(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)"

Transkript

1 (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí Praha leda 2008

2 ÚVOD Zalecký ústav byl požádá o předložeí ové metodiky pro oceňováí bytů v souvislosti s jejich privatizací, a to pro druhou variatu způsobu prodeje. Protože jde o prodej majetku z vlastictví státu je uto v úvodu zmíit záko č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupováí v právích vztazích, a jeho ásledých změ (předpis 342/2006 Sb. s účiostí od 3.červece 2006), a to především zěí 22, který souvisí s převodem vlastictví. Citujeme: Při úplatém převodu věci se cea sjedává * ejméě ve výši, která je v daém místě a čase obvyklá, pokud zvláští předpis estaoví jiak. ** *)Záko 526/1990 Sb, o ceách **) 1 odst.6, 3 a ásl. zákoa 526/1990 Sb. Pokud bychom při aplikaci zákoa měli vyjádřit míru obvyklosti - v tomto případě bytových jedotek v paelové zástavbě, jsme ucei uvést iformaci (vyjádřeou pro jakoukoliv pochybost právě státem, a to ČSÚ), že a základě dlouhodobého sledováí vybraých druhů emovitostí Českým statistickým úřadem za uplyulé období (a základě realizovaých prodejů a volém trhu), byla pro byty v lokalitě Prahy 17 vyjádřea cea obvyklá ve výši , ,- Kč/m 2. Tato cea byla výsledkem hodoceí s ohledem a stáří zástavby. Protože prodej bytů eí v lokalitě Prahy 17 provádě podle zmíěého zákoa, předpokládá se příslušá, ale ám ezámá výjimka ze stray MF ČR. Staoveí prodejích ce bytů uvedeé v tomto variatím provedeí je tedy vázáo jedozačě a účelově a požadavky a pokyy ze stray objedatele a emá vazbu a ceu obvyklou. Jde tedy o staoveí hodot a jiém ež tržím základě. Protože i pro teto způsob je možé použít postupů jako při tržím hodoceí, použil zalecký ústav obecě uzávaé postupy. Cey bytů pak vyjadřují pouze relativí úroveň, a to podle jeho stadardu a umístěí. Staoveí těchto ce vyjadřujících politickou vůli o určité ceové úrovi vychází z ásledujícího zadáí: Výchozí podklady pro výpočet směré hodoty budou poecháy podle původě zadaých hodot (tržby,áklady). Kriteria budou upravea tím způsobem, že hodoceí stupě oprav a techického zhodoceí bude vyčleěo, pro možost posouzeí stavby v základím provedeí, bez dalších úprav souvisejících s techickým zhodoceím. Podíl ivestic souvisejících s ásledými stavebě techickými úpravami (bez běžých oprav) bude propočte příslušým podílem podle velikosti bytu. Protože stavebí úpravy probíhaly v růzých časových horizotech jsou ivest. áklady upravey o příslušý stupeň opotřebeí.

3 Teto model kalkulace umoží v prodejí ceě zohledit a zpětě získat při prodeji bytů alespoň část přiměřeých ákladů, které byly ebo v ěkterých případech - budou vyaložey. Bude tak možo zcela průhledě prokázat, že ěkteré opravy ebyly prováděy před prodejem bytů zcela eefektivě (ebo záměrě), protože výsledá hodota bytů, která je v úrovi ¼ - 1/3 trží hodoty eumoží v souhru vyjádřit podíl zvýšeé techické hodoty v reálých částkách. Upraveá kriteria - jak z hlediska taxativího výčtu, tak i z hlediska změěých váhových poměrů řeší přepočet směré hodoty a prodejí hodotu. Pro iformaci uvádíme, že výsledá hodota idexu se může pohybovat v rozmezí 0,75-0,85 (dle dosavadího hodoceí). Pokud tímto výsledým idexem a základě hodotících kriterií budeme ásobit vypočteou směrou hodotu (8 000 Kč/m 2 ) dostaeme pro jedotlivé kokrétí byty základí prodejí hodotu. K této základí částce se podle stavu objektu připočte podíl ákladů a techické zhodoceí (poměrem podle velikosti bytu) a podíl hodoty pozemku. Pro staoveí předměté základy - směré hodoty- byla použita metoda výosová, protože metodu ákladovou ebo porovávací (vycházející z trhu) ebylo možo aplikovat. Porovávací techika byla použita v podrobém provedeí při hodoceí místích ceotvorých faktorů pro správém vyjádřeí relativích hodot. Dílčí závěr: Moitorig ce bytů je průběžě provádě moha specializovaými subjekty (apř. již zmíěý Český statistický úřad) s tím, že vlastí šetřeí probíhá a sledovaých typech emovitosti podle souboru determiujících faktorů. Získaé výsledky jsou jakýmsi zrcadlem ce prodávaých bytů. Do této statistiky elze zahrovat prodeje bytů, které jsou prováděy jedotlivými městskými částmi města Prahy, protože ceové úrově prodeje evyjadřují skutečou trží hodotu bytu, ale ceová úroveň prodeje bytů současým uživatelům odráží příslušé lokálí společesko-politické zájmy.

