Malba - státnicové otázky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malba - státnicové otázky:"

Transkript

1 Malba - státnicové otázky: 1. Uplatnění malby ve školství a vzdělávání. (malba ve výtvarném zadání pro specifickou skupinu, její role, aktuálnost, autenticita, možnosti, prostředky, problémy ) 2. Barva ve výtvarné výchově a v kontextu soudobé kultury. (barva jako společenský fenomén, teorie barvy, psychologie barvy, uplatnění v mediální oblasti a reklamě ) 3. Vývoj malby od romantismu po 2. sv. válku ve světě a na území Čech/Československa. 4. Vývoj malby po 2. sv. válce do 90. let 20. století ve světě a na území Čech/Československa. 5. Malba po roce 2000 ve světě a v České republice. 6. Přesahy malby do jiných médií o oborů od historie po současnost.(malba a ostatní výtvarná média, malba a architektura, malba a hudba ) 7. Interpretace obrazu (dějinné a společenské kontexty, technika, obsah, autor ) Literatura: AUMONT, J. Obraz. Praha: AMU, ISBN BROŽEK, J. Obrazy a barva. Ústí n. Labem: PF UJEP, ISBN BROŽEK, J. Výtvarná výchova a barva. Ústí nad Labem: UJEP, ISBN FOSTER, H. (ed). Umění po roce Praha: Slovart, ISBN GROSENICK, U. (ed). Women artists in 20th and 21th century. Köln: Taschen, 2001.ISBN Kolektiv autorů. Podoba a smysl malby v současném umění. Sborník sympozia. Praha: AVU, 1995 LAHODA, V. Trvání a rozplývání malby. In CÍSAŘ, K., PETIŠKOVÁ, T. (ed) Dějiny umění 12. Praha: Euromedia, ISBN LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, ISBN LUCIE-SMITH, EDWARD. Artoday. Současné světové umění. Praha: Slovart, ISBN PETŘÍČEK, M., VELÍŠEK, M. Pohledy (které tvoří obrazy). Praha: UK PF, ISBN PETŘÍČEK, M. Myšlení obrazem. Praha: Herrmann a synové, ISBN PIJOAN, J. Dějiny umění, díl 8, 9, 10. Odeon, 1986 PLESKOTOVÁ, P. Svět barev. Praha: Albatros, PRIBÁŇ, J. Obrazy české postmoderny. Praha: Kant, ISBN RUHRBERG, K. et al. Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004, část Malba, ISBN VAŇOUS, P. Resetting. Jiné cesty k věcnosti. Katalog k výstavě ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, ISBN Čt vysílání- Artmix,

2 Kresba a grafika - státnicové otázky: 1. Kresba v kontextech soudobé vizuální kultury. Osobnosti soudobé světové kresby. 2. Vývoj kresby do přelomu 19. století. Osobnosti české kresby přelomu 19. století. 3. Kresba v období českého surrealismu. Jednotlivé osobnosti. 4. Světová konceptuální kresba. 5. Intermediální přesahy kresby od historie až po současnost. 6. Uplatnění kresby ve školství a vzdělávání. Aplikace kresby do výtvarného zadání. 7. Rozdíl mezi kresbou a grafikou. Charakteristika jednotlivých oborů. 8. Grafika v kontextu soudobé vizuální kultury. Jednotlivé grafické techniky. 9. Významné osobnosti světové grafiky. 10. Významné osobnosti české grafiky (druhá polovina 20. století až po současnost). 11. Intermediální přesahy grafiky od historie až po současnost. 12. Uplatnění grafiky ve školství a vzdělávání. Aplikace grafiky do výtvarného zadání. Grafika literatura: LINAJ, E., KRAČMAR, A. Grafickou cestou. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Pedagogické centrum Ústí nad Labem, 2002, 100 s. ISBN AGTE, R. et al. Slovník světové kresby a grafiky: Umělci. Výtvarné techniky. Informace pro sběratele. 1. vyd. Praha: Odeon, 1997, 510 s. ISBN Kolektiv autorů: Slovník světové kresby a grafiky. Odeon Praha 1997 KREJČA, A. Techniky grafického umění: průvodce pracovními postupy a dějinami originální tisk. grafiky. Praha: Artia, 1981, 203 s. Umělcova dílna. Kresba literatura: Kolektiv autorů: Slovník světové kresby a grafiky. Odeon Praha 1997 LUCIE-SMITH, E. Art today. Praha: Slovart, ISBN STANĚK, M., LINC, R. Technika figurální kresby. Idea servis: Praha, ISBN TEISSIG, K. Technika kresby. Praha: Artia, ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, ISBN ZRZAVÝ, J. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, PREISS, P. Michelangelo. Kresby. Praha: Odeon, 1975 Mezi tradicí a experimentem - práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění Muzeum umění Olomouc: Olomouc, ISBN Michelangelo - the drawings of a genius. Albertina: Vienna, ISBN Katalog k výstavě. Katalog Kresba, Kresba Česká kresba 80. let ze sbírek členských galerií RG ČR. Plzeň: Západočeská galerie, ISBN Katalog k výstavě.

