Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ PRACOVNÍ SEŠIT DANA PUCHNAROVÁ DANA PUCHNAROVÁ

2 I. O ČISTÝCH BARVÁCH A TVARECH U barev jsem přitahována jejich vlivem na duši, tedy psychickým působením, také jejich symbolikou, tak proměnlivou. Po mnoha letech hledání se mi podařilo vytvořit systém, který slučuje psychické působení barev s fyzikálními účinky světla. Pracovala jsem s jednoduchými tvary a křivkami, které se staly nosiči základních čistých barevných tónů. Kromě velkých ploch plátna v malovaných obrazech jsem začala po r užívat různých průsvitných a průhledných materiálů ke tvorbě vícevrstvých barevných kreseb, kdy každá vrstva představovala jednu výtvarně zpracovanou událost. Tato průsvitná díla velkých formátů zavěšuji do prostoru tak, aby si pozorovatel mohl jednotlivé velké plochy odkrývat a listovat kresbou, poznávat tvary a nechávat se prostoupit účinkem jednotlivých barev. Tak vznikl cyklus ZAHALENÉ KRESBY. Křivky se staly samostatnými nositeli výrazu, symboly různých psychických stavů. Po r se mé křivky svými konci spojily do jednoduchých geometrických tvarů se zaoblenými hranami. Nejprve to byly trojúhelníkové formy, později šestiúhelníkové, z nich se začaly vytvářet sítě jako symboly spojení lidských jedinců do velkého celku. SÍTĚ jsou manifestací současného společného vědomí lidstva, jeho spolupráce v NETWORKU, symbolem duchovní jednoty a společné cesty k míru a harmonii. Každá jednotlivá forma tu představuje jednoho člověka, jedno jedinečné vědomí Formy v síti jsou nosiči záření čistých barevných pigmentů, které bylo umocněno a zdůrazněno instalací mých barevných tisků (litografií) na průsvitný materiál v plexisklech. Použití plexiskla umožňuje zkomponovat mnoho vrstev tisků tak, aby divák mohl zažít zkušenost prozáření a pronikání jednotlivých barev i v prostorové instalaci. Zásadním fenoménem pro moje velké kresby a průsvitné grafiky v plexisklech je SVĚTLO. Programově používám takových materiálů, které dovolují světelné prozáření díla z obou stran. Tak vynikne nejlépe vlastní hodnota čistých barev a působí na duši a smysly pozorovatele Na těchto principech byly založeny moje práce - kresby, obrazy, litografie, prostorové formy v posledních letech. Instalace s názvy JISTOTY, JEMNÝ STYL nebo SÍTĚ zdůrazňují působení čistých barev a prosvícení děl přirozeným nebo umělým světlem. Pracuji jak s barevnou symbolikou, tak s moderní psychologií barev, zabývám se teoriemi současné fyziky a prací s vědomím člověka. Studuji teorie barev a v poslední době i léčivé účinky různých barevných odstínů. Od 70. let často používám kontrastní barvy na př. v tématech Protivníci nebo Boje protikladů, kdy ostrost a sytost barev symbolizuje ostrost kontrastů jak v psychice jedince, tak i mezi lidmi či skupinami a národy. Konflikt emocí a myšlenek v nitru člověka se zmnožuje a působí válečné psychozy s krutými následky. Podle psychologů jsou protiklady a kontrasty nerozlučnou součástí lidského života a je jen na nás, jak se s nimi vyrovnáme 4 5

