hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE"

Transkript

1 I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize MITUTOYO SEPRO robotique strana 10 EWIKON strana 13 RHYTEMPER od ONI strana 20 Novinky od MITUTOYO strana 26 INJECTION MOULDING MACHINES - PERIPHERALS - MEASURING INSTRUMENTS - TECHNOLOGY CENTER

2 STRANA 2 ÚVOD

3 STRANA 3 OBSAH 3 Obsah 4 Proč K-info 5 Z historie firmy 7 Představujeme se 9 Technologické centrum 10 Sepro Robotique 13 Ewikon - přední výrobce temperovaných systémů pro vstřikování plastů 16 Ewikon - Inovační technika jehlových uzávěrů pro zvýšenou procesní jistotu při vstřikování. 20 Rhytemper od ONI Temperiertechnik Rhytemper 22 Zvýšení bezpečnosti Vaší výroby aplikací detektorů a separátorů kovů S+S. 25 Separátor kovů S+S PROTECTOR PRIMUS 26 Novinky v sortimentu firmy MITUTOYO 29 USB Input Tool Direct 30 U-WAVE 31 QuantuMike DIVIZE MITUTOYO DIVIZE PERIFERIE DIVIZE KRAUSSMAFFEI FIRMA ÚVOD

4 STRANA 4 PROČ K-INFO? Vážený čtenáři, dostává se k Vám nulté číslo internetového časopisu KUBOUŠEK Group. Touto cestu bychom Vás do budoucna rádi informovali o našich aktivitách a nabídli Vám aktuální zprávy o všem, čím se zabýváme, co Vám můžeme nabídnout a jaké jsou naše vize do budoucna. Formu časopisu jsme zvolili pro zlepšení informovanosti našich stávajících i potenciálních obchodních partnerů a na těchto stránkách se budeme zabývat nejen žhavými novinkami z našeho portfolia, ale i informacemi z historie naší i našich dodavatelů, které nelze např. z časových či kapacitních důvodů přímo sdělit při osobních jednáních či umístit na naši webovou prezentaci, a přesto bychom se o ně rádi podělili. Myslíme si, že zejména při 20. výročí založení firmy Ing. Ivan Kuboušek je vhodné vykročit novým směrem k předávání informací širokému spektru našich zákazníků a zajistit jim přísun těch nejzajímavějších zpráv z oblastí, kterými se zabýváme. Touto cestou Vás samozřejmě také zveme k navštívení našich expozic na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Věříme, že Vás naše pozvánka a široká nabídka našich obchodních divizí zaujme a sami se přesvědčíte, že v naší firmě můžete najít nejlepšího partnera pro dodávky jak technologických zařízení o nejvyšších parametrech, tak i standardních zařízení. V neposlední řadě Vám tímto nabízíme zvýšení podpory v oblasti poradenství, servisu i školení. Doufáme, že Vám tento časopis přinese zajímavé a užitečné informace a že budeme mít možnost se s Vámi osobně setkat třeba právě na brněnském veletrhu či při dalších příležitostech. Za celý tým KUBOUŠEK Group Vám mnoho obchodních i osobních úspěchů přeje Ivan Kuboušek. PROČ K-INFO

5 STRANA 5 Z HISTORIE FIRMY Firma Ing. Ivan Kuboušek se sídlem v Českých Budějovicích. Byla založena Představíme Vám v krátkosti historii naší firmy: založení oddělení měřidel, získání oprávnění pro zahraničně obchodní činnost a zahájení dovozu měřicích přístrojů MITUTOYO - jsme první smluvní obchodní partner japonské firmy Mitutoyo po roce 1989 v Československu založení oddělení plastů - zastoupení firem v oblasti plastikářského průmyslu vstřikovací stroje a periferie - (SKT, Colortronic, MTF Technik, Regloplas, ) - první účast na MSV v Brně vznik pobočky v Brně (oblast Moravy) zastoupení firmy EWIKON navázání kontaktu s firmami Krauss- Maffei, Rapid a Sepro - uzavření kontraktů o exkluzivním zastoupení těchto firem v České republice a na Slovensku včetně servisních smluv - ukončení spolupráce s firmou EWI- KON (obnovena 2010) zahájení prodeje souřadnicových strojů a laboratorních přístrojů MITUTOYO včetně jejich servisu a kalibrací Z HISTORIE FIRMY

