Chelsea Flower Show Kalkulace cen při výsadbě stromů Nové možnosti zakládání květnatých luk Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chelsea Flower Show Kalkulace cen při výsadbě stromů Nové možnosti zakládání květnatých luk Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest"

Transkript

1 Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 2/2008 Chelsea Flower Show Kalkulace cen při výsadbě stromů Nové možnosti zakládání květnatých luk Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest

2 VÍTÁME VÁS! Otevíráte-li časopis Inspirace poprvé, vítám Vás mezi čtyři tisíce našich čtenářů, kteří pracují v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, rozhodují o investicích a kvalitě zeleně, zeleň zakládají a pečují o ni. Těší mě, že se objevilo tolik nových zájemců o náš čtvrtletník Inspirace zejména na Slovensku, kam budeme časopis také zasílat. Zájem čtenářů nás přiměl také k dotisku druhého čísla. Časopis Inspirace vydává od roku 2005 firma UNI MARKETING s.r.o. ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně. Tento čtvrtletník dostávají firmy podnikající v oboru zahradní a krajinářské tvorby, zahradní architekti, velké stavební firmy, ministerstva, odborné vysoké školy, střední školy a učiliště. V Inspiraci publikují renomovaní autoři. Čtenáři se dozvídají o nových trendech, technologiích a materiálech používaných v zahradní a krajinářské tvorbě. V Inspiraci představujeme nejzajímavější realizace, které získávají ocenění v soutěži Park roku a Zahrada roku. V Inspiraci informujeme o soutěžích, seminářích a výstavách u nás i ve světě. V Inspiraci sledujeme také aktivity 20 partnerských zahraničních svazů sdružených v ELCA (EUROPEAN LANDSCAPE CONTRACTORS ASSOCIATION). Z reportáží o odborných zahraničních exkurzích získávají čtenáři přehled o zajímavých realizacích parků, soukromých zahrad či sportovišť v Evropě. V Inspiraci inzerují pouze firmy související s oborem. Časopis Inspirace posíláme také partnerským evropským svazům, kteří se tak dozví o našich firmách, které poskytují kvalitní zboží a služby. Ing. Jana Šimečková šéfredaktorka Časopis INSPIRACE najdete také na Nakladatelství: UNI MARKETING, s.r.o. Mariánské nám. 6, Znojmo Tel.: Redakce: Ing. Jana Šimečková Poříčí 39, Brno Tel.: Spolupracovník: PhDr. Irena Večeřová Kontakty na inzerci: Ondřej Vejmelka Tel.: Fax:

3 Obsah EDITORIAL Na letošním mezinárodním stavebním veletrhu v Brně svaz představil nejen práci mladých zahradníků při soutěži, ale šest Vážení čtenáři, Věřím, že dnes Vás, čtenáře INSPIRACE, trošku potěším. Vždyť dobrých zpráv není nikdy dost. Podařilo se nám zorganizovat první ročník soutěže mladých zahradníků - studentů a žáků středních odborných škol a učilišť, kterou jsme nazvali Lipová ratolest. Měl jsem možnost dva dny sledovat práci 18 chlapců a dívek, kteří ve Stavebním centru EDEN brněnského výstaviště projevovali při soutěžení obrovskou vůli, nadšení a opravdovou touhu se co nejlépe v soutěži umístit. Na první pohled bylo vidět, že se na úkol předem připravovali. Připravili si návrh květinového záhonu, přivezli si trvalky a někteří se dokonce připravovali pro práci s dlažbou v realizačních firmách. Všech úkolů, včetně pokládky kobercových trávníků a výsadby stromů, se zhostili se ctí, i když někteří účastníci vykonávali na soutěži některé práce samostatně poprvé. Všem patří obdiv a poděkování za to, že se do naší první soutěže mladých zahradníků přihlásili, ještě jednou všem moc děkuji a nejenom jim, ale také těm, kteří soutěž zorganizovali a zajišťovali - Ing. Šimečkové - ředitelce SZÚZ, Ondřeji Vejmelkovi, kolegovi Karlu Fučíkovi, který soutěžní pole vytyčoval, členům odborné poroty a firmám, které svazu pomohly soutěž uskutečnit. Kdyby svazu nedarovaly dlažbu, rašelinu, stromy, lavičky, kobercové trávníky a keře, bylo by takřka nemožné soutěž uskutečnit. Soutěž pokládám nejenom za velký skok v dalším rozvoji vztahů našeho svazu a odborných škol, ale také za důkaz, že naše profese si buduje stále větší vážnost a pozornost. Jeden z nejdůležitějších přínosů soutěže vidím v tom, že si školy mohou více uvědomit, jak připravené absolventy praxe potřebuje a mohou tímto směrem napřít více úsilí. O dobře připravené absolventy bude na trhu práce velký zájem a firmy budou ochotny právě těmto dobře připraveným absolventům nabídnout mnohem lepší podmínky. Firmy se při soutěži mohou přesvědčit o úrovni absolventů té které školy, a pak mohou nabídnout právě těm dobře připraveným zajímavé podmínky. Myslím, že by se tak do jisté míry mohl zmírnit paradox, kdy absolventi zahradnických škol hledají uplatnění v jiných oborech a zahradnické firmy zoufale zápasí s nedostatkem kvalitních pracovníků. členských zahradnických firem přímo na výstavišti na 500 m2 volné plochy před pavilonem A předvedlo ukázky zahrad, kobercový trávník, ukázku ozeleněné střechy a model ekologického koupacího jezírka. V dřevěném domku, který svazu jako exponát zapůjčila spřátelená firma, našli návštěvníci stavebního veletrhu propagační materiály vystavujících firem a mohli využít také rad odborníků. Pro firmy to znamenalo v jarní vypjaté pracovní sezóně mnoho práce navíc, ale všichni víme, jak důležitá je správná prezentace našeho oboru. O úspěšnosti expozice na volné ploše výstaviště nesvědčil jenom zájem lidí, kteří cestu kolem zahradnické expozice vyhledávali, ale také uznalá slova vedení brněnských veletrhů. Další má zpráva je jednou z těch, které svědčí o tom, že práce se zakládáním a údržbou zeleně v sídlech má velký smysl. Už několik let upozorňují odborníci na skutečnost, že neúnosně prašné prostředí ve velkých evropských městech má za následek až 6 % úmrtí. Výsledky práce týmu epidemiologa Josefa Schwartze z harwardské univerzity potvrzují, že prach, který vstupuje do těla dýcháním, tam, kde koncentrace prachu se pohybuje kolem 50 mikrogramů na krychlový metr, desetkrát zvětšuje riziko hlubokého zánětu žil, který končívá trombózou a často i smrtí. Obyvatelé oblastí s nejnižší koncentrací 12 mikrogramů na 1 m3 jsou desetkrát méně ohroženi touto zákeřnou chorobou. Američtí vědci to dokázali dlouhodobým sledování 870 pacientů s trombózou ve velmi průmyslovém severoitalském Toskánsku. Tam navíc Alpy brání očistnému proudění vzduchu. Netýká se to však jenom Toskánska. Například v Praze či v Ostravě dochází několikrát ročně k překročení únosné hranice znečištění ovzduší částicemi MP 10. Jediným použitelným a účinným bojovníkem při odstraňování těchto částic ze znečištěného ovzduší je zeleň. Vědecky je dokázáno, že zeleň, která vzduch ochlazuje a zvlhčuje, je účinným bojovníkem proti MP 10, prašným aerosolům, které na sebe vážou řadu nebezpečných látek. Filtry našeho dýchacího ústrojí tyto částice nezachytí a ty potom způsobují záněty žil a další těžké choroby. Studie na stránkách vědeckého časopisu Archives of International Medicine ukazuje jedny z nepříjemných důsledků dnešního způsobu života, ale může být i jakýmsi povzbuzením pro další intenzivní práci našeho svazu. Vždyť zahradníci jsou ti, kdo zeleň v sídlech zakládají a vědí, jak o ni pečovat. Ing. Jaromír Opravil předseda SZÚZ Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest 4-6 Voda v zahradách 7 Kaučukové folie na vzestupu 8 Vodní plochy v krajině 9 Nové možnosti zakládání květnatých luk Užitné trávníky na střechách Chelsea Flower Show Seznam členů SZÚZ Inspirace čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING, s.r.o. ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně Svaz zakládání a údržby zeleně Křídlovická 68, Brno Tel: Nakladatelství: UNI MARKETING, s.r.o. Mariánské nám. 6, Znojmo Tel.: Redakce: Ing. Jana Šimečková Poříčí 39, Brno Tel.: Spolupracovník: PhDr. Irena Večeřová Redakční rada Ing. Olga Nováková, Rostislav Ivánek, Ing. Petr Halama, Jaroslav Pešička, Ing. Jaromír Opravil Sazba a tisk: GRAFEX-AGENCY, s.r.o. Výstavní 17, Brno Tel./Fax.: Kontakty na inzerci: Ondřej Vejmelka Tel.: Fax: Registrační číslo: MK ČR E Žádná část tohoto čísla nesmí být bez písemného souhlasu vydavatele šířena, a to žádnou formou Foto na titulní straně a na straně č. 3: Pavla Kořínková S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 3

4 SOUTĚŽ MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ 21. a Datum 21. dubna 2008 zůstane významným dnem nejenom pro Svaz zakládání a údržby zeleně, ale také pro odborné zahradnické školství a vlastně pro celý zahradnický obor. Na ten den vyhlásil totiž SZÚZ začátek první soutěže mladých zahradníků studentů a žáků středních odborných zahradnických škol a učilišť z celé České republiky. Ze třiceti škol, které svaz oslovil na podzim 2007, se přihlásilo pět středních škol a jedno odborné učiliště. Soutěž svaz nazval Lipová ratolest. Proč SZÚZ pořádal soutěž mladých zahradníků Zákazníci dnes vyžadují kompletní dodávku zahradnického díla. Čím víc se změnil za poslední léta charakter zahradnické práce, tím užší by měla být spolupráce lidí z praxe s pedagogy, kteří mladé pracovníky pro praxi připravují. Název školy Soutěžící Soutěžící Střední škola zahradnická Litomyšl Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická České Budějovice Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad Mojmír Vlček, Lukáš Hejl Renata Schwanová, Eva Dostálová Marek Slovák, František Zíka Alena Urbanová, Jaroslav Toms Radek Vranešic, Marek Čech Martin Vymětal, Rostislav Kubáček Věra Zrůstová, Josef Šmíd Petr Dedek, Jan Duxa Filip Vrbas, Filip Krejčí Zadání soutěže Svaz se inspiroval pravidly mezinárodní soutěže dovedností WORLDSKILLS, na kterou už mnoho let vysílají evropské svazy vítěze svých národních soutěží mladých zahradníků. Soutěže se pořádají obvykle v halách. SZÚZ dal přednost volnému prostranství, protože tam mohou vytvořená díla zůstat i po soutěži. Proto tedy mělo 9 minizahrádek, každá o ploše 20 m2, vytvořit malý parčík. Úkolem každého týmu bylo podle projektu za dva dny na svých 20 m2 upravit terén, navozit a rozprostřít trávníkový substrát, vysadit strom a živý plot, vydláždit niku pro lavičku, položit kobercový trávník a založit květinový záhon. Ani pro projektanta, který musel vyhovět všem těmto požadavkům a při tom žádný tým nepoškodit, to nebyl lehký úkol. Projekt zpracovala projekční kance- lář Projekce zahradní, krajinná a GIS z Brna bez nároku na odměnu. Všechny týmy obdržely tři týdny před soutěží kompletní projektovou dokumentaci a doporučený seznam nářadí. Týden před soutěží člen představenstva SZÚZ Karel Fučík obětavě vyměřil a dřevěnými deskami ohraničil 9 soutěžních ploch o rozměrech 3 x 6,7 m. Projekt: Projekce zahradní, krajinná a GIS, Brno Poděkování patří firmám, které pochopily, že pro svaz je velikým problémem zajistit pro soutěž materiál. Darovaly tedy svazu stromy, trávníkový koberec, dlažbu, substráty, keře, kůly, hnojiva a půdní kondicionéry nebo alespoň za výhodnou cenu prodaly lavičky a obrubníky. Bez jejich podpory by se soutěž těžko uskutečňovala. Listnatý strom 9 stromů Kobercový trávník Dlažba a nášlapné kameny Substráty a kůra Lavičky 150 m 2 30 m 2 20 m 3 9 ks Rostliny pro živé ploty 70 ks Obrubníky 50 m Půdní kondicionéry poskytla firma Terracottem, hnojiva Agrostis Trávníky, s.r.o. a firma Ekoimpex, kůly a úvazky ZAHRADA Olomouc s.r.o. Neméně vstřícně se zachovalo Národní stavební centrum vzorových domů EDEN v Brně, když nabídlo svazu pro soutěž pozemek ležící zatím ladem vedle dětského hřiště za vstupní bránou 9B do areálu BVV. I termín 21. a 22. dubna byl velmi výhodný, protože navazoval na otevření mezinárodního stavebního veletrhu. 4 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

