PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT"

Transkript

1 PETR REZEK PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT /K TEORII SOKLU/ JAN PLACÁK ZTICHLÁ KLIKA

2 Poděkování Poděkování náleží mým někdejším studentům architektury, kteří první verzi knihy zevrubně komentovali, a její tvář tak značně proměnili. Těmi kritickými čtenáři byli: Jana Hlavová, Markéta Mráčková, Hana Procházková, Marek Přikryl, Barbora Šimonová, Milan Valeš. Poděkování za vstřícnost při posouzení konečné podoby knihy náleží recenzentům, profesorům Slavíčkovi a Wittlichovi. Na obálce: Alberto Giacometti, Elie Lothar, 1965, sádra, v. 26,5 cm Recenzovali: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Petr Rezek, 2014 ISBN

3 Věnováno Thomasi Rezkovi

4

5 I. RÁM A TEKTONICKÝ OBRAZ

6

7 Zdá se, že obraz ke své existenci rám nepotřebuje, jak dokládají stínové obrazy, zrcadlový obraz v tůni, graffiti. U sochy máme důvodné podezření, že se k soklu vztahuje, že socha ho ve svém bytí předpokládá. Jelikož však vede spojnice od rámu k soklu, bude možná nutné prvotní východisko, že obraz ve své existenci rám nepředpokládá, modifikovat. Názor, že nejprve je obraz a také ho lze zarámovat, že nejprve je socha a také ji lze umístit na sokl, podstavec, podložku, nebudeme brát za východisko. Pohled z opačné strany vede k otázce, proč se rámováním, postavením na sokl obraz a socha nezničí? Je to dáno jejich schopností ubránit se? Jejich odolností? Pokusíme se ukázat, že rám a sokl jsou přítomny dříve, než je připojíme, a protože obraz a sochu spoluustavují, mohou být také připojeny. Blízkost obrazu k rámu a sochy k soklu je bytostná, pokud hodláme soše a obrazu přiznat schopnost působení, účinku, který překračuje sdělení a vizuální komunikaci. 1 1 Reciprokým způsobem vůči aktu mluvnímu spočívá postavení problému obrazu v tom, která síla uschopňuje obraz k tomu, že při pozorování či styku s ním ze stavu latence přeskočí do vnějšího působení na cítění, myšlení a jednání. Horst Bredekamp, Theorie des Bildaktes, Berlin 2010, str. 52. Bredekampovu definici realizace obrazu, kterou nazývá Bildakt, budeme mít stále na zřeteli, ale podáme zároveň základnější rozlišení, které umožní odlišit odvozené výtvory vizuální kultury od aktů původních. Bredekampovy analýzy se opírají o kritické charakteristiky Platónovy a charakteristiky účinku obsahu obrazu jsou pro něj základní i pro realizaci obrazu.

8

9 Někde ve vzduchu anebo na zemi August Schmarsow podává výklad původu rámu a jeho uplatnění v tektonické konstrukci, který podle našeho názoru může být také vodítkem pro pochopení původu soklu. U Schmarsowa nalézáme dva výklady původu rámu, které klade vedle sebe a nehledá pro ně nějakou spojnici. O takové spojení bychom se chtěli pokusit a věříme, že tak budeme moci spatřit rovněž u rámu obrazového ony tektonické vlastnosti, které Schmarsow spatřuje až v opěrném systému. To, co milujeme, také chráníme a oddělujeme od velkého světa August Schmarsow toto počínání nazývá spolu s Gottfriedem Semperem založením makrokosmického zřetele. 1 Obkružující gesto hlazení vyčleňuje ono milované ze světa a rám jako sediment toto hlazení zastupuje. Geometrický tvar rámu (ovál, kruh, pravoúhelník) pocházejí tudíž z aktu negeometrického, z aktu láskyplného dotyku a ochrany, hlazení rukou. Jím se zakládá trvající mez, hranice vůči makrokosmu. To je první způsob objasnění původu rámu podle Augusta Schmarsowa. 1 Jsou to haptické linie obrysu, které malujeme do vzduchu, když milovaný předmět není přítomen, nýbrž je pouze představován. Svou výlučnou závislostí na tomto obsahu získávají obrysové linie své uspořádání okolo předmětu a své rozčlenění při jeho sledování. Přitom ruka sledující předmět funguje jako živá součást vznikajícího rámu; zajišťuje totiž vypořádání s širším okolím, prázdným prostorem okolo,,makrokosmický zřetel, jak to nazývá Semper. August Schmarsow, Grundbegriffe der Kunstwissenschaft, Berlin 1998 (1905), str Lze podotknout, že pokud je předmět představovaný, představa je obrazem či druhem obrazového vědomí.

