Copyright 2007 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel Painter X Referenční příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copyright 2007 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel Painter X Referenční příručka"

Transkript

1 Referenční příručka

2 Copyright 2007 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel Painter X Referenční příručka Chráněno platnými patenty v USA pod č ; ; ; ; ; ; ; ; ; Specifikace produktů, ceny, balení, technická podpora a informace ( specifikace ) se vztahují pouze na prodejní verzi v anglickém jazyce. Specifikace pro všechny ostatní verze (včetně jiných jazykových verzí) mohou být mírně odlišné. Informace poskytuje společnost Corel podle aktuálního stavu, bez dalších záruk či podmínek, výslovných či implicitních, včetně, ale nejen, záruk obchodní jakosti, dostatečné jakosti, obchodovatelnosti nebo vhodnosti k určitému využití nebo záruk či podmínek vznikajících ze zákona, obchodních zvyklostí, průběhu jednání či jiných. Jakékoliv riziko vyplývající z těchto informací nese konečný uživatel. Společnost Corel nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli nebo dalším osobám nebo subjektům za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale nejen, ztráty výnosu či zisku, ztracených nebo poškozených dat nebo další obchodní či ekonomické ztráty, a to i v případě, že byla společnost Corel o možnosti těchto škod informována či je bylo možné předvídat. Společnost Corel není odpovědná za žádné nároky třetí strany. Maximální úhrnná výše nároku proti společnosti corel nepřesáhne výši nákladů za zakoupení materiálů. Některé státy/země neumožňují předchozí vyloučení nebo omezení náhrady za následné či náhodné škody, a proto se na ně výše uvedená omezení nevztahují. Corel, logo Corel, Corel Painter, Paint Shop Pro, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation a/nebo jejích poboček v Kanadě, v USA a nebo v dalších zemích. Adobe, Photoshop, PostScript jsou registrované ochranné známky Adobe Systems v USA nebo v jiných zemích. Cintiq, Intuos a Wacom jsou ochranné známky společnosti WACOM v USA nebo jiných zemích. Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel nebo jejích poboček v USA nebo jiných zemích. Mac, Mac OS, Macintosh, Power Mac a QuickTime jsou ochranné známky Apple Computers registrované v USA nebo jiných zemích. Spotlight je ochranná známka Apple Computer, Microsoft, Windows, a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft buď v USA nebo jiných zemích. PowerPC je registrovaná ochranná známka International Business Machines Corporation v USA nebo jiných zemích. TARGA je registrovaná obchodní značka Pinnacle Systems registrované v USA nebo jiných zemích. Jiný produkt, font nebo název společnosti a logo může být ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou jiných společností.

3 Obsah 1 Představení Corel Painter X 4 2 Uživatelské profily 5 3 Co obsahuje retailová verze? 6 4 Hlavní nové vlastnosti 8 Kreativita 8 Výkon a produktivita 14 Kompatibilita 16 Výuka 17 5 Podstata Corel Painter 18 Štětce 18 Ovladače štětců 20 Textury 21 Animace 22 Podpora pro standardní formáty souborů 22 6 Shrnutí nových nebo vylepšených vlastností 23 Referenční příručka [ 3 ]

4 Představení Corel Painter X Umění a vášeň Již od počátku stavěný jako studio digitálního umění, Painter již od svého vzniku určuje standard pro profesionální software pro umění. Každý den se světově proslulí umělci, designéři a fotografové noří do Corel Painteru, aby prozkoumali své emoce a stvořili svá osobní mistrovská díla. Corel Painter X přináší umělecké studio nové generace, zaměřuje se na základy umělecké techniky a teorie. Corel Painter X nabízí nové vlastnosti, které umělcům pomohou docílit dokonalé kompozice, barevné palety a tahu štětcem. Díky své těsné spolupráci s profesionálními uživateli dokázal vývojový tým Corel Painteru prozkoumat těsný vztah mezi rukou umělce a plátnem. Výsledkem je nový revoluční systém malby, který nabízí přirozenou, organickou a expresivní zkušenost malby přímo do podstaty jednotlivých štětin malířského štětce. Tato referenční příručka vás provede novými vlastnostmi Corel Painter X, které boří hranice mezi tradiční a digitální malbou jako nikdy předtím. Zveme vás, abyste sami zjistili, proč profesionální umělci, designéři a fotografové říkají, že za Corel Painter neexistuje rovnocenná náhrada. Referenční příručka [ 4 ]

5 Uživatelské profily pro Corel Painter X Průmysloví designéři Designéři vyžadují ve své profesi výkonné nástroje. Právě proto celá řada předních výtvarníků, návrhářů vytvářejících studie nových automobilů, průmyslových designérů, architektů a grafických designérů využívá při práci aplikaci Corel Painter. Aplikace Corel Painter X umožňuje designérům živě zachycovat kreativní představy a ručně vytvářet charakteristické návrhy, ilustrace a loga. Výtvarníci pracující v zábavním průmyslu Špičkoví výtvarníci pracující v zábavním průmyslu vytvářejí pomocí aplikace Corel Painter některé z nejznámějších filmů a videoher. Profesionální výtvarníci mohou pomocí aplikace Corel Painter X urychlit realizaci svých návrhů, neboť tato technika umožňuje využívat přirozené nadání a vytvářet ohromující scény, postavy, stroje i textury. Profesionální fotografové Aplikace Corel Painter začala v posledních letech razit nový trend v oblasti profesionální fotografie. Důvodem je pozornost, kterou fotografové věnují kreativním možnostem převodu fotografií na kresby. Aplikace Corel Painter X nabízí fotografům nové možnosti výdělku, neboť dále usnadňuje vytváření působivých ručně kreslených výtvarných děl na základě fotografií. Výtvarní umělci Řada výtvarných umělců používá aplikaci Corel Painter jako primární umělecký prostředek. Jejich práce jsou vystaveny v galeriích po celém světě a jsou nesporným dokladem toho, že digitální umění již bylo na světové umělecké scéně plně přijato. Aplikace Corel Painter X umožňuje výtvarným umělcům experimentovat s novými technikami, aniž by museli investovat čas a peníze, které by za normálních okolností vyžadovala reálná média, a dosahovat přitom výsledků, které dokonale napodobují tradiční techniky. Referenční příručka [ 5 ]

