Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize"

Transkript

1 Prognózy vývoje realitního trhu ČR v období celosvětové ekonomické krize Pavlína Rödlová Prognózování vývoje realitního trhu v období, které je zásadně ovlivněno celosvětovou ekonomickou krizí, se po letech trvalého růstu stalo poměrně obtížným. K vývoji realitního trhu a především rezidenčního segmentu se vyjadřuje řada institucí i jednotlivců, ale je otázkou, jak relevantní a spolehlivé tyto prognózy jsou. Seriózní prognózy by měly být založeny na hluboké znalosti trhu a především na kvalitních informacích o jeho minulém vývoji. Pro český realitní trh jsou ale data, v podobě dostatečně rozsáhlých souborů dat o skutečných prodejích, obtížně dosažitelná. Dostatečnou datovou bází disponuje Český statistický úřad, nicméně zpracování dat je prováděno se značným časovým zpožděním, což značně omezuje vypovídací schopnost dat. Prognózami realitního trhu se zabývá mnoho článků publikovaných jak na internetu, tak i v renomovaných médiích. Jaká je úspěšnost prognóz a jaký je očekávaný vývoj realitního trhu v České republice se pokusíme zjistit s použitím prognóz České národní banky jako významné státní instituce a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí jako neziskového subjektu sdružujícího odborníky z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Stručné shrnutí minulého vývoje realitního trhu ČR K prvním poklesům realitního trhu ČR v důsledku celosvětové finanční krize došlo ve druhé polovině roku Částečně byl tento pokles, zejména v rezidenčním segmentu, očekávaný z důvodu umělé stimulace poptávky avizovaným zvýšením sazby DPH s účinností od 1. ledna Od počátku roku 2008 došlo ke zpomalení nové výstavby i k poklesu poptávky po rezidenčních nemovitostech. V průběhu roku 2009 klesla celková investiční aktivita i přesto, že ceny rezidenčních nemovitostí klesly průměrně o 11,7 %. Pokles je patrný především na skutečně realizovaných cenách, nabídkové ceny klesly pouze mírně a se značným časovým zpožděním. Vývoj cen jednotlivých sledovaných druhů nemovitostí je znázorněn v následujícím grafu.

2 Obr. 1: Vývoj cen rezidenčních nemovitostí Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) Finanční krize se projevila i na straně nabídky, developeři pozastavili řadu projektů a vyčkávali, jaký bude další vývoj na trhu, problémem je i ztížený přístup k financování. V roce 2010 poptávka mírně rostla, což bylo způsobeno velmi nízkým základem z roku V roce 2011 byl zaznamenán další nárůst způsobený poptávkovými stimuly, konkrétně zvýšení dolní sazby DPH na 14 procent a deregulace nájemného. V roce 2012 proběhlo lehké oživení otevření trhu s hypotečními úvěry díky rekordně nízkým úrokovým sazbám. Tyto stimuly však měly pouze krátkodobý efekt. V důsledku krize klesla i koupěschopnost obyvatelstva a zhoršil se přístup k hypotečním úvěrům. Obnovení poptávkového potenciálu v rezidenčním segmentu je podmíněno celkovým zlepšením makroekonomické situace. Ceny stavebních pozemků rostly až do poloviny roku 2008 průměrně o 20 % ročně. Ve druhé polovině roku 2008 nastala stagnace cen, především v důsledku menšího počtu nových developerských projektů. V regionech a horších lokalitách dokonce ceny pozemků zaznamenaly pokles až o 15 %. V roce 2009 došlo na českém realitním trhu k celkovému snížení aktivity v důsledku celosvětové finanční krize. Objem investic do nemovitostí v České republice meziročně poklesl o 64 %, což se projevilo především v segmentu komerčních realit, kde krize očekávána nebyla. Nejistota ohledně dalšího vývoje trhu i ekonomiky celkově výrazně ovlivňuje situaci na realitním trhu. Na počátku roku 2008 bylo v segmentu komerčních nemovitostí rozestavěno rekordní množství nových projektů, které se v průběhu roku dostaly na trh. Poptávka po komerčních nemovitostech byla vnímána jako nenasycená, což vedlo k růstu spekulativní výstavby. Během roku 2009 finanční krize zbrzdila poptávku subjektů po nových prostorách a dokončené projekty tak zůstaly částečně neobsazené. Developeři byli donuceni pozastavit některé projekty a v roce 2009 dokončili zhruba polovinu toho, co v předchozím roce. V druhé polovině roku 2008 a během roku 2009 se začala projevovat finanční krize v segmentu logistických nemovitostí. V průběhu roku 2010 došlo k částečnému obnovení

