PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD"

Transkript

1 PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

2 Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového? Změna licenčních modelů Kmenoví zákazníci Noví zákazníci Nástroj pro správu se správou uživatelů Veřejná a soukromá data u služby PTV Map&Guide internet Jaké výhody získáte vytvořením uživatelů? Na co si dát pozor, pokud nechcete vytvářet uživatele? Zobrazení a změna přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet Ukládání soukromých a veřejných dat Uložení vlastního profilu programu Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Vyvolání nástroje pro správu Přehled programu Zavedení uživatelé Zadání nastavení Zadání předpony Změna interních dat podpory Vytvoření uživatele Vytvořit skupinu Často kladené otázky FAQ Musím vytvořit uživatele, abych mohl(a) se službou PTV Map&Guide internet dále pracovat? K čemu je předpona? Kolik uživatelů mohu v nástroji pro správu vytvořit? Kolik uživatelů může se službou PTV Map&Guide internet pracovat? Proč vypadá rozhraní služby PTV Map&Guide internet při každém spuštění jinak? PTV AG 10/12 Strana 2/15

3 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového? 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového? Změna licenčních modelů Nástroj pro správu se správou uživatelů Veřejná a soukromá data u služby PTV Map&Guide internet 1.1 Změna licenčních modelů Dosud jsme u služby PTV Map&Guide internet nabízeli licenční model souběžný uživatel. U licenčního modelu souběžný uživatel může být k programu současně přihlášeno maximálně tolik uživatelů, kolik licencí je k dispozici. Pokud jste například zakoupili 30 licencí, může se službou PTV Map&Guide internet potenciálně pracovat neomezený počet kolegů, ale současně jich může být přihlášeno maximálně 30. U verze PTV Map&Guide internet V2 našim zákazníkům nabízíme nástroj pro správu s integrovanou správou uživatelů. Díky možnosti rozlišovat uživatele přecházíme u této nové verze na model pojmenovaný uživatel Kmenoví zákazníci Důležité: Pro Vás jako kmenové zákazníky zůstává zachován model licencování souběžný uživatel. I nadále budete mít možnost přístupu více uživatelů ke službě PTV Map&Guide internet, než kolik licencí máte k dispozici. U této nové verze máte navíc dvě možnosti: Jako doposud budete pro přihlášení ke službě PTV Map&Guide internet používat přihlašovací údaje, které v rámci vaší firmy rozdáte libovolnému počtu uživatelů. Do služby PTV Map&Guide internet může být současně přihlášeno přesně tolik uživatelů, kolik licencí je k dispozici. V nástroji pro správu služby PTV Map&Guide internet vytvoříte odpovídajícího uživatele pro každého potenciálního uživatele v rámci vaší firmy. Každý uživatel tak má své osobní přihlášení. Do služby PTV Map&Guide internet může být pod vašimi přihlašovacími údaji současně přihlášeno přesně tolik uživatelů, kolik licencí je k dispozici. Licenční model souběžný uživatel platí i pro další licence, které získáte v budoucnu. PTV AG 10/12 Strana 3/15

4 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového? Noví zákazníci Našim novým zákazníkům nabízíme výhradně model licencování pojmenovaný uživatel. U modelu pojmenovaný uživatel se k programu mohou přihlásit pouze osoby, které mají ve správě uživatelů aktivní, jmenovitě zavedený přístup. Aktivně při tom může být připojeno pouze tolik uživatelů, kolik licencí je k dispozici. 1.2 Nástroj pro správu se správou uživatelů Pro novou verzi služby PTV Map&Guide internet jsme vyvinuli nástroj pro správu, ve kterém můžete vytvářet uživatele a zařazovat je do různých skupin. Skupinám a uživatelům do nich zařazeným můžete cíleně přidělit práva k programu nebo zablokovat některé funkce. Důležité: I nadále můžete ke spuštění služby PTV Map&Guide internet používat dosavadní přihlašovací údaje! Aby byl umožněn hladký přechod na nový systém, vytvořili jsme v nástroji pro správu dva uživatele s přihlašovacími údaji, které jste do této chvíle používali. Správce odpovídá přihlašovacím údajům k Zákaznickému centru Správce je v nástroji pro správu založen jako uživatel se všemi právy. Prostřednictvím přístupových údajů ( ová adresa a heslo do Zákaznického centra) může správce spustit nástroj pro správu i službu PTV Map&Guide internet. Upozornění: Správce nelze smazat ani změnit. Pokud v Zákaznickém centru změníte ovou adresu nebo heslo, přenesou se tyto změny automaticky i do nástroje pro správu. Standardní uživatel odpovídá zvláštním přihlašovacím údajům ke službě PTV Map&Guide internet Standardní uživatel má přístupová práva ke všem aplikacím a funkcím v rámci služby PTV Map&Guide internet. Prostřednictvím přístupových údajů (uživatelské jméno a heslo) může standardní uživatel vyvolat službu PTV Map&Guide internet, nemá však přístup k nástroji pro správu. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji ke službě PTV Map&Guide internet, které se dosud zobrazovaly v Zákaznickém centru (uživatelské jméno a heslo). PTV AG 10/12 Strana 4/15

