Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění"

Transkript

1 Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava

2 Několik údajů na zahřátí Zadluženost českých domácností > mld.kč Podíl výdajů za energii na výdajích průměrné domácnosti (dle ČSÚ) 9,5 % Hranice výdajů za energii pro přiznání palivové chudoby ve Velké Británii 10 % Absorbční kapacita zateplení bytových a rodinných domů vč.výměny zdrojů vytápění > 800 mld.kč Alokace v programu Zelená úsporám Podíl novostaveb (bytů) na celkovém počtu < 25 mld.kč 1 % p.a. 2

3 Rozdělení spotřeby v průměrné domácnosti spotřeba energie vytápěníbytě celkem Spotřeba energie na v průměrném činí zhruba GJ/rok spotřeba energie na80vytápění na b.j. ohřev vody 26% vytápění 61% 170 PJ/rok 42,5 GJ/rok okna 15-40% stěny 8-25% střecha 5-15% elektrické spotřebiče 6% vaření 7% podlaha 5-15% větrání 15-45% 3

4 Kvíz: Proč vytápět? 4

5 A: Aby nám bylo teplo B: Pro větší zisk energetických firem C: Abychom mohli pracovat i v Zimě D: Abychom se nemuseli vrátit do Afriky 5

6 Budeme na to mít? 6

7 Model průměrné české domácnosti (zdroj: ČSÚ) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Čisté výd a je ce lke m V ýd a je za e n e rg ii Hyp o té čn í ú vě ry Čisté p říjm y ce lke m

8 Vývoj dotací v sektoru bydlení 8

9 Příklad: investice do zateplení jako příspěvek na penzi měsíční úspora (= renta) 450 Kč, resp Kč vyplácena počátkem měsíce po dobu 25 let úrok na alternativním účtu odpovídající počáteční vklad 3 % p.a Kč, resp Kč 9

10 Jak vytápět? 10

11 Okrajové podmínky Období výstavby domu (podíl novostaveb pouze 1 %ročně) Charakteristiky budovy konstrukce, lokalita, orientace, A/V, podíl jednotlivých konstrukcí, zastínění Způsob provedení výstavby, rekonstrukcí Druh otopné soustavy a její účinnost Způsob užívání budovy 11

12 Provedení stavby klíč k nákladům 12 12

13 Okrajové podmínky Reálné provozní náklady povinné revize, vlastní spotřeba, nárůst v čase Hodnota užitku kvalita bydlení, vlastní práce, doba užívání domu Doba (ekonomické) životnosti domu a zařízení Jak se to ovládá? 13

