NOVÉ FUNKCE PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI V ISIS PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY V INSOLVENCI UVNITŘ LISTU NAJDETE: ČÍSLO 9 OBČASNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ FUNKCE PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI V ISIS PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY V INSOLVENCI UVNITŘ LISTU NAJDETE: ČÍSLO 9 OBČASNÍK - 20. 5. 2015"

Transkript

1 OBČASNÍK REG. U MK ČR: MK ČR E ČÍSLO 9 NOVÉ FUNKCE PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI V ISIS Neustálé zdokonalování informačního systému Insolvenční správce je naší dlouhodobou prioritou. V posledních měsících se nám takto podařilo nasadit hned několik nových funkcí. Těší nás zájem našich zákazníků na vývoji softwaru, neboť většina novinek vzniká přímo na základě jejich podnětů a nápadů. Ať už se jedná o nové funkce nebo vylepšení uživatelského rozhraní, vždy je naším cílem zefektivnit a zjednodušit uživatelům práci se systémem. Příkladem může být hned první novinka, která spočívá v propojení funkce ZOPO s dalšími moduly systému. Do tabulky Insolvenční případy, Oddlužení splátky a Hromadný splátkový kalendář byl přidán nový sloupec s názvem ZOPO. U insolvenčních případů, které jsou z hlediska ZOPO relevantní tedy u těch, které mají jako formu řešení zadáno Oddlužení a způsob řešení Splátkou se v tomto sloupci zobrazí ikona. Po kliknutí na ikonu budete přesměrováni rovnou do aktuální zprávy ZOPO. Pro zjednodušení orientace v modulu Insolvenční případy uvidíte archivované případy na konci tabulky s událostmi ISIR. Nově jsou také podbarveny šedou barvou, takže na první pohled vidíte, které události jsou aktuální a které ne.... pokračování na str. 9 PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY V INSOLVENCI Jste také překvapeni zněním nové vyhlášky č. 101/2015 Sb.? Zajímalo by Vás, jaké změny se plánují spolu s velkou novelou zákona? Ptáte se také, jaké další novinky nás v insolvenci neminou? Seznamte se s plánovanými změnami, které nás čekají s novelou insolvenčního zákona již nyní. K aktuálním koncepčním změnám a záměrům v oblasti insolvenčního práva pohovoří Mgr. Luboš Dörfl v rámci své samostatné přednášky, kterou doplní příspěvky dalších odborníků z praxe. O vývoji insolvence můžete diskutovat se členy pracovní skupiny pro insolvenci při Ministerstvu spravedlnosti Mgr. Lubošem Dörflem a JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D. v průběhu odpoledního programu, kdy proběhne panelová diskuze. Zúčastní se jí celkem pět soudců z krajských soudů České republiky a dva zástupci zájmových organizací insolvenčních správců. Budete moci sledovat vystoupení sedmi odborníků z praxe, kteří se ve svých názorech na mnohé otázky insolvenčního práva významně rozcházejí. Pod taktovkou Mgr. Lukáše Pachla představí své postoje a společně prodiskutují jejich výhody i úskalí.... více na str. 6 UVNITŘ LISTU NAJDETE: JUDr. Jolana Maršíková odpovídala na vybrané otázky účastníků dubnových seminářů s odborníky. Str. 4 5 Jak jednoduše a efektivně zvládat správu mnoha řízení v informačním systému Insolvenční správce? Str. 7 O zpěněžování majetku jsme si povídali s advokátkou a insolvenční správkyní Mgr. Martinou Kaplánkovou. Str

2

3 SEMINÁŘE S ODBORNÍKY VYVRCHOLÍ KONFERENCÍ INSOLVENCE 2015 Také v jarních měsících pokračujeme v organizaci dalších vzdělávacích akcí. V rámci našich Seminářů s odborníky se můžete blíže seznámit s aktuálními tématy z oblasti insolvenčního práva. Pod vedením zkušených odborníků z praxe, nejčastěji soudců krajských soudů, si můžete poslechnout poutavý výklad, ale také vznášet tematické dotazy nebo se zapojit do společné diskuze nad vybranými problémy. Koncem měsíce května se uskuteční dva zajímavé semináře. První proběhne ve středu 27. května v Brně pod vedením Mgr. Luboše Dörfla. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem promluví na semináři k tématu incidenčních sporů. Obdobný seminář proběhl začátkem května v Praze a setkal se u účastníků s pozitivními ohlasy. V příjemné atmosféře Mgr. Dörfl přispěl svými poznatky a následně ochotně diskutoval nad otázkami účastníků. Jen o dva dny později pořádáme pod záštitou JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D. jihočeský seminář. Těšit se tentokrát můžete na celodenní program. V dopoledních hodinách promluví JUDr. Strnad a další soudci Krajského soudu v Českých Budějovicích o aktuálních otázkách insolvenčního práva. Odpoledne se pak role mluvčích ujmou zástupci zájmových organizací insolvenčních správců. Seminář proběhne v pátek 29. května v Českých Budějovicích. Na oba semináře se můžete KALENDÁŘ PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE: přihlašovat prostřednictvím formuláře na adrese info/seminare-s-odborniky/. Na stránce naleznete vždy podrobnější informace ke všem plánovaným seminářům a termíny pro registraci za sníženou cenu. Akademický rok vyvrcholí 12. června v Praze velkou událostí, kterou je Konference Insolvence Jedná se již o druhý ročník odborné konference zaměřené na oblast insolvenčního práva. V dopolední části programu odborníci z praxe promluví k vybraným tématům insolvence, jako je například Daňová problematika v insolvenčním řízení nebo Testy insolvence korporací. V odpolední části programu se řečníci sejdou u panelové diskuze. Napříč celým programem bude také vyhrazen prostor pro dotazy účastníků a společnou diskuzi. Na Konferenci se můžete přihlašovat na stránce kde také najdete další podrobnosti k celému programu. -zuha- středa , BRNO Seminář s Mgr. Lubošem Dörflem, předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem Téma: Incidenční spory pátek , ČESKÉ BUDĚJOVICE Jihočeský seminář pod záštitou JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích Téma: Aktuální otázky insolvenčního řízení pátek , PRAHA KONFERENCE INSOLVENCE Vážení insolvenční správci, ani nemohu uvěřit, že je tomu již rok od chvíle, kdy nás poprvé napadlo uspořádat velkou konferenci zaměřenou výhradně na problematiku insolvenčního práva. Ale je tomu skutečně tak a přípravy již druhého ročníku jsou v plném proudu. Program letošní konference přinese jistě opět mnoho zajímavých témat a alespoň částečně odkryje plánované změny v insolvenčním právu. Zajímavá bude také společná diskuze mluvčích, která odhalí jejich rozdílné názory a postoje na různé problémy. My se ale těšíme především na Vás. Na společné setkání s insolvenčními správci, s advokáty a koncipienty, se soudci i s dalšími odborníky z oboru. Konference Insolvence 2015 zároveň uzavře akademický rok, v průběhu kterého jsme pro Vás připravili množství zajímavých seminářů s odborníky z praxe. V letních měsících naplánujeme nové termíny na podzim a budeme se těšit opět na viděnou v září. Tomáš Valášek Mgr. Tomáš Valášek výkonný ředitel 3