6 Co obsahuje retailová verze Corel Painter X? Hlavní aplikace Corel Painter X, verze pro Mac OS a Windows Obsah Knihovny unikátních gradientů (unique gradients), trysek, vzorů, zásoby fotografií, textury papírů a štětců, včetně nové kategorie štětců - RealBristle Dokumentace Tištěná uživatelská příručka Soubory nápovědy v HTML Uživatelská příručka v PDF s tématy pro pokročilé Výuka Nová výuková videa, ve kterých figuruje mistr Jeremy Sutton Tipy a triky v uvítací obrazovce Online cvičení Minimální systémové požadavky Verze pro Mac OS Mac OS X (verze nebo vyšší) Power Mac G4, 700 MHz nebo více, nebo jakýkoliv počítač Macintosh s procesorem Intel 256 MB RAM (doporučeno 512 MB RAM) myš nebo tablet displej s barevnou hloubkou 24 bitů rozlišení obrazovky 1024x768 CD mechanika Referenční příručka [ 6 ]

7 Verze pro Windows operační systém Windows 2000, Windows XP tablet PC, Windows XP Home, Windows XP Professional nebo Windows Vista (s nejnovějšími Service Packy) Pentium III, 700 MHz nebo více 256 MB RAM (doporučeno 512 MB RAM) myš nebo tablet displej s barevnou hloubkou 24 bitů rozlišení obrazovky 1024x768 CD mechanika Referenční příručka [ 7 ]

8 Hlavní nové vlastnosti Corel Painter X Corel Painter X nabízí širokou řadu nástrojů a vlastností, které podněcují tvořivost, zvyšují výkon a dále zlepšují kompatibilitu s jinými standardními nástroji a aplikacemi. Kreativita Corel Painter X přináší řadu impresivních nových vlastností, které poskytují bezprecedentní možnost reprodukovat médium tradičního umění vyloženě až k jednotlivým štětinám na štětci. Novinka! Systém malby RealBristle (Opravdová štětina): nový systém malby RealBristle zvyšuje citlivost štětce a pro digitální malířství představuje opravdový milník. Zatímco se umělci vždy podivovali nad tím, jak věrně Corel Painter simuluje směr tradičního výtvarného média, Corel Painter X přivádí realismus na nový stupeň. S Corel Painter X mohou nyní umělci věrně reprodukovat pocit interakce mezi barvou, plátnem a štětcem. Systém malby RealBristle nedostižně a autenticky reprodukuje přirozený pohyb umělcova štětce. Systém malby RealBristle. Autorem obrazu je Cher Threinen-Pendarvis Referenční příručka [ 8 ]

9 Vyzkoušejte si Použití systému malby RealBristle (Opravdové štětiny) 1. z menu File vyberte New 2. V novém dialogovém rámečku nechte původní nastavení a klikněte na OK. 3. Ve sloupci Brush Selector vyberte z Brush Category položku RealBristle Brushes. 4. z kategorie Brush Variant vyberte jednu z následujících variant Real Round Bristle Real Tapered Wet Flat Real Fan Soft 5. Až budete malovat na plátno, všimněte si jak se štětiny na štětci ohýbají a rozšiřují stejně jako jejich tradiční protějšky. Novinka! Divine Proportion (Zlatý řez): nový kompoziční nástroj divine Proportion pomáhá umělcům vizuálně upravit jejich plátno ještě předtím, než začnou malovat a kreslit. během celých dějin umělci, designéři i architekti tento zlatý řez užívají. divine Proportion je poměrem 1: nebo přibližně tři ku pěti. tento poměr se obecně chápe jako esteticky příjemný lidskému oku. Roku 1509, luca Pacioli zavedl pojem zlatého řezu s uveřejněním jeho velmi vlivného pojednání de divina Proportione. knihu ilustroval známý umělec, vynálezce a vědec leonardo da Vinci, o kterém se říkalo, že sám ve svém umění, včetně mony lisy a Poslední Večeře, tento poměr používal. nicméně tento poměr se poprvé objevil v roce 300 př. n. l. eukleides z Alexandrie uvedl ve svých základech, které se považují za nejdůležitější matematickou knihu na světě, úsečku dělenou v poměrech extreme and mean. Po čase se zjistilo, že tento poměr má svůj význam i v přírodě, hudbě a umění. Spousta světových umělců, designérů a architektů jako Sergant, Seurat, michelangelo a le Corbusier, tento poměr používala. tento šikovný nástroj je umělcům nápomocný ve tvorbě vizuálně ohromujících kompozic, ať už malují na čisté plátno nebo ořezávají fotografii předtím než ji přetvoří v malbu. Corel Painter X nabízí pro kompoziční nástroj divine Proportion ovladače palety, které umělci dovolují upravit orientaci, velikost, úhel rotace, zobrazené barvy, průsvitnost a úrovně mřížky. Referenční příručka [ 9 ]

