NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012"

Transkript

1 NEZÁVISLÁ STUDIE O PODNIKÁNÍ V EVROPĚ 2012 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY STUDIE Podnikání si stále uchovává vysokou prestiž po celé Evropě. Počet osob samostatně výdělečně činných se v různých zemích liší. V průměru více než dvě třetiny dotázaných Evropanů z 16 zemí vnímají samostatně výdělečnou činnost pozitivně. Pozitivní vnímání po celé Evropě se v porovnání s loňským rokem mírně snížilo (2011/2012: -3 %), zůstává však trvale na vysoké úrovni. Dánští respondenti mají k samostatně výdělečné činnosti nejkladnější postoj (85 %) a nadále tak žebříček vedou. Francie se umístila druhá (77 %) a Velká Británie třetí (75 %). Nejodmítavější postoj k samostatně výdělečné činnosti vykazuje Maďarsko se 47 % respondentů následované Rakouskem a Německem (po 35 %) a Portugalskem (33 %). Potenciál pro samostatně výdělečnou činnost je nejvyšší v Řecku (50 %), Švýcarsku a Turecku (po 48 %). S méně než jednou třetinou respondentů (27 %) zůstávají možnosti založit si vlastní firmu stejně jako v roce 2011 nejméně nakloněni Němci. V porovnání s roky 2010 a 2011 zůstává průměrný potenciál pro samostatně výdělečnou činnost stabilní v celé Evropě. Nejdůležitějšími motivy pro založení vlastní firmy jsou pro Evropany nezávislost na zaměstnavateli (45 %), seberealizace, možnost uskutečňovat vlastní nápady (38 %) a vyhlídky na druhý příjem (33 %). Kdo by se však chtěl stát svým vlastním zaměstnavatelem, musí překonat řadu překážek. Mezi nimi jsou jako nejobtížnější vnímány nedostatek výchozího kapitálu (57 %), nejistá hospodářská situace" (44 %) a strach z neúspěchu (35 %). Nejistota ohledně finanční situace Evropy ovlivňuje postoj lidí k podnikání zvlášť výrazně: 79 % řeckých, 64 % dánských a 59 % španělských respondentů uvádí, že nejistou hospodářskou situaci vnímají jako překážku na cestě stát se samostatně výdělečně činnými. Respondenti v Turecku (12 %) a v Rusku (16 %) jsou hospodářskou situací znepokojeni nejméně. Zejména respondenti v Dánsku (94 %), Rakousku a Velké Británii (po 86 %), Španělsku a Itálii (po 85 %), stejně jako v Německu (84 %) a ve Švýcarsku (81 %) očekávají v následujících deseti letech výrazný nárůst důležitosti podnikání. Zejména absolventi odhadují, že podnikání bude v budoucnu stále rozšířenější. 