èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 3. roèník XIII, březen 2008"

Transkript

1 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje území obce Velké Losiny. Takový dokument je obec oprávněna přijmout podle zákona o obcích. Jeho zpracování předcházela dlouhodobá příprava a výchozími podklady byly přijaté nebo rozpracované krajské dokumenty, podklady od členů rady a zastupitelstva obce, občanských sdružení, podnikatelských subjektů a další. Význam dokumentů spočívá v tom, že obec získala důležitý koncepční materiál, který slouží jako významný podklad pro vypracování změn územního plánu, plánovacích dokumentů svazku obcí, krajských orgánů a dalších. Existenci dokumentu rovněž ocení i žadatelé o nejrůznější dotační tituly, kdy soulad připravovaných akcí s programem rozvoje obce může být v bodovém hodnocení pro přidělení dotace velmi významný. Program rozvoje je rozdělen na tyto části: 1) Projekty obce zahrnuje investice, rekonstrukce a velké opravy, kde investorem projektu je obec Velké Losiny. neprodejné

2 2) Projekty podnikatelské zahrnuje investice, rekonstrukce nebo velké opravy, kde investorem je podnikatelský subjekt. 3) Ostatní projekty zahrnuje ostatní akce neuvedené v bodech 1) a 2). 4) Neinvestiční akce zahrnuje akce neinvestičního charakteru, jejich realizaci obec finančně nebo jinak podporuje. Významnou částí programového dokumentu je také neinvestiční část, zaměřená na důležité aktivity v obci, které činí Velké Losiny věhlasnějšími podpora sportu, činností hasičských sborů, činností komisí pro společenský a kulturní život, činnosti pro mládež i seniory, konání významných kulturních akcí, jakými jsou Svatojánské slavnosti, Festival Zpěváček, Losinské kulturní léto a další. Obdobný programový dokument má málokterá z okolních obcí a zastupitelstvo obce Velké Losiny tak učinilo pro její rozvoj další významný krok. Občané se s programem mohou seznámit kdykoliv na obecním úřadu. -MK- PŘÍPRAVA VÝSTAVBY SÍDLIŠTĚ VYHLÍDKA VÝZNAMNĚ POKROČILA Obecní úřad obdržel několik variant zastavovací studie v lokalitě Vyhlídka, která se nachází v úrovni restaurace Terasa směrem k Benešovému. Z pěti variant byla nakonec upřednostněna varianta s cca 50 bytovými jednotkami. Ve směru od obce ke kopci, zvanému Ševčák, se v dolní části předpokládá fronta deseti bytových domů v řadové zástavbě, následují čtyři bytové domy po pěti bytových jednotkách, za nimi pak další řada deseti řadových domů a závěrem vilová část s vilkami. Občané, kteří budou chtít této nabídky využít, si mohou vybrat podle svého přání. Domy postaví firma, která bude vybrána jako kupující v rámci připravovaného záměru na prodej pozemků. Úkolem firmy bude pro domy a jejich inženýrské sítě zajistit projektovou a inženýrskou přípravu, ve své režii je postavit a prodat zájemcům. Současně s výstavbou sídliště se počítá s přeložením bezejmenného potůčku do prostoru mezi stávající zástavbu a první řadu nových domů. Tím by bylo dosaženo odstranění vodoteče ze zahrad, kudy dnes potůček prochází, v souladu s požadavky občanů. -MK- 2

3 letem světem o dalších událostech ve Velkých Losinách v Další dům s cca 12 malometrážními byty určený převážně pro seniory vyroste v zahradě u Jaškových v sousedství mateřské školy Veverka. Postaví je privátní osoby z Olomouce, které vlastní příslušné pozemky. Výstavbou objektu se nejen zkulturní okolí v centrální části obce, ale rozšíří se nabídka bydlení pro starší občany z Velkých Losin a okolí nad rámec již vybudovaných kapacit v Podle všech předpokladů letošní Svatojánské slavnosti budou hodně bohaté na kulturní zážitky. V hlavním večeru v pátek 20. června vystoupí známý Rockenroll band Marcela Woodmana z Ostravy, v neděli pak na farské zahradě jedna z nejúspěšnějších revivalových kapel PANGEA ze Šumperka. v Obec absolvovala audit hospodaření za rok 2007 za účasti kontrolorů krajského úřadu. Kontrola, která probíhá tradičně velmi náročně, neshledala jakékoliv závady. Redakce DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE VELKÉ LOSINY V ROCE 2007!"# $ %"& '( )*# ' +#,--.! " #! " # V rámci obce včetně místních částí se přestěhovalo 43 občanů. K žilo v obci Velké Losiny celkem občanů přihlášených k trvalému pobytu. Dospělých je 2 393, z toho mužů a žen. Dětí do 15-ti let je 388, z toho 192 chlapců a 196 dívek. Průměrný věk občana naší obce činí 41 let, přičemž nejnižší věkový průměr má 3