10 14 Zatímco tento první způsob získání rámu se může odehrávat někde ve vzduchu, druhý, nazývaný tektonický, objasňuje původ rámování z polohy na zemi. Východiskem pro tento výklad je lemování, které nalezneme u koberce nebo jako obrubník. Ještě než podáme podrobnější rozbor tohoto druhého výkladu, zastavme se u hlazení. Jakou stránku rámu výklad hlazení přibližuje? Především hlazení ve vzduchu, jež reprodukuje tvar předmětu, musí respektovat určitá omezení již před opakováním tvaru původně hlazeného představovaného předmětu. Pokud má na počátku nastat skutečné hlazení a nikoliv jen jeho naznačení, pak se musíme hlazením předmětu také dotýkat. Mohu se však dotýkat jen toho, co je v mém dosahu, anebo se musím přiblížit tak, abych dosáhl. Použiji-li nějakého prodloužení, hůlky, rákosky, pak se může hlazení rovněž odehrát. 2 Obtížněji se pak hladí to, co se nachází za mými zády, nad mojí hlavou, pod mýma nohama. Je to tím, že pohyby ruky v těchto polohách vykonáváme z hlediska hlazení nedostatečně. Například namísto souvislého dotýkání v hlazení se nelze vyvarovat skoků nebo nerovnoměrnosti v tlaku. Aby k takovým poruchám nedocházelo, naše poloha, ať je to sezení, ležení či stání, musí být stabilní v tom smyslu, že ruka bude zcela uvolněná, že ruka nebude zároveň napomáhat, abychom nezakopli, nezavrávolali. Pevnost tělesné pozice je tedy předpokladem lehkosti hlazení. Hlazení tudíž dává najevo naši přítomnost jako toho, který se nezmocňuje, který uznává bytí svého protějšku, a to dokáže jen díky síle vlastního postavení. Hlazení z pevného stání na zemi může být východiskem těch stání, která jsou vlastně podobami vztyčení (sezení, ležení). Je to vztyčení rámu, které sleduje August Schmarsow ve svém druhém výkladu. Vidíme, že mezi oběma výklady, hlazením a pohledem 2 Bude nás později zaměstnávat problém virtuální reality spojovaný s Giacomettiho pojetím prostoru, ale již nyní lze upozornit, že jedna ze složek komunikace na dálku, které má být virtuálními stroji dosaženo, je právě prodloužení vzdálenosti pro možný dotyk, a to nejlépe bez omezení. Zda v takovém světě pak ještě existuje dálka, zda půjde všechno pohladit, je vlastně otázka možného vymizení, zrušení makrokosmického zřetele. Srov. str. 60.

11 15 Malírna dekorací, Ottův divadelní slovník, tektonickým, je rozdíl. Obrubník, který tu je modelem druhého výkladu, podle naší úvahy nemůže pocházet z hlazení, museli bychom se skrčit, předklonit, pokleknout, zaujmout polohu relativně vratkou, abychom mohli hladit to, co je u našich nohou. Pohlazení psa, stojíme- -li, je jen jakousi průchozí pozicí, spíše než hlazení je to popleskání. Tektonickou analýzu rámu Schmarsow začíná na zemi obrubník či lemování jsou druhem rámu v rovině našich nohou. Do takového rámu můžeme vstoupit. Vstupem člověka do obrubníku jeho rámování pozbude svou neutralitu: 3 Neutrální okrsek se tak počne určovat podle něho [člověka] a rozlišuje svou polohu či postavení v prostoru podle něho. Rám spolu se zarámovaným se pozdvihuje do vzpřímeného postoje a zachovává převzatý směr i tehdy, když obsah vystoupí, zmizí anebo své místo poskytne jinému obsahu. (str. 151) 3 Otázku, zda se tak stane i vstupem kočky, ponecháváme stranou, ale rozdíl vůči zapomenuté věci na koberci, nebo vůči hrušce, která spadne ze stromu do obrubníku, je patrný: věc nevstupuje.

12 Alberto Giacometti, Stojící akt zarámovaný a obkroužený, cca 1942, 33,2 24,5 cm, kresba tužkou na papíře přepracovaná gumováním

13 17 Filippo Lippi, Zvěstovaní Marii, , cm, detail Stručné vyjádření, že se rám pozdvihuje a zachovává přitom směr vztyčení, volá po bližším popisu, ale ten u Schmarsowa nenalézáme. Co když vstupem člověka do vymezeného rámu na zemi se vyčlenění, vymezení vůči okolí odehrává podle popisu prvního, totiž vůči prázdnu? Viděli jsme, že hlazení předpokládalo stání a že makrokosmický zřetel ke světu nutno chápat jako založený v gestu, jež je možná pragestem člověka vůbec, totiž v gestu postavení. Vstupem postavy (a ležení či sezení jsou druhem stání) ohraničení přestává být pouhým vstupem živé bytosti odehrávajícím se v rovině nohou. Vůči nám okolo stojícím jako by se spustil průsvitný závěs, nebo ještě spíše jako by zároveň vyrostla neprostupná, byť průsvitná stěna bránící překročit hranici vyznačenou v rovině nohou. Přitom zakoušíme, že pokud se přiblížíme z boku, neprostupnost nastane se stejnou intenzitou. Nejsou tu žádné dveře, žádný vchod či přístup k stojící postavě.

14 Alberto Giacometti, Figura v kleci, 1950, v. 65 cm

15

16 Summary The fundamental experience necessary for the existence of sculpture, insofar as it is not merely a thing among things, presupposes that we ourselves experience that which is evoked by etiquette, and embodied by the pedestal and the balcony. Once we experience such a recollection, one is unable to slip by a sculpture. The apparent relief afforded by our slipping by can be achieved by entering the illusion of an illusion (or so we claim on the basis of Alberto Giacometti s statements). This is our name for the realm of death that calls itself virtual reality. The present volume starts from analysing the possibility of a tectonic frame, and drawing on the analysis of hoisting up a frame in Arthur Schmarsow we pass on to a description of the pedestal. The last part of the book attempts to employ Giacometti s understanding of the void as room for sculpture for a comparison of sculpture and pedestal. Looking at several cases of Giacometti s own installations of his scultures, we acquire a further criterion for distinguishing statue from the things in its environment. Rémy Zaugg s discussion appears as fundamental in this context. The analysis of the basic experience of framing is complemented by an inquiry into a moving pedestal, and into Giacometti s Woman on Cart. The movie frame is assessed from the viewpoint of the tectonic frame, and the optical perspective is interpreted as haptic. Přeložil Martin Pokorný

