SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE"

Transkript

1 SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE OBSAH PŘÍLOHY Obsah přílohy Popis systému CZT ve městě Hranice a základní informace Struktura systému CZT ve městě Hranice Rekonstrukce CZT teplovody Analýza spotřeby paliv a energií Vývoj nákladů na provoz systému a vývoj cen tepelné energie v soustavě CZT v Hranicích Závěry CZT a bytový fond Potenciál úspor v sektoru CZT Hranice Potenciál kombinované výroby elektřiny a tepla v systému CZT společnosti EKOLTES, a. s Závěry potenciál úspor Doplňkové grafy a přílohy...39 Seznam grafů v textu...43 Seznam tabulek v textu...45 Strana: 1/45

2 1. POPIS SYSTÉMU CZT VE MĚSTĚ HRANICE A ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento dokument je přílohou závěrečné zprávy Územně energetické koncepce Mikroregionu Hranicko analytické části, která analyzuje a vyhodnocuje spotřebu paliv a energií v území, vyhodnocuje využitý potenciál OZE, analyzuje problematiku rozvoje regionu i jeho částí v návaznosti na zdroje energie, distribuční sítě atd. Problematika CZT tvoří pouze malou část analyzovaných problémů, ale s ohledem na závažnost tématu systémů centrálního zásobování teplem, jsme volili podrobnější zpracování a analýzu problematiky pro CZT ve městě Hranice provozovaného společností EKOLTES, a.s. Velkou výhodou při zpracování této části byla skutečnost, že se provozovatel systému dlouhodobě a systematicky zabývá ekonomikou provozu společnosti včetně tepelného hospodářství. Tento přístup se projevil především ve velmi kvalitně zpracovaných a archivovaných informacích nezbytně nutných pro analýzu. S těmito údaji datovou základnou ekonomiky provozu i technické stránky provozu - společnost dlouhodobě pracuje. Město Hranice je největším sídelním celkem ve sledovaném území Mikroregionu Hranicko. Hranice jsou přirozeným centrem celého mikroregionu, a to nejen po stránce počtu obyvatel, rozsahu průmyslové výroby, ale také z pohledu spotřeby energií a paliv. S ohledem na tyto skutečnosti a existenci systému centrálního zásobování teplem (CZT) v podobě více jak tří desítek kotelen zajišťujících zásobování obyvatelstva teplem, jsme se rozhodli zpracovat dostupné informace formou samostatné přílohy k Územní energetické koncepci Mikroregionu Hranicko. Celý systém zásobování teplem dodává tepelnou energii nejen pro byty, ale i nebytové prostory na celém území města Hranic. Systém spravuje a provozuje společnost EKOLTES, a. s., jejímž jediným akcionářem je město Hranice. Společnost EKOLTES, a. s. středisko tepelného hospodářství provádí v rámci provozu 33 plynových kotelen následující činnosti: dodávka teplé vody a tepla pro byty a nebytové prostory uzavírání Smluv na dodávku tepelné energie výpočet ceny tepelné energie a následné zpracování a vyhotovení fakturace jednotlivým odběratelům za odebranou tepelnou energii zajištění havarijní služby pro kotelny provádění revizí a odborných prohlídek na technologickém zařízení zajištění měření emisí u malých a středních zdrojů znečištění, vč. zaslání zjištěných údajů na Odbor životního prostředí zajištění metrologie, včetně ověření měřidel plánování a provádění investičních akcí sledování platnosti a novelizace zákonů, norem a vyhlášek zpracování agendy po zavedení Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 a Certifikátu systému environmentálního managementu ISO zajištění oprav a údržby buď vlastní údržbářskou četou nebo dodavatelsky zajištění obsluhy kotelny, vč. všech potřebných školení a zkoušek Strana: 2/45

3 Společnost spravuje celkem 33 kotelen o nominálních výkonech od 24 kw do 4,72 MW. V dnešní době všechny provozované kotelny využívají jako palivo zemní plyn.. Jednotlivé kotelny byly do provozu uváděny od roku V posledních letech je prováděna na základě schváleného plánu obnovy a rekonstrukcí postupná rekonstrukce: - vybraných kotelen za použití moderních kotlů (s kondenzační technologií) - obnova distribučních sítí pro TV a vytápění - instalace moderních systémů MaR s centrálním řízením (centrální dispečink) Tato opatření zvyšují efektivitu využití používaného paliva. V minulosti se při výstavbě jednotlivých kotelen vycházelo především podle aktuální situace v palivo-energetické základně bez dlouhodobé koncepce (což v té době nedělal prakticky nikdo). Proto byla v 60. letech postavena první kotelna CZT na olej (sídliště Hromůvka), v dalších letech byla vybudována kotelna na uhlí na sídlišti kap. Jaroše, ještě později na sídlišti Struhlovsko. Další kotelny již byly budovány jako zdroje využívající zemní plyn. S ohledem na umístění kotelen v intravilánu města (a tedy v těsném sousedství obytných budov), byla volba zemního plynu jediná přijatelná. Trendem v té době byla postupná výstavba jednotlivých obytných domů, což se v praxi projevovalo tím, že k nevelké skupině bytových domů (2 a více) byla zbudovaná samostatná kotelna (mnohdy i pro jediný dům). Tím je dána specifická struktura dnešního systému (tedy více menších kotelen lokalizovaných v blízkosti spotřeby místo jedné centrální kotelny velkého výkonu). Základní informace o jednotlivých kotelnách v systému jsou přehledně uvedeny v následující tabulce aktualizované ke dni (Tabulka č. 1). Tabulka mimo jiné obsahuje informaci o případných rekonstrukcích samotných kotelen, případně venkovních teplovodů. Provoz celého systému zajišťuje přibližně 16 pracovníků, kterým v sezónně vypomáhají další pracovníci na části úvazků. Strana: 3/45