6 STRANA vznik pobočky v Prešově (Slovensko) - zahájení výstavby firemního centra otevření vlastního obchodního centra o ploše přes 1000 m2, representativní prostory školící a předváděcí centrum (vstřikovací stroj KM, robot Sepro, periferie, měřicí přístroje, SMS), kancelářské a skladovací prostory první regionální servisní technik pro vstřikovací stroje a roboty přípravy rozšíření firmy do jiných zemí a s tím spojené ho jednotného právního statusu dceřiných firem a jednotné organizační struktury založení KUBOUŠEK s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, zahájení spolupráce s firmou ONI a Rhytemper budování servisní sítě pro vstřikovací stroje a roboty založení KUBOUŠEK SK, s.r.o. se sídlem v Nitře, Slovensko, navázání kontaktu s americkou firmou Mattec počátek spolupráce s firmami EAS, S+S, Helios - nové kancelářské a skladovací prostory v areálu Antico v Českých Budějovicích - změna struktury firmy na divize - otevření divize vodní sporty v objektu Sokolovny v Českých Budějovicích včetně prodejny - založení Kuboušek Adria d.o.o. v Chorvatsku zahájení přípravy organizace a struktury KUBOUŠEK Group let firmy - KUBOUŠEK Group zaměstnává přes 70 zaměstnanců a obrat je přes 15 mil. EUR krizové období, úsporná opatření - zahájení projektových příprav pro vybudování technologického centra, příprava rozšíření a stabilizace všech firem a jejich divizí v rámci KUBOUŠEK Group certifikace divize MITUTOYO a kalibrační laboratoře na ISO 9001: zakoupení objektu pro výstavbu technologického centra - zahájení zkušebního provozu TC včetně rozběhu prvního pilotního projektu - nábor nových zaměstnanců a posilování jednotlivých divizí v obchodní a servisní činnosti - obnovení zastoupení firmy EWIKON V současné době zajišťujeme prodej, servis, poradenství a školení v oblasti plastikářského průmyslu (vstřikovací stroje, kompletní periferní zařízení) a měřící techniky (včetně kalibrace CNC strojů). Zpracováváme, připravujeme a realizujeme pro zákazníky investující v ČR a SR: - projekty včetně dodávek na klíč - technologické linky či celé výrobní haly Z HISTORIE FIRMY

7 STRANA 7 PŘEDSTAVUJEME SE KUBOUŠEK Group Firma KUBOUŠEK s.r.o. založená v roce 2004 převzala kontinuálně veškerou činnost firmy Ing. Ivan Kuboušek založené v roce Majitelé firmy Ing. Ivan Kuboušek se stali zároveň majiteli a jednateli nově založené společnosti s ručením omezením. Tato právní forma byla zvolena z důvodu možnosti rozšířit působení firmy nejen v Čechách, ale i do dalších zemí, kde se předpokládá zakládání firem se stejnou právní formou pod jménem KUBOUŠEK a tím vytvoření korporace KUBOUŠEK Group. Firma Kuboušek, od roku 1990 za- se nyní okolo mil. Kč, přiměřená na dovoz, prodej a servis mě- čemž hodnota dalších obchodů, kteřicích přístrojů japonské firmy ré jsou zajišťovány jen na bázi provi- MITUTOYO, se rozšířila počínaje zí, se pohybuje také mezi rokem 1992 o obchodní zastoupení fi- mil. Kč ročně. Ale i u těchto kontraktů rem v oblasti výroby strojů a perifer- firma KUBOUŠEK na základě smluv ních zařízení pro tyto stroje. V sou- o výhradním zastoupení zajišťuje časné době je v ČR a SR výhradním všechny následné služby, zejména zastoupením více jak deseti firem pře- od instalace zařízení po předání do vážně z Německa, ale i Francie, Švý- provozu, počínaje překročením zboží carska, Švédska a Holandska. hranic ČR nebo SR. Organizační struktura firmy byla v roce 2006 postupně přeformována na V současné době patří naše spo- tři samostatné divize. A to divize lečnost k největším firmám v oboru v Mitutoyo, Krauss-Maffei a Periferie, Evropě a je zaměřena zejména na dokteré v rámci společnosti zajišťují dozpracování a výrobu plastových dílů dávky špičkových technologií pro dávky strojů, přístrojů a zařízení pro Českou a Slovenskou republiku, včeta prodej, servis a kalibraci měřicích převážně v automobilovém průmyslu ně zajištění kompletních dodávek od přípravy projektů, instalací k montážím přístrojů. zařízení. Na dodávky zařízení přímo realizované naší společností poskytujeme záruční i pozáruční servis včetně oprav a dodávek náhradních dílů. Pro podporu prodeje společnost vybudovala v roce 1999 nové obchodní a školicí centrum v hodnotě více jak 30 mil. Kč. Obrat firmy postupně po roce 2000 překročil 200 mil Kč a pohybuje PŘEDSTAVUJEME SE