3 Prostorová tvorba - státnicové otázky: 1. Základní klasické sochařské materiály - způsoby jejich zpracování - charakteristika jednotlivých způsobů (např. přidávání a ubírání). Kdy nastal odklon od používání těchto prostředků a co způsobilo a umožnilo hledání a nalézání jiných materiálů i metod jejich zpracování. 2. Nová materiály v sochařské tvorbě XX. století: David Smith, Alexander Calder, Mark di Suvero. Konstruování a svařování, César a jiné příklady. 3. Pohyb a absurdní mechanismy: Jean Tinguely, Bernhard Luginbühl, Denis Oppenheim a jiní, V. K. Novák, František Skála a Krištof Kintera. Kinetizmus - odnož geometrické abstrakce. 4. Land art a Earth works - jeho počátky a iniciátoři: Robert Smithson, Michael Heitzer, Robert Morris, Denis Oppenheim, Walter de Maria a Richard Long. Podstata této zásadní proměny prostředků a význam tohoto činu. "Druhá vlna" a autoři ovlivnění tímto proudem - Christo, James Turrel, Dani Karavan a jiní. 5. Danis Oppenheim a Bruse Naumann. 6. Podstata tvorby a individualita těchto sochařů: Donatello, Michelangelo, Bernini, Georg Segal. 7. Velcí tvůrci klasické současné monumentální sochařské tvorby: Anish Kapoor, Anselm Kiefer, Richard Serra (srovnání s Egyptem). 8. Josef Beuys (mythy a rituály, zdroje a osobní filozofie, společenské postoje, Beuys jako učitel, jeho zásadní význam pro vývoj umění 2. pol. XX. stol.). 9. Minimal art versus Arte Povera. 10. Asambláž a Objekt (historie a rozdílnost pojmů, materiálové umění - skládání, spojování, montování). 11. Instalace - vše co víte o této disciplíně. Socha versus instalace, v čem je podstata a jedinečnost této disciplíny. Příklady v kontextu světového umění. 12. Sochy ve městě: První počiny (čtvrť Loop v Chicagu), David Smith ve Spoletu, Socha a město v Liberci Příklady současné tvorby. 13. Sochy ve volném prostoru: sochařské parky Storm King Art Center, Olympic sculpture Park Seattle, Olympic sculpture Park Soul atd. Obdoba v Evropě (Kröller Müller Museum, Louisiana, Europos Parkas, Yorkshire Sculpture Park atd.). 14. Příklady britského sochařství: Henry Moore, Anthony Carro, Philip King, Antony Gormley, Tony Cragg. 15. Současné materiály v sochařství (nekonečné objevování nových materiálů a nekonvenčních způsobů jejich zpracování). 16. Bomarzo a Kuks. Srovnání dvou významných sochařsko-architektonických komplexů, jejich význam pro současnost. 17. Karel Malich a Stanislav Kolíbal. Dvě velké osobnosti českého sochařství.

