NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012"

Transkript

1 NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY STUDIE Podnikání si stále uchovává vysokou prestiž po celé Evropě. Počet osob samostatně výdělečně činných se v různých zemích liší. V průměru více než dvě třetiny dotázaných Evropanů z 16 zemí vnímají samostatně výdělečnou činnost pozitivně. Pozitivní vnímání po celé Evropě se v porovnání s loňským rokem mírně snížilo (2011/2012: -3 %), zůstává však trvale na vysoké úrovni. Dánští respondenti mají k samostatně výdělečné činnosti nejkladnější postoj (85 %) a nadále tak žebříček vedou. Francie se umístila druhá (77 %) a Velká Británie třetí (75 %). Nejodmítavější postoj k samostatně výdělečné činnosti vykazuje Maďarsko se 47 % respondentů následované Rakouskem a Německem (po 35 %) a Portugalskem (33 %). Potenciál pro samostatně výdělečnou činnost je nejvyšší v Řecku (50 %), Švýcarsku a Turecku (po 48 %). S méně než jednou třetinou respondentů (27 %) zůstávají možnosti založit si vlastní firmu stejně jako v roce 2011 nejméně nakloněni Němci. V porovnání s roky 2010 a 2011 zůstává průměrný potenciál pro samostatně výdělečnou činnost stabilní v celé Evropě. Nejdůležitějšími motivy pro založení vlastní firmy jsou pro Evropany nezávislost na zaměstnavateli (45 %), seberealizace, možnost uskutečňovat vlastní nápady (38 %) a vyhlídky na druhý příjem (33 %). Kdo by se však chtěl stát svým vlastním zaměstnavatelem, musí překonat řadu překážek. Mezi nimi jsou jako nejobtížnější vnímány nedostatek výchozího kapitálu (57 %), nejistá hospodářská situace" (44 %) a strach z neúspěchu (35 %). Nejistota ohledně finanční situace Evropy ovlivňuje postoj lidí k podnikání zvlášť výrazně: 79 % řeckých, 64 % dánských a 59 % španělských respondentů uvádí, že nejistou hospodářskou situaci vnímají jako překážku na cestě stát se samostatně výdělečně činnými. Respondenti v Turecku (12 %) a v Rusku (16 %) jsou hospodářskou situací znepokojeni nejméně. Zejména respondenti v Dánsku (94 %), Rakousku a Velké Británii (po 86 %), Španělsku a Itálii (po 85 %), stejně jako v Německu (84 %) a ve Švýcarsku (81 %) očekávají v následujících deseti letech výrazný nárůst důležitosti podnikání. Zejména absolventi odhadují, že podnikání bude v budoucnu stále rozšířenější. 