8 STRANA 8 V současné době se KUBOUŠEK Group skládá ze čtyř firem: Firma Ing. Ivan Kuboušek pokračovala od roku 2004 v činnosti jen jako vlastník a pronajímatel obchodního a školicího centra v Českých Budějovicích. Od roku 2010 byla zahájena výstavba a zkušební provoz technologického centra jako marketingového nástroje pro všechny prů- myslové divize v rámci KUBOUŠEK Group tak, aby jeho činnost mohli využívat zákazníci pro svůj vlastní vývoj či testování aplikací, na které nemají vlastní kapacity vývojové, výrobní či personální. Technologické centrum bude zároveň projektovým nástrojem propojujícím a využívajícím činnost všech průmyslových divizí, tak aby byl efektivně využit jejich potenciál a výkonnost na všech zpracovávaných trzích. Od roku 2011 převezme činnost kalibračního střediska z firmy KUBOUŠEK s.r.o. KUBOUŠEK s.r.o. od roku 2004 působí jako centrála a provozuje čtyři divize (tři průmyslové a jednu sportovní) a fakticky i metodicky řídí všechny společnosti korporace. Zajišťuje přímý prodej všech divizí v ČR a servisní a školící činnost pro země, kde působí KUBOUŠEK Group. KUBOUŠEK SK, s.r.o. se sídlem v Nitře zajišťuje na Slovensku aktivity všech průmyslových divizí a koordinuje svoji činnost s centrálou. V divizi Mitutoyo realizuje i přímý prodej zboží na Slovensku. V ostatních divizích zajišťuje přímou obchodní činnost, působí jako zástupce KUBOUŠEK s.r.o. v SR a koordinuje v případě potřeby i servisní a školicí služby. KUBOUŠEK Adria d.o.o. se sídlem v Chorvatské Rijece zajišťuje pro- voz divize Vodní sporty na ostrově Pag. Byla založena v roce 2006 a v současné době připravuje rozšíření činností v Chorvatsku i pro ostatní divize. PŘEDSTAVUJEME SE

9 STRANA 9 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Na základě zkušeností z dvacetiletého vývoje firmy a spolupráce s partnery zejména v oblasti plastikářských technologií jsme došli k rozhodnutí rozšířit činnost našeho obchodního, servisního a školicího centra. A to směrem, kam logicky míří naše úsilí a tím je co nejlepší podpora našim zákazníkům v celém rozsahu služeb, které dnes poskytujeme. Tím směrem je nové stoprocentně české technologické centrum korporace KUBOUŠEK Group. Technologické centrum využije zku- sondami tak optické 3D CNC stroje. šeností našich obchodních divizí při Samozřejmostí bude, že strojový realizaci mnoha velkých projektů za park bude využíván nejen pro předposledních dvacet let, na kterých váděcí účely, ale zejména pro servisjsme s našimi partnery, které zastuní a školicí středisko, jehož činnost pujeme,i s našimi partnery, kterým natak výrazně posílíme ve prospěch záše zařízení, stroje a technologie včetkazníků. ně know-how dodáváme, podíleli. Naše technologické centrum bude Technologické centrum využije kamít samostatné vedení a řízení včetpacity obchodních divizí, jejich servině technologů a aplikačních inženýsu a školícího centra. Bude samorů, kteří naopak budou podporovat akstatnou organizační jednotkou firmy tivitu obchodních divizí v rámci korpo- Ing. Ivan Kuboušek vedle již certifikorace KUBOUŠEK Group. Jedním z vaného kalibračního střediska. Jeho hlavních úkolů TC je podpora projekhlavním cílem bude nabídnout strojní tů, které přesahují rámec činnosti jedkapacitu pro vývoj, aplikace a testoné naší divize. Tyto projekty bude TC vání nových výrobků stávajících či nokoordinovat a zastřešovat tak, aby vých zákazníků. V nutných případech byl využit potenciál všech divizí KG. poskytne i překlenovací kapacitu pro zákazníky při dodávkách nových stro- V současné době je TC osazeno jů. Jedná se tudíž o plně funkční vý- elektrickým i hydraulickým vstřikovarobní halu, která bude dle potřeby vy- cím strojem ve stávajících prostorách bavena stroji s příslušenstvím pro nej- našeho firemního centra a probíhá náročnější aplikace pro naše zákaz- zde první fáze jeho vývoje a je připraníky počínaje nejen stroji, ale i auto- vován personál na všechny požadomatizací, periferiemi a konče horkými vané pozice. Souběžně byl zakoupen kanály. To vše bude organizováno objekt s přilehlou parcelou a probíhá tak, aby jsme mohli nastavit konfigu- projektová příprava pro novou výraci optimalizovanou pro konkrétní si- stavbu, která by měla být dokončena tuace. Součástí TC bude i měřicí cent- do konce roku Technologické rum včetně 3D souřadnicových strojů centrum by mělo být s plnou kapacijak klasických s dotykovými měřicími tou funkční od počátku roku TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

