Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání"

Transkript

1 Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání, zaměstnávání zaměstnanců, vykonávat různé živnosti a provozovat pobočky. Podnikatelé a OSVČ se mohou v SRN usadit, pokud splňují platné předpoklady k podnikání dle národního práva, vč. požadavků na kvalifikaci a předpisy EU k pobytu. Dva způsoby poskytování služeb Dočasný rámec bez nutnosti usazení - služby v zahraničí jsou poskytovány z ČR, kdy OSVČ nebo vysílaní pracovníci vyjíždějí do zahraničí poskytovat danou službu. Podmínka krátkodobá činnost. Usazení - trvalá činnost v jiné zemi, tj. vytvoření podniku v dané zemi či založení pobočky. Vyžaduje registraci. Zakládání podniku, podnikání Rozdílný přístup: Region (spolková země), kde se chce český podnikatel usadit Charakter živnosti (některé živnosti vyžadují povolení - koncesovaná živnost, či fyzické prostory) Koncesované živnosti Povolení vyžaduje také zahájení činností řemeslného podniku. Vymezení činnosti konzultovat s živnostenským úřadem, IHK, HWK. Obecně se jedná o činnosti řemeslné, hostinskou činnost, služby v oblasti ubytování, cestovní kanceláře, doprava, služby v oblasti dohledu. Svobodná povolání Podle definice nevykonává žádnou živnost. Není povinnost ohlášení, pouze sdělení finančnímu úřadu zahájení výkonu samostatné činnosti. Jedná se tradičně o: vědeckou, uměleckou, vyučovací, léčitelskou, právně poradenskou činnost a podobný výkon služeb vyžadující vyšší vzdělání.

2 Ohlášení živnosti Povinnost ohlášení platí pro každý podnik bez ohledu na právní formu. Přihlášení u příslušného úřadu v místě sídla podniku. Časový okamžik: pronájem prostor k podnikání, vstoupení na trh, zaměstnání pracovníků. Formality při založení živnosti Živnostenskému úřadu - Formulář žádosti o zápis do živnostenského rejstříku - Doklad identity (občanský průkaz nebo cestovní pas) - Doklad o povolení k pobytu - příp. výpis z OR u jednatele nebo prokuristy nebo plná moc k jednání u třetích osob - příp. povolení (řemeslnická koncese, makléřské povolení apod.) Doklady při zřízení samostatné organizační složky podniku/provozovny (2x kopie vč. překlad) - výpis z OR mateřské i - společenská smlouva mateřské i - plná moc k jednání mateřské firmy - doklad o sídle firmy - příp. povolení (řemeslnická koncese, makléřské povolení apod.) - příp. prokázání existence provozovny Živnostenský úřad následně informuje další instituce: Finanční úřad IHK/HWK Úřad na ochranu před imisemi Úřad státního dozoru nad živnostenským podnikáním Cechovní úřad Agentura práce Profesní sdružení zaměstnanců Všeobecné místní pojišťovně Registrace a povolení k pobytu Platí pouze při pobytu v SRN delším než 3 měsíce. Povolení je udělováno příslušným cizineckým úřadem. Podmínky pro povolení (bydliště v Německu): zaměstnanci usazení jako OSVČ poskytovatelé služeb oprávnění k setrvání v místě pobytu (zaměstnanci nebo OSVČ, kteří mohou po ukončení své činnosti smí v Německu setrvat) nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a prostředky k zajištění své existence (např. rodinní příslušníci) Pobyt do 3 měsíců - bez jakýchkoli formalit a povolení (stačí pouze platný průkaz)

