Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům"

Transkript

1 Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům I. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Rondel Kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích a neolitická plastika Vladimír Podborský, Těšetice - Kyjovice 2., Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno 1985 Vladimír Podborský, Těšetice - Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno 1988 Vladimír Podborský (ed.), Pravěká sociokultovní architektura na Moravě, Brno Mikulčice - velkomoravská sakrální architektura Václav Richter, Die Anfänge der grossmährischen Architektur, in: Magna Moravia. Sborník k výročí příchodu byzantské misie na Moravu, Praha 1965, s Václav Richter, Velkomoravské "baziliky", in: Zdeněk Kudělka - Bohumil Samek - Václav Richter. Umění a svět, Praha 2001, s Josef Pošmourný, Církevní architektura Velkomoravské říše, Umění XII, 1964, s Sídlištní komplex s velkomoravským chrámem v Uherském Hradišti - Sadech Luděk Galuška, Uherské Hradiště - Sady. Křesťanské centrum Říše velkomoravské, Brno 1996 Josef Pošmourný, Církevní architektura Velkomoravské říše, Umění XII, 1964, s Vyšehradský kodex a nástěnné malby v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě Anežka Merhautová - Pavel Spunar, Kodex Vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále, Praha 2006 Lubomír Konečný, Románská rotunda ve Znojmě. Ikonologie maleb a architektury, Brno Románské umění v Olomouci Katalog výstavy Jindřich Zdík ( ). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2009, s , Ivo Hlobil, Románská Olomouc údělných knížat, in: Ivo Hlobil - Pavel Michna - Milan Togner, Olomouc, Praha 1984, s Cisterciácká architektura v Tišnově a na Velehradě Jiří Kuthan, Fundace a počátky kláštera cisterciaček v Tišnově, in: Aleš Mudra (ed.), Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis, Praha 2005, s Jiří Kuthan - Ivan Neumann, Ideový program tišnovského portálu a jeho kořeny, ibidem, s Miloslav Pojsl, Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera, Brno Pasionál abatyše Kunhuty. Rukopisy a stavby královny Alžběty Rejčky Emma Urbánková - Karel Stejskal, Pasionál Přemyslovny Kunhuty, Praha 1975 Jan Květ, Iluminované rukopisy královny Elišky Rejčky. Příspěvek k dějinám české knižní malby ve století XIV, Praha

2 Bohumil Samek, Klášter augustiniánů v Brně, Brno Klášterní kostel Zlatá Koruna, olomoucký dóm sv. Václava, chrám sv. Mořice v Kroměříži Ivo Hlobil, Peripetie vývoje a poznání významné středověké architektury. Doplňky k průzkumu kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži, Památky a příroda IX, 1984, s Ivo Hlobil - Pavel Michna - Milan Togner, Olomouc, Praha 1984 Petr Kratochvíl (ed.),veké dějiny Koruny české. Architektura, Praha Mistr Michelské madony; Mistr Vyšebrodského oltáře Albert Kutal, České gotické umění, Praha 1971 Ivo Hlobil, Neznámá Madona na lvu od Mistra michelské madony (kolem let ), Umění LIII, 2005, s Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Jan Royt, Poznámky k rekonstrukci a ikonografii Vyšebrodského oltáře, in: Aleš Mudra - Michaela Ottová, ed., Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium, 5, Praha 2006, s Malířské cykly Karlštejna a Emauzského kláštera Hana Hlaváčková, Karlštejn, in: Zuzana Všetečková, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Průzkumy památek VI, Příloha, s Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Ivo Hlobil, Církevní kritika výstřední módy císařského dvora Karla IV. a datování nástěnných maleb karlštejnského schodištního cyklu kolem let , Průzkumy památek, XIII, 2006, Příloha, s Karel Stejskal, Malby v klášteře Na Slovanech a jejich vztah k evropskému malířství, in: Klára Benešovská Kateřina Kubínová (edd.), Emauzy, Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s Svatováclavská koruna. Korunovační kříž Ivo Hlobil, Koruna Karla IV., zvaná Svatováclavská. Poznámky k její přemyslovské tradici, vzniku, utváření a symbolice, in: Ivo Velíšek - Martina Jandová - František Kadlec - Martin Majer - Jan Svatoš, red., České korunovační klenoty. Praha 2008 Karel Otavský, Svatováclavská koruna, in. Jiří Fajt (ed.), Karel IV. Císař z Boží milosti, Praha 2006, s , kat. č. 13 Karel Otavský, Zlatý relikviářový kříž, ibidem, s , kat. č Matyáš z Arrasu, Petr Parléř katedrála sv. Víta (architektura) Ivo Hlobil, Gotické sochařství, in: Anežka Merhautová a kol., Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení. Praha 1994, s Klára Benešovská, Gotická katedrála, in: Anežka Merhautová a kol., Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení. Praha 1994, s Petr Kratochvíl, (ed.), Veké dějiny Koruny české. Architektura, Praha Parléřovské sochařství v Praze (katedrála sv. Víta, Karlův most, Týnský kostel) Jaromír Homolka, Sochařství, in: Emanuel Poche (ed.), Praha středověká, Praha 1983, s Ivo Hlobil, Gotické sochařství, in: Anežka Merhautová a kol., Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení, Praha 1994, s