5 Je neděle 20. dubna. Na výstavišti stavební firmy horečně budují své veletržní expozice. Ing. Jana Šimečková - ředitelka SZÚZ s Ondřejem Vejmelkou, kterého znají především inzerenti svazového časopisu INSPIRACE, naposled kontrolují, jsou-li všechny materiály, s nimiž už v pondělí začnou soutěžící pracovat, na místě. Oba jsou ve svém živlu. Pan Vejmelka byl po dlouhá léta mistrem odborného výcviku na učilišti v Rajhradě a s Ing. Šimečkovou pak vedli firmu Zahradní architektura Želešice. Dobře vědí, že úspěch díla závisí také na dobré organizaci. Jenom kdyby nezlobilo dubnové počasí! Poslední dny propršely, půda je promočená, nadějně nevypadají ani černé mraky nad výstavištěm. Pondělí 21. dubna. PRVNÍ DEN SOUTĚŽE. Trochu vyplašení studenti a studentky se seznamují se svým pracovištěm. Dívek je v týmech překvapivě mnoho Obhlížejí dlažbu, stromy Soutěžní plochy ohraničené deskami Deště udělaly své, takže společné srovnávání terénu se protahuje, oficiální zahájení soutěže má zpoždění. Pedagogové, doprovázející své studenty, sledují ostřížím zrakem ty, které tak dobře znají ze školní praxe Tomu svému týmu by přál vítězství každý z nich, jsou však ukáznění, respektují podmínky soutěže, jenom občas poradí. Celé dva dny své svěřence snad nespustili s očí. A fandili. Obdivuhodné! Prosím ještě jeden skupinový snímeček, než se pustíte do té roboty a smích vás přejde... Nejvíce asi většina zápolí s dlažbou. Plastový obrubník z firmy BrickStop sice práci usnadňuje, ale je vidět, že s pokládáním dlažby se Plastový obrubník z firmy BrickStop zatím často nesetkali. Už se dá také poznat, komu dá opravdu zabrat přesné dodržování projektu. Mistrům odborného výcviku ze Šternberka srdce usedá, když vidí svá děvčata zápasit s hloubením jámy na strom. Bc. Radka Kocourková nakonec nevydrží. K čertu s naleštěnými holínkami a sváteční lesnickou uniformou. Už je u Renaty Schwanové a Evy Dostálové a udatně se ohání krompáčem. V sedm hodin večer první den soutěže končí. Kolem svých minizahrádek kmitají upocení soutěžící, přeměřují, aby neproměřili, vše musí odpovídat projektu. Členové poroty krouží kolem, jsou vlídní, laskaví, ale nic jim neujde. Pedagogové si protahují nohy, bolavé po celodenním postávání. Než se jejich svěřenci napojí a osuší si pot, ochotně si povídají o soutěži. Líbí se jim, podařila se hned poprvé a měla by se opakovat každý rok. Snad by si jí potom všimli i pracovníci ministerstev a sdělovacích prostředků, kteří sice dostali pozvánky a předem připravenou tiskovou zprávu o soutěži, nepřišel se však podívat žádný. Ozvaly se dokonce hlasy, že školám i oboru by prospělo, kdyby si školy mohly udělat vlastní předkola a na soutěž vyslat jejich vítěze. Taková každoroční soutěž by byla dobrou motivací pro studenty a firmy by se mohly podívat na práci svých budoucích zaměstnanců. A vybírat. Je čas se rozejít. Organizátorům však dělá starost špatná předpověď počasí. Pro jistotu roztahují přes rozpracované zahrádky fólie. V noci se spouští pořádný liják. Soutěžní plochy druhý den ráno Bc. Kocourková se ohání krompáčem S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 5

6 První postřehy porotců Zaujala mě velká bojovnost těch kluků a děvčat. Jak jsou houževnatí, samostatní. Všimli jste si, že to jsou sice rivalové v soutěži, ale jak jsou k sobě kamarádští! Soutěží urputně, ale dívkám s vibrační deskou pomohli, když silami nestačily. Vždyť ta děvčata ze Šternberku strom ani neunesou... Je to dobrý základ týmové práce. Ochotně si půjčili, co někdo doma zapomněl. Porota: Ing. Jaromír Opravil (předseda představenstva SZÚZ jednatel firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o.), Ing. Helena Finstrlová (Projekce zahradní a krajinná a GIS, s.r.o.) Ing. Stanislav Flek ARBOEKO s.r.o. Rostislav Ivánek (spolumajitel firmy Ivánek Zeman v.o.s.). Aleš Kurz (jednatel firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o. Praha), Ing. Marie Straková, Ph.D. (jednatelka a obchodní ředitelka firmy Agrostis Trávníky, s.r.o.) Doc. Ing. Pavel Šimek Ph.D. Proděkan Zahradnické fakulty MZLU v Lednici. Miroslav Volša KB BLOK systém, s.r.o. zástupce ředitele OZ Brno Aleš Kurz zkoumá, proč se stromy třech týmů vychýlily z linie předepsané projektem. Musí za to strhnout bohužel body. Předseda poroty a SZÚZ Ing. Opravil v kleče na trávníkovém koberci dlaní prověřuje kvalitu jeho položení. Ing. Straková se diví, že 90 % soutěžících pokládá snad trávníkové koberce poprvé. Miroslav Volša z KB Bloku si pochvaluje zájem pedagogů o práce s dlažbou... Ze zkušeností ví, že jenom oni mohou naučit studenty těmto dovednostem. Ing. Flek z ARBOEKA upozorňuje jeden tým na nepodařený řez stromu. SOUTĚŽ KONČÍ. Porota s plnými bloky poznámek odchází sečíst body. Soutěžící se vrhají na láhve s vodou. Hrdla vyprahla a je také potřeba se trochu zušlechtit před vyhlášením vítězů. Co si oni myslí o soutěži? Šli by do toho znovu? Byla to fuška, ale šli. Alespoň se člověk dozvěděl něco o sobě, co se naučil a vidí, jak jsou na tom kamarádi z jiných škol. A soutěžit nás baví! Nešlo by nás poslat ještě někam výš? Někam na zahraniční soutěž! A zahradničení vás také baví? To taky. Řada z nich se chystá na vysokou školu, někteří nastupují po maturitě do rodinného podniku. Sběhnout z profese nechce žádný. Smějí se, když jim prozrazuji, že jsem zaslechla, že by je ochotně brali do svého podniku i porotci. Ing. Eva Gothardová, která doprovázela studenty ze střední zahradnické školy z Rajhradu, si pochvaluje, že škola využila družby s belgickou školou a vyslala soutěžící do Belgie, aby se naučili pracovat s dlažbou. Ing. Milena Andrusivová z Litomyšle by uvítala, kdyby se příště podařilo soutěžící společně ubytovat a uspořádat společenský večer, kde by si mohli spolu i s organizátory vyměnit zkušenosti. Ing. Martin Vlasák z Mělníka podotýká, jak je složité na škole zařídit, aby si desítky studentů vyzkoušely pokládání travního koberce či výsadbu vzrostlých stromů. Ing. Agáta Kočí z Českých Budějovic by uvítala, kdyby soutěž probíhala méně ve formě kdo z koho, ale více v duchu přátelského setkání. Všichni se však shodují v tom, že pro jejich studenty je velice povzbuzující, když se přesvědčili, co už sami dovedou vytvořit. 1. místo: Marek Slovák, František Zíka Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická České Budějovice Úterý 22. dubna. DRUHÝ DEN SOUTĚŽE. Ukazuje se, že týmy jsou téměř vyrovnané. To bude pro porotu pěkný oříšek, chce-li spravedlivě stanovit pořadí nejlepších. Trávníkový koberec, který v předstihu už někteří pokládají a zasazené stromy na většině minizahrádek konečně dodávají prostoru kouzlo parčíku. Ještě zbývá osadit květinové záhony, soutěžící pokukují po sousedech, jaké kytky si přivezli. 2. místo: Martin Vymětal, Rostislav Kubáček 3. místo: Filip Vrbas, Filip Krejčí Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad Druhé a třetí místo Vítězové Všem všichni děkují. Rozesmáté týmy pózují ochotně ve svých dokončených minizahrádkách. Na památku, pro spolužáky, pro svou školu, pro radost rodičům, kteří doma drželi palce. I slunko to nevydrželo a muselo se na tu slávu kouknout z mraků. Pro radost fotografům, a také, aby všichni viděli, co dovede za dva dny vytvořit na ladem ležícím pozemku 18 mladých zahradníků. Text: PhDr. Irena Večeřová Foto: archiv SZÚZ 6

7 Voda v zahradách Působení vody v krajině je nezastupitelné voda vytváří určité mikroklima, zvlhčuje vzduch, reguluje jeho teplotu, vyrovnává výkyvy počasí. Voda je pro člověka zdrojem škály vysoce estetických vjemů. Již od starověku nacházela voda uplatnění v soukromých zahradách, z nichž nejznámější jsou egyptské zahrady, visuté zahrady Semiramidiny v Nive v Babylónu, zahrady antické, korejské, japonské aj. Ekologická koupací jezírka V současné době čím dál víc lidí vyžaduje spojení estetických, funkčních a užitkových parametrů vodních ploch v zahradách. Pro tento účel se staví tzv. ekologická koupací jezírka (nebo také biotopy), která umožňují koupání v čisté, chemicky neupravované vodě, v souladu s přírodou. 4 V ekologických koupacích jezírkách se voda čistí bilogickou součinností rostlin, substrátu a mikroorganismů. 4 Pro umístění jezírka se volí přirozené prohlubně a terénní zlomy na slunném místě. 4 Regenerační část jezírka musí mít minimálně stejnou velikost plochy jako koupací část. 4 Materiály použité při stavbě musí být odolné proti prorůstání kořenů, mrazuvzdorné, neškodné pro rostliny a zvířata, odolné proti hnilobě a UV záření. 4 Rostliny v jezírku jsou nezbytné pro udržení biologické rovnováhy a chemické vyváženosti vody: okysličují a čistí vodu, živočichové a ryby v nich nacházejí potravu, omezují růst řas, chrání břehy proti erozi. Společnost Gabriel s.r.o. má díky členství ve Svazu zakládání a údržby zeleně možnost pravidelně získávat odborné a aktuální informace o problematice ekologických koupacích jezírek a při jejich projektování a stavbě rovněž využívat i dlouhodobých zkušeností zahraničních firem, které se realizací jezírek zabývají již přes 25 let. Václav Kraut, Gabriel s.r.o. České Kopisty Litoměřice Tel., fax: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 ELCA S v a z zreklamní a k l á d á n í prezentace a ú d r ž b y zeleně 7