4 JUDR. JOLANA MARŠÍKOVÁ ODPOVÍDALA NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE V dubnu jsme uspořádali dva semináře s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové. První proběhl ve středu 15. dubna v Praze, druhý pak o týden později v Brně. Hlavním tématem obou seminářů byly rozhodčí doložky, smluvní pokuty a jejich moderace. Účastníci semináře se však ptali také na řadu zajímavých otázek. O vybrané otázky a odpovědi jsme se rozhodli s Vámi podělit. Dotaz č. 1: Od začátku roku 2014 nabyla účinnosti novela č. 294/2013 Sb., kde 412 odst. 1b) hovoří o zpeněžování dědictví. Nikde není upravena případná odměna insolvenčního správce a soudy si toto vykládají různě. Jaký je Váš názor na věc i s ohledem na to, že může jít nejen o zpeněžování dědictví, ale i třeba o stavební spoření, které dlužník neuvedl v seznamu majetku? Odpověď: Způsob výpočtu odměny insolvenčního správce pro případ řešení úpadku oddlužením určuje ust. 3 vyhl. č. 313/2007 Sb. takto: Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce a) při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku určenou podle 1, nejméně však Kč, b) při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, c) při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře a částku určenou podle 1 odst. 2. Jak je tedy z citace výše patrno, vyhláška pamatuje pro případ oddlužení ve formě splátkového kalendáře pouze se situací, kdy bude insolvenční správce zpeněžovat předmět zajištění. Insolvenční správce však může při této formě oddlužení zpeněžovat i majetek získaný dědictvím, majetek z odporovatelných právních úkonů (když před tím byl úspěšný s odpůrčí žalobou) nebo majetek, který dlužník zamlčel (tedy majetek, který dlužník neuvedl v seznamu závazků a o kterém se insolvenční soud a věřitelé nedozvěděli do rozhodnutí o způsobu oddlužení jinak, např. ze soupisu majetkové podstaty zpracovaného insolvenčním správcem). Pro tento případ se nabízí postupovat podle 5 vyhl. a odměnu za zpeněžení dědictví rovněž určit postupem podle 1 vyhl. Dotaz č. 2: Množí se případy, kdy dlužník, který má na základě 398 odst. 4) IZ stanovenu jinou výši měsíčních splátek, neboť při povolení oddlužení byl předpoklad zaplacení 50 % či více, zaplatí 30 % a přestane pracovat. Má právo na osvobození od placení zbytku dluhů? Odpověď: Na popsanou situaci je třeba, podle mého názoru, nahlížet tímto způsobem: Předpokladem pro úvahu, zda dlužníka osvobodit či neosvobodit od placení zbytku dluhů, je splnění oddlužení, jež soud vezme na vědomí rozhodnutím vydaným podle 413 IZ. Pokud dlužník (lhostejno, jak vysoké má nastaveny splátky a jaké míry uspokojení bylo již dosaženo), přestane v průběhu plnění oddlužení pracovat, bude na místě úvaha insolvenčního soudu, zda tu nejsou důvody ke zrušení oddlužení dle 418 IZ. Nejsem si jista, že by se při aplikaci důvodů dle 418 odst. 1 písm. b) IZ mělo uvažovat u dlužníka s nižšími splátkami právě s 50 % uspokojením nezajištěných věřitelů, spíš předpokládám úvahu o pouze 30 % uspokojení. Při schválení nižších splátek se jen důvodně předpokládá, že dlužník splní alespoň 50 %, nemusí to však vyjít ani u poctivého dlužníka. Pokud by se však podařilo prokázat, že dlužník nepracuje záměrně, bylo by na místě přes ust. 418 odst. 3 IZ uvažovat o nepoctivém záměru dlužníka a z tohoto důvodu oddlužení zrušit a na jeho majetek prohlásit konkurs. Pokud však insolvenční soud vezme na vědomí svým usnesením splnění oddlužení, pak je třeba při rozhodování o osvobození postupovat standardně podle 414 a 415 IZ, bez ohledu na to, jaké splátky byly dlužníkovi ve splátkovém kalendáři uloženy. Dotaz č. 3: Co přesně spadá pod pojem podnik ve smyslu ustanovení 316/1 IZ (je to například i případ, kdy dlužník pouze vlastní areál, který pronajímá a žádné další aktivity neprovozuje? Či obchodní společnost založená za účelem koupi činžovního domu a tento pouze pronajímá)? Odpověď: Podle ust. 316 odst. 2 IZ lze reorganizací řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku. Už zde je insolvenční zákon 4

