Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ PRACOVNÍ SEŠIT DANA PUCHNAROVÁ DANA PUCHNAROVÁ

2 I. O ČISTÝCH BARVÁCH A TVARECH U barev jsem přitahována jejich vlivem na duši, tedy psychickým působením, také jejich symbolikou, tak proměnlivou. Po mnoha letech hledání se mi podařilo vytvořit systém, který slučuje psychické působení barev s fyzikálními účinky světla. Pracovala jsem s jednoduchými tvary a křivkami, které se staly nosiči základních čistých barevných tónů. Kromě velkých ploch plátna v malovaných obrazech jsem začala po r užívat různých průsvitných a průhledných materiálů ke tvorbě vícevrstvých barevných kreseb, kdy každá vrstva představovala jednu výtvarně zpracovanou událost. Tato průsvitná díla velkých formátů zavěšuji do prostoru tak, aby si pozorovatel mohl jednotlivé velké plochy odkrývat a listovat kresbou, poznávat tvary a nechávat se prostoupit účinkem jednotlivých barev. Tak vznikl cyklus ZAHALENÉ KRESBY. Křivky se staly samostatnými nositeli výrazu, symboly různých psychických stavů. Po r se mé křivky svými konci spojily do jednoduchých geometrických tvarů se zaoblenými hranami. Nejprve to byly trojúhelníkové formy, později šestiúhelníkové, z nich se začaly vytvářet sítě jako symboly spojení lidských jedinců do velkého celku. SÍTĚ jsou manifestací současného společného vědomí lidstva, jeho spolupráce v NETWORKU, symbolem duchovní jednoty a společné cesty k míru a harmonii. Každá jednotlivá forma tu představuje jednoho člověka, jedno jedinečné vědomí Formy v síti jsou nosiči záření čistých barevných pigmentů, které bylo umocněno a zdůrazněno instalací mých barevných tisků (litografií) na průsvitný materiál v plexisklech. Použití plexiskla umožňuje zkomponovat mnoho vrstev tisků tak, aby divák mohl zažít zkušenost prozáření a pronikání jednotlivých barev i v prostorové instalaci. Zásadním fenoménem pro moje velké kresby a průsvitné grafiky v plexisklech je SVĚTLO. Programově používám takových materiálů, které dovolují světelné prozáření díla z obou stran. Tak vynikne nejlépe vlastní hodnota čistých barev a působí na duši a smysly pozorovatele Na těchto principech byly založeny moje práce - kresby, obrazy, litografie, prostorové formy v posledních letech. Instalace s názvy JISTOTY, JEMNÝ STYL nebo SÍTĚ zdůrazňují působení čistých barev a prosvícení děl přirozeným nebo umělým světlem. Pracuji jak s barevnou symbolikou, tak s moderní psychologií barev, zabývám se teoriemi současné fyziky a prací s vědomím člověka. Studuji teorie barev a v poslední době i léčivé účinky různých barevných odstínů. Od 70. let často používám kontrastní barvy na př. v tématech Protivníci nebo Boje protikladů, kdy ostrost a sytost barev symbolizuje ostrost kontrastů jak v psychice jedince, tak i mezi lidmi či skupinami a národy. Konflikt emocí a myšlenek v nitru člověka se zmnožuje a působí válečné psychozy s krutými následky. Podle psychologů jsou protiklady a kontrasty nerozlučnou součástí lidského života a je jen na nás, jak se s nimi vyrovnáme 4 5