3 poptávky po dokončených logistických plochách, což vyústilo o rok později ve výrazném snížení množství celkových volných prostor a oživení výstavby. V polovině roku 2012 se částečně projevil nárůst nové výstavby a trh zaznamenal zvýšení míry neobsazenosti oproti konci roku Obr. 2: Realizovaná poptávka po průmyslových nemovitostech Zdroj: CB Richard Ellis (www.cbre.cz) V roce 2010 došlo na trhu s kancelářskými prostory k částečné stabilizaci, ceny nájmů mírně poklesly a neobsazenost vzrostla. Stále častějším problémem je však tzv. skrytá neobsazenost. V roce 2010 bylo dokončeno nejméně kancelářských ploch od roku 1995, nicméně s ohledem na vyšší objem zahájené výstavby byl nastartován růstový trend. Rok 2011 byl rekordním rokem z pohledu investic, jejichž výše přesáhla doposud rekordní objem z roku Výše nájemného se stabilizovala a oproti roku 2010 nedošlo k výraznějším změnám, míra neobsazenosti mírně poklesla. V roce 2012 pokračovalo mírné navyšování objemu nově dokončených kancelářských prostor, výše nájemného je stabilní na úrovni roku 2011 a míra neobsazenosti stagnuje. Vývoj neobsazenosti v jednotlivých oblastech Prahy je znázorněn v grafu níže.

4 Obr. 3: Vývoj neobsazenosti kancelářských prostor v Praze Zdroj: CB Richard Ellis (www.cbre.cz) Trh maloobchodních prostor expandoval do listopadu Dopady krize na maloobchodní sektor se začaly projevovat až na začátku roku 2009, kdy byla pozastavena řada nových projektů. Neúspěch některých nákupních center nesouvisel ani tak s finanční krizí jako se špatně zvoleným mixem nájemců či špatně dostupnou lokalitou. Ekonomická krize se projevila i ve výkonnosti nákupních center, obchody v lokalitách s horší dostupností nebo se špatným mixem nájemců zaznamenaly v průběhu roku 2009 úbytek nakupujících. Klesající trend pokračoval i v roce 2010, kdy klesla návštěvnost tuzemských obchodních center meziročně o pět až deset procent a obrat o deset až třicet procent. V roce 2011 byl vykazován mírný růst spotřebních výdajů, a to ve výši 1,9 %. Za první čtvrtletí roku 2012 se dle Českého statistického úřadu spotřební výdaje oproti stejnému období roku 2012 snížily o 2,9 %. Tento trend pokračoval i v dalším průběhu roku 2012 a spotřební výdaje se snížily o 3,0 %. Mezi hlavní trendy ve výstavbě pro rok 2013 se řadí rozšiřování stávajících maloobchodních prostor, výstavba nových center a přestavba starších obchodních domů v centrech měst nebo na sídlištích a postupná výstavba retail parků v menších městech.

5 Obr. 4: Maximální výše nájemného v nákupních centrech Zdroj: CB Richard Ellis (www.cbre.cz) Od roku 2007 dochází ve všech typech hotelů k poklesu obsazenosti, průměrné ceny ubytování stagnují. Důvodem je vývoj počtu ubytovacích kapacit, kterých přibývá rychleji než potencionálních hostů. V roce 2007 v Praze přibylo pokojů a v roce 2008 dokonce 3 600, a to zejména ve vyšších třídách. V důsledku nepoměrně vyššího nárůstu kapacit v roce 2008, přestože celkově počet přenocování v České republice narůstal, klesala ve většině případů obsazenost hotelů. Tento pokles hotely kompenzovaly snížením cenových požadavků. Obr. 5: Vývoj obsazenosti 3, 4 a 5* hotelů Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz)