14 Vliv chování uživatele 14 14

15 Vliv chování uživatele relativní spotřeba energie % Závislost spotřeby energie na vnitřní teplotě teplota C 15

16 Technická zařízení budov různé přístupy 16

17 ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ DOMŮ 17

18 Stěnové vytápění Zdroj: 18

19 Čím vytápět? 19

20 Zdroj č.1 = úspory energie 20

21 Praxe u nás 21

22 a v Rakousku 22

23 u nás a v Německu 23

24 Druhy paliva sluneční záření (aktivní, pasivní) biomasa zemní plyn LPG (propan) LTO uhlí jaderná energie elektřina 24

25 Cena paliva rozhoduje? 25 25

26 Náklady na vytápění - v palivu Zdroj: TZB-INFO.cz

27 Uhlí je uhlí... 27

28 A jak to vypadá u Vás? 28

29 Biomasa pro všechny? 29

30 Mapa výrobců pelet a briket:

31 Pelety z dřevní biomasy 31

32 Pelety z rostlinné biomasy 32

33 Dřevěné pelety - distribuce 33

34 Brikety ze dřeva a rostlinné biomasy 34

35 Dřevní štěpka 35

36 Ukázky kotlů na biomasu Zdroj: Benekov, Rojek 36

37 Ukázky kotlů na biomasu 37 37

38 Kotel na pelety s podavačem Zdroj: Benekov 38

39 Kotel na pelety větší výkony Zdroj: Benekov, Guntamatic 39

40 Zemní plyn? 40

41 Výstavba a rekonstrukce zdrojů byla často upřednostněna před úsporami energie 41

42 Cena zemního plynu v Evropě (ENA, 2008)

43 Domovní bloková jednotka na zemní plyn plynový motor el. výkon 5,5 kwe tep.výkon 12,5 kw zdroj: 43

44 Domovní bloková jednotka na zemní plyn palivový článek el. výkon 1,3 3 kwe tep.výkon 4 8 kw zdroj: projekt CALLUS 44

45 Sluneční energie pasivní využití příprava vody přitápění sezónní akumulace vždy v kombinaci s jiným zdrojem možnost solárního chlazení 45

46 Aktivní termosolární systém ZISKY PANELU ÚČINNOST SYSTÉMU: SOLÁRNÍ POKRYTÍ TEPLÁ VODA: VYTÁPĚNÍ: kwh/m2.rok % (Ø 60 %) % 5 20 % (PD 40 %) PROVOZ JEN ZA SLUNEČNÉHO POČASÍ OPTIMÁLNÍ SKLON: (90 ) (V ČR 60 % OBLAČNOST) NÁVRH NA LETNÍ SLUNEČNÍ ZISKY (ABY NEVZNIKALY PŘEBYTKY ENERGIE) SNAHA MAXIMALIZOVAT ZISK V PŘECHODNÉM OBDOBÍ ROKU NÁKLADY tis.kč/m2 2,5 Kč/kWh 46

47 Energie prostředí 47

48 Tepelné čerpadlo 48

49 Tepelné čerpadlo Země voda hloubkový vrt Země voda zemní kolektor Vzduch - voda Voda - voda povrchová voda Voda - voda podzemní voda 49

50 Tepelné čerpadlo v novostavbě provedení se solárním kolektorem 50

51 Ekonomika vytápění

52 Vývoj cen energie (teplo)

53 Vývoj cen energie (zemní plyn)

54 Vliv dodržování optimální teploty Kč Kč Cena tepla Kč/GJ Kč Kč 500 Kč 0 Kč plocha místnosti (m2) Ušetřené prostředky při snížení teploty v místnosti o 1ºC (Kč/rok) 54 54

55 Závislost optimální tloušťky izolace na ceně tepla

56 Roční náklady na vytápění dle velikosti bytu a standardu provedení

57 Roční náklady na vytápění dle ceny tepla a standardu provedení

58 Orientační výpočet nákladů

59 Případová studie: návratnost termosolárního systému

60 Úspora nákladů vs.solární pokrytí Kč/rok % 10% 20% 30% sol + dřevo sol + pelet sol+zp sol + TČ1 sol + přímot sol + propan 40% sol + TČ

61 Návratnost termosolárního systému diskont 0%, růst cen 0% mil.kč roky akumulované CF akumulované diskontované CF

62 Návratnost termosolárního systému diskont 5%, růst cen 0% mil.kč roky akumulované CF akumulované diskontované CF

63 Návratnost termosolárního systému diskont 5%, růst cen 5% mil.kč roky akumulované CF akumulované diskontované CF

64 Příklady 64

65 Energeticky soběstačná obec základní princip 65

66 Energeticky soběstačná obec potenciál úspor a náklady na vytápění

67 Energeticky soběstačná obec porovnání ceny a úspor energie 500 Kč 450 Kč 400 Kč cena tepla (Kč/GJ) 350 Kč 300 Kč 250 Kč 200 Kč 150 Kč 100 Kč 50 Kč 0 Kč Rok 2005 cena tepla (Kč/GJ) CZT CZT s dotací energetické úspory energetické úspory s dotací způsob zásobování energií CZT +solární systém CZT+solární systém s dotací

