Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize"

Transkript

1 Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize Pavlína Rödlová Prognózování vývoje realitního trhu v období, které je zásadně ovlivněno celosvětovou ekonomickou krizí, se po letech trvalého růstu stalo poměrně obtížným. K vývoji realitního trhu a především rezidenčního segmentu se vyjadřuje řada institucí i jednotlivců, ale je otázkou, jak relevantní a spolehlivé tyto prognózy jsou. Seriózní prognózy by měly být založeny na hluboké znalosti trhu a především na kvalitních informacích o jeho minulém vývoji. Pro český realitní trh jsou ale data, v podobě dostatečně rozsáhlých souborů dat o skutečných prodejích, obtížně dosažitelná. Dostatečnou datovou bází disponuje Český statistický úřad, nicméně zpracování dat je prováděno se značným časovým zpožděním, což značně omezuje vypovídací schopnost dat. Prognózami realitního trhu se zabývá mnoho článků publikovaných jak na internetu, tak i v renomovaných médiích. Jaká je úspěšnost prognóz a jaký je očekávaný vývoj realitního trhu v České republice se pokusíme zjistit s použitím prognóz České národní banky jako významné státní instituce a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí jako neziskového subjektu sdružujícího odborníky z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Stručné shrnutí minulého vývoje realitního trhu ČR K prvním poklesům realitního trhu ČR v důsledku celosvětové finanční krize došlo ve druhé polovině roku Částečně byl tento pokles, zejména v rezidenčním segmentu, očekávaný z důvodu umělé stimulace poptávky avizovaným zvýšením sazby DPH s účinností od 1. ledna Od počátku roku 2008 došlo ke zpomalení nové výstavby i k poklesu poptávky po rezidenčních nemovitostech. V průběhu roku 2009 klesla celková investiční aktivita i přesto, že ceny rezidenčních nemovitostí klesly průměrně o 11,7 %. Pokles je patrný především na skutečně realizovaných cenách, nabídkové ceny klesly pouze mírně a se značným časovým zpožděním. Vývoj cen jednotlivých sledovaných druhů nemovitostí je znázorněn v následujícím grafu.

2 Obr. 1: Vývoj cen rezidenčních nemovitostí Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) Finanční krize se projevila i na straně nabídky, developeři pozastavili řadu projektů a vyčkávali, jaký bude další vývoj na trhu, problémem je i ztížený přístup k financování. V roce 2010 poptávka mírně rostla, což bylo způsobeno velmi nízkým základem z roku V roce 2011 byl zaznamenán další nárůst způsobený poptávkovými stimuly, konkrétně zvýšení dolní sazby DPH na 14 procent a deregulace nájemného. V roce 2012 proběhlo lehké oživení otevření trhu s hypotečními úvěry díky rekordně nízkým úrokovým sazbám. Tyto stimuly však měly pouze krátkodobý efekt. V důsledku krize klesla i koupěschopnost obyvatelstva a zhoršil se přístup k hypotečním úvěrům. Obnovení poptávkového potenciálu v rezidenčním segmentu je podmíněno celkovým zlepšením makroekonomické situace. Ceny stavebních pozemků rostly až do poloviny roku 2008 průměrně o 20 % ročně. Ve druhé polovině roku 2008 nastala stagnace cen, především v důsledku menšího počtu nových developerských projektů. V regionech a horších lokalitách dokonce ceny pozemků zaznamenaly pokles až o 15 %. V roce 2009 došlo na českém realitním trhu k celkovému snížení aktivity v důsledku celosvětové finanční krize. Objem investic do nemovitostí v České republice meziročně poklesl o 64 %, což se projevilo především v segmentu komerčních realit, kde krize očekávána nebyla. Nejistota ohledně dalšího vývoje trhu i ekonomiky celkově výrazně ovlivňuje situaci na realitním trhu. Na počátku roku 2008 bylo v segmentu komerčních nemovitostí rozestavěno rekordní množství nových projektů, které se v průběhu roku dostaly na trh. Poptávka po komerčních nemovitostech byla vnímána jako nenasycená, což vedlo k růstu spekulativní výstavby. Během roku 2009 finanční krize zbrzdila poptávku subjektů po nových prostorách a dokončené projekty tak zůstaly částečně neobsazené. Developeři byli donuceni pozastavit některé projekty a v roce 2009 dokončili zhruba polovinu toho, co v předchozím roce. V druhé polovině roku 2008 a během roku 2009 se začala projevovat finanční krize v segmentu logistických nemovitostí. V průběhu roku 2010 došlo k částečnému obnovení

