vídeň, 2010 Doba trvání: Výstavní rok 2010 v muzeu Albertina vyvrcholí na podzim a v zimě po více než dvaceti letech další velkou výstavou věnovanou vi. Prezentace vzácných listů Grafické sbírky muzea Albertina společně s významnými zápůjčkami z evropských a amerických muzeí a soukromých sbírek poprvé umožní obsáhlý pohled na tvorbu tohoto velkého umělce. Projekce monumentálních stropních fresek, zařazení sádrových odlitků jeho soch a malby ostatních umělců podle návrhů mistra názorně ukazují rozsah a dopad jeho umění a zobrazují ho v kontextu jeho doby. Zdokumentováním událostí jeho doby a prostředí se muzeum vydává na nové cesty v oblasti didaktické prezentace. Tři stojící muži v bílých pláštích otočení vlevo (recto), kolem pero v různých odstínech hnědé Albertina, Vídeň Madona s dítětem, černá a červená křída Casa Buonarroti, Florencie Vzkříšený Kristus, kolem 1532 černá křída The Royal Collection 2008, Her Majesty Queen Elizabeth II

5 William Kentridge Pět t témat Doba trvání: Albertina ve spolupráci s muzeem SFMOMA představuje velkou retrospektivu díla jihoafrického umělce Wiliama Kentridge. Výstava zahrnuje práce ze všech médií - od filmu přes knihy až po kresbu a sochařství. Výstavu William Kentridge: Pět témat realizuje San Francisco Museum of Modern Art a Norton Museum of Art. Výstavu velkoryse podporuje Koret Foundation a další podporu získala ze strany National Endowment for the Arts. William Kentridge Drawing for II Sole 24 Ore [Kráčející svět], 2007 Collection of Doris and Donald Fisher 2008 William Kentridge; photo: courtesy Marian Goodman Gallery, New York William Kentridge Vlastní portrét (Zkoumání knihovny), 1998 Collection of Brenda Potter and Michael Sandler 2008 William Kentridge; photo: courtesy Marian Goodman Gallery, New York Hory Doba trvání: (*1959 Štýrský Hradec) začal na jaře 2009 tvořit skupinu monotypů. Ta se v současné době skládá ze 127 listů, umělec i v současné době pokračuje v práci na tématu hor Bez názvu. Celá série bude v muzeu Albertina obsáhle představena na podzim 2010 a bude podrobena srovnání s umělcovými díly k témuž tématu, které již Albertina vlastní. Brandlovy monotypy jsou filigránské konstrukty provedené těkavým tahem štětce, které jako by byly na moment zachyceny na podkladu obrazu mezi objevením se a zmizením. Zejména od roku 2000 se v umělcově díle pravidelně projevuje jeho láska k horám. Sblížení se uskutečňuje různými technikami a formáty a neustále se zabývá proměnou motivu na barevné prostory a tvarové obrazce. Brandlova díla oscilují mezi determinovanými protiklady co do formy a obsahu. Já hory nezdolávám, já je pozoruji." ; Foto/Courtesy Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck ; Foto/Courtesy Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck ; Foto/Courtesy Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck

2011 2012 PROGRAM VÝSTAV

2011 2012 PROGRAM VÝSTAV 2011 2012 PROGRAM VÝSTAV Obsah Roy Lichtenstein Zahájení: 27. ledna 2011 Trvání: 28. ledna až 15. května 2011 Modrý jezdec Zahájení: 3. února 2011 Trvání: 4. února až 15. května 2011 Mel Ramos 50 let pop-artu

Více

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Institut tvůrčí fotografie ITF / 2010 / OPAVA Slezská univerzita Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut topava 2012 Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Grafikou se rozumí značky, které předně identifikují: otisk prstu, stejná velikost jako originál z knihy Medium is the Massage od Marshalla McLuhana,

Grafikou se rozumí značky, které předně identifikují: otisk prstu, stejná velikost jako originál z knihy Medium is the Massage od Marshalla McLuhana, Grafikou se rozumí značky, které předně identifikují: otisk prstu, stejná velikost jako originál z knihy Medium is the Massage od Marshalla McLuhana, 1967 [Quentin Fiore] Richard Hollis Stručná historie

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

Táhneme za jeden provaz!

Táhneme za jeden provaz! program 2014 10. 3. pondělí Táhneme za jeden provaz! Pátý ročník Týdne výtvarné kultury doprovází nádech (in-spirare) spolupráce a vzájemné podpory umělců, uměleckých institucí i všech milovníků a konzumentů

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

SOCHAŘSKÝ HYPERREALISMUS DIPLOMOVÁ PRÁCE

SOCHAŘSKÝ HYPERREALISMUS DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umění BcA. DUŠAN VÁŇA Obor: Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba SOCHAŘSKÝ HYPERREALISMUS DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Více

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 2 Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda Nejen na vysoké noze Zajímavý projekt TATE MODERN, DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, VELETRŽNÍ PALÁC osobnost PICASSO EDITORIAL

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Nabídka programů Lektorského oddělení Musea Kampa

Nabídka programů Lektorského oddělení Musea Kampa " V y d r ž í - I i k u l t u r a, p ř e ž i j e n á r o d " " I f a n a t i o n ' s c u l t u r e s u r v i v e s, t h e n s o t o o d o e s t h e n a t i o n. " J a n M l á d e k Nabídka programů Lektorského

Více

Don Thompson. Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů

Don Thompson. Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů Don Thompson Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů don thompson jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů PRAPODIVNÉ ZÁKONY EKONOMIKY SOUČASNÉHO UMĚNÍ A AUKČNÍCH DOMŮ Copyright 2008

Více

Karel Teige Plochy snů

Karel Teige Plochy snů Galerie Smečky út so / 11.00 18.30 10. 12. 2014 31. 1. 2015 Karel Teige Plochy snů Člověk nemůže básnicky tvořit bez vnitřního tlaku, bez vnitřní nutnosti. (1) V novém světě je nová funkce umění. Karel

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 3/2014

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 3/2014 ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 3/2014 HORKÁ AKTUALITA Pražská informační služba vydává brožuru Informace pro průvodce na sezónu 2014 Tak jako v minulých letech jsme pro Vás připravili

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Máš umělecké střevo? 5. ROČNÍK SOUTĚŽE STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ. téma slovo je umění

Máš umělecké střevo? 5. ROČNÍK SOUTĚŽE STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ. téma slovo je umění téma slovo je umění letošní ročník je věnován jiřímu kolářovi, neb tento rok uplyne 100 let od jeho narození. Máš umělecké střevo? 5. ROČNÍK SOUTĚŽE představující VÝTVARNÉ UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více