hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE"

Transkript

1 I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize MITUTOYO SEPRO robotique strana 10 EWIKON strana 13 RHYTEMPER od ONI strana 20 Novinky od MITUTOYO strana 26 INJECTION MOULDING MACHINES - PERIPHERALS - MEASURING INSTRUMENTS - TECHNOLOGY CENTER

2 STRANA 2 ÚVOD

3 STRANA 3 OBSAH 3 Obsah 4 Proč K-info 5 Z historie firmy 7 Představujeme se 9 Technologické centrum 10 Sepro Robotique 13 Ewikon - přední výrobce temperovaných systémů pro vstřikování plastů 16 Ewikon - Inovační technika jehlových uzávěrů pro zvýšenou procesní jistotu při vstřikování. 20 Rhytemper od ONI Temperiertechnik Rhytemper 22 Zvýšení bezpečnosti Vaší výroby aplikací detektorů a separátorů kovů S+S. 25 Separátor kovů S+S PROTECTOR PRIMUS 26 Novinky v sortimentu firmy MITUTOYO 29 USB Input Tool Direct 30 U-WAVE 31 QuantuMike DIVIZE MITUTOYO DIVIZE PERIFERIE DIVIZE KRAUSSMAFFEI FIRMA ÚVOD

4 STRANA 4 PROČ K-INFO? Vážený čtenáři, dostává se k Vám nulté číslo internetového časopisu KUBOUŠEK Group. Touto cestu bychom Vás do budoucna rádi informovali o našich aktivitách a nabídli Vám aktuální zprávy o všem, čím se zabýváme, co Vám můžeme nabídnout a jaké jsou naše vize do budoucna. Formu časopisu jsme zvolili pro zlepšení informovanosti našich stávajících i potenciálních obchodních partnerů a na těchto stránkách se budeme zabývat nejen žhavými novinkami z našeho portfolia, ale i informacemi z historie naší i našich dodavatelů, které nelze např. z časových či kapacitních důvodů přímo sdělit při osobních jednáních či umístit na naši webovou prezentaci, a přesto bychom se o ně rádi podělili. Myslíme si, že zejména při 20. výročí založení firmy Ing. Ivan Kuboušek je vhodné vykročit novým směrem k předávání informací širokému spektru našich zákazníků a zajistit jim přísun těch nejzajímavějších zpráv z oblastí, kterými se zabýváme. Touto cestou Vás samozřejmě také zveme k navštívení našich expozic na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Věříme, že Vás naše pozvánka a široká nabídka našich obchodních divizí zaujme a sami se přesvědčíte, že v naší firmě můžete najít nejlepšího partnera pro dodávky jak technologických zařízení o nejvyšších parametrech, tak i standardních zařízení. V neposlední řadě Vám tímto nabízíme zvýšení podpory v oblasti poradenství, servisu i školení. Doufáme, že Vám tento časopis přinese zajímavé a užitečné informace a že budeme mít možnost se s Vámi osobně setkat třeba právě na brněnském veletrhu či při dalších příležitostech. Za celý tým KUBOUŠEK Group Vám mnoho obchodních i osobních úspěchů přeje Ivan Kuboušek. PROČ K-INFO

5 STRANA 5 Z HISTORIE FIRMY Firma Ing. Ivan Kuboušek se sídlem v Českých Budějovicích. Byla založena Představíme Vám v krátkosti historii naší firmy: založení oddělení měřidel, získání oprávnění pro zahraničně obchodní činnost a zahájení dovozu měřicích přístrojů MITUTOYO - jsme první smluvní obchodní partner japonské firmy Mitutoyo po roce 1989 v Československu založení oddělení plastů - zastoupení firem v oblasti plastikářského průmyslu vstřikovací stroje a periferie - (SKT, Colortronic, MTF Technik, Regloplas, ) - první účast na MSV v Brně vznik pobočky v Brně (oblast Moravy) zastoupení firmy EWIKON navázání kontaktu s firmami Krauss- Maffei, Rapid a Sepro - uzavření kontraktů o exkluzivním zastoupení těchto firem v České republice a na Slovensku včetně servisních smluv - ukončení spolupráce s firmou EWI- KON (obnovena 2010) zahájení prodeje souřadnicových strojů a laboratorních přístrojů MITUTOYO včetně jejich servisu a kalibrací Z HISTORIE FIRMY

6 STRANA vznik pobočky v Prešově (Slovensko) - zahájení výstavby firemního centra otevření vlastního obchodního centra o ploše přes 1000 m2, representativní prostory školící a předváděcí centrum (vstřikovací stroj KM, robot Sepro, periferie, měřicí přístroje, SMS), kancelářské a skladovací prostory první regionální servisní technik pro vstřikovací stroje a roboty přípravy rozšíření firmy do jiných zemí a s tím spojené ho jednotného právního statusu dceřiných firem a jednotné organizační struktury založení KUBOUŠEK s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, zahájení spolupráce s firmou ONI a Rhytemper budování servisní sítě pro vstřikovací stroje a roboty založení KUBOUŠEK SK, s.r.o. se sídlem v Nitře, Slovensko, navázání kontaktu s americkou firmou Mattec počátek spolupráce s firmami EAS, S+S, Helios - nové kancelářské a skladovací prostory v areálu Antico v Českých Budějovicích - změna struktury firmy na divize - otevření divize vodní sporty v objektu Sokolovny v Českých Budějovicích včetně prodejny - založení Kuboušek Adria d.o.o. v Chorvatsku zahájení přípravy organizace a struktury KUBOUŠEK Group let firmy - KUBOUŠEK Group zaměstnává přes 70 zaměstnanců a obrat je přes 15 mil. EUR krizové období, úsporná opatření - zahájení projektových příprav pro vybudování technologického centra, příprava rozšíření a stabilizace všech firem a jejich divizí v rámci KUBOUŠEK Group certifikace divize MITUTOYO a kalibrační laboratoře na ISO 9001: zakoupení objektu pro výstavbu technologického centra - zahájení zkušebního provozu TC včetně rozběhu prvního pilotního projektu - nábor nových zaměstnanců a posilování jednotlivých divizí v obchodní a servisní činnosti - obnovení zastoupení firmy EWIKON V současné době zajišťujeme prodej, servis, poradenství a školení v oblasti plastikářského průmyslu (vstřikovací stroje, kompletní periferní zařízení) a měřící techniky (včetně kalibrace CNC strojů). Zpracováváme, připravujeme a realizujeme pro zákazníky investující v ČR a SR: - projekty včetně dodávek na klíč - technologické linky či celé výrobní haly Z HISTORIE FIRMY

