Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům"

Transkript

1 Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům I. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Rondel Kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích a neolitická plastika Vladimír Podborský, Těšetice - Kyjovice 2., Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno 1985 Vladimír Podborský, Těšetice - Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno 1988 Vladimír Podborský (ed.), Pravěká sociokultovní architektura na Moravě, Brno Mikulčice - velkomoravská sakrální architektura Václav Richter, Die Anfänge der grossmährischen Architektur, in: Magna Moravia. Sborník k výročí příchodu byzantské misie na Moravu, Praha 1965, s Václav Richter, Velkomoravské "baziliky", in: Zdeněk Kudělka - Bohumil Samek - Václav Richter. Umění a svět, Praha 2001, s Josef Pošmourný, Církevní architektura Velkomoravské říše, Umění XII, 1964, s Sídlištní komplex s velkomoravským chrámem v Uherském Hradišti - Sadech Luděk Galuška, Uherské Hradiště - Sady. Křesťanské centrum Říše velkomoravské, Brno 1996 Josef Pošmourný, Církevní architektura Velkomoravské říše, Umění XII, 1964, s Vyšehradský kodex a nástěnné malby v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě Anežka Merhautová - Pavel Spunar, Kodex Vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále, Praha 2006 Lubomír Konečný, Románská rotunda ve Znojmě. Ikonologie maleb a architektury, Brno Románské umění v Olomouci Katalog výstavy Jindřich Zdík ( ). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2009, s , Ivo Hlobil, Románská Olomouc údělných knížat, in: Ivo Hlobil - Pavel Michna - Milan Togner, Olomouc, Praha 1984, s Cisterciácká architektura v Tišnově a na Velehradě Jiří Kuthan, Fundace a počátky kláštera cisterciaček v Tišnově, in: Aleš Mudra (ed.), Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis, Praha 2005, s Jiří Kuthan - Ivan Neumann, Ideový program tišnovského portálu a jeho kořeny, ibidem, s Miloslav Pojsl, Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera, Brno Pasionál abatyše Kunhuty. Rukopisy a stavby královny Alžběty Rejčky Emma Urbánková - Karel Stejskal, Pasionál Přemyslovny Kunhuty, Praha 1975 Jan Květ, Iluminované rukopisy královny Elišky Rejčky. Příspěvek k dějinám české knižní malby ve století XIV, Praha

2 Bohumil Samek, Klášter augustiniánů v Brně, Brno Klášterní kostel Zlatá Koruna, olomoucký dóm sv. Václava, chrám sv. Mořice v Kroměříži Ivo Hlobil, Peripetie vývoje a poznání významné středověké architektury. Doplňky k průzkumu kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži, Památky a příroda IX, 1984, s Ivo Hlobil - Pavel Michna - Milan Togner, Olomouc, Praha 1984 Petr Kratochvíl (ed.),veké dějiny Koruny české. Architektura, Praha Mistr Michelské madony; Mistr Vyšebrodského oltáře Albert Kutal, České gotické umění, Praha 1971 Ivo Hlobil, Neznámá Madona na lvu od Mistra michelské madony (kolem let ), Umění LIII, 2005, s Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Jan Royt, Poznámky k rekonstrukci a ikonografii Vyšebrodského oltáře, in: Aleš Mudra - Michaela Ottová, ed., Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium, 5, Praha 2006, s Malířské cykly Karlštejna a Emauzského kláštera Hana Hlaváčková, Karlštejn, in: Zuzana Všetečková, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Průzkumy památek VI, Příloha, s Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Ivo Hlobil, Církevní kritika výstřední módy císařského dvora Karla IV. a datování nástěnných maleb karlštejnského schodištního cyklu kolem let , Průzkumy památek, XIII, 2006, Příloha, s Karel Stejskal, Malby v klášteře Na Slovanech a jejich vztah k evropskému malířství, in: Klára Benešovská Kateřina Kubínová (edd.), Emauzy, Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s Svatováclavská koruna. Korunovační kříž Ivo Hlobil, Koruna Karla IV., zvaná Svatováclavská. Poznámky k její přemyslovské tradici, vzniku, utváření a symbolice, in: Ivo Velíšek - Martina Jandová - František Kadlec - Martin Majer - Jan Svatoš, red., České korunovační klenoty. Praha 2008 Karel Otavský, Svatováclavská koruna, in. Jiří Fajt (ed.), Karel IV. Císař z Boží milosti, Praha 2006, s , kat. č. 13 Karel Otavský, Zlatý relikviářový kříž, ibidem, s , kat. č Matyáš z Arrasu, Petr Parléř katedrála sv. Víta (architektura) Ivo Hlobil, Gotické sochařství, in: Anežka Merhautová a kol., Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení. Praha 1994, s Klára Benešovská, Gotická katedrála, in: Anežka Merhautová a kol., Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení. Praha 1994, s Petr Kratochvíl, (ed.), Veké dějiny Koruny české. Architektura, Praha Parléřovské sochařství v Praze (katedrála sv. Víta, Karlův most, Týnský kostel) Jaromír Homolka, Sochařství, in: Emanuel Poche (ed.), Praha středověká, Praha 1983, s Ivo Hlobil, Gotické sochařství, in: Anežka Merhautová a kol., Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení, Praha 1994, s