68 Geoelektrárna Unterhaching 68

69 Teplárna v Třebíči ORC technologie vícepalivový zdroj: ZP a biomasa tepelný výkon kotle na biomasu 6,5 MW elektrický výkon 1,1 MWe zdroj biomasy: lesní štěpka

70 Sluneční výtopna na biomasu, Eibiswald, Rakousko Plocha s lunečn í ch ko lektorů cel kem 1500 m 2

71 Mnichov - sídliště vytápěné sluneční energií 71 Využití sluneční energie v budovách Hlinsko 2009

72 Použití tepelného čerpadla pro školu Pokrytí zvýšené úptřeby tepla rozšíření užitné plochy TČ o výkonu 50kW (celková tepelná ztráta 96kW Využití tepla kanalizační stoky Náklady na TČ 1,75 mil.kč Zdroj: Alternativní energie 5/2008

73 MATEŘSKÁ ŠKOLA V OSTRAVĚPROSKOVICÍCH jaro

74 MATEŘSKÁ ŠKOLA V OSTRAVĚPROSKOVICÍCH podzim % sluneční energie, 70% biomasa 74 74

75 MATEŘSKÁ ŠKOLA V OSTRAVĚPROSKOVICÍCH 250 kwh / m 2. a 200 Spotřeba původní: 141 MWh / 150 tis.kč / rok Spotřeba nová: 60 MWh / 50 tis.kč / rok original (640 m2) new (1266 m2) 75 75

76 Velkoplošné solární systémy

77 Velkoplošné solární systémy

78 Velkoplošné solární systémy

79 Velkoplošné solární systémy Domov pro seniory m2 slunečních kolektorů, celoroční provoz, výroba cca 400 kwh/m2/rok 79

80 Nejčastější nedostatky Přetápění místností nebo budov Nepřizpůsobení vytápění provoznímu režimu budov Nevyužívání možností regulace otopné soustavy Nevhodné větrání Podcenění kvality vnitřního prostředí Nedocenění významu energetického managementu 80

81 Obecná doporučení Porovnávat alternativy, které má smysl porovnávat Realizovat projekty, o jejichž správnosti jsme přesvědčeni Rozhodovat podle kritéria minimalizace budoucích nákladů s uvážením vlivu nevyčíslitelných přínosů Upřednostnit environmentálně šetrné alternativy Změnit vzorce chování V případě nedostatku investičních prostředků aplikovat energetický management 81

82 Doporučení pro provoz budov Měření spotřeby všech forem energií, měření spotřeby teplé vody Regulace podle venkovní i vnitřní teploty a nastavené topné křivky Regulace jednotlivých topných okruhů i jednotlivých bytů / místností Útlumy vytápění v nevyužívanech prostorech Termoregulační ventily 82

83 Doporučení pro provoz budov Oběhová čerpadla vícestupňová či s plynulou regulací otáček Regulace cirkulace TV Regulace provozu osvětlení (čidla) Opatření na zdrojích tepla - optimalizovaný provoz s max. účinností Opatření na rozvodech tepla - tepelná izolace potrubí a armatur Využití obnovitelné energie a odpadního tepla 83

84 Závěry Porovnávat porovnatelné tj.alternativy, které má smysl porovnávat Realizovat projekty, o jejichž správnosti jsme přesvědčeni Rozhodovat podle kritéria minimalizace budoucích nákladů s uvážením vlivu nevyčíslitelných přínosů Upřednostnit environmentálně šetrné alternativy Změnit vzorce chování Vždy aplikovat energetický management 84

85 Mnoho slunných dnů a přiměřené náklady na vytápění 85

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

Solární soustavy pro centrální zásobování teplem

Solární soustavy pro centrální zásobování teplem Solární soustavy pro centrální zásobování teplem IEE 2008-2012 Project SDHtake-off - Solar District Heating in Europe The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It

Více

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení Operační program

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více