Číslicově řízený zdroj HP E3631A. Zpracoval Ing. Kadeřábek Petr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslicově řízený zdroj HP E3631A. Zpracoval Ing. Kadeřábek Petr"

Transkript

1 Číslicově řízený zdroj HP E3631A Zpracoval Ing Kadeřábek Petr

2 Přední panel číslicového zdroje HP E3631A HEWLETT E3631A -6V/5A-25V/1A PACKARD TRIPLE OUTPUT DC POWER SUPPLY ADJUST SELECT FUNCTION +6V +25V -25V Track Display Limit Recall Store Error I/O Output Config On/Off < > Voltage Current Power On Off 6V V COM V DC MAX TO ) Klávesy pro výběr zdroje Po výběru zdroje je možné nastavit napětí nebo proud pomocí otočného knoflíku 9 a kláves se šipkami 1 2) Klávesa pro zapnutí nebo vypnutí " Track modu " Jedná se o režim ve kterém jsou +25V a -25V zdroj v "závěsu" Nastavením parametrů jednoho zdroje se automaticky nastaví stejné parametry u zdroje druhého Pro aktivaci funkce je potřeba držet klávesu "Track" stisknutou minimálně 1 sekundu "Track mod je výhodný zejména v případu kdy zdroj využíváme jako symetrický až! 25V 3) Stisknutím klávesy Display Limit se na displeji zobrazí nastavené limitní hodnoty napětí a proudu Pomocí otočného knoflíku 9 a kláves se šipkami je možné tyto hodnoty upravit Opětovným stisknutím klávesy se stav displeje vrátí do předchozího stavupokud je zdroj ve stavu CV(jako zdroj konstantního napětí) pak nastavováním limitní hodnoty napětí se nastavuje zároveň hodnota výstupního napětí neboť tyto hodnoty si odpovídají Podobně pokud je zdroj ve stavu CC (jako zdroj konstantního proudu) nastavujeme limitní hodnotou proudu zároveň hodnotu výstupního proudu 4) Klávesa Recall slouží pro vyvolání nastavení parametrů zdroje uložených v paměti Paměti jsou tři a výběr se provádí pomocí otočného knoflíku 9 Opětovným stisknutím klávesy Recall dojde k novému nastavení zdroje

3 5) Klávesa Store/Local slouží k uložení nastavených parametrů zdroje do paměti 1 až 3 (výběr se provede pomocí otočného knoflíku 9) K uložení dojde opětovným stisknutím klávesy Store / Local Dále lze klávesy použít při přechodu z dálkového do místního ovládání 6) Klávesa Error/Calibrate Slouží jednak ke zobrazení kódu chyb vzniklých během provozu automatického testu nebo kalibrace a jednak k nastavení kalibračního módu K tomu aby se zdroj dostal do stavu kalibrace je nutné současně při zapnutí zdroje držet stisknutou klávesu Error/Calibrate po dobu zhruba 5 sekund 7) Klávesa I/O Confing/Secure - Tato klávesa slouží jednak pro nastavení konfigurace (sběrnice HP - IB nebo RS 232 adresa přístroje přenosová rychlost a parita a jednak pro odjištění nebo zajištění kalibračních parametrů 8) Klávesa Output On/Off- odpojení nebo připojení nastaveného výstupního napětí na výstupní svorky zdroje 9) Otočný knoflík - slouží ke zvyšování či snižování hodnoty blikajícího digitu nebo k výběru z nabídky 1) Klávesy se šipkami - slouží k přesunutí blikajícího digitu doprava či doleva 11) Klávesa Voltage/Current - klávesa pro výběr nastavované veličiny (napětí nebo proudu) Signalizační displej HEWLETT PACKARD E3631A -6V5A/-25V1A TRIPLE OUTPUT DC POWER SUPPLY Adrs Rmt +6V +25V -25V CAL Track Lmt ERROR OFF Unreg CV CC Adrs - číslicově řízený zdroj je adresován jako posluchač nebo vysílá na dálkový interface Rmt- číslicově řízený zdroj je v dálkovém ovládání +6V - Na displeji je údaj o nastaveném napětí a proudu +6V zdroje +25V - Na displeji je údaj o nastaveném napětí a proudu +25V zdroje -25V - Na displeji je údaj o nastaveném napětí a proudu -25V zdroje CAL - Zdroj se nachází ve stavu kalibrace Track - +25V a -25V zdroj je v "závěsu" Lmt - Na displeji jsou zobrazeny nastavené limitní hodnoty napětí a proudu vybraného zdroje ERROR - Zjištěna chyba ve zdroji nebo příkazu z dálkového interface OFF - Výstupní svorky všech tří zdrojů jdou odpojené Unreq - Zdroj se nachází v neregulovaném stavu CV - Zdroj pracuje jako napěťový zdroj CC- Zdroj pracuje jako proudový zdroj

