BidTrack a ostatní informační produkty společnosti GRANT ADVISOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BidTrack a ostatní informační produkty společnosti GRANT ADVISOR"

Transkript

1 BidTrack a ostatní informační produkty společnosti GRANT ADVISOR listopad 2007 NABÍDKA SLUŽEB GRANT ADVISOR představení Specializovaná společnost pracující v oboru grantů, dotací a veřejných financí. Soustředíme se na monitoring veřejné podpory a poskytování informací. Vytváříme a nabízíme řešení pro snadné vyhledávání programů pro realizaci investičních záměrů a jejich efektivní správu. Veškerá produktová řešení jsou plně kompatibilní s platformou Microsoft. GRANT ADVISOR, spol. s r.o. vznikla v červnu roku 2006 pod novým názvem jako nástupnická společnost společnosti EUROVISION, spol. s r.o., první komplexně orientovaná poradenská společnost v oboru v České republice. Hlavním z důvodů rozdělení původní společnosti bylo zachování závislosti a kvality poskytovaných služeb. Společnost EUROVISION dosáhla od počátků svého působení v roce 1999 jednoho z vedoucích míst na trhu grantového poradenství v ČR a získala pro své klienty dotace ve výši několika miliard Kč. V naší společnosti pracuje tým specialistů, kteří se podílí na řešení dílčích úkolů dle svěřených úkolů a v kočném výsledku vznikají nová produktová řešení, upravují se na míru stávající bo jsou poskytována přímo stávající řešení. Při své práci se snažíme maximálně pružně reagovat na vývoj trhu, využíváme zkušeností svých i zkušeností nabídnutých od celosvětově júspěšnější společnosti v oboru vývoje grantových informačních produktů firmy j4b plc z Velké Británie. 1

2 j4b plc technologický partr, Velká Británie Společnost podnikající na trhu informačních služeb a technologií s úzkou specializací na podpůrné programy se sídlem ve Wilmslow, blízko Manchesteru, Velká Británie. Společnost s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze Ofex v Londýně a ročním obratem přesahujícím 250 mil. Kč. Založena v roce 2000, v roce 2003 vyhlášena druhou jlepší společností ve Velké Británii na UK Busiss Awards. Klientela zahrnuje známé organizace veřejného I soukromého sektoru. Najdeme mezi nimi Evropskou komisi, Vládu Irské republiky, v rámci Velké Británie to jsou Ministerstvo obchodu a průmyslu, téměř všechny regionální rozvojové agentury, a 130 měst a obcí, a také řadu soukromých organizací. J4b nabízí i řadu řešení zahrnující prvky vyčerpávající databáze dotací, komplexní nástroje řízení projektu, přenos informací z dotační politiky na stránky klienta a další. Za dobu své existence vytvořila více ž 200 portálů věnujících se dotační politice a financím. Certifikovaný partr Microsoft. Informační produkty společnosti jsou založené výhradně na technologiích Microsoft. Více na j4b.com Popis konsorciální spolupráce Partrství je postaveno na dlouhodobé spolupráci již od roku 2004, kdy společnost GRANT ADVISOR využívá u našich standardizovaných produktů technologické platformy j4b plc. Spolupráce je založena na dlouhodobé smlouvě (tzv. Strategic aliance agreement). GRANT ADVISOR a j4b poskytují technické zázemí a knowhow pro řízení informací o programech veřejné podpory a jejich strategického využití pro orgány státní správy a samosprávy a organizace soukromého sektoru. Historie partrství má původ v začlenění informačních služby do evropského Grant Guide panevropské databáze grantů a investičních pobídek. Společné produkty: DotaceOnli.cz j4bgrants.co.uk j4bgrants.ie j4bporadce.cz Grantguide.com Open4funding.cz Open4funding.com Open4funding.pl BidTrack.cz BidTrack.co.uk BidTrack.nl 2

