NOVÉ FUNKCE PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI V ISIS PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY V INSOLVENCI UVNITŘ LISTU NAJDETE: ČÍSLO 9 OBČASNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ FUNKCE PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI V ISIS PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY V INSOLVENCI UVNITŘ LISTU NAJDETE: ČÍSLO 9 OBČASNÍK - 20. 5. 2015"

Transkript

1 OBČASNÍK REG. U MK ČR: MK ČR E ČÍSLO 9 NOVÉ FUNKCE PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ PRÁCI V ISIS Neustálé zdokonalování informačního systému Insolvenční správce je naší dlouhodobou prioritou. V posledních měsících se nám takto podařilo nasadit hned několik nových funkcí. Těší nás zájem našich zákazníků na vývoji softwaru, neboť většina novinek vzniká přímo na základě jejich podnětů a nápadů. Ať už se jedná o nové funkce nebo vylepšení uživatelského rozhraní, vždy je naším cílem zefektivnit a zjednodušit uživatelům práci se systémem. Příkladem může být hned první novinka, která spočívá v propojení funkce ZOPO s dalšími moduly systému. Do tabulky Insolvenční případy, Oddlužení splátky a Hromadný splátkový kalendář byl přidán nový sloupec s názvem ZOPO. U insolvenčních případů, které jsou z hlediska ZOPO relevantní tedy u těch, které mají jako formu řešení zadáno Oddlužení a způsob řešení Splátkou se v tomto sloupci zobrazí ikona. Po kliknutí na ikonu budete přesměrováni rovnou do aktuální zprávy ZOPO. Pro zjednodušení orientace v modulu Insolvenční případy uvidíte archivované případy na konci tabulky s událostmi ISIR. Nově jsou také podbarveny šedou barvou, takže na první pohled vidíte, které události jsou aktuální a které ne.... pokračování na str. 9 PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY V INSOLVENCI Jste také překvapeni zněním nové vyhlášky č. 101/2015 Sb.? Zajímalo by Vás, jaké změny se plánují spolu s velkou novelou zákona? Ptáte se také, jaké další novinky nás v insolvenci neminou? Seznamte se s plánovanými změnami, které nás čekají s novelou insolvenčního zákona již nyní. K aktuálním koncepčním změnám a záměrům v oblasti insolvenčního práva pohovoří Mgr. Luboš Dörfl v rámci své samostatné přednášky, kterou doplní příspěvky dalších odborníků z praxe. O vývoji insolvence můžete diskutovat se členy pracovní skupiny pro insolvenci při Ministerstvu spravedlnosti Mgr. Lubošem Dörflem a JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D. v průběhu odpoledního programu, kdy proběhne panelová diskuze. Zúčastní se jí celkem pět soudců z krajských soudů České republiky a dva zástupci zájmových organizací insolvenčních správců. Budete moci sledovat vystoupení sedmi odborníků z praxe, kteří se ve svých názorech na mnohé otázky insolvenčního práva významně rozcházejí. Pod taktovkou Mgr. Lukáše Pachla představí své postoje a společně prodiskutují jejich výhody i úskalí.... více na str. 6 UVNITŘ LISTU NAJDETE: JUDr. Jolana Maršíková odpovídala na vybrané otázky účastníků dubnových seminářů s odborníky. Str. 4 5 Jak jednoduše a efektivně zvládat správu mnoha řízení v informačním systému Insolvenční správce? Str. 7 O zpěněžování majetku jsme si povídali s advokátkou a insolvenční správkyní Mgr. Martinou Kaplánkovou. Str

2

3 SEMINÁŘE S ODBORNÍKY VYVRCHOLÍ KONFERENCÍ INSOLVENCE 2015 Také v jarních měsících pokračujeme v organizaci dalších vzdělávacích akcí. V rámci našich Seminářů s odborníky se můžete blíže seznámit s aktuálními tématy z oblasti insolvenčního práva. Pod vedením zkušených odborníků z praxe, nejčastěji soudců krajských soudů, si můžete poslechnout poutavý výklad, ale také vznášet tematické dotazy nebo se zapojit do společné diskuze nad vybranými problémy. Koncem měsíce května se uskuteční dva zajímavé semináře. První proběhne ve středu 27. května v Brně pod vedením Mgr. Luboše Dörfla. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem promluví na semináři k tématu incidenčních sporů. Obdobný seminář proběhl začátkem května v Praze a setkal se u účastníků s pozitivními ohlasy. V příjemné atmosféře Mgr. Dörfl přispěl svými poznatky a následně ochotně diskutoval nad otázkami účastníků. Jen o dva dny později pořádáme pod záštitou JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D. jihočeský seminář. Těšit se tentokrát můžete na celodenní program. V dopoledních hodinách promluví JUDr. Strnad a další soudci Krajského soudu v Českých Budějovicích o aktuálních otázkách insolvenčního práva. Odpoledne se pak role mluvčích ujmou zástupci zájmových organizací insolvenčních správců. Seminář proběhne v pátek 29. května v Českých Budějovicích. Na oba semináře se můžete KALENDÁŘ PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE: přihlašovat prostřednictvím formuláře na adrese info/seminare-s-odborniky/. Na stránce naleznete vždy podrobnější informace ke všem plánovaným seminářům a termíny pro registraci za sníženou cenu. Akademický rok vyvrcholí 12. června v Praze velkou událostí, kterou je Konference Insolvence Jedná se již o druhý ročník odborné konference zaměřené na oblast insolvenčního práva. V dopolední části programu odborníci z praxe promluví k vybraným tématům insolvence, jako je například Daňová problematika v insolvenčním řízení nebo Testy insolvence korporací. V odpolední části programu se řečníci sejdou u panelové diskuze. Napříč celým programem bude také vyhrazen prostor pro dotazy účastníků a společnou diskuzi. Na Konferenci se můžete přihlašovat na stránce kde také najdete další podrobnosti k celému programu. -zuha- středa , BRNO Seminář s Mgr. Lubošem Dörflem, předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem Téma: Incidenční spory pátek , ČESKÉ BUDĚJOVICE Jihočeský seminář pod záštitou JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích Téma: Aktuální otázky insolvenčního řízení pátek , PRAHA KONFERENCE INSOLVENCE Vážení insolvenční správci, ani nemohu uvěřit, že je tomu již rok od chvíle, kdy nás poprvé napadlo uspořádat velkou konferenci zaměřenou výhradně na problematiku insolvenčního práva. Ale je tomu skutečně tak a přípravy již druhého ročníku jsou v plném proudu. Program letošní konference přinese jistě opět mnoho zajímavých témat a alespoň částečně odkryje plánované změny v insolvenčním právu. Zajímavá bude také společná diskuze mluvčích, která odhalí jejich rozdílné názory a postoje na různé problémy. My se ale těšíme především na Vás. Na společné setkání s insolvenčními správci, s advokáty a koncipienty, se soudci i s dalšími odborníky z oboru. Konference Insolvence 2015 zároveň uzavře akademický rok, v průběhu kterého jsme pro Vás připravili množství zajímavých seminářů s odborníky z praxe. V letních měsících naplánujeme nové termíny na podzim a budeme se těšit opět na viděnou v září. Tomáš Valášek Mgr. Tomáš Valášek výkonný ředitel 3