5 Jaké výhody získáte vytvořením uživatelů? Upozornění: Zvláštní přihlašovací údaje ke službě PTV Map&Guide internet se v Zákaznickém centru dosud zobrazovaly v kartě Licence v položce Přihlašovací údaje ke službě PTV Map&Guide internet. 1.3 Veřejná a soukromá data u služby PTV Map&Guide internet Pokud bylo v nástroji pro správu služby PTV Map&Guide internet vytvořeno více uživatelů, lze uživatele, přihlášené ke službě PTV Map&Guide internet, rozlišit na základě přihlašovacích údajů. Vytvořená nebo změněná data, jako jsou například seznamy zastávek, vozidla, profily trasování a profily nákladů, mohou uživatelé poskytnout ostatním ve firmě nebo je označit jako soukromá. Každý uživatel s vlastními přihlašovacími údaji má navíc možnost si službu PTV Map&Guide internet individuálně nakonfigurovat a uložit si vlastní nastavení ve svém profilu. 2 Jaké výhody získáte vytvořením uživatelů? Výhody správy uživatelů se projeví především tehdy, pokud využíváte více licencí. Správa uživatelů vám umožní: vytvářet skupiny s různými právy k programu zařazovat uživatele do různých skupin Navíc má každý uživatel s vlastními přihlašovacími údaji možnost uložit si vlastní profil programu a data jako seznamy zakázek, vozidla, profily trasování a profily nákladů uložit buď jen pro sebe jako soukromá, nebo je poskytnout ostatním jako veřejná. PTV AG 10/12 Strana 5/15

6 Na co si dát pozor, pokud nechcete vytvářet uživatele? 3 Na co si dát pozor, pokud nechcete vytvářet uživatele? Pokud například používáte pouze jednu licenci ke službě PTV Map&Guide internet a nechcete vytvářet žádné další uživatele, nezpozorujete žádné změny oproti předchozí verzi. Dále můžete: spouštět službu PTV Map&Guide internet pomocí svých přihlašovacích údajů k Zákaznickému centru spouštět službu PTV Map&Guide internet pomocí zvláštních přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet předávat uživatelům služby PTV Map&Guide internet zvláštní přihlašovací údaje Maximální počet přihlášených uživatelů odpovídá počtu licencí, které jsou k dispozici. Pokud chcete službu PTV Map&Guide internet používat s původními přihlašovacími údaji, pozor na tyto změny: Zobrazení a změna přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet Ukládání soukromých a veřejných dat Uložení vlastního profilu programu 3.1 Zobrazení a změna přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet Dosud se zvláštní přihlašovací údaje ke službě PTV Map&Guide internet (uživatelské jméno a heslo) zobrazovaly v Zákaznickém centru a zde je bylo možné také změnit. V nové verzi najdete v Zákaznickém centru v kartě Licence nabídku rychlého přihlášení ke službě PTV Map&Guide internet a k nástroji pro správu. Přihlašovací údaje jsou zašifrovány v těchto odkazech. Pokud chcete zvláštní přihlašovací údaje ke službě PTV Map&Guide internet zobrazit nebo změnit, je možné to provést pouze v nástroji pro správu. PTV AG 10/12 Strana 6/15