3 Mým ideálem v umělecké činnosti je kompenzovat dnešní stresové stavy ve vědomí a cítění současných lidí působením čistých barev a tvarů ve světle. Vytvoření atmosféry míru a klidu, radosti a možná i štěstí je mým cílem jak v oblasti výtvarného umění, tak i v oblasti umění života. Cituji z knihy Tao fyziky od Fritjofa Capry: Buddha přirovnával vesmír k obrovské síti, upletené z nekonečného počtu drahokamů. Každý drahokam je vybroušen do bezpočtu plošek, v nichž se odrážejí všechny ostatní drahokamy v síti jako v zrcadle a jsou tak navzájem spojeny v jednotu. Takto nezvykle básnicky je formulována moderní teorie hmoty v současné fyzice, která je také velkou inspirací pro mou práci. Z katalogu výstavy Nové jistoty Dany Puchnarové (vlastní text autorky) cituji : Síla barev je jako síla víry obojí podporuje naši duši ve snahách o dobro. Jak jsou ty barvy čisté! Dotýkám se jich prsty i dlaní a roztírám je opatrně na bělostný povrch plátna. Malba je tím prosvětlena : nanáším barvu tak jemně, aby bílý podklad zespodu prozařoval. To je v souladu s výzkumy optiky, ale zároveň i se zákonem vnitřní nutnosti, který pro umělce postuloval Vasilij Kandinsky v knize O duchovním v umění. Čisté barvy tak získávají svou vlastní vnitřní záři, jsem k tomu vedena vnitřní nutností díla samotného Nakonec stříkací pistolí rozprašuji přes obraz průsvitný závoj bílé barvy, která opalizuje místy světleji, tím obrazy ponořuji do nám společné oblasti nekonečného vědomí. Je to pokus polapit nekonečno do sítí, podobný tomu, jak vnímají někteří současní fyzikové duchovní strukturu hmoty v podobě Buddhovy sítě Moje práce s barvami od r Moje dřívější práce s materiálovými strukturami a barvami v letech šedesátých 20. stol. mne zcela absorbovala a pomohla mi rozvíjet abstraktní myšlení. To mne učilo žít v obrazu. Bez studia filozofie jsem si to neuměla představit. Četla jsem Plotina, Platona, Aristotela, Tomáše Akvinského, Blaise Pascala, Hegela, Kanta, Maritaina, Chardina, Bergsona, Herdera. Plně mne zaujala východní filozofie, zejména denní cvičení jogy, buddhismus a New Age. Od roku 1964 jsem začala pracovat s čistými barvami a liniemi nejprve v kresbách, pak v barevných leptech, linorytech a obrazech. Studovala jsem teorie o barvách ze zápisků, deníků a jiných vlastních textů umělců jako Leonardo, Michelangelo, Ucello, Vasari, Tizian, Rembrandt, Runge, Delacroix, Goethe, Cézanne, Signac, Daumier, Manet, Monet, Renoir, Bernard, Van Gogh, Picasso, Braque, Matisse, Chagall, Mondrian, Malevič, Kandinskij, Klee, Kupka j. Jejich poznání mne často naplňovalo nadšením a později jsem toho mohla dobře využít v práci se studenty na univerzitě v Olomouci, kde jsem 12 let učila kresbu, malbu a prostorovou tvorbu. Celá ta léta jsem také mohla těmto mladým nadaným lidem přednášet a sdílení mých osobních zkušeností s nimi mi vždy bylo pramenem poučení a potěšení. Velmi mne zaujala teorie barvy Johannese Ittena. Metody výuky Albersovy (Interaction of Colours ) jsem aplikovala ve své výuce na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty UP Olomouc. Od r se zabývám také naukou o barvách R. Steinera, zakladatele antroposofie, jejíž principy využívali Fr. Kupka a V. Kandinskij. Kandinského myšlenka vnitřní nutnosti v malbě mne inspirovala k používání primární síly čistých barev, která vyzařuje prostřednictvím konkrétních symbolických forem. Moje metoda se vyvinula jako rytmický systém forem v postupné škále barev, 6 7

4 které se ztmavují nebo naopak zesvětlují. Kromě toho používám v kompozicích protikladných kontrastů, někdy silných a mocných, někdy měkkých a jemných, takže se zdá, jakoby barvy mizely v prostoru. Velmi důležitý v mé práci je princip hry, v souladu s moderní psychologií a sociologií umění. Od r jsem začala občas spolupracovat s psychology na jejich workshopech experimentální arteterapie, kde jsem demonstrovala specifické metody hry s barvami, které vyvolávají kreativitu u každého člověka, probouzejí vnitřní tvořivou sílu a energii. Jedná se o jednoduchou hru s čistými pigmenty, o hru s barevnými liniemi a plochami, prostými tvary - tedy o hru fantazie a představivosti, která pomáhá rozvíjet dovednosti v zacházení s barevnými materiály i hlubší schopnosti imaginace bez ohledu na věk, předchozí vzdělání či zkušenosti. Kreativní techniky her s barvami mohou napomoci vstoupit do světa stovek nuancí barevných tónů, zakusit jejich rozličné působení na duševní stav člověka a využít je k vyjádření vlastních pocitů a vizí. Ve výtvarné práci a v životě má u mne nezastupitelné místo i hudba. Od dětství jsem ji slyšela doma -zpívalo se u klavíru i bez něj, učila jsem se hrát na klavír, studovala jsem harmonii, akordy, stupnice, později jsem hrávala některé Bachovy fugy na varhany. To vše, jak dnes vidím s časovým odstupem, mne jistě velmi ovlivnilo v samých základech utváření barevných kom pozic v obrazech, kresbách a barevných grafických listech. Velkou inspiraci jsem nalezla v dílech starých civilizací i v kulturách přírodních národů. Od dětství mám blízko k umění starého Egypta, přitahují mne kultury Mayů a Aztéků, studovala jsem lidové umění amerických Indiánů, staré Číny, Japonska, Indie, umění Islámu, Afriky, starověkého Řecka, Sumerů, Kréty, keltskou kulturu. Všude jsem viděla mnoho nerozluštěných tajemství, stovky skrytých významů v symbolice pradávných geometrických forem i v symbolice barev. Od 70. let paralelně s poznáváním starých kultur a civilizací vzrůstal můj zájem o ornamentiku, v níž cítím něco jako mezinárodní veřejný kód /nikoliv tajný/ pro vzájemné porozumění na úrovni velkého společného, hlubinného, podvědomí lidstva. Abstraktní formy výrazu myšlenek, pocitů, vizí? Ano, jsou přirozeným výtvarným jazykem člověka od pravěku lidstva. Naučila jsem se jim rozumět po té, kdy jsem byla nucena projít formami realistického vyjadřování viděné skutečnosti, kdy jsem prožila výchovné násilí na školách v oněch předmětech, které jsou samy svou podstatou založeny na svobodném růstu cítění, vnímání, tedy i tvoření. Samozřejmě tedy dávám přednost abstraktnímu výrazu, protože tak mohu lépe a nezávisle vyjádřit stav lidské duše. O tom píše již před sto lety W. Worringer v knize Abstrakce a vcítění: Původní umělecký impuls nemá nic společného s reprodukováním přírody. Spočívá v čisté abstrakci. Jsem přesvědčena a vyzkoušela jsem ve vlastní práci i v kontaktu se studenty při výuce, že ve výtvarném (i jiném ) umění příroda, tedy vnější formy, představují zastávku či stupeň na cestě vývoje lidského ducha. Eliminovala jsem některé základní formy a barvy, jiné jsem zjednodušila do znaků, abych pomohla duchu a duši dosáhnout úplné svobody. Mým přáním je živit imaginaci a vědomí i podvědomí pouze barvami, tím plně evokovat emoce a pocity a konečně je přenést na papír či plátno. Myslím, že to je ta pravá a dobrá kompenzace všech úzkostí, obav, strachů a stresujících situací, do nichž se může každý dostat i vícekrát denně v naší neklidné době. Jestliže můžeme pociťovat velkou radost a přímo útěchu při pohledu na jasné, zářivé a čisté 8 9

