NOVÉ FUNKCE PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI V ISIS PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY V INSOLVENCI UVNITŘ LISTU NAJDETE: ČÍSLO 9 OBČASNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ FUNKCE PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI V ISIS PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY V INSOLVENCI UVNITŘ LISTU NAJDETE: ČÍSLO 9 OBČASNÍK - 20. 5. 2015"

Transkript

1 OBČASNÍK REG. U MK ČR: MK ČR E ČÍSLO 9 NOVÉ FUNKCE PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI V ISIS Neustálé zdokonalování informačního systému Insolvenční správce je naší dlouhodobou prioritou. V posledních měsících se nám takto podařilo nasadit hned několik nových funkcí. Těší nás zájem našich zákazníků na vývoji softwaru, neboť většina novinek vzniká přímo na základě jejich podnětů a nápadů. Ať už se jedná o nové funkce nebo vylepšení uživatelského rozhraní, vždy je naším cílem zefektivnit a zjednodušit uživatelům práci se systémem. Příkladem může být hned první novinka, která spočívá v propojení funkce ZOPO s dalšími moduly systému. Do tabulky Insolvenční případy, Oddlužení splátky a Hromadný splátkový kalendář byl přidán nový sloupec s názvem ZOPO. U insolvenčních případů, které jsou z hlediska ZOPO relevantní tedy u těch, které mají jako formu řešení zadáno Oddlužení a způsob řešení Splátkou se v tomto sloupci zobrazí ikona. Po kliknutí na ikonu budete přesměrováni rovnou do aktuální zprávy ZOPO. Pro zjednodušení orientace v modulu Insolvenční případy uvidíte archivované případy na konci tabulky s událostmi ISIR. Nově jsou také podbarveny šedou barvou, takže na první pohled vidíte, které události jsou aktuální a které ne.... pokračování na str. 9 PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY V INSOLVENCI Jste také překvapeni zněním nové vyhlášky č. 101/2015 Sb.? Zajímalo by Vás, jaké změny se plánují spolu s velkou novelou zákona? Ptáte se také, jaké další novinky nás v insolvenci neminou? Seznamte se s plánovanými změnami, které nás čekají s novelou insolvenčního zákona již nyní. K aktuálním koncepčním změnám a záměrům v oblasti insolvenčního práva pohovoří Mgr. Luboš Dörfl v rámci své samostatné přednášky, kterou doplní příspěvky dalších odborníků z praxe. O vývoji insolvence můžete diskutovat se členy pracovní skupiny pro insolvenci při Ministerstvu spravedlnosti Mgr. Lubošem Dörflem a JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D. v průběhu odpoledního programu, kdy proběhne panelová diskuze. Zúčastní se jí celkem pět soudců z krajských soudů České republiky a dva zástupci zájmových organizací insolvenčních správců. Budete moci sledovat vystoupení sedmi odborníků z praxe, kteří se ve svých názorech na mnohé otázky insolvenčního práva významně rozcházejí. Pod taktovkou Mgr. Lukáše Pachla představí své postoje a společně prodiskutují jejich výhody i úskalí.... více na str. 6 UVNITŘ LISTU NAJDETE: JUDr. Jolana Maršíková odpovídala na vybrané otázky účastníků dubnových seminářů s odborníky. Str. 4 5 Jak jednoduše a efektivně zvládat správu mnoha řízení v informačním systému Insolvenční správce? Str. 7 O zpěněžování majetku jsme si povídali s advokátkou a insolvenční správkyní Mgr. Martinou Kaplánkovou. Str