3 Ivo Hlobil, Parléřovská huť a stavba katedrály sv. Víta za Karla IV. (1344/ ), in: Katedrála sv. Víta. Pamětní vydání k 650. výročí založení Svatovítské katedrály, I - II, Praha 1994, zvl. I, s Mistr Třeboňského oltáře, krásný sloh Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Ivo Hlobil, Třeboňský mistr a Konrád Waldhauser? Poznámka k ikonografii obrazu Zmrtvýchvstání v Národní galerii Praha, Umění XXXIII, 1985, s Albert Kutal, České gotické sochařství , Praha 1962 Jaromír Homolka, Sochařství, in: Emanuel Poche (ed.), Praha středověká, Praha 1983, s Lenka Bobková - Milena Bartlová, Velké dějiny Koruny české , IV.b., Praha 2003, zvl. s Rajhradský oltář a Olomoucká Olivetská hora Milena Bartlová, Poctivé obrazy. České deskové malířství , Praha 2001 Ivo Hlobil, Olivetská hora kostela sv. Mořice v Olomouci z třicátých let 15. století, in: Alena Martyčáková, red., Sborník sympozia "Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století", Brno 2000, Brno 2001, s Madona zv. Primavesi - vliv Nicolause Gerhaerta van Leyden na české a středoevropské sochařství; Anton Pilgram v Brně (Olomouci) a ve Vídni Jaromír Homolka, Sochařství, in: Jaromír Homolka Josef Krása Václav Mencl Jaroslav Pešina Josef Petráň, Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s Vladislavský sál Benedikt Ried; Mistr Litoměřického oltáře a Svatováclavská kaple Pavel Kalina, Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Praha 2009 Josef Krása, Nástěnná malba, in: Jaromír Homolka Josef Krása Václav Mencl Jaroslav Pešina Josef Petráň, Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s Jan Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002 Ivo Hlobil, Zázrak sv. Václava na říšském sněmu glorifikace českého panovníka, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Praha 2007, s Zámek v Tovačově a počátky recepce italské renesance; Stanislav Thurzo a moravský katolický humanismus Ivo Hlobil, - Eduard Petrů, Humanism and early Renaissance in Moravia, Olomouc 1999 Ivo Hlobil, Psalterium secundum ritum ac consuetudinem chori Ecclesie Olomucensis, Brno, Conradus Stahel 1499, s. 52, kat. č. 33, s , kat. č. 34, Sochař a řezbář činný v Olomouci, Sv. Václav, kolem 1500, s , kat. č. 36, Průčelí zámku v Kroměříži, s , kat. č. 41, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Praha Zámek Bučovice František Fišer Milada Lejsková-Matyášová, Renesanční nástěnné malby na státním zámku v Bučovicích a jejich restaurace, Zprávy památkové péče, 1956, s. 133 Jarmila Krčálová, Zámek v Bučovicích, Praha 1979 Bohumil Samek (ed.), Renesanční zámek v Bučovicích, Brno 1993 Tomáš Knoz, Renesanční zámky na Moravě, in: Tomáš Knoz (ed.), Morava v době renesance a reformace, Brno 2001, s Letohrádek královny Anny Jan Bažant, Pražský Belvedér a severská renesance, Praha

