REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 Dalkia moderně a šetrně Dalkia: moderne et respectueuse de l environnement str./p Dalkia dodává teplo do slavných Mariánských Lázní již téměř dva roky Dalkia, fournisseur de chaleur pour la célèbre ville de Mariánské Lázně depuis près de deux ans str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 Úvodník Éditorial strana 20 Nová měřidla domácnostem náklady na teplou vodu nesníží strana 04 page 04 Aktuality Actualités page 20 Les nouveaux compteurs ne réduiront pas le coût de l eau chaude pour les ménages strana 15 page 15 strana 16 page 17 strana 18 Dalkia dodává teplo do slavných Mariánských Lázní již téměř dva roky Dalkia, fournisseur de chaleur pour la célèbre ville de Mariánské Lázně depuis près de deux ans Dalkia přinesla Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad pozitivní změnu Dalkia a apporté un changement positif au Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad S příchodem Dalkie nemocnice změnila přístup k vytápění svých areálů strana 21 page 21 strana 24 page 25 strana 26 page 26 strana 27 page 27 Co takhle dát si štrúdl? Envie d un strudel? Dalkia zodpovědně Dalkia responsable Fandíme dobrým skutkům našich zaměstnanců Nous soutenons les bonnes actions de nos employés Křížovka Mots croisés page 19 Avec l arrivée de Dalkia, l hôpital a changé d approche quant au chauffage de ses sites Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Julie Devillers, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Martina Kantorová, Hana Šulová, archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, většina z vás se už určitě raduje z prvního jarního sluníčka, které vystřídalo dlouhou a tuhou zimu, jež nám letos nadělila rekordní množství sněhu. Zaměstnanci skupiny Dalkia se však velkými mrazy nenechali zaskočit a jako vždy se perfektně postarali o to, aby naši klienti i ty nejchladnější dny prožili v tepelné pohodě a komfortu. Za to našim kolegům patří velké poděkování. Zaměstnanci jsou naší nejcennější hodnotou, proto jim Dalkia neustále věnuje velkou pozornost. Důkazem, že se o naše lidi staráme velmi dobře, jsou nejen různá ocenění pro nejlepší zaměstnavatele, ale také certifikát Investor in People, jehož držitelem je společnost Dalkia Česká republika od června Tento mezinárodně uznávaný a prestižní standard představuje značku kvality v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a nás v letošním roce čeká jeho recertifikace. Na přelomu května a června se budou auditoři našich zaměstnanců opět ptát, jak vnímají personální politiku Dalkie, a já věřím, že osvědčení Investor in People s přehledem obhájíme. Jednou z oblastí, o kterou se auditoři budou podrobně zajímat, je vzdělávání. Pro Dalkii je rozvoj zaměstnanců jednou z priorit, proto systém vzdělávání neustále zkvalitňujeme a klademe důraz na jeho efektivitu. V souladu s tímto cílem je lednové otevření ostravské pobočky Institutu environmentálních služeb (IES), který již řadu let zajišťuje vzdělávání pro všechny divize skupiny Veolia Environnement v ČR včetně Dalkie. Nová mimopražská pobočka bude zastřešovat veškeré vzdělávací akce pro zaměstnance Veolie na Moravě. Jsem přesvědčena, že externalizace vzdělávání je pro Dalkii správným krokem. V tomto čísle Modrého reportéra se dozvíte, že Dalkia Česká republika dosáhla na začátku roku velkého úspěchu, když získala společnost NWR Energy. V tuto chvíli transakci schvalují antimonopolní úřady, my se však již připravujeme na případné začlenění této firmy do skupiny Dalkia a těšíme se, co nového nám nadcházející období přinese. Přeji vám krásné jaro plné příjemných chvil. Věřím, že vám je zpestří také náš časopis. Eva Tmejová ředitelka pro lidské zdroje Ch ères lectrices, chers lecteurs, La plupart d entre vous se réjouissent sans aucun doute déjà des premiers rayons du soleil de printemps, venus succéder au long et rude hiver qui nous a, cette année, gratifié d une quantité record de neige. Les collaborateurs du groupe Dalkia ne se sont toutefois pas laissés surprendre par les grandes gelées et se sont, comme à leur habitude, parfaitement organisés pour que nos clients puissent passer leurs journées, même les plus froides, dans la quiétude et le confort d une atmosphère chauffée. Un grand merci pour cela à nos collègues. Nos collaborateurs sont notre bien le plus précieux, c est pourquoi Dalkia leur accorde en permanence une grande attention. Pour preuves de notre volonté de traiter au mieux nos employés, diverses récompenses nous ont été décernées au titre du meilleur employeur, ainsi que le certificat Investor in People détenu par la société Dalkia Česká republika, depuis juin Cette reconnaissance internationale et prestigieuse, qui fera l objet cette année d une demande de renouvellement, est une marque de qualité dans le domaine de la gestion et du développement des ressources humaines. En mai-juin, des auditeurs interrogeront une nouvelle fois nos collaborateurs sur leur perception de la politique RH de Dalkia et je suis sûre que nous n aurons pas de mal à conserver notre certification. L un des domaines auquel les auditeurs s intéresseront en détail est celui de la formation. Pour Dalkia, le développement de ses collaborateurs est l une des priorités. Nous améliorons ainsi continuellement la qualité de notre système de formation et insistons sur son efficacité. L ouverture à Ostrava, en janvier, d une agence de l Institut des services environnementaux - qui s occupe depuis de nombreuses années déjà de la formation pour toutes les divisions du groupe Veolia Environnement en République tchèque, y compris Dalkia - va dans le sens de cet objectif. Cette nouvelle agence hors de Prague couvrira toutes les actions de formation concernant les collaborateurs de Veolia en Moravie. Je suis convaincue que l externalisation de la formation est une bonne chose pour Dalkia. Dans ce numéro du Reporter bleu, vous découvrirez que Dalkia Česká republika a obtenu un grand succès en début d année en acquérant la société NWR Energy. À l heure actuelle, cette opération est en cours d approbation auprès des autorités antimonopoles. Nous nous préparons, cependant, déjà à une éventuelle intégration de cette société dans le groupe Dalkia et nous réjouissons de ce que cet avenir nous réserve. Je vous souhaite un beau printemps rempli de moments agréables. J espère que notre magazine contribuera à y apporter de la variété. Eva Tmejová Directrice des ressources humaines 03

4 služby pro zákazníky Plníme nejnáročnější požadavky našich zákazníků To whom it may concern: This is to certify that following products, listed under their respective brand names, prepared by Dalkia eská republika a.s., Okružní 19, Olomouc At the following facility: Dalkia eská republika a.s., Tovární 906/44, Olomouc, Czech Republic are manufactured under the supervision of the Kashruth Division of the Orthodox council of kashrut MaHaRa L. Products designated below are certified kosher parve le Pessach. steam from facility, delivered to the ADM Trading (Germany) GmbH - Olomouc, Czech Republic - this steam is the only steam delivered and on it s way adjusted by Ammonia device This certification is effective from February 1, 2010 through January 31, 2011 and is subject to renewal at that time. Skupina Dalkia v České republice dodává energie řadě významných klientů z průmyslového sektoru, kteří mají velmi vysoké a specifické nároky na kvalitu poskytovaných služeb. Jedním z nich je firma ADM Prague (bývalá Setuza), jež působí v potravinářském průmyslu a na českém trhu je předním výrobcem rostlinných olejů. Aby Dalkia vyhověla jejím požadavkům, potřebovala získat tzv. košer certifikát. To není vůbec jednoduché, neboť je třeba splňovat mnoho přísných kritérií. Regionu Střední Morava (RSTM) společnosti Dalkia Česká republika se to na začátku února podařilo. Společnost ADM Prague usilovala o to, aby její produkty získaly košer certifikát, což je osvědčení, které garantuje dodržení přísných požadavků na čistotu jídla židovské kuchyně. Pro vysvětlení - košer je soubor stravovacích předpisů určujících, co a kdy se může v rámci židovského náboženství jíst. Toto osvědčení se netýká jen potravin samotných, ale také výrobního procesu a technologií. Podmínkou proto bylo, aby košer certifikát obdržel i RSTM, který do olomoucké provozovny ADM Prague dodává páru z Teplárny Olomouc. ADM Prague využívá páru z naší teplárny jednak pro vytápění a ohřev teplé vody, jednak pro vlastní výrobu rostlinných olejů. Košer certifikát jsme získali na začátku února. Pro ADM Prague je garancí, že naše pára splňuje ty nejpřísnější požadavky pro výrobu košer produktů. Bez košer certifikátu bychom nemohli páru do ADM Prague dodávat a ztratili bychom tak jednoho z nejvýznamnějších zákazníků Dalkie v Olomouci. Proto je pro nás toto osvědčení velice důležité, vysvětlil význam certifikátu ředitel RSTM Jan Myšík. Co získání osvědčení předcházelo? Slovo má obchodní náměstek RSTM Stanislav Kubáček: Požadavek jsme dostali v listopadu 2009, kdy olomouckou provozovnu převzal nový vlastník ADM Prague. Proces certifikace nemá žádná zákonem stanovená pravidla, vše probíhá na bázi rozhovoru s židovským rabínem. Během své návštěvy u nás v Olomouci nám kladl spoustu technických otázek týkajících se výroby a distribuce páry. Chtěl například vidět mapu naší parní sítě, zajímalo ho, zda se naše pára může setkat s nějakými potravinami, zda se kondenzát může nějak znečistit, jaké chemikálie používáme při úpravě vody atd. Úpravnu vody si dokonce osobně prohlédl. Konkrétně u závodu ADM Prague se ptal na celý proces dodávky páry od vstupu do areálu až do výrobní budovy, popsal Stanislav Kubáček. Certifikát, který uděluje instituce The orthodox council of kashrut MaHaRa L se sídlem v Praze, má platnost jeden rok. Poté proběhne recertifikace, ta by však již měla být podstatně jednodušší. aktuality Dalkia získala společnost NWR Energy Dalkia Česká republika vstoupila do roku 2010 s velkým úspěchem, když na začátku ledna získala společnost NWR Energy. Tato firma, která zajišťuje výrobu a dodávky elektrické energie, tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro doly OKD, představuje pro Dalkii světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu. Akvizice NWR Energy posílí pozici Dalkie v ČR K podpisu kupní smlouvy mezi Dalkií Česká republika a mateřskou společností New World Resources (NWR) došlo dne 8. ledna Na základě tohoto kontraktu Dalkia získává nejen stoprocentní podíl v NWR Energy, ale také v jejích dceřiných firmách Czech-Karbon, což je největší nezávislý obchodník s elektřinou na českém trhu, a NWR Energetyka PL Spółka, jež nakupuje a distribuuje elektrickou energii v Polsku. Podpisem kupní smlouvy jsme úspěšně završili náročný projekt s názvem ENDO (Energie Doly), na němž jsme pracovali tři roky. NWR Energy pro nás představuje světovou referenci v oblasti těžebního provozu a umožní nám získat další průmyslové klienty, kteří vyčleňují své energetické činnosti a hledají spolehlivé partnery. Průmyslová sféra je jedním z pilířů naší dlouhodobé strategie, komentoval novou akvizici generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux. NWR Energy zajišťuje provoz dolů OKD NWR Energy se sídlem v Ostravě centrálně zajišťuje výrobu a dodávky elektrické energie, tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro těžbu uhlí v dolech patřících největší české těžební společnosti OKD, která je rovněž členem skupiny NWR. Výše uvedené utility bude Dalkia dodávat OKD do předávacích míst, která jsou na povrchu. Podzemní aktivity zůstávají ve správě OKD. Dalkia navíc bude nově přímo distribuovat teplo do 21 tisíc bytů hlavně v Ostravě, Karviné a Havířově. Skupina Dalkia se rozšíří o 360 zaměstnanců a energetická zařízení společnosti NWR Energy, jež zahrnují lokální distribuční soustavu, teplárenské zdroje, kompresorovny atd. Transakce je výhodná pro Dalkii i NWR Skupina NWR je naším významným partnerem. Jsme dlouhodobým klientem její dceřiné společnosti OKD, od níž nakupujme uhlí. Dalkia Česká republika naopak dodává teplo a elektřinu do objektů a zařízení OKD a NWR. Díky této vzájemně výhodné transakci bude podstatně navýšena naše dodávka utilit pro OKD. Dlouhodobá spolupráce předpokládá roční dodávky přibližně ve výši dvou miliard m 3 stlačeného vzduchu, milionu GJ tepla a 800 tisíc MWh elektřiny. Na základě nového kontraktu se náš stávající obrat se skupinou NWR znásobí a ročně bude dosahovat objemu řádově tři miliardy Kč. To jsou čísla, která zařadí skupinu Dalkia mezi nejvýznamnější dodavatele stlačeného vzduchu na světě, dodal Laurent Barrieux. Transakce bude realizována po schválení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a splnění dalších podmínek v nejbližších měsících. 04