7 STRANA 7 PŘEDSTAVUJEME SE KUBOUŠEK Group Firma KUBOUŠEK s.r.o. založená v roce 2004 převzala kontinuálně veškerou činnost firmy Ing. Ivan Kuboušek založené v roce Majitelé firmy Ing. Ivan Kuboušek se stali zároveň majiteli a jednateli nově založené společnosti s ručením omezením. Tato právní forma byla zvolena z důvodu možnosti rozšířit působení firmy nejen v Čechách, ale i do dalších zemí, kde se předpokládá zakládání firem se stejnou právní formou pod jménem KUBOUŠEK a tím vytvoření korporace KUBOUŠEK Group. Firma Kuboušek, od roku 1990 za- se nyní okolo mil. Kč, přiměřená na dovoz, prodej a servis mě- čemž hodnota dalších obchodů, kteřicích přístrojů japonské firmy ré jsou zajišťovány jen na bázi provi- MITUTOYO, se rozšířila počínaje zí, se pohybuje také mezi rokem 1992 o obchodní zastoupení fi- mil. Kč ročně. Ale i u těchto kontraktů rem v oblasti výroby strojů a perifer- firma KUBOUŠEK na základě smluv ních zařízení pro tyto stroje. V sou- o výhradním zastoupení zajišťuje časné době je v ČR a SR výhradním všechny následné služby, zejména zastoupením více jak deseti firem pře- od instalace zařízení po předání do vážně z Německa, ale i Francie, Švý- provozu, počínaje překročením zboží carska, Švédska a Holandska. hranic ČR nebo SR. Organizační struktura firmy byla v roce 2006 postupně přeformována na V současné době patří naše spo- tři samostatné divize. A to divize lečnost k největším firmám v oboru v Mitutoyo, Krauss-Maffei a Periferie, Evropě a je zaměřena zejména na dokteré v rámci společnosti zajišťují dozpracování a výrobu plastových dílů dávky špičkových technologií pro dávky strojů, přístrojů a zařízení pro Českou a Slovenskou republiku, včeta prodej, servis a kalibraci měřicích převážně v automobilovém průmyslu ně zajištění kompletních dodávek od přípravy projektů, instalací k montážím přístrojů. zařízení. Na dodávky zařízení přímo realizované naší společností poskytujeme záruční i pozáruční servis včetně oprav a dodávek náhradních dílů. Pro podporu prodeje společnost vybudovala v roce 1999 nové obchodní a školicí centrum v hodnotě více jak 30 mil. Kč. Obrat firmy postupně po roce 2000 překročil 200 mil Kč a pohybuje PŘEDSTAVUJEME SE

8 STRANA 8 V současné době se KUBOUŠEK Group skládá ze čtyř firem: Firma Ing. Ivan Kuboušek pokračovala od roku 2004 v činnosti jen jako vlastník a pronajímatel obchodního a školicího centra v Českých Budějovicích. Od roku 2010 byla zahájena výstavba a zkušební provoz technologického centra jako marketingového nástroje pro všechny prů- myslové divize v rámci KUBOUŠEK Group tak, aby jeho činnost mohli využívat zákazníci pro svůj vlastní vývoj či testování aplikací, na které nemají vlastní kapacity vývojové, výrobní či personální. Technologické centrum bude zároveň projektovým nástrojem propojujícím a využívajícím činnost všech průmyslových divizí, tak aby byl efektivně využit jejich potenciál a výkonnost na všech zpracovávaných trzích. Od roku 2011 převezme činnost kalibračního střediska z firmy KUBOUŠEK s.r.o. KUBOUŠEK s.r.o. od roku 2004 působí jako centrála a provozuje čtyři divize (tři průmyslové a jednu sportovní) a fakticky i metodicky řídí všechny společnosti korporace. Zajišťuje přímý prodej všech divizí v ČR a servisní a školící činnost pro země, kde působí KUBOUŠEK Group. KUBOUŠEK SK, s.r.o. se sídlem v Nitře zajišťuje na Slovensku aktivity všech průmyslových divizí a koordinuje svoji činnost s centrálou. V divizi Mitutoyo realizuje i přímý prodej zboží na Slovensku. V ostatních divizích zajišťuje přímou obchodní činnost, působí jako zástupce KUBOUŠEK s.r.o. v SR a koordinuje v případě potřeby i servisní a školicí služby. KUBOUŠEK Adria d.o.o. se sídlem v Chorvatské Rijece zajišťuje pro- voz divize Vodní sporty na ostrově Pag. Byla založena v roce 2006 a v současné době připravuje rozšíření činností v Chorvatsku i pro ostatní divize. PŘEDSTAVUJEME SE

9 STRANA 9 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Na základě zkušeností z dvacetiletého vývoje firmy a spolupráce s partnery zejména v oblasti plastikářských technologií jsme došli k rozhodnutí rozšířit činnost našeho obchodního, servisního a školicího centra. A to směrem, kam logicky míří naše úsilí a tím je co nejlepší podpora našim zákazníkům v celém rozsahu služeb, které dnes poskytujeme. Tím směrem je nové stoprocentně české technologické centrum korporace KUBOUŠEK Group. Technologické centrum využije zku- sondami tak optické 3D CNC stroje. šeností našich obchodních divizí při Samozřejmostí bude, že strojový realizaci mnoha velkých projektů za park bude využíván nejen pro předposledních dvacet let, na kterých váděcí účely, ale zejména pro servisjsme s našimi partnery, které zastuní a školicí středisko, jehož činnost pujeme,i s našimi partnery, kterým natak výrazně posílíme ve prospěch záše zařízení, stroje a technologie včetkazníků. ně know-how dodáváme, podíleli. Naše technologické centrum bude Technologické centrum využije kamít samostatné vedení a řízení včetpacity obchodních divizí, jejich servině technologů a aplikačních inženýsu a školícího centra. Bude samorů, kteří naopak budou podporovat akstatnou organizační jednotkou firmy tivitu obchodních divizí v rámci korpo- Ing. Ivan Kuboušek vedle již certifikorace KUBOUŠEK Group. Jedním z vaného kalibračního střediska. Jeho hlavních úkolů TC je podpora projekhlavním cílem bude nabídnout strojní tů, které přesahují rámec činnosti jedkapacitu pro vývoj, aplikace a testoné naší divize. Tyto projekty bude TC vání nových výrobků stávajících či nokoordinovat a zastřešovat tak, aby vých zákazníků. V nutných případech byl využit potenciál všech divizí KG. poskytne i překlenovací kapacitu pro zákazníky při dodávkách nových stro- V současné době je TC osazeno jů. Jedná se tudíž o plně funkční vý- elektrickým i hydraulickým vstřikovarobní halu, která bude dle potřeby vy- cím strojem ve stávajících prostorách bavena stroji s příslušenstvím pro nej- našeho firemního centra a probíhá náročnější aplikace pro naše zákaz- zde první fáze jeho vývoje a je připraníky počínaje nejen stroji, ale i auto- vován personál na všechny požadomatizací, periferiemi a konče horkými vané pozice. Souběžně byl zakoupen kanály. To vše bude organizováno objekt s přilehlou parcelou a probíhá tak, aby jsme mohli nastavit konfigu- projektová příprava pro novou výraci optimalizovanou pro konkrétní si- stavbu, která by měla být dokončena tuace. Součástí TC bude i měřicí cent- do konce roku Technologické rum včetně 3D souřadnicových strojů centrum by mělo být s plnou kapacijak klasických s dotykovými měřicími tou funkční od počátku roku TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

