Copyright 2007 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel Painter X Referenční příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copyright 2007 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel Painter X Referenční příručka"

Transkript

1 Referenční příručka

2 Copyright 2007 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel Painter X Referenční příručka Chráněno platnými patenty v USA pod č ; ; ; ; ; ; ; ; ; Specifikace produktů, ceny, balení, technická podpora a informace ( specifikace ) se vztahují pouze na prodejní verzi v anglickém jazyce. Specifikace pro všechny ostatní verze (včetně jiných jazykových verzí) mohou být mírně odlišné. Informace poskytuje společnost Corel podle aktuálního stavu, bez dalších záruk či podmínek, výslovných či implicitních, včetně, ale nejen, záruk obchodní jakosti, dostatečné jakosti, obchodovatelnosti nebo vhodnosti k určitému využití nebo záruk či podmínek vznikajících ze zákona, obchodních zvyklostí, průběhu jednání či jiných. Jakékoliv riziko vyplývající z těchto informací nese konečný uživatel. Společnost Corel nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli nebo dalším osobám nebo subjektům za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale nejen, ztráty výnosu či zisku, ztracených nebo poškozených dat nebo další obchodní či ekonomické ztráty, a to i v případě, že byla společnost Corel o možnosti těchto škod informována či je bylo možné předvídat. Společnost Corel není odpovědná za žádné nároky třetí strany. Maximální úhrnná výše nároku proti společnosti corel nepřesáhne výši nákladů za zakoupení materiálů. Některé státy/země neumožňují předchozí vyloučení nebo omezení náhrady za následné či náhodné škody, a proto se na ně výše uvedená omezení nevztahují. Corel, logo Corel, Corel Painter, Paint Shop Pro, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation a/nebo jejích poboček v Kanadě, v USA a nebo v dalších zemích. Adobe, Photoshop, PostScript jsou registrované ochranné známky Adobe Systems v USA nebo v jiných zemích. Cintiq, Intuos a Wacom jsou ochranné známky společnosti WACOM v USA nebo jiných zemích. Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel nebo jejích poboček v USA nebo jiných zemích. Mac, Mac OS, Macintosh, Power Mac a QuickTime jsou ochranné známky Apple Computers registrované v USA nebo jiných zemích. Spotlight je ochranná známka Apple Computer, Microsoft, Windows, a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft buď v USA nebo jiných zemích. PowerPC je registrovaná ochranná známka International Business Machines Corporation v USA nebo jiných zemích. TARGA je registrovaná obchodní značka Pinnacle Systems registrované v USA nebo jiných zemích. Jiný produkt, font nebo název společnosti a logo může být ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou jiných společností.

3 Obsah 1 Představení Corel Painter X 4 2 Uživatelské profily 5 3 Co obsahuje retailová verze? 6 4 Hlavní nové vlastnosti 8 Kreativita 8 Výkon a produktivita 14 Kompatibilita 16 Výuka 17 5 Podstata Corel Painter 18 Štětce 18 Ovladače štětců 20 Textury 21 Animace 22 Podpora pro standardní formáty souborů 22 6 Shrnutí nových nebo vylepšených vlastností 23 Referenční příručka [ 3 ]

4 Představení Corel Painter X Umění a vášeň Již od počátku stavěný jako studio digitálního umění, Painter již od svého vzniku určuje standard pro profesionální software pro umění. Každý den se světově proslulí umělci, designéři a fotografové noří do Corel Painteru, aby prozkoumali své emoce a stvořili svá osobní mistrovská díla. Corel Painter X přináší umělecké studio nové generace, zaměřuje se na základy umělecké techniky a teorie. Corel Painter X nabízí nové vlastnosti, které umělcům pomohou docílit dokonalé kompozice, barevné palety a tahu štětcem. Díky své těsné spolupráci s profesionálními uživateli dokázal vývojový tým Corel Painteru prozkoumat těsný vztah mezi rukou umělce a plátnem. Výsledkem je nový revoluční systém malby, který nabízí přirozenou, organickou a expresivní zkušenost malby přímo do podstaty jednotlivých štětin malířského štětce. Tato referenční příručka vás provede novými vlastnostmi Corel Painter X, které boří hranice mezi tradiční a digitální malbou jako nikdy předtím. Zveme vás, abyste sami zjistili, proč profesionální umělci, designéři a fotografové říkají, že za Corel Painter neexistuje rovnocenná náhrada. Referenční příručka [ 4 ]