10 STRANA 10 DIVIZE KRAUSSMAFFEI

11 STRANA 11 SEPRO Robotique Francouzská společnost SEPRO je přední výrobce automatizace pro vstřikovací stroje, který celosvětově dodal přes robotů a je jedničkou na evropském trhu. Primárně se zaměřuje na automobilový průmysl, avšak díky zvyšujícím se nárokům na technologickou úroveň výroby realizuje projekty i v jiných odvětvích. Lineární roboty se stávají standardní součástí plastikářské technologie ve všech vyspělých firmách. Velkou zásluhu na tomto trendu má automobilový průmysl. V této oblasti se od výrobců plastových dílů vyžaduje dosažení vysoké kvality výlisků a nízké zmetkovitosti, která často vzniká mechanickým poškozením dílů, což zejména u pohledových dílů, či výrobků s následnou povrchovou úpravou znamená znehodnocení pro další výrobní či montážní kroky, nárůst zmetkovitosti a zhoršené hodnocení u odběratele. Dalším významným přínosem automatizace výroby je nahrazení poloautomatického cyklu s lidskou obsluhou, často nutnou pro zakládání kovových zálisků. S použitím lineárního robotu je možné významným způsobem zkrátit čas cyklu a ušetřit náklady na personál nebo jej přesunout na sofistikovanější práci, jako je optická kontrola kvality nebo montáž. Společnost SEPRO tento trend reflektuje a do svého výrobního portfolia zařadila návrh a výrobu kompletní automatizační buňky, která kromě vlastního robota nabízí konstrukci uchopovače dílu, pásové dopravníky, bezpečnostní klece a nejrůznější přípravné stanice zálisků či textilií. Nová generace robotů SEPRO S5 SEPRO Robotique uvádí na trh novou modernizovanou řadu lineárních (kartézských) robotů nazvanou S5. Tato řada je již pátou generací robotů, vytvořená na základě dlouholetých zkušeností s automatizací charakterizovanou vysokým výkonem a dokonalým designem. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

12 STRANA 12 Řada S5 reaguje na požadavky trhu a našich zákazníků. Oproti předchozí čtvrté generaci (GIV) se zvýšila mechanická stabilita, nosnost a délky lineárních plně servomotorických os. Tím se podařilo pro jednotlivé modely dosáhnout mnohem širšího rozptylu použití na vstřikovacích lisech. Například model 4030 byl osazován na vstřikovací stroje s uzavírací silou do 6000 kn a jeho nástupce S5 35 lze díky nosnosti a rozměrům os umístit na stroj s uzavírací silou až 8000 kn. Zajímavou novinkou je i integrace rozvodné skříně řízení robota do vynášecí vertikální osy, a tím zmenšení zástavové plochy výrobní buňky. Roboty SEPRO se vyznačují nízkými nároky na údržbu. Díky integrovaným mazacím patronám a kolíkům dochází k pravidelné lubrikaci pohyblivých částí robota a tím minimalizaci zadření. Inovaci produktu pak završuje řídící systém Visual 2, jenž modernizuje přístup a ovládání robota. Bylo přepracováno jednoduché programování Simple Pick&Place, které vizualizuje jednotlivé kroky tvorby programu za pomoci 3D animací. Zabudovaný joystick umožňuje ovládat pohyb os. Uživatel si může zobrazit dokumentaci robota a využít tak naplno větší 10 displej. Nově je též zabudováno rozhraní pro zálohování/nahrávání programů pomocí USB Flash disku, případně možnost propojení přes TPC/IP či WiFi rozhraní. Základní výbava nyní zahrnuje 4 digitální vstupy na konci vertikálního ramene a 7 vstupů/8 výstupů v rozvodné skříni pro komunikaci s dalšími zařízeními. Roboty SEPRO řady S5 jsou moderní, spolehlivé a vysoce výkonné produkty, které přináší inovace a otevírají nové možnosti pro Vaši výrobu, spolu s nadčasovým designem tak přináší skvělé řešení pro Vaše aplikace. Na letošním mezinárodním veletrhu K Messe v Düsseldorfu bude SEPRO na svém stánku vystavovat dva typy robotů řady S5. Jedná se o model S5-25 představující řešení pro vstřikovací lisy od 1200 do 4500 kn a model S5-35 vhodný pro vyšší uzavírací síly v oblasti od do kn. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

