Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům"

Transkript

1 Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům I. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Rondel Kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích a neolitická plastika Vladimír Podborský, Těšetice - Kyjovice 2., Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno 1985 Vladimír Podborský, Těšetice - Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno 1988 Vladimír Podborský (ed.), Pravěká sociokultovní architektura na Moravě, Brno Mikulčice - velkomoravská sakrální architektura Václav Richter, Die Anfänge der grossmährischen Architektur, in: Magna Moravia. Sborník k výročí příchodu byzantské misie na Moravu, Praha 1965, s Václav Richter, Velkomoravské "baziliky", in: Zdeněk Kudělka - Bohumil Samek - Václav Richter. Umění a svět, Praha 2001, s Josef Pošmourný, Církevní architektura Velkomoravské říše, Umění XII, 1964, s Sídlištní komplex s velkomoravským chrámem v Uherském Hradišti - Sadech Luděk Galuška, Uherské Hradiště - Sady. Křesťanské centrum Říše velkomoravské, Brno 1996 Josef Pošmourný, Církevní architektura Velkomoravské říše, Umění XII, 1964, s Vyšehradský kodex a nástěnné malby v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě Anežka Merhautová - Pavel Spunar, Kodex Vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále, Praha 2006 Lubomír Konečný, Románská rotunda ve Znojmě. Ikonologie maleb a architektury, Brno Románské umění v Olomouci Katalog výstavy Jindřich Zdík ( ). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2009, s , Ivo Hlobil, Románská Olomouc údělných knížat, in: Ivo Hlobil - Pavel Michna - Milan Togner, Olomouc, Praha 1984, s Cisterciácká architektura v Tišnově a na Velehradě Jiří Kuthan, Fundace a počátky kláštera cisterciaček v Tišnově, in: Aleš Mudra (ed.), Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis, Praha 2005, s Jiří Kuthan - Ivan Neumann, Ideový program tišnovského portálu a jeho kořeny, ibidem, s Miloslav Pojsl, Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera, Brno Pasionál abatyše Kunhuty. Rukopisy a stavby královny Alžběty Rejčky Emma Urbánková - Karel Stejskal, Pasionál Přemyslovny Kunhuty, Praha 1975 Jan Květ, Iluminované rukopisy královny Elišky Rejčky. Příspěvek k dějinám české knižní malby ve století XIV, Praha

2 Bohumil Samek, Klášter augustiniánů v Brně, Brno Klášterní kostel Zlatá Koruna, olomoucký dóm sv. Václava, chrám sv. Mořice v Kroměříži Ivo Hlobil, Peripetie vývoje a poznání významné středověké architektury. Doplňky k průzkumu kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži, Památky a příroda IX, 1984, s Ivo Hlobil - Pavel Michna - Milan Togner, Olomouc, Praha 1984 Petr Kratochvíl (ed.),veké dějiny Koruny české. Architektura, Praha Mistr Michelské madony; Mistr Vyšebrodského oltáře Albert Kutal, České gotické umění, Praha 1971 Ivo Hlobil, Neznámá Madona na lvu od Mistra michelské madony (kolem let ), Umění LIII, 2005, s Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Jan Royt, Poznámky k rekonstrukci a ikonografii Vyšebrodského oltáře, in: Aleš Mudra - Michaela Ottová, ed., Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium, 5, Praha 2006, s Malířské cykly Karlštejna a Emauzského kláštera Hana Hlaváčková, Karlštejn, in: Zuzana Všetečková, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Průzkumy památek VI, Příloha, s Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Ivo Hlobil, Církevní kritika výstřední módy císařského dvora Karla IV. a datování nástěnných maleb karlštejnského schodištního cyklu kolem let , Průzkumy památek, XIII, 2006, Příloha, s Karel Stejskal, Malby v klášteře Na Slovanech a jejich vztah k evropskému malířství, in: Klára Benešovská Kateřina Kubínová (edd.), Emauzy, Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s Svatováclavská koruna. Korunovační kříž Ivo Hlobil, Koruna Karla IV., zvaná Svatováclavská. Poznámky k její přemyslovské tradici, vzniku, utváření a symbolice, in: Ivo Velíšek - Martina Jandová - František Kadlec - Martin Majer - Jan Svatoš, red., České korunovační klenoty. Praha 2008 Karel Otavský, Svatováclavská koruna, in. Jiří Fajt (ed.), Karel IV. Císař z Boží milosti, Praha 2006, s , kat. č. 13 Karel Otavský, Zlatý relikviářový kříž, ibidem, s , kat. č Matyáš z Arrasu, Petr Parléř katedrála sv. Víta (architektura) Ivo Hlobil, Gotické sochařství, in: Anežka Merhautová a kol., Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení. Praha 1994, s Klára Benešovská, Gotická katedrála, in: Anežka Merhautová a kol., Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení. Praha 1994, s Petr Kratochvíl, (ed.), Veké dějiny Koruny české. Architektura, Praha Parléřovské sochařství v Praze (katedrála sv. Víta, Karlův most, Týnský kostel) Jaromír Homolka, Sochařství, in: Emanuel Poche (ed.), Praha středověká, Praha 1983, s Ivo Hlobil, Gotické sochařství, in: Anežka Merhautová a kol., Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení, Praha 1994, s