5 barvy jednoduchých forem, pak současně dostáváme energetický impuls, který pomáhá našemu vědomí, duši i citům nalézt novou rovnováhu, optimismus a harmonii. Podle světového průzkumu působí na naši psychiku nejvíce vizuální vjemy tedy to, co vidíme očima. Nikdo si však nedal práci, aby promyslel program ochrany našeho visuálního pole vnímání. Takový program, který by byl samozřejmostí v rodinách a byl nedílnou součástí základního vzdělání, neboť vizuálně je bytost člověka zcela bezbranně ovlivnitelná. Měli bychom všichni zcela samozřejmě vědět, na co se máme dívat a na co nikoliv již od kojeneckého věku. Měli bychom se naučit prožívat to, co jako lidská bytost jsme kdysi samozřejmě znali bez učení : co je naší celé bytosti příjemné a pomocné, proč reaguje naše psychika na určité zrakové vjemy určitým způsobem, jak si zařídit svůj byt a své pracoviště, jak se obrnit proti nepříjemným, hrozným až děsivým vizuálním jevům, jak v tom pomoci svým dětem, jejich a svým přátelům. Kromě barev naší dobré duševní kondici výrazně pomáhá hudba, což nejvíce cítí mladá generace. Zdá se mi, že moje kresby, obrazy i grafiky znějí analogicky s hudbou, vibrují v rytmech barvami a formami. Nejlépe vyzněly při instalaci v Galerii Caesar v Olomouci v lednu To bylo poprvé, kdy jsem mohla prezentovat své transparentní grafiky jako plně prosvícenou prostorovou instalaci, prozářenou umělým světlem, které se nemění. Odborná kritika mj. psala, že vytvářejí symfonii světla, barev a krásy. a jejich psycho-spirituálním účinkem na diváka. Proto při výstavách ráda instaluji proti divákovi co největší obrazy a kresby, výšky člověka nebo větší, neboť psychologie prověřila jejich podvědomý účinek na celé tělo. (Čím větší je plocha díla, tím je větší psychosomatický účinek.) Protože nevolím žádná složitá témata, odpadá zde duševní námaha diváka a zapojení intelektu či racionální práce při rozpoznávání obsahu děl. V tomto systému si hrají samy barvy a formy ve svobodné a volné skladbě elementů. V poslední serii prací vás zvu, abyste se ponořili do záření barev, nechali se unášet sítí pocitů. Cyklus SÍTĚ / NETWORKS / je možné chápat jako kontrolované improvizace a variace tvarů a barev. Doufám, že jsou nabity vnitřní energií a že vycházejí z intuice, té největší síly v nás. D. PUCHNAROVÁ 2004 Barvy tak mohou působit jemně a zároveň silně. Mohou daleko lépe ovlivnit celé vnímání-racionální i iracionální, vědomé i podvědomé, mohou způsobit transfer našeho vědomí do morfi ckého pole kosmického vědomí. Vibrační pole barev je tvořeno kontrasty mezi teplými a studenými nebo mezi světlými a tmavými barvami. V souladu s moderní vědou se pokouším hledat utajený vnitřní vztah mezi škálami barev 10 11