10 STRANA 10 DIVIZE KRAUSSMAFFEI

11 STRANA 11 SEPRO Robotique Francouzská společnost SEPRO je přední výrobce automatizace pro vstřikovací stroje, který celosvětově dodal přes robotů a je jedničkou na evropském trhu. Primárně se zaměřuje na automobilový průmysl, avšak díky zvyšujícím se nárokům na technologickou úroveň výroby realizuje projekty i v jiných odvětvích. Lineární roboty se stávají standardní součástí plastikářské technologie ve všech vyspělých firmách. Velkou zásluhu na tomto trendu má automobilový průmysl. V této oblasti se od výrobců plastových dílů vyžaduje dosažení vysoké kvality výlisků a nízké zmetkovitosti, která často vzniká mechanickým poškozením dílů, což zejména u pohledových dílů, či výrobků s následnou povrchovou úpravou znamená znehodnocení pro další výrobní či montážní kroky, nárůst zmetkovitosti a zhoršené hodnocení u odběratele. Dalším významným přínosem automatizace výroby je nahrazení poloautomatického cyklu s lidskou obsluhou, často nutnou pro zakládání kovových zálisků. S použitím lineárního robotu je možné významným způsobem zkrátit čas cyklu a ušetřit náklady na personál nebo jej přesunout na sofistikovanější práci, jako je optická kontrola kvality nebo montáž. Společnost SEPRO tento trend reflektuje a do svého výrobního portfolia zařadila návrh a výrobu kompletní automatizační buňky, která kromě vlastního robota nabízí konstrukci uchopovače dílu, pásové dopravníky, bezpečnostní klece a nejrůznější přípravné stanice zálisků či textilií. Nová generace robotů SEPRO S5 SEPRO Robotique uvádí na trh novou modernizovanou řadu lineárních (kartézských) robotů nazvanou S5. Tato řada je již pátou generací robotů, vytvořená na základě dlouholetých zkušeností s automatizací charakterizovanou vysokým výkonem a dokonalým designem. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

12 STRANA 12 Řada S5 reaguje na požadavky trhu a našich zákazníků. Oproti předchozí čtvrté generaci (GIV) se zvýšila mechanická stabilita, nosnost a délky lineárních plně servomotorických os. Tím se podařilo pro jednotlivé modely dosáhnout mnohem širšího rozptylu použití na vstřikovacích lisech. Například model 4030 byl osazován na vstřikovací stroje s uzavírací silou do 6000 kn a jeho nástupce S5 35 lze díky nosnosti a rozměrům os umístit na stroj s uzavírací silou až 8000 kn. Zajímavou novinkou je i integrace rozvodné skříně řízení robota do vynášecí vertikální osy, a tím zmenšení zástavové plochy výrobní buňky. Roboty SEPRO se vyznačují nízkými nároky na údržbu. Díky integrovaným mazacím patronám a kolíkům dochází k pravidelné lubrikaci pohyblivých částí robota a tím minimalizaci zadření. Inovaci produktu pak završuje řídící systém Visual 2, jenž modernizuje přístup a ovládání robota. Bylo přepracováno jednoduché programování Simple Pick&Place, které vizualizuje jednotlivé kroky tvorby programu za pomoci 3D animací. Zabudovaný joystick umožňuje ovládat pohyb os. Uživatel si může zobrazit dokumentaci robota a využít tak naplno větší 10 displej. Nově je též zabudováno rozhraní pro zálohování/nahrávání programů pomocí USB Flash disku, případně možnost propojení přes TPC/IP či WiFi rozhraní. Základní výbava nyní zahrnuje 4 digitální vstupy na konci vertikálního ramene a 7 vstupů/8 výstupů v rozvodné skříni pro komunikaci s dalšími zařízeními. Roboty SEPRO řady S5 jsou moderní, spolehlivé a vysoce výkonné produkty, které přináší inovace a otevírají nové možnosti pro Vaši výrobu, spolu s nadčasovým designem tak přináší skvělé řešení pro Vaše aplikace. Na letošním mezinárodním veletrhu K Messe v Düsseldorfu bude SEPRO na svém stánku vystavovat dva typy robotů řady S5. Jedná se o model S5-25 představující řešení pro vstřikovací lisy od 1200 do 4500 kn a model S5-35 vhodný pro vyšší uzavírací síly v oblasti od do kn. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

13 STRANA 13 EWIKON přední výrobce temperovaných systémů pro vstřikování plastů. Díky neustálému vývoji a zdokonalování technologií, například v oblasti vícenásobných trysek a širokému působení specialistů v oblasti vstřikování plastů, je možné vstřikovat ty nejsložitější aplikace pomocí elegantních a spolehlivých řešení. Nejprogresivněji rozvíjejícím se výrobcem v této oblasti je německý EWIKON, v České rebublice a Slovenské republice zastoupený českobudějovickou firmou KUBOUŠEK s.r.o. Výhody použití HPS III MH multitrysek s bočním vstřikováním. Dříve než EWIKON představil HPS III MH trysky s přímým bočním vstřikováním na trhu, prokázal mnoho zkušeností při náročných aplikacích nad 128 kavit. Německý výrobce vstřikovacích forem a plastových výrobků Hans Retwisch navrhl formu s MH-multi tryskami se čtyřmi vstřikovacími body pro výrobu nového typu jednorázových injekčních stříkaček z materiálu Topas. Protože při použití tohoto materiálu se výlisky nemohly z formy vyhazovat silou, navrhl výrobce ve formě speciální stírací mechanismus pro dokonalé vyhazování výlisků. Konstruktér navrhl ideální řešení a umístil výlisky do řad a použil lineární trysku s bočním vstřikováním a vstřikovací body umístil na nejlepší možné místo, do spodní přítlačné plochy. Toho docílil na návrh EWIKONu, který mu doporučil použití špiček se 60-ti stupňovým úhlem. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