3 Mým ideálem v umělecké činnosti je kompenzovat dnešní stresové stavy ve vědomí a cítění současných lidí působením čistých barev a tvarů ve světle. Vytvoření atmosféry míru a klidu, radosti a možná i štěstí je mým cílem jak v oblasti výtvarného umění, tak i v oblasti umění života. Cituji z knihy Tao fyziky od Fritjofa Capry: Buddha přirovnával vesmír k obrovské síti, upletené z nekonečného počtu drahokamů. Každý drahokam je vybroušen do bezpočtu plošek, v nichž se odrážejí všechny ostatní drahokamy v síti jako v zrcadle a jsou tak navzájem spojeny v jednotu. Takto nezvykle básnicky je formulována moderní teorie hmoty v současné fyzice, která je také velkou inspirací pro mou práci. Z katalogu výstavy Nové jistoty Dany Puchnarové (vlastní text autorky) cituji : Síla barev je jako síla víry obojí podporuje naši duši ve snahách o dobro. Jak jsou ty barvy čisté! Dotýkám se jich prsty i dlaní a roztírám je opatrně na bělostný povrch plátna. Malba je tím prosvětlena : nanáším barvu tak jemně, aby bílý podklad zespodu prozařoval. To je v souladu s výzkumy optiky, ale zároveň i se zákonem vnitřní nutnosti, který pro umělce postuloval Vasilij Kandinsky v knize O duchovním v umění. Čisté barvy tak získávají svou vlastní vnitřní záři, jsem k tomu vedena vnitřní nutností díla samotného Nakonec stříkací pistolí rozprašuji přes obraz průsvitný závoj bílé barvy, která opalizuje místy světleji, tím obrazy ponořuji do nám společné oblasti nekonečného vědomí. Je to pokus polapit nekonečno do sítí, podobný tomu, jak vnímají někteří současní fyzikové duchovní strukturu hmoty v podobě Buddhovy sítě Moje práce s barvami od r Moje dřívější práce s materiálovými strukturami a barvami v letech šedesátých 20. stol. mne zcela absorbovala a pomohla mi rozvíjet abstraktní myšlení. To mne učilo žít v obrazu. Bez studia filozofie jsem si to neuměla představit. Četla jsem Plotina, Platona, Aristotela, Tomáše Akvinského, Blaise Pascala, Hegela, Kanta, Maritaina, Chardina, Bergsona, Herdera. Plně mne zaujala východní filozofie, zejména denní cvičení jogy, buddhismus a New Age. Od roku 1964 jsem začala pracovat s čistými barvami a liniemi nejprve v kresbách, pak v barevných leptech, linorytech a obrazech. Studovala jsem teorie o barvách ze zápisků, deníků a jiných vlastních textů umělců jako Leonardo, Michelangelo, Ucello, Vasari, Tizian, Rembrandt, Runge, Delacroix, Goethe, Cézanne, Signac, Daumier, Manet, Monet, Renoir, Bernard, Van Gogh, Picasso, Braque, Matisse, Chagall, Mondrian, Malevič, Kandinskij, Klee, Kupka j. Jejich poznání mne často naplňovalo nadšením a později jsem toho mohla dobře využít v práci se studenty na univerzitě v Olomouci, kde jsem 12 let učila kresbu, malbu a prostorovou tvorbu. Celá ta léta jsem také mohla těmto mladým nadaným lidem přednášet a sdílení mých osobních zkušeností s nimi mi vždy bylo pramenem poučení a potěšení. Velmi mne zaujala teorie barvy Johannese Ittena. Metody výuky Albersovy (Interaction of Colours ) jsem aplikovala ve své výuce na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty UP Olomouc. Od r se zabývám také naukou o barvách R. Steinera, zakladatele antroposofie, jejíž principy využívali Fr. Kupka a V. Kandinskij. Kandinského myšlenka vnitřní nutnosti v malbě mne inspirovala k používání primární síly čistých barev, která vyzařuje prostřednictvím konkrétních symbolických forem. Moje metoda se vyvinula jako rytmický systém forem v postupné škále barev, 6 7

4 které se ztmavují nebo naopak zesvětlují. Kromě toho používám v kompozicích protikladných kontrastů, někdy silných a mocných, někdy měkkých a jemných, takže se zdá, jakoby barvy mizely v prostoru. Velmi důležitý v mé práci je princip hry, v souladu s moderní psychologií a sociologií umění. Od r jsem začala občas spolupracovat s psychology na jejich workshopech experimentální arteterapie, kde jsem demonstrovala specifické metody hry s barvami, které vyvolávají kreativitu u každého člověka, probouzejí vnitřní tvořivou sílu a energii. Jedná se o jednoduchou hru s čistými pigmenty, o hru s barevnými liniemi a plochami, prostými tvary - tedy o hru fantazie a představivosti, která pomáhá rozvíjet dovednosti v zacházení s barevnými materiály i hlubší schopnosti imaginace bez ohledu na věk, předchozí vzdělání či zkušenosti. Kreativní techniky her s barvami mohou napomoci vstoupit do světa stovek nuancí barevných tónů, zakusit jejich rozličné působení na duševní stav člověka a využít je k vyjádření vlastních pocitů a vizí. Ve výtvarné práci a v životě má u mne nezastupitelné místo i hudba. Od dětství jsem ji slyšela doma -zpívalo se u klavíru i bez něj, učila jsem se hrát na klavír, studovala jsem harmonii, akordy, stupnice, později jsem hrávala některé Bachovy fugy na varhany. To vše, jak dnes vidím s časovým odstupem, mne jistě velmi ovlivnilo v samých základech utváření barevných kom pozic v obrazech, kresbách a barevných grafických listech. Velkou inspiraci jsem nalezla v dílech starých civilizací i v kulturách přírodních národů. Od dětství mám blízko k umění starého Egypta, přitahují mne kultury Mayů a Aztéků, studovala jsem lidové umění amerických Indiánů, staré Číny, Japonska, Indie, umění Islámu, Afriky, starověkého Řecka, Sumerů, Kréty, keltskou kulturu. Všude jsem viděla mnoho nerozluštěných tajemství, stovky skrytých významů v symbolice pradávných geometrických forem i v symbolice barev. Od 70. let paralelně s poznáváním starých kultur a civilizací vzrůstal můj zájem o ornamentiku, v níž cítím něco jako mezinárodní veřejný kód /nikoliv tajný/ pro vzájemné porozumění na úrovni velkého společného, hlubinného, podvědomí lidstva. Abstraktní formy výrazu myšlenek, pocitů, vizí? Ano, jsou přirozeným výtvarným jazykem člověka od pravěku lidstva. Naučila jsem se jim rozumět po té, kdy jsem byla nucena projít formami realistického vyjadřování viděné skutečnosti, kdy jsem prožila výchovné násilí na školách v oněch předmětech, které jsou samy svou podstatou založeny na svobodném růstu cítění, vnímání, tedy i tvoření. Samozřejmě tedy dávám přednost abstraktnímu výrazu, protože tak mohu lépe a nezávisle vyjádřit stav lidské duše. O tom píše již před sto lety W. Worringer v knize Abstrakce a vcítění: Původní umělecký impuls nemá nic společného s reprodukováním přírody. Spočívá v čisté abstrakci. Jsem přesvědčena a vyzkoušela jsem ve vlastní práci i v kontaktu se studenty při výuce, že ve výtvarném (i jiném ) umění příroda, tedy vnější formy, představují zastávku či stupeň na cestě vývoje lidského ducha. Eliminovala jsem některé základní formy a barvy, jiné jsem zjednodušila do znaků, abych pomohla duchu a duši dosáhnout úplné svobody. Mým přáním je živit imaginaci a vědomí i podvědomí pouze barvami, tím plně evokovat emoce a pocity a konečně je přenést na papír či plátno. Myslím, že to je ta pravá a dobrá kompenzace všech úzkostí, obav, strachů a stresujících situací, do nichž se může každý dostat i vícekrát denně v naší neklidné době. Jestliže můžeme pociťovat velkou radost a přímo útěchu při pohledu na jasné, zářivé a čisté 8 9

