Malba - státnicové otázky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malba - státnicové otázky:"

Transkript

1 Malba - státnicové otázky: 1. Uplatnění malby ve školství a vzdělávání. (malba ve výtvarném zadání pro specifickou skupinu, její role, aktuálnost, autenticita, možnosti, prostředky, problémy ) 2. Barva ve výtvarné výchově a v kontextu soudobé kultury. (barva jako společenský fenomén, teorie barvy, psychologie barvy, uplatnění v mediální oblasti a reklamě ) 3. Vývoj malby od romantismu po 2. sv. válku ve světě a na území Čech/Československa. 4. Vývoj malby po 2. sv. válce do 90. let 20. století ve světě a na území Čech/Československa. 5. Malba po roce 2000 ve světě a v České republice. 6. Přesahy malby do jiných médií o oborů od historie po současnost.(malba a ostatní výtvarná média, malba a architektura, malba a hudba ) 7. Interpretace obrazu (dějinné a společenské kontexty, technika, obsah, autor ) Literatura: AUMONT, J. Obraz. Praha: AMU, ISBN BROŽEK, J. Obrazy a barva. Ústí n. Labem: PF UJEP, ISBN BROŽEK, J. Výtvarná výchova a barva. Ústí nad Labem: UJEP, ISBN FOSTER, H. (ed). Umění po roce Praha: Slovart, ISBN GROSENICK, U. (ed). Women artists in 20th and 21th century. Köln: Taschen, 2001.ISBN Kolektiv autorů. Podoba a smysl malby v současném umění. Sborník sympozia. Praha: AVU, 1995 LAHODA, V. Trvání a rozplývání malby. In CÍSAŘ, K., PETIŠKOVÁ, T. (ed) Dějiny umění 12. Praha: Euromedia, ISBN LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, ISBN LUCIE-SMITH, EDWARD. Artoday. Současné světové umění. Praha: Slovart, ISBN PETŘÍČEK, M., VELÍŠEK, M. Pohledy (které tvoří obrazy). Praha: UK PF, ISBN PETŘÍČEK, M. Myšlení obrazem. Praha: Herrmann a synové, ISBN PIJOAN, J. Dějiny umění, díl 8, 9, 10. Odeon, 1986 PLESKOTOVÁ, P. Svět barev. Praha: Albatros, PRIBÁŇ, J. Obrazy české postmoderny. Praha: Kant, ISBN RUHRBERG, K. et al. Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004, část Malba, ISBN VAŇOUS, P. Resetting. Jiné cesty k věcnosti. Katalog k výstavě ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, ISBN Čt vysílání- Artmix,

2 Kresba a grafika - státnicové otázky: 1. Kresba v kontextech soudobé vizuální kultury. Osobnosti soudobé světové kresby. 2. Vývoj kresby do přelomu 19. století. Osobnosti české kresby přelomu 19. století. 3. Kresba v období českého surrealismu. Jednotlivé osobnosti. 4. Světová konceptuální kresba. 5. Intermediální přesahy kresby od historie až po současnost. 6. Uplatnění kresby ve školství a vzdělávání. Aplikace kresby do výtvarného zadání. 7. Rozdíl mezi kresbou a grafikou. Charakteristika jednotlivých oborů. 8. Grafika v kontextu soudobé vizuální kultury. Jednotlivé grafické techniky. 9. Významné osobnosti světové grafiky. 10. Významné osobnosti české grafiky (druhá polovina 20. století až po současnost). 11. Intermediální přesahy grafiky od historie až po současnost. 12. Uplatnění grafiky ve školství a vzdělávání. Aplikace grafiky do výtvarného zadání. Grafika literatura: LINAJ, E., KRAČMAR, A. Grafickou cestou. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Pedagogické centrum Ústí nad Labem, 2002, 100 s. ISBN AGTE, R. et al. Slovník světové kresby a grafiky: Umělci. Výtvarné techniky. Informace pro sběratele. 1. vyd. Praha: Odeon, 1997, 510 s. ISBN Kolektiv autorů: Slovník světové kresby a grafiky. Odeon Praha 1997 KREJČA, A. Techniky grafického umění: průvodce pracovními postupy a dějinami originální tisk. grafiky. Praha: Artia, 1981, 203 s. Umělcova dílna. Kresba literatura: Kolektiv autorů: Slovník světové kresby a grafiky. Odeon Praha 1997 LUCIE-SMITH, E. Art today. Praha: Slovart, ISBN STANĚK, M., LINC, R. Technika figurální kresby. Idea servis: Praha, ISBN TEISSIG, K. Technika kresby. Praha: Artia, ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, ISBN ZRZAVÝ, J. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, PREISS, P. Michelangelo. Kresby. Praha: Odeon, 1975 Mezi tradicí a experimentem - práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění Muzeum umění Olomouc: Olomouc, ISBN Michelangelo - the drawings of a genius. Albertina: Vienna, ISBN Katalog k výstavě. Katalog Kresba, Kresba Česká kresba 80. let ze sbírek členských galerií RG ČR. Plzeň: Západočeská galerie, ISBN Katalog k výstavě.