17 Použitá literatura Adorno, T., Dialektika osvícenství. Filosofické fragmenty, Praha Alberti, L. B., Della Pittura Über die Malkunst, Bätschmann, O., Gianfreda, S. (ed., překl.), 2. vyd., Darmstadt Ammann, J.-Ch., Bei näherer Betrachtung. Zeitgenossische Kunst verstehen und deuten, Frankfurt a. M Aristotelés, O duši, Praha Babich, B., Die Naturgeschichte der griechischen Bronze. Betrachtungen über Heideggers ästhetische Phänomenologie und Nietzsches agonale Politik, in: Articles and Chapters in Academic Book Collections 2008, Badt, K., Kunsthistorische Versuche. Wesen der Plastik, Köln Badt, K., Modell und Maler, Köln Baile, G., Giotto. La Capella degli Scrovegni, Milano Ballo, G., Lucio Fontana, Köln Barten, S. (ed.), Diego Giacometti, Möbel und Objekte aus Bronze, Zürich Baumann, F. A., Tøjner P. E. (ed.), Cézanne & Giacometti. Paths of Doubt, Ostfildern Berger, J., Giacometti, in: Berger, J., O pohledu, Praha 2009, str Berger, J., Rodin a sexuální dominance, in: Berger, J., O pohledu, Praha 2009, str Beye, Peter, Alberto Giacometti: Skulpturen Gemälde Zeichnungen Graphik, München Blažek, M, Místo doslovu, in: Rezek, P., K teorii plastičnosti, 2. vyd., Praha 2011, str Boutonnet, Ch., Ortiz, R., Diego Giacometti, Paris Bredekamp, H., Theorie des Bildaktes, Berlin Brougher, K., (ed.), Hiroshi Sugimoto, Ostfildern Brown, J., Velázquez. Painter and Courtier, New Haven, London Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti. Der Usprung des Raumes, Ostfildern Brüderlin, M., Wallner, J., Alberto Giacometti und die Erfindung des Virtual Space, in: Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti.

18 226 Der Usprung des Raumes, Ostfildern 2010, str Brüderlin, M., Weber, P., Andrews, R. (ed.), James Turrell. The Wolfsburg Project, Ostfildern Brüderlin, M. (ed.), Japan und der Westen: die erfüllte Leere, Köln Carabell, P., Painting, Paradox, and the Dialectics of Narcissism in Albertis De pictura and in the Renaissance Theory of Art, in: Medievalia et Humanistica. Studi in Mediaval and Renaissance Culture. New Series No 25, ed. by Clogan, P. M., 1998, str Clausen Pederson, L., Degas Method, New York Černý, V., První a druhý sešit o existencialismu, Praha Deleuze, G., Film 1. Obraz pohyb, Praha Dupin, J., Alberto Giacometti. Eclats d un portrait, Marseille Dupon, J., Scheidegger, E., Alberto Giacometti, Paris Filla, E., Problém renesance a drobná plastika, Praha Fontana, C., Templum Vaticanum et ipsius origo cum aedificiis maxime conspicuis antiquitus et recens ibidem constitutis Italice, et Latine conscriptum, Roma Frank Stella Retrospektive. Kunstmuseum Wolfsburg, Ostfildern Franz, E., Das Sehen austellen, in: Schmidt, E. (ed.), Rémy Zaugg. Vom Bild zur Welt, Köln 1993, str Fried, M., Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot, Berkeley Fried, M., Art and objecthood. Essays and reviews, Chicago, Ill Fried, M., Umění a objektovost, in: Pospiszyl, T. (ed.), Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha 1998, str Fuchs, R. H., Jan Dibbets, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, , New York Giacometti, A., Ausstellung Juli-September 1963, Galerie Beyeler, Basel Giacometti, A., Demytizovaný automobil, in: Moje skutečnost, Praha 1998, str Giacometti, A., Écrit, Paris Giacometti, A., La voiture demythifiée, in: Écrits, Leiris M., Dupin, J. (ed.), Paris 1990, str Giacometti, A., Moje skutečnost, Praha 1998.

