3 msíce (%) Zaátek roku (%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 msíce (%) Zaátek roku (%)"

Transkript

1 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX ,856 CZK/EUR CZK/USD PRIBOR 6M 4.22% 1 bp. 44 bp. 156 bp. 19 bp. 3.77% 4.58% 10-letý SD 3.75/ % -2 bp. -2 bp. 30 bp. -13 bp. 4.33% 5.42% Zavírací cena Týden TEF O CEZ Unipetrol PMCR 7, KB 2, Erste Zentiva 1, Orco CME ECM Pegas AAA Auto VIG NWR Akcie Dluhopisy mil. CZK 10,989 9,995 mil. EUR mil. K 4,000 3,000 2,000 1,000 PX 13/11 17/11 19/11 21/11 25/11 27/11 1/12 3/12 5/12 Index 1,200 1, Titulky EZ možná nabídne ceny roku 2009 na rok 2010 Stát nyní neprodává akcie ze svého podílu v EZu EZ do roku 2020 chce pestat používat erné uhlí S&P's zvýšila rating Telefóniky O2 CR Akcionái Erste Bank schválili navýšení kapitálu Erste v roce 2009 oekává nižší úrokové marže Paramo svolalo valnou hromadu pro pevod akcií na Unipetrol Unipetrol možná navrhne koupit podíl Shellu v era NWR prodala divizi OKD, Bastro Odkup ECM skonil CME o výhledu na rok 2009 Nova Cinema zane vysílat digitáln Ceny byt v listopadu klesly Ministi financí EU schválili vyšší limit pojištní vklad Výhled na tento týden Pinejmenším z poátku týdne lze ekat pozitivní náladu na trzích, která je dána plánem nového prezidenta USA Obamy s cílem velkých investic do infrastruktury (do roku 2011 by mlo být vytvoeno 2,5 mil. pracovních míst). Dalším stimulem by rovnž mohlo být oekávané schválení pomoci americkým výrobcm automobil. U nás mže být zajímavý vývoj ceny akcií ECM, která již nebude mít oporu v dobrovolné nabídce odkupu ze strany ECM Group N.V. Zhruba v plce týdne by ml být zveejnn výsledek nabídky. Oekáváme, že nabídka by mohla být ve vtší míe využita, což by mlo znamenat pokles likvidity akcií ECM. I pes nízkou likviditu se domníváme, že by se mohl projevit tlak na pokles ceny. Z makroekonomických dat by mezi nejzajímavjší mly patit maloobchodní tržby v USA za listopad (pátek), které by mly potvrdit akcelerující nepíznivý trend tohoto indikátoru, což potvrzuje recesi americké ekonomiky. Klesající maloobchodní tržby napovídají o oslabující spotebitelské poptávce, která tvoí páte americké ekonomiky. Nmecký index ekonomického sentimentu ZEW (úterý) by ml v prosinci klesnout na -57,0 z -53,5 v listopadu, což ukazuje zhoršující se vyhlídky nmecké ekonomiky. V R bude ve stedu zveejnna revize HDP za 3Q08 (prvotní údaj byl 4,7 %), která pinese i informaci o jednotlivých složkách rstu. Oddlení analýz Tel.: Reuters: ATLK Fax: Bloomberg: ATLK <GO>

2 Akciový trh Zprávy z trhu Na poátku týdne došlo k vybírání zisk po pedchozí silné rstové korekci. V nejbližší dob mže chování trh ovlivnit jednání o možném záchranném plánu pro americké výrobce automobil. Data z reálné ekonomiky se neustále zhoršují, což bude nadále zpsobovat tlak na akciové trhy, jelikož výsledky firem mají tendenci oslabovat. Index PX poklesl o 4,6 % t/t na 824 bod. Tém všechny tituly na pražské burze oslabily. Nejvíce oslabily akcie NWR (-14,9%), které jsou pod tlakem nepíznivého náhledu investor na sektor, pramenícího z poklesu cen energetických komodit. NWR oznámilo, že prodalo dceinou spolenost OKD, Bastro a.s. (divizi tžebních a strojírenských služeb), což je v souladu s její strategií zamit se hlavní innost (tžba uhlí). Lehce ztrácely akcie CME (-2,4%), které korigovaly svj silný rst z minulého týdnu. Jako jediné posílily akcie PMR (+4,9%), který se posledních týdnech tší zájmu investor (defenzívní titul nesoucí slušnou dividendu). Index Zavírací cena Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX ,855.8 DJIA 8, , ,727.0 NASDAQ 1, , ,724.4 Euro Stoxx 50 2, , ,469.5 Varšava (WIG 20) 1, , ,715.9 Budapeš (BUX) 12, , ,755.3 Zprávy ze spoleností EZ Podle deníku E15 zvažuje EZ možnost, že by domácnosti mohly koupit elektinu na rok 2010 za ceny platné zaátkem roku Chce tak zmírnit kritiku kvli avizovanému zdražování elektiny na píští rok. Vzhledem k souasné finanní krizi a zpomalujícímu se ekonomickému rstu si nemyslíme, že by ceny energií mly píští rok výrazn rst. Zákazníci by proto na využití této možnosti mohli spíše prodlat, pokud ceny poklesnou. Ministr financí Miroslav Kalousek v poslanecké snmovn ekl, že nyní eká, až pejde finanní krize, aby mohl pokraovat v prodeji státního podílu ve spolenosti EZ. Nyní je prodej, kvli nízké cen akcie pozastaven. Finanní editel EZu Martin Novák ekl v rozhovoru pro Bloomberg, že EZ se do roku 2020 bude snažit pestat ve svých elektrárnách používat erné uhlí, ve prospch výroby elektiny na bázi zemního plynu a obnovitelných zdroj. Dvodem je zpísnní podmínek emisních povolenek ze strany EU. Tímto krokem by EZ zamezil poklesu zisku od roku 2013, kdy by se mlo za emisní povolenky zaít platit v aukcích. O zpsobu zpoplatnní emisních povolenek se ješt stále rozhoduje na úrovni EU. EZ také hodlá pokraovat v akvizicích mimo EU, kde emisní standardy nejsou tak písné. Zpráva nepináší žádné nové informace. TEF O2 Ratingová agentura S&P ve stedu oznámila, že zvýšila dlouhodobý rating spolenosti Telefónica O2 CR z BBB+ na A-. Zvýšení ratingu agentura odvodnila dobrou provozní výkonností a rozumnou finanní politikou spolenosti. Vyšší rating také odráží zvýšení ratingu mateské spolenosti Telefónica S.A. (69% podíl v Telefónica O2 CR). Výhled ratingu eské firmy je stabilní a obsahuje oekávání, že spolenost udrží solidní provozní výkonnost a cash flow. Erste Bank Mimoádná valná hromada Erste Bank schválila navýšení vlastního kapitálu o 2,7 mld. EUR (+40 %) formou certifikát, které ponesou 8% p.a. výnos. Transakce nerozedí hodnotu podíl souasných akcioná (certifikáty mají být splaceny bhem 5 let). Výrazné zvýšení vlastního kapitálu by mlo Erste pomoci zvýšit dvru investor a obchodních partner.

