Credit Crunch. Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 3. prosince 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Credit Crunch. Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 3. prosince 2008"

Transkript

1 Credit Crunch Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 3. prosince 2008 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována nebo reprodukována mimo klientskou organizaci bez předchozího souhlasu Facility s.r.o.

2 Co je credit crunch? Náhlé všeobecné snížení dostupnosti úvěrů resp.možností financování obecně nebo náhlý vzrůst nákladů na financování od bank. Zdroj: Wikipedia.org strana 2

3 Agenda 1. Příčiny vzniku a milníky vývoje finanční krize Aktuální situace v České republice a možná rizika pro české podniky strana 3

4 Příčiny vzniku a milníky vývoje finanční krize Aktuální situace v České republice a možná rizika pro české podniky strana 4

5 Hospodářské fluktuace jsou součástí ekonomického života Hospodářský cyklus představuje kolísání kolem dlouhodobého růstového trendu. Je naprosto přirozené, že období hospodářské expanze je následováno obdobím hospodářské kontrakce. Typické chování tržních subjektů je takové, že následují trend, tj. v časech hospodářského rozkvětu na sebe berou větší riziko, než by bylo zdrávo, a naopak v časech hospodářského útlumu se přehnaně bojí rizika. Jedná se tedy o procyklické chování. Zdroj: Komerční banka strana 5

6 Mechanismus vzniku současné ekonomické krize Krize na hypotečním trhu Kreditní a likviditní krize Ekonomická krize Zdroj: Komerční banka strana 6

7 Příčiny krize Na summitu G20 bylo konstatováno v závěrečné deklaraci Během období silného globálního růstu, rostoucích kapitálových toků a dlouhodobé stability v této dekádě vyhledávali účastníci trhu vyšší výnosy bez odpovídajícího ohodnocení rizik a bez řádné snahy skutečné riziko vyčíslit. Zároveň s tím nedostatečné standardy upisování cenných papírů, nezdravé metody řízení rizik, neustále složitější a neprůhlednější finanční produkty a následné nepřiměřené spekulační strategie vedly ve své kombinaci k ohrožení celého systému. Politici a instituce odpovědné za dohled nad finančními trhy v některých vyspělých zemích nezhodnotili správně tato nově vznikající systémová rizika, nedokázali držet krok s vývojem inovací na finančním trhu nebo nevzali v úvahu komplexní povahu a roztříštěnost regulačních postupů v této oblasti." strana 7

8 Podhoubí finanční krize Mezi faktory, které společně vytvořili prostředí náchylné ke vzniku současné krize patří zejména následující 1. Banky nebyly dostatečně obezřetné při kreditním hodnocení úvěrových příležitostí (hypotéky, development, půjčky SME atd.) 2. Ratingové agentury nebyly dostatečně obezřetné při udělování ratingů 3. Přenos kreditního rizika hypoték na sekundární trh byl netransparentní a nesl známky neprofesionality a alibismu ze strany nabízejícího i investora 4. Účastníci finančního trhu (banky, investiční společnosti) nezahrnovali do transakcí přiměřenou přirážku za likviditní riziko 5. Motivace dealerů stejně jako klíčových managerů v investičním bankovnictví byla posunuta směrem k akceptaci vyššího rizika strana 8

9 Splasknutí bubliny na trhu s nemovitostmi v USA jako spouštěcí mechanismus finanční krize Z širší perspektivy je současná krize vyjádřením některých v americké společnosti hluboce zakořeněných jevů 1. Ekonomika je založena na okamžitém uspokojení spotřebitele (jedná se o konzumní ekonomiku) 2. Úroveň úspor v amerických domácnostech je velmi nízká (v roce 2005 bylo 99,5% příjmů utraceno za spotřebu nebo platbu úroků) 3. Poměr domácností bydlících ve vlastním domě/bytě rostl (v roce 2004 byl na 69,2%, což představuje dloholeté maximum) Zdroj: Wikipedia.org strana 9