19 227 Giacometti, A., Sen, Sfinga a smrt T., in: Moje skutečnost, Praha 1998, str Giesbert, F.-O., Giacometti & Maeght , Saint-Paul de Vence González, Á., Alberto Giacometti. Works, writings, interviews, Barcelona Grau, O., Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge, Ma., London, Heilbron [Heidelberg], Braus, Grau, O., Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge, Ma., London Heizer, M., Double negative, New York Henning, A. (ed.), Die sixtinische Madonna. Raffaels Kultbild wird 500, München, London, New York Hentschl, L., Gustave Courbets L Origine du monde und der Penetrationskonflikt der Zentralperspektive, in: Fend, M., Koos, M. (ed.), Männlichkeit im Blick. Visuelle Inszenierungen in der Kunst seit der Frühen Neuzeit, Köln, Weimar, Wien Hoek, E. (ed.), Theo van Doesburg. Œuvre catalogus, Bussum Hohl, R., Alberto Giacometti, Stuttgart Hohl, R., Alberto Giacometti. Das blickende Bildnis, in: Beyeler, E. (ed.), Face to Face to Cyberspace, Basel 1999, str Husserl, E., Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung, Husserlina Bd. XXIII, Haag Imdahl, M., Alberto Giacometti Diego, in: Imdahl, M., Gesammelte Schriften, Bd. 1, Zur Kunst der Moderne, Frankfurt am Main 1996, str Imdahl, M., Giotto. Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik, 2. rozšířené vyd., München Kaprow, A., Nontheatrical Performance, in: Essays on the Blurring of Art and Life, Berkeley, Los Angeles, London 1995, str Kaufmann, W., Eine andere Welt: Friedrich von Berzeviczy-Pallavicini sein Wiener Frühwerk der Zwischenkriegszeit, Wien Kniebe, T., Der Hungerkünstler, in: Süddeutsche Zeitung, Koepplin, D., Alberto Giacomettis Femme au chariot von 1943, in: Albrecht, J., Imesch, C. (ed.), Horizonte, Ostfilde-Ruit 2001, str

20 228 Koepplin, D., Warum koppierte Alberto Giacometti ältere Kunst?, Basel Kumstátová, J. (ed.), Za Zdeňkem Palcrem. Sborník textů věnovaných osobnosti Zdeňka Palcra, Litoměřice Le Normande-Romain, A. (ed.), 1898: le Balzac de Rodin, Paris Leinz, G. (ed.), Alberto Giacometti: Die Frau auf dem Wagen; Triumph und Tod, München Lewison, J., Interpreting Pollock, London Leyton, M., A generativ Theory of Shape, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, Lichtenstern, Ch., Pablo Picasso, Denkmal für Apollinaire. Entwurf zur Humanisierung des Raumes, Frankfurt am Main Livingstone, M., Duane Hanson, Montreal Lord, J., Alberto Giacometti Drawings, New York Lüthi, M., Bilder und Bllick in Manets Malerei, Berlin Marchesseau, D., Diego Giacometti, Paris Marijnissen, R.-H., Seidel, M., Bruegel, Brussels Marck, J. van der, George Segal, New York Melvern, S., The Fourth Plinth or the Vicissitudes of Public Sculpture, in: Gerstein, A. (ed.), Display and displacement: sculpture and the pedestal from Renaissance to post-modern, London 2007, str Meuris, J., Mondrian, Paris Michalsky, E., Die Bedeutung der ästhetischen Grenze für die Methode der Kunstwissenschaft, Berlin 1932; 2. vyd. Berlin Ottův divadelní slovník, Praha Palcr, Z., Giacomettiho postřeh, in: Revolver Revue, 42, 2000, str Patzelt, O., Faszination des Scheins. 500 Jahre Geschichte der Perspektive, Berlin Peltzer, A., Albrecht Dürer s Unterweisung der Messung, München Penny, N., The evolution of the plinth, pedestal, and socle, 2008, in: Penny, N., Schmidt, E. D. (ed.), Collecting sculpture in early modern Europe, New Haven Planiscig, L., Andrea Riccio, Wien Rider, A., Carl Andre. Things in Their Elements, London 2011.

21 229 Rombach, H., Welt und Gegenwelt. Umdenken über die Wirklichkeit: die philosophische Hermetik, Basel Rezek, P., K teorii plastičnosti, 2. vyd., Praha Rusche, A., Der Sockel. Typologische und ikonographische Studien am Beispiel von Personendenkmälern der Berliner Bildhauerschule, Wiitterschlick, Bonn Sartre, J.-P., Die Gemälde Giacomettis, in: Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti. Der Usprung des Raumes, Ostfildern 2010, str Scruton, R., Estetické porozumění, Brno Sekal, Z., Některé práce z let , Brno Semper, G., Der Stil, Bd. 2, Mittenwald 1977 (Berlin 1862). Sers, P., Theo van Doesburg, Paris Scheidegger, E., Alberto Giacometti, Schriften, Fotos, Zeichnungen, Zürich Schmarsow, A., Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. Am Übergang vom Altertum zum Mittelalter, Berlin 1998 (1905). Schneider, A. (ed.), Alberto Giacometti. Skulpturen Gemälde Zeichnungen, München Schönemann, H., Rand und Tiefenzug. Beobachtungen zum Bild-Raum- Konzept in den Filmen Paul Wegeners, in: Koebner, T., Meder, T. (ed.), Bildtheorie und Film, München Spies, W., Eine Statue aus Nichts, aus Leere. Picassos Entwürfe zu einem Denkmal für Apollinaire, in: Dialog der Avantgarden, Köln 2000, str Spindler, S., Schinkel-Rahmen: Entwürfe, Versionen und Varianten des Berliner Architekten, in: Weltkunst, 70, 2000, str Stooss, T., Alberto Giacometti. Die Büste als plastisches Phänomen und Zitat, in: Brunner, D. (ed.), Die obere Hälfte. Die Büste seit August Rodin, Heidelberg, Ed. Braus: 2005, str Stooss, T., Porträts im Raum. Eine Annäherung an die Büsten Alberto Gaiacomettis, in: Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti. Der Usprung des Raumes, Ostfildern 2010, str Straus, E., Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, 2. vyd., Berlin 1978.