13 STRANA 13 EWIKON přední výrobce temperovaných systémů pro vstřikování plastů. Díky neustálému vývoji a zdokonalování technologií, například v oblasti vícenásobných trysek a širokému působení specialistů v oblasti vstřikování plastů, je možné vstřikovat ty nejsložitější aplikace pomocí elegantních a spolehlivých řešení. Nejprogresivněji rozvíjejícím se výrobcem v této oblasti je německý EWIKON, v České rebublice a Slovenské republice zastoupený českobudějovickou firmou KUBOUŠEK s.r.o. Výhody použití HPS III MH multitrysek s bočním vstřikováním. Dříve než EWIKON představil HPS III MH trysky s přímým bočním vstřikováním na trhu, prokázal mnoho zkušeností při náročných aplikacích nad 128 kavit. Německý výrobce vstřikovacích forem a plastových výrobků Hans Retwisch navrhl formu s MH-multi tryskami se čtyřmi vstřikovacími body pro výrobu nového typu jednorázových injekčních stříkaček z materiálu Topas. Protože při použití tohoto materiálu se výlisky nemohly z formy vyhazovat silou, navrhl výrobce ve formě speciální stírací mechanismus pro dokonalé vyhazování výlisků. Konstruktér navrhl ideální řešení a umístil výlisky do řad a použil lineární trysku s bočním vstřikováním a vstřikovací body umístil na nejlepší možné místo, do spodní přítlačné plochy. Toho docílil na návrh EWIKONu, který mu doporučil použití špiček se 60-ti stupňovým úhlem. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

14 STRANA 14 S tímto systémem má celá forma rozměry 296x446x443 mm při použití systému se čtyřmi tryskami, se čtyřmi vstřikovacími body a výšce výlisku 67 mm a roztečí 47 mm mezi výlisky. Použití MH trysek umožňilo použití standardního konceptu formy bez použití speciálních aplikací nebo zaformování. Instalace trysek a celého systému byla velmi jednoduchá, stejně jako údržba. Při zamrznutí kavity nebo čištění trysek se forma nemusí sejmout z lisu a tyto kroky lze provést za tepla z čela formy. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

15 STRANA 15 Tím dochází k velkým časovým úsporám. Při použití MH trysek zákazníci dosahují velmi přesných rozměrů výlisků s minimálními odchylkami. Použití špiček se sklonem 60 umožňuje umístění vstřikovacího bodu na čelní plochu 3 mm za hranu výlisku a umožnit tak vstřikování v ose formy. Tím byl docílen minimální výkyv tvárníkových jader, který po vychladnutí dílů činil 0,02 mm. Splněním požadavku na rychlou výměnu barev a to z vysoce transparentní na světlo nepropustnou černou barvu se ukázala další vlastnost těchto trysek. Při jejich vývoji se dbalo na perfektní vyvážení kanálů bez tvorby hluchých míst, kde by se mohl usazovat materiál. V kombinaci s plně vyváženým rozvaděčem s vložkami, které plynule odvádějí tok taveniny, byl do formy instalován vtokový systém, který umožňuje výměnu barev ve velmi krátkém čase. Na tomto příkladu jsou vidět velké výhody trysek s bočním vstřikováním, které společnost EWIKON vyvinula. Povšimněte si především malé zástavby systému a jednoduché montáže, která umožňuje použít menší rozměry formy a tím šetřit vstupním materiálem. Další nespornou výhodou jsou časové úspory při údržbě systému. Údržbu lze provádět bez demontáže formy a dokonce při nepřetržité výrobě, přímo na stroji při nahřátém systému. A v neposlední řadě celková konstrukce trysek umožňuje bezproblémovou a rychlou výměnu barev a to i v těch nejobtížnějších barevných kombinacích. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

16 STRANA 16 Inovační technika jehlových uzávěrů pro zvýšenou procesní jistotu při vstřikování. Výroba vstřikovaných plastových dílů podléhá v posledních letech nepřetržitým změnám. Nejprve byl kladen důraz na kontrolu a optimalizaci průběbu vstřikovacího procesu. Nyní stojí více stále propojení s navazujícími pracovními postupy jako jsou montáže. Tímto vznikají rostoucí požadavky na procesní jistotu vstřikovacího procesu. Poněvadž mezi vstřikováním a navazujícími pracovními postupy již není možná kontrola kvality nebo vyžaduje vysoké technické náklady, je proto třeba zaměřit se s účinnou strategií na zvýšení procesní způsobilosti. Velmi úspěšnou možnost zvýšení procesní jistoty vstřikování nabízí použití technologie jehlových uzávěrů. Aktivním otevíráním vstřikovacího otvoru je možno zajistit rovnoměrné plnění všech tvarových dutin. Mechanické uzavírání vstřikovacího otvoru vykazuje optimální kvalitu místa vstřiku. Tímto se zamezí poruchám u dalších procesů. Použití techniky jehlových uzávěrů je dnes bez problémů možné také u komplikovaných nástrojů, na které jsou kladeny vysoké nároky na přesné vstřikování a rovnoměrné plnění kavit. Tím je specifický zejména automobilový průmysl, který na výrobky klade ty nejvyšší kvalitativní požadavky a to jak na standardní, tak i na vícekomponentní vstřikování. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

