Trendy v bankovním sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v bankovním sektoru"

Transkript

1 Česká republika Bankovní sektor 29. listopadu 212 Trendy v bankovním sektoru Přes vyšší dostupnost nemovitostí neočekáváme obnovení předkrizového růstu úvěrů na bydlení Miroslav Adamkovič, CFA (42) Úvěry soukromému sektoru v bilanci českých bank pokračovaly i v posledních měsících v mírném růstu. Jak v sektoru domácností, tak u nefinančních podniků však nadále převažuje ukládání depozit nad čerpáním úvěrů. V podnikovém sektoru došlo za poslední rok k poklesu podílu úvěrů se selháním na celkové pohledávce, přesto ale tento podíl zůstává vysoko nad předkrizovou úrovní. V sektoru domácností nedošlo k výraznějším změnám. Sazby u nových podnikových úvěrů v posledních měsících klesaly v souladu s poklesem sazeb na peněžním trhu, a to zejména u větších úvěrů nad 3 mil. Kč. V případě úvěrů domácnostem došlo k poklesu úrokových sazeb u financování bydlení, naopak u spotřebních úvěrů k výraznějším změnám nedošlo. Stagnace či dokonce pokles cen bytů v posledních letech zvýšily relativní dostupnost pořízení vlastního bydlení. Příznivě se ale projevily také další faktory, a sice příjem domácností a v posledních čtvrtletích také úrokové sazby. Po zohlednění nižších úrokových sazeb je pak nákup bytu na úvěr dokonce nejdostupnější od počátku sledování cen bytů statistickým úřadem v roce 25. Neočekáváme, že by se tempo růstu zadlužení, ať už relativně či absolutně, vrátilo na předkrizové úrovně, a to zejména kvůli změně demografických podmínek a pokračování slabého ekonomického růstu v dalších letech. Vývoj základních faktorů dostupnosti vlastního bydlení (1, = průměr roku 25) 1,8 1,7 1,6 Index cen by tů Průměrná mzda Splátka hy potéky * 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9 3/5 9/5 3/6 9/6 3/7 9/7 3/8 9/8 3/9 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/12 Zdroj: ČSÚ, ČNB, Bloomberg,, Komerční banka; * splátka typizované hypotéky s konstantní výší a splatností při aktuální výši úrokových sazeb Čtěte, prosím, důležité upozornění na poslední straně!

2 Nedávný vývoj Úvěry a depozita Vývoj bankovních úvěrů domácnostem a podnikům (miliardy korun) Bilance mezi depozity a úvěry domácností a podniků (miliardy korun) Úvěry domácnostem Úvěry podnikům 75 7 Bilance domácností (vlevo) Bilance podniků (vpravo) /4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/1 12/11 Zdroj: ČNB;, Komerční banka 4 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/1 12/11 Zdroj: ČNB;, Komerční banka -35 Úvěry soukromému sektoru v bilanci českých bank pokračovaly i v posledních měsících v mírném růstu. Zajímavý byl podle našeho názoru vývoj u podnikových úvěrů ve srovnání s vývojem podnikových depozit. Graf nahoře vpravo ukazuje vývoj bilance sektoru domácností a nefinančních podniků (tedy rozdíl mezi uloženými depozity a čerpanými úvěry). V případě podniků došlo meziročně k poměrně výraznému meziročnímu poklesu čisté zadluženosti (o 23 mld. Kč do září 212). V případě domácností pak již více než tři roky vidíme mírnou převahu ukládání depozit nad čerpáním úvěrů (o 15 mld. Kč meziročně v září 212). Podíl úvěrů se selháním v podnikovém sektor se za poslední rok výrazně snížil Kvalita úvěrů V případě kvality úvěrů nedoznala situace v sektoru domácností za poslední rok výraznějších změn. Naopak v podnikovém sektoru došlo k výraznému poklesu podílu úvěrů se selháním na celkové pohledávce, a to o více než jeden procentní bod na 7,4 %. Tato úroveň je přesto takřka dvojnásobná proti úrovni ze stejného období roku 28 (3,8 %) a pozitivní vývoj v posledním roce je jen částečným vylepšením kvality portfolia po zhoršení celkem o cca 6 procentních bodů v letech Podíl úvěrů se selháním (v %) 14 9/11 9/ Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Podnikové úvěry Zdroj: ČNB;, Komerční banka 29. listopadu 212 2

