Název: Proměny. Ateliér Intermediální tvorby. Teoretická část diplomové práce. Alexandra Atlasová. škola Milana Knížáka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Proměny. Ateliér Intermediální tvorby. Teoretická část diplomové práce. Alexandra Atlasová. škola Milana Knížáka"

Transkript

1 Ateliér Intermediální tvorby škola Milana Knížáka Akademie výtvarných umění v Praze Teoretická část diplomové práce Název: Proměny Alexandra Atlasová 2013

2 Poděkování: Ráda bych několika slovy vyjádřila poděkování vedoucímu diplomové práce prof. Milanu Knížákovi a odbornému asistentovi ateliéru doc. Milanu Peričovi za jejich cenné rady, trpělivost a inspiraci, v průběhu studia, extra při vypracování této diplomové práce. Rovněž mé poděkování patří oponentovi Mgr. Michalovi Singerovi za podnětné rady a pomoc a také PhDr. Jiřímu Křížovi za vstřícnost a nasměrování k podstatě teoretické obhajoby. Poděkování patří také doc. PhDr. Jiřímu Bystřickému, PhD. za konzultace o literárních pramenech. Nemohu vynechat Kateřinu Tichou a všechny spolužáky, také ostatní pedagogy a všechny pracovníky Akademie, kteří mně po celou dobu studia podporovali. Děkuji také své rodině a přítelovi. 2/6

3 Téma práce: Proměny Nemá ni téhož vzhledu nic na světě: obnovitelka věcí, příroda, v nový vždy tvar dřívější mění. Publius Ovidius Naso (8 let př. n. l.). Východiskem k tématu diplomové práce je dílo římského autora P. O. Nasa. Ovidius v několika mýtech vyjadřuje metamorfózy Bohů a jejich různorodé příběhy. Proměny vyplývají z příčin a chování postav. Mytologické metamorfózy jsou vymyšlené lidmi pro potřebu lepšího pochopení chodu života a světa. Podávají obraz, jak tehdejší člověk chápal přirozené změny přírody, které se zdály být nevysvětlitelné a jiné. Básník je popisuje jako mýtická zvířata, hrdiny římských a řeckých bájí, kteří se mění v živá a neživá těla. Tato epická báseň začíná počátkem světa a končí metamorfózou Caesara v kometu. Téma proměn mě fascinuje svou záhadností a magií, spletí a deformací těl. Chaosem, který je aktuální i v současnosti, kdy máme potřebu dělat si věci krásnějšími. Kdy vše je podloženo vědeckou argumentací (potopa, geneze). Objektem mého zájmu jsou nadpřirozené bytosti a člověk. Člověk, věřící v mýty se přes víru v různé proměny v životě odevzdá, podřídí třetí osobě (tvorovi). Musí se chovat uctivě, používat vybraná slova, mluvit slušně, užívat určité úkony (rituály), tak aby jeho život mohl být šťastný a poctivý. Např. domovní duchové, mluví se s nimi slušně, oni na oplatu ochraňují člověka a přinášejí mu štěstí. Nebo víly, co u jezera operou plátno a nechají ho sušit, kdo na to plátno šlápne, ochromne. Tzn. spoustu morálních zákonů pro člověka proč se chovat k cizím věcem a lidem slušně Tyto bytosti člověk v této době nepotřebuje. Je ale jeho život krásný, magický a zajímavý, nepostrádá řád? Myslím, že je potřebné věřit ve věci mezi nebem a zemí, které nelze popsat a odůvodnit a které jsou tabu. Člověk je jako strom, který se nevzdal svých temných kořenů. Roste nahoru a také dolů. Je důležité to, kam člověk jde, ale stejně důležitá otázka je. Kdo kam jde? A ono,,kdo vždycky vede k,,odkud.(c. G. Jung, 2004) Zabývala jsem se mýty, které vyprávějí o původu světa a o všech prvotních událostech, ve smyslu Eliade (2011): Nadpřirozené bytosti zasáhli do života lidí a tím se člověk stal pohlavní, kulturní 3/6