5 Uživatelské profily pro Corel Painter X Průmysloví designéři Designéři vyžadují ve své profesi výkonné nástroje. Právě proto celá řada předních výtvarníků, návrhářů vytvářejících studie nových automobilů, průmyslových designérů, architektů a grafických designérů využívá při práci aplikaci Corel Painter. Aplikace Corel Painter X umožňuje designérům živě zachycovat kreativní představy a ručně vytvářet charakteristické návrhy, ilustrace a loga. Výtvarníci pracující v zábavním průmyslu Špičkoví výtvarníci pracující v zábavním průmyslu vytvářejí pomocí aplikace Corel Painter některé z nejznámějších filmů a videoher. Profesionální výtvarníci mohou pomocí aplikace Corel Painter X urychlit realizaci svých návrhů, neboť tato technika umožňuje využívat přirozené nadání a vytvářet ohromující scény, postavy, stroje i textury. Profesionální fotografové Aplikace Corel Painter začala v posledních letech razit nový trend v oblasti profesionální fotografie. Důvodem je pozornost, kterou fotografové věnují kreativním možnostem převodu fotografií na kresby. Aplikace Corel Painter X nabízí fotografům nové možnosti výdělku, neboť dále usnadňuje vytváření působivých ručně kreslených výtvarných děl na základě fotografií. Výtvarní umělci Řada výtvarných umělců používá aplikaci Corel Painter jako primární umělecký prostředek. Jejich práce jsou vystaveny v galeriích po celém světě a jsou nesporným dokladem toho, že digitální umění již bylo na světové umělecké scéně plně přijato. Aplikace Corel Painter X umožňuje výtvarným umělcům experimentovat s novými technikami, aniž by museli investovat čas a peníze, které by za normálních okolností vyžadovala reálná média, a dosahovat přitom výsledků, které dokonale napodobují tradiční techniky. Referenční příručka [ 5 ]

6 Co obsahuje retailová verze Corel Painter X? Hlavní aplikace Corel Painter X, verze pro Mac OS a Windows Obsah Knihovny unikátních gradientů (unique gradients), trysek, vzorů, zásoby fotografií, textury papírů a štětců, včetně nové kategorie štětců - RealBristle Dokumentace Tištěná uživatelská příručka Soubory nápovědy v HTML Uživatelská příručka v PDF s tématy pro pokročilé Výuka Nová výuková videa, ve kterých figuruje mistr Jeremy Sutton Tipy a triky v uvítací obrazovce Online cvičení Minimální systémové požadavky Verze pro Mac OS Mac OS X (verze nebo vyšší) Power Mac G4, 700 MHz nebo více, nebo jakýkoliv počítač Macintosh s procesorem Intel 256 MB RAM (doporučeno 512 MB RAM) myš nebo tablet displej s barevnou hloubkou 24 bitů rozlišení obrazovky 1024x768 CD mechanika Referenční příručka [ 6 ]

7 Verze pro Windows operační systém Windows 2000, Windows XP tablet PC, Windows XP Home, Windows XP Professional nebo Windows Vista (s nejnovějšími Service Packy) Pentium III, 700 MHz nebo více 256 MB RAM (doporučeno 512 MB RAM) myš nebo tablet displej s barevnou hloubkou 24 bitů rozlišení obrazovky 1024x768 CD mechanika Referenční příručka [ 7 ]

8 Hlavní nové vlastnosti Corel Painter X Corel Painter X nabízí širokou řadu nástrojů a vlastností, které podněcují tvořivost, zvyšují výkon a dále zlepšují kompatibilitu s jinými standardními nástroji a aplikacemi. Kreativita Corel Painter X přináší řadu impresivních nových vlastností, které poskytují bezprecedentní možnost reprodukovat médium tradičního umění vyloženě až k jednotlivým štětinám na štětci. Novinka! Systém malby RealBristle (Opravdová štětina): nový systém malby RealBristle zvyšuje citlivost štětce a pro digitální malířství představuje opravdový milník. Zatímco se umělci vždy podivovali nad tím, jak věrně Corel Painter simuluje směr tradičního výtvarného média, Corel Painter X přivádí realismus na nový stupeň. S Corel Painter X mohou nyní umělci věrně reprodukovat pocit interakce mezi barvou, plátnem a štětcem. Systém malby RealBristle nedostižně a autenticky reprodukuje přirozený pohyb umělcova štětce. Systém malby RealBristle. Autorem obrazu je Cher Threinen-Pendarvis Referenční příručka [ 8 ]