85 % lidí s vysokoškolským diplomem si myslí, že podnikání bude v budoucnu stejně či více důležité, zatímco totéž si myslí jen 76 % lidí bez vysokoškolského vzdělání. Údajem o více než dvou třetinách Evropanů bez vysokoškolského vzdělání se zájmem o podnikání odhaluje letošní zpráva vysoký potenciál, o kterém se v současné době nemluví a na který se nezaměřuje ani evropský hospodářský legislativní rámec. Podnikání má v budoucnu získat ještě větší prostor Tři ze čtyř (78 %) dotázaných evropských respondentů odhadují, že za deset let bude podnikání na moderním trhu práce stejně či více důležité. Pouze 11 % si myslí, že podnikání bude méně důležité, a 11 % není rozhodnuto. Co se týče profilu podnikatelů, Evropané se shodnou na tom, že podnikatelé jsou samostatnější při rozhodování, kde budou pracovat (45 %), mají odvahu vydat se po nových cestách (45 %) a mohou si pružněji organizovat čas (40 %). POZITIVNÍ VNÍMÁNÍ PODNIKÁNÍ PO CELÉ EVROPĚ Jak vysoký je podnikatelský deficit a jak jej snižovat. Aktuální stav výzkumu v oblasti podnikání a role Evropské unie. Podnikání je v evropských zemích vnímáno pozitivně Více než dvě třetiny Evropanů vykazují pozitivní postoj k samostatně výdělečné činnosti. I když se tento průměrný údaj v porovnání s rokem 2011 mírně snížil, zůstává setrvale na vysoké úrovni (2010: 69 %, 2011: 72 %, 2012: 69 %). Respondenti z Dánska mají k samostatně výdělečné činnosti nejpozitivnější postoj (85 %) a nadále tak žebříček vedou. (2011: 88 %), Francie se umístila druhá (77 %, v r třetí: 76 %) a Velká Británie třetí (75 %, v r druhá: 82 %). Zejména ve Velké Británii se však pozitivní vnímání snížilo o 7 %. V Rakousku se v porovnání s rokem 2011 snížilo o 6 %. Vysoký potenciál a podnikatelský deficit Potenciál pro samostatně výdělečnou činnost je nejvyšší v Řecku (50 %), Švýcarsku a Turecku (po 48 %). S méně než jednou třetinou respondentů (27 %) zůstávají možnosti založit si vlastní firmu stejně jako v roce 2011 nejméně nakloněni Němci. V porovnání s roky 2010 a 2011 zůstává průměrný potenciál pro samostatně výdělečnou činnost stabilní v celé Evropě. Počet lidí, kteří potvrdili, že již samostatně výdělečně činní jsou, je nejvyšší v Řecku (21 %), Itálii a Švýcarsku (po 13 %), stejně jako v Portugalsku (10 %). Rusko a Dánsko (po 3 %) se umístily poslední. 1

