PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD"

Transkript

1 PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

2 Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového? Změna licenčních modelů Kmenoví zákazníci Noví zákazníci Nástroj pro správu se správou uživatelů Veřejná a soukromá data u služby PTV Map&Guide internet Jaké výhody získáte vytvořením uživatelů? Na co si dát pozor, pokud nechcete vytvářet uživatele? Zobrazení a změna přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet Ukládání soukromých a veřejných dat Uložení vlastního profilu programu Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Vyvolání nástroje pro správu Přehled programu Zavedení uživatelé Zadání nastavení Zadání předpony Změna interních dat podpory Vytvoření uživatele Vytvořit skupinu Často kladené otázky FAQ Musím vytvořit uživatele, abych mohl(a) se službou PTV Map&Guide internet dále pracovat? K čemu je předpona? Kolik uživatelů mohu v nástroji pro správu vytvořit? Kolik uživatelů může se službou PTV Map&Guide internet pracovat? Proč vypadá rozhraní služby PTV Map&Guide internet při každém spuštění jinak? PTV AG 10/12 Strana 2/15

3 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového? 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového? Změna licenčních modelů Nástroj pro správu se správou uživatelů Veřejná a soukromá data u služby PTV Map&Guide internet 1.1 Změna licenčních modelů Dosud jsme u služby PTV Map&Guide internet nabízeli licenční model souběžný uživatel. U licenčního modelu souběžný uživatel může být k programu současně přihlášeno maximálně tolik uživatelů, kolik licencí je k dispozici. Pokud jste například zakoupili 30 licencí, může se službou PTV Map&Guide internet potenciálně pracovat neomezený počet kolegů, ale současně jich může být přihlášeno maximálně 30. U verze PTV Map&Guide internet V2 našim zákazníkům nabízíme nástroj pro správu s integrovanou správou uživatelů. Díky možnosti rozlišovat uživatele přecházíme u této nové verze na model pojmenovaný uživatel Kmenoví zákazníci Důležité: Pro Vás jako kmenové zákazníky zůstává zachován model licencování souběžný uživatel. I nadále budete mít možnost přístupu více uživatelů ke službě PTV Map&Guide internet, než kolik licencí máte k dispozici. U této nové verze máte navíc dvě možnosti: Jako doposud budete pro přihlášení ke službě PTV Map&Guide internet používat přihlašovací údaje, které v rámci vaší firmy rozdáte libovolnému počtu uživatelů. Do služby PTV Map&Guide internet může být současně přihlášeno přesně tolik uživatelů, kolik licencí je k dispozici. V nástroji pro správu služby PTV Map&Guide internet vytvoříte odpovídajícího uživatele pro každého potenciálního uživatele v rámci vaší firmy. Každý uživatel tak má své osobní přihlášení. Do služby PTV Map&Guide internet může být pod vašimi přihlašovacími údaji současně přihlášeno přesně tolik uživatelů, kolik licencí je k dispozici. Licenční model souběžný uživatel platí i pro další licence, které získáte v budoucnu. PTV AG 10/12 Strana 3/15

4 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového? Noví zákazníci Našim novým zákazníkům nabízíme výhradně model licencování pojmenovaný uživatel. U modelu pojmenovaný uživatel se k programu mohou přihlásit pouze osoby, které mají ve správě uživatelů aktivní, jmenovitě zavedený přístup. Aktivně při tom může být připojeno pouze tolik uživatelů, kolik licencí je k dispozici. 1.2 Nástroj pro správu se správou uživatelů Pro novou verzi služby PTV Map&Guide internet jsme vyvinuli nástroj pro správu, ve kterém můžete vytvářet uživatele a zařazovat je do různých skupin. Skupinám a uživatelům do nich zařazeným můžete cíleně přidělit práva k programu nebo zablokovat některé funkce. Důležité: I nadále můžete ke spuštění služby PTV Map&Guide internet používat dosavadní přihlašovací údaje! Aby byl umožněn hladký přechod na nový systém, vytvořili jsme v nástroji pro správu dva uživatele s přihlašovacími údaji, které jste do této chvíle používali. Správce odpovídá přihlašovacím údajům k Zákaznickému centru Správce je v nástroji pro správu založen jako uživatel se všemi právy. Prostřednictvím přístupových údajů ( ová adresa a heslo do Zákaznického centra) může správce spustit nástroj pro správu i službu PTV Map&Guide internet. Upozornění: Správce nelze smazat ani změnit. Pokud v Zákaznickém centru změníte ovou adresu nebo heslo, přenesou se tyto změny automaticky i do nástroje pro správu. Standardní uživatel odpovídá zvláštním přihlašovacím údajům ke službě PTV Map&Guide internet Standardní uživatel má přístupová práva ke všem aplikacím a funkcím v rámci služby PTV Map&Guide internet. Prostřednictvím přístupových údajů (uživatelské jméno a heslo) může standardní uživatel vyvolat službu PTV Map&Guide internet, nemá však přístup k nástroji pro správu. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji ke službě PTV Map&Guide internet, které se dosud zobrazovaly v Zákaznickém centru (uživatelské jméno a heslo). PTV AG 10/12 Strana 4/15