6 II. OBRAZY, DÁVAJÍCÍ ENERGII A ZDRAVÍ? V obrazech a grafických listech využívám nauky o barvách a poznatky současné psychologie. Zjistila jsem a vyzkoušela, že každá barva má svůj zvláštní charakter, odlišné vibrace, jimiž působí přes zrakové nervy i přes kůži na nervový systém člověka. Jestliže o tom víme, můžeme ovlivňovat své duševní stavy, vitalitu, náladu, životní sílu a energii. Velký vliv barev na dobrý zdravotní stav člověka byl dokázán mnoha výzkumy a psychologickými studiemi. Záleží na barvě, které je použito, i na jejich harmoniích či protikladech, na jejich jasnosti, sytosti, nebo naopak světlosti a jemnosti, i na prozáření světlem. Mé skladby z jednoduchých tvarů jsou utkány z množství barevných odstínů, které mohou na citlivého diváka působit jako tzv. tvarové zářiče. Není zde žádný složitý námět, kterým by se musel myšlení diváka zaměstnávat, vzrušovat nebo trápit. Užívám skladeb jednoduchých tvarů tak, jako kdysi hudební skladatelé tvořili nekonečné variace ve svých kompozicích. Na př. velký obraz, který je dnes v majetku AJG Hluboká, jsem nazvala FUGA J. S. BACHA, jiný se nazývá Škály, další Harmonie, Akordy, Variace, Rytmy, Stupnice atd. Jakmile vstoupíme do oblasti barev, vystavujeme se jejich chvění a silám.. Kladu velký důraz na zářivou čistotu barev. Jsou-li dobře nasvětleny, mohou být pro každého zdrojem mohutné síly. Snažím se vytvořit systém, slučující psychické působení barev s fyzikálními účinky světla. Pověsíme-li průsvitné tisky v plexiskle před okno, kudy procházejí paprsky slunce, bude postupně naše vědomí, podvědomí a celá tělesná soustava prozářena vibracemi kosmické energie, posílenými ještě o účinky vybraných barev. Jak barvy mohou působit? Jak jich můžeme pro sebe využít? Červená dává energii, dynamiku, radost a chuť do života i do jídla, světlejší odstíny posilují něžnost a citové vztahy k lidem, ale i k okolí, všem bytostem, rostlinám, k přírodě. Sytá červená přitahuje nejvíce pozornost, provokuje k aktivitě a jasné rozhodnosti. Je to barva silných citů, lásky, hněvu, moci, nadvlády, barva revoluce, krve, vzpoury, převratu. Působí vždy vzrušivě, dominantně, vyvolává obdiv. Slavnostní roucha císařů, králů a duchovní hierarchie jsou v naší kulturní tradici vždy červená. J. W. Goethe napsal: Účinek červené barvy je tak jedinečný jako její podstata. Působí dojmem vážnosti, důstojnosti a vznešenosti ve svém sytém tónu, dojmem laskavosti a půvabu, jestliže je světlejší a jasná. Tak se může do této barvy halit důstojnost zralé osobnosti, stejně jako líbeznost mládí. Smyslově můžeme pociťovat červenou barvu jako vzrušení, touhu, žádostivost. Má největší schopnost pronikat nervovou soustavou, aktivovat ji a vitalizovat, nalaďuje člověka průrazně, asertivně až agresivně. Jsou-li tyto pocity spojeny s libostí, stává se červená barva silným 12 13

7 energetickým zdrojem který působí povzbudivě, podněcuje a stupňuje tělesnou sílu a naši výkonnost ve všech oblastech. Dává životní sílu, pocit vlastní hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talenty a schopnosti. Dělá člověka výřečným, snaživým, vášnivým a dodává aktivitu při zahálčivosti, nechuti k práci či lenosti v učení. Rodiče mohou na to dbát při zařizování dětského či studentského pokoje, podnikatelé ve svých pracovnách a kancelářích. Na pracovištích i ve výzkumných ústavech má mít červená barva své místo zrovna tak jako na šatech, autech, billboardech a reklamách. Růžová je směsí červené a bílé barvy, tím vyvolává čisté duševní city lásky, něhu, jemnost. Dává člověku schopnost přijímat vibrace harmonické a nezištné příchylnosti, podněcuje k tomu, aby své pocity štěstí plně prožil a vyjádřil. Zelená osvěžuje mysl i duši, pročišťuje tělesné orgány, podporuje růst nových buněk, dává stabilní klid, zejména odstíny smaragdově zelené jsou vhodné pro dobré soustředění a koncentraci. Zářivá zelená podněcuje pocity štěstí a blaženosti, také v kombinaci s bílou nebo růžovou barvou, ve světelném prozáření působí intenzivněji. Tmavší zelená stabilizuje v divákovi vnitřní sílu, dává mu pevnost, vytrvalost, odolnost vůči vnějším vlivům. Ve větší ploše vtahuje mysl do oblasti myšlenkového a citového míru. Působí stabilně, vzbuzuje důvěru a symbolizuje pevné životní hodnoty a zásady, hojnost a růst, nový začátek a rozvoj. Už od své babičky jsem často slýchávala, že pohled do zelena oživuje oči a uklidňuje nervy. K tomu současná psychologie říká, že zelená také posiluje smysly, pomáhá při zotavení, vyrovnání a uzdravení, při regeneraci organismu a dává celkově dobrý zdravotní pocit. Navíc má účinky smiřující a zušlechťující. Ve svém hlubokém tmavém odstínu posiluje dobře naši integritu, stabilitu, vážnost a prestiž. Výzkumy zjistily, že lidé, kteří preferují zelenou barvu, mají pevný charakter, velkou vytrvalost a také velkou cílevědomost, silnou vůli, zvýšenou schopnost tělesného výkonu, jsou ctižádostiví a velmi spolehliví, mají schopnost konstruktivní kritiky, výrazně se snaží zajistit si kariéru, dobrou pozici, vlastnictví a jistotu. Pro svůj uklidňujíc vliv je zelená neocenitelnou pomocí neurotickým, cholerickým a stresovaným osobám každého věku ve všech povoláních, na všech pracovištích i v rodinách a školách. Je prokázáno, že velmi silně podporuje koncentraci /soustředění/, proto byly obrazovky a displeje navrženy v zelené barvě. Jako barva míru, vyrovnanosti a bratrství je velmi důležitou a mnohostrannou energií a má široké uplatnění. Modrá barva jasného odstínu je schopna vytvořit dojem nekonečného prostoru, i když je namalována nebo vytištěna na plochu. Sejde-li se s jasnou zelení, vytvářejí spolu silné vibrace, vtahující duši do nemateriálních oblastí, tedy tam, kde vznikají naše představy a vize a dává jim charakter naprostého míru, neboť z hlediska psychologie je uklidňující, zjemňující, ochlazující, vytváří harmonickou atmosféru. -Od pravěku člověk, zvyklý dívat se do hlubin nebes, cítí v modré barvě nekonečný prostor, který otevírá ducha intuici a dává blažený pocit ničím nerušených dálek a absolutní vnitřní svobody. Odtud může člověk čerpat pomoc ke zdolání životních překážek a vyváženost. Osobnost člověka, který miluje modrou barvu, je podle psychologů idealistická, důvěřivá, dobromyslná, zasněná, pomáhající, ochotná, mírumilovná, věrná, přizpůsobivá, vyrovnaná, miluje pořádek, má úctu k zákonům a tradicím. Oblékají ji často rozumoví lidé, sebevědomí, jistí, úspěšní, s dobrou sebekontrolou, kteří chtějí mít ušlechtilý zevnějšek. Dokonce čínští císaři jako synové nebes oblékali podle prastaré tradice každé jaro modré roucho, nosili modré korouhve a jejich koně modré přehozy, neboť ctili modrou barvu pro její vznešené působení