3 poptávky po dokončených logistických plochách, což vyústilo o rok později ve výrazném snížení množství celkových volných prostor a oživení výstavby. V polovině roku 2012 se částečně projevil nárůst nové výstavby a trh zaznamenal zvýšení míry neobsazenosti oproti konci roku Obr. 2: Realizovaná poptávka po průmyslových nemovitostech Zdroj: CB Richard Ellis (www.cbre.cz) V roce 2010 došlo na trhu s kancelářskými prostory k částečné stabilizaci, ceny nájmů mírně poklesly a neobsazenost vzrostla. Stále častějším problémem je však tzv. skrytá neobsazenost. V roce 2010 bylo dokončeno nejméně kancelářských ploch od roku 1995, nicméně s ohledem na vyšší objem zahájené výstavby byl nastartován růstový trend. Rok 2011 byl rekordním rokem z pohledu investic, jejichž výše přesáhla doposud rekordní objem z roku Výše nájemného se stabilizovala a oproti roku 2010 nedošlo k výraznějším změnám, míra neobsazenosti mírně poklesla. V roce 2012 pokračovalo mírné navyšování objemu nově dokončených kancelářských prostor, výše nájemného je stabilní na úrovni roku 2011 a míra neobsazenosti stagnuje. Vývoj neobsazenosti v jednotlivých oblastech Prahy je znázorněn v grafu níže.

4 Obr. 3: Vývoj neobsazenosti kancelářských prostor v Praze Zdroj: CB Richard Ellis (www.cbre.cz) Trh maloobchodních prostor expandoval do listopadu Dopady krize na maloobchodní sektor se začaly projevovat až na začátku roku 2009, kdy byla pozastavena řada nových projektů. Neúspěch některých nákupních center nesouvisel ani tak s finanční krizí jako se špatně zvoleným mixem nájemců či špatně dostupnou lokalitou. Ekonomická krize se projevila i ve výkonnosti nákupních center, obchody v lokalitách s horší dostupností nebo se špatným mixem nájemců zaznamenaly v průběhu roku 2009 úbytek nakupujících. Klesající trend pokračoval i v roce 2010, kdy klesla návštěvnost tuzemských obchodních center meziročně o pět až deset procent a obrat o deset až třicet procent. V roce 2011 byl vykazován mírný růst spotřebních výdajů, a to ve výši 1,9 %. Za první čtvrtletí roku 2012 se dle Českého statistického úřadu spotřební výdaje oproti stejnému období roku 2012 snížily o 2,9 %. Tento trend pokračoval i v dalším průběhu roku 2012 a spotřební výdaje se snížily o 3,0 %. Mezi hlavní trendy ve výstavbě pro rok 2013 se řadí rozšiřování stávajících maloobchodních prostor, výstavba nových center a přestavba starších obchodních domů v centrech měst nebo na sídlištích a postupná výstavba retail parků v menších městech.

5 Obr. 4: Maximální výše nájemného v nákupních centrech Zdroj: CB Richard Ellis (www.cbre.cz) Od roku 2007 dochází ve všech typech hotelů k poklesu obsazenosti, průměrné ceny ubytování stagnují. Důvodem je vývoj počtu ubytovacích kapacit, kterých přibývá rychleji než potencionálních hostů. V roce 2007 v Praze přibylo pokojů a v roce 2008 dokonce 3 600, a to zejména ve vyšších třídách. V důsledku nepoměrně vyššího nárůstu kapacit v roce 2008, přestože celkově počet přenocování v České republice narůstal, klesala ve většině případů obsazenost hotelů. Tento pokles hotely kompenzovaly snížením cenových požadavků. Obr. 5: Vývoj obsazenosti 3, 4 a 5* hotelů Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz)