5 částečně zavádějící: Bude-li řešit svůj úpadek reorganizací podnikatel fyzická osoba, reorganizaci budou nepochybně podrobeny všechny (i spotřebitelské) dluhy dlužníka. 502 NOZ definuje obchodní závod jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Podle 420 odst. 1 NOZ platí, že kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Podle 421 odst. 2 NOZ pak platí, že má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Podle 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona živností není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pokud jsou s pronájmem nemovitostí poskytovány také další služby mající charakter živnosti, je v tomto případě předmětem podnikání určitá služba takto poskytovaná. Ust. 3 živnostenského zákona označuje široký okruh činností, které se nepokládají za živnost. Patří sem např. lékaři, veterinární lékaři, farmaceuti, výrobci, distributoři a prodejci plynu či elektřiny, zemědělci, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, provozovatelé zoologických zahrad a mnoho dalších. Jedná se přitom o osoby, na které se nevztahuje výjimka z působnosti insolvenčního zákona uvedená v 6 IZ. I když nejde o osoby podnikající po živnostensku, lze si představit řešení jejich úpadkové situace reorganizací, pokud samozřejmě splní insolvenčním zákonem k tomu předepsané předpoklady. Poznámka na závěr: Příjem z pronájmu nemovitostí, které jsou zahrnuty v obchodním majetku poplatníka, bude součástí dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti, a to podle 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Dotaz č. 4: Jak odůvodnit žalobu na popření vykonatelné pohledávky dle ust. 199 insolvenčního zákona v případě, kde je pohledávka věřitele vykonatelná na základě rozsudku pro zmeškání? Vznik pohledávky je pochybný, příslušenství je nepřiměřené (1 % z jistiny za každý den prodlení atd.) a bez vydání rozsudku soudu prvního stupně by byla pohledávka promlčena. Jak odůvodnit žalobu na popření vykonatelné pohledávky dle ust. 199 insolvenčního zákona v případě, kde je pohledávka věřitele vykonatelná na základě notářského zápisu o uznání dluhu? Odpověď: Podle ust. 199 odst. 2 IZ platí, že jako důvod popření pravosti nebo výše pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne , sp.zn. 29 ICdo 7/2013 přijal závěr, že právní posouzení věci není vyloučeno jako důvod popření pravosti nebo výše přihlášené vykonatelné pohledávky, jestliže z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž byla pohledávka přiznána, žádné právní posouzení věci neplyne. Ve stejném rozhodnutí pak dospěl k závěru, že u rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být takový rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( 153 odst. 3 OSŘ). U platebního rozkazu, včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být takový rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal. V uvedeném rozhodnutí se vyjádřil Nejvyšší soud ČR i k otázce přisouzeného příslušenství. Uvedl, že závěr soudu, že i ohledně žalobcem požadovaného příslušenství pohledávky lze o věci rozhodnout rozsudkem pro uznání, v sobě zahrnuje též úsudek, že takto přiznávané příslušenství pohledávky neodporuje právním předpisům ( 153a odst. 2, 99 odst. 2 věta první část věty za středníkem OSŘ). Takový úsudek je současně postačující pro závěr, že rozsudek pro uznání obsahuje právní posouzení věci ohledně přiznaného příslušenství pohledávky. Lze tedy zevšeobecnit, že přizná-li příslušný orgán věřiteli vůči dlužníku jiné než zákonem předepsané příslušenství pohledávky, je kritika takového rozhodnutí kritikou správnosti právního posouzení věci, tedy kritikou, kterou ust. 199 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci zapovídá. Jiná situace nastane, je-li pohledávka vykonatelná podle notářského zápisu o uznání dluhu. Protože zde nejde o rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, zákaz vznášet námitky právního posouzení uvedený v 199 odst. 2 IZ se neuplatní. 5

6 2015 Konference Insolvence 2015 se pomalu blíží a Vy stále váháte, zda se zúčastnit? Stejně jako loni i letos zůstává jedním z hlavních cílů Konference Insolvence vytvoření společného prostoru pro výměnu informací mezi řečníky a účastníky. Program Konference Insolvence 2015 bude zaměřen především na představení a prodiskutování nejzásadnějších otázek, které se v tuto chvíli nejčastěji ozývají na poli insolvenčního práva. O vybraných tématech pohovoří odborníci z praxe, soudci a zástupci insolvenčních správců, a to jak v rámci svých samostatných příspěvků, tak v průběhu panelové diskuze, které se zúčastní sedm řečníků. Již nyní nám můžete zasílat své dotazy pro přednášející, aby měli dostatek času si předem pečlivě připravit odpovědi. Nebo můžete svůj dotaz umístit do schránky, kterou na konferenci najdete u akreditačního půltu. Kromě zajímavého programu se můžete těšit i na společné setkání s řadou Vašich kolegů, se soudci, s námi i s dalšími odborníky z praxe. Víme ale také, že ke spokojenosti účastníků, na které nám velmi záleží, nestačí pouze zajímavý program a že je nutné zajistit také další servis. Dali jsme si proto záležet, abychom odstranili nedostatky, na které jste nás loni upozorňovali, a abychom posunuli úroveň konference zase o krok dál. V ceně akreditace pro Vás bude připravené občerstvení na dvě kávové přestávky a oběd v podobě rautu. O přestávce budete moci ochutnat například plněné croissanty s Fuetem na žervé pomazánce s černými olivami a rajčetem nebo plněné bagetky s uzeným lososem a vejcem. Nejen program, ale i tabule tak bude pestrá. Dále pro Vás připravujeme materiály v podobě konferenčních desek, které budou obsahovat komplexní informace o programu i mluvčích, podklady pro jednotlivé přednášky i blok na Vaše poznámky. Spolu s konferenčními deskami obdržíte také identifikační průkazku a tužku. Hned po konferenci začneme pracovat také na sborníku Konference Insolvence Přepis všech přednášek, spolu s odpověďmi na otázky účastníků konference najdete ve sborníku, který Vám zašleme do schránky nejpozději na přelomu měsíců července a srpna. Celou konferenci budeme také zaznamenávat a dokumentovat. Záznam konference bude k dispozici na webových stránkách v sekci pro účastníky. Najdete zde také prezentace k přednáškám v elektronické podobě, ke kterým se budete moci vrátit kdykoli budete potřebovat. Konference Insolvence 2015 se uskuteční v pátek 12. června v Praze, v Konferenčním Centru CITY. Staňte se i Vy její součástí. Přihlaste se na Navíc můžete využít příležitosti a získat slevu na akreditaci ve výši 300 Kč při zadání slevového kódu obcasnik01. Konferenci Insolvence 2015 pořádá Insolvence 2008, a.s. ve spolupráci s ČAK a zájmovými organizacemi insolvenčních správců. -zuvi- Mediální partneři: Partneři: 6