8 Je prokázáno, že v historii byli hněviví panovníci vyléčeni modrou barvou stěn paláce. Je cennou pomocí také pro stresované a neklidné osoby, na které je nakládáno příliš mnoho povinností v životě. Tmavá modrá má velmi hluboké vibrace, při meditaci na ni může uvést vědomí člověka do mystického stavu, kdy může začít vnímat různé spirituální síly, spojit se s kosmickou energií, působit na zdokonalení zdraví nejen svého, ale i druhých, získat neporušenost klidu mysli, důvěru, klid a mírumilovnost. Bílá barva má také silné vibrace a silné symbolické významy. Podle naší tradice je symbolem čistoty, jasu, vnitřního světla, vznešenosti a nevinnosti, a to se táhne historií od starověkého Egypta, kdy chrámoví kněží a zasvěcenci chodili pouze v bílém. Zdůrazňuje stav odmaterializování, nedotknutelnost, chladnou rezervovanost svého nositele. To zdůvodňuje odívání řeholnic a řeholníků v určitých řádech, obleky nevěst či aktérů náboženských obřadů. Na mých obrazech takto chápaná bílá barva představuje jasný základ, z něhož vychází kompozice barev a tvarů, nezastupitelnou podstatu, na níž barvy teprve získávají svou zářivost a bez které by vůbec nemohly existovat, žít svým životem a působit na vnitřní cítění diváků, na jejich duševní stav, myšlení a city. Psychologie charakterizuje povahu milovníků bílé barvy jako spolehlivé, upřímné, čistotné a pořádkumilovné osoby se sklonem k perfekcionismu, abstraktnímu myšlení, smělým plánům, s instinktem pro dobré obchody a výhodné příležitosti, jako otevřené živé osobnosti, cílevědomě plánující svůj život. Zde mluvím jen o těch barvách, které nejvíce používám ve svých malbách a grafických listech. Lidské oko je však schopno rozeznat stovky odstínů, každý člověk může na určitou barvu reagovat specifickým způsobem jinak než já, než vy a ti druzí. Proto každý sám pro sebe nejlépe vybere takové barvy, a v takových tvarech, které v dané situaci potřebuje nejvíce To platí i o výběru obrazů a jiných uměleckých děl, ale i výběru šatů, obuvi, celého zařízení bytu, kanceláře, pracoviště, výběru auta atd. Existuje řada způsobů, jak využít barev k léčení, jak jimi upravovat tělesný nebo duševní stav. Kromě mnoha publikovaných současných metod mne nadchl způsob, kterým se léčilo barvami ve starověkém Egyptě: od velkých pyramid vedla posvátná cesta k Heliovým chrámům. To bylo sedm léčivých chrámů, každý pro jednu barvu, již procházelo sluneční světlo a ošetřovalo tělesné a duševní neduhy za asistence kněží, kteří napomáhali slovy i rituály spirituálnímu chápání průběhu, okolností a výsledků léčby. To bylo možné proto, že barvy mohou plně rozvinout elektromagnetické záření slunečního světla v našem těle. Energetické záření barvy je lidským tělem naprosto jasně vnímáno. Vědecký důkaz o tom přinesl zakladatel racionální barevně-světelné terapie prof. NIELS FINSEN, který za vědeckou práci o barvách a světle dostal v r Nobelovu cenu za medicinu. Podařílo se dokázat, že barvy jsou samostatné síly. Při mnoha pokusech bylo zjištěno, že barevné vibrace, které zasáhnou lidské tělo, způsobí v něm prokazatelné reakce. Mocná síla spektrálních tedy zcela čistých barev představuje významný zdroj energie, kterého můžeme kdykoliv využít ve svůj prospěch tím, že ho vědomě zahrneme do našeho každodenního programu i když jsme zdrávi, neboť barvy jsou výbornou profylaxí a účinnou ochranou před tělesným a psychickým zatížením a předčasným stárnutím