4 METODA STANOVENÍ VÝNOSOVÉ HODNOTY Popis této metody jako jisté formy mauálu - je uvádě a základě požadavku, poskytout pro zastupitele Prahy 17 podrobější popis ke zvoleé metodě. Výosové metody jsou z pohledu teorie základím způsobem oceňováí majetku (tedy i emovitostí), který slouží podikatelské čiosti. Metoda staoveí výosové hodoty emovitosti vychází z pricipu oceěí užitku z vlastictví emovitosti plyoucího ve formě ájemého ikasovaého vlastíkem (proajímatelem). Při tom se předpokládá, že uvažovaé ájemé se váže jak ke stavbě, tak k pozemku, a kterém stojí. U emovitostí s komerčím využitím jsou pro závěrečý výrok o trží hodotě preferováy výosové metody oceňováí emovitostí s paralelím použitím ěkterých postupů tržího porováí realizovaých ce (metoda staoveí porovávací hodoty). Základem postupu je tedy výosová metoda pro oceěí emovitostí, která pracuje s mírou výososti, staoveou postupem víceásobé regresí aalýzy zjištěých kupích ce emovitostí v jedotlivých regioech ČR. Jako základí techiku propočtu výosové hodoty emovitosti se preferuje použití tzv. zásobitele před výpočtem tzv. věčou retou (Gordoův vzorec), protože budova má pouze omezeou životost po zbývající dobu užití a výos z likvidace, který zahruje ceu pozemku evetuálě sížeou o saaci po stavbě. Nejčastěji používaé pojmy v modelu výosového oceňováí ZŮSTATKOVÁ ŽIVOTNOST Je to předpokládaá doba dalšího ekoomického využití emovitosti, ebo-li je to odhad časového horizotu při obvyklé (běžé) údržbě, po který je emovitost (stavba) ještě ekoomicky využitelá. Tz. dobu, po kterou lze ještě uvažovat s dosažitelostí kalkulovaého čistého zisku. Tato doba bude u většiy případů kratší, ež je techická životost stavby. Pro odhad trží hodoty pozemku je jedozačě preferováa metoda tržího porováí ce, která je již v současých podmíkách ČR zjistitelá. BUDOUCÍ TOK PŘÍJMŮ Základem pro budoucí tok příjmů při použití výosové metody, jsou veškeré dosažitelé příjmy z emovitosti, zejméa však výos z ájemího vztahu. Kokrétí ájemí vztah je uto vždy podrobit aalýze ve vazbě k obvykle dosažitelému ájemému a velmi uvážlivě posoudit též boití spolehlivost (výosovou stabilitu) ájemce. Rověž je uto provést aalýzu smluvě uzavřeého ájemího vztahu z hlediska délky jeho platosti, eboť ájemí vztahy smluveé a kratší ájemí období, mají za ásledek vyšší fluktuaci ájemíků a ižší tržby. Výos k datu oceěí je účelé považovat za stabilí, případě budoucí vývoj ájemého může být uvažová v úrokových mírách. ČISTÝ ROČNÍ STABILIZOVANÝ VÝNOS Jsou výosy (příjmy) po odpočtu obhospodařovacích ákladů (výdajů), ebo také součet provozího zisku, fiačího zisku a zisku z mimořádých příjmů (daňový základ pro daň z příjmů), staoveý jako průměrá, ebo pravděpodobě očekávaá hodota z časové řady.