4 Tabulka č. 1 - Základní informace o kotelnách systému CZT ve městě Hranice. Zdroj: EKOLTES, a. s. Kotelna Zahájení provozu Rok rekonstr. 1) Nominální výkon kotelny (MW) Napojení na centr. disp. Počet kotlů Typ kotle Výkon kotle (MW) Počet bytů Počet vchodů Počet měřidel Podlahová plocha ÚT Podlahová plocha TV K ,889 T 2 HOVAL UG-AM-C 0, , ,22 1 FERRO GBFN ,289 K ,555 T 2 HOVAL UG-AM-C 0, , ,9 1 FERRO GBFN ,255 K ,395 J 3 VVP 400 0, , ,56 K ,395 J 3 VVP 400 0, , K ,86 J 4 VVP 400 0, , ,06 K ,395 J 3 VVP 400 0, , ,28 K ,86 J 4 VVP 400 0, , ,16 K ,86 J 4 VVP 400 0, , ,9 K ,395 J 3 VVP 400 0, , ,79 K ,325 J 5 VVP 400 0, , ,67 K ,78 N 3 PGV 25 0, , ,58 K J 5 VP 600 0, ,68 K ,448 T 2 RK 100 0, , ,53 2) 1 VIADRUS G 90 0,120 1 VIADRUS G 90 0,096 K ,72 T 1 VP 600 0, , ,36 3 KDVE 100 1,040 Poznámka K ,16 J 4 KDVE 100 1, , ,45 K ,15 N 2 VIADRUS G 100 0, , bytů - armáda (domovní kotelna) 7) K ,246 T 2 HOVAL UG-AM-C 0, ,95 986,59 Městská ubytovna - pro sociálně slabé K ,168 T 2 HOVAL Top Gas 80 0, ,49 0 Domovní kotelna - kancelářské prostory Strana: 4/45

5 Pokračování tabulky č. 1 - Základní informace o kotelnách systému CZT ve městě Hranice. Zdroj: EKOLTES, a. s. Kotelna Zahájení provozu Rok rekonstr. 1) Nominální výkon kotelny Napojení na centr. disp. Počet kotlů Typ kotle Výkon kotle Počet bytů Počet vchodů Počet měřidel Podlahová plocha ÚT Podlahová plocha TV Poznámka K ,192 N 4 PROTHERM 50 SOO 0, , ,44 K ,18 T 2 VIADRUS G 100 0, , ,8 K ,131 T 3 VIADRUS G 25 0, Vojenská ubytovna - pro vojáky K ,12 T 2 VIADRUS G 100 0, MŠ Sídliště Struhlovsko K ,12 T 2 VIADRUS G 100 0, Dříve jesle, dnes Dětské centrum - stacionář K ,8 T 2 HOVAL UG-AM-C 0, , ,31 3) 2 HOVAL UG-AM-C 0,400 K ,8 T 2 HOVAL UG AM - C 0, Plovárna Hranice K ,72 T 1 KDVE 160 1, , ,8 3 KDVE 100 1,040 K ,15 N 2 VIADRUS G 100 0, ,49 0 4) K ,8 J 1 VVP 400 S 0, EKOLTES ředitelství S 0,300 K ,024 N 1 PROTHERM 24 KTV 0, EKOLTES TH K ,18 J 2 VIADRUS G 100 0, ,96 0 5) K ,198 N 4 VIADRUS G 27 0, , ,78 5) DESTILA DPL 37 K ,037 N 1 AUT 0, Fotbalový stadion K ,053 N 2 VIADRUS G 27 ECO 0, ,92 420,5 6) Poznámky 1) Rekonstrukcí je myšlena výměna kotlů a kompletní výměna veškerého zařízení kotelny (nikoliv jen např. napojení na dispečink) 2) V případě kotelny K14 spočívala rekonstrukce pouze ve výměně kotle 3) Kotelna K25 byla původně na LTO její komplexní rekonstrukce včetně změny zdroje je chápána jako vybudování nové kotelny 4) Kotelna K28 využívala tuhé fosilní palivo město provedlo rekonstrukci kotelny a předalo ji do nájmu společnosti EKOLTES, a. s. 5) Kotelny K31 a K32 spalovaly před rokem 1999 koks, v roce 1999 výměna zdroje na zemní plyn 6) Kotelna K34 byla rekonstruována při rekonstrukci celého domu objekt je v majetku města - původně zde byly ordinace dětských lékařů 7) V kotelně je systém LOGOPACK. Do bytů je dodávána tepelná energie a uživatelé bytů si ji sami v bytě rozdělují a používají pro vytápění a pro ohřev teplé vody. Strana: 5/45