3 Ivo Hlobil, Parléřovská huť a stavba katedrály sv. Víta za Karla IV. (1344/ ), in: Katedrála sv. Víta. Pamětní vydání k 650. výročí založení Svatovítské katedrály, I - II, Praha 1994, zvl. I, s Mistr Třeboňského oltáře, krásný sloh Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Ivo Hlobil, Třeboňský mistr a Konrád Waldhauser? Poznámka k ikonografii obrazu Zmrtvýchvstání v Národní galerii Praha, Umění XXXIII, 1985, s Albert Kutal, České gotické sochařství , Praha 1962 Jaromír Homolka, Sochařství, in: Emanuel Poche (ed.), Praha středověká, Praha 1983, s Lenka Bobková - Milena Bartlová, Velké dějiny Koruny české , IV.b., Praha 2003, zvl. s Rajhradský oltář a Olomoucká Olivetská hora Milena Bartlová, Poctivé obrazy. České deskové malířství , Praha 2001 Ivo Hlobil, Olivetská hora kostela sv. Mořice v Olomouci z třicátých let 15. století, in: Alena Martyčáková, red., Sborník sympozia "Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století", Brno 2000, Brno 2001, s Madona zv. Primavesi - vliv Nicolause Gerhaerta van Leyden na české a středoevropské sochařství; Anton Pilgram v Brně (Olomouci) a ve Vídni Jaromír Homolka, Sochařství, in: Jaromír Homolka Josef Krása Václav Mencl Jaroslav Pešina Josef Petráň, Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s Vladislavský sál Benedikt Ried; Mistr Litoměřického oltáře a Svatováclavská kaple Pavel Kalina, Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Praha 2009 Josef Krása, Nástěnná malba, in: Jaromír Homolka Josef Krása Václav Mencl Jaroslav Pešina Josef Petráň, Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Ivo Hlobil, Zázrak sv. Václava na říšském sněmu glorifikace českého panovníka, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Praha 2007, s Zámek v Tovačově a počátky recepce italské renesance; Stanislav Thurzo a moravský katolický humanismus Ivo Hlobil, - Eduard Petrů, Humanism and early Renaissance in Moravia, Olomouc 1999 Ivo Hlobil, Psalterium secundum ritum ac consuetudinem chori Ecclesie Olomucensis, Brno, Conradus Stahel 1499, s. 52, kat. č. 33, s , kat. č. 34, Sochař a řezbář činný v Olomouci, Sv. Václav, kolem 1500, s , kat. č. 36, Průčelí zámku v Kroměříži, s , kat. č. 41, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Praha Zámek Bučovice František Fišer Milada Lejsková-Matyášová, Renesanční nástěnné malby na státním zámku v Bučovicích a jejich restaurace, Zprávy památkové péče, 1956, s. 133 Jarmila Krčálová, Zámek v Bučovicích, Praha 1979 Bohumil Samek (ed.), Renesanční zámek v Bučovicích, Brno 1993 Tomáš Knoz, Renesanční zámky na Moravě, in: Tomáš Knoz (ed.), Morava v době renesance a reformace, Brno 2001, s Letohrádek královny Anny Jan Bažant, Pražský Belvedér a severská renesance, Praha