5 barvy jednoduchých forem, pak současně dostáváme energetický impuls, který pomáhá našemu vědomí, duši i citům nalézt novou rovnováhu, optimismus a harmonii. Podle světového průzkumu působí na naši psychiku nejvíce vizuální vjemy tedy to, co vidíme očima. Nikdo si však nedal práci, aby promyslel program ochrany našeho visuálního pole vnímání. Takový program, který by byl samozřejmostí v rodinách a byl nedílnou součástí základního vzdělání, neboť vizuálně je bytost člověka zcela bezbranně ovlivnitelná. Měli bychom všichni zcela samozřejmě vědět, na co se máme dívat a na co nikoliv již od kojeneckého věku. Měli bychom se naučit prožívat to, co jako lidská bytost jsme kdysi samozřejmě znali bez učení : co je naší celé bytosti příjemné a pomocné, proč reaguje naše psychika na určité zrakové vjemy určitým způsobem, jak si zařídit svůj byt a své pracoviště, jak se obrnit proti nepříjemným, hrozným až děsivým vizuálním jevům, jak v tom pomoci svým dětem, jejich a svým přátelům. Kromě barev naší dobré duševní kondici výrazně pomáhá hudba, což nejvíce cítí mladá generace. Zdá se mi, že moje kresby, obrazy i grafiky znějí analogicky s hudbou, vibrují v rytmech barvami a formami. Nejlépe vyzněly při instalaci v Galerii Caesar v Olomouci v lednu To bylo poprvé, kdy jsem mohla prezentovat své transparentní grafiky jako plně prosvícenou prostorovou instalaci, prozářenou umělým světlem, které se nemění. Odborná kritika mj. psala, že vytvářejí symfonii světla, barev a krásy. a jejich psycho-spirituálním účinkem na diváka. Proto při výstavách ráda instaluji proti divákovi co největší obrazy a kresby, výšky člověka nebo větší, neboť psychologie prověřila jejich podvědomý účinek na celé tělo. (Čím větší je plocha díla, tím je větší psychosomatický účinek.) Protože nevolím žádná složitá témata, odpadá zde duševní námaha diváka a zapojení intelektu či racionální práce při rozpoznávání obsahu děl. V tomto systému si hrají samy barvy a formy ve svobodné a volné skladbě elementů. V poslední serii prací vás zvu, abyste se ponořili do záření barev, nechali se unášet sítí pocitů. Cyklus SÍTĚ / NETWORKS / je možné chápat jako kontrolované improvizace a variace tvarů a barev. Doufám, že jsou nabity vnitřní energií a že vycházejí z intuice, té největší síly v nás. D. PUCHNAROVÁ 2004 Barvy tak mohou působit jemně a zároveň silně. Mohou daleko lépe ovlivnit celé vnímání-racionální i iracionální, vědomé i podvědomé, mohou způsobit transfer našeho vědomí do morfi ckého pole kosmického vědomí. Vibrační pole barev je tvořeno kontrasty mezi teplými a studenými nebo mezi světlými a tmavými barvami. V souladu s moderní vědou se pokouším hledat utajený vnitřní vztah mezi škálami barev 10 11

