BidTrack a ostatní informační produkty společnosti GRANT ADVISOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BidTrack a ostatní informační produkty společnosti GRANT ADVISOR"

Transkript

1 BidTrack a ostatní informační produkty společnosti GRANT ADVISOR listopad 2007 NABÍDKA SLUŽEB GRANT ADVISOR představení Specializovaná společnost pracující v oboru grantů, dotací a veřejných financí. Soustředíme se na monitoring veřejné podpory a poskytování informací. Vytváříme a nabízíme řešení pro snadné vyhledávání programů pro realizaci investičních záměrů a jejich efektivní správu. Veškerá produktová řešení jsou plně kompatibilní s platformou Microsoft. GRANT ADVISOR, spol. s r.o. vznikla v červnu roku 2006 pod novým názvem jako nástupnická společnost společnosti EUROVISION, spol. s r.o., první komplexně orientovaná poradenská společnost v oboru v České republice. Hlavním z důvodů rozdělení původní společnosti bylo zachování závislosti a kvality poskytovaných služeb. Společnost EUROVISION dosáhla od počátků svého působení v roce 1999 jednoho z vedoucích míst na trhu grantového poradenství v ČR a získala pro své klienty dotace ve výši několika miliard Kč. V naší společnosti pracuje tým specialistů, kteří se podílí na řešení dílčích úkolů dle svěřených úkolů a v kočném výsledku vznikají nová produktová řešení, upravují se na míru stávající bo jsou poskytována přímo stávající řešení. Při své práci se snažíme maximálně pružně reagovat na vývoj trhu, využíváme zkušeností svých i zkušeností nabídnutých od celosvětově júspěšnější společnosti v oboru vývoje grantových informačních produktů firmy j4b plc z Velké Británie. 1

2 j4b plc technologický partr, Velká Británie Společnost podnikající na trhu informačních služeb a technologií s úzkou specializací na podpůrné programy se sídlem ve Wilmslow, blízko Manchesteru, Velká Británie. Společnost s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze Ofex v Londýně a ročním obratem přesahujícím 250 mil. Kč. Založena v roce 2000, v roce 2003 vyhlášena druhou jlepší společností ve Velké Británii na UK Busiss Awards. Klientela zahrnuje známé organizace veřejného I soukromého sektoru. Najdeme mezi nimi Evropskou komisi, Vládu Irské republiky, v rámci Velké Británie to jsou Ministerstvo obchodu a průmyslu, téměř všechny regionální rozvojové agentury, a 130 měst a obcí, a také řadu soukromých organizací. J4b nabízí i řadu řešení zahrnující prvky vyčerpávající databáze dotací, komplexní nástroje řízení projektu, přenos informací z dotační politiky na stránky klienta a další. Za dobu své existence vytvořila více ž 200 portálů věnujících se dotační politice a financím. Certifikovaný partr Microsoft. Informační produkty společnosti jsou založené výhradně na technologiích Microsoft. Více na j4b.com Popis konsorciální spolupráce Partrství je postaveno na dlouhodobé spolupráci již od roku 2004, kdy společnost GRANT ADVISOR využívá u našich standardizovaných produktů technologické platformy j4b plc. Spolupráce je založena na dlouhodobé smlouvě (tzv. Strategic aliance agreement). GRANT ADVISOR a j4b poskytují technické zázemí a knowhow pro řízení informací o programech veřejné podpory a jejich strategického využití pro orgány státní správy a samosprávy a organizace soukromého sektoru. Historie partrství má původ v začlenění informačních služby do evropského Grant Guide panevropské databáze grantů a investičních pobídek. Společné produkty: DotaceOnli.cz j4bgrants.co.uk j4bgrants.ie j4bporadce.cz Grantguide.com Open4funding.cz Open4funding.com Open4funding.pl BidTrack.cz BidTrack.co.uk BidTrack.nl 2