4 21. Bartholomeus Spranger a Hans von Aachen: obrazy pro Rudolfa II. Eliška Fučíková (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha - London - Milano 1997 Thomas Fusenig (ed.), Hans von Aachen ( ): Malíř na evropských dvorech (kat. výst.), Berlin 2010 Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha Karel Škréta: Oltářní obrazy pro pražské kostely a Pašijový cyklus Jaromír Neumann, Škrétové, Praha 2000 Lenka Stolárová - Vít Vlnas (edd.), Karel Škréta ( ): Doba a dílo (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2010 Dějiny českého výtvarného umění II/1. Praha Antonín Martin Lublinský; Jan Kryštof Handke; Josef Ignác Sadler Milan Togner, Antonín Martin Lublinský , Olomouc 2004 Milan Togner Jan Kryštof Handke Malířské dílo, Olomouc 1994 Milan Togner, Barokní malířství v Olomouci, Olomouc 2008 Milan Togner, Malířství 17. století na Moravě, Olomouc 2010 Ivo Krsek Zdeněk Kudělka Miloš Stehlík Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996 Ladislav Daniel, Evropská malířská centra a barokní Olomouc, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let , Historie a kultura, Olomouc 2011, s Johann Kupezky a Petr Brandl: vlastní podobizny Eduard Šafařík, Johann Kupezky (kat. výst.), Praha 2002 Jaromír Neumann, Petr Brandl (kat. výst.), Národní galerie v Praze 1968 Dějiny českého výtvarného umění II/2. Praha Kostel sv. Michala v Olomouci a typologie sakrální architektury 17. století Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996 Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let , 2, Katalog, Olomouc 2010, s , Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze Oldřich J. Blažíček, Jan Jiří Bendl. Výběr řezeb pražského sochaře raného baroka, Praha 1982 Jan Bradna - Karel Kavička, Praha - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, Velehrad 2008 Simona Jemelková - Helena Zápalková - Markéta Ondrušková, Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc, Olomouc 2008 Martin Pavlíček, Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci ( ), in: Ladislav Daniel (ed.), Umění: prostor pro život a hru. Texty: hudba, divadlo, architektura, umění, Olomouc 2008, s Květná zahrada v Kroměříži Lenka Křesadlová - Martin Pavlíček - Milan Togner - Ondřej Zatloukal, Květná zahrada, in: Ladislav Daniel - Marek Perůtka - Milan Togner (edd.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2009, s Stavby české radikálně barokní skupiny, debata o jejich autorství a jejich ohlas v díle K. I. Dientzehofera 4