3 Produktové portfolio Standardní informační produkty j4bporadce Pro interní potřeby kočného uživatele data systémy na míru Dotace Onli Grant Guide BidTrack Open4 data portály na míru Pro potřeby klientů partra Informační produkty na klíč Postavení standardních portálů v produktové řadě A.Dotace Onli (DO) nízká aktivita zpracování dotačních doporučení (auditů) Informační portál pro kočné potenciální příjemce dotace s nízkým počtem projektových záměrů. Výchozí portál společnosti pro marketingovou prezentaci. B. j4badvisor (J4A) vysoká aktivita zpracování dotačních doporučení (auditů) Specializovaný rešeršní nástroj pro rychlou tvorbu dotačních doporučení, zaměřené zejména na poradenské subjekty v oblasti dotací a menší organizace veřejného sektoru. C. Open4Busiss (O4B) informační produkt s tváří klienta coby poskytovatele informací Uživatelsky příjemný koncept dotačního portálu, který je provozován jmém klienta. Je možné vyhledávat dotace pro podnikatelský sektor. D. Grant Guide (GG) aktivita zpracování dotačních doporučení napříč území Evropské unie Vyčerpávající databáze evropských dotací a dotací na místní, regionální a národní úrovni v 11ti státech EU. Vyhledávací formuláře jsou k dispozici ve všech jazycích, sumáře všech programů jsou k dispozici v anglickém a mateřském jazyce. E. BidTrack (BT) komplexní síťový nástroj pro strategické řízení projektů od fáze záměru po jeho dokončení Komplexní systém dotační problematiky pro organizace s velmi vysokou aktivitou podávání projektových žádostí v návaznosti na strategické cíle organizace, zaměřeno na velké územní celky a velké organizace, detailní propojení strategie organizace, přehledu projektových záměrů a grantových programů. 3

4 Monitorované podpůrné programy Dotace, měkké úvěry, ocenění, joint venture fondy a daňové úlevy Celkový počet aktivních bo očekávaných pod/programů se pohybuje okolo Mezi nimi jsou programy s velmi odlišnými příspěvky na projekt od několika tisíc Kč až po desítky milionů Kč a jsou poskytovány stovkami různých organizací. Zdroj Podniky Veřejný sektor Neziskový sektor Komunitární programy EU Ostatní nadnárodní programy pro ČR Strukturální fondy EU Národní programy ČR Investiční pobídky Regionální programy ČR Lokální programy ČR Programy nadací v ČR výběr Funkce portálů 1 DO J4A O4B GG BT Nutnost registrace bo předplatného / * / * Stručný vyhledávací formulář / * Detailní vyhledávací formulář / ** Zobrazení detailního popisu programů podpory / ** / * Infocentrum stručné Infocentrum detailní Týdenní automatizovaný ing novik u doporučených programů Ukládání vyhledávání a kritérií vyhledávání Denní zpravodajství Vytváření reportů a rešerší Licence na poskytování informací třetím stranám*** Obsah informací také v anglickém jazyce Možnost inzerce třetích stran na portálu * Pouze pro registrované, ** Pouze pro předplatitele, *** Pouze bezplatně na základě licenčních podmík 4

5 Funkce portálů 2 DO J4A O4B GG BT Funční prostředí správu projektových záznamů v celém životním cyklu Tvorba dotačních doporučení (auditů) pro konkrétní projekty Nastavení nástrojů dotačního managementu v rámci realizovaných projektů Nastavení interního schvalovacího procesu projektů Nastavení rozdílných profilů v rámci jednotlivých úrovní řízení organizace a implementace procesu řízení kvality Vytvoření vazeb na strategické cíle rozvoje organizace Strategický monitoring a reporting efektivity implementace dotační politiky Sdílení kompetencí a zkušeností Diskusní fóra uživatelů produktu BidTrack komplexní nástroj řízení dotační strategie listopad 2007 NABÍDKA SLUŽEB BidTrack komplexní systém dotační problematiky pro organizace s velmi vysokou aktivitou podávání projektových žádostí v návaznosti na strategické cíle organizace a vnitřní řízení procesů, zaměřeno na velké územní celky a velké organizace. Detailní propojení strategie organizace, přehledu projektových záměrů a grantových programů. Prvním onli nástrojem svého druhu v Evropě, vznikl v roce 2003 v Anglii. Od té doby prošel dlouhým vývojem a na základě podnětů organizací napříč Velkou Británií, organizací v USA, Nizozemí a Polsku, které tento produkt využívají je BidTrack ustále zdokonalován. GRANT ADVISOR provedl českou lokalizaci a v současné době se soustředí na implementaci BidTrack v institucích veřejné správy. Svou jedičností a perfektní funkčností bývá napodobován méně vyvinutými produkty. 5