85 % lidí s vysokoškolským diplomem si myslí, že podnikání bude v budoucnu stejně či více důležité, zatímco totéž si myslí jen 76 % lidí bez vysokoškolského vzdělání. Údajem o více než dvou třetinách Evropanů bez vysokoškolského vzdělání se zájmem o podnikání odhaluje letošní zpráva vysoký potenciál, o kterém se v současné době nemluví a na který se nezaměřuje ani evropský hospodářský legislativní rámec. Podnikání má v budoucnu získat ještě větší prostor Tři ze čtyř (78 %) dotázaných evropských respondentů odhadují, že za deset let bude podnikání na moderním trhu práce stejně či více důležité. Pouze 11 % si myslí, že podnikání bude méně důležité, a 11 % není rozhodnuto. Co se týče profilu podnikatelů, Evropané se shodnou na tom, že podnikatelé jsou samostatnější při rozhodování, kde budou pracovat (45 %), mají odvahu vydat se po nových cestách (45 %) a mohou si pružněji organizovat čas (40 %). POZITIVNÍ VNÍMÁNÍ PODNIKÁNÍ PO CELÉ EVROPĚ Jak vysoký je podnikatelský deficit a jak jej snižovat. Aktuální stav výzkumu v oblasti podnikání a role Evropské unie. Podnikání je v evropských zemích vnímáno pozitivně Více než dvě třetiny Evropanů vykazují pozitivní postoj k samostatně výdělečné činnosti. I když se tento průměrný údaj v porovnání s rokem 2011 mírně snížil, zůstává setrvale na vysoké úrovni (2010: 69 %, 2011: 72 %, 2012: 69 %). Respondenti z Dánska mají k samostatně výdělečné činnosti nejpozitivnější postoj (85 %) a nadále tak žebříček vedou. (2011: 88 %), Francie se umístila druhá (77 %, v r třetí: 76 %) a Velká Británie třetí (75 %, v r druhá: 82 %). Zejména ve Velké Británii se však pozitivní vnímání snížilo o 7 %. V Rakousku se v porovnání s rokem 2011 snížilo o 6 %. Vysoký potenciál a podnikatelský deficit Potenciál pro samostatně výdělečnou činnost je nejvyšší v Řecku (50 %), Švýcarsku a Turecku (po 48 %). S méně než jednou třetinou respondentů (27 %) zůstávají možnosti založit si vlastní firmu stejně jako v roce 2011 nejméně nakloněni Němci. V porovnání s roky 2010 a 2011 zůstává průměrný potenciál pro samostatně výdělečnou činnost stabilní v celé Evropě. Počet lidí, kteří potvrdili, že již samostatně výdělečně činní jsou, je nejvyšší v Řecku (21 %), Itálii a Švýcarsku (po 13 %), stejně jako v Portugalsku (10 %). Rusko a Dánsko (po 3 %) se umístily poslední. 1