4 Literatura: FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007, 704 s. ISBN Graham-Dixon Andrew, Umění: Velký obrazový průvodce. Praha : Knižní klub, 2010, 612 s. ISBN: KESNER, Ladislav. Vizuální teorie: současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997, 265 s. ISBN x. Kol. autorů. Akce, slovo, pohyb, prostor. 1999, Galerie hlavního města Prahy, 506 s. ISBN: LAILACH, Michael. Landart. Taschen Benedikt Verlag Gmbh., 2007, 94 s. ISBN , LUCIE-SMITH, Edward. Artoday: současné světové umění. 1. čes. vyd. Praha: Slovart, 1996, 511 s. ISBN REZEK, Petr. K teorii plastičnosti. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2004, 211 s. ISBN ROSENTHAL, Mark. Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer. Munich: Prestel Verlag, ISBN Ruhrberg, Schneckenburger, Frickeová, Honnef, Umění 20. století. V Praze : Köln : Slovart ; 2011 Taschen, 2 sv. ISBN: SÁNCHEZ VIDIELLA, Alex. Urban landscape: Het stedelijke landschap = El gran libro del paisajismo urbano = A paisagem urbana. Barcelona: FKG, 2012, 599 s. ISBN Vision of the Future, Architecture for the 21 st Century, FKG Barcelona, 2011, 600 s. ISBN: Doporučená literatura: BEARDSBY, John. Earthworks and beyoud, 1989, Cross River Press, ISBN 10: / ISBN 13: KAPROW, Allan. "Notes on the Creation of a Total Art." In Essays on the Blurring of Art and Life, ed. Jeff Kelley. Berkeley: University of California Press, ISBN KULTERMANN, Udo. Neue Dimensionen der Plastik, Wasmuth, Tübingen 1967, Neuaufl. 1982, ISBN Monografie autorů: David Smith, Alexander Calder, mark di Suvero, Jean Tinguely, Bernhard Luginbühl, Denis Oppenheim, František Skála, Krištof Kintera, Robert Smithson, Michael Heitzer, Robert Morris, Walter de Maria a Richard Long, Christo, James Turrel, Dani Karavan, Bruse Naumann, Georg Segal, Anish Kapoor, Anselm Kiefer, Richard Serra, Josef Beuys, Mario Merz, Henry Moore, Anthony Carro, Philip King, Antony Gormley, Tony Cragg, Matiáš Braun, Karel Malich, Stanislav Kolíbal. MOULIS, Jiří, Hana SEIFERTOVÁ a Ludmila VACHTOVÁ. Socha a město: Liberec, 2. červenec září 1969 : katalog výstavy. Liberec: Městský národní výbor, 1969, 2 sv. Mythos and Ritual in der Kunst der siebzige Jahre Kunstverein in Hamburg, 1982 VOLAVKA, Vojtěch. O soše. Praha, VOLAVKA, Vojtěch. Jak vzniká socha. Praha, ROTZLER, Willy. Objekt-Kunst: Von Duchamp bis z. Gegenwart, 1975, 240 s. ISBN-10: , ISBN-13: THOMAS, Karin. Bis heute, Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. 1971, DuMont Buchverlag; Auflage: 12 (24. August 2004), 440 s., ISBN-10: ISBN-13:

5 Akční tvorba, instalace - státnicové otázky: 1. Počátky akčního umění obřady, rituály futuristé, dadaisté akční malba, gestická malba pedagogické přesahy 2. Akční umění ve světě hapeninng, body art, performance asijské akční umění, hnutí fluxus významné osobnosti pedagogické přesahy 3. Akční umění v Čechách počátky akční tvorby významné umělecké skupiny zabývající s akčním uměním rozdílné přístupy českého a světového akčního umění využití v pedagogické praxi 4. Umění instalace podstata a vznik umělecké směry v instalacích umělci pedagogické přesahy Literatura: MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. 2. dopl. vyd. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl, 2009, 277 s. ISBN FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. 2. dopl. vyd. V Praze: Slovart, 2007, 704 s. ISBN REZEK, Petr. Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a sedmdesátých let. 2., rozš. vyd. Praha: Jan Placák-Ztichlá klika, 2010, 344 s. Jazzpetit, č. 17. ISBN DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002, 304 s. Jazzpetit, č. 17. ISBN FIŠER, Zbyněk, Vladimír HAVLÍK a Radek HORÁČEK. Slovem, akcí, obrazem: příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 208 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, č ISBN STURKEN, Marita, Lisa CARTWRIGHT. Studia vizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 471 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, č ISBN Pijoan José: Dějiny umění / 12, Knižní klub, 1998,