10 Nový kompoziční nástroj Divine Proportion lze použít k vizuální úpravě plátna. Originální předloha Andrew Jones. Vyzkoušejte si Použití kompozičního nástroje Divine Proportion (Zlatý řez) 1. z menu Canvas vyberte - Compositions Show Divine Proportion 2. Přístup k paletě divine Proportion naleznete v menu Window Show Divine Proportion Novinka! Layout Grid (Mřížka nákresu): nový kompoziční nástroj layout Grid rozděluje plátno na stejně velké části. Podobně jako kompoziční nástroj divine Proportion, layout Grid pomáhá umělcům vizuálně upravit plátno či fotografii ještě předtím než začnou malovat či kreslit. Umělec si může vybrat ze tří předvoleb layout Grid: Vláda trojek (the Rule of thirds), 3x5 nebo 5x5. kromě toho si uživatelé mohou upravit layout Grid prakticky do jakékoli konfigurace, kterou požadují. Nový kompoziční nástroj Layout Grid pomáhá umělcům vizuálně upravit svá plátna. Referenční příručka [ 10 ]

11 Vylepšeno! Photo Painting System (Systém fotografické malby): Vylepšený Photo Painting System zjednodušuje více jak kdy fotografům tvorbu krásných maleb z fotografií. nové ovladače v Corel Painter X uživatelům poskytují více možností při tvorbě podmalby. kromě toho možnost nová volba Smart Stroke Painting používá tahy štětcem, které dynamicky ulpívají na tvarech původní fotografie. Abyste lépe pochopili možnosti režimů Photo Painting System, následujte instrukce v oddílech Vyzkoušejte si v dalších třech částech, které popisují Underpainting (Podmalbu), Auto-Painting (Automatickou malbu) a Restoration (obnovení). Vylepšená paleta Underpainting (Podmalba) V dějinách se podmalba užívala ke stanovení celkové světlosti barev na obraze. Paleta Underpainting tak podobně nechá uživatele připravit si fotografii ke kopírování jde o první krok v transformaci fotografie v malbu. Uživatelé mohou upravit kontrast fotografie, světlost či sytost a přidat dekorativní okrajový efekt jako je pravoúhlá, kruhová či zoubkovaná viněta. V Corel Painter X jsme paletu Underpainting vylepšili tak, že zahrnuje barevná schémata založená na rozličných stylech jako je Impresionismus, klasika, moderna, Akvarel, Skicář a malba křídou. kromě toho si uživatelé nyní mohou vybrat barevné schéma, které se shoduje s barvami jakéhokoliv otevřeného obrazu. Paleta Underpainting pomáhá uživateli připravit fotografii ke kopírování. Vyzkoušejte si Použití palety Underpainting (Podmalba) 1. z menu File vyberte Open, vyberte obraz z open (mac os) nebo z Select Image (Windows) a klikněte na Open. 2. na paletě Underpainting (Window Show/hide Underpainting) vyberte Modern Scheme z rozbalovací nabídky Color Scheme. Referenční příručka [ 11 ]

12 Vyzkoušejte si 3. z rozbalovací nabídky Photo Enhance vyberte Increase Contrast. 4. nastavte posuvného jezdce Smart Blur na 36%. oblasti s vysokým kontrastem si udrží více detailů než oblasti s nízkým kontrastem. 5. dále ke zkopírovanému obrazu přidejte dekorativní ohraničení. z rozbalovací nabídky Edge Effect vyberte Jagged Vignette. 6. klikněte na Apply a nastavíte tak možnosti, které jste vybrali. 7. Předtím než postoupíme k instrukcím pro paletu Auto-Painting, klikněte na Quick Clone. Vytvoří se tak kopie vašeho původního obrazu. Vylepšená paleta Auto-Painting (Automatická malba) Paleta Auto-Painting nechá uživatele přetvořit fotografii na malbu tím, že automaticky použije náhodných tahů štětcem, které se liší v druhu tahu štětcem, směru a tlaku. Uživatelé si vyberou druh tahu štětcem a upraví nastavení tak, aby určili, jak bude štětec působit na plátno. V Corel Painter X jsme paletu pro Auto-Painting vylepšili tak, že nabízí novou možnost Smart Stroke Painting, která používá tahy štětcem, které kopírují podobu původní fotografie. když tuto volbu povolíme, Smart Stroke Painting dynamicky změní velikost štětce, délku tahu a tlak na základě detailu a ústředních oblastí původní fotografie. Paleta Auto-Painting pomáhá uživatelům přetvořit fotografii v úžasnou malbu. Vyzkoušejte si Použití palety Auto-Painting (Automatická malba) 1. nechte kopii svého obrazu stále otevřenou, na paletě Auto-Painting (Window Show/hide Auto-Painting) zaškrtněte Smart Stroke Painting a Smart Settings. 2. k nastavení rychlosti tahů štětcem nastavte posuvného jezdce Speed na 75%. Referenční příručka [ 12 ]