6 1.1 Struktura systému CZT ve městě Hranice Struktura systému kotelen CZT v Hranicích a lokalizace jednotlivých kotelen na obrázku č. 1. Celkem je provozováno 33 kotelen spalujících zemní plyn s ohledem na jejich lokalizaci v intravilánu města a nutnosti dodržet emisní limity a zachovat adekvátní kvalitu ovzduší. Teplovody jsou řešeny jako čtyřtrubkové s výjimkou kotelen K15 a K27, kde jsou rozvody řešeny jako dvoutrubkové a teplo přivádějí na objektové předávací stanice. Jednotlivými zdroji sítě kotelen CZT jsou zásobovány nejen bytové domy, ale také objekty občanské vybavenosti a provozní a administrativní prostory provozovatele. Obrázek č. 1 - Letecký pohled na město Hranice s integrovaným schématem rozmístění kotelen CZT. Podklady: GEODIS Brno, s. r. o.; EKOLTES, a. s. Strana: 6/45

7 Základní technické údaje o systému CZT ve městě Hranicích spravovaném společností EKOLTES, a. s. jsou uvedeny v tabulce č. 2. Tyto informace dávají základní představu o rozsahu, výkonech, počtech zásobovaných bytů, podlahové plochy apod. Detailnější schéma systému CZT lokalizace kotelen v intravilánu je uvedeno na obrázku č. 2. Schéma vychází z podkladů poskytnutých společností EKOLTES, a. s. Na obrázku jsou zachyceny i kotelny zrušené či prodané. Tabulka č. 2 Přehled základních informací o systému CZT v Hranicích Ukazatel Hodnota Celkový počet kotelen 33 Z toho zásobuje byty 1 24 Objekty občanské vybavenosti, služby 7 Objekty provozovatele 2 Nominální výkon kotelen 37,106 MW Napojení na centrální dispečink 25 kotelen Počet kotlů 98 Počet zásobovaných bytů Počet vchodů 204 Počet měřidel 95 Podlahová plocha ÚT ,12 m 2 Podlahová plocha TV ,36 m 2 Celkem 25 kotelen z 33 je napojeno na centrální dispečink umístěný v objektu Tepelného hospodářství společnosti EKOLTES, a. s. na kotelně Struhlovsko K27. Jsou používány dva systémy vzdáleného přístupu. 13 kotelen je napojeno pomocí zařízení MaR Controls a 12 kotelen pomocí systému TRONIC. Zařízení umožňuje plnohodnotnou dálkovou obsluhu provozu kotelen v závislosti na změně venkovní teploty a potřeby jednotlivých lokalit. Dodávku tepelné energie pro přípravu teplé vody zajišťuje systém po celý rok vždy od 6-22 hodin. Nastavení tohoto limitu je dáno na základě požadavků odběratelů a také na ekonomice provozu systému v nočních hodinách s minimálním odběrem. Systémy jsou hydraulicky vyváženy. Prakticky u všech otopných těles v systémech jsou použity termoregulační hlavice. Provozovatel provádí rekonstrukce samotných zdrojů i teplovodů a další související techniky (MaR apod.) v mezích svých ekonomických možností s cílem zefektivňovat výrobu tepelné energie s pozitivním dopadem na udržení přijatelné ceny pro konečného odběratele. Bližší informace o rekonstrukcích teplovodů jsou uvedeny v podkapitole Provozovatel také splnil legislativní podmínky a nechal zpracovat energetické audity všech provozovaných kotelen a v rámci plánovaných rekonstrukcí realizuje doporučená energeticky úsporná opatření. V dalších kapitolách analyzujeme spotřebu paliv, produkci tepelné energie, náklady, ceny pro konečné odběratele, časové vývoje vybraných ukazatelů, některé přehledové hodnoty ve vztahu k bytovému fondu města Hranice. 1 Včetně bytů v domově důchodců, sociálních bytů. Strana: 7/45

8 Obrázek č. 2 - Rozmístění kotelen CZT ve městě Hranice. Vymezení oblasti schématu je zobrazeno na předchozím snímku. Strana: 8/45

9 1.1.1 Rekonstrukce CZT teplovody Provozovatel systému CZT realizuje pravidelnou údržbu, rekonstrukci a výměnu zastaralé technologie ve vybraných kotelnách. V letech 2006/2007 nebyly v systému plánovány žádné rozsáhlé rekonstrukce kotelen s ohledem na prodej bytů z majetku města a na očekávané schválení koncepce dalšího rozvoje systému CZT v Hranicích. V těchto letech byly opravy a údržba zaměřeny na rekonstrukci teplovodů. Přehled oprav je uveden níže. Kotelna Rok realizace opravy Oprava Poznámka K Výměna venkovních teplovodů Na rozvod TUV bylo použito pozinkované potrubí. Rozvody tepla i TUV byly zaizolovány dle platných norem. K Výměna venkovních teplovodů Na rozvod TUV bylo použito pozinkované potrubí. Rozvody tepla i TUV byly zaizolovány dle platných norem. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolovaného potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolovaného potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Rekonstrukce teplovodu V roce 2006 byla zahájena výměna venkovních teplovodů, použito předizolované potrubí ISO PLUS. Velká část realizována v roce 2006, dokončeno K Rekonstrukce teplovodu V roce 2006 byla provedena výměna venkovních teplovodů, použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Na rozvod TUV bylo použito pozinkované potrubí. Rozvody tepla i TUV byli zaizolovány dle platných norem. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí TARCO. Současně s tímto teplovodem bylo vybudováno i 10 OPS v objektech. Další objektová stanice (čp. 1993) zahájila provoz v roce V roce 2006 došlo k odpojení objektové předávací stanice v čp z důvodů vybudování si vlastní kotelny. K Pouze výměna části venkovních teplovodů (viz poznámka). Zbytek původní rozvody. Provedena výměna teplovodu pouze mezi domy č. p a 1885 v roce 2007 a použito potrubí ISO PLUS. Ostatní teplovody původní z roku K Výměna venkovních teplovodů Na rozvod TUV bylo použito pozinkované potrubí. Rozvody tepla i TUV byly zaizolovány dle platných norem. K V roce 1995 byla provedena výměna čtyřtrubky za dvoutrubku. Použito předizolované potrubí ISO PLUS. Současně s tímto teplovodem bylo vybudováno 14 objektových předávacích stanic v domech. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. Tabulka č. 3 Přehled rekonstrukcí venkovních teplovodů. Zdroj: EKOLTES, a. s. Strana: 9/45