3 Ivo Hlobil, Parléřovská huť a stavba katedrály sv. Víta za Karla IV. (1344/ ), in: Katedrála sv. Víta. Pamětní vydání k 650. výročí založení Svatovítské katedrály, I - II, Praha 1994, zvl. I, s Mistr Třeboňského oltáře, krásný sloh Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Ivo Hlobil, Třeboňský mistr a Konrád Waldhauser? Poznámka k ikonografii obrazu Zmrtvýchvstání v Národní galerii Praha, Umění XXXIII, 1985, s Albert Kutal, České gotické sochařství , Praha 1962 Jaromír Homolka, Sochařství, in: Emanuel Poche (ed.), Praha středověká, Praha 1983, s Lenka Bobková - Milena Bartlová, Velké dějiny Koruny české , IV.b., Praha 2003, zvl. s Rajhradský oltář a Olomoucká Olivetská hora Milena Bartlová, Poctivé obrazy. České deskové malířství , Praha 2001 Ivo Hlobil, Olivetská hora kostela sv. Mořice v Olomouci z třicátých let 15. století, in: Alena Martyčáková, red., Sborník sympozia "Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století", Brno 2000, Brno 2001, s Madona zv. Primavesi - vliv Nicolause Gerhaerta van Leyden na české a středoevropské sochařství; Anton Pilgram v Brně (Olomouci) a ve Vídni Jaromír Homolka, Sochařství, in: Jaromír Homolka Josef Krása Václav Mencl Jaroslav Pešina Josef Petráň, Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s Vladislavský sál Benedikt Ried; Mistr Litoměřického oltáře a Svatováclavská kaple Pavel Kalina, Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Praha 2009 Josef Krása, Nástěnná malba, in: Jaromír Homolka Josef Krása Václav Mencl Jaroslav Pešina Josef Petráň, Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Ivo Hlobil, Zázrak sv. Václava na říšském sněmu glorifikace českého panovníka, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Praha 2007, s Zámek v Tovačově a počátky recepce italské renesance; Stanislav Thurzo a moravský katolický humanismus Ivo Hlobil, - Eduard Petrů, Humanism and early Renaissance in Moravia, Olomouc 1999 Ivo Hlobil, Psalterium secundum ritum ac consuetudinem chori Ecclesie Olomucensis, Brno, Conradus Stahel 1499, s. 52, kat. č. 33, s , kat. č. 34, Sochař a řezbář činný v Olomouci, Sv. Václav, kolem 1500, s , kat. č. 36, Průčelí zámku v Kroměříži, s , kat. č. 41, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Praha Zámek Bučovice František Fišer Milada Lejsková-Matyášová, Renesanční nástěnné malby na státním zámku v Bučovicích a jejich restaurace, Zprávy památkové péče, 1956, s. 133 Jarmila Krčálová, Zámek v Bučovicích, Praha 1979 Bohumil Samek (ed.), Renesanční zámek v Bučovicích, Brno 1993 Tomáš Knoz, Renesanční zámky na Moravě, in: Tomáš Knoz (ed.), Morava v době renesance a reformace, Brno 2001, s Letohrádek královny Anny Jan Bažant, Pražský Belvedér a severská renesance, Praha