10 Vývoj na americkém trhu s nemovitostmi v posledních dvou dekádách Uveďme několik faktografických údajů ilustrujících bublinu na trhu s nemovitostmi Mezi lety 1997 a 2006 vzrostla cena typického amerického domu o 124% Poměr mezi mediánem ceny za dům a mediánem příjmů domácností byl v letech mezi 2,9 3,1, v roce 2006 vzrostl až na 4,6 Takto vytvořená bublina v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami vedla k vyššímu zadlužování domácností (druhé hypotéky zajišťené vzůrstem ceny nemovitosti) využitému k další spotřebě (poměr dluhu domácností k jejich ročnímu příjmu vzrostl z 101% v roce 1999 na 142% v roce 2007) Celkové zadlužení domácností rostlo (v roce 1970 čerpalo pouze 6% domácností úvěr kreditní kartou, v roce 2008 už 40%) Zdroj: Wikipedia.org strana 10

11 Mechanismus splasknutí bubliny spekulace na nízké úrokové sazby Jedním ze dvou základních faktorů pro spuštění krize byla spekulace na nízké úrokové sazby ze strany zadlužených domácností Domácnosti ve snaze získat další snadno dostupné úvěry přistupovali na hypotéky, které dlužníkovi umožňovali po určitou dobu splácet nižší než tržní úrokové sazby (adjustable-rate mortgages) Po této grace period následovalo standardní splácení založené již na tržních úrokových sazbách Úrokové sazby byly od technologické krize v letech na velmi nízké úrovni (v roce 2003 klesly až na 1,0%), avšak FED začal zpřísňovat fiskální politiku a postupně zvýšil sazby až na 5,25% v létě strana 11

12 Vývoj US Fed Funds Rate v letech strana 12

13 Mechanismus splasknutí bubliny spekulace na trvalý růst cen nemovitostí Klíčové pro nastartování krize bylo zastavení růstu cen nemovitostí a jejich následný pokles. Domácnosti i banky přitom slepě věřily, že stoupající trend bude dále pokračovat Nízké úrokové sazby, dostatek peněz z úvěrů a vysoká poptávka vyvolala stavební boom a následně přebytek nabízených nemovitostí na trhu Převis nabídky způsobil výrazný a neočekávaný pokles v hodnotě nemovitostí (S&P/Case-Shiller National Home Price Index klesl z 189,9% v 2Q06 na 150 v 3Q08) V důsledku toho začal růst počet nemovitostí, které měly nulovou nebo negativní hodnotu, tzn.jejich dům měl nižší hodnotu než hypotéka (v březnu 2008 to bylo 10,8% všech domácností a v listopadu 2008 už 14,7%) strana 13

14 Vývoj S&P/Case-Shiller Index v letech strana 14

15 Nastartování krize ve Spojených státech Zvýšení úrokových sazeb a propad cen nemovitostí vedlo zejména k následujícím událostem 1. Klienti (domácnosti), kteří nebyli schopni přejít na vyšší splátky hypoték (ať už u ARM sazeb nebo u standardních hypoték), se snažili refinancovat, ale kvůli rostoucím sazbám a poklesu cen nemovitostí nebyl rostoucí počet domácností úspěšný 2. Hypotéky začaly defaultovat 3. Protože americké zákony definují hypotéky jako non-recourse loan (tj.při defaultu stačí vrátit nemovitost a věřitel nemá nárok na další dlužníkova aktiva), znamenalo vypovězení hypotéky v řadě případů ztrátu pro banky 4. Banky se snažily prodat takto nabyté nemovitosti a jejich cena na trhu se začala dále propadat 5. Nižší cena nemovitostí dále snižovala hodnotu majetku dlužníků a přispívala k dalším defaultům a zhoršovala portfolia bank strana 15