6 II. OBRAZY, DÁVAJÍCÍ ENERGII A ZDRAVÍ? V obrazech a grafických listech využívám nauky o barvách a poznatky současné psychologie. Zjistila jsem a vyzkoušela, že každá barva má svůj zvláštní charakter, odlišné vibrace, jimiž působí přes zrakové nervy i přes kůži na nervový systém člověka. Jestliže o tom víme, můžeme ovlivňovat své duševní stavy, vitalitu, náladu, životní sílu a energii. Velký vliv barev na dobrý zdravotní stav člověka byl dokázán mnoha výzkumy a psychologickými studiemi. Záleží na barvě, které je použito, i na jejich harmoniích či protikladech, na jejich jasnosti, sytosti, nebo naopak světlosti a jemnosti, i na prozáření světlem. Mé skladby z jednoduchých tvarů jsou utkány z množství barevných odstínů, které mohou na citlivého diváka působit jako tzv. tvarové zářiče. Není zde žádný složitý námět, kterým by se musel myšlení diváka zaměstnávat, vzrušovat nebo trápit. Užívám skladeb jednoduchých tvarů tak, jako kdysi hudební skladatelé tvořili nekonečné variace ve svých kompozicích. Na př. velký obraz, který je dnes v majetku AJG Hluboká, jsem nazvala FUGA J. S. BACHA, jiný se nazývá Škály, další Harmonie, Akordy, Variace, Rytmy, Stupnice atd. Jakmile vstoupíme do oblasti barev, vystavujeme se jejich chvění a silám.. Kladu velký důraz na zářivou čistotu barev. Jsou-li dobře nasvětleny, mohou být pro každého zdrojem mohutné síly. Snažím se vytvořit systém, slučující psychické působení barev s fyzikálními účinky světla. Pověsíme-li průsvitné tisky v plexiskle před okno, kudy procházejí paprsky slunce, bude postupně naše vědomí, podvědomí a celá tělesná soustava prozářena vibracemi kosmické energie, posílenými ještě o účinky vybraných barev. Jak barvy mohou působit? Jak jich můžeme pro sebe využít? Červená dává energii, dynamiku, radost a chuť do života i do jídla, světlejší odstíny posilují něžnost a citové vztahy k lidem, ale i k okolí, všem bytostem, rostlinám, k přírodě. Sytá červená přitahuje nejvíce pozornost, provokuje k aktivitě a jasné rozhodnosti. Je to barva silných citů, lásky, hněvu, moci, nadvlády, barva revoluce, krve, vzpoury, převratu. Působí vždy vzrušivě, dominantně, vyvolává obdiv. Slavnostní roucha císařů, králů a duchovní hierarchie jsou v naší kulturní tradici vždy červená. J. W. Goethe napsal: Účinek červené barvy je tak jedinečný jako její podstata. Působí dojmem vážnosti, důstojnosti a vznešenosti ve svém sytém tónu, dojmem laskavosti a půvabu, jestliže je světlejší a jasná. Tak se může do této barvy halit důstojnost zralé osobnosti, stejně jako líbeznost mládí. Smyslově můžeme pociťovat červenou barvu jako vzrušení, touhu, žádostivost. Má největší schopnost pronikat nervovou soustavou, aktivovat ji a vitalizovat, nalaďuje člověka průrazně, asertivně až agresivně. Jsou-li tyto pocity spojeny s libostí, stává se červená barva silným 12 13