2 Velikost podnikatelského deficitu se mezi zkoumanými zeměmi výrazně liší. Vyvstávají však otázky po důvodech poměrně nízkých počtů respondentů, kteří mají vlastní firmu. Hlubší pohled na motivace a ambice potenciálních podnikatelů vzhledem k vnímaným překážkám podnikání naleznete na dalších stranách této brožury. Podnikatelský deficit" je nejvyšší v Polsku (41 %), Turecku (39 %) a Švýcarsku (35 %). Vědecké výzkumy podnikatelských aktivit však pro tato čísla nemůžou podávat obecně platná vysvětlení. Podle statistik Světové banky a IFC4 však nelze potvrdit předpoklad, že tento efekt posiluje obzvlášť složitá byrokracie v těchto zemích. Při tomto vyhodnocování jsou zjevně silnými faktory finanční krize a hospodářská situace v Evropě. Vysoká míra nezaměstnanosti a nedostatek příjmových alternativ představují pádný důvod, proč založit vlastní firmu. Mezi skutečnou hospodářskou situací v zemi a zjištěným postojem k samostatně výdělečné činnosti však lze pozorovat pouze slabou korelaci. Ve skutečnosti výzkumníci předpokládají vzájemnou souvislost různých faktorů, z nichž většinu určují kulturní hlediska. V moderním výzkumu se například běžně dává do souvislosti připravenost nést riziko s příslušným kulturním rámcem. Společné evropské úsilí ke zlepšení situace Evropská unie určila podporu podnikání jako důležitý faktor v boji s hospodářskými problémy v globalizovaném světě. Vzhledem k tomu, že bývalá Lisabonská smlouva neprokázala žádoucí účinky, se mezi mnoha menšími iniciativami na toto téma zaměřuje komplexní přístup Evropa Mnoho veřejných konzultací uspořádaných na konci léta 2012 se snažilo určit možná opatření, která by mohla přispět k naplnění cílů Akčního plánu podnikání Mezi ústřední myšlenky patří následující stanovisko: Má-li se zvýšit naše schopnost vytvářet pracovní místa, podpora a propagace podnikatelů, podnikání a podnikatelské kultury je ze strany tvůrců evropské, národní i regionální koncepce řízení nutností. 69 % EVROPANŮ MÁ K SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI POZITIVNÍ POSTOJ. MŮJ POSTOJ K SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI JE... pozitivní negativní nevím / bez odpovědi Průměr 69 % 25 % 6 % Dánsko 85 % 13 % 2 % Francie 77 % 19 % 4 % Velká Británie 75 % 17 % 8 % Itálie 74 % 25 % 1 % Polsko 73 % 22 % 5 % Rusko 73 % 15 % 12 % Řecko 72 % 28 % 0 % Ukrajina 72 % 20 % 8 % Švýcarsko 70 % 22 % 8 % Portugalsko 67 % 33 % 0 % Španělsko 67 % 32 % 1 % Rumunsko 66 % 18 % 16 % Rakousko 63 % 35 % 2 % Turecko 60 % 26 % 14 % Německo 59 % 35 % 6 % Maďarsko 47 % 47 % 6 % Nedostatek podnikatelského elánu v Evropě nezpůsobuje celková neoblíbenost podnikání u evropského obyvatelstva, ale konkrétní strukturální, administrativní a kulturní důvody, které brzdí vytváření firem a které lze odstranit. Evropská komise: Evropa potřebuje více podnikatelů veřejná konzultace 2