4 21. Bartholomeus Spranger a Hans von Aachen: obrazy pro Rudolfa II. Eliška Fučíková (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha - London - Milano 1997 Thomas Fusenig (ed.), Hans von Aachen ( ): Malíř na evropských dvorech (kat. výst.), Berlin 2010 Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha Karel Škréta: Oltářní obrazy pro pražské kostely a Pašijový cyklus Jaromír Neumann, Škrétové, Praha 2000 Lenka Stolárová - Vít Vlnas (edd.), Karel Škréta ( ): Doba a dílo (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2010 Dějiny českého výtvarného umění II/1. Praha Antonín Martin Lublinský; Jan Kryštof Handke; Josef Ignác Sadler Milan Togner, Antonín Martin Lublinský , Olomouc 2004 Milan Togner Jan Kryštof Handke Malířské dílo, Olomouc 1994 Milan Togner, Barokní malířství v Olomouci, Olomouc 2008 Milan Togner, Malířství 17. století na Moravě, Olomouc 2010 Ivo Krsek Zdeněk Kudělka Miloš Stehlík Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996 Ladislav Daniel, Evropská malířská centra a barokní Olomouc, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let , Historie a kultura, Olomouc 2011, s Johann Kupezky a Petr Brandl: vlastní podobizny Eduard Šafařík, Johann Kupezky (kat. výst.), Praha 2002 Jaromír Neumann, Petr Brandl (kat. výst.), Národní galerie v Praze 1968 Dějiny českého výtvarného umění II/2. Praha Kostel sv. Michala v Olomouci a typologie sakrální architektury 17. století Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996 Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let , 2, Katalog, Olomouc 2010, s , Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze Oldřich J. Blažíček, Jan Jiří Bendl. Výběr řezeb pražského sochaře raného baroka, Praha 1982 Jan Bradna - Karel Kavička, Praha - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, Velehrad 2008 Simona Jemelková - Helena Zápalková - Markéta Ondrušková, Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc, Olomouc 2008 Martin Pavlíček, Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci ( ), in: Ladislav Daniel (ed.), Umění: prostor pro život a hru. Texty: hudba, divadlo, architektura, umění, Olomouc 2008, s Květná zahrada v Kroměříži Lenka Křesadlová - Martin Pavlíček - Milan Togner - Ondřej Zatloukal, Květná zahrada, in: Ladislav Daniel - Marek Perůtka - Milan Togner (edd.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2009, s Stavby české radikálně barokní skupiny, debata o jejich autorství a jejich ohlas v díle K. I. Dientzehofera 4