7 energetickým zdrojem který působí povzbudivě, podněcuje a stupňuje tělesnou sílu a naši výkonnost ve všech oblastech. Dává životní sílu, pocit vlastní hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talenty a schopnosti. Dělá člověka výřečným, snaživým, vášnivým a dodává aktivitu při zahálčivosti, nechuti k práci či lenosti v učení. Rodiče mohou na to dbát při zařizování dětského či studentského pokoje, podnikatelé ve svých pracovnách a kancelářích. Na pracovištích i ve výzkumných ústavech má mít červená barva své místo zrovna tak jako na šatech, autech, billboardech a reklamách. Růžová je směsí červené a bílé barvy, tím vyvolává čisté duševní city lásky, něhu, jemnost. Dává člověku schopnost přijímat vibrace harmonické a nezištné příchylnosti, podněcuje k tomu, aby své pocity štěstí plně prožil a vyjádřil. Zelená osvěžuje mysl i duši, pročišťuje tělesné orgány, podporuje růst nových buněk, dává stabilní klid, zejména odstíny smaragdově zelené jsou vhodné pro dobré soustředění a koncentraci. Zářivá zelená podněcuje pocity štěstí a blaženosti, také v kombinaci s bílou nebo růžovou barvou, ve světelném prozáření působí intenzivněji. Tmavší zelená stabilizuje v divákovi vnitřní sílu, dává mu pevnost, vytrvalost, odolnost vůči vnějším vlivům. Ve větší ploše vtahuje mysl do oblasti myšlenkového a citového míru. Působí stabilně, vzbuzuje důvěru a symbolizuje pevné životní hodnoty a zásady, hojnost a růst, nový začátek a rozvoj. Už od své babičky jsem často slýchávala, že pohled do zelena oživuje oči a uklidňuje nervy. K tomu současná psychologie říká, že zelená také posiluje smysly, pomáhá při zotavení, vyrovnání a uzdravení, při regeneraci organismu a dává celkově dobrý zdravotní pocit. Navíc má účinky smiřující a zušlechťující. Ve svém hlubokém tmavém odstínu posiluje dobře naši integritu, stabilitu, vážnost a prestiž. Výzkumy zjistily, že lidé, kteří preferují zelenou barvu, mají pevný charakter, velkou vytrvalost a také velkou cílevědomost, silnou vůli, zvýšenou schopnost tělesného výkonu, jsou ctižádostiví a velmi spolehliví, mají schopnost konstruktivní kritiky, výrazně se snaží zajistit si kariéru, dobrou pozici, vlastnictví a jistotu. Pro svůj uklidňujíc vliv je zelená neocenitelnou pomocí neurotickým, cholerickým a stresovaným osobám každého věku ve všech povoláních, na všech pracovištích i v rodinách a školách. Je prokázáno, že velmi silně podporuje koncentraci /soustředění/, proto byly obrazovky a displeje navrženy v zelené barvě. Jako barva míru, vyrovnanosti a bratrství je velmi důležitou a mnohostrannou energií a má široké uplatnění. Modrá barva jasného odstínu je schopna vytvořit dojem nekonečného prostoru, i když je namalována nebo vytištěna na plochu. Sejde-li se s jasnou zelení, vytvářejí spolu silné vibrace, vtahující duši do nemateriálních oblastí, tedy tam, kde vznikají naše představy a vize a dává jim charakter naprostého míru, neboť z hlediska psychologie je uklidňující, zjemňující, ochlazující, vytváří harmonickou atmosféru. -Od pravěku člověk, zvyklý dívat se do hlubin nebes, cítí v modré barvě nekonečný prostor, který otevírá ducha intuici a dává blažený pocit ničím nerušených dálek a absolutní vnitřní svobody. Odtud může člověk čerpat pomoc ke zdolání životních překážek a vyváženost. Osobnost člověka, který miluje modrou barvu, je podle psychologů idealistická, důvěřivá, dobromyslná, zasněná, pomáhající, ochotná, mírumilovná, věrná, přizpůsobivá, vyrovnaná, miluje pořádek, má úctu k zákonům a tradicím. Oblékají ji často rozumoví lidé, sebevědomí, jistí, úspěšní, s dobrou sebekontrolou, kteří chtějí mít ušlechtilý zevnějšek. Dokonce čínští císaři jako synové nebes oblékali podle prastaré tradice každé jaro modré roucho, nosili modré korouhve a jejich koně modré přehozy, neboť ctili modrou barvu pro její vznešené působení

8 Je prokázáno, že v historii byli hněviví panovníci vyléčeni modrou barvou stěn paláce. Je cennou pomocí také pro stresované a neklidné osoby, na které je nakládáno příliš mnoho povinností v životě. Tmavá modrá má velmi hluboké vibrace, při meditaci na ni může uvést vědomí člověka do mystického stavu, kdy může začít vnímat různé spirituální síly, spojit se s kosmickou energií, působit na zdokonalení zdraví nejen svého, ale i druhých, získat neporušenost klidu mysli, důvěru, klid a mírumilovnost. Bílá barva má také silné vibrace a silné symbolické významy. Podle naší tradice je symbolem čistoty, jasu, vnitřního světla, vznešenosti a nevinnosti, a to se táhne historií od starověkého Egypta, kdy chrámoví kněží a zasvěcenci chodili pouze v bílém. Zdůrazňuje stav odmaterializování, nedotknutelnost, chladnou rezervovanost svého nositele. To zdůvodňuje odívání řeholnic a řeholníků v určitých řádech, obleky nevěst či aktérů náboženských obřadů. Na mých obrazech takto chápaná bílá barva představuje jasný základ, z něhož vychází kompozice barev a tvarů, nezastupitelnou podstatu, na níž barvy teprve získávají svou zářivost a bez které by vůbec nemohly existovat, žít svým životem a působit na vnitřní cítění diváků, na jejich duševní stav, myšlení a city. Psychologie charakterizuje povahu milovníků bílé barvy jako spolehlivé, upřímné, čistotné a pořádkumilovné osoby se sklonem k perfekcionismu, abstraktnímu myšlení, smělým plánům, s instinktem pro dobré obchody a výhodné příležitosti, jako otevřené živé osobnosti, cílevědomě plánující svůj život. Zde mluvím jen o těch barvách, které nejvíce používám ve svých malbách a grafických listech. Lidské oko je však schopno rozeznat stovky odstínů, každý člověk může na určitou barvu reagovat specifickým způsobem jinak než já, než vy a ti druzí. Proto každý sám pro sebe nejlépe vybere takové barvy, a v takových tvarech, které v dané situaci potřebuje nejvíce To platí i o výběru obrazů a jiných uměleckých děl, ale i výběru šatů, obuvi, celého zařízení bytu, kanceláře, pracoviště, výběru auta atd. Existuje řada způsobů, jak využít barev k léčení, jak jimi upravovat tělesný nebo duševní stav. Kromě mnoha publikovaných současných metod mne nadchl způsob, kterým se léčilo barvami ve starověkém Egyptě: od velkých pyramid vedla posvátná cesta k Heliovým chrámům. To bylo sedm léčivých chrámů, každý pro jednu barvu, již procházelo sluneční světlo a ošetřovalo tělesné a duševní neduhy za asistence kněží, kteří napomáhali slovy i rituály spirituálnímu chápání průběhu, okolností a výsledků léčby. To bylo možné proto, že barvy mohou plně rozvinout elektromagnetické záření slunečního světla v našem těle. Energetické záření barvy je lidským tělem naprosto jasně vnímáno. Vědecký důkaz o tom přinesl zakladatel racionální barevně-světelné terapie prof. NIELS FINSEN, který za vědeckou práci o barvách a světle dostal v r Nobelovu cenu za medicinu. Podařílo se dokázat, že barvy jsou samostatné síly. Při mnoha pokusech bylo zjištěno, že barevné vibrace, které zasáhnou lidské tělo, způsobí v něm prokazatelné reakce. Mocná síla spektrálních tedy zcela čistých barev představuje významný zdroj energie, kterého můžeme kdykoliv využít ve svůj prospěch tím, že ho vědomě zahrneme do našeho každodenního programu i když jsme zdrávi, neboť barvy jsou výbornou profylaxí a účinnou ochranou před tělesným a psychickým zatížením a předčasným stárnutím