5 actualités Rachat de la société NWR Energy Dalkia Česká republika commence l année 2010 avec succès par l acquisition, au mois de janvier, de la société NWR Energy. Cette entreprise assure la production et la fourniture d électricité, de chaleur, d eau chaude sanitaire et d air comprimé pour les mines d OKD. Il s agit pour Dalkia d une référence unique au monde dans le secteur minier et dans l industrie. L acquisition de NWR Energy renforcera la position de Dalkia en République tchèque Un contrat d acquisition a été signé entre Dalkia Česká republika et la société-mère New World Resources (NWR) le 8 janvier Dans le cadre de cet accord, Dalkia reprend 100 % des actions de NWR Energy, mais également ses filiales Czech-Karbon, numéro un sur le marché tchèque des négociants indépendants en électricité, et NWR Energetyka PL Spółka qui achète et distribue l électricité en Pologne. «En signant ce contrat, nous avons pu mener à bien le projet dénommé ENDO (Energie Doly Energies Mines), sur lequel nous avons travaillé pendant trois ans. NWR Energy est, pour nous, la référence mondiale dans le secteur minier, qui nous permettra d attirer d autres clients industriels désireux d externaliser leurs activités énergétiques et à la recherche d un partenaire fiable. Le secteur industriel représente pour nous un des piliers de notre stratégie à long terme», explique Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia Česká republika. NWR Energy assure le fonctionnement des mines OKD NWR Energy, siégeant à Ostrava, produit l électricité, la chaleur, l eau chaude et l air comprimé utilisés pour l extraction du charbon dans les mines d OKD, le plus important groupe minier tchèque, intégré au groupe New World Resources. Toutes les énergies mentionnées seront fournies par Dalkia à OKD aux points de prélèvement situés en surface. Les activités souterraines demeureront sous la responsabilité d OKD. Dalkia assurera également des fournitures directes de chaleur à logements situés notamment à Ostrava, Karvina et Havirov. Le groupe Dalkia comptera 360 employés de plus. Il disposera des installations énergétiques de la société NWR Energy, notamment du réseau de distribution local, des sources de chaleur, des centrales d air comprimé. Une transaction avantageuse pour les deux parties «Le groupe NWR est un partenaire important. Nous sommes client à long terme de sa filiale OKD qui nous vend le charbon. En même temps, Dalkia Česká republika fournit chaleur et électricité aux sites et bâtiments d OKD et de NWR. Grâce à cette transaction avantageuse pour les deux parties, nous avons pu augmenter considérablement le volume des utilités fournies à OKD. Dans le cadre de cette coopération à long terme, nous envisageons des volumes de fournitures annuelles à hauteur de deux milliards de m 3 d air comprimé, d un million de GJ de chaleur et de MWh d électricité. Notre chiffre d affaires, avec le groupe NWR, atteindra environ trois milliards de couronnes par an, ce qui placera, le groupe Dalkia parmi les fournisseurs d air comprimé les plus importants au monde», poursuit Laurent Barrieux. La transaction sera finalisée dans quelques mois après son approbation par l Office de protection de la libre concurrence et la validation de plusieurs autres conditions. services pour les clients Une volonté de satisfaire les demandes les plus exigeantes de nos clients Le groupe Dalkia en République tchèque fournit de l énergie à un grand nombre de clients industriels qui ont des demandes spécifiques et exigent des services de haute qualité. Parmi ceux-là, la société agroalimentaire ADM Prague (anciennement Setuza), est l un des premiers producteurs d huile végétale sur le marché tchèque. Pour pouvoir répondre à ses exigences, Dalkia a eu besoin d obtenir le certificat «casher», une tâche difficile étant donné le grand nombre de paramètres très stricts à respecter. Début février, la Région Moravie Centrale (RSTM) de Dalkia Česká republika a cependant réussi à obtenir ce certificat. La société ADM Prague s efforce de certifier ses produits «casher». Ce certificat garantit le respect d un processus de fabrication selon certaines règles en matière de propreté des aliments, conformément à la religion juive. A titre d explication, la mention casher représente un ensemble de règles alimentaires qui déterminent ce que l on peut manger et quand on peut le manger. Ce certificat ne concerne pas uniquement les aliments en tant que tels, mais il intègre tout le processus de production et toutes les technologies qui y participent. Pour pouvoir obtenir ce certificat, il nous a également fallu faire certifier la Région Moravie Centrale de Dalkia, dont la centrale d Olomouc fournit la vapeur au site ADM Prague. «ADM Prague utilise la vapeur de notre centrale thermique non seulement pour le chauffage et la production de l eau chaude sanitaire, mais aussi pour la production des huiles végétales. Nous avons obtenu le certificat casher début février. Cette attestation garantit à ADM Prague que notre vapeur respecte les exigences les plus strictes pour la production des produits casher. A défaut de ce certificat, nous ne pouvions plus fournir de vapeur à ADM Prague et nous perdions ainsi l un de nos clients les plus importants d Olomouc. C est pourquoi l obtention de ce certificat a été si importante pour nous», explique Jan Myšík, directeur de RSTM. La démarche de certification n a toutefois pas été facile, comme l explique Stanislav Kubáček, adjoint commercial de RSTM: «Nous avons été sollicité en novembre 2009, peu après la reprise du site d Olomouc par son nouvel actionnaire, la société ADM Prague. Le processus de certification n est défini par aucun standard légal, tout se déroulant sur la base d un dialogue avec le rabbin. Ce dernier nous a rendu visite à Olomouc posant de nombreuses questions techniques sur la production et la distribution de la vapeur. Il a, par exemple, souhaité voir la cartographie de nos réseaux, savoir si notre vapeur pouvait entrer en contact avec des aliments, si le condensat pouvait être pollué, quels produits chimiques étaient utilisés pour le traitement d eau, etc. Il a même visité notre station de traitement d eau. Concernant le site d ADM Prague, le rabbin s est informé sur tout le processus de fourniture de vapeur, depuis son entrée sur le site jusqu au bâtiment de production.» Le certificat délivré par l organisme pragois «The orthodox council of kashrut MaHaRa L» est valable un an. A échéance, une nouvelle démarche de certification doit être entreprise, qui devrait toutefois être plus facile à obtenir que la première. 05