5 Jaké výhody získáte vytvořením uživatelů? Upozornění: Zvláštní přihlašovací údaje ke službě PTV Map&Guide internet se v Zákaznickém centru dosud zobrazovaly v kartě Licence v položce Přihlašovací údaje ke službě PTV Map&Guide internet. 1.3 Veřejná a soukromá data u služby PTV Map&Guide internet Pokud bylo v nástroji pro správu služby PTV Map&Guide internet vytvořeno více uživatelů, lze uživatele, přihlášené ke službě PTV Map&Guide internet, rozlišit na základě přihlašovacích údajů. Vytvořená nebo změněná data, jako jsou například seznamy zastávek, vozidla, profily trasování a profily nákladů, mohou uživatelé poskytnout ostatním ve firmě nebo je označit jako soukromá. Každý uživatel s vlastními přihlašovacími údaji má navíc možnost si službu PTV Map&Guide internet individuálně nakonfigurovat a uložit si vlastní nastavení ve svém profilu. 2 Jaké výhody získáte vytvořením uživatelů? Výhody správy uživatelů se projeví především tehdy, pokud využíváte více licencí. Správa uživatelů vám umožní: vytvářet skupiny s různými právy k programu zařazovat uživatele do různých skupin Navíc má každý uživatel s vlastními přihlašovacími údaji možnost uložit si vlastní profil programu a data jako seznamy zakázek, vozidla, profily trasování a profily nákladů uložit buď jen pro sebe jako soukromá, nebo je poskytnout ostatním jako veřejná. PTV AG 10/12 Strana 5/15

6 Na co si dát pozor, pokud nechcete vytvářet uživatele? 3 Na co si dát pozor, pokud nechcete vytvářet uživatele? Pokud například používáte pouze jednu licenci ke službě PTV Map&Guide internet a nechcete vytvářet žádné další uživatele, nezpozorujete žádné změny oproti předchozí verzi. Dále můžete: spouštět službu PTV Map&Guide internet pomocí svých přihlašovacích údajů k Zákaznickému centru spouštět službu PTV Map&Guide internet pomocí zvláštních přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet předávat uživatelům služby PTV Map&Guide internet zvláštní přihlašovací údaje Maximální počet přihlášených uživatelů odpovídá počtu licencí, které jsou k dispozici. Pokud chcete službu PTV Map&Guide internet používat s původními přihlašovacími údaji, pozor na tyto změny: Zobrazení a změna přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet Ukládání soukromých a veřejných dat Uložení vlastního profilu programu 3.1 Zobrazení a změna přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet Dosud se zvláštní přihlašovací údaje ke službě PTV Map&Guide internet (uživatelské jméno a heslo) zobrazovaly v Zákaznickém centru a zde je bylo možné také změnit. V nové verzi najdete v Zákaznickém centru v kartě Licence nabídku rychlého přihlášení ke službě PTV Map&Guide internet a k nástroji pro správu. Přihlašovací údaje jsou zašifrovány v těchto odkazech. Pokud chcete zvláštní přihlašovací údaje ke službě PTV Map&Guide internet zobrazit nebo změnit, je možné to provést pouze v nástroji pro správu. PTV AG 10/12 Strana 6/15