22 230 Sylvester, J., John Chamberlain. A Catalogue Raisonné of Sculpture, , New York Syre, C., Alte Pinakothek. Italienische Malerei, Ostfildern Townsend, Ch., The Art of Rachel Whiteread, London Treue, W. (ed.), Achse, Rad und Wagen. Fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte, München Winter, G., Distanz. Zu einer medialen Grundbedingung der Skulptur, in: Böhm, G., Stierle, K., Winter, G. (ed.), Modernität und Tradition. Festschrift für Max Imdahl zum 60. Geburgstag, München 1985, str Zaugg, R., Einen öffentlichen Ort für das Kunstwerk errichten, in: Schmidt, E. (ed.), Rémy Zaugg. Vom Bild zur Welt, Köln 1993 str Zaugg, R., Über die künstlerische Wahrnehmung, in: Zaugg, R., Die List der Unschuld, Eindhofen 1980, str

23 Jmenný rejstřík (Kurziva značí odkaz na poznámku na uvedené straně.) Adorno, T. 29 Aida 212 Alberti, L. B. 30, 30, 31, 41, 45, 60 Alžběta z Valois 95 Albrecht, J. 121 Ammann, J.-Ch. 171 Andre, C. 152 Aristotelés 32 Babich, B. 114 Badt, K. 90, 97, 150, 150, 178 Balzac, H Baumann, F. A. 45 Berger, J. 184, 184, 193, , 201, 202 Bernini, G. L. 131, 133 Blažek, M. 146 Brancusi, C. 145 Bredekamp, H. 11 Bresson, C. 126 Brüderlin, M , , 91, 93, 128, 129, 163 Brueghel, P. 96 Carabell, P. 45 Carlos, princ 85 Cézanne, P. 45, 45, 46, 129 Černý, V. 156 Deleuze, G. 51, 51, 52, 52, 54 56, 57 Diderot, D. 149, 150 Diego (Giacometti) , 136, 181 Dragset, I. 218 Dupiny, J. 140 Dürer, A , 35, 36, 38, 39, 41, 50, 60, 65 Eiffelova věž 141 Eliot, T. S. 195, 195 Elmgreen, M. 218 Filip II. 95 Filip IV. 101 Filla, E. 44, 110 Fried, M. 147, 147, 148, 148, 150, 152,152, , 154 Giacometti, A. 14, 33, 41, 43, 43, 44, 44, 46, 48, 48, 50, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 77, 77, 78, 81, 82, 82, 84 86, 88, 90, 90, 91, 91, 92, 93, 99, 107, 108, 110, 118, 119, 121, 121, 122, 126, 126, 128, 128, 129, 129, 130, 131, 133, 134, , 144, 145, 146, 146, 158, 160, 163, 163, 165, 165, , 175,176, 187, 178, 181, 182, 188, , 195, , 202, 205 Giotto di Bondone 35, 103 Hall, S. 218 Hanson, D. 76, 176 Harris, F. 184, 185 Heidegger, M. 114 Heizer, M. 172, 172, 173 Hohl, R. 43, 48, 48, 50, 129, 129, 130 Husserl, E. 73 Imdahl, M. 34, 136 Imesch, C. 121 Klemm, Ch. 90 Kniebe, T. 71 Koebner, T. 56 Koepplin, D. 90, 146, 121 Komenský, J. A Kumstátová, J. 146 Leinz, G. 91 Leiris, M. 140 Leyton, M. 132 Lener, A. 219, 220 Meder, T. 52 Michalsky, E. 56 Michelangelo Buonarroti 144, 178, 188

24 232 Mondrian, P. 22, 145 Narcis 43, 45, 45 Nepraš, K. 181, 188 Newman, B., 59 Niké Samothrácká 144 Odysseus 29 Palcr, Z. 146, 222 Parinaud, A. 165, 171 Patzelet, O. 41 Peltzer, A. 32 Picasso, P. 188 Platón 11 Pollock, J. 59 Přikryl, E Quintilianus 45 Raffael, Santi 150 Rembrandt van Rijn 90, 145 Rodin, A. 144, 145, 185, 185, 186 Rombach, H. 184, 184 Rostovová, N. 156 Rothko, M. 59 Rusche, A. 97 Sartre, J.-P. 77, 78, 191 Scruton, R. 43 Segal, G. 76, 176 Sekal, Z. 22 Semper, G. 13, 13, 24 Scheidegger, E. 128, 165, 165 Schmarsow, A. 13, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 28, 30, 30, 50, 59, 60, 88, 186 Schönemann, H. 56 Sixtus, papež 150, 155 Stella, F. 59 Stierle, K. 129 Stooss, T. 78, 91, 91, 129 Straus, E. 123 Sugimoto, H. 55 Tøjner, P. A. 45 Urban VIII. 127, 129 Velázquez, D. 85, 103, 105 Vermeer, J. 154 Wallner, J. 77, 78, 82, 82, 84, 128, 175 Whiteread, R. 215, 216 William IV. 215, 216 Winter, G. 130, 130, 131, 132 Zaugg, R. 107, 108, 110, 112, 114, 114, 129 Zlatá ulička 67, 69 Zola, E. 141