3 Prostorová tvorba - státnicové otázky: 1. Základní klasické sochařské materiály - způsoby jejich zpracování - charakteristika jednotlivých způsobů (např. přidávání a ubírání). Kdy nastal odklon od používání těchto prostředků a co způsobilo a umožnilo hledání a nalézání jiných materiálů i metod jejich zpracování. 2. Nová materiály v sochařské tvorbě XX. století: David Smith, Alexander Calder, Mark di Suvero. Konstruování a svařování, César a jiné příklady. 3. Pohyb a absurdní mechanismy: Jean Tinguely, Bernhard Luginbühl, Denis Oppenheim a jiní, V. K. Novák, František Skála a Krištof Kintera. Kinetizmus - odnož geometrické abstrakce. 4. Land art a Earth works - jeho počátky a iniciátoři: Robert Smithson, Michael Heitzer, Robert Morris, Denis Oppenheim, Walter de Maria a Richard Long. Podstata této zásadní proměny prostředků a význam tohoto činu. "Druhá vlna" a autoři ovlivnění tímto proudem - Christo, James Turrel, Dani Karavan a jiní. 5. Danis Oppenheim a Bruse Naumann. 6. Podstata tvorby a individualita těchto sochařů: Donatello, Michelangelo, Bernini, Georg Segal. 7. Velcí tvůrci klasické současné monumentální sochařské tvorby: Anish Kapoor, Anselm Kiefer, Richard Serra (srovnání s Egyptem). 8. Josef Beuys (mythy a rituály, zdroje a osobní filozofie, společenské postoje, Beuys jako učitel, jeho zásadní význam pro vývoj umění 2. pol. XX. stol.). 9. Minimal art versus Arte Povera. 10. Asambláž a Objekt (historie a rozdílnost pojmů, materiálové umění - skládání, spojování, montování). 11. Instalace - vše co víte o této disciplíně. Socha versus instalace, v čem je podstata a jedinečnost této disciplíny. Příklady v kontextu světového umění. 12. Sochy ve městě: První počiny (čtvrť Loop v Chicagu), David Smith ve Spoletu, Socha a město v Liberci Příklady současné tvorby. 13. Sochy ve volném prostoru: sochařské parky Storm King Art Center, Olympic sculpture Park Seattle, Olympic sculpture Park Soul atd. Obdoba v Evropě (Kröller Müller Museum, Louisiana, Europos Parkas, Yorkshire Sculpture Park atd.). 14. Příklady britského sochařství: Henry Moore, Anthony Carro, Philip King, Antony Gormley, Tony Cragg. 15. Současné materiály v sochařství (nekonečné objevování nových materiálů a nekonvenčních způsobů jejich zpracování). 16. Bomarzo a Kuks. Srovnání dvou významných sochařsko-architektonických komplexů, jejich význam pro současnost. 17. Karel Malich a Stanislav Kolíbal. Dvě velké osobnosti českého sochařství.