5 Mojmír Horyna - Jaroslav Kučera, Dientzenhoferové, Praha 1998 Petr Kratochvíl (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české: Architektura, Praha 2009, s Náhrobek Jana Václava hraběte Wratislawa z Mitrowiz Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1986 Alastair Laing, Fischer von Erlach s monument to Wenzel, Count Wratislaw von Mitrowicz and its place in the typology of the pyramid tomb, Umění XXXIII, 1985, s Martin Pavlíček, Epitaf Karla knížete z Liechtensteinu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opavě ( ). K typologii náhrobku 18. století v českých zemích. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophice Moravica 3/2005, s František Bílek a sochařství secese Hana Larvová, František Bílek ( ), Praha 2000 Petr Wittlich, Sochařství české secese, Praha Novogotické zámky a jejich ideový význam: Hluboká, Lednice a její park Jindřich Vybíral, Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999 Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století, Olomouc Architektura Národního divadla v Praze František Žákavec, Chrám znovuzrození: o budovatelích a budově Národního divadla v Praze, Praha 1918 Zdeňka Benešová - Taťána Součková Dana Flídrová, Národní divadlo - historie a současnost budovy, Praha Malířská rodina Mánesů Naděžda Blažíčková-Horová, Malířská rodina Mánesů, Praha 2002 Eva Reitharová, Josef Mánes: Odkaz malířů Mánesovy rodiny, Praha Bohumil Kubišta, malířská tvorba a úvahy o malířství Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta, Praha 1993 Lamač-Padrta, Osma a Skupina výtvarných umělců. Teorie, kritika, polemika, Praha Muzeum v Hradci Králové od Jana Kotěry Rostislav Švácha, Poznámky ke Kotěrovu muzeu, Umění XXXIV, 1986, s Vladimír Šlapeta (ed.), Jan Kotěra : Zakladatel moderní české architektury, Praha Otto Gutfreund, sochařská tvorba a úvahy o sochařství Jiří Šetlík Václav Erben (edd.), Otto Gutfreund (kat. výst.), Národní galerie v Praze 1996 Miroslav Lamač Jiří Padrta, Osma a Skupina výtvarných umělců. Teorie, kritika, polemika, Praha Vila Tugendhat od Ludwiga Miese van der Rohe, její ideový obsah a její ohlas v české kritice 30. let 20. století Zdeněk Kudělka - Libor Teplý, Vila Tugendhat, Brno 2001 Dagmar Černoušková - Iveta Černá (edd.), Mies v Brně: Vila Tugendhat, Brno Jindřich Štyrský a Toyen Karel Srp Lenka Bydžovská, Jindřich Štyrský, Praha 2007 Karel Srp, Toyen, Praha Vincenc Makovský a pařížská škola, umělcova tvorba v letech

6 Jiří Hlušička Jaroslav Malina Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno Televizní vysílač na Ještědu Rostislav Švácha, Karel Hubáček, Praha 1996 Rostislav Švácha (ed.), Sial, Praha Pojetí informelu v českém umění Mahulena Nešlehová, Poselství jiného výrazu. Pojetí "informelu v českém umění 50. a 60. let, Praha Akční umění Pavlína Morganová, Akční umění, Olomouc II. Dějiny evropského umění 43. Feidiova sochařská výzdoba Parthenónu na athénské Akropoli Jiří Frel, Feidias, Praha Chrám Hagia Sofia v Cařihradě Paolo Verzone, Byzantine Art, in: Encyclopedia of World Art II, London 1958, s Robin Cormack, Istanbul, Hagia Sophia, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 16, New York 1996, s Iluminované evangeliáře karolinské doby Irmgard Siede, Die Ausstattung der Liturgie, Bücher, Geräte und Textilie, in: Bruno Reudenbach (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, Bd 1. Karolingische und ottonische Kunst, München-Berlin- London-New York 2009, s , Florentine Mütherich, Malerei bis zum Ausgang des 11. Jahrhunderts, in: Hermannn Fillitz (ed.), Propyläen Kunstgeschichte. Das Mittelalter I, Berlin 1969, s , č. kat , 25, 38, 41a, V, VII, IX, X, XI. 46. Románská architektura v Cluny Kathryn Morrison - Brenda Botton, Cluny Abbey, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 3, New York 1996, s Opat Suger a chrám Saint Denis Erwin Panofsky, Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi. Nač je v chrámu zlato. Suger, opat ze Saint-Denis, Praha Giotto: obrazy pro Padovu a Assisi Angelo Tartuferi, Giotto, Praha Hubert a Jan van Eyck: Gentský oltář Jarmila Vacková, Van Eyck. Praha Náhrobek papeže Julia II. della Rovere Frank Zöllner - Christof Thoenes - Thomas Pöpper, Michelangelo Dílo, Praha 2008, zvlášť s , , Anthony Hughes - Caroline Elam, Michelangelo, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 21, London 1996, s (zde další literatura) John Pope-Hennessy, Michelangelo, the Tomb of Pope Julius II, in: Týž, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 1996, s , Jan Vladislav (ed.), Michelangelo. Podoba živé tváře, Praha