6 BidTrack historie vývoje Vyvinuto na základě poptávky po tomto produktu Koncept BidTrack vznikl v roce 2003 a první verze vznikla v lednu roku 2005 a od té doby byl testován desítkami veřejných organizací. Vývojoví partři BidTrack města Bradford, Coventry, Hull Partři pro testování municipality Warrington, Telford & Wrekin Onli řešení, které klade nulové nároky na oddělení IT a geruje tak náklady na údržbu ze strany uživatele Do vývoje zapojeni i poskytovatelé dotací, hodnotitelé projektů Zahrnut i aspekt souladu s auditem efektivitivního vynakládání veřejných prostředků Klienti BidTrack Regionální rada Derbyshire, Sussex, města Birmingham, West Lothian, Leeds, West, Blackpool, Bridgend, Halton, Merthyr Tydfill, North East Lincs, Wokingham, a mnozí další BidTrack výčet hlavních modulů Příprava projektu Monitoring a reporty Schvalovací proces Projekty Vyhledávání podpory Modul 1 BidPlanr přehled projektů a záměrů Umožňuje funkce přiřazení vhodných dotací k projektu (dotační audit), stvení priorit projektu, vytváření vazby na strategické cíle uživatele, sledování projektu ve fázi jeho realizace pomocí automatických upozornění na další kroky Modul 2 BidExpert Příprava projektu Velmi rozsáhlá základna sdílených praktických informací, zkušeností, vzorových dokumentů a související legislativy. Obsahuje diskusní fórum uživatelů. Modul 3 BidManager Schvalovací proces a zavedení řízení interních procesů Rozdílné kompetence práce se systémem odrážejí kompetence v organizaci při autorizaci podaných projektů a přidělených prostředků na jejich spolufinancování. Modul 4 BidAnalyst Strategický monitoring a reporting, nalezení bílých míst ve strategii Reporty a strategické monitorování projektů podaných žádostí na jednom místě, rychle, jednoduše a průřezově. Je vztažen k plnění strategických cílů organizace (naplňování plánovaných indikátorů, ) Znalostní báze externího financování ucelená znalostní databáze dotací na všech úrovních pro všechny sektory s funkcemi reportingu. Nastavení profilu uživatele jednoduché nastavení aplikace, zasílání upozorňovacích ů na termíny úkolů, kritické termíny zahájení projektů, ale i překrytí příbuzných projektů. 6

7 Úvodní stránka Sledování všech úkolů na jednom místě Modul 1 přehled projektů a záměrů Rychlé hledání projektů podle úrovně Počet a obsah sloupců lze zvolit v části Můj profil Další funkce Na základě důležitých dat projektu si může chat uživatel zasílat upozorňující y Projekt lze funkčními tlačítky uložit mezi rozpracované, vytvořit podprojekt, zobrazit související projekty, zobrazit podobné projekty bo i historii projektů (zda byl již podán a kým, uložené dokumenty atd.) 7

8 Modul 1 přehled projektů a záměrů Modul 1 projektový záznam 8/9 financování a dotační audit Zde je možné sledovat strukturu rozpočtu projektu, mj. náklady na subdodávky zboží a služeb. Zde je možné na základě informací o projektu vyplněných v předchozích kartách nalézt odpovídající chybějící dotační prostředky na daný projekt. Nalézt externí financování k projektu 8

9 Modul 1 projektový záznam 8/9 financování a dotační audit Při odkliknutí tlačítka pro vyhledání vhodné dotační podpory se zobrazí výsledek vyhledávání. Možnost je i samostatného vyhledávání programů veřejné podpory bez vazby na záznam v projektu. Výsledky vyhledávání lze zpětně přiřadit k danému projektu bo zasílat nové výzvy k danému projektu em. Modul 1 projektový záznam 8/9 financování a dotační audit Informace a funkce jsou poskytovány ve vazbě na portál j4bporadce.cz modul využívá ucelenou znalostní databázi programů veřejné podpory použité na portálu j4bporadce.cz expertního vyhledávacího systému programů veřejné podpory modul obsahuje stejné funkce: gerování rešerší vyhledaných schémat do formátu MS Word, nastavitelný monitoring výzev em jednotlivé programy je možné přiřadit ke konkrétním programům Příklad vytvořeného reportu o programech veřejné podpory do formátu MS Word. Zvolen je rozsah plné detaily vč. obsahu dokumentu. Je možné udělat i výstup na úrovni pouze sumářů programu s tabulkou obsahu bo bez tabulky obsahu. 9

