PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU"

Transkript

1 Brno International Business School PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Milan Švácha KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010

2 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.). Milan Švácha 2010 ISBN (KEY Publishing s.r.o.) ISBN (B.I.B.S., a.s.)

3 Obsah 1 Úvod Řešený problém Cíle publikace Teoretické otázky Trust, nadace a správa majetku Etická otázka Mezinárodní právní prostředí Management a kontrola Metodika a plán výzkumu Analýza Historie a sociální podtext Srovnání Common Law a Kontinentálního práva Common Law Kontinentální právo Historie Guernsey Vznik a historie Sociální prostředí Možnosti rizika Návrhy k řešení Finanční offshore centrum Podstata offshore bankovnictví Offshore bankovnictví v praxi Regulace offshore bankovnictví vzhledem k standardům EU Podstata a fungování offshore struktur Využití offshore struktur Vztah offshore struktur vzhledem k mezinárodnímu právnímu prostředí Analýza Daňový efekt Srovnání Zákona o dani z příjmu v ČR a Guernsey Daňová regulace ČR vzhledem k offshore strukturám Návrhy k řešení Možnosti využití offshore struktur v praxi Výhody offshore struktur na Guernsey Nevýhody a právní riziko offshore struktur na Guernsey Trust Základní pojem trustu Rozpoznání trustu v kontinentálním právu Trust v právní praxi ČR Problematika odpovědnosti a odškodnění Management fee jako nástroj koncentrace zisku Pojišťovnictví v offshore praxi a jeho regulace v ČR Podílové investiční fondy na Guernsey Závěr, shrnutí a diskuze Přehled zkratek... 73

4 8 Přehled tabulek Přehled obrázků Přehled literatury Přehled příloh... 76

5 kapitola 1 Úvod 1.1 Řešený problém Mezi veřejností přetrvávají dva zcela mylné názory týkající se offshore společností 1. První je o tom, že každý kdo si založí offshore společnost, tak automaticky postupuje nezákonně a neodvádí daně státu jak by měl. Druhý názor je založen na domněnce, že pouhým založením offshore společnosti lze ušetřit z daňové povinnosti téměř cokoli. Ovšem opak je pravdou neboť založení a využití offshore společnosti vyžaduje pečlivě promyšlené jednání na základě dlouhodobé a zcela zákonné daňové optimalizace. Je třeba provést důkladnou analýzu nejen současného podnikatelského subjektu, ale i budoucích úmyslů investora. V opačném případě se tak může kdokoli vystavit riziku, že skutečně může jednat protiprávně a navíc místo ušetřených daňových výdajů bude mít zcela zbytečné výdaje na založení a provozování offshore struktury. Lze tedy říci, že daňové plánování je třeba provést dlouhodobě, s ohledem na platnou právní úpravu každé země, ve které je investor aktivní a na tomto základě nastavit pravidla pro správný výběr geografického umístění a typu offshore společnosti. Řekněme si nejdříve několik základních offshore pravidel tak jak je vidí společnost Akont, jež se zabývá dlouhodobě zakládáním offshore společností a řízením offshore struktur: 2 1 Offshore společnost společnost jež je založená mimo jurisdikci svých hlavních operací, většinou za účelem daňového zvýhodnění. 2 Akont s.r.o. (2010) Offshore a onshore poradna, 7