9 Vyzkoušejte si Použití systému malby RealBristle (Opravdové štětiny) 1. z menu File vyberte New 2. V novém dialogovém rámečku nechte původní nastavení a klikněte na OK. 3. Ve sloupci Brush Selector vyberte z Brush Category položku RealBristle Brushes. 4. z kategorie Brush Variant vyberte jednu z následujících variant Real Round Bristle Real Tapered Wet Flat Real Fan Soft 5. Až budete malovat na plátno, všimněte si jak se štětiny na štětci ohýbají a rozšiřují stejně jako jejich tradiční protějšky. Novinka! Divine Proportion (Zlatý řez): nový kompoziční nástroj divine Proportion pomáhá umělcům vizuálně upravit jejich plátno ještě předtím, než začnou malovat a kreslit. během celých dějin umělci, designéři i architekti tento zlatý řez užívají. divine Proportion je poměrem 1: nebo přibližně tři ku pěti. tento poměr se obecně chápe jako esteticky příjemný lidskému oku. Roku 1509, luca Pacioli zavedl pojem zlatého řezu s uveřejněním jeho velmi vlivného pojednání de divina Proportione. knihu ilustroval známý umělec, vynálezce a vědec leonardo da Vinci, o kterém se říkalo, že sám ve svém umění, včetně mony lisy a Poslední Večeře, tento poměr používal. nicméně tento poměr se poprvé objevil v roce 300 př. n. l. eukleides z Alexandrie uvedl ve svých základech, které se považují za nejdůležitější matematickou knihu na světě, úsečku dělenou v poměrech extreme and mean. Po čase se zjistilo, že tento poměr má svůj význam i v přírodě, hudbě a umění. Spousta světových umělců, designérů a architektů jako Sergant, Seurat, michelangelo a le Corbusier, tento poměr používala. tento šikovný nástroj je umělcům nápomocný ve tvorbě vizuálně ohromujících kompozic, ať už malují na čisté plátno nebo ořezávají fotografii předtím než ji přetvoří v malbu. Corel Painter X nabízí pro kompoziční nástroj divine Proportion ovladače palety, které umělci dovolují upravit orientaci, velikost, úhel rotace, zobrazené barvy, průsvitnost a úrovně mřížky. Referenční příručka [ 9 ]

10 Nový kompoziční nástroj Divine Proportion lze použít k vizuální úpravě plátna. Originální předloha Andrew Jones. Vyzkoušejte si Použití kompozičního nástroje Divine Proportion (Zlatý řez) 1. z menu Canvas vyberte - Compositions Show Divine Proportion 2. Přístup k paletě divine Proportion naleznete v menu Window Show Divine Proportion Novinka! Layout Grid (Mřížka nákresu): nový kompoziční nástroj layout Grid rozděluje plátno na stejně velké části. Podobně jako kompoziční nástroj divine Proportion, layout Grid pomáhá umělcům vizuálně upravit plátno či fotografii ještě předtím než začnou malovat či kreslit. Umělec si může vybrat ze tří předvoleb layout Grid: Vláda trojek (the Rule of thirds), 3x5 nebo 5x5. kromě toho si uživatelé mohou upravit layout Grid prakticky do jakékoli konfigurace, kterou požadují. Nový kompoziční nástroj Layout Grid pomáhá umělcům vizuálně upravit svá plátna. Referenční příručka [ 10 ]

11 Vylepšeno! Photo Painting System (Systém fotografické malby): Vylepšený Photo Painting System zjednodušuje více jak kdy fotografům tvorbu krásných maleb z fotografií. nové ovladače v Corel Painter X uživatelům poskytují více možností při tvorbě podmalby. kromě toho možnost nová volba Smart Stroke Painting používá tahy štětcem, které dynamicky ulpívají na tvarech původní fotografie. Abyste lépe pochopili možnosti režimů Photo Painting System, následujte instrukce v oddílech Vyzkoušejte si v dalších třech částech, které popisují Underpainting (Podmalbu), Auto-Painting (Automatickou malbu) a Restoration (obnovení). Vylepšená paleta Underpainting (Podmalba) V dějinách se podmalba užívala ke stanovení celkové světlosti barev na obraze. Paleta Underpainting tak podobně nechá uživatele připravit si fotografii ke kopírování jde o první krok v transformaci fotografie v malbu. Uživatelé mohou upravit kontrast fotografie, světlost či sytost a přidat dekorativní okrajový efekt jako je pravoúhlá, kruhová či zoubkovaná viněta. V Corel Painter X jsme paletu Underpainting vylepšili tak, že zahrnuje barevná schémata založená na rozličných stylech jako je Impresionismus, klasika, moderna, Akvarel, Skicář a malba křídou. kromě toho si uživatelé nyní mohou vybrat barevné schéma, které se shoduje s barvami jakéhokoliv otevřeného obrazu. Paleta Underpainting pomáhá uživateli připravit fotografii ke kopírování. Vyzkoušejte si Použití palety Underpainting (Podmalba) 1. z menu File vyberte Open, vyberte obraz z open (mac os) nebo z Select Image (Windows) a klikněte na Open. 2. na paletě Underpainting (Window Show/hide Underpainting) vyberte Modern Scheme z rozbalovací nabídky Color Scheme. Referenční příručka [ 11 ]