6 integrovaný systém řízení Dalkia vyrábí teplo a elektřinu s ohledem na životní prostředí Výroba energie s ohledem na životní prostředí, to je jedna z priorit skupiny Dalkia v České republice. Jak se jí daří plnit tento cíl v praxi? Dalkia v rámci své Politiky trvale udržitelného rozvoje neustále inovuje a modernizuje svá zařízení, aby byla co nejúčinnější a nejekologičtější, upřednostňuje kogenerační výrobu tepla a elektřiny, která produkuje mnohem méně emisí než oddělená výroba těchto komodit, a v maximální možné míře využívá obnovitelné zdroje energie. Obnovitelné zdroje energie a zejména biomasa představují pro Dalkii strategický směr rozvoje. Kromě pozitivních efektů na životní prostředí má výroba zelené energie příznivý dopad na ceny tepla a elektřiny a také na místní zaměstnanost. Cílem skupiny Dalkia ve světě je dosáhnout toho, aby obnovitelné zdroje v roce 2020 představovaly 20 % v palivovém mixu, uvedl prezident Dalkie Olivier Barbaroux. Jak si v tomto směru stojí Dalkia v ČR? Spoluspalování biomasy v současné době zaujímá 2,2% podíl v našem palivovém mixu. Naším cílem je, abychom v roce 2016 na stávajících i nových zdrojích spalovali až 530 tisíc tun biomasy, čímž by obnovitelné zdroje tvořily až 14 % paliva, nastínil výrobní ředitel Renaud Capris. A co říkají čísla za rok 2009? Dalkia v ČR loni spálila celkem tun biomasy, což je o tun více, než v roce Díky vyššímu podílu biomasy v palivovém mixu se podařilo v roce 2009 snížit emise CO 2 o tun, tedy o tun více než předloni. Stoupá rovněž množství zelené elektřiny zatímco v roce 2007 Dalkia z biomasy vyrobila MWh elektřiny, loni to bylo již MWh. Velký podíl na těchto pozitivních číslech měl především celoroční provoz kotle na biomasu ve Výtopně Anenská v Novém Jičíně, celoroční spalování biomasy v ostravské Teplárně Přívoz, zprovoznění nového kotle na biomasu v Krnově na konci roku 2009 a významný nárůst spalování biomasy na dalších zdrojích. Nejvyužívanějším druhem biomasy je zelená štěpka, která vzniká zpracováním dřevní hmoty při těžbě dřeva, dále pak různé zbytky rostlin ze zemědělské a potravinářské výroby, jako obilné otruby, zbytky z lisování olejnatých semen, peletky ze slámy a podobně. Dalkia v ČR spaluje biomasu již od roku Začala v krnovské teplárně a postupně se přidaly další zdroje, např. v Olomouci, Karviné, Frýdku-Místku, Kolíně nebo Novém Jičíně. Od té doby již pro výrobu tepla a elektřiny využila tun biomasy, které nahradily tun CO 2. To je pro životní prostředí velmi dobrá zpráva! 06 aktuality Dalkia Mariánské Lázně upevnila své postavení ve městě Společnost Dalkia Mariánské Lázně dosáhla na konci února velkého obchodního úspěchu, když s městem podepsala dlouhodobou smlouvu o pronájmu a provozování sekundárních sítí. Toto rozhodnutí je pro všechny odběratele tepla a teplé vody v Mariánských Lázních velmi pozitivní: od března 2010 Dalkia dodává teplo přímo koncovým zákazníkům za ceny, které jsou pro ně mnohem příznivější, a může lépe reagovat na jejich potřeby a požadavky. Výtopna v Mariánskách Lázních se stala součástí Dalkie v červnu 2008 a představovala první akvizici francouzské skupiny v západních Čechách. Doposud v oblíbeném lázeňském městě zajišťovala dodávky tepla v objemu přibližně 320 tisíc GJ ročně pro více než stovku klientů, mezi něž patří zákazníci z hotelového a lázeňského sektoru, ale také zhruba domácností. Zatímco doteď Dalkia pronajímala a provozovala pouze centrální zdroj tepla a primární rozvodné sítě, nyní získala do pronájmu rovněž sekundární rozvody a výměníkové stanice. Co to konkrétně znamená? Po mnoho let zajišťovala rozvody tepla a teplé vody vyrobené v Dalkii distribuční společnost Bytov. Nově Dalkia převzala celý tepelný systém od výroby až po distribuci tepelné energie koncovým uživatelům. Díky profesionalitě a kvalitní obchodní politice se Dalkii Mariánské Lázně podařilo uspět ve výběrovém řízení města na pronájem a provozování sekundárních rozvodů. Využili jsme tak potenciálu, který nám toto lázeňské město nabízelo. Je to pro nás obrovský úspěch, neboť jsme upevnili pozici dálkového tepla ve městě. Od března nově teplo dodáváme přímo koncovým zákazníkům, kteří jej nyní odebírají za mnohem příznivější ceny ve srovnání s cenami stanovenými naším předchůdcem, a můžeme lépe reagovat na jejich požadavky, konstatoval ředitel Dalkie Mariánské Lázně Pavel Kolář. Další informace ke společnosti Dalkia Mariánské Lázně a jejím klientům najdete na stranách Prezident Dalkie si oblékl dres hokejových Vítkovic Někdo by si je možná z velké dálky spletl s hráči hokejového týmu HC Vítkovice Steel, ale zdání klamalo. Nejvýznamnější představitelé společnosti Dalkia ve světě dne 9. února zavítali do ostravské ČEZ Arény, aby shlédli zápas domácího celku s Pardubicemi. Při té příležitosti dostali jako pozornost dresy se svými jmény a ihned si je rádi vyzkoušeli. Dalkia Česká republika je sponzorem extraligového týmu HC Vítkovice Steel již několik let. Na začátku února využila přítomnosti členů vedení skupiny Dalkia v České republice u příležitosti slavnostního zprovoznění biokotle v Krnově a pozvala je na toto utkání. Pánové v sobě nezapřeli sportovního ducha a souboj na ledě sledovali s velkým zaujetím. Dresy se jmény jim všem udělaly velkou radost a i bez chráničů jim padly jako šité na míru. Ze seriózně vyhlížejících pánů v oblecích se tak rázem ve sportovní fanoušky proměnili prezident Dalkie Olivier Barbaroux, finanční ředitel Philippe Beauté, ředitel pro Dalkii v Zóně Střední Evropa Jean-Michel Mazalerat a technický ředitel této Zóny Michel Amiel, stejně jako další významný host hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Olivier Barbaroux po zápase, který skončil 3:2 pro Vítkovice, předal ocenění pro nejlepší hráče obou mužstev z domácích se nejvíce dařilo Romanu Szturcovi, mezi hosty zazářil Jan Kolář. V brance Pardubic bohužel scházel hvězdný gólman Dominik Hašek, na kterého se těšila celá hala, i přesto však bylo utkání pro zástupce Dalkie příjemným sportovním zážitkem.

7 actualités Dalkia Mariánské Lázně a renforcé sa position dans la ville La société Dalkia Mariánské Lázně a obtenu un grand succès commercial, fin février, en signant avec la ville un contrat à long terme pour la location et l exploitation des réseaux secondaires. Cette décision est très positive pour tous les consommateurs de chaleur et d eau chaude de Mariánské Lázně. Depuis mars 2010, Dalkia fournit, en effet, de la chaleur directement aux clients finaux à des tarifs bien plus favorables et peut aussi mieux répondre à leurs besoins et exigences. La chaufferie de Mariánské Lázně fait partie de Dalkia depuis juin Elle est la première acquisition réalisée par le groupe français en Bohême de l Ouest. Dalkia assurait, jusqu à présent, la fourniture de chaleur dans cette ville thermale fort appréciée pour un volume d environ GJ par an pour plus d une centaine de clients des secteurs hôtelier et thermal ainsi que quelques foyers. La société, qui louait et exploitait jusqu alors uniquement une source centrale de chaleur et le réseau de distribution primaire, loue désormais aussi les réseaux secondaires et les sous-stations. Qu est-ce que cela signifie concrètement? De nombreuses années, la distribution de la chaleur et de l eau chaude produites par Dalkia a été assurée par la société de distribution Bytov. Récemment, Dalkia a repris tout le système de chauffe, de la production jusqu à la distribution de la chaleur aux utilisateurs finaux. «Grâce à son professionnalisme et à une politique commerciale de qualité, Dalkia Mariánské Lázně a réussi à gagner l appel d offres lancé par la ville pour la location et l exploitation des réseaux secondaires. Nous avons ainsi exploité le potentiel que cette ville thermale nous offrait. Il s agit là, pour nous, d un immense succès, car nous avons renforcé notre position dans le domaine de la chaleur à distance pour la ville. En mars, nous avons commencé à fournir la chaleur directement aux clients finaux à des tarifs beaucoup plus intéressants que ceux fixés par notre prédécesseur. Nous pouvons également mieux réagir à leurs demandes», a indiqué le directeur de Dalkia Mariánské Lázně, Pavel Kolář. Vous trouverez des informations complémentaires sur la société Dalkia Mariánské Lázně et ses clients sur les pages Le président du groupe Dalkia a endossé le maillot du club de hockey sur glace de Vítkovice En les regardant de loin, certains auraient pu les confondre avec des joueurs du club de hockey sur glace HC Vítkovice Steel. Mais être et paraître sont deux choses bien différentes. En effet, les plus hauts représentants du groupe mondial Dalkia se sont rendus, le 9 février, au stade d Ostrava «ČEZ Aréna», pour assister au match de hockey sur glace opposant l équipe locale à celle de Pardubice. En souvenir de cet événement, ils ont reçu des maillots flockés à leurs noms qu ils ont immédiatement essayés. Dalkia Česká republika sponsorise, depuis des années, l équipe de hockey sur glace de première division du HC Vítkovice Steel. Début février, les membres de la direction du groupe Dalkia étaient présents en République tchèque à l occasion de l inauguration de la chaudière biomasse de Krnov. A cette occasion, ils ont été invités à assister au match opposant l équipe de Vítkovice à celle de Pardubice. Les hommes présents n ont pu cacher leur esprit sportif et ont suivi le match avec une grande attention. Les maillots à leur nom leur ont fait énormément plaisir et on peut dire qu ils leur allaient bien, même sans les protections de hockey. C est ainsi que MM. Olivier Barbaroux, président du groupe Dalkia, Philippe Beauté, directeur financier, Jean-Michel Mazalerat, directeur de Dalkia pour la zone Europe centrale, Michel Amiel, son directeur technique, sans oublier Martin Tesařík, président du Conseil régional d Olomouc, ordinairement en costumes-cravates, se sont immédiatement transformés en fans sportifs. Après le match, remporté par l équipe de Vítkovice avec un score de 3-2, Olivier Barbaroux a remis les prix aux meilleurs joueurs des deux équipes: Roman Szturc pour l équipe de Vítkovice et Jan Kolář pour l équipe adverse. Même si le célèbre gardien de but de l équipe de Pardubice Dominik Hašek, attendu par tous les spectateurs, n est pas venu, le match a tout de même offert aux représentants de Dalkia un événement sportif très réussi. systeme de management integré Dalkia produit de la chaleur et de l électricité en respectant l environnement Produire de l énergie en respectant l environnement, c est une des priorités du groupe Dalkia en République tchèque. Comment réalise-t-il cet objectif en pratique? Dans le cadre de sa politique de développement durable, Dalkia innove et rénove continuellement ses installations pour qu elles soient les plus performantes et les plus écologiques possible. La société donne la priorité à la production combinée de chaleur et d électricité, qui génère bien moins d émissions que leur production séparée et utilise autant que possible les sources d énergie renouvelables. «Les sources d énergie renouvelables, en particulier la biomasse, constituent pour Dalkia une voie de développement stratégique. Outre les effets positifs sur l environnement, la production d énergie verte a une incidence favorable sur les prix de la chaleur et de l électricité, mais aussi sur l emploi local. À l échelle mondiale, le groupe Dalkia a pour ambition d amener les sources renouvelables à 20 % de son mix combustibles en 2020», explique Olivier Barbaroux, président de Dalkia. Comment y parvient Dalkia en République tchèque? «La combustion combinée de biomasse représente actuellement 2,2 % de notre mix combustibles. Notre objectif est de brûler jusqu à tonnes de biomasse dans nos installations existantes et futures en Les sources renouvelables formeraient alors jusqu à 14 % du combustible», déclare Renaud Capris, directeur des exploitations. Et quels sont les chiffres pour 2009? En République tchèque, Dalkia a brûlé un total de tonnes de biomasse, soit tonnes de plus qu en Grâce à la part supérieure de biomasse dans le mix combustibles, elle a pu réduire de tonnes ses émissions de CO 2 en 2009, soit tonnes de mieux qu il y a deux ans. La quantité d électricité «verte» est aussi en augmentation. Alors qu en 2007, Dalkia produisait MWh d électricité à partir de biomasse, ce chiffre s élevait à MWh l année dernière. Cette évolution positive a été essentiellement rendue possible par l exploitation tout au long de l année d une chaudière bio dans la chaufferie Anenská à Nový Jičín, par la combustion de biomasse pendant toute l année dans Teplárna Přívoz à Ostrava, par la mise en service d une nouvelle chaudière bio à Krnov fin 2009 et par l augmentation significative de la combustion de biomasse dans d autres installations. Les types de biomasse les plus utilisés sont le copeau vert, résultant du traitement du bois lors de l exploitation forestière, mais aussi les résidus végétaux issus de la production agroalimentaire comme, par exemple, le son de blé, les résidus de pressage de graines oléagineuses, les pellets de paille, etc. En République tchèque, Dalkia brûle de la biomasse depuis Le groupe a progressivement utilisé cette technologie à Teplárna Krnov, d abord, puis dans d autres installations, comme à Olomouc, Karviná, Frýdek-Místek, Kolín ou Nový Jičín. Depuis, pour la production de chaleur et d électricité, Dalkia a utilisé tonnes de biomasse, venues compenser tonnes de CO 2. C est une très bonne nouvelle pour l environnement! 07