10 Modul 1 projektový záznam 9/9 dotační management Jednotlivé milníky časového plánu a etapy lze flexibilně doplňovat bo mazat (u každého projektu odděleně). Tato karta slouží k dotačnímu managementu projektu. Sleduje se objem čerpání (porovnávají se reálně dosažené s plánovanými náklad a míra jejich překročení). Sledován je stav podávání zpráv (monitorovacích, průběžných a závěrečných). Modul 2 příprava projektu Rozpracované projekty Jaké projekty byly připraveny Kdo je zodpovědný za projekt Jak mají být projekty financovány Adresář uživatelů Vyhledejte si, kdo má zkušenosti s daným programem? Konzultujte své zkušenosti s dalšími, kteří byli úspěšní bo úspěšní. Nalezte zde jejich poznámky a kontaktní detaily. Centrum dokumentů Přístup ke strategickým dokumentům a návodům k výběrovým řízením. Statistiky, demografie, schválené politiky a další organizací vložené dokumenty Další užitečné intertové odkazy, dokumenty a části intratu zbytné k přípravě žádosti o dotaci. Diskusní fórum Máte konkrétní otázky ohledně programů veřejné podpory? 10

11 Denní zpravodajství a jbližší uzávěrky Zpravodajství z dotační politiky je rozděleno podle tří sektorů, nových zpráv je zpravidla mezi 3 4 denně Rychlý odkaz na všechny blížící se uzávěrky seřazené chronologicky Modul 3 schvalovací proces Záměry ke schválení Projděte si projektové záměry a ujistěte se, že odpovídají vytýčené strategii Potvrďte záměry vašeho oddělení Zvolte si zda uspat, odmítnout bo vyžádat více informací Zásobník záměrů Projděte si zásobník záměrů a prozkoumejte životaschopnost jednotlivých projektů Ujistěte se, že jsou dobré myšlenky využity Neschválené projekty Projděte si schválené projekty Myšlenky, žádosti, projekty Proč byly odmítnuty a jak se z nich poučit Příbuzné projekty Buďte informování o příbuznosti jednotlivých projektů Zjistěte zda jsou mezi projekty nějaké konflikty bo překrytí 11

12 Modul 4 monitoring a reporting Monitoring a reporting projektů Je financování udržitelné? Jsou někde ve strategii mrtvá místa? Jak jsou plněny plánované ukazatele. Zvolit lze z následujících kritérií pro vytvoření reportu: Úroveň: moje organizace / moje oddělení / moje projekty / jiné organizace (příspěvkové). Obsah: záměr / žádost / aktivní projekty / zrealizované projekty / všechny uvedené Ve vztahu k: status / cíle / strategická priorita organizace / monitorovací indikátory / účel / grantové schéma / poskytovatel externího financování / interní financování / partr / lokalita realizace / cílové skupiny Rozsah: zde lze blíže specifikovat kritérium použité na řádku Ve vztahu k Další doplňková kritéria: podle data vytvoření, data zahájení, data ukončení. Modul 4 Reporting aktivity jednotlivých uživatelů Tato karta slouží k dotačnímu managementu projektu. Sleduje se objem čerpání (porovnávají se reálně dosažené s plánovanými náklad a míra jejich překročení). Sledován je stav podávání zpráv (monitorovacích, průběžných a závěrečných). 12