6 Dopad krize se projevil již v roce 2009, kdy byl zaznamenán výrazný propad ve výstavbě dalších ubytovacích kapacit a zároveň další nárůst neobsazenosti. Rostoucímu konkurenčnímu tlaku čelila ubytovací zařízení snížením ceny, zpravidla na úroveň o kategorii nižší, 5* pokoje se tedy prodávaly za ceny 4*. Rok 2010 byl pozitivním obratem v oblasti hotelových nemovitostí. Ubytovací zařízení v ČR i ve světě zaznamenala mírný nárůst obsazenosti a zároveň velmi mírný nárůst cen oproti předchozímu roku. Tento trend pokračoval i v letech 2011 a Prognóza dalšího vývoje v jednotlivých segmentech Prognózováním vývoje realitního trhu se zabývá řada subjektů. V současné době lze v různých publikovaných prognózách najít argumenty pro optimistické i pesimistické scénáře vývoje. Jaká je úspěšnost prognóz ukážeme na studiích a analýzách realitního trhu publikovaných významnými subjekty s dostatečnou znalostí trhu, a to Českou národní bankou (ČNB) a Asociací pro rozvoj realitního trhu (ARTN). Oba tyto subjekty pracují s daty Českého statistického úřadu, členové ARTN provádějí i vlastní sběr dat. Prognózy publikované Českou národní bankou Česká národní banka publikuje data o realitním trhu ve Zprávách o inflaci a Zprávách o finanční stabilitě, kde jsou v kapitole zabývající se finančním a měnovým vývojem, resp. trhy aktiv, shrnuta základní fakta o vývoji realitního trhu v daném období a zároveň je naznačen očekávaný směr dalšího vývoje. Ačkoli na začátku krize ještě nebyla kapitola o vývoji na trhu nemovitostí vyčleněna a informace tedy byly obsaženy v různých kapitolách zprávy, naznačují Zprávy o inflaci z roku 2007, že důsledky vývoje amerického bankovního a realitního trhu spolu s rychlým nárůstem cen nemovitostí v ČR budou mít následky i pro do té doby rostoucí český realitní trh. Lze tedy říci, že ČNB včas odhadla nástup realitní krize, ačkoli většina subjektů působících na trhu spoléhala na další růst. V současné době jsou prognózy ČNB 1 podle tzv. základního scénáře spíše opatrné. ČNB varuje před riziky velmi nízkých úrokových sazeb, které v současné době snížily výnosnost alternativních aktiv a úroky z hypotečních úvěrů na minimum, což dává prostor spekulativním nákupům nemovitostí, ať už rezidenčních nebo komerčních. Oživení investiční aktivity v sektoru komerčních aktivit, které bylo zaznamenáno v roce 2011, přičítá ČNB částečně stabilizaci trhu, částečně i této spekulativní poptávce. Výstavba hnaná spekulativní poptávkou může vést k umělému zvyšování cen a po odeznění investičního boomu k nárůstu neobsazenosti 2. V blízké budoucnosti ale ČNB nárůst úrokových měr neočekává, vzhledem k ekonomické situaci v ČR a v EU je očekávána jejich stagnace nebo mírný pokles. I přes to je v sektoru rezidenčních nemovitostí předpokládána stagnace nebo mírný pokles cen a především další diferenciace cen. 1 2 Česká národní banka: Zprávy o inflaci I/2006 až I/2013 (http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/) Česká národní banka: Zprávy o finanční stabilitě 2004 až 2011/2012 (http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/)