16 Vývoj počtu nemovitostí s výpovědí hypotéky v letech strana 16

17 Další příčiny finanční krize v USA Kromě splasknutí bubliny na trhu s nemovitostmi byly významnými faktory pro nastartování a prohlubování finanční krize zejména následující jevy 1. Spekulace s obytnými nemovitostmi 2. Vysoce rizikové hypotéky a neobezřetné poskytování půjček 3. Sekuritizace a s ní spojené praktiky upisování cenných papírů 4. Chybný proces udělování ratingu pro CDO (Collateralized debt obligation) a MBS (Mortgage-backed security) 5. Nedostatečná regulace zejména u investičních bank 6. Centrální banka se nezaobírá možností předcházet obdobným bublinám na trhu 7. Regulátorem připuštěná výrazná nerovnováha mezi aktivy a pasivy zejména u investičních bank 8. Silně pokřivená motivační schémata u klíčových managerů bank a dealerů 9. Hromadné využívání CDS (Credit default swap) pro zajištění rizika defaultu pro investory do MBS strana 17

18 Prohloubení krize: spekulace s nemovitostmi Katalyzátor, který urychlil významně pád cen nemovitostí byl vysoký podíl nemovitostí postavených a koupených za účelem finanční investice Téměř 40% nákupů nemovitostí v roce 2005 bylo ve Spojených státech uskutečněno nikoliv za účelem opatřit si bydlení Média průběžně informovala o nákupech ještě rozestavěných nemovitostí za účelem jejich prodeje se ziskem po dostavbě Banky v řadě případů zaznamenaly situaci, kdy investor zainvestoval do několika nemovitostí najednou bez možnosti hypotéku splácet bez apreciace hodnoty nemovitosti strana 18

19 Prohloubení krize: subprime mortgages Ke zvýšení počtu defaultů v hypotečním portfoliu vedl výrazný podíl hypoték poskytnutých vysoce rizikovým dlužníkům Podíl subprime mortgages (hypotéky vysoce rizikovým dlužníkům) na celkovém objemu hypoték stoupl z 5% v roce 1994 na 20% v roce 2006, což reprezentuje cca 600 mld.usd Přestože se kreditní hodnocení subprime dlužníků mezi lety zhoršilo, subprime markup (kreditní přirážka nad standardní hypoteční sazbou pro subprime segment) klesl z 280 BP na 130 BP v roce 2007 Banky navíc poskytovaly ve zvýšené míře incentivy pro subprime dlužníky a lákali je k uzavření hypotéky 43% dlužníků nemuselo v r.2005 poskytnout žádnou zálohu při uzavření hypotéky U ARM hypoték byly na počátku úroky pod 4% (v letech ) Nabízely se interest-only adjustable-rate mortgages Nabízely se Ninja loans ( no income, no job and no assets loans) strana 19

20 Prohloubení krize: nezdravý proces schvalování hypotečních úvěrů Ke zvýšení počtu defaultů přispěl mimo jiné neobezřetný postup při schvalování hypoték, zejména vysoce rizikovým dlužníkům V roce 2007 bylo 40% subprime hypoték schváleno automatickým procesováním Hypoteční brokeři neměli snahu dostatečně ověřovat schopnost klientů v budoucnu splácet Výrazně vzrostla také úroveň fraudů strana 20

21 Prohloubení krize: sekuritizace Apetit investorů pro MBS (mortgage-backed securities) spolu s modelem originate to distribute přispěl k tomu, že riziko spojené se subprime hypotékami se dalo skrýt z dohledu poskytovatelů hypoték, investorů a regulátora Možnost zbavit se rizika plynoucího ze subprime hypoték byla důležitou ingrediencí při postupném ochabování bdělosti bank v úvěrovém procesu V roce 2006 bylo prostřednictvím MBS přesunuto na investory 75% všech subprime hypoték SPV nebo SIV (structured investment vehicles) umožnily investičním bankám zaknihovat rizika mimo svou bilanci a tím mimo dohled regulátora vnikl tzv.stínový bankovní systém Zneužití sekuritizace k obejití regulačního systému lze považovat za systémové riziko, které bylo vědomě a soustavně budováno v celém odvětví strana 21