4 a smrtelnou bytostí. Mýtus je jakási záruka ke zbavení strachu a pochyb člověka, protože to co by chtěl udělat, už bylo dávno uděláno. Vycházím z životní imaginace a deprivace, které jsou nedílnou součásti, jak duchovního, tak reálného života. Zamýšlím se nad proměnami, smrtelností, dramatem a protiklady, v neposlední řadě také bytostmi jako objekty. Aby člověk našel to, co je duchovní, aby našel celek, nepotřebuje proto ani tak transcendenci směrem ven, jako mnohem spíš metamorfózu sil poznání. Goethe hovořil o,,duchovních očích a,,duchovních uších, umožňujících,,nazírající myšlení. Zatímco u celé řady ostatních lidí je poznání shrnováním pojmů, které odděleně tvoří, je u Goetha poznání ponořením se do světa bytostí, sledováním toho, co roste, co se rodí a ustavičně se proměňuje (Wehr, 2003). Praktická část: Na základě výše popsaného byla namalována série 24 ks obrazů různých formátů, ze kterých bylo vybráno 13 ks k obhajobě. Během celého studia na AVU to byly série kreseb jako kvantitativní záznamy spontánně vytěsněných pocitů. V diplomové práci jsem také pokračovala a malovala převážně figurativně. Obrazy jsou založené na zpodobnění figury, která má povahu symbolu. Nahota jako součást obrazů je čirou alegorií měkkosti. Figuraci vidím jako zúčastnění se v konkrétním světě postrádajícím morální zázemí. Figuraci považuji za nejbližší vyjádření se člověka, protože figuraci člověk obsahuje a je přes ni schopen nahlédnout k podstatě bytí. Abstraktní podoba díla má jistý podíl figurace obsaženou v energii světla a stínu, tvaru určitého obrazce. Přes obrazy expresivní povahy, které považuji spíš za abstraktní, než za konkrétní, jsem se postupně odklonila od návaznosti na mýty k objektu,,jakési bytosti, tzn. od určitelné složky k složce neurčité, kterou je drama věčně se objevující v životě člověka. A tím jsem dospěla k vytěsnění těchto protikladů, k rozpadu obrazu prostřednictvím až kýčovitých barevných manýr, kterých je zapotřebí v budoucnu odstranit, nebo nahradit jiným symbolem. Obrazy jsou plné nepříjemných gest a šklebů, mohou naznačovat ustrnutí tohoto dramatu, proto jsou potlačené barevností. Dá se říci, že nevědomou povahu obrazu zastupuje drama a vědomou jsou bytosti, které disponují určitým prahem vědomí. Vše ostatní zastupuje nesourodý prostor. Chtěla bych poděkovat 4/6

5 konzultantovi PhDr. Křížovi, který mi naznačil slovy to, co je obsaženo v obrazech. Protože myšlenky občas těkají od figury k dramatu, od barevnosti k prázdnu a je těžké utříbit si je. Záměrem této práce je zamýšlení nad tématy, které si volím jako cestu k hledání harmonického celku. Jako inspirační vzor, který na mně působil, uvádím hlavně umělce Nové figurace Francise Bacona a Jeana Fautiera. Mezi české představitele patří z minulosti Jozef Váchal a současnosti. Jiří Sopko. Čerpám také z knihy Zohar (Michael Laitman ), a Jungových svazků (alchymie). Závěr: Mám pocit, že člověk pořád touží poodhalit vše, smysl nekonečna a dopouští se velké chyby v tom, že vše, co hledá, ho zahrnuje, stačí jenom nalézt harmonii a otevřít své smysly něčemu co cítíme jako neegoistické dávání. Nalézt vnitřek a střed ve všech imaginacích života. To znamená nemalovat a netvořit pro sebe, egoisticky, ale vytvářet něco pro třetí osobu, pro bytost, která neexistuje, pro větší energii obsahující nás. Ovidiovo dílo, ve své rozmanitosti s rouškou erotična, inspirovalo řadu výtvarných umělců z různých období. Nejvíce děl vzniklo v baroku a renesanci, dále pocházejí výrazná díla z rokoka, symbolismu jako i celého moderního umění. 1. Renesance: Leonardo da Vinci Léda s labutí. Michelangelo Buonarroti Léda s labutí. Lucas Cranach Aktaión. 2. Baroko: Jan Brueghel starší Diana a Aktaión. Giovanni Battista Tiepolo Dafné a Apollón. Karel Fabritius Merkur a Aglauros. 5/6