14 STRANA 14 S tímto systémem má celá forma rozměry 296x446x443 mm při použití systému se čtyřmi tryskami, se čtyřmi vstřikovacími body a výšce výlisku 67 mm a roztečí 47 mm mezi výlisky. Použití MH trysek umožňilo použití standardního konceptu formy bez použití speciálních aplikací nebo zaformování. Instalace trysek a celého systému byla velmi jednoduchá, stejně jako údržba. Při zamrznutí kavity nebo čištění trysek se forma nemusí sejmout z lisu a tyto kroky lze provést za tepla z čela formy. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

15 STRANA 15 Tím dochází k velkým časovým úsporám. Při použití MH trysek zákazníci dosahují velmi přesných rozměrů výlisků s minimálními odchylkami. Použití špiček se sklonem 60 umožňuje umístění vstřikovacího bodu na čelní plochu 3 mm za hranu výlisku a umožnit tak vstřikování v ose formy. Tím byl docílen minimální výkyv tvárníkových jader, který po vychladnutí dílů činil 0,02 mm. Splněním požadavku na rychlou výměnu barev a to z vysoce transparentní na světlo nepropustnou černou barvu se ukázala další vlastnost těchto trysek. Při jejich vývoji se dbalo na perfektní vyvážení kanálů bez tvorby hluchých míst, kde by se mohl usazovat materiál. V kombinaci s plně vyváženým rozvaděčem s vložkami, které plynule odvádějí tok taveniny, byl do formy instalován vtokový systém, který umožňuje výměnu barev ve velmi krátkém čase. Na tomto příkladu jsou vidět velké výhody trysek s bočním vstřikováním, které společnost EWIKON vyvinula. Povšimněte si především malé zástavby systému a jednoduché montáže, která umožňuje použít menší rozměry formy a tím šetřit vstupním materiálem. Další nespornou výhodou jsou časové úspory při údržbě systému. Údržbu lze provádět bez demontáže formy a dokonce při nepřetržité výrobě, přímo na stroji při nahřátém systému. A v neposlední řadě celková konstrukce trysek umožňuje bezproblémovou a rychlou výměnu barev a to i v těch nejobtížnějších barevných kombinacích. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

16 STRANA 16 Inovační technika jehlových uzávěrů pro zvýšenou procesní jistotu při vstřikování. Výroba vstřikovaných plastových dílů podléhá v posledních letech nepřetržitým změnám. Nejprve byl kladen důraz na kontrolu a optimalizaci průběbu vstřikovacího procesu. Nyní stojí více stále propojení s navazujícími pracovními postupy jako jsou montáže. Tímto vznikají rostoucí požadavky na procesní jistotu vstřikovacího procesu. Poněvadž mezi vstřikováním a navazujícími pracovními postupy již není možná kontrola kvality nebo vyžaduje vysoké technické náklady, je proto třeba zaměřit se s účinnou strategií na zvýšení procesní způsobilosti. Velmi úspěšnou možnost zvýšení procesní jistoty vstřikování nabízí použití technologie jehlových uzávěrů. Aktivním otevíráním vstřikovacího otvoru je možno zajistit rovnoměrné plnění všech tvarových dutin. Mechanické uzavírání vstřikovacího otvoru vykazuje optimální kvalitu místa vstřiku. Tímto se zamezí poruchám u dalších procesů. Použití techniky jehlových uzávěrů je dnes bez problémů možné také u komplikovaných nástrojů, na které jsou kladeny vysoké nároky na přesné vstřikování a rovnoměrné plnění kavit. Tím je specifický zejména automobilový průmysl, který na výrobky klade ty nejvyšší kvalitativní požadavky a to jak na standardní, tak i na vícekomponentní vstřikování. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

17 STRANA 17 konec dotlaku začátek vstřiku referenční bod správná pozice konec dotlaku pozice jehly ref. jehla AUF jehla ZU příkon proudu mezní hodnota U velmi malých dílů nebo velmi tenkých stěn je důležité, aby se všechny jehly uváděly do chodu v absolutně stejném čase. Takové požadavky je možno splnit použitím techniky zdvihových desek i u vysocenásobných nástrojů, nebo použitím jehlově uzavíratelných trysek s elektrickým pohonem jehly s krokovými motory. Každá jehla může být touto technikou exaktně polohována a její poloha řízena. Mimoto může jehla v procesu vykonávat další definované polohy než pouze otevřeno a zavřeno. Dále je možno použít velké množství různých signálů (analogových, případně digitálních) k iniciování činnosti (např. signály teploty nebo tlakových čidel). Tato technika pohonů nabízí kromě toho možnost kontroly přímého procesu. Přitom se stálým sledováním proudu kontroluje, zda se příslušný pohon skutečně pohybuje tak, jak je stanoveno. Pokud jsou zjištěny odchylky, je možno pomocí signálu přímo zasáhnout, např. dát pokyn pro ovládání jemné odchylky. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

18 STRANA 18 Dále je možno jednoduchým přepnutím na řídící jednotce změnit systém řízení ze standardního na kaskádové, kde se v přesně určeném časovém intervalu postupně otevírají a zavírají všechny jehly. Tím se odstraní tvorba studených spojů, které vznikají při vstřikování několika trysek do jedné kavity najednou. Elektrický pohon je samozřejmě optimálně konstruovaný pro přímé zabudování. Další nezanedbatelnou výhodou použití jehlově uzavíratelných trysek s elektrickým pohonem je použití ve formách s dvoukomponentním vstřikováním, kde kavity nemají stejnou kapacitu. Ideálním příkladem takového zaformování jsou výrobky společnosti Black & Decker a Steinel, které se úspěšně používají již několik let. Díky přesnému a jednoduchému nastavení otevírání jednotlivých trysek dosáhli vstřikování madel (materiál TPE) ve stejný čas a bez přestřiků, čímž zrychlili seřizovací čas formy na minimum a zefektivnili tak výrobu. Tohoto nastavení bylo dosaženo pomocí řídící jednotky, která se neomezuje na pouhý krok otevření a uzavření trysek, ale umožňuje zpozdit nebo naopak urychlit otevření trysek a dokáže také regulovat rychlost otevírání a zavírání. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

19 STRANA 19 Další úsporou seřizovacího času je možnost posunu referenčního bodu jehel. To znamená, že pokud se na prvních, nebo zkušebních výliscích ukáže, že jehla je příliš krátká, nebo naopak dlouhá, posune se jednoduše na řídící jednotce poloha jehly (nulového bodu ) dopředu nebo dozadu a to s přesností na 0,01 mm. Tato technologie je samozřejmě vhodná i pro další odvětví průmyslu a je hojně používána v aplikacích nejen pro automobilový a balicí průmysl, ale také pro výrobu zdravotnickou, kosmetickou a mnoho dalších. Jsou velmi oblíbené pro svou jednoduchost, elegantní a spolehlivé řešení a velmi snadné zabudování do formy jak pro konstruktéry, tak pro nástrojáře. DIVIZE KRAUSSMAFFEI