8 aktuality Dalkia moderně a šetrně Jak jsme vás informovali v minulém čísle Modrého reportéra, skupina Dalkia v České republice v roce 2009 realizovala dva velmi významné projekty: na podzim spustila nový kotel v Krnově, který spaluje 100% biomasu, a také turbínu TG4 v Olomouci, jež nahradila svou padesátiletou předchůdkyni. Aby obě zařízení spolehlivě fungovala dlouhé roky, to jim v únoru 2010 popřáli zástupci Dalkie i představitelé měst a krajů na slavnostním uvedení do provozu. Více už vám prozradí fotografie z obou akcí. Krnov, 10. února 2010 zprovoznění nového biokotle Biokotel v Krnově byl v době svého spuštění na konci roku 2009 největším zařízením svého druhu v oblasti energetiky v České republice. Kotel, který spaluje 100% biomasu, dokáže pokrýt tepelnou spotřebu pětiny města Krnova a slouží také pro výrobu elektřiny. Jmenovitý parní výkon 35 tun za hodinu, maximální výkon 40 tun za hodinu, účinnost přes 90 % a roční spotřeba přibližně 80 tisíc tun biomasy, to jsou jeho hlavní charakteristiky. Vedle dřevní štěpky, kůry a pilin je biokotel schopen spalovat také různé druhy šrotu, šťovík uteuša a jiné. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnila řada významných osobností města a Moravskoslezského kraje, např. starostka Krnova Renata Ramazanová a místostarosta Bedřich Marek, náměstek Statutárního města Ostrava Lukáš Ženatý nebo zastupitelé Moravskoslezského kraje David Maňas a Jiří Veverka, který je zároveň radním města Krnova. Na akci nescházeli ani zástupci nejvyššího vedení Dalkie ve světě včetně prezidenta skupiny Oliviera Barbaroux, finančního ředitele Philippa Beauté a ředitele Dalkie pro Zónu Střední Evropa Jean-Michela Mazalerat. Všichni si se zájmem prohlédli nový biokotel i moderní velín, který řídí a monitoruje jeho provoz. Pásku společně přestřihli Olivier Barbaroux, Lukáš Ženatý a Renata Ramazanová, která k novému biokotli řekla: Jsme rádi, že Dalkia zprovoznila tento moderní kotel na biomasu. Díky mnohem nižší produkci emisí, především oxidu uhličitého ve srovnání se spalováním fosilních paliv má biokotel pozitivní vliv na životní prostředí. Další výhodou je, že palivo pro teplárnu dodávají hlavně firmy z Krnova a okolí. Přijďte se podívat na NEJ... kotel v České republice! 08

9 actualités Dalkia: moderne et respectueuse de l environnement Comme nous l avons déjà annoncé dans le dernier numéro du Reporter bleu, le groupe Dalkia en République tchèque a réalisé en automne dernier deux projets majeurs: la mise en service d une nouvelle chaudière 100% biomasse et le remplacement de la turbine d Olomouc, âgée d une cinquantaine d années, par la turbine TG4. Au cours de l inauguration de ces installations, les représentants du groupe Dalkia et ceux des villes et des régions leur ont souhaité de longues années de service. A découvrir, les photographies des deux événements. Krnov, le 10 février 2010: mise en service de la nouvelle chaudière biomasse Au moment de sa mise en service, fin 2009, la chaudière biomasse de Krnov était l installation la plus importante de ce type dans le secteur de l énergie en République tchèque. Cette chaudière n utilise que de la biomasse. Elle permet de couvrir les besoins en chaleur d un cinquième de la ville de Krnov, tout en produisant également de l électricité. Les caractéristiques principales de la chaudière sont sa puissance nominale de 35 tonnes de vapeur par heure, sa puissance maximale de 40 tonnes de vapeur par heure, son efficacité supérieure à 90 % et sa consommation annuelle de biomasse de l ordre de tonnes. En plus des sciures de bois et de l écorce, la chaudière est capable de brûler également des grains de blé, de l oseille, etc. De nombreuses personnalités de la ville et de la région de Moravie- Silésie ont participé à la mise en service officielle. Etaient ainsi présents Renata Ramazanová, maire de la ville de Krnov, Bedřich Marek, maireadjoint, Lukáš Ženatý, maire-adjoint de la ville d Ostrava, ainsi que les conseillers de la région de Moravie-Silésie David Maňas et Jiří Veverka (également membre du conseil municipal de Krnov). A cet événement ont également participé les membres de la direction de Dalkia: Olivier Barbaroux, président du groupe, Philippe Beauté, directeur financier et Jean-Michel Mazalerat, directeur de Dalkia pour la zone Europe centrale. Tous ont visité avec intérêt la nouvelle chaudière biomasse et sa salle de contrôle commande moderne à partir de laquelle s effectuent la gestion et le suivi du fonctionnement de la chaudière. Le ruban a ensuite été solennellement coupé par Olivier Barbaroux, Lukáš Ženatý et Renata Ramazanová. «Nous sommes très heureux que Dalkia mette en service cette chaudière biomasse moderne,» a déclaré Mme le maire de Krnov. «Grâce à une forte réduction des émissions polluantes, notamment du dioxyde de carbone, cette chaudière biomasse aura un impact positif sur l environnement. Son combustible sera en partie fourni par des entrepreneurs de Krnov et de ses alentours, ce qui constitue également un avantage pour la ville.» 09

10 aktuality Olomouc, 22. února 2010 zprovoznění nové turbíny Turbína TG4 patří k nejmodernějším zařízením Dalkie v České republice. Díky jejímu vyššímu výkonu došlo ke zvýšení kogenerační výroby tepla a elektřiny, která je mnohem šetrnější vůči životnímu prostředí než oddělená výroba obou energií, neboť produkuje méně emisí. Nová turbína dosahuje o 5 % vyšší účinnosti a energie v palivu je využita mnohem efektivněji. Teplárna díky TG4 může vyrábět o zhruba šest tisíc MWh elektrické energie ročně více než dosud, což pokryje spotřebu přibližně olomouckých domácností. Spotřeba uhlí poklesne o zhruba 550 tun za rok. Dalkia modernizuje, buďte u toho! Uvádíme do provozu novou turbínu TG4 Protitlaká turbína TG4 o výkonu 8 MWe nahradila svou předchůdkyni TG1 o výkonu 6,3 MWe, která teplo a elektřinu vyráběla přes padesát let. Po významné rekonstrukci Teplárny Olomouc v letech 1996 až 1998 a přestavbě parovodní sítě na horkovodní v letech 1998 až 2003 se jednalo o další významný inovační projekt závodu, který teplem zásobuje zhruba 25 tisíc domácností ve městě. Spolu s generálním ředitelem Dalkie Česká republika Laurentem Barrieux se přestřižení pásky ujal primátor Statutárního města Olomouce Martin Novotný, který poznamenal: Těší nás, že Dalkia Česká republika trh s teplem v Olomouci nejenom využívá, ale že do něj i skutečně investuje. Nová turbína má pro město velký význam, neboť vyrobí větší množství energie a zároveň je šetrnější vůči životnímu prostředí v Olomouci. Slavnostní události se kromě představitelů Dalkie zúčastnili také náměstci olomouckého primátora Jan Holpuch, Hana Kaštilová Tesařová, Martin Major, Svatopluk Ščudlík a Ladislav Šnevajs, ale také primátor Statutárního města Přerov Jiří Lajtoch. Ani oni si nenechali ujít exkurzi po teplárně, během níž se dozvěděli spoustu zajímavých informací o výrobě tepla a elektřiny. Dalkia ve Francii postaví sedm nových tepláren na biomasu Dalkia ve Francii získala obrovskou vládní zakázku - na základě vítězství ve třetím výběrovém řízení Biomasa 3 postaví a bude provozovat sedm závodů na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z biomasy, jež připojí na své sítě dálkového tepla. Celkový elektrický výkon těchto sedmi závodů, jež ročně spálí více než 570 tisíc tun biomasy, zejména dřevní štěpky, je zhruba 60 MW. Nejvýznamnější z nich má elektrický výkon 10,4 MW a tepelný výkon 33 MW a prostřednictvím sítě dálkového tepla bude zásobovat přes 15 tisíc domácností ve městě Rennes. Ostatní teplárny budou dodávat energie do Štrasburku, Orléans, Tours, Angers, Lens a Limoges. Přibližně 83 tisíc domácností tak bude moci využívat zelené teplo za 10 velmi příznivé ceny. Ve Francii má spalování biomasy velkou podporu a pro celou skupinu Dalkia je jedním z pilířů její dlouhodobé strategie, stejně jako kogenerační výroba. Využívání sítí dálkového tepla je podle Dalkie nejlepším způsobem, jak zavést zelené teplo do měst. Ve světě provozuje přes 180 tepláren o celkovém tepelném výkonu MW, které využívají jako palivo biomasu. Patří mezi ně jeden z nejvýznamnějších evropských závodů svého druhu v maďarské Pécsi nebo teplárna ve francouzském Cergy-Pontoise, nyní ve Francii finišuje výstavba vůbec největší kogenerační jednotky na biomasu v zemi ve městě Biganos. Ročně Dalkia spálí 1,2 milionu tun biomasy, jen ve Francii se jedná o 430 tisíc tun.