4 Literatura: FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007, 704 s. ISBN Graham-Dixon Andrew, Umění: Velký obrazový průvodce. Praha : Knižní klub, 2010, 612 s. ISBN: KESNER, Ladislav. Vizuální teorie: současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997, 265 s. ISBN x. Kol. autorů. Akce, slovo, pohyb, prostor. 1999, Galerie hlavního města Prahy, 506 s. ISBN: LAILACH, Michael. Landart. Taschen Benedikt Verlag Gmbh., 2007, 94 s. ISBN , LUCIE-SMITH, Edward. Artoday: současné světové umění. 1. čes. vyd. Praha: Slovart, 1996, 511 s. ISBN REZEK, Petr. K teorii plastičnosti. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2004, 211 s. ISBN ROSENTHAL, Mark. Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer. Munich: Prestel Verlag, ISBN Ruhrberg, Schneckenburger, Frickeová, Honnef, Umění 20. století. V Praze : Köln : Slovart ; 2011 Taschen, 2 sv. ISBN: SÁNCHEZ VIDIELLA, Alex. Urban landscape: Het stedelijke landschap = El gran libro del paisajismo urbano = A paisagem urbana. Barcelona: FKG, 2012, 599 s. ISBN Vision of the Future, Architecture for the 21 st Century, FKG Barcelona, 2011, 600 s. ISBN: Doporučená literatura: BEARDSBY, John. Earthworks and beyoud, 1989, Cross River Press, ISBN 10: / ISBN 13: KAPROW, Allan. "Notes on the Creation of a Total Art." In Essays on the Blurring of Art and Life, ed. Jeff Kelley. Berkeley: University of California Press, ISBN KULTERMANN, Udo. Neue Dimensionen der Plastik, Wasmuth, Tübingen 1967, Neuaufl. 1982, ISBN Monografie autorů: David Smith, Alexander Calder, mark di Suvero, Jean Tinguely, Bernhard Luginbühl, Denis Oppenheim, František Skála, Krištof Kintera, Robert Smithson, Michael Heitzer, Robert Morris, Walter de Maria a Richard Long, Christo, James Turrel, Dani Karavan, Bruse Naumann, Georg Segal, Anish Kapoor, Anselm Kiefer, Richard Serra, Josef Beuys, Mario Merz, Henry Moore, Anthony Carro, Philip King, Antony Gormley, Tony Cragg, Matiáš Braun, Karel Malich, Stanislav Kolíbal. MOULIS, Jiří, Hana SEIFERTOVÁ a Ludmila VACHTOVÁ. Socha a město: Liberec, 2. červenec září 1969 : katalog výstavy. Liberec: Městský národní výbor, 1969, 2 sv. Mythos and Ritual in der Kunst der siebzige Jahre Kunstverein in Hamburg, 1982 VOLAVKA, Vojtěch. O soše. Praha, VOLAVKA, Vojtěch. Jak vzniká socha. Praha, ROTZLER, Willy. Objekt-Kunst: Von Duchamp bis z. Gegenwart, 1975, 240 s. ISBN-10: , ISBN-13: THOMAS, Karin. Bis heute, Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. 1971, DuMont Buchverlag; Auflage: 12 (24. August 2004), 440 s., ISBN-10: ISBN-13:

5 Akční tvorba, instalace - státnicové otázky: 1. Počátky akčního umění obřady, rituály futuristé, dadaisté akční malba, gestická malba pedagogické přesahy 2. Akční umění ve světě hapeninng, body art, performance asijské akční umění, hnutí fluxus významné osobnosti pedagogické přesahy 3. Akční umění v Čechách počátky akční tvorby významné umělecké skupiny zabývající s akčním uměním rozdílné přístupy českého a světového akčního umění využití v pedagogické praxi 4. Umění instalace podstata a vznik umělecké směry v instalacích umělci pedagogické přesahy Literatura: MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. 2. dopl. vyd. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl, 2009, 277 s. ISBN FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. 2. dopl. vyd. V Praze: Slovart, 2007, 704 s. ISBN REZEK, Petr. Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a sedmdesátých let. 2., rozš. vyd. Praha: Jan Placák-Ztichlá klika, 2010, 344 s. Jazzpetit, č. 17. ISBN DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002, 304 s. Jazzpetit, č. 17. ISBN FIŠER, Zbyněk, Vladimír HAVLÍK a Radek HORÁČEK. Slovem, akcí, obrazem: příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 208 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, č ISBN STURKEN, Marita, Lisa CARTWRIGHT. Studia vizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 471 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, č ISBN Pijoan José: Dějiny umění / 12, Knižní klub, 1998,

6 Foto-video - státnicové otázky: 1) Nová věcnost ve fotografii: - Německo (Neue Sachlichkeit): Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, Helmar Lerski, August Sander. - Americký velkoformátový verismus: Paul Strand, Edward Weston, Imogen Cunninghamová, Ansel Adams, Walker Evans. Světová meziválečná avantgarda: - Bauhaus a německá avantgardní fotografie: László Moholy-Nagy, Walter Peterhans, El Lisickij, Paul Citroën. Sovětská avantgardní fotografie: spjatost s filmem (Ejzenštejn, Pudovkin, Vertov, Dovženko), časopisy, montáže, Alexandr Rodčenko, Boris Ignatovič 2) Dadaismus a surrealismus ve fotografii: Fotomontáž dadaistická, konstruktivistická, surrealistická, agitační; politická a umělecká východiska Hannah Höchová, John Heartfield, Alexandr Rodčenko, Man Ray, Herbert Bayer. Dadaismus ve světové fotografii: Christian Schad, Man Ray, Max Ernst, Raul Haussmann. Surrealismus ve světové fotografii: Eugčne Atget, André Kertész, Man Ray, Herbert Bayer, Maurice Tabard. Česká surrealistická fotografie: Jindřich Štyrský, Jaromír Funke, Karel Teige, Václav Zykmund, Miroslav Hák. 3) Výtvarná fotografie let ve světě: - Vliv konceptuálního uvažování na fotografickou produkci Konceptualismus, vizualismus Joseph Kosuth, Duan Michals, Christian Boltanski, Jürgen Klauke, Ralph Gibson, Andreas Müller-Pohle Nová topografie (Düsseldorfská škola) manželé Becherovi, Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky, Candida Höffer Americký velkoformátový verismus Stephan Shore, Robert Adams, Jeff Wall, Edward Burtynsky 4) Postmodernismus a současné tendence v české a slovenské fotografii + zahraničí Inscenovaná fotografie - Cindy Sherman, Gregory Crewdson Jan Saudek, Slovenská nová vlna (Tono Stano, Ján Pavlík, Miro Švolík, Peter Župník, Rudo Prekop), Michal Macků, Bratrstvo, Aleš Kuneš, Ivan Šagin Ivan Pinkava Aktuální fotografické tendence, postmodernismus