4 Seznam použitelných příkazů APPLy- příkaz pro výběr zdroje (P6V = 6V zdroj P25V = +25 zdroj N25V= -25V zdroj) a nastavení napětí a proudu APPLy {P6V P25V N25V} [{<voltage>} DEF MIN MAX [{<current> DEF MIN MAX}]] Výstup +6V zdroj +25V zdroj -25V zdroj Programovací rozsah to 618V to +2575V to -2575V Napětí MAX hodnota MIN hodnota 618V V 2575V V -2575V V *RST hodnota (zákl nastavení) V V V Programovací rozsah to 515A to 13 A to 13A Proud MAX hodnota MIN hodnota 515A A 13A A 13A A *RST hodnota (zákl nastavení) 5A 1A 1A Označení zdroje P6V P25V N25V Číslo výstupu APPLy? [{P6V P25VN25V}] - Dotaz na nastavenou hodnotu napětí a proudu zvoleného zdroje Návratem jsou dvě čísla První číslo udává nastavenou limitní hodnotu napětí druhé limitní hodnotu proudu Jestliže není příkazem APPLY specifikovaný zdroj návratem jsou hodnoty aktuálně využívaného zdroje INSTrument [:SELect] {P6V P258V N25V}- příkazem je možno vybrat zdroj na kterém se budou pomocí dalších příkazů nastavovat jednotlivé parametry [:SELect]? - dotaz na to který zdroj byl vybrán Návratem je jeden ze tří parametrů "P6V" "P25V" nebo "N25V" : NSELect{1 2 3} - příkazem je možno vybrat zdroj na kterém se budou pomocí dalších příkazů nastavovat jednotlivé parametry "1" vybere se +6V zdroj "2" vybere se +25V zdroj "3" vybere se -25V zdroj NSELect? - dotaz na to který zdroj byl vybrán Návratem je jeden ze tří parametrů "1" pro 6V zdroj "2" pro +25 zdroj a "3" pro -25 V zdroj : COUPle [: TRIGger] {ALL NONE <list>} - tímto příkazem je možno specifikovat vzájemnou vazbu zdrojů při spouštění Parametr ALL znamená "spřažení" všech tří zdrojů Parametr NONE znamená že