17 STRANA 17 konec dotlaku začátek vstřiku referenční bod správná pozice konec dotlaku pozice jehly ref. jehla AUF jehla ZU příkon proudu mezní hodnota U velmi malých dílů nebo velmi tenkých stěn je důležité, aby se všechny jehly uváděly do chodu v absolutně stejném čase. Takové požadavky je možno splnit použitím techniky zdvihových desek i u vysocenásobných nástrojů, nebo použitím jehlově uzavíratelných trysek s elektrickým pohonem jehly s krokovými motory. Každá jehla může být touto technikou exaktně polohována a její poloha řízena. Mimoto může jehla v procesu vykonávat další definované polohy než pouze otevřeno a zavřeno. Dále je možno použít velké množství různých signálů (analogových, případně digitálních) k iniciování činnosti (např. signály teploty nebo tlakových čidel). Tato technika pohonů nabízí kromě toho možnost kontroly přímého procesu. Přitom se stálým sledováním proudu kontroluje, zda se příslušný pohon skutečně pohybuje tak, jak je stanoveno. Pokud jsou zjištěny odchylky, je možno pomocí signálu přímo zasáhnout, např. dát pokyn pro ovládání jemné odchylky. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

18 STRANA 18 Dále je možno jednoduchým přepnutím na řídící jednotce změnit systém řízení ze standardního na kaskádové, kde se v přesně určeném časovém intervalu postupně otevírají a zavírají všechny jehly. Tím se odstraní tvorba studených spojů, které vznikají při vstřikování několika trysek do jedné kavity najednou. Elektrický pohon je samozřejmě optimálně konstruovaný pro přímé zabudování. Další nezanedbatelnou výhodou použití jehlově uzavíratelných trysek s elektrickým pohonem je použití ve formách s dvoukomponentním vstřikováním, kde kavity nemají stejnou kapacitu. Ideálním příkladem takového zaformování jsou výrobky společnosti Black & Decker a Steinel, které se úspěšně používají již několik let. Díky přesnému a jednoduchému nastavení otevírání jednotlivých trysek dosáhli vstřikování madel (materiál TPE) ve stejný čas a bez přestřiků, čímž zrychlili seřizovací čas formy na minimum a zefektivnili tak výrobu. Tohoto nastavení bylo dosaženo pomocí řídící jednotky, která se neomezuje na pouhý krok otevření a uzavření trysek, ale umožňuje zpozdit nebo naopak urychlit otevření trysek a dokáže také regulovat rychlost otevírání a zavírání. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

19 STRANA 19 Další úsporou seřizovacího času je možnost posunu referenčního bodu jehel. To znamená, že pokud se na prvních, nebo zkušebních výliscích ukáže, že jehla je příliš krátká, nebo naopak dlouhá, posune se jednoduše na řídící jednotce poloha jehly (nulového bodu ) dopředu nebo dozadu a to s přesností na 0,01 mm. Tato technologie je samozřejmě vhodná i pro další odvětví průmyslu a je hojně používána v aplikacích nejen pro automobilový a balicí průmysl, ale také pro výrobu zdravotnickou, kosmetickou a mnoho dalších. Jsou velmi oblíbené pro svou jednoduchost, elegantní a spolehlivé řešení a velmi snadné zabudování do formy jak pro konstruktéry, tak pro nástrojáře. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

20 STRANA 20 DIVIZE PERIFERIE

21 STRANA 21 Rhytemper od ONI Rhytemper. Temperiertechnik Temperovací systém pro použití při vstřikování plastů, extruzi a tlakovém lití. Patentovaný temperovací systém Rhytemper je založen na praktické aplikaci principu impulzní vícezónové temperace. To znamená, že všechna tepelná energie obsažená ve výlisku po vstřiku zajistí provozní teplotu formy. Nadbytečné teplo je odvedeno v chladících cyklech formy prostřednictvím přesných dávek temperovacího média (chladící impulzy). Výsledkem je kon- stantní teplota formy. Temperovací zařízení Rhytemper mohou pracovat jak s teplotním čidlem přímo ve formě, tak s teplotním čidlem umístěným ve zpětné větvi, tzn. měří médium právě opouštějící formu. Temperovací systém Rhytemper nepracuje s dodatečným zdrojem energie, využívá maximálně teplo vznikající při procesu vstřikování přímo ve formě. Pro nahřívání formy se maximálně využije energie obsažená ve výlis- ku. Pro zákazníka poté prakticky znamená nezanedbatelné náklado- vé úspory oproti provozu klasických temperovacích zařízení. Zařízení je navrženo a svými vlastnostmi plně přizpůsobeno procesu vstřikování plastů s následujícími vlastnostmi: důkladná kont- rola náběhové fáze, kontrola cyklu a dějů ve formě, technologicky přízni- vý chladící čas v každém cyklu, zastavení chlazení v případě, že je forma otevřena nebo v případě prostoje stroje apod. Výhody použití zařízení RHYTEMPER Zkrácení doby cyklu v průměru o 18%. Zřetelné produktivní zvýšení procesní stability při vstřikování plastů prostřednictvím okamžité regulace poruchových příčin. Splnění vysokých nároků na kvalitu bez dodatečných nákladů při současném snižování zmetkovitosti. Minimální provozní náklady, zařízení pracuje s minimálními nároky na údržbu. Jedno zařízení nezávisle reguluje teplotu v příslušném počtu temperovacích zón. Minimální prostorové nároky (možnost instalace přímo na vstřikovací stroj). DIVIZE PERIFERIE