3 SEBEREALIZACE A SVOBODA VOLBY SE U POTENCIÁLNÍCH PODNIKATELŮ UMÍSTILY MEZI MOTIVACEMI NA PRVNÍM MÍSTĚ Bližší pohled na motivace, ambice a důvody, které mají vliv na rozhodování o založení vlastní firmy. Jednoznačné zjištění je, že Řecko je zemí podnikatelů. Zpráva Amway o podnikání v Evropě 2012 odhaluje, že průměrná osoba samostatně výdělečně činná je mladý muž s vysokoškolským vzděláním. 78 % respondentů pod 30 let (v porovnání se 69 % ve všech věkových skupinách) má k samostatně výdělečné činnosti pozitivní postoj. Téměř každý druhý respondent v této věkové skupině (48 %) by si dovedl představit, že založí svou vlastní firmu (ve všech věkových skupinách: 39 %). Muži (2012: 71 %, 2011: 75 %) vykazují mírně pozitivnější postoj k podnikání než ženy (2012: 67 %, 2011: 68 %). Míra uznání tedy u žen v porovnání s rokem 2011 zůstává stabilní (meziročně -1 %), zatímco u mužů se míra uznání lehce snížila (meziročně -4 %). Další výzkumné projekty docházejí k podobným závěrům. Například Institut Maxe Plancka pro výzkum ekonomických systémů zjistil, že muži mají v průměru výrazně vyšší pravděpodobnost, že upřednostní samostatně výdělečnou činnost než ženy, a tato pravděpodobnost klesá s věkem. 8 Vzhledem k tomu, že pouze třetina osob samostatně výdělečně činných v EU jsou ženy, určila Evropská komise podporu a propagaci žen v podnikání jako hlavní cíl svého Akčního plánu podnikání.7 Co se týče pozitivního postoje k podnikání, zpráva odhaluje velký rozdíl související se vzděláním (12 %) mezi respondenty s univerzitním titulem (79 %) a respondenty bez něj (67 %). To odpovídá skutečnosti, že nejdůležitějším důvodem, proč si absolventi zakládají firmy, je seberealizace, možnost uskutečňovat vlastní nápady (48 %, ostatní: 37 %; celkový průměr: 38 %). Rozdíl související se vzděláním je nejvyšší v Rakousku (18 %). Důvody a motivace ve prospěch samostatně výdělečné činnosti Nejdůležitějšími motivy pro založení vlastní firmy jsou pro Evropany nezávislost na zaměstnavateli (2012: 45 %, 2011: 46 %), seberealizace, možnost uskutečňovat vlastní nápady (2012: 38 %, %) a vyhlídky na druhý příjem (2012: 33 %, 2011: 28 %). První dva nejlépe hodnocené důvody však v porovnání s rokem 2011 zůstávají beze změn, zatímco vyhlídky na druhý příjem získaly v roce 2012 na důležitosti (+5 %). V Rumunsku (55 %), Řecku (48 %) a Dánsku (47 %) jsou vyhlídky na druhý příjem hodnoceny nadprůměrně. Motivace založit vlastní firmu jako alternativu k nezaměstnanosti nebo jako prostředek, jak se vrátit na trh práce (průměr: 22 %) se umístila výše u Řeků, a dosáhla tak míry uznání (51 %). Ve většině zemí však korelace mezi mírou nezaměstnanosti a počtem osob samostatně výdělečně činných není nijak vysoká.9 Jak již bylo uvedeno, ve zprávě 2012 vykazuje Řecko nejvyšší podnikatelský potenciál a nejvyšší míru samostatně výdělečné činnosti v celé Evropě. Obecně lze říci, že vědci se shodnou na tom, že současná finanční a ekonomická krize zvyšuje počet nově založených firem (podnikání z nutnosti oproti podnikání díky příležitosti ). Ne všechny tyto firmy však dosáhnou trvalého úspěchu.10 Proto je zjevné, že samostatně výdělečnou činnost nelze propagovat jako největší naději k překonání krize. To platí pouze pro spolehlivé koncepce, které úspěšně plní potřeby trhu. Podnikatelské příležitosti a problémy v Řecku V porovnání s jinými zeměmi, kde se průzkum prováděl, mají podnikatelé nejlepší pověst v Řecku, kde jsou odpovědi nadprůměrné téměř ve všech kategoriích (samostatnost výběru pracovního prostředí: 70 % oproti 45 %; lepší propojení: 58 % oproti 28 %; pružnější organizace času: 59 % oproti 40 %; odvaha vydat se novými cestami: 66 % oproti 45 %; lepší organizace: 45 % oproti 27 %; lepší profesionální dovednosti: 37 % oproti 23 %; zacházení s penězi: 39 % oproti 26 %; důležitější vzdělání a další výcvik: 40 % oproti 16 %). Tento jev je v souladu s vysokou mírou samostatně výdělečné činnosti mezi respondenty v Řecku (21 %). Navzdory dobré pověstiˇ, kterou samostatně výdělečná činnost v Řecku má, ohrožuje vzestup podnikání finanční situace země. Plných 79 % Řeků považuje za hlavní překážku samostatně výdělečné činnosti nejistou hospodářskou situaci. Následuje nedostatek výchozího kapitálu (74 %) a nedostatečné financování z veřejných zdrojů (62 %). 79 % DOTÁZANÝCH RESPONDENTŮ S VYSOKOŠKOLSKÝM TITULEM MÁ POZITIVNÍ POSTOJ K SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI OPROTI 67 % RESPONDENTŮ BEZ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ 3