20 STRANA 20 DIVIZE PERIFERIE

21 STRANA 21 Rhytemper od ONI Rhytemper. Temperiertechnik Temperovací systém pro použití při vstřikování plastů, extruzi a tlakovém lití. Patentovaný temperovací systém Rhytemper je založen na praktické aplikaci principu impulzní vícezónové temperace. To znamená, že všechna tepelná energie obsažená ve výlisku po vstřiku zajistí provozní teplotu formy. Nadbytečné teplo je odvedeno v chladících cyklech formy prostřednictvím přesných dávek temperovacího média (chladící impulzy). Výsledkem je kon- stantní teplota formy. Temperovací zařízení Rhytemper mohou pracovat jak s teplotním čidlem přímo ve formě, tak s teplotním čidlem umístěným ve zpětné větvi, tzn. měří médium právě opouštějící formu. Temperovací systém Rhytemper nepracuje s dodatečným zdrojem energie, využívá maximálně teplo vznikající při procesu vstřikování přímo ve formě. Pro nahřívání formy se maximálně využije energie obsažená ve výlis- ku. Pro zákazníka poté prakticky znamená nezanedbatelné náklado- vé úspory oproti provozu klasických temperovacích zařízení. Zařízení je navrženo a svými vlastnostmi plně přizpůsobeno procesu vstřikování plastů s následujícími vlastnostmi: důkladná kont- rola náběhové fáze, kontrola cyklu a dějů ve formě, technologicky přízni- vý chladící čas v každém cyklu, zastavení chlazení v případě, že je forma otevřena nebo v případě prostoje stroje apod. Výhody použití zařízení RHYTEMPER Zkrácení doby cyklu v průměru o 18%. Zřetelné produktivní zvýšení procesní stability při vstřikování plastů prostřednictvím okamžité regulace poruchových příčin. Splnění vysokých nároků na kvalitu bez dodatečných nákladů při současném snižování zmetkovitosti. Minimální provozní náklady, zařízení pracuje s minimálními nároky na údržbu. Jedno zařízení nezávisle reguluje teplotu v příslušném počtu temperovacích zón. Minimální prostorové nároky (možnost instalace přímo na vstřikovací stroj). DIVIZE PERIFERIE

22 STRANA 22 DIVIZE PERIFERIE

23 STRANA 23 Zvýšení bezpečnosti Vaší výroby aplikací detektorů a separátorů kovů S+S. Procesní bezpečnost v oboru plastikářského průmyslu a optimalizace provozních časů strojů jsou u drtivé většiny všech zpracovatelských firem stále důležitějším tématem. Při zpracování plastů slouží detektory a separátory kovů S+S v první řadě k ochraně zpracovávajících strojů. Zamezují poruchám a zvyšují tak kontinuitu výrobního procesu i produktivitu. Tím dochází k rychlé návratnosti vložených prostředků po uvedení těchto systémů do provozu. Separátory kovů S+S chrání vstři- kovací a vytlačovací lisy nebo tváře- cí stroje před jejich poškozením v důsledku obsahu kovových částic v granulátu. Před poškozením jsou spolehlivě chráněny plastifikační šneky a válce. U vytlačovacích lisů a tvářecích strojů se významně snižu- jí výpadky strojů a produkce, které vznikají zejména ucpáváním trysek a filtrů. U vstřikovacích lisů chrání separátory kovů nástroje, horké kanály a uzávěry. Detektory kovů pak zabraňují poškození drtičů a mlýnů, pro kontrolu sypkého a kusového materiálu jsou instalovány na přívodní pásové dopravníky. S+S nabízí v současné době ucelenou řadu produktů, které jsou schopny zabezpečit maximální čis- totu v celé délce procesu zpracování plastů od výroby granulátu, přes jeho dopravu, výrobu dílů až po je- jich recyklaci. Pro každou fázi pro- cesu jsou k dispozici zvláště určené typy separačních nebo detekčních zařízení, konkrétní specifika výroby u každého zákazníka jsou zohled- něna volbou vhodné modifikace cel- kového provedení. Detektory a se- parátory kovů S+S identifikují a separují všechny kovy, jak feromagnetické, tak i nerezovou ocel, hliník, měď, mosaz a olovo a to nezávisle na tom, je-li kov zapouzdřen, povrst- ven, lakován, izolován nebo je vol- ný. Magnetické separátory jsou pak efektivním doplněním k přetřídění a třídění částic železných kovů a zmagnetizovaných částic nerezové oceli. Stabilním pilířem úspěchů a tech- nického zdokonalování všech pro- duktů z portfolia S+S je důraz klade- ný na vývoj a inovace. Zařízení jsou ve spolupráci se zákazníky dále vy- víjena a ke zdokonalování produktů dochází kontinuálně již 30 let! Více než 10% hrubého obratu je v průměru ročně investováno do vývoje po- krokových řešení. První detekce a separace volným pádem, řada S+S Rapid byla uvedena na trh již v roce DIVIZE PERIFERIE

24 STRANA 24 Separace a detekce kovů je v plastikářských provozech realizována: a) v přepravě potrubím b) před vstupem do vsřikovacích, vytlačovacích nebo formovacích strojů c) před recyklací Chtěli bychom využít této příležitosti k představení jednoho zajímavého produktu pro použití právě na vstupu do výrobních strojů a zařízení. V roce 1987 uvedla firma S+S na trh jako první digitální elektronické řízení pro průmyslové detektory a separátory a znovu jako přední výrobce v roce 2003 systém DSP technologie jako standard pro všechny řídící jednotky. Úzký kontakt se zákazníky je současně největší hybnou silou pro vývoj dalších inovací. U nových produktů pak jsou samozřejmě zohledňovány nejnovější standardy a normy (IFS, CSA / UL, ATEX, atd.) při zachování maximálně precizní výroby a zvyšujících se nároků na zrychlování výroby, hygienu atd. DIVIZE PERIFERIE