13 Vyzkoušejte si 3. klikněte na tlačítko Play. tahy štětcem se automaticky aplikují na kopii. 4. když jste s malbou spokojení nebo když ještě chcete nastavení dále upravovat, klikněte na tlačítko Stop. nyní můžete použít paletu Restoration tak, abyste fotografii navrátili původní detaily. Paleta Restoration (Obnovení) Paleta Restoration dovoluje uživatelům vyretušovat své malby ručně pomocí jednoho ze dvou speciálních štětců, které k obnově některých oblastí obrazu, jako např. obličejových rysů, užívají původního fotografického detailu. Paleta Restoration se hodí k obnově původního detailu ze zkopírované fotografie. Použití palety Restoration (Obnovení) 1. na paletě Restoration (Window Show/hide Restoration) klikněte na jedno z následujících tlačítek: Vyzkoušejte si Soft Edge Cloner Brush aktivuje štětec Soft edge Cloner, který obnovuje detaily postupně Hard Edge Cloner Brush aktivuje štětec Straight Cloner, který obnovuje detaily rychle několika tahy štětcem. 2. Upravte posuvného jezdce Brush Size. 3. kreslete v místech, kde chcete obnovit detaily. Novinka! Efekt Match Palette: nový efekt match Palette umožní umělcům vyrovnat barvu a intenzitu mezi dvěma obrazy. jestliže chcete změnit barevné schéma obrazu, můžete nyní otevřít obraz, který vaše žádané barevné schéma obsahuje a použít efekt match Palette k tomu, abyste požadovaným barevným schématem obdařili obraz, který chcete změnit. efekt match Palette obsahuje ovladače pro barvu, barevnou odchylku, jas, odchylku jasu a intenzitu. Referenční příručka [ 13 ]

14 Novinka! Univerzální paleta Mixer: V Corel Painter X mají umělci při používání uměleckých olejových štětců (Oils), štětců RealBristle nebo jiných štětců štětinového typu lepší kontrolu nad výběrem barvy. Pokud vyžadují mnohobarevnost, nová paleta Mixer jim při míchání barev mezi paletou míchání a plátnem umožní lepší ovládání. Výkon a produktivita Corel Painter X uvádí nové nástroje, které tvůrčím profesionálům dovolí zvýšit výkon a zefektivnit průběh práce. Díky dramatickému navýšení výkonu aplikace, rychlosti a stability, je tento Corel Painter nejrychlejší verzí. V závislosti na individuálním hardwarovém systému mohou uživatelé Corel Painter X očekávat až pětkrát rychlejší start aplikace. Dále, výkon nástroje štětce je o 35% vyšší, otevírání RIFF souborů je dvakrát rychlejší, renderovací efekty jsou dvakrát rychlejší, zpracování skriptů je o 25% rychlejší a ukládání souboru je nyní až o 40% rychlejší. Novinka! Univerzální binární kód: S podporou univerzálních binárních specifikací je Corel Painter X optimalizován pro použití na Mac počítačích s procesorem Intel a nebo PowerPC. Novinka! Workspace Manager (Manažer pracovního prostoru): Díky novému manažeru pracovního prostoru je sdílení nebo přepínání mezi přizpůsobenými pracovními prostory v Corel Painter X jednodušší. Například aby sloužily určitému pracovnímu průběhu v profesionálním prostředí, lze pracovní prostory přizpůsobit tak, aby poskytovaly pouze nástroje relevantní ke skicování, fotografiím a malbám. Manažer pracovního prostoru je také užitečný pro účely výuky, kdy učitelé mohou dostupné nástroje zredukovat tak, aby vyhovovaly studijním plánům. Nový Workspace Manager (Manažer pracovního prostoru) zjednodušuje sdílení uživatelských pracovních prostorů. Referenční příručka [ 14 ]

15 Novinka! Nástroje Dodge a Burn: V Corel Painter X jsme možnosti dodge & burn inovovali přidáním dvou nových nástrojů k vylepšení obrazu. nástroj dodge umožňuje umělci zesvětlit či přeexponovat určité oblasti obrazu. naopak nástroj burn umožňuje umělci ztmavit či podexponovat určité části obrazu. Umělci tak často používají tzv. dodging a burning k tomu, aby si fotografii připravili k malování. Nový nástroj Dodge umožní uživateli zesvětlit určité části obrazu. Vyzkoušejte si Použití nástroje Dodge 1. z menu File vyberte Open, vyberte obraz pomocí open (mac os) nebo Select Image (Windows) a klikněte na Open. 2. V nástrojové sadě (toolbox) klikněte na nástroj Dodge 3. k úpravě následujících nastavení použijte ovladač vlastností: Size ovládá velikost štětce Opacity ovládá jasnost tahu štětcem na plátně Jitter ovládá vzhled náhodných kapek vně tahu štětcem 4. malujte na plátno v oblastech, které chcete prosvětlit. Vylepšeno! Color management (Správa barev): Corel Painter X obsahuje vylepšený systém správy barev, který zajišťuje přesnou reprodukci barev mezi zařízeními a tiskem. V předchozích verzích musel uživatel vzít v úvahu správu barev pro každý nový projekt. nyní musí svého správce barev nastavit pouze jednou a Corel Painter X si tato nastavení zapamatuje, dokud neuděláte další úpravy. S podporou standardních barevných profilů ICC4.0 nechá Corel Painter X umělce zaměřit se pouze na jeho práci. Referenční příručka [ 15 ]