3 Generální editel eské spoitelny (S; poboka Erste Bank) Gernot Mittendorfer v pátek ekl, že oekává úrokové marže v píštím roce mírn nižší než letos, stále však na pijatelné úrovni. Nárst spotebitelských úvr a služeb spojených s kreditními kartami by podle nj mly kompenzovat zpomalení poskytovaných hypoteních úvr. Toto prohlášení je v souladu s naším oekáváním. istá úroková marže (úrokové výnosy / úroená aktiva) S dosáhla za prvních 9 msíc ,96% (3,63% za stejné období 2007). Unipetrol Rafinérská spolenost Paramo svolala na 6. ledna 2009 mimoádnou valnou hromadu, na které se má schválit pechod všech akcií na Unipetrol, který v souasné dob vlastní pes 90 % akcií Parama. Výkupní cena byla stanovena na 977 K. Celkem by ml Unipetrol zaplatit za zbývající podíl v Paramu 107 mil. K (0,6 K na akcii Unipetrolu). Zpsob financování transakce nebyl sdlen. Transakce je trhu již delší dobu známa. Dle Hospodáských novin by dozorí rada Unipetrolu mla tento týden rozhodnout o nabídce za 16,33% podíl firmy Shell v eské rafinérské, kde Unipetrol drží 51,2% podíl. Ob strany zatím jednání o prodeji podílu popírali, ale Unipetrol v minulosti vyjádil zájem podíl koupit. Pedkupní právo na koupi podílu Shellu má krom Unipetrolu i italská ENI. Pokud by Unipetrol i ENI svého pedkupního práva nevyužili, pak se jako velmi vážný zájemce jeví ruský Lukoil. NWR Spolenost New World Resources (NWR) oznámila, že její dceiná spolenost OKD prodala divizi tžebních a strojírenských služeb OKD, Bastro a.s. spolenosti Bucyrus DBT Europe. Prodej je souástí restrukturalizace OKD se zámrem soustedit se na tžbu uhlí. Tržby Bastro v roce 2007 inily 800 mil. K (32 mil. EUR), celkové tržby NWR dosáhly mil. EUR. Zprávu hodnotíme neutráln, jelikož zámr prodat tuto divizi byl oznámen již v polovin tohoto roku. Navíc prodejní cena ani jakékoliv další podrobnosti transakce nebyly zveejnny. ECM V pátek v 16:00 hod. SE skonila doba závaznosti dobrovolné nabídky pevzetí ECM ze strany ECM Group N.V. Nabídková cena iní 303 K/akcii. Pedpokládáme, že by nabídka mohla být ve vtší míe využita, což by následn znamenalo pokles likvidity akcií ECM. Pvodní doba závaznosti byla zkrácena o jeden týden (jako dvod byl uveden zámr ECM vydat 2 mil. akcií formou privátní emise, o které má také zájem ECM Group). CME Šéf CME, Michael Garin, poskytl rozhovory pro Bloomberg a Reuters. Zopakoval, že píští rok CME eká nárst EBITDA pi tém jakémkoli scénái. Rst tržeb zpomalí v 6 ze 7 zemí (Ukrajina s 10-15% celkových tržeb CME je nejistá), ale provozní marže zstane stabilní (37 %) díky snížení náklad na programovou nabídku a režijních náklad (také kapitálové výdaje budou významn sníženy). CME má být schopna zvýšit ceny reklamy díky píznivým regionálním podmínkám. Garin oekává, že v tempech rstu reklamního trhu st. a vých. Evropa pekoná západní Evropu, jelikož se zde inzeruje zejména zboží základní spoteby oproti luxusnjším statkm v západní Evrop. CME v blízké budoucnosti nevidí žádné akvizice (nový kapitál je drahý). V píštích letech spolenost nebude vyplácet dividendu ani odkupovat vlastní akcie (zamení na rst). Již díve CME sdlila, že je schopna snížit provozní náklady o % bez dopadu na sledovanost (ale pouze na jednu sezónu). Dne 15. prosince spustí TV Nova (vlastnná CME) digitální vysílání kanálu Nova Cinema, pro který tento týden získala kompenzaní licenci. Cílem je ziskovost tohoto kanálu do konce píštího roku. Nyní Novu Cinema mže sledovat 27 % eských divák (pouze pes kabel a satelit), na konci píštího roku by to už mlo být 65 % divák. Po jednom roce vysílání se Nova Cinema dostala na první místo mezi všemi filmovými kanály (satelitní a kabelové vysílání). Nemovitosti Podle przkumu spolenosti EuroNet Media poklesla bhem listopadu prmrná nabídková cena byt v R o 5,2%. Podle realitních kanceláí a developer k žádnému plošnému zlevování byt nedochází a zlevují pouze nkteré díve pedražené byty. Výraznjší trend poklesu cen by byl negativní pro developery, nejen z pohledu klesajících výnos z prodeje byt, ale také proto, že mnoho klient by mohlo vykávat s nákupem nemovitosti, což by vytváelo další tlak na zlevování.