3 Produktové portfolio Standardní informační produkty j4bporadce Pro interní potřeby kočného uživatele data systémy na míru Dotace Onli Grant Guide BidTrack Open4 data portály na míru Pro potřeby klientů partra Informační produkty na klíč Postavení standardních portálů v produktové řadě A.Dotace Onli (DO) nízká aktivita zpracování dotačních doporučení (auditů) Informační portál pro kočné potenciální příjemce dotace s nízkým počtem projektových záměrů. Výchozí portál společnosti pro marketingovou prezentaci. B. j4badvisor (J4A) vysoká aktivita zpracování dotačních doporučení (auditů) Specializovaný rešeršní nástroj pro rychlou tvorbu dotačních doporučení, zaměřené zejména na poradenské subjekty v oblasti dotací a menší organizace veřejného sektoru. C. Open4Busiss (O4B) informační produkt s tváří klienta coby poskytovatele informací Uživatelsky příjemný koncept dotačního portálu, který je provozován jmém klienta. Je možné vyhledávat dotace pro podnikatelský sektor. D. Grant Guide (GG) aktivita zpracování dotačních doporučení napříč území Evropské unie Vyčerpávající databáze evropských dotací a dotací na místní, regionální a národní úrovni v 11ti státech EU. Vyhledávací formuláře jsou k dispozici ve všech jazycích, sumáře všech programů jsou k dispozici v anglickém a mateřském jazyce. E. BidTrack (BT) komplexní síťový nástroj pro strategické řízení projektů od fáze záměru po jeho dokončení Komplexní systém dotační problematiky pro organizace s velmi vysokou aktivitou podávání projektových žádostí v návaznosti na strategické cíle organizace, zaměřeno na velké územní celky a velké organizace, detailní propojení strategie organizace, přehledu projektových záměrů a grantových programů. 3

4 Monitorované podpůrné programy Dotace, měkké úvěry, ocenění, joint venture fondy a daňové úlevy Celkový počet aktivních bo očekávaných pod/programů se pohybuje okolo Mezi nimi jsou programy s velmi odlišnými příspěvky na projekt od několika tisíc Kč až po desítky milionů Kč a jsou poskytovány stovkami různých organizací. Zdroj Podniky Veřejný sektor Neziskový sektor Komunitární programy EU Ostatní nadnárodní programy pro ČR Strukturální fondy EU Národní programy ČR Investiční pobídky Regionální programy ČR Lokální programy ČR Programy nadací v ČR výběr Funkce portálů 1 DO J4A O4B GG BT Nutnost registrace bo předplatného / * / * Stručný vyhledávací formulář / * Detailní vyhledávací formulář / ** Zobrazení detailního popisu programů podpory / ** / * Infocentrum stručné Infocentrum detailní Týdenní automatizovaný ing novik u doporučených programů Ukládání vyhledávání a kritérií vyhledávání Denní zpravodajství Vytváření reportů a rešerší Licence na poskytování informací třetím stranám*** Obsah informací také v anglickém jazyce Možnost inzerce třetích stran na portálu * Pouze pro registrované, ** Pouze pro předplatitele, *** Pouze bezplatně na základě licenčních podmík 4

5 Funkce portálů 2 DO J4A O4B GG BT Funční prostředí správu projektových záznamů v celém životním cyklu Tvorba dotačních doporučení (auditů) pro konkrétní projekty Nastavení nástrojů dotačního managementu v rámci realizovaných projektů Nastavení interního schvalovacího procesu projektů Nastavení rozdílných profilů v rámci jednotlivých úrovní řízení organizace a implementace procesu řízení kvality Vytvoření vazeb na strategické cíle rozvoje organizace Strategický monitoring a reporting efektivity implementace dotační politiky Sdílení kompetencí a zkušeností Diskusní fóra uživatelů produktu BidTrack komplexní nástroj řízení dotační strategie listopad 2007 NABÍDKA SLUŽEB BidTrack komplexní systém dotační problematiky pro organizace s velmi vysokou aktivitou podávání projektových žádostí v návaznosti na strategické cíle organizace a vnitřní řízení procesů, zaměřeno na velké územní celky a velké organizace. Detailní propojení strategie organizace, přehledu projektových záměrů a grantových programů. Prvním onli nástrojem svého druhu v Evropě, vznikl v roce 2003 v Anglii. Od té doby prošel dlouhým vývojem a na základě podnětů organizací napříč Velkou Británií, organizací v USA, Nizozemí a Polsku, které tento produkt využívají je BidTrack ustále zdokonalován. GRANT ADVISOR provedl českou lokalizaci a v současné době se soustředí na implementaci BidTrack v institucích veřejné správy. Svou jedičností a perfektní funkčností bývá napodobován méně vyvinutými produkty. 5