22 Půjčování s následnou sekuritizací (ilustrativní schéma) strana 22

23 Prohloubení krize: chybný proces udělování ratingu V roce 2006 napsal v u zaměstananec S&P: Ratingové agentury vytvářejí stále větší a větší monstrum trh se CDOs. Doufejme, že budeme všichni za vodou a na odpočinku, až tenhle domeček z karet spadne. Vysoké ratingy pro subprime MBS vedly k rozšíření nekvalitního dluhu mezi řadu investorů a přispěly k rozšíření krize Ratingové agentury se spoléhaly na dostatečnou kolateralizaci MBS, jejich kreditní pojištění a equity investory, kteří nesou první ztráty Vysoké ratingy vedly řadu investorů k posuzování investic do MBS jako investice do vysoce bonitních cenných papírů Regulátor (U.S. Securities and Exchange Commission) přitom spíše snižovala požadavky na zpřístupnění informací o MBS Problémem byl také potenciální střet zájmů, když rating platili investiční banky, které měly zájem na prodeji takto ohodnocených MBS strana 23

24 Mezi Q307 a Q208 nakonec snížily ratingové agentury rating u MBS za celkem mld.usd strana 24

25 Prohloubení krize: vládní politika Vládní politika stejně jako nečinnost v určitých oblastech přispěly ke vzniku krize Vlády Billa Clintona i George Bushe podporovaly vizi vlastního bydlení pro občany Existují důkazy, že federální vláda vytvářela tlak na státem vytvořené hypoteční instituce (GSE-government sponsored enterprise), aby více zpřístupnily hypotéky pro občany (Fannie Mae, Freddie Mac) GSE vlastnily v roce 2008 přímo nebo zprostředkovaně mld.usd hypoték s velkou investiční pákou, neboť jejich čisté jmění bylo k mld.usd (v září 2008 nad nimi Federální vláda musela převzít ochranu) Ke snížení averze k riziku mohlo přispět také schválení změn v zákoně Community Reinvestment Act (CRA) v roce 2005, jehož účelem bylo odstranit diskriminační praktiky bank v chudinských čtvrtích strana 25

26 Prohloubení krize: politika centrální banky Politika centrální banky mohla být podle názoru ekonomů více preventivní ve vztahu k rodící se krizi a jejím příčinám FED provozuje primárně monetární politiku a cíluje inflaci. Při jejich řízení však banka opominula přihlédnout k situaci na hypotečním trhu a svým výrazným snížením sazeb (až na 1,0%v roce 2003) podpořila vznik hypoteční bubliny Záchrana LTCM (Long-Term Capital Management) v roce 1998 mohla vytvořit ovduší očekávání, že při obdobném problému ve finančním sektoru opět FED přispěchá na pomoc jako poslední instance strana 26

27 Prohloubení krize: nerovnováha mezi aktivy a pasivy u investičních bank Spekulace na nízké úrokové sazby a setrvalý růst trhu s nemovitostmi u investičních bank nebyl vyvážen dostatečným kapitálem a vedl k jejich obrovským ztrátám a propuknutí globální finanční krize Banky zainvestovaly v letech do velkého objemu MBS Na investice si půjčili emisemi dluhu a při nízkých úrokových sazbách těžily z rozdílu mezi sazbou na pasivech a aktivech (objem dluhu 5 největších investičních bank byl v roce mld.usd, tj.30% HDP v USA) Při vzrůstu sazeb a poklesu cen nemovitostí však banky utrpěli ztráty, které nakonec vedly u jedné k bankrotu (Lehman Brothers) a u dvou k jejich převzetí za symbolickou cenu (Bear Stearns a Merrill Lynch) Zbývající banky se přeměnily na standardní komerční banky spadající pod standardní regulaci (JPMorgan, Goldman Sachs) strana 27