2

3 SEMINÁŘE S ODBORNÍKY VYVRCHOLÍ KONFERENCÍ INSOLVENCE 2015 Také v jarních měsících pokračujeme v organizaci dalších vzdělávacích akcí. V rámci našich Seminářů s odborníky se můžete blíže seznámit s aktuálními tématy z oblasti insolvenčního práva. Pod vedením zkušených odborníků z praxe, nejčastěji soudců krajských soudů, si můžete poslechnout poutavý výklad, ale také vznášet tematické dotazy nebo se zapojit do společné diskuze nad vybranými problémy. Koncem měsíce května se uskuteční dva zajímavé semináře. První proběhne ve středu 27. května v Brně pod vedením Mgr. Luboše Dörfla. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem promluví na semináři k tématu incidenčních sporů. Obdobný seminář proběhl začátkem května v Praze a setkal se u účastníků s pozitivními ohlasy. V příjemné atmosféře Mgr. Dörfl přispěl svými poznatky a následně ochotně diskutoval nad otázkami účastníků. Jen o dva dny později pořádáme pod záštitou JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D. jihočeský seminář. Těšit se tentokrát můžete na celodenní program. V dopoledních hodinách promluví JUDr. Strnad a další soudci Krajského soudu v Českých Budějovicích o aktuálních otázkách insolvenčního práva. Odpoledne se pak role mluvčích ujmou zástupci zájmových organizací insolvenčních správců. Seminář proběhne v pátek 29. května v Českých Budějovicích. Na oba semináře se můžete KALENDÁŘ PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE: přihlašovat prostřednictvím formuláře na adrese info/seminare-s-odborniky/. Na stránce naleznete vždy podrobnější informace ke všem plánovaným seminářům a termíny pro registraci za sníženou cenu. Akademický rok vyvrcholí 12. června v Praze velkou událostí, kterou je Konference Insolvence Jedná se již o druhý ročník odborné konference zaměřené na oblast insolvenčního práva. V dopolední části programu odborníci z praxe promluví k vybraným tématům insolvence, jako je například Daňová problematika v insolvenčním řízení nebo Testy insolvence korporací. V odpolední části programu se řečníci sejdou u panelové diskuze. Napříč celým programem bude také vyhrazen prostor pro dotazy účastníků a společnou diskuzi. Na Konferenci se můžete přihlašovat na stránce kde také najdete další podrobnosti k celému programu. -zuha- středa , BRNO Seminář s Mgr. Lubošem Dörflem, předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem Téma: Incidenční spory pátek , ČESKÉ BUDĚJOVICE Jihočeský seminář pod záštitou JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích Téma: Aktuální otázky insolvenčního řízení pátek , PRAHA KONFERENCE INSOLVENCE Vážení insolvenční správci, ani nemohu uvěřit, že je tomu již rok od chvíle, kdy nás poprvé napadlo uspořádat velkou konferenci zaměřenou výhradně na problematiku insolvenčního práva. Ale je tomu skutečně tak a přípravy již druhého ročníku jsou v plném proudu. Program letošní konference přinese jistě opět mnoho zajímavých témat a alespoň částečně odkryje plánované změny v insolvenčním právu. Zajímavá bude také společná diskuze mluvčích, která odhalí jejich rozdílné názory a postoje na různé problémy. My se ale těšíme především na Vás. Na společné setkání s insolvenčními správci, s advokáty a koncipienty, se soudci i s dalšími odborníky z oboru. Konference Insolvence 2015 zároveň uzavře akademický rok, v průběhu kterého jsme pro Vás připravili množství zajímavých seminářů s odborníky z praxe. V letních měsících naplánujeme nové termíny na podzim a budeme se těšit opět na viděnou v září. Tomáš Valášek Mgr. Tomáš Valášek výkonný ředitel 3

4 JUDR. JOLANA MARŠÍKOVÁ ODPOVÍDALA NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE V dubnu jsme uspořádali dva semináře s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové. První proběhl ve středu 15. dubna v Praze, druhý pak o týden později v Brně. Hlavním tématem obou seminářů byly rozhodčí doložky, smluvní pokuty a jejich moderace. Účastníci semináře se však ptali také na řadu zajímavých otázek. O vybrané otázky a odpovědi jsme se rozhodli s Vámi podělit. Dotaz č. 1: Od začátku roku 2014 nabyla účinnosti novela č. 294/2013 Sb., kde 412 odst. 1b) hovoří o zpeněžování dědictví. Nikde není upravena případná odměna insolvenčního správce a soudy si toto vykládají různě. Jaký je Váš názor na věc i s ohledem na to, že může jít nejen o zpeněžování dědictví, ale i třeba o stavební spoření, které dlužník neuvedl v seznamu majetku? Odpověď: Způsob výpočtu odměny insolvenčního správce pro případ řešení úpadku oddlužením určuje ust. 3 vyhl. č. 313/2007 Sb. takto: Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce a) při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku určenou podle 1, nejméně však Kč, b) při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, c) při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře a částku určenou podle 1 odst. 2. Jak je tedy z citace výše patrno, vyhláška pamatuje pro případ oddlužení ve formě splátkového kalendáře pouze se situací, kdy bude insolvenční správce zpeněžovat předmět zajištění. Insolvenční správce však může při této formě oddlužení zpeněžovat i majetek získaný dědictvím, majetek z odporovatelných právních úkonů (když před tím byl úspěšný s odpůrčí žalobou) nebo majetek, který dlužník zamlčel (tedy majetek, který dlužník neuvedl v seznamu závazků a o kterém se insolvenční soud a věřitelé nedozvěděli do rozhodnutí o způsobu oddlužení jinak, např. ze soupisu majetkové podstaty zpracovaného insolvenčním správcem). Pro tento případ se nabízí postupovat podle 5 vyhl. a odměnu za zpeněžení dědictví rovněž určit postupem podle 1 vyhl. Dotaz č. 2: Množí se případy, kdy dlužník, který má na základě 398 odst. 4) IZ stanovenu jinou výši měsíčních splátek, neboť při povolení oddlužení byl předpoklad zaplacení 50 % či více, zaplatí 30 % a přestane pracovat. Má právo na osvobození od placení zbytku dluhů? Odpověď: Na popsanou situaci je třeba, podle mého názoru, nahlížet tímto způsobem: Předpokladem pro úvahu, zda dlužníka osvobodit či neosvobodit od placení zbytku dluhů, je splnění oddlužení, jež soud vezme na vědomí rozhodnutím vydaným podle 413 IZ. Pokud dlužník (lhostejno, jak vysoké má nastaveny splátky a jaké míry uspokojení bylo již dosaženo), přestane v průběhu plnění oddlužení pracovat, bude na místě úvaha insolvenčního soudu, zda tu nejsou důvody ke zrušení oddlužení dle 418 IZ. Nejsem si jista, že by se při aplikaci důvodů dle 418 odst. 1 písm. b) IZ mělo uvažovat u dlužníka s nižšími splátkami právě s 50 % uspokojením nezajištěných věřitelů, spíš předpokládám úvahu o pouze 30 % uspokojení. Při schválení nižších splátek se jen důvodně předpokládá, že dlužník splní alespoň 50 %, nemusí to však vyjít ani u poctivého dlužníka. Pokud by se však podařilo prokázat, že dlužník nepracuje záměrně, bylo by na místě přes ust. 418 odst. 3 IZ uvažovat o nepoctivém záměru dlužníka a z tohoto důvodu oddlužení zrušit a na jeho majetek prohlásit konkurs. Pokud však insolvenční soud vezme na vědomí svým usnesením splnění oddlužení, pak je třeba při rozhodování o osvobození postupovat standardně podle 414 a 415 IZ, bez ohledu na to, jaké splátky byly dlužníkovi ve splátkovém kalendáři uloženy. Dotaz č. 3: Co přesně spadá pod pojem podnik ve smyslu ustanovení 316/1 IZ (je to například i případ, kdy dlužník pouze vlastní areál, který pronajímá a žádné další aktivity neprovozuje? Či obchodní společnost založená za účelem koupi činžovního domu a tento pouze pronajímá)? Odpověď: Podle ust. 316 odst. 2 IZ lze reorganizací řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku. Už zde je insolvenční zákon 4