4 KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ASPEKTŮ JSOU PRO VÁS DŮLEŽITÉ JAKO DŮVODY K ZALOŽENÍ VLASTNÍ FIRMY? Nezávislost na zaměstnavateli, být svým vlastním pánem 45 % Seberealizace, možnost uskutečňovat vlastní nápady 38 % Vyhlídky na druhý příjem 33 % Lepší skloubení kariéry, rodiny a volného času 24 % Návrat na trh práce, alternativa k nezaměstnanosti 22 % U těch, kteří své firmy zakládají v reakci na nezaměstnanost, mají výrazně příznivý vliv na pravděpodobnost přežití pouze zkušenosti v oboru. Baptista, R./Karaoz, M./Mendonga, J. (2007): Ekonomická výzkumná práce Jena: Podnikatelské rámce, lidský kapitál a úspěch začínajících firem. 10 PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A JAK Z NICH UDĚLAT POZITIVNÍ MOTIVACI Hlubší vhled do obav, nedostatků a problémů spojených s podnikáním a co lze dělat v zájmu jejich zmírnění. Překážky podnikání Překážky jsou různorodé, ale počet těch, kteří chtějí vytvářet nové pracovní příležitosti a nové firmy je přesto ohromný. V zájmu nastavení inteligentního, inovativního, udržitelného a tvořivého růstu je nutné z překážek udělat pozitivní součást podnikání. Nedostatek výchozího kapitálu : (57 %), nejistá hospodářská situace" (44 %) a strach z neúspěchu (35 %) jsou nejčastější překážky v samostatně výdělečné činnosti ve všech evropských zemích. Zdá se, že nedostatek výchozího kapitálu zpomaluje podnikání zejména v Řecku (74 %). Problém financí však musí řešit nejen země ve složité hospodářské situaci: Navzdory poměrně bezpečné hospodářské situaci vnímá stejný problém 69 % dotázaných Němců a 67 % Rumunů. O obstarání výchozího kapitálu se nejméně obávají Britové (pouze 35 %). Nedostatečné financování z veřejných zdrojů pokládá za překážku samostatně výdělečné činnosti 62 % řeckých, 43 %španělských a 32 % dánských respondentů. Strategie překonávání překážek V zájmu výzvy k zapojení v rámci veřejných konzultací Evropská komise konkrétně vyzvala k podávání návrhů a nápadů, jak odstranit překážky bránící podnikání a jak vylepšit administrativní a finanční podporu, zejména v prvních letech po založení firmy.6 Světová finanční krize má vliv na postoje lidí k podnikání: 79 % řeckých, 64 % dánských a 59 % španělských respondentů uvádí, že nejistou hospodářskou situaci vnímají jako překážku na cestě stát se samostatně výdělečně činnými. Že hospodářská situace je překážkou, uvádí dokonce 57 % Němců. Respondenti v Turecku (12 %) a v Rusku (16 %) jsou hospodářskou situací znepokojeni nejméně. Tím je samozřejmě ještě zdůrazněna významná role, kterou hraje kulturně daná vnímavost jednotlivce při vyhodnocování skutečných nebo vnímaných překážek podnikání. Vědecké výzkumy jasně prokazují, že kulturní hlediska a kategorie ovlivňují záměr založit si fimu. Jak již bylo uvedeno, nejodmítavější postoj vůči samostatně výdělečné činnosti vykazuje Maďarsko (47 %), Rakousko a Německo (po 35 %), stejně jako Portugalsko. Nejméně ochotní zakládat si vlastní firmy pak zůstávají Němci. Obecně se to připisuje takovým kulturním jevům, jako je obecný požadavek Němců na bezpečnost a výrazný prvek obav z neúspěchu. Tento vztah však funguje také obráceně: z vědeckých rozborů rovněž vyplývá, že čím pozitivnější je postoj jednotlivce k podnikání a čím více podpory v jeho sociálním prostředí, tím silnější je odhodlání a vytrvalost v jeho podnikatelské činnosti. Kromě kulturních, sociálních a psychologických vlivů lze pozorovat objektivní nedostatky v oblasti legislativy a ekonomických procedur. Například ve srovnání s Velkou Británií nebo Dánskem, které mají příznivější prostředí pro podnikání, se Němci nebo Rakušané, kteří v samostatně výdělečné činnosti neuspějí, s větší pravděpodobností setkají s vážnými problémy v oblasti soukromých i firemních financích nebo při pokusu založit novou firmu. 27 % (průměr respondentů ze všech zemí) OZNAČUJE NEDOSTATEČNOU VEŘEJNOU PODPORU ČI FINANCOVÁNÍ A VELMI OBTÍŽNOU ADMINISTRATIVU ZA PŘEKÁŽKY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI. 4