7 SE SPRÁVOU INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ VÁM POMOHOU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE A VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA Obsáhlá agenda insolvence dnes vyžaduje přehlednou evidenci všech informací, dokumentů i termínů, efektivní organizaci práce a také kvalitní personální obsazení kanceláře, které zajistí bezproblémový průběh všech insolvenčních řízení. Pro komplexní zpracování agendy insolvenčního řízení je výborným pomocníkem informační systém Insolvenční správce. Jeho vývoj vychází z praktických zkušeností insolvenčních správců a ze znalostí work-flow při zpracování celé agendy. Díky automatizaci úkonů a chytrým funkcím ušetří informační systém svým uživatelům spoustu času. Jejich vzájemná spolupráce je navíc obrovskou výhodou, která umožňuje vzájemnou zastupitelnost, snadný přístup k novým informacím v oboru a další profesní rozvoj. Uvedené výhody pak představují přidanou hodnotu hlavně pro zákazníka, který se může spolehnout, že bude o jeho případy postaráno co nejlépe, a to i v době nepřítomnosti zaměstnance, který má agendu daného insolvenčního správce přidělenou. Se službou Virtuální asistentka tak ušetříte nejen svůj čas, ale i náklady spojené s vybavením kanceláře pro vlastní zaměstnance a s dalšími náležitostí spojenými s vlastním personálem. Zde můžeme zmínit například dovolenou, sociální pojištění, zdravotní pojištění, dávky nemocenské, i riziko obměny personálu. Virtuální asistentka pro mne představuje především spolehlivost a velkou úsporu času. Ing. Jiří Fara, insolvenční správce a zákazník služby Virtuální asistentka Správa insolvenčních řízení v informačním systému Insolvenční správce přináší významné zefektivnění práce, ale jen zdánlivě se jedná o jednoduchou administrativu. Každý insolvenční případ je totiž unikátní a vyžaduje velkou pozornost a zodpovědnost. Se zadáváním dat do systému Vám může pomoci Virtuální asistentka, která svou práci odvádí vždy velmi pečlivě a svědomitě. Personální obsazení služby Virtuální asistentka je tvořené vyškolenými profesionály v oboru, kteří jsou na základě svých zkušeností načerpaných při správě mnoha řízení více insolvenčních správců kompetentní řešit mnohé skutečnosti daleko rychleji. Tyto náležitosti dlouhodobě zatěžují kancelář insolvenčních správců vysokými náklady i další prací z hlediska nut(d)né administrativy nejvíce. Naopak služba Virtuální asistentka není spojena s žádnými dalšími náklady ani starostmi. Spolupráci je navíc možné nastavit tak, aby odpovídala přesně Vašim požadavkům a očekáváním. -zuvi- SLUŽBU VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA VYUŽÍVAJÍ: začínající insolvenční správci, kteří nemají vybudovaný aparát zaměstnanců a zároveň se věnují i jiné činnosti, správci, kteří se insolvenci již delší čas věnují, ale časové možnosti zaměstnanců již nedostačují pokrýt přírůstek nových případů, velké kanceláře, ve kterých je práce rozdělena mezi více zaměstnanců, ale kapacity nedostačují na správu všech řízení, přičemž zaměstnání nového pracovníka by bylo příliš nákladné, insolvenční správci, kteří mají více poboček, s jejichž provozem jsou spojeny další povinnosti a specifikace dle příslušnosti ke krajskému soudu, a jednorázově také insolvenční správci, kteří potřebují pomoci se zadáváním dat, ať už z důvodu dovolené nebo nemoci zaměstnanců či aktuálního nárazového pracovního vytížení nad rámec běžné činnosti. 7

8 OBTÍŽNOST ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZÁVISÍ NA SOUHŘE VÍCE FAKTORŮ S advokátkou Mgr. Martinou Kaplánkovou jsme si povídali o úskalích při výkonu činnosti insolvenčního správce a ptali jsme se, jak je spokojená se službami společnosti Insolvence 2008, a.s. Kromě advokátní činnosti vykonáváte také činnost insolvenčního správce. Jak se Vám daří práci skloubit? Činnost insolvenčního správce jsem začala vykonávat krátce po zahájení samostatné advokátní praxe. V současné době představuje insolvenční agenda více než polovinu mé práce. Jaká je práce insolvenčního správce? Činnost insolvenčního správce je velmi různorodá, každý insolvenční případ je jiný, ať již se jedná o osobu dlužníka a jeho přístup k insolvenčnímu řízení či o záležitost zpeněžování majetkové podstaty. Jak hodnotíte vývoj insolvence v ohledu míry uspokojení pohledávek věřitelů? Nový insolvenční zákon měl změnit m.j. i míru uspokojování pohledávek věřitelů k lepšímu. Bohužel se domnívám, že v tomto směru se očekávání jeho tvůrců vůbec nenaplnila. Je pro insolvenční správce v současné době těžké zpeněžit majetek? Záleží, o jaký se jedná majetek a v jakém stavu je. Např. o některé MGR. MARTINA KAPLÁNKOVÁ věci projeví bezprostředně zájem i více osob najednou, jindy se ani po delší době inzerce různými způsoby neobjeví žádná nabídka k odkupu. Zpeněžování je však, mimo uvedené, úzce spjato i s očekáváním zajištěných věřitelů a s jejich pokyny pro insolvenční správce. Jeden zajištěný věřitel může preferovat vyšší kupní cenu a jiný naopak např. rychlost prodeje. Obtížnost zpeněžení tak závisí na souhře více různorodých faktorů. Na Vašich internetových stránkách máte umístěné inzeráty k prodeji majetku. Co Vás k tomu vedlo? Na své internetové stránky jsem umísťovala inzeráty o prodeji majetku ještě dříve, než jsem začala využívat burzy správců. Zveřejňuji zde nabídku věcí či pohledávek k prodeji nejen v rámci insolvencí, a případný zájemce zde nalezne ucelený přehled mnou zpeněžovaných věcí. Pro zadávání poptávky na odhad nemovitosti používáte také funkci v informačním systému Insolvenční advokátka z Jihlavy, která působí jako insolvenční správce již od roku 2005 v současné době spravuje více než 130 insolvenčních řízení od září 2012 používá informační systém Insolvenční správce pravidelně používá funkci automatického odesílání nezávazných poptávek na odhad nemovitosti správce. V čem vidíte její největší přínos? Funkci přímého odesílání poptávek na odhad nemovitostí prostřednictvím informačního systému Insolvenční správce hodnotím velmi pozitivně. Přináší možnost rychlého a jednoduchého kontaktování odhadce, oceňuji tedy především úsporu času při hledání znalců v dané lokalitě. Rovněž kvituji rychlé uskutečnění prohlídky nemovitosti a zpracování znaleckého posudku. Uvítala byste v nabídce více subjektů pro zpracování odhadu? Možnost výběru z většího množství subjektů mi zatím nechybí, neboť jsem se stávajícím odhadcem spokojena. A jak by se podle Vás mohla funkce ještě zlepšit? Největším přínosem informačního systému Insolvenční správce je pro mě úspora času. Nahrávání majetku na prodejní portál by mohlo znamenat další úsporu času, je však otázkou způsob provádění případných změn v odeslaných údajích. Doporučila byste funkci zasílání nezávazných poptávek na odhad nemovitosti ostatním insolvenčním správcům? Funkci zasílání poptávek na odhad ostatním insolvenčním správcům jednoznačně doporučuji právě s ohledem na zmíněnou rychlost odeslání poptávky a odezvu odhadce a dále na možnost obdržení kvalitního znaleckého posudku v písemné i elektronické podobě v krátkém časovém úseku. Jaké další přínosy Vám informační systém Insolvenční správce nabízí? Největším přínosem informačního systému Insolvenční správce je pro mě opět úspora času, a to zejména při zpracování a rozesílání splátek v oddlužení. Nyní, když funguje načítání 8