4 JUDR. JOLANA MARŠÍKOVÁ ODPOVÍDALA NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE V dubnu jsme uspořádali dva semináře s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové. První proběhl ve středu 15. dubna v Praze, druhý pak o týden později v Brně. Hlavním tématem obou seminářů byly rozhodčí doložky, smluvní pokuty a jejich moderace. Účastníci semináře se však ptali také na řadu zajímavých otázek. O vybrané otázky a odpovědi jsme se rozhodli s Vámi podělit. Dotaz č. 1: Od začátku roku 2014 nabyla účinnosti novela č. 294/2013 Sb., kde 412 odst. 1b) hovoří o zpeněžování dědictví. Nikde není upravena případná odměna insolvenčního správce a soudy si toto vykládají různě. Jaký je Váš názor na věc i s ohledem na to, že může jít nejen o zpeněžování dědictví, ale i třeba o stavební spoření, které dlužník neuvedl v seznamu majetku? Odpověď: Způsob výpočtu odměny insolvenčního správce pro případ řešení úpadku oddlužením určuje ust. 3 vyhl. č. 313/2007 Sb. takto: Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce a) při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku určenou podle 1, nejméně však Kč, b) při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, c) při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře a částku určenou podle 1 odst. 2. Jak je tedy z citace výše patrno, vyhláška pamatuje pro případ oddlužení ve formě splátkového kalendáře pouze se situací, kdy bude insolvenční správce zpeněžovat předmět zajištění. Insolvenční správce však může při této formě oddlužení zpeněžovat i majetek získaný dědictvím, majetek z odporovatelných právních úkonů (když před tím byl úspěšný s odpůrčí žalobou) nebo majetek, který dlužník zamlčel (tedy majetek, který dlužník neuvedl v seznamu závazků a o kterém se insolvenční soud a věřitelé nedozvěděli do rozhodnutí o způsobu oddlužení jinak, např. ze soupisu majetkové podstaty zpracovaného insolvenčním správcem). Pro tento případ se nabízí postupovat podle 5 vyhl. a odměnu za zpeněžení dědictví rovněž určit postupem podle 1 vyhl. Dotaz č. 2: Množí se případy, kdy dlužník, který má na základě 398 odst. 4) IZ stanovenu jinou výši měsíčních splátek, neboť při povolení oddlužení byl předpoklad zaplacení 50 % či více, zaplatí 30 % a přestane pracovat. Má právo na osvobození od placení zbytku dluhů? Odpověď: Na popsanou situaci je třeba, podle mého názoru, nahlížet tímto způsobem: Předpokladem pro úvahu, zda dlužníka osvobodit či neosvobodit od placení zbytku dluhů, je splnění oddlužení, jež soud vezme na vědomí rozhodnutím vydaným podle 413 IZ. Pokud dlužník (lhostejno, jak vysoké má nastaveny splátky a jaké míry uspokojení bylo již dosaženo), přestane v průběhu plnění oddlužení pracovat, bude na místě úvaha insolvenčního soudu, zda tu nejsou důvody ke zrušení oddlužení dle 418 IZ. Nejsem si jista, že by se při aplikaci důvodů dle 418 odst. 1 písm. b) IZ mělo uvažovat u dlužníka s nižšími splátkami právě s 50 % uspokojením nezajištěných věřitelů, spíš předpokládám úvahu o pouze 30 % uspokojení. Při schválení nižších splátek se jen důvodně předpokládá, že dlužník splní alespoň 50 %, nemusí to však vyjít ani u poctivého dlužníka. Pokud by se však podařilo prokázat, že dlužník nepracuje záměrně, bylo by na místě přes ust. 418 odst. 3 IZ uvažovat o nepoctivém záměru dlužníka a z tohoto důvodu oddlužení zrušit a na jeho majetek prohlásit konkurs. Pokud však insolvenční soud vezme na vědomí svým usnesením splnění oddlužení, pak je třeba při rozhodování o osvobození postupovat standardně podle 414 a 415 IZ, bez ohledu na to, jaké splátky byly dlužníkovi ve splátkovém kalendáři uloženy. Dotaz č. 3: Co přesně spadá pod pojem podnik ve smyslu ustanovení 316/1 IZ (je to například i případ, kdy dlužník pouze vlastní areál, který pronajímá a žádné další aktivity neprovozuje? Či obchodní společnost založená za účelem koupi činžovního domu a tento pouze pronajímá)? Odpověď: Podle ust. 316 odst. 2 IZ lze reorganizací řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku. Už zde je insolvenční zákon 4