5 částečně zavádějící: Bude-li řešit svůj úpadek reorganizací podnikatel fyzická osoba, reorganizaci budou nepochybně podrobeny všechny (i spotřebitelské) dluhy dlužníka. 502 NOZ definuje obchodní závod jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Podle 420 odst. 1 NOZ platí, že kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Podle 421 odst. 2 NOZ pak platí, že má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Podle 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona živností není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pokud jsou s pronájmem nemovitostí poskytovány také další služby mající charakter živnosti, je v tomto případě předmětem podnikání určitá služba takto poskytovaná. Ust. 3 živnostenského zákona označuje široký okruh činností, které se nepokládají za živnost. Patří sem např. lékaři, veterinární lékaři, farmaceuti, výrobci, distributoři a prodejci plynu či elektřiny, zemědělci, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, provozovatelé zoologických zahrad a mnoho dalších. Jedná se přitom o osoby, na které se nevztahuje výjimka z působnosti insolvenčního zákona uvedená v 6 IZ. I když nejde o osoby podnikající po živnostensku, lze si představit řešení jejich úpadkové situace reorganizací, pokud samozřejmě splní insolvenčním zákonem k tomu předepsané předpoklady. Poznámka na závěr: Příjem z pronájmu nemovitostí, které jsou zahrnuty v obchodním majetku poplatníka, bude součástí dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti, a to podle 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Dotaz č. 4: Jak odůvodnit žalobu na popření vykonatelné pohledávky dle ust. 199 insolvenčního zákona v případě, kde je pohledávka věřitele vykonatelná na základě rozsudku pro zmeškání? Vznik pohledávky je pochybný, příslušenství je nepřiměřené (1 % z jistiny za každý den prodlení atd.) a bez vydání rozsudku soudu prvního stupně by byla pohledávka promlčena. Jak odůvodnit žalobu na popření vykonatelné pohledávky dle ust. 199 insolvenčního zákona v případě, kde je pohledávka věřitele vykonatelná na základě notářského zápisu o uznání dluhu? Odpověď: Podle ust. 199 odst. 2 IZ platí, že jako důvod popření pravosti nebo výše pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne , sp.zn. 29 ICdo 7/2013 přijal závěr, že právní posouzení věci není vyloučeno jako důvod popření pravosti nebo výše přihlášené vykonatelné pohledávky, jestliže z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž byla pohledávka přiznána, žádné právní posouzení věci neplyne. Ve stejném rozhodnutí pak dospěl k závěru, že u rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být takový rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( 153 odst. 3 OSŘ). U platebního rozkazu, včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být takový rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal. V uvedeném rozhodnutí se vyjádřil Nejvyšší soud ČR i k otázce přisouzeného příslušenství. Uvedl, že závěr soudu, že i ohledně žalobcem požadovaného příslušenství pohledávky lze o věci rozhodnout rozsudkem pro uznání, v sobě zahrnuje též úsudek, že takto přiznávané příslušenství pohledávky neodporuje právním předpisům ( 153a odst. 2, 99 odst. 2 věta první část věty za středníkem OSŘ). Takový úsudek je současně postačující pro závěr, že rozsudek pro uznání obsahuje právní posouzení věci ohledně přiznaného příslušenství pohledávky. Lze tedy zevšeobecnit, že přizná-li příslušný orgán věřiteli vůči dlužníku jiné než zákonem předepsané příslušenství pohledávky, je kritika takového rozhodnutí kritikou správnosti právního posouzení věci, tedy kritikou, kterou ust. 199 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci zapovídá. Jiná situace nastane, je-li pohledávka vykonatelná podle notářského zápisu o uznání dluhu. Protože zde nejde o rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, zákaz vznášet námitky právního posouzení uvedený v 199 odst. 2 IZ se neuplatní. 5