16 Kompatibilita Corel Painter X plně podporuje workflow činností tvůrčích profesionálů v různých průmyslových oblastech. Corel Painter X zaručuje spolehlivou kompatibilitu, ať už se jedná o nejnovější operační systémy od Applu či Microsoftu, standardně průmyslově používaný software či hardware, se kterými digitální umělci každý den pracují. Novinka! Podpora pro Windows Vista: Corel Painter X jsme navrhli tak, aby fungoval na nejnovějším operačním systému společnosti Microsoft - Windows Vista. Vylepšeno! Podpora Mac OS X: Tak jak se Mac OS platforma vyvíjela, držel Corel Painter krok, takže umělci mohli využít každé výhody, kterou Mac OS nabízí. Corel Painter X podporuje nejnovější operační systém od společnosti Apple a také poskytuje vestavěnou podporu pro nástroje Spotlight. Vylepšeno! Podpora Adobe Photoshop: V Corel Painteru je chování vrstvy velmi podobné jako v Adobe Photoshopu, což zjednodušuje export souborů mezi Photoshopem a Corel Painterem. Corel Painter plně podporuje soubory uložené ve formátu Photoshop (PSD) a to včetně případné vrstvy masek, alfa kanálů a spravovaných sad (skupin) vrstev. Tato vylepšení znamenají pro Corel Painter X jednodušší sdružování a kombinování vrstev a vylepšenou podporu pro módy slučování vrstev. Corel Painter X také podporuje Photoshop plug-iny pro Mac OS X. Vylepšeno! Podpora tabletů Wacom: Wacom tablety a pera již dlouho představují základní prvky v sadě nástrojů tvůrčích profesionálů. Díky Corel Painter X mohou umělci použít celou řadu produktů od Wacomu včetně Cintiq 21 UX interaktivního displeje, Intuos 3 tabletu a pera Wacom Intuos3 Art Marker. Zejména nový systém malby RealBristle jsme vyvinuli tak, aby dokázal plně využít pera Wacom Intuos3 Art Marker od Wacomu. Spolu se šestidimenzionálním ovládáním pera dovádí Corel Painter X realismus do nových výšin. Corel Painter X a Wacom tablet přináší z umělcovy ruky na plátno pravý výraz. Autor předlohy Chet Philips. Referenční příručka [ 16 ]

17 Výuka Začít s programem Corel Painter, díky tištěné uživatelské příručce, tréninkovým videím od mistra Jeremyho Suttona, online nápovědě a výukovému softwaru navrženému pro učitele, nebylo nikdy jednodušší. Novinka! Tištěná uživatelská příručka: Spolu s programem Corel Painter X dostanou uživatelé i tištěnou uživatelskou příručku, která jim poskytne informace a rychlá řešení. Novinka! Tréninková videa od Jeremyho Suttona: Corel Painter X obsahuje novou kolekci krok za krokem tréninkových videí vytvořených známým mistrem Jeremy Suttonem. Novinka! Položka Painter on the Net ( Malíř na netu ) v uvítací obrazovce: Nová položka Painter on the Net poskytuje odkazy na online zdroje malířské komunity, včetně tipů a triků, výukových programů a speciálních nabídek. Uvítací obrazovka se spouští na začátku a zjednodušuje tak uživateli dostat se k právě aktuální záležitosti. Kromě položky Painter on the Net poskytuje uvítací obrazovka i rychlý přístup k nedávno používaným souborům, ke správě štětců a barev a k ukázkám uměleckých děl známých mistrů Corel Painteru. Uvítací obrazovka (The Welcome Book) Referenční příručka [ 17 ]

18 Podstata Corel Painter Uživatelé Corel Painter X si mohou dále užívat vlastností, které už celá léta představovaly základní kameny celé aplikace. Následující vlastnosti umožní tvůrčím profesionálům ovlivnit jejich přirozené talenty a techniky tak, aby vytvořili originální umělecké práce. Tyto vlastnosti také odlišují Corel Painter od jiných aplikací. Štětce Štětce vždy představovaly srdce a duši celého Corel Painteru. V Corel Painteru je více než 30 kategorií štětců, sahajících od Crayon a Chalk přes Charcoal to Acrylics, Watercolor, Liquid Ink, Artists Oil až po nový RealBristle. Zatímco většina kategorií štětců odráží vzhled a pocit tradičních štětců, jiné uživateli nabízí jedinečný tvůrčí nástroj. Štětce jsou řazeny do různých kategorií, kde každá nabízí řadu variant. Referenční příručka [ 18 ]

19 Následující kategorie štětců jsou jen vzorkem těch, které jsou uživatelům Corel Painter X dostupné. Artists Oils Painting System: Artists Oils Painting System dovoluje uživateli použít směsi barev, vytvořené v míchací paletě (Mixer), přímo na obrazy v okně obrazu. Každý dotyk štětce zatěžuje druh štětce určitým množstvím oleje. Jakmile olej vyprchá, stanou se tahy štětcem více nejasné. Tahy štětcem ovlivňují jakoukoli malbu na plátně tak, jak by to dělala přirozená média. Olejový tah štětcem Watercolor (Akvarel): Různé varianty akvarelu vytvářejí akvarelové efekty s přirozeným vzhledem. Všechny druhy štětce v kategorii Watercolor ovlivňují strukturu plátna. Ve většině těchto variant tlak stylusu ovlivňuje šířku tahu štětcem. Stejně jako u tradičních akvarelových štětců rozšiřuje větší tlak na štětec šíři tahu a menší tlak tah zužuje. Akvarelový tah štětcem Chalk (Křída): Jednotlivé druhy křídy vytváří tlustou, bohatou texturu skutečné křídy a vytváří tahy, které ovlivňují povahu papíru. Průsvitnost souvisí s tlakem stylusu. Tah křídou Image Hose (Nanášení obrázků): Nanášení obrázků se chová podobně jako štětec, avšak místo použití barvy, nanáší obrázky. Uživatelé si mohou nahrát buď vlastní obraz nebo si vybrat z knihovny, kterou aplikace obsahuje. Nanášení obrázků Referenční příručka [ 19 ]