25 STRANA 25 Separátor kovů S+S PROTECTOR PRIMUS Zařízení je instalováno přímo na vstup materiálu vstřikovacích nebo vytlačovacích lisů a formovacích strojů a separuje částice kovů z pomalu dolů postupujícího sloupce materiálu. Spolehlivě jsou separovány též kovy z volně padajícího granulátu. Poskytují maximální ochranu strojů ( Last Chance Control ) a zabraňují ucpávání trysek, poškozování šnekových dopravníků a nástrojů. riál je odveden odpadním potrubím do vzdáleného zásobníku materiálu, který je libovolně instalován mimo ovládací pole stroje. Výhoda takového systému je jeho uzavřené řešení vč. filtrace a za- chování maximální čistoty v okolí stroje. Vzhledem ke kompaktnímu provedení lze přímo na zařízení instalovat míchací a dávkovací jednotky. Patentovaná konstrukce separační jednotky (kombinace venturiho trysky se separační klapkou) zaručuje velmi spolehlivou funkci, zvláště u drtí s vysokým podílem prachu j e v y l o u č e n o j e j í z a s e k n u t í. Pneumaticky poháněný vyhazovací píst se přetlakem sám vyčistí! Při zachování kontinálních parametrů procesu detekuje a separuje nejmenší mag- netické a nemagnetické částice kovů z mletých produktů, regenerátů a nového materiálu. Základní model zařízení PRO- TECTOR je vybaven řídící jednotkou Primus, která zajišťuje rozeznání kovo- vých částic již od průměru Fe kuličky 0,4 mm. Řízení v této podobě navíc posky- tuje funkci kompenzace produktu, tzn. např. při vlhkosti, obsahu uhlíku, TiO 2 dojde k utlumení těchto vlivů vhodným nastavením bez dopadu na požadova- nou citlivost. Řízení umožňuje uložení až 8 různých materiálů. Elektronika je schopna pracovat i při minimální rych- losti posuvu materiálového sloupce, tedy i v případě minimálních výstřiků, spodní mez rychlosti zaručující detekci je 0,005 m/s. Odseparovaný kontaminovaný mate- DIVIZE PERIFERIE Zařízení je navrženo technologicky přesně na stroj a technologický proces u konkrétního zákazníka. Zástavba pro instalaci přímo na příslušný stroj je řešena opět specificky pro každého zákazníka, kdy dojde k přesné volbě přírub pro montážní rozteče mezidesek umož- ňující snadné a rychlé uvedení do pro- vozu ihned po dodání. Vhodným doplňkem pro zvýšení efektivity tohoto zařízení je instalace magnetického separátoru Safemag na tělo detekční cívky jako doplnění pro předběžné zachycení feromagnetických drobných částeček a předmagnetizová- ní nejmenších dílků z nerezových ocelí. Separátor Protector Primus je k dispozici s následující standardní světlostí: 30 mm, 40 mm, 50 mm a 60 mm. Pokud máte zájem o bližší informace, vyžádejte si náš technický datový list!

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

APC (Adaptive Process Control) Stabilizuje Vaše procesy a maximalizuje zisky. Engineering Passion

APC (Adaptive Process Control) Stabilizuje Vaše procesy a maximalizuje zisky. Engineering Passion (Adaptive Process Control) Stabilizuje Vaše procesy a maximalizuje zisky Engineering Passion 2 (Adaptive Process Control) Vnější vlivy negativně ovlivňují kvalitu dílů poskytuje ochranu před nežádoucími

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. m&h LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ Měření v obráběcím stroji rychle a přesně

PŘEHLED PRODUKTŮ. m&h LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ Měření v obráběcím stroji rychle a přesně PŘEHLED PRODUKTŮ m&h LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ Měření v obráběcím stroji rychle a přesně LASEROVÉ SYSTÉMY USTAVOVÁNÍ NÁSTROJŮ... Způsob použití a měřicí programy Pro zajištění konstantní výrobní

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Prodej strojů Výhodné ceny Záruční a pozáruční servis Technická podpora Financování

Prodej strojů Výhodné ceny Záruční a pozáruční servis Technická podpora Financování Prodej strojů z dovozu realizuje společnost, která má zkušenosti se zahraničním obchodem v Číně a na Taiwanu již od r. 2008. Na základě poptávek zákazníků byl postupně zahájen i dovoz obráběcích strojů.

Více

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PSC GREEN DRIVE Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Vstřikovací lisy Borche

Vstřikovací lisy Borche Vstřikovací lisy Borche Řada BS jsou hydraulické vstřikovací lisy s klubovým uzávěrem a úsporným servopohonem. Uzavírací sila se pohybuje od 60T do 1800T. Technologická řešení používaná v třetí generaci

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje testo 845 Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. 2006

Více

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Soustružení. Hrubování. Dokončování. Jediná upínací operace. Mikron MILL P 800 U ST pro simultánní soustružení je nové řešení, založené

Více

Balící stroj na brikety BP 800

Balící stroj na brikety BP 800 Balící stroj na brikety BP 800 Pro balení briket nabízíme poloautomatický balicí stroj typu SmiPack BP 800 pro skupinové balení briket do teplem smrštitelné folie LDPE. Předpokládané technické zadání:

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY A SNÍMAČE

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY A SNÍMAČE ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY A SNÍMAČE Zobrazovací jednotky Sylvac jsou multifunkční sběrače dat, ke kterým můžeme připojit jak kapacitivní snímače, tak i všechny digitální přístroje s přímým výstupem dat RS232.

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

JEHLOU UZAVÍRATELNÁ TRYSKA. Nová generace jehlou uzavíratelných trysek systém ENG

JEHLOU UZAVÍRATELNÁ TRYSKA. Nová generace jehlou uzavíratelných trysek systém ENG JEHLOU UZAVÍRATELNÁ TRYSKA Nová generace jehlou uzavíratelných trysek systém ENG Použití: Jehlou uzavíratelná tryska je určená pro zpracování termoplastů. Proti otevřené trysce může odříznutím spolehlivě

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje testo 845 Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. 2006

Více

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Posuvné měřítko Vybaveno indukčním snímačem AOS (Advanced Onsite Sensor Pokročilý vestavěný snímač) Ruční měřidla a systémy přenosu dat Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko Nová

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

PLNĚ ELEKTRICKÉ VYSOCE PRODUKTIVNÍ, ČISTÉ A PŘESNÉ. Vstřikovací stroje řady EX

PLNĚ ELEKTRICKÉ VYSOCE PRODUKTIVNÍ, ČISTÉ A PŘESNÉ. Vstřikovací stroje řady EX PLNĚ ELEKTRICKÉ VYSOCE PRODUKTIVNÍ, ČISTÉ A PŘESNÉ Vstřikovací stroje řady EX PARTNER PRŮMYSLU KraussMaffei je prémiový partner zpracovatelského průmyslu plastů a pryže s celosvětovou působností. Automobilový

Více

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE NOVINKA! Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax:

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 Technické parametry stroje: TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA jednotky A B Průměr šneku mm 130 140 Poměr L/D šneku 25 23,2 Teoretický vstřik. objem cm³ 7950 9220 Gramáž vstřiku (PS)

Více

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace Měření kontur odklon od tradičních způsobů: Spojení měřicích os X a Z je možné jen do jistých mezí. Naše řešení: oddělení os X a Z. Osa X provádí posuv měřeného prvku, zatímco osa Z zajišt uje kontakt