5 vazba zdrojů byla odstraněna Třetí možnost je přímo do příkazu vypsat zdroje které mají být "spřaženy" Např příkaz "INST: COUP P6V P25V znamená že jsou spřaženy 6V a +25V zdroj INSTrument: COUPle [:TRIGger]? - Dotaz na nastavenou vazbu zdrojů Návratem je jeden z parametrů "ALL" "NONE" nebo "list" MEASure : CURRent [:DC]? [{P6V P25V N25V}]- Jedná se o dotaz na výstupní proud specifikovaného zdroje Jestliže v příkaze není specifikovaný zdroj návratem je výstupní proud aktuálně používaného zdroje : VOLTage [:DC]? [{P6V P25V N25}] - Jedná se o dotaz na výstupní napětí specifikovaného zdroje Jestliže v příkaze není specifikovaný zdroj návratem je výstupní napětí aktuálně používaného zdroje OUTPut [: STATe]{OFF ON}- tímto příkazem je možné odpojit nebo připojit všechny tři zdroje k výstupním svorkám [: STATe]? - dotaz na stav zdrojů Návratem je hodnota "" pokud jsou zdroje odpojené a "1" pokud jsou připojené : TRACK [: STATe]{OFF ON}- Příkaz slouží k zapnutí nebo vypnutí track módu (režim ve kterém jsou +25V a - 25V zdroj v závěsu) Před zapnutím track modu je nutné nastavit +25V a -25V na stejnou hodnotu Je -li po zapnutí track módu prováděna programově změna napětí některého ze zdrojů automaticky se nastavuje i zdroj druhý : TRACK [: STATe]? - dotaz na nastavení track modu Pokud je vypnutý návratem je hodnota "" při zapnutém hodnota "1" [SOURce:] CURRent [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude] {<current> MIN MAX} Tento příkaz slouží k okamžitému nastavení limitní hodnoty proudu zdroje vybraného v příkazu INSTrument CURRent [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude]?[MIN MAX] Dotaz na nastavenou limitní hodnotu proudu vybraného výstupu (příkazem INSTrument) CURRent? MAXimum a CURRent? MINimum vrátí maximální a minimální hodnotu vybraného zdroje kterou je možné nastavit programově CURRent [:LEVel] : TRIGgered [:AMPLitude]{<current> MINum MAXimum} Příkaz slouží k nastavení limitní hodnoty proudu zdroje vybraného v příkazu INSTrument K nastavení požadované hodnoty nedojde okamžitě ale až po nastavení a aktivaci triggeru Do doby aktivace triggeru je požadovaná hodnota uložena v paměti CURRent [:LEVel] : TRIGgered [:AMPLitude]? [MINum MAXimum] Dotaz na nastavenou "spouštěcí" limitní hodnotu proudu vybraného zdroje Jestliže program neobsahuje předcházející příkaz návratem je aktuální hodnota proudu

6 CURRent:TRIGgered?MAXimum a CURRent:TRIGgered? MINimum vrátí maximální a minimální hodnotu vybraného zdroje kterou je možné nastavit programově [SOURce:] VOLTage [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude] {<voltage> MIN MAX} Tento příkaz slouží k okamžitému nastavení limitní hodnoty napětí zdroje vybraného v příkazu INSTrument CURRent [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude]?[MIN MAX] Dotaz na nastavenou limitní hodnotu napětí vybraného výstupu (příkazem INSTrument) VOLTage? MAXimum a VOLTage? MINimum vrátí maximální a minimální hodnotu vybraného zdroje kterou je možné nastavit programově VOLTage[:LEVel] : TRIGgered [:AMPLitude]{<voltage> MINum MAXimum} Příkaz slouží k nastavení limitní hodnoty napětí zdroje vybraného v příkazu INSTrument K nastavení požadované hodnoty nedojde okamžitě ale až po nastavení a aktivaci triggeru Do doby aktivace triggeru je požadovaná hodnota uložena v paměti VOLTage [:LEVel] : TRIGgered [:AMPLitude]? [MINum MAXimum] Dotaz na nastavenou "spouštěcí" limitní hodnotu napětí vybraného zdroje Jestliže program neobsahuje předcházející příkaz návratem je aktuální hodnota napětí VOLTage : TRIGgered? MAXimum a VOLTage : TRIGgered? MINimum vrátí maximální a minimální hodnotu vybraného zdroje kterou je možné nastavit programově Spouštěcí příkazy Sled nastavení: - Nejprve je nutné vybrat příkazem INSTrument: SELect zdroj a ten konfigurovat (nastavit "spouštěcí" limitní hodnoty napětí a proudu použitím příkazů VOLTage: TRIGgered a CURRent: TRIGgered) - Potom je třeba specifikovat zdroj který bude vytvářet spuštěcí impuls (příkaz TRIGger: SOURce {BUS IMM} BUS - zdrojem spouštění je sběrnice IMM- zdrojem spouštění je interní - Dále je možné nastavit zpoždění mezi přijetím spouštěcího impulsu a nastavením požadovaných hodnot na výstupu Zpoždění bude akceptováno pouze v případu nastavení zdroje spouštění na BUS - k vlastnímu spuštění zdroje v případu nastavení IMM dojde použitím příkazu INITiate v případě nastavení BUS použitím příkazu *TRG (nebo GET (pouze pro HP - IB)) TRIGger : SOURce BUS - zdrojem spouštění je sběrnice TRIGger : SOURce IMM - interní zdroj spouštění TRIGger : [: SEQuence]: SOURce? - dotaz na nastavený zdroj spouštění Návratem je "BUS" nebo "IMM" TRIGger [:SEQuence]: DELay {<seconds> MINimum MAXimum} - Nastavení zpoždění mezi přijetím spouštěcího impulsu a nastavením výstupu zdroje Dobu je možné nastavit v rozsahu - 36 sekund MIN = sekund MAX = 3 6 sekund TRIGger [:SEQuence]: DELay?- Dotaz na nastavenou hodnotu zpoždění