8 Kaučukové folie na vzestupu Současný trend rostoucí obliby zahradních okrasných a koupacích jezírek dává příležitost vyniknout kvalitním izolačním materiálům. Kaučukové (nebo též EPDM) fólie Firestone PondLiner představují dlouhodobě spolehlivé řešení izolace vodních nádrží nejrůznějších druhů a jsou stále více preferovány i instalačními firmami. Výroba fólií PondLiner je situována v továrnách v Prescott (AK) a Kingstree (SC) v USA. Jedná se o největší výrobní závody EPDM na světě a využívají nejmodernější technologie svého druhu. To, že izolační materiály Firestone jsou kvalitní a mají vysokou životnost, lze doložit na příkladu první instalace v Evropě. Byla provedena v roce 1973 ve Španělsku a je stále funkční! Základní rysy, díky kterým folie Firestone vynikají, vyplývají z chemického složení materiálu. Jedná se o syntetický kaučuk (EPDM), který zaručuje následující vlastnosti: Fólie Firestone PondLiner je neškodná vůči životnímu prostředí, což dokládá i certifikace ISO Tato fólie je vhodná i pro vodní živočichy a rostliny. Nutno dodat, že ani postupem času fólie neztrácí své fyzikální vlastnosti a neunikají z ní žádné škodlivé chemické látky. Průtažnost fólie Firestone PondLiner dosahuje přes 300 %. Výhodnost této vlastnosti poznáte hned při instalaci, kdy fólie snadno kopíruje povrch. Navíc si fólie PondLiner uchovává pružnost v teplotách až do 60 C! Vůdčí postavení Firestone v odvětví dokládá i schopnost dodávat z výroby fólie o šířkách 6,1 m, 9,15 m, 12,2 m a 15,25 m a délce až 30,5 metrů. Těmito rozměry je možné pokrýt mnoho nádrží jedním kusem fólie bez nutnosti spojování. EPDM je houževnatý materiál, díky kterému fólie získává vysokou odolnost vůči mechanickému poškození. To je důležité nejen pro koncového zákazníka ale i pro instalační firmu. Samotná instalace PondLineru je rychlá a snadná. Základním principem spojování je použití pásky z nedovulkanizovaného kaučuku ve spoji a potření styčných ploch aktivačním přípravkem. Není přitom nutné používat žádné svářecí stroje nebo jiné sofistikované zařízení. Firma Firestone vyvinula také celou řadu příslušenství pro řešení různých prostupů přes fólie, připevnění fólií na pevné plochy včetně betonu, aj. Díky tomu je možné provést spolehlivou izolaci mnoha typů nádrží. PondLiner se uplatňuje i mimo oblast zahradních jezírek, např. u nádrží golfových hřišť, kompostáren, zasněžovacích nádrží a mnoha dalších. Autorizovaným distributorem fólií Firestone PondLiner pro Českou republiku je firma Profigrass s.r.o. Instalaci fólií přenechává Firestone a Profigrass odborníkům, tedy instalačním firmám. Je však kladen důraz na odborné zaškolení instalačních firem a technickou podporu přímo na stavbě, je-li třeba. V České republice se z materiálu Firestone realizují nejrůznější projekty od nejmenších jezírek o rozloze několika čtverečných metrů či umělých potůčků po větší zahradní jezera o rozloze 500 m 2 a více. Pro zajímavost zatím největším projektem v České republice je izolace nádrží na golfovém hřišti Albatross ve Vysokém Újezdě u Prahy. Hlavní nádrž o rozloze m 2 již byla úspěšně dokončena a nyní probíhají práce na instalaci menších nádrží o celkové rozloze dalších cca m 2. Pro další informace ohledně folií Firestone nebo v případě zájmu o proškolení prosím kontaktujte Ing. Václava Grézla na tel. čísle nebo em 8 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

9 Vodní plochy zpříjemňují krajinu Výstavba zahradních přírodních jezírek se v poslední době těší značné oblibě. Lidé už se nabažili koupání v chemicky upravované vodě v bazénech na zahradách rodinných vilek. Přírodní jezírka na zahradách, která jsou fakticky zmenšeninou revitalizovaných vodních nádrží a toků využívajících bilogických principů čištění vody, zaznamenávají v poslední době značný rozmach. Také správci toků a vodních nádrží uvažují nad rámec zákonných povinností a výsledkem je množství drobných vodních ploch plných života s čistou vodou a příjemným okolím. Společnost Ekostavby Brno, a.s. realizovala v posledních letech několik zajímavých staveb z této oblasti, nevýznamných z hlediska objemu stavebních prací, ale významných pro okolní krajinu a její obyvatele. Za zmínku rozhodně stojí výstavba nové vodní nádrže HLAVATKA v obci Brankovice; jejím cílem bylo zejména zlepšení jezírko ke koupání a k extenzivnímu chovu ryb. Dva malé poloostrovy s přilehlým litorálním pásmem s rákosinami oživily jinak pravidelný půdorys nádrže. Ukázkou obnovení přírodních jezírek v lesním prostředí je nedávno dokončená rekonstrukce nádrží Schindler I. a II. nedaleko od obce Křtiny pro ŠLP Křtiny. Západy slunce nad vodní hladinou pozorované z lavičky poblíž památníku lesníka Schindlera jsou rozhodně nezapomenutelným zážitkem. Spolu s návštěvou blízkého arboreta můžeme jen doporučit. Společnost Ekostavby Brno, a.s. kromě revitalizace nádrží provedla v nedávné době i zajímavé projekty v oblasti vodních toků z nichž jmenujeme např. přírodní úpravy na Jankovickém potoku, Heřmanickém potoku, na toku Merty ve Vernířovicích a nebo v roce 2007 dokončenou revitalizací odstaveného ramene Moravy km 139,76 140,14 tzv. Hrnčířské louky. Hlavním účelem stavby byla revitalizace údolní nivy, modelace břehů a terénu, vyčištění bezodtokové laguny a úprava vodních ploch v návaznosti na přilehlé zahrádky a přístup do parku. Vysázeno bylo celkem keřů a stromů, např. jen dubů 618 ks. Ze stručného výčtu dokončených prací společností Ekostavby Brno, a.s. je zřejmá zkušenost pracovníků firmy s oblastí vodohospodářských staveb. O zkušenosti z přípravy nebo realizace projektů se naši zaměstnanci rádi podělí, protože provádění stavebních prací v tomto oboru vyžaduje nejen kus profesního umu, ale také jistý díl fandovství zkoušet pořád něco jiného, přírodě blízkého a hledat správné řešení nejen u velkých staveb. přírodních poměrů v zemědělské krajině Vyškovska. Stavbu tvoří vodní nádrž s ostrovem, systém průtočných tůní s meandrujícím korytem na toku. To vše je doplněno bohatou výsadbou keřů a stromů. Příkladem revitalizace stávajícího nevyhovujícího koupaliště v obci Žítková v Bílých Karpatech byla jeho obnova na přírodní Ekostavby Brno, a.s. U Svitavy 2, Brno tel.: , fax: Kompletní nabídka prací pro úpravy vodních toků, revitalizace vodních nádrží, odbahňování rybníků, stavby lesních a zemědělských komunikací. S v a z zreklamní a k l á d á n í prezentace a ú d r ž b y zeleně 9

10 âerpadla etfií práci v domû i na zahradû Voda je potfieba v ude: v domû, na zahradû i v dílnû. Moderní technika vám pomûïe pfiivést ji tam, kam právû chcete. A mûïe vám také u etfiit peníze za vodné a stoãné. Na našem trhu je nepřeberná řada čerpadel nejrůznějších typů a výkonnostních i cenových kategorií. Chcete-li si z nich vybrat to, které bude ideálně vyhovovat vašim potřebám, svěřte se do rukou odborníka ve specializované prodejně. Napřed si však důkladně promyslete, k čemu přístroj vlastně budete potřebovat. Které je to pravé? Podstatné otázky, které byste si při prvním rozvažování měli položit, jsou dvě. Jakou práci má čerpadlo vykonávat? A kolik jí má zastat tedy jakou plochu má zalít nebo kolik vody dodat do domu či naopak vypumpovat? I poté, co si na ně odpovíte, budete mít z čeho vybírat. Než se rozhodnete pro konkrétní model, stojí za to zamyslet se nad kvalitou. Ta nebývá zadarmo ale investice do značkového výrobku se vyplatí. Jednoduchým vodítkem pro laiky je třeba délka záruky: tři roky, které NOVINKA 4 Označení č.v. Motor Max. čerpané množství Max. sací výška / tlak Max. hloubka ponoru Max. teplota média Přípojná šňůra Max. průměr nečistot Plošné odsávání Zpětná klapka GARDENA ponorné čerpadlo aquasensor Pro velké hloubky: Přípojná šňůra 10 m 2 Nehrozí přetížení motoru: Tepelná pojistka 3 Zapíná se již při stavu vody 5 mm. Zapínací a vypínací výšku je možné nastavit nezávisle na sobě: Aqua-senzor 4 Čerpá až do 1 mm vody (téměř dosucha): Spínací patky pro plošné odsávání 5 Pro připojení hadic běžných velikostí: Jako 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1") 38 mm (1 1/2"): Univerzální přípojka 6 Žádné zpětné vytékání vody: Zpětná klapka 7 Dlouhá životnost: Oběžné kolo čerpadla s nízkou mírou opotřebení aquasensor W l/h 8 m/0,8 bar 8m 35 C 10 m (H05 RNF) 5mm ano ano poskytují špičkoví výrobci, jsou příjemným časem bez starostí při případné poruše. Zajímavým a důležitým údajem je i poměr příkonu a výkonu: čím větší je mezi nimi rozdíl, tím víc energie (a vašich peněz) čerpadlo spotřebuje naprázdno. I při nákupu kvalitního čerpadla však můžete ušetřit. Než jej zapojíte do díla ať už na zahradě, nebo při odvodňování zatopeného sklepa budete potřebovat několik doplňků: třeba sací koš a tlakový spínač. A ty přijdou levněji, pokud koupíte integrované čerpadlo, v němž už všechno potřebné je zabudováno. Zároveň tak budete mít jistotu, že jste zvolili ideální kombinaci. Zavlažování zahrady K běžnému zalévání ale samozřejmě nejen k němu se hodí zahradní čerpadlo. Podle počtu zavlažovačů, které má zásobovat životodárnou tekutinou, určíte, zda potřebujete některý z méně výkonných typů (od 600 W), anebo využijete silný 1400wattový model. Vyplatí se nevybírat na doraz : čerpadlo by mělo mít přibližně o 20 procent větší výkon, než kolik nezbytně potřebujete. Praktickým detailem, který najdete u zahradních čerpadel Gardena, jsou dva výstupy. Ty vám umožňují současně napojit zavlažovač i zalévací sprchu, takže budete moci kropit záhony v době, kdy automat zalévá trávník. Čerpáte-li vodu ze studně, budete potřebovat ponorné tlakové čerpadlo. U něj je kromě výkonu klíčovou hodnotou maximální ponorná hloubka. I tady odborníci doporučují nevyužívat možnosti čerpadla až k samé hranici, a raději sáhnout po typu, který zvládne práci ve větší hloubce, než v jaké bude umístěn. Rostlinám však nejlépe svědčí voda, která napadala z nebe. Pro vás to neznamená žádnou práci navíc: čerpadlo do sudu vám ušetří ohýbání do nádrže nebo bazénu i zbytečné kroky s konví v ruce. Užitková voda šetří peníze V domácnosti se spotřebuje spousta vody na praní, uklízení nebo splachování: týden co týden jsou jí stovky litrů. K tomu všemu by bohatě stačila obyčejná čistá voda bez dokonale vyladěných chemických a mikrobiologických ukazatelů zkrátka užitková. Jenže z kohoutku teče pitná. A ta je drahá. Máte-li ovšem na zahradě studnu 1) Základ pro stanovení technických parametrů: průtok vody v zavlažovači odpovídá cca 750 l/h, tlak vody v zavlažovači cca 1,8 bar, sací výška cca 0,5 m. Použity byly hadice 19 mm (3/4") s profi-systémovými díly nebo hadice 13 mm (1/2 ) s Original GARDENA - systémovými díly.