13 BidTrack reference Krajský úřad Libereckého kraje Klíčová rozhodnutí pro nákup řešení: Sběr projektových záměrů ze strany pracovníků jednotlivých oddělení KÚ a jeho příspěvkových organizací. Dotační audit k jednotlivým projektům uvedeným v databázi. Nastavení schvalovacího procesu a systém kvality řízení v dotační politice kraje. Plánování a předkládání projektů v návaznosti na Strategii rozvoje LB kraje. Identifikace bílých mist a konfliktů (dostatek/převis projektů pod jedním strategickým cílem bo stejným dotačním titulem). Systematické sledování realizace projektu, uzávěrek jednotlivých etap, metodická podpora při výběrových řízeních apod. Zabezpečení strategického přehledu o externím financování projektů Průřezové reporty o žádaných / získaných / utracených prostředcích na projekty, přehled o plnění projektových indikátorů, aktivitách jednotlivých oddělení / příspěvkových organizacích apod. Počet uživatelů s přístupem do řešení: [přes 70] a další na úrovni měst a krajských úřadů České republiky. BidTrack reference Derbyhire Country Council Klíčová rozhodnutí pro nákup řešení: Klíčová rozhodnutí pro nákup řešení: Zajištění efektivní evidence úspěšnosti žádání o externí zdroje financování. Kvantifikace počtu žádaných prostředků vůči skutečně zajištěnému financování. Asistence vytváření reportů do metodiky CPA (*). (*) anglická metodika posuzování efektivnosti veřejných služeb veřejné organizace Počet uživatelů s přístupem do řešení: [139] 13

14 Informační produkty na klíč listopad 2007 NABÍDKA SLUŽEB Produkty na klíč Produkty na klíč jsou vždy sestavovány z jednotlivých modulů, které si zákazník volí sám. Základními moduly jsou: Zvolený zdroj informací (báze dat) ve středním detailu záznamu Vyhledávací formulář (flexibilní vyhledávací kritéria) Vyhledávací algoritmus Uživatelské prostředí pro výsledky vyhledávání Přizpůsobení vizuální identity Dalšími moduly jsou: Plné znění detailu záznamu o podpůrném programu Registrace uživatele Rozesílání upozornění a novik em Vícejazyčné ovládací menu a výstupy v angličtině Zpravodajství z dotační politiky InfoCentrum statické informace o dotačních programech 14

15 Zabezpečení dat Zabezpečení dat Data jsou fyzicky ukládána v prostorách společnosti j4b (UK) bo u společnosti GRANT ADVISOR (ČR) podle rozsahu produktu na klíč. Dodržujeme management řízení rizik a rozdělujeme zodpovědnost za implementaci politiky zabezpečení ochrany osobních dat. Hardware i software použitý k zabezpečení osobních dat je spolehlivý a chráněný proti virům. Předcházíme autorizovanému přístupu k osobním datům. Metody uchování osobních dat jsou v zajištěné vyhrazené místnosti. Používáme ochranu heslem těch interních systémů, ze kterých mohou teoreticky být data dosažitelná a dbá na ochranu těchto hesel. Předcházíme autorizovanému sledování počítačových obrazovek autorizovaným osobami. Všechny osoby s přístupem k osobním datům jsou proškoleny a dodržují výše zmíněné zásady ochrany osobních údajů. Používáme metody k odhalení narušení včetně metodologie nakládání s takovýmto porušením pravidel. Vlastníme a používáme bezpečnou zálohovací strategii prováděnou odděleně od originálů. Po dohodě s klientem lze kopie záloh např. o registrovaných uživatelích umístit fyzicky i v jeho archivech. Zabezpečení Zabezpečení provozu webových služeb Zaručuje garanci ustálého provozu tzv. 24/7 (24hodin denně, 7dní v týdnu). Při problémech s chodem databáze jsme schopni zajistit bez odůvodněného odkladu obnovení plné funkčnosti v rámci reakčních doby 12hodin. Externě je z důvodu zajištění maximálního provozu závisle monitorována přítomnost více hostovaných strák. Pokud je některá ze strák přístupná nad určitou krátkou dobu, jsou konkrétním zodpovědným pracovníkům okamžitě zasláno upozornění em. Možnost zvýšeného zabezpečení webových služeb Webové služby jsou umístěny na serveru společnosti J4B (UK) bo společnosti GRANT ADVISOR (ČR) podle rozsahu produktu na klíč. Máme zkušenosti se zabezpečení přenosu pomocí: omezením na určitou IP adresu zákazníka zabezpečení pomocí SSL s certifikátem podepsaným vlastní bo trusted autoritou. 15