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE

NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE NASTAVOVACÍ PŘÍSTROJE Firma Trimos jako jedna z mála na světě vyrábí komplexní program kontrolních a nastavovacích přístrojů. Jsou nezbytným pomocníkem při kontrole, seřízení a nastavení nástrojů a jejich

Více

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem

Více

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj

PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj PIONEER Kvalitní a cenově dostupný souřadnicový měřící stroj Coordinate Measuring Machines www.sheffieldmeasurement.com PIONEER... PIONEER je ideální volbou pro zákazníky, kteří kupují jejich první souřadnicový

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VISIC100SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VISIC100SF Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF - - kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem a konstrukcí

Více

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ PROFILU - CONTRACER

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ PROFILU - CONTRACER PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ PROFILU - CONTRACER PR 1163 (4) Zajištění kvality měřením profilu: Profiloměry od firmy Mitutoyo Zajištění kvality nezná žádné KDYŽ a ALE... CONTRA... nýbrž jen VÍTĚZE a PORAŽENÉ PŘÍSTROJE

Více

Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/17

Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/17 Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/17 0.0 Měřený objekt - stroj Identifikace stroje Typ Výrobní číslo Rok výroby Provozní hodiny Datum měření BK-T 2750/1200 50747 1995-8.10.2008 Uzavírací

Více

STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM

STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM NetMarker KOMPAKTNÍ STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM NetMarker KOMPAKTNÍ STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM Inovativní stolní CNC značicí systém NetMarker vyniká kvalitou značení, jednoduchostí obsluhy a možností připojení do

Více

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů milestone in laser cutting ByVention Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů ByVention nejvyšší efektivita a vše, co k tomu patří Neobyčejný systém pro řezání laserem ByVention zaručuje

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Technická specifikace. PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Technická specifikace. PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Technická specifikace PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PS Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA série PS Ohraňovací lisy PRAECISA

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Elektrické stroje řady ALLROUNDER

Elektrické stroje řady ALLROUNDER V centru pozornosti Elektrické stroje řady ALLROUNDER Vstřikovací stroje pro výrobu náročných součástí www.arburg.com Přehled řešení [s] 1 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 ALLDRIVE EDRIVE hydraulický 370 470 520 2

Více

Multinject s paralelními vstřikovacími jednotkami Nové stroje GXH

Multinject s paralelními vstřikovacími jednotkami Nové stroje GXH Multinject s paralelními vstřikovacími jednotkami Nové stroje GXH Engineering passion 2 GXH Multinject Data a fakta 3 Přidaná hodnota při použití více komponent Oblasti použití elektro / elektronika obaly

Více

Vláknový laser UBRA LX

Vláknový laser UBRA LX Vláknový laser UBRA LX Vláknový laser UBRA LX Vláknový laser UBRA představuje vysokorychlostní 2D laserový systém pro efektivní dělení materiálu spojené s vysokou účinností, dynamikou, spolehlivostí a

Více

Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/15

Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/15 Celková diagnostika vstřikovacího stroje strana 1/15 0.0 Měřený objekt - stroj Identifikace stroje Typ Výrobní číslo Zákazník Rok výroby Provozní hodiny Datum měření BK-T 6700/4500 - Uzavírací jednotka

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

COMBI U7 CNC frézovací centrum

COMBI U7 CNC frézovací centrum COMBI U7 CNC frézovací centrum - Univerzální frézovací hlava - Masivní litinová konstrukce - Ergonomický design a komfortní obsluha - Otáčky 8000 až 24000 ot/min - Minimální zástavbová plocha - 2-stupňová

Více

TIA na dosah. Pokročilé funkce a možnosti nastavení měničů. Přehled měničů. Únor Siemens AG All Rights Reserved.

TIA na dosah. Pokročilé funkce a možnosti nastavení měničů. Přehled měničů. Únor Siemens AG All Rights Reserved. TIA na dosah Pokročilé funkce a možnosti nastavení měničů Přehled měničů Únor 2013 SINAMICS S120 Univerzální sytém měničů pro stroje a výrobní zařízení Pro viceosé aplikace Pro dynamicky náročné plikace

Více

VSTUP DO SVĚTA PLNĚ ELEKTRICKÝCH STROJŮ - ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH A ÚSPORNÝCH. Vstřikovací stroje řady AX

VSTUP DO SVĚTA PLNĚ ELEKTRICKÝCH STROJŮ - ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH A ÚSPORNÝCH. Vstřikovací stroje řady AX VSTUP DO SVĚTA PLNĚ ELEKTRICKÝCH STROJŮ - ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH A ÚSPORNÝCH Vstřikovací stroje řady AX PARTNER PRŮMYSLU KraussMaffei je prémiový partner zpracovatelského průmyslu plastů a pryže s celosvětovou

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o.

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. nástrojárna, kovoobrábění Šumice 90, 687 31 IČO: 253 12 090 DIČ: CZ 253 12 090 Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. Firma Gyrus, s.r.o. se zabývá konstrukcí a výrobou

Více

Senzory - snímací systémy

Senzory - snímací systémy Senzory - snímací systémy Měřicí jednotky Strana 333 335 LSM 902 Strana 337 LSM 9506 Strana 336 Zobrazovací jednotky Strana 335 336 331 příklady použití Kontinuální měření skleněných vláken a tenkých drátů

Více

Třmenový mikrometr MDC-HMT DIGIMATIC s výstupem dat DIN 863/1 série 293

Třmenový mikrometr MDC-HMT DIGIMATIC s výstupem dat DIN 863/1 série 293 Třmenový mikrometr MDC-HMT DIGIMATIC s výstupem dat DIN 863/1 série 293 - stoupání 1 mm - bubínek s řehtačkou - velké měřící plochy 8 mm - tlačítko pro přenos dat přímo na mikrometru - přesné a rychlé

Více

ABSOLUTE DIGIMATIC Vysoce přesné mikrometry

ABSOLUTE DIGIMATIC Vysoce přesné mikrometry ABSOLUTE DIGIMATIC Vysoce přesné mikrometry Funkce ZAP/VYP Funkce "Lock" (blokování klávesnice) PRESET (předvolba) Přepínatelné rozlišení Rovnoběžnost 0,6 µm Měřicí plochy ø 3,2 mm, osazené tvrdokovem,

Více

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Výhody Spojité měření koncentrace kouře Žádné pohyblivé části Eliminace vlivu mlhy

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Teleskopické pružiny. www.hestego.cz

Teleskopické pružiny. www.hestego.cz Teleskopické pružiny DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat: 01 100 035105 HESTEGO s. r. o. Na Nouzce 7, CZ 682 01 Vyškov tel. +420 517 321 011 fax +420 517 321 010 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz Teleskopické

Více

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB je teplotní snímač, který se používá při měření špatně dostupných míst a při přemisťování břemen. Nastavitelný

Více

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO CITLIVÉ MĚŘICÍ ÚLOHY? MARTEST JE VELMI CITLIVÝ.

