POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol."

Transkript

1 POČÁTKY NOVOVĚKU

2 POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

3 Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol.

4 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie - neexistoval jednotný italský stát - městské státy: Benátky Janov Florencie - papežský stát a další

5 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie -řada vzdělanců v Itálii snila o mocné jednotné italskéříši, vzorem jim byl starověký Řím - antika se stala módou v umění, oblékání, stylu života - tento návrat k antice se označuje jako renesance (= návrat, obnovení) - středověk kladl důraz na víru v Boha, pokoru, skromnost, poníženost - novověcí vzdělanci zdůrazňovali lidskou osobnost, vzdělání, snahu vyniknout, oceňovali člověka jako tvůrce hodnot - pro tento směr se vžilo označení humanismus (z lat. humanus lidský)

6 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční umění -častěji zobrazovalo světské (nenáboženské) náměty, mj. přírodu, nahé lidské tělo, portréty

7 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční umění Michelangelo Buonarotti David, Florencie Pieta, chrám sv. Petra, Vatikán Kristus nesoucí kříž, Řím

8 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční umění Michelangelo Buonarotti Sixtinská kaple, Vatikán

9 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční umění Michelangelo Buonarotti Sixtinská kaple, Vatikán

10 HUMANISMUS A RENESANCE renesanční umění Michelangelo Buonarotti Sixtinská kaple, Vatikán

11 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční umění Leonardo da Vinci

12 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční umění Leonardo da Vinci

13 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční umění Leonardo da Vinci

14 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční umění

15 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční architektura Florencie Chrám sv. Petra, Vatikán Florencie

16 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE renesanční architektura sgrafito dřevěné malované stropy renesanční arkády s oblouky okna obdélníková štíty měšťanských domů

17 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE vynález knihtisku - Johann Gutenberg, Německo - knihy se staly dostupným zbožím

18 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE šíření renesance - renesance vznikla v Itálii - od druhé poloviny 15. stol. se šířila i do střední Evropy - v husitských Čechách se nerozšířila, renesanční přestavby zámků nebo měšťanských domů až později (v 16. stol.) letohrádek královny Anny, Praha zámek Litomyšl měšťanské domy, Telč

19 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE rozvoj věd Mikuláš Koperník Země není středem vesmíru (kolem 1510) Giordano Bruno za propagaci Koperníkova učení odsouzen a upálen (1600)

20 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE zámořské objevy Portugalští mořeplavci nejprve obeplutí Afriky, pak i námořní cesta do Indie: Bartolomeo Díaz Vasco da Gama

21 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE zámořské objevy Kryštof Kolumbus: snaha o doplutí do Indie přes Atlantský oceán přistání u Bahamských ostrovů, Kuby, Hispanioly. (Dalších 14 let až do své smrti byl Kolumbus přesvědčen, že na svých výpravách doplul k ostrovům Asie.)

22 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE zámořské objevy Fernao Magalhaes (Portugalsko) Jeho výprava kolem r obeplula svět. Její vůdce zahynul na Filipínách.

23 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE zámořské objevy Objevení nových zemí a nalezení nových námořních cest - znamenalo hospodářský a mocenský vzestup zemí objevitelů (Portugalsko, Španělsko, Anglie), naopak zmenšení významu italských přístavů (Janov, Benátky); - přísun velkého množství zlata a zboží do Evropy rozvoj obchodu (bavlna, koření, hedvábí...); - dovoz nového zboží, rostlin, zvířat; - kolonialismus; - černošští otroci z Afriky.