7 Zobrazení přihlašovacích údajů Otevřete Zákaznické centrum PTV Map&Guide internet. Přihlaste se pomocí své ové adresy a svého hesla. Přejděte na kartu Licence. Na co si dát pozor, pokud nechcete vytvářet uživatele? V části Spravovat službu PTV Map&Guide internet klikněte na Spustit nástroj pro správu. Otevře se nástroj pro správu služby PTV Map&Guide internet. V seznamu uživatelů jsou vytvoření dva uživatelé. Jeden uživatel je zařazený do skupiny Správce. Je to ten uživatel, který spustil nástroj pro správu pomocí přihlašovacích údajů k Zákaznickému centru. Standardně jste to tedy Vy sami. Uživatelské jméno a heslo odpovídá přístupovým údajům k Zákaznickému centru. Jeden uživatel je zařazený do skupiny Standardní. Uživatelské jméno a heslo odpovídá zvláštním přihlašovacím údajům ke službě PTV Map&Guide internet. Správce Importovaný uživatel služby PTV Map&Guide internet Změna přihlašovacích údajů Upozornění: Uživatelské jméno ( ová adresa) a heslo správce můžete dále změnit pouze v Zákaznickém centru. Změna uživatelského jména Poklepejte v seznamu na uživatele, zařazeného do skupiny Standardní. V okně Změnit uživatele zadejte nové uživatelské jméno. Upozornění: Pokud změníte importované uživatelské jméno, bude přidělena předpona. Pomocí předpony je zajištěno, že všichni uživatelé služby PTV Map&Guide internet po celém světě mají jedinečné jméno. Námi předvolená předpona se skládá z části názvu firmy a zákaznického čísla. Předponu můžete změnit (viz Zadání předpony na straně 14). Potvrďte vaše údaje pomocí OK. PTV AG 10/12 Strana 7/15

8 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Předejte nové přístupové údaje příslušnému kolegovi. Resetování hesla Máte možnost resetovat heslo importovaného standardního uživatele. Vyberte v seznamu uživatele, zařazeného do skupiny Standardní. Na liště funkcí klikněte na nabídku > Uživatel, Nově zadat heslo. Heslo se resetuje a zobrazí se v čitelné formě. Předejte nové přístupové údaje příslušnému kolegovi. 3.2 Ukládání soukromých a veřejných dat Služba PTV Map&Guide internet nabízí od verze 2 možnost označit seznamy zastávek, vozidla, profily trasování a cenové modely jako soukromé nebo je poskytnout ostatním jako veřejné. Tato funkce je účinná pouze tehdy, je-li vytvořeno více uživatelů s různými přihlašovacími údaji ke službě PTV Map&Guide internet. Pokud pracuje několik uživatelů pod stejnými přihlašovacími údaji, nelze mezi těmito osobami rozlišovat. Veškerá data uložená pod stejnými přihlašovacími údaji jsou k dispozici všem, kteří se pomocí těchto přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet přihlásí. 3.3 Uložení vlastního profilu programu Každý uživatel má možnost si v rámci služby PTV Map&Guide internet uložit vlastní profil programu. V profilu se ukládají například otevřené aplikace, uspořádání programových oblastí nebo provedená nastavení trasování. Profil se ukládá vždy pro toho uživatele, který je přihlášený. Důležité: Pokud má ke službě PTV Map&Guide internet přístup více uživatelů se stejnými přihlašovacími údaji, nelze mezi těmito uživateli rozlišovat. Pokud uživatel A uloží svůj profil a uživatel B se ke službě PTV Map&Guide internet přihlásí se stejnými přihlašovacími údaji, PTV Map&Guide internet se spustí s profilem, uloženým uživatelem A. 4 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Níže najdete krátký přehled toho, kde a jak vytvořit uživatele služby PTV Map&Guide internet. Vyvolání nástroje pro správu Zadání nastavení Vytvoření uživatele PTV AG 10/12 Strana 8/15