11 actualités Olomouc, le 22 février 2010: mise en service de la nouvelle turbine La turbine TG4 représente une des installations les plus modernes de Dalkia en République tchèque. Grâce à sa puissance élevée, nous avons pu accroître la cogénération qui produit simultanément de la chaleur et de l électricité. La cogénération représente une technologie plus respectueuse de l environnement comparée à la production séparée des deux énergies, car elle produit moins d émissions polluantes. La turbine TG4 affiche une efficacité supérieure de 5 % et permet donc d optimiser l énergie contenue dans le combustible. Grâce à cette turbine, la centrale peut produire environ MWh d électricité en plus par an, ce qui correspond au besoin annuel d environ ménages de la ville d Olomouc. La consommation annuelle de charbon diminuera, quant à elle, d environ 550 tonnes. La turbine à contrepression TG4, d une puissance de 8 MWe, remplace donc la turbine TG1, d une puissance de 6,3 MWe, qui a produit chaleur et électricité pendant plus de cinquante ans. Après une reconstruction importante de la centrale d Olomouc dans les années et après la transformation du réseau de vapeur en réseau d eau chaude dans les années , nous assistons à une nouvelle étape dans l innovation de la centrale, qui dessert environ ménages urbains. Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia Česká republika et Martin Novotný, maire de la ville d Olomouc ont, eux aussi, coupé le ruban: «Nous sommes particulièrement contents que Dalkia Česká republika n ait pas uniquement profité du marché de la chaleur à Olomouc, mais qu elle ait investi réellement dans cette activité. Cette nouvelle turbine est très importante pour la ville car elle produira plus d énergie tout en étant plus respectueuse pour l environnement d Olomouc,» a indiqué Martin Novotný. En plus des représentants de Dalkia, cet événement s est déroulé en présence d Hana Kaštilová Tesařová, Jan Holpuch, Martin Major, Svatopluk Ščudlík et Ladislav Šnevajs, tous maires-adjoints d Olomouc, ainsi que de Jiří Lajtoch, maire de la ville de Přerov. Ceux-ci n ont pas manqué l opportunité de visiter la centrale et d en apprendre d avantage sur la production de chaleur et d électricité. Dalkia va construire sept nouvelles centrales biomasse raccordées à des réseaux de chaleur Dalkia en France a été choisi, à l issue du 3 e appel d offres «Biomasse 3» du gouvernement, pour réaliser une importante commande de l État. En effet, Dalkia a été retenu pour construire et exploiter sept nouvelles centrales de cogénération à biomasse qui alimenteront en chaleur des réseaux urbains de chauffage tout en produisant de l électricité. La puissance électrique totale cumulée tournera autour de 60 MW. Ces projets permettront la valorisation annuelle de plus de tonnes de biomasse, essentiellement sous forme de plaquettes forestières. La plus importante de ces centrales, d une puissance de 10,4 MW électriques et 33 MW thermiques, sera connectée au réseau de chaleur de la ville de Rennes. Elle desservira plus de logements. Les autres installations alimenteront les réseaux de chaleur des villes de Strasbourg, Orléans, Tours, Angers, Lens et Limoges. Environ ménages pourront donc bénéficier d une chaleur verte à des tarifs très compétitifs. L utilisation de la biomasse est fortement soutenue en France. Il s agit, avec la cogénération, d un des piliers de la stratégie à long terme du groupe Dalkia qui considère les réseaux de chaleur comme le meilleur vecteur d introduction de chaleur verte au cœur de la ville. Dalkia exploite, dans le monde entier, plus de 180 installations biomasse d une puissance thermique totale de MW. Parmi les plus grandes installations, se trouvent la centrale biomasse hongroise de Pécs et celle de Cergy-Pontoise en France. Par ailleurs, Dalkia achève actuellement la construction de la plus importante centrale de cogénération à biomasse située en France, à Biganos. Au total, 1,2 million de tonnes de biomasse sont consommées chaque année par les installations gérées par Dalkia, dont tonnes en France. 11

12 aktuality Kotle v centru pozornosti Výměna zkušeností a novinky týkající se provozu a údržby kotlů. To bylo hlavním cílem a přínosem prvního ročníku semináře Den pro kotle 2010, který uspořádala na konci února společnost AmpluServis. Seminář měl velmi příznivý ohlas, účastníci odcházeli se spoustou zajímavých informací. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky v oblasti provozu a údržby tepelně energetických zařízení, především kotlů. Přednášející, mezi nimiž byli zaměstnanci skupiny Dalkia v České republice i přední odborníci z dalších firem, hovořili například o současném stavu techniky, materiálových problémech, metodách údržby s podporou informačních technologií atd. Děkuji všem interním i externím účastníkům, že se podělili o své zkušenosti a předali posluchačům mnoho užitečných a praktických informací, sdělil ředitel AmpluServisu František Švrček. Během semináře, který se uskutečnil v sále Elektrárny Třebovice v Ostravě, zazněla i tato témata: chemické režimy kotlů, inovace v oblasti spalování a dopravy sypkých hmot, údržba komínů, obnova vyzdívek kotlů, spalování biomasy, moderní přístup k optimalizaci údržby, využití odpadního tepla kotlů atd. Mezi hosty a zároveň přednášejícími byl například vedoucí Závodu Teplárna Olomouc Petr Botlík, který hovořil na téma Využití moderních přístupů a informačních technologií při údržbě fluidního kotle K5. Úroveň semináře mě velice mile překvapila a naplnila mé očekávání něčeho nového a zajímavého. Některá prezentovaná řešení se budeme snažit určitě uplatnit v naší praxi a pokud budou realizovatelná, pomohou nám vyřešit letité problémy. Kolegům ze společnosti AmpluServis blahopřeji k dobré myšlence. Den pro kotle je hozenou rukavicí mnoha ji- ným akcím pořádaným renomovanými společnostmi v Brně nebo v Ostravě na Vysoké škole báňské. Pokud se podaří na minimálně stejné úrovni připravit i druhý ročník, bude to pro zařízení Dalkie jenom dobře, pochvaloval si přínos konference Petr Botlík. Velmi spokojen byl i Petr Uherek, který pracuje v Teplárně Karviná jako specialista řízení údržby. Seminář se mi moc líbil. Je dobře, že se technici setkávají na podobných akcích, aby si vyměnili informace a zkušenosti, a že to zastřešuje tak odborná firma, jako je AmpluServis. Co bylo pro mou práci nejpřínosnější? Samozřejmě příspěvky týkající se údržby, hlavně pak systému preventivní údržby s implementací moderních metod řízení, neboť u nás na teplárně také zavádíme tyto trendy do systému údržby, řekl Petr Uherek. Z externích hostů na semináři vystoupili např. experti ze společností Teplotechna Ostrava, EVECO Brno, Removek Most, SKF, RPS Ostrava, ale také odborníci z VUT Brno, Materiálového a metalurgického výzkumu nebo třeba technický poradce pro energetiku a hospodářství Radovan Turyna. Velmi zajímavá byla přednáška vedoucího inspekčního orgánu ČEZ Radovana Šťastného, který se podělil o strategii a organizaci údržby ve skupině ČEZ a zmínil myšlenku zařadit semináře, jako byl právě Den pro kotle, do systému kontinuálního vzdělávání ve společnosti ČEZ. Inspekční orgán ČEZ vznikl v roce 2001 a jeho úkolem je kontrola a diagnostika Radovan Šťastný technických zařízení pro mateřskou společnost ČEZ i další firmy. Akreditované inspekční služby poskytujeme v oblastech tlakových zařízení, točivých strojů, elektrozařízení a svařování. Zaměřujeme se především na revize, zkoušky, diagnostiku apod. Jedna ze společností, s níž úzce spolupracujeme, je i AmpluServis, který nedávno vyhrál naše výběrové řízení na revize zvedacích zařízení. S touto firmou máme velmi dobré odborné i osobní vztahy a jsme moc rádi, že si spolu můžeme předávat zkušenosti. Rozhovor s Radovanem Šťastným přineseme v příštím čísle Modrého reportéra. Vzájemná výměna informací a zkušeností je správnou cestou, stejně tak orientace údržby na diagnostiku. Společnost AmpluServis dosahuje v této oblasti velmi dobrých výsledků a má potenciál stát se lídrem v rámci celé České republiky. Renaud Capris, výrobní ředitel Dalkie Česká republika 12

13 actualités Les chaudières tiennent la vedette L échange d expériences et de nouveautés concernant l exploitation et la maintenance des chaudières, voilà le principal objectif et le résultat de la première édition du séminaire Journée des chaudières. Cet évènement, organisé fin février par AmpluServis, a suscité un grand nombre de réactions positives de la part des participants. «Le séminaire avait pour objectif d informer les participants sur les connaissances les plus récentes dans le domaine de l exploitation et de la maintenance d équipements énergétiques thermiques, essentiellement concernant les chaudières,» a déclaré František Švrček, directeur d AmpluServis. «Les intervenants - parmi lesquels des salariés du groupe Dalkia en République tchèque et des spécialistes de pointe d autres entreprises - ont évoqué, par exemple, la situation actuelle de la technique, des problématiques de matériaux, des méthodes de maintenance informatique, etc. Je remercie tous les participants internes et externes pour avoir partagé leur expérience et transmis aux auditeurs de nombreuses informations utiles et pratiques.» Au cours du séminaire, tenu dans une salle d Elektrárna Třebovice à Ostrava, les thèmes suivants ont aussi été abordés: régimes chimiques des chaudières, innovations dans le domaine de la combustion et du transport des matières poudreuses, maintenance des cheminées, rénovation de la structure des chaudières, combustion de biomasse, approche moderne de l optimisation de la maintenance, récupération de la chaleur résiduelle des chaudières, etc. Parmi les orateurs se trouvait le chef de l usine Teplárna Olomouc, Petr Botlík, qui est intervenu sur le thème de l utilisation d approches modernes et de l informatique pour la maintenance de la chaudière à lit fluidisé K5. «Le niveau du séminaire m a agréablement surpris. Conformément à mes attentes, j ai pu apprendre des choses nouvelles et intéressantes,» souligne le chef d entreprise. «Nous nous efforcerons d appliquer en pratique certaines des conceptions Petr Botlík présentées ici qui, si elles sont réalisables, nous aideront à résoudre des problèmes de longue date. Je félicite nos collègues de la société AmpluServis pour cette initiative. La Journée des chaudières est un défi lancé à de nombreux autres événements organisés par des sociétés renommées de Brno ou d Ostrava jusqu à la Haute école des mines. Si nous parvenons à organiser, lors de la seconde édition, un séminaire de même qualité, ce sera profitable aux installations de Dalkia.» Petr Uherek, travaillant chez Teplárna Karviná en qualité de spécialiste de gestion de la maintenance, s est montré, lui aussi, très satisfait. «Le séminaire m a beaucoup plu,» a-t-il confié. «C est une bonne chose que les techniciens se rencontrent pour échanger leurs expériences et leurs informations lors d un évènement supervisé par une entreprise aussi spécialisée qu AmpluServis. Ce qui m a «L échange d informations et d expériences va dans le bon sens, tout comme l orientation de la maintenance sur les diagnostics. La société AmpluServis enregistre de très bons résultats dans ce domaine et dispose du potentiel pour devenir un leader dans toute la République tchèque.» Renaud Capris, directeur des opérations de Dalkia Česká republika apporté le plus pour mon travail? Ce sont évidemment les interventions concernant la maintenance, en particulier celles sur le système de maintenance préventive mettant en œuvre des méthodes de gestion modernes puisque nous appliquons aussi ces nouvelles tendances dans le système de maintenance de notre centrale.» Parmi les invités externes du séminaire, sont également intervenus des experts des sociétés Teplotechna Ostrava, EVECO Brno, Removek Most, SKF, RPS Ostrava, ainsi que des spécialistes de la Haute école technique de Brno, Recherches sur les matériaux et la métallurgie et le conseiller technique pour l énergétique et l économie, Radovan Turyna. Le responsable de l organe d inspection de ČEZ, Radovan Šťastný, a donné une conférence très intéressante sur la stratégie et l organisation de la maintenance dans le groupe ČEZ. Il a évoqué l idée d intégrer des séminaires semblables à la Journée pour les chaudières dans le système de formation continue de la société ČEZ. «L organe d inspection de ČEZ a été créé en 2001,» explique-t-il. «Il a pour mission de contrôler et de diagnostiquer les équipements techniques de la société-mère et d autres entreprises. Nous fournissons des services d inspection agréés pour les équipements sous pression, les machines rotatives, les installations électriques et le soudage. Nous nous consacrons surtout aux inspections, essais et diagnostics. Nous collaborons étroitement avec AmpluServis, qui a récemment remporté notre appel d offres pour les inspections d équipements de levage. Nous avons de très bonnes relations professionnelles et personnelles avec cette entreprise et sommes heureux de pouvoir partager nos expériences.» Le prochain numéro du Reporter bleu vous présentera un entretien avec Radovan Šťastný. 13