3 Úrokové sazby Pokles sazeb ČNB se odrazil také v reálné ekonomice ČNB v posledních měsících výrazně snížila základní sazbu a pokles se projevil také na peněžním trhu. Mezibankovní sazby u nejkratších splatností klesly do konce září meziročně o více než 3 bb a tento vývoj nezůstal bez odezvy ani na úvěrování reálné ekonomiky. Sazby u nových podnikových úvěrů v posledních měsících klesaly v souladu s poklesem sazeb na peněžním trhu, a to zejména u větších úvěrů nad 3 mil. Kč. Rozdíl mezi sazbami úvěrů ve výši do 7,5 mil. Kč a nad 3 mil. Kč se během Q3 12 zvýšil o výrazných 45 bb, což bylo ovšem zřejmě dáno rozdílnou strukturou podle fixace úrokových sazeb (24 % úvěrů do 7,5 mil. Kč za posledních 12 měsíců má fixaci delší než rok, zatímco u úvěrů nad 3 mil. Kč jsou to jen 3 %). Vývoj úrokových sazeb u nových podnikových úvěrů (v % p.a.) 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, podnikov é úv ěry celkem do 7,5 mil. Kč 7,5-3 mil. Kč nad 3 mil. Kč 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 Zdroj: ČNB;, Komerční banka Zatímco úvěry na bydlení zlevnily, v případě spotřebních úvěrů byl vývoj spíše opačný Také u úvěrů domácnostem došlo k poklesu úrokových sazeb, a to zejména u financování bydlení, kde se meziročně průměrná sazba snížila o 46 bb. V případě spotřebních úvěrů byl vývoj spíše opačný a sazby mírně rostly. Vývoj úrokových sazeb u nových úvěrů obyvatelstvu (v % p.a.) 5, Úvěry na bydlení Spotřební úv ěry (v prav o) 15, 4,5 14,5 4, 14, 3,5 13,5 3, 9/1 11/1 1/11 3/11 5/11 7/11 9/11 11/11 1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 13, Zdroj: ČNB;, Komerční banka 29. listopadu 212 3

4 Téma úvěry na bydlení Vývoj cen bytů Vývoj nabídkových cen bytů (1=průměr za rok 25) Vývoj realizovaných cen bytů (1=průměr za rok 25) ČR ČR bez Prahy Praha Q15 Q45 Q36 Q27 Q18 Q48 Q39 Q21 Q111 Q411 Q312 Zdroj: ČSÚ,, Komerční banka ČR ČR bez Prahy Praha Q15 Q45 Q36 Q27 Q18 Q48 Q39 Q21 Q111 Q411 Q312 Zdroj: ČSÚ,, Komerční banka Ceny bytů se po razantním poklesu v letech 29-1 ustálily Podle dat, která Český statistický úřad sleduje od roku 25, se průměrné realizované ceny bytů po výrazném poklesu během roku 29 relativně ustálily a odpovídají necelým 14 % průměru z roku 25 (poslední data za Q4 11). V případě nabídkových cen byl pokles pozvolnější, ale celostátní průměr se v letech rovněž ustálil. Na indexech se nijak neprojevil několikerý růst sazby daně z přidané hodnoty aplikovatelné na novostavby (z původních 5 % na 9 % v roce 29, 1 % v roce 21 a 14 % v roce 212). U obou cenových řad je patrný vyšší růst cen mimo hlavní město. Jednou z příčin je zřejmě vyšší dynamika cen v Praze před rokem 25, tedy v počátcích hypotečního boomu. Na razantním růstu cen v letech se podílelo několik faktorů: Celková ekonomická situace (růst HDP i příjmů, nízká nezaměstnanost) Nízké úrokové sazby Trend preference vlastního bydlení podpořený mj. blokací části nájemních bytů regulovaným nájemným Příznivá demografická situace (zakládání rodin silnými ročníky narozenými v 7. letech) Spekulativní nákupy (druhý a třetí byt k pronájmu) 29. listopadu 212 4