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO CITLIVÉ MĚŘICÍ ÚLOHY? MARTEST JE VELMI CITLIVÝ. - a 3D-sondy HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO CITLIVÉ MĚŘICÍ ÚLOHY? MARTEST JE VELMI CITLIVÝ. Nejaktuálnější informace k produktům MARTEST naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 47 Od roku 136

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

Nová i řada....beyond your expectations... preciamolen.com

Nová i řada....beyond your expectations... preciamolen.com Nová i řada...beyond your expectations... preciamolen.com NOVÁ i ŘADA beyond your expectations VÝKON NA VYSOKÉ ÚROVNI A JEDINEČNÁ NABÍDKA* METROLOGIE 6 Schváleno pro 2 x 6000 dílků s Vmin na úroveň = 0,5

Více

Nový filtr stlačeného vzduchu Ultra Filter

Nový filtr stlačeného vzduchu Ultra Filter Nový filtr stlačeného vzduchu Ultra Filter Začal nový věk. S novým zařízením Bezkonkurenční výkonnost! Konstrukce filtru s optimalizovaným průtokem a inovovanou technologií filtrace celkový koncept nemající

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka č. 00201518039 Montážní partner : E-mail: Tel.: Zadavatel: Jaroslav Škeřík Rabštejnská

Více

Základní vybavení modernizovaného vstřikovacího stroje řady INTEC-M ( CS ) VARIANTA 1

Základní vybavení modernizovaného vstřikovacího stroje řady INTEC-M ( CS ) VARIANTA 1 Základní vybavení modernizovaného vstřikovacího stroje řady INTEC-M ( CS ) VARIANTA 1 Modernizace stroje v uvedeném rozsahu: MECHANICKÁ GO sehnání staršího stroje na trhu a jeho doprava do sídla zhotovitele.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics EP EL E serie s IO-Link výstupem Pro standardní aplikace Provozní teplota až +75 C Ideální pro montáž do prostorů, kde je málo místa Magnetostrikční

Více

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO HYDRAULIKU PNEUMATIKU A MAZÁNÍ P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ PNEUMATIKA NOVINKY Pneumatické válce řady P1D dle norem ISO/VDMA Průměry pístu: 32-125 mm dle norem ISO a VDMA Tlak max. 10

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

Ernest-Lehnert Fertigungsmesstechnik GmbH

Ernest-Lehnert Fertigungsmesstechnik GmbH Naše schopnosti Váš úspěch Společnost Ernest Lehnert GmbH. 25 let zkušeností Mezinárodní působnost Řešení specifických úloh Nepřetržitý vývoj: Od klasické projekční kanceláře, s důrazem na pneumatické

Více

Elcometer 415 Digitální tloušťkoměr

Elcometer 415 Digitální tloušťkoměr Elcometer 415 Digitální tloušťkoměr Digitální tloušťkoměr Elcometer 415 Jednoduché, rychlé a přesné měření tloušťky povlaku v odvětvích s využitím nátěrových a práškových barev. Rychlý a přesný, více měření

Více

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém

Více

BOLLFILTER Automatik TYP Bayer AG. Vysoká kvalita s nízkými náklady

BOLLFILTER Automatik TYP Bayer AG. Vysoká kvalita s nízkými náklady BOLLFILTER Automatik TYP 6.04 Bayer AG Bayer AG Vysoká kvalita s nízkými náklady Úkol Plně automatická ochranná filtrace pro průtokové množství až 18 m 3 /h Plně automatizovaná ochranná filtrace s relativně

Více

TESA HITS. TESA měřicí přístroje a aplikace Dokonalost v detailu pro každého uživatele. HexagonMI.com TESAtechnology.com

TESA HITS. TESA měřicí přístroje a aplikace Dokonalost v detailu pro každého uživatele. HexagonMI.com TESAtechnology.com TECHNOLOGY TESA HITS TESA měřicí přístroje a aplikace Dokonalost v detailu pro každého uživatele Platnost do 31.12.2017 Ceny bez DPH Verze CZ- EUR HexagonMI.com TESAtechnology.com TECHNOLOGY TESA MICRO

Více

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11 SCK Vzduchové kompresory SCK 3-40 & Allegro 8-11 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení Mílové kroky pro pohony obráběcích strojů V součtu inovací nepřekonatelný Velikost 7 Velikost 8 Velikost

Více

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 450 Zažijte bezkonkurenční obrábění. Concept Mill 450 je kompletní průmyslový stroj pro

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU

Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU Řada SureColor SC-S ZKUŠENOST A ZNALOSTI PRO KVALITU TISKU Společnost Epson věří, že dokážete využít naplno všechny možnosti tiskárny. PŮSOBIVÁ KVALITA, VÝJIMEČNÉ TISKÁRNY. Zkušenosti společnosti Epson

Více

Rámcová nabídka. Robotické pracoviště pro prototypové řezání 2D a 3D plechů. OBSAH Nabídky. Technické řešení... 2

Rámcová nabídka. Robotické pracoviště pro prototypové řezání 2D a 3D plechů. OBSAH Nabídky. Technické řešení... 2 Rámcová nabídka Robotické pracoviště pro prototypové řezání 2D a 3D plechů Číslo nabídky: Zákazník: Kontaktní údaje: Dodavatel: NAV0019/2016 LASCAM Systems, s.r.o. OBSAH Nabídky Technické řešení... 2 Popis

Více

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

Průběžné tryskače s válečkovou tratí Průběžné tryskače s válečkovou tratí Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Průběžné tryskače s válečkovou tratí se používají k odstraňování okují a rzi z povrchu

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ZELTWANGER GRUPPE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MAURO DE SIMON ZELTWANGER AUTOMATION GMBH LISTOPAD 2016 DATA & FAKTA SKUPINA ZELTWANGER Založení 1982 Společnosti ve skupině 5 Zaměstnanci 340 Skupinový obrat

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

IQ Easy firmy Simco-ION

IQ Easy firmy Simco-ION IQ Easy firmy Simco-ION Nová generace výrobků pro ovládání statické elektřiny SOUHRN: Firma Simco-ION představuje novou generaci výrobků pro eliminaci statické elektřiny, elektrostatické nabíjení a měření

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

Bezpečný a spolehlivý přenos energie a dat

Bezpečný a spolehlivý přenos energie a dat Bezpečný a spolehlivý přenos energie a dat Trolejová vedení PRB0800-0002e-CZ Jednopólově izolovaná trolejová vedení Program 0812 Typ 081217 081211 081212 Jmenovitý proud [A] 25 80 140 Impedance 1) [Ω/m]

Více