7 Systém relačních příkazů: DISPlay [:WINDow] [:STATe] {OFF ON} - tento příkaz umožňuje vypnutí či zapnutí zobrazení údajů na displeji Vyjímku tvoří signalizace chybových hlášení která se zobrazí i při vypnutém displeji Vypnutí se automaticky ruší v okamžiku stisknutí klávesy LOCAL to znamená přechodu z dálkového do místního ovládání DISPLay:[WINDow]:[STATe]?- dotaz na stav displeje Návratem je "" při vypnutém a "1" při zapnutém displeji DISPLay [:WINDow]:TEXT [:DATA]? - dotaz na zprávu odeslanou na displej DISPLay [:WINDow]:TEXT :CLEar- tento příkaz maže zprávu odeslanou na displej SYSTem :BEEPer [:IMMediate] - tento příkaz způsobí jednorázové "pípnutí" SYSTem: ERRor?- dotaz na kód chyby Jestliže začne blikat signalizace je zjištěna jedna nebo více chyb ve zdroji nebo příkazu Jestliže nebyla detekována žádná chyba návratem je řetězec "No error" Zrušení chybového hlášení umožňují příkazy *CLS nebo *RST SYSTem: VERSion? - dotaz na rok vzniku a verzi jazyku SCPI *IDN? - dotaz na identifikaci přístroje *TST? - autotest zdroje a dotaz na výsledek Jestliže je návratem "" proběhl test v pořádku pokud je návratem "1" byla při testu zjištěna závada *SAV {1 2 3}- příkaz umožňuje uložení nastavených parametrů zdroje do vybrané paměti V paměti zůstávají uloženy následující stavy nebo hodnoty : " použitý zdroj (INST [:SEL]) limitní hodnoty napětí a proudu stav výstupu (OUTP[:STAT]) vazba zdrojů (OUTP:TRAC) zdroj spouštění (TRIG:SOUR) a zpoždění (TRIG : DEL) * RLC {1 2 3}- příkaz umožňuje vyvolání uložených parametrů zdroje *RST - nulování přístroje Stav zdroje po zapnutí nebo resetování Příkaz stav případně hodnota CURR [LEV] [:IMM] hodnota daná dle výstupu * CURR [LEV] : TRIG hodnota daná dle výstupu * DISP [:STAT] - stav displeje zapnutý INST [:SEL] - vybraný zdroj P6V ( zdroj - 6V) INST : COUP - vazba zdrojů žádná OUTP [:STAT] - připojení zdroje na výstupní OFF (vypnuto) svorky OUTP : TRAC - " "track" mód OFF (vypnutý) TRIG : DEL - nastavené zpoždění Os TRIG : SOUR - zdroj spuštění BUS (sběrnice) VOLT [:LEV] [:IMM] V VOLT :[:LEV] : TRIG V * u 6V zdroje 5A u +25V a -25V zdroje 1A