9 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Vytvořit skupinu 4.1 Vyvolání nástroje pro správu V nástroji pro správu spravujete uživatele služby PTV Map&Guide internet a jejich přístupová práva. Pokud chcete, můžete omezit práva jednotlivých uživatelů a například zablokovat jednotlivé aplikace. Otevřete Zákaznické centrum PTV Map&Guide internet. Přihlaste se pomocí své ové adresy a svého hesla. Přejděte na kartu Licence. V části Spravovat službu PTV Map&Guide internet klikněte na Spustit nástroj pro správu. Tip: Uložte si tento odkaz jako záložku, abyste mohli nástroj pro správu spouštět ve svém prohlížeči přímo. Otevře se nástroj pro správu služby PTV Map&Guide internet Přehled programu PTV AG 10/12 Strana 9/15

10 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? (1) Titulní lišta Na titulní liště jsou k dispozici obecné funkce. Tyto funkce jsou stejné v rámci každého případu použití. (2) Navigátor Pomocí navigátoru můžete přecházet mezi programovými oblastmi Uživatelé a Skupiny. (3) Lišta funkcí Na liště funkcí najdete použitelné funkce pro vybranou programovou oblast Uživatelé nebo Skupiny. (4) Seznam uživatelů nebo skupin Závisí na vybrané programové oblasti. (5) Informace o licencích (6) Detail zvoleného datového záznamu Zavedení uživatelé V seznamu uživatelů jsou vytvoření dva uživatelé. Jeden uživatel je zařazený do skupiny Správce. Je to ten uživatel, který spustil nástroj pro správu pomocí přihlašovacích údajů k Zákaznickému centru. Standardně jste to tedy Vy sami. Uživatelské jméno a heslo odpovídá přístupovým údajům k Zákaznickému centru. Jeden uživatel je zařazený do skupiny Standardní. Uživatelské jméno a heslo odpovídá zvláštním přihlašovacím údajům ke službě PTV Map&Guide internet. Správce Importovaný uživatel služby PTV Map&Guide internet 4.2 Zadání nastavení Níže najdete popis nejdůležitějších nastavení služby PTV Map&Guide internet Zadání předpony Pomocí předpony je zajištěno, že všichni uživatelé služby PTV Map&Guide internet po celém světě mají jedinečné jméno. Námi předvolená předpona se skládá z části názvu firmy a zákaznického čísla. PTV AG 10/12 Strana 10/15

11 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Každý uživatel, kterého nově vytvoříte, obdrží před svým uživatelským jménem předponu. Příklad uživatelského jména s předponou: PTV12.defaultuser. Předvolenou předponu můžete změnit. Upozornění: Změna předpony se vždy projeví u všech vytvořených uživatelů. Pouze správce s přihlašovacímu údaji do Zákaznického centra neobdrží žádnou předponu. Pokud předponu změníte, změní se tím uživatelské jméno importovaného uživatele služby PTV Map&Guide internet. Na liště funkcí klikněte na nabídku > Správa, Otevře se okno Změnit předponu. Do zadávacího pole zadejte novou předponu. Změnit předponu. Upozornění: Předpona se musí skládat minimálně ze dvou znaků. Potvrďte vaše zadání pomocí OK Změna interních dat podpory Interní data podpory se zobrazí, pokud uživatel na přihlašovací stránce služby PTV Map&Guide internet zadá svou předponu nebo své uživatelské jméno a klikne na Potřebujete pomoc. Interní data podpory můžete změnit. Upozornění: Dbejte na to, aby informační text viděli všichni, kdo zadají platné uživatelské jméno nebo platnou předponu. Na liště funkcí klikněte na > nabídku Správa, Otevře se okno Změnit interní data podpory. Změnit interní data podpory. Zadejte text, který se má zobrazit uživatelům v případě problémů s přihlášením. Potvrďte vaše zadání pomocí OK. 4.3 Vytvoření uživatele Uživatele vytvoříte v programové oblasti Uživatelé. Když vytvoříte uživatele, musíte jej přiřadit k nějaké skupině. Máme předdefinovány dvě skupiny: Standardní Ve skupině Standardní jsou k dispozici veškerá přístupová práva ke službě PTV Map&Guide internet. Tato skupina je při vytvoření uživatele předvolena. PTV AG 10/12 Strana 11/15