4 Banky Ministi financí zemí Evropské unie schválili zvýšení limitu pojištní vklad. Od 30. ervna 2009 by všechny zem EU mly ruit za vklady do výš 50 tisíc EUR (nyní 20 tisíc EUR) a od 31. prosince 2011 by se tento limit ml zvýšit až na 100 tisíc EUR. Zmny by mly nastat také u lht pro vyplácení vklad, nov by ml stát zaít s výplatou do 20 dn od krachu finanní instituce (nyní do 6 msíc). Návrh musí být ješt schválen Evropským parlamentem. V eské republice by ke zvýšení limitu na 50 tisíc EUR mlo dojít do konce tohoto roku. Novelu zákona již schválil parlament a nyní eká na podpis prezidenta. Trh v íslech Objem trhu Zmna Zmna Zmna (mil. K) (mil. Eur) (mil. USD) 10, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Zavírací Týden 3 msíce Rok historie Týdenní objem cena rel. rel. min max mil. K rel. TEF O , CEZ ,435 3, Unipetrol PMCR 7, ,650 8, KB 2, ,165 4,485 1, Erste , Zentiva 1, , Orco , CME , ECM , Pegas AAA Auto VIG n.a. n.a , n.a. NWR n.a. n.a n.a. Poznámka: Procentní zmna oproti *indexu PX-D **6-msínímu prmru týdenního objemu. Pomry Cena / Zisk Cena / Tržby EV / EBITDA EV / Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod e e e e cena doporu. výhled Tef O Koupit Neutrální CEZ Koupit Neutrální Unipetrol Držet Negativní PMCR Koupit Neutrální Zentiva Držet Neutrální CETV USD Koupit Neutrální Orco EUR Koupit Neutrální ECM Revize Revize Revize Pegas Koupit Neutrální AAA Auto Revize Prodat Negativní NWR Koupit Neutrální Pomry Cena / Zisk Cena / Úetní hodnota Cílová Dlouhodobé Krátkodobý e e cena doporuení výhled KB Koupit Neutrální Erste EUR Koupit Neutrální VIG ,5 EUR Koupit Neutrální Poznámka: EV = Hodnota spolenosti, EBITDA = Hospodáský výsledek ped odetením úrok, daní, odpis a amortizací

5 Ekonomika Koruna k euru bhem týdne oslabila z 25,30 CZK/EUR do pásma 25,60-25,80 CZK/EUR, kde se držela po druhou polovinu týdne. Klesla dokonce až na 25,97 CZK/EUR, krom jednorázového výkyvu v polovin íjna to byla nejnižší úrove od zaátku února. Koruna kopírovala vývoj ve stední Evrop, kde ostatní mny také ztrácely. K dolaru koruna oscilovala v širokém pásmu 20,0-20,5 CZK/USD. Kurz ovlivnilo z poátku oslabení koruny, které ale na konci týdne vyrovnávalo oslabení dolaru. USD 17.0 Koruna EUR PRIBOR 5.00 Výnosová kivka penžního trhu USD T EUR 6M /11 17/11 19/11 21/11 25/11 27/11 1/12 3/12 5/12 13/11 17/11 19/11 21/11 25/11 27/11 1/12 3/12 5/12 12/5/ /14/2008 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y Smnné kurzy Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max Forward 1 msíc Forward 6 msíc CZK/EUR CZK/USD PRIBOR Fixing Týden (bb) 3 msíce (bb) Zaátek roku (bb) Rok (bb) min max 3-msíní FRA 2T n.a. 3M M rok n.a. Indikátor Poslední hodnota Období e Reálný HDP %, r/r 4.5 '2Q/ Prmyslová výroba %, r/r reál 9.6 '09/ Spotebitelská inflace %, r/r 6.0 '10/ Obchodní bilance mld. CZK 10.9 '09/ Bžný úet % HDP -1.8 ' Nezamstnanost % 5.2 '10/