4 21. Bartholomeus Spranger a Hans von Aachen: obrazy pro Rudolfa II. Eliška Fučíková (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha - London - Milano 1997 Thomas Fusenig (ed.), Hans von Aachen ( ): Malíř na evropských dvorech (kat. výst.), Berlin 2010 Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha Karel Škréta: Oltářní obrazy pro pražské kostely a Pašijový cyklus Jaromír Neumann, Škrétové, Praha 2000 Lenka Stolárová - Vít Vlnas (edd.), Karel Škréta ( ): Doba a dílo (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2010 Dějiny českého výtvarného umění II/1. Praha Antonín Martin Lublinský; Jan Kryštof Handke; Josef Ignác Sadler Milan Togner, Antonín Martin Lublinský , Olomouc 2004 Milan Togner Jan Kryštof Handke Malířské dílo, Olomouc 1994 Milan Togner, Barokní malířství v Olomouci, Olomouc 2008 Milan Togner, Malířství 17. století na Moravě, Olomouc 2010 Ivo Krsek Zdeněk Kudělka Miloš Stehlík Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996 Ladislav Daniel, Evropská malířská centra a barokní Olomouc, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let , Historie a kultura, Olomouc 2011, s Johann Kupezky a Petr Brandl: vlastní podobizny Eduard Šafařík, Johann Kupezky (kat. výst.), Praha 2002 Jaromír Neumann, Petr Brandl (kat. výst.), Národní galerie v Praze 1968 Dějiny českého výtvarného umění II/2. Praha Kostel sv. Michala v Olomouci a typologie sakrální architektury 17. století Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996 Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko: Výtvarná kultura let , 2, Katalog, Olomouc 2010, s , Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze Oldřich J. Blažíček, Jan Jiří Bendl. Výběr řezeb pražského sochaře raného baroka, Praha 1982 Jan Bradna - Karel Kavička, Praha - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, Velehrad 2008 Simona Jemelková - Helena Zápalková - Markéta Ondrušková, Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc, Olomouc 2008 Martin Pavlíček, Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci ( ), in: Ladislav Daniel (ed.), Umění: prostor pro život a hru. Texty: hudba, divadlo, architektura, umění, Olomouc 2008, s Květná zahrada v Kroměříži Lenka Křesadlová - Martin Pavlíček - Milan Togner - Ondřej Zatloukal, Květná zahrada, in: Ladislav Daniel - Marek Perůtka - Milan Togner (edd.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2009, s Stavby české radikálně barokní skupiny, debata o jejich autorství a jejich ohlas v díle K. I. Dientzehofera 4

5 Mojmír Horyna - Jaroslav Kučera, Dientzenhoferové, Praha 1998 Petr Kratochvíl (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české: Architektura, Praha 2009, s Náhrobek Jana Václava hraběte Wratislawa z Mitrowiz Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1986 Alastair Laing, Fischer von Erlach s monument to Wenzel, Count Wratislaw von Mitrowicz and its place in the typology of the pyramid tomb, Umění XXXIII, 1985, s Martin Pavlíček, Epitaf Karla knížete z Liechtensteinu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Opavě ( ). K typologii náhrobku 18. století v českých zemích. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophice Moravica 3/2005, s František Bílek a sochařství secese Hana Larvová, František Bílek ( ), Praha 2000 Petr Wittlich, Sochařství české secese, Praha Novogotické zámky a jejich ideový význam: Hluboká, Lednice a její park Jindřich Vybíral, Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999 Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století, Olomouc Architektura Národního divadla v Praze František Žákavec, Chrám znovuzrození: o budovatelích a budově Národního divadla v Praze, Praha 1918 Zdeňka Benešová - Taťána Součková Dana Flídrová, Národní divadlo - historie a současnost budovy, Praha Malířská rodina Mánesů Naděžda Blažíčková-Horová, Malířská rodina Mánesů, Praha 2002 Eva Reitharová, Josef Mánes: Odkaz malířů Mánesovy rodiny, Praha Bohumil Kubišta, malířská tvorba a úvahy o malířství Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta, Praha 1993 Lamač-Padrta, Osma a Skupina výtvarných umělců. Teorie, kritika, polemika, Praha Muzeum v Hradci Králové od Jana Kotěry Rostislav Švácha, Poznámky ke Kotěrovu muzeu, Umění XXXIV, 1986, s Vladimír Šlapeta (ed.), Jan Kotěra : Zakladatel moderní české architektury, Praha Otto Gutfreund, sochařská tvorba a úvahy o sochařství Jiří Šetlík Václav Erben (edd.), Otto Gutfreund (kat. výst.), Národní galerie v Praze 1996 Miroslav Lamač Jiří Padrta, Osma a Skupina výtvarných umělců. Teorie, kritika, polemika, Praha Vila Tugendhat od Ludwiga Miese van der Rohe, její ideový obsah a její ohlas v české kritice 30. let 20. století Zdeněk Kudělka - Libor Teplý, Vila Tugendhat, Brno 2001 Dagmar Černoušková - Iveta Černá (edd.), Mies v Brně: Vila Tugendhat, Brno Jindřich Štyrský a Toyen Karel Srp Lenka Bydžovská, Jindřich Štyrský, Praha 2007 Karel Srp, Toyen, Praha Vincenc Makovský a pařížská škola, umělcova tvorba v letech