20 Cloners (Klonování): Malování s klonovacím štětcem je podobné malování s kterýmkoliv jiným štětcem v Corel Painteru, avšak kromě toho, že druhy klonovacího štětce si informace o barvě berou ze zdroje kopie, jako např. z předlohy nebo jiného obrazu a ne z palety barev. Některé druhy klonovacího štětce si vytváří přímo zdrojový obraz. Jiné druhy klonovacího štětce reprodukují zdrojový obraz s nízkou průsvitností a měkkými okraji nebo užívají specifické povahy papíru a specializovaných nánosů barvy k tomu, aby vytvořily určité efekty. Tah klonováním Brush Controls (Ovladače štětce) Palety pro ovládání štětce poskytují rychlý a jednoduchý přístup ke všem nastavením a ovladačům štětce. Provést změny v nastavení štětce za běhu je tak jednoduché, jako ovládání posuvného jezdce nezpůsobí to žádné přerušení pracovního procesu. Např. posuvný jezdec Boost, kterého nalezneme na paletě General v menu Window - Brush Controls, okamžitě zvýší rychlost štětce. Stačí jezdcem pohnout a hned vidíme, jak se výkon štětce zvýší. Palety k ovládání štětce umožňují změny za běhu. Referenční příručka [ 20 ]

21 Textury V tradičním světě umění vytváří umělcův štětec nebo nástroj pro malování různé efekty, když jej použijeme na povrchy s různými texturami (struktura). Corel Painter uživatelům dovoluje ovládat texturu plátna tak, aby dosáhli výsledků, které by se na stejném povrchu daly očekávat při použití konvenčního uměleckého média. Štětce ovlivňují zrno papíru tak, jak by přirozené nástroje působily na texturu povrchů, které mají pod sebou. Textury lze také použít ke tvorbě speciálních efektů jako je zrezivělý kov na mezigalaktické vesmírné lodi nebo kůra stromů. Spousty druhů štětce umožňují textuře papíru viditelnost skrze tah štětcem. Textura papíru pomáhá vytvořit speciální efekty. Předloha Andrew Jones Referenční příručka [ 21 ]

22 Animace Corel Painter má úžasnou řadu vlastností pro animaci. Vlastnost Onion Skinning (cibulová slupka) uživateli umožňuje vidět předchozí i následující rámečky filmu při práci na aktuálním rámečku. Vlastnost Rotoscoping umožňuje uživateli přemalovat a upravit jednotlivý rámeček dané animace. Animace lze uložit jako animované GIFy, QuickTime filmy nebo AVI filmy. Animovaný film Tištěná duha od Gitanjaliho Rao Vítěz tří cen pro Nejlepší krátký film v Cannes Podpora pro standardní formáty souborů Corel Painter uživateli umožňuje otevírat a ukládat řadu formátů souborů, včetně Adobe Photoshop (PSD), Corel Paint Shop Pro (PSP), TIFF (CMYK a RGB), Windows Bitmap (BMP), PC Painbrush (PCX), TARGA (TGA), GIF, JPEG, Mac PICT, QuickTime (MOV) a video souborů pro Windows (AVI). Uživatelé také mohou soubory ukládat v zapouzdřeném PostScript (EPS) formátu. Referenční příručka [ 22 ]

23 Shrnutí nových nebo vylepšených vlastností Následuje shrnutí nových či vylepšených vlastností v Corel Painter X. Kreativita Nový systém malby RealBristle věrně reprodukuje skutečný pohyb a chování štětce na plátně. Díky nové kategorii štětce RealBristle si mohou umělci vybrat ze 16 druhů štětců, sahajících od hladkých a jemných olejů k nepoddajnému a suchému impastu a dynamickým živým štětcům. Od tvaru špičky štětce až k tuhosti štětin, nová paleta RealBristle poskytuje umělci úplnou kontrolu nad dynamikou přednastavených štětců RealBristle. Kromě úpravy přednastavených štětců RealBristle, nová paleta RealBristle dovoluje umělci upravit daný štětec typu Static Bristle, Camel Hair, Bristle Spary nebo Blend Camel na vlastní štětec RealBristle. Ve fázi plánování mohou umělci a fotografové použít nového kompozičního nástroje Divine Proportion, který je založen na poměru, který celá staletí představoval estetické vodítko. Nový kompoziční nástroj Layout Grid pomáhá umělcům vizuálně upravit plátno či fotografii ještě předtím, než začnou malovat či kreslit. Vylepšený systém Photo Painting zjednodušuje více jak kdy fotografům tvorbu krásných maleb z fotografií stačí tři jednoduché kroky. Díky novým barevným schématům Color Scheme ve vylepšené paletě Underpainting lze nyní vybrat mezi předdefinovanými styly nebo zejména fotografové mohou vyrovnat barvy mezi různými obrazy. Vylepšená paleta Underpainting nyní zahrnuje standardní ovladače pro vylepšení fotografie Photo Enhance, jako je Jas, Kontrast, Odstín a Sytost, které fotografům poskytují přesnou kontrolu, když připravují fotografii pro Auto-Painting. Pomocí vylepšené palety Auto-Painting, nová položka Smart Stroke Painting dynamicky změní velikost štětce, délku tahu a tlak na základě detailu a ústředních oblastí původní fotografie. Použitím Smart Stroke Painting nikdy nebylo snazší přeměnit fotografii na ručně malovaný mistrovský kus. Referenční příručka [ 23 ]