5 ROČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ ( OBHOSPODAŘOVACÍ NÁKLADY) OBHOSPODAŘOVACÍ NÁKLADY a) Daň z emovitosti, b) Pojištěí stavby (asi 2 z reprodukčí cey stavby, záleží a rozsahu a specifikaci pojistých událostí); obsahuje-li pojištěí proti povodi může to být i 3,2 ), c) Opravy a údržba. V rozsahu 0,50 až 1,50 % z reprodukčí cey stavby. Vždy je uto výši % posoudit z hlediska stavu současě prováděé údržby. Vzhledem k tomu, že se diskotují budoucí čisté výosy, mělo by se možá jedat i o budoucí áklady a opravy a údržbu, jejichž výše by se odhadovala a základě současého stavu údržby ve vztahu ke stáří objektu a zbývající ekoomické životosti. Pro dobrý stavebě techický stav, běžou údržbu a objekt asi v poloviě ekoomické životosti, by se mohlo uvažovat 1 %. d) Náklady a správu a provoz. Na správu: - Jedá se o áklady a admiistrativí práce (ájemí smlouvy, výpovědi jedáí s ájemci, pojišťova, úřady, daě, účetictví) - Zařizováí oprav a údržby s řemeslíky (ebo vlastí údržbář), případě se stavebí firmou, dohled, Na provoz: - Ostraha budovy (hlídač, vrátý), společá telefoí ústředa, úklid, osvětleí a vytápěí společých prostor, výtah. Náklady uto specifikovat vždy idividuálě podle kokrétí smlouvy a dokladů o provozu emovitosti. Výčet ákladů je specifiková spíše obecě. Rozsahem jiý bude pro jedoduchý případ proájmu zcela jiý pro větší a celou proajatou emovitost (apř. AB), kdy majitel (firma) podiká proajímáím emovitostí. Pokud ovlivňují emovitost resp. stavbu závady či škodlivé faktory typu asbest, rado, atp., rověž tak i edostatečé ebo podstadardí vybaveí, pak se s velkou pravděpodobostí promítají již do úrově dosažitelých výosů (apř. je ižší dosažitelé ájemé). Pokud se vyskyte a emovitosti závada, a kterou sice současí ájemci ereflektují, ale budoucím potecioálím ájemcům by již patrě vadila potom je třeba budoucí výos upravit s patřičým kometářem. Ostatí závady apř. ekologického charakteru se promítou až do ákladů a saaci pozemku. ODPISY V případě aplikace výpočtu zásobitele se odpočet odpisů (tz. periodická tvorba kapitálových rezerv k vyrováí úbytku hodoty emovitosti v důsledku stáří a opotřebeí) eprovádí, protože tyto odpisy jsou již do výpočtu zásobitele zakalkulováy. Hodota emovitosti tak představuje ivestovaý kapitál, který je třeba během zbývající životosti umořit. Čistý výos z emovitosti jako pravidelá platba tak zásobuje peězi jak splátky jistiy (ivestovaý kapitál), tak i úrokový výos z ještě evráceé ivestice (jako prémii za riziko podikáí s touto ivesticí včetě v í zablokovaých peěz). Jde tak o určitou jiou formu odepisováí, ale kapitálové ivestice ikoliv techického opotřebeí emovitosti.