6 Dluhopisový trh Objem trhu (mil. K) Zmna (mil. Eur) Zmna (mil. USD) Zmna 9, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Oznaení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. K) (bb) SD 3.80/09 22-Mar SD 6.55/11 5-Oct SD 3.70/13 16-Jun , SD 6.95/16 26-Jan SD 3.75/20 12-Sep Kalendá Datum as Zem Indikátor / Spolenost Období AFT Trh Poslední 8/12/2008 9:00 R Nezamstnanost 11/08-5.3% 5.2% 8/12/2008 9:00 R Obchodní bilance 10/ mld. CZK 10.9 mld. CZK 8/12/2008 9:00 Rumunsko Prmyslová výroba 10/ % y/y 8/12/2008 9:00 Slovensko Prmyslová výroba 10/08-4.0% y/y 5.5% y/y 8/12/2008 9:00 R CPI 11/ % m/m 0.0% m/m 8/12/2008 9:00 R CPI 11/08-4.6% y/y 6.0% y/y 8/12/ :00 Nmecko Prmyslová výroba 10/ % m/m -3.6% m/m 8/12/ :00 Eurozóna Prezident ECB Trichet vystoupí v Evropském parlamentu /12/ National Semiconductor USD 1.31 USD 9/12/2008 9:00 Maarsko HDP Q3/08f % y/y 9/12/ :00 Nmecko ZEW Index ek. oekávání 12/ /12/ Zumtobel EUR 2.09 EUR 10/12/ ECONET. HU MEDIA HUF 11/12/2008 9:00 Maarsko CPI 11/08-0.3% m/m 0.2% m/m 11/12/2008 9:00 Maarsko CPI 11/08-4.7% y/y 5.1% y/y 11/12/2008 9:00 Rumunsko CPI 11/ % m/m 11/12/2008 9:00 Rumunsko CPI 11/ % y/y 11/12/2008 9:00 Slovensko CPI 11/08-0.2% m/m 0.4% m/m 11/12/2008 9:00 Slovensko CPI 11/08-4.8% y/y 5.1% y/y 11/12/2008 9:05 Eurozóna Trichet vystoupí na téma evropská finanní integrace /12/ :30 USA Celkový poet žádostí o podporu v nezamstnanosti ,100,000 4,087,000 11/12/ :30 USA Obchodní bilance 10/ /12/ :30 USA Poet nových žádostí o podporu v nezamstnanosti , ,000 11/12/ Costco Wholesale USD 2.95 USD 11/12/ Lehman Brothers Holdings USD 7.63 USD 11/12/ Synergon HUF 12/12/2008 9:00 R PPI 11/ % m/m -1.2% m/m 12/12/2008 9:00 R PPI 11/08-2.3% y/y 3.9% y/y 12/12/2008 9:00 R Prmyslová výroba 10/ % y/y 9.6% y/y 12/12/2008 9:00 R Stavební výroba 10/ % y/y 12/12/2008 9:00 Maarsko Prmyslová výroba 10/08f % y/y 12/12/ :00 R Bžný úet 10/ mld. CZK mld. CZK 12/12/ :30 USA PPI 11/ % m/m -2.8% m/m 12/12/ :30 USA PPI 11/08-0.2% y/y 5.2% y/y 14:30 USA PPI bez potravin a energií 11/08-0.1% m/m 0.4% m/m 14:30 USA PPI bez potravin a energií 11/08-4.3% y/y 4.4% y/y 14:30 USA Maloobchodní tržby 11/ % m/m -2.8% m/m 14:30 USA Maloobchodní tržby bez prodeje aut 11/ % m/m -2.2% m/m 16:00 USA Spotebitelská dvra (Michigan Uni.) 12/08p Egis HUF HUF

7 Kontakty Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí spolenosti Radúz Šrom Obchodování domácí spolenosti Barbora Stieberová Obchodování domácí spolenosti Tereza Jalvková Obchodování domácí spolenosti Pavel Sudek Obchodování zahraniní spolenosti David Nový Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv David Petráek eské akcie Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Kejpská Klientské služby Oddlení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníek Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, tžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávicka Bankovnictví, finanní služby Petr Sklená eská ekonomika, dluhopisy Josef Kvarda Zahraniní ekonomiky, mny Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Petr Posker Vedoucí pro investice Martin Kujal Portfolio manažer Marek Janeka Portfolio manažer Robert Šíbl Portfolio manažer ATLANTIK finanní trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK

8 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ: ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a len Burzy cenných papír Praha, (tvrce trhu market maker všech titul obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s. ) a.s. oprávnný poskytovat investiní služby ve smyslu zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy spolenosti a vyhláškou. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investiních doporuení pipravuje a rozšiuje investiní doporuení. innost ATLANTIKu podléhá dozoru eské národní banky, Na Píkop 28, Praha 1 - ATLANTIK poskytuje zákazníkm investiní doporuení a analýzy o vývoji a situaci na kapitálových trzích. Samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za n nese plnou odpovdnost. Veškeré názory, prognózy a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou výhradn informativní a ATLANTIK žádným zpsobem nezavazují. Investiní doporuení sdlují názor analytik ATLANTIKu ke dni jeho zveejnní, piemž toto mže být zmnno bez pedchozího upozornní. ATLANTIK nenese žádnou odpovdnost za ztrátu, ušlý zisk zpsobený tetí osob na základ použití informace obsažené v tomto doporuení. Investiní doporuení nepedstavují v žádném pípad nabídku k nákupu i prodeji investiních nástroj. Jednotlivé investiní nástroje nebo strategie v investiních doporueních zmínné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporuení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klient, jejich finanní situaci, cíle nebo poteby. Investoi jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investiních nástroj rozhodovat samostatn, a to na základ náležitého zvážení ceny, pípadného nebezpeí a rizik, jejich vlastní investiní strategie a vlastní finanní situace. Hodnota i cena jakýchkoliv investic se mže v ase mnit. V souladu s tím mohou investoi získat prostedky menší než byla jejich pvodní investice. Úspšné investice v minulosti nezaruují píznivé výsledky v budoucnu. ATLANTIK a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, vetn len statutárních orgán, vedoucích zamstnanc anebo jiných zamstnanc, mohou v souladu s vnitními pedpisy spolenosti obchodovat s investiními nástroji i uskuteovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné dob nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, a již jako komisioná, zprostedkovatel i v jiném právním postavení, na regulovaném trhu i jinde. Makléi a ostatní zamstnanci ATLANTIK a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentá k vývoji na kapitálovém trhu nebo obchodní strategie svým klientm a vlastnímu oddlení obchodování, které odráží názory jež jsou v rozporu s názory vyjádenými v investiních doporueních. ATLANTIK mže poskytovat nebo nabízet investiní služby emitentm o nichž nebo o jejichž investiních nástrojích bylo ATLANTIKem vydáno investiní doporuení. Spolenost nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích s investiními nástroji. Žádný emitent investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu spolenosti.spolenost nemá s žádným emitentem investiních nástroj uzavenu dohodu týkající se tvorby a šíení investiních doporuení. Emitenti investiních nástroj kótovaných na regulovaných trzích nejsou spoleností seznamováni s investiními doporueními ped jejich vydáním. Odmna osob, které se podílejí na tvorb investiních doporuení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spolenosti. Osoby, které se podílejí na tvorb investiních doporuení nejsou finann ani jinak motivovány k vydání investiních doporuení konkrétního smru a stupn. Tento dokument nebo jeho ást nemže být dále zveejována bez pedchozího souhlasu ATLANTIKu. Bližší informace o spolenosti, poskytovaných investiních službách a investiních doporuení je možno nalézt na