6 BidTrack historie vývoje Vyvinuto na základě poptávky po tomto produktu Koncept BidTrack vznikl v roce 2003 a první verze vznikla v lednu roku 2005 a od té doby byl testován desítkami veřejných organizací. Vývojoví partři BidTrack města Bradford, Coventry, Hull Partři pro testování municipality Warrington, Telford & Wrekin Onli řešení, které klade nulové nároky na oddělení IT a geruje tak náklady na údržbu ze strany uživatele Do vývoje zapojeni i poskytovatelé dotací, hodnotitelé projektů Zahrnut i aspekt souladu s auditem efektivitivního vynakládání veřejných prostředků Klienti BidTrack Regionální rada Derbyshire, Sussex, města Birmingham, West Lothian, Leeds, West, Blackpool, Bridgend, Halton, Merthyr Tydfill, North East Lincs, Wokingham, a mnozí další BidTrack výčet hlavních modulů Příprava projektu Monitoring a reporty Schvalovací proces Projekty Vyhledávání podpory Modul 1 BidPlanr přehled projektů a záměrů Umožňuje funkce přiřazení vhodných dotací k projektu (dotační audit), stvení priorit projektu, vytváření vazby na strategické cíle uživatele, sledování projektu ve fázi jeho realizace pomocí automatických upozornění na další kroky Modul 2 BidExpert Příprava projektu Velmi rozsáhlá základna sdílených praktických informací, zkušeností, vzorových dokumentů a související legislativy. Obsahuje diskusní fórum uživatelů. Modul 3 BidManager Schvalovací proces a zavedení řízení interních procesů Rozdílné kompetence práce se systémem odrážejí kompetence v organizaci při autorizaci podaných projektů a přidělených prostředků na jejich spolufinancování. Modul 4 BidAnalyst Strategický monitoring a reporting, nalezení bílých míst ve strategii Reporty a strategické monitorování projektů podaných žádostí na jednom místě, rychle, jednoduše a průřezově. Je vztažen k plnění strategických cílů organizace (naplňování plánovaných indikátorů, ) Znalostní báze externího financování ucelená znalostní databáze dotací na všech úrovních pro všechny sektory s funkcemi reportingu. Nastavení profilu uživatele jednoduché nastavení aplikace, zasílání upozorňovacích ů na termíny úkolů, kritické termíny zahájení projektů, ale i překrytí příbuzných projektů. 6

7 Úvodní stránka Sledování všech úkolů na jednom místě Modul 1 přehled projektů a záměrů Rychlé hledání projektů podle úrovně Počet a obsah sloupců lze zvolit v části Můj profil Další funkce Na základě důležitých dat projektu si může chat uživatel zasílat upozorňující y Projekt lze funkčními tlačítky uložit mezi rozpracované, vytvořit podprojekt, zobrazit související projekty, zobrazit podobné projekty bo i historii projektů (zda byl již podán a kým, uložené dokumenty atd.) 7

8 Modul 1 přehled projektů a záměrů Modul 1 projektový záznam 8/9 financování a dotační audit Zde je možné sledovat strukturu rozpočtu projektu, mj. náklady na subdodávky zboží a služeb. Zde je možné na základě informací o projektu vyplněných v předchozích kartách nalézt odpovídající chybějící dotační prostředky na daný projekt. Nalézt externí financování k projektu 8