5 KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ASPEKTŮ PŘEDSTAVUJÍ PŘEKÁŽKY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI? Nejistá hospodářská situace Průměr 44 % Řecko 79 % Dánsko 64 % Španělsko 59 % Německo 57 % Itálie 52 % Švýcarsko 52 % Rakousko 50 % Maďarsko 50 % Polsko 45 % Francie 42 % Portugalsko 33 % Velká Británie 33 % Rumunsko 32 % Ukrajina 26 % Rusko 16 % Turecko 12 % Zakládání samostatně výdělečných živností podporuje technologickou strukturální transformaci, rozšiřování a modernizaci stávající nabídky výrobků i služeb a tvoří tak konkurenci stávajícím společnostem. EFI Komise odborníků výzkumu a inovací POTENCIÁLNÍ PODNIKATELÉ JIŽ VYHLÍŽEJÍ SLIBNOU BUDOUCNOST Očekávání, kontrasty a odhady: Pohled na důležitost podnikání. Při otázce, jak by ohodnotili důležitost podnikání na moderním trhu práce za deset let, 78 % dotázaných evropských respondentů odhaduje, že podnikání bude stejně či více důležité. Pouze 11 % si myslí, že podnikání bude méně důležité. Zejména respondenti v Dánsku (94 %), Rakousku a Velké Británii (po 86 %), Španělsku a Itálii (po 85 %), stejně jako v Německu (84 %) a ve Švýcarsku (81 %) předvídají v následujících deseti letech neutrální nebo příznivý vývoj důležitosti podnikání. Klesající důležitost podnikání na moderním trhu práce předpovídá 23 % respondentů ve Francii, 22 % respondentů v Řecku a 18 % respondentů v Polsku. Tyto výsledky odpovídají poměrně nízké míře samostatně výdělečné činnosti v těchto zemích (s výjimkou Řecka). Zejména absolventi odhadují, že podnikání bude v budoucnu stále rozšířenější. 85 % lidí s vysokoškolským diplomem si myslí, že podnikání bude v budoucnu stejně či více důležité, zatímco totéž si myslí jen 76 % lidí bez vysokoškolského vzdělání. Veřejné mínění si však nemyslí, že podnikání je hluboko zakořeněné v evropské kultuře. Panuje proto široká shoda na tom, že překážky, které objektivně existují, musí být překonány. Vlastnosti a dovednosti nadcházejících podnikatelů Co se týče profilu podnikatelů, Evropané se shodnou na tom, že podnikatelé jsou samostatnější při rozhodování, kde budou pracovat (45 %), mají odvahu jít novými cestami (45 %) a mohou si pružněji organizovat čas (40 %). Přesně tyto přístupy odpovídají profilu prosazovanému iniciativou EU Nové dovednosti pro nová pracovní místa. Tato agenda je součástí strategie Evropa 2020, která čelí problémům, jako je stoupající míra nezaměstnanosti, podpora celoživotního vzdělávání, či překlenování mezery mezi vzdělávacím a pracovním prostředím. Zlepšovat podmínky pro podnikání patří mezi hlavní cíle této kampaně. Mezi podpůrná opatření patří zavádění specializovaného vzdělávání v oblasti podnikání a nabízení druhých šancí pro podnikatele, jejichž první pokus o vybudování firmy nebyl úspěšný. V Akčním plánu podnikání 2020 vyzývá Komise členské státy, aby u poctivých podnikatelů zkrátily délku, po kterou jsou vedeni ve stavu bankrotu, na nejdéle dva až tři roky, aby mohli začít nanovo rychleji. Lidé po celé Evropě považují dovednosti jako samostatnost, pružnost a odvaha jako důležité vlastnosti podnikatelů, bez ohledu na to, zda jejich země je či není ohrožena finanční krizí. Například 70 % Řeků souhlasí s tím, že podnikatel se od zaměstnance liší tím, že podnikatel se samostatně rozhoduje, kdy bude pracovat. Tento postoj je srovnatelně významný v Německu a Dánsku (po 59 %), zatímco v zemích jako Rumunsko (33 %), Turecko (26 %) a Velká Británie (15 %) nepřevažuje. Názor, že podnikatelé mají odvahu vydat se po nových cestách, je další důležitá rozlišující charakteristika profilu podnikatele, zejména v Dánsku (80 %), Německu (75 %) a Řecku (66 %), zatímco u dotazovaných na Ukrajině (26 %), v Turecku (25 %) a v Rusku (23 %) je tento postoj zanedbatelný. Zpráva Amway o podnikání v Evropě ukazuje, že vysoký potenciál podnikání ještě nebyl zcela odhalen. Mladí lidé s kvalitním vzděláním i pracovníci středního věku a starší mají energii a ambice tento potenciál využít. Další sílu představují také ženy, které mohou řady podnikatelů posílit, pokud lze vylepšit podmínky jejich personální situace. I nadále je důležité vylepšovat okolní podmínky a zároveň šířit sdělení, že podnikání nabízí dobré vyhlídky, a to nejen z ekonomické stránky, ale také v oblastech, jako se seberealizace, individuální organizace času a nezávislost. 78 % EVROPANŮ SE DOMNÍVÁ, ŽE ZA DESET LET BUDE PODNIKÁNÍ STEJNĚ NEBO VÍCE DŮLEŽITÉ, NEŽ JE DNES. 5