9 III. HRY S BARVAMI ZPRÁVA O WORKSHOPU PROBOUZENÍ TVOŘIVÝCH SIL V ČLOVĚKU Starý Plzenec (EZOTERICKÝ FESTIVAL) Společenství asi 25 lidí, atmosféra vytvářena čtením channelingového sdělení Evy Suttnerové Jako prožití a procítění nové situace duše cestou za dobrem to udělalo výborný úvod. Pak se skupina rozdělila, část se vypravila s E. S. na esoterickou stezku, část zůstala v rotundě na výtvarnou práci s D. Puchnarovou. ÚVOD: hry s barvami byly mnohokrát vyzkoušeny v nejrůznějších skupinách- jde o postup velmi snadný, lehce použitelný v práci s dětmi v rodině i ve školách. Budeme rozvíjet skryté tvůrčí schopnosti, utajené talenty, které se v nás ještě možná neprobudily. Mnozí, kteří těmito cvičeními prošli, ještě nikdy nemalovali či nekreslili pro sebe, pro svou vlastní radost. Technika je velmi jednoduchá: vybereme si z nabízených barev nové sady pastelů právě ten odstín, který je nám v této chvíli nejbližší, nejsympatičtější. Poté jej zbavíme obalu a zadíváme se na kvalitu a tón barvy. Na papír si uděláme nejprve technické zkoušky: co barva dokáže, jaký máme haptický pocit v prstech při slabém, středním a silném tlaku na linie a čáry, které mohou být přímé, křivé či oblé. Experimentujeme s nimi, pak pastel položíme na plochu a zkoušíme, jak umí vytvořit různě tónované odstíny v plochách přímým tahem či otáčením pastelu v prstech. Můžeme zkusit i tečkování, šrafování a roztírání prstem v ploše papíru. Pak bychom měli vstoupit do světa umělců - vžít se do situace, kdy je malíř zcela sám ve svém atelieru a připravuje se k vytvoření díla, přemýšlí, soustředí se a pak zapomíná na všechno a ocitá se ve stavu prázdné, čisté mysli /Buddhova Šúnjata/. DUCHOVNÍ ATELIER: hledáme a vybíráme si vlastní pracovní prostor venku či uvnitř rotundy, kde bychom nikoho nevnímali, neprociťovali nic víc než své vlastní nitro a představy. Soustředění, koncentrace a meditace na to, co nám naše barva říká, co v nás vzbuzuje, jaké vize najdeme ve svém vnitřním světě, by mělo vyvolat výtrysk tvořivé energie - necháme ji proudit svobodně, aby se mohly představy převést na plochu papíru. Každému účastníkovi nabízím více papírů /formát A4 pro začátek/ se slovy: Nechte se překvapit, uvidíte, že je budete potřebovat! Účastníci se rozcházejí ke tvořivé práci. Po cca 3O minutách individuální výtvarné aktivity se vracíme k meditaci dovnitř rotundy. P 18 19