11 GARDENA čerpadla Kalové čerpadlo nebo pramen, můžete je využít jako zdroj vody pro domácnost. V tom případě budete potřebovat domácí vodárnu nebo domácí vodní automat. Ty zásobují vodou jak domácnost tedy pračky, zásobníky toalet nebo třeba vybrané kohoutky, tak přípojky na zahradě. Pokud se rozhodnete pro automat, který je vybaven informativním displejem, budete navíc mít přesný přehled o tom, kolik vody jste kde spotřebovali, a také o případných poruchách, jež se v systému objeví. A pokud už studniční vodu využíváte pro zalévání zahrady, nabízí se jednoduché a levné řešení: máte-li zahradní nebo ponorné čerpadlo, můžete jej připojením elektronického tlakového spínače proměnit na domácí vodní automat. Když je voda na obtíž Ne všude je však voda zdrojem radosti: když se rozvodní blízká řeka anebo když praskne potrubí, přináší tekutý živel hlavně potíže a starosti. Prvním krokem k tomu, aby pominuly, je odvedení vody z míst, kam nepatří. V bahnitém jezírku, ve sklepě zaplaveném jarní povodní anebo v jímce pomůže s řešením kalové čerpadlo. Kromě výkonu je důležitým údajem i maximální průměr částic, jež čerpadlem projdou: různé typy si poradí s hrudkami a kamínky o průměru od 25 do 38 milimetrů. I prasklé potrubí je k vzteku, ale ve srovnání s povodní máte alespoň o starost méně. Voda totiž nebývá tak silně znečištěna, a vystačíte tedy s ponorným čerpadlem, jímž projdou částice do průměru 5 milimetrů. Modely Gardena vybavené plošným odsáváním pracují tak, že na podlaze zbude pouhý milimetr vody. Pak už stačí jen vzít hadr, a je po potopě... Do práce! Právě tak důležitá jako výběr nejvhodnějšího typu je i jeho instalace. Podstatným detailem, který ovlivňuje výkonnost čerpadla, je hadice. Pokud totiž použijete tenčí hadici, než doporučuje výrobce, značně zvýšíte tření a odpor vody a tím výrazně snížíte výkon čerpadla. Správný průměr hadice snadno poznáte: měl by odpovídat výstupu z čerpadla. A rozhodně by si měl každý před instalací pečlivě přečíst návod... Pokud jde o údržbu, podobá se čerpadlo modernímu automobilu: všechnu péči i opravy raději svěřte odborníkům. Výjimkou je zazimování: jakmile meteorologové ohlásí pokles teplot pod bod mrazu, měli byste čerpadlo uklidit do domu nebo do garáže. U kalových čerpadel navíc konstrukce dovoluje snadno vyjmout kamínek, který uvázl v oběžném kole. Vše, co je nad to, nechte raději na odborníky. Užitečné příslušenství Pojistka chodu nasucho: Automaticky vypne čerpadlo v okamžiku, kdy dojde voda. Šetří tak energii a chrání čerpadlo před přehřátím, které může vést až k jeho zničení, č.v Plovákový spínač: Vypíná a zapíná čerpadlo podle stavu vody. Pečuje tak o suchý sklep, aniž jej musíte neustále kontrolovat, č.v Elektronický tlakový spínač s pojistkou chodu nasucho: V případě potřeby zapne čerpadlo, pak ho zase vypne. Dokáže tak proměnit zahradní nebo ponorné čerpadlo na domácí vodní automat, č.v Sací filtr se zpětnou klapkou: Zakončení sací hadice, které zkracuje dobu nutnou pro znovunasávání vody, č.v. 1726/27/28 Označení aquasensor č.v Motor 680 W Max. čerpané množství l/h Max. čerpací výška / tlak 9 m/0,9 bar Max. hloubka ponoru 8m Max. teplota čerpaného média 35 C Přívodní kabel 10 m (H07 RNF) Max. průměr nečistot 30 mm Ponorné tlakové čerpadlo Označení 6000/5 automatic č.v Motor W Max. čerpané množství l/h Max. čerpací výška / tlak 45 m/4,5 bar Max. ponorná hloubka 13 m Upevňovací lano 15 m Přívodní kabel 15 m (H07 RNF) Průměr čerpadla 15,1 cm Počet přip. zavlažovačů 1) 4 Plovákový spínač Max. délka hadice pro 1 zavlažovač 13 mm (1/2") 55 m 19 mm (3/4") 280 m Zahradní čerpadlo Označení 7000/5 Inox Multi 4 č.v Motor W Max. čerpané množství l/h Max. sací výška / tlak 45 m/4,5 bar Max. samonasávací výška 8m Čerpadlová mechanika 4-stupňová Max. počet přip. zavlažovačů 1) 4 Max. délka hadice pro 1 zavl. 13 mm (1/2") 45 m 19 mm (3/4") 370 m Domácí vodní automaty Označení 6000/5 inox LCD Č.v Motor 1000 W Max. čerpané množství l/h Max. čerpací výška / tlak 46 m/4,6 bar Spínací tlak 2,0 ± 0,2 bar Max. sací výška 8m Info-display LCD Čerpadlová mechanika 4-stupňová Max. počet přip. zavlažovačů 1) 2 Max. délka hadice pro 1 zavl. 13 mm (1/2") 25 m 19 mm (3/4") 150 m Domácí vodárna Označení Č.v. Motor Max. čerpané množství Max. čerpací výška / tlak Spínací tlak Max. sací výška Čerpadlová mechanika Max. počet přip. zavlažovačů 1) Max. délka hadice pro 1 zavl. 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 5000/5 Inox W l/h 50 m/5 bar 2,0 ± 0,1 bar 8m Jet 2 25 m 150 m 1) Základ pro stanovení technických parametrů: průtok vody v zavlažovači odpovídá cca 750 l/h, tlak vody v zavlažovači cca 1,8 bar, sací výška cca 0,5 m. Použity byly hadice 19 mm (3/4") s profi-systémovými díly nebo hadice 13 mm (1/2 ) s Original GARDENA - systémovými díly.

12 O KOUPALIŠTI, na kterém chyběla voda Čeká nás další horké léto, je proto nasnadě připomenout, že rostliny potřebují k životu vodu. A trávník je v tomto ohledu rozený pijan. Zejména pokládá-li se kobercový trávník v teplotách na dosah 30 C. Všichni to víme, já to neustále opakuji našim zákazníkům, ale realita nás občas zaskočí. Nejednou jsem byl přizván k posouzení koberců těsně po pokládce, s žádostí o radu co s tím. Samozřejmě, když nezalijeme trávníkové role okamžitě po nebo i v průběhu pokládání, reakce trávníku je vždy stejná. Sesychající pásy začnou vytvářet mezi sebou neustále se zvětšující mezeru, trávník získává šedou až kovovou barvu. Poté následuje sesychání kolem spár až po zežloutnutí celých pásů. Rada je prostá voda. Ne přiměřeně, ale hodně vody. Trávník musí doslova plavat, až v něm čvachtá. Vláha se musí dostat přes drn až do podkladní zeminy. Dávku vody mm/m 2 nelze často dodat nainstalovanou automatickou závlahou. Je lepší přímo při pokládce zalévat obyčejnou hadicí. A hlavně nečekat až položíme celou denní dávku, ale zalévat hned, když se rozvine první desítka, maximálně stovka metrů. Intenzívní zálivku potřebuje trávník hlavně prvních 14 dní po položení. Tehdy musí mít i automatická závlaha zcela jiný režim než v pozdějším období. A nezapomínejme na to, že při intenzívní závlaze nesmíme do trávníku stoupnout. Položenému drnu nic neuděláme, ten je pevný. V tuto dobu si ale snadno uděláme šlápoty a prohlubně ve vlhké podkladní vrstvě substrátu. A tyto nerovnosti už tam zůstanou, byť na první pohled nic nevidíme. Proto minimálně 1 den před první sečí (cca 7-10 dní po položení) závlahu omezíme nebo raději vypneme, aby povrch vyschl a neudělali jsme si koleje od sekačky. Zcela nezbytné je také si ověřit, že na akci, kde trávník pokládáme, je dostatečný zdroj vody. Podceníme-li to a dáme na obecné řeči tady je vody dost, tuto studnu ještě nikdo nevyčerpal apod., můžeme být nemile překvapeni. Byť s touto znalostí, ani nám se při našich realizacích nevyhnou podobné komplikace. Na fotografiích vidíte koupaliště v Brně - Králově Poli, kde jsme v květnu položili 4000 m 2 trávníku. A když jsme hned první den po čtyřech hodinách závlahy vyčerpali studnu, bylo nám úzko. A také horko. Teplota 30 C, termín otevření za dveřmi. Než se našlo náhradní řešení, museli jsme práci na den přerušit. Nakonec všechno dobře dopadlo, pomohla nám i bouřka a od června se tu mohou povalovat opalující se těla. Ono to opravdu bez vody nejde. A na koupališti už vůbec ne. Ing. Jiří Vrbas 12 Reklamní prezentace