5 Relativní dostupnost bytů Vývoj základních faktorů dostupnosti vlastního bydlení (1, = průměr roku 25) 1,8 1,7 1,6 Index cen by tů Průměrná mzda Splátka hy potéky * 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9 3/5 9/5 3/6 9/6 3/7 9/7 3/8 9/8 3/9 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/12 Zdroj: ČSÚ, ČNB, Bloomberg,, Komerční banka; * splátka typizované hypotéky s konstantní výší a splatností při aktuální výši úrokových sazeb Stagnace či dokonce pokles cen bytů v posledních letech zvýšily relativní dostupnost pořízení vlastního bydlení. Příznivě se ale projevily také další faktory, a sice příjem domácností a v posledních čtvrtletích také úrokové sazby. V grafu níže porovnáváme vývoj relativních cen nemovitostí a relativní dostupnost nákupu bytu na úvěr. Vývoj cen bytů v poměru k průměrné mzdě a dostupnosti nákupu bytu na úvěr (1, = průměr za rok 25) 1,4 1,3 Relativní cena bytů* Dostupnost nákupu by tů** 1,2 1,1 1,,9,8,7,6 3/5 9/5 3/6 9/6 3/7 9/7 3/8 9/8 3/9 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/12 Zdroj:, Komerční banka; * podíl indexu cen nemovitostí a indexu průměrné mzdy; ** podíl indexu průměrné mzdy a součinu indexů cen bytů a výše typizované hypotéky Nákup bytu na úvěr je nyní nejdostupnější za nejméně sedm let Ze srovnání vyplývá, že poměr cen bytů k průměrné mzdě je zhruba na úrovni roku 25. Po zohlednění nižších úrokových sazeb je pak nákup bytu na úvěr dokonce nejdostupnější od počátku sledování cen bytů statistickým úřadem v roce listopadu 212 5

6 Dynamika úvěrů na bydlení Dynamika úvěrů na bydlení neodpovídá nejlepším tržním podmínkám za sedm let Ačkoli jsou podmínky pro nákup bytu na úvěr nejpříznivější za nejméně sedm let, růst zadlužení domácností úvěry na bydlení tomu neodpovídá. Přitom produkce nových úvěrů na bydlení za poslední rok vymazala zhruba polovinu propadu z maximálních hodnot před krachem Lehman Brothers. Rozdíl mezi oběma veličinami je dán postupným splácením starších úvěrů (v roce 212 je odhadujeme na zhruba mld. Kč, tj % aktuálního rozdílu mezi zmíněnými čísly) a také jejich refinancováním novými úvěry. Produkce nových úvěrů na bydlení a změna zadlužení z úvěrů na bydlení (mld. Kč) 25 nov é úv ěry na by dlení (12M) 12M změna dlužné částky z úv ěrů na by dlení /4 6/5 12/5 6/6 12/6 6/7 12/7 6/8 12/8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 Zdroj: ČNB,, Komerční banka Vzhledem k výše zmíněnému poklesu úrokových sazeb lze očekávat růst podílu splátek jistiny v měsíčních platbách. V případě tempa refinancování starších úvěrů novými bude budoucí vývoj záviset také na obchodní strategii jednotlivých bank, a to zejména v období refixace sazeb, stejně jako na aktivitě na realitním trhu v případě prodeje úvěrem zatížené nemovitosti. Neočekáváme, že by se tempo růstu zadlužení vrátilo na předkrizové úrovně Výhled pro úvěry na bydlení I přes pokles reálné ekonomiky v posledních letech se penetrace úvěrů na bydlení ve srovnání s HDP v ČR za poslední čtyři roky zvýšila podobně jako na Slovensku či v Polsku. V mezinárodním srovnání však zůstává podíl úvěrů na bydlení ve srovnání s HDP hluboko pod úrovní evropského průměru, a také pod úrovní v sousedním Rakousku či Německu. Současná úroveň zadlužení tak zřejmě není konečná a lze očekávat její postupný růst. Vzhledem k dříve zmíněným faktorům však neočekáváme, že by se tempo růstu zadlužení, ať už relativně či absolutně, vrátilo na předkrizové úrovně. Demografické změny jsou nezvratné (viz předchozí vydání této publikace) a snížily se Penetrace úvěrů na bydlení na HDP 45% 4% Q28 Q212 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % CZ SK HU PL DE AT EU Zdroj: ECB;, Komerční banka Růst reálného HDP ČR (%) f 214f 216f Zdroj: Bloomberg;, Komerční banka 29. listopadu 212 6