7 Veronika Bromová, Václav Stratil, Jiří David, Lukáš Jasanský Martin Polák, Pavel Baňka, Magdalena Jetelová, Milena Dopitová, Štěpánka Šimlová, Markéta Othová současná nejmladší generace, galerie, festivaly 5) Vývoj videoartu a nových médií - Rozvoj technologie, video jako záznam - performance, hledání možností nového žánru - Fluxus léta: Otevřené dílo v happeningu a Fluxu (John Cage, Allan Kaprow, Nam June Paik) léta: Interaktivní instalace a performance (Dan Graham, Peter Campus, Peter Weibel, Bruce Nauman). - Pionýři elektronického umění: video art a umění video instalace: Nam June Paik a Shuya Abe, Vasulka, The Kitchen, Bill Viola - Čeští mediální umělci na mezinárodní scéně: Woody Vasulka, Michael Bielický, Frank Malina. - Umění nových médií v bývalém Československu a v České republice po roce 1989 Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora, Alexander Hackenschmied (Hamid) - Vliv videoartu na kinematografii 6) Aplikace nových médií ve výtvarné výchově Literatura: ARNHEIM, R.: Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Barkeley: University of Kalifornia Press, ISBN BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Vyd. 2., upravené. Praha: Agite/Fra, 2005, 123 s. ISBN BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Vyd. 1. Překlad S Blumfeld. Praha: Mladá fronta, s. ISBN BENJAMIN, W.: Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti, in: Literárněvědné studie. Praha: OIKOYMENH, ISBN BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010, 390 s. ISBN CAMPANY, David. Art and photography. First published. London: Phaidon, c2003, 304 s. ISBN CÍSAŘ, Karel. Co je to fotografie?. Vyd. 1. Praha: Herrmann, 2004, 365 s. ISBN DELEUZE, G.: Film 1: Obraz pohyb. Praha: Národní filmový archiv, ISBN DELEUZE, G.: Film 2: Obraz čas. Praha: Národní filmový archiv, ISBN DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002, 304 s. ISBN ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje: Znak, reprezentace, iluze, obraz. Praha: Mladá fronta, ISBN DOLANOVÁ, Lenka. Vstup pohyblivých obrazů do galerie. Iluminace 2003, R. 15, č. 4., FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007, 704 s. ISBN FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. 1. vyd. Praha: OSVU, 2001, 162 s. Eseje (OSVU), sv. 3. ISBN FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie: vybrané kapitoly z dějin fotografie (perioda ). 1. vyd. Praha: Hynek, 1994, 75 s. ISBN X. GRYGAR, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie: vybrané kapitoly z dějin fotografie (perioda ). 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Fakulta filmová a televizní, katedra fotografie, 2004, 119 s. ISBN

8 HLAVÁČEK, Ludvík. Orbis fictus: Nová média v současném umění. New Media in Contemporary Arts. Praha: Sorosovo centrum současného umění, 1996, 228 s. ISBN KERBACHOVÁ, Bohdana (2006): Počátky českého videoartu. In: Iluminace 2006, R. 18, č. 2. KOLEČKOVÁ, Zdena. La Chambre noire: [vybrané kapitoly z dějin fotografie a kinematografie (do roku 1918)]. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Fakulta užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, c2005, 111 s. ISBN LÉVY, Pirre. Kyberkultura: zpráva pro radu Evropy v rámci projektu "nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 229 s. ISBN MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd. Překlad Miloš Calda. Praha: Mladá fronta, 2011, 399 s. ISBN MCLUHAN, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000, 415 s. ISBN MONACO, J.: Jak číst film: Svět filmů, médií a multimédií. Praha: Albatros, ISBN MULVEY, Laura. Vizuální slast a narativní film. Dívčí válka s ideologií: klasické texty angloamerického feministického myšlení. Vyd. 1. Editor Libora Oates-Indruchová. Překlad Hana Hájková. Praha: Sociologické nakladatelství, Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 18. ISBN , s PEŠÁNEK, Z. Kinetismus : (kinetika ve výtvarnictví-barevná hudba). Praha, ISBN: POSPĚCH, Tomáš ed.: Česká fotografie v recenzích, textech, dokumentech, Dost, Hranice, 2010 ISBN: RUSH, Michael. New media in late 20th-century art: 228 illustrations, 104 color. London: Thames and Hudson, 1999, 224 s. ISBN RUSNÁKOVÁ, K. V toku pohyblivých obrazů. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry. Bratislava: Afad Perss, ISBN: SILVERIO, Robert. Postmoderní fotografie: fotografie jako umění na konci dvacátého století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Fakulta filmová a televizní, Katedra fotografie, 2007, 146 s. ISBN SONTAG, Susan: O fotografii, Paseka, Praha, 2002 ISBN: LITTLE, Stephen. --ismy: jak chápat umění. V Praze: Slovart, 2005, 159 s. ISBN VARTECKÁ, Anna. Ven ze stínu: vybrané kapitoly z dějin fotografie (perioda ). Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Fakulta užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2005, 99 s. ISBN ZUSKA, V.: Čas v možných světech obrazu: Příspěvek k ontologii výtvarného díla a procesu jeho recepce. Praha: Univerzita Karlova, ISBN