12 Vyzkoušejte si 3. z rozbalovací nabídky Photo Enhance vyberte Increase Contrast. 4. nastavte posuvného jezdce Smart Blur na 36%. oblasti s vysokým kontrastem si udrží více detailů než oblasti s nízkým kontrastem. 5. dále ke zkopírovanému obrazu přidejte dekorativní ohraničení. z rozbalovací nabídky Edge Effect vyberte Jagged Vignette. 6. klikněte na Apply a nastavíte tak možnosti, které jste vybrali. 7. Předtím než postoupíme k instrukcím pro paletu Auto-Painting, klikněte na Quick Clone. Vytvoří se tak kopie vašeho původního obrazu. Vylepšená paleta Auto-Painting (Automatická malba) Paleta Auto-Painting nechá uživatele přetvořit fotografii na malbu tím, že automaticky použije náhodných tahů štětcem, které se liší v druhu tahu štětcem, směru a tlaku. Uživatelé si vyberou druh tahu štětcem a upraví nastavení tak, aby určili, jak bude štětec působit na plátno. V Corel Painter X jsme paletu pro Auto-Painting vylepšili tak, že nabízí novou možnost Smart Stroke Painting, která používá tahy štětcem, které kopírují podobu původní fotografie. když tuto volbu povolíme, Smart Stroke Painting dynamicky změní velikost štětce, délku tahu a tlak na základě detailu a ústředních oblastí původní fotografie. Paleta Auto-Painting pomáhá uživatelům přetvořit fotografii v úžasnou malbu. Vyzkoušejte si Použití palety Auto-Painting (Automatická malba) 1. nechte kopii svého obrazu stále otevřenou, na paletě Auto-Painting (Window Show/hide Auto-Painting) zaškrtněte Smart Stroke Painting a Smart Settings. 2. k nastavení rychlosti tahů štětcem nastavte posuvného jezdce Speed na 75%. Referenční příručka [ 12 ]

13 Vyzkoušejte si 3. klikněte na tlačítko Play. tahy štětcem se automaticky aplikují na kopii. 4. když jste s malbou spokojení nebo když ještě chcete nastavení dále upravovat, klikněte na tlačítko Stop. nyní můžete použít paletu Restoration tak, abyste fotografii navrátili původní detaily. Paleta Restoration (Obnovení) Paleta Restoration dovoluje uživatelům vyretušovat své malby ručně pomocí jednoho ze dvou speciálních štětců, které k obnově některých oblastí obrazu, jako např. obličejových rysů, užívají původního fotografického detailu. Paleta Restoration se hodí k obnově původního detailu ze zkopírované fotografie. Použití palety Restoration (Obnovení) 1. na paletě Restoration (Window Show/hide Restoration) klikněte na jedno z následujících tlačítek: Vyzkoušejte si Soft Edge Cloner Brush aktivuje štětec Soft edge Cloner, který obnovuje detaily postupně Hard Edge Cloner Brush aktivuje štětec Straight Cloner, který obnovuje detaily rychle několika tahy štětcem. 2. Upravte posuvného jezdce Brush Size. 3. kreslete v místech, kde chcete obnovit detaily. Novinka! Efekt Match Palette: nový efekt match Palette umožní umělcům vyrovnat barvu a intenzitu mezi dvěma obrazy. jestliže chcete změnit barevné schéma obrazu, můžete nyní otevřít obraz, který vaše žádané barevné schéma obsahuje a použít efekt match Palette k tomu, abyste požadovaným barevným schématem obdařili obraz, který chcete změnit. efekt match Palette obsahuje ovladače pro barvu, barevnou odchylku, jas, odchylku jasu a intenzitu. Referenční příručka [ 13 ]