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,205-5.4-15.2-33.6-36.0 1,168 1,936 CZK/EUR 24.81-1.6-5.0 6.8 10.0 22.95 27.57 CZK/USD 18.02-7.9-19.8 0.3 7.7 14.43 19.57 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,815 1.8-0.1 14.2 14.7 1,565 1,936 CZK/EUR 26.62-1.3 3.5 3.1 3.3 26.00 28.78 CZK/USD 18.08 1.1 7.2 14.8 13.7 17.71 21.82 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,899 0.9 1.0 19.5 28.7 1,475 1,904 CZK/EUR 27.51 0.2 3.8-0.1 2.6 27.41 28.78 CZK/USD 19.40 0.6 6.7 8.5 14.0 19.32 22.60 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,478-5.2-5.5-18.6-19.8 1,405 1,936 CZK/EUR 23.84 1.1 5.9 10.5 17.0 23.84 28.78 CZK/USD 15.10 2.9 5.8 16.5 29.2 15.10 21.34 PRIBOR

Více

30. Bezen - 3. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

30. Bezen - 3. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824 4.6-5.3-4.0-47.4 629 1,711 CZK/EUR 26.47 3.4 1.6 1.4-5.4 22.95 29.57 CZK/USD 19.63 4.8-1.6-2.1-23.0 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,564 3.1-13.9-13.9-8.2 1,405 1,936 CZK/EUR 25.33 0.4 4.9 4.9 9.7 24.90 28.78 CZK/USD 16.04 2.7 11.3 11.3 23.8 15.95 21.46 PRIBOR

Více

1. - 5. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

1. - 5. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 951 10.0 47.8 10.8-41.7 629 1,634 CZK/EUR 27.01-0.2 2.6-0.6-9.9 22.95 29.57 CZK/USD 19.34-1.6 11.8-0.6-24.1 14.43 23.49 PRIBOR

Více

6. - 10. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

6. - 10. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 841 2.1-4.1-2.0-45.2 629 1,711 CZK/EUR 26.40 0.3 0.8 1.7-5.8 22.95 29.57 CZK/USD 19.75-0.7-0.1-2.8-25.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 870 2.8-27.8-52.1-50.6 700 1,760 CZK/EUR 26.89-1.5-8.4-1.4-2.9 22.95 26.89 CZK/USD 19.31-2.1-7.2-6.1-9.0 14.43 20.66 PRIBOR 6M 3.71% -3 bp. -32 bp. 105 bp.

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 810-9.3-44.4-55.4-54.8 700 1,856 CZK/EUR 25.32-0.9-3.2 4.9 5.0 22.95 26.81 CZK/USD 20.07-1.8-20.1-11.0-10.4 14.43 20.38 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 774 3.1-11.8-9.8-49.8 700 1,711 CZK/EUR 27.92 0.0-16.2-4.0-7.9 22.95 27.97 CZK/USD 21.80-1.3-15.5-13.5-24.8 14.43 21.80 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,274-3.2-13.8-29.8-29.9 1,168 1,936 CZK/EUR 24.41-2.0-2.4 8.3 11.3 22.95 27.58 CZK/USD 16.70-0.9-10.6 7.6 13.6 14.43 19.57 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) 7. - 11. Leden 2008 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,657-5.8-12.7-8.7 4.3 1,565 1,936 CZK/EUR 25.89 0.9 5.9 2.8 6.5 25.89 28.78 CZK/USD 17.52 1.1 9.7 3.1 17.7

Více

23. - 27. Listopad 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

23. - 27. Listopad 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,112-3.4-1.9 29.5 28.8 629 1,196 CZK/EUR 26.11-0.7-2.8 2.7-2.9 25.13 29.57 CZK/USD 17.43 0.1 1.8 9.3 12.8 17.00 23.49 PRIBOR

Více

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 1,117 1.1-3.1 30.2 30.2 629 1,196 CZK/EUR 26.44-0.2-3.9 1.5 1.5 25.13 29.57 CZK/USD 18.47-0.6-5.6 3.9 3.9 17.00 23.49 PRIBOR 6M 1.82% -2 bp. -32 bp. -84

Více

ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008

ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008 ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008 8. dubna 2009 V píštích týdnech vlastníci firem obchodovaných na pražské burze rozhodnou (v pípad Telefóniky O2 CR již rozhodli) o dividendách ze zisk za rok 2008. Dividenda

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,566 0.1-11.1-13.8-10.1 1,405 1,936 CZK/EUR 25.10 0.9 3.9 5.7 10.0 24.90 28.78 CZK/USD 15.95 0.5 10.0 11.8 23.2 15.88 21.46 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 2. - 6. červen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 138.5 8.4 8.8 31.8 44.3 113.9 64.8 138.5 ropa - Brent 137.7 8.0 7.8 34.5 46.7 100.7 68.6

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,843 3.9 3.7 16.0 14.2 1,565 1,936 CZK/EUR 26.13 0.4 5.3 4.9 6.6 26.13 28.78 CZK/USD 17.83 0.6 11.6 16.0 15.3 17.82 21.82 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 19. - 23. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 132.2 1.1 4.7 33.8 37.7 102.7 63.2 133.2 ropa - Brent 131.6 0.8 5.3 35.6 40.2 86.1 67.8

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 877 0.8-1.3 2.2-47.1 700 1,711 CZK/EUR 26.60 1.1-7.0 0.9-2.7 22.95 26.89 CZK/USD 19.74-2.2-6.4-2.7-12.6 14.43 20.66 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 14. - 18. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.7 1.6 5.9 28.8 21.6 82.0 61.5 116.7 ropa - Brent 113.9 1.3 4.8 27.7 21.4 71.3 64.4