7 Ve výhledu pro rok 2013 publikovaném předpokládá ČNB, stejně jako v minulé prognóze pro rok 2012, stagnaci případně mírný pokles cen a zároveň mírný pokles investiční aktivity na rezidenčním trhu vzhledem k celkové ekonomické situaci v ČR 3. Prognózy publikované Asociací pro rozvoj realitního trhu (ARTN) Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí je neziskové občanské sdružení s členskou základnou z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Zaměřuje se především na aktivity pro širokou veřejnost. ARTN vznikla jako právní subjekt dne ARTN vydává ve dvouletých cyklech obsáhlou studii o realitním trhu ČR Trend report. ARTN mapuje realitní trh od roku Hodnocení přesnosti svých prognóz uvádí vždy v následující publikaci. Trend report 2008 Prognóza pro rok 2008 a 2009 publikovaná v Trend reportu 2008 (tato publikace pracuje s daty za rok minulý, tj. 2007, a vychází obvykle v polovině uvedeného roku, tj. v červnu 2008) počítá s trvalým růstem rezidenčního trhu s ohledem na objem investic i ceny. Dále předpokládá diferenciaci trhu rezidenčních i kancelářských nemovitostí a pro oba segmenty rozvoj v regionech. Na trhu maloobchodních prostor očekává ARTN další expanzi, nárůst počtu outletových center a zvýšení zájmu retailerů provozujících hypermarkety o středně velká města v regionech. Naopak menší prodejny potravin by měly zaznamenat pokles. V oblasti logistických nemovitostí není výhled příliš optimistický, díky spekulativní výstavbě především v blízkosti Prahy, Brna a Ostravy prognózuje ARTN tlak na růst neobsazenosti a pokles nájemného. Zároveň je předpokládán pokles objemu nové výstavby. Vzhledem k vývoji v letech 2008 a 2009, kdy byl český realitní trh zasažen celosvětovou ekonomickou krizí, odpovídá skutečnosti pouze prognóza pro logistické nemovitosti. Optimistické výhledy pro ostatní segmenty se nenaplnily. Trend report 2010 Oproti poměrně optimistickým výhledům publikovaným v Trend reportu 2008 je studie z roku 2010 opatrnější a vzhledem k vývoji v letech 2008 a 2009, který shrnuje, předpokládá, že rok 2010 bude rokem kritickým. V rezidenčním segmentu je výhled ARTN pesimistický, předpokládá nízkou koncovou poptávku především ve středním segmentu. Ohledně vývoje cen rezidenčních nemovitostí ARTN není příliš konkrétní, nicméně konstatuje, že růst se dá očekávat pouze v luxusním segmentu u zdařile provedených projektů. Pro kancelářský trh bude podle Trend reportu 2010 blízká budoucnost zkouškou odolnosti. Díky vysoké spekulativní výstavbě v předchozích letech je na trhu velké množství volných prostor, v realizované poptávce převažují renegociace a lze předpokládat, že jejich objemy budou i do budoucna vysoké. Kancelářské prostory budou tedy čelit vyšší neobsazenosti, tlaku na další pobídky pro nájemce a snižování nájemného. Zlepšení není očekáváno dříve než ve třetím čtvrtletí roku Podobný vývoj má podle ARTN nastat v segmentu maloobchodních nemovitostí. Spotřebitelská nedůvěra a s ní spojený pokles spotřebních výdajů výrazně zasáhl dosud rostoucí maloobchodní trh. Výsledkem bude diferenciace nákupních center, zpomalení postupu koncentrace trhu a odchod slabších retailerů. Zlepšení je očekáváno až v roce Česká národní banka: Zpráva o inflaci I/2013 (http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/)