6 2015 Konference Insolvence 2015 se pomalu blíží a Vy stále váháte, zda se zúčastnit? Stejně jako loni i letos zůstává jedním z hlavních cílů Konference Insolvence vytvoření společného prostoru pro výměnu informací mezi řečníky a účastníky. Program Konference Insolvence 2015 bude zaměřen především na představení a prodiskutování nejzásadnějších otázek, které se v tuto chvíli nejčastěji ozývají na poli insolvenčního práva. O vybraných tématech pohovoří odborníci z praxe, soudci a zástupci insolvenčních správců, a to jak v rámci svých samostatných příspěvků, tak v průběhu panelové diskuze, které se zúčastní sedm řečníků. Již nyní nám můžete zasílat své dotazy pro přednášející, aby měli dostatek času si předem pečlivě připravit odpovědi. Nebo můžete svůj dotaz umístit do schránky, kterou na konferenci najdete u akreditačního půltu. Kromě zajímavého programu se můžete těšit i na společné setkání s řadou Vašich kolegů, se soudci, s námi i s dalšími odborníky z praxe. Víme ale také, že ke spokojenosti účastníků, na které nám velmi záleží, nestačí pouze zajímavý program a že je nutné zajistit také další servis. Dali jsme si proto záležet, abychom odstranili nedostatky, na které jste nás loni upozorňovali, a abychom posunuli úroveň konference zase o krok dál. V ceně akreditace pro Vás bude připravené občerstvení na dvě kávové přestávky a oběd v podobě rautu. O přestávce budete moci ochutnat například plněné croissanty s Fuetem na žervé pomazánce s černými olivami a rajčetem nebo plněné bagetky s uzeným lososem a vejcem. Nejen program, ale i tabule tak bude pestrá. Dále pro Vás připravujeme materiály v podobě konferenčních desek, které budou obsahovat komplexní informace o programu i mluvčích, podklady pro jednotlivé přednášky i blok na Vaše poznámky. Spolu s konferenčními deskami obdržíte také identifikační průkazku a tužku. Hned po konferenci začneme pracovat také na sborníku Konference Insolvence Přepis všech přednášek, spolu s odpověďmi na otázky účastníků konference najdete ve sborníku, který Vám zašleme do schránky nejpozději na přelomu měsíců července a srpna. Celou konferenci budeme také zaznamenávat a dokumentovat. Záznam konference bude k dispozici na webových stránkách v sekci pro účastníky. Najdete zde také prezentace k přednáškám v elektronické podobě, ke kterým se budete moci vrátit kdykoli budete potřebovat. Konference Insolvence 2015 se uskuteční v pátek 12. června v Praze, v Konferenčním Centru CITY. Staňte se i Vy její součástí. Přihlaste se na Navíc můžete využít příležitosti a získat slevu na akreditaci ve výši 300 Kč při zadání slevového kódu obcasnik01. Konferenci Insolvence 2015 pořádá Insolvence 2008, a.s. ve spolupráci s ČAK a zájmovými organizacemi insolvenčních správců. -zuvi- Mediální partneři: Partneři: 6