6 Jiří Hlušička Jaroslav Malina Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno Televizní vysílač na Ještědu Rostislav Švácha, Karel Hubáček, Praha 1996 Rostislav Švácha (ed.), Sial, Praha Pojetí informelu v českém umění Mahulena Nešlehová, Poselství jiného výrazu. Pojetí "informelu v českém umění 50. a 60. let, Praha Akční umění Pavlína Morganová, Akční umění, Olomouc II. Dějiny evropského umění 43. Feidiova sochařská výzdoba Parthenónu na athénské Akropoli Jiří Frel, Feidias, Praha Chrám Hagia Sofia v Cařihradě Paolo Verzone, Byzantine Art, in: Encyclopedia of World Art II, London 1958, s Robin Cormack, Istanbul, Hagia Sophia, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 16, New York 1996, s Iluminované evangeliáře karolinské doby Irmgard Siede, Die Ausstattung der Liturgie, Bücher, Geräte und Textilie, in: Bruno Reudenbach (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, Bd 1. Karolingische und ottonische Kunst, München-Berlin- London-New York 2009, s , Florentine Mütherich, Malerei bis zum Ausgang des 11. Jahrhunderts, in: Hermannn Fillitz (ed.), Propyläen Kunstgeschichte. Das Mittelalter I, Berlin 1969, s , č. kat , 25, 38, 41a, V, VII, IX, X, XI. 46. Románská architektura v Cluny Kathryn Morrison - Brenda Botton, Cluny Abbey, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 3, New York 1996, s Opat Suger a chrám Saint Denis Erwin Panofsky, Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi. Nač je v chrámu zlato. Suger, opat ze Saint-Denis, Praha Giotto: obrazy pro Padovu a Assisi Angelo Tartuferi, Giotto, Praha Hubert a Jan van Eyck: Gentský oltář Jarmila Vacková, Van Eyck. Praha Náhrobek papeže Julia II. della Rovere Frank Zöllner - Christof Thoenes - Thomas Pöpper, Michelangelo Dílo, Praha 2008, zvlášť s , , Anthony Hughes - Caroline Elam, Michelangelo, in: Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 21, London 1996, s (zde další literatura) John Pope-Hennessy, Michelangelo, the Tomb of Pope Julius II, in: Týž, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 1996, s , Jan Vladislav (ed.), Michelangelo. Podoba živé tváře, Praha