10 Výše uvedené údaje svědčí o tom, že provozovatel soustav trvale zvyšuje dobrý stav zařízení a rozvodů a je si vědom významu energetických úspor při zvyšování efektivity výroby a distribuce energie. O této skutečnosti svědčí i níže uvedená analýza nákladů investovaných do rekonstrukcí a údržby systému CZT v Hranicích. V tabulce č.. 4 je přehled investičních nákladů vynaložených provozovatelem systému CZT v Hranicích (EKOLTES, a. s.) v letech Tabulka dokládá trend pravidelné a efektivní údržby a rekonstrukcí těch zdrojů, které jsou nejméně ekonomické s ohledem na své stáří. V roce 2006 provozovatel investoval pouze do rekonstrukce teplovodů z důvodů očekávaného prodeje městských bytů a vymezení další strategie rozvoje CZT v Hranicích. Oblast investic/rok stavební část ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč strojní část ,25 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč teplovody ,81 Kč ,20 Kč MaR ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč CELKEM ,06 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč Tabulka č. 4 Přehled vynaložených investic do oprav a údržby systému CZT Hranice v letech v Kč. Zdroj: EKOLTES, a. s., REC, o. p. s. Graf č. 1 prezentuje údaje z tabulky č. 4 v grafické podobě. Připomínáme, že výše realizovaných investic se zpětně promítá do ceny GJ ve formě odpisů. Ekonomické parametry a údaje analyzujeme v kapitole 2.1. Graf č. 2 zobrazuje strukturu vynaložených investičních nákladů v členění na stavební, strojní a MaR část a teplovody. Časový vývoj hodnoty investic do systému CZT Hranice provozovaného společností EKOLTES, a. s ,00 Kč Investice v Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Rok Graf č. 1 Přehled celkově vynaložených investičních nákladů na opravy a údržbu systému CZT Hranice. Zdroj: EKOLTES, a. s., REC, o. p. s. Strana: 10/45

11 Časový vývoj investic do systému CZT Hranice provozovaného společností EKOLTES, a. s. dle povahy investice Investice v Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč stavební část strojní část teplovody MaR ,00 Kč 0,00 Kč Rok Graf č. 2 Struktura investičních výdajů podle účelu využití v systému CZT Hranice v letech Zdroj: EKOLTES, a. s., REC, o. p. s. Finanční prostředky jsou směřovány do těch investic, které přinášejí neustálé zvyšování efektivity výroby a zvyšování energetické efektivnosti. 2. ANALÝZA SPOTŘEBY PALIV A ENERGIÍ Analýzu spotřeby paliv a energií v systému CZT v Hranicích jsme provedli na základě poskytnutých informací od společnosti EKOLTES, a. s. Spolupráce s touto společností byla velmi dobrá. Rozsah a charakteristika evidovaných údajů byly na velmi vysoké úrovni, což svědčí o kvalitě managementu oblasti tepelného hospodářství. Z poskytnutých údajů, jejich složení a struktury vyplývá, že společnost EKOLTES, a. s. se efektivitou a nákladovostí výroby tepla velmi často a pravidelně zabývá a věnuje mu vysokou pozornost. Pro analýzu nám byly poskytnuty následující údaje: - přehled spotřeby zemního plynu pro roky v členění na jednotlivé provozované kotelny - přehled spotřeby elektřiny pro provoz kotelen, pomocných provozů a OPS 2 pro roky v členění na jednotlivé provozované kotelny - přehled vyrobené a prodané tepelné energie v GJ na úrovni jednotlivých kotelen a měsíců pro roky Objektová předávací stanice Strana: 11/45