12 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Správce Ve skupině Správce jsou k dispozici veškerá přístupová práva ke službě PTV Map&Guide internet. Uživatel přiřazený ke skupině Správce má navíc přístup k nástroji pro správu. Může tedy spravovat uživatele i skupiny. Můžete zakládat vlastní skupiny a při tom povolit nebo zakázat přístupová práva k jednotlivým funkcím programu (viz Vytvořit skupinu na straně 13). Tak vytvoříte uživatele a zařadíte jej do skupiny: Na liště funkcí klikněte na > nabídku Uživatel, Otevře se okno Vytvořit uživatele. Zadejte údaje o vozidle. Nový. Oblast Prvek a popis Výběrový seznam Stav Pomocí tohoto výběrového seznamu můžete určit stav uživatele. Upozornění: Jako kmenový zákazník můžete vytvořit libovolný počet uživatelů a nastavit stav na aktivní, tzn. aktivovat je pro používání služby PTV Map&Guide internet. Aktivní: Tento uživatel může službu PTV Map&Guide internet používat bez časového omezení. Neaktivní: Tento uživatel je vytvořený, nemůže však službu PTV Map&Guide internet používat. Aktivní do <datum>: Pomocí této položky můžete zvolit datum, do kterého může uživatel službu PTV Map&Guide internet vyvolat. Po tomto datu bude uživatel deaktivován. Uživatelské údaje Zadávací pole Uživatelské jméno (povinný údaj) Zadání uživatelského jména. Upozornění: Jakmile uložíte uživatelské údaje, zobrazí se vám uživatelské jméno a heslo a také odkaz na službu PTV Map&Guide internet. Zkopírujte PTV AG 10/12 Strana 12/15

13 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? přístupové údaje do schránky a předejte je uživateli například em. Kontakt Telefon / mobil Zadání telefonních čísel Zadání ové adresy Upozornění: Vzhledem k tomu, že nástroj pro správu funguje jako webová služba, nemůžeme vám z důvodu ochrany dat poskytnout žádné propojení s interním firemním ovým klientem. E- mailovou adresu však můžete vložit do nové zprávy prostřednictvím schránky ve vašem ovém programu. Příslušnost ke skupině Výběrový seznam Příslušnost ke skupině Výběr skupiny, ke které má být uživatel přiřazen. Tip: Můžete vytvořit další skupiny (viz Vytvořit skupinu na straně 13). Potvrďte vaše zadání pomocí OK. 4.4 Vytvořit skupinu Pokud chcete omezit práva uživatelů, můžete vytvořit skupinu. Prostřednictvím skupiny můžete určit, že budou například k dispozici práva na aplikace Plánování trasy a Dopravní informace, ale nebude zobrazena Správa vozidel. Zvolte v navigátoru položku Správa uživatelů > Skupiny. Na liště funkcí klikněte na > nabídku Skupina, Otevře se okno Nová skupina. Proveďte požadovaná nastavení. Zadat obecné údaje Nová. Prvek Zadávací pole Název Popis Zadání jména, které bude mít vypovídací PTV AG 10/12 Strana 13/15

14 Často kladené otázky FAQ schopnost. Zadávací pole Popis Určení této skupiny jako standardní Zadání popisu. Popis skupiny se zobrazuje pod seznamem v krátkém infu. Pokud je aktivní toto zaškrtávací pole, při vytváření uživatele je tato skupina předvolena. Přidělení práv V kartě Práva zadáte, která práva budou k dispozici uživatelům v této skupině. Zrušte označení u práv, která nemají být k dispozici. Přiřazení uživatele V kartě Uživatel přiřaďte uživatele ke skupině. Vpravo označte uživatele, kteří mají být ke skupině přiřazeni. Klikněte na. Vybraní uživatelé budou přiřazeni ke skupině. Potvrďte vaše zadání pomocí OK. Tip: Pokud máte další dotazy k programu, použijte funkci nápovědy v nástroji pro správu. 5 Často kladené otázky FAQ 5.1 Musím vytvořit uživatele, abych mohl(a) se službou PTV Map&Guide internet dále pracovat? Ne. Můžete i nadále používat dosud platné přístupové údaje. 5.2 K čemu je předpona? Pomocí předpony je zajištěno, že všichni uživatelé služby PTV Map&Guide internet po celém světě mají jedinečné jméno. Námi předvolená předpona se skládá z části názvu firmy a zákaznického čísla. Když v nástroji pro správu vytvoříte nové uživatele, předpona se automaticky nastaví před uživatelským jménem. Příklad uživatelského jména s předponou: PTV12.defaultuser. Předvolenou předponu můžete změnit v nástroji pro správu (viz Zadání předpony na straně 10). PTV AG 10/12 Strana 14/15