13 Trávníky Nové možnosti zakládání květnatých luk Ing. Marie Straková, Ph.D., Ing. Ludmila Michalíková, Ing. Josef Straka, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Luční ekosystémy představují největší diverzitu druhů i biotopů. Většina z nich vznikla historickou hospodářskou činností odlesňováním a získáváním prostoru pro pole a pastviny. Přirozené květnaté louky vyskytující se nad horní hranicí lesa byly rozšiřovány do nižších pásem na úkor lesní vegetace a mají charakter polopřirozených luk. Původní polopřirozené porosty vyžadují značný podíl lidské práce s využitím pastevního hospodářství. V důsledku opouštění těchto forem hospodaření dochází k degradaci a snižování biodiverzity lučních porostů. Obnovou polopřirozených lučních porostů a výzkumem této problematiky se v České republice zabývá především Výzkumná stanice travinářská v Zubří, Výzkumná stanice travních ekosystémů v Jevíčku a Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v komerční sféře pak firma Planta Naturalis v Markvarticích. S přáním založení tzv. květnaté louky se zahradnické firmy stále častěji setkávají nejen v soukromých zahradách, kde se lidé chtějí obklopovat barevností a estetickým působením druhově pestrých směsí, ale také ve veřejné zeleni, ať už se jedná o požadavek na založení květnaté louky, bylinného trávníku, konkrétního bylinného biotopu nebo krajinného trávníku s podílem bylin. Všemi těmito pojmy rozumíme druhově pestrou směs obsahující v různém podílu určitý počet travních druhů, jetelovin a ostatních dvouděložných bylin. Druhové bohatství těchto porostů je dáno především zastoupením specifické skupiny dvouděložných rostlin, které se v průběhu let mění v závislosti na způsobu jejich využívání. Požadavky na vysoký počet rostlinných i živočišných druhů na stanovišti, sladěná, déletrvající a střídavá barevnost porostu, zachování protierozní funkčnosti, požadavky z hlediska zdravotního (problematika pylových alergií), případně využitelnost jednotlivých částí bylin pro léčivé účely a jiné, předurčují i specifický přístup k tvorbě květnatých luk a jejich využívání. Přestože se zakládáním a ošetřováním květnatých luk odborná literatura zabývá a informace o nízké četnosti kosení květnatých luk, jejich nízké úrovni výživy a hnojení, popř. o důkladné čistotě pozemku před vysetím jsou poměrně známé, stále se nedaří více rozšířit zakládání květnatých luk v privátních zahradách a ve veřejné zeleni a zahradnické firmy se často záměrně brání předpokládanému neúspěchu. Hlavní důvody pro omezené zakládání druhově pestrých směsí ve veřejné zeleni a v rodinných zahradách jsou nejčastěji: Vysoká cena dostupného osiva souvisí s vysokým podílem bylin ve směsích na trhu a s jejich nedostatkem Pomalý vývin a zapojení porostu souvisí s nízkým podílem trav ve směsi a s doporučovaným nízkým výsevkem Vysoké zaplevelení porostu souvisí s pomalým vývojem porostu Nevhodnost na svažité pozemky souvisí s pomalým zapojením porostu Doporučovaný nízký výsevek souvisí s vysokou cenou osiva Komplikovaná technologie výsevu souvisí s nízkým výsevkem Dostupné směsi květnatých luk nejsou registrované u ÚKZÚZ souvisí s požadavkem na míchací protokol u firem s certifikátem ISO V sousedním Německu a Rakousku se s úspěchem vysévají druhově pestré směsi vycházející z doporučení RSM, což je systém chránící do určité míry zákazníky před vědomými či nevědomými chybami firem, dodávajících travní a bylinné směsi. Tato metodika funguje již od roku 1979, kdy si pracovní skupina společností a svazů s názvem Regel-Saatgut-Mischungen-Rasen (RSM) předsevzala vnesení řádu do klasifikace trávníků. Toto pestré spole- čenství odborníků z nejrůznějších oborů se sjednotilo v názoru na klasifikaci trávníků a bylinných směsí a stanovilo kritéria, jež musí splňovat směsi pro jednotlivé typy porostů. Podobné systémy klasifikace jsou vytvořeny i v dalších zemích Západní Evropy, kde jsou také k dispozici objektivní hodnocení travních odrůd pro konkrétní účely i doporučení pro jejich následné použití ve směsích ze strany nezávislých institucí. Zahraniční materiály semenářských firem uvádějí receptury různých typů bylinných směsí pro odlišná stanoviště, jejichž základem jsou obvykle trávy (4-10 druhů při 70 97% podílu ve směsi) doplněné o jeteloviny (1 6 druhů) a luční byliny (2 56 druhů) při celkovém velmi variabilním výsevním množství od 2, 5 do 30 g.m-2 (podle účelu využití porostu). Zatímco u trav je v zahraničí ve směsích květnatých luk běžně dodáváno osivo povolených vyšlechtěných odrůd, u bylin zaručují dodavatelé domácí původ přírodního nešlechtěného osiva. Příklady druhově pestrých směsí ze zahraničí - dle norem RSM: Směs dle RSM 2.4 bylinný trávník Vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče dostačuje nízká bez hnojení. Směs je vhodná pro veřejnou zeleň, sídliště a rodinné zahrady. Složení: Trávy 96,5 % (Agrostis capillaris 5,0%, Cynosurus cristatus 5,0%, Festuca ovina duriuscula 5,0%, Festuca rubra commutata 18,0%, Festuca rubra rubra 36,5%, Festuca rubra trichophylla 10,0%, Poa pratensis 15,0%, Poa trivialis 2,0%) Byliny 3,5 % (Achillea millefolium 0,1%, Bellis perennis 0,2%, Dianthus deltoides 0,5%, Galium verum 0,4%, Leontodon hispidus 0,4%, Leucanthemum vulgare 0,2%, Lotus corniculatus 0,2%, Plantago media 0,3%, Prunella vulgaris 0,7%, Ranunculus bulbosus 0,2%, Thymus pulegioides 0,3%) Doporučený výsevek: g/m 2 Směs dle RSM 7.1. krajinný trávník s bylinami Vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých, zásaditých,vlhkých a zastíněných poloh. Intenzita kosení 0-3x ročně, výška kosení 8-10 cm. Směs je vhodná pro veřejnou i privátní zeleň, zeleň podél komunikací a extenzívně využívané plochy. Složení: Trávy 98,4 % (Agrostis capillaris 5,0%, Festuca ovina duriuscula 38,4%, Festuca rubra commutata 15,0%, Festuca rubra rubra 15,0%, Festuca rubra trichophylla 15,0%, Lolium perenne 5,0%, Poa pratensis 5,0%) Byliny 1,6 % (Achillea millefolium 0,2%, Centaurea jacea 0,2%, Daucus carota 0,1%, Galium verum 0,1%, Leontodon species 0,1%, Leucanthemum vulgare 0,3%, Lotus corniculatus 0,2%, Medicago lupulina 0,1%, Pimpinella saxifraga 0,1%, Plantago lanceolata 0,1%, Sanguisorba minor 0,1%) Doporučený výsevek: 20 g/m 2 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně 13

14 Trávníky Směs dle RSM 8.1. bylinná směs pro biotopy, Varianta 1 Směs pro přírodní biotopy, biokoridory a extenzívní zeleň je vhodná pro málo nebo středně živinami zásobené půdy na mezofytních stanovištích. Intenzita kosení 1-3x ročně, výška kosení 5-10 cm. VARIANTA 1: plastická směs pro široké použití Složení: Trávy 70 % (Agrostis capillaris 5%, Festuca ovina duriuscula 20%, Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 10%, Anthoxanthum odoratum 5%, Briza media 3%, Bromus mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%, Trisetum flavescens 2%) Byliny 30 % (Achillea millefolium 0,5%, Agrostemma githago 2%, Anthemis tinctoria 1,5%, Campanula patula 0,2%, Campanula rotundifolia 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea jacea 1,5%, Crepis biennis 1,0%, Daucus carota 1,5%, Galium mollugo 1,5%, Galium verum 0,5%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1,0%, Leontodon hispidus 0,5%, Leucanthemum vulgare 1,5%, Lotus corniculatus 0,3%, Lychnis flos-cuculi 0,5%, Malva moschata 1,5%, Onobrychis vicifolia 1,5%, Papaver rhoeas 1,0%, Pimpinella saxifraga 1,5%, Salvia pratensis 2,0%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene vulgaris 1,0%, Tragopogon pratensis 1,8%) Doporučený výsevek: 5 g (3-7) g/m 2, 15 g/m 2 pro stanoviště ohrožené erozí V Chráněných krajinných oblastech ČR jsou dosavadní receptury sestavování druhově pestrých směsí zatím při zatravňování zaměřeny převážně na krytí potřeb dočasných a trvalých luk a pastvin s pícninářským využitím různého typu a intenzity. Největším výrobcem druhově pestrých směsí s bohatými zkušenostmi je v České republice firma Planta Naturalis, jejíž směsi s vysokým podílem bylin (50-80%) lze označit spíše jako biotopové. Navíc tyto relativně dostupné směsi květnatých luk neobsahují žádnou vyšlechtěnou odrůdu trav, jak je to běžné v zahraničí, což samozřejmě cenu osiva zvyšuje. Použití jediné registrované odrůdy ve směsi vyžaduje registraci celé směsi u ÚKZÚZ, vytvoření míchacího protokolu, ale kromě snížení ceny by se získáním míchacího protokolu druhově pestré směsi podpořilo zakládání květnatých luk zahradnickými firmami s certifikátem ISO. Vliv výsevku a podílu bylin v druhově pestré směsi na vzhled a rychlost zapojení porostu Na pracovišti Agrostis Trávníky, s.r.o. v Rousínově byl na podzim roku 2006 založen vícefaktorový pokus s cílem zhodnotit vliv výsevku a podílu bylin ve směsi na vzhled a rychlost zapojení porostu květnatých luk. Na pokusných parcelách (plocha jedné parcely = 6m 2 ) bylo vyseto 13 druhů bylinných směsí různého složení v následujících variantách: 1. Varianta: výsevek 2 g/m % podíl bylin ve směsi 2. Varianta: výsevek 10 g/m % podíl bylin ve směsi 3. Varianta: výsevek 20 g/m % podíl bylin ve směsi Při volbě směsí se vycházelo z dostupné nabídky na trhu a všech 13 vybraných směsí bylo upraveno pro jednotlivé varianty domícháním travní směsi VV-3/2 složené z trávníkových odrůd kostřavy ovčí a kostřavy červené (viz tab. 1). Tab. 1: Příklad složení komerční směsi Horská louka, Varianta I původní složení (80 % bylin) výsevek 2 g/m 2 Varianta II původní podíl bylin ve směsi snížen na 10 % - výsevek 10 g/m 2 Varianta III původní podíl bylin ve směsi snížen na 3 % - výsevek 20 g/m 2 HORSKÁ LOUKA Varianta I Varianta II Varianta III Výsevek 2g/m 2 Výsevek 10g/m 2 Výsevek 20g/m 2 LUČNÍ KVĚTINY % g % g % g Achillea millefolium 2,5 0,05 0,313 0,031 0,094 0,019 Alchemilla vulgaris 0,5 0,01 0,063 0,006 0,019 0,004 Anthillis vulneraria 1,5 0,03 0,188 0,019 0,056 0,011 Campanula carpatica 0,2 0 0,025 0,003 0,008 0,002 Campanula rotundifolia 0,5 0,01 0,063 0,006 0,019 0,004 Carlina acaulis 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Carum carvi 6 0,12 0,75 0,075 0,225 0,045 Centaurea pseudophyrgia 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Dianthus carthusianorum 0,2 0 0,025 0,003 0,008 0,002 Dianthus deltoides 0,7 0,01 0,088 0,009 0,026 0,005 Galium album 3 0,06 0,375 0,038 0,113 0,023 Galium boreale 2 0,04 0,25 0,025 0,075 0,015 Galium verum 1,5 0,03 0,188 0,019 0,056 0,011 Heieracium aurantiacum 0,5 0,01 0,063 0,006 0,019 0,004 Helianthemum vulgare 0,2 0 0,025 0,003 0,008 0,002 Hypericum maculatum 0,3 0,01 0,038 0,004 0,011 0,002 Hypericum perforatum 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Leontodon hispidus 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Leucanthemum vulgare 6 0,12 0,75 0,075 0,225 0,045 Lotus corniculatus 3 0,06 0,375 0,038 0,113 0,023 Lychnis flos-cuculi 1,5 0,03 0,188 0,019 0,056 0,011 Lychnis viscaria 2 0,04 0,25 0,025 0,075 0,015 Origanum vulgare 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Piminella saxifraga 0,2 0 0,025 0,003 0,008 0,002 Plantago lanceolata 2 0,04 0,25 0,025 0,075 0,015 Plantago media 2 0,04 0,25 0,025 0,075 0,015 Potentilla recta 0,02 0 0, ,001 0 Primula veris 0,3 0,01 0,038 0,004 0,011 0,002 Prunella vulgare 3 0,06 0,375 0,038 0,113 0,023 Rumex acetosa 0,2 0 0,025 0,003 0,008 0,002 Salvia pratensis 6,5 0,13 0,813 0,081 0,244 0,049 Sanguisorba minor 12 0,24 1,5 0,15 0,45 0,09 Saxifraga granulata 0,05 0 0,006 0,001 0,002 0 Silene dioica 3,5 0,07 0,438 0,044 0,131 0,026 Silene vulgaris 3,5 0,07 0,438 0,044 0,131 0,026 Solidago virgaurea 0,03 0 0, ,001 0 Succisa pratensis 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Thymus pulegioides 0,3 0,01 0,038 0,004 0,011 0,002 Trifolium alpestre 3 0,06 0,375 0,038 0,113 0,023 Trifolium montanum 3 0,06 0,375 0,038 0,113 0,023 Trifolium pratense 2 0,04 0,25 0,025 0,075 0,015 Veronica spicata 0,3 0,01 0,038 0,004 0,011 0,002 Celkem: 80 1, ,6 TRÁVY % g % g % g Agrostis capillaris 0,8 0,02 0,1 0,01 0,03 0,006 Agrostis stolonifera 0,2 0 0,025 0,003 0,008 0,002 Anthoxanthum odoratum 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Briza media 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Cynosurus cristatus 1,5 0,03 0,188 0,019 0,056 0,011 Deschampsia caespitosa 1,5 0,03 0,188 0,019 0,056 0,011 Festuca ovina 3 0,06 0,375 0,038 0,113 0,023 Festuca rubra 5 0,1 0,625 0,063 0,188 0,038 Holcus mollis 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Nardus stricta 0,5 0,01 0,063 0,006 0,019 0,004 Poa arvensis 2 0,04 0,25 0,025 0,075 0,015 Poa chaixii 0,5 0,01 0,063 0,006 0,019 0,004 Poa palustris 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Trisetum flavescens 1 0,02 0,125 0,013 0,038 0,008 Celkem: 20 0,4 2,5 0,25 0,75 0,15 Travní směs VV-3/2 % g % g Festuca rubra rubra 17,5 1,75 19,25 3,85 Festuca rubra trichophylla 17,5 1,75 19,25 3,85 Festuca rubra commutata 26,25 2,63 28,88 5,78 Festuca ovina 26,25 2,63 28,88 5,78 Celkem: 87,5 8,75 96,25 19,25 14 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