24 Nový ovladač rychlosti, který je součástí vylepšené palety Auto-Painting, umožňuje fotografům upravit rychlost tahů štětcem a poskytuje kontrolu nad množstvím detailů na malbě. Umělci a fotografové mohou snadno duplikovat barvu a intenzitu obrazu pomocí nového efektu Match Palette. Nová paleta Univesal Mixer poskytuje umělci větší možnost kontroly nad mícháním barev mezi paletou míchání (Mixer) a plátnem. Výkon a produktivita S podporou Univerzálního binárního kódu je Corel Painter X optimalizován pro použití na Mac počítačích s procesorem Intel nebo s PowerPC. Profesionálům a učitelům nový manažer pracovního prostoru Workspace Manager v Corel Painter X zjednodušuje sdílení nebo přepínání mezi přizpůsobenými pracovními prostory, včetně vlastních palet, štětců, textur papíru a knihoven. Sada nástrojů (toolbox) v Corel Painter X obsahuje nové nástroje Dodge & Burn, které zlepšují možnosti efektů pro vylepšení obrazu. Vylepšený systém správy barev Color Management System ukládá nastavení v jednotlivých projektech Corel Painteru, takže je stačí nastavit a zapomenout. Díky vylepšené paměti Session memory si také Corel Painter X pamatuje spousty dalších nastavení mezi jednotlivými relacemi, včetně nastavení pro mřížku, nastavení pro sledování, mazací gumy a spousty dalších. Corel Painter X nabízí i nové bezpečný Auto-Backup, který zajišťuje, že v případě výpadku proudu nebo pádu systému nepřijdete o svoji práci. Kompatibilita Corel Painter X jsme navrhli tak, aby fungoval na nejnovějším operačním systému společnosti Microsoft - Windows Vista. Kromě toho, že Corel Painter X pracuje s posledním operačním systémem Apple, podporuje i Spotlight. Díky vylepšené podpoře pro Adobe Photoshop, obsahující jednodušší sdružování a kombinování vrstev a vylepšenou podporu pro módy slučování vrstev, uživatelé Corel Painter X mohou efektivněji pracovat i s Photoshopem. Corel Painter X nabízí vylepšenou podporu Wacom tabletů takže uživatelé mohou použít celou řadu produktů od Wacomu včetně Cintiq 21 UX interaktivního displeje, Intuos 3 tabletu a pera Wacom Intuos3 Art Marker. Výuka Tištěná uživatelská příručka nabízí uživatelům Corel Painter X informace a rychlá řešení. Referenční příručka [ 24 ]

Téma: Nástroje Corel PHOTO-PAINTU -16. díl. Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová

Téma: Nástroje Corel PHOTO-PAINTU -16. díl. Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová Téma: Nástroje Corel PHOTO-PAINTU -16. díl Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Kreslení základních

Více

Software pro správu barev Palette Master

Software pro správu barev Palette Master Software pro správu barev Palette Master Návod k použití 01 Speciální software pro kalibraci Software Palette Master, který byl vyvinut ve spolupráci s předními odborníky na kalibraci barev X-Rite, zjednodušuje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012 Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP březen 2012 Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009

Více

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí) VY_32_INOVACE_PG3108 ; Mgr. Pavel Hauer ; 5/2012; 1.ročník; bitmapová grafika, Počítačová grafika; názorná pomůcka pro výuku, opakování, doplnění látky Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací

Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací ZAČÍNÁME Předpoklady Instalace programu Obnovení výchozích předvoleb Další zdroje informací CO JE NOVÉHO V ADOBE ILLUSTRATORU CS4 Vylepšený pracovní prostor Více kreslicích pláten Automatická vodítka (Smart

Více

Tvorba videa další programy

Tvorba videa další programy Tvorba videa další 1. Seznámení s pro tvorbu videa www.isspolygr.cz Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 28. 2. 2013 Strana: 1/15 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Pomocí nástroje Úprava obrázku dále vytvoříte v obrázku různé fotografické efekty.

Pomocí nástroje Úprava obrázku dále vytvoříte v obrázku různé fotografické efekty. Úpravy obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu použijete nástroj Úprava obrázku

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací EN Quick start guide DE Schnellstartanleitung NL Snelgids FR Guide de mise en route IT Guida rapida ES Guía de arranque rápido RU Руководство по быстрому запуску PL Podręcznik szybkiej instalacji Rychlý

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 5 Průvodce kvalitou barev Tento průvodce se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. nabídka Kvalita

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9 Obsah Úvod......................................................... 9 Co vás čeká a co GIMP umí............................................... 9 Co s GIMPem dokážete?............................................................10

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator

1. Spuštění programu. Poklepejte na ikonu Illustratoru na pracovní ploše nebo program spustíte přes nabídku Start > Programy > Adobe Illustrator Obsah a amu a 2 Pros s a amu 3 Nástroje s 4 Palety a 5 Ilustrované palety 6 Vrác ac a kontextové nab ky Existují dva hlavní typy programů pro vytváření a úpravy grafických dokumentů bitmapové (neboli rastrové)

Více

Vytváření realistických děl pomocí síťové výplně

Vytváření realistických děl pomocí síťové výplně Vytváření realistických děl pomocí síťové výplně Ariel Garaza Díaz O autorovi Ariel žije a pracuje v Montevideu v Uruguayi. Od roku 1980 pracuje jako profesionální návrhář a software Corel používá od roku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 27. 2. 2013 Autor: MgA.