24 kolonialismus

25 kolonialismus

26 kolonialismus

27 1945 kolonialismus

28 kolonialismus

29 PROTESTANTSKÁ HNUTÍ 16.stol. luteráni Martin Luther (Německo) - zhruba sto let po smrti Jana Husa se přihlásil k jeho odkazu - na dveře kostela ve Wüttenbergu vyvěsil listinu, ve které kritizoval činnost katolické církve - jeho myšlenky se rozšířily mezi lidmi, řada povstání (tzv. německá selská válka) - luteráni vytvořili vlastní církev

30 16.stol. PROTESTANTSKÁ HNUTÍ kalvinisté Jan Kalvín (Švýcarsko) - podobné principy jako luteráni, velmi přísné zásady - centry kalvinismu se staly Basilej a Ženeva - od katolické církve převzal praxi upalování odpůrců (desítky osob) Svojí autoritou prosadil v Ženevě mj. zákaz zábav, které sváděly k nemravnostem a nezřízenosti (tanec, jisté hry), aby se lidé mohli soustředit na Boha, na poctivou práci a šetrnost. Zákaz zlatých šperků přinutil ženevské zlatníky, aby si hledali jiné zaměstnání, a položil tak základ švýcarského hodinářství.

31 16.stol. PROTESTANTSKÁ HNUTÍ jednota bratrská Čechy, Morava - vznikla v husitské době - odlišovala se od kališníků (husitů) i od katolíků - její stoupenci odmítali prosazování víry násilím - nejvíce se rozšířila v 18. století, její stoupenci však kvůli pronásledováníčasto odcházeli do zahraničí

32 16.stol. PROTESTANTSKÁ HNUTÍ evangelíci (jiné označení pro protestanty) - jako evangelíci se označují příznivci různých nekatolických vyznání, kteří se v 16. stol. rozešli s katolickou církví - přijímání podobojí - důraz na bibli (evangelia) - oslabení významu kněží jako prostředníků mezi Bohem a lidmi - bohoslužby v národních jazycích (ne latinsky) - odmítání bohaté výzdoby kostelů - odmítání zpovědi a vykoupení hříchů modlitbami - v zemích, kde žili katolíci i protestanti se často vztahy obou částí národa vyhrocovaly až k násilí

33 16.stol. HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU - rakouský panovnický rod, který se po smrti Ludvíka Jagellonského dostal i na český trůn - výrazně katoličtí panovníci - české země byly začleněny do habsburské monarchie, tento stav pak trval až do r. 1918

34 16.stol. HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU

35 16.stol. HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU Rudolf II. - nepříliš úspěšný panovník, ale jeden z nejznámějších českých habsburských králů - Praha se za jeho vlády stala z provinčního města významným centrem říše - podivín; podporoval alchymisty a umělce, skupoval umělecká díla, exotická zvířata - o císařský trůn soupeřil s mladším bratrem Matyášem - za to, že císaře podporovali i čeští nekatoličtí šlechtici, vydal jim tzv. Rudolfův majestát (potvrzení práva na náboženskou svobodu)

36 17.stol. HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU Matyáš Habsburský - Rudolf II. byl z politických i zdravotních důvodů nucen vzdát se na poč. 17. stol. trůnu -českým králem se stal jeho bratr Matyáš - přesunul své sídlo do Vídně, Praha přestala být až do roku 1918 rezidencí hlavy státu

37 17.stol. TŘICETILETÁ VÁLKA Evropa: katolíci x protestanti - v celé Evropě probíhaly spory mezi katolíky a nekatolíky - na území Svaté říše římské se zformovaly skupiny šlechticů Protestantská unie a Katolická liga - jejich nepřátelství se vystupňovalo až na pokraj války

38 17.stol. TŘICETILETÁ VÁLKA české stavovské povstání - čeští stavové = politicky významná skupina nekatolických šlechticů - jejich delegace r na pražském hradě svrhla z oken místodržící (úředníky, kteří v Čechách zastupovali panovníka) třetí pražská defenestrace - tím začalo otevřené povstání proti Habsburkům - k českému povstání se přidaly i další oblasti v Evropě, začala třicetiletá válka (první celoevropská válka v dějinách)