6 REKAPITULACE POSTUPU OCENĚNÍ 1. Vyčísleí hrubého výosu emovitosti 2. Určeí ákladů utých k dosažeí výosu (ákladů spojeých s obhospodařováím emovitosti), do kterých se však ezapočítávají odpisy, (pozor a důsledé vyčleěí položek placeých ájemcem zvlášť apř. za vodu, elektřiu, teplo atd.), 3. Vypočte se čistý výos (ČV) odečteím ákladů a obhospodařováí od hrubého výosu. 4. Odhad výosu připadajícího a pozemek se provede z trží hodoty pozemku (zjištěé zpravidla porovávací metodou) při předpokladu stejé míry výososti jako pro celou emovitost, tj. vyásobeím trží hodoty pozemku zvoleou výosovou mírou. 5. Čistý výos připadající a budovu je rozdílem čistého výosu z emovitosti jako celku a výosu z pozemku. Čistý výos z budovy je potom základem pro její výosové oceěí. Doporučeý tvar rovice v případě aplikace výpočtu zásobitelem (tři případy) 1. Výosová hodota emovitosti (VHN) při stabilím výosu z emovitosti Výosová hodota emovitosti (VHN) podle postupu 1*) bude: q 1 q 1 HP VHN = (ČV r HP) + HP = ČV + q (q 1) q ( q 1) q Upraveý tvar vzorce: q 1 HP VHN = ČV + q ( q 1) q kde: ČV = čistý výos emovitosti r = míra výososti q = (1 + r) = zůstatková doba užití emovitosti ( zůstatková ekoomická životost) HP = hodota pozemku ČV r*hp = část čistého výosu emovitosti připadající a budovu

7 2. Výosová hodota emovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách výosu V případech, kdy ebude možé uvažovat se stabilím výosem a budoucí vývoj výosů bude uvažová v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výosu (g), bude výpočet provede tzv. upraveým zásobitelem 2*) ve tvaru: VHN = 1 + g r r g ČV + HP ( 1 + r) kde: r je míra výososti (ebo-li požadovaá míra výosu pro vložeý vlastí kapitál vk áklady a vlastí kapitál diskotí míra). Předpokládaé tempo růstu výosů (g) je možé aplikovat pouze v případě, že je zjistitelé přímo z ájemích smluv, ebo když je zřejmé, že současá úroveň ájemého v lokalitě či regiou poroste apř. s ohledem a dokočeí všeobecě výzamé ivestice. 3. Výosová hodota emovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách a při iflaci V případech, kdy ebude možé uvažovat se stabilím výosem a budoucí vývoj výosů bude uvažová v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výosu (g) při současém uvažováí iflace, bude výpočet provede tzv. upraveým zásobitelem 3*) ve tvaru: VHN = ČV g 1 + r 1 + f 1 + g 1 + f + HP 1 + r ( ) ( ) 1 + r Začeí je shodé s předchozím případem. A také platí, že předpokládaé tempo růstu výosů (g) je možé aplikovat pouze v případě, že je zjistitelé přímo z ájemích smluv, ebo když je zřejmé, že současá úroveň ájemého v lokalitě či regiou poroste apř. s ohledem a dokočeí všeobecě výzamé ivestice. VÝNOSOVÁ MÍRA NEMOVITOSTI (VMN) Neméě důležitou složkou výpočtu je staoveí výosové míry emovitosti (VMN resp. r). Výosová metoda je založea a porováí předpokládaých výosů z emovitosti s ejlepším alterativím dosažitelým výosem ze stejého kapitálu. Pokud epočítáme obecě se stabilími výosy z aktiva, je třeba rozlišovat mezi pojmem diskotí míra a kapitalizačí míra. Úrokovou míru, která má být použita pro výosové oceňováí emovitostí, elze ztotožňovat s úrokovou mírou používaou u jiých aktiv