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 26. 2. 2013 Autor: MgA.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.16.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 31. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 12. 3. 2013 Autor: MgA.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu 1. kontakt se zákazníkem Vytvoření korektního InD dokumentu 2. formát výsledného dokumentu čistý formát (ČF) 3. počet kusů náklad 4. potiskovaný materiál bod 2. až 4. volba tiskové techniky (TT) + barevnost

Více

nástroj pro výběr - obdélník, elipsa... nástroj pro přesun - přesun výběru, vrstev a vodítek nástroj laso - vytváření výběru od ruky

nástroj pro výběr - obdélník, elipsa... nástroj pro přesun - přesun výběru, vrstev a vodítek nástroj laso - vytváření výběru od ruky Adobe Photoshop Nástroje pro výběr nástroj pro výběr - obdélník, elipsa... nástroj pro přesun - přesun výběru, vrstev a vodítek nástroj laso - vytváření výběru od ruky nástroj kouzelná hůlka nástroj pro

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Autodesk AutoCAD 2018

Autodesk AutoCAD 2018 Novinky Autodesk AutoCAD 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk AutoCAD 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD 2018. AutoCAD 2018

Více

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková COREL PHOTO-PAINT SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno obrázku Stavový řádek

Více

SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍ PLOCHOU

SEZNÁMENÍ S PRACOVNÍ PLOCHOU OBSAH ZAČÍNÁME O Oficiálním výukovém kurzu.................................. 11 Co nového přináší toto vydání................................. 11 Co je ve verzi Photoshop Extended navíc.......................

Více

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty V této lekci budete probírat některé z efektů programu Corel Photo-Paint X3. Cílem této lekce bude zaujmout žáky zajímavými možnostmi úprav hotových

Více

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování Velkoformátový skener Xerox 774 Prospekt Velkoformátový skener Xerox 774 Jednoduché barevné a černobílé skenování Osvědčená spolehlivost a kvalita při skenování velkoformátových dokumentů Velkoformátový

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku

Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku Arnošt Nečas Marketing manager GRAFIE CZ Jan Štor Odborný konzultant GRAFIE CZ Agenda Základy digitálních obrazů Kvalita obrazu

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barev Průvodce kvalitou barev pomáhá uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

Tématická oblast Počítačová grafika Základní úpravy fotografií

Tématická oblast Počítačová grafika Základní úpravy fotografií Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_IKT_10 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 26. 2. 2013 Autor: MgA.

Více

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21. května Raytracer

20 years PLM and 3D experience. Hustopeče, 21. května Raytracer 20 years PLM and 3D experience Hustopeče, 21. května 2015 Raytracer Raytracer Úvod Obecný úvod Plošný zdroj světla Nastavení materiálů Nastavení světel Editace světla Raytracer Správa perspektivních obrázků

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

1. Paleta History (Historie)

1. Paleta History (Historie) Obsah 1. Paleta History (Historie) 2. History Brush (Štětec historie) 1. Paleta History (Historie) Změny, které provedete v obrázku se objeví na paletě History (Historie) jako samostatné stavy (Obr 11.1).

Více

AutoCAD Plant 3D 2018

AutoCAD Plant 3D 2018 Novinky AutoCAD Plant 3D 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky AutoCAD Plant 3D PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD Plant 3D 2018. Obsah: 1.

Více

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina

Dílčí projekt: Systém projektování textilních struktur 1.etapa: tvorba systému projektování vlákno - příze - tkanina Program LibTex Uživatelská příručka 1 Obsah Program Textilní Design... 1 Uživatelská příručka... 1 1 Obsah... 2 2 Rejstřík obrázků... 2 3 Technické požadavky... 3 3.1 Hardware... 3 3.1.1 Procesor... 3

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Začínáme s myší Mighty Mouse

Začínáme s myší Mighty Mouse Mighty Mouse Začínáme s myší Mighty Mouse Gratulujeme k zakoupení myši Mighty Mouse. Použijte prosím následující informace pro rychlé nastavení a začátek používání vaší nové myši. Vaše myš Mighty Mouse

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

OBSAH ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ

OBSAH ADOBE ILLUSTRATOR CS6 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ OBSAH ZAČÍNÁME 17 Oficiální výukový kurz......................................... 17 Předpoklady................................................... 17 Instalace programu............................................

Více

Obsah: 1. Používání alfa kanálů. Ukládání výběrů do alfa kanálů s aktuálním nastavením voleb. 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask

Obsah: 1. Používání alfa kanálů. Ukládání výběrů do alfa kanálů s aktuálním nastavením voleb. 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask Obsah: 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask V této kapitole si ukážeme jak jednoduše uložit a zachovat výběr pomocí alfa kanálů. Jak výběr opět načíst nebo zkopírovat do jiných dokumentů.

Více

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15

Obsah. 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1. Kapitola 2. Úvod...11. Volba tiskárny a média...15 Obsah Úvod................................................11 1. ČÁST Tisk na stolní tiskárně Kapitola 1 Volba tiskárny a média................................15 Volba tiskárny....................................16

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více