12 - energetické audity jednotlivých kotelen - kalkulační vzorce a náklady na provoz pro výpočet cen tepelné energie pro roky přehledná mapka umístění kotelen a rozsah domů z nich zásobovaných - číselné údaje o skutečných spotřebách a nákladech za období kontrolní protokoly vztahující se k výrobě tepla - osobní konzultace a prohlídky vybraných kotelen a dispečerského pracoviště Cílem analýzy bylo: - postihnout vývojové trendy ve spotřebě - analyzovat samotnou spotřebu (včetně měrných ukazatelů) - analyzovat rozložení spotřeby dle paliv a energií - analyzovat náklady a ceny tepelné energie pro konečného uživatele - analyzovat strukturu spotřeby dle kotelen, dle využití tepelné energie - analyzovat efektivitu výroby tepla V rámci systému kotelen CZT jsou sledovány spotřeby paliv a energií včetně dalších souvisejících nákladů ovlivňujících výslednou cenu prodávané tepelné energie. Problematikou cen tepelné energie se zabýváme v následující podkapitole 2.1. K prezentaci číselných údajů a časových trendů využíváme v maximální možné míře názorné metody grafů. Hlavní grafy jsou vloženy přímo do textu, doplňkové grafy najdete v kapitole 4. Grafy a přílohy. Jak jsme již uváděli, všechny kotelny využívají jako palivo zemní plyn, což je dáno snahou nahrazení spalování tuhých fosilních paliv v intravilánu města, případně eliminací velmi nákladného vytápění lehkým topným olejem. Vývoj ročních spotřeb zemního plynu v soustavě kotelen je graficky znázorněn na grafu č. 3 souhrnně za každý rok. Podrobný přehled spotřeby zemního plynu dle jednotlivých kotelen je uveden v kapitole 5, jako graf č. 1. Analýza ukazuje postupný pokles spotřeby zemního plynu, tedy snížení výroby tepla, což je dáno: - snižováním energetické náročnosti bytových domů (zateplováním) - energeticky úsporným chováním samotných obyvatel obecně tedy poklesem odběru (bez rozlišení důvodů) - poklesem počtu dennostupňů (tedy zvýšením průměrné teploty v topné sezóně) významný faktor Strana: 12/45

13 Roční spotřeba zemního plynu v soustavě kotelen CZT Hranice v letech ,00 Spotřeba zemního plynu v MWh/rok , , , , , , , , , , Roky Graf č. 3 Vývoj spotřeby zemního plynu v soustavě CZT v Hranicích v letech Zdroj: EKOLTES, a. s. Spotřeba zemního plynu pro kotelny soustavy CZT v Hranicích přepočteno na metry krychlové činí tisíc metrů krychlových v roce Dále jsme analyzovali spotřebu paliva v jednotlivých měsících roku pro celou soustavu, po dobu tří posledních let. Výsledek v podobě grafu č. 4 je uveden níže. Graf ukazuje naprosto standardní průběh ročních variací, neukazuje žádné meziroční výkyvy či disproporce (na přelomu roků 2005/2006 převládaly velmi nízké teploty, což se zpětně projevilo na spotřebě). Konkrétní průběh roční křivky závisí především na průběhu teploty. Například rok 2006 ukazuje tužší zimu až do 3. měsíce roku, a naopak mírnější nástup zimy (resp. téměř její absenci) na konci roku Spotřeba zemního plynu v kotelnách soustavy CZT v Hranicích dle jednotlivých měsíců roků ,00 Spotřeba v MWh/měsíc 9 000, , , , , , , , ,00 0, Měsíce Rok Graf č. 4 Roční průběh spotřeby zemního plynu v soustavě kotelen CZT v Hranicích v letech Zdroj: EKOLTES, a. s. Strana: 13/45

14 Pro analýzu časových řad a posouzení vývoje výroby tepelné energie jsme použili data o skutečně vyrobeném teplu, prodaném teplu v členění na teplo pro vytápění a teplo pro ohřev teplé vody pro roky Výsledky této části analýzy jsou zobrazeny na grafu č. 5. Graf velmi dobře ukazuje celkový trend poklesu výroby v souvislosti s úsporami a snížením odbytu tepla. Přehled základních ukazatelů provozu soustavy CZT Hranice - skutečné hodnoty , , ,00 GJ/rok , , , , , ,00 Vyrobené teplo Prodané teplo Prodané teplo ÚT Prodané teplo TUV 0, Rok Graf č. 5 Přehled základních ukazatelů provozu soustavy CZT v Hranicích. Vyrobené teplo v porovnání s prodaným teplem (tato položka je dále dělena na teplo na vytápění a teplo pro ohřev teplé vody). Zdroj: EKOLTES, a. s. Dále je na něm možné doložit větší pokles spotřeby tepla využívaného pro vytápění než v případě tepla určeného pro přípravu teplé vody. Číselné údaje, ze kterých je sestaven graf č. 5 jsou uvedeny v tabulce č. 5. Tabulka č. 5 Číselný přehled výroby tepla, prodeje tepla ve struktuře vytápění a ohřev teplé vody pro soustavu kotelen CZT v Hranicích pro roky 2002 až 2007 (první 4 měsíce). Zdroj: EKOLTES, a. s. Ukazatel /2007 Vyrobené teplo (GJ) , , , , , ,50 Prodané teplo (GJ) , , , , , ,13 Prodané teplo ÚT (GJ) , , , , , ,90 Prodané teplo TUV (GJ) , , , , , ,23 Grafické srovnání vývoje výroby a prodeje tepla v soustavě CZT pro poslední tři roky, je uvedeno v grafu č. 6. Zde je mnohem lépe patrný trend poklesu výroby a prodeje, který je pro další efektivní provozování systému centrálních kotelen nežádoucí. S poklesem výroby a prodeje totiž rostou náklady na jednotku vyprodukovaného tepla díky tomu, že jsou fixní náklady rozpočítávány na menší počet vyprodukovaných jednotek tepla. Strana: 14/45