8 RS Interface Commands bitů) Z předního panelu je možné konfigurovat přenos (vybrat přenosovou rychlost paritu a počet SYSTem : LOCal - přepnutí na místní ovládání (všechny klávesy na předním panelu jsou plně funkční) SYSTEM : REMote - přepnutí na dálkové ovládání (všechny klávesy kromě klávesy LOCAL jsou nefunkční) SYSTem : RWLock - přepnutí na dálkové ovládání (všechny klávesy včetně klávesy LOCAL jsou nefunkční) Ctrl - C - příkaz ukončí činnost RS 232 rozhraní a vymaže všechny nevyřízené výstupní data Status Reporting Commands STATus : QUEStionable [EVENt]? - dotaz na obsah 16 bitového registru významu dat Návratem je číslo v desítkové soustavě reprezentující váhu všech bitů nastavených v uvedeném registru STATus: QUEStionable : ENABle <enable value> -tímto příkazem je možno provést nastavení pomocného (maskujícího) 16 bitového registru významu dat STATus : QUEStionable : ENABle? - dotaz na obsah pomocného (maskujícího) 16 bitového registru významu dat Návratem je číslo v desítkové soustavě reprezentující váhu všech bitů nastavených v uvedeném registru STATus : QUEStionable : INSTrument [ :EVENt]? dotaz na obsah 16 bitového registru významu přístroje Návratem je číslo v desítkové soustavě reprezentující váhu všech bitů nastavených v uvedeném registru STATus : QUEStionable : INSTrument : ENABle <enable value> - tímto příkazem je možno provést nastavení pomocného (maskujícícho) 16 bitového registru významu přístroje STATus : QUEStionable : INSTrument : ENABle? - dotaz na obsah pomocného (maskujícího) 16 bitového registru významu přístroje STATus : QUEStionable : INSTrument : ISUMmary <n> [:EVENT]? - Dotaz na obsah specifikovaného přístrojového registru Specifikace n provádí zadáním číselné hodnoty <n> (n může nabývat hodnot 12 nebo 3 kde 1 odpovídá 6V zdroji 2 odpovídá +25V zdroji a 3 odpovídá -25V zdroji) Registr slouží ke čtení přičemž přečtením dojde k jeho vynulování STATus : QUEStionable : INSTrument : ISUMmary <n> : CONDition? - dotaz na stav specifikovaného zdroje Stavem se rozumí to zda zdroj pracuje jako napěťový (stav CV) nebo proudový (stav CC) či se nachází v neregulovaném stavu Specifikace zdroje se provádí zadáním číselné hodnoty <n> (n může nabývat hodnot 12 nebo 3) Jestliže je návratem dotazu hodnota "3" je