14 aktuality / actualités Seznamte se s vítězi soutěže SOS Planeta Země V minulém čísle Modrého reportéra jsme vám přinesli jména vítězů soutěže pro žáky základních škol SOS Planeta Země, kterou uspořádala Dalkia v České republice spolu se sesterskými společnostmi ze skupiny Veolia Environnement. Mezi třídami, které oslovila Dalkia Česká republika, vyhrála 7. B ze ZŠ Žákovská v Havířově. V národním kole, kam postoupila s plným počtem bodů a kde se utkala se třídami ze všech koutů re- publiky, pak získala speciální vánoční cenu. Svého výherce má i dceřiná společnost Olterm&TD Olomouc nejúspěšnější byla třída 6. A ze ZŠ a MŠ Olomouc-Holice. Děti se při předání cen svěřily, že je internetová soutěž moc bavila a že se dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných informací týkajících se energie, vody, dopravy i odpadů. Z dárků, mezi nimiž našly například naučné kufříky o dálkovém teple, vodní laboratoř, flash disky, knihy, DVD a další odměny, měly velkou radost. Vítězům ještě jednou gratulujeme! Faites connaissance avec les vainqueurs du concours SOS Planète Terre Dans le dernier numéro du Reporter bleu, nous vous avions informé des noms des élèves d écoles élémentaires vainqueurs du concours «SOS Planète Terre», organisé conjointement par Dalkia en République tchèque et par les autres sociétés membres du groupe Veolia Environnement. Parmi les classes auxquelles s était adressé Dalkia Česká republika, c est la 5 ème B de l école élémentaire Žákovská de Havířov qui a gagné. Dans le concours national, pour lequel elle s est qualifiée sans perdre de point et où elle s est mesurée à des classes des quatre coins du pays, cette classe a remporté le prix spécial de Noël. La filiale Olterm&TD Olomouc a, elle aussi, son vainqueur : la classe de 6 ème A de l école élémentaire et maternelle d Olomouc-Holice. Lors de la remise des prix, les enfants ont confié que ce concours sur Internet leur avait beaucoup plu et qu ils avaient appris bien des informations utiles et intéressantes sur l énergie, l eau, les transports et les déchets. Les cadeaux dont, par exemple, des mallettes éducatives Veolia Environnement pomáhá na Haiti Skupina Veolia Environnement, která je mateřskou společností Dalkie, se velmi významně podílí na pomoci zemětřesením zničenému Haiti. Prostřednictvím svého Nadačního fondu vyslala na pomoc obyvatelům tohoto karibského státu pohotovostní jednotky pro úpravu, uskladnění a distribuci pitné vody. Letadlo francouzského Červeného kříže několik dní po zemětřesení přepravilo do postižené oblasti celkem 20 tun materiálu a mobilní jednotky používané v krizových situacích, které jsou schopny zásobovat pitnou vodou 15 až 20 tisíc lidí. Současně na Haiti odcestovali také tři experti z Veolia Force, což je humanitární krizová sekce patřící do Nadace Veolia Environnement, a připojili se ke čtyřem dalším dobrovolníkům, kteří již mají základnu na nedalekém ostrově Guadeloupe. Tito experti sestavili mobilní jednotky, vyškolili místní týmy a podporovali akce lokální vodohospodářské společnosti. Na základě mnohých žádostí zaměstnanců společnosti Veolia z celého světa Nadační fond Veolia Environnement zároveň otevřel zvláštní bankovní účet, na který je možné zasílat příspěvky, jež jsou využívány výhradně k financování záchranných programů a rekonstrukce Haiti. Možnosti přispět a pomoci tak potřebným lidem využili také někteří zaměstnanci skupiny Dalkia v České republice. Například Dalkia Kolín uspořádala ve svých řadách sbírku, jejíž výtěžek byl odeslán na konto Nadačního fondu Veolia Environnement. 14 Foto Veolia / Photo Veolia - Robert King Třída 7. B ze ZŠ Žákovská, Havířov Classe de 5 ème B de l école élémentaire Žákovská, Havířov Třída 6. A ze ZŠ a MŠ Olomouc Holice Classe de 6 ème A de l école élémentaire et maternelle d Olomouc Holice sur la chaleur à distance, un laboratoire d eau, des clés USB, des livres, des DVD et d autres récompenses, leurs ont fait un grand plaisir. Encore bravo aux vainqueurs! Veolia Environnement apporte son aide à Haïti Le groupe Veolia Environnement, société-mère de Dalkia, apporte son soutien à Haïti, ravagé par un tremblement de terre meurtrier. Par l intermédiaire de sa fondation, le groupe a envoyé des unités d urgence qui viennent en aide aux citoyens de cet Etat des Caraïbes en assurant le traitement, le stockage et la distribution d eau potable. Vingt tonnes de matériels d urgence ont été envoyées dans la zone sinistrée d Haïti, à bord d un avion de la Croix-Rouge française, quelques jours seulement après le tremblement de terre. Cette cargaison comportait également des unités mobiles, utilisées dans les situations de crise pour l alimentation en eau potable de 15 à 20 milles personnes. Trois volontaires de Veolia Force, cellule humanitaire d urgence de la Fondation Veolia Environnement, sont également partis en Haïti. Ils se sont joints à quatre autres volontaires basés en Guadeloupe. Ces experts ont mis en œuvre les unités mobiles et formé des équipes haïtiennes afin de soutenir les activités de la société des eaux locale. Suite aux nombreuses requêtes des employés de Veolia partout dans le monde, la Fondation Veolia Environnement a ouvert un compte bancaire spécial, sur lequel sont récoltées les contributions destinées au financement des programmes d urgence et de reconstruction en Haïti. Certains employés de Dalkia en République tchèque en ont profité pour aider de cette façon les sinistrés. Dalkia Kolín a, par exemple, organisé une collecte dont les fonds ont été envoyés sur ce compte.

15 naši klienti / nos clients Dalkia dodává teplo do slavných Mariánských Lázní již téměř dva roky Mariánské Lázně jsou světově proslulým lázeňským střediskem, které doslova překypuje bohatstvím přírodních léčivých zdrojů. Na poměrně malém území tohoto půvabného západočeského města vyvěrá na čtyřicet minerálních pramenů a v blízkém okolí jich lze najít dokonce více než sto! Od června 2008 zde teplo vyrábí a dodává společnost Dalkia, jež odkoupila někdejší podnik Vytápění Mariánské Lázně a postupně upevnila své postavení ve městě. Dalkia zákazníkům nabízí nejenom nižší ceny energie (před jejím vstupem měly Mariánské Lázně jednu z nejvyšších cen tepla v zemi), ale také podstatně kvalitnější a komfortnější služby, než na jaké byli doposud zvyklí. Mezi její nejvýznamnější klienty patří Nemocnice Mariánské Lázně a Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad. Lázeňskou atmosféru si zamilovala řada světových celebrit Léčebných kůr v Mariánských Lázních si užívalo mnoho světově proslulých osobností. Mezi ty nejslavnější patřili spisovatelé Goethe, Dostojevskij, Kafka, Twain a Kipling. Ozdobou lázeňských kolonád byli svého času i fenomenální hudebníci Chopin, Strauss či Wagner nebo otec psychoanalýzy Freud. Anglický král Eduard VII. si zdejší prostředí zamiloval natolik, že se do Mariánských Lázní vrátil celkem devětkrát. Vynálezce žárovky Edison v roce 1911 dokonce s obdivem prohlásil, že krásnější lázně nejsou na celém světě. Dalkia, fournisseur de chaleur pour la célèbre ville de Mariánské Lázně depuis près de deux ans Mariánské Lázně est une ville d eaux de renommée mondiale, qui déborde de sources naturelles curatives. Sur le territoire relativement exigu de cette charmante ville de l Ouest de la Bohême jaillissent près de quarante sources minérales. Ses environs proches en comptent, quant à eux, plus de cent! Depuis juin 2008, de la chaleur y est produite et fournie par Dalkia, qui a racheté l ancienne entreprise Vytápění Mariánské Lázně et a progressivement renforcé sa position dans la ville. Dalkia propose à ses clients non seulement de meilleurs prix - avant son arrivée, la chaleur à Mariánské Lázně était l une des plus chères du pays, mais aussi des services de bien meilleure qualité avec un confort jusque-là inconnu. L entreprise compte parmi ses plus grands clients l hôpital de Mariánské Lázně et le Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad. Une atmosphère appréciée de nombreuses célébrités mondiales De nombreuses personnalités mondialement célèbres ont séjourné en cure à Mariánské Lázně. Parmi les plus célèbres, citons les écrivains Goethe, Dostoïevski, Kafka, Twain, ou encore Kipling. Les colonnades ont aussi été les témoins des séjours de compositeurs tels que Chopin, Strauss ou Wagner, mais également de Freud, père de la psychanalyse. Il est dit que le roi d Angleterre Édouard VII aimait tellement l endroit qu il y est revenu neuf fois. Edison, l inventeur de l ampoule, a, quant à lui, déclaré avec admiration en 1911 qu «il n y avait pas de plus belle station thermale au monde». 15