7 51. Symbolismus v italské barokní architektuře a její ohlas v Čechách: S. Ivo alla Sapienza a S. Lorenzo v Turíně Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy: , New York 1959, 1973 aj. Anthony Blunt, Borromini, Cambridge, Mass Harold Alan Meek, Guarino Guarini and His Architecture, New Haven Caravaggio: obrazy v kaplích Contarelli, Cerasi a Cherubini v Římě John Spike - Michèle Kahn Spike, Caravaggio with Catalogue of Paintings on CD-ROM, Abbeville Press, New York London 2001 Gilles Lambert, Caravaggio, Praha Herkulovský cyklus Guida Reniho Emiliani, A. - Scholaro, M. (ed.). Od Correggia ke Crespimu. Malířství století v Emilii a Romagni. Da Correggio a Crespi. Pittura dal Cinquecento al Settecento in Emilia e in Romagna. Bologna - Praha 1991 Ladislav Daniel, Reniana, Bulletin of the National Gallery in Prague 2, 1992, s Ladislav Daniel, Reniana, Guido Reni Výstava čtyř obrazů k 350. výročí umělcovy smrti. Exhibition of four paintings in honour of the 350th anniversary of the artists dech, Prague Riberovo pojetí člověka: Opilý Silén, Maddalena Ventura, Mrzák, Sv. Januarius Ladislav Daniel, Mezi erupcí a morem. Malířství v Neapoli (kat.výst.), Národní galerie v Praze Rubens: počátky formování stylu a inspirační zdroje; obrazy pro Prahu Ivo Krsek, Petrus Paulus Rubens, Praha Jiří Kotalík (ed.), Národní galerie v Praze. Sbírka starého evropského umění - Sbírka starého českého umění, Praha Lubomír Konečný, Rubensovo Umučení sv. Tomáše: Ikonografický komentář, Umění XXVI, 1978, s Vermeer: Malířské umění (Sedlmayr a Liedtke) Hans Sedlmayr, Jan Vermeer: Sláva malířského umění, in: Festschrift Hans Jantzen, Berlin 1951 (Překlad Petr Wittlich.) Walter Liedtke, Johannes Vermeer, The Art of Painting, in: Walter Liedtke - Michiel C. Plomp - Axel Ruger (eds.), Vermeer and the Delft School (kat. výst.), The Metropolitan Museum of Art New York 2001, s Berniniho Apollón a Dafné v Galerii Borghese Anna Coliva - Sebastian Schütze (edd.), Bernini scultore. La nascita del Barocco in Casa Borghese (kat. výst.), Roma 1988 Torgil Magnuson, Rome in the Age of Bernini I, II., Stockholm New Jersey Rudolf Wittkower, Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque, London Velázquez, Las Meninas José Gudiol, Velázquez ( ), Praha 1978 Jaromír Zemina, Velázquez. Esej o vznešenosti malby, Praha 1998 Diego Velázquez. Největší malíři, č. 66, Praha 2001 Michel Foucault, Slova a věci, Praha