22 STRANA 22 DIVIZE PERIFERIE

23 STRANA 23 Zvýšení bezpečnosti Vaší výroby aplikací detektorů a separátorů kovů S+S. Procesní bezpečnost v oboru plastikářského průmyslu a optimalizace provozních časů strojů jsou u drtivé většiny všech zpracovatelských firem stále důležitějším tématem. Při zpracování plastů slouží detektory a separátory kovů S+S v první řadě k ochraně zpracovávajících strojů. Zamezují poruchám a zvyšují tak kontinuitu výrobního procesu i produktivitu. Tím dochází k rychlé návratnosti vložených prostředků po uvedení těchto systémů do provozu. Separátory kovů S+S chrání vstři- kovací a vytlačovací lisy nebo tváře- cí stroje před jejich poškozením v důsledku obsahu kovových částic v granulátu. Před poškozením jsou spolehlivě chráněny plastifikační šneky a válce. U vytlačovacích lisů a tvářecích strojů se významně snižu- jí výpadky strojů a produkce, které vznikají zejména ucpáváním trysek a filtrů. U vstřikovacích lisů chrání separátory kovů nástroje, horké kanály a uzávěry. Detektory kovů pak zabraňují poškození drtičů a mlýnů, pro kontrolu sypkého a kusového materiálu jsou instalovány na přívodní pásové dopravníky. S+S nabízí v současné době ucelenou řadu produktů, které jsou schopny zabezpečit maximální čis- totu v celé délce procesu zpracování plastů od výroby granulátu, přes jeho dopravu, výrobu dílů až po je- jich recyklaci. Pro každou fázi pro- cesu jsou k dispozici zvláště určené typy separačních nebo detekčních zařízení, konkrétní specifika výroby u každého zákazníka jsou zohled- něna volbou vhodné modifikace cel- kového provedení. Detektory a se- parátory kovů S+S identifikují a separují všechny kovy, jak feromagnetické, tak i nerezovou ocel, hliník, měď, mosaz a olovo a to nezávisle na tom, je-li kov zapouzdřen, povrst- ven, lakován, izolován nebo je vol- ný. Magnetické separátory jsou pak efektivním doplněním k přetřídění a třídění částic železných kovů a zmagnetizovaných částic nerezové oceli. Stabilním pilířem úspěchů a tech- nického zdokonalování všech pro- duktů z portfolia S+S je důraz klade- ný na vývoj a inovace. Zařízení jsou ve spolupráci se zákazníky dále vy- víjena a ke zdokonalování produktů dochází kontinuálně již 30 let! Více než 10% hrubého obratu je v průměru ročně investováno do vývoje po- krokových řešení. První detekce a separace volným pádem, řada S+S Rapid byla uvedena na trh již v roce DIVIZE PERIFERIE

24 STRANA 24 Separace a detekce kovů je v plastikářských provozech realizována: a) v přepravě potrubím b) před vstupem do vsřikovacích, vytlačovacích nebo formovacích strojů c) před recyklací Chtěli bychom využít této příležitosti k představení jednoho zajímavého produktu pro použití právě na vstupu do výrobních strojů a zařízení. V roce 1987 uvedla firma S+S na trh jako první digitální elektronické řízení pro průmyslové detektory a separátory a znovu jako přední výrobce v roce 2003 systém DSP technologie jako standard pro všechny řídící jednotky. Úzký kontakt se zákazníky je současně největší hybnou silou pro vývoj dalších inovací. U nových produktů pak jsou samozřejmě zohledňovány nejnovější standardy a normy (IFS, CSA / UL, ATEX, atd.) při zachování maximálně precizní výroby a zvyšujících se nároků na zrychlování výroby, hygienu atd. DIVIZE PERIFERIE