6 Foto-video - státnicové otázky: 1) Nová věcnost ve fotografii: - Německo (Neue Sachlichkeit): Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, Helmar Lerski, August Sander. - Americký velkoformátový verismus: Paul Strand, Edward Weston, Imogen Cunninghamová, Ansel Adams, Walker Evans. Světová meziválečná avantgarda: - Bauhaus a německá avantgardní fotografie: László Moholy-Nagy, Walter Peterhans, El Lisickij, Paul Citroën. Sovětská avantgardní fotografie: spjatost s filmem (Ejzenštejn, Pudovkin, Vertov, Dovženko), časopisy, montáže, Alexandr Rodčenko, Boris Ignatovič 2) Dadaismus a surrealismus ve fotografii: Fotomontáž dadaistická, konstruktivistická, surrealistická, agitační; politická a umělecká východiska Hannah Höchová, John Heartfield, Alexandr Rodčenko, Man Ray, Herbert Bayer. Dadaismus ve světové fotografii: Christian Schad, Man Ray, Max Ernst, Raul Haussmann. Surrealismus ve světové fotografii: Eugčne Atget, André Kertész, Man Ray, Herbert Bayer, Maurice Tabard. Česká surrealistická fotografie: Jindřich Štyrský, Jaromír Funke, Karel Teige, Václav Zykmund, Miroslav Hák. 3) Výtvarná fotografie let ve světě: - Vliv konceptuálního uvažování na fotografickou produkci Konceptualismus, vizualismus Joseph Kosuth, Duan Michals, Christian Boltanski, Jürgen Klauke, Ralph Gibson, Andreas Müller-Pohle Nová topografie (Düsseldorfská škola) manželé Becherovi, Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky, Candida Höffer Americký velkoformátový verismus Stephan Shore, Robert Adams, Jeff Wall, Edward Burtynsky 4) Postmodernismus a současné tendence v české a slovenské fotografii + zahraničí Inscenovaná fotografie - Cindy Sherman, Gregory Crewdson Jan Saudek, Slovenská nová vlna (Tono Stano, Ján Pavlík, Miro Švolík, Peter Župník, Rudo Prekop), Michal Macků, Bratrstvo, Aleš Kuneš, Ivan Šagin Ivan Pinkava Aktuální fotografické tendence, postmodernismus

7 Veronika Bromová, Václav Stratil, Jiří David, Lukáš Jasanský Martin Polák, Pavel Baňka, Magdalena Jetelová, Milena Dopitová, Štěpánka Šimlová, Markéta Othová současná nejmladší generace, galerie, festivaly 5) Vývoj videoartu a nových médií - Rozvoj technologie, video jako záznam - performance, hledání možností nového žánru - Fluxus léta: Otevřené dílo v happeningu a Fluxu (John Cage, Allan Kaprow, Nam June Paik) léta: Interaktivní instalace a performance (Dan Graham, Peter Campus, Peter Weibel, Bruce Nauman). - Pionýři elektronického umění: video art a umění video instalace: Nam June Paik a Shuya Abe, Vasulka, The Kitchen, Bill Viola - Čeští mediální umělci na mezinárodní scéně: Woody Vasulka, Michael Bielický, Frank Malina. - Umění nových médií v bývalém Československu a v České republice po roce 1989 Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora, Alexander Hackenschmied (Hamid) - Vliv videoartu na kinematografii 6) Aplikace nových médií ve výtvarné výchově Literatura: ARNHEIM, R.: Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Barkeley: University of Kalifornia Press, ISBN BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Vyd. 2., upravené. Praha: Agite/Fra, 2005, 123 s. ISBN BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Vyd. 1. Překlad S Blumfeld. Praha: Mladá fronta, s. ISBN BENJAMIN, W.: Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti, in: Literárněvědné studie. Praha: OIKOYMENH, ISBN BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010, 390 s. ISBN CAMPANY, David. Art and photography. First published. London: Phaidon, c2003, 304 s. ISBN CÍSAŘ, Karel. Co je to fotografie?. Vyd. 1. Praha: Herrmann, 2004, 365 s. ISBN DELEUZE, G.: Film 1: Obraz pohyb. Praha: Národní filmový archiv, ISBN DELEUZE, G.: Film 2: Obraz čas. Praha: Národní filmový archiv, ISBN DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002, 304 s. ISBN ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje: Znak, reprezentace, iluze, obraz. Praha: Mladá fronta, ISBN DOLANOVÁ, Lenka. Vstup pohyblivých obrazů do galerie. Iluminace 2003, R. 15, č. 4., FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007, 704 s. ISBN FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. 1. vyd. Praha: OSVU, 2001, 162 s. Eseje (OSVU), sv. 3. ISBN FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie: vybrané kapitoly z dějin fotografie (perioda ). 1. vyd. Praha: Hynek, 1994, 75 s. ISBN X. GRYGAR, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie: vybrané kapitoly z dějin fotografie (perioda ). 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Fakulta filmová a televizní, katedra fotografie, 2004, 119 s. ISBN