6 Dopad krize se projevil již v roce 2009, kdy byl zaznamenán výrazný propad ve výstavbě dalších ubytovacích kapacit a zároveň další nárůst neobsazenosti. Rostoucímu konkurenčnímu tlaku čelila ubytovací zařízení snížením ceny, zpravidla na úroveň o kategorii nižší, 5* pokoje se tedy prodávaly za ceny 4*. Rok 2010 byl pozitivním obratem v oblasti hotelových nemovitostí. Ubytovací zařízení v ČR i ve světě zaznamenala mírný nárůst obsazenosti a zároveň velmi mírný nárůst cen oproti předchozímu roku. Tento trend pokračoval i v letech 2011 a Prognóza dalšího vývoje v jednotlivých segmentech Prognózováním vývoje realitního trhu se zabývá řada subjektů. V současné době lze v různých publikovaných prognózách najít argumenty pro optimistické i pesimistické scénáře vývoje. Jaká je úspěšnost prognóz ukážeme na studiích a analýzách realitního trhu publikovaných významnými subjekty s dostatečnou znalostí trhu, a to Českou národní bankou (ČNB) a Asociací pro rozvoj realitního trhu (ARTN). Oba tyto subjekty pracují s daty Českého statistického úřadu, členové ARTN provádějí i vlastní sběr dat. Prognózy publikované Českou národní bankou Česká národní banka publikuje data o realitním trhu ve Zprávách o inflaci a Zprávách o finanční stabilitě, kde jsou v kapitole zabývající se finančním a měnovým vývojem, resp. trhy aktiv, shrnuta základní fakta o vývoji realitního trhu v daném období a zároveň je naznačen očekávaný směr dalšího vývoje. Ačkoli na začátku krize ještě nebyla kapitola o vývoji na trhu nemovitostí vyčleněna a informace tedy byly obsaženy v různých kapitolách zprávy, naznačují Zprávy o inflaci z roku 2007, že důsledky vývoje amerického bankovního a realitního trhu spolu s rychlým nárůstem cen nemovitostí v ČR budou mít následky i pro do té doby rostoucí český realitní trh. Lze tedy říci, že ČNB včas odhadla nástup realitní krize, ačkoli většina subjektů působících na trhu spoléhala na další růst. V současné době jsou prognózy ČNB 1 podle tzv. základního scénáře spíše opatrné. ČNB varuje před riziky velmi nízkých úrokových sazeb, které v současné době snížily výnosnost alternativních aktiv a úroky z hypotečních úvěrů na minimum, což dává prostor spekulativním nákupům nemovitostí, ať už rezidenčních nebo komerčních. Oživení investiční aktivity v sektoru komerčních aktivit, které bylo zaznamenáno v roce 2011, přičítá ČNB částečně stabilizaci trhu, částečně i této spekulativní poptávce. Výstavba hnaná spekulativní poptávkou může vést k umělému zvyšování cen a po odeznění investičního boomu k nárůstu neobsazenosti 2. V blízké budoucnosti ale ČNB nárůst úrokových měr neočekává, vzhledem k ekonomické situaci v ČR a v EU je očekávána jejich stagnace nebo mírný pokles. I přes to je v sektoru rezidenčních nemovitostí předpokládána stagnace nebo mírný pokles cen a především další diferenciace cen. 1 2 Česká národní banka: Zprávy o inflaci I/2006 až I/2013 (http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/) Česká národní banka: Zprávy o finanční stabilitě 2004 až 2011/2012 (http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/)