16 naši klienti Dalkia přinesla Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad pozitivní změnu Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad patří k ozdobám Mariánských Lázní a může se navíc pochlubit velmi bohatou a zajímavou historií. Jeho hlavní budova - secesní Pelnářův dům, pojmenovaný podle slavného českého balneologa, pochází z roku Hotel se svým ročním odběrem GJ řadí mezi největší zákazníky Dalkie Mariánské Lázně. Hotel nabízí nejmodernější trendy v oblasti Spa a Wellness Přestože má Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad dlouholetou tradici, patří dnes díky náročné rekonstrukci, která proběhla pod bdělým dohledem Památkového úřadu, k nejmodernějším hotelům v Mariánských Lázních. Náš hotel byl od roku 2002 nejenom kompletně zrekonstruován, ale přikoupili jsme k němu také zahradu, v níž jsme postavili další tři objekty. Celý komplex nyní disponuje 168 pokoji s 320 lůžky, vysvětluje ředitelka hotelu Zdeňka Pinkasová. Jako jediný hotel v Mariánských Lázních nabízíme relaxaci ve venkovním bazénu situovaném přímo v areálu. Naši hosté si tak zde mohou v klidu zaplavat a zároveň využít intimního zázemí prosluněné louky. K dispozici mají vnitřní bazény včetně rehabilitačního a solného a čtyři sauny s odpočívárnou. S tak širokou nabídkou bazénů, fyzioterapeutických, medicínských a wellness služeb se náš hotel řadí mezi ty nejlepší ve městě. Navíc je výjimečný tím, že přímo v objektu je využíván ke koupelím minerální pramen Alexandra s vysokým obsahem železa a kysličníku uhličitého, který působí blahodárně a příznivě na prokrvování organismu. Minerální vodu pramene Alexandra mohou naši hosté i návštěvníci města v letních měsících popíjet během procházek v nedalekém parku. Pavilonek nad tímto pramenem byl financován z prostředků hotelu. Naše nabídka je velmi široká a je určena hostům, ať už přijedou na krátkodobé nebo delší pobyty. Mottem všech článků řetězce Falkensteiner Hotels and Residence je Welcome home!, tedy Vítejte doma!, což mluví za vše, objasňuje zákaznický přístup hotelu Zdeňka Pinkasová. Společnost Dalkia je spolehlivým a vstřícným partnerem hotelu Spolupráci se společností Dalkia, jejíž teplo využíváme k vytápění našich objektů a také k vyhřívání bazénů, považuji za velmi dobrou. Příchod Dalkie do Mariánských Lázní v roce 2008 beru jako skutečně pozitivní změnu, protože došlo nejen ke snížení ceny tepelné energie, ale také k výraznému zlepšení komunikace. Přístup Dalkie ke klientům je opravdu vynikající. Každou změnu, ať už 16 v dodávkách nebo obchodních podmínkách, s námi zástupci Dalkie projednávají s dostatečným předstihem, což je velmi důležité například při tvorbě našeho obchodního plánu. Rozumíme potřebám a technickým důvodům odstávek, i když pro hoteliéra a hlavně hosta to není příjemná záležitost. Firma Dalkia se v každém případě snaží avízovanou dobu odstávky dodržet i zkrátit. Osobně jsem moc ráda, že Dalkia vyhrála výběrové řízení také na provoz sekundárních sítí v Mariánských Lázních, které získala do pronájmu od tohoto března. Po pozitivních zkušenostech s Dalkií se domnívám, že tato změna je přínosná nejenom pro velké odběratele, jako je náš hotel, ale i pro obyvatele Mariánských Lázní a životní prostředí bez kouřících komínů, dodává Zdeňka Pinkasová. PROFIL: Poté, co ředitelka Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad Zdeňka Pinkasová vystudovala ekonomickou školu služeb a hotelovou školu, dostala nabídku od společnosti Interhotely Praha. Později pracovně procestovala Jugoslávii, Rumunsko a Bulharsko. Po sametové revoluci v roce 1989 odešla Zdeňka Pinkasová na několik let do Německa a po návratu do ČR přišla v roce 2003 nabídka ředitelského postu od společnosti Falkensteiner Hotels and Residences, nyní je generální ředitelkou. Zdeňka Pinkasová pracuje v hotelnictví již 35 let a řídí se osobním mottem Chceš-li, aby hořelo, musíš zapalovat.

17 nos clients Dalkia a apporté un changement positif au Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad Le Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad fait partie des piliers de la ville thermale de Mariánské Lázně. Il peut, en outre, se targuer de posséder une histoire riche et intéressante. Datant de 1875, son bâtiment principal, la maison Pelnář, de style Art nouveau, tient son nom d un célèbre thermaliste tchèque. Avec une consommation annuelle de GJ, l hôtel est l un des plus gros clients de Dalkia Mariánské Lázně. L hôtel propose des installations dernier cri dans le domaine du Spa et du wellness Même si le Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad a une longue histoire, il compte aujourd hui parmi les hôtels les plus modernes de Mariánské Lázně grâce à une profonde restauration réalisée sous la surveillance du Service de l architecture et du patrimoine. «Depuis 2002, non seulement notre hôtel a été complètement restauré, mais nous avons aussi acheté un terrain dans lequel nous avons érigé trois autres bâtiments. Le complexe dispose désormais d un total de 168 chambres et 320 lits,» explique Zdeňka Pinkasová, directrice de l hôtel. «Nous sommes le seul hôtel de Mariánské Lázně à permettre à nos clients de se relaxer dans une piscine à ciel ouvert, située directement dans le complexe. Ces derniers peuvent venir y nager tranquillement et profiter en même temps du confort intime de la pelouse ensoleillée. Ils peuvent également disposer des piscines intérieures, bassin de rééducation et bassin d eau salée y compris, et de quatre saunas avec salle de repos. Avec un choix si large de bassins et de services médicaux, de physiothérapie et de wellness, notre hôtel se classe parmi les meilleurs de la ville. Il se distingue aussi par le fait que nous utilisons, pour nos bains, la source minérale Alexandra riche en fer et en dioxyde de carbone, qui a un effet bienfaisant sur la PROFIL: Après ses études en économie des services et à l école hôtelière, Zdeňka Pinkasová, est contactée par la société Interhotely Praha. Elle travaille ensuite en Yougoslavie, en Roumanie et en Bulgarie. Après la Révolution de velours en 1989, elle s installe quelques années en Allemagne. De retour en République tchèque, la société Falkensteiner Hotels and Residences lui propose, en 2003, un poste de direction. Zdeňka Pinkasová, aujourd hui directrice générale du Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad, exerce dans le secteur de l hôtellerie depuis 35 ans. Sa devise personnelle: «Si tu veux que ça brûle, tu dois allumer». circulation du sang. En été, nos clients et visiteurs de la ville peuvent consommer l eau minérale de la source Alexandra à l occasion de leurs promenades dans le parc situé non loin de l hôtel. Le petit pavillon surplombant la source a été financé par l hôtel. Nous offrons une très large gamme de services destinés à nos clients, qu ils viennent chez nous pour une petite escapade ou pour un séjour plus long,» poursuit la directrice de l hôtel. «La devise de tous les membres de la chaîne Falkensteiner Hotels and Residence, Welcome home!, parle d elle-même.» La société Dalkia, partenaire fiable et avenant de l hôtel «La coopération avec Dalkia, qui nous fournit de la chaleur pour nos bâtiments ainsi que pour nos piscines, se passe très bien. L arrivée de Dalkia à Mariánské Lázně, en 2008, constitue, selon moi, un changement vraiment positif car non seulement les tarifs de la chaleur ont baissé, mais en plus la communication s est significativement améliorée. L approche de Dalkia à l égard de ses clients est véritablement exceptionnelle. Les représentants de Dalkia discutent avec nous suffisamment à l avance de tout changement, qu il concerne les approvisionnements ou les conditions commerciales, ce qui est très important, par exemple, lorsque nous établissons notre plan d activité. Nous comprenons les nécessités et les raisons techniques des coupures, même si celles-ci ne sont pas agréables pour les hôteliers et surtout pour les clients. Mais Dalkia s efforce à chaque fois de respecter la période de coupure annoncée, voire de la raccourcir. Personnellement, je suis heureuse que Dalkia ait également gagné l appel d offres pour l exploitation des réseaux secondaires de Mariánské Lázně, qu elle loue depuis début mars. Étant donné les expériences positives recensées avec Dalkia, je pense que ce changement est bénéfique non seulement pour les gros consommateurs, comme notre hôtel, les habitants de Mariánské Lázně, mais aussi pour l environnement», ajoute Zdeňka Pinkasová. 17

18 naši klienti S příchodem Dalkie nemocnice změnila přístup k vytápění svých areálů Naše nemocnice poskytuje pacientům velice kvalitní služby. Rozsah péče a operací je u nás srovnatelný s velkými okresními nemocnicemi, říká její ředitel Jiří Kestřánek. Zařízení bylo založeno již v roce 1894, mělo tehdy 24 lůžek. Zajímavostí je, že zde vzniklo jedno z prvních specializovaných urologických oddělení v rámci bývalého Rakousko-Uherska, které má dodnes velké renomé v celé zemi. Nemocnice se postupně rozšiřovala a v současné době se může pochlubit pěti odděleními ve třech areálech s celkovou kapacitou 131 lůžek. O pacienty se stará 160 zaměstnanců. V roce 2008 odkoupila od města 66% podíl v nemocnici společnost Asklepion SG Hospital, jejímž jedním z jednatelů je známý lékař a bývalý televizní moderátor Roman Šmucler. Nemocnice se úspěšně rozvíjí a modernizuje svůj provoz S novým vlastníkem nemocnice nejen rozšířila kvalitní zdravotnickou péči např. v oblasti laserových operací křečových žil, ale také získala zcela konkrétní plány do budoucna. Společnost Asklepion SG Hospital se jako strategický partner zavázala, že v letošním roce vloží do základního jmění minimálně 70 milionů korun, z nichž bude v letech realizována stavba nového pavilonu. Vznikne tak jeden komplex budov, takže ušetříme na provozních nákladech a také se podstatně zjednoduší logistika. V pavilonu budou kromě ambulancí a rehabilitace také dvě lůžkové jednotky, interna a oddělení následné péče. Dále se do těchto prostor přesune i vedení nemocnice. Společnost Asklepion SG Hospital klade velký důraz na estetiku projektu tak, aby pavilon důstojně reprezentoval město Mariánské Lázně. Vyhlásila proto architektonickou soutěž s mezinárodní účastí, jejímž vítězem se stal Petr Hájek se zajímavým návrhem objektu, který si již vysloužil přezdívku teploměr. Podle talentovaného architekta byly inspirací pro vzhled budovy účelné tvary, přesnost a spolehlivost lékařských přístrojů. Nový pavilon bude mít tvar hranolu, který plynule přechází do spojovacího krčku. Tento netradiční půdorys umožní kompaktní řešení provozu a jednoduché napojení přistavěného pavilonu na hlavní budovu. pozastavili a od myšlenky lokální kotelny zcela upustili. Mimo jiné i proto, že lokální kotelny rozhodně nejsou z hlediska ekologie nejlepším řešením a blahodárnému klimatu našeho lázeňského města by určitě uškodily. Je vidět, že pro Dalkii není záměrem prodávat energii za co nejvyšší cenu, naopak se snaží navázat dlouhodobé a oboustranně výhodné partnerství. Tento přístup oceňujeme. Dalkia nám dodává teplou vodu pro vytápění v objemu zhruba GJ ročně, do budoucna se však naše vzájemná spolupráce ještě rozšíří v souvislosti s přístavbou dalšího pavilonu. Nová výměníková stanice, kterou vybudujeme, bude plně automatizovaná. Její technologii budeme s Dalkií pochopitelně konzultovat. Této společnosti plně důvěřujeme, dodává Jiří Kestřánek. Dalkia nabídla nemocnici ekologické vytápění za mnohem příznivější cenu Před dvěma lety jsme začali spolupracovat se společností Dalkia, která v té době odkoupila Vytápění Mariánské Lázně. Přiznám se, že před jejím vstupem do místní teplárny jsme dokonce uvažovali o výstavbě separátní kotelny, která by zásobovala nemocnici. Důvody byly především finanční předtím byla cena tepla v Mariánských Lázních jedna z nejvyšších v České republice. V současné době je již mnohem příznivější, což samozřejmě velmi vítáme. I proto jsme naše původní investiční záměry PROFIL: Ředitel Nemocnice Mariánské Lázně Ing. Jiří Kestřánek (1946) vystudoval strojní fakultu ČVUT, později pracoval v projekci a byl zaměstnán i jako šéf montážní dílny. V roce 1990 se stal technicko-ekonomickým náměstkem v nemocnici Čáslav a po nezbytném ekonomickém dovzdělání byl jmenován ředitelem nemocnice v Kutné Hoře. Mariánskolázeňské nemocnici šéfuje od roku Jiří Kestřánek je ženatý, má dvě dospělé děti a radost mu dělají tři vnoučata. Mezi jeho koníčky patří poslech vážné hudby, v zimě běhá na lyžích, v létě se věnuje cyklistice a jezdí na svou chalupu. Jeho životním krédem je dát svým spolupracovníkům správný směr a pak už jim přenechat iniciativu. 18