7 také odhady růstu potenciálu domácí ekonomiky. Slabý růst odhadovaný pro příští roky navíc podle našich odhadů neumožní pokles míry nezaměstnanosti a faktor nejistoty ohledně budoucích příjmů bude nadále hrát roli u případných žadatelů o úvěr. Pro příští dva roky také očekáváme pokračování pouze mírný růst nominálních mezd. Klíčové makroekonomické ukazatele 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q HDP (reálný růst, y/y v %) -1, -1, -,8 -,3,1,5,8 1,3 1,7 -,8,3 1,7 2,3 2,5 Spotřeba domácností (reálný růst, y/y v %) -3,3-2,5-2,3 -,5 1, 1,1 1,1 1,6 -,6-2,6,7 1,6 2, 2,1 Fixní investice (reálný růst, y/y v %), -4,2-5,5 1,4-5,3-1,5-1,8 -,5 -,9-2, -1,8,3 2,7 3,5 Zahraniční obchod (mld. CZK) (*) 68,7 66,7 66,3 94,7 75,2 66,5 69,2 1,7 191,1 298,7 35,6 35, 374,1 38,1 Průmyslová výroba (reálný růst, y/y) -1,4,6-1,9-3,9-2,2 -,6 -,4,6 6,7,1-1,8 1,6 3,4 3,9 Maloobchod (reálný růst, y/y v %) -2,4-1,6-1,8-3,7 -,7,4 1,4 2,3 2, -1,1 -,6 2,5 2,8 2,8 Mzdy (nominální růst, y/y v %) 2,3 3,1 2,9 2,3 2,8 2,4 2,4 2,3 2,4 2,9 2,5 2, 3,4 4,2 Nezaměstnanost (MPSV, v %) 8,1 8,4 9,3 9,9 9,1 9,3 9,9 1,3 8,5 8,7 9,5 9,8 9,6 9,2 Inflace (y/y, v %) 3,4 3,3 3, 2,5 2,6 2,6 2,1 1,1 1,9 3,3 2,5,9 1,4 2,1 Daně (příspěvek do y/y CPI) 1,2 1,3 1,3 1,,9,9,9,1, 1,2,9,1,, Korigovaná inflace (y/y, v %) (**) -,1 -,2 -,2 -,1,1,2,2,3 -,2 -,2,1,4 1,1 1,7 Ceny potravin (y/y, v %) (**) 3, 3,5 3, 4,1 4, 2,9 1,4,7 4,6 3,3 3,1,3,6 1,6 Ceny pohonných hmot (y/y, v %) (**) 5,8 6,4 7,8 5, 4,7 3,7-1,6-3,9 9,8 7, 2,9-5,2-1,9 3,8 Regulované ceny a daně (y/y, v %) (**) 7,9 6,6 5,4 4,1 3,9 4,4 4,6 4,2 4,8 7, 4,2 3,5 3,2 3,4 3M PRIBOR (průměr) 1,23,98,53,5,5,5,5,49 1,19,99,5,47 1,1 2,17 2W Repo (průměr),75,5,15,1,1,1,1,1,75,54,1,1,61 1,75 Zdroj:, Komerční banka (Ekonomické výhledy z 3. října 212) Poznámka: (*) zahraniční obchod dle přeshraniční statistiky; (**) Složky inflace jsou očištěny o primární dopad daňových změn. Demografické změny by mohly být částečně kompenzovány zájemci o investici do bydlení pro zabezpečení příjmu v důchodovém věku V souvislosti s penzijní reformou dochází podle vyjádření některých developerů k růstu podílu kupujících, kteří si nemovitost pořizují na úvěr jako investici pro zabezpečení v důchodovém věku. Zvýraznění tohoto trendu by mohlo částečně kompenzovat vliv demografických změn. Dopad do statistiky úvěrů na bydlení však zatím není patrný. Je také otázkou, nakolik je tento trend podmíněn nízkými úrokovými sazbami. 29. listopadu 212 7