7 51. Symbolismus v italské barokní architektuře a její ohlas v Čechách: S. Ivo alla Sapienza a S. Lorenzo v Turíně Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy: , New York 1959, 1973 aj. Anthony Blunt, Borromini, Cambridge, Mass Harold Alan Meek, Guarino Guarini and His Architecture, New Haven Caravaggio: obrazy v kaplích Contarelli, Cerasi a Cherubini v Římě John Spike - Michèle Kahn Spike, Caravaggio with Catalogue of Paintings on CD-ROM, Abbeville Press, New York London 2001 Gilles Lambert, Caravaggio, Praha Herkulovský cyklus Guida Reniho Emiliani, A. - Scholaro, M. (ed.). Od Correggia ke Crespimu. Malířství století v Emilii a Romagni. Da Correggio a Crespi. Pittura dal Cinquecento al Settecento in Emilia e in Romagna. Bologna - Praha 1991 Ladislav Daniel, Reniana, Bulletin of the National Gallery in Prague 2, 1992, s Ladislav Daniel, Reniana, Guido Reni Výstava čtyř obrazů k 350. výročí umělcovy smrti. Exhibition of four paintings in honour of the 350th anniversary of the artists dech, Prague Riberovo pojetí člověka: Opilý Silén, Maddalena Ventura, Mrzák, Sv. Januarius Ladislav Daniel, Mezi erupcí a morem. Malířství v Neapoli (kat.výst.), Národní galerie v Praze Rubens: počátky formování stylu a inspirační zdroje; obrazy pro Prahu Ivo Krsek, Petrus Paulus Rubens, Praha Jiří Kotalík (ed.), Národní galerie v Praze. Sbírka starého evropského umění - Sbírka starého českého umění, Praha Lubomír Konečný, Rubensovo Umučení sv. Tomáše: Ikonografický komentář, Umění XXVI, 1978, s Vermeer: Malířské umění (Sedlmayr a Liedtke) Hans Sedlmayr, Jan Vermeer: Sláva malířského umění, in: Festschrift Hans Jantzen, Berlin 1951 (Překlad Petr Wittlich.) Walter Liedtke, Johannes Vermeer, The Art of Painting, in: Walter Liedtke - Michiel C. Plomp - Axel Ruger (eds.), Vermeer and the Delft School (kat. výst.), The Metropolitan Museum of Art New York 2001, s Berniniho Apollón a Dafné v Galerii Borghese Anna Coliva - Sebastian Schütze (edd.), Bernini scultore. La nascita del Barocco in Casa Borghese (kat. výst.), Roma 1988 Torgil Magnuson, Rome in the Age of Bernini I, II., Stockholm New Jersey Rudolf Wittkower, Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque, London Velázquez, Las Meninas José Gudiol, Velázquez ( ), Praha 1978 Jaromír Zemina, Velázquez. Esej o vznešenosti malby, Praha 1998 Diego Velázquez. Největší malíři, č. 66, Praha 2001 Michel Foucault, Slova a věci, Praha

8 59. Anglické parky Hanno-Walter Kruft, Dejiny teórie architektúry, Bratislava 1993, s Taťána Petrasová, The origins of Prague neo-gothic Architecture, Umění XLIV, 1996, s Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století, Olomouc Édouard Manet: Snídaně v trávě a Olympie Roman Prahl, Edouard Manet, Praha Auguste Rodin: Občané Calais a Brána pekel Raphael Masson Veronique Mattiussi, Rodin, Paris 2004 Antoinette Le Normand-Romain, Rodin. The Gates of Hell, Paris Antoinette Le Normand-Romain - Annette Haudiquet, Rodin. The Burghers of Calais, Paris Otto Wagner, Poštovní spořitelna ve Vídni Otto Wagner, Moderní architektura, Praha 1910 August Sarnitz, Otto Wagner ( ): Průkopník moderní architektury, Bratislava Imprese, improvizace a kompozice Wasilije Kandinského Jaroslav Bláha, Vasilij Kandinskij a Arnold Schönberg část, Ateliér, 2000, č , s. 2 Wasilij Kandinsky, O duchovnosti v umění, Praha 1998 Düchting Hajo, Vasilij Kandinskij , Köln Pablo Picasso ve sbírkách NG v Praze Eva Petrová, Picasso v Československu, Praha Mistři Bauhausu: Josef Albers a Oskar Schlemmer Karin von Maur, Oskar Schlemmer, München 1982 Karin Tomas, red., Josef Albers: Eine Retrospektive, Köln 1988 Hans Maria Wingler, Das Bauhaus Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937, Köln Jean Dubuffet a art brut Jean Dubuffet, Dusivá kultura, Praha 1998 Jan Kříž, Jean Dubuffet, Praha Švýcarská kolej v Paříži od Le Corbusiera Karel Honzík, Švýcarský pavilon v univerzitní čtvrti v Paříži, Volné směry XXX, , s. 210 Rostislav Švácha, Le Corbusier, Praha 1989 Jean-Louis Cohen, Le Corbusier , Bratislava Dvě galerie v New Havenu od Louise Kahna Louis Kahn, Tato věc architektury, Stavba VI, 1999, č. 2, s Louis Kahn, Ticho a světlo, Praha 2002 Robert McCarter, Louis I. Kahn, London-New York 2005 III. Historiografie dějin umění 8