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,478 1.6-12.3-18.6-17.4 1,399 1,936 CZK/EUR 24.80-1.6 0.9 6.9 10.5 22.95 27.70 CZK/USD 16.90-2.4-5.0 6.5 16.8 14.43 20.33 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 30. červen - 4. červenec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 145.3 0.0 3.6 36.8 51.4 99.5 69.3 145.3 ropa - Brent 144.4-1.1 2.9 37.7 53.9

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,633-3.1 11.2-10.1-11.3 1,405 1,936 CZK/EUR 24.59 1.8 1.8 7.7 13.5 24.59 28.78 CZK/USD 15.58 3.1 4.5 13.8 26.3 15.58 21.46 PRIBOR

Více

17. - 21. Srpen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

17. - 21. Srpen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,139-2.7 23.1 32.8-21.7 629 1,478 CZK/EUR 25.48 0.8 4.4 5.1-4.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.79 1.7 6.6 7.4-7.8 16.19 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,882 3.6-0.3 18.4 29.3 1,439 1,904 CZK/EUR 27.57-0.2 4.0-0.3 2.0 27.41 28.78 CZK/USD 19.51-1.0 7.6 8.0 12.0 19.32 22.60 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 863 15.9-41.6-52.4-51.3 700 1,856 CZK/EUR 25.37 1.3-2.3 4.7 3.3 22.95 26.62 CZK/USD 19.99 2.1-18.3-10.6-11.5 14.43 20.66 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,701 3.9 10.3-6.3-6.2 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 0.0 0.7 6.0 11.1 24.74 28.78 CZK/USD 16.06 0.7 6.4 11.2 23.0 15.61 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,537-1.6-19.5-15.3-6.3 1,405 1,936 CZK/EUR 25.88 1.3 3.6 2.8 7.9 25.84 28.78 CZK/USD 17.63 1.7 5.6 2.5 18.3 17.38 21.82 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,454 0.5-11.2-19.9-17.0 1,399 1,936 CZK/EUR 24.36-2.0 2.7 8.5 13.2 22.95 28.05 CZK/USD 16.23-5.8-0.4 10.2 20.8 14.43 20.73 PRIBOR

Více

25. - 29. Kvten 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

25. - 29. Kvten 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 865-6.6 34.9 0.7-48.7 629 1,685 CZK/EUR 26.95-1.1 4.1-0.4-7.7 22.95 29.57 CZK/USD 19.04 0.0 14.2 0.9-18.3 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost

Více

19. - 23. Leden 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

19. - 23. Leden 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 751-10.8 0.0-12.5-51.1 700 1,711 CZK/EUR 27.92-1.3-11.7-4.0-7.9 22.95 27.97 CZK/USD 21.52-3.6-8.6-12.0-22.1 14.43 21.52 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,637-1.4 9.5-9.8-10.7 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 1.0 2.9 6.0 11.4 24.74 28.78 CZK/USD 16.17 1.3 9.1 10.6 22.8 15.61 21.46 PRIBOR

Více

2. - 6. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

2. - 6. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 734-5.2-17.9-14.5-50.9 700 1,711 CZK/EUR 27.91 0.0-11.2-3.9-8.3 22.95 28.55 CZK/USD 21.57 1.1-9.4-12.2-21.2 14.43 22.06 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 5. - 9. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 126.0 1.8 8.3 37.3 31.2 102.0 62.4 126.0 ropa - Brent 125.4 2.1 9.5 36.4 33.6 87.6 66.8

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,542 3.2-14.1-15.1-9.0 1,405 1,936 CZK/EUR 25.21 2.2 5.4 5.3 10.5 25.21 28.78 CZK/USD 17.17 3.5 5.5 5.0 20.5 17.17 21.60 PRIBOR

Více

9. - 13. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

9. - 13. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 724-1.4-10.7-15.7-53.1 700 1,711 CZK/EUR 28.65-2.6-13.1-6.7-13.7 22.95 28.68 CZK/USD 22.27-3.2-11.0-15.9-29.7 14.43 22.29 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 7. - 11. leden 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 92.7-1.1-5.3 17.3-3.4 66.6 50.5 99. ropa - Brent 91.1-1.2-5.9 18.9-3.0 65.0 51.6 97. zemní

Více

8. - 12. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

8. - 12. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 957 0.7 38.3 11.5-39.7 629 1,634 CZK/EUR 26.65 1.4-0.9 0.8-10.2 22.95 29.57 CZK/USD 19.01 1.7 6.9 1.1-21.0 14.43 23.49 PRIBOR

Více

1. - 5. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

1. - 5. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,094-7.0-3.6-2.1 49.1 629 1,220 CZK/EUR 26.19 0.2-1.8 0.9 6.2 25.13 29.57 CZK/USD 19.15-1.2-10.4-3.9 11.2 17.00 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,444 1.7-5.8-20.4-22.5 1,405 1,936 CZK/EUR 23.43 0.8 6.1 12.0 16.9 23.43 28.30 CZK/USD 14.70 2.2 6.9 18.7 28.1 14.70 20.73 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,572 0.7 2.3-13.4-13.6 1,405 1,936 CZK/EUR 25.24-0.6 2.4 5.2 10.1 24.74 28.78 CZK/USD 16.15-1.8 8.4 10.7 21.8 15.61 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,375-7.0-15.8-24.3-22.0 1,375 1,936 CZK/EUR 24.85-0.2-1.1 6.6 9.8 22.95 27.67 CZK/USD 17.42-3.1-11.8 3.6 13.0 14.43 20.04 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 8. - 12. září 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 101.2 0.3-4.8-25.0 5.4 27.9 79.0 145.3 ropa - Brent 97.6-0.1-6.3-27.5 4.0 28.0 76.2 146.1

Více

25. - 29. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

25. - 29. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,177-0.6 3.1 5.3 52.0 629 1,220 CZK/EUR 26.24-0.6 1.1 0.7 6.0 25.13 29.57 CZK/USD 18.93-2.6-5.0-2.7 13.2 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