5 Mojmír Horyna - Jaroslav Kučera, Dientzenhoferové, Praha 1998 Petr Kratochvíl (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české: Architektura, Praha 2009, s Náhrobek Jana Václava hraběte Wratislawa z Mitrowiz Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1986 Alastair Laing, Fischer von Erlach s monument to Wenzel, Count Wratislaw von Mitrowicz and its place in the typology of the pyramid tomb, Umění XXXIII, 1985, s Martin Pavlíček, Epitaf Karla knížete z Liechtensteinu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opavě ( ). K typologii náhrobku 18. století v českých zemích. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophice Moravica 3/2005, s František Bílek a sochařství secese Hana Larvová, František Bílek ( ), Praha 2000 Petr Wittlich, Sochařství české secese, Praha Novogotické zámky a jejich ideový význam: Hluboká, Lednice a její park Jindřich Vybíral, Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999 Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století, Olomouc Architektura Národního divadla v Praze František Žákavec, Chrám znovuzrození: o budovatelích a budově Národního divadla v Praze, Praha 1918 Zdeňka Benešová - Taťána Součková Dana Flídrová, Národní divadlo - historie a současnost budovy, Praha Malířská rodina Mánesů Naděžda Blažíčková-Horová, Malířská rodina Mánesů, Praha 2002 Eva Reitharová, Josef Mánes: Odkaz malířů Mánesovy rodiny, Praha Bohumil Kubišta, malířská tvorba a úvahy o malířství Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta, Praha 1993 Lamač-Padrta, Osma a Skupina výtvarných umělců. Teorie, kritika, polemika, Praha Muzeum v Hradci Králové od Jana Kotěry Rostislav Švácha, Poznámky ke Kotěrovu muzeu, Umění XXXIV, 1986, s Vladimír Šlapeta (ed.), Jan Kotěra : Zakladatel moderní české architektury, Praha Otto Gutfreund, sochařská tvorba a úvahy o sochařství Jiří Šetlík Václav Erben (edd.), Otto Gutfreund (kat. výst.), Národní galerie v Praze 1996 Miroslav Lamač Jiří Padrta, Osma a Skupina výtvarných umělců. Teorie, kritika, polemika, Praha Vila Tugendhat od Ludwiga Miese van der Rohe, její ideový obsah a její ohlas v české kritice 30. let 20. století Zdeněk Kudělka - Libor Teplý, Vila Tugendhat, Brno 2001 Dagmar Černoušková - Iveta Černá (edd.), Mies v Brně: Vila Tugendhat, Brno Jindřich Štyrský a Toyen Karel Srp Lenka Bydžovská, Jindřich Štyrský, Praha 2007 Karel Srp, Toyen, Praha Vincenc Makovský a pařížská škola, umělcova tvorba v letech

6 Jiří Hlušička Jaroslav Malina Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno Televizní vysílač na Ještědu Rostislav Švácha, Karel Hubáček, Praha 1996 Rostislav Švácha (ed.), Sial, Praha Pojetí informelu v českém umění Mahulena Nešlehová, Poselství jiného výrazu. Pojetí "informelu v českém umění 50. a 60. let, Praha Akční umění Pavlína Morganová, Akční umění, Olomouc II. Dějiny evropského umění 43. Feidiova sochařská výzdoba Parthenónu na athénské Akropoli Jiří Frel, Feidias, Praha Chrám Hagia Sofia v Cařihradě Paolo Verzone, Byzantine Art, in: Encyclopedia of World Art II, London 1958, s Robin Cormack, Istanbul, Hagia Sophia, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 16, New York 1996, s Iluminované evangeliáře karolinské doby Irmgard Siede, Die Ausstattung der Liturgie, Bücher, Geräte und Textilie, in: Bruno Reudenbach (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, Bd 1. Karolingische und ottonische Kunst, München-Berlin- London-New York 2009, s , Florentine Mütherich, Malerei bis zum Ausgang des 11. Jahrhunderts, in: Hermannn Fillitz (ed.), Propyläen Kunstgeschichte. Das Mittelalter I, Berlin 1969, s , č. kat , 25, 38, 41a, V, VII, IX, X, XI. 46. Románská architektura v Cluny Kathryn Morrison - Brenda Botton, Cluny Abbey, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 3, New York 1996, s Opat Suger a chrám Saint Denis Erwin Panofsky, Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi. Nač je v chrámu zlato. Suger, opat ze Saint-Denis, Praha Giotto: obrazy pro Padovu a Assisi Angelo Tartuferi, Giotto, Praha Hubert a Jan van Eyck: Gentský oltář Jarmila Vacková, Van Eyck. Praha Náhrobek papeže Julia II. della Rovere Frank Zöllner - Christof Thoenes - Thomas Pöpper, Michelangelo Dílo, Praha 2008, zvlášť s , , Anthony Hughes - Caroline Elam, Michelangelo, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 21, London 1996, s (zde další literatura) John Pope-Hennessy, Michelangelo, the Tomb of Pope Julius II, in: Týž, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 1996, s , Jan Vladislav (ed.), Michelangelo. Podoba živé tváře, Praha