28 Vývoj pákového efektu v bilanci investičních bank v letech strana 28

29 Prohloubení krize: pokřivená motivační schémata investičních a komerčních bankéřů Motivační schémata managerů a traderů byla nastavená tak, že je vedla k rozhodování s krátkodobým horizontem a k akceptaci vyšších rizik a přispěla tak k vývoji nežádoucím směrem Manageři z Wall Street si v roce 2006 rozdělili na bonusech 23,6 mld.usd Motivační schémata jsou nastavena tak, že při ztrátě není bonus vyplacen a při zisku ano, vede tak tradera k rizikovějšímu chování, protože na rozdíl od skutečného investora nemá co ztratit a může jen získat Motivace je nastavena tak, že podporuje uskutečňování transakcí, které skýtají zisk ještě v daném kalendářním období a neberou ohled na budoucí vývoj ( po nás potopa ) Ne všichni vrcholoví manageři rozumí komplexním strukturovaným transakcím, které současnou krizi vyvolaly strana 29

30 Prohloubení krize: credit default swaps CDS měly zajistit riziko defaultu MBS, na místo toho vnesly do systému obrovskou míru nejistoty, zda a kdo skutečně bude schopen za závazky ze swapů vyplývající zaplatit a dále tak šířily krizi po globálním finančním trhu CDS jako každý derivát nebyl nakupován jen za účelem hedgingu, ale i spekulace Mezi lety vzrostl objem CDS v knihách bank 100-krát, odhad outstanding CDS v listopadu 2008 je mezi mld.usd CDS jsou OTC instrumenty a nejsou výrazně regulovány Díky expozicím v CDS byl výrazně snížen rating některých pojišťoven (AIG, MBIA, Ambac) a některá musely dostat kapitálovou injekci od FEDu Po krachu Lehman Brothers vzrostla nejistota, kdo bude plnit z CDS na 600 mld.usd emitovaných bondů Obrovské ztráty Merrill Lynch v roce 2008 vznikly, když AIG přestala nabízet CDS na nezajištěné portfolio CDOs u Merrillů a jeho hodnota prudce poklesla strana 30

31 Mechanismus vzniku současné ekonomické krize Krize na hypotečním trhu Kreditní a likviditní krize Ekonomická krize Zdroj: Komerční banka strana 31

32 Milníky vývoje finanční krize V důsledku popsaných příčin a faktorů se krize na americkém hypotečním trhu přelila do finančního trhu a způsobila kreditní a likviditní krizi nevídaných rozměrů. Mezi hlavní události patří 1. Obrovské ztráty ve finančním a bankovním sektoru po celém světě 2. Vzrůst nedůvěry v bankovním systému a s ním spojený pokles likvidity na finančním trhu (likviditní krize) 3. Výrazný a dlouhodobý propad na světových akciových trzích a s ním spojené posuny na trzích komoditních (zlato, ropa, drahé kovy, energie atd.) 4. Omezení úvěrové aktivity bank ve směru ke klientům jako důsledek zvýšené opatrnosti risk managerů a likviditní krize 5. Všechny popsané události vedly ve svém důsledku k nastartování globální recese, tj.k současné ekonomické krizi strana 32

33 Dopady hypoteční krize: ztráty ve finančním sektoru Hypoteční krize způsobila, že finanční instituce po celém světě začaly odepisovat své ztráty zejména ze subprime hypoték. To znamená v lepším případě výrazný propad zisku a v nejhorším bankrot První signál vydala největší banka na světě HSBC, která v únoru 2007 odepsala subprime MBS v hodnotě 10,5 mld.usd Během roku 2007 skončilo nebo bylo prodáno více než 100 společností prodávajících hypotéky Akcie bank a celého finančního sektoru prudce a vytrvale klesaly, jak se zhoršovala kvalita jejich portfolia a ukázalo se, že jsou podkapitalizované U řady bank musely vlády sáhnout k podpůrným opatřením a buď jich část odkoupit nebo garantovat jejich závazky strana 33