6 VE KTERÝCH ASPEKTECH SE PODNIKATELÉ LIŠÍ OD ZAMĚSTNANCŮ? SE KTERÝM Z NÁSLEDUJÍCÍCH TVRZENÍ SOUHLASÍTE?... samostatně se rozhodují, kde budou pracovat 45 %... mají odvahu vydat se novými cestami 45 %... mohou si pružněji organizovat čas 40 %... jsou lépe propojeni, mají lepší kontakt s lidmi 28 %... mají lepší schopnost organizace 27 %... dokážou lépe zacházet s penězi 26 %... mají lepší profesionální dovednosti 23 %... je pro ně důležitější vzdělání a další výcvik 16 % Pro EU má zásadní důležitost, aby nastavila prostředí, které podnikatelům pomůže nést rizika a zakládat nové firmy. I neúspěšní podnikatelé zůstávají podnikateli a představují cenný zdroj.... Proto bychom... jim měli dávat druhou šanci. Evropská komise: Zaměření neformální schůze Rady pro konkurenceschopnost na podporu podnikání. 6

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

Podnikatelské líhně ve Francii

Podnikatelské líhně ve Francii Podnikatelské líhně ve Francii Mgr. Martin Štainer, Ph.D. REGIONÁLNÍ CENTRUM POMOCI ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM CZ.04.1.03/1.1.03.4/0008 Unie líhní - historie r. 1995 začátek experimentu s líhněmi r. 2000

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Motivace k podnikání a její podpora

Motivace k podnikání a její podpora Motivace k podnikání a její podpora Martin Lukeš Praha, 7.12.2007 Seminář Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných OBSAH 1. Výchova a vývoj podnikatelské osobnosti 2. Faktory ovlivňující vstup

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012 Příspěvek místních a regionálních orgánů k přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období Hodnocení stěžejní iniciativy Mládež v pohybu Více ž dva roky po přijetí stěžejní iniciativy strategie Evropa

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 3 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro třetí čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí?

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Naděžda Horáková Nedávno jsme si v referendu odhlasovali vstup naší země do Evropské unie. Součástí naší smlouvy o přistoupení, se kterou jsme tímto krokem

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Jak uskutečnit své plány

Jak uskutečnit své plány Jak uskutečnit své plány Vypravte se s námi za penězi PARTNER VE SVĚTĚ DOTACÍ Nenechte si ujít příležitost získat dostupný kapitál. Granty, zvýhodněné úvěry a další nástroje Vám otevřou nové perspektivy

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU

PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU Marcel Kraus Technologická agentura ČR 11. 2. 2015 1. Část: Více profesorek! 2. Část: Více žen do aplikovaného výzkumu! 1. Více profesorek!

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 1 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro první čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více