5 částečně zavádějící: Bude-li řešit svůj úpadek reorganizací podnikatel fyzická osoba, reorganizaci budou nepochybně podrobeny všechny (i spotřebitelské) dluhy dlužníka. 502 NOZ definuje obchodní závod jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Podle 420 odst. 1 NOZ platí, že kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Podle 421 odst. 2 NOZ pak platí, že má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Podle 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona živností není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pokud jsou s pronájmem nemovitostí poskytovány také další služby mající charakter živnosti, je v tomto případě předmětem podnikání určitá služba takto poskytovaná. Ust. 3 živnostenského zákona označuje široký okruh činností, které se nepokládají za živnost. Patří sem např. lékaři, veterinární lékaři, farmaceuti, výrobci, distributoři a prodejci plynu či elektřiny, zemědělci, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, provozovatelé zoologických zahrad a mnoho dalších. Jedná se přitom o osoby, na které se nevztahuje výjimka z působnosti insolvenčního zákona uvedená v 6 IZ. I když nejde o osoby podnikající po živnostensku, lze si představit řešení jejich úpadkové situace reorganizací, pokud samozřejmě splní insolvenčním zákonem k tomu předepsané předpoklady. Poznámka na závěr: Příjem z pronájmu nemovitostí, které jsou zahrnuty v obchodním majetku poplatníka, bude součástí dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti, a to podle 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Dotaz č. 4: Jak odůvodnit žalobu na popření vykonatelné pohledávky dle ust. 199 insolvenčního zákona v případě, kde je pohledávka věřitele vykonatelná na základě rozsudku pro zmeškání? Vznik pohledávky je pochybný, příslušenství je nepřiměřené (1 % z jistiny za každý den prodlení atd.) a bez vydání rozsudku soudu prvního stupně by byla pohledávka promlčena. Jak odůvodnit žalobu na popření vykonatelné pohledávky dle ust. 199 insolvenčního zákona v případě, kde je pohledávka věřitele vykonatelná na základě notářského zápisu o uznání dluhu? Odpověď: Podle ust. 199 odst. 2 IZ platí, že jako důvod popření pravosti nebo výše pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne , sp.zn. 29 ICdo 7/2013 přijal závěr, že právní posouzení věci není vyloučeno jako důvod popření pravosti nebo výše přihlášené vykonatelné pohledávky, jestliže z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž byla pohledávka přiznána, žádné právní posouzení věci neplyne. Ve stejném rozhodnutí pak dospěl k závěru, že u rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být takový rozhodnutí vydána) promítá v předem definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění ( 153 odst. 3 OSŘ). U platebního rozkazu, včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž mohla být takový rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež neobsahují žádné odůvodnění) vydal. V uvedeném rozhodnutí se vyjádřil Nejvyšší soud ČR i k otázce přisouzeného příslušenství. Uvedl, že závěr soudu, že i ohledně žalobcem požadovaného příslušenství pohledávky lze o věci rozhodnout rozsudkem pro uznání, v sobě zahrnuje též úsudek, že takto přiznávané příslušenství pohledávky neodporuje právním předpisům ( 153a odst. 2, 99 odst. 2 věta první část věty za středníkem OSŘ). Takový úsudek je současně postačující pro závěr, že rozsudek pro uznání obsahuje právní posouzení věci ohledně přiznaného příslušenství pohledávky. Lze tedy zevšeobecnit, že přizná-li příslušný orgán věřiteli vůči dlužníku jiné než zákonem předepsané příslušenství pohledávky, je kritika takového rozhodnutí kritikou správnosti právního posouzení věci, tedy kritikou, kterou ust. 199 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci zapovídá. Jiná situace nastane, je-li pohledávka vykonatelná podle notářského zápisu o uznání dluhu. Protože zde nejde o rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, zákaz vznášet námitky právního posouzení uvedený v 199 odst. 2 IZ se neuplatní. 5