8 HLAVÁČEK, Ludvík. Orbis fictus: Nová média v současném umění. New Media in Contemporary Arts. Praha: Sorosovo centrum současného umění, 1996, 228 s. ISBN KERBACHOVÁ, Bohdana (2006): Počátky českého videoartu. In: Iluminace 2006, R. 18, č. 2. KOLEČKOVÁ, Zdena. La Chambre noire: [vybrané kapitoly z dějin fotografie a kinematografie (do roku 1918)]. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Fakulta užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, c2005, 111 s. ISBN LÉVY, Pirre. Kyberkultura: zpráva pro radu Evropy v rámci projektu "nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 229 s. ISBN MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd. Překlad Miloš Calda. Praha: Mladá fronta, 2011, 399 s. ISBN MCLUHAN, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000, 415 s. ISBN MONACO, J.: Jak číst film: Svět filmů, médií a multimédií. Praha: Albatros, ISBN MULVEY, Laura. Vizuální slast a narativní film. Dívčí válka s ideologií: klasické texty angloamerického feministického myšlení. Vyd. 1. Editor Libora Oates-Indruchová. Překlad Hana Hájková. Praha: Sociologické nakladatelství, Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 18. ISBN , s PEŠÁNEK, Z. Kinetismus : (kinetika ve výtvarnictví-barevná hudba). Praha, ISBN: POSPĚCH, Tomáš ed.: Česká fotografie v recenzích, textech, dokumentech, Dost, Hranice, 2010 ISBN: RUSH, Michael. New media in late 20th-century art: 228 illustrations, 104 color. London: Thames and Hudson, 1999, 224 s. ISBN RUSNÁKOVÁ, K. V toku pohyblivých obrazů. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry. Bratislava: Afad Perss, ISBN: SILVERIO, Robert. Postmoderní fotografie: fotografie jako umění na konci dvacátého století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Fakulta filmová a televizní, Katedra fotografie, 2007, 146 s. ISBN SONTAG, Susan: O fotografii, Paseka, Praha, 2002 ISBN: LITTLE, Stephen. --ismy: jak chápat umění. V Praze: Slovart, 2005, 159 s. ISBN VARTECKÁ, Anna. Ven ze stínu: vybrané kapitoly z dějin fotografie (perioda ). Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Fakulta užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2005, 99 s. ISBN ZUSKA, V.: Čas v možných světech obrazu: Příspěvek k ontologii výtvarného díla a procesu jeho recepce. Praha: Univerzita Karlova, ISBN

DĚJINY GRAFICKÉHO DESIGNU DO 20. STOLETÍ

DĚJINY GRAFICKÉHO DESIGNU DO 20. STOLETÍ DĚJINY GRAFICKÉHO DESIGNU DO 20. STOLETÍ 1/ Vymezení oboru. Specifika grafického designu. Počátky grafického tisku a knihtisku. Vznik a vývoj tvorby grafického vyjádření. Prehistorie oboru. Klíčové pojmy:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A C E N T R U M P R O S O U Č A S N É U M Ě N Í P R A H A, o. p. s Jelení 9, 118 00 Praha 1 - Hradčany, tel. 02-2437 3178, fax. 02-5732 0640 Email: scca@fcca.cz URL http://www.fcca.cz 2 0 0 1 V Ý R O Č N

Více

Karel Teige Plochy snů

Karel Teige Plochy snů Galerie Smečky út so / 11.00 18.30 10. 12. 2014 31. 1. 2015 Karel Teige Plochy snů Člověk nemůže básnicky tvořit bez vnitřního tlaku, bez vnitřní nutnosti. (1) V novém světě je nová funkce umění. Karel

Více

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Petr Dub ISBN 978 80 214 4656 4 Petr Dub Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě 2012 Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem, o. p. s. GALERIE EMILA FILLY v ÚSTÍ NAD LABEM Výroční zpráva za rok 2014 1 A. Úvod Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem vznikla

Více

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Institut tvůrčí fotografie ITF / 2010 / OPAVA Slezská univerzita Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut topava 2012 Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA

Více

Obsah učiva kolektivních předmětů za 5. ročník Konzervatoře Plzeň

Obsah učiva kolektivních předmětů za 5. ročník Konzervatoře Plzeň Obsah učiva kolektivních předmětů za 5. ročník Konzervatoře Plzeň dějiny kultury znalost látky předchozího ročníku + Literatura: všeobecná Baleka, J.: Modř barva mezi barvami; Academia, Praha 1999 Dawson,

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Táhneme za jeden provaz!