8 59. Anglické parky Hanno-Walter Kruft, Dejiny teórie architektúry, Bratislava 1993, s Taťána Petrasová, The origins of Prague neo-gothic Architecture, Umění XLIV, 1996, s Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století, Olomouc Édouard Manet: Snídaně v trávě a Olympie Roman Prahl, Edouard Manet, Praha Auguste Rodin: Občané Calais a Brána pekel Raphael Masson Veronique Mattiussi, Rodin, Paris 2004 Antoinette Le Normand-Romain, Rodin. The Gates of Hell, Paris Antoinette Le Normand-Romain - Annette Haudiquet, Rodin. The Burghers of Calais, Paris Otto Wagner, Poštovní spořitelna ve Vídni Otto Wagner, Moderní architektura, Praha 1910 August Sarnitz, Otto Wagner ( ): Průkopník moderní architektury, Bratislava Imprese, improvizace a kompozice Wasilije Kandinského Jaroslav Bláha, Vasilij Kandinskij a Arnold Schönberg část, Ateliér, 2000, č , s. 2 Wasilij Kandinsky, O duchovnosti v umění, Praha 1998 Düchting Hajo, Vasilij Kandinskij , Köln Pablo Picasso ve sbírkách NG v Praze Eva Petrová, Picasso v Československu, Praha Mistři Bauhausu: Josef Albers a Oskar Schlemmer Karin von Maur, Oskar Schlemmer, München 1982 Karin Tomas, red., Josef Albers: Eine Retrospektive, Köln 1988 Hans Maria Wingler, Das Bauhaus Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937, Köln Jean Dubuffet a art brut Jean Dubuffet, Dusivá kultura, Praha 1998 Jan Kříž, Jean Dubuffet, Praha Švýcarská kolej v Paříži od Le Corbusiera Karel Honzík, Švýcarský pavilon v univerzitní čtvrti v Paříži, Volné směry XXX, , s. 210 Rostislav Švácha, Le Corbusier, Praha 1989 Jean-Louis Cohen, Le Corbusier , Bratislava Dvě galerie v New Havenu od Louise Kahna Louis Kahn, Tato věc architektury, Stavba VI, 1999, č. 2, s Louis Kahn, Ticho a světlo, Praha 2002 Robert McCarter, Louis I. Kahn, London-New York 2005 III. Historiografie dějin umění 8

9 69. Giorgio Vasari, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I., II., Praha ; Praha Andrea Palladio, Čtyři knihy o architektuře, Praha Johann Joachim Winckelmann, Dějiny umění starověku, Praha Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha Heinrich Wölfflin, Klassické umění: úvod do italské renaissance, Praha Max Dvořák, Katechismus památkové péče, Praha 1991; Praha Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha Ernst Hans Gombrich, Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování, Praha André Chastel, Vyplenění Říma: od manýrismu k protireformaci, Brno Meyer Shapiro, Dílo a styl, Praha Ladislav Kesner (ed.), Vizuální teorie: současné anglo americké myšlení o výtvarných dílech, Jinočany 1997; Jinočany 2005 IV. Teorie a dějiny památkové péče. Muzeologie 80. Péče o památky v období purismu a historismu 19. století Jakub Pavel, Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, s Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Činnost vídeňské Centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek Alois Riegl, Moderní památková péče, Praha 2003 Max Dvořák, Katechismus památkové péče, Praha 2004 Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Jakub Pavel, Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, s Pražská asanace, Klub za starou Prahu a počátky památkové péče v českých zemích Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Jakub Pavel, Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, s Rudolf Chadraba a kol., Kapitoly z českého dějepisu umění I II, Praha