6 2015 Konference Insolvence 2015 se pomalu blíží a Vy stále váháte, zda se zúčastnit? Stejně jako loni i letos zůstává jedním z hlavních cílů Konference Insolvence vytvoření společného prostoru pro výměnu informací mezi řečníky a účastníky. Program Konference Insolvence 2015 bude zaměřen především na představení a prodiskutování nejzásadnějších otázek, které se v tuto chvíli nejčastěji ozývají na poli insolvenčního práva. O vybraných tématech pohovoří odborníci z praxe, soudci a zástupci insolvenčních správců, a to jak v rámci svých samostatných příspěvků, tak v průběhu panelové diskuze, které se zúčastní sedm řečníků. Již nyní nám můžete zasílat své dotazy pro přednášející, aby měli dostatek času si předem pečlivě připravit odpovědi. Nebo můžete svůj dotaz umístit do schránky, kterou na konferenci najdete u akreditačního půltu. Kromě zajímavého programu se můžete těšit i na společné setkání s řadou Vašich kolegů, se soudci, s námi i s dalšími odborníky z praxe. Víme ale také, že ke spokojenosti účastníků, na které nám velmi záleží, nestačí pouze zajímavý program a že je nutné zajistit také další servis. Dali jsme si proto záležet, abychom odstranili nedostatky, na které jste nás loni upozorňovali, a abychom posunuli úroveň konference zase o krok dál. V ceně akreditace pro Vás bude připravené občerstvení na dvě kávové přestávky a oběd v podobě rautu. O přestávce budete moci ochutnat například plněné croissanty s Fuetem na žervé pomazánce s černými olivami a rajčetem nebo plněné bagetky s uzeným lososem a vejcem. Nejen program, ale i tabule tak bude pestrá. Dále pro Vás připravujeme materiály v podobě konferenčních desek, které budou obsahovat komplexní informace o programu i mluvčích, podklady pro jednotlivé přednášky i blok na Vaše poznámky. Spolu s konferenčními deskami obdržíte také identifikační průkazku a tužku. Hned po konferenci začneme pracovat také na sborníku Konference Insolvence Přepis všech přednášek, spolu s odpověďmi na otázky účastníků konference najdete ve sborníku, který Vám zašleme do schránky nejpozději na přelomu měsíců července a srpna. Celou konferenci budeme také zaznamenávat a dokumentovat. Záznam konference bude k dispozici na webových stránkách v sekci pro účastníky. Najdete zde také prezentace k přednáškám v elektronické podobě, ke kterým se budete moci vrátit kdykoli budete potřebovat. Konference Insolvence 2015 se uskuteční v pátek 12. června v Praze, v Konferenčním Centru CITY. Staňte se i Vy její součástí. Přihlaste se na Navíc můžete využít příležitosti a získat slevu na akreditaci ve výši 300 Kč při zadání slevového kódu obcasnik01. Konferenci Insolvence 2015 pořádá Insolvence 2008, a.s. ve spolupráci s ČAK a zájmovými organizacemi insolvenčních správců. -zuvi- Mediální partneři: Partneři: 6

7 SE SPRÁVOU INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ VÁM POMOHOU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE A VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA Obsáhlá agenda insolvence dnes vyžaduje přehlednou evidenci všech informací, dokumentů i termínů, efektivní organizaci práce a také kvalitní personální obsazení kanceláře, které zajistí bezproblémový průběh všech insolvenčních řízení. Pro komplexní zpracování agendy insolvenčního řízení je výborným pomocníkem informační systém Insolvenční správce. Jeho vývoj vychází z praktických zkušeností insolvenčních správců a ze znalostí work-flow při zpracování celé agendy. Díky automatizaci úkonů a chytrým funkcím ušetří informační systém svým uživatelům spoustu času. Jejich vzájemná spolupráce je navíc obrovskou výhodou, která umožňuje vzájemnou zastupitelnost, snadný přístup k novým informacím v oboru a další profesní rozvoj. Uvedené výhody pak představují přidanou hodnotu hlavně pro zákazníka, který se může spolehnout, že bude o jeho případy postaráno co nejlépe, a to i v době nepřítomnosti zaměstnance, který má agendu daného insolvenčního správce přidělenou. Se službou Virtuální asistentka tak ušetříte nejen svůj čas, ale i náklady spojené s vybavením kanceláře pro vlastní zaměstnance a s dalšími náležitostí spojenými s vlastním personálem. Zde můžeme zmínit například dovolenou, sociální pojištění, zdravotní pojištění, dávky nemocenské, i riziko obměny personálu. Virtuální asistentka pro mne představuje především spolehlivost a velkou úsporu času. Ing. Jiří Fara, insolvenční správce a zákazník služby Virtuální asistentka Správa insolvenčních řízení v informačním systému Insolvenční správce přináší významné zefektivnění práce, ale jen zdánlivě se jedná o jednoduchou administrativu. Každý insolvenční případ je totiž unikátní a vyžaduje velkou pozornost a zodpovědnost. Se zadáváním dat do systému Vám může pomoci Virtuální asistentka, která svou práci odvádí vždy velmi pečlivě a svědomitě. Personální obsazení služby Virtuální asistentka je tvořené vyškolenými profesionály v oboru, kteří jsou na základě svých zkušeností načerpaných při správě mnoha řízení více insolvenčních správců kompetentní řešit mnohé skutečnosti daleko rychleji. Tyto náležitosti dlouhodobě zatěžují kancelář insolvenčních správců vysokými náklady i další prací z hlediska nut(d)né administrativy nejvíce. Naopak služba Virtuální asistentka není spojena s žádnými dalšími náklady ani starostmi. Spolupráci je navíc možné nastavit tak, aby odpovídala přesně Vašim požadavkům a očekáváním. -zuvi- SLUŽBU VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA VYUŽÍVAJÍ: začínající insolvenční správci, kteří nemají vybudovaný aparát zaměstnanců a zároveň se věnují i jiné činnosti, správci, kteří se insolvenci již delší čas věnují, ale časové možnosti zaměstnanců již nedostačují pokrýt přírůstek nových případů, velké kanceláře, ve kterých je práce rozdělena mezi více zaměstnanců, ale kapacity nedostačují na správu všech řízení, přičemž zaměstnání nového pracovníka by bylo příliš nákladné, insolvenční správci, kteří mají více poboček, s jejichž provozem jsou spojeny další povinnosti a specifikace dle příslušnosti ke krajskému soudu, a jednorázově také insolvenční správci, kteří potřebují pomoci se zadáváním dat, ať už z důvodu dovolené nebo nemoci zaměstnanců či aktuálního nárazového pracovního vytížení nad rámec běžné činnosti. 7