7 51. Symbolismus v italské barokní architektuře a její ohlas v Čechách: S. Ivo alla Sapienza a S. Lorenzo v Turíně Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy: , New York 1959, 1973 aj. Anthony Blunt, Borromini, Cambridge, Mass Harold Alan Meek, Guarino Guarini and His Architecture, New Haven Caravaggio: obrazy v kaplích Contarelli, Cerasi a Cherubini v Římě John Spike - Michèle Kahn Spike, Caravaggio with Catalogue of Paintings on CD-ROM, Abbeville Press, New York London 2001 Gilles Lambert, Caravaggio, Praha Herkulovský cyklus Guida Reniho Emiliani, A. - Scholaro, M. (ed.). Od Correggia ke Crespimu. Malířství století v Emilii a Romagni. Da Correggio a Crespi. Pittura dal Cinquecento al Settecento in Emilia e in Romagna. Bologna - Praha 1991 Ladislav Daniel, Reniana, Bulletin of the National Gallery in Prague 2, 1992, s Ladislav Daniel, Reniana, Guido Reni Výstava čtyř obrazů k 350. výročí umělcovy smrti. Exhibition of four paintings in honour of the 350th anniversary of the artists dech, Prague Riberovo pojetí člověka: Opilý Silén, Maddalena Ventura, Mrzák, Sv. Januarius Ladislav Daniel, Mezi erupcí a morem. Malířství v Neapoli (kat.výst.), Národní galerie v Praze Rubens: počátky formování stylu a inspirační zdroje; obrazy pro Prahu Ivo Krsek, Petrus Paulus Rubens, Praha Jiří Kotalík (ed.), Národní galerie v Praze. Sbírka starého evropského umění - Sbírka starého českého umění, Praha Lubomír Konečný, Rubensovo Umučení sv. Tomáše: Ikonografický komentář, Umění XXVI, 1978, s Vermeer: Malířské umění (Sedlmayr a Liedtke) Hans Sedlmayr, Jan Vermeer: Sláva malířského umění, in: Festschrift Hans Jantzen, Berlin 1951 (Překlad Petr Wittlich.) Walter Liedtke, Johannes Vermeer, The Art of Painting, in: Walter Liedtke - Michiel C. Plomp - Axel Ruger (eds.), Vermeer and the Delft School (kat. výst.), The Metropolitan Museum of Art New York 2001, s Berniniho Apollón a Dafné v Galerii Borghese Anna Coliva - Sebastian Schütze (edd.), Bernini scultore. La nascita del Barocco in Casa Borghese (kat. výst.), Roma 1988 Torgil Magnuson, Rome in the Age of Bernini I, II., Stockholm New Jersey Rudolf Wittkower, Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque, London Velázquez, Las Meninas José Gudiol, Velázquez ( ), Praha 1978 Jaromír Zemina, Velázquez. Esej o vznešenosti malby, Praha 1998 Diego Velázquez. Největší malíři, č. 66, Praha 2001 Michel Foucault, Slova a věci, Praha

8 59. Anglické parky Hanno-Walter Kruft, Dejiny teórie architektúry, Bratislava 1993, s Taťána Petrasová, The origins of Prague neo-gothic Architecture, Umění XLIV, 1996, s Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století, Olomouc Édouard Manet: Snídaně v trávě a Olympie Roman Prahl, Edouard Manet, Praha Auguste Rodin: Občané Calais a Brána pekel Raphael Masson Veronique Mattiussi, Rodin, Paris 2004 Antoinette Le Normand-Romain, Rodin. The Gates of Hell, Paris Antoinette Le Normand-Romain - Annette Haudiquet, Rodin. The Burghers of Calais, Paris Otto Wagner, Poštovní spořitelna ve Vídni Otto Wagner, Moderní architektura, Praha 1910 August Sarnitz, Otto Wagner ( ): Průkopník moderní architektury, Bratislava Imprese, improvizace a kompozice Wasilije Kandinského Jaroslav Bláha, Vasilij Kandinskij a Arnold Schönberg část, Ateliér, 2000, č , s. 2 Wasilij Kandinsky, O duchovnosti v umění, Praha 1998 Düchting Hajo, Vasilij Kandinskij , Köln Pablo Picasso ve sbírkách NG v Praze Eva Petrová, Picasso v Československu, Praha Mistři Bauhausu: Josef Albers a Oskar Schlemmer Karin von Maur, Oskar Schlemmer, München 1982 Karin Tomas, red., Josef Albers: Eine Retrospektive, Köln 1988 Hans Maria Wingler, Das Bauhaus Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937, Köln Jean Dubuffet a art brut Jean Dubuffet, Dusivá kultura, Praha 1998 Jan Kříž, Jean Dubuffet, Praha Švýcarská kolej v Paříži od Le Corbusiera Karel Honzík, Švýcarský pavilon v univerzitní čtvrti v Paříži, Volné směry XXX, , s. 210 Rostislav Švácha, Le Corbusier, Praha 1989 Jean-Louis Cohen, Le Corbusier , Bratislava Dvě galerie v New Havenu od Louise Kahna Louis Kahn, Tato věc architektury, Stavba VI, 1999, č. 2, s Louis Kahn, Ticho a světlo, Praha 2002 Robert McCarter, Louis I. Kahn, London-New York 2005 III. Historiografie dějin umění 8