9 dat z a do internetového bankovnictví, je tato úspora opravdu znatelná. Ráda bych více využívala i zpracování konečné zprávy v konkursech, ale s funkcí jsem se prozatím dostatečně nesžila. Nově jsem si pořídila modul likvidací, a naopak dosud nevyužívám synchronizaci s datovou schránkou. Se společností Insolvence 2008, a.s. spolupracujete již tři roky. Jak po letech spolupráci hodnotíte? Spolupráci se společností Insolvence 2008, a.s. hodnotím kladně, oceňuji především aktualizaci systému Insolvenční správce v souvislosti s praktickými potřebami insolvenčních správců, pořádání školení k fungování systému Insolvenční správce, ale i seminářů a konferencí týkajících NOVÉ FUNKCE V INFORMAČNÍM SYSTÉMU. JAK NA NĚ? se otázek insolvenčního práva a insolvenční praxe. Co Vám může ještě zpříjemnit každodenní práci? Bohužel příliš zajímavých a zábavných okamžiků v této práci nenajdeme a tak mi udělá radost, když mě dlužník s upřímným úsměvem pozdraví. Děkujeme za rozhovor. -zuvi-... pokračování ze str. 1 nutné jej ručně vybrat z nabídky. aniž byste si je museli evidovat mimo Jednou z hlavních funkčních Jakmile dáte pokyn k vygenerování systém. inovací systému je možnost výběru dlužnického účtu při zadávání příkazu příkazu k úhradě, dlužnický účet se automaticky uloží a není nutné Poslední novinka se týká vztahu Přihlášky pohledávek a Přezkumných k úhradě. Díky tomu nejen, že budete provádět další ruční nastavení. listů. V případě, že nemáte v přihláškách mít vždy pod kontrolou, na který účet V případě, že máte u věřitele uloženy pohledávek zadáno Vyjádření platbu zasíláte, ale také získáte přehled o všech účtech, na které bylo v daném případě vypláceno. účty dva, vyzve Vás systém k ručnímu výběru jednoho z nich v řádku Příkaz k úhradě. Druhou možností je označit insolvenčního správce (vyjádření je Bez výběru ) a naopak Vyjádření dlužníka je Uznává nebo Popírá, V případě, že nemáte založený nový v záložce Subjekty neaktuální účet bude systém považovat takovou dlužnický účet, v řádku Příkaz k úhradě jako Neplatný. pohledávku za nepřezkoumanou. se Vám místo Z účtu zobrazí text S tím souvisí i další novinka, která Věříme, že Vám nové funkce Bez výběru. V Nastavení je pak nutné přináší možnost evidence věřitelských pomohou zpříjemnit práci se systémem dlužnický účet ručně přidat pomocí účtů. Účet, který označíte jako Insolvenční správce a budete s námi funkce Účty. V případě, že dlužnický účet založený máte, ale není propojený s daným insolvenčním případem, je neplatný, v systému zůstává uložený. U věřitele tak můžete evidovat více účtů a podle potřeby se k nim vracet, i nadále spolupracovat na jeho dalším vývoji. -zuha- Ilustrační obrázek funkce informačního systému Insolvenční správce ANKETA Zajímá Vás nějaké konkrétní téma z oblasti insolvence? Rádi byste se zúčastnili semináře s vybraným mluvčím? Máte pro nás návrhy na zlepšení našich seminářů? Pošlete nám své typy na další semináře s odborníky, které plánujeme na podzim tohoto roku, na a my Vás odměníme akreditací zdarma na Vámi vybraný seminář. Z odpovědí zaslaných do 30. června vylosujeme dva z Vás, které budeme informovat em. Výsledky najdete také v příštím občasníku. Insolvenční správce -, Číslo: 9, ročník 2015, REG. U MK ČR: MK ČR E 21014, Vydává: Insolvence 2008, a.s., Libušina třída 826/23, Brno , IČ: , Šéfredaktor: ZuZana Vintrová, mob.: , Vychází jako občasník. ZDARMA. 9