34 Vývoj ziskovosti amerických bank v letech strana 34

35 Vývoj vybraných akcií bank v období 01-09/08 Zdroj: BBC strana 35

36 Bankroty a vládní pomoc v krizi Následující přehled ukazuje vývoj dopadu finanční krize na bankovní sektor v datech a číslech 17/02/08 znárodnění Nothern Rock, UK za 150 mld.usd Březen 08 JPMorgan kupuje Bear Stearns za 1,2 mld.usd za podmínky půjčky FEDu v hodnotě 29 mld.usd Září 08 Fannie Mae/Freddie Mac pod vládní správu (kolem mld.usd v MBS) Září 08 Merrill Lynch koupený Bank of America za 50 mld.usd 15/09/08 Lehman Brother vyhlásili bankrot 17/09/08 nouzová akvizice skotské HBOS britským Lloyds TBS Září 08 AIG dostává Emergency Loan 85 mld.usd od FEDu a vláda přebírá 79,9% jejích akcií 29/09/08 banka Bradford & Bingley znárodněna britskou vládou Listopad 08 US government kupuje preferenční akcie Citigroup za 27 mld.usd strana 36

37 Dopady hypoteční krize: likviditní krize na finančním trhu Vzrůst nedůvěry mezi jednotlivými bankami ohledně skutečného dopadu hypoteční krize do jejich hospodaření vedl k omezení vzájemných kreditních linek a tím i obchodování na mezibankovním trhu Nelikviditu na finančním trhu odráží vzrůst TED spreadu, který vyjadřuje rozdíl mezi 3M LIBOR sazbou a americkými T-bills (za normální situace se pohybuje okolo 20 BP) TED vzrostl od srpna 2007 na BP v září a rekordních 460 BP 10/10/08, nyní se opět pohybuje kolem 200 BP Banky omezily v důsledku nedůvěry kreditní limity a pro instituce s nerovnováhou mezi aktivy a pasivy (výrazná převaha primárních vkladů nebo naopak úvěrů) je velmi obtížné nebo drahé likviditu sehnat či uložit Nedostatek likvidity se projevuje sekundárně na klientech, kteří mají dražší zdroje nebo dokonce omezený přístup k nim Nedostatek likvidity se přenáší také na další trhy (komoditní) strana 37

38 Vývoj TED spreadu v období 01-10/ strana 38

39 Dopady hypoteční krize: propad akciových trhů Akciové trhy prožívají největší pokles za poslední dvě dekády. Existují zejména následující příčiny 1. Pokles akcií ve finančním sektoru kvůli deklarovaným nebo očekávaným ztrátám z hypoteční krize 2. Výprodej akcií z portfolíí bank v důsledku likviditní krize a snahy získat likviditu 3. Výprodej akcií ve fondech a u portfolio managerů v důsledku omezení ztrát ve finančním sektoru a poté také v důsledku celkového negativního naladění investorů na trhu 4. Další pokles vlivem již fundamentálnějších příčin souvisejících se začínající ekonomickou krizí v řadě významných světových ekonomik strana 39

40 Vývoj na světových akciových trzích v období 12/07-10/08 Zdroj: BBC strana 40

41 Propad na akciových trzích statistika Pro dokumentaci rozsahu krize několik čísel Dow Jones spadl od ledna 2008 o 37% Od začátku roku do října 2008 spadly akcie v Severní Americe, Evropě a Asii o více než 30% strana 41

42 Vývoj ceny ropy a zlata v období 08-10/ strana 42

43 Dopady hypoteční krize: nastartování ekonomické krize Promítnutí hypoteční krize do finančního sektoru a postupné odhalování celkového rozsahu z ní plynoucích ztrát vede v konečném důsledku ke globální ekonomické krizi 01/12/08 oznámily Spojené státy vstup do recese V roce 2008 se v recesi již ocitlo Dánsko, Island, Estonsko, Lotyšsko, Irsko, Nový Zéland, Japonsko, Hong Kong, Singapore, Itálie a Německo EU je již také oficiálně v recesi, Velká Británie, Francie a Švédsko očekávají oznámení vstupu do recese v nejbližší době a v řadě dalších zemí dojde vlivem globálních synergií minimálně k zabrždění růstu strana 43