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 KVV/6069, Zprostředkování výtvarné tvorby A6: Povinnosti: zkouška ústní forma, rozhovor na dané téma bude podmíněn znalostí děl prezentovaných na přednáškách;

Více

OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBOR FOTOGRAFIE A INTERMEDIÁLNÍ TVORBA DĚJINY A TEORIE FOTOGRAFIE A NOVÝCH MÉDIÍ

OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBOR FOTOGRAFIE A INTERMEDIÁLNÍ TVORBA DĚJINY A TEORIE FOTOGRAFIE A NOVÝCH MÉDIÍ OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBOR FOTOGRAFIE A INTERMEDIÁLNÍ TVORBA DĚJINY A TEORIE FOTOGRAFIE A NOVÝCH MÉDIÍ A / VÝVOJ FOTOGRAFIE do roku 1918 1. Konstituování fotografie Vznik a

Více

Tématické okruhy k SZZ Magisterského navazujícího studia oboru Grafický design

Tématické okruhy k SZZ Magisterského navazujícího studia oboru Grafický design Tématické okruhy k SZZ Magisterského navazujícího studia oboru Grafický design 1/ Charakteristika současného grafického designu. Trendy, inovace, techniky a technologie, prezentace současného grafického

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory 1. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi / James McGrath, Bob Bates ; z anglického originálu The little book of big management theories...

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

OKRUH č. 1 KURÁTORSKÁ STUDIA

OKRUH č. 1 KURÁTORSKÁ STUDIA OKRUH č. 1 KURÁTORSKÁ STUDIA 1. Ekonomika neziskových organizací v oblasti kultury a umění. Čím je ekonomika neziskových organizací specifická a čím je specifická v oblasti kultury a umění? Jaké právnické

Více

OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBOR DESIGN DĚJINY UŽITÉHO UMĚNÍ

OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBOR DESIGN DĚJINY UŽITÉHO UMĚNÍ OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBOR DESIGN DĚJINY UŽITÉHO UMĚNÍ 1. UŽITÉ UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA - vliv na umění jiných národů; pramenná základna; vrchol za 18. dynastie - typologie

Více

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Sbírka Kniha 20. století založena r. 1994 jako součást fondu knihovny Muzea umění Olomouc základem sbírky se stala

Více

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora Seznam ateliérů, vedoucích ateliérů a odborných asistentů Ateliér Vedoucí Odborný asistent prof. Mgr. Miroslav MgA. Marián Beneš KFO RF Aplikovaná Vojtěchovský a reklamní fotografie doc. Ing. Pavel MgA.

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Jedno z moţných dělení prostorové tvorby (podle druhů a způsobů činností s rozličnými materiály)

Jedno z moţných dělení prostorové tvorby (podle druhů a způsobů činností s rozličnými materiály) Jedno z moţných dělení prostorové tvorby (podle druhů a způsobů činností s rozličnými materiály) modelování (z hlíny, moduritu, kašírované hmoty, vosku, kovové odlitky) tvorba objektů (např. objekty z

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Okruhy pro bakalářské závěrečné zkoušky - ak.rok.2009-2010