25 Věcný rejstřík (Kurziva značí odkaz na poznámku na uvedené straně.) absurdno 160 animace 176, 178, 181, 181 animátor 175, 176 ateliér 33, 99, 100, 121, 188, 197, 199 ateliér AVU 121 autobus 69 automobil 123, 132, 140, 140, 141, 144, 169 avatar 175, 176, 178, , 188 bábovička 57 balkón 77, 81, 82, 84, 84, 85 87, 90, 97, 97, 156, 159, 157, 158, 195, 203, 215 báseň 139, 195 bezdomovec 100, 106 bicykl 123 bod 21, 29, 31, 31, 32, 32, 35, 36, 36, 39, 41, 50, 91, 95, 96, 98, 117, 175, 176, 181, 182, 182, 188, 201 bod mrtvý 95 body art 98 božstvo 90, 123, 126 brázda 21, 22 bronz 79 bronzy renesanční 42, 110 břemeno 28, 188 bublina mýdlová 154, 178 budka s otvorem 58 busta 126, 130, 131, 132, 136 bytost pohádková 121, 123 celistvost 34, 222 celkovost 34, 106, 222 cukroví 57 čelo 58, 112 členění rytmické 95 čtenářka 154, 154 čtyřúhelník 28, 29 dálka 14, 14, 21, 58, 81, 130, 138 děj zkamenělý 119 demokratizace 72 depozitář 70, 129 deska vztyčená 48 deštník 19, 19 diference realit 84 dílo malířské 90 diskrétnost 105 distance 43, 45, 46, 48, 48, 50, 100, 101, 103, 103, , 133, 134, , 150, 154, 154, 160 distance vnitřní 77, 81, 82, 133, 138, 160 divadelnost 147, 149, 152, 152, 156 divadlo loutkové 36 dlaň 42 dokonalost dokončování soch 201 domov 65, 99, 106, 199 doslovnost 147, 154, 156 dotyk 13, 14, 32, 35, 82, 136 dotýkání 128 dotýkat se 14, 133 draperie 46, 131 drát 181, 188 drožka 144 důstojnost 85 87, 100, 96, 100, 105, 121, 123, 126, 126, 128, dutost 86, 87, 90, 96, 100, 105, 121, 123, 126, 182, dveře 17, 35, 35, 57, 215 dvířka 32, 34 dýně 82 efekt jarmareční 73, 76 etiketa 93, 93, 95 98, 95, 101, 105, 121, 147, 157 figura 181 figura komická 71

26 234 figurína 73 figurka 144 fotografie 55, 56, 76, 91, 117, 126, 128, 129, 171, 172 galerie 72, 73, 76, 100, 103, 157, 202, 203 gesto 13, 17, 96, 97, 101, 103, 126, 136, 150 grafik slepý 31, 32, 35, 35, 39, 41, 42, 50 grimasa 181 hábit mnišský 184 had 58 hedvábí 156 hlazení 13 15, 17, 20, 25, 26, 32, 51, 56, 157, 186 hlediště 56 hmat 30, 47, 79, 128 hmat dotykový 32 hmatatelnost 128 hologram 79 holub 76 hrábě 185, 186, 188, 203, 205 hračka 114, 121 hranice 13, 17, 53, 54, 56, 56, 56, 159, 195 hranice estetická 56, 159 hranice makrokosmického zřetele 56 hranice obrazu 56 hranice rámování 53 hůl vycházková 95 hůlka 98 chumáče 128 chůze 32, 35, 41, 58, 66, 70 chvění 82, 95, 121, 128, 128, 141, 150 iluze 77,81, 82, 84, 114, 128, 150, 155, 155, 181, 188, 189, 195, 196 iluze perspektivní 77 iluze viditelná 84 iluzivnost 134, 155, 171, imerze 147, 149 instalace 63, 65, 69, 70, 71, 72, 76, 86, 107, 108, 110, 129, 147, 212 jablko 45 48, 59, 88, 89 jaro 195, 196 kalkulačka 144 kámen 94, 98 kamera 52, 55 58, 93 kamera vztyčená 58 kára 212 karoserie 140, 141 kinematografie 52 kino 54, 56, 58, 56, 93, 128, 137, 160, 195, 203 klec 19, 112 klid 45, 69, 70, 76, 119, 126, 136 klín 85, 134 klobouk 95 koberec 14, 15, 99 koberec létající 112, 114 kobereček 105, 108 kočka 15 kolotoč 69 komedie 97 komín 76 kompozice planimetrická 34 kontakt dotykový 82 kontury prostorové 66 konvence 93, 95 kopírování 87 kráčení 70, 70 kresba 29, 20, 86, 88, 139, 178, 188 kreslíř 29 36, 38, 39, 42, 50, 90 kruh 13 kutna mnišská 175 lávka 69, 71, 73, 76 lázeň parní 66, 67, 69, 69 lemování 14, 15, 46 lešení 69, 76, 85 let 25, 121 letáček 165 léto 196 ležení 14, 17, 76, 91, 211 ležení obrubníku 157 lhostejnost 76, 91, 211 líčení kosmetické 157