2 Velikost podnikatelského deficitu se mezi zkoumanými zeměmi výrazně liší. Vyvstávají však otázky po důvodech poměrně nízkých počtů respondentů, kteří mají vlastní firmu. Hlubší pohled na motivace a ambice potenciálních podnikatelů vzhledem k vnímaným překážkám podnikání naleznete na dalších stranách této brožury. Podnikatelský deficit" je nejvyšší v Polsku (41 %), Turecku (39 %) a Švýcarsku (35 %). Vědecké výzkumy podnikatelských aktivit však pro tato čísla nemůžou podávat obecně platná vysvětlení. Podle statistik Světové banky a IFC4 však nelze potvrdit předpoklad, že tento efekt posiluje obzvlášť složitá byrokracie v těchto zemích. Při tomto vyhodnocování jsou zjevně silnými faktory finanční krize a hospodářská situace v Evropě. Vysoká míra nezaměstnanosti a nedostatek příjmových alternativ představují pádný důvod, proč založit vlastní firmu. Mezi skutečnou hospodářskou situací v zemi a zjištěným postojem k samostatně výdělečné činnosti však lze pozorovat pouze slabou korelaci. Ve skutečnosti výzkumníci předpokládají vzájemnou souvislost různých faktorů, z nichž většinu určují kulturní hlediska. V moderním výzkumu se například běžně dává do souvislosti připravenost nést riziko s příslušným kulturním rámcem. Společné evropské úsilí ke zlepšení situace Evropská unie určila podporu podnikání jako důležitý faktor v boji s hospodářskými problémy v globalizovaném světě. Vzhledem k tomu, že bývalá Lisabonská smlouva neprokázala žádoucí účinky, se mezi mnoha menšími iniciativami na toto téma zaměřuje komplexní přístup Evropa Mnoho veřejných konzultací uspořádaných na konci léta 2012 se snažilo určit možná opatření, která by mohla přispět k naplnění cílů Akčního plánu podnikání Mezi ústřední myšlenky patří následující stanovisko: Má-li se zvýšit naše schopnost vytvářet pracovní místa, podpora a propagace podnikatelů, podnikání a podnikatelské kultury je ze strany tvůrců evropské, národní i regionální koncepce řízení nutností. 69 % EVROPANŮ MÁ K SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI POZITIVNÍ POSTOJ. MŮJ POSTOJ K SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI JE... pozitivní negativní nevím / bez odpovědi Průměr 69 % 25 % 6 % Dánsko 85 % 13 % 2 % Francie 77 % 19 % 4 % Velká Británie 75 % 17 % 8 % Itálie 74 % 25 % 1 % Polsko 73 % 22 % 5 % Rusko 73 % 15 % 12 % Řecko 72 % 28 % 0 % Ukrajina 72 % 20 % 8 % Švýcarsko 70 % 22 % 8 % Portugalsko 67 % 33 % 0 % Španělsko 67 % 32 % 1 % Rumunsko 66 % 18 % 16 % Rakousko 63 % 35 % 2 % Turecko 60 % 26 % 14 % Německo 59 % 35 % 6 % Maďarsko 47 % 47 % 6 % Nedostatek podnikatelského elánu v Evropě nezpůsobuje celková neoblíbenost podnikání u evropského obyvatelstva, ale konkrétní strukturální, administrativní a kulturní důvody, které brzdí vytváření firem a které lze odstranit. Evropská komise: Evropa potřebuje více podnikatelů veřejná konzultace 2