15 Trávníky Z hodnocení jednotlivých variant složení a výsevků květnatých luk lze ve 2. užitkovém roce stanovit tyto závěry: 1.výsevek 20 g/m 2 + 3% podíl bylin umožnil rychlé zapojení porostu proti ostatním varianám již v 1. užitkovém roce, takže byla dobře splněna půdoochranná funkce porostu a směs je možné využít i na erozí ohrožená stanoviště 2.výsevek 20 g/m 2 + 3% podíl bylin snížil u všech typů směsí podíl plevelů v porostu 3.výsevek 20 g/m 2 + 3% podíl bylin nesnížil zásadně počet druhů bylin ve směsi proti ostatním variantám (10 % bylin a 80 % bylin) ani ve 2. užitkovém roce 4.výsevek 20 g/m 2 + 3% podíl bylin působí přirozeně esteticky, byliny kvetou a porost je zapojený i po seči 5.výsevek 20 g/m 2 + 3% podíl bylin ve směsi snížil cenu osiva na jednotku proti ostatním variantám 6.výsevek 20 g/m 2 + 3% podíl bylin umožňuje z dlouhodobého hlediska vyselektovat druhy bylin, které jsou dostatečně konkurenceschopné a rozmnožují se generativně i v tomto nízkém podílu ve směsi s trávníkovými odrůdami trav Použitá literatura: HRABĚ A KOL.: Trávy a jetelovinotrávy v zemědělské praxi. Ing. Petr Baštan, Olomouc 2004, s.117. ISBN JONGEPIEROVÁ, I.,POKOVÁ, H.: Obnova travních porostů regionálních směsí. Metodická příručka pro ochranu přírody a zemědělskou praxi. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 2006, s ISBN ŠRÁMEK, P. a kol.,: Zvyšování biodiverzity travních porostů. ÚZPI, Praha 2001, 21, ISBN Metodika k pokusu květnaté louky firmy Agrostis Trávníky, s.r.o. Ke zpracování tohoto článku byly použity informace získané při řešení výzkumného projektu výzkumu a vývoje s identifikačním číslem 2B08020 a s názvem Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu, realizujícího NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II. Agrostis Trávníky, s.r.o. obchod, poradenství, výzkum Soliterní a půdopokryvné traviny široký sortiment okrasných trav Bylinné směsi a květnaté louky - složení pro různá stanoviště - směsi s míchacím protokolem - možnost vyššího výsevku - praktické zkušenosti z výzkumu Vyžádejte si podrobnější informace Kontakt: Agrostis Trávníky, s.r.o., Npor. Krále 16, Rousínov Tel./fax: , mobil: , ,

16 Travnaté střechy trávník není louka Užitné trávníky na střechách Chce-li mít zákazník na střeše trávu, musí se odborník okamžitě ptát jakou neboť pod pojmem tráva může být míněna jak extenzívní zeleň, tak i intenzívní a obě tyto varianty se výrazně liší v požadavcích na konstrukci souvrství a také na údržbu. Základní otázkou je, zda chce mít investor na střeše extenzívní kvetoucí louku nebo pochůzný trávník. Extenzívní zelená střecha: Kvetoucí louka s vegetací tvořenou rozchodníky, trávami a bylinami Rozdíl mezi trávníkem a loukou Na extenzívních a intenzívních střechách mohou růst různé druhy trav; pro pochůzné nebo hřišťové plochy se však hodí pouze některé z nich a ty vyžadují správnou konstrukci souvrství a pravidelnou údržbu. Extenzívní zeleň s travním porostem můžeme pro lepší názornost popsat jako (rozkvetlou) louku. Vyžaduje výšku souvrství přibližně 10 až 15 cm a převažuje zde směs trav a bylin, které dobře snášejí sucho. Toto složení vegetace prospívá dobře jak na plochých, tak i na šikmých střechách. Údržba se provádí jednou až dvakrát do roka a zahrnuje pohnojení zjara a posečení vysoké trávy na podzim. Zcela jinak se chovají pochůzné trávníkové plochy na střechách tyto se řadí k intenzívním a lze je zpravidla realizovat pouze na plochých střechách. Cílem tohoto druhu ozelenění je vytvořit a zachovat trvale užívané a zátěžové trávníky. Na nich je pak možné provozovat stejné aktivity, jako na srovnatelných plochách na běžném terénu. Ze střech se tak stávají další využitelné plochy. Základní požadavky a konstrukce souvrství pochůzného trávníku Směrnice FLL pro zelené střechy řadí trávník jednoznačně mezi intenzívní zeleň a udává potřebnou výšku souvrství od 15 do 35 cm. V praxi poskytují různí výrobci systémů zelených střech souvrství o výšce cca. 30 cm. Zátěžový trávník má určité základní požadavky, které je nutné dodržovat (např. dobré zavlažování, ale ne stojící vodu nebo trvalou vlhkost, dostatečné množství živin, pravidelný sestřih). Z těchto poznatků vyplynuly následující konstrukční předpoklady a skladba souvrství, které se osvědčily v dlouholeté praxi: Plochá střecha (pokud možno 0 ) Akumulace vody v drenážní vrstvě Automatické zavlažování, které udržuje minimální hladinu vody v drenážní vrstvě Třívrstvá skladba: 15 cm drenážní vrstva, filtrační vrstva a následná 15 cm vegetační vrstva (speciální trávníkový substrát) Drenážní vrstva z přírodního materiálu jako láva, expandovaná břidlice nebo keramzit Kobercový trávník Dokončovací a následná péče Doporučuje se akumulace vody v drenážní vrstvě, jednak kvůli ekonomickému využití dešťové vody, jednak kvůli zajištění alespoň nějaké vláhy v případě nepravidelné nebo zanedbané údržby. Zavlažování lze optimalizovat pomocí zavlažovacího automatu, který funguje bez elektřiny, pouze na mechanickém principu plovákového spínače a připouští vodu v případě, že hladina poklesne pod nastavené minimum. Nepočítá-li se s akumulací vody v drenážní vrstvě a automatickým zavlažováním, je v suchých obdobích nutné pravidelné řádné zavlažování postřikem z hadice nebo rozprašovačů. Při akumulaci vody v drenážní vrstvě je nutné dbát na to, aby maximální možná hladina vody byla 5 až 7 cm pod filtrační textilií, jinak by mohlo docházet k přemokření substrátu. Jako vegetační vrstva zde připadá v úvahu pouze speciální trávníkový substrát s velkou vodoakumulační schopností, ale i dobrou propustností a dostatečným obsahem vzduchových pórů. Schematický řez vegetačním souvrstvím s akumulací vody v drenážní vrstvě Co říká směrnice pro ploché a zelené střechy Směrnice FLL pro zelené střechy si kromě výše uvedeného druhu zeleně konkrétně všímá ještě trávníku a to z hlediska akumulace vody a vegetace. Zelené střechy s trávníkovými plochami jsou schopné zadržet v průměru kolem 60 až 90 % z celkového množství srážek za rok a mají hodnotu součinitele odtoku C = 0,4 až 0,1. Trávník je možné založit buď výsevem směsi trávníkového osiva (RSM) nebo pomocí předpěstovaných kobercových trávníků. Použijeme-li kobercový trávník, musí být předpěstován na písečné půdě a při pokládce nesmí obsahovat jetel. Stavu pro převzetí je dosaženo až po řádném prokořenění, kdy již není možné koberce nadzvednout od vrstvy podkladního substrátu a procento pokrytí činí minimálně 95%. Je třeba poznamenat, že parametry FLL pro intenzívní substráty jsou pro trávníkové substráty vhodné jen podmíněně. V rámci směrnic pro ploché střechy (něm. 2001) je třeba si uvědomit, že u střech se sklonem 0 a s akumulací vody se jedná o zvláštní konstrukce, které kladou z důvodu velkého namáhání v kombinaci se stojící vodou zvláštní požadavky na kvalitu a tloušťku hydroizolace. Pro zelené střechy s vodní vrstvou vyšší než 10 cm platí norma DIN Intenzívní zeleň spadá pod užitné střešní plochy a je zde třeba počítat např. s ochranou hydroizolace vyvedené na atiku před mechanickým poškozením. Údržba trávníkových ploch na střechách V Pokynech k údržbě zelených střech německé směrnice FLL jsou popsána 16 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

17 potřebná opatření údržby následovně: sečení, odstranění pokosu, odstranění plevele, hnojení, zavlažování, ochrana rostlin, odstraňování listí, vertikutace, provzdušnění, popískování, kontrola a přezkoušení zavlažovacích automatů Zpravidla se jedná o 2 12 zásahů údržby ročně. a propustnost je pro trávník nedostatečná. Požadavek na vytvoření užitného sportovního trávníku je neslučitelný s malou výškou souvrství. Intenzívní ozelenění nelze vytvořit na souvrství o tloušťce 15 cm. U trávníků zpravidla nelze jít pod minimální tloušťku cm. U trávníkového substrátu se Dokončovací péče: Absence zavlažování, hnojení, sečení; důležité je nezapomenout na důsledné provlhčení celého souvrství při dokončení. Dalšími speciálními úkony v rámci údržby mohou být: - Odstraňování nežádoucí vegetace z okrajových a bezpečnostních pásů, dlažeb a zpevněných povrchů - Čištění žlabů, kontrolních šachet, střešních vpustí a jiných odvodňovacích zařízení - Kontrola a přezkoušení zavlažovacích automatů Možné chyby v návrhu a při realizaci Založení trvale funkční intenzívní zelené střechy s trávníkem, po kterém je možné chodit, je v každém případě úkol pro odborníka. Jak ve fázi návrhu, tak i při realizaci se mohou vyskytnout různé chyby. Zde se krátce dotkneme těch nejčastějších: Souvrství: Špatná konstrukce, špatný substrát a jeho pokládka Často používané extenzívní a intenzívní substráty neznamenají u trávníkových ploch záruku úspěchu nejsou dostatečně stabilní při nášlapu, jejich vodní kapacita Špatný substrát: Holá místa a špatný vzrůst jedná o speciální směs s určitou zrnitostní strukturou, a proto je mnohdy rozhodující způsob jeho dopravy na střechu u dobré směsi by při běžné metodě foukání na střechu mohlo dojít k negativním změnám struktury a ztrátě některých dobrých vlastností. Z tohoto důvodu doporučujeme trávníkové substráty nefoukat ale dopravovat v BigBagu nebo jako volně ložené. Založení vegetace Lepší variantou je použití předpěstovaných kobercových trávníků. Výsev je sice levnější ale z důvodu nepravidelného vzcházení a vzrůstu může být někdy důvodem reklamace. Výskyt mechů při nedostatku živin a vláhy Žádná jiná forma ozelenění nevyžaduje tak pravidelnou a odbornou péči již od okamžiku založení, jako trávník. Shrnutí Požaduje-li zákazník na střeše pochůzný užitný trávník, jedná se o intenzívní ozelenění. Zelené střechy s trávníkovými plochami patří co do náročnosti ke složitějším souvrstvím. Na souvrství, realizaci a údržbu jsou kladeny vysoké požadavky. Úspěšně realizované objekty poskytují investorům další plochy využitelné pro sport, hry a odpočinek. Dr. Gunter Mann, foto: Optigrün Optigrün international AG &