8 Hlavní ekonom a vedoucí Ekonomického a strategického výzkumu Jan Vejmělek, Ph.D., CFA (42) KB EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM Ekonomové Ekonom junior Anne-Françoise Blüher Jiří Škop, Ph.D. Miroslav Frayer Marek Dřímal (42) (42) (42) (42) Akcioví analytici Miroslav Adamkovič, CFA Josef Němý, CFA (42) (42) SKUPINA SG VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Chief Economist of SG Poland Head of Research of Rosbank Chief Economist of BRD-GSG SG Srbsko - stratég Jaroslaw Janecki Vladimir Kolychev Florian Libocor Sanja RAJKOVIC-TREBALJEVAC (48) (74) (4) (381) Vedoucí výzkumu finančních trhů BRD-GSG Ekonom Akciový analytik Analytik junior Carmen Lipara Monica Croitoru Laura Simion, CFA Razvan Panturu (4) (4) (4) (4) Head of Global Economics Michala Marcussen (44) SG GLOBAL ECONOMICS RESEARCH Eurozóna Velká Británie Skandinávie/Švýcarsko James Nixon Michel Martinez Brian Hilliard Anatoli Annekov (44) (33) (44) (44) Severní Amerika Brian Jones Aneta Markowska (1) (1) Asie a Tichomoří Klaus Baader Wei Yao Kiyoko Katahira (44) (852) (81) Global Head of Research Patrick Legland (33) Head of Fixed Income Strategy Vincent Chaigneau (44) SG CROSS ASSET RESEARCH FIXED INCOME & FOREX GROUPS Ciaran O'Hagan Adam Kurpiel Alberto Brondolo Christian Carrillo (Asia-Pacific) (33) (33) (44) (81) Julian Wiseman Fidelio Tata (New York) Patrick Gouraud Wee-Khoon Chong (Hong Kong) (44) (1) (44) (852) Head of Foreign Exchange Kit Juckes (44) David Deddouche Sébastien Galy Olivier Korber (Derivatives) (33) (44) (33) Head of Emerging Markets Strategy Benoît Anne (44) Economists of Emerging Markets Strategy Guillaume Salomon Gaëlle Blanchard Esther Law (44) (44) (44) listopadu 212 8

9 Upozornění Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeje jakéhokoliv investičního nástroje nebo jinou výzvu či pobídku k jeho nákupu či prodeji. Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Komerční banka, a.s. považuje za důvěryhodné, nicméně tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti. Komerční banka, a.s. a společnosti, které s ní tvoří jeden koncern, se mohou příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům. Názory Komerční banky, a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Komerční banka, a.s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Tento dokument je určen primárně pro profesionální a kvalifikované investory. Pokud kopii tohoto dokumentu obdrží jiná, než je výše uvedená osoba, neměla by své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, ale měla by si zároveň vyhledat nezávislého poradce. Tento dokument je vydán Komerční bankou, a.s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Komerční banka, a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení. Žádné hodnocení zaměstnanců, kteří se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování Komerční banky, a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou určena veřejnosti a před jeho zveřejněním není dokument k dispozici osobám, které se nepodílely na tvorbě tohoto dokumentu. Komerční banka, a.s obvykle nezasílá investiční doporučení jednotlivým emitentům před jejich zveřejněním. Každý z autorů tohoto dokumentu prohlašuje, že názory obsažené v tomto dokumentu přesně odpovídají jeho osobnímu pohledu na uvedené investiční nástroje nebo jejich emitenty. Pro podrobnosti prosím navštivte internetovou stránku 29. listopadu 212 9