10 I LETOS JSME SE STALI PARTNERY KONFERENCE INSOLVENCE V roce 2014 se uskutečnil první ročník Konference Insolvence, na které se sešlo kolem 150 akreditovaných účastníků a společnost Prokonzulta, a.s. byla jedním z nich. Kromě samotné účasti jsme celou akci rovněž podpořili a stali jsme se jedním z hrdých partnerů. Jelikož jsme na naši loňskou účast obdrželi celou řadu pozitivních ohlasů z řad insolvenčních správců, rozhodli jsme se podpořit rovněž letošní ročník. Jak jistě víte, Konference Insolvence 2015 se opět uskuteční v Konferenčním centru City v Praze, tentokrát 12. června. Už nyní se těšíme, až budeme moci se všemi účastníky probrat aktuální témata a problémy a doufáme, že naší účastí přispějeme ke zlepšení stávající situace v oblasti zpeněžování majetku, jelikož spolupráce s insolvenčními správci je pro nás jednou z klíčových oblastí. Od počátku roku 2014 jsme spolupracovali již s 283 kancelářemi insolvenčních správců, přičemž jsme společně zpeněžili majetek za několik stovek milionů korun. Jsme rádi, že se čím dál více kanceláří insolvenčních správců obrací na naši společnost v situacích, kdy potřebují rychle, efektivně a především transparentně zpeněžit movitý i nemovitý majetek. Obzvláště u nemovitého majetku se totiž prostřednictvím dražby dle zákona o veřejných dražbách lze dohodnout na velmi zajímavých podmínkách pro obě strany. ELEKTRONICKÉ DRAŽBY I AUKCE JSOU NA VZESTUPU Dne 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných dražbách, která umožňuje veřejné dražby pořádat i elektronicky. Od té doby jsme realizovali celkem 57 elektronických dražeb a jejich počet i obliba neustále roste. Jen do konce června očekávám realizaci dalších 20 elektronických dražeb. Online dražba přitahuje účastníky díky rychlosti, transparentnosti a také pohodlí. Za dražbou již není nutné dojíždět, ale je možné se účastnit i takové dražby, která by jinak proběhla třeba na druhém konci republiky. Výrazný finanční efekt přináší také pro zadavatele dražby. Těm díky online podobě odpadá celá řada nákladů na objednání dražební místnosti, dražebníka atd. I tyto důvody vedou k tomu, že elektronickou dražbu volí v poslední době ke zpeněžení majetku stále více insolvenčních správců. Zajímavou alternativou k elektronickým dražbám jsou elektronické aukce, při kterých prodej probíhá rovněž formou licitace. Rozdíl oproti elektronické dražbě je ten, že příklepem licitátora nedojde ke změně vlastnického práva, jako je tomu v případě dražby, ale tímto překlepem je určen vítěz aukce, který až následně za podmínek aukčního řádu a aukční vyhlášky uzavírá kupní smlouvu s navrhovatelem aukce, tedy prodávajícím. Jedná se tedy o přímý prodej formou licitace. I tento způsob prodeje majetku je však mezi insolvenčními správci stále více v oblibě. Od začátku roku 2013 jsme realizovali již 200 e-aukcí, a to jak drobného movitého majetku, tak rodinných domů, bytů i rozsáhlých administrativních budov. EXCON STEEL, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ORGANIZOVANÉ PRO INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE Pražské strojírny Excon Steel, které ovšem mají závod v Hradci Králové, byly v průběhu února a března 2015 na prodej ve výběrovém řízení, jehož organizaci měla na starost společnost Prokonzulta. Výběrové řízení bylo organizováno na základě zadání insolvenčního správce Ing. Davida Jánošíka. Společnost Excon Steel se zabývá výrobou speciálních a těžkých ocelových konstrukcí, zařízení pro chemický a petrochemický průmysl i zařízení pro ekologické projekty. Vyrobila například stropní kopuli pro O2 Arénu v Praze, konstrukce podmořského kotvení stožárů větrných turbín či vysokotlaké ohříváky pro jaderné a parní elektrárny a mnohé další konstrukce a zařízení. Historie této firmy sahá až do roku 1869, kdy byla založena. První česká akciová strojírna, která je 10 PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb

11 považována za originálního předchůdce. Díky rychlému růstu a vývoji zaměstnávala v roce 1880 kolem 600 zaměstnanců a patřila mezi významný průmyslový podnik. V roce 1921 se stala součástí Škodových závodů, které patřily mezi největší československý strojírenský koncern. Po 2. světové válce byla firma znárodněna a byl změněn i její název. Obrat k lepšímu přineslo až období po listopadu 1989, kdy společnost přešla na formu soukromé akciové společnosti. Novodobý vývoj přinesl rok 2003, kdy byla společnost odkoupenou pražskou firmou Excon, a.s. Od této doby společnost používá název Excon Steel, a.s. Prostory společnosti Excon Steel, a.s. V červenci 2014 se společnost dostala do insolvence a v lednu 2015 byl vyhlášen konkurz. Výběrové řízení bylo ukončeno 20. března, do této doby zájemci poslali celkem 6 nabídek, z nichž nejvyšší řízení organizovala. V roce 2014 organizovala společnost Prokonzulta další velké výběrové řízení, a to na nového majitele byla 96,125 mil. Kč. Jediným hodnotícím kritériem byla lázní Velichovky, které skončilo také úspěšným výše nabídnuté ceny. Minimální cena nebyla stanovena, ale každý účastník musel při předložení nabídky složit kauci ve výši 10 milionů Kč, uvedl Pavel Mikulenka, PR manažer ze společnosti Prokonzulta, která výběrové prodejem. Prokonzulta tak dokazuje, že je pro organizaci velkoobjemových výběrových řízení vhodným partnerem, spolupráce s Prokonzultou je dnes prakticky sázka na jistotu. POZITIVNÍ OHLASY NA SPOLUPRÁCI S NÁMI Ing. David Jánošík, insolvenční správce: Výběrové řízení s Prokonzultou je sázka na jistotu. Společnost Prokonzulta znám již delší dobu a realizovali jsme společně několik menších i větších věcí, avšak poslední spolupráce mě utvrdila v tom, že Prokonzulta je vynikajícím partnerem každému insolvenčnímu správci. V nedávné době jsme spolu totiž organizovali výběrové řízení na nového majitele strojíren Excon Steel, a.s., které se na konci roku 2014 ocitly v insolvenci. Prokonzulta zorganizovala celé výběrové řízení po stránce právní, marketingové, obchodní i administrativní a navíc jsme kupce opravdu našli. Do výběrového řízení se nám přihlásilo dokonce 6 nabídek, přičemž zvítězila ta nejvyšší, což byla nabídka ve výši 96,125 mil. Kč. Nový majitel si podnik již převzal a firmu provozuje dál. Celý projekt prodeje podniku, jak už to tak v případech insolvencí velkých podniků bývá, sužoval hlavně nedostatek času. Jelikož snaha byla, kromě maximálního výtěžku pro věřitele, abychom zachovali výrobu a hlavně 160 pracovních míst. Od zadání realizace výběrového řízení po doplacení kupní ceny uběhly přibližně 3 měsíce, a tak jsme našeho cíle dosáhli, hlavně i díky rychlé a profesionální práci týmu společnosti Prokonzulta. JUDr. Ing. Lucie Kovářová, insolvenční správkyně: Veřejná dražba je transparentní způsob zpeněžování majetku. Se společností Prokonzulta jsem spolupracovala již několikrát. Pokaždé pro mě realizovali veřejnou dražbu, s jejíž přípravou i samotnou realizací jsem byla vždy velmi spokojená, a tak Prokonzultu mohu jen doporučit. Nejvíce mi vyhovuje, že téměř veškeré náležitosti vyřídí za mě a já tak ušetřím čas i spoustu starostí. Pokud bych měla jmenovat příklad konkrétní spolupráce, musím zmínit případ z letošního února, kdy jsem pomocí veřejné dražby velmi výhodně zpeněžila byt 3+kk v Praze na Žižkově. Vyvolávací cena bytu byla stanovena na 3,025 mil. Kč, cena vydražením se však nakonec díky výborné práci licitátora vyšplhala až na částku 5,86 mil. Kč, která výrazně převýšila i samotnou hodnotu nemovitosti. Ta byla dle znaleckého posudku stanovena na 4,32 mil. Kč. I v tomto případě jsem ocenila, že výsledky dražby jsou veřejné, takže ohledně zpeněžování nemohou vzniknout žádné spekulace a pochybnosti. To považuji obecně za hlavní výhodu veřejné dražby. PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb 11