7 SE SPRÁVOU INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ VÁM POMOHOU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE A VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA Obsáhlá agenda insolvence dnes vyžaduje přehlednou evidenci všech informací, dokumentů i termínů, efektivní organizaci práce a také kvalitní personální obsazení kanceláře, které zajistí bezproblémový průběh všech insolvenčních řízení. Pro komplexní zpracování agendy insolvenčního řízení je výborným pomocníkem informační systém Insolvenční správce. Jeho vývoj vychází z praktických zkušeností insolvenčních správců a ze znalostí work-flow při zpracování celé agendy. Díky automatizaci úkonů a chytrým funkcím ušetří informační systém svým uživatelům spoustu času. Jejich vzájemná spolupráce je navíc obrovskou výhodou, která umožňuje vzájemnou zastupitelnost, snadný přístup k novým informacím v oboru a další profesní rozvoj. Uvedené výhody pak představují přidanou hodnotu hlavně pro zákazníka, který se může spolehnout, že bude o jeho případy postaráno co nejlépe, a to i v době nepřítomnosti zaměstnance, který má agendu daného insolvenčního správce přidělenou. Se službou Virtuální asistentka tak ušetříte nejen svůj čas, ale i náklady spojené s vybavením kanceláře pro vlastní zaměstnance a s dalšími náležitostí spojenými s vlastním personálem. Zde můžeme zmínit například dovolenou, sociální pojištění, zdravotní pojištění, dávky nemocenské, i riziko obměny personálu. Virtuální asistentka pro mne představuje především spolehlivost a velkou úsporu času. Ing. Jiří Fara, insolvenční správce a zákazník služby Virtuální asistentka Správa insolvenčních řízení v informačním systému Insolvenční správce přináší významné zefektivnění práce, ale jen zdánlivě se jedná o jednoduchou administrativu. Každý insolvenční případ je totiž unikátní a vyžaduje velkou pozornost a zodpovědnost. Se zadáváním dat do systému Vám může pomoci Virtuální asistentka, která svou práci odvádí vždy velmi pečlivě a svědomitě. Personální obsazení služby Virtuální asistentka je tvořené vyškolenými profesionály v oboru, kteří jsou na základě svých zkušeností načerpaných při správě mnoha řízení více insolvenčních správců kompetentní řešit mnohé skutečnosti daleko rychleji. Tyto náležitosti dlouhodobě zatěžují kancelář insolvenčních správců vysokými náklady i další prací z hlediska nut(d)né administrativy nejvíce. Naopak služba Virtuální asistentka není spojena s žádnými dalšími náklady ani starostmi. Spolupráci je navíc možné nastavit tak, aby odpovídala přesně Vašim požadavkům a očekáváním. -zuvi- SLUŽBU VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA VYUŽÍVAJÍ: začínající insolvenční správci, kteří nemají vybudovaný aparát zaměstnanců a zároveň se věnují i jiné činnosti, správci, kteří se insolvenci již delší čas věnují, ale časové možnosti zaměstnanců již nedostačují pokrýt přírůstek nových případů, velké kanceláře, ve kterých je práce rozdělena mezi více zaměstnanců, ale kapacity nedostačují na správu všech řízení, přičemž zaměstnání nového pracovníka by bylo příliš nákladné, insolvenční správci, kteří mají více poboček, s jejichž provozem jsou spojeny další povinnosti a specifikace dle příslušnosti ke krajskému soudu, a jednorázově také insolvenční správci, kteří potřebují pomoci se zadáváním dat, ať už z důvodu dovolené nebo nemoci zaměstnanců či aktuálního nárazového pracovního vytížení nad rámec běžné činnosti. 7

8 OBTÍŽNOST ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZÁVISÍ NA SOUHŘE VÍCE FAKTORŮ S advokátkou Mgr. Martinou Kaplánkovou jsme si povídali o úskalích při výkonu činnosti insolvenčního správce a ptali jsme se, jak je spokojená se službami společnosti Insolvence 2008, a.s. Kromě advokátní činnosti vykonáváte také činnost insolvenčního správce. Jak se Vám daří práci skloubit? Činnost insolvenčního správce jsem začala vykonávat krátce po zahájení samostatné advokátní praxe. V současné době představuje insolvenční agenda více než polovinu mé práce. Jaká je práce insolvenčního správce? Činnost insolvenčního správce je velmi různorodá, každý insolvenční případ je jiný, ať již se jedná o osobu dlužníka a jeho přístup k insolvenčnímu řízení či o záležitost zpeněžování majetkové podstaty. Jak hodnotíte vývoj insolvence v ohledu míry uspokojení pohledávek věřitelů? Nový insolvenční zákon měl změnit m.j. i míru uspokojování pohledávek věřitelů k lepšímu. Bohužel se domnívám, že v tomto směru se očekávání jeho tvůrců vůbec nenaplnila. Je pro insolvenční správce v současné době těžké zpeněžit majetek? Záleží, o jaký se jedná majetek a v jakém stavu je. Např. o některé MGR. MARTINA KAPLÁNKOVÁ věci projeví bezprostředně zájem i více osob najednou, jindy se ani po delší době inzerce různými způsoby neobjeví žádná nabídka k odkupu. Zpeněžování je však, mimo uvedené, úzce spjato i s očekáváním zajištěných věřitelů a s jejich pokyny pro insolvenční správce. Jeden zajištěný věřitel může preferovat vyšší kupní cenu a jiný naopak např. rychlost prodeje. Obtížnost zpeněžení tak závisí na souhře více různorodých faktorů. Na Vašich internetových stránkách máte umístěné inzeráty k prodeji majetku. Co Vás k tomu vedlo? Na své internetové stránky jsem umísťovala inzeráty o prodeji majetku ještě dříve, než jsem začala využívat burzy správců. Zveřejňuji zde nabídku věcí či pohledávek k prodeji nejen v rámci insolvencí, a případný zájemce zde nalezne ucelený přehled mnou zpeněžovaných věcí. Pro zadávání poptávky na odhad nemovitosti používáte také funkci v informačním systému Insolvenční advokátka z Jihlavy, která působí jako insolvenční správce již od roku 2005 v současné době spravuje více než 130 insolvenčních řízení od září 2012 používá informační systém Insolvenční správce pravidelně používá funkci automatického odesílání nezávazných poptávek na odhad nemovitosti správce. V čem vidíte její největší přínos? Funkci přímého odesílání poptávek na odhad nemovitostí prostřednictvím informačního systému Insolvenční správce hodnotím velmi pozitivně. Přináší možnost rychlého a jednoduchého kontaktování odhadce, oceňuji tedy především úsporu času při hledání znalců v dané lokalitě. Rovněž kvituji rychlé uskutečnění prohlídky nemovitosti a zpracování znaleckého posudku. Uvítala byste v nabídce více subjektů pro zpracování odhadu? Možnost výběru z většího množství subjektů mi zatím nechybí, neboť jsem se stávajícím odhadcem spokojena. A jak by se podle Vás mohla funkce ještě zlepšit? Největším přínosem informačního systému Insolvenční správce je pro mě úspora času. Nahrávání majetku na prodejní portál by mohlo znamenat další úsporu času, je však otázkou způsob provádění případných změn v odeslaných údajích. Doporučila byste funkci zasílání nezávazných poptávek na odhad nemovitosti ostatním insolvenčním správcům? Funkci zasílání poptávek na odhad ostatním insolvenčním správcům jednoznačně doporučuji právě s ohledem na zmíněnou rychlost odeslání poptávky a odezvu odhadce a dále na možnost obdržení kvalitního znaleckého posudku v písemné i elektronické podobě v krátkém časovém úseku. Jaké další přínosy Vám informační systém Insolvenční správce nabízí? Největším přínosem informačního systému Insolvenční správce je pro mě opět úspora času, a to zejména při zpracování a rozesílání splátek v oddlužení. Nyní, když funguje načítání 8