9 zdroj v neregulovaném stavu jestliže se vrátí "2" pracuje zdroj jako napěťový při "1" pak jako proudový a pokud se vrátí "" jsou všechny zdroje ve stavu OFF STATus : QUEStionable : INSTrument : ISUMmary <n> : ENABle <enable value> - tímto příkazem je možné nastavit specifikovaný pomocný (maskující) 16 bitový přístrojový registr Specifikace se provádí zadáním hodnoty <n> (n může nabývat hodnot 12 nebo 3) STATus : QUESTionable : INSTrument : ISUMmary <n> : ENABle?- dotaz na obsah specifikovaného pomocného (maskujícího) 16 bitového přístrojového registru Specifikace se provádí zadáním číselné hodnoty <n> (n může nabývat hodnot 12 nebo 3) *CLS - nulování všech stavových registrů *ESE <enable value> Nastavení pomocného (maskujícího) registru umožňujícího maskování jednotlivých bitů stavového registru událostí *ESE? Dotaz na obsah pomocného (maskujícího) registru stavového registru událostí *ESR? Dotaz na obsah stavového registru událostí Na tento dotaz vyšle jednotka obsah registru ve formě čísla v desítkové soustavě reprezentujícího váhu všech bitů v registru a současně registr vynuluje *OPC Aktivace hlášení o ukončení operace (Dojde k vynulování nejnižšího bitu v stavovém registru událostí) *OPC? Dotaz na ukončení operace Jsou-li ukončeny všechny operace vrátí se "1" *PSC { 1} Příkaz zajišťující nulování stavových registrů po zapnutí přístroje *PSC? Dotaz na nastavení příkazu PSC Pokud se vrátí "" platí *PSC pokud "1" pak platí *PSC 1 *SRE < enable value> Nastavení pomocného registru umožňujícího maskování jednotlivých bitů registru stavového slova *SRE? Dotaz na obsah pomocného registru registru stavového slova *STB? Dotaz na obsah registru stavového slova *WAI Příkaz čekání programu dokud předchozí operace ve zdroji nejsou ukončeny The QUEstionable Status Register -- registr významu dat Tento registr znaznamenává informace o náhlých změnách provoru zdroje Bit 4 vykazuje poruchy na vstupu a bit 13 koresponduje s registrem významu přístroje bit -3 nevyužit desítková hodnota vždy nastaveny na význam

10 4 FAN 5-12 nevyužity 13 ISUM nevyužity došlo k porušení podmínky provozu zdroje vždy nastaveny na došlo k nastavení některého bitu v registru významu přístroje vždy nastaveny na The Questionable Instrument Status Register - stavový registr významu přístroje Tento registr zaznamenává informace o náhlých provozních změnách každého ze tří zdrojů The Questionable Instrument Isummary Register- přístrojový registr Tyto registry jsou tři takže pro každý výstup je jeden registr Registr zaznamenává informace o změnách v napěťové a proudové regulaci Například zdroj pracuje jako napěťový (stav CV) a dojde ke změně na proudový (stav CC) Tím se nastaví bit což indikuje že napěťový výstup není regulován bit = log1pak zdroj je ve stavu CC (pracuje jako proudový zdroj) bit 1 = log1 pak zdroj je ve stavu CV (pracuje jako napěťový zdroj) bit a zároveň bit 1 = log1 pak se zdroj nachází v neregulovaném stavu bit a zároveň bit1 = log pak zdroj je odpojen od výstupních svorek Registr významu dat (událostní) - The Questionable Status Event je nulován použitím příkazu: - *CLS - dotazem na jeho obsah STATus : QUEStionable [:EVEnt]? Registr významu dat (maskující) - The Questionable Status Enable je nulován použitím příkazu: STATus: QUEStionable : ENABle The Standard Event Register - stavový registr událostí Stavový registr událostí vykazuje následné typy přístrojových událostí: detekuje zapnutí přístroje chyby syntaxe v příkazu chyby při provádění příkazu chyby při autotestu nebo kalibrování chyby vzniklé při dotazech nebo chyby vzniklé při provádění příkazu *OPC Všechny tyto chyby zaznamenává pátý bit registru stavového slova bit OPC 1 2 QYE 3 DDE 4 EXE 5 CME desítková hodnota význam Indikuje že všechny operace byly ukončeny vždy nastaven na Pokus o čtení výstupních dat když nejsou ve výstupní frontě Přístroj nemůže dokončit operaci vzhledem ke vnitřním podmínkám Chyba při provádění příkazu (např Data mimo povolený rozsah) Chyba syntaxe nebo semantická chyba