9 III. HRY S BARVAMI ZPRÁVA O WORKSHOPU PROBOUZENÍ TVOŘIVÝCH SIL V ČLOVĚKU Starý Plzenec (EZOTERICKÝ FESTIVAL) Společenství asi 25 lidí, atmosféra vytvářena čtením channelingového sdělení Evy Suttnerové Jako prožití a procítění nové situace duše cestou za dobrem to udělalo výborný úvod. Pak se skupina rozdělila, část se vypravila s E. S. na esoterickou stezku, část zůstala v rotundě na výtvarnou práci s D. Puchnarovou. ÚVOD: hry s barvami byly mnohokrát vyzkoušeny v nejrůznějších skupinách- jde o postup velmi snadný, lehce použitelný v práci s dětmi v rodině i ve školách. Budeme rozvíjet skryté tvůrčí schopnosti, utajené talenty, které se v nás ještě možná neprobudily. Mnozí, kteří těmito cvičeními prošli, ještě nikdy nemalovali či nekreslili pro sebe, pro svou vlastní radost. Technika je velmi jednoduchá: vybereme si z nabízených barev nové sady pastelů právě ten odstín, který je nám v této chvíli nejbližší, nejsympatičtější. Poté jej zbavíme obalu a zadíváme se na kvalitu a tón barvy. Na papír si uděláme nejprve technické zkoušky: co barva dokáže, jaký máme haptický pocit v prstech při slabém, středním a silném tlaku na linie a čáry, které mohou být přímé, křivé či oblé. Experimentujeme s nimi, pak pastel položíme na plochu a zkoušíme, jak umí vytvořit různě tónované odstíny v plochách přímým tahem či otáčením pastelu v prstech. Můžeme zkusit i tečkování, šrafování a roztírání prstem v ploše papíru. Pak bychom měli vstoupit do světa umělců - vžít se do situace, kdy je malíř zcela sám ve svém atelieru a připravuje se k vytvoření díla, přemýšlí, soustředí se a pak zapomíná na všechno a ocitá se ve stavu prázdné, čisté mysli /Buddhova Šúnjata/. DUCHOVNÍ ATELIER: hledáme a vybíráme si vlastní pracovní prostor venku či uvnitř rotundy, kde bychom nikoho nevnímali, neprociťovali nic víc než své vlastní nitro a představy. Soustředění, koncentrace a meditace na to, co nám naše barva říká, co v nás vzbuzuje, jaké vize najdeme ve svém vnitřním světě, by mělo vyvolat výtrysk tvořivé energie - necháme ji proudit svobodně, aby se mohly představy převést na plochu papíru. Každému účastníkovi nabízím více papírů /formát A4 pro začátek/ se slovy: Nechte se překvapit, uvidíte, že je budete potřebovat! Účastníci se rozcházejí ke tvořivé práci. Po cca 3O minutách individuální výtvarné aktivity se vracíme k meditaci dovnitř rotundy. P 18 19