9 Modul 1 projektový záznam 8/9 financování a dotační audit Při odkliknutí tlačítka pro vyhledání vhodné dotační podpory se zobrazí výsledek vyhledávání. Možnost je i samostatného vyhledávání programů veřejné podpory bez vazby na záznam v projektu. Výsledky vyhledávání lze zpětně přiřadit k danému projektu bo zasílat nové výzvy k danému projektu em. Modul 1 projektový záznam 8/9 financování a dotační audit Informace a funkce jsou poskytovány ve vazbě na portál j4bporadce.cz modul využívá ucelenou znalostní databázi programů veřejné podpory použité na portálu j4bporadce.cz expertního vyhledávacího systému programů veřejné podpory modul obsahuje stejné funkce: gerování rešerší vyhledaných schémat do formátu MS Word, nastavitelný monitoring výzev em jednotlivé programy je možné přiřadit ke konkrétním programům Příklad vytvořeného reportu o programech veřejné podpory do formátu MS Word. Zvolen je rozsah plné detaily vč. obsahu dokumentu. Je možné udělat i výstup na úrovni pouze sumářů programu s tabulkou obsahu bo bez tabulky obsahu. 9

10 Modul 1 projektový záznam 9/9 dotační management Jednotlivé milníky časového plánu a etapy lze flexibilně doplňovat bo mazat (u každého projektu odděleně). Tato karta slouží k dotačnímu managementu projektu. Sleduje se objem čerpání (porovnávají se reálně dosažené s plánovanými náklad a míra jejich překročení). Sledován je stav podávání zpráv (monitorovacích, průběžných a závěrečných). Modul 2 příprava projektu Rozpracované projekty Jaké projekty byly připraveny Kdo je zodpovědný za projekt Jak mají být projekty financovány Adresář uživatelů Vyhledejte si, kdo má zkušenosti s daným programem? Konzultujte své zkušenosti s dalšími, kteří byli úspěšní bo úspěšní. Nalezte zde jejich poznámky a kontaktní detaily. Centrum dokumentů Přístup ke strategickým dokumentům a návodům k výběrovým řízením. Statistiky, demografie, schválené politiky a další organizací vložené dokumenty Další užitečné intertové odkazy, dokumenty a části intratu zbytné k přípravě žádosti o dotaci. Diskusní fórum Máte konkrétní otázky ohledně programů veřejné podpory? 10

11 Denní zpravodajství a jbližší uzávěrky Zpravodajství z dotační politiky je rozděleno podle tří sektorů, nových zpráv je zpravidla mezi 3 4 denně Rychlý odkaz na všechny blížící se uzávěrky seřazené chronologicky Modul 3 schvalovací proces Záměry ke schválení Projděte si projektové záměry a ujistěte se, že odpovídají vytýčené strategii Potvrďte záměry vašeho oddělení Zvolte si zda uspat, odmítnout bo vyžádat více informací Zásobník záměrů Projděte si zásobník záměrů a prozkoumejte životaschopnost jednotlivých projektů Ujistěte se, že jsou dobré myšlenky využity Neschválené projekty Projděte si schválené projekty Myšlenky, žádosti, projekty Proč byly odmítnuty a jak se z nich poučit Příbuzné projekty Buďte informování o příbuznosti jednotlivých projektů Zjistěte zda jsou mezi projekty nějaké konflikty bo překrytí 11