10 sycholožka L. Herinková - relaxace v rotundě Uvolnění celého těla, všech svalů, procítění každého napjetí, odplavení stresů a starostí. Cesta dovnitř do hlubokého ponoření, soustředění na čirý paprsek našeho bytostného Já, kterým jsme spojení s Kosmickým vědomím. Při návratu z relaxace: výstup z podvědomí sugescí uvolnění, klidu, síly, a přijetí tvůrčích schopností. Pak návrat k vědomí objektivního světa odpočítáváním, opět se sugescí klidu, pozitivní aktivity a dobrých pracovních výkonů. /Pro tyto techniky je nutný dlouhodobý výcvik odborného lektora./ Obohacení kreativní techniky Vložíme-li mezi kreativní činnost relaxaci nebo meditaci, dochází u tvořících osob k výrazné změně výtvarného výrazu, k ujasnění vlastních záměrů, k obohacení techniky. Další postup výtvarné práce: možnost výběru další barvy, která by se nejlépe hodila k té první, možnost výběru více barev dává kreativním silám novou úroveň. Skupina je složena z žen i mužů středního a mladšího věku a výborně se koncentrují. K práci zní jemná hudba. V poslední části her barvami přišla žena s dvěma dětmi. Obě holčičky se dobře ujaly výtvarné aktivity, když jsem jim vysvětlila program. Jejich matka se po diskuzi také připojila. Někteří účastnící si berou další papíry. Podmínkou celé práce je naprosté ticho beze slov, hudební doprovod neutrálními skladbami např. New Age Music - je možný, někdy motivuje podvědomí. Ukončení S každým účastníkem prohovoříme jeho pocity při práci, různé technické objevy Zvláštní projevy: již u fáze technických zkoušek někteří pracovali velmi temperamentně. U všech se ukázaly nové dovednosti, nečekaná témata /např. vize ženy, kreslené v gotických šatech, držící v pozvednuté ruce malý model rotundy autorka však nikdy neviděla středověké obrazy s donátory staveb/. Ukázaly se i velmi osobité originální projevy, na které je třeba upozornit a dbát na jejich rozvoj v budoucnosti: naznačit slovně možné perspektivy, maximálně použít své intuice a podpořit každého jednotlivě v započaté cestě. Velmi zajímavý případ arteterapeuta z Dobřan: podle vlastního tvrzení se barvou nezabýval ani jako malíř, stále maluje černobíle, takže ani pacientům nemůže předávat osobní zkušenost. V tomto experimentu se však otevřelo jeho cítění a barevný symbol, který vytvořil, vyzařuje velkou energii, takže by bylo vhodné jej upravit pod sklo, vyvěsit na pracovišti a nechat se inspirovat pro nový přístup v kreativních činnostech pacienty v léčebně. Další případ: Inspirace místem. Mladý muž kreslil meditativní a relaxační místo inspirované rotundou a okolím s obrovskými stromy. Zajímavé, že v okolí takové veliké a košaté stromy nebyly. Jiný názor: Běžně jsem nekreslil, ale po nějaké době čárání a experimentování s různou silou tlaku v prstech na pastel jsem dostal jakousi vizi a náhle jako z ničeho nic jsem byl schopen něco nakreslit. Běžně jsem kreslíval jen tak naivně a nebyl až tak se svými výtvory spokojen, ale teď a tady to ze mě náhle vypadlo a stvořilo se to na papíře. Sám jsem z toho překvapen a určitě budu pokračovat. Ono je vlastně geniální použít jednu barvu. To by mě jen tak nenapadlo. Zjednoduší a odstraní se tím mnoho pochyb z toho, že neumíme 20 21

11 malovat a že si nedůvěřujeme Že třeba ty obrazy uvnitř tolik nevidíme a ne tak barevně. A odstíny naznačíme sílou přítlaku nebo plochou. Geniální. /Milan, AMORC, Brno/ IV. Zkušenost jedné ženy /M. K., AMORC, Brno/: Je to výborná technika. V mládí jsem dobře kreslila, ale pak jsem se k tomu už nedostala. Moje zjištění, že to takhle jde znovu v sobě objevit - bylo úžasné. Pokud budu mít možnost se zúčastnit nějakého takového semináře, určitě toho využiji. Díky za tuto zkušenost. SÍTĚ, SÍLA A MOC BAREV Síť předivo života starodávná idea, užívaná básníky, filozofy a mystiky všech věků, aby vyjádřili své přesvědčení o provázanosti a vzájemné závislosti všech jevů. V posledních desítkách let se síťové zobrazení stává ústředním hlediskem nejen pro pochopení ekosystémů, ale i vlastní podstaty života. Systémoví myslitelé chápou organismy jako sítě buněk, systémy orgánů, a ekosystémy jako sítě jednotlivých organismů. Toky látek a energií v ekosystémech vnímají jako průchod metabolických drah skrze organismy. Nazírání na živé systémy jako na sítě poskytuje nový pohled na tzv. hierarchii přírody. Protože živé systémy jsou sítěmi na všech úrovních, musíme si tkáň života představit jako živoucí prostorový systém síť, interagující síťovým způsobem s jinými systémy sítěmi. Tkáň života se skládá ze sítí uvnitř sítí. V každém měřítku se při podrobnějším zkoumání uzly sítě ukážou jako menší sítě. (Podle knihy Fritjofa Capry: Tkáň života, Academia Praha 2004) 22 23