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 17. června 2013 Energetika Aktualizace Česká republika ČEZ Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu Držet Cena 14.06.13 515 CZK 12m cíl 498 CZK

Více

Deutsche Annington Deutsche Annington Immobilien Group je největší německou

Deutsche Annington Deutsche Annington Immobilien Group je největší německou EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 1. června 2015 Akciové trhy Investiční příležitost Evropa Deutsche Annington Deutsche Annington Immobilien Group je největší německou společností poskytující služby v oblasti

Více

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 Pojišťovny Aktualizace Česká republika Vienna Insurance Group Zvyšujeme cílovou cenu a doporučujeme akcie k nákupu Koupit Cena 21.01.15 37,5 1050 12m cíl

Více

Special report. Čínské akcie nabízí vysoký růstový potenciál. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 3. července 2015

Special report. Čínské akcie nabízí vysoký růstový potenciál. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 3. července 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 3. července 215 Globální akciový trh Extract from a report Special report Čínské akcie nabízí vysoký růstový potenciál Josef Němý, CFA (42) 222 8 56 josef_nemy@kb.cz Miroslav

Více

Makroekonomické indikátory potvrzují oživení české ekonomiky. Minulý vývoj na finančních trzích

Makroekonomické indikátory potvrzují oživení české ekonomiky. Minulý vývoj na finančních trzích Česká republika Finanční trhy 14. května 2010 Týdenní zpráva Makroekonomické indikátory potvrzují oživení české ekonomiky Jan Vejmělek, CFA +420 222 008 568 jan_vejmelek@kb.cz Anne-Françoise Blüher +420

Více

Příští týden bude zveřejněno několik důležitých indikátorů a struktura HDP. Minulý vývoj na finančních trzích

Příští týden bude zveřejněno několik důležitých indikátorů a struktura HDP. Minulý vývoj na finančních trzích Česká republika Finanční trhy 3. září 2010 Týdenní zpráva Příští týden bude zveřejněno několik důležitých indikátorů a struktura HDP Jan Vejmělek, CFA +420 222 008 568 jan_vejmelek@kb.cz Anne-Françoise

Více

Týdenní zpráva. Ani neděle nebyla v řeckém příběhu konečnou. Zprávy a události. Síla eura odráží sázky investorů na to, že Řecko bude zachráněno

Týdenní zpráva. Ani neděle nebyla v řeckém příběhu konečnou. Zprávy a události. Síla eura odráží sázky investorů na to, že Řecko bude zachráněno EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 13. července 2015 Výhled pro finanční trhy Týdenní zpráva http://www.consensuseconomics.com/accuracy_awards/forec Ani neděle nebyla v řeckém příběhu konečnou Jan Vejmělek

Více

Úrokové sazby zůstaly stejné, do konce roky by mohly klesnout. Minulý vývoj na finančních trzích. Očekávané trendy na finančních trzích

Úrokové sazby zůstaly stejné, do konce roky by mohly klesnout. Minulý vývoj na finančních trzích. Očekávané trendy na finančních trzích Česká republika Ekonomický a strategický výzkum Finanční trhy 26. září 2008 Týdenní zpráva Úrokové sazby zůstaly stejné, do konce roky by mohly klesnout Jan Vejmělek, CFA +420 222 008 568 jan_vejmelek@kb.cz

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003 Ekonomický měsíčník LISTOPAD 23 ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Bankovní rada snížila prognózu inflace. ČNB zmírnila své obavy z růstu retailových úvěrů. Centrální banka neklade překážky emisi dluhopisů

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více