14 Novinka! Univerzální paleta Mixer: V Corel Painter X mají umělci při používání uměleckých olejových štětců (Oils), štětců RealBristle nebo jiných štětců štětinového typu lepší kontrolu nad výběrem barvy. Pokud vyžadují mnohobarevnost, nová paleta Mixer jim při míchání barev mezi paletou míchání a plátnem umožní lepší ovládání. Výkon a produktivita Corel Painter X uvádí nové nástroje, které tvůrčím profesionálům dovolí zvýšit výkon a zefektivnit průběh práce. Díky dramatickému navýšení výkonu aplikace, rychlosti a stability, je tento Corel Painter nejrychlejší verzí. V závislosti na individuálním hardwarovém systému mohou uživatelé Corel Painter X očekávat až pětkrát rychlejší start aplikace. Dále, výkon nástroje štětce je o 35% vyšší, otevírání RIFF souborů je dvakrát rychlejší, renderovací efekty jsou dvakrát rychlejší, zpracování skriptů je o 25% rychlejší a ukládání souboru je nyní až o 40% rychlejší. Novinka! Univerzální binární kód: S podporou univerzálních binárních specifikací je Corel Painter X optimalizován pro použití na Mac počítačích s procesorem Intel a nebo PowerPC. Novinka! Workspace Manager (Manažer pracovního prostoru): Díky novému manažeru pracovního prostoru je sdílení nebo přepínání mezi přizpůsobenými pracovními prostory v Corel Painter X jednodušší. Například aby sloužily určitému pracovnímu průběhu v profesionálním prostředí, lze pracovní prostory přizpůsobit tak, aby poskytovaly pouze nástroje relevantní ke skicování, fotografiím a malbám. Manažer pracovního prostoru je také užitečný pro účely výuky, kdy učitelé mohou dostupné nástroje zredukovat tak, aby vyhovovaly studijním plánům. Nový Workspace Manager (Manažer pracovního prostoru) zjednodušuje sdílení uživatelských pracovních prostorů. Referenční příručka [ 14 ]

15 Novinka! Nástroje Dodge a Burn: V Corel Painter X jsme možnosti dodge & burn inovovali přidáním dvou nových nástrojů k vylepšení obrazu. nástroj dodge umožňuje umělci zesvětlit či přeexponovat určité oblasti obrazu. naopak nástroj burn umožňuje umělci ztmavit či podexponovat určité části obrazu. Umělci tak často používají tzv. dodging a burning k tomu, aby si fotografii připravili k malování. Nový nástroj Dodge umožní uživateli zesvětlit určité části obrazu. Vyzkoušejte si Použití nástroje Dodge 1. z menu File vyberte Open, vyberte obraz pomocí open (mac os) nebo Select Image (Windows) a klikněte na Open. 2. V nástrojové sadě (toolbox) klikněte na nástroj Dodge 3. k úpravě následujících nastavení použijte ovladač vlastností: Size ovládá velikost štětce Opacity ovládá jasnost tahu štětcem na plátně Jitter ovládá vzhled náhodných kapek vně tahu štětcem 4. malujte na plátno v oblastech, které chcete prosvětlit. Vylepšeno! Color management (Správa barev): Corel Painter X obsahuje vylepšený systém správy barev, který zajišťuje přesnou reprodukci barev mezi zařízeními a tiskem. V předchozích verzích musel uživatel vzít v úvahu správu barev pro každý nový projekt. nyní musí svého správce barev nastavit pouze jednou a Corel Painter X si tato nastavení zapamatuje, dokud neuděláte další úpravy. S podporou standardních barevných profilů ICC4.0 nechá Corel Painter X umělce zaměřit se pouze na jeho práci. Referenční příručka [ 15 ]

16 Kompatibilita Corel Painter X plně podporuje workflow činností tvůrčích profesionálů v různých průmyslových oblastech. Corel Painter X zaručuje spolehlivou kompatibilitu, ať už se jedná o nejnovější operační systémy od Applu či Microsoftu, standardně průmyslově používaný software či hardware, se kterými digitální umělci každý den pracují. Novinka! Podpora pro Windows Vista: Corel Painter X jsme navrhli tak, aby fungoval na nejnovějším operačním systému společnosti Microsoft - Windows Vista. Vylepšeno! Podpora Mac OS X: Tak jak se Mac OS platforma vyvíjela, držel Corel Painter krok, takže umělci mohli využít každé výhody, kterou Mac OS nabízí. Corel Painter X podporuje nejnovější operační systém od společnosti Apple a také poskytuje vestavěnou podporu pro nástroje Spotlight. Vylepšeno! Podpora Adobe Photoshop: V Corel Painteru je chování vrstvy velmi podobné jako v Adobe Photoshopu, což zjednodušuje export souborů mezi Photoshopem a Corel Painterem. Corel Painter plně podporuje soubory uložené ve formátu Photoshop (PSD) a to včetně případné vrstvy masek, alfa kanálů a spravovaných sad (skupin) vrstev. Tato vylepšení znamenají pro Corel Painter X jednodušší sdružování a kombinování vrstev a vylepšenou podporu pro módy slučování vrstev. Corel Painter X také podporuje Photoshop plug-iny pro Mac OS X. Vylepšeno! Podpora tabletů Wacom: Wacom tablety a pera již dlouho představují základní prvky v sadě nástrojů tvůrčích profesionálů. Díky Corel Painter X mohou umělci použít celou řadu produktů od Wacomu včetně Cintiq 21 UX interaktivního displeje, Intuos 3 tabletu a pera Wacom Intuos3 Art Marker. Zejména nový systém malby RealBristle jsme vyvinuli tak, aby dokázal plně využít pera Wacom Intuos3 Art Marker od Wacomu. Spolu se šestidimenzionálním ovládáním pera dovádí Corel Painter X realismus do nových výšin. Corel Painter X a Wacom tablet přináší z umělcovy ruky na plátno pravý výraz. Autor předlohy Chet Philips. Referenční příručka [ 16 ]