15 Výroba a prodej energie v soustavě CZT v Hranicích v letech v GJ GJ/rok , , , , , , , , , , Prodaná energie GJ celkem , , ,70 Vyrobená energie GJ celkem , , ,55 Roky Graf č. 6 Výroba a prodej tepla v letech v soustavě CZT v Hranicích v GJ. Zdroj: EKOLTES, a. s. Ještě lépe je pokles patrný na grafu č. 7, který zobrazuje procentní hodnotu výroby a prodeje tepla v procentech roku Vidíme, že rok 2006 znamená pokles na hodnotu necelých 89 % roku Je však nutno upozornit, že konec roku 2006 se vyznačoval vyššími průměrnými teplotami a tedy i nižší potřebou tepla, které trend poklesu odběrů ještě zesílily. Z důvodů výše uvedených lze jen velmi těžko specifikovat podíl poklesu spotřeby indukovaný snižováním potřeby tepla v zateplených objektech nebo velmi mírnou zimou (tento vliv může být majoritní). Změna prodeje energie v soustavě CZT v Hranicích v letech v % roku 2004 % - vztaženo k roku ,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 100,00% 95,75% 88,81% Roky Graf č. 7 Vyjádření trendu poklesu výroby a prodeje tepla v soustavě CZT v letech vyjádřeno v procentech vztažených na rok Zdroj: EKOLTES, a. s. Strana: 15/45

16 Údaje o výrobě a prodeji tepla podle jednotlivých kotelen systému CZT v Hranicích jsou uvedeny v příloze (kapitola 5.) graf č. 2. Důležitou hodnotou ukazující efektivitu celého systému jsou vnitřní ztráty systému na kotelnách, rozvodech, předávacích stanicích apod. Hodnoty ztrát vyjádřené v procentech jsou graficky i číselně vyjádřeny na grafu č. 8, který ukazuje mírný nárůst ztrát od roku 2002 o hodnotu přibližně 1,5 %. Ztráty tepla v systému CZT v Hranicích v % 6,00 5,00 4,39 4,60 4,53 4,78 5,20 4,00 3,72 % ztrát 3,00 2,00 1,00 0, /2007 Roky Graf č. 8 Časový vývoj ztrát v systému kotelen CZT v Hranicích. Zdroj: EKOLTES, a. s. Zvýšená ztráta tepla (a tím i zvýšená spotřeba plynu na výrobu 1 GJ tepla) souvisí se stále se snižující výrobou i prodejem tepelné energie. Ukazuje také na vhodnost postupné výměny stávajících plynových kotlů zastaralé technologie za nové kotle kondenzační, které dosahují účinnost až 106 %. S trendem snižování výroby tepla a prodeje tepla adekvátně poroste i procento ztrát. Tomuto trendu lze čelit jen dalším zvyšováním účinnosti přeměny na zdrojích, snižováním ztrát v distribučních systémech apod. Porovnáme-li ztráty v systému CZT v Hranicích s uváděnými hodnotami z literatury, jsou výsledky provozovatele více než dobré. Mezní ztráty v systémech CZT jsou uváděny v rozmezí 6-10 % v primárních rozvodech a 5-6 % v sekundárních rozvodech 3. Najdeme však i systémy se ztrátami vyššími i nižšími. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že snižování spotřeby tepla v systému vede k růstu ztráty v rozvodech, je výsledek 5,2 % ztrát více než dobrý a svědčí o kvalitě provozovatele. Významným prvkem systému CZT jsou také elektrické pohony a systémy, které jsou většími či menšími spotřebiteli elektřiny. Spotřeba elektřiny se také stává relativně významnou nákladovou položkou. I proto jsme provedli stručnou analýzu spotřeby elektřiny v průběhu roku v celém systému kotelen CZT v Hranicích, jejíž grafický výstup je uveden na grafu č Bouška, Jan; Knížek, Petr; Mrázek, Karel aj.: Zásady návrhu hospodárných opatření ve zdrojích, rozvodech a při spotřebě energie a typová řešení energetických auditů. Praha: ČEA Strana: 16/45

17 Spotřeba elektřiny v soustavě kotelen CZT v Hranicích v roce 2006 v kwh Spotřeba v kwh/měsíc Měsíce roku 2006 Graf č. 9 Roční průběhy spotřeby elektřiny v systému CZT v Hranicích za rok Zdroj: EKOLTES, a. s. Graf ukazuje sezónní výkyvy, které jsou však menší než v případě spotřeby zemního plynu. Vyplývá to z nutnosti pohánět oběhová čerpadla cirkulačních okruhů pro přípravu teplé vody. Spotřebu elektřiny jsme vyhodnotili pro jednotlivé kotelny v roce 2006 a výsledný graf je uveden v kapitole 5. pod číslem 3. Tento graf nám ukazuje rozdíly v náročnosti na spotřebu elektřiny závislé nejen na množství vyrobeného tepla, délce provozu, ale také na stáří a energetické efektivitě jednotlivých kotelen. Hodnoty spotřeby elektřiny pro jednotlivé kotelny jsme vyhodnotili také pomocí měrných ukazatelů. Zvolili jsme si jednak závislost spotřeby elektřiny na nominálním výkonu kotelny, a dále závislost spotřeby elektřiny na spotřebované MWh v podobě paliva. Shrnutí výsledků této analýzy jsme provedli v následujícím grafu č. 10. Nutno poznamenat, že z grafu byla vyloučena kotelna K30, umístěná v objektu tepelného hospodářství společnosti EKOLTES, a. s., a to z toho důvodu, že se jedná o malý objekt, s malou kotelnou, ale do spotřeby elektřiny se započítává provoz celé budovy včetně dílen (svařování). Hodnota měrných ukazatelů pro tuto kotelnu dosahovala o řád vyšších hodnot. V případě kotelny K20, která je umístěna v domově důchodců může být příčinou relativně vysoké měrné spotřeby elektřiny skutečnost, že v systému pro cirkulaci vody pro přípravu teplé vody jsou zapojena dvě čerpadla (aby se podařilo teplou vodu dostat i do nejvzdálenějšího místa v objektu. Strana: 17/45