6 Koncepce offshore a onshore podnikání Je třeba přesně zvážit každý vztah a transakci mezi jednotlivými společnostmi. Pro správné koncepční nastavení offshore a onshore struktury je třeba znát detailně všechny související daňové a právní aspekty. Dobře naplánovaná koncepce je tedy v podstatě hlavní částí offshore a onshore podnikání, na kterou navazují další kroky jež zajistí, že v daném případě neexistuje lepší způsob daňové optimalizace. Offshore společnosti založené v daňových rájích jako jsou například Belize, Bahamy, Seychely, British Virgin Islands, Channel Islands, Panama, Západní Samoa a jiných offshore jurisdikcích mají obvykle právní formu International business company (IBC) a jsou zcela osvobozené od zdanění. Offshore společnost musí pouze pravidelně odvádět roční poplatek místní vládě za svou existenci. V případě transakcí mezi offshore společností a českou společností je vždy nutné danou transakci detailně zkoumat, zejména s ohledem na srážkové daně v České republice. Offshore společnost je základním prvkem offshore podnikání, její pouhá existence však rozhodně není dostačující. Někdy se nepříliš správně za offshore společnost považuje i například daňově zvýhodněná společnost rezidentní na Kypru nebo Nizozemsku. Je tomu tak z toho důvodu že zdejší společnosti některé příjmy vůbec nedaní, což odpovídá charakteristickému rysu offshore společnosti. Offshore a onshore společnosti a analýzy transakcí Pro správné fungování zvolené offshore a onshore struktury je třeba analyzovat přesnou podstatu budoucích transakcí a právní znění smluv. Při dodržení legálních mantinelů u všech transakcí bude zvolená offshore struktura fungovat dlouhodobě a nevyskytne se problém s finančními úřady. Výběr offshore společnosti Zde je třeba pečlivě zvážit výběr umístění offshore společnosti. I přesto, že jednotlivé offshore jurisdikce poskytují celkem podobné služby, v detailech se liší. Navíc pro požadovaný účel (zasazený do celkové daňové koncepce) může být výhodnější založit onshore společnost tj. společnost rezidentní v zemi se standardním zdaněním. (Například založení společnosti v Nizozemsku, Velké Británii, Belgii, Dánsku, na Kypru, na Maltě apod.) Výběr společnosti je nutné pečlivě zvážit a seznámit se se specifikami vybrané společnosti. Přístup finančních úřadů k offshore společnostem V případě, kdy se v účetnictví obchodních partnerů objeví faktury od offshore společnosti, finanční úřad obvykle detailně zkoumá pozadí této transakce. Je tedy užitečné dobře znát standardní přístupy finančních úřadů k daňovému plánování. Optimální způsoby řešení jsou vždy takové, které jsou nejen legální, ale také legitimní z pohledu finančního úřadu. 8

7 kapitola 2 Analýza Historie a sociální podtext 2.1 Srovnání Common Law a Kontinentálního práva Kontinentální právní řád je pokračovatelem římského práva pod jehož silným vlivem se vyvíjel. Kontinentálním se nazývá proto, že vznikl v Evropě a odtud se cestou kolonizace rozšířil mimo Evropu do evropských kolonií. Na evropský kontinentální systém měla velký vliv tzv. recepce římského práva. Angloamerický právní systém vznikl v Anglii a byl původně nazýván systémem common law. Toto označení však není zcela přesné, common law je pouze částí tohoto systému. Anglické právo je platné ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s výjimkou Skotska a s některými odchylkami v Severním Irsku a na Britských ostrovech. Cestou kolonizace se anglický právní systém rozšířil do celého bývalého britského impéria (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a další). Zde se podíváme souhrnným pohledem na vztah mezi ekonomikou a právem v obou právních systémech: 22 Common Law y Vzájemná závislost ekonomiky a zákona jsou ovlivněny i filosofií neboť kreativní sílu zde tvoří soudce. y Zákon je tedy tvořen i rozhodnutím soudce. Pohled zákona ze strany nákladů a benefitů je bezprostředním nástrojem soudce. 22 Fleiner, Thomas (2005) Common Law and Continental Law: Two Legal Systems, Institute of Federalism, University of Fribourg. 19