12 Modul 4 monitoring a reporting Monitoring a reporting projektů Je financování udržitelné? Jsou někde ve strategii mrtvá místa? Jak jsou plněny plánované ukazatele. Zvolit lze z následujících kritérií pro vytvoření reportu: Úroveň: moje organizace / moje oddělení / moje projekty / jiné organizace (příspěvkové). Obsah: záměr / žádost / aktivní projekty / zrealizované projekty / všechny uvedené Ve vztahu k: status / cíle / strategická priorita organizace / monitorovací indikátory / účel / grantové schéma / poskytovatel externího financování / interní financování / partr / lokalita realizace / cílové skupiny Rozsah: zde lze blíže specifikovat kritérium použité na řádku Ve vztahu k Další doplňková kritéria: podle data vytvoření, data zahájení, data ukončení. Modul 4 Reporting aktivity jednotlivých uživatelů Tato karta slouží k dotačnímu managementu projektu. Sleduje se objem čerpání (porovnávají se reálně dosažené s plánovanými náklad a míra jejich překročení). Sledován je stav podávání zpráv (monitorovacích, průběžných a závěrečných). 12

13 BidTrack reference Krajský úřad Libereckého kraje Klíčová rozhodnutí pro nákup řešení: Sběr projektových záměrů ze strany pracovníků jednotlivých oddělení KÚ a jeho příspěvkových organizací. Dotační audit k jednotlivým projektům uvedeným v databázi. Nastavení schvalovacího procesu a systém kvality řízení v dotační politice kraje. Plánování a předkládání projektů v návaznosti na Strategii rozvoje LB kraje. Identifikace bílých mist a konfliktů (dostatek/převis projektů pod jedním strategickým cílem bo stejným dotačním titulem). Systematické sledování realizace projektu, uzávěrek jednotlivých etap, metodická podpora při výběrových řízeních apod. Zabezpečení strategického přehledu o externím financování projektů Průřezové reporty o žádaných / získaných / utracených prostředcích na projekty, přehled o plnění projektových indikátorů, aktivitách jednotlivých oddělení / příspěvkových organizacích apod. Počet uživatelů s přístupem do řešení: [přes 70] a další na úrovni měst a krajských úřadů České republiky. BidTrack reference Derbyhire Country Council Klíčová rozhodnutí pro nákup řešení: Klíčová rozhodnutí pro nákup řešení: Zajištění efektivní evidence úspěšnosti žádání o externí zdroje financování. Kvantifikace počtu žádaných prostředků vůči skutečně zajištěnému financování. Asistence vytváření reportů do metodiky CPA (*). (*) anglická metodika posuzování efektivnosti veřejných služeb veřejné organizace Počet uživatelů s přístupem do řešení: [139] 13

14 Informační produkty na klíč listopad 2007 NABÍDKA SLUŽEB Produkty na klíč Produkty na klíč jsou vždy sestavovány z jednotlivých modulů, které si zákazník volí sám. Základními moduly jsou: Zvolený zdroj informací (báze dat) ve středním detailu záznamu Vyhledávací formulář (flexibilní vyhledávací kritéria) Vyhledávací algoritmus Uživatelské prostředí pro výsledky vyhledávání Přizpůsobení vizuální identity Dalšími moduly jsou: Plné znění detailu záznamu o podpůrném programu Registrace uživatele Rozesílání upozornění a novik em Vícejazyčné ovládací menu a výstupy v angličtině Zpravodajství z dotační politiky InfoCentrum statické informace o dotačních programech 14

