Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o."

Transkript

1 Ing. Pavel Novotný PROFOUND s.r.o.

2 Předmět podnikání Lidé (zakladatelé, investoři, zaměstnanci) Kapitál (vklad, majetek, know-how, finanční zdroje) Místo podnikání Rizika (podnikatelské riziko, forma ručení)

3 OSVČ Sdružení podnikatelů - živnostníků Obchodní společnosti Komanditní společnost (k.s.) Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Akciová společnost (a.s.) Družstva Nadace a neziskové organizace

4 Výhody: Jednoduché založení a správa Nenáročné na vstupní kapitál Nižší daňové zatížení Nevýhody: Ručí celým svým majetkem Obtížný přístup k cizím zdrojům (úvěr, hypotéka)

5 Sdružení fyzických osob živnostníků, kteří spolu chtějí navzájem spolupracovat, ale nechtějí zakládat společnost. Může se vytvořit pouze dočasně, kdy třeba s dalším živnostníkem chcete pracovat na společném projektu. Výhody Založení možno bez vstupního kapitálu. Společný bankovní účet, daňová evidence, či účetnictví vedeno na jednoho ze členů. Nevýhody Nemá právní subjektivitu, každý člen jedná pod vlastním jménem. Ručení celým majetkem všech členů, a to ve stejné výši.

6 Komanditní společnost patří mezi osobní obchodní společnosti, skládající se z komanditistů, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu a komplementářů, kteří ručí celým svým majetkem. Komanditní společnost musí být založena minimálně dvěma společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář. Komplementář musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Společenská smlouva musí obsahovat: Název a sídlo společnosti Předmět podnikání Uvedení společníků firmy (PO, FO) Určení komplementáře a komanditisty Výši vkladu a podíl na zisku/ztrátě

7 Veřejná obchodní společnost patří mezi osobní obchodní společnosti, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Společníkem veřejné obchodní společnosti může být fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti. Společenská smlouva musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání společnosti.

8 Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové obchodní společnosti. Její základní kapitál je tvořen vklady společníků a jimi společníci ručí za závazky společnosti. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Společnost může mít nejvíce padesát společníků. Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň Kč. Výše vkladu společníka musí činit alespoň Kč.

9 V případě společnosti s jedním společníkem je společnost založena zakladatelskou listinou. V ostatních případech se zakládá společenskou smlouvou. Ta musí obsahovat především: název a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání (činnosti), výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, a jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.

10 Orgány společnosti: Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o zásadních otázkách, jako je jmenování a odměňování jednatelů, rozhodování o základním kapitálu či o zániku společnosti. Valná hromada je svolávána minimálně jednou ročně. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Může být jmenováno i více jednatelů. Jednatel musí splňovat podmínky pro provozování živnosti. Přísluší mu obchodní vedení společnosti a je povinen vést firemní účetnictví. Dozorčí rada není povinným orgánem společnosti. Dohlíží například na činnost jednatelů, či přezkoumává účetní uzávěrku.

11 Výhody Ručení do výše nesplaceného vkladu všech společníků. Lepší přístup ke kapitálu (vklady společníků, tichý společník, půjčky ). Nevýhody Vyšší daňové zatížení oproti OSVČ (DPPO, DPH, silniční daň, odvody za zaměstnance ). Vyšší náklady na založení společnosti (složení vkladu před zápisem do OR). Podvojné účetnictví, příp. i zveřejňovací povinnost.

12 Družstvo je stejně jako obchodní společnost právnická osoba. Sestavuje za účelem spolupráce jejích členů, např. může být bytové družstvo, či družstvo malých výrobců. Pro sestavení družstva je potřeba alespoň 2 právnických osob, nebo 5 členů. Samotní členové neručí za závazky družstva, ale družstvo ručí jako celek celým svým majetkem. Každý člen musí vložit počáteční vklad tak, aby základní kapitál tvořil alespoň Kč. Družstvo vzniká zápisem do Obchodního rejstříku, členem může být osoba starší 15ti let s dokončenou povinnu školní docházkou.