Táhneme za jeden provaz! program 2014 10. 3. pondělí Táhneme za jeden provaz! Pátý ročník Týdne výtvarné kultury doprovází nádech (in-spirare) spolupráce a vzájemné podpory umělců, uměleckých institucí i všech milovníků a konzumentů

Více

TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii

TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii Opava 2013 Klára Burianová

Více

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2002 1 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého

Více

Tomáš Ruller. text: Karel Zavadil foto: Dušan Šimánek a archiv Tomáše Rullera. AVU, 3. semestr: odlévání figurální studie, 1977

Tomáš Ruller. text: Karel Zavadil foto: Dušan Šimánek a archiv Tomáše Rullera. AVU, 3. semestr: odlévání figurální studie, 1977 ROZHOVOR Performer, multimediální umělec, vystudovaný sochař, zakládající člen mezinárodního hnutí performance Black Market. Svými akcemi, v nichž se soustředil na časoprostorové situace, se dokázal osvobodit

Více

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu Kód knihy Název knihy Autor Signatura Nakladatelství Rok vydání EK003c Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK 1989 EK003d Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK

Více

Sympozium Krajina Ústeckého kraje

Sympozium Krajina Ústeckého kraje 2008 2007 2006 Sympozium Krajina Ústeckého kraje vydává SDRUŽENÍ GALERIE XXL ISBN 978-80-254-3076-7 2006 2007 2008 str. 3-13 Ak. mal. Milan Perič, Ak. mal. Miroslav Pesh, Jan Maria Mach, MgA. Jaroslav

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (česká verze normy ISO 690:2010) Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz verze 0.10 26.8.2011

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/00 PR 0270a Teorie a praxe vězeňství II. : Hála, Jaroslav 80-7040-376-4 (brož.) 1. vyd. České Budějovice :Jihočeská univerzita, Fakulta 52,50 zdravotně sociální,1999 1/01 ZD 0036a Svět drog v Čechách

Více

Máš umělecké střevo? 5. ROČNÍK SOUTĚŽE STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ. téma slovo je umění

Máš umělecké střevo? 5. ROČNÍK SOUTĚŽE STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ. téma slovo je umění téma slovo je umění letošní ročník je věnován jiřímu kolářovi, neb tento rok uplyne 100 let od jeho narození. Máš umělecké střevo? 5. ROČNÍK SOUTĚŽE představující VÝTVARNÉ UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH

Více

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na 11 ročník 5 / listopad 03 Robin Jícha nemá zaječí úmysly Marek Vašut a jeho fotobrazy" v Brně Mezipatra stále bobtnají Aktuální program ve Velkém Špalíčku na www.velkyspalicek.cz obsah 1 Kulturní aktuality

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.3.- 31.10.2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.3.- 31.10.2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.3.- 31.10.2014 Úvodní slovo Budova Nákladového nádraží Žižkov Městské části Praha 3 nepatří. Stojí však uprostřed klíčového rozvojového území na našem území. Její oživení po prohlášení

Více

rezidentky, Terezy Severové. V květnu byla otevřena výstava, s níž se vrátili ke společné kurátorské práci manželé Ševčíkovy. Ti spolu s kurátorkou

rezidentky, Terezy Severové. V květnu byla otevřena výstava, s níž se vrátili ke společné kurátorské práci manželé Ševčíkovy. Ti spolu s kurátorkou FUTURA o.s. Centrum pro současné umění Výroční zpráva 2007 OBSAH: 1. Poslání organizace 2. Přehled činnosti v roce 2007 2.1 Rekapitulace výstavního programu 2.2 Výstavy v zahraničí projekty Art Connections

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Magistrát hlavního města Prahy KULTURA PAMÁTKOVÁ PÉČE UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Magistrát hlavního města Prahy KULTURA PAMÁTKOVÁ PÉČE UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Magistrát hlavního města Prahy KULTURA PAMÁTKOVÁ PÉČE UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN PROGRAMY PODPORY AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ NA ÚZEMÍ

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západní hudba v Československu v období normalizace. Western music in the Post-1968 Czechoslovakia Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin DIPLOMOVÁ PRÁCE Adam Havlík Západní hudba v Československu v období normalizace Western music in the Post-1968 Czechoslovakia

Více