15 Často kladené otázky FAQ Upozornění: Změna předpony se projeví u všech již vytvořených uživatelů. Výjimkou je pouze správce s přístupovými daty k Zákaznickému centru. Vzhledem k tomu, že je předpona součástí uživatelského jména, změní se všechna uživatelská jména. Při změně předpony proto nezapomeňte změněné přístupové údaje předat uživatelům. 5.3 Kolik uživatelů mohu v nástroji pro správu vytvořit? V nástroji pro správu můžete vytvořit neomezený počet uživatelů a aktivovat jim přístup k používání služby PTV Map&Guide internet (viz Vytvoření uživatele na straně 11). 5.4 Kolik uživatelů může se službou PTV Map&Guide internet pracovat? Se službou PTV Map&Guide internet může současně pracovat maximálně tolik uživatelů, kolik licencí jste zakoupili. 5.5 Proč vypadá rozhraní služby PTV Map&Guide internet při každém spuštění jinak? Pokud jste vytvořili pouze jednoho uživatele, s jehož přihlašovacími údaji může pracovat více kolegů, při každém uložení se přepíše profil. Profil lze při tom uložit ručně nebo automaticky. Zkontrolujte nastavení v programu: Přihlaste se ke službě PTV Map&Guide internet. Klikněte na Můj účet na titulní liště. Zrušte označení zaškrtávacího pole Automaticky uložit profil při opuštění. Pokud toto zaškrtávací pole není označeno, informujte prosím uživatele, aby si profil neukládali. Alternativně můžete v nástroji pro správu vytvořit vlastního uživatele pro každého kolegu (viz Vytvoření uživatele na straně 11). PTV AG 10/12 Strana 15/15

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Car Control Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora 2013 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Obsah RYCHLÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM APLIKACE O 2 CAR CONTROL PRO ADMINISTRÁTORA 3 1. Přihlášení

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nastavení lokálního úložiště certifikátů v OSx

Nastavení lokálního úložiště certifikátů v OSx Nastavení lokálního úložiště certifikátů v OSx Aby bylo možné používat lokální úložiště, je nezbytné vytvořit zálohu privátní části elektronického podpisu, tj. soubor s koncovou *.pfx, nebo *.p12. Soubor

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: Verze doplňku: 3.

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: Verze doplňku: 3. ...citovat je snadné Citační manažer Doplněk do Wordu návod na instalaci a práci s doplňkem Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 27.6.2017 Verze doplňku: 3.3 Doplněk do Microsoft Word

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Nastavení lokálního úložiště certifikátů

Nastavení lokálního úložiště certifikátů Nastavení lokálního úložiště certifikátů Aby bylo možné používat lokální úložiště, je nezbytné vytvořit zálohu privátní části elektronického podpisu, tj. soubor s koncovou *.pfx, nebo *.p12. Soubor je

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Vaše registrace v Rexroth eshopu

Vaše registrace v Rexroth eshopu Vaše registrace v Rexroth eshopu 1 DCCZ/SOM 2014 DCCZ/SOM Bosch Rexroth AG 2014. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Registrace Abyste mohli využívat

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Správa licencí pro možnosti Fiery v klientském počítači

Správa licencí pro možnosti Fiery v klientském počítači Správa licencí pro možnosti Fiery v klientském počítači Chcete-li využít možnost Fiery, která je nainstalována v klientském počítači, musíte aktivovat její licenci. Možnost Fiery vyžaduje jedinečný aktivační

Více

METODIKA PRÁCE S IS AKREDIS

METODIKA PRÁCE S IS AKREDIS METODIKA PRÁCE S IS AKREDIS PRO UŽIVATELE V ROLI VZDĚLAVATEL Aktualizace: Zpracovaly: 31. 8. 2017 Eliška Vernerová Mgr. Marie Kaňková Tato metodika byla vypracována pro uživatele informačního systému Akredis,