27 235 loď 65, 71, 72, 76, 77, 128, 203 loutka 181 loutna 30, 31, 32, 35, 42 lov 95, 101 lovec 105 lovectví 96 malba modernistická 147 malíř 34, 154 malířství 45, 45, 149 malířství abstraktní 59 malířství americké 59 malířství francouzské 147, 147 malířství nepředmětné 59 mapa 132 mapování 92 marmeláda 141 masiv horský 132 maska 96, 201 matnice 138 med 136 mezi 171 míření 31, 35, 36 množina 51, 52 model 24, 27, 28, 33, 36, 91, 126, 130, 158, 169, , 176, 182 modelování 15, 82, 128, 130, 169, 171, 176, 188 moment zvratu 95 monument minimální 107, 114, 215 mřížka nadřazená 48 mřížka nasměrovaná 22 mřížka pozorovací 28 mřížka průhledná 29 mřížka tkaná 36 mřížka vztyčená 28 muzeum 70, 128, 177, 159 muzeum virtuální 81 nádoba 47, 52, 53, 183 nádoba na mléko 46, 47 naléhavost 172, 199 námět 129, 169 napětí 81, 82, 95, 136, 178 naplněnost orientální 163 nápodoba 32, 159 nápor 47 nasměrování 22, 22 nastražení etiketové 95 návštěvník muzea 70, 73, 150 nehybnost 126 nepomíjivost 128 neprostupnost 17 nepřístupnost 43, 45, 48, 110, 128, 130 nerozlišitelnost 181, 188 neuchopitelnost 66, 81 nezařaditelnost do světa 106 nika 110, 112, 114 nitro 95, 172, 180 nutnost 34, 34, 171, 187 obcházení 35, 136 objekt 22, 69, 78, 79, 139, 140, 144, 145, 146 objekt dokonalý 144 objekt minimalistický 150 objekt virtuální 79 objektiv 57 objektivace 24 objetí 45, 50 objímání 45 oblek 181 obraz 45, 46, 48, 50, 56, 57, 59, 65, 77, 128 obraz alegorický 119 obraz digitální 52 obraz filmový 51, 56 58, 58, 128 obraz nezarámovaný 59 obraz promítnutý 52 obraz reprodukovaný 56 obraz stínový 59 obraz tektonický 58 obraz v obraze 43 obraz virtuální 58 obraz zarámovaný 56 obraz živý 119, 121 obrazovost obrazu 149 obroubení vztyčené 112

28 236 obrubník 14, 15, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 48, 56, 88, 112 obrubník vztyčený 88 obrys 13, 24 26, 28, 32, 48, 56 oči 78, 131, 157, 201, 218 oči modelu 171, 171 odhmotnění 81 odiv 122, 123, 126, 126, 128, 147 odlitek 115, 118, 188 odpichování 182 odstup 130, 132, 139 odvrácení 154 odvrácení od světa 154 okno 30, 31, 34, 35, 35, 38, 41, 65, 69 okraj obrazu 56, 56 okrsek neutrální 15 olemování 20 osnova (tkaní) 35 otvor 20 22, 52, 56, 58, 65 ovál 13, 78 pád 22, 26, 43, 46, 95, 95 padání 95 panel 69, 108 panství nad ženami 184 park 87, 157 parkety 99, 108 partner sochy 72, 73, 76, 90 pastička 203 pásy tanku 115 penis 184 performance nedivadelní 158 perspektiva 28, 30, perspektiva haptická 32 perspektivní iluze 141, 142 pevnost 118, 122, 126, 128, 190 plastičnost 97, 163, 178, 180, 181 plastika hyperrealistická 73 plášť 175, 176, 178, 180, 181, 184, 188 plátno 48, 52, 54, 55, 59, 91, 128, 149 plavání 82 pletivo 181, 188 plocha 19, 21, 22, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 48 pnutí 40, 136 pocit 46, 67, 69, 70, 76, 77, 136, , 185 podání iluzivní 189 podkoní 95 podložka 11, 20, 50, 122 podstavec 11, 28, 50, 69, 90, 215 podvozek 117 poezie 52, 140 pohled 11, 14, 14, 25, 26, 30, 31, 35 36, 36, 45, 46, 65, 67, 69, 72, 79, 91, 92, 95, 96, 112, 115, 128, 130, 136, 138, 150, 154, 157, , 178, , 201, 202, 203, 218, 222 pohled čelní 112, 114 pohled masky 201 pohled vnější 97 pohled zrcadlený 198 pohyb 40, 45, 46, 47, 48, 58, 70, 85, 93, 95, 95, 121, 123, 136, 185, 195 pohyb hlazení 26 pohyb jízdy 122 pohyb mezi sochami 202 pohyb promačkávání 39 pohyb přemisťování 121, 122 pohyb ruky 14 pohyb tělesný 96 pohyb životní, živoucí 97, 203 pohyblivost soklu 115 pokladní 73 pokrok 146 polapenost 158 pole 21, 22, 22, 26, 52, 59 ponoření do sebe 147, 154 ponořenost 154 poprava 212 portrét 28, 97 posloupnost 93, 95, 181, 216 posobnost 36, 87, 195