8 OBTÍŽNOST ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZÁVISÍ NA SOUHŘE VÍCE FAKTORŮ S advokátkou Mgr. Martinou Kaplánkovou jsme si povídali o úskalích při výkonu činnosti insolvenčního správce a ptali jsme se, jak je spokojená se službami společnosti Insolvence 2008, a.s. Kromě advokátní činnosti vykonáváte také činnost insolvenčního správce. Jak se Vám daří práci skloubit? Činnost insolvenčního správce jsem začala vykonávat krátce po zahájení samostatné advokátní praxe. V současné době představuje insolvenční agenda více než polovinu mé práce. Jaká je práce insolvenčního správce? Činnost insolvenčního správce je velmi různorodá, každý insolvenční případ je jiný, ať již se jedná o osobu dlužníka a jeho přístup k insolvenčnímu řízení či o záležitost zpeněžování majetkové podstaty. Jak hodnotíte vývoj insolvence v ohledu míry uspokojení pohledávek věřitelů? Nový insolvenční zákon měl změnit m.j. i míru uspokojování pohledávek věřitelů k lepšímu. Bohužel se domnívám, že v tomto směru se očekávání jeho tvůrců vůbec nenaplnila. Je pro insolvenční správce v současné době těžké zpeněžit majetek? Záleží, o jaký se jedná majetek a v jakém stavu je. Např. o některé MGR. MARTINA KAPLÁNKOVÁ věci projeví bezprostředně zájem i více osob najednou, jindy se ani po delší době inzerce různými způsoby neobjeví žádná nabídka k odkupu. Zpeněžování je však, mimo uvedené, úzce spjato i s očekáváním zajištěných věřitelů a s jejich pokyny pro insolvenční správce. Jeden zajištěný věřitel může preferovat vyšší kupní cenu a jiný naopak např. rychlost prodeje. Obtížnost zpeněžení tak závisí na souhře více různorodých faktorů. Na Vašich internetových stránkách máte umístěné inzeráty k prodeji majetku. Co Vás k tomu vedlo? Na své internetové stránky jsem umísťovala inzeráty o prodeji majetku ještě dříve, než jsem začala využívat burzy správců. Zveřejňuji zde nabídku věcí či pohledávek k prodeji nejen v rámci insolvencí, a případný zájemce zde nalezne ucelený přehled mnou zpeněžovaných věcí. Pro zadávání poptávky na odhad nemovitosti používáte také funkci v informačním systému Insolvenční advokátka z Jihlavy, která působí jako insolvenční správce již od roku 2005 v současné době spravuje více než 130 insolvenčních řízení od září 2012 používá informační systém Insolvenční správce pravidelně používá funkci automatického odesílání nezávazných poptávek na odhad nemovitosti správce. V čem vidíte její největší přínos? Funkci přímého odesílání poptávek na odhad nemovitostí prostřednictvím informačního systému Insolvenční správce hodnotím velmi pozitivně. Přináší možnost rychlého a jednoduchého kontaktování odhadce, oceňuji tedy především úsporu času při hledání znalců v dané lokalitě. Rovněž kvituji rychlé uskutečnění prohlídky nemovitosti a zpracování znaleckého posudku. Uvítala byste v nabídce více subjektů pro zpracování odhadu? Možnost výběru z většího množství subjektů mi zatím nechybí, neboť jsem se stávajícím odhadcem spokojena. A jak by se podle Vás mohla funkce ještě zlepšit? Největším přínosem informačního systému Insolvenční správce je pro mě úspora času. Nahrávání majetku na prodejní portál by mohlo znamenat další úsporu času, je však otázkou způsob provádění případných změn v odeslaných údajích. Doporučila byste funkci zasílání nezávazných poptávek na odhad nemovitosti ostatním insolvenčním správcům? Funkci zasílání poptávek na odhad ostatním insolvenčním správcům jednoznačně doporučuji právě s ohledem na zmíněnou rychlost odeslání poptávky a odezvu odhadce a dále na možnost obdržení kvalitního znaleckého posudku v písemné i elektronické podobě v krátkém časovém úseku. Jaké další přínosy Vám informační systém Insolvenční správce nabízí? Největším přínosem informačního systému Insolvenční správce je pro mě opět úspora času, a to zejména při zpracování a rozesílání splátek v oddlužení. Nyní, když funguje načítání 8