15 Zabezpečení dat Zabezpečení dat Data jsou fyzicky ukládána v prostorách společnosti j4b (UK) bo u společnosti GRANT ADVISOR (ČR) podle rozsahu produktu na klíč. Dodržujeme management řízení rizik a rozdělujeme zodpovědnost za implementaci politiky zabezpečení ochrany osobních dat. Hardware i software použitý k zabezpečení osobních dat je spolehlivý a chráněný proti virům. Předcházíme autorizovanému přístupu k osobním datům. Metody uchování osobních dat jsou v zajištěné vyhrazené místnosti. Používáme ochranu heslem těch interních systémů, ze kterých mohou teoreticky být data dosažitelná a dbá na ochranu těchto hesel. Předcházíme autorizovanému sledování počítačových obrazovek autorizovaným osobami. Všechny osoby s přístupem k osobním datům jsou proškoleny a dodržují výše zmíněné zásady ochrany osobních údajů. Používáme metody k odhalení narušení včetně metodologie nakládání s takovýmto porušením pravidel. Vlastníme a používáme bezpečnou zálohovací strategii prováděnou odděleně od originálů. Po dohodě s klientem lze kopie záloh např. o registrovaných uživatelích umístit fyzicky i v jeho archivech. Zabezpečení Zabezpečení provozu webových služeb Zaručuje garanci ustálého provozu tzv. 24/7 (24hodin denně, 7dní v týdnu). Při problémech s chodem databáze jsme schopni zajistit bez odůvodněného odkladu obnovení plné funkčnosti v rámci reakčních doby 12hodin. Externě je z důvodu zajištění maximálního provozu závisle monitorována přítomnost více hostovaných strák. Pokud je některá ze strák přístupná nad určitou krátkou dobu, jsou konkrétním zodpovědným pracovníkům okamžitě zasláno upozornění em. Možnost zvýšeného zabezpečení webových služeb Webové služby jsou umístěny na serveru společnosti J4B (UK) bo společnosti GRANT ADVISOR (ČR) podle rozsahu produktu na klíč. Máme zkušenosti se zabezpečení přenosu pomocí: omezením na určitou IP adresu zákazníka zabezpečení pomocí SSL s certifikátem podepsaným vlastní bo trusted autoritou. 15

16 Reference listopad 2007 NABÍDKA SLUŽEB Reference Olomouc Kopřivnice Plzeň SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA 16

17 Obecné informace (BT.0.1) Obecné informace (BT.0.1) 17

18 Obecné informace (BT.0.1) Obecné informace (BT.0.1) 18

19 Obecné informace (BT.0.1) Obecné informace (BT.0.1) 19

20 Kontakt GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno Ing. Martin Dítě Jednatel společnosti Tel: Mobilní: Informace o obsahových a technických parametrech: Ing. Radim Kudla Produkt manažer Tel.: Mobilní:

Funkce a obsah produktu. Dotace ONLINE.cz

Funkce a obsah produktu. Dotace ONLINE.cz Funkce a obsah produktu Postavení portálu ve standardní produktové řadě A.Dotace Online (DO) - nízká aktivita zpracování dotačních doporučení Informační portál pro konečné potenciální příjemce dotace s

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11. Informační systém pro strategické řízení Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.2008 www.dataplan.info Vstupní stránka DataPlánu www.dataplan.info Mini-port

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Základní popis https://icompllex.com

Základní popis https://icompllex.com Základní popis https://icompllex.com icompllex IT řešení funkce compliance Moderní webová aplikace k zajištění funkce compliance finančními institucemi. icompllex představuje robustní vysoce efektivní

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Licenční podmínky ke službě DotaceOnline.cz platné od 4. 2. 2015

Licenční podmínky ke službě DotaceOnline.cz platné od 4. 2. 2015 Licenční podmínky ke službě DotaceOnline.cz platné od 4. 2. 2015 sjednané v souladu s ustanovením 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, ve znění

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku [Případová studie nasazení Fusio] Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku Představení společnosti Siempelkamp Siempelkamp GmbH je německá holdingová společnost s výrobní tradicí přes

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Vytvořen. ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR ití pro udržitelný rozvoj dopravy. Tomáš. Libosvár

Vytvořen. ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR ití pro udržitelný rozvoj dopravy. Tomáš. Libosvár Vytvořen ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využit ití pro udržitelný rozvoj dopravy Tomáš Libosvár TA02031259 Vytvořen ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využit ití pro

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY FUTURE AGE, o.s. 20.09. 2012 CÍLE PROJEKTU DATABÁZE POSKYTOVAT AKTUÁLNÍ NABÍDKU VOZIDEL S ALTERNATIVNÍMI POHONY VČETNĚ POTŘEBNÉ INFRASTRUKTURY, KTERÉ LZE NAKOUPIT

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více