3 SEBEREALIZACE A SVOBODA VOLBY SE U POTENCIÁLNÍCH PODNIKATELŮ UMÍSTILY MEZI MOTIVACEMI NA PRVNÍM MÍSTĚ Bližší pohled na motivace, ambice a důvody, které mají vliv na rozhodování o založení vlastní firmy. Jednoznačné zjištění je, že Řecko je zemí podnikatelů. Zpráva Amway o podnikání v Evropě 2012 odhaluje, že průměrná osoba samostatně výdělečně činná je mladý muž s vysokoškolským vzděláním. 78 % respondentů pod 30 let (v porovnání se 69 % ve všech věkových skupinách) má k samostatně výdělečné činnosti pozitivní postoj. Téměř každý druhý respondent v této věkové skupině (48 %) by si dovedl představit, že založí svou vlastní firmu (ve všech věkových skupinách: 39 %). Muži (2012: 71 %, 2011: 75 %) vykazují mírně pozitivnější postoj k podnikání než ženy (2012: 67 %, 2011: 68 %). Míra uznání tedy u žen v porovnání s rokem 2011 zůstává stabilní (meziročně -1 %), zatímco u mužů se míra uznání lehce snížila (meziročně -4 %). Další výzkumné projekty docházejí k podobným závěrům. Například Institut Maxe Plancka pro výzkum ekonomických systémů zjistil, že muži mají v průměru výrazně vyšší pravděpodobnost, že upřednostní samostatně výdělečnou činnost než ženy, a tato pravděpodobnost klesá s věkem. 8 Vzhledem k tomu, že pouze třetina osob samostatně výdělečně činných v EU jsou ženy, určila Evropská komise podporu a propagaci žen v podnikání jako hlavní cíl svého Akčního plánu podnikání.7 Co se týče pozitivního postoje k podnikání, zpráva odhaluje velký rozdíl související se vzděláním (12 %) mezi respondenty s univerzitním titulem (79 %) a respondenty bez něj (67 %). To odpovídá skutečnosti, že nejdůležitějším důvodem, proč si absolventi zakládají firmy, je seberealizace, možnost uskutečňovat vlastní nápady (48 %, ostatní: 37 %; celkový průměr: 38 %). Rozdíl související se vzděláním je nejvyšší v Rakousku (18 %). Důvody a motivace ve prospěch samostatně výdělečné činnosti Nejdůležitějšími motivy pro založení vlastní firmy jsou pro Evropany nezávislost na zaměstnavateli (2012: 45 %, 2011: 46 %), seberealizace, možnost uskutečňovat vlastní nápady (2012: 38 %, %) a vyhlídky na druhý příjem (2012: 33 %, 2011: 28 %). První dva nejlépe hodnocené důvody však v porovnání s rokem 2011 zůstávají beze změn, zatímco vyhlídky na druhý příjem získaly v roce 2012 na důležitosti (+5 %). V Rumunsku (55 %), Řecku (48 %) a Dánsku (47 %) jsou vyhlídky na druhý příjem hodnoceny nadprůměrně. Motivace založit vlastní firmu jako alternativu k nezaměstnanosti nebo jako prostředek, jak se vrátit na trh práce (průměr: 22 %) se umístila výše u Řeků, a dosáhla tak míry uznání (51 %). Ve většině zemí však korelace mezi mírou nezaměstnanosti a počtem osob samostatně výdělečně činných není nijak vysoká.9 Jak již bylo uvedeno, ve zprávě 2012 vykazuje Řecko nejvyšší podnikatelský potenciál a nejvyšší míru samostatně výdělečné činnosti v celé Evropě. Obecně lze říci, že vědci se shodnou na tom, že současná finanční a ekonomická krize zvyšuje počet nově založených firem (podnikání z nutnosti oproti podnikání díky příležitosti ). Ne všechny tyto firmy však dosáhnou trvalého úspěchu.10 Proto je zjevné, že samostatně výdělečnou činnost nelze propagovat jako největší naději k překonání krize. To platí pouze pro spolehlivé koncepce, které úspěšně plní potřeby trhu. Podnikatelské příležitosti a problémy v Řecku V porovnání s jinými zeměmi, kde se průzkum prováděl, mají podnikatelé nejlepší pověst v Řecku, kde jsou odpovědi nadprůměrné téměř ve všech kategoriích (samostatnost výběru pracovního prostředí: 70 % oproti 45 %; lepší propojení: 58 % oproti 28 %; pružnější organizace času: 59 % oproti 40 %; odvaha vydat se novými cestami: 66 % oproti 45 %; lepší organizace: 45 % oproti 27 %; lepší profesionální dovednosti: 37 % oproti 23 %; zacházení s penězi: 39 % oproti 26 %; důležitější vzdělání a další výcvik: 40 % oproti 16 %). Tento jev je v souladu s vysokou mírou samostatně výdělečné činnosti mezi respondenty v Řecku (21 %). Navzdory dobré pověstiˇ, kterou samostatně výdělečná činnost v Řecku má, ohrožuje vzestup podnikání finanční situace země. Plných 79 % Řeků považuje za hlavní překážku samostatně výdělečné činnosti nejistou hospodářskou situaci. Následuje nedostatek výchozího kapitálu (74 %) a nedostatečné financování z veřejných zdrojů (62 %). 79 % DOTÁZANÝCH RESPONDENTŮ S VYSOKOŠKOLSKÝM TITULEM MÁ POZITIVNÍ POSTOJ K SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI OPROTI 67 % RESPONDENTŮ BEZ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ 3