7 Zobrazení přihlašovacích údajů Otevřete Zákaznické centrum PTV Map&Guide internet. Přihlaste se pomocí své ové adresy a svého hesla. Přejděte na kartu Licence. Na co si dát pozor, pokud nechcete vytvářet uživatele? V části Spravovat službu PTV Map&Guide internet klikněte na Spustit nástroj pro správu. Otevře se nástroj pro správu služby PTV Map&Guide internet. V seznamu uživatelů jsou vytvoření dva uživatelé. Jeden uživatel je zařazený do skupiny Správce. Je to ten uživatel, který spustil nástroj pro správu pomocí přihlašovacích údajů k Zákaznickému centru. Standardně jste to tedy Vy sami. Uživatelské jméno a heslo odpovídá přístupovým údajům k Zákaznickému centru. Jeden uživatel je zařazený do skupiny Standardní. Uživatelské jméno a heslo odpovídá zvláštním přihlašovacím údajům ke službě PTV Map&Guide internet. Správce Importovaný uživatel služby PTV Map&Guide internet Změna přihlašovacích údajů Upozornění: Uživatelské jméno ( ová adresa) a heslo správce můžete dále změnit pouze v Zákaznickém centru. Změna uživatelského jména Poklepejte v seznamu na uživatele, zařazeného do skupiny Standardní. V okně Změnit uživatele zadejte nové uživatelské jméno. Upozornění: Pokud změníte importované uživatelské jméno, bude přidělena předpona. Pomocí předpony je zajištěno, že všichni uživatelé služby PTV Map&Guide internet po celém světě mají jedinečné jméno. Námi předvolená předpona se skládá z části názvu firmy a zákaznického čísla. Předponu můžete změnit (viz Zadání předpony na straně 14). Potvrďte vaše údaje pomocí OK. PTV AG 10/12 Strana 7/15

8 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Předejte nové přístupové údaje příslušnému kolegovi. Resetování hesla Máte možnost resetovat heslo importovaného standardního uživatele. Vyberte v seznamu uživatele, zařazeného do skupiny Standardní. Na liště funkcí klikněte na nabídku > Uživatel, Nově zadat heslo. Heslo se resetuje a zobrazí se v čitelné formě. Předejte nové přístupové údaje příslušnému kolegovi. 3.2 Ukládání soukromých a veřejných dat Služba PTV Map&Guide internet nabízí od verze 2 možnost označit seznamy zastávek, vozidla, profily trasování a cenové modely jako soukromé nebo je poskytnout ostatním jako veřejné. Tato funkce je účinná pouze tehdy, je-li vytvořeno více uživatelů s různými přihlašovacími údaji ke službě PTV Map&Guide internet. Pokud pracuje několik uživatelů pod stejnými přihlašovacími údaji, nelze mezi těmito osobami rozlišovat. Veškerá data uložená pod stejnými přihlašovacími údaji jsou k dispozici všem, kteří se pomocí těchto přihlašovacích údajů ke službě PTV Map&Guide internet přihlásí. 3.3 Uložení vlastního profilu programu Každý uživatel má možnost si v rámci služby PTV Map&Guide internet uložit vlastní profil programu. V profilu se ukládají například otevřené aplikace, uspořádání programových oblastí nebo provedená nastavení trasování. Profil se ukládá vždy pro toho uživatele, který je přihlášený. Důležité: Pokud má ke službě PTV Map&Guide internet přístup více uživatelů se stejnými přihlašovacími údaji, nelze mezi těmito uživateli rozlišovat. Pokud uživatel A uloží svůj profil a uživatel B se ke službě PTV Map&Guide internet přihlásí se stejnými přihlašovacími údaji, PTV Map&Guide internet se spustí s profilem, uloženým uživatelem A. 4 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Níže najdete krátký přehled toho, kde a jak vytvořit uživatele služby PTV Map&Guide internet. Vyvolání nástroje pro správu Zadání nastavení Vytvoření uživatele PTV AG 10/12 Strana 8/15