25 STRANA 25 Separátor kovů S+S PROTECTOR PRIMUS Zařízení je instalováno přímo na vstup materiálu vstřikovacích nebo vytlačovacích lisů a formovacích strojů a separuje částice kovů z pomalu dolů postupujícího sloupce materiálu. Spolehlivě jsou separovány též kovy z volně padajícího granulátu. Poskytují maximální ochranu strojů ( Last Chance Control ) a zabraňují ucpávání trysek, poškozování šnekových dopravníků a nástrojů. riál je odveden odpadním potrubím do vzdáleného zásobníku materiálu, který je libovolně instalován mimo ovládací pole stroje. Výhoda takového systému je jeho uzavřené řešení vč. filtrace a za- chování maximální čistoty v okolí stroje. Vzhledem ke kompaktnímu provedení lze přímo na zařízení instalovat míchací a dávkovací jednotky. Patentovaná konstrukce separační jednotky (kombinace venturiho trysky se separační klapkou) zaručuje velmi spolehlivou funkci, zvláště u drtí s vysokým podílem prachu j e v y l o u č e n o j e j í z a s e k n u t í. Pneumaticky poháněný vyhazovací píst se přetlakem sám vyčistí! Při zachování kontinálních parametrů procesu detekuje a separuje nejmenší mag- netické a nemagnetické částice kovů z mletých produktů, regenerátů a nového materiálu. Základní model zařízení PRO- TECTOR je vybaven řídící jednotkou Primus, která zajišťuje rozeznání kovo- vých částic již od průměru Fe kuličky 0,4 mm. Řízení v této podobě navíc posky- tuje funkci kompenzace produktu, tzn. např. při vlhkosti, obsahu uhlíku, TiO 2 dojde k utlumení těchto vlivů vhodným nastavením bez dopadu na požadova- nou citlivost. Řízení umožňuje uložení až 8 různých materiálů. Elektronika je schopna pracovat i při minimální rych- losti posuvu materiálového sloupce, tedy i v případě minimálních výstřiků, spodní mez rychlosti zaručující detekci je 0,005 m/s. Odseparovaný kontaminovaný mate- DIVIZE PERIFERIE Zařízení je navrženo technologicky přesně na stroj a technologický proces u konkrétního zákazníka. Zástavba pro instalaci přímo na příslušný stroj je řešena opět specificky pro každého zákazníka, kdy dojde k přesné volbě přírub pro montážní rozteče mezidesek umož- ňující snadné a rychlé uvedení do pro- vozu ihned po dodání. Vhodným doplňkem pro zvýšení efektivity tohoto zařízení je instalace magnetického separátoru Safemag na tělo detekční cívky jako doplnění pro předběžné zachycení feromagnetických drobných částeček a předmagnetizová- ní nejmenších dílků z nerezových ocelí. Separátor Protector Primus je k dispozici s následující standardní světlostí: 30 mm, 40 mm, 50 mm a 60 mm. Pokud máte zájem o bližší informace, vyžádejte si náš technický datový list!

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Rallye KRÁLOVNA MOTORISTICKÉHO SPORTU 2/2013. TOYOTA JAPONSKÁ LEGENDA str. 55. VETERÁNI Na péráku do Francie str. 59

Rallye KRÁLOVNA MOTORISTICKÉHO SPORTU 2/2013. TOYOTA JAPONSKÁ LEGENDA str. 55. VETERÁNI Na péráku do Francie str. 59 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 2/2013 TOYOTA JAPONSKÁ LEGENDA str. 55 Rallye KRÁLOVNA MOTORISTICKÉHO SPORTU VETERÁNI Na péráku do Francie str.

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE

news NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE MSV SPECIÁL 1 / 2013 NOVIN KY, UDÁLOSTI A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚ TA ELEKTROEROZE Slovo úvodem Vážení přátelé, s potěšením a se ctí si vás dovoluji pozvat k novém vydání PENTA News. Obdobně, jako v minulých

Více

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 Zákazník: K laskavé pozornosti: AGRICO Rybářská 671 379 01 Třeboň pana Františka Šedivého a pana Karla Pěšíčka Vážení pánové, Navazujeme na naše jednání a děkujeme

Více

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace k MF 6400/7400 160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace VIZE INOVACE VEDENÍ KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK Nedostižný

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích 4/2013 OD ÁČEK K WRC str. 47 DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma...

Děrovací stroj. mtx flex 12 1250/30-2500. Firma... Děrovací stroj mtx flex 12 1250/30-2500 Firma...... 2 Company profile Euromac je známý po celém světě jako dodavatel strojů pro zpracování plechů, např. CNC vysekávací (děrovací) lisy, ohýbací a vyštipovací

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM STEJNOBĚŽNÉ KLOUBY CIFAM str. 25 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 1/2015 GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34 LEGENDÁRNÍ ZAVODY:

Více

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011!

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011! Heidelberg Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2010 Info HEIDELBERG SYSTEMSERVICE: SERVISNÍ SLUŽBY HEIDELBERG PRAHA V PRAXI // Představení servisních služeb VÝROBA KRABIČKY SE SAMOSVORNÝM DNEM A VÍKEM

Více