Okruhy pro bakalářské závěrečné zkoušky - ak.rok.2009-2010 Okruhy pro bakalářské závěrečné zkoušky - ak.rok.2009-2010 KTDU FaVU, 23. listopadu 2009 1. Umění pravěkých kultur základní charakteristika, periodizace - umění paleolitu v českých zemích a v západní Evropě

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Příloha II. Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění)

Příloha II. Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění) Příloha II Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění) 1. Doba vzniku Domu umění Okruh 1: Umělecké spolky Zdroj: JANÁS,

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

UMĚLECKÉ SLOHY. VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013

UMĚLECKÉ SLOHY. VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013 UMĚLECKÉ SLOHY VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nová. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Bc. Šárka Šedivá. Narozena 24. 9. 1989, v Novém Městě na Moravě Trvalé bydliště, Ždírec 27, Polná Rodné jméno: Šárka Lorencová

Bc. Šárka Šedivá. Narozena 24. 9. 1989, v Novém Městě na Moravě Trvalé bydliště, Ždírec 27, Polná Rodné jméno: Šárka Lorencová Bc. Šárka Šedivá Narozena 24. 9. 1989, v Novém Městě na Moravě Trvalé bydliště, Ždírec 27, Polná Rodné jméno: Šárka Lorencová E-mail: sari.sediva@gmail.com Tel.: +420 734 376 316 Zabývá se zprostředkováním

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram. Jaroslav Vančát OBRAZ. Obrazy nás pozorují

Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram. Jaroslav Vančát OBRAZ. Obrazy nás pozorují Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram Jaroslav Vančát OBRAZ Obrazy nás pozorují Poděkování Karlu Černovskému, Vladovi Jurákovi, Veronice Havlové, Michalu Holanovi, Dáše Rabelové, Zdeňkovi

Více

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách Mgr. et MgA. Anna Ronovská Záměr Výzkum možností umělecké edukace v prostředí technicky zaměřených vysokých

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY ČASOPROSTOROVÉ AKTIVITY VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ STŘEDNÍCH ŠKOL DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. et Bc. Veronika Divišová Učitelství pro střední

Více

Karel Teige Plochy snů

Karel Teige Plochy snů Galerie Smečky út so / 11.00 18.30 10. 12. 2014 31. 1. 2015 Karel Teige Plochy snů Člověk nemůže básnicky tvořit bez vnitřního tlaku, bez vnitřní nutnosti. (1) V novém světě je nová funkce umění. Karel

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

I. konzultace F0077 DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ II

I. konzultace F0077 DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ II F0077 DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ II Ročník: 2. Semestr: zimní/letní Rozsah: 20 Z/Zk Počet kreditů: 4 Přednášející: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Posláním předmětu je podat základní přehled o vývoji moderního

Více

F0023 INTERMEDIÁLNÍ TVORBA. Ročník: 3. Semestr: zimní/letní Rozsah: 20/40 Z Zk Počet kreditů: 6 Přednášející: Mgr. MgA.

F0023 INTERMEDIÁLNÍ TVORBA. Ročník: 3. Semestr: zimní/letní Rozsah: 20/40 Z Zk Počet kreditů: 6 Přednášející: Mgr. MgA. F0023 INTERMEDIÁLNÍ TVORBA Ročník: 3. Semestr: zimní/letní Rozsah: 20/40 Z Zk Počet kreditů: 6 Přednášející: Mgr. MgA. Tomáš Pospěch INTER- (z latiny) znamená v cizích složených slovech MEZI-, umístění

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Tisková zpráva 23. října 2008

Tisková zpráva 23. října 2008 Tisková zpráva 23. října 2008 Motto: Dnes, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, schopnost umění znejistit naše obvyklé způsoby vnímání může být jeho největším přínosem. O centru DOX Centrum

Více

Literatura ke státním závěrečným magisterským zkouškám 2011. Výtvarná pedagogika a didaktika. Literatura :

Literatura ke státním závěrečným magisterským zkouškám 2011. Výtvarná pedagogika a didaktika. Literatura : Literatura ke státním závěrečným magisterským zkouškám 2011 Výtvarná pedagogika a didaktika Babyrádová, Hana: Rituál, umění a výchova. Brno MU 2001 Babyrádová, H.: Svět teenagera a současná výtvarná výchova.