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

NÁVOD K PŘIHLÁŠENÍ NA WEB CHO PRO STUDENTY. 1. Nejsem registrován na webu ChO

NÁVOD K PŘIHLÁŠENÍ NA WEB CHO PRO STUDENTY. 1. Nejsem registrován na webu ChO NÁVOD K PŘIHLÁŠENÍ NA WEB CHO PRO STUDENTY 1. Nejsem registrován na webu ChO... 1 1.1. Přihlášení e-mailem... 2 1.2. Přihlášení přes Google... 7 1.3. Přihlášení přes Facebook... 11 2. Jsem registrován

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

MIGRACE POŠTY NA NOVÝ SERVER POSTUP NASTAVENÍ

MIGRACE POŠTY NA NOVÝ SERVER POSTUP NASTAVENÍ MIGRACE POŠTY NA NOVÝ SERVER POSTUP NASTAVENÍ Nejprve doporučujeme změnit si heslo, dodržujte níže uvedený postup. Z důvodu bezpečnosti se nové heslo musí skládat z: délka hesla min. 8 znaků min. 1 velké

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

Vzdělávejte se v Learnis Cloud 5.5

Vzdělávejte se v Learnis Cloud 5.5 PŘÍRUČKA STUDENTA Pro responzivní téma Vzdělávejte se v Learnis Cloud 5.5 Čeština 1 / 15 Poslední aktualizace 2019-03-16, 16:58:33 2 / 15 Poslední aktualizace 2019-03-16, 16:58:33 Obsah Účet Learnis...4

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

První kroky s Google Apps

První kroky s Google Apps První kroky s Google Apps Postupujte podle jednotlivých kroků popsaných v tomto dokumentu. Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Přihlášení Nastavení Gmail Nastavení Kalendáře Nastavení mobilního telefonu Podpora

Více

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru

EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 s databázemi na SQL serveru EPLAN Electric P8 2.7 k dispozici pouze ve verzi 64bit. EPLAN Electric P8 využívá k ukládání některých dat databáze. Artikly, překladový slovník 1 ) a

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Virtuální Plzeňská karta

Virtuální Plzeňská karta Virtuální Plzeňská karta eshop.virtualnikarta.cz 1) Přejděte na webovou stránku eshop.virtualnikarta.cz nebo si otevřete mobilní aplikaci Virtuální Plzeňská karta 2) Zaregistrujte se Zadejte svůj email,

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Stručný návod k aplikaci LQS (překlad originálního návodu k obsluze) Verze dokumentu: 1.2. Verze aplikace LQS

Stručný návod k aplikaci LQS (překlad originálního návodu k obsluze) Verze dokumentu: 1.2. Verze aplikace LQS Stručný návod k aplikaci LQS (překlad originálního návodu k obsluze) Verze dokumentu: 1.2 Verze aplikace LQS 1.1.20.0 O tomto dokumentu V tomto stručném návodu jsou popsány nejdůležitější kroky k následujícím

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 14.10.2015 Verze doplňku: 3.

Doplněk do Wordu. návod na instalaci a práci s doplňkem. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 14.10.2015 Verze doplňku: 3. ...citovat je snadné Citační manažer Doplněk do Wordu návod na instalaci a práci s doplňkem Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 14.10.2015 Verze doplňku: 3.0 Doplněk do Microsoft Word

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III Nastavení telefonu T-Mobile MDA Compact III Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry

Více

Nastavení telefonu Samsung SGH-F250

Nastavení telefonu Samsung SGH-F250 Nastavení telefonu Samsung SGH-F250 Telefon Samsung SGH-F250, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o.