10 sycholožka L. Herinková - relaxace v rotundě Uvolnění celého těla, všech svalů, procítění každého napjetí, odplavení stresů a starostí. Cesta dovnitř do hlubokého ponoření, soustředění na čirý paprsek našeho bytostného Já, kterým jsme spojení s Kosmickým vědomím. Při návratu z relaxace: výstup z podvědomí sugescí uvolnění, klidu, síly, a přijetí tvůrčích schopností. Pak návrat k vědomí objektivního světa odpočítáváním, opět se sugescí klidu, pozitivní aktivity a dobrých pracovních výkonů. /Pro tyto techniky je nutný dlouhodobý výcvik odborného lektora./ Obohacení kreativní techniky Vložíme-li mezi kreativní činnost relaxaci nebo meditaci, dochází u tvořících osob k výrazné změně výtvarného výrazu, k ujasnění vlastních záměrů, k obohacení techniky. Další postup výtvarné práce: možnost výběru další barvy, která by se nejlépe hodila k té první, možnost výběru více barev dává kreativním silám novou úroveň. Skupina je složena z žen i mužů středního a mladšího věku a výborně se koncentrují. K práci zní jemná hudba. V poslední části her barvami přišla žena s dvěma dětmi. Obě holčičky se dobře ujaly výtvarné aktivity, když jsem jim vysvětlila program. Jejich matka se po diskuzi také připojila. Někteří účastnící si berou další papíry. Podmínkou celé práce je naprosté ticho beze slov, hudební doprovod neutrálními skladbami např. New Age Music - je možný, někdy motivuje podvědomí. Ukončení S každým účastníkem prohovoříme jeho pocity při práci, různé technické objevy Zvláštní projevy: již u fáze technických zkoušek někteří pracovali velmi temperamentně. U všech se ukázaly nové dovednosti, nečekaná témata /např. vize ženy, kreslené v gotických šatech, držící v pozvednuté ruce malý model rotundy autorka však nikdy neviděla středověké obrazy s donátory staveb/. Ukázaly se i velmi osobité originální projevy, na které je třeba upozornit a dbát na jejich rozvoj v budoucnosti: naznačit slovně možné perspektivy, maximálně použít své intuice a podpořit každého jednotlivě v započaté cestě. Velmi zajímavý případ arteterapeuta z Dobřan: podle vlastního tvrzení se barvou nezabýval ani jako malíř, stále maluje černobíle, takže ani pacientům nemůže předávat osobní zkušenost. V tomto experimentu se však otevřelo jeho cítění a barevný symbol, který vytvořil, vyzařuje velkou energii, takže by bylo vhodné jej upravit pod sklo, vyvěsit na pracovišti a nechat se inspirovat pro nový přístup v kreativních činnostech pacienty v léčebně. Další případ: Inspirace místem. Mladý muž kreslil meditativní a relaxační místo inspirované rotundou a okolím s obrovskými stromy. Zajímavé, že v okolí takové veliké a košaté stromy nebyly. Jiný názor: Běžně jsem nekreslil, ale po nějaké době čárání a experimentování s různou silou tlaku v prstech na pastel jsem dostal jakousi vizi a náhle jako z ničeho nic jsem byl schopen něco nakreslit. Běžně jsem kreslíval jen tak naivně a nebyl až tak se svými výtvory spokojen, ale teď a tady to ze mě náhle vypadlo a stvořilo se to na papíře. Sám jsem z toho překvapen a určitě budu pokračovat. Ono je vlastně geniální použít jednu barvu. To by mě jen tak nenapadlo. Zjednoduší a odstraní se tím mnoho pochyb z toho, že neumíme 20 21

11 malovat a že si nedůvěřujeme Že třeba ty obrazy uvnitř tolik nevidíme a ne tak barevně. A odstíny naznačíme sílou přítlaku nebo plochou. Geniální. /Milan, AMORC, Brno/ IV. Zkušenost jedné ženy /M. K., AMORC, Brno/: Je to výborná technika. V mládí jsem dobře kreslila, ale pak jsem se k tomu už nedostala. Moje zjištění, že to takhle jde znovu v sobě objevit - bylo úžasné. Pokud budu mít možnost se zúčastnit nějakého takového semináře, určitě toho využiji. Díky za tuto zkušenost. SÍTĚ, SÍLA A MOC BAREV Síť předivo života starodávná idea, užívaná básníky, filozofy a mystiky všech věků, aby vyjádřili své přesvědčení o provázanosti a vzájemné závislosti všech jevů. V posledních desítkách let se síťové zobrazení stává ústředním hlediskem nejen pro pochopení ekosystémů, ale i vlastní podstaty života. Systémoví myslitelé chápou organismy jako sítě buněk, systémy orgánů, a ekosystémy jako sítě jednotlivých organismů. Toky látek a energií v ekosystémech vnímají jako průchod metabolických drah skrze organismy. Nazírání na živé systémy jako na sítě poskytuje nový pohled na tzv. hierarchii přírody. Protože živé systémy jsou sítěmi na všech úrovních, musíme si tkáň života představit jako živoucí prostorový systém síť, interagující síťovým způsobem s jinými systémy sítěmi. Tkáň života se skládá ze sítí uvnitř sítí. V každém měřítku se při podrobnějším zkoumání uzly sítě ukážou jako menší sítě. (Podle knihy Fritjofa Capry: Tkáň života, Academia Praha 2004) 22 23