18 Porovnání měrných hodnot spotřeby elektřiny ve vybraných kotelnách soustavy CZT v Hranicích v roce 2006 K 20 K 12 K 34 K 21 K 16 K 7 K 27 K 6 Spotřeba elektřiny v kwh/rok 2006 na kw nominálního výkonu kotelny 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Kotelny K 15 K 9 K 8 K 3 K 2 K 4 K 11 K 19 K 5 K 25 K 32 K 31 K 1 K 18 K 14 K 13 Měrná spotřeba elektřiny v kwh na MWh spotřebovaného ZP Měrná spotřeba elektřiny na kw nom. výkonu 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Spotřeba elektřiny v kwh/rok 2006 na MWh spotřebovaného paliva 18,00 (ZP) Graf č. 10 Porovnání měrných hodnot spotřeby elektřiny pro jednotlivé kotelny systému CZT v Hranicích v roce Měrné hodnoty spotřeby elektřiny byly vztaženy k nominálnímu výkonu kotelny a k jedné MWh obsažené v palivu. Zdroj: EKOLTES, a. s., REC, o. p. s. Strana: 18/45

19 2.1 Vývoj nákladů na provoz systému a vývoj cen tepelné energie v soustavě CZT v Hranicích Z pohledu konečného zákazníka je nejdůležitějším faktorem (kromě spolehlivosti dodávky) skutečně účtovaná konečná cena nakupované tepelné energie. Konečná cena je určována podle skutečných nákladů na provozování daného systému v běžném roce a je závislá na několika hlavních vstupech: ceně paliva ceně pomocných médií (elektřiny, vody) objemu výroby a prodeje poměru fixních a variabilních nákladů výši odpisů apod. Skutečná cena, za níž společnost EKOLTES, a. s. prodává svým odběratelům teplo, a časový vývoj této ceny od roku 2002 jsou uvedeny na grafu č. 11. Nárůst ceny je dán nejen nárůstem ceny paliva a dalších vstupů, ale také snižováním objemu výroby a prodeje a tedy zhoršujícím se poměrem fixních a variabilních nákladů, které musí být v ceně tepla a souvisejících služeb zahrnuty. Dnešní ceny tepla patří k tzv. věcně usměrňovaným cenám a jejich růst kontroluje Energetický regulační úřad. Provozovatelé si tedy nemohou stanovovat výši úhrady libovolně, ale musí se držet velmi striktních pravidel a zásad. Podle informací z teplárenského sdružení a ERÚ činí současná průměrná cena tepelné energie z centrálních zdrojů kolem 400 Kč/GJ (v mixu zdrojů). Jelikož se jedná o mix zdrojů, větší výpovědní hodnotu bude mít přehledná tabulka průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele 2001 k , kterou jsme přebrali ze zdroje ERÚ 4. Palivo k předpoklad Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ uhlí 297,03 309,49 313,26 320,94 332,30 344,55 ostatní palivo 342,41 350,34 351,92 369,72 402,36 450,46 vážený průměr 318,87 330,34 330,78 341,62 362,53 394,95 Tabulka č. 6 Přehled průměrných výsledných cen tepelné energie v jednotlivých letech (rok 2006) předpokládaná cena. Zdroj: ERÚ - Do přehledu uvedeného v tabulce č. 6 byly zahrnuty dodávky tepelné energie z rozvodů z blokové kotelny, z venkovních sekundárních rozvodů a z domovní předávací stanice, a to jak z uhlí, tak i z ostatního paliva. Váženým průměrem byla stanovena průměrná cena za jednotlivé roky u obou druhů paliv. Z grafu je patrný vyšší nárůst průměrné ceny tepelné energie vyrobené z ostatních paliv, což je ovlivněno vyšším nárůstem zemního plynu na konci roku 2005 a na počátku roku S ohledem na palivo a úroveň provozování považujeme cenu za rok 2006 za velmi přijatelnou kapitola 4. tabulka č. 11 Strana: 19/45