19 nos clients Avec l arrivée de Dalkia, l hôpital a changé d approche quant au chauffage de ses sites «Notre hôpital fournit à ses patients des services de haute qualité. L étendue des soins et des opérations, chez nous, est comparable à celle des grands hôpitaux départementaux», déclare Jiří Kestřánek, directeur de l hôpital de Mariánské Lázně. Fondé en 1894, l établissement compte à ses débuts 24 lits. Il est témoin, dans son enceinte, de l ouverture d un des premiers départements spécialisés en urologie de l ancien empire austro-hongrois, réputé aujourd hui encore à travers tout le pays. L hôpital s est ensuite progressivement développé. Il comporte actuellement cinq départements répartis sur trois sites, avec une capacité totale de 131 lits. Les patients y sont pris en charge par 160 employés. En 2008, la société Asklepion SG Hospital (dont l un des gérants n est autre que le médecin et ancien animateur renommé de télévision Roman Šmucler) a racheté à la ville une participation de 66 % dans l hôpital. L hôpital se développe avec succès et modernise son fonctionnement «Avec le nouveau propriétaire, l hôpital a non seulement élargi ses soins médicaux de qualité, par exemple dans le domaine des opérations de varices au laser, mais il a aussi reçu des plans très concrets pour l avenir. En tant que partenaire stratégique, la société Asklepion SG Hospital s est engagée à apporter cette année au capital social un minimum de 70 millions de couronnes qui serviront à réaliser un nouveau pavillon en Ce dernier devrait permettre la création d un seul complexe de bâtiment, ce qui générera des économies de charges d exploitation tout en simplifiant substantiellement la logistique. Ce pavillon comptera, en plus de services de clinique externe et de rééducation, deux services d hospitalisation: un PROFIL: Le directeur de l hôpital de Mariánské Lázně, Jiří Kestřánek (1946), est diplômé de la faculté de mécanique de la Haute école technique tchèque. Il a ensuite travaillé dans la conception, puis a été employé en tant que chef d atelier de montage. En 1990, devenu adjoint technico-économique à l hôpital de Čáslav, il suit une formation économique complémentaire qui lui permet d être nommé au poste de directeur de l hôpital de Kutná Hora. Il dirige aujourd hui l hôpital de Mariánské Lázně, depuis Jiří Kestřánek est marié et père de deux grands enfants. Il a désormais le plaisir d être trois fois grand-père. Parmi ses loisirs, il aime la musique classique, le ski de fond, le cyclisme et se rendre à sa maison de campagne durant l été. Son crédo: «Mettre ses collaborateurs sur la bonne voie, puis leur laisser l initiative». service de médecine interne et un service de soins subséquents. Il est prévu également que les bureaux de la direction s établissent dans ce bâtiment.» La société Asklepion SG Hospital a mis l accent sur l esthétique du projet pour que le pavillon représente dignement la ville de Mariánské Lázně. Elle a ainsi lancé un concours d architecture international, remporté par Petr Hájek avec un projet de bâtiment intéressant, qui a déjà reçu le surnom de «thermomètre». L architecte aurait trouvé son inspiration dans les formes rationnelles, la précision et la fiabilité des instruments médicaux. Le nouveau pavillon prendra la forme d un parallélépipède diminuant progressivement de hauteur jusqu au couloir de connexion à l ancien bâtiment. Ce projet original permettra de centraliser l exploitation et de raccorder aisément le nouveau pavillon au bâtiment principal. Dalkia a proposé à l hôpital un chauffage écologique à un prix bien plus avantageux «Il y a deux ans, nous avons commencé à coopérer avec la société Dalkia, qui venait de racheter Vytápění Mariánské Lázně,» poursuit le directeur de l hôpital. «Avant cette collaboration, nous envisagions de construire une chaufferie séparée pour approvisionner l hôpital. Les motifs étaient essentiellement financiers le prix de la chaleur à Mariánské Lázně était l un des plus élevés de République tchèque. Grâce aux tarifs avantageux proposés par Dalkia, nous avons pu suspendre ces projets d investissement et abandonner l idée de chaufferies locales. Ceci a été doublement bénéfique car ce projet n aurait certainement pas été l option la plus écologique et aurait sans doute nuit au climat de notre ville d eaux. Nous apprécions l approche de Dalkia qui n a pas pour objectif de vendre son énergie au prix le plus élevé, mais qui s efforce de nouer un partenariat durable et avantageux pour les deux parties. Dalkia nous fournit de l eau chaude pour notre chauffage pour un volume d environ GJ par an. Cette coopération s élargira prochainement encore avec la construction d un pavillon supplémentaire. La nouvelle sous-station que nous construisons sera entièrement automatisée. Évidemment, nous consulterons Dalkia quant à ses équipements techniques. Cette société a notre entière confiance.» 19

20 ze světa energetiky / du monde de l énergie Nová měřidla domácnostem náklady na teplou vodu nesníží Podle novely Energetického zákona může dojít ke změně měření spotřeby teplé užitkové vody. Dodavatelé tepla mají povinnost zřídit od září 2011 na vstupech do domu nové měřidlo, které by doplnilo dosavadní měření na centrálním výměníku. Členové Teplárenského sdružení České republiky, mezi něž patří i Dalkia, však zastávají názor, že další měřidlo domácnostem náklady za teplou vodu nesníží, naopak pro ně znamená výdaje na jeho instalaci. Všem klientům proto doporučují, aby se dohodli s teplárnou, která jim teplou vodu dodává, na zachování současného způsobu měření. To novela Energetického zákona umožňuje. Měření na vstupu do objektu je nutné v případě, kdy se voda ohřívá centrálně pro několik domů a jejich obyvatelé se mezi sebou nemohou dohodnout na způsobu rozúčtování. Dvě měřidla místo jednoho mohou přinést přesnější informace o spotřebě teplé vody, říká předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba. Cena, kterou klienti platí za teplou vodu, se dalším měřením nesníží. Platby se budou i nadále počítat podle údajů měřidel umístěných u výměníkové stanice. Naopak, výdaje za teplou vodu se odběratelům mohou zvýšit, protože se do nich promítnou náklady na instalaci měřidla spojené s úpravou odběrného tepelného zařízení pro montáž měřičů. Ty se pohybují v řádech desítek až stovek tisíc korun. Les nouveaux compteurs ne réduiront pas le coût de l eau chaude pour les ménages Avec la nouvelle loi sur l énergie, le mode de comptage de la consommation d eau chaude sanitaire peut connaître des changements. A compter de septembre 2011, les fournisseurs d énergie thermique sont tenus d installer à l entrée des bâtiments un nouveau compteur censé compléter le comptage actuel effectué à la sous-station centrale. Mais, les membres de l Association du chauffage en République tchèque, y compris Dalkia, estiment qu un comptage 20 supplémentaire n apportera rien aux ménages, bien au contraire, vu les coûts supplémentaires liés à l installation de ce compteur. Ils recommandent donc à tous les clients de conclure un accord avec leur fournisseur de chaleur et d eau chaude afin de maintenir le système actuel de comptage, alternative rendue possible par un amendement de la loi sur l énergie. «Le comptage au pied du bâtiment n est nécessaire qu en cas de production centralisée d eau chaude sanitaire dans plusieurs Legislativa však dává odběratelům možnost neinstalovat měřidlo, pokud jim vyhovuje dosavadní způsob rozúčtování nákladů. Podmínkou je, že se dohodnou s teplárnou, která jim teplou vodu dodává. Proto doporučujeme všem vlastníkům bytových domů, ať se jedná o obce, bytová družstva nebo společenství vlastníků, aby pečlivě zvážili, zda se jim nové měřidlo vyplatí. Podpis dohody s teplárnou domácnostem ušetří nejen starosti, ale i peníze na nákladnou investici, zdůrazňuje Zdeněk Duba. bâtiments lorsque les habitants ne peuvent trouver un accord sur le partage des coûts. Deux compteurs indépendants peuvent alors apporter des informations plus précises sur la consommation d eau chaude sanitaire», affirme Zdeněk Duba, président du Directoire de Dalkia Česká republika. «Le prix de l eau chaude sanitaire payé par le client ne diminuera pas avec un niveau supplémentaire de comptage. Les paiements seront toujours calculés sur la base des données recueillies par les compteurs situés dans les sous-stations. Avec ce nouveau compteur, nous pouvons plutôt nous attendre à des surprises. Le prix de l eau chaude, en effet, pourrait augmenter car il faudra probablement intégrer dans les tarifs les coûts de l installation des compteurs liés à l adaptation du dispositif de prise de chaleur permettant le montage. Ces coûts pourraient représenter des dizaines, voire des centaines de milliers de couronnes. Le texte législatif permet heureusement aux clients de ne pas installer ce compteur si le comptage des coûts, tel qu il est effectué actuellement, leur convient. Il leur faut, dans ce cas, conclure un accord sur la non nécessité d un compteur supplémentaire avec leur fournisseur d eau chaude. Nous conseillons ainsi à tous les propriétaires de bâtiments d habitation, qu il s agisse de communes, coopératives de logement ou de syndicats de copropriétaires, de bien évaluer l intérêt ou non d un nouveau compteur pour eux. Signer un accord avec la centrale thermique peut éviter aux ménages des soucis, mais aussi des dépenses liées à un investissement coûteux.»

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Tomáš Kortus E.ON Trend s.r.o. Josef Sucharda Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Obsah prezentace Představení společnosti E.ON Trend

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více