7. - 11. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,110-3.5-2.8 29.3 34.9 629 1,196 CZK/EUR 25.84-0.7-1.5 3.8 0.9 25.13 29.57 CZK/USD 17.67-2.3-1.1 8.0 9.4 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

28. Záí - 2. íjen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

28. Záí - 2. íjen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,116-2.3 27.4 30.0-7.4 629 1,205 CZK/EUR 25.46-1.1 1.7 5.2-2.6 23.78 29.57 CZK/USD 17.46-1.9 5.7 9.1 3.1 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,562-5.8-16.8-14.0-3.7 1,562 1,936 CZK/EUR 26.21-1.2 3.7 1.5 5.8 25.84 28.78 CZK/USD 17.93-2.3 5.8 0.9 16.8 17.38 21.82 PRIBOR

Více

3 měsíce (%) Začátek roku (%)

3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok min max PX 819-0.5-37.8-54.9-53.7 700 1,818 CZK/EUR 26.46-1.5-10.5 0.6 0.1 22.95 26.62 CZK/USD 19.01 2.5-14.9-5.2-3.0 14.43 20.66 PRIBOR

Více

23. - 27. Bezen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

23. - 27. Bezen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 788 7.9-7.0-8.2-49.6 629 1,711 CZK/EUR 27.40-2.8-3.9-2.1-8.2 22.95 29.57 CZK/USD 20.62-5.1-9.7-7.3-28.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

14. - 18. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

14. - 18. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,156 1.2 24.0 34.7-12.2 629 1,316 CZK/EUR 25.14 1.3 4.1 6.4-5.0 23.78 29.57 CZK/USD 17.09 2.2 9.1 11.1-3.2 16.19 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,455-0.1-12.9-19.8-17.6 1,399 1,936 CZK/EUR 24.41 0.5 2.6 8.3 12.0 22.95 27.77 CZK/USD 16.50 1.2-3.7 8.7 18.6 14.43 20.35 PRIBOR

Více

15. - 19. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 932-2.7 27.7 8.6-40.2 629 1,559 CZK/EUR 26.21 1.7 1.7 2.4-8.7 22.95 29.57 CZK/USD 18.80 1.1 4.2 2.2-20.9 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 5. - 9. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 126.0 1.8 8.3 37.3 31.2 102.0 62.4 126.0 ropa - Brent 125.4 2.1 9.5 36.4 33.6 87.6 66.8

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 11. - 15. srpen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 113.8-1.1-1.2-9.9 18.5 58.1 69.3 145.3 ropa - Brent 112.6-0.1-0.7-10.0 19.9 59.8 68.7

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

20. - 24. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

20. - 24. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 834-1.3 11.1-2.8-47.0 629 1,711 CZK/EUR 26.63 0.6 4.6 0.8-5.5 22.95 29.57 CZK/USD 20.11 2.1 6.5-4.6-24.5 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 751-10.9-47.6-58.6-60.7 751 1,936 CZK/EUR 25.00-0.4-5.3 6.1 6.9 22.95 26.98 CZK/USD 19.81-6.6-30.8-9.6-6.1 14.43 20.38 PRIBOR

Více

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,141-0.6 19.2 33.0-11.6 629 1,316 CZK/EUR 25.46 0.1 4.5 5.2-5.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.47 1.9 8.1 9.1-2.9 16.19 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,685 0.8 7.6-7.2-8.1 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 0.2 0.3 6.0 11.5 24.74 28.78 CZK/USD 16.09-1.1 2.7 11.0 23.5 15.61 21.46 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,447 0.9-12.8-20.3-18.4 1,399 1,936 CZK/EUR 23.88-0.5 5.5 10.3 14.9 22.95 28.21 CZK/USD 15.35-1.3 6.3 15.1 24.7 14.43 20.73 PRIBOR

Více

18. - 22. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

18. - 22. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,183-0.2 0.7 5.9 57.6 629 1,220 CZK/EUR 26.08-0.5-0.7 1.3 6.6 25.13 29.57 CZK/USD 18.45-2.2-6.9-0.1 14.3 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 889-26.3-38.5-51.0-53.2 889 1,936 CZK/EUR 24.87-0.2-6.1 6.6 9.6 22.95 27.57 CZK/USD 18.55-3.0-26.1-2.6 4.4 14.43 19.45 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK 8.-12. Záí 2008 Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,291-6.1-18.7-28.9-26.7 1,291 1,936 CZK/EUR 24.15 2.8 0.1 9.3 11.9 22.95 27.64 CZK/USD 16.98 2.5-8.0 6.1 14.1

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 1. - 5. prosinec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 40.8-6.5-25.0-61.6-57.5-53.8 40.8 145.3 ropa - Brent 39.7-6.0-25.7-61.8-57.7-55.2 39.7

Více

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,157 3.6 0.8 3.6 32.0 629 1,196 CZK/EUR 26.28 0.6-1.5 0.5 1.2 25.13 29.57 CZK/USD 18.24 1.2-3.8 1.0 7.6 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

13. - 17. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

13. - 17. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 944 6.2 11.7 10.0-33.7 629 1,478 CZK/EUR 25.90 0.4 3.3 3.5-12.6 22.95 29.57 CZK/USD 18.37 1.6 10.6 4.4-26.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M 2.29% 0 bp. -38 bp. -37

Více

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%)

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 9,870-2.6-4.1-6.4 S&P 500 USA 1,041-3.1-4.9-7.6 Nasdaq USA 2,135-3.8-5.6-6.8 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,556-4.2-6.9-13.8 DAX Německo

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 926 2.7 42.8 7.9-44.6 629 1,685 CZK/EUR 26.65 0.9 7.6 0.7-6.3 22.95 29.57 CZK/USD 19.04 4.4 15.3 0.9-19.7 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%)

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,732-0.2 0.3 1.4 S&P 500 USA 1,284-0.2 0.8 2.1 Nasdaq USA 2,735-0.1 0.9 2.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,916 1.3 2.8 3.9 DAX Německo

Více

29. erven - 3. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

29. erven - 3. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 876-2.1 6.3 2.1-38.3 629 1,478 CZK/EUR 25.89 0.5 2.2 3.6-9.6 22.95 29.57 CZK/USD 18.52-0.1 5.6 3.6-23.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Investiní výhled Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha, 15. ervence 2010

Investiní výhled Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha, 15. ervence 2010 Investiní výhled 2010 Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha, 15. ervence 2010 Penžní a dluhopisové trhy Ve výhledu dlouhodob nízkých základních sazeb jak v EMU tak v R

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 3. - 7. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 61.0 0.4-10.0-47.0-36.4-36.6 60.8 145.3 ropa - Brent 57.4-0.1-12.2-49.4-38.9-38.5 57.4

Více

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ?