18 piãková travní osiva LELEKOVICE u Brna 866 tel fax &

19 KONFERENCE TRENDY A TRADICE ZÁŘÍ 2008 LEDNICE V letošním roce vychází konference programově vstříc správám zeleně našich měst a obcí. Je to záměr a současně příspěvek zahradnické fakulty ke zkvalitnění veřejného prostoru v našich městech. Každý, kdo pracuje v oboru, musel již zaznamenat vyhlášení Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), v kterém je jedna z prioritních os (6) zaměřena na podporu Zlepšování stavu přírody a krajiny. Je to především oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny, která zaujala stovky našich obcí. Cílem konference v tomto segmentu je informovat účastníky ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí o stavu přípravy či podávání žádostí o podporu v rámci této oblasti. Současně budou představeny vybrané modelové projekty, které již podporu získaly a dokladují trendy v soudobé krajinářské architektuře. Obnova a péče o památky zahradního umění je téma, které je v současnosti diskutováno z mnoha pohledů. Ne lednické konferenci bude věnována pozornost vybraným teoretickým otázkám stejně tak jako aktuálním problémům. Mezi ty druhé určitě patří čím dál častější kontakty až střety s ochranou přírody právě při obnovách historických zahrad a parků. Byly to koncepty zahradního umění, které stály u zrodu řady zcela mimořádných objektů zahradní architektury České republiky dnes jsou ale současně vnímány jako mimořádně cenné biotopy, které požívají přísnou ochranu. Má tento problém řešení? Hledání odpovědí bude jistě velkým tématem lednického setkání. Zaujme jistě i snaha vymezit obsahový a legislativní rámec termínu Management památky zahradního umění včetně specifikace jeho cíle a hlavních oblastí, kterých se týká. Do tohoto rámce patří i příspěvky týkající se obnovy a péče o vegetační prvky mimo jiné i ve vztahu k OPŽP. Formulace východisek pro management záměrně komponované kulturní krajiny je aktuálním tématem pro současné strategické plány rozvoje území. Na příkladu modelových území (Lednicko-valtický areál, Mikulovsko Falkensteinsko), které se opírají mmj. o analýzu kompozičních principů, se pokusíme zformulovat východiska pro návrh jejich ochrany regulací využívání území. Cílem je předložit tato východiska k širší odborné diskusi. Pro řadu kolegů různých profesních skupin praktikujících v našem oboru jsou velkým tématem Digitálni technologie v oblasti GIS, CAD, 3D modelovaní a vizualizace. Témat z této oblasti je velmi mnoho na základě širší diskuse byly stanoveny pro konferenci základní okruhy: Využití GIS v krajinné architektuře a v plánování životního prostředí, CAD - systém pro projektování zahradních a krajinářských úprav a Současné trendy 3D modelování a vizualizace v krajinné architektuře a zahradním umění. Významným partnerem konference se stal Svaz zakládání a údržby zeleně. To je dobrá zpráva pro všechny účastníky! Kromě jiného i proto, že v Rytířském sále lednického zámku bude uspořádána milá a příjemná společenská akce. Na večerní slavnosti budou vyhlášeny výsledky celostátní soutěže o nejlépe realizované sadovnické dílo Park roku 2008 a Zahrada roku Přihlášku na konferenci včetně dalších důležitých informací získáte pouze na adrese: Za realizační tým konference doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., proděkan pro vědu a rozvoj Zahradnické fakulty MZLU

20 Chelsea Flower Show Na m2 výstavní plochy v londýnské čtvrti Chelsea, sloužících v mezidobí jako hřiště a sportoviště, je pro výstavu postaveno 22 ukázkových zahrad, 22 městských i venkovských zahrádek, ve velkém pavilonu vystavuje 100 pěstitelů okrasných rostlin a na výstavě najdete výrobky pro zahradnické podnikání v 300 výstavních expozicích. Porota 120 odborníků rozdělených do15 sekcí hodnotí vzorové zahrady,vybírané z velkého počtu přihlášených projektů, květinové expozice i ukázky aranžérského umění a nejlepším uděluje zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Australien Garden Projekt: Jamie Durie Realizace: Ian Barker & Associates Sponzor: Fleming s & Trailfinders Ústředním motivem v popředí je vodní hladina a písek, který zde představují dřevěné desky. Kousek australské pláže přechází v zelenou krajinu s osamělými stromy obklopenými 3500 australskými kameny, které vytvářejí také ostrůvek s ohništěm a jídelním stolem - večerní oázu odpočinku po horkém dni. The Laurent Perrier Garden Projekt: Tom Stuart -Smith Realizace: Landform Consultans ltd. Sponzor: Crocus ltd. Nejvyšši ocenění získala zahrada The Laurent Perrier Garden. Tom Stuart -Smith, projektant oceněné zahrady, reprezentuje tradiční anglickou školu. Používá celou řadu trvalek zajímavých především tvarem a strukturou listů. Zahradu charakterizuje jako místo se snovou, lehce surrealistickou atmosférou. Zahradě vévodí třicetileté habry, které svým tvarováním připomínají obláčky... Cihlový chodník se proplétá zahradou, kde jsou rozmístěny i zinkové nádoby s přetékající vodou. O perfektní realizaci se postarala firma Crocus ltd. The Bupa Garden Projekt: Cleve West Realizace: Henley Salt Landscapes Sponzor: Bupa Cihlové chodníky zvou návštěvníka na cestu zahradou. Stříhané živé ploty vytvářejí pocit intimity a zahradu teprve postupně odkrývají. Tvary rostlin, vůně květin, struktura kamenné skulptury a zurčící voda vás nutí zapojit všechny smysly, abyste mohli zahradu opravdu vnímat. Zahrada je důkazem, že i v malém atriu lze vytvořit příjemný prostor pro relaxaci. Po skončení výstavy bude zahrada přemístěna do jednoho z domů s pečovatelskou službou, které BUPA zřizuje pro pacienty trpící demencí či Alzheimrovou chorobou. 20 S v a z z a k l á d á n í a ú d r ž b y zeleně

Silné srdce pro vodu! GARDENA čerpadla

Silné srdce pro vodu! GARDENA čerpadla Silné srdce pro vodu! GARDENA čerpadla 1 GARDENA čerpadla Protože voda nepřichází jenom z potrubí Chemický vzorec je H O a označuje se tak chemická sloučenina vodíku a kyslíku - nejčastěji se vyskytující

Více

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Realizace štěrkových trávníků v ČR Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Štěrkové trávníky Definice štěrkového trávníku pojízdný trávník na štěrkové vrstvě o mocnosti 20 až 30

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Cílené čerpání vody GARDENA čerpadla

Cílené čerpání vody GARDENA čerpadla Cílené čerpání vody GARDENA čerpadla GARDENA 40 let inovace Zkušenosti dělají mistra Více než 40 let je firma GARDENA jedním z nejúspěšnějších německých výrobců zahradní techniky. V oblasti plánování,

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVY D, E SADOVÉ ÚPRAVY D1.5 Sadové úpravy 1. IDENTIFIKACE STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA D PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUDOVA E PŘÍSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY Stavebník:

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Říjen 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 5 1.3. Základní charakteristika

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Tlaková čerpadla BP 3 Garden Set Plus

Tlaková čerpadla BP 3 Garden Set Plus Tlaková čerpadla BP 3 Garden Set Plus BP 3 Garden Set Plus je díky sadě sacích a zahradních hadic okamžitě připravený k použití. Vysoce výkonné zahradní čerpadlo s dlouhou životností je vhodné pro zavlažování

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty Chráníme hodnoty St řechy chráněné zásypem Střechy tohoto typu sourhně označujeme též jako užitné nebo zasypávané, ať už např. kamenivem, nebo zeminou. V poslední době je kladen stále větší důraz na tzv.

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Březen 2015 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 6 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 6 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

PEVNÝ JAKO OCEL. Regenerující jílek vytrvalý

PEVNÝ JAKO OCEL. Regenerující jílek vytrvalý PEVNÝ JAKO OCEL Regenerující jílek vytrvalý Revoluční technologie: regenerující a vysoce odolný vůči zátěži, dokonce i při pravidelné nízké seči Obsahuje RPR technologii! RPR je jílek vytrvalý regenerující

Více

Detaily. Popis. Vybavení a užitek

Detaily. Popis. Vybavení a užitek Zahradní čerpadla GP BP 3 Home & Garden Výkonné a s dlouhou životností, takové je domácí a zahradní čerpadlo BP 3 Home & Garden. Je ideálním řešením zahradního zavlažování, případně zásobování vodou, např.

Více

GARDENA čerpadla 2011

GARDENA čerpadla 2011 Všechno, co byste měli vědět o čerpadlech GARDENA čerpadla 0 Chcete si koupit čerpadlo a nevíte, které bude nejlepší vzhledem k vašim potřebám? Ve společnosti GARDENA vám rádi pomůžeme a poradíme při výběru

Více

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI

ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI ABC ZAHRADY S.R.O. KATALOG ZAHRAD 2012 PRO VAŠI INSPIRACI Japonská zahrada Japonská zahrada je charakteristický typ okrasné zahrady. Svůj původ má v Číně odkud ji postupně přijali za svou a rozvinuli v

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

Zahradní čerpadla GP BP 5 Home & Garden. Vybavení: Optimalizovaný připojovací nátrubek. Technické údaje

Zahradní čerpadla GP BP 5 Home & Garden. Vybavení: Optimalizovaný připojovací nátrubek. Technické údaje Zahradní čerpadla GP BP 5 Home & Garden BP 5 Home & Garden, čerpadlo nejlepší kvality s dlouhou životností, s účinným 4-stupňovým pohonem pro zahradní zavlažování a zásobování domácností vodou (např. dešťovou

Více

DELTA -FLORAXX TOP. Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy.

DELTA -FLORAXX TOP. Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FLORAXX TOP P R E M I U M Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy. Vysoká pevnost v tlaku.