9 dat z a do internetového bankovnictví, je tato úspora opravdu znatelná. Ráda bych více využívala i zpracování konečné zprávy v konkursech, ale s funkcí jsem se prozatím dostatečně nesžila. Nově jsem si pořídila modul likvidací, a naopak dosud nevyužívám synchronizaci s datovou schránkou. Se společností Insolvence 2008, a.s. spolupracujete již tři roky. Jak po letech spolupráci hodnotíte? Spolupráci se společností Insolvence 2008, a.s. hodnotím kladně, oceňuji především aktualizaci systému Insolvenční správce v souvislosti s praktickými potřebami insolvenčních správců, pořádání školení k fungování systému Insolvenční správce, ale i seminářů a konferencí týkajících NOVÉ FUNKCE V INFORMAČNÍM SYSTÉMU. JAK NA NĚ? se otázek insolvenčního práva a insolvenční praxe. Co Vám může ještě zpříjemnit každodenní práci? Bohužel příliš zajímavých a zábavných okamžiků v této práci nenajdeme a tak mi udělá radost, když mě dlužník s upřímným úsměvem pozdraví. Děkujeme za rozhovor. -zuvi-... pokračování ze str. 1 nutné jej ručně vybrat z nabídky. aniž byste si je museli evidovat mimo Jednou z hlavních funkčních Jakmile dáte pokyn k vygenerování systém. inovací systému je možnost výběru dlužnického účtu při zadávání příkazu příkazu k úhradě, dlužnický účet se automaticky uloží a není nutné Poslední novinka se týká vztahu Přihlášky pohledávek a Přezkumných k úhradě. Díky tomu nejen, že budete provádět další ruční nastavení. listů. V případě, že nemáte v přihláškách mít vždy pod kontrolou, na který účet V případě, že máte u věřitele uloženy pohledávek zadáno Vyjádření platbu zasíláte, ale také získáte přehled o všech účtech, na které bylo v daném případě vypláceno. účty dva, vyzve Vás systém k ručnímu výběru jednoho z nich v řádku Příkaz k úhradě. Druhou možností je označit insolvenčního správce (vyjádření je Bez výběru ) a naopak Vyjádření dlužníka je Uznává nebo Popírá, V případě, že nemáte založený nový v záložce Subjekty neaktuální účet bude systém považovat takovou dlužnický účet, v řádku Příkaz k úhradě jako Neplatný. pohledávku za nepřezkoumanou. se Vám místo Z účtu zobrazí text S tím souvisí i další novinka, která Věříme, že Vám nové funkce Bez výběru. V Nastavení je pak nutné přináší možnost evidence věřitelských pomohou zpříjemnit práci se systémem dlužnický účet ručně přidat pomocí účtů. Účet, který označíte jako Insolvenční správce a budete s námi funkce Účty. V případě, že dlužnický účet založený máte, ale není propojený s daným insolvenčním případem, je neplatný, v systému zůstává uložený. U věřitele tak můžete evidovat více účtů a podle potřeby se k nim vracet, i nadále spolupracovat na jeho dalším vývoji. -zuha- Ilustrační obrázek funkce informačního systému Insolvenční správce ANKETA Zajímá Vás nějaké konkrétní téma z oblasti insolvence? Rádi byste se zúčastnili semináře s vybraným mluvčím? Máte pro nás návrhy na zlepšení našich seminářů? Pošlete nám své typy na další semináře s odborníky, které plánujeme na podzim tohoto roku, na a my Vás odměníme akreditací zdarma na Vámi vybraný seminář. Z odpovědí zaslaných do 30. června vylosujeme dva z Vás, které budeme informovat em. Výsledky najdete také v příštím občasníku. Insolvenční správce -, Číslo: 9, ročník 2015, REG. U MK ČR: MK ČR E 21014, Vydává: Insolvence 2008, a.s., Libušina třída 826/23, Brno , IČ: , Šéfredaktor: ZuZana Vintrová, mob.: , Vychází jako občasník. ZDARMA. 9