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. 1. Zřízení profilu zadavatele.2 1.1. Registrace a přihlášení.2

Více

Stránky technické podpory programu TDS-TECHNIK

Stránky technické podpory programu TDS-TECHNIK Stránky technické podpory programu TDS-TECHNIK Stránky slouží uživatelům programu TDS-TECHNIK a také i ostatním zájemcům pro zadávání dotazů souvisejících s používáním programu TDS-TECHNIK. Pro uživatele

Více

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network)

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Sociální síť uživatelů T4C Srovnání v T4C umožňuje vstoupit do zabezpečené webové aplikace, kde si uživatelé mohou porovnávat své výsledky stáda i robota

Více

Manuál k přihlášení do systému Grantys

Manuál k přihlášení do systému Grantys Manuál k přihlášení do systému Grantys Pro žadatele v programech SRDCOVKA a PRO REGION Verze platná ke dni 3. 12. 2018 Nadace OKD Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná - Fryštát Telefon: +420 702 202 208

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

První přihlášení k Office 365

První přihlášení k Office 365 První přihlášení k Office 365 Na webové stránce https://outlook.office365.com se přihlaste pomocí své emailové adresy (uživatelské jméno) a přiděleného hesla pro první přihlášení. Ihned po přihlášení budete

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008.

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Systémové požadavky Operační systém Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.x, doporučujeme ale Microsoft Internet Explorer

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

Návod na nastavení připojení k drátové síti na kolejích Jana Opletala pro operační systém MS Windows 10

Návod na nastavení připojení k drátové síti na kolejích Jana Opletala pro operační systém MS Windows 10 Návod na nastavení připojení k drátové síti na kolejích Jana Opletala pro operační systém MS Windows 10 1 Úvodem Přístup k internetu prostřednictvím drátového připojení na pokojích kolejí Jana Opletala

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Synchronizace se serverem MS Exchange

Synchronizace se serverem MS Exchange Synchronizace se serverem MS Exchange Program slouží k synchronizaci agend Kalendář, Kontakty a Emaily mezi vaším serverem MS Exchange (MS Outlook) a systémem Databox CONTACT Professional (CP). Základní

Více

Průvodce aplikací Webový portál pro správce Portal-uc.gtsce.com

Průvodce aplikací Webový portál pro správce Portal-uc.gtsce.com Průvodce aplikací Webový portál pro správce Portal-uc.gtsce.com Obsah 1 Přihlášení do portálu... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy... 4 4 Použití vybraných

Více

Obsah. 1. Instalace... 2

Obsah. 1. Instalace... 2 NÁVOD K INSTALACI MULTIMEDIÁLNÍCH MATERIÁLŮ A PROGRAMU MEDIA CREATOR verze 1.4 aktualizovaná ke dni 10. 9. 2012 Obsah 1. Instalace... 2 1.1. Před spuštěním instalace... 2 1.2. Spuštění instalace... 2 1.3.

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016)

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYTÉMU ASJA V současné době bylo možné systém ASJA spustit na mobilních telefonech nebo na tabletech, ale prakticky jen v podobě jak

Více

LED pásky na míru. návod k vyplnění formuláře. verze 23-4-2013

LED pásky na míru. návod k vyplnění formuláře. verze 23-4-2013 LED pásky na míru návod k vyplnění formuláře verze 23-4-2013 1. Vyplňte kontaktní údaje Tyto údaje pak budou použity i na dalších stranách formuláře. Nezapomeňte vyplnit kontaktní telefon pro případ upřesnění.

Více

Výplatní pásky. Obsah. 1. Přihlášení do aplikace. Uživatelská dokumentace (poslední aktualizace )

Výplatní pásky. Obsah. 1. Přihlášení do aplikace. Uživatelská dokumentace (poslední aktualizace ) Výplatní pásky Uživatelská dokumentace (poslední aktualizace 26.8.2013) Obsah Výplatní pásky... 1 1. Přihlášení do aplikace... 1 2. Zobrazit detail osoby... 2 3. Výplatní pásky... 3 4. Nastavení hesla

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Moodle Návod pro studenty

Moodle Návod pro studenty Moodle Návod pro studenty Co je to Moodle? Moodle je e-learningové prostředí vytvořené v rámci projektu MAPLIMAT. Jsou zde ke stažení studijní opory a další materiály k předmětům inovovaným, nebo nově

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Novinky Aplikace O 2 Car Control dostala nový, vylepšený design Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Návody Co je Dispečerské okno? Kde Dispečerské okno najdete? Nová funkce Autopůjčovna Novinky Autopůjčovna

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více