9 69. Giorgio Vasari, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I., II., Praha ; Praha Andrea Palladio, Čtyři knihy o architektuře, Praha Johann Joachim Winckelmann, Dějiny umění starověku, Praha Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha Heinrich Wölfflin, Klassické umění: úvod do italské renaissance, Praha Max Dvořák, Katechismus památkové péče, Praha 1991; Praha Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha Ernst Hans Gombrich, Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování, Praha André Chastel, Vyplenění Říma: od manýrismu k protireformaci, Brno Meyer Shapiro, Dílo a styl, Praha Ladislav Kesner (ed.), Vizuální teorie: současné anglo americké myšlení o výtvarných dílech, Jinočany 1997; Jinočany 2005 IV. Teorie a dějiny památkové péče. Muzeologie 80. Péče o památky v období purismu a historismu 19. století Jakub Pavel, Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, s Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Činnost vídeňské Centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek Alois Riegl, Moderní památková péče, Praha 2003 Max Dvořák, Katechismus památkové péče, Praha 2004 Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Jakub Pavel, Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, s Pražská asanace, Klub za starou Prahu a počátky památkové péče v českých zemích Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Jakub Pavel, Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, s Rudolf Chadraba a kol., Kapitoly z českého dějepisu umění I II, Praha

10 83. Organizace, teorie a praxe československé památkové péče Wirth, Birnbaum Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období , Umění V, 1950, s , Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Rudolf Chadraba a kol., Kapitoly z českého dějepisu umění I II, Praha Současná legislativní úprava státní památkové péče v ČR a její organizační struktura Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči 85. Městské památkové rezervace; památková péče o hrady a zámky a jejich mobiliáře Aleš Vošahlík, Ochrana historických měst v evropském a světovém kontextu, Praha 1993 Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Ivo Hlobil, Teorie městských památkových rezervací, Praha Počátky moderního restaurování. Vincenc Kramář, Bohuslav Slánský, Václav Wagner, Cesare Brandi Milan Togner, Československá restaurátorská škola poznámky k pojmu a současné praxi, Památky a příroda XV, 1990, s Ivo Hlobil, Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008 Vincenc Kramář, O obrazech a galeriích, Praha 1983 Cesare Brandi, Theory of Restoration, Roma Sběratelství umění od počátků (antika a středověké pokladnice) do renesance Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002; monografie jednotlivých muzeí v českém jazyce. 88. Vznik muzea, kabinety kuriozit a první galerie; definice muzea; obrazárna olomouckých biskupů Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002 Friedrich Waidacher, Príručka všeobecnej muzeológie, Bratislava 1999 Ladislav Daniel, Obrazárna, in: Ladislav Daniel Marek Perůtka Milan Togner (edd.), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Kroměříž 2008, s Ladislav Daniel, Evropská malířská centra a barokní Olomouc, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko Výtvarná kultura let , Historie a kultura, Olomouc 2011, s Milan Togner (ed.), Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů arcibiskupského zámku v Kroměříži, Kroměříž Vznik velkých muzeí od Francouzské revoluce do konce 1. světové války. Největší světová muzea: Louvre, Prado, Ermitáž, Vídeň, Drážďany. Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002; monografie jednotlivých muzeí v českém jazyce. 10

11 90. Sbírky Národní galerie v Praze Staré evropské umění, Sbírky Národní galerie v Praze Praha Národní galerie v Praze 1988 svazek 1, a aktualizované průvodce jednotlivých sbírek 11

DOPORUČENÁ LITERATURA K TEMATICKÝM OKRUHŮM K MAGISTERSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Katedra dějin umění FF UP

DOPORUČENÁ LITERATURA K TEMATICKÝM OKRUHŮM K MAGISTERSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Katedra dějin umění FF UP DOPORUČENÁ LITERATURA K TEMATICKÝM OKRUHŮM K MAGISTERSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Katedra dějin umění FF UP I. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Vyšehradský kodex a nástěnné malby v rotundě sv. Kateřiny