10 I LETOS JSME SE STALI PARTNERY KONFERENCE INSOLVENCE V roce 2014 se uskutečnil první ročník Konference Insolvence, na které se sešlo kolem 150 akreditovaných účastníků a společnost Prokonzulta, a.s. byla jedním z nich. Kromě samotné účasti jsme celou akci rovněž podpořili a stali jsme se jedním z hrdých partnerů. Jelikož jsme na naši loňskou účast obdrželi celou řadu pozitivních ohlasů z řad insolvenčních správců, rozhodli jsme se podpořit rovněž letošní ročník. Jak jistě víte, Konference Insolvence 2015 se opět uskuteční v Konferenčním centru City v Praze, tentokrát 12. června. Už nyní se těšíme, až budeme moci se všemi účastníky probrat aktuální témata a problémy a doufáme, že naší účastí přispějeme ke zlepšení stávající situace v oblasti zpeněžování majetku, jelikož spolupráce s insolvenčními správci je pro nás jednou z klíčových oblastí. Od počátku roku 2014 jsme spolupracovali již s 283 kancelářemi insolvenčních správců, přičemž jsme společně zpeněžili majetek za několik stovek milionů korun. Jsme rádi, že se čím dál více kanceláří insolvenčních správců obrací na naši společnost v situacích, kdy potřebují rychle, efektivně a především transparentně zpeněžit movitý i nemovitý majetek. Obzvláště u nemovitého majetku se totiž prostřednictvím dražby dle zákona o veřejných dražbách lze dohodnout na velmi zajímavých podmínkách pro obě strany. ELEKTRONICKÉ DRAŽBY I AUKCE JSOU NA VZESTUPU Dne 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných dražbách, která umožňuje veřejné dražby pořádat i elektronicky. Od té doby jsme realizovali celkem 57 elektronických dražeb a jejich počet i obliba neustále roste. Jen do konce června očekávám realizaci dalších 20 elektronických dražeb. Online dražba přitahuje účastníky díky rychlosti, transparentnosti a také pohodlí. Za dražbou již není nutné dojíždět, ale je možné se účastnit i takové dražby, která by jinak proběhla třeba na druhém konci republiky. Výrazný finanční efekt přináší také pro zadavatele dražby. Těm díky online podobě odpadá celá řada nákladů na objednání dražební místnosti, dražebníka atd. I tyto důvody vedou k tomu, že elektronickou dražbu volí v poslední době ke zpeněžení majetku stále více insolvenčních správců. Zajímavou alternativou k elektronickým dražbám jsou elektronické aukce, při kterých prodej probíhá rovněž formou licitace. Rozdíl oproti elektronické dražbě je ten, že příklepem licitátora nedojde ke změně vlastnického práva, jako je tomu v případě dražby, ale tímto překlepem je určen vítěz aukce, který až následně za podmínek aukčního řádu a aukční vyhlášky uzavírá kupní smlouvu s navrhovatelem aukce, tedy prodávajícím. Jedná se tedy o přímý prodej formou licitace. I tento způsob prodeje majetku je však mezi insolvenčními správci stále více v oblibě. Od začátku roku 2013 jsme realizovali již 200 e-aukcí, a to jak drobného movitého majetku, tak rodinných domů, bytů i rozsáhlých administrativních budov. EXCON STEEL, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ORGANIZOVANÉ PRO INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE Pražské strojírny Excon Steel, které ovšem mají závod v Hradci Králové, byly v průběhu února a března 2015 na prodej ve výběrovém řízení, jehož organizaci měla na starost společnost Prokonzulta. Výběrové řízení bylo organizováno na základě zadání insolvenčního správce Ing. Davida Jánošíka. Společnost Excon Steel se zabývá výrobou speciálních a těžkých ocelových konstrukcí, zařízení pro chemický a petrochemický průmysl i zařízení pro ekologické projekty. Vyrobila například stropní kopuli pro O2 Arénu v Praze, konstrukce podmořského kotvení stožárů větrných turbín či vysokotlaké ohříváky pro jaderné a parní elektrárny a mnohé další konstrukce a zařízení. Historie této firmy sahá až do roku 1869, kdy byla založena. První česká akciová strojírna, která je 10 PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb

11 považována za originálního předchůdce. Díky rychlému růstu a vývoji zaměstnávala v roce 1880 kolem 600 zaměstnanců a patřila mezi významný průmyslový podnik. V roce 1921 se stala součástí Škodových závodů, které patřily mezi největší československý strojírenský koncern. Po 2. světové válce byla firma znárodněna a byl změněn i její název. Obrat k lepšímu přineslo až období po listopadu 1989, kdy společnost přešla na formu soukromé akciové společnosti. Novodobý vývoj přinesl rok 2003, kdy byla společnost odkoupenou pražskou firmou Excon, a.s. Od této doby společnost používá název Excon Steel, a.s. Prostory společnosti Excon Steel, a.s. V červenci 2014 se společnost dostala do insolvence a v lednu 2015 byl vyhlášen konkurz. Výběrové řízení bylo ukončeno 20. března, do této doby zájemci poslali celkem 6 nabídek, z nichž nejvyšší řízení organizovala. V roce 2014 organizovala společnost Prokonzulta další velké výběrové řízení, a to na nového majitele byla 96,125 mil. Kč. Jediným hodnotícím kritériem byla lázní Velichovky, které skončilo také úspěšným výše nabídnuté ceny. Minimální cena nebyla stanovena, ale každý účastník musel při předložení nabídky složit kauci ve výši 10 milionů Kč, uvedl Pavel Mikulenka, PR manažer ze společnosti Prokonzulta, která výběrové prodejem. Prokonzulta tak dokazuje, že je pro organizaci velkoobjemových výběrových řízení vhodným partnerem, spolupráce s Prokonzultou je dnes prakticky sázka na jistotu. POZITIVNÍ OHLASY NA SPOLUPRÁCI S NÁMI Ing. David Jánošík, insolvenční správce: Výběrové řízení s Prokonzultou je sázka na jistotu. Společnost Prokonzulta znám již delší dobu a realizovali jsme společně několik menších i větších věcí, avšak poslední spolupráce mě utvrdila v tom, že Prokonzulta je vynikajícím partnerem každému insolvenčnímu správci. V nedávné době jsme spolu totiž organizovali výběrové řízení na nového majitele strojíren Excon Steel, a.s., které se na konci roku 2014 ocitly v insolvenci. Prokonzulta zorganizovala celé výběrové řízení po stránce právní, marketingové, obchodní i administrativní a navíc jsme kupce opravdu našli. Do výběrového řízení se nám přihlásilo dokonce 6 nabídek, přičemž zvítězila ta nejvyšší, což byla nabídka ve výši 96,125 mil. Kč. Nový majitel si podnik již převzal a firmu provozuje dál. Celý projekt prodeje podniku, jak už to tak v případech insolvencí velkých podniků bývá, sužoval hlavně nedostatek času. Jelikož snaha byla, kromě maximálního výtěžku pro věřitele, abychom zachovali výrobu a hlavně 160 pracovních míst. Od zadání realizace výběrového řízení po doplacení kupní ceny uběhly přibližně 3 měsíce, a tak jsme našeho cíle dosáhli, hlavně i díky rychlé a profesionální práci týmu společnosti Prokonzulta. JUDr. Ing. Lucie Kovářová, insolvenční správkyně: Veřejná dražba je transparentní způsob zpeněžování majetku. Se společností Prokonzulta jsem spolupracovala již několikrát. Pokaždé pro mě realizovali veřejnou dražbu, s jejíž přípravou i samotnou realizací jsem byla vždy velmi spokojená, a tak Prokonzultu mohu jen doporučit. Nejvíce mi vyhovuje, že téměř veškeré náležitosti vyřídí za mě a já tak ušetřím čas i spoustu starostí. Pokud bych měla jmenovat příklad konkrétní spolupráce, musím zmínit případ z letošního února, kdy jsem pomocí veřejné dražby velmi výhodně zpeněžila byt 3+kk v Praze na Žižkově. Vyvolávací cena bytu byla stanovena na 3,025 mil. Kč, cena vydražením se však nakonec díky výborné práci licitátora vyšplhala až na částku 5,86 mil. Kč, která výrazně převýšila i samotnou hodnotu nemovitosti. Ta byla dle znaleckého posudku stanovena na 4,32 mil. Kč. I v tomto případě jsem ocenila, že výsledky dražby jsou veřejné, takže ohledně zpeněžování nemohou vzniknout žádné spekulace a pochybnosti. To považuji obecně za hlavní výhodu veřejné dražby. PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb 11

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

inspirace Marketingové VELETRH řešení 12. května 2015: Brno, hotel Santon Best of I. VII. krátké prezentace, workshopy, individuální konzultace

inspirace Marketingové VELETRH řešení 12. května 2015: Brno, hotel Santon Best of I. VII. krátké prezentace, workshopy, individuální konzultace Marketingové inspirace číslo 1 / 2015 časopis pro úspěšné podnikání 12. května 2015: Brno, hotel Santon VELETRH řešení Best of I. VII. krátké prezentace, workshopy, individuální konzultace 2 4 5 6 7 9

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

NOTAM Z OBSAHU: 17. ROČNÍK 20. PROSINCE 2011. Články

NOTAM Z OBSAHU: 17. ROČNÍK 20. PROSINCE 2011. Články 6 Ad Notam 6/2011 17. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2011 2011 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Jan Dědič: Úloha notářství a jeho přínos v právu obchodních

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více