17 Výuka Začít s programem Corel Painter, díky tištěné uživatelské příručce, tréninkovým videím od mistra Jeremyho Suttona, online nápovědě a výukovému softwaru navrženému pro učitele, nebylo nikdy jednodušší. Novinka! Tištěná uživatelská příručka: Spolu s programem Corel Painter X dostanou uživatelé i tištěnou uživatelskou příručku, která jim poskytne informace a rychlá řešení. Novinka! Tréninková videa od Jeremyho Suttona: Corel Painter X obsahuje novou kolekci krok za krokem tréninkových videí vytvořených známým mistrem Jeremy Suttonem. Novinka! Položka Painter on the Net ( Malíř na netu ) v uvítací obrazovce: Nová položka Painter on the Net poskytuje odkazy na online zdroje malířské komunity, včetně tipů a triků, výukových programů a speciálních nabídek. Uvítací obrazovka se spouští na začátku a zjednodušuje tak uživateli dostat se k právě aktuální záležitosti. Kromě položky Painter on the Net poskytuje uvítací obrazovka i rychlý přístup k nedávno používaným souborům, ke správě štětců a barev a k ukázkám uměleckých děl známých mistrů Corel Painteru. Uvítací obrazovka (The Welcome Book) Referenční příručka [ 17 ]

18 Podstata Corel Painter Uživatelé Corel Painter X si mohou dále užívat vlastností, které už celá léta představovaly základní kameny celé aplikace. Následující vlastnosti umožní tvůrčím profesionálům ovlivnit jejich přirozené talenty a techniky tak, aby vytvořili originální umělecké práce. Tyto vlastnosti také odlišují Corel Painter od jiných aplikací. Štětce Štětce vždy představovaly srdce a duši celého Corel Painteru. V Corel Painteru je více než 30 kategorií štětců, sahajících od Crayon a Chalk přes Charcoal to Acrylics, Watercolor, Liquid Ink, Artists Oil až po nový RealBristle. Zatímco většina kategorií štětců odráží vzhled a pocit tradičních štětců, jiné uživateli nabízí jedinečný tvůrčí nástroj. Štětce jsou řazeny do různých kategorií, kde každá nabízí řadu variant. Referenční příručka [ 18 ]

19 Následující kategorie štětců jsou jen vzorkem těch, které jsou uživatelům Corel Painter X dostupné. Artists Oils Painting System: Artists Oils Painting System dovoluje uživateli použít směsi barev, vytvořené v míchací paletě (Mixer), přímo na obrazy v okně obrazu. Každý dotyk štětce zatěžuje druh štětce určitým množstvím oleje. Jakmile olej vyprchá, stanou se tahy štětcem více nejasné. Tahy štětcem ovlivňují jakoukoli malbu na plátně tak, jak by to dělala přirozená média. Olejový tah štětcem Watercolor (Akvarel): Různé varianty akvarelu vytvářejí akvarelové efekty s přirozeným vzhledem. Všechny druhy štětce v kategorii Watercolor ovlivňují strukturu plátna. Ve většině těchto variant tlak stylusu ovlivňuje šířku tahu štětcem. Stejně jako u tradičních akvarelových štětců rozšiřuje větší tlak na štětec šíři tahu a menší tlak tah zužuje. Akvarelový tah štětcem Chalk (Křída): Jednotlivé druhy křídy vytváří tlustou, bohatou texturu skutečné křídy a vytváří tahy, které ovlivňují povahu papíru. Průsvitnost souvisí s tlakem stylusu. Tah křídou Image Hose (Nanášení obrázků): Nanášení obrázků se chová podobně jako štětec, avšak místo použití barvy, nanáší obrázky. Uživatelé si mohou nahrát buď vlastní obraz nebo si vybrat z knihovny, kterou aplikace obsahuje. Nanášení obrázků Referenční příručka [ 19 ]