12 Barvy patří mezi energie, které nás sílně ovlivňují, plně rozvíjejí elektromagnetické síly slunečního světla v našem těle, a tak jsou vlastně kosmickým zdrojem síly, která poskytuje zdraví a vyváženost těla i duše. Jsou to síly, které nás stále všude obklopují a hluboce ovlivňují naše myšlení a city. Energetické vyzařování barev v nás vyvolává pocity, které jsou přijímány fyziologicky i psychologicky a mohou rozhodně ovlivnit naše tělesné a duševní blaho. Jestliže se začneme vědomě zabývat významy barev, prožívat je a využívat nejrůznějšími způsoby, můžeme postupně změnit mnoho ve svém životě. Začneme vnímat a uvědomovat si nové dimenze svého vnitřního světa, získáme větší citlivost, potřebnou k rozšíření a prohloubení vyššího vědomí. Můžeme postupně odhalit svůj vnitřní duchovní zrak, svůj vnitřní svět a budeme ho dále moci rozvíjet, jestliže využijeme svou energii, schopnosti, dovednosti, čas, talent a kreativitu novým způsobem. Barevné tóny nám mohou předat povzbuzující, harmonizující a regenerující síly, povzbudivou vitální energii, prokazatelně ovlivňují nervy, žlázy, různé orgány, jejich činnost. Mají proto nesporný vliv na naši psychiku, i když si tyto vibrace neuvědomujeme. Charakter vibrací okolního prostředí se tedy odráží v každé buňce našeho těla. Nedostatkem barevných a světelných podnětů dochází postupně k poruchám normálních tělesných funkcí. Barevné energie mohou způsobit velmi pozitivní změny nejen na tělesné úrovni, ale i na úrovni psychické. Mohou významně zlepšit celkový zdravotní stav, zbavit člověka depresí, nastolit dobré mezilidské vztahy, proměnit jeho vztah k domovu i životu. Můžeme si vytvořit uzdravující prostředí, a to nejen pro své tělo, ale i pro svou mysl. Změnou emocí můžeme nastartovat změnu způsobu chápání světa a změnu našeho myšlení. Stav našeho těla samozřejmě rozhoduje o tom, kam až postoupíme na své cestě a kolik duševní radosti prožijeme. Nasměrování proudů světla a barev do našeho těla může pozitivně ovlivnit naši energii. Tomu podle mého mínění mohou napomáhat mé obrazy čistých barev a čistých tvarů i průsvitné litografie, složené z vícebarevných vrstev do plexiskel, instalované před zdroj světla či před okna. Na výstavě je těchto koncentračních podnětů velmi mnoho, neboť jsou vytvořeny pro různé lidi, různé povahy, různé situace, různé mentality, citové stavy a potřeby diváků. Ten, kdo chce pracovat s barvami a svým vědomím a city, by si měl vybírat podle vlastního současného cítění takové výtvarné dílo, které jej nejvíce energetizuje či uspokojuje, přenést je do svého prostředí a nainstalovat tak, aby mohl nerušeně prožívat chvění, energie a harmonizační účinek barev a tvarů co nejdelší dobu denně a pravidelně. Nejen naše oči, ale i kožní receptory celého těla jsou kanály, kterými tělo přijímá barevné energie, aby působily ve všech buňkách. Ty se bleskově šíří do oblastí chybného chvění v těle a harmonicky je vyrovnávají. Tak se výtvarné dílo stane tvarovým zářičem, zvyšujícím bioenergetický potenciál svého majitele, který z něj může čerpat vitalitu a harmonii stále více, úměrně ke své rostoucí schopnosti prožívání barev. Velký německý myslitel, přírodovědec, básník, filozof J. W. Goethe při studiu barev dospěl jako první k poznání, že barvy silně ovlivňují duševní svět každého člověka a že existuje úzká souvislost mezi barvami a pocity. Považoval SVOU NAUKU O BARVÁCH /Farbenlehre 1811/ za své životní dílo, daleko významnější než celou svou literární práci. Ve svém učení definoval fyziologické aspekty barev jako zrakové počitky a vycházel z hlubokého poznání, že člověk musí barvy sám v sobě prožít a zakusit, aby měl pojem o jejich hodnotě, síle a moci. Dokonce byly pro něj barvy svědectvím vyššího světa. To je pro nás velmi významné poselství ze sfér duchovní práce a radosti, základ pro spolupráci umělců s lidmi, kteří se chtějí vlastními zkušenostmi rozvíjet, zažít nové stavy duše, úžas nad nepopsatelným poznáním vnitřní krásy a moci fantazie

13 Poznámky čtenáře 26 27

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově

Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově postižené a její zájmová činnost. Lenka Lochmanová Vedoucí

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy v arteterapii Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Je prokázán vliv barev a barevných kombinací

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24 Úvod... 5 1 Jedinec se zrakovým postižením... 6 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení... 6 1.2 Význam doby vzniku zrakového postižení... 8 1.3 Psychosomatický vývoj jedince se zrakovým

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE Ing. arch. Irena Šáchová BIONIKA V ARCHITEKTUŘE (STROM JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ) BIONICS IN ARCHITECTURE (TREE AS THE SOURCE OF INSPIRATION)

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Obsah Předmluva k 1. dílu... 7 Předmluva ke 2. dílu... 9 1. díl... 10 Teorie, příprava masáž...

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

UČÍM SE ŘÍKAT TY. koncepce předškolního vzdělávání. JÁ TY Martin Buber DOPROVÁZENÍ ÚCTA RESPEKT INKLUZE

UČÍM SE ŘÍKAT TY. koncepce předškolního vzdělávání. JÁ TY Martin Buber DOPROVÁZENÍ ÚCTA RESPEKT INKLUZE Stávám se sám sebou, když vyslovím ty. Martin Buber UČÍM SE ŘÍKAT TY koncepce předškolního vzdělávání podle Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta (pracovní verze) ATELIÉR SLUŽBA ŽIVOTU celistvost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více