7 Ve výhledu pro rok 2013 publikovaném předpokládá ČNB, stejně jako v minulé prognóze pro rok 2012, stagnaci případně mírný pokles cen a zároveň mírný pokles investiční aktivity na rezidenčním trhu vzhledem k celkové ekonomické situaci v ČR 3. Prognózy publikované Asociací pro rozvoj realitního trhu (ARTN) Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí je neziskové občanské sdružení s členskou základnou z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Zaměřuje se především na aktivity pro širokou veřejnost. ARTN vznikla jako právní subjekt dne ARTN vydává ve dvouletých cyklech obsáhlou studii o realitním trhu ČR Trend report. ARTN mapuje realitní trh od roku Hodnocení přesnosti svých prognóz uvádí vždy v následující publikaci. Trend report 2008 Prognóza pro rok 2008 a 2009 publikovaná v Trend reportu 2008 (tato publikace pracuje s daty za rok minulý, tj. 2007, a vychází obvykle v polovině uvedeného roku, tj. v červnu 2008) počítá s trvalým růstem rezidenčního trhu s ohledem na objem investic i ceny. Dále předpokládá diferenciaci trhu rezidenčních i kancelářských nemovitostí a pro oba segmenty rozvoj v regionech. Na trhu maloobchodních prostor očekává ARTN další expanzi, nárůst počtu outletových center a zvýšení zájmu retailerů provozujících hypermarkety o středně velká města v regionech. Naopak menší prodejny potravin by měly zaznamenat pokles. V oblasti logistických nemovitostí není výhled příliš optimistický, díky spekulativní výstavbě především v blízkosti Prahy, Brna a Ostravy prognózuje ARTN tlak na růst neobsazenosti a pokles nájemného. Zároveň je předpokládán pokles objemu nové výstavby. Vzhledem k vývoji v letech 2008 a 2009, kdy byl český realitní trh zasažen celosvětovou ekonomickou krizí, odpovídá skutečnosti pouze prognóza pro logistické nemovitosti. Optimistické výhledy pro ostatní segmenty se nenaplnily. Trend report 2010 Oproti poměrně optimistickým výhledům publikovaným v Trend reportu 2008 je studie z roku 2010 opatrnější a vzhledem k vývoji v letech 2008 a 2009, který shrnuje, předpokládá, že rok 2010 bude rokem kritickým. V rezidenčním segmentu je výhled ARTN pesimistický, předpokládá nízkou koncovou poptávku především ve středním segmentu. Ohledně vývoje cen rezidenčních nemovitostí ARTN není příliš konkrétní, nicméně konstatuje, že růst se dá očekávat pouze v luxusním segmentu u zdařile provedených projektů. Pro kancelářský trh bude podle Trend reportu 2010 blízká budoucnost zkouškou odolnosti. Díky vysoké spekulativní výstavbě v předchozích letech je na trhu velké množství volných prostor, v realizované poptávce převažují renegociace a lze předpokládat, že jejich objemy budou i do budoucna vysoké. Kancelářské prostory budou tedy čelit vyšší neobsazenosti, tlaku na další pobídky pro nájemce a snižování nájemného. Zlepšení není očekáváno dříve než ve třetím čtvrtletí roku Podobný vývoj má podle ARTN nastat v segmentu maloobchodních nemovitostí. Spotřebitelská nedůvěra a s ní spojený pokles spotřebních výdajů výrazně zasáhl dosud rostoucí maloobchodní trh. Výsledkem bude diferenciace nákupních center, zpomalení postupu koncentrace trhu a odchod slabších retailerů. Zlepšení je očekáváno až v roce Česká národní banka: Zpráva o inflaci I/2013 (http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/)