4 KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ASPEKTŮ JSOU PRO VÁS DŮLEŽITÉ JAKO DŮVODY K ZALOŽENÍ VLASTNÍ FIRMY? Nezávislost na zaměstnavateli, být svým vlastním pánem 45 % Seberealizace, možnost uskutečňovat vlastní nápady 38 % Vyhlídky na druhý příjem 33 % Lepší skloubení kariéry, rodiny a volného času 24 % Návrat na trh práce, alternativa k nezaměstnanosti 22 % U těch, kteří své firmy zakládají v reakci na nezaměstnanost, mají výrazně příznivý vliv na pravděpodobnost přežití pouze zkušenosti v oboru. Baptista, R./Karaoz, M./Mendonga, J. (2007): Ekonomická výzkumná práce Jena: Podnikatelské rámce, lidský kapitál a úspěch začínajících firem. 10 PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A JAK Z NICH UDĚLAT POZITIVNÍ MOTIVACI Hlubší vhled do obav, nedostatků a problémů spojených s podnikáním a co lze dělat v zájmu jejich zmírnění. Překážky podnikání Překážky jsou různorodé, ale počet těch, kteří chtějí vytvářet nové pracovní příležitosti a nové firmy je přesto ohromný. V zájmu nastavení inteligentního, inovativního, udržitelného a tvořivého růstu je nutné z překážek udělat pozitivní součást podnikání. Nedostatek výchozího kapitálu : (57 %), nejistá hospodářská situace" (44 %) a strach z neúspěchu (35 %) jsou nejčastější překážky v samostatně výdělečné činnosti ve všech evropských zemích. Zdá se, že nedostatek výchozího kapitálu zpomaluje podnikání zejména v Řecku (74 %). Problém financí však musí řešit nejen země ve složité hospodářské situaci: Navzdory poměrně bezpečné hospodářské situaci vnímá stejný problém 69 % dotázaných Němců a 67 % Rumunů. O obstarání výchozího kapitálu se nejméně obávají Britové (pouze 35 %). Nedostatečné financování z veřejných zdrojů pokládá za překážku samostatně výdělečné činnosti 62 % řeckých, 43 %španělských a 32 % dánských respondentů. Strategie překonávání překážek V zájmu výzvy k zapojení v rámci veřejných konzultací Evropská komise konkrétně vyzvala k podávání návrhů a nápadů, jak odstranit překážky bránící podnikání a jak vylepšit administrativní a finanční podporu, zejména v prvních letech po založení firmy.6 Světová finanční krize má vliv na postoje lidí k podnikání: 79 % řeckých, 64 % dánských a 59 % španělských respondentů uvádí, že nejistou hospodářskou situaci vnímají jako překážku na cestě stát se samostatně výdělečně činnými. Že hospodářská situace je překážkou, uvádí dokonce 57 % Němců. Respondenti v Turecku (12 %) a v Rusku (16 %) jsou hospodářskou situací znepokojeni nejméně. Tím je samozřejmě ještě zdůrazněna významná role, kterou hraje kulturně daná vnímavost jednotlivce při vyhodnocování skutečných nebo vnímaných překážek podnikání. Vědecké výzkumy jasně prokazují, že kulturní hlediska a kategorie ovlivňují záměr založit si fimu. Jak již bylo uvedeno, nejodmítavější postoj vůči samostatně výdělečné činnosti vykazuje Maďarsko (47 %), Rakousko a Německo (po 35 %), stejně jako Portugalsko. Nejméně ochotní zakládat si vlastní firmy pak zůstávají Němci. Obecně se to připisuje takovým kulturním jevům, jako je obecný požadavek Němců na bezpečnost a výrazný prvek obav z neúspěchu. Tento vztah však funguje také obráceně: z vědeckých rozborů rovněž vyplývá, že čím pozitivnější je postoj jednotlivce k podnikání a čím více podpory v jeho sociálním prostředí, tím silnější je odhodlání a vytrvalost v jeho podnikatelské činnosti. Kromě kulturních, sociálních a psychologických vlivů lze pozorovat objektivní nedostatky v oblasti legislativy a ekonomických procedur. Například ve srovnání s Velkou Británií nebo Dánskem, které mají příznivější prostředí pro podnikání, se Němci nebo Rakušané, kteří v samostatně výdělečné činnosti neuspějí, s větší pravděpodobností setkají s vážnými problémy v oblasti soukromých i firemních financích nebo při pokusu založit novou firmu. 27 % (průměr respondentů ze všech zemí) OZNAČUJE NEDOSTATEČNOU VEŘEJNOU PODPORU ČI FINANCOVÁNÍ A VELMI OBTÍŽNOU ADMINISTRATIVU ZA PŘEKÁŽKY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI. 4