39 17.stol. TŘICETILETÁ VÁLKA české stavovské povstání - císař Matyáš zemřel bezdětný -čeští stavové dosadili namísto Habsburků na český trůn Fridricha Falckého (kalvinista, Němec) ( zimní král ) - Habsburkové se však práva na český trůn nechtěli vzdát Fridrich Falcký s českými korunovačními klenoty

40 17.stol. TŘICETILETÁ VÁLKA české stavovské povstání - do Čech vstoupilo vojsko Katolické ligy, k rozhodující bitvě došlo r na Bílé hoře u Prahy -české stavovské vojsko bylo poraženo, Fridrich Falcký uprchl, na český trůn nastoupil Ferdinand II. (Habsburský) rozestavení vojsk na Bílé hoře

41 17.stol. TŘICETILETÁ VÁLKA rekatolizace - po vítězství katolíků výrazná snaha vrátit Čechy ke katolické víře = rekatolizace - vzbouření šlechtici a měšťané byli potrestáni nebo uprchli do zahraničí - konfiskace majetku nekatolíků, poprava 27 účastníků odboje na Staroměstském náměstí v Praze

42 17.stol. TŘICETILETÁ VÁLKA Jan Amos Komenský - jedním z nekatolíků, kteří byli nuceni odejít do ciziny, byl J.A. Komenský - poslední biskup jednoty bratrské, učil i na bratrské škole ve Fulneku - autor školních příruček (Svět v obrazech, Brána jazyků otevřená) - filozoficky laděné dílo Labyrint světa a ráj srdce - v emigraci žil v Uhrách, Polsku, Švédsku a Nizozemí zemřel v nizozemském Naardenu

43 17.stol. TŘICETILETÁ VÁLKA výsledky třicetileté války - armády katolíků i nekatolíků často táhly Evropou a pustošily vše kolem - např. Švédové (nekatolické vojsko) pronikli až na naše území, obsadili a vyrabovali pražský hrad, ale Prahu nedobyli (1648) boje o Karlův most

44 17.stol. TŘICETILETÁ VÁLKA výsledky třicetileté války - armády z žoldnéřů - obyvatelstvo v bídě, časté epidemie - významná jména té doby: Albrecht z Valdštejna (velitel císařských katolických vojsk), Ludvík XIII. (francouzský král, známý z románu Tři mušketýři), kardinál Richelieu (řídil francouzskou politiku) - válka skončila vestfálským mírem r. 1648

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ 1. NÁBOŽENSKÉ VÁLKY VE FRANCII A POČÁTKY ABSOLUTISMU Náboženské války ve Francii v 16. stol. boje o vliv na Apeninském poloostrově; 1558 významný zisk přístavu Calais

Více

Historie Jednoty bratrské

Historie Jednoty bratrské I. Jednota bratrská do Třicetileté války Historie Jednoty bratrské Kořeny Jednoty bratrské sahají do poloviny 15. století, kdy se vlády v Čechách zmocnilo, po doznění revolučních let, konzervativní křídlo

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Karel starší ze Žerotína

Karel starší ze Žerotína Karel starší ze Žerotína Úvod Poslední monografie vydaná o této významné osobnosti moravských i evropských dějin nese podtitul Don Quijote v labyrintu světa 1. Stěží bychom mohli najít výstižnější metaforu

Více

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H ŽIVOTOPISY SVATÝCH Všechna práva vyhrazena Blah. Ludvík M. Grignion z Montfortu ŽIVOTOPISY SVATÝCH V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH NAPSAL ISIDOR VONDRUŠKA 1 9 3 1 LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE Nro 36 2 2. Ex Consistorio

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století 6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století Rusko Základy ruského státu položil moskevský kníže Ivan III. (1462 1505). K vlastnímu panství připojil Jaroslavské a Rostovské knížectví, a podstatně tak

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

3. Evropané objevují svět

3. Evropané objevují svět 3. Evropané objevují svět Již první roky 15. století přinesly počátek epochy velkých objevných plaveb, které během několika desetiletí úplně změnily mapu světa a představu člověka o něm. Důvody a předpoklady

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více