8 Trh průmyslových a skladových nemovitostí podle odhadů ARTN již nejhorší období překonal, v roce 2009 vzrostla neobsazenost nejen v regionálních centrech, ale i v Praze a zároveň se v prvních dvou čtvrtletích rapidně snížila nájemní aktivita. Přestože pohled do budoucna, s ohledem na přesun zahraničních společností blíže k východním trhům s vyšší koupěschopností, je poměrně optimistický, v letech 2010 a 2011 se nepočítá se spekulativní výstavbou. Problémy v odvětví cestovního ruchu považuje ARTN za úzce propojené s makroekonomickou situací zemí návštěvníků. Vzhledem k nejistému vývoji v rámci eurozóny nelze v nejbližší době očekávat výrazné zlepšení. Ceny ubytování tedy budou spíše stagnovat, délka pobytu bude pravděpodobně dále klesat stejně jako počty zahraničních návštěvníků. Celkové zhodnocení prognóz publikovaných v Trend reportu 2010 je kladné. Odhad vývoje rezidenčního a kancelářského segmentu byl přesný, pro kancelářské prostory byl rok 2010 opravdu rokem kritickým. Maloobchod v roce 2011 skutečně zaznamenal oživení díky zvýšení spotřebních výdajů, nicméně zlepšení bylo pouze krátkodobé následované v roce 2012 opětovným poklesem. Segment logistických nemovitostí je kromě zastavení spekulativní výstavby jedním z nejméně zasažených důsledky ekonomické krize. Trend report 2012 Zatím nejnovější souhrnnou studii zabývající se komplexně českým realitním trhem vydalo ARTN v prosinci V rezidenčním segmentu je stálým problémem tlak na pokles cen. Týká se především panelových domů v periferních a hůře vybavených lokalitách a zároveň i bytů v novostavbách, jejichž ceny byly nadhodnoceny v době realitního boomu. Developeři již situaci na trhu částečně akceptovali a nové byty se nabízejí s nižší cenou za metr čtvereční. Poptávce se přizpůsobily i dispozice bytů, preferovány jsou členité byty s menší podlahovou plochou. Aktivita na trhu poklesla, což je patrné z klesajícího počtu převodů rezidenčních nemovitostí. Předpověď vývoje rezidenčního trhu pro roky 2013 a 2014 předpokládá koncentraci developerské aktivity do Prahy, případně Brna, developerské projekty se v regionech od začátku krize prakticky nerealizují. Ceny rezidenčních nemovitostí by měly spíše stagnovat V segmentu kancelářských prostor je po poměrně úspěšných letech 2011 a 2012 očekáván spíše útlum a růst neobsazenosti především v centrálních lokalitách Prahy. Nájemci konsolidují své prostory mimo centrum, často do nových objektů splňujících požadavky certifikace tzv. zelených budov. Nájemné (na úrovni prime rent) je očekáváno stabilní, nicméně předpokládá se další nárůst motivačních pobídek pro nájemce, který snižují skutečně realizované nájemné. Pro maloobchod je prognóza spíše pesimistická. Vzhledem k obavám z dalšího ekonomického vývoje a k předpokladu spíše klesajících reálných mezd, nelze předpokládat růst obratu retailerů. Mění se i preference obyvatelstva ohledně umístění nákupních center. Oblibu si budou získávat nákupní centra v lokalitách blíže ke středu měst s dobrou dostupností, zatímco nákupní centra na periferiích pocítí odliv klientů. Slabší hráči budou nuceni opustit trh. Dále poroste význam internetového obchodu. Na trhu průmyslových a skladových nemovitostí dochází po poměrně příznivých letech 2010 a 2011 k ochlazení. Poptávka bude v následujících letech tvořena ze značné části přejednávanými a prodlužovanými nájmy. Spekulativní výstavba bude velmi nízká,