4 nyní Maršíkov (39,23), následují Bukovice (39,76), Žárová (40,28), Velké Losiny (41,32) a Ludvíkov (54,33). V porovnání s předcházejícím rokem ubylo v obci 7 občanů ( v roce 2006 ubylo 32 a v roce 2005 dokonce 41 obyvatel). Na loňský příznivý vývoj počtu obyvatel má bezesporu vliv počet narozených dětí, který je dvojnásobný ve srovnání s rokem 2006 a nejvyšší od roku V obci žije 85 občanů věkové kategorie let; 6 občanů je nad touto věkovou hranicí. Nejstarší obyvatelka obce se narodila v roce 1911, nejstarší muž je o 5 let mladší. Z celkového počtu zemřelých bylo 14 žen a 9 mužů. Narodilo se 17 děvčátek a 12 chlapců. Zpracovala: M. Jedelská Úhrada nájemného za pozemky Upozorňujeme nájemce pozemků, které jsou ve vlastnictví obce Velké Losiny, že termín úhrady je do ! Vyzýváme všechny nájemce, kteří úhradu dosud neprovedli, aby tak učinili co nejdříve, nejlépe v hotovosti v pokladně obecního úřadu. (Informaci o výši platby Vám podá p. Kopal). Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 29. března 2008 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, zářivky, elektronický odpad, rozhlasové a televizní přijímače a pneumatiky. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 4

5 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní 167 (býv. Válkovo) 11:20-11:30 Velké Losiny škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci Velké Losiny Pondělí, úterý 31. března 1. dubna 2008 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice prodejna potravin Maršíkov prodejna potravin Středa, čtvrtek dubna 2008 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek Mráz) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, nebezpečné odpady, kovový odpad apod. 5 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí) a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a. s. Děkujeme za pochopení. -EK- -EK-

6 Zájezd do Chorvatska pro seniory Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny pořádá pobytový zájezd do Chorvatska pro seniory naší obce termín od 8. září do 17. září Chorvatsko Kvarnerská Riviera Crikvenica Letovisko Crikvenica je významným centrem cestovního ruchu na kvarnerském pobřeží. Nachází se asi 40 km jižně od Rijeky. Má příznivé klima pro léčbu dýchacích cest (thalasoterapie léčba mořskou vodou), astmatu, bronchitidy i revmatismu. Podél dlouhých pozvolných oblázkových pláží vede pobřežní promenáda s množstvím restaurací, kaváren a barů, která jej spojuje s ostatními letovisky (jezdí zde turistický vláček) poloostrovem Kačjak, Dramaljem a Selcemi. V Crikvenici najdete malé Aquarium s více než stopadesáti druhy ryb z Jaderského a tropických moří, kolonádu, kde se konají koncerty, rybářské fešty a jiné oslavy, obchody, obchůdky, rybí restaurace a kasíno. To vše dělá z Crikvenice velmi příjemné letovisko vhodné pro rekreaci rodin s malými dětmi i pro dvojice, které chtějí nejen pohodu, klid, koupání, procházky, ale i zábavu. Slunečné počasí zaručuje příjemnou dovolenou od května do října. Hotelové pavilony AD TURES Pavilony leží v borovicovém lese ve svahu nad oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném pavilonu (cca 150 m od pláže ) ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a balkonem směrem k moři. Stravování v hotelové restauraci hotelu Omorika polopenze snídaně i večeře formou bufetu včetně nápojů. K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou vodou, taneční terasa s barem s pohledem na moře, restaurace, vinárna, TV-sál. Sportovní možnosti čtyři tenisové kurty, stolní tenis, minigolf. V blízkosti je pivovar s výborným pivem. Díky Obci ve Velkých Losinách, která uhradí dopravu (klimatizovaným autobusem), je cena zájezdu s polopenzí 6000 Kč na osobu. Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí (švédské stoly) včetně nápojů, služby delegáta, pojištění CK, komplexní pojištění a pobytovou taxu 300 Kč na osobu. Přihlášky do konce dubna přijímá p. Jana Kocmanová na tel. čísle Při přihlášce je nutné uvést číslo pasu pro vyřízení pojištění. Platbu zájezdu ve výši 6000 Kč je nutno provést složenkou, kterou si vyzvednete na Obecním úřadě Velké Losiny u paní Jedelské, případně u paní Jany Kocmanové. Úhrada částky musí být provedena do MJ- 6