9 69. Giorgio Vasari, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I., II., Praha ; Praha Andrea Palladio, Čtyři knihy o architektuře, Praha Johann Joachim Winckelmann, Dějiny umění starověku, Praha Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha Heinrich Wölfflin, Klassické umění: úvod do italské renaissance, Praha Max Dvořák, Katechismus památkové péče, Praha 1991; Praha Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha Ernst Hans Gombrich, Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování, Praha André Chastel, Vyplenění Říma: od manýrismu k protireformaci, Brno Meyer Shapiro, Dílo a styl, Praha Ladislav Kesner (ed.), Vizuální teorie: současné anglo americké myšlení o výtvarných dílech, Jinočany 1997; Jinočany 2005 IV. Teorie a dějiny památkové péče. Muzeologie 80. Péče o památky v období purismu a historismu 19. století Jakub Pavel, Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, s Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Činnost vídeňské Centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek Alois Riegl, Moderní památková péče, Praha 2003 Max Dvořák, Katechismus památkové péče, Praha 2004 Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Jakub Pavel, Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, s Pražská asanace, Klub za starou Prahu a počátky památkové péče v českých zemích Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Jakub Pavel, Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, s Rudolf Chadraba a kol., Kapitoly z českého dějepisu umění I II, Praha

10 83. Organizace, teorie a praxe československé památkové péče Wirth, Birnbaum Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Rudolf Chadraba a kol., Kapitoly z českého dějepisu umění I II, Praha Současná legislativní úprava státní památkové péče v ČR a její organizační struktura Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči 85. Městské památkové rezervace; památková péče o hrady a zámky a jejich mobiliáře Aleš Vošahlík, Ochrana historických měst v evropském a světovém kontextu, Praha 1993 Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Ivo Hlobil, Teorie městských památkových rezervací, Praha Počátky moderního restaurování. Vincenc Kramář, Bohuslav Slánský, Václav Wagner, Cesare Brandi Milan Togner, Československá restaurátorská škola poznámky k pojmu a současné praxi, Památky a příroda XV, 1990, s Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Vincenc Kramář, O obrazech a galeriích, Praha 1983 Cesare Brandi, Theory of Restoration, Roma Sběratelství umění od počátků (antika a středověké pokladnice) do renesance Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002; monografie jednotlivých muzeí v českém jazyce. 88. Vznik muzea, kabinety kuriozit a první galerie; definice muzea; obrazárna olomouckých biskupů Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002 Friedrich Waidacher, Príručka všeobecnej muzeológie, Bratislava 1999 Ladislav Daniel, Obrazárna, in: Ladislav Daniel Marek Perůtka Milan Togner (edd.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2008, s Ladislav Daniel, Evropská malířská centra a barokní Olomouc, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko Výtvarná kultura let , Historie a kultura, Olomouc 2011, s Milan Togner (ed.), Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů arcibiskupského zámku v Kroměříži, Kroměříž Vznik velkých muzeí od Francouzské revoluce do konce 1. světové války. Největší světová muzea: Louvre, Prado, Ermitáž, Vídeň, Drážďany. Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002; monografie jednotlivých muzeí v českém jazyce. 10