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Katedra dějin umění FF UP - Literatura k bakalářským státním zkouškám

Katedra dějin umění FF UP - Literatura k bakalářským státním zkouškám Katedra dějin umění FF UP - Literatura k bakalářským státním zkouškám A. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Umění 7. 10. století (doba předvelkomoravská, Velká Morava, raná vláda Přemyslovců) František

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

AEB_63 Dějiny staveb

AEB_63 Dějiny staveb AEB_63 Dějiny staveb Románská architektura dějiny bádání Před druhou světovou válkou -Vojtěch Birbaum (1877-1934) - autor prvních přehledů vývoje české románské a gotické architektury - nejstarší české

Více

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36.

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.1 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování. NG v Praze, kol. 1350, 993 x 925 mm. Reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.2. Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, Půda (typologický

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv)

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. Dějiny umění a interdisciplinarita projekt číslo: FF_2010_011 Fotograf Rupert Kytka

Více

DU 1252 Gotické sochařství

DU 1252 Gotické sochařství DU 1252 Gotické sochařství Internacionální a krásný sloh 10. 12. 2010 Literatura: Milena Bartlová, Strategie vladařské reprezentace Lucemburků na českém trůně, in: Vít Vlnas (ed.), Slezsko, Perla zemí

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů v akademickém roce 2014/2015

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů v akademickém roce 2014/2015 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění Feidias římský sochařský portrét a reliéfní práce základní architektonické řády 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA K TEMATICKÝM OKRUHŮM K BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Katedra dějin umění FF UP

DOPORUČENÁ LITERATURA K TEMATICKÝM OKRUHŮM K BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Katedra dějin umění FF UP DOPORUČENÁ LITERATURA K TEMATICKÝM OKRUHŮM K BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Katedra dějin umění FF UP A. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Románské umění v letech 1000 1250 v Čechách a na Moravě

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, v akademickém roce 2014/2015

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, v akademickém roce 2014/2015 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

České dědictví UNESCO. románský sloh

České dědictví UNESCO. románský sloh A1 románský sloh A1 Třebíč vstupní portál baziliky Telč věž kostela sv. Ducha Praha rotunda sv. Martina na Vyšehradě Kutná Hora kostel sv. Jakuba poblíž Kutné Hory A2 románský sloh A2 Třebíč vstupní portál

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie)

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) přednášející: Prof. PhDr. Ing.

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

P#ipravil:,Editoval: Zora Wörgötter,Ji#í Kroupa. MWNF pracovní #íslo: CZ 32. Schodišt#

P#ipravil:,Editoval: Zora Wörgötter,Ji#í Kroupa. MWNF pracovní #íslo: CZ 32. Schodišt# Název památky: Zámek Jarom##ice nad Rokytnou Známé též jako: Jarmeritz Photograph: Pavel #ech Lokace: Jarom##ice nad Rokytnou, 70 km západn# od Brna, Jarom##ice nad Rokytnou, Morava, Czech Republic Datace:

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

King s college- Cambridge

King s college- Cambridge King s college- Cambridge Nizozemská Architektura Hmotnost a střízlivost Veřejnné budovy, radnice, velké obchodní domy, tržnice Utrecht Antverpy Haarlem Německá architektura Původně tzv. přechodný sloh

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/12 Obrazová dokumentace Sochařství barokní sochařství navazovalo na tradici manýrismu, který přežíval ještě počátkem 17.

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

*obr. 2+ C. F. Sambach, Oslava Nanebevzetí Panny Marie, , Sloup, farní kostel Panny Marie Bolestné.

*obr. 2+ C. F. Sambach, Oslava Nanebevzetí Panny Marie, , Sloup, farní kostel Panny Marie Bolestné. *obr. 1+ C. F. Sambach, Sv. Karel Boromejský utěšuje nemocné morem, kolem 1746, Brno, Moravská Galerie. Reprofoto: Petr Arijčuk, Ke zprávám Jana Petra Cerroniho o obrazech Caspara Franze Sambacha v Českém

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva

Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století. Tisková zpráva Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století Tisková zpráva V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé Archiv hl. m. Prahy a

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310 1550 (text a první díl fotogalerie)

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310 1550 (text a první díl fotogalerie) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310 1550 (text a první díl fotogalerie) přednášející: Prof. PhDr.