9 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Vytvořit skupinu 4.1 Vyvolání nástroje pro správu V nástroji pro správu spravujete uživatele služby PTV Map&Guide internet a jejich přístupová práva. Pokud chcete, můžete omezit práva jednotlivých uživatelů a například zablokovat jednotlivé aplikace. Otevřete Zákaznické centrum PTV Map&Guide internet. Přihlaste se pomocí své ové adresy a svého hesla. Přejděte na kartu Licence. V části Spravovat službu PTV Map&Guide internet klikněte na Spustit nástroj pro správu. Tip: Uložte si tento odkaz jako záložku, abyste mohli nástroj pro správu spouštět ve svém prohlížeči přímo. Otevře se nástroj pro správu služby PTV Map&Guide internet Přehled programu PTV AG 10/12 Strana 9/15

10 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? (1) Titulní lišta Na titulní liště jsou k dispozici obecné funkce. Tyto funkce jsou stejné v rámci každého případu použití. (2) Navigátor Pomocí navigátoru můžete přecházet mezi programovými oblastmi Uživatelé a Skupiny. (3) Lišta funkcí Na liště funkcí najdete použitelné funkce pro vybranou programovou oblast Uživatelé nebo Skupiny. (4) Seznam uživatelů nebo skupin Závisí na vybrané programové oblasti. (5) Informace o licencích (6) Detail zvoleného datového záznamu Zavedení uživatelé V seznamu uživatelů jsou vytvoření dva uživatelé. Jeden uživatel je zařazený do skupiny Správce. Je to ten uživatel, který spustil nástroj pro správu pomocí přihlašovacích údajů k Zákaznickému centru. Standardně jste to tedy Vy sami. Uživatelské jméno a heslo odpovídá přístupovým údajům k Zákaznickému centru. Jeden uživatel je zařazený do skupiny Standardní. Uživatelské jméno a heslo odpovídá zvláštním přihlašovacím údajům ke službě PTV Map&Guide internet. Správce Importovaný uživatel služby PTV Map&Guide internet 4.2 Zadání nastavení Níže najdete popis nejdůležitějších nastavení služby PTV Map&Guide internet Zadání předpony Pomocí předpony je zajištěno, že všichni uživatelé služby PTV Map&Guide internet po celém světě mají jedinečné jméno. Námi předvolená předpona se skládá z části názvu firmy a zákaznického čísla. PTV AG 10/12 Strana 10/15

11 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Každý uživatel, kterého nově vytvoříte, obdrží před svým uživatelským jménem předponu. Příklad uživatelského jména s předponou: PTV12.defaultuser. Předvolenou předponu můžete změnit. Upozornění: Změna předpony se vždy projeví u všech vytvořených uživatelů. Pouze správce s přihlašovacímu údaji do Zákaznického centra neobdrží žádnou předponu. Pokud předponu změníte, změní se tím uživatelské jméno importovaného uživatele služby PTV Map&Guide internet. Na liště funkcí klikněte na nabídku > Správa, Otevře se okno Změnit předponu. Do zadávacího pole zadejte novou předponu. Změnit předponu. Upozornění: Předpona se musí skládat minimálně ze dvou znaků. Potvrďte vaše zadání pomocí OK Změna interních dat podpory Interní data podpory se zobrazí, pokud uživatel na přihlašovací stránce služby PTV Map&Guide internet zadá svou předponu nebo své uživatelské jméno a klikne na Potřebujete pomoc. Interní data podpory můžete změnit. Upozornění: Dbejte na to, aby informační text viděli všichni, kdo zadají platné uživatelské jméno nebo platnou předponu. Na liště funkcí klikněte na > nabídku Správa, Otevře se okno Změnit interní data podpory. Změnit interní data podpory. Zadejte text, který se má zobrazit uživatelům v případě problémů s přihlášením. Potvrďte vaše zadání pomocí OK. 4.3 Vytvoření uživatele Uživatele vytvoříte v programové oblasti Uživatelé. Když vytvoříte uživatele, musíte jej přiřadit k nějaké skupině. Máme předdefinovány dvě skupiny: Standardní Ve skupině Standardní jsou k dispozici veškerá přístupová práva ke službě PTV Map&Guide internet. Tato skupina je při vytvoření uživatele předvolena. PTV AG 10/12 Strana 11/15