44 Mechanismus vzniku ekonomické krize Na konkrétním vzniku krize se podílí několik vzájemně propojených faktorů 1. Banky omezili úvěrovou aktivitu, případně ji zdražili (likviditní a kreditní přirážky), a to i pokud jde o working capital 2. Hodnota akcií většiny podniků klesla, což má nepříznivý dopad na jejich kapitalizaci 3. Ochota investorů za daných okolností investovat klesla nebo se jejich záměry odložily na vhodnější období 4. Může se šířit druhotná platební neschopnost, likviditní krize a prohlášení bankrotu vlivem nedostatku pohotových prostředků na splácení závazků 5. Omezení dostupnosti vlastních a cizích zdrojů vede podniky k úsporám a pozastavením investic až k omezování výroby a propouštění 6. Propouštění povede k vyšší nezaměstnanosti a obecně k nižší důvěře spotřebitelů, která povede k nižší spotřebě, nižšímu růstu HDP a v konečném důsledku až k možné recesi strana 44

45 Reakce regulátorů a politiků na kreditní a likviditní krizi Ve světle popsaných událostí přijala americká vláda a centrální banka zejména následující opatření 1. Snížila Federal funds rate z 5,25% na 2% mezi zářím 2007 a dubnem FED dodal na mezibankovní trh likviditu (do listopadu 2008 v různé formě dluhu celkem mld.usd) 3. FED dále svými kroky posiluje důvěru na mezibankovním trhu a podporuje jeho likviditu (11/08: 200 mld.usd Term ABS Loan Facility na podporu vydávání ABS, 600 mld.usd na nákup MSB od GSE) 4. Byla změněna nebo se uvažuje o změně regulačních pravidel zejména v oblasti Rozšíření působnosti regulátora i na nebankovní finanční instituce (od ) Restrikce na leverage dluhu k vlastnímu kapitálu Zavedení early warning system pro zabránění vzniku systémového rizika Zákaz short-sellingu akcií finančních institucí (UK regulace) strana 45

46 Přehled přijatých opatření vlád na ochranu finančního sektoru Zdroj: BBC strana 46

47 Přehled objemu finančních prostředků poskytnutých na záchranu finančního sektoru Zdroj: BBC strana 47

48 Příčiny vzniku a milníky vývoje finanční krize Aktuální situace v České republice a možná rizika pro české podniky strana 48

49 Aktuální situace v České republice Globální krize se zatím do českého prostředí promítla pouze zprostředkovaně a s odstupem 1. Hypoteční krize v amerických rozměrech nám zatím nehrozí zejména proto, že trh není tolik hypotékami saturován podíl hypoték s vyšší mírou rizika (ne subprime, ale např.na 100% hodnoty nemovitosti) je velmi nízký úvěrový proces v oblasti hypoték byl v zásadě obezřetný 2. Nakažení finančního sektoru globálním finančním virem je mírné a dotýká se zejména drobných nebo institucionálních investorů, kteří zainvestovali do některých aktiv, která vlivem krize výrazně ztratila hodnotu (Island, Lehman Brothers atd.) strana 49

50 Aktuální situace v České republice (pokračování) Globální krize se zatím do českého prostředí promítla pouze zprostředkovaně a s odstupem 3. Likviditní krize byla i u nás výrazná (likviditní pořirážka se pohybovala v řádu jednotek procent), avšak mezibankovní trh má likvidity více než je obvyklé v jiných ekonomikách a ČNB je schopna situaci uřídit, nicméně Banky na sebe výrazně omezily kreditní limity Některé banky mají výrazný nesoulad mezi aktivy a pasivy a potřebují přístup na mezibankovní trh ke svému hladkému fungování 4. Pokles akciového trhu byl vlivem výprodeje zahraničních hráčů a našich investorů výrazný a způsobil u některých developerských firem problém s podkapitalizací a následně s nedostatkem likvidity, protože banky přitvrdily podmínky pro poskytnutí úvěrů na tento typ projektů strana 50

51 Vývoj likviditní prémie na mezibankovních sazbách v období 01/06-10/ Nadbytečná likviditní prémie na sazbách 3M PRIBOR v bb Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Zdroj: KB research strana 51