20 Skutečná cena tepelné energie v systému CZT Hranice Kč/prodanou GJ 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 462,41 384,72 353,30 339,04 321, Roky Graf č. 11 Vývoj skutečné ceny tepelné energie v systému CZT v Hranicích. Zdroj: EKOLTES, a. s. Jak jsme již uvedli výše, jedním z klíčových faktorů konečné ceny tepelné energie je cena paliva, v našem případě zemního plynu. Pro analýzu jsme však přidali i vývoj ceny elektřiny, která se na výsledné ceně tepla také podílí. Grafické zobrazení hodnot včetně tabulky těchto hodnot je uvedeno v grafu č. 12. Změny cen zemního plynu a elektřiny v systému CZT Hranice - skutečné hodnoty 3, , ,50000 Kč/kWh 2, , , , ,00000 Cena plyn (Kč/kWh) 0, , , , , ,71895 Cena elektrická energie (Kč/kWh) /2007 2, , , , , ,22250 Roky Graf č. 12 Změny ceny zemního plynu a elektřiny v letech (první 4 měsíce) podle skutečných nákupů společnosti provozující systém CZT v Hranicích. Zdroj: EKOLTES, a. s. Cena elektřiny vytrvale roste a její meziroční změny jsou v řádech desetihaléřů za rok a kwh a po minimu ceny v letech 2003 její cena neustále roste. Cenový vývoj zemního plynu také v roce 2003 Strana: 20/45

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Měrná spotřeba tepla GJ/km 2

Měrná spotřeba tepla GJ/km 2 Měrná spotřeba tepla GJ/km 2 Číslo oblasti Jednotlivé oblasti města Plocha oblasti Roční potřeba Celkem Měrná spotřeba tepla Násobek průměrné spotřeby tepla Plocha oblasti upřesněná Celkem spotřeba teplav

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

CZT Ústínad Orlicí Základníinformace v kostce

CZT Ústínad Orlicí Základníinformace v kostce CZT Ústínad Orlicí Základníinformace v kostce Fakta o výrobětepla v TEPVOSU TEPVOS 100% městská firma Celkový instalovaný výkon 38 MW Počet spravovaných kotelen 25 Počet předávacích stanic 38 Počet uzavřených

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Úvodem Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období ), kterému budeme dále

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Výroba a dodávky tepla v Hranicích

Výroba a dodávky tepla v Hranicích Výroba a dodávky tepla v Hranicích Co byste měli vědět? Milí hraničtí spoluobčané, již několik měsíců, ba let, probíhá v našem městě diskuse ohledně systému centrálního zásobování teplem. Provozovatelem

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Kounice 607,608,614,615

Kounice 607,608,614,615 Plynová kotelna U Výtopny 921, Horní Slavkov Výroba výkon na zdroji 18,400 MW Počet zdrojů : čtyři Rozvod horkovodní ( nad 110 C ) 2,874 km Teplovodní do 110 C 4,467 km Přenosová kapacita 24,417 MW t Kounice

Více

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4.1 Vazba na rozvoj území, měst a obcí, podnikatelských aktivit Rozvoj měst a obcí je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou vlastní záměry obcí, technické možnosti, finance,

Více

OMLUX, spol. s r.o. Františky Stránecké 165/8 CZ 709 00 Ostrava IČ 61944840 DIČ CZ61944840 telefon +420 596 133 701 fax +420 596 133 559 e-mail

OMLUX, spol. s r.o. Františky Stránecké 165/8 CZ 709 00 Ostrava IČ 61944840 DIČ CZ61944840 telefon +420 596 133 701 fax +420 596 133 559 e-mail obsah Proč změnit zdroj vytápění Příkladová studie pro zateplený bytový dům Technologie tepelných čerpadel Vyhodnocení provozu tepelných čerpadel v bytových domech Regulační systém xcc Ukázky instalací

Více

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava 16.2. 2011 Několik údajů na zahřátí Zadluženost

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Zpracoval: František Kůrka, městský energetik

Zpracoval: František Kůrka, městský energetik ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ Příručka pro vedoucí pracovníky a energetiky organizačních složek a organizací založených a řízených Magistrátem města Plzně Zpracoval: František Kůrka, městský energetik duben

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč U ZŠ Nábřežní vedlo zateplení k úspoře 45% energie-investice 32 mil. Kč U ZŠ B.Němcové

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Ing. Radka Ondriášová; Hanzlíková Marie

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Ing. Radka Ondriášová; Hanzlíková Marie MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Radka Ondriášová; Hanzlíková Marie Ing. Radka

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

4-Energetická, a.s. Prezentace pro Zastupitelstvo MČ Praha 4, dne 7. 2. 2013

4-Energetická, a.s. Prezentace pro Zastupitelstvo MČ Praha 4, dne 7. 2. 2013 4-Energetická, a.s. Prezentace pro Zastupitelstvo MČ Praha 4, dne 7. 2. 2013 4-Energetická, a. s. Táborská 500/30 140 45 Praha 4 tel: 241 416 596 e-mail: info@4-energeticka.cz 1 Obsah prezentace Cena tepelné

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

Tepelná čerpadla v souvislostech

Tepelná čerpadla v souvislostech Efektivní výroba a využití elektrické energie Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Brno, 8.10.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem

Více

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E

Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy. 30.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU / LCM E Příklady dobré praxe ve státním sektoru Energy Performance Contracting v areálu PL Kosmonosy 1 Co víme o budovách Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions from

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

ENERGETICKÝ MANAGEMENT ENERGETICKÝ MANAGEMENT 1 KDE SE NACHÁZÍTE???? Stav základní - běžný Stav poučený Stav znalý Stav profesionální 2 Kontinuální měření spotřeby energie Výpočet potřebného energetického potenciálu Návrh a

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více