9 dat z a do internetového bankovnictví, je tato úspora opravdu znatelná. Ráda bych více využívala i zpracování konečné zprávy v konkursech, ale s funkcí jsem se prozatím dostatečně nesžila. Nově jsem si pořídila modul likvidací, a naopak dosud nevyužívám synchronizaci s datovou schránkou. Se společností Insolvence 2008, a.s. spolupracujete již tři roky. Jak po letech spolupráci hodnotíte? Spolupráci se společností Insolvence 2008, a.s. hodnotím kladně, oceňuji především aktualizaci systému Insolvenční správce v souvislosti s praktickými potřebami insolvenčních správců, pořádání školení k fungování systému Insolvenční správce, ale i seminářů a konferencí týkajících NOVÉ FUNKCE V INFORMAČNÍM SYSTÉMU. JAK NA NĚ? se otázek insolvenčního práva a insolvenční praxe. Co Vám může ještě zpříjemnit každodenní práci? Bohužel příliš zajímavých a zábavných okamžiků v této práci nenajdeme a tak mi udělá radost, když mě dlužník s upřímným úsměvem pozdraví. Děkujeme za rozhovor. -zuvi-... pokračování ze str. 1 nutné jej ručně vybrat z nabídky. aniž byste si je museli evidovat mimo Jednou z hlavních funkčních Jakmile dáte pokyn k vygenerování systém. inovací systému je možnost výběru dlužnického účtu při zadávání příkazu příkazu k úhradě, dlužnický účet se automaticky uloží a není nutné Poslední novinka se týká vztahu Přihlášky pohledávek a Přezkumných k úhradě. Díky tomu nejen, že budete provádět další ruční nastavení. listů. V případě, že nemáte v přihláškách mít vždy pod kontrolou, na který účet V případě, že máte u věřitele uloženy pohledávek zadáno Vyjádření platbu zasíláte, ale také získáte přehled o všech účtech, na které bylo v daném případě vypláceno. účty dva, vyzve Vás systém k ručnímu výběru jednoho z nich v řádku Příkaz k úhradě. Druhou možností je označit insolvenčního správce (vyjádření je Bez výběru ) a naopak Vyjádření dlužníka je Uznává nebo Popírá, V případě, že nemáte založený nový v záložce Subjekty neaktuální účet bude systém považovat takovou dlužnický účet, v řádku Příkaz k úhradě jako Neplatný. pohledávku za nepřezkoumanou. se Vám místo Z účtu zobrazí text S tím souvisí i další novinka, která Věříme, že Vám nové funkce Bez výběru. V Nastavení je pak nutné přináší možnost evidence věřitelských pomohou zpříjemnit práci se systémem dlužnický účet ručně přidat pomocí účtů. Účet, který označíte jako Insolvenční správce a budete s námi funkce Účty. V případě, že dlužnický účet založený máte, ale není propojený s daným insolvenčním případem, je neplatný, v systému zůstává uložený. U věřitele tak můžete evidovat více účtů a podle potřeby se k nim vracet, i nadále spolupracovat na jeho dalším vývoji. -zuha- Ilustrační obrázek funkce informačního systému Insolvenční správce ANKETA Zajímá Vás nějaké konkrétní téma z oblasti insolvence? Rádi byste se zúčastnili semináře s vybraným mluvčím? Máte pro nás návrhy na zlepšení našich seminářů? Pošlete nám své typy na další semináře s odborníky, které plánujeme na podzim tohoto roku, na a my Vás odměníme akreditací zdarma na Vámi vybraný seminář. Z odpovědí zaslaných do 30. června vylosujeme dva z Vás, které budeme informovat em. Výsledky najdete také v příštím občasníku. Insolvenční správce -, Číslo: 9, ročník 2015, REG. U MK ČR: MK ČR E 21014, Vydává: Insolvence 2008, a.s., Libušina třída 826/23, Brno , IČ: , Šéfredaktor: ZuZana Vintrová, mob.: , Vychází jako občasník. ZDARMA. 9

10 I LETOS JSME SE STALI PARTNERY KONFERENCE INSOLVENCE V roce 2014 se uskutečnil první ročník Konference Insolvence, na které se sešlo kolem 150 akreditovaných účastníků a společnost Prokonzulta, a.s. byla jedním z nich. Kromě samotné účasti jsme celou akci rovněž podpořili a stali jsme se jedním z hrdých partnerů. Jelikož jsme na naši loňskou účast obdrželi celou řadu pozitivních ohlasů z řad insolvenčních správců, rozhodli jsme se podpořit rovněž letošní ročník. Jak jistě víte, Konference Insolvence 2015 se opět uskuteční v Konferenčním centru City v Praze, tentokrát 12. června. Už nyní se těšíme, až budeme moci se všemi účastníky probrat aktuální témata a problémy a doufáme, že naší účastí přispějeme ke zlepšení stávající situace v oblasti zpeněžování majetku, jelikož spolupráce s insolvenčními správci je pro nás jednou z klíčových oblastí. Od počátku roku 2014 jsme spolupracovali již s 283 kancelářemi insolvenčních správců, přičemž jsme společně zpeněžili majetek za několik stovek milionů korun. Jsme rádi, že se čím dál více kanceláří insolvenčních správců obrací na naši společnost v situacích, kdy potřebují rychle, efektivně a především transparentně zpeněžit movitý i nemovitý majetek. Obzvláště u nemovitého majetku se totiž prostřednictvím dražby dle zákona o veřejných dražbách lze dohodnout na velmi zajímavých podmínkách pro obě strany. ELEKTRONICKÉ DRAŽBY I AUKCE JSOU NA VZESTUPU Dne 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných dražbách, která umožňuje veřejné dražby pořádat i elektronicky. Od té doby jsme realizovali celkem 57 elektronických dražeb a jejich počet i obliba neustále roste. Jen do konce června očekávám realizaci dalších 20 elektronických dražeb. Online dražba přitahuje účastníky díky rychlosti, transparentnosti a také pohodlí. Za dražbou již není nutné dojíždět, ale je možné se účastnit i takové dražby, která by jinak proběhla třeba na druhém konci republiky. Výrazný finanční efekt přináší také pro zadavatele dražby. Těm díky online podobě odpadá celá řada nákladů na objednání dražební místnosti, dražebníka atd. I tyto důvody vedou k tomu, že elektronickou dražbu volí v poslední době ke zpeněžení majetku stále více insolvenčních správců. Zajímavou alternativou k elektronickým dražbám jsou elektronické aukce, při kterých prodej probíhá rovněž formou licitace. Rozdíl oproti elektronické dražbě je ten, že příklepem licitátora nedojde ke změně vlastnického práva, jako je tomu v případě dražby, ale tímto překlepem je určen vítěz aukce, který až následně za podmínek aukčního řádu a aukční vyhlášky uzavírá kupní smlouvu s navrhovatelem aukce, tedy prodávajícím. Jedná se tedy o přímý prodej formou licitace. I tento způsob prodeje majetku je však mezi insolvenčními správci stále více v oblibě. Od začátku roku 2013 jsme realizovali již 200 e-aukcí, a to jak drobného movitého majetku, tak rodinných domů, bytů i rozsáhlých administrativních budov. EXCON STEEL, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ORGANIZOVANÉ PRO INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE Pražské strojírny Excon Steel, které ovšem mají závod v Hradci Králové, byly v průběhu února a března 2015 na prodej ve výběrovém řízení, jehož organizaci měla na starost společnost Prokonzulta. Výběrové řízení bylo organizováno na základě zadání insolvenčního správce Ing. Davida Jánošíka. Společnost Excon Steel se zabývá výrobou speciálních a těžkých ocelových konstrukcí, zařízení pro chemický a petrochemický průmysl i zařízení pro ekologické projekty. Vyrobila například stropní kopuli pro O2 Arénu v Praze, konstrukce podmořského kotvení stožárů větrných turbín či vysokotlaké ohříváky pro jaderné a parní elektrárny a mnohé další konstrukce a zařízení. Historie této firmy sahá až do roku 1869, kdy byla založena. První česká akciová strojírna, která je 10 PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb

11 považována za originálního předchůdce. Díky rychlému růstu a vývoji zaměstnávala v roce 1880 kolem 600 zaměstnanců a patřila mezi významný průmyslový podnik. V roce 1921 se stala součástí Škodových závodů, které patřily mezi největší československý strojírenský koncern. Po 2. světové válce byla firma znárodněna a byl změněn i její název. Obrat k lepšímu přineslo až období po listopadu 1989, kdy společnost přešla na formu soukromé akciové společnosti. Novodobý vývoj přinesl rok 2003, kdy byla společnost odkoupenou pražskou firmou Excon, a.s. Od této doby společnost používá název Excon Steel, a.s. Prostory společnosti Excon Steel, a.s. V červenci 2014 se společnost dostala do insolvence a v lednu 2015 byl vyhlášen konkurz. Výběrové řízení bylo ukončeno 20. března, do této doby zájemci poslali celkem 6 nabídek, z nichž nejvyšší řízení organizovala. V roce 2014 organizovala společnost Prokonzulta další velké výběrové řízení, a to na nového majitele byla 96,125 mil. Kč. Jediným hodnotícím kritériem byla lázní Velichovky, které skončilo také úspěšným výše nabídnuté ceny. Minimální cena nebyla stanovena, ale každý účastník musel při předložení nabídky složit kauci ve výši 10 milionů Kč, uvedl Pavel Mikulenka, PR manažer ze společnosti Prokonzulta, která výběrové prodejem. Prokonzulta tak dokazuje, že je pro organizaci velkoobjemových výběrových řízení vhodným partnerem, spolupráce s Prokonzultou je dnes prakticky sázka na jistotu. POZITIVNÍ OHLASY NA SPOLUPRÁCI S NÁMI Ing. David Jánošík, insolvenční správce: Výběrové řízení s Prokonzultou je sázka na jistotu. Společnost Prokonzulta znám již delší dobu a realizovali jsme společně několik menších i větších věcí, avšak poslední spolupráce mě utvrdila v tom, že Prokonzulta je vynikajícím partnerem každému insolvenčnímu správci. V nedávné době jsme spolu totiž organizovali výběrové řízení na nového majitele strojíren Excon Steel, a.s., které se na konci roku 2014 ocitly v insolvenci. Prokonzulta zorganizovala celé výběrové řízení po stránce právní, marketingové, obchodní i administrativní a navíc jsme kupce opravdu našli. Do výběrového řízení se nám přihlásilo dokonce 6 nabídek, přičemž zvítězila ta nejvyšší, což byla nabídka ve výši 96,125 mil. Kč. Nový majitel si podnik již převzal a firmu provozuje dál. Celý projekt prodeje podniku, jak už to tak v případech insolvencí velkých podniků bývá, sužoval hlavně nedostatek času. Jelikož snaha byla, kromě maximálního výtěžku pro věřitele, abychom zachovali výrobu a hlavně 160 pracovních míst. Od zadání realizace výběrového řízení po doplacení kupní ceny uběhly přibližně 3 měsíce, a tak jsme našeho cíle dosáhli, hlavně i díky rychlé a profesionální práci týmu společnosti Prokonzulta. JUDr. Ing. Lucie Kovářová, insolvenční správkyně: Veřejná dražba je transparentní způsob zpeněžování majetku. Se společností Prokonzulta jsem spolupracovala již několikrát. Pokaždé pro mě realizovali veřejnou dražbu, s jejíž přípravou i samotnou realizací jsem byla vždy velmi spokojená, a tak Prokonzultu mohu jen doporučit. Nejvíce mi vyhovuje, že téměř veškeré náležitosti vyřídí za mě a já tak ušetřím čas i spoustu starostí. Pokud bych měla jmenovat příklad konkrétní spolupráce, musím zmínit případ z letošního února, kdy jsem pomocí veřejné dražby velmi výhodně zpeněžila byt 3+kk v Praze na Žižkově. Vyvolávací cena bytu byla stanovena na 3,025 mil. Kč, cena vydražením se však nakonec díky výborné práci licitátora vyšplhala až na částku 5,86 mil. Kč, která výrazně převýšila i samotnou hodnotu nemovitosti. Ta byla dle znaleckého posudku stanovena na 4,32 mil. Kč. I v tomto případě jsem ocenila, že výsledky dražby jsou veřejné, takže ohledně zpeněžování nemohou vzniknout žádné spekulace a pochybnosti. To považuji obecně za hlavní výhodu veřejné dražby. PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb 11

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA: MODERNÍ ZPŮSOB JAK SNÍŽIT NÁKLADY V INSOLVENČNÍCH KANCELÁŘÍCH

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA: MODERNÍ ZPŮSOB JAK SNÍŽIT NÁKLADY V INSOLVENČNÍCH KANCELÁŘÍCH OBČASNÍK - 2. 4. 2014 REG. U MK ČR: MK ČR E 21014 ČÍSLO 5 MODUL DATOVÝCH SCHRÁNEK JIŽ UŠETŘIL SPRÁVCŮM STOVKY TISÍC KORUN Insolvenční správci komunikují s desítkami institucí, úřadů a bank a díky tomu

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u.