8 (apř. oceňováí ceých papírů ebo dokoce podiků). Dosud v podmíkách ČR elze využít předpokladu úzkého propojeí alterativích trhů pro ivestory. Trh s emovitostmi má stále ještě svoji určitou autoomii, která se promítá i do vývoje ce a výososti emovitostí, jako ivestičí alterativa stále ještě začě sižuje riziko kapitálové ivestice. Pro další postup je třeba preferovat, aby byla kapitalizace prováděa a základě obvyklé výososti určitého typu emovitostí, což je úroková míra, kterou je obvykle úročea trží hodota emovitosti (pro daý druh emovitostí v daé lokalitě). Jedá se tedy o výos určitého typu emovitosti, který je vztaže k realizovaým tržím ceám. Vztah mezi trží úrokovou mírou, případě dalšími výosovými mírami kapitálového trhu a kapitalizačí mírou pro emovitosti sice určitě existuje, je ale ovlivě působeím řady dalších faktorů, proto je vhodé jako cílové řešeí odhadovat kapitalizačí míru přímo z trhu emovitostí, tz. z realizovaých kupích ce pro určité druhy emovitostí jako tzv. výosovou míru emovitosti (VMN). Pokud bude provedea aalýza trhu a jeho vývojových tedecí, pak zjištěá kapitalizačí míra r bude totožá s VMN. Pokud by měla být v současé době používáa ještě skladebá metoda pro výosové míry r, pak by již mělo jít pouze o součet dvou základích čleů. Dle původího začeí skutečé míry výososti a rizikové míry: kde: r 1 r 2 r = r 1 + r 2 je míra ekoomické výososti, tj. tzv. bezriziková úroková míra Podle iformací z ČNB a MF ČR se v současé době používá pro staoveí úrokových měr pro dlouhodobé státí dluhopisy pouze tzv. americký aukčí systém s algoritmem pro zpracováí objedávek zejméa istitucioálích ivestorů. Lze proto předpokládat, že úrokové míry státích dluhopisů a potažmo reálé výososti státích dluhopisů do doby splatosti r 1 již implicitě obsahují ivestory dlouhodobě progózovaou míru iflace (tedy v podstatě složku ozačovaou dříve jako r 2 ). Hodotu složky r 1 lze tedy ztotožit s výosostí státích dluhopisů do doby jejich splatosti, a to takových, jejichž doba splatosti je srovatelá se zůstatkovou dobou ekoomické životosti hodoceé emovitosti. Pro emovitosti s dobou zůstatkové životosti delší, ež dosahují splatosti a trhu dostupých dluhopisů, by mělo být postupováo metodou výpočtu geometrického průměru: výososti státího dluhopisu a trhu dostupého s ejdelší dobou splatosti s odhadem výososti pro dobu zbývající do odhadovaé doby zůstatkové ekoomické životosti hodoceé emovitosti. Pro zjišťováí reálé výososti státích dluhopisů do doby splatosti lze doporučit apř. iformace Coseq Fiace Research ebo ageturu Bloomberg a volit především dlouhodobé státí dluhopisy se splatostí 9, 10, 16 a budou-li emitováy, tak i a více let. je riziková míra Při výpočtové aplikaci tzv. zásobitele představuje hodota r áklady a vlastí kapitál resp. výosovou míru pro vlastí kapitál vložeý do emovitosti a výosová metoda je založea a porováí předpokládaých výosů z emovitosti s ejlepším alterativě dosažitelým výosem ze stejého kapitálu. Složka r 1 představuje srováí s bezrizikovou ivesticí do státích dluhopisů při likviditě trhu státích dluhopisů.