10 83. Organizace, teorie a praxe československé památkové péče Wirth, Birnbaum Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Rudolf Chadraba a kol., Kapitoly z českého dějepisu umění I II, Praha Současná legislativní úprava státní památkové péče v ČR a její organizační struktura Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči 85. Městské památkové rezervace; památková péče o hrady a zámky a jejich mobiliáře Aleš Vošahlík, Ochrana historických měst v evropském a světovém kontextu, Praha 1993 Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Ivo Hlobil, Teorie městských památkových rezervací, Praha Počátky moderního restaurování. Vincenc Kramář, Bohuslav Slánský, Václav Wagner, Cesare Brandi Milan Togner, Československá restaurátorská škola poznámky k pojmu a současné praxi, Památky a příroda XV, 1990, s Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Vincenc Kramář, O obrazech a galeriích, Praha 1983 Cesare Brandi, Theory of Restoration, Roma Sběratelství umění od počátků (antika a středověké pokladnice) do renesance Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002; monografie jednotlivých muzeí v českém jazyce. 88. Vznik muzea, kabinety kuriozit a první galerie; definice muzea; obrazárna olomouckých biskupů Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002 Friedrich Waidacher, Príručka všeobecnej muzeológie, Bratislava 1999 Ladislav Daniel, Obrazárna, in: Ladislav Daniel Marek Perůtka Milan Togner (edd.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2008, s Ladislav Daniel, Evropská malířská centra a barokní Olomouc, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko Výtvarná kultura let , Historie a kultura, Olomouc 2011, s Milan Togner (ed.), Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů arcibiskupského zámku v Kroměříži, Kroměříž Vznik velkých muzeí od Francouzské revoluce do konce 1. světové války. Největší světová muzea: Louvre, Prado, Ermitáž, Vídeň, Drážďany. Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002; monografie jednotlivých muzeí v českém jazyce. 10

11 90. Sbírky Národní galerie v Praze Staré evropské umění, Sbírky Národní galerie v Praze Praha Národní galerie v Praze 1988 svazek 1, a aktualizované průvodce jednotlivých sbírek 11

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Jméno a příjmení: denní studium

Jméno a příjmení: denní studium Jméno a příjmení: denní studium Test k přijímacím zkouškám do 1. ročníku oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky pro akademický rok 2012/2013 Svým podpisem stvrzuji, že jsem

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

09/ Malířství 15. a 1. poloviny 16. století v Záalpí pozdně gotický hyperrealismus: Jan van Eyck Hieronymus Bosch Albrecht Dürer Pieter Bruegel

09/ Malířství 15. a 1. poloviny 16. století v Záalpí pozdně gotický hyperrealismus: Jan van Eyck Hieronymus Bosch Albrecht Dürer Pieter Bruegel DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 KVV/6069, Zprostředkování výtvarné tvorby A6: Povinnosti: zkouška ústní forma, rozhovor na dané téma bude podmíněn znalostí děl prezentovaných na přednáškách;

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf 1969 Praha Strahovské koleje 1975 Praha Výstavní síň Fotochemy Václav Jírů 12.3. 29.3. 1975 Olomouc Galerie V podloubí 1977 Praha Galerie U jednorožce / s Janem Všetečkou / 1977 Brno Funkův kabinet Vladimír

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Studijní program B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury Studijní obor Dějiny umění se

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. spolupráce: Ing. arch. Petr M. Hájek Ing. arch. Jiří Hůrka

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. spolupráce: Ing. arch. Petr M. Hájek Ing. arch. Jiří Hůrka TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY doc. Ing. Michaela Brožová, aut. arch. spolupráce: Ing. arch. Petr M. Hájek Ing. arch. Jiří Hůrka Koncepce tří prostorových plánů (strukturální plán, volný plán a Raumplan) vychází

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Barokní tvorba v Itálii

Barokní tvorba v Itálii BAROKO Ideový základ: Protireformace (stala se nástrojem nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. st.). Oslavuje církev a vysokou šlechtu. Vznik: Itálie, především v Římě

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

Tématické okruhy k SZZ pro obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky (bakalářské prezenční studium)

Tématické okruhy k SZZ pro obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky (bakalářské prezenční studium) 1. ČESKÉ UMĚNÍ Tématické okruhy k SZZ pro obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky (bakalářské prezenční studium) 1. Nejstarší architektura v českých zemích do období nástupu

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou.

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. OBOR UŽITÉ UMĚNÍ SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1. Hlavní město egyptské Střední

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 Úkol 1, tzv. historicko-politický Připomeňte si historické události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky. Co víte o osobě Tomáše Garrigua Masaryka? Kdo

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více