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství přednášející: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Románské malířství a sochařství

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 18. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody zdokonalující

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

Jméno a příjmení: denní studium

Jméno a příjmení: denní studium Jméno a příjmení: denní studium Test k přijímacím zkouškám do 1. ročníku oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky pro akademický rok 2012/2013 Svým podpisem stvrzuji, že jsem

Více

Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století

Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. Osnova přednášky: Nizozemí města (Bruggy,

Více

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA poslední komplexní umělecko-kulturní směr ( Gesamtkunstwerk ) vznik v 16. století v Itálii v 17. a 18. stol. rozšíření

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

UMĚLECKÉ SLOHY. VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013

UMĚLECKÉ SLOHY. VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013 UMĚLECKÉ SLOHY VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nová. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BAUER Ivan 0031196 Golf Club Karlovy Vary 16,5 BAUEROVÁ Markéta 0031396 Golf Club Karlovy Vary 34,4 BEDRNA Radek 0031935 Golf Club Karlovy Vary 25,8 BĚLÁČ

Více

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C ROMANTISMUS Bartoníčková Eliška, Tercie C Vznik a charakteristika slohu umělecký a myšlenkový směr časově souběžný s klasicismem a empírem (1.pol.19.stol.) reakce na studenou racionalitu klasicismu příčiny

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO CZ 1.07/1.4.00/21.1962 Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 Tel.515298438, e-mail: zslub@mboxzn.cz Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17

Více

Umění renesance v Itálii (úvod)

Umění renesance v Itálii (úvod) Umění renesance v Itálii (úvod) Terminologie Renesance, it. rinascimento: znovuzrození umění, návrat k antickým vzorům po barbarské gotice (Giorgio Vasari) Opakující se renesance v evropské kultuře (např.

Více

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989)

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) I. Domácí, ročníkové a diplomové práce, závěrečné práce postgraduálního studia 1947 Luděk Buriánek, Společenské poslání výtvarné výchovy.

Více

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách 1/ Pieta z Všeměřic 1430-1440. Dřevo, v. 118 cm Hluboká, Alšova jihočeská galerie Foto: Alšova jihočeská galerie Hluboká

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, 1960-1965, celkový pohled na současný stav Obr.2: František Cubr / Josef Hrubý / Zdeněk Pokorný: Československý pavilon na EXPO 58, 1958, půdorys

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744)

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) Baroko ožívá v Liechtensteinském muzeu II LIECHTENSTEIN MUSEUM Die Fürstlichen Sammlungen www.liechtensteinmuseum.at 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI

Více

Obsah. 16 Slovo 19. Pravěk a raný středověk Milan 21

Obsah. 16 Slovo 19. Pravěk a raný středověk Milan 21 Obsah 16 Slovo 19 Pravěk a raný středověk Milan 21 Úvod 22 Paleolit (starší doba kamenná) 24 Mezolit (střední doba kamenná) 25 Neolit (mladší doba kamenná) 27 Eneolit (pozdní doba kamenná) 37 Doba bronzová

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

Oficiální výsledková listina týmů

Oficiální výsledková listina týmů Místo konání: Praha - Velká Chuchle dostihové závodiště Datum konání: 25/07/2015 Kategorie týmů: Oficiální výsledková listina týmů Název týmu: Sulkovic Čas týmu: 00:47:03.9 Pořadí týmu: 1 1 3 3229 Dominik

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R049 Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita v akademickém roce 2015/2016

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R049 Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita v akademickém roce 2015/2016 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. [1] Benedikt Ried: Vladislavský sál, před 1500, Pražský hrad, Praha

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. [1] Benedikt Ried: Vladislavský sál, před 1500, Pražský hrad, Praha OBRAZOVÁ PŘÍLOHA [1] Benedikt Ried: Vladislavský sál, před 1500, Pražský hrad, Praha [2] Okna severního průčelí Vladislavského sálu, před 1493, Pražský hrad, Praha [3] Luciano da Laurana: Okna vévodského

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více