13 Nadace je právnickou osobou, která se zakládá za účelem dosahování obecně prospěšných cílů. Ty můžou být z oblasti ekologie, lidských práv, sportu, vědy a podobně. Není to tedy organizace založená za účelem podnikání a dosahování zisku. Příjmy nadace mohou pocházet z majetku zřizovatele, vlastní hospodářské činnosti nebo velice omezené podnikatelské činnosti. Nadace se zřizuje smlouvou mezi zřizovateli nebo zakládací listinou v případě jednoho zřizovatele. Každá nadace musí mít zřízen nadační fond, který se zapisuje do Obchodního rejstříku.

14 Založení společnosti PROFOUND s.r.o. v červnu 2010 Pavlem Panasjukem. Sídlo společnosti: Praha 2 Vinohrady V říjnu 2010 přistoupení 2. společníka, Pavla Novotného. Obchod s metalurgickými materiály a slévárenskou keramikou se zaměřením na Střední a Východní Evropu. Obrat r mil. Kč, r ,5 mil. Kč, r cca 10 mil. Kč.

15 Export slévárenské materiály od ověřených evropských výrobců na trhy Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Import dovoz materiálů a surovin ověřené kvality z Vých. Evropy a Asie do EU. Prodej koncovým zákazníkům zajistí již zavedené společnosti - distributoři. Opravení vize (od 10/2010): Zajistíme si vlastní prodej v rámci ČR.

16 Nedostatek vlastního kapitálu: Vstup na trh (nový dodavatel, nové produkty, budování pověsti, tvorba logistických cest). Špatná platební morálka zákazníků vs. nepružná legislativa v ČR. Nedostupnost úvěrů na bankovním trhu. Začátečnické chyby podcenění podnikatelského rizika.

17 Pověst jednatelů = pověst společnosti. Volba vhodného portfolia dodavatelů a produktů (pověst nových dodavatelů - zahraniční trhy, reference, zkoušky). Propagace (vizuální styl, webová prezentace, osobní jednání ). Flexibilita a spolehlivost služeb, kvalita produktu, nižší cena. Reference).

18

19

20 UNEX a.s., Uničov (Moravské železárny, Olomouc) Slévárna Kuřim a.s. ZPS-Slévárna a.s., Zlín S+C Alfanametal s.r.o., koncern FERAMO Metallum International s.r.o., Brno Pilsen Steel s.r.o.

21 Praha 2 sídlo (poštovní schránka) Rájec-Jestřebí (okr. Blansko) centrální sklad, administrativní kancelář Kyjev, Ukrajina zahraniční kancelář

22 Soudní x mimosoudní vymáhání Odprodej pohledávky Postoupení pohledávky Insolvenční návrh Odepsání pohledávky

23 Výběr banky: Korunový účet (podnikatelský) Účet v cizí měně platby do zahraničí Bankovní poplatky Úvěry a půjčky, přečerpání účtu Devizové transakce, zajištění měnových obchodů Služby (Internetbanking, bankomaty, platební karty )

24 Psychická a fyzická odolnost zdravý životní styl (stravování, sport) rodina, přátele, koníčky Zdravotní příznaky: - Bolavá záda, zápěstí, krční páteř, zhoršování zraku (práce u PC). - Křečové žíly, hemoroidy, obezita (sedavé zaměstnání). - Vysoký cholesterol, žaludeční vředy, vyčerpání organizmu (stres). Psychické příznaky: - Zkratovité jednání, zapomnětlivost, syndrom vyhoření - Workoholismus

25 Pracuji více než 10h denně, o víkendech a dovolených, beru si práci domů Jsem neustále ve stresu, nestíhám. Nezvládání mimopracovní komunikaci (vyčlenění z kolektivu). V noci nespím. Vypiji 5 šálků kávy denně, ráno nesnídám, na oběd nemám čas. Stojí Vám více peněz za ztrátu přátel, problémy v rodině anebo za poškozené zdraví?

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí

Poradíme s výběrem dovolené PŘEHLED ÚČTŮ. www.finexpert.cz JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY. více str. 34. ... společně světem fi nancí www.finexpert.cz... společně světem fi nancí 6/2008 2. června 2008 49,90 Kč 69 Sk, 2 JAK BANKY LÁKAJÍ STUDENTY PŘEHLED ÚČTŮ Regulované nájemné ANO, či NE? Češi říkají, reformu ano, ale... Kolik to bude

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více