9 přepokládá se pouze dostavba v rámci zavedených logistických parků. Nájemné pro rok 2013 je očekáváno stabilní. Situace v cestovním ruchu by se podle ARTN měla v letech 2013 a 2014 pomalu zlepšovat. I přes ekonomické problémy v Evropě se předpokládá nárůst počtu návštěvníků, nicméně doba pobytu se zřejmě bude dále zkracovat. Poroste význam domácích turistů, především v kongresové turistice a lázeňství. Pomoci by měla podpora z veřejných rozpočtů, ať už ve formě dotací nebo PPP projektů. Závěr Prognózy publikované prestižními organizacemi na základě kvalitní datové báze, ať už převzaté z Českého statistického úřadu nebo získané vlastním sběrem dat, jsou za běžné tržní situace schopny předvídat budoucí vývoj s dostatečně vysokou pravděpodobností. Tržní subjekt řídící se přiměřeně těmito prognózami, by měl mít dostatečné množství informací pro svá investiční rozhodnutí. Ani tady však nelze očekávat 100% spolehlivost. V obdobích, kdy se velmi rychle mění tržní podmínky a s nimi i celková situace na trhu, jsou prognózy, zvláště pokud se jedná o prognózy střednědobé, značně nespolehlivé, a to zejména z důvodu rychlého zastarávání dat. Zpracování potřebného objemu dat je v České republice stálým problémem. Analýzy a data publikovaná Českým statistickým úřadem, mají pro trh, dík časové prodlevě, omezenou vypovídací schopnost. V současné atmosféře ekonomické nejistoty je prognózování jistě velmi obtížné. Přesto lze na základě prostudovaných analýz a prognóz konstatovat, že celkový výhled pro rok 2013 a 2014 neočekává výrazný propad v žádném ze segmentů realitního trhu ČR. Celkově se pro rok 2013 očekává mírný nárůst realitních transakcí při stávající cenové hladině a při zachování výrazné převahy zahraničních investorů. Literatura: [1] Asociace pro rozvoj nemovitostí: Trend report 2008 Přehled českého nemovitostního trhu, Praha, ARTN, 2008; [2] Asociace pro rozvoj nemovitostí: Trend report 2010 Přehled českého nemovitostního trhu, Praha, ARTN, [3] Asociace pro rozvoj nemovitostí: Trend report 2012 Přehled českého nemovitostního trhu, Praha, ARTN, Internetové zdroje: Česká národní banka [online]. Česká národní banka, dostupné z: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dostupné z: Český statistický úřad [online]. Český statistický úřad, dostupné z: Ministerstvo financí ČR [online]. Ministerstvo financí ČR, dostupné z: Hypoindex [online]. Hypoindex, dostupné z: CBRE [online]. CBRE, dostupné z: DTZ [online]. DTZ, dostupné z: Knight Frank [online]. Knight Frank, dostupné z:

10 Cushman & Wakefield [online]. Cushman & Wakefield, dostupné z: Jones Lang LaSalle [online]. Jones Lang LaSalle, dostupné z: Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS13/017/OHK1/1T/11.

Rezidenční development v Praze

Rezidenční development v Praze Rezidenční development v Praze Pavlína Rödlová Pražský rezidenční trh tvoří v rámci České republiky specifickou oblast. Koncentruje se zde vysoká poptávka i nabídka rezidenčních nemovitostí, stejně jako

Více

Dopad celosvětové ekonomické krize na realitní trh ČR

Dopad celosvětové ekonomické krize na realitní trh ČR Dopad celosvětové ekonomické krize na realitní trh ČR Abstrakt Pavlína Rödlová Po růstové dekádě celosvětového realitního trhu nastal v letech 2007 a 2008 ve většině ekonomik výrazný propad, v méně zasažených

Více

Trendy tuzemského realitního trhu

Trendy tuzemského realitního trhu Trendy tuzemského realitního trhu Podobně jako ve druhé polovině roku 2008 a v roce 2009, pokračoval i v roce 2010 propad trhu, i když v relativním vyjádření se jednalo o menší procentní hodnoty. Propad

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Realitní trh v ČR 2008

Realitní trh v ČR 2008 Realitní trh v ČR 2008 Přehled vývoje realitního trhu v České republice Logistika Kanceláře Maloobchod Byty Investice Hotely 2 Průmyslový a logistický trh 1997 První budovy střední velikosti pro logistiku

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Tisková zpráva Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Praha 9. prosince 2010 - Průměrné prodejní ceny bytu klesaly Staví se více malých bytů Ceny pozemků v Praze a nejbližším okolí stagnují nebo

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009

Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Přehled realitního trhu v České republice za 1. kvartál 2009 Dokument k diskuzi pro Stavební Fórum, 5. května 2009 Obsah Ekonomické faktory Přehled trhu s kancelářskými prostory Přehled trhu s maloobchodními

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Mediální svět v číslech p. Zopakování již známého, ale často zapomínaného Ekonomika se vyvíjí příznivě, roste, ovšem ne v Evropě Fiskální úsporná politika se přenáší

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 13/Q1 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* V návaznosti na zprávu týkající se českého trhu realitních investic v roce 1 Vám nyní předkládáme informace týkající se prvního čtvrtletí

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 213/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP.....3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 KURZ CZK / USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Index nabídkových cen převýšil v roce 2015 vysokou úroveň z roku 2008.