8 Kontinentální právo 20 y Ekonomika a zákon tvoří důležitý vztah pro politickou legislativu. Mohou dodat porozumění a analýzu na daný problém, nemají však žádný dopad na rozhodnutí soudu, jež je nezávislé. y Kontinentální Evropský soudce, který aplikuje a interpretuje legislativní normy, v podstatě nástroj pohled zákona ze strany nákladů a benefitů nepotřebuje. Vzhledem k legislativě jsou koncepty založené právě na ekonomice daleko více součástí politických rozhodnutí ovlivněných ideologiemi různých politických stran. Na základě tohoto poměrně jednoduchého srovnání lze konstatovat to, co bylo uvedeno již předtím. Systém common law podléhá podstatně méně vlivu politických sil v zemi a je skutečně nezávislý. To vede i k transparentnějšímu a stabilnějšímu podnikatelskému prostředí a kontinuitě dění ve společnosti. Pravdou je, že již dlouhé roky je existence daňových rájů jako Guernsey velmi kritizována státními orgány a institucemi řady vyspělých světových ekonomik. Otázkou však zůstává co zapříčinilo jejich vznik. Byla to skutečně pouze touha bohatých jedinců a firem po daňových únicích nebo neschopnost jednotlivých států zajistit optimální podmínky nejen pro zakládání firem ale i jejich dlouhodobému fungování a udržení se na konku renčním trhu se svými produkty a službami? Zvláště v době současné ekonomické krize, by měly být daňové zákony upraveny tak, aby odpadlo zbytečné daňové zatížení jež stahuje firmy ke dnu a naopak by měly být nastartovány různé úlevy a pobídky. Vysoká daň z příjmu není jedinou cestou na udržení rozpočtu státu, pokud jeho zákonodárci nejsou schopni včas a pružně reagovat na prudké změny v dnešní globální společnosti Common Law Anglický systém práva, jak již bylo zmíněno, vznikl v Anglii a cestou kolonizace se rozšířil téměř do všech anglicky mluvících zemí. Původně byl nazýván jako common law, nicméně toto označení není zcela přesné, neboť pojem common law je jen část toho systému. Druhou částí je tzv. equity. 23 Anglické právo má v sobě silně zakotvené tradice a je ovlivněno složitým procesním postupem, vycházejícím ze soudní praxe.tento systém soudcovského práva lze charakterizovat tak, že soudce má v procesu zvláštní postavení, jež mu umožňuje právo nejen nalézat, ale i tvořit. Tomuto postavení soudce tak odpovídá i právní myšlení anglického právního systému. Nicméně i v tomto systému kromě práva soudcovského existují i další prameny práva, zejména pak právo zákonné neboli psané, jež postupně nabývá na významu. Prameny anglického práva lze v podstatě rozdělit na následující: Equity law (tj. z angl. právo spravedlnosti) je druhý ze základních subsystémů, na kterém je postaveno anglické precedenční (soudcovské) právo. 24 Knapp, Viktor (1995) Teorie práva, C. H. Beck Praha.

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

1 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

1 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Pro vývoj veřejných financí vyspělých zemí světa je zhruba od 70. let minulého století charakteristické tíhnutí k rozpočtovým deficitům. Kumulace rozpočtových deficitů pak vede

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ

VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS, BRNO 2011 Ekologický právní servis je nevládní

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ ANALYSIS OF EMPLOYEE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Komparace harmonizace zdanění příjmů korporací a daňové konkurence v Evropské unii a ve Spojených státech amerických

Více

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Law of the European Union and Direct Taxes Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. David Sehnálek,

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY V ČR

ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY V ČR podkladový materiál pro debatu ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY V ČR 10. června 2014, Café Louvre Proč je v ČR trh alternativních investičních fondů nerozvinutý? Jaké jsou v ČR příležitosti pro fondy alternativního

Více

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku?

Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku? APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004 KRISTINA KOLDINSKÁ Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku? Česká legislativa se již mnoho let snaží přijmout novou právní úpravu sociální

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SOCIAL HOUSING

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SOCIAL HOUSING Petra Truhlářová 1 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SOCIAL HOUSING Abstract In society there exist some groups of people, which are not able to care for their housing. It means mainly the weakest rank of population. The

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více