6 3. Rokoko: Francois Boucher Kallistó a Arkás 4. Symbolismus: Odilon Redon Orfeus. Gustave Moreau Semelé. William Blake Kerberos. Moderní umění: Josef Šíma Léda s Labutí. Pablo Picasso Ilustrace k Proměnám. Emil Filla Přemožení Kerbera. V literatuře, Proměny rezonují zejména v pracích William Shakespera a Franze Kafky. Ve volbě tématu diplomové práce mě ovlivnila potřeba věřit ve věci, které jsou mimo logický rámec života, jako jsou fantazijní zvířata, nevysvětlitelné jevy a příběhy, bytosti a duchové, věci neprobádaného světa a relativně skutečného jsoucna. Práce zahrnuje soubor obrazů olejových maleb různých formátů. P.S.: Prosím omluvte moji češtinu, není to můj mateřský jazyk. Literatura: Naso, P. O. (1969): Proměny. Odeon. Praha. Jung, C. G. (2004): V. Svazek, výbor z díla Snové symboly individuačního procesu-psychologie a alchymie I Nakladatelství Tomáše Janečka. Praha. Laitman, M. (2003): Kniha Zohar. Volvox Globator. Praha. Eliade, M. (2011): Mýtus a skutečnost. Oikoymenh. Praha. Wehr, G. (2003): C. G. Jung-R. Steiner-Konfrontace a synopse. Fabula. Praha. Máchal, J. H. (1995): Bájesloví slovanské. Votobia. Praha. 6/6

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy v arteterapii Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Je prokázán vliv barev a barevných kombinací

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho

Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho 1 Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho Mandala s modlitbou w 2 Předmluva Všude proti nim zvedali ploty - železné,

Více

Dítě a současný tanec

Dítě a současný tanec JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Studijní obor: Taneční pedagogika Dítě a současný tanec Diplomová práce Autor práce: Milada Borovičková, DiS. Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE KLÁRA ŠLEHOFEROVÁ MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA THE POSSIBILITIES ARISING FROM DISCUSSION

Více

Slovo, jazyk, řeč a jejich dosah pro křesťanskou etiku Příspěvek k etice a jazyku - úvaha - Zdeněk Eminger ETF UK

Slovo, jazyk, řeč a jejich dosah pro křesťanskou etiku Příspěvek k etice a jazyku - úvaha - Zdeněk Eminger ETF UK Slovo, jazyk, řeč a jejich dosah pro křesťanskou etiku Příspěvek k etice a jazyku - úvaha - Zdeněk Eminger ETF UK A. D. 2004 2 1. Úvod Slavné a tvořící je Slovo Boží. Nazýváme jej po právu podstatou čehokoliv

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Magisterská diplomová práce Vnitřní prostor Autor: Bc. Monika Beková Vedoucí práce: Mgr. et MgA. Jan Krtička Olomouc 2011 Prohlašuji, že

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Problematika času a časovosti ve filosofii života

Problematika času a časovosti ve filosofii života MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy Problematika času a časovosti ve filosofii života Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Petr Jemelka, Dr. Vypracoval: Bc.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Motto: Handicap neznamená neschopnost

Motto: Handicap neznamená neschopnost č. jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání (zkrácený název ) reg. číslo : CZ.1.07/1..00/08.0110, OP VK září 010 Motto: Handicap neznamená neschopnost www.nejsmevsichnistejni.cz Místo úvodu Obsah

Více

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte ÚVOD DO PROBLEMATIKY A2.9 Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte L UCIE S TAŇKOVÁ Příspěvek se zaměřuje na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění,

Více

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 ASOCIACE DRAMACENTER ČESKÉ REPUBLIKY K ČEMU TO? 1. SETKÁNÍ DRAMACENTER ČESKÉ

Více

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma země ArteMida Pavla Michálková Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato písemná bakalářská práce popisuje průběh vytváření kombinovaného

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

časopis pro zážitkovou pedagogiku

časopis pro zážitkovou pedagogiku časopis pro zážitkovou pedagogiku podzim 2013 ročník 7 číslo 2 vydává Gymnasion, o.p.s. 13 podzim 2013 1 spiritualita časopis pro zážitkovou pedagogiku číslo 13, podzim 2013 (ročník 7, číslo 2) vychází

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA)

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) FILOZOFIA RoC. 60,2005, C. 8 PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) JAROSLAV HROCH, Katedra filozofie FF MU, Brno HROCH, J.: The Prospectives of the Philosophical

Více

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Recenzent prof. PhDr. Milan Nakonečný UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková ACADEMIA OBSAH Předmluva....'... 11 Poděkování... 13 1 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR... 15 1.1

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více