9 Složka r 2 má proto logicky výzam rizikové přirážky za ižší likviditu trhu emovitostí tedy vyšší riziko ivestice v porováí s trhem státích dluhopisů. Pokud ěkteré druhy emovitostí vykazují rizikovou přirážku r 2 miimálí tz., že takové emovitosti oceňují ivestoři za shodě rizikové se státími dluhopisy. Výši takového rizika uložeí kapitálu do oceňovaé emovitosti je uté posoudit apř. dle místích podmíek, podle zámé ebo očekávaé kokurece a relevatím trhu emovitostí, a podle případého ebezpečí ztráty likvidosti a tomto trhu. Přirážka může zahrovat i vlivy kojuktury a epředvídatelé vlivy. V případě aplikace zásobitele pro výpočet výosové hodoty emovitosti je složka míry ekoomické životosti (dříve ozačovaá jako r 4 ) již pro výpočet bezpředmětá. Doporučuje se však i při aplikaci skladebé metody kofrotovat její výsledek, tz. hodotu r s výosovou mírou rezultující z regresí aalýzy. VLASTNÍ VÝPOČET Modelováí (výpočet) výchozí hodoty cey bytů bylo provedeo jak z podkladů společosti, která provádí opravy a růzá techická zhodoceí a jedotlivých objektech (oblast ákladů), tak z předpokládaé úrově příjmů v období, kdy bude prodej bytů realizová, tj. v roce 2008 (v souladu s majetkovým odborem Prahy 17). Model výpočtu pro zvoleý fiktiví byt o výměře 64,43 m 2 je pak ásledující: ročí příjem v ceové úrovi r při deregulačím tempu 28% (64,43 x 54,57 Kč/m 2 = 3 515,94 Kč/měs. ) Kč průměré ročí áklady z miulých období Kč Čistý příjem za rok Kč Výosová hodota b.j. pro výpočet směré částky Kč Směrá cea za 1 m 2 před slevou Kč/m 2 Výosová hodota- upraveá o 20% slevy (zisk+míra kapitalizace+tempo růstu) výsledá výosová hodota Kč Přepočet a 1m Kč/m 2 Zaokrouhleo a Kč/m 2 K této výsledé upraveé hodotě za 1 m 2 zovu upozorňujeme, že v sobě zahruje již požadavek objedatele, promítout do výsledé cey slevu staoveou zastupitelstvem Prahy 17, a že od této částky se žádých dalších 20% eodečítá.

10 SOUBOR OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH CENOTVORNÝCH FAKTORŮ VČETNĚ VÁHOVÝCH PODÍLŮ (SUMARIZACE) ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ Kostrukčí systém, ve kterém se bytová jedotka achází - motovaá paelová kostrukce je považová v této lokalitě za prvořadý - je mu přiřazea váha...47,0 % Lokalita majetku je dalším z hlavích a určujících faktorů hodoty. Praha 17 je považováa za zajímavé území, straou od dopravího ruchu, s dostatečou zeleí a potřebou ifrastrukturou váha 21,0 % Fukčí využitelost Ostatí faktory váha 18,7 % váha 13,3 %

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Téma 6: Indexy a diference

Téma 6: Indexy a diference dexy a dferece Téma 6: dexy a dferece ředáška 9 dvdálí dexy a dferece Základí ojmy Vedle elemetárího statstckého zracováí dat se hromadé jevy aalyzjí tzv. srováváím růzých kazatelů. Statstcký kazatel -

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií Využití Markovových řetězců pro predikováí pohybu ce akcií Mila Svoboda Tredy v podikáí, 4(2) 63-70 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB i Pilse http://www.fek.zcu.cz/tvp/ Úvod K vybudováí

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti Pozemků parcela číslo 760/15, parcela číslo 762/22 a parcela číslo 797/10, vše v katastrálním území a v obci Děhylov číslo 5799 150 / 2013 6 NEMOVITOST: Pozemky Adresa nemovitosti:

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Statitické metody ve veřejé právě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Ig. Václav Friedrich, Ph.D. 2013 1 Kapitola 2 Popi tatitických dat 2.1 Tabulka obahuje rozděleí pracovíků podle platových tříd: TARIF PLAT POČET TARIF

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

DOLMEN SERVIS, s. r. o. Znalecký ústav

DOLMEN SERVIS, s. r. o. Znalecký ústav Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 5785 136 / 2013 o ceně nemovitostí bytu č.223/1 s příslušenstvím a podílen na společných částech domu a pozemku zapsaného na listu vlastnictví 760 a pozemků zapsaných

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013 Sockelschiee-Motage Tepelě izolačí systémy Capatect Návod k motáži 2013 1 Předmluva Capatect je jedou z čelích začek a trhu tepelě izolačích systémů (ETICS). V tomto motážím postupu jsou popsáy jedotlivé

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s. Výročí zpráva k 31. 12. 26 Pioeer ivestičí společost, a.s. Obsah Úvodí slovo geerálího ředitele 3 Pioeer ivestičí společost, a.s. 4 Údaje o čleech představestva, dozorčí rady a portfolio maažerech 6 Údaje

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY Michael Kubesa Text byl vytvoře v rámci realizace projektu Matematika pro ižeýry 21. století (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0332), a kterém se společě podílela Vysoká škola báňská

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více