12 Barvy patří mezi energie, které nás sílně ovlivňují, plně rozvíjejí elektromagnetické síly slunečního světla v našem těle, a tak jsou vlastně kosmickým zdrojem síly, která poskytuje zdraví a vyváženost těla i duše. Jsou to síly, které nás stále všude obklopují a hluboce ovlivňují naše myšlení a city. Energetické vyzařování barev v nás vyvolává pocity, které jsou přijímány fyziologicky i psychologicky a mohou rozhodně ovlivnit naše tělesné a duševní blaho. Jestliže se začneme vědomě zabývat významy barev, prožívat je a využívat nejrůznějšími způsoby, můžeme postupně změnit mnoho ve svém životě. Začneme vnímat a uvědomovat si nové dimenze svého vnitřního světa, získáme větší citlivost, potřebnou k rozšíření a prohloubení vyššího vědomí. Můžeme postupně odhalit svůj vnitřní duchovní zrak, svůj vnitřní svět a budeme ho dále moci rozvíjet, jestliže využijeme svou energii, schopnosti, dovednosti, čas, talent a kreativitu novým způsobem. Barevné tóny nám mohou předat povzbuzující, harmonizující a regenerující síly, povzbudivou vitální energii, prokazatelně ovlivňují nervy, žlázy, různé orgány, jejich činnost. Mají proto nesporný vliv na naši psychiku, i když si tyto vibrace neuvědomujeme. Charakter vibrací okolního prostředí se tedy odráží v každé buňce našeho těla. Nedostatkem barevných a světelných podnětů dochází postupně k poruchám normálních tělesných funkcí. Barevné energie mohou způsobit velmi pozitivní změny nejen na tělesné úrovni, ale i na úrovni psychické. Mohou významně zlepšit celkový zdravotní stav, zbavit člověka depresí, nastolit dobré mezilidské vztahy, proměnit jeho vztah k domovu i životu. Můžeme si vytvořit uzdravující prostředí, a to nejen pro své tělo, ale i pro svou mysl. Změnou emocí můžeme nastartovat změnu způsobu chápání světa a změnu našeho myšlení. Stav našeho těla samozřejmě rozhoduje o tom, kam až postoupíme na své cestě a kolik duševní radosti prožijeme. Nasměrování proudů světla a barev do našeho těla může pozitivně ovlivnit naši energii. Tomu podle mého mínění mohou napomáhat mé obrazy čistých barev a čistých tvarů i průsvitné litografie, složené z vícebarevných vrstev do plexiskel, instalované před zdroj světla či před okna. Na výstavě je těchto koncentračních podnětů velmi mnoho, neboť jsou vytvořeny pro různé lidi, různé povahy, různé situace, různé mentality, citové stavy a potřeby diváků. Ten, kdo chce pracovat s barvami a svým vědomím a city, by si měl vybírat podle vlastního současného cítění takové výtvarné dílo, které jej nejvíce energetizuje či uspokojuje, přenést je do svého prostředí a nainstalovat tak, aby mohl nerušeně prožívat chvění, energie a harmonizační účinek barev a tvarů co nejdelší dobu denně a pravidelně. Nejen naše oči, ale i kožní receptory celého těla jsou kanály, kterými tělo přijímá barevné energie, aby působily ve všech buňkách. Ty se bleskově šíří do oblastí chybného chvění v těle a harmonicky je vyrovnávají. Tak se výtvarné dílo stane tvarovým zářičem, zvyšujícím bioenergetický potenciál svého majitele, který z něj může čerpat vitalitu a harmonii stále více, úměrně ke své rostoucí schopnosti prožívání barev. Velký německý myslitel, přírodovědec, básník, filozof J. W. Goethe při studiu barev dospěl jako první k poznání, že barvy silně ovlivňují duševní svět každého člověka a že existuje úzká souvislost mezi barvami a pocity. Považoval SVOU NAUKU O BARVÁCH /Farbenlehre 1811/ za své životní dílo, daleko významnější než celou svou literární práci. Ve svém učení definoval fyziologické aspekty barev jako zrakové počitky a vycházel z hlubokého poznání, že člověk musí barvy sám v sobě prožít a zakusit, aby měl pojem o jejich hodnotě, síle a moci. Dokonce byly pro něj barvy svědectvím vyššího světa. To je pro nás velmi významné poselství ze sfér duchovní práce a radosti, základ pro spolupráci umělců s lidmi, kteří se chtějí vlastními zkušenostmi rozvíjet, zažít nové stavy duše, úžas nad nepopsatelným poznáním vnitřní krásy a moci fantazie

13 Poznámky čtenáře 26 27

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Výtvarně projevové typy žáků

Výtvarně projevové typy žáků Výtvarně projevové typy žáků Výtvarně projevový typ: = charakteristické odlišnosti ve způsobu pozorování a přepisu viděného do výtvarné podoby souvisí s psychologickým typem (vzájemná podmíněnost není

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Základy grafického návrhu

Základy grafického návrhu Martina Mudrová Přednáška předmětu Počítačová grafika duben 2006 Osnova přednášky 1. Obecné zásady pro přípravu grafického návrhu 2. Barvy a jejich působení 3. Tvary a jejich vliv na uživatele 4. Formát

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Ž I V O T O P I S. mobil: +420 728 111 117 email: veralochmanova@email.cz web: www.vasesunshine.cz. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Věra Lochmanová

Ž I V O T O P I S. mobil: +420 728 111 117 email: veralochmanova@email.cz web: www.vasesunshine.cz. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Věra Lochmanová B c. V ě r a L o c h m a n o v á Ř e p o v 1 3 1 2 9 3 0 1 M l a d á B o l e s l a v mobil: +420 728 111 117 email: veralochmanova@email.cz web: www.vasesunshine.cz Ž I V O T O P I S OSOBNÍ ÚDAJE Jméno

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více