52 Vývoj korporátního kreditního spreadu v období 10/06-10/08 (příklad: ČEZ) CEZ 4.125% / Asset Swap Spread v bb Zdroj: KB research strana 52

53 Vývoj pražské burzy v období 12/07-10/08 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% % hodnoty z PX Index Zentiva PMČR Orco NWR AAA CME Zdroj: KB research strana 53

54 Ekonomická krize a její vyhlídky v Česku Z pohledu nastartování krize můžeme vnímat následující fakta Banky již omezili financování a zpřísnily úvěrový proces (jak v retailu, tak v corporate) Developeři mají problémy s financováním a pozastavili nové projekty Stavební firmy očekávají omezení výroby vlivem pozastavení investic Vlivem globální krize nastává cost cutting u řady nadnárodně vlastněných firem (omezují se opexy, zejména náklady na marketing, školení, odsouvají se IT investice) U exportérů (automotive, strojírenství, hutnictví atd.) se omezuje produkce a začíná se propouštět Důvěra spotřebitelů je na nízké úrovni ve srovnání s předchozími obdobími Z makro pohledu se očekává zabrždění růstu HDP někam ke 3% a níže strana 54

55 Vývoj dynamiky poskytování úvěrů domácnostem a podnikům v letech % Úvěry domácnostem, y/y Úvěry podnikům, y/y 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% Zdroj: KB research strana 55

56 Fungující řešení Facility s.r.o., Jakubská 647/2, Praha 1 tel/fax strana 56

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví Pavel Řežábek Vrchníředitel a člen bankovní rady ČNB Praha 30. ledna 2008 Obsah

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Vývoj na kapitálových trzích 19-23.1.09

Vývoj na kapitálových trzích 19-23.1.09 Uplynulý týden byl ve znamení inaugurace nového amerického prezidenta. Obama se snaží přinést změnu na kterou všichni čekají a očekávání jsou vskutku obrovská. Bohužel stav, ve kterém přebírá ekonomiku

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Reakce měnové politiky ČNB na hospodářskou krizi

Reakce měnové politiky ČNB na hospodářskou krizi Prezentace členů bankovní rady Reakce měnové politiky ČNB na hospodářskou krizi Vladimír Tomšík vrchní ředitel a člen Bankovní rady ČNB Den otevřených dveří ČNB Praha 12. června 21 Obsah prezentace Vznik

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Krize pouze při sedmičce?

Krize pouze při sedmičce? Krize pouze při sedmičce? Poznámky k vystoupení pro ČBA z výše 37 000 ft Luděk Niedermayer Great moderation Poslední období Bezprecedentní ekonomický růst Příznivá distribuce Nízká inflace Nízké úrokové

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř 5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř Příčiny, průběh, důsledky globální hospodářské krize www.wikipedia.org, www.google.cz/imgres TEORIE -FINANČNÍ KRIZE krize měnová (currency crisis), krize bankovní (banking crisis),

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

benchmarku, například úrokové sazby LIBOR (viz dále).

benchmarku, například úrokové sazby LIBOR (viz dále). GENEZE HYPOTEČNÍ KRIZE Co stálo u vzniku krize? Souběh několika faktorů: nejdéle trvající nepřetržitý růst cen nemovitostí v USA historii, který vedl trh k předpokladu pokračování tohoto trendu i do budoucna

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha 23. září 2010 Investment Banking Výchozí předpoklady 2 2 Globální hospodářská recese v

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK 2009 Podstatně vyšší základní zisk Zisk před zdaněním za rok 2009 (očištěný o odpis goodwill v Severní Americe za rok 2008) činí 13,3 miliardy

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna Fio report měsíční zpravodajství z kapitálových trhů ČERVENEC 2010 Souhrn / Červenec roku 2010 se pro riziková aktiva vyvíjel velmi dobře, neboť dynamicky zhodnotily akciové trhy a komoditám se taktéž

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více