7 Občané pozor! Varování Hasičského záchranného sboru Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zaznamenal v poslední době zvýšený nárůst počtu požárů od pálení trávy, porostů a klestu. Věnujte prosím této problematice maximální pozornost a dodržujte zejména tyto hlavní zásady: 1. Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. 3. Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události, např. požáru v lese, plošného vypalování trávy, porostů apod., předejte informaci co nejdříve na tísňovou linku Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Od hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy. 6. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše ,- Kč. 7. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Neobvyklý únor v MŠ Sluníčko Únor nás překvapil neobvykle teplým počasím. Poslední zbytky sněhu velice rychle mizely před očima. Sledovali jsme pouze zasněžené vrcholky hor v dálce. Sněhových radovánek na horách si mohly užít děti, které se svými staršími sourozenci trávily týden jarních prázdnin začátkem února. Konec jarních prázdnin v sobotu 9. února patřil budoucím prvňáčkům. Čekal je zápis do první třídy. S nadšením své zážitky vyprávěli v pondělí učitelkám i svým kamarádům. V úterý 12. února 2008 zakončily děti plavání v Plaveckém areálu v Šumperku poslední desátou lekcí, které se mohli zúčastnit i rodiče. Za svou snahu a odvahu obdržely diplom a medaili. 7

8 Užívali jsme si příjemných slunečných dnů pozorováním předčasně probouzejícího se jara, rozkvetlých kočiček, koberců sněženek a bledulí, vykukujících špiček tulipánů a narcisů. K tomu všemu ještě veselé ptačí zpívání. Pravděpodobně za odměnu dětem, které se po celou zimu o ptáčky staraly a sypaly jim semínka do krmítek. I krmítko na naší školní zahradě a za oknem v oddělení Včeliček bylo obletováno rozličným druhem ptactva. Bavilo nás sledovat, jak se předhánějí v mlsání. Měli jsme tak možnost seznámit se s překrásným ptáčkem sýkorkou modřinkou a postupně ji rozpoznávat podle barevných peříček. Poznatků děti využily při výrobě ptáčků různými technikami z papíru a pohybovým vyjadřováním při písničkách a pohybových hrách. Děti pokračovaly v keramické dílně výrobou housenky na lístečku, kterou si v konečné fázi naglazurovaly. Velice pěkným způsobem se představilo Divadélko Kuba z Plzně v místních lázních pohádkou Mňam pohádky aneb vaříme a jíme na jevišti. Děti se bavily od začátku až do konce. Prostřednictvím maňásků a předmětů nás herci seznamovali s celodenním jídelníčkem, o zdravé a nezdravé stravě. Jednotlivá jídla byla spíše záminkou k rozehrání krátkých příběhů (pohádek) vtipnou formou (Koblížek, Budulínek, Otesánek). Za pohádkou jsme se vydali ještě jednou do místního kina v úterý 26. února Promítala se pohádka Cirkus Hurvínek. Posledním únorovým dnem skončila výstava výtvarných prací našich dětí v místní knihovně. Děkujeme za spolupráci paní Zobačové a paní Nyklíčkové a v neposlední řadě těm, kteří se přišli podívat a zachovali nám přízeň. Budeme se na Vás opět těšit za rok. Dana Machů, vedoucí MŠ Sluníčko Mateřská škola Veverka v lednu a únoru V dnešním čísle mám pro vás hned dvojitou porci článků, tedy nejen nový článek za únor, ale ještě i ten lednový, který se bohužel z technických důvodů do lednového vydání Pramenů nedostal. První lednové dny v mateřské škole provázely vzpomínky na vánoční čas. Hovořily na téma co se nám líbilo na Vánocích. Děti vyprávěly barvitě své zážitky. Vánoční čas jsme ukončili vyprávěním o Melicharovi, Baltazarovi a králi Kašparovi. V lednu nás provázely nemoci, které byly vleklé a pro děti určitě nepříjemné. I do keramické dílny docházely děti v malých skupinách. Modelovaly kaktus a skupina začátečníků hrníček. 8