Index nabídkových cen převýšil v roce 2015 vysokou úroveň z roku 2008. Index nabídkových cen převýšil v roce 1 vysokou úroveň z roku 8. 7 8 9 1 11 1 13 1 1 7 8 9 1 11 1 13 1 1 1* 17* TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 1 H1 % Graf 1: Přírůstek HDP Dle odhadu ČSÚ činila meziroční

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Trh s byty Aktuální stav a předpokládaný vývoj. Petr Hána Real Estate Market, Spring března 2013

Trh s byty Aktuální stav a předpokládaný vývoj. Petr Hána Real Estate Market, Spring března 2013 Aktuální stav a předpokládaný vývoj Petr Hána Real Estate Market, Spring 2014 20. března 2013 Makroekonomický vývoj 20% 15% 10% 5% 0% Vývoj vybraných makroekonomických veličin Vleklá recese české ekonomiky

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 1 / Q MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1

3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ 1 Ve struktuře ekonomiky Prahy podle hrubé přidané hodnoty převažují odvětví sektoru služeb. Vybavenost domácností počítači je v Praze nad průměrem ČR; domácnosti s počítačem v Praze

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Vývoj cen nájmů bytů v České republice Vývoj cen nájmů bytů v České republice Radka Vašíčková Shromažďování dat zajistil software EVAL, který ukládá, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Počet nabídek nájmů starších bytů

Více

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce.

Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí Výstavba logistických a průmyslových nemovitostí nadále zůstává omezená na projekty pro konkrétní nájemce. Čistá realizovaná poptávka poklesla

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 03.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203700

Více

Realitní trh ve znamení rostoucího zájmu o investice odborná veřejnost volá po stabilitě, transparentnosti, profesionalitě a odvaze

Realitní trh ve znamení rostoucího zájmu o investice odborná veřejnost volá po stabilitě, transparentnosti, profesionalitě a odvaze TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 13. 2. 2015 Výsledky lednového průzkumu ARTN: Realitní trh ve znamení rostoucího zájmu o investice odborná veřejnost volá po stabilitě, transparentnosti, profesionalitě a odvaze Praha,

Více

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ SVOBODA & WILLIAMS SEGMENT DATA 1 2 NADSTANDARDNÍ A PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI Prémiové nemovitosti prodej: 85.000 120.000 Kč/m2 Luxusní nemovitosti prodej:

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2012 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na trhu realitních investic v roce 212 a to na území České republiky.

Více

Trigema spouští projekt uveřejňování statistik o rezidenčním trhu

Trigema spouští projekt uveřejňování statistik o rezidenčním trhu Trigema spouští projekt uveřejňování statistik o rezidenčním trhu Praha, 13. leden 2011 Na jaře roku 2010 jsme konstatovali, že českému realitnímu trhu chybí přesná data o rezidenčním trhu. Zjištění, které

Více

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Renegociace stály za většinou aktivit na trhu. Objem nových pronájmů výrazně poklesl. Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí 2011 Renegociace stály za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor. Objem nových pronájmů výrazně poklesl.

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen EDULIOS a.s. ) Podfond EDULIOS Alfa

EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen EDULIOS a.s. ) Podfond EDULIOS Alfa EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen EDULIOS a.s. ) Podfond EDULIOS Alfa Nemovitostní Fond Kvalifikovaných Investorů Hlavní investiční impulsy Investice pouze do pražských

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Ekonomické faktory a rezidenční bydlení

Ekonomické faktory a rezidenční bydlení Ekonomické faktory a rezidenční bydlení Roman Hauptfleisch Relace mezi úrokovými sazbami, cenami nemovitostí a hospodářským vývojem Demografické ukazatele Nízké hypoteční úrokové sazby Nárůst objemu hypoték

Více

Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění

Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění Hypotéky zlevňují. Dostupnost bydlení se už nemění 4.7.2014 - Ačkoliv úrokové sazby hypoték dál prudce klesají, míra dostupnosti bydlení zůstala v červnu na hodnotách dosažených v předchozím měsíci. Proti

Více