5 KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ASPEKTŮ PŘEDSTAVUJÍ PŘEKÁŽKY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI? Nejistá hospodářská situace Průměr 44 % Řecko 79 % Dánsko 64 % Španělsko 59 % Německo 57 % Itálie 52 % Švýcarsko 52 % Rakousko 50 % Maďarsko 50 % Polsko 45 % Francie 42 % Portugalsko 33 % Velká Británie 33 % Rumunsko 32 % Ukrajina 26 % Rusko 16 % Turecko 12 % Zakládání samostatně výdělečných živností podporuje technologickou strukturální transformaci, rozšiřování a modernizaci stávající nabídky výrobků i služeb a tvoří tak konkurenci stávajícím společnostem. EFI Komise odborníků výzkumu a inovací POTENCIÁLNÍ PODNIKATELÉ JIŽ VYHLÍŽEJÍ SLIBNOU BUDOUCNOST Očekávání, kontrasty a odhady: Pohled na důležitost podnikání. Při otázce, jak by ohodnotili důležitost podnikání na moderním trhu práce za deset let, 78 % dotázaných evropských respondentů odhaduje, že podnikání bude stejně či více důležité. Pouze 11 % si myslí, že podnikání bude méně důležité. Zejména respondenti v Dánsku (94 %), Rakousku a Velké Británii (po 86 %), Španělsku a Itálii (po 85 %), stejně jako v Německu (84 %) a ve Švýcarsku (81 %) předvídají v následujících deseti letech neutrální nebo příznivý vývoj důležitosti podnikání. Klesající důležitost podnikání na moderním trhu práce předpovídá 23 % respondentů ve Francii, 22 % respondentů v Řecku a 18 % respondentů v Polsku. Tyto výsledky odpovídají poměrně nízké míře samostatně výdělečné činnosti v těchto zemích (s výjimkou Řecka). Zejména absolventi odhadují, že podnikání bude v budoucnu stále rozšířenější. 85 % lidí s vysokoškolským diplomem si myslí, že podnikání bude v budoucnu stejně či více důležité, zatímco totéž si myslí jen 76 % lidí bez vysokoškolského vzdělání. Veřejné mínění si však nemyslí, že podnikání je hluboko zakořeněné v evropské kultuře. Panuje proto široká shoda na tom, že překážky, které objektivně existují, musí být překonány. Vlastnosti a dovednosti nadcházejících podnikatelů Co se týče profilu podnikatelů, Evropané se shodnou na tom, že podnikatelé jsou samostatnější při rozhodování, kde budou pracovat (45 %), mají odvahu jít novými cestami (45 %) a mohou si pružněji organizovat čas (40 %). Přesně tyto přístupy odpovídají profilu prosazovanému iniciativou EU Nové dovednosti pro nová pracovní místa. Tato agenda je součástí strategie Evropa 2020, která čelí problémům, jako je stoupající míra nezaměstnanosti, podpora celoživotního vzdělávání, či překlenování mezery mezi vzdělávacím a pracovním prostředím. Zlepšovat podmínky pro podnikání patří mezi hlavní cíle této kampaně. Mezi podpůrná opatření patří zavádění specializovaného vzdělávání v oblasti podnikání a nabízení druhých šancí pro podnikatele, jejichž první pokus o vybudování firmy nebyl úspěšný. V Akčním plánu podnikání 2020 vyzývá Komise členské státy, aby u poctivých podnikatelů zkrátily délku, po kterou jsou vedeni ve stavu bankrotu, na nejdéle dva až tři roky, aby mohli začít nanovo rychleji. Lidé po celé Evropě považují dovednosti jako samostatnost, pružnost a odvaha jako důležité vlastnosti podnikatelů, bez ohledu na to, zda jejich země je či není ohrožena finanční krizí. Například 70 % Řeků souhlasí s tím, že podnikatel se od zaměstnance liší tím, že podnikatel se samostatně rozhoduje, kdy bude pracovat. Tento postoj je srovnatelně významný v Německu a Dánsku (po 59 %), zatímco v zemích jako Rumunsko (33 %), Turecko (26 %) a Velká Británie (15 %) nepřevažuje. Názor, že podnikatelé mají odvahu vydat se po nových cestách, je další důležitá rozlišující charakteristika profilu podnikatele, zejména v Dánsku (80 %), Německu (75 %) a Řecku (66 %), zatímco u dotazovaných na Ukrajině (26 %), v Turecku (25 %) a v Rusku (23 %) je tento postoj zanedbatelný. Zpráva Amway o podnikání v Evropě ukazuje, že vysoký potenciál podnikání ještě nebyl zcela odhalen. Mladí lidé s kvalitním vzděláním i pracovníci středního věku a starší mají energii a ambice tento potenciál využít. Další sílu představují také ženy, které mohou řady podnikatelů posílit, pokud lze vylepšit podmínky jejich personální situace. I nadále je důležité vylepšovat okolní podmínky a zároveň šířit sdělení, že podnikání nabízí dobré vyhlídky, a to nejen z ekonomické stránky, ale také v oblastech, jako se seberealizace, individuální organizace času a nezávislost. 78 % EVROPANŮ SE DOMNÍVÁ, ŽE ZA DESET LET BUDE PODNIKÁNÍ STEJNĚ NEBO VÍCE DŮLEŽITÉ, NEŽ JE DNES. 5