3 Právní formy podnikání Německý název Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Aktiengesellschaft (AG) Kleinunternehmer (Kleingewerbetriebender) Nejbližší český Společnost s ručením omezeným Akciová Malý živnostenský podnik Poznámky, popis Minimální základní kapitál je EUR. Min. počet zakladatelů: 1 Minimální vklad společníka je 100 EUR, ručení omezeno výší základního kapitálu, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Před zápisem do obchodního rejstříku s r. o. (GmbH) jako právnická osoba ještě neexistuje. Teprve v okamžiku notářského ověření společenské smlouvy vzniká s r.o. v založení (GmbH i. G. německy GmbH in Gründung). Od této chvíle je možno ohlásit živnost s označením GmbH i. G. (tzv. před). Teprve zápisem do obchodního rejstříku a existencí výpisu z OR zaniká dodatek i.g. a společníci ručí jen do výše svých vkladů. Tuto změnu je nutno v ohlášení živnosti oznámit. Minimální základní kapitál je EUR. Min. počet zakladatelů: 1. Ručení omezené, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Min. 5 % z ročního zisku musí být ročně vkládáno do zákonného rezervního fondu a to do chvíle, kdy jeho hodnota dosáhne 10 % základního kapitálu. Tuto formu podniku je možné použít v případě, kdy je obrat podniku v roce založení maximálně EUR a v následujících letech ročně max EUR. Není požadován minimální kapitál, ručení je neomezené, nezapisuje se do obchodního rejstříku. Německý název Einzelunternehmen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Complementär Kommanditgesellschaft (GmbH Co. KG) Offene Handelsgesellschaft (OHG) Kommanditgesellschaft (KG) Nejbližší český Podnikatel (OSVČ) Není Není Veřejná obchodní Komanditní Poznámky, popis Není požadován minimální kapitál, neomezené ručení, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Sdružení charakteru podle občanského práva (Bürgerlichen Gesetzblatt), minimálně dva společníci, kteří mají společný vlastní kapitál nebo podnikatelský záměr, není požadován minimální kapitál, neomezené ručení, nezapisuje se do obchodního rejstříku. Tato právní forma je často používána nejen malými podniky, ale i většími v případě např. joint ventures apod. Není požadován minimální kapitál, ručení je omezené, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Spojení s.r.o. s komanditní í vhodné pro podnikatele, kteří chtějí formu komanditní i, ale neomezené ručení je pro ně příliš riskantní. Obdoba české v. o. s. Obdoba české k. s.

4 Příklad: založení i s ručením omezeným Celková délka procesu: 16 dní Náklady na založení: cca 250 Krok Činnost Náklady Trvání Místo vyřízení 1. Schválení jména i na místní 1 den IHK (Industrie und průmyslové a obchodní komoře (www.ihk.de) Handskammer) 2. Notářské ověření zakládací smlouvy a stanov i (výše poplatků se odvíjí od hodnoty základního kapitálu) 3. Otevření bankovního účtu a vklad společného kapitálu i, min. ¼ kapitálu musí být splacena předem 4. Podání žádosti o registraci do OR (Handelsregister) a její úschova u místního soudu a oznámení o založení i v místním tisku. 84 (podle výše základního kapitálu) ½ odvedených poplatků při kroku místní soud + 50 oznámení 1 den Notář 1 den Libovolná banka 10 dní Handelsregister (obchodní rejstřík) Následující kroky probíhají současně Krok Činnost Náklady Trvání Místo vyřízení 5. Ohlášení místnímu ŽÚ (Gewerbeamt), některé druhy podnikání musí žádat o povolení živnosti (viz předchozí slide). ŽÚ vydá ŽL (Gewerbeschein) a informuje o ohlášení živnosti další instituce (viz předchozí slide) 6. Registrace u profesní komory řemesla vyjmenovaná v zákoně o řemeslech (Handwerkskammer) 7. Ohlášení na místním úřadu práce (Arbeitsamt) přidělení tzv. podnikového čísla 8. Registrace ke zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení zaměstnanců u místní nemocenské pokladny 9. Registrace k platbě daní (do jednoho měsíce od zahájení činnosti) 31 3 dny Gewerbeamt (Živnostenský úřad) 1 den Handwerkskammer 1 den Arbeitsamt 1 den AOK (Allemeine Ortskrankenkasse) 1 den Steuerbehörde

5 Seznam užitečných odkazů Průmyslová a obchodní komora (Industrie- und Handelskammer IHK) Web: Řemeslnické komory (Handwerkskammer) Handelsregister (Obchodní rejstřík) Všeobecná nemocenská pokladna (Allgemeine Ortskrankenkasse AOK) Kontakt na místní nemocenské pokladny: Česko-německá obchodní a průmyslová komora Agentur für Arbeit (Agentury práce) Enterprise Europe Network Liberec Tř. 1. Máje 97/25, Liberec Tel.: ,

Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU SK 1. Výše HDP na osobu 17.584 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,8

Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU SK 1. Výše HDP na osobu 17.584 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,8 Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU SK 1 Slovensko Slovenská republika 1 Základní informace 1.1 Obecné informace Rozloha 48.845 km 2 Obyvatelstvo (mil.) 5,382

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms Podnikání v Rakousku PRAHA PELHŘIMOV BRNO BRATISLAVA vídeň HORN An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms 2 3 50 let zkušeností v Rakousku

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Průvodce podnikáním v ČR

Průvodce podnikáním v ČR Průvodce podnikáním v ČR Autorky: Mgr. Daniela Musilová, partnerka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Ing. Gabriela Magsumová, daňová poradkyně Obsah Začínáme podnikat 1 Živnostenský list a IČ 1 Registrace

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více