20 Cloners (Klonování): Malování s klonovacím štětcem je podobné malování s kterýmkoliv jiným štětcem v Corel Painteru, avšak kromě toho, že druhy klonovacího štětce si informace o barvě berou ze zdroje kopie, jako např. z předlohy nebo jiného obrazu a ne z palety barev. Některé druhy klonovacího štětce si vytváří přímo zdrojový obraz. Jiné druhy klonovacího štětce reprodukují zdrojový obraz s nízkou průsvitností a měkkými okraji nebo užívají specifické povahy papíru a specializovaných nánosů barvy k tomu, aby vytvořily určité efekty. Tah klonováním Brush Controls (Ovladače štětce) Palety pro ovládání štětce poskytují rychlý a jednoduchý přístup ke všem nastavením a ovladačům štětce. Provést změny v nastavení štětce za běhu je tak jednoduché, jako ovládání posuvného jezdce nezpůsobí to žádné přerušení pracovního procesu. Např. posuvný jezdec Boost, kterého nalezneme na paletě General v menu Window - Brush Controls, okamžitě zvýší rychlost štětce. Stačí jezdcem pohnout a hned vidíme, jak se výkon štětce zvýší. Palety k ovládání štětce umožňují změny za běhu. Referenční příručka [ 20 ]

21 Textury V tradičním světě umění vytváří umělcův štětec nebo nástroj pro malování různé efekty, když jej použijeme na povrchy s různými texturami (struktura). Corel Painter uživatelům dovoluje ovládat texturu plátna tak, aby dosáhli výsledků, které by se na stejném povrchu daly očekávat při použití konvenčního uměleckého média. Štětce ovlivňují zrno papíru tak, jak by přirozené nástroje působily na texturu povrchů, které mají pod sebou. Textury lze také použít ke tvorbě speciálních efektů jako je zrezivělý kov na mezigalaktické vesmírné lodi nebo kůra stromů. Spousty druhů štětce umožňují textuře papíru viditelnost skrze tah štětcem. Textura papíru pomáhá vytvořit speciální efekty. Předloha Andrew Jones Referenční příručka [ 21 ]

22 Animace Corel Painter má úžasnou řadu vlastností pro animaci. Vlastnost Onion Skinning (cibulová slupka) uživateli umožňuje vidět předchozí i následující rámečky filmu při práci na aktuálním rámečku. Vlastnost Rotoscoping umožňuje uživateli přemalovat a upravit jednotlivý rámeček dané animace. Animace lze uložit jako animované GIFy, QuickTime filmy nebo AVI filmy. Animovaný film Tištěná duha od Gitanjaliho Rao Vítěz tří cen pro Nejlepší krátký film v Cannes Podpora pro standardní formáty souborů Corel Painter uživateli umožňuje otevírat a ukládat řadu formátů souborů, včetně Adobe Photoshop (PSD), Corel Paint Shop Pro (PSP), TIFF (CMYK a RGB), Windows Bitmap (BMP), PC Painbrush (PCX), TARGA (TGA), GIF, JPEG, Mac PICT, QuickTime (MOV) a video souborů pro Windows (AVI). Uživatelé také mohou soubory ukládat v zapouzdřeném PostScript (EPS) formátu. Referenční příručka [ 22 ]

23 Shrnutí nových nebo vylepšených vlastností Následuje shrnutí nových či vylepšených vlastností v Corel Painter X. Kreativita Nový systém malby RealBristle věrně reprodukuje skutečný pohyb a chování štětce na plátně. Díky nové kategorii štětce RealBristle si mohou umělci vybrat ze 16 druhů štětců, sahajících od hladkých a jemných olejů k nepoddajnému a suchému impastu a dynamickým živým štětcům. Od tvaru špičky štětce až k tuhosti štětin, nová paleta RealBristle poskytuje umělci úplnou kontrolu nad dynamikou přednastavených štětců RealBristle. Kromě úpravy přednastavených štětců RealBristle, nová paleta RealBristle dovoluje umělci upravit daný štětec typu Static Bristle, Camel Hair, Bristle Spary nebo Blend Camel na vlastní štětec RealBristle. Ve fázi plánování mohou umělci a fotografové použít nového kompozičního nástroje Divine Proportion, který je založen na poměru, který celá staletí představoval estetické vodítko. Nový kompoziční nástroj Layout Grid pomáhá umělcům vizuálně upravit plátno či fotografii ještě předtím, než začnou malovat či kreslit. Vylepšený systém Photo Painting zjednodušuje více jak kdy fotografům tvorbu krásných maleb z fotografií stačí tři jednoduché kroky. Díky novým barevným schématům Color Scheme ve vylepšené paletě Underpainting lze nyní vybrat mezi předdefinovanými styly nebo zejména fotografové mohou vyrovnat barvy mezi různými obrazy. Vylepšená paleta Underpainting nyní zahrnuje standardní ovladače pro vylepšení fotografie Photo Enhance, jako je Jas, Kontrast, Odstín a Sytost, které fotografům poskytují přesnou kontrolu, když připravují fotografii pro Auto-Painting. Pomocí vylepšené palety Auto-Painting, nová položka Smart Stroke Painting dynamicky změní velikost štětce, délku tahu a tlak na základě detailu a ústředních oblastí původní fotografie. Použitím Smart Stroke Painting nikdy nebylo snazší přeměnit fotografii na ručně malovaný mistrovský kus. Referenční příručka [ 23 ]