12 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? Správce Ve skupině Správce jsou k dispozici veškerá přístupová práva ke službě PTV Map&Guide internet. Uživatel přiřazený ke skupině Správce má navíc přístup k nástroji pro správu. Může tedy spravovat uživatele i skupiny. Můžete zakládat vlastní skupiny a při tom povolit nebo zakázat přístupová práva k jednotlivým funkcím programu (viz Vytvořit skupinu na straně 13). Tak vytvoříte uživatele a zařadíte jej do skupiny: Na liště funkcí klikněte na > nabídku Uživatel, Otevře se okno Vytvořit uživatele. Zadejte údaje o vozidle. Nový. Oblast Prvek a popis Výběrový seznam Stav Pomocí tohoto výběrového seznamu můžete určit stav uživatele. Upozornění: Jako kmenový zákazník můžete vytvořit libovolný počet uživatelů a nastavit stav na aktivní, tzn. aktivovat je pro používání služby PTV Map&Guide internet. Aktivní: Tento uživatel může službu PTV Map&Guide internet používat bez časového omezení. Neaktivní: Tento uživatel je vytvořený, nemůže však službu PTV Map&Guide internet používat. Aktivní do <datum>: Pomocí této položky můžete zvolit datum, do kterého může uživatel službu PTV Map&Guide internet vyvolat. Po tomto datu bude uživatel deaktivován. Uživatelské údaje Zadávací pole Uživatelské jméno (povinný údaj) Zadání uživatelského jména. Upozornění: Jakmile uložíte uživatelské údaje, zobrazí se vám uživatelské jméno a heslo a také odkaz na službu PTV Map&Guide internet. Zkopírujte PTV AG 10/12 Strana 12/15

13 Jak postupovat při vytváření uživatelů a skupin? přístupové údaje do schránky a předejte je uživateli například em. Kontakt Telefon / mobil Zadání telefonních čísel Zadání ové adresy Upozornění: Vzhledem k tomu, že nástroj pro správu funguje jako webová služba, nemůžeme vám z důvodu ochrany dat poskytnout žádné propojení s interním firemním ovým klientem. E- mailovou adresu však můžete vložit do nové zprávy prostřednictvím schránky ve vašem ovém programu. Příslušnost ke skupině Výběrový seznam Příslušnost ke skupině Výběr skupiny, ke které má být uživatel přiřazen. Tip: Můžete vytvořit další skupiny (viz Vytvořit skupinu na straně 13). Potvrďte vaše zadání pomocí OK. 4.4 Vytvořit skupinu Pokud chcete omezit práva uživatelů, můžete vytvořit skupinu. Prostřednictvím skupiny můžete určit, že budou například k dispozici práva na aplikace Plánování trasy a Dopravní informace, ale nebude zobrazena Správa vozidel. Zvolte v navigátoru položku Správa uživatelů > Skupiny. Na liště funkcí klikněte na > nabídku Skupina, Otevře se okno Nová skupina. Proveďte požadovaná nastavení. Zadat obecné údaje Nová. Prvek Zadávací pole Název Popis Zadání jména, které bude mít vypovídací PTV AG 10/12 Strana 13/15

14 Často kladené otázky FAQ schopnost. Zadávací pole Popis Určení této skupiny jako standardní Zadání popisu. Popis skupiny se zobrazuje pod seznamem v krátkém infu. Pokud je aktivní toto zaškrtávací pole, při vytváření uživatele je tato skupina předvolena. Přidělení práv V kartě Práva zadáte, která práva budou k dispozici uživatelům v této skupině. Zrušte označení u práv, která nemají být k dispozici. Přiřazení uživatele V kartě Uživatel přiřaďte uživatele ke skupině. Vpravo označte uživatele, kteří mají být ke skupině přiřazeni. Klikněte na. Vybraní uživatelé budou přiřazeni ke skupině. Potvrďte vaše zadání pomocí OK. Tip: Pokud máte další dotazy k programu, použijte funkci nápovědy v nástroji pro správu. 5 Často kladené otázky FAQ 5.1 Musím vytvořit uživatele, abych mohl(a) se službou PTV Map&Guide internet dále pracovat? Ne. Můžete i nadále používat dosud platné přístupové údaje. 5.2 K čemu je předpona? Pomocí předpony je zajištěno, že všichni uživatelé služby PTV Map&Guide internet po celém světě mají jedinečné jméno. Námi předvolená předpona se skládá z části názvu firmy a zákaznického čísla. Když v nástroji pro správu vytvoříte nové uživatele, předpona se automaticky nastaví před uživatelským jménem. Příklad uživatelského jména s předponou: PTV12.defaultuser. Předvolenou předponu můžete změnit v nástroji pro správu (viz Zadání předpony na straně 10). PTV AG 10/12 Strana 14/15