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Dagmar Kuricové,

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

Novinky verze ze dne

Novinky verze ze dne Novinky verze 12.0.0 ze dne 3. 7. 2017 Vážení uživatelé, v informačním systému Insolvenční správce jsme pro usnadnění vaší práce připravili několik vylepšení. Díky centrálnímu nastavení plátcovství DPH

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 44 INS 28294/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Michaely

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

U s n e s e n í. t a k t o : d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. t a k t o : d r a ž e b n í v y h l á š k u : U s n e s e n í Spisová značka: 9 E 135/2008 59 Okresní soud v Třebíči rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Michaelou Hronovskou jako samosoudkyní v právní věci oprávněného Finančního úřadu v Třebíči, se sídlem

Více

NOVINKY VERZE ze dne

NOVINKY VERZE ze dne NOVINKY VERZE 12.11.0 ze dne 25. 10. 2017 Vážení uživatelé, v uplynulých týdnech jsme pro vás v informačním systému Insolvenční správce připravili několik novinek. V rámci rozšiřování funkcionalit systému

Více

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentem soudce JUDr. Michalem Tomášem v insolvenční věci dlužníka: Libor Fiala, nar.

Více

Systém Elektronickedrazby.cz

Systém Elektronickedrazby.cz Systém Elektronickedrazby.cz...je online systém zprostředkující dobrovolné elektronické dražby v České republice. Jedná se o unikátní systémové řešení elektronických dražeb, které poskytuje kompletní webové

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku: U S N E S E N Í Č.j. -885 Okresní soud ve Svitavách rozhodl soudcem JUDr. Zdeňkem Fricem ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného: Ing. Pavla Tetoura, nar. 19.2.1965 bytem Plachého 24, 370 01, České Budějovice

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 46 INS 27990/2013-A-26 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatelů dlužníků: Alena Pretschová, nar. 7.4. 1967, a Hynek

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

u s n e s e n í o s t a n o v e n í d a t a d r a ž b y

u s n e s e n í o s t a n o v e n í d a t a d r a ž b y Č.j:111Ex5644/12-199 evid.č.opr: 4241100171 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA: MODERNÍ ZPŮSOB JAK SNÍŽIT NÁKLADY V INSOLVENČNÍCH KANCELÁŘÍCH

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA: MODERNÍ ZPŮSOB JAK SNÍŽIT NÁKLADY V INSOLVENČNÍCH KANCELÁŘÍCH OBČASNÍK - 2. 4. 2014 REG. U MK ČR: MK ČR E 21014 ČÍSLO 5 MODUL DATOVÝCH SCHRÁNEK JIŽ UŠETŘIL SPRÁVCŮM STOVKY TISÍC KORUN Insolvenční správci komunikují s desítkami institucí, úřadů a bank a díky tomu

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Šárka Mixová se sídlem

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: CALIBRA TANK s.r.o., se sídlem Luka nad

Více

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto:

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto: č.j.: KSPH 72 INS 23557/2016-A-9 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Karel Fleischmann, nar. 30.7.1976, IČ 86646630, bytem Nad Potokem 188,

Více

NOVINKY VERZE

NOVINKY VERZE NOVINKY VERZE 12.10.0 ze dne 11. 10. 2017 Vážení uživatelé, v uplynulých týdnech jsme pro vás v informačním systému Insolvenční správce připravili několik novinek. V rámci rozšiřování funkcionalit systému

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 26794/12-57 ev. č. opr. 3800633456 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: KSPH 55 INS 189/2009-A-22 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Lubošem Dörflem v insolvenční věci dlužníka: Miloš Kočí, nar. 17.02.1967, bytem U stadionu 377, 273 03 Stochov, o

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSPH 68 INS 22534/2016-A-10 U s n e s e n í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Ladislava V á n i, nar. 12.11.1980, trvale bytem 250 02 Brandýs

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno III Šumavská 31, 663 49 Brno Č.j.: 1869550/16/3003-80542-712011 Vyřizuje: Bc. Aleš Korbička Odbor vymáhací, Oddělení

Více

Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, Brno, IČO V Brně dne Číslo jednací: 006 EX 1540/ USNESENÍ

Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, Brno, IČO V Brně dne Číslo jednací: 006 EX 1540/ USNESENÍ E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 3662/10-97 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného

Více

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona

JUDr. Dušan Dvořák. Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - 13.11.2014 Revizní novela zákon

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací: KSOS 8 INS 644/2010-B9 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Nohavicovou v insolvenční věci dlužnice : Lada Zedníková, rč: 795125/4850, 793 16 Zátor

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 23960/2014-A-7 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Martinek, r. č.: 810720/4171, bytem K. Světlé 490, 760

Více

Usnesení. Č.j.: 137 Ex 11184/ Ev.č. opr.3550 C 02/2008

Usnesení. Č.j.: 137 Ex 11184/ Ev.č. opr.3550 C 02/2008 Usnesení Č.j.: 137 Ex 11184/09-238 Ev.č. opr.3550 C 02/2008 Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na základě usnesení č.j. 35 Nc 3803/2009-11 Okresního

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková

Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M a r c e l a D v o ř á č k o v á tel: 495 523 205, 495 523 208, U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové 3 e-mail:

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Usnesení. dražební vyhlášku - elektronická dražba - I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému

Usnesení. dražební vyhlášku - elektronická dražba - I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému Exekutorský úřad Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4 Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová tel: 241434045, 777 04 63 25, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz Usnesení Spis. zn.: 046 Ex

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010

ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010 Nabídka prodeje nemovitostí v obci Beroun v rámci insolvenčního řízení s dlužníkem ZAPROS, spol. s r.o., vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 13104/2010 1. Úvod Usnesením Krajského

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

U s n e s e n í. t a k t o:

U s n e s e n í. t a k t o: Číslo jednací: -B-8 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Bronislava Košelová, r.č.: 546105/2828, Jesenická 1911/15, 794 01 Krnov

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitostí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitostí č.j. 132 EX 1333/10-150/ Fe USNESENÍ Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro Usnesení číslo jednací 017 EX 196/02-128 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce vydaném Okresním soudem v Táboře

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 10657/12-74

Usnesení. Č. j. 121 EX 10657/12-74 Usnesení Č. j. 121 EX 10657/12-74 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

Usnesení. Č. j. 099 EX 10107/11-86

Usnesení. Č. j. 099 EX 10107/11-86 Usnesení Č. j. 099 EX 10107/11-86 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Hradci

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

USNESENÍ o stanovení termínu dražby

USNESENÍ o stanovení termínu dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Usnesení. Brabec Vladan, nar , bytem Horní náměstí 525, Slavonice. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Brabec Vladan, nar , bytem Horní náměstí 525, Slavonice. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Č. j. 099 EX 3007/04-61 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Jindřichově

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1 CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 V Praze dne 12. listopadu 2010 Č.j.: 33158-2/2010-176100-021 Vyřizuje: Hana Menšíková, Jiří Špaček Telefon: 261334656 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 55465/2015 V Chebu dne 29.06.2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 52834/2016 V Chebu dne 17.06.2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ Společnost ORCA ESTATE a.s., Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 039 27 431 (dále provozovatel ) je provozovatelem internetových

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 24231/11-58 ev. č. opr. 492174801 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle

Více

MEDIA KIT INSOLVENČNÍ ZÓNA - INZERCE

MEDIA KIT INSOLVENČNÍ ZÓNA - INZERCE INSOLVENČNÍ ZÓNA - INZERCE Insolvenční zóna si bere za cíl publikovat komplexní informace o dění na poli českého insolvenčního práva. Vydavatelem je společnost Insolvence, která dlouhodobě působí jako

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

www.insolvencnispravce.info

www.insolvencnispravce.info Insolvenční správce Informační newsletter ze světa vašeho software Nová verze informačního systému Insolvenční správce vyjde na začátku listopadu 2012 Na začátek listopadu 2012 jsme pro vás, naše zákazníky,

Více

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Exekutor vydává tuto DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě):

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Exekutor vydává tuto DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě): Č.j.: 054 EX 1317/11-258 U S N E S E N Í Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Praha 6, Libocká 73/57, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 530/07-168

Usnesení. Č. j. 121 EX 530/07-168 Usnesení Č. j. 121 EX 530/07-168 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Změ ny věrzě 9.0.33 zě dně 12.8.2015

Změ ny věrzě 9.0.33 zě dně 12.8.2015 Změ ny věrzě 9.0.33 zě dně 12.8.2015 Vážení uživatelé softwaru ISIS, rádi bychom Vás upozornili na novinky, které si již sami můžete vyzkoušet ve Vašich licencích. Jedná se o úpravu Nápovědy a to nejen

Více

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci.

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, 586 01 Jihlava Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě Smetanovo náměstí 261, 580 01 Havlíčkův Brod Č. j.: 680344/16/2903-00540-709580 Vyřizuje: Marcela Halamková,

Více

K uspokojení věřitele zajištěného zajišťovacím převodem majetku

K uspokojení věřitele zajištěného zajišťovacím převodem majetku Newsletter Září/2013 Insolvence K uspokojení věřitele zajištěného zajišťovacím převodem majetku Nejvyšší soud se v usnesení sp. zn. 29 NSČR 23/2012 ze dne 18. 7. 2013 vyjádřil k postupu uspokojení insolvenčního

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 9544/11-79 ev. č. opr. 6256676837 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto:

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Č.j.: 054 EX 129/11-212 U S N E S E N Í Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Praha 6, Libocká 73/57, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání nabídkového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Koberce Kozák s.r.o. Nabídkové řízení čís. 10/2015 (dále i jako řízení ) Tímto se vyhlašuje konání nabídkového řízení

Více

Usnesení o konání odročeného dražebního jednání

Usnesení o konání odročeného dražebního jednání č.j. 197 EX 977/11-97 zn. opr. 40040/11/398940801759 Usnesení o konání odročeného dražebního jednání Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01

Více

U s n e s e n í. na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. KSBR 45 INS 13410/2014-A-4,

U s n e s e n í. na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. KSBR 45 INS 13410/2014-A-4, U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Pavla Jančeka,

Více

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č.

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č. Vyhláška, kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") 1. Vyhlašovatel: NOTOS spol. s r.o. se sídlem: Noutonice č.p.23, 252 64 Praha západ IČ: 61456802 zapsaná v Obchodním rejstříku

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více