Více

PJm101C, PJm100L. Akční cena: PJWm/15H, PJWm/15M. Akční cena: 4PCSm1100P-G, 5PCSm1300P-G. Akční cena:

PJm101C, PJm100L. Akční cena: PJWm/15H, PJWm/15M. Akční cena: 4PCSm1100P-G, 5PCSm1300P-G. Akční cena: PJm101C, PJm100L Samonasávací JET čerpadlo. Teplota čerpané kapaliny do 60 C. Čistá voda s malými nečistotami. Jednofázový motor, 50 Hz/60 Hz, třída izolace 130, stupeň krytí IP44, teplota okolního prostředí

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tato publikace vychází za podpory Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji www.botanicka.cz Zdeňka Nikodémová Bohumil Bradna Jak vypěstovat květnatou

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

GARDENA čerpadla. Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu

GARDENA čerpadla. Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu čerpadla Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu čerpadla jsou srdcem funkčního vodovodního systému v domě a zahradě. Bodují nejen výkonem a snadnou obsluhou, ale také svým účelně inovovaným

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

BLUE LINE. čerpadla vodárny

BLUE LINE. čerpadla vodárny BLUE LINE 2016 čerpadla vodárny PJm101C, PJm100L Samonasávací JET čerpadlo. Teplota čerpané kapaliny do 60 C. Čistá voda s malými nečistotami. Jednofázový motor, 50 Hz/60 Hz, třída izolace 130, stupeň

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Tlaková čerpadla spolehlivá a s dlouhou životností.

Tlaková čerpadla spolehlivá a s dlouhou životností. Tlaková čerpadla Tlaková čerpadla spolehlivá a s dlouhou životností. Nejpozději pohled na vyúčtování spotřeby vody upozorní majitele domu na skutečnost, že je pitná voda stále dražší. Proč tedy nevyužít

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. ZELENÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Zahradní čerpadla GP BP 3 Garden. Vybavení: Optimalizovaný připojovací nátrubek. Technické údaje

Zahradní čerpadla GP BP 3 Garden. Vybavení: Optimalizovaný připojovací nátrubek. Technické údaje Zahradní čerpadla GP BP 3 Garden Výkonné zahradní čerpadlo BP 3 Garden s dlouhou životností vyjadřuje ekologické a ekonomické zahradní zavlažování s vodou z alternativních zdrojů, jako jsou cisterny nebo

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

BIOBAZÉNY KOUPACÍ JEZÍRKA. www.abaj.cz

BIOBAZÉNY KOUPACÍ JEZÍRKA. www.abaj.cz BIOBAZÉNY KOUPACÍ JEZÍRKA www.abaj.cz PORADENSTVÍ PROJEKCE REALIZACE SEMINÁŘE DÍLNY EXKURZE PORADÍME S VÝBĚREM KOUPACÍHO JEZÍRKA NEBO BIOBAZÉNU ZPRACUJEME PROJEKT A CENOVOU NABÍDKU POSTAVÍME KOUPACÍ JEZÍRKO

Více

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v

Více

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu Název směsi Doporučená obnova Složení směsi Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha LUČNÍ SMĚS standard (bez jetele) ZATRAVŇOVACÍ SMĚS Srha laločnatá Ovsík

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

Údržba veřejné zeleně

Údržba veřejné zeleně Nabídka kurzu Údržba veřejné zeleně náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-033-E Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) Termín: celý kurz:

Více

Obnova lučních porostů

Obnova lučních porostů Obnova lučních porostů Co můžeme udělat Obnova managementu (kosení pasení) omezení přísunu živin odstranění dřevin (a obnova managementu) samovolná sukcese na orné půdě (a obnova managementu) obnova luk

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

Údržba veřejné zeleně

Údržba veřejné zeleně Nabídka kurzu Údržba veřejné zeleně náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-033-E Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) Termín: celý kurz:

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY

PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY Střešní substrát extenzivní slouží jako vegetační vrstva k zakládání extenzivních zelených střech s minimální potřebou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Předmluva... 7 1 Úvod... 9 2 Voda všeobecně... 11 2.1 Spotřeba vody a potřeba vody... 11 2.2 Jakost vody... 13 2.2.1 Podzemní voda... 13

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Sadovnické dílo roku 2006 Poslání soutěže: Hlavní posláni soutěže: Objektivně zhodnotit kvalitu realizovaného sadovnického díla přímo na místě, kde bylo vytvořeno. Cíl soutěže:

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list

Odstředivé čerpadlo. Multi Eco. Typový list Odstředivé čerpadlo Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě Garážový set Optigreen: Co všechno musí na střechu? Produkty a schéma vegetačního souvrství Osivo Optigreen Typ E a řízky

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Greenkeeper (kód: 41-001-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zahradnický technik Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou Dříve než začneme plánovat změny na své zahradě je důležité si uvědomit - čeho chceme na své zahradě dosáhnout. Zda budeme mít v sezónu stále kvetoucí zahradu, relaxační zahradu, místo určené k dětským

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

ZELENÉ STŘECHY. Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady. Ing. Jitka Dostalová

ZELENÉ STŘECHY. Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady. Ing. Jitka Dostalová ZELENÉ STŘECHY Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady Ing. Jitka Dostalová Nezastupitelná funkce zeleně Výstavbou nových budov a komunikací se připravujeme o životně důležité plochy zeleně.

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

BESTSELLERS 2015 2690,- 4490,- HOME&GARDEN. PARNÍ ČISTIČ SC 3 Pára nonstop. Okamžitě připravený k použití.

BESTSELLERS 2015 2690,- 4490,- HOME&GARDEN. PARNÍ ČISTIČ SC 3 Pára nonstop. Okamžitě připravený k použití. BESTSELLERS 2015 HOME&GARDEN PARNÍ MOP SC 1 Floor Kit Kompaktní parní čistič a mop v jednom. Rychle po ruce a perfektní pro průběžné čištění. Obj. číslo: 1.516-264.0 Plošný výkon: 20 m² Doba ohřevu: 3

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2013 1 Obsah: Úvod...1 Bylinné směsi...3 NATURGARDEN rozkvetlá louka... 4 KLASIK travobylinná louka klasická.... 5 PAPRSEK travobylinná směs do sucha... 6 POTŮČEK travobylinná

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

AKUMULACE VODY OBSAH. Nové. Nové. Nové. Nové RYBNÍČKOVÉ FÓLIE KLASICKÉ A MODERNÍ VODNÍ ZAHRADY POTŮČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RYBNÍČKY AKUMULACE VODY

AKUMULACE VODY OBSAH. Nové. Nové. Nové. Nové RYBNÍČKOVÉ FÓLIE KLASICKÉ A MODERNÍ VODNÍ ZAHRADY POTŮČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RYBNÍČKY AKUMULACE VODY OBSAH AKUMULACE VODY strana RYBNÍČKOVÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 9 Klasické vodní zahrady 11 Moderní vodní zahrady 12 13 POTŮČKY 14 AKUMULACE VODY POHYB VODY POHYB VODY EFEKTOVÁ ČERPADLA 16 19 Interiérové

Více

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU)

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU) DEFINICE MOKŘADU Michal Kriška, Václav Tlapák MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE S KRAJINOU Přírodní mokřady Vysoká hladina podpovrchové vody Zvláštní vodní režim Specifická fauna a flóra Příklad rašeliniště,

Více

Před objednáním čerpadla promyslete

Před objednáním čerpadla promyslete VODASERVIS s.r.o. Jamská 2362 / 53 591 01 Žďár nad Sázavou tel. / fax: +420 566 620 587; mobil: +420 777 788 420 5 e-mail: vodaservis@vodaservis.cz; www.vodaservis.cz Před objednáním čerpadla promyslete

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz

ENTENTE FLORALE EUROPE. Evropská kvetoucí sídla. Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla Ing. Eva Voženílková národní koordinátorka soutěže eva.vozenilkova@mzp.cz ENTENTE FLORALE EUROPE Evropská kvetoucí sídla SOUTĚŽ SÍDEL zaměřená na zlepšování

Více

- Základy správného navrhování a provádění zelených střech - Časté chyby a jejich důsledky

- Základy správného navrhování a provádění zelených střech - Časté chyby a jejich důsledky - Základy správného navrhování a provádění zelených střech - Časté chyby a jejich důsledky Svaz zakládání a údržby zeleně, odborná sekce Zelené střechy Ing. Jitka Dostalová www.zelenestrechy.info Druhy

Více

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsluha motorové pily a křovinořezu VOŠ a SZeŠ Tábor Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Únor 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby... 3 1.1. Přehled výchozích podkladů... 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku (současný

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce dle Smlouvy č OZP-PKZ/DOT/001128/2016/Pri o poskytnutí finanční

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin zimní semestr 2008/2009 Pěstování pokusných rostlin Přednáška 7: Zakládání pokusů Pěstování pokusných rostlin ZS 2008/2009 cvičení klíčivost a vzcházivost příklady založení pokusu: 15. 10. 2008 foto: 20.

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Š P I Č K O V Á T R A V N Í O S I V A

Š P I Č K O V Á T R A V N Í O S I V A Š P I Č K O V Á T R A V N Í O S I V A 2 0 1 7 Zástupce pro Českou republiku: 664 31 LELEKOVICE, Lelekovice 866 telefon 541 232 700, fax 541 232 720 e-mail: travniky@adamza.cz www.barenbrug.cz Veřejná a

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o

Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu nadace Proměny Datum a místo konání: 13. 5. 2009, KKCG, Vinohradská 1511/230, Praha 10 Přítomní členové poroty: Přítomní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 0 9 U k á z k a k n i h

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

PondoPolar. Poskytuje ochranu před úplným zamrznutím Výměna plynu přes ovzdušňovací otvory Vyráběna z polystirenu, dvoudílný.

PondoPolar. Poskytuje ochranu před úplným zamrznutím Výměna plynu přes ovzdušňovací otvory Vyráběna z polystirenu, dvoudílný. VYSAVAČ BAHNA PondoMatic Vysavač bahna k čistění zahradního jezírka a zahradních bazénů Účinný vysavač bahna s vysocevýkonným 1400 wattovým motorem Plně automatický start a vyprázdnění díky inteligentní

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -ALPINA P R E M I U M Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Pro podstřeší s nejvyššími nároky na spolehlivost.

Více

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období.

Trvalky. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý rok mimo zimní období. Trvalky Výsadba trvalek Záhon pečlivě připravit. Zrýt půdu do hloubky asi 25 cm, zbavit jí všech plevelů, zapracovat kompost, rozložený hnůj, nebo hnojivo. Trvalky kontejnerované lze vysazovat po celý

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

významný potenciál v urbanismu a architektuře

významný potenciál v urbanismu a architektuře významný potenciál v urbanismu a architektuře Ing. Jitka Dostalová 23.10.2013 Funkce zeleně biotop pro život rostlin, hmyzu a živočichů přirozená vsakovací plocha návrat srážkové vody do přírodního koloběhu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI DROWN-DIVERTON Ponorné čerpadlo Drown pro využívání vody na zahradě Návod k obsluze a montáži DROWN DIVERTON Čerpadlo DROWN 1200 Obj. číslo: 202566 Čerpadlo DROWN 1200 pro plovoucí

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

GEODREN ROHOŽE PRO OPTIMALIZACI

GEODREN ROHOŽE PRO OPTIMALIZACI strana 1 GEODREN ROHOŽE PRO OPTIMALIZACI ZAVLAŽOVÁNÍ OKRASNÝCH TRÁVNÍKŮ, ZAHRAD A PARKŮ S použitím drenážních rohoží GEODREIN je možné optimalizovat zavlažování a hospodaření s vodou prakticky ve všech

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK 1 OBSAH : NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ ZPŮSOB VÝSADEB SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č. 1 20 VÝKAZ VÝMĚR - PŘEHLED FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK SITUACE 1:500 VÝSADBY

Více

Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad

Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad Ing. Pavel Kadlas Navrhování a tvorba zahrad Vzdělání a zkušenosti Inženýr v oboru Zahradní tvorba na ČZU v Praze, 2008. Bakalář v oboru zahradnictví na ČZU v Praze, 2005. Maturita v oboru okrasné zahradnictví

Více