8 Trh průmyslových a skladových nemovitostí podle odhadů ARTN již nejhorší období překonal, v roce 2009 vzrostla neobsazenost nejen v regionálních centrech, ale i v Praze a zároveň se v prvních dvou čtvrtletích rapidně snížila nájemní aktivita. Přestože pohled do budoucna, s ohledem na přesun zahraničních společností blíže k východním trhům s vyšší koupěschopností, je poměrně optimistický, v letech 2010 a 2011 se nepočítá se spekulativní výstavbou. Problémy v odvětví cestovního ruchu považuje ARTN za úzce propojené s makroekonomickou situací zemí návštěvníků. Vzhledem k nejistému vývoji v rámci eurozóny nelze v nejbližší době očekávat výrazné zlepšení. Ceny ubytování tedy budou spíše stagnovat, délka pobytu bude pravděpodobně dále klesat stejně jako počty zahraničních návštěvníků. Celkové zhodnocení prognóz publikovaných v Trend reportu 2010 je kladné. Odhad vývoje rezidenčního a kancelářského segmentu byl přesný, pro kancelářské prostory byl rok 2010 opravdu rokem kritickým. Maloobchod v roce 2011 skutečně zaznamenal oživení díky zvýšení spotřebních výdajů, nicméně zlepšení bylo pouze krátkodobé následované v roce 2012 opětovným poklesem. Segment logistických nemovitostí je kromě zastavení spekulativní výstavby jedním z nejméně zasažených důsledky ekonomické krize. Trend report 2012 Zatím nejnovější souhrnnou studii zabývající se komplexně českým realitním trhem vydalo ARTN v prosinci V rezidenčním segmentu je stálým problémem tlak na pokles cen. Týká se především panelových domů v periferních a hůře vybavených lokalitách a zároveň i bytů v novostavbách, jejichž ceny byly nadhodnoceny v době realitního boomu. Developeři již situaci na trhu částečně akceptovali a nové byty se nabízejí s nižší cenou za metr čtvereční. Poptávce se přizpůsobily i dispozice bytů, preferovány jsou členité byty s menší podlahovou plochou. Aktivita na trhu poklesla, což je patrné z klesajícího počtu převodů rezidenčních nemovitostí. Předpověď vývoje rezidenčního trhu pro roky 2013 a 2014 předpokládá koncentraci developerské aktivity do Prahy, případně Brna, developerské projekty se v regionech od začátku krize prakticky nerealizují. Ceny rezidenčních nemovitostí by měly spíše stagnovat V segmentu kancelářských prostor je po poměrně úspěšných letech 2011 a 2012 očekáván spíše útlum a růst neobsazenosti především v centrálních lokalitách Prahy. Nájemci konsolidují své prostory mimo centrum, často do nových objektů splňujících požadavky certifikace tzv. zelených budov. Nájemné (na úrovni prime rent) je očekáváno stabilní, nicméně předpokládá se další nárůst motivačních pobídek pro nájemce, který snižují skutečně realizované nájemné. Pro maloobchod je prognóza spíše pesimistická. Vzhledem k obavám z dalšího ekonomického vývoje a k předpokladu spíše klesajících reálných mezd, nelze předpokládat růst obratu retailerů. Mění se i preference obyvatelstva ohledně umístění nákupních center. Oblibu si budou získávat nákupní centra v lokalitách blíže ke středu měst s dobrou dostupností, zatímco nákupní centra na periferiích pocítí odliv klientů. Slabší hráči budou nuceni opustit trh. Dále poroste význam internetového obchodu. Na trhu průmyslových a skladových nemovitostí dochází po poměrně příznivých letech 2010 a 2011 k ochlazení. Poptávka bude v následujících letech tvořena ze značné části přejednávanými a prodlužovanými nájmy. Spekulativní výstavba bude velmi nízká,

9 přepokládá se pouze dostavba v rámci zavedených logistických parků. Nájemné pro rok 2013 je očekáváno stabilní. Situace v cestovním ruchu by se podle ARTN měla v letech 2013 a 2014 pomalu zlepšovat. I přes ekonomické problémy v Evropě se předpokládá nárůst počtu návštěvníků, nicméně doba pobytu se zřejmě bude dále zkracovat. Poroste význam domácích turistů, především v kongresové turistice a lázeňství. Pomoci by měla podpora z veřejných rozpočtů, ať už ve formě dotací nebo PPP projektů. Závěr Prognózy publikované prestižními organizacemi na základě kvalitní datové báze, ať už převzaté z Českého statistického úřadu nebo získané vlastním sběrem dat, jsou za běžné tržní situace schopny předvídat budoucí vývoj s dostatečně vysokou pravděpodobností. Tržní subjekt řídící se přiměřeně těmito prognózami, by měl mít dostatečné množství informací pro svá investiční rozhodnutí. Ani tady však nelze očekávat 100% spolehlivost. V obdobích, kdy se velmi rychle mění tržní podmínky a s nimi i celková situace na trhu, jsou prognózy, zvláště pokud se jedná o prognózy střednědobé, značně nespolehlivé, a to zejména z důvodu rychlého zastarávání dat. Zpracování potřebného objemu dat je v České republice stálým problémem. Analýzy a data publikovaná Českým statistickým úřadem, mají pro trh, dík časové prodlevě, omezenou vypovídací schopnost. V současné atmosféře ekonomické nejistoty je prognózování jistě velmi obtížné. Přesto lze na základě prostudovaných analýz a prognóz konstatovat, že celkový výhled pro rok 2013 a 2014 neočekává výrazný propad v žádném ze segmentů realitního trhu ČR. Celkově se pro rok 2013 očekává mírný nárůst realitních transakcí při stávající cenové hladině a při zachování výrazné převahy zahraničních investorů. Literatura: [1] Asociace pro rozvoj nemovitostí: Trend report 2008 Přehled českého nemovitostního trhu, Praha, ARTN, 2008; [2] Asociace pro rozvoj nemovitostí: Trend report 2010 Přehled českého nemovitostního trhu, Praha, ARTN, [3] Asociace pro rozvoj nemovitostí: Trend report 2012 Přehled českého nemovitostního trhu, Praha, ARTN, Internetové zdroje: Česká národní banka [online]. Česká národní banka, dostupné z: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dostupné z: Český statistický úřad [online]. Český statistický úřad, dostupné z: Ministerstvo financí ČR [online]. Ministerstvo financí ČR, dostupné z: Hypoindex [online]. Hypoindex, dostupné z: CBRE [online]. CBRE, dostupné z: DTZ [online]. DTZ, dostupné z: Knight Frank [online]. Knight Frank, dostupné z:

10 Cushman & Wakefield [online]. Cushman & Wakefield, dostupné z: Jones Lang LaSalle [online]. Jones Lang LaSalle, dostupné z: Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS13/017/OHK1/1T/11.

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Obsah Ekonomické faktory Přehled trhu s kancelářskými prostory Přehled trhu s maloobchodními

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP.....3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK / USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí 2011 Renegociace stály za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Více

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce.

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Čistá realizovaná poptávka poklesla

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Realitní trh ve znamení rostoucího zájmu o investice odborná veřejnost volá po stabilitě, transparentnosti, profesionalitě a odvaze

Realitní trh ve znamení rostoucího zájmu o investice odborná veřejnost volá po stabilitě, transparentnosti, profesionalitě a odvaze TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 13. 2. 2015 Výsledky lednového průzkumu ARTN: Realitní trh ve znamení rostoucího zájmu o investice odborná veřejnost volá po stabilitě, transparentnosti, profesionalitě a odvaze Praha,

Více

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí 2011 Výrazný pokles aktivity na trhu Renegociace staly za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor Autor

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na trhu realitních investic v roce 212 a to na území České republiky.

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Trigema spouští projekt uveřejňování statistik o rezidenčním trhu

Trigema spouští projekt uveřejňování statistik o rezidenčním trhu Trigema spouští projekt uveřejňování statistik o rezidenčním trhu Praha, 13. leden 2011 Na jaře roku 2010 jsme konstatovali, že českému realitnímu trhu chybí přesná data o rezidenčním trhu. Zjištění, které

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění

Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění 4.7.2014 - Ačkoliv úrokové sazby hypoték dál prudce klesají, míra dostupnosti bydlení zůstala v červnu na hodnotách dosažených v předchozím měsíci. Proti

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Středa 16. září 2015 PARKHOTEL Praha Kvalita a spolehlivost dat rezidenčního trhu Současná situace Data shromažďovaná

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 21* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu týkající se trhu průmyslových prostor

Více

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka

Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Hrubá realizovaná poptávka Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí Výrazné zvýšení aktivity na trhu 221 000 m 2 pronajatých skladových a výrobních ploch. Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

MEGA Yarmarka Brovary. Investment memorandum

MEGA Yarmarka Brovary. Investment memorandum MEGA Yarmarka Brovary Investment memorandum duben 2014 OBSAH Ukrajina Základní fakta Makroekonomický přehled Kyjevský realitní trh Kancelářské prostory Retailový trh Představení projektu Lokalita Aktuální

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu Martin Skalický, investiční ředitel REICO České spořitelny Filip Kubricht, finanční ředitel REICO České spořitelny 15. 11. 2010 Obsah Aktuální situace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce.

Velký objem realizovaných pronájmů 197 500 m 2 ve 4. čtvrtletí, 780 000 m 2 v roce 2010. Oživení ve výstavbě nových kapacit pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 4. čtvrtletí 2010 Obsah Shrnutí 1 Nabídka 2 Poptávka 2 Míra neobsazenosti 2 Nájemné 2 Očekávaný další vývoj 3 Doporučení 3 Nejvýznamnější pronájmy 4 Definice

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2013 I. SHRNUTÍ 2 Březnového šetření se zúčastnilo devět domácích a dva zahraniční analytici.

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu průmyslových prostor v ČR. Veškeré ve zprávě publikované

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA Prokop Svoboda Svoboda & Williams PŘEDSTAVENÍ SVOBODA & WILLIAMS Během 20 let svého působení jsme se pevně zařadili mezi respektovaná jména na pražském realitním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/H1

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/H1 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 213/H1 25 26 27 28 29 21 211 212 213/červen 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* S potěšením Vám předkládáme novou zprávu odhalující data týkající se investičního

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více