15 Často kladené otázky FAQ Upozornění: Změna předpony se projeví u všech již vytvořených uživatelů. Výjimkou je pouze správce s přístupovými daty k Zákaznickému centru. Vzhledem k tomu, že je předpona součástí uživatelského jména, změní se všechna uživatelská jména. Při změně předpony proto nezapomeňte změněné přístupové údaje předat uživatelům. 5.3 Kolik uživatelů mohu v nástroji pro správu vytvořit? V nástroji pro správu můžete vytvořit neomezený počet uživatelů a aktivovat jim přístup k používání služby PTV Map&Guide internet (viz Vytvoření uživatele na straně 11). 5.4 Kolik uživatelů může se službou PTV Map&Guide internet pracovat? Se službou PTV Map&Guide internet může současně pracovat maximálně tolik uživatelů, kolik licencí jste zakoupili. 5.5 Proč vypadá rozhraní služby PTV Map&Guide internet při každém spuštění jinak? Pokud jste vytvořili pouze jednoho uživatele, s jehož přihlašovacími údaji může pracovat více kolegů, při každém uložení se přepíše profil. Profil lze při tom uložit ručně nebo automaticky. Zkontrolujte nastavení v programu: Přihlaste se ke službě PTV Map&Guide internet. Klikněte na Můj účet na titulní liště. Zrušte označení zaškrtávacího pole Automaticky uložit profil při opuštění. Pokud toto zaškrtávací pole není označeno, informujte prosím uživatele, aby si profil neukládali. Alternativně můžete v nástroji pro správu vytvořit vlastního uživatele pro každého kolegu (viz Vytvoření uživatele na straně 11). PTV AG 10/12 Strana 15/15

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Vaše registrace v Rexroth eshopu

Vaše registrace v Rexroth eshopu Vaše registrace v Rexroth eshopu 1 DCCZ/SOM 2014 DCCZ/SOM Bosch Rexroth AG 2014. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Registrace Abyste mohli využívat

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

Dynafleet online Administrace (ovládání vozového parku)

Dynafleet online Administrace (ovládání vozového parku) Dynafleet online Administrace (ovládání vozového parku) Verze 2013.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 16 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune na příslušnou

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Základní úkony učitele v IS

Základní úkony učitele v IS Základní úkony učitele v IS 1. Přihlášení 2. Titulní strana IS 3. Záznamník učitele orientace 4. Poslat dopis seminární skupině 5. Vystavit studijní materiál 6. Zaznačit průběžné hodnocení - body nebo

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Zvolte položku. ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Zvolte položku. ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR: VERZE DOKUMENTU: 1. OBJEDNATEL:

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce Novell Vibe 4.0 Březen 2015 Stručný úvod Pokud začínáte používat Novell Vibe, budou prvními činnostmi, které budete potřebovat vykonat, nastavení vašeho osobního pracovního prostoru a vytvoření týmového

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

Návod k obsluze. Audi connect (myaudi) Návod k obsluze Audi connect (myaudi) Tschechisch 11.2014 152566AMH15. Audi Vorsprung durch Technik

Návod k obsluze. Audi connect (myaudi) Návod k obsluze Audi connect (myaudi) Tschechisch 11.2014 152566AMH15. Audi Vorsprung durch Technik Návod k obsluze Audi connect (myaudi) Návod k obsluze Audi connect (myaudi) Tschechisch 11.2014 152.566.AMH.15 152566AMH15 www.audi.com Audi Vorsprung durch Technik 2014 AUDI AG AUDI AG neustále pracuje

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více