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 1. docent doktor medicíny Petr Bachleda, kandidát věd pro obor chirurgie 2. docent doktor medicíny Jiří Beneš, kandidát

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

12.00-13.00 13.00-14.00

12.00-13.00 13.00-14.00 - 12.00 12.00- - -15.00 15.00-16.00 16.00- - - -20.00 Pondělí zelená Geografie cestovního ruchu RNDr. Ivan Farský, CSc. 16.2.2015, 9.3.2015 13.4.2015, 8.6.2015 Vybrané kapitoly z medicíny MUDr. Pavel Sušický

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století Tisková zpráva V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé Archiv hl. m. Prahy a

Více

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let:

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: 2011/2012 Přijetí ke studiu na vysoké škole (zatím známé výsledky) hudební akademie: Jan Zrostlík (4.roč.) housle Milan Al-Ashhab (4.roč.)

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Výtvarné techniky na 1. stupni ZŠ.

Výtvarné techniky na 1. stupni ZŠ. R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Výtvarné techniky na 1. stupni ZŠ. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY PŘEDNÁŠKY A BESEDY Koncepce tematických celků přednášek a besed, případně také kursů a tvůrčích dílen je popsána v jedné z úvodních kapitol, která se věnuje charakteru vzdělávání nabízeného Muzeem umění

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

SKN HRADEC KRÁLOVÉ 412 311 I.PSKN PRAHA

SKN HRADEC KRÁLOVÉ 412 311 I.PSKN PRAHA 8.kolo SKN HRADEC KRÁLOVÉ 313 449 I.PSKN PRAHA ženy "B" SKN HRADEC KRÁLOVÉ ženy 412 311 I.PSKN PRAHA ženy "A" Jaroslav Bartonček 116 139 Pavla Černá Renata Fialová 144 141 Anna Volerábová Vladimír Novotný

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Důvody druhé světové války

Důvody druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika)

Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika) Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Workshop výtvarná výchova (artefiletika, galerijní pedagogika) Petra Šobáňová metodika přednášky Metodika č. 1 Úvod do problematiky 1. Seminář bude zahájen

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.F - Užitá fotografie a média Třída: 4.FI - Multimediální tvorba Třída: 4.G - Grafický design Třída: 4.M - Ekonomika

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

obrázky dětských autorů

obrázky dětských autorů obrázky dětských autorů 1.Barevné ladění 2. Drak 3.Duha 4. Jablko 5. Den s beruškou 6. Koník 7. Magický strom 8. Pejsek 9. Podzim 10. Podzimní skřítek 11. Rukavice 12.Slunce v duze 13. Duhové srdce 14.

Více

GASK PROGRAM. únor 2013. 3 NOVÉ VÝSTAVY V Gask Vernisáž 23/2/2013 od 15,00 MICHAL ŠKAPA PIXA/ WHITEBOX 24/2/2013 ČERVEN 2013

GASK PROGRAM. únor 2013. 3 NOVÉ VÝSTAVY V Gask Vernisáž 23/2/2013 od 15,00 MICHAL ŠKAPA PIXA/ WHITEBOX 24/2/2013 ČERVEN 2013 PROGRAM GASK únor 2013 GASK GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora t/ 725 377433 e/ POKLADNA-KH@GASK.CZ WWW.GASK.CZ otevřeno út - Ne/10,00 18,00 Informace jak se k nám dostanete,

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. I. svazek

Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. I. svazek Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). Encyklopedie českých právních dějin I. svazek A Č 2015 1 Vzor citace: Schelle, Karel Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A Č. Plzeň:

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více