11 90. Sbírky Národní galerie v Praze Staré evropské umění, Sbírky Národní galerie v Praze Praha Národní galerie v Praze 1988 svazek 1, a aktualizované průvodce jednotlivých sbírek 11

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

67. bulletin Moravské galerie v Brně

67. bulletin Moravské galerie v Brně 67. bulletin Moravské galerie v Brně 2011 67. bulletin Moravské galerie v Brně 2011 67. bulletin Moravské galerie v Brně / 2011 Vydává Moravská galerie v Brně a Společnost přátel MG za finanční podpory

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Obsah / Inhalt / Contents

Obsah / Inhalt / Contents Obsah / Inhalt / Contents Jiří Pešek, Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby [Das Leben der Prager Paläste. Die Adelspalais als Bestandteile

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY Praha 2013 1 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Odborné a metodické publikace, svazek 43 METODIKA DATOVÁNÍ

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

OBRAZ SV. ANNY SAMOTŘETl Z NOVÉHO MALlNA V KONTEXTU MORAVSKÉHO DÍLA TOBIÁŠE POCKA

OBRAZ SV. ANNY SAMOTŘETl Z NOVÉHO MALlNA V KONTEXTU MORAVSKÉHO DÍLA TOBIÁŠE POCKA OPUSCULA HISTORIAE ART1UM STUDIA MI NORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS F 44,2000 PETR TOMÁŠEK OBRAZ SV. ANNY SAMOTŘETl Z NOVÉHO MALlNA V KONTEXTU MORAVSKÉHO DÍLA TOBIÁŠE POCKA Osobnost

Více

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu Kód knihy Název knihy Autor Signatura Nakladatelství Rok vydání EK003c Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK 1989 EK003d Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR OBOR DESIGN SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1. Významnou lokalitou keltské kultury

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

Ideje a inspirace vzniku a tvorby krajinářských parků

Ideje a inspirace vzniku a tvorby krajinářských parků Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History Ročník 8 9/2012, č. 1, s. 43 52 Volume 8 9/2012,

Více

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference Slovo úvodem Z okna své pracovny mohu hledět na noční panorama Prahy. Jakoby pod okny se tyčí věž P. Marie Vítězné domova Pražského Jezulátka. Vidím osvětlená nábřeží Vltavy, Národní divadlo a další siluety

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Praha Středočeský kraj

Praha Středočeský kraj ik Prahy Praha Středočeský kraj ahy NOC KOSTELŮ 2015 Praha Středočeský kraj Noc kostelů 2015 Praha, Středočeský kraj www.nockostelu.cz Vizuální styl: Vera Rieder Fotografie: archivy Arcibiskupství pražského,

Více

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI Mateřská škola na Drobného ulici č. 26 (č.p. 299) v Brně K PRVNÍ VILOVÉ KOLONII V BRNĚ Stavebněhistorická dokumentace Zpracovatel: Autoři fotografií: PhDr. Dagmar Černoušková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové,

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové, Studijní materiál pro pedagogy Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014 Vážené pedagožky, vážení pedagogové, v těchto listech najdete krátký text kurátorky o výstavě, životopis malíře

Více

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

Červenec Srpen Září. 20 kulturní. 11 kalendář

Červenec Srpen Září. 20 kulturní. 11 kalendář Č e r v e n e c S r p e n Z á ř í 2 0 1 1 Červenec Srpen Září 20 kulturní 11 kalendář k a r l o v a r s k é h o k r a j e k u l t u r n í k a l e n d á ř k a r l o v a r s k é h o k r a j e 2 0 1 1 2 k

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

Vrcholný a pozdní středověk

Vrcholný a pozdní středověk Vrcholný a pozdní středověk V období vrcholného středověku dochází k hospodářskému vzestupu a díky vyššímu efektu zemědělství se oproti dřívějšku daleko více rozvíjejí řemesla a následně též obchod. Důsledkem

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více