29. ledna 2009 VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? 29. ledna 2009 SPAD VÝHLED NA ROK 2009 KRIZE JE PROBLÉM / INVESTINÍ PÍLEŽITOST STOLETÍ? Leden 2009 Ohlédnutí za rokem 2008 Celkový pohled na finanní trh Uplynulý rok 2008 byl plný pekvapivých událostí

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota

TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok min max PX 1,234 0.6 6.7 10.5 46.8 812 1,243 CZK/EUR 25.20 0.7 4.1 4.6 4.5 25.13 27.09 CZK/USD 18.67 0.7-2.3-1.3 5.5 17.00 20.95 PRIBOR

Více

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,675-0.2 0.8 0.9 S&P 500 USA 1,272-0.2 1.1 1.1 Nasdaq USA 2,703-0.2 1.9 1.5 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,808-1.0 0.6 0.0 DAX Německo

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,517 0.7-14.3-16.4-10.3 1,405 1,936 CZK/EUR 25.43-1.3 4.0 4.5 9.1 24.90 28.78 CZK/USD 16.48-2.9 10.8 8.9 21.5 15.95 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,533-2.1-7.5-15.5-13.1 1,405 1,936 CZK/EUR 24.96 0.6 3.6 6.3 10.7 24.90 28.78 CZK/USD 15.80 1.0 9.9 12.6 23.8 15.80 21.46 PRIBOR

Více

3 měsíce (%) Začátek roku (%)

3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENNÍ PŘEHLED 31. květen - 4. červen 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,135-2.9-1.2 1.6 21.8 876 1,315 CZK/EUR 25.87 0.0-0.4 2.2 4.1 25.06

Více

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010 CME Akcie na ročních minimech je příležitostí 1. prosince 2010 US GAAP, kons. (mil. USD) 2008 2009 e2010 e2011 Tržby 1020 714 726 836 r/r 22% -30% 2% 15% OIBDA 297 75 103 199 r/r 11% -75% 37% 93% EBIT

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,671-1.8 8.7-7.9-8.4 1,405 1,936 CZK/EUR 25.07-0.1 0.0 5.8 11.4 24.74 28.78 CZK/USD 15.91 1.0 5.9 12.0 24.5 15.61 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 901-8.3 24.5 5.0-47.0 629 1,711 CZK/EUR 26.89-0.7 6.1-0.2-7.4 22.95 29.57 CZK/USD 19.93-1.7 10.5-3.7-24.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

15. - 19. Bezen 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. Bezen 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,189 0.0 7.2 6.4 62.9 730 1,220 CZK/EUR 25.41 0.5 3.4 3.8 4.7 25.13 27.59 CZK/USD 18.76-1.2-2.3-1.8 4.4 17.00 20.95 PRIBOR 6M

Více

26. - 30. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 881 5.6 13.7 2.6-46.9 629 1,711 CZK/EUR 26.67-0.1 4.5 0.7-5.5 22.95 29.57 CZK/USD 20.09 0.1 7.8-4.6-22.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 13. - 17. říjen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 71.9 2.9-7.5-44.3-25.1-18.9 69.9 145.3 ropa - Brent 69.6 4.9-6.1-46.5-25.8-16.9 66.3 146.1

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007 EKONOMIKA

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

íjen msíce (%) Zaátek roku (%)

íjen msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,148 2.8 29.1 33.7 29.2 629 1,196 CZK/EUR 25.90-1.7 0.4 3.5-4.1 23.78 29.57 CZK/USD 17.58-0.7 5.8 8.5 5.2 17.00 23.49 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 24. - 28. květen 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 24. - 28. květen 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 24. - 28. květen 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,170 2.9 2.8 4.7 29.8 865 1,315 CZK/EUR 25.88-1.1 0.1 2.2 4.0 25.06 27.01

Více

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna Fio report měsíční zpravodajství z kapitálových trhů ČERVENEC 2010 Souhrn / Červenec roku 2010 se pro riziková aktiva vyvíjel velmi dobře, neboť dynamicky zhodnotily akciové trhy a komoditám se taktéž

Více

Srpen msíce (%) Zaátek roku (%)

Srpen msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,141 7.1 16.1 33.0-21.5 629 1,478 CZK/EUR 25.82-1.0 3.4 3.8-6.0 23.78 29.57 CZK/USD 18.20-1.6 7.1 5.3-12.2 15.93 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,468-6.3-20.3-19.1-12.0 1,405 1,936 CZK/EUR 25.04 0.3 4.1 5.9 11.0 24.90 28.78 CZK/USD 16.32 1.4 8.5 9.7 23.9 16.32 21.50 PRIBOR

Více

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,066 8.7 21.0 24.2-26.3 629 1,478 CZK/EUR 25.55-0.3 4.2 4.8-7.0 23.78 29.57 CZK/USD 17.92 0.1 10.8 6.7-16.8 15.35 23.49 PRIBOR

Více

Souhrn dění červenec 2013

Souhrn dění červenec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.7. 31.7.2013 Souhrn dění červenec 2013 Souhrn Riziková aktiva v červenci dynamicky rostla, přičemž se dařilo jak rozvinutým akciovým indexům, tak i méně

Více