16 Reference listopad 2007 NABÍDKA SLUŽEB Reference Olomouc Kopřivnice Plzeň SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA 16

17 Obecné informace (BT.0.1) Obecné informace (BT.0.1) 17

18 Obecné informace (BT.0.1) Obecné informace (BT.0.1) 18

19 Obecné informace (BT.0.1) Obecné informace (BT.0.1) 19

20 Kontakt GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno Ing. Martin Dítě Jednatel společnosti Tel: Mobilní: Informace o obsahových a technických parametrech: Ing. Radim Kudla Produkt manažer Tel.: Mobilní:

j4bporadce.cz prezentace služby

j4bporadce.cz prezentace služby j4bporadce.cz prezentace služby GRANT ADVISOR, spol. s.r.o. Specializovaná společnost pracující v oboru dotačního poradenství - soustředíme se na: monitoring veřejné podpory a provoz informačních produktů

Více

Funkce a obsah produktu. Dotace ONLINE.cz

Funkce a obsah produktu. Dotace ONLINE.cz Funkce a obsah produktu Postavení portálu ve standardní produktové řadě A.Dotace Online (DO) - nízká aktivita zpracování dotačních doporučení Informační portál pro konečné potenciální příjemce dotace s

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

j4bporadce.cz prezentace produktu Leden 2011

j4bporadce.cz prezentace produktu Leden 2011 j4bporadce.cz prezentace produktu Leden 2011 1 j4bporadce.cz, j4badvisor.sk j4bporadce.cz, j4badvisor.sk (J4A) - vysoká aktivita zpracování dotačních doporučení (auditů) Expertní vyhledávací systém grantů

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271. Mikroregion Rakovec

OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271. Mikroregion Rakovec OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Projektové řízení 4 Ing.Jiří Pospíš íšil - Letonice Pospíš íšil& il&švejnoha spol. s r.o. project

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11. Informační systém pro strategické řízení Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.2008 www.dataplan.info Vstupní stránka DataPlánu www.dataplan.info Mini-port

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti pro rok 2016 PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti pro rok 2016 PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu výzvy pro podávání žádostí umístěného na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY FUTURE AGE, o.s. 20.09. 2012 CÍLE PROJEKTU DATABÁZE POSKYTOVAT AKTUÁLNÍ NABÍDKU VOZIDEL S ALTERNATIVNÍMI POHONY VČETNĚ POTŘEBNÉ INFRASTRUKTURY, KTERÉ LZE NAKOUPIT

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Příklady využití IT pro usnadnění práce měst a obcí Libereckého kraje. Ing. Zdeněk Jiráček ředitel společnosti DATRON, a.s.

Příklady využití IT pro usnadnění práce měst a obcí Libereckého kraje. Ing. Zdeněk Jiráček ředitel společnosti DATRON, a.s. Příklady využití IT pro usnadnění práce měst a obcí Libereckého kraje Ing. Zdeněk Jiráček ředitel společnosti DATRON, a.s. 1 IT a usnadnění práce? Máte pocit, že Vám informační technologie šetří práci

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál

Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál příspěvková Katalog služeb pro Šluknovsko - manuál Katalog služeb je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ Katalog služeb obsahuje: Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Struktura prezentace Kontext Východiska Projekt USV Program rozvoje LK 2014-2020 Dotační schémata k podpoře udržitelného

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd www.socioklima.eu 2 Co je SOCIOKLIMA? originálníčeský program vytvořený pro podmínky českých škol (vycházející ze znalosti našeho prostředí) komplexní online diagnostika školních tříd online dotazníky:

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít

Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít Řešení pro Competitive Intelligence Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít Tomáš Vejlupek President Tovek 6.11.2015, VŠE Praha TOVEK, spol. s r.o. Výsledek zpracování BIG DATA Jaké cesty k cíli mohu

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Elektronická podpora projektu

Elektronická podpora projektu Elektronická podpora projektu Martin Konečný Obsah Strana 3-5 Webové stránky Strana 6-7 Registrace Strana 8-9 Uživatelské úrovně Strana 10 E knihovna Strana 11 E learningový vzdělávací systém Strana 12-16

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více