6 VE KTERÝCH ASPEKTECH SE PODNIKATELÉ LIŠÍ OD ZAMĚSTNANCŮ? SE KTERÝM Z NÁSLEDUJÍCÍCH TVRZENÍ SOUHLASÍTE?... samostatně se rozhodují, kde budou pracovat 45 %... mají odvahu vydat se novými cestami 45 %... mohou si pružněji organizovat čas 40 %... jsou lépe propojeni, mají lepší kontakt s lidmi 28 %... mají lepší schopnost organizace 27 %... dokážou lépe zacházet s penězi 26 %... mají lepší profesionální dovednosti 23 %... je pro ně důležitější vzdělání a další výcvik 16 % Pro EU má zásadní důležitost, aby nastavila prostředí, které podnikatelům pomůže nést rizika a zakládat nové firmy. I neúspěšní podnikatelé zůstávají podnikateli a představují cenný zdroj.... Proto bychom... jim měli dávat druhou šanci. Evropská komise: Zaměření neformální schůze Rady pro konkurenceschopnost na podporu podnikání. 6

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Ekonomická svoboda předpoklad úspěchu. Ing. Jan Skopeček. 21. Ledna 2012, Hradec Králové

Ekonomická svoboda předpoklad úspěchu. Ing. Jan Skopeček. 21. Ledna 2012, Hradec Králové Ekonomická svoboda předpoklad úspěchu Ing. Jan Skopeček 21. Ledna 2012, Hradec Králové Kvalita podnikatelského prostředí Podmínky zahájení a ukončení podnikání Efektivnost produktových trhů Efektivnost

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

Motivace k podnikání a její podpora

Motivace k podnikání a její podpora Motivace k podnikání a její podpora Martin Lukeš Praha, 7.12.2007 Seminář Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných OBSAH 1. Výchova a vývoj podnikatelské osobnosti 2. Faktory ovlivňující vstup

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU?

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Ing. Petr Zahradník, MSc. EU Office České spořitelny a New York University, člen EuroTeam při Evropské komisi Vědeckopopularizační

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Jak uskutečnit své plány

Jak uskutečnit své plány Jak uskutečnit své plány Vypravte se s námi za penězi PARTNER VE SVĚTĚ DOTACÍ Nenechte si ujít příležitost získat dostupný kapitál. Granty, zvýhodněné úvěry a další nástroje Vám otevřou nové perspektivy

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum. Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec

Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum. Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec Zimní semestr, ak. rok 2007/2008 Úvod Vzdělání a různé typy speciálních kvalifikací (jazykových,

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3 ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. Graf : Subjektivní hodnocení a očekávání vývoje nezaměstnanosti v porovnání s vývojem míry nezaměstnanosti (časové srovnání

Více

Dopady legislativních změn na systém závodního stravování

Dopady legislativních změn na systém závodního stravování Dopady legislativních změn na systém závodního stravování Telefonické šetření Factum Invenio - duben 2011 Názory firem se závodními jídelnami Základní informace o výzkumu Metodika Výzkum byl realizován

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více