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u. Usnesení číslo jednací 017 EX 2299/14-51 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Prachaticích ze dne 28.11.2014

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Firma u soudu. Mgr. Martin Švehlík. 17. června 2015

Firma u soudu. Mgr. Martin Švehlík. 17. června 2015 Firma u soudu Mgr. Martin Švehlík 17. června 2015 I. Obsah Firma u soudu 1. Novinky v procesním právu a judikatuře 2. Jaké druhy sporů společnosti nejčastěji vedou 3. Auditorské zprávy 4. Jak proškolit

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti Usnesení Č. j. 099 EX 3574/10-110 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : KSBR 27 INS 12779/2014-B-4

U S N E S E N Í. t a k t o : KSBR 27 INS 12779/2014-B-4 KSBR 27 INS 12779/2014-B-4 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v insolvenční věci dlužníka: Markéta Železná, IČ: 696 46 848, rč: 766203/3896, 671 78 Damnice 91,

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 13063/11-97 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE Tomáš Krabec Roman Čibera Motivace pro výzkum Role znalce v insolvenčním řízení v ČR - v české literatuře prozatím minimálně adresované téma - zákon

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Č.j. 0136 EX 325/11-94 Č.j. opr.: 1038/2010 Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

U S N E S E N Í. proti Iveta Houdková, Moldava 23, Moldava, PSČ:417 81, r.č.: 805118/4174, IČ: 72019409

U S N E S E N Í. proti Iveta Houdková, Moldava 23, Moldava, PSČ:417 81, r.č.: 805118/4174, IČ: 72019409 Č.j. 162 EX 249/14-23 č.j. oprávněného: 249/14 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Pavel Ender, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava, pověřený Okresním soudem v Teplicích,

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 9465/12-145 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Zkaženou dovolenou je nutné reklamovat do 30 dnů. Důležité jsou důkazy PRAHA,

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 8048/11-240 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

Dollar Financial Czech Republic, s.r.o., Klimentská 1216 / 46, Praha 1, 110 00, IČ/RČ: 24262633

Dollar Financial Czech Republic, s.r.o., Klimentská 1216 / 46, Praha 1, 110 00, IČ/RČ: 24262633 PLZEŇSKÁ INSOLVENČNÍ, v.o.s., se sídlem Houškova 32/533, 326 00 Plzeň, zápis v Obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl A, vložky 27446 DIČ: CZ 29092914, IČ:29092914 Tel : 602466037 e-mail : jarmila.sedlackova@pl-insolvencni.cz

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 16615/12-69 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 1230/10-445 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 02509/11-400

Více

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979,

Usnesení. proti povinnému: Martin Filištein, bytem Ves-Ke Školce 104, Vrábče, PSČ: 370 01, IČ: 01713060, nar. 15.08.1979, Obecnl éřad VráMe Došlo dne: :({! )s.,.:,j Přilohy: (-jr/ft C.clOP.1 lp,u. T f//-{'(~" _. 7Jz---'- U~I..n: Usnesení číslo jednací 017 EX 1304/13-36 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-039 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Bc. Dana

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 05322/09-216

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 AUKČNÍ VYHLÁŠKA 0809201501 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Aukce se řídí přiměřeně

Více

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Usnesení. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ Č.j. 099 CD 9883/14-10 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

úrok z prodlení, náhrada nákladů řízení, náklady oprávněného v exekuci úrok z prodlení, exekuci úrok z prodlení, exekuci úrok z prodlení, exekuci

úrok z prodlení, náhrada nákladů řízení, náklady oprávněného v exekuci úrok z prodlení, exekuci úrok z prodlení, exekuci úrok z prodlení, exekuci JUDr. Vladimr Szabo, insolvenčn správce e-mail: advokat@szabo.cz, IČ: 66 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod čslem: 10 142 Nabdka postoupen pohledávek za úplatu v rámci řzen s dlužnkem Frontpage edeho

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze katedra podnikové ekonomiky Insolvence 2014 Hledání cesty k vyšším výnosům". Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Skutečné výsledky insolvenčních

Více

U s n e s e n í. o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í. o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í č. j. 068 EX 00028/13-162 Vyřizuje: Alena Beneszová Tel.: 552 532 434 Značka oprávněného: o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Juraj Polák, Exekutorský

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku. Série seminářů ve spolupráci s APUeN Cheb Praha Kladno Tábor Pardubice Brno Ostrava Ing. Dana Hunčovská Ředitelka společnosti CLANROY a.s.

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i DLUŽNÍK 01 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Dat. narození: iii Rodné číslo: Osobní stav: 02 Typ: Právnická osoba

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1367/13-121 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085EX 2743/09-137 085EX 2860/11-61 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 7461/11-90 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná Exekutorský úřad Praha 2 se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2 J U D r. A l e š B a y e r tel: 296 325 556, 224 910 572, fax: 296 325 556, e-mail: info@eup2.cz č.j. 002 Ex 3068/10-36 U S N E S E N Í

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení

číslo soudního exekutora: 147, IČ: 43 91 46 24, DIČ: CZ 7305080244 Usnesení Exekutorský úřad Praha 5, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5 S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. Tel.: 251 551 860, GSM : 604 873 829, e-mail: podatelna@eupraha5.cz, www.eupraha5.cz číslo

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více