11 6 7 PON 128 vždy nastaven na Indikuje vypnutí a opětné zapnutí zařízení Stavový registr událostí je nulován když: - je použit příkaz * CLS - je použit příkaz *ESR Maskujicí registr stavového registru událostí je nulován když: - je použit příkaz * ESE - zapnutím přístroje pokud je ten nakonfigurován použitím příkazu * PSC 1 The Status Byte Register - registr stavového stavu Na základě nastavení některého bitu registru dochází ke generování signálu SRQ (žádost o obsluhu) bit -2 3 QUES 4 MAV 5 ESB 6 RQS 7 desítková hodnota vždy nastaveny na došlo k nastavení jednoho nebo více bitů v registru významu dat data jsou přístupná ve výstupní frontě k vyslání došlo k nastavení jednoho nebo více bitů ve stavovém registru událostí žádost zdroje o obsluhu vždy nastaven na význam Registr stavového slova se nuluje: - použitím příkladu * CLS (použitím příkazu * ESR? se nuluje jen pátý bit registru stavového slova) Maskující registr stavového slova se nuluje: -použitím příkazu * SRE - zapnutím přístroje pokud je předtím nakonfigurovám příkazem *PSC 1 IEEE Common Commands Význam jednotlivých příkazů je vysvětlen v předcházejícím textu *CLS *ESE <enable value> *ESE? *ESR? *IDN? *OPC *OPC? *PSC { 1} *PSC? *RST *SAV {1 2 3} * RCL {1 2 3} * SRE <enable value> * SRE? *SRE? *STB? *TRG *TSZ? *WA

12 SCPI Status System SCPI Status System Operation Complete Query Error Device Dependent Error Execution Error Command Error Power On Questionable Status (registr významu dat) Event Register Enable Register FAN 4 + ISUM 13 STAT:QUES? STAT:QUES:ENAB<value> STAT:QUES:ENAB? Standard Event (stavový registr událostí) Event Register Enable Register OPC OYE DDE EXE CME PON *ESR *ESE <value> *ESE? + Output Buffer (výstupní fronta) Status Byte (registr stavového slova) Summary Register Enable Register QUES MAV ESB RQS Serial Poll (SPOLL) *STB? * SRE <value> *SRE? Binary Weights 2 = = 2 2 = = = = = = = = = = = = = = 32768

13 STATus : QUEstionable : INSTrument : ISUMmary 1 (přístrojový registr 6V zdroje) Event Registers Enable Registers VOLTage CURRent 1 Event Registers Enable Registers VOLTage CURRent 1 STATus : QUEstionable : INSTrument : ISUMmary 2 (přístrojový registr +12V zdroje) + (Přístrojový registr -12V zdroje) STATus : QUEstionable : INSTrument : ISUMmary 3 Event Registers Enable Registers VOLTage CURRent STATus : QUEstionable : INSTrument : ISUMmary (Registr významu přístroje) Event Registers INST1 Event Summary INST2 Event Summary INST3 Event Summary Enable Registers + To STATus: QUEStionable bit 13

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Cíl přednášky: Vysvětlit principy konstrukce a principy činnosti sběrnice PCI, dát je do relace s obecnými principy konstrukce systémových sběrnic. Upozornit na odlišnosti konstrukce sběrnice PCI od předcházejících

Více

Metra Šumperk s.r.o.

Metra Šumperk s.r.o. Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20.xx Verze: 1.1 Datum: 30. června 2006 E-ITN 20.0x... indikátor s jedním teplotním snímačem (snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa) E-ITN 20.1x... indikátor

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití CELCIA 0 Modulační regulace s týdenním programem Návod k montáži a použití PŘEDMLUVA... MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU.... Umístění regulace.... Připojení regulace.... Nastavení jazyka, datumu a času....

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2 BASPELIN KTR Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky červenec 2000 Baspelin Všeobecný popis Regulátor baspelin je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci dvou alogových veličin a pro řízení

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více