24 Nový ovladač rychlosti, který je součástí vylepšené palety Auto-Painting, umožňuje fotografům upravit rychlost tahů štětcem a poskytuje kontrolu nad množstvím detailů na malbě. Umělci a fotografové mohou snadno duplikovat barvu a intenzitu obrazu pomocí nového efektu Match Palette. Nová paleta Univesal Mixer poskytuje umělci větší možnost kontroly nad mícháním barev mezi paletou míchání (Mixer) a plátnem. Výkon a produktivita S podporou Univerzálního binárního kódu je Corel Painter X optimalizován pro použití na Mac počítačích s procesorem Intel nebo s PowerPC. Profesionálům a učitelům nový manažer pracovního prostoru Workspace Manager v Corel Painter X zjednodušuje sdílení nebo přepínání mezi přizpůsobenými pracovními prostory, včetně vlastních palet, štětců, textur papíru a knihoven. Sada nástrojů (toolbox) v Corel Painter X obsahuje nové nástroje Dodge & Burn, které zlepšují možnosti efektů pro vylepšení obrazu. Vylepšený systém správy barev Color Management System ukládá nastavení v jednotlivých projektech Corel Painteru, takže je stačí nastavit a zapomenout. Díky vylepšené paměti Session memory si také Corel Painter X pamatuje spousty dalších nastavení mezi jednotlivými relacemi, včetně nastavení pro mřížku, nastavení pro sledování, mazací gumy a spousty dalších. Corel Painter X nabízí i nové bezpečný Auto-Backup, který zajišťuje, že v případě výpadku proudu nebo pádu systému nepřijdete o svoji práci. Kompatibilita Corel Painter X jsme navrhli tak, aby fungoval na nejnovějším operačním systému společnosti Microsoft - Windows Vista. Kromě toho, že Corel Painter X pracuje s posledním operačním systémem Apple, podporuje i Spotlight. Díky vylepšené podpoře pro Adobe Photoshop, obsahující jednodušší sdružování a kombinování vrstev a vylepšenou podporu pro módy slučování vrstev, uživatelé Corel Painter X mohou efektivněji pracovat i s Photoshopem. Corel Painter X nabízí vylepšenou podporu Wacom tabletů takže uživatelé mohou použít celou řadu produktů od Wacomu včetně Cintiq 21 UX interaktivního displeje, Intuos 3 tabletu a pera Wacom Intuos3 Art Marker. Výuka Tištěná uživatelská příručka nabízí uživatelům Corel Painter X informace a rychlá řešení. Referenční příručka [ 24 ]

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem Microsoft Expression Web Průvodce produktem OBSAH Úvod... 3 Představujeme Expression Web... 4 Komu je Expression Web určen... 5 Hlavní ideje Expression Webu... 6 Přehled podle funkcí... 7 Webové stránky

Více

Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5

Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5 Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5 Právní upozornění Právní upozornění Právní upozornění naleznete na adrese http://help.adobe.com/en_us/legalnotices/index.html iii Obsah Kapitola 1: Co je nového Kapitola

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3 Obsah Úvod 9 Seznámení s aplikací Expression Web 2 9 Přechod z aplikace FrontPage 10 Co je v aplikaci Expression Web 2 nového 10 Informace pro čtenáře používající operační systém Windows XP 11 Konvence

Více

Zoner Photo Studio 17

Zoner Photo Studio 17 Zoner Photo Studio 17 Obsah Zoner Photo Studio 17 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Zoner Photo Studio 16

Zoner Photo Studio 16 Zoner Photo Studio 16 Obsah Zoner Photo Studio 16 7... Úvodem 7... Minimální systémové požadavky 7... Upozornění 7... Instalace programu 7... Odinstalování programu 8... Řešení problémů se ZPS 8... Podporované

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

11 Vyšší škola kompozice

11 Vyšší škola kompozice 11 Vyšší škola kompozice Přehled látky V této lekci se naučíte: zaznamenat a přehrát akci, kterou můžete zautomatizovat sled kroků přidat vodítka, která vám umožní přesně umístit a zarovnat obrázky uložit

Více