29 237 postava 17, 19, 22, 24, 34, 48, 71, 73, 101, 105, 114, 119, 143, 150, 152, 154, 175, 176, 178, 190, 197, 203 postava avatarová 175, 178, 180 posunovač 115 povrch 33, 45, 79, 107, 132, 136, 175, 176, 180, 181, 181, 182, 188 pozorovatel 35, 78, 90, 130 pozorovatelka 199, 201, 202 pravoúhelník 13, 22 prázdno 17, 79, 82, 82, 88 92, 130, 133,, 134, 136, 137, 163, , 178, 187, 188, 189, 195, 203 prázdno hologramu 79 prázdno rámu, soklu 195 prázdno virtuální 170, 172 prezentace soch 65, 67, 70, 121 probourání 51 proklouznutí 203 promačkávání 39 promáčknutí 39, 40 promítání 56, 57, 128 propast 90, 92 prostor geometrický 189 prostor iluzivní 136 prostor konfrontační 134 prostor ne-iluzivní 82 prostor virtuální 91, 114, 128, 136, 137, 165, 171, 187, 189, 197, 202 provázek 33, 35, 37, 38, 40 průchod 35, 41 průmět 22, 34, 39, 41, 65, 138 průmětna 36, 39, 40 průsečík 31, 32, 35, 36 předmět dekorativní 146, 147 předmět hlazený 14 představení divadelní 152 představení filmové 55 překážka 40, 41, 78, 158, 170, 188 překlad tektonický 28 překlopení 24, 25, 48 přemístění 99 převážení 126 převlek 119 převlékání 136, 137 převrácení 71 příborník 48 příkop 85 přístupnost 46 přitažlivost 158 přivrácení 154, 169 pyramida optická 30, 31, 414 rám 11, 13 15, 17, 19, 20, 22, 24, 30 32, 32, 35, 37, 41, 42, 45, 48, 50 56, 81, 85, 88, 90, 96, 112, 136, 160, , 195, 196, 203 rám dynamický 51, 53 rám filmový 52, 55, 56 rám geometrický 13,, 51, 53 rám nafukovací 54 rám partnerem 203 rám v obraze 50 rám vztyčený 24, 28, 36, 39, 88, 90, 136, 203 rámování 11, 14, 15, 20, 25, 28, 48, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 195 rastr 28, 32 realita iluzivní 196 realita skutečná 84, 188, 196, 197 realita virtuální 14, 78, 81, 82, 84, 84, 85, 91, 92, 114, 136, 155, 172, 187, 189, 196, 195, 196, 203, 205 reliéf 35, 39, 40, 112 robot 58 roleta 55 rovina 15, 17, 19, 22, 28, 31, 35, 39, 41 rovina průmětová 35 rozkročení 25, 56, 188 rozlehlost 22 rozpačitost 71 rozpad světa divadelního 156 rozpad světa kina 58 rukavice 7, 82, 146 rukopis malířský 188 rytmus 96

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století.

Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. OP ART O P A R T Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. Autoři op-artových děl využívají poznatky

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Muzeologie Výstavní design a architektura

Muzeologie Výstavní design a architektura Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Výstavní design a architektura přednášející: Mgr. Václav Rutar Výstavní design / architektura Nejdůležitější prací designéra

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě René Roubíček sochař, sklář, výtvarný pedagog Narozen 23. ledna 1922 v Praze Studia: 1940 1944 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (ateliér monumentální malby a skla, prof. Jaroslav Holeček) 1949 1950 Vysoká

Více

NAKLADATELSTVÍ PARDIS

NAKLADATELSTVÍ PARDIS Perské koberce v malbách evropských mistrů Ambrogio Bondone Giotto 1267-1337 Hans Holbein mladší (1497-1543) Lorenzo Lotto (1480-1566) LEEMPUT, Remigius van, (1607, Antwerpen - 1675, London) Jan van Eyck

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČŠBH České školy (nejen) bez hranic v zahraničí v roce 2013

V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČŠBH České školy (nejen) bez hranic v zahraničí v roce 2013 V. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČŠBH České školy (nejen) bez hranic v zahraničí v roce 2013 Praha, Konírna Toskánského paláce, MZV ČR 5. 8. 2013 Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně občanského sdružení ČŠBH

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX. Portrét a jeho proměny Nejslavnější portréty beseda (pracovní sešit, reprodukce obrazů) Hlava spolužáka kresba tužkou, rudkou Seznámí se s podobiznou královny Nofretete, s bystou P. Parléře, připomenou

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

Kouzlo muzejní noci. Historický fond NTK

Kouzlo muzejní noci. Historický fond NTK Kouzlo muzejní noci Historický fond NTK Skladba historického fondu NTK Historický fond NTK obsahuje soubor vědecké a technické literatury v časovém rozpětí od začátku 16. století až do začátku 20. století.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2012/2013 Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce. Pablo Picasso

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU Na počátku roku 2014 byla započata spolupráce SPŠKS v Hořicích s NPÚ v Ústí nad Labem, jejímž cílem je vytvoření věrných kamenosochařských kopií 17 alabastrových

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 KVV/6069, Zprostředkování výtvarné tvorby A6: Povinnosti: zkouška ústní forma, rozhovor na dané téma bude podmíněn znalostí děl prezentovaných na přednáškách;

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Od 1. dubna slevy 20%

Od 1. dubna slevy 20% - 1 - Od 1. dubna slevy 20% DS 09 Pohlednice Evropy do roku 1918 Následující pohlednice Evropy z údobí 1896 1905 jsou tzv. dlouhé adresy a patří sběratelsky k nejcennějším. Jejich hodnotu nesporně zvyšuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Výtvarné umění malířství, sochařství a architektura Lineární perspektiva

Více

T R A S O L O G I E. Pojem:

T R A S O L O G I E. Pojem: T R A S O L O G I E Pojem: Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a stop dalších objektů podobného

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

LISTY INSPIROVANÉ PŘÍRODOU č. 6

LISTY INSPIROVANÉ PŘÍRODOU č. 6 ZIMA DLE FENG SHUI Zima je ve Feng Shui spojována s prvkem vody. Leckoho napadne proč voda a zima, když vodu nejčastěji oceníme v parných dnech. Je to právě vyrovnávání energií, kdy velké teplo kompenzujeme

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf 1969 Praha Strahovské koleje 1975 Praha Výstavní síň Fotochemy Václav Jírů 12.3. 29.3. 1975 Olomouc Galerie V podloubí 1977 Praha Galerie U jednorožce / s Janem Všetečkou / 1977 Brno Funkův kabinet Vladimír

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více