9 V únoru se v keramické dílně připravovaly na Velikonoce už větší skupinky. Lednové tématické plány nás (jak jinak) zavedly opět do přírody. Zkoumali jsme, která zvířata v lese spí a která zvířata v zimě běhají po lese. Při návštěvě lesíku nad Račinkou, kam jsme zvířatům přinesli něco na zub, jsme vyplašili skupinu srnečků a zajíce. Dalším okruhem našeho pozorování bylo zimní ptactvo. Na polích jsme našli pouze káně. Po vranách ani stopa. Zajímavější bylo pozorování opeřenců u krmítka na okně školky a také na Losince, kde jsou divoké kačeny. Koncem ledna vedly kroky budoucích prvňáčků na návštěvu do první třídy základní školy. Šli si prohlédnout školu ještě před zápisem do první třídy. Ve vestibulu za šatnami upoutaly děti různé papírové stavby. Po důkladném zkoumání děti poznaly, že se jedná o naši obec. Velkou radost jim udělalo, když mezi stavbami našly i naši školku. V první třídě nás uvítala usměvavá paní učitelka Marie Zichová. Děti ještě stačily před hodinou pozdravit své kamarády a už zvonilo na hodinu. Paní učitelka přivítala naše děti a pověděla jim, co se ve škole všechno naučí. Měla pro ně připravené různé činnosti a také je zapojila do výuky. Ze začátku byly naše děti trochu zaražené, prohlížely si nové prostředí, ale po chvíli nervozita opadla a bez obav se zapojovaly. Zážitkem byl tajemný pytlík. Děti hmatem poznávaly ovoce a zeleninu. Na závěr budoucí prvňáčci obdrželi dárky omalovánky a zapichovátka s hlavou holčičky Cecilky, prvňáci se totiž zrovna učili písmenko C. Při odchodu ze základní školy děti ještě upoutal papírový Betlém, který se výrobcům moc povedl. Tak jsme se ještě na chvíli vrátili do Vánoc. V únorových tematických plánech jsme se zabývali vlastním tělem a péčí o ně. Děti se seznamovaly s částmi těla, zakreslovaly do mapy těla vnitřní orgány. Na základě problémových otázek přišly na to, že máme klouby, svaly a kosti. Z papírových krabiček a ze žulových kostek stavěly šumperskou nemocnici. Stavbu doplnily i o přistávací plochu pro vrtulníky, které doskládaly ze stavebnic. Z vršků od plastových lahví skládaly lidské tělo. V těchto činnostech se děti učily spolupracovat, domlouvat se na společném cíli. Děti na nefunkčním telefonu trénovaly vyťukávat linky 112 a 155. Představily se, uvedly své bydliště a co se stalo. Při stavbě nemocnice procvičovaly znalost řemesel kdo staví, kdo zasklívá apod. Když byla nemocnice postavená, tak určovaly, kdo v ní bude pracovat. O výše jmenovaných vlastnostech, jako je např. spolupráce, kamarádství, jak jít za svým snem nebo jak se umět vcítit do druhého, vyprávěla filmová pohádka Ratatouille. V únoru jsme kino mimořádně navštívili dvakrát. Další kulturní představení jsme navštívili v lázeňském sále, kde na nás čekalo pěkné a veselé představení. Jana Stará, vedoucí MŠ Veverka 9

10 Zápis do mateřské školy Zápis do obou velkolosinských mateřských škol pro školní rok 2008/2009 se koná v jednotlivých budovách (MŠ Sluníčko: Revoluční 197; MŠ Veverka: Lázeňská 237) ve čtvrtek 10. dubna 2008 od 9.30 do hodin. S sebou prosím doneste rodný list dítěte. Těšíme se na naše budoucí žáčky. -JŠ- Na cestách s Karlem Kocůrkem Mgr. Karel Kocůrek je znám jako výkonný muzikant a vynikající popularizátor tzv. vážné hudby, který pravidelně seznamuje naše žáky i s alternativní hudební scénou a různými historickými hudebními nástroji. Méně je znám jako cestovatel, který se umí o své zážitky z cest poutavě podělit. V pondělí 28. ledna 2008 měli možnost mladší žáci vyslechnout jeho vyprávění o Evropě, které doplnil zajímavými snímky míst, které na svých cestách navštívil. Starší žáci sledovali jeho zážitky z monotématicky laděné přednášky o zemi ledovců, gejzírů a sopek - Islandu. Pan Kocůrek se nyní připravuje na další výpravu, tentokrát do Mexika, takže se můžeme těšit na další zajímavé vyprávění o zemi, která je nám hodně vzdálená. Mgr. František Diviš Smráká se nad soutěžemi ve šplhu Tradiční soutěž mladších žáků ztrácí na významu. Standardy základního vzdělávání nepovolují výuku šplhu mladších dětí, chybí proto jakákoliv možnost přípravy. Plně se to projevilo v okrskovém kole, které se konalo 11. února 2008 v tělocvičně ZŠ Velké Losiny. Přestože se zúčastnily všechny přihlášené školy (Petrov n/d, Rapotín, Loučná n/d a Velké Losiny), nebyly schopny obsadit jednotlivé kategorie nebo nastoupily v neúplných sestavách. To mělo za následek zkreslující výsledky, neboť výkony některých borců se musely počítat dvakrát. Proto se tím regulérnost soutěže narušila, a proto jet bojovat o úspěšný výsledek do okresního kola považujeme za iluzorní záležitost. Mgr. František Diviš MŇAM POHÁDKY aneb vaříme na jevišti V pondělí 18. února 2008 zavítalo do Velkých Losin Divadýlko Kuba až z Plzně. Herci tohoto divadla připravili pro děti MŠ a žáky 1. a 2. třídy představení s názvem Mňam pohádky. Celé vystoupení je koncipováno jako vaření na 10

11 jevišti. Známé pohádky či motivy pohádek (Koblížek, O perníkové chaloupce, Budulínek, O Červené karkulce, Otesánek), které se točí okolo jídla rozehrávají dva herci kuchaři: Dita Dieta Vločková a Ota Otesánek Knedlík. Pomáhají jim improvizované loutky a předměty, které můžeme najít v kuchyni. Celých 45 minut vtipného povídání o celodenním jídelníčku, o zdravé a nezdravé stravě určitě děti pobavilo a poučilo. Některé názory dětí na představení: T. Kubíček (2. třída): Byla to legrace. Moc se mi to líbilo. Pobavil jsem se. A. Veverková (2. třída): Bylo to hezké, poučné i srandovní. Moc se mi to líbilo. K. Kociánová (2. třída): Moc se mi to líbilo. Zopakovala jsem si pohádky pro menší děti. Líbil se mi Otesánek. Mgr. Ivana Chomiszaková V okresním kole konverzace v anglickém jazyce V úterý 19. února se Michal Helekal ze 7. třídy a Lucie Mílová z 9. B zúčastnili okresního kola soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Na I. ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku se sešly čtyři desítky soutěžících a snažily se zvládnout svou počáteční nervozitu. Když se soutěž rozproudila, nervozita zmizela a všichni se soustředili a snažili se o svých konverzačních kvalitách přesvědčit porotu. Každý soutěžící absolvoval kolečko tří úkolů u porot z vyučujících anglického jazyka. I když oba naši žáci nepostoupili do krajského kola, reprezentovali naši základní školu se ctí a získali zkušenosti a nové dovednosti, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Mgr. Jiřina Vavrysová Není sníh nevadí, jedeme lyžovat Zimní podmínky pro výuku lyžování se poslední dva roky výrazně zhoršily. Přesto jsme opět našli středisko, ve kterém mohli žáci šesté a sedmé třídy absolvovat lyžařský výcvik a letos nově i výcvik na snowboardech. Jestliže v loňském roce jsme viděli alespoň tři dny, jak vypadají zasněžené stráně a lyžařský kurz jsme dojezdili na technickém sněhu, byli jsme nuceni letos v týdnu od 18. do 22. února 2008 celý kurz zvládnout mezi zelenajícími se stráněmi na technickém sněhu ve středisku Františkov. 11

12 Do tajů jízdy na čerchmantských prkýnkách zasvětili žáky tradičně Marie Tonová, Blanka Sanetříková, František Diviš, Petra Kociánová a nově na snowboardech externisté Radka Grmelová a Martin Široký. Mnozí žáci využili nabídky školy k zapůjčení výstroje, kterou škola za ně uhradila z účelových prostředků zřizovatele na stabilizaci žáků (což přispívá ke stoprocentní účasti dětí na výcviku). Poděkování patří rovněž Obci Velké Losiny za úhradu dopravních nákladů. Lze si jen přát, aby zima v příštím roce byla k lyžařům trochu vlídnější. Mgr. František Diviš Naše recitátorky velmi úspěšné Desítka nejlepších recitátorů z naší školy ve čtvrtek 28. února 2008 předvedla svůj um a recitační schopnosti na okrskovém kole recitační soutěže v Šumperku. Výrazně uspěla děvčata z nejmladší kategorie, Barbora Vaculíková a Zuzana Dražná (obě z 1. třídy) získaly první a druhé místo. V dalších kategoriích již byla konkurence velmi silná, ale přesto se podařilo získat třetí místo a postup do okresního kola i Dominice Krůželové (z 3. třídy). Děvčatům budeme držet palce, přejeme jim úspěch a všem ostatním krásné básničky do dalšího ročníku soutěže! Mgr. Jiřina Vavrysová Naši zpěváci mezi nejúspěšnějšími v okrese DDM Vila Doris Šumperk vyhlašuje každoročně soutěž dětských zpěváků lidových písní Moravský zvoneček. Ve čtyřech kategoriích zpívají děti po dvou hanáckých písních bez hudebního doprovodu. Okrskové kolo této soutěže proběhlo 21. února 2008 ve Vile Doris Šumperk. Naši školu reprezentovali v 1. kategorii Nikola Jančálková a Bára Viktorinová ze druhé třídy a ve 2. kategorii Nikola Smažáková ze 3. třídy a Lukáš Loun ze 4. třídy. Všichni velmi pěkně zazpívali své písně v hanáckém nářečí. Bára Viktorinová získala krásné druhé místo a Lukáš Loun se umístil na třetím místě. Oba postoupili do okresního kola soutěže. Okresní kolo se uskutečnilo 6. března 2008 opět v DDM Vile Doris. Porota měla nelehký úkol vybrat mezi výbornými zpěváčky ty nejlepší. Vystoupení našich dětí bylo nesmírně úspěšné. Bára Viktorinová získala 1. místo a Lukáš Loun se umístil na 2. místě této soutěže. Oba zpěváčci tímto postoupili do krajského kola. 12

13 Krajské kolo se bude konat 17. března 2008 v Prostějově pod názvem O hanáckyho kohóta. Báře a Lukášovi budeme držet palce. Vítězové této soutěže postoupí do celostátního finále Zpěváčci 2008, které se bude konat v Lázních Velké Losiny ve dnech 9. až 11. května Všem soutěžícím přeji hodně štěstí a radost ze zpívání. Mgr. Marie Zichová 16. školní ples V pořadí již 16. ples Základní školy a mateřské školy Velké Losiny se letos uskutečnil v pátek 7. března 2008 v sále Lázní Velké Losiny. O hudební stránku plesu se postarala tradičně výborná skupina CANTUS. V úvodní přestávce plesu zhlédli rodiče a hosté velmi zdařilé předtančení v moderním rytmu, které s členkami a členem (!) tanečního kroužku základní školy připravila Jitka Čermáková. Zábavu rozproudili Lucie Mílová, Michaela Podzimková, Šárka Šviková (všechny 9.B), Alena Mílová (7. třída), Adéla Navrátilová, Kristýna Podhajská, Tomáš Procházka, Martina Třetinová a Simona Žídková (všichni 8. třída). Neodmyslitelnou součástí školního plesu je vždy bohatá a kvalitní tombola, do které přispělo i tentokrát mnoho sponzorů (celkem se sešlo 154 hodnotných cen). Byly to následující firmy a soukromé osoby: * Obec Velké Losiny * Lázně Velké Losiny * Scaron Production, s.r.o. Šumperk * Jiří Válek Malířství a natěračství Velké Losiny * Bencopo Velké Losiny * Iva Pavlíčková, Minigolf Velké Losiny * Maregs Šumperk * Ondřej Ščuglík, Zemědělská farma Maršíkov * Jaroslav Veverka, velmi šikovný truhlář * Wellness hotel Diana Velké Losiny * Desná, a.s. Velké Losiny * Energotis, s.r.o. Šumperk * Keramická dílna při ZŠ Velké Losiny * Pila Karola, s.r.o. Velké Losiny * Stravovna ZŠ Velké Losiny * manželé Švikovi * Dols Šumperk * Helia Sport * Vodohospodářské strojírny Kubíček, s.r.o. Velké Losiny * Hessy, s.r.o., Praha * Design CIS Šumperk * František Machů, Tipsport Velké Losiny * Myslivecké sdružení Velké Losiny * Astra Šumperk * Günter Hujber, velmi šikovný výtvarník * Iveta Vacátková * Jiří Komberec, Revize plynových zařízení Šumperk * manželé Peškovi * Ing. Jaroslav Žídek * manželé Dostálovi * manželé Krobotovi, za firmu Avon * manželé Prachařovi * Martin Večeř, Prodej a oprava elektro Petrov n/d * Petr Procházka, Unilever Sobotín * Rona Trade D. C., s.r.o. Zábřeh * Roman Mazák, Nuget Šumperk * Sbor dobrovolných hasičů Velké Losiny * CeramTec Šumperk * Bohdan Dražný, ZdeKup Velké Losiny * Dana Slováková * Divadlo Šumperk * Dr. Karel Brtník, Lékárna 13

14 U Radnice Šumperk * Drogerie Ivan Velké Losiny * Helena Hufová, Sklo a porcelán Velké Losiny * Jordan Group Šumperk * Lubomír Černý, Rychlé občerstvení Velké Losiny * Petr Vokurka, Vobus Hanušovice * Sdružení Hájek a Kovařík Rapotín * Ivo Tůma, Restaurace V Zátiší Velké Losiny * manželé Grmelovi * manželé Hajdukovi * Moreko Šumperk * Petr Holba, Restaurace MiraBar Velké Losiny * Potraviny Tomášek a Tomášek Velké Losiny * Gastro Jeseník * Autoservis Matura Velké Losiny * Bistro Jarka Velké Losiny * Gastro Jeseník * Ing. Miroslav Straka, Benzina Velké Losiny * Ing. Pavel Kvapil, Videoslužby Šumperk * Jindřich Viktorin * Pavel Pospíšil, Distribuce učebnic Zvole * Ruční papírna Velké Losiny * Radek Škorpil, Maso a uzeniny Postřelmov * Štěpán Valenta, Revize elektro Vyšehoří * Zdena Ščuglíková * Lesy Ruda, a.s. * manželé Helekalovi * Martin Starý, Everest Jeseník * Zapabeton Praha * Renata Plášková, Pedikúra Velké Losiny * Sart Šumperk * manželé Valovi * Pekárna Hanušovice. Zvláštní poděkování patří: ředitelství Lázní Velké Losiny za pronájem překrásného sálu za zvýhodněnou cenu, Pekárně Hanušovice za materiální sponzorství formou 10 bochníků chleba a 100 ks rohlíků ke guláši, rodičům žáků finančním sponzorům: Urgošíkům, Kašpárkům, Flajšarům, Horákům, Kressům, Krawiecům, Shone, Jančálkům, Vavrečkům, Trchalíkům, Roháčkům, Navrátilům, Smažákům, Zrníkům, Řehořům, Sedlářům, Krňávkům, Havlíčkům, Shevchukům, Viktorinům, Fajmanům, Konečným, Jelínkům, Podhajským, Řeguckým, Netopilům, zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Velké Losiny ve všech jejích součástech, kteří školní ples připravovali, rodičům, přátelům a zaměstnancům školy, kteří školní ples zabezpečili pořadatelsky: Simoně Novákové, Jiřímu Novákovi, Martě Sasynové, Martě Veselé, Martině Hajdukové, Marku Hajdukovi, Josefu Bojkovi, Janě Bojkové, Kateřině Maňkové, Kateřině Dragounové, Jitce Lehké, Daně Slovákové, Miluši Ješátkové, Ladě Vajcové, Yvoně Johnové, Karlu Lehkému, Janu Vyskočilovi, Světlaně Podhajské, Marii Zichové, Michalu Grézlovi a Ondřeji Chromíkovi za protipožární dozor, Jitce Čermákové za vedení a přípravu tanečního kroužku pro předtančení, Františku Divišovi za celkovou organizaci 16. školního plesu. -JŠ- 14

15 Postup do okresního kola ve vybíjené Školní kolo vybíjené přineslo v pondělí 10. března 2008 ve školní tělocvičně napínavé a velmi vyrovnané boje. Přestože hlavním posláním tohoto kola je výběr žáků do reprezentace školy a výsledek tohoto turnaje je podružný, je nutno pochválit všechna družstva za bojovnost a velmi pěkné výkony. Žádné střetnutí neskončilo před časovým limitem pro absolutní převahu soupeře. Vítězem se stala pátá třída před čtvrťáky a třetí třídou. Dobré výkony všech družstev vytvořily předpoklady pro nominaci dětí ze všech ročníků do školního výběru. Ve středu nastoupil tým ve složení Stanislav Shevchuk, Patrik Schelle, Vít Podhajský, Jiří Viktorin, Jan Sršeň (všichni 5. třída), Jiří Krobot, Lukáš Zugar, Karel Minařík, Pavel Poulíček (všichni 4. třída), Ondřej Žejdlík, Ondřej Žák, Martin Kobza a David Hilbert (všichni 3. třída) v boji o postup do okresního kola proti ZŠ Rapotín (další soupeř se pro velkou marodku omluvil). Po setech 8 : 4 a 6 : 2 naši hráči snadno postoupili. Lze jen chlapcům popřát do finálových bojů hodně úspěchů. Mgr. František Diviš Tři čtvrtě století českého školství ve Velkých Losinách V roce 2009 uplyne 75 let od založení české státní menšinové obecné školy ve Velkých Losinách. Sídlila tehdy ve Vile Marii a jejím prvním a dlouholetým ředitelem byl pan Jan Veichart, jeden z několika mála českých starousedlíků v tehdy německých Gross Ullersdorf. Na podzim roku 2009 plánujeme zorganizovat oslavy tohoto významného výročí v historii školství obce Velké Losiny. Měly by 31. října 2009 vyvrcholit srazem abiturientů od roku 1946 (rok obnovení českého poválečného vyučování) do současnosti. Vzhledem k tomu, že potřebujeme zkompletovat seznamy vycházejících žáků v jednotlivých ročnících i fotodokumentaci abiturientských tříd, prosíme o spolupráci ty z vás, kteří pravidelně organizujete srazy spolužáků. Přihlaste se prosím na telefonním čísle ředitelství školy (resp ) nebo prostřednictvím elektronické pošty a staňte se tak členy širšího organizačního týmu. O přípravě oslav vás budeme průběžně informovat na našich internetových stránkách i prostřednictvím informačního měsíčníku Velkolosinské Prameny. Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy 15

16 Christophorus Pouť do assisi říma Ravenny -pokračování- Dalším zajímavým místem, které jsme mohli navštívit, je chrám P. Marie Sněžné. Je postaven v 5. stol., ale po dobu své existence měnil svoji podobu, kterou má dnes. Jeho interiér si ponechal svoji původnost. Sloupy s ionskými hlavicemi tu stojí stále. Bazilika má též věž, která měří 75 m a je nejvyšší v Římě. Další bazilikou, kterou jsme navštívili, je San Giovanni v Lateráně. Název nese od římské rodiny Lateránů, kteří zde měli dům. Zbytky tohoto domu se nalezly pod bazilikou. Jeden velmi zajímavý chrám byl sv. Kříž. Zde se nachází kopie Turínského plátna, ve kterém byl zabalen Ježíš Kristus, a docela velký fragment z kříže, na kterém byl ukřižován. Tento kostel je titulární kardinála Vlka. Každý z kardinálů, když je zvolen, si musí vybrat jeden z kostelů v Římě. Kardinál Vlk si vybral právě tento. Co mě zaujalo mimo tohoto kostela, byla brána do zahrady u něj. Tato brána byla vyzdobena velkými kusy barevného skla. Mohu říci, že to vypadalo originálně. Velmi zajímavé bylo zastavení v chrámu sv. Petra v okovech. Pokud by nás tam nezavedli, myslím si, že jako turistka bych tento chrám přešla, aniž bych věděla, že tam nějaký je. Jeho průčelí se spíše podobalo domu než chrámu. Uvnitř se skrývalo, co by jen málokdo čekal. Velký náhrobek papeže Julia II. od Michelangela, který je opravdu monumentální. Stojí za to jej vidět. Zajímavé je, jak si dříve lidé vysvětlovali spojení slov: Mojžíšova orožená tvář. Orožená znamená zakrytá rouškou. V renesanci si to vyložili tak, že má na hlavě rohy. Takže v té době byl Mojžíš znázorňován s rohy na hlavě. Středa dopoledne patřila Svatému otci papeži. Byli jsme na audienci, která stála za to. Všichni, kdo tam byli, byli přivítaní od biskupů podle jazykových oblastí. Jenže jaksi na nás tito pánové zapomněli. Svatý otec nás přivítal sám slovy:,,zdravím poutníky z Velkých Losin a Rapotína. Dostal od všech velký potlesk a pokřik. Středeční odpoledne patřilo návštěvě opět několika chrámů. Jeden z nich byl chrám, který byl 16

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

vykonávajícím státní veterinární dozor. na stanovištích Petřvald:

vykonávajícím státní veterinární dozor. na stanovištích Petřvald: Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Zápis dětí do MŠ - Z jednání samosprávy - Klub důchodců Petřvald Březiny hodnotil svou činnost - z deníčku petřvaldských policistů POZVÁNKA Zveme

Více

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012 hlas loš tic podzim 2012 Hlas Loštic podzim 2012 Podzim, také čas výlovu rybníků 1 (foto J. Glöckner) podzim 2012 Zprávy z radnice hlas loš tic Vážení spoluobčané, v minulém vydání Hlasu Loštic jsem vás

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV ÚNOR 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Lyžařský kurz 2013 V termínu 12. 19. ledna 2013 se téměř padesát žáků rousínovské základní školy zúčastnilo lyžařského kurzu. Stejně jako v letech minulých,

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky Únanovské novinky Čtvrtletník obce Únanov 1/2013 Březen Slovo starosty V letošním roce se zaměříme na zpracování rozvojových dokumentů, které naznačí další směr rozvoje naší obce. Nejdůležitější z těchto

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186.

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186. noviny města kravaře BESEDNÍK ČERVENec - srpen 2011 číslo 186 Pivní slavnosti str. 7 Zájezdy důchodců str. 12 Pozvánka na Kravařský